Page 1

5

DÍTĚ JEDEN MĚSÍC ZA DRUHÝM


0

NOVOROZENEC

I když se ostatním může zdát, že váš novorozenec umí pouze jíst, plakat, vyprazdňovat se a spát, ve skutečnosti toho dokáže mnohem víc. Dokonce i v prvních týdnech života rozpozná tvář matky (a otce, pokud ho vidí dostatečně často), napodobuje mimiku obličeje (zkouší různé grimasy a čeká, co se stane). Matku pozná i podle vůně a někdy i po hlase. Hlavní činností novorozeněte je spánek, zabere mu i více než 20 hodin denně. Některé děti se budí jen na krmení a pak zase rychle usnou, jiné jsou natolik spavé, že v prvních dnech mají problém i s buzením na jídlo. Nevadí to během prvního týdne, ale pokud je dítě spavé i dále, měla byste ho na krmení budit. Jestli má dost mléka, poznáte dle důraznosti pití, dle spokojenosti po krmení a dle množství mokrých či ušpiněných plen. Některé děti hodně pláčou! Pláč svého dítěte brzy rozpoznáte – a dokonce odlišíte, jestli má hlad nebo je důvod jiný

(vlhkost, přehřátí, touha po tišení a klidu atd). Novorozenec je citlivý na hlasité zvuky, jasné světlo a silné pachy, je-li jim vystaven, začne plakat. Pokud je rozrušený, utišíte ho houpáním nebo zpíváním. Jestliže kojíte, báječné je konejšení u prsu. Některé děti se rády nosí, pro pocit bezpečí bývá někdy dobré zavinování (viz str. 34), připomíná těsné prostředí dělohy před narozením. Dítě nemá velkou svalovou sílu a všimnete si, že pokud mu hlavičku vsedě nepodepřete, padá dozadu (přepadávání hlavičky). Pokud ho zvedáte nebo chováte vsedě, musíte mu ji podepřít (viz str. 33–34). Pažemi pohybuje bez určitého záměru, nekontrolovaně, ruce mívá častěji sevřené v pěst než otevřené, což se po prvních pár týdnech postupně změní. Při narození má novorozenec určité reflexy, které pomalu vymizí. Jedním je chápavý reflex – dítě uchopí předmět, který mu podáme, druhý je Moroův objímací reflex, kdy dítě rozhodí ručky a vztáhne je k vám, jako by se chtělo chovat. Tento reflex se vyvolává podtržením podložky, na které dítě leží. Ale není rozumné zkoušet ho vyvolat příliš často! V druhém či třetím týdnu umí dítě fixovat očima, ale ještě nezvládne sledovat obličej, který se mu pohybuje v zorném poli. Slyší, ale neumí se za zvukem otočit. Možná si všimnete, že ztichne, když slyší jemné zvuky nebo hlas ve své blízkosti. Stolice novorozence je poměrně měkká a u kojených dětí i častá, barva kolísá od tmavě hnědé až k téměř žluté.


JEDEN MĚSÍC

Dítě už je mnohem čilejší, více času probdí, začíná sledovat předměty očima a reagovat na zvuky, lépe vás pozná a zajímá ho okolní svět. Možná na vás při krmení upřeně hledí. Někdy si všimnete úsměvu (i když se jen mihne), skutečným úsměvem vám však odpoví obvykle kolem šesti týdnů. Hlavní činností je stále spánek, možná začne spát v noci v delších intervalech, i když u většiny dětí to ještě měsíc až dva potrvá. Každé dítě si vytvoří určitý vlastní rozvrh. Dítě v tomto věku obvykle vydrží mezi krmeními spokojené tři až čtyři hodiny, ale obvykle nikoli v noci. Pořád často pláče, hlavně kvůli hladu nebo nějakým potížím. Některé děti pláčou hodně a vydatně, především k večeru. Jedná se o koliku (viz str. 177), příčina je nejasná a léčba neexistuje (často pomáhá houpání). Ale zlepší se to! Je-li dítě spokojené, vydává určité zvuky, ale není to ještě typické broukání. Zvyšuje se svalová síla, dítě udrží déle hlavičku, ale vsedě mu stále přepadává. Mává rukama a cvičí nohama, jako by jelo na kole, hlavně ve chvílích rozrušení (což je často). Ruce má po většinu času sevřené v pěst, ale když mu do dlaně vložíte prst, otevře ji a prst uchopí. Začíná se učit souvislosti mezi

1

pohybem ruky a tím, co se pak přihodí, a raduje se, když mu rukama hýbete vy. Potřebuje spoustu mazlení a chování, nikdy se mu to neomrzí. Líbí se mu pohyblivé předměty umístěné před obličejem, ne příliš daleko. Můžete si s ním začít hrát. Při přebalování, když jsou vaše obličeje vzdálené 20–30 cm, se k němu nakloňte a bezstarostně povídejte. Chvilku přestaňte, dejte mu čas k úsměvu, k broukání a vrtění. Jednou za čas zkuste úsměv, vyplazit jazyk, široce otevřít a zavřít ústa nebo se hihňat. Začne vás napodobovat! Ocení i hudbu nebo zpěv, možná si oblíbí šplouchání ve vaničce během koupání. Dítě rychle roste, i když v přibývání na váze jsou velké rozdíly. Děti, které přišly na svět s vyšší porodní hmotností, rostou pomaleji než ty, které se narodily lehčí (viz grafy, str. 380).

Jeden měsíc

107


32

THREE DVA MĚSÍCE MONTHS OLD

Měla byste si všimnout, že dítě spí méně přes den, ale (máte-li štěstí) více v noci. Možná si začíná uvědomovat určitý rozvrh krmení a koupání, rozruší ho, když pozná, že přichází čas k dané činnosti. Více vnímá svět kolem sebe a hlavně lidi v okolí. Pokud vidí hračky nebo lidi, které má rádo, rozruší se – brouká, směje se a mává rukama. Když na něj mluvíte, odpovídá broukáním, a když pláče, utiší se při zvednutí, chování nebo mluvení. Má rádo společnost, a pokud má zrovna společenskou náladu a vy ho necháte samotné, naštve se. Většina dětí se ráda mazlí, ale právě v tomto věku začnete vnímat rozdíly a první povahové rysy – jak dítě reaguje, jaká osobnost se v něm vytváří, bude-li otevřené a společenské, nebo zdrženlivé a přemýšlivé. Můžete ho učit reakcím, které se k němu nejlépe hodí. Sleduje předměty, kterými pomalu pohybujete napříč

108 Dítě jeden měsíc za druhým

jeho zorným polem, upřeně zkoumá vaši tvář. Usmívá se častěji, někdy se i nahlas směje a brouká. Vydává více různých zvuků. Mělo by se umět soustředit na vlastní tvář v zrcadle, když ho držíte dost blízko. Pohybujte zrcadlem nahoru, dolů, do stran a sledujte, jestli pozoruje svůj odraz. Miluje, když mu něco povídáte, prostřednictvím stálého jazykového působení se učí první slova, i když to bude ještě dlouhá cesta. Velmi ho zajímají vlastní ruce, prohlíží si je, bere do nich na krátkou chvíli různé předměty. Vnímá už své prsty, různě je kroutí kolem podaných věcí. Vložte mu prst do ruky a pak jí lehce kolébejte ze strany na stranu. Můžete ho lehce podepřít polštáři a do blízkosti mu umístit malé pestrobarevné předměty. Po tělesné stránce je zřetelně silnější. Když mu podepřete hrudník, udrží hlavu vzpřímenou několik sekund, vsedě má rovnější záda, i když samostatně sedět ještě neumí. Vleže na břiše zvedá hlavu a prohýbá záda, ale zatím se neumí přetočit ani vzepřít na rukách. S přibývajícím věkem je stále důležitější dodržovat určitý rozvrh, hlavně v noci, začíná pravidelné ukládání, které zabrání pozdějším problémům a usnadní následně přechod do vlastní postele. Pokračuje rychlý nárůst hmotnosti. Právě nyní je čas k první lékařské prohlídce a očkování (viz str. 325 a 337). Nebojte se toho, většinu dětí píchnutí jen krátce rozruší a za pár minut už o ničem neví.


TŘI MĚSÍCE

Dítě je stále aktivnější a více komunikuje. Má větší vazbu k určitému rozvrhu a je družnější. Častěji se směje i na jiné lidi, než jsou rodiče. Vydává více zvuků, včetně broukání a kňourání. Stále na něj mluvte, přitáhnete tím jeho zájem a obeznámíte ho se světem zvuků. I bez konkrétních slov můžete vést obousměrnou konverzaci. Bude sledovat váš výraz při řeči a naučí se rozpoznávat obecně používaná slova, například když při koupání mluvíte o jeho těle. Sluch i zrak se zpřesňují, dítě lépe rozpoznává lidi kolem podle hlasu i zrakem. Rozliší i vzdálenější osoby a rozpozná několik barev. Při poslechu oblíbené hudby nebo písničky se rozruší. V tomto věku ho nejvíc zajímá vzájemná interakce – souhra akce a reakce, odpověď, kterou dostane od dospělého v návaznosti na nějakou svoji činnost. DVD ani televize nejsou schopny interakce, nezapínejte je, když je dítě poblíž. Mohou narušovat vývoj řeči, protože v pozadí vytvářejí rušivé zvuky. Postupně uvyká střídání dne a noci, díky tomu se z něj v noci stává lepší spáč. Krční a zádové svaly jsou silnější, hlavičku udrží několik minut a s oporou sedí vzpřímeně delší dobu. Upřednostňuje sed před ležením, zajímá se o okolí. Je důležité nechávat dítě každý den pod dozorem určitý čas vleže na břiše. Snaží se pak zvedat hlavičku od podložky. Možná se začne přetáčet – z břicha na bok a zase zpět. Daný manévr stále opakuje, až se mu jednou podaří přetočit úplně na záda.

3

Mnohem více používá ruce a dává si předměty do úst. Dávejte pozor, co má v dosahu! Ve vaničce začíná cákat a líbí se mu, když mu kapete vodu na tělo. Pláč je stále běžný, některé děti pořád pláčou i v noci. Koliky obvykle kolem třetího měsíce věku přestanou, ale pro noční pláč je mnoho jiných důvodů – chtějí jíst nebo mít společnost – a pro některé děti je pláč v noci jen zvyk. Pokud se jedná o přetrvávající problém, požádejte o radu, musí se vyloučit možná zdravotní příčina. Ve třech měsících začíná rozlišovat rozdíly mezi jednotlivými materiály – mezi tvrdým a měkkým, teplým a studeným, drsným a hladkým. Dávejte mu hračky s různou strukturou, velmi ho uklidní hlazení nebo masáž. Dítě je zralé na další dávku očkování, možná reakce na ni je méně pravděpodobná, protože se již jedná o opakování.

Tři měsíce

109


4

ČTYŘI MĚSÍCE

Dítě už je spoustu času vzhůru, i když si během dne stále potřebuje zdřímnout. Je rozrušené, když před krmením uvidí prs nebo láhev. Stále více se zajímá o okolní svět a o celou spoustu hraček – hlavně těch, které lze držet, dívat se na ně, bouchat jimi a poslouchat jejich zvuky. Na učení má obrovský vliv chvála, kdykoliv udělá něco nového nebo chytrého, s úsměvem ho pochvalte a velmi příjemným hlasem mu řekněte, jak je báječné. Mnohem aktivněji se pohybuje, možná už se začíná otáček ze zad na bříško. Jestliže ho pravidelně dáváte na břicho, otočí se i naopak, dávejte tedy pozor, kam ho pokládáte! Miluje kopání nohama a někdy si chytne palce na nohou a hraje si s nimi. Buď v tomto, nebo příštím měsíci už udrží hlavičku bez opory, vleže na

břiše zvedá hlavu a ramena, opírá se o paže a ruce. Snaží se dostat k věcem, které jsou mimo dosah, využijte to jako námět na hru, ale na konci mu vždy dovolte předmět uchopit. Když mu podáte hračku, uchopí ji oběma rukama. Zlepšuje se i komunikace, především prostřednictvím výrazu ve tváři – naučí se rozlišovat váš výraz, stejně jako vy se vyznáte v tom jeho – a ten je čím dál rozličnější. Vydává celou škálu zvuků a brouká si samo pro sebe. Už zná svoje jméno – děti se však ve vývoji velmi liší, některé tohoto stádia dosáhnou dříve, jiné později, což příliš nevadí. Při různých zvucích se rozhlíží kolem, mává a vrtí se v očekávání jídla a jiných oblíbených událostí. Už dokáže dát najevo i nelibost, od nechtěné věci se odvrátí pryč. Začínáte chápat jeho povahu. Objevují se základní osobnostní rysy, poznáte, jestli se bude přizpůsobovat spíše pomalu nebo si na změny rychle zvykne. Ať už je dítě jakékoliv, pomůžete mu, když jeho reakce v určitých situacích odpozorujete a uděláte pak to nejlepší pro budování jeho sebedůvěry. Je čas na poslední dávku základního očkování, jestliže dosud žádné reakce nebyly, je velmi nepravděpodobné, že nastanou až nyní. Dítě je náchylnější k infekci, protože imunita od matky, která se přenesla přes placentu, se již vytrácí.


PĚT MĚSÍCŮ

Dítě roste a je čím dál silnější. Už skoro samo sedí, ale rádo se vozí podepřené v kočárku nebo dětské sedačce, kde může otáčet hlavou ze strany na stranu. Jestliže se dosud neumělo otáčet, naučí se to nyní. Když leží na břiše, otočí se na záda a naopak. Po podlaze se pohybuje přetáčením nebo se odstrkuje dopředu (napřed jen o centimetry), na lezení je ještě příliš malé. Vzpírá se na rukou, stojí podepřené vašima rukama v podpaží a rádo poskakuje. Když ho podpíráte, skáče nahoru a dolů, nohama se odráží od podlahy nebo stolu, nohy ohýbá a opět natahuje, jak vyskakuje a zase dopadá dolů. Má mnohem obratnější ruce, pokud mu podáte chrastítko, třese s ním. Pravděpodobně se chytá za palce u nohou a dává si je do úst, stejně tak i jiné věci, které uvidí! Stále více ho baví vydávat různé zvuky, lépe napodobuje ty vaše, daří se mu lépe i imitace výrazů obličeje. Zvuky vyjadřuje štěstí i nespokojenost. Miluje hry a „Běhala myška okolo bříška“ ho šťastně rozesměje. Pokud zazvoníte na zvoneček nebo zapískáte hračkou, snaží se zjistit, odkud zvuk vychází. Rádo se nosí po domě, můžete mu ukazovat běžné předměty, dovolit mu sahat na květiny, polštáře, drsné povrchy a dřevěný stůl, aby mělo možnost vnímat jejich odlišnosti. Zpřesňuje se mu sluch a zrak, miluje zkoumání obličejů a předmětů – rádo si prohlíží obrázky v knížkách, což je dobrá příležitost k předložení prvních knížek (v tomto věku to znamená ukazování obrázků, navíc má dítě rádo, když při tom slyší váš hlas). Ožije, kdy někdo vstoupí do místnosti, zejména když ho zná, ale dobře snáší i cizí lidi, pokud není hladové nebo unavené.

5

Je vám velmi oddané, rádo na vás sahá a vypadá natěšeně, když přicházíte, a naopak je rozmrzelé, když jdete pryč. Už by mělo dodržovat určitý rozvrh a spánkový režim (pravděpodobně už v noci spí), je tedy snazší nechat ho na krátká období s někým, komu důvěřujete. Hlídání cizí osobou by mu nemělo vadit v případě, když se ujistí, že tento člověk splní jeho požadavky, pokud se rozpláče. Nastává čas k důkladné prohlídce domu či bytu a vytipování věcí, které mohou být pro dítě nebezpečné, jelikož se brzy začne pohybovat všude kolem (viz str. 311).

Pět měsíců

111


6

ŠEST MĚSÍCŮ

Půl roku je výrazným milníkem. Většina dětí do pěti až šesti měsíců zdvojnásobí svoji porodní hmotnost, do roka ji ztrojnásobí. Dítě nejen roste, ale je stále aktivnější a už i připravené začít s pevnou stravou. Možná už začínají prořezávat zuby, což bývá bolestivé (viz str. 200), dítě proto může být podrážděné a plakat přes den více než obvykle, dokud neprořežou. Po tělesné stránce je dítě stále pohyblivější, je ho všude plno, buď se kutálí z boku na bok, nebo již začíná lézt. Vzpírá se na pažích, dlaně má při tom položené na podlaze. Když ho posadíte a opírá se o ruce před sebou, možná

112 Dítě jeden měsíc za druhým

už tak i chvíli vydrží. Nemá však dostatečnou stabilitu, dejte za něj polštáře, kdyby padalo dozadu. Krční svaly jsou silnější, vleže na břiše zvedá hlavičku a umí se kouknout směrem k chodidlům. Obratněji používá ruce k objevování předmětů na hraní, natahuje se, aby na ně dosáhlo, přendává si je z jedné ruky do druhé. Všechny věci dává do úst, dbejte na to, aby v dosahu nemělo žádné drobnosti. Rádo se drží ve vzpřímené poloze, použít můžete i pružný závěs. Poskakování nahoru a dolů se mu nikdy neomrzí – ale omezte čas tohoto úsilí (aby mělo prostor i k nácviku jiných pohybů) a dohlížejte na něj, nehody nejsou vyloučeny. Hodně žvatlá a vydává zvuky, kterými se snaží přitáhnout pozornost. Začíná rozpoznávat jednotlivá slova, napjatě poslouchá, když uslyší své jméno. Ačkoliv ještě nepoužívá slova s jasným významem, začíná se rozvíjet způsob konverzace, potěší ho vaše odpověď. Chvalte ho, když řekne slovo, které se zdá mít určitý význam, podpoříte ho v dalších pokusech. Zpřesňuje se sluch, rádo si hraje s předměty, které vydávají nějaké zvuky. Zvedá různé věci, třese jimi a potěší ho, když z nich vychází hudba nebo rozmanité zvuky. Rádo tancuje – tedy u vás v náručí, kdy mu v rytmu hýbete rukama a nohama. Když chce zvednout, natáhne k vám ruce.


SEDM MĚSÍCŮ

Už má pevněji ustálené zvyky, ale ještě není zcela připraveno k důkladnému zkoumání vlastní pohyblivosti, rutina se skládá z přebalování, krmení, koupání a spaní. Jelikož ještě přes den potřebuje dvě zdřímnutí, nespí možná v noci zcela dle vašich představ, někdy bývá složitější uložit ho ke spánku. Je zásadní zaujmout ho v nočním čase aktivitami, které uvolňují a navozují spavou náladu – zpíváním ukolébavek, čtením pohádek, masáží nebo houpáním – a zkrátit odpolední spánek v případě, že se příliš protahuje k večernímu času ukládání. Pravděpodobně váží asi o půl kila více než před měsícem a je i delší. Zesiluje a asi už sedí vzpřímeně bez podpory. Pokud to ještě neumí, obrací se pravidelně ze zad na břicho. Dokáže zaujmout polohu nutnou k lezení. Je-li velmi aktivní, možná se už vytáhne do stoje – ale pak si neumí sednout a pláče, dokud ho „nezachráníte“. Zlepšují se manipulační schopnosti. Snaží se držet lžíci a pít z hrníčku, který drží oběma rukama, pokud mu to nabídnete. Mělo by se zajímat o tuhé potraviny, které drží rukou, hlavně v období prořezávání zubů, kdy to tiší dásně. Bere a zvedá spoustu hraček, snaží se je přendávat z ruky do ruky. Když předmět uchopí, zblízka si ho prohlíží, otáčí ze všech stran nebo jinak „vyšetřuje“.

7

Nadále hledá způsoby komunikace, například žvatlá, ale když promluvíte vy, utichne. Možná dokonce napodobuje některé vaše zvuky, natahuje ruce, abyste ho pochovala. Na cizí lidi hledí upřeně – není si jisté, zda se mu budou líbit nebo ne. Každým dnem se vyhraňuje osobnost. Pokud bude tvrdohlavé a vznětlivé, musíte mít velkou trpělivost. Hodně na něj mluvte, mazlete ho a odveďte jeho pozornost – to vše pomáhá při podráždění. Pokud bude nenáročné a spíše stydlivé a citlivé, pak bude chvíli trvat, než se naučí tolerovat cizí lidi a hrát si s nimi. Rádo si hraje s kostkami a měkkými hračkami, rádo je na podlaze – nějaký čas ho pod dohledem nechávejte na břiše. Možná už si také užívá společnost jiných dětí – ačkoliv byste vždy měla být poblíž, abyste mu dodávala sebejistotu. Nadále mu co nejvíce čtěte, zpívejte a mluvte na něj.

Sedm měsíců

113


8

OSM MĚSÍCŮ

Dítě se začíná přemísťovat, i když zatím spíše formou převracení, pohupování a plazení než lezení. Dokonce se už vytáhne ze sedu do stoje a sedět by již mělo bez opory. Jakmile se začne takto pohybovat, je důležité předejít mnohým nebezpečím. Pokud jste to dosud neudělali, je nyní nejvyšší čas zkontrolovat, zda je váš domov bezpečný (viz 13. kapitola). Rychle roste. Aby mělo dostatek energie a jídlo ho bavilo, zkuste mu nabídnout širší výběr pevné stravy – hodí se i leccos z vašeho jídelníčku. Další změnou bude přání dítěte podílet se na krmení, připravte mu tedy stravu tak, aby část mohlo vzít do prstů a jíst samo.

114 Dítě jeden měsíc za druhým

Jeho úchop je dokonalejší a kromě stravy do ruky uchopuje už i velmi drobné předměty. Možná už začíná používat rozličná gesta, například třese hlavou ve smyslu „Ne“ a ukazuje na věci, které chce podat. Opakuje zvuky „ ba ba ba“ nebo „na na na“, možná se dočkáte i prvního slova – snad „mama“ nebo „tata“ nebo „baba“. Ačkoliv pozornost udrží jen chvilku, raduje se z hraček, které pískají, a hraje s vámi hry. Hledá hračky, které upustilo (udrží o ně zájem). Tato fáze vývoje, schopnost pátrat po určité věci v prostoru a čase navzdory její momentální nepřítomnosti, je naprosto zásadní pro pochopení způsobu, jakým náš společenský a hmotný svět funguje. Když opustíte místnost, začíná si dítě uvědomovat, že jste nezmizela navždy, a pokud se míč zakutálí pod stůl mimo dohled, chápe, že se nejspíš znovu objeví. Poznává i své místo v rámci okolního světa. Líbí se mu pozorování vlastního odrazu v zrcadle a zdá se, že se poznává. Dotýká se přitom vlastního nosu nebo uší a pozoruje. V tomto období se někdy projeví, že nemá rádo cizí lidi nebo že se jich bojí. Když odejdete z místnosti, začne plakat a chce se více mazlit a líbat. Důvodem je, že nové tváře znamenají nové zkušenosti a dítě si zatím není jisté, jestli budou příjemné. To platí o každé nové situaci – například plavání v bazénu – nenuťte ho do nových činností, pokud nechce. Možná si vybere nějaký přechodový předmět – přikrývku nebo měkkou hračku – která ho bude v těchto okamžicích uklidňovat, třeba s ní bude i usínat. Jestliže tak neučiní samo, nějakou hračku mu vyberte a začleňte ji do rituálu ukládání ke spánku.

0034699  
0034699