Page 1

reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 143

LÉČEBNÉ DIAGRAMY DIEN CHANU Po mnoha letech léčení jsem vytvořil vzorce bodů BQC s vynikající účinností vůči mnohým nemocem. Poté, co prostudujete principy dien chanu a naučíte se lokalizovat body BQC, budete moci aplikovat bodové vzorce uvedené v obrazové příloze knihy. Indikované body stimulujte vždy pomocí detektoru po dobu třiceti vteřin. Můžete pak, k prodloužení účinku, přikládat zahřívací náplasti. Pořadí stimulace bodů příliš neovlivňuje výsledky a rovněž není nutné aplikovat všechny etapy. Ke zvýšení účinnosti vzorce je lepší se řídit pravidlem jinu a jangu podle typu onemocnění, které máme léčit. Chceme-li během léčby pacienta také uklidnit, ztišit nebo osvěžit, řídíme se jinovým pravidlem, to znamená, že začneme u nejvyššího bodu (horní část těla) a postupujeme až k nejnižšímu bodu (brada). V opačném případě, použijeme-li vzorec bodů BQC k léčení, které pacienta příliš unavuje, je mu chladno a necítí se psychicky dobře, musíme postupovat podle jangového pravidla, tj. od brady směrem k čelu. Navrhované postupy jsou určeny pro běžná onemocnění. Vážné choroby nelze léčit pouze metodou dien chan. V naléhavých případech je lépe požádat o konzultaci všeobecného lékaře. Během čekání na něj můžeme poskytnout pacientovi pomoc a zabránit tak zhoršení jeho stavu. Od mnohých potíží, popsaných v této knize, můžeme pacientovi ulevit, ba jej i vyléčit prostým způsobem, pomocí tlaku na body BQC a jejich stimulování podle indikací u každého vzorce. Dien chan je jednoduchý a nabízí hodně možností. Je to technika aktivní i interaktivní a je na nás, abychom zvolili tu nejvhodnější cestu léčby. 143


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 144

REFLEXOLOGIE OBLIČEJE

Nejdříve se pacienta dotazujeme na jeho potíže, posoudíme jeho pohybové možnosti a zjistíme, co způsobuje jeho bolesti. V případě vnitřních bolestí je nutné ověřit a určit stupeň nepohodlí, jímž v danou chvíli trpí. Nejjednodušší způsob je požádat pacienta, aby sám posoudil svůj stav pomocí stupnice jedna až deset, kdy jednička znamená nejvyšší bolest. Je důležité si uvědomit, že každá informace, kterou během určování diagnózy získáme, přispěje k přesné péči. Ve chvíli, kdy rozpoznáme pacientův stav, můžeme začít s léčbou a zároveň vysvětlíme pacientovi, jaký typ reflexologické stimulace použijeme. Velmi záleží na tom, aby nám pacient porozuměl, aby nám neustále sděloval své pocity. Abychom mohli pacientovi přizpůsobit reflexologické masáže, je pro nás reakce jeho pocitů naprosto zásadní. Pacient by mohl být více či méně citlivý na použité nástroje. Lehká bolest v určité oblasti nám může ukázat, že právě působíme na reflexní reaktivní zónu, což je velmi přínosné. Musíme nicméně zvládnout tlak, abychom se tím vyhnuli poranění kůže nebo nevyvolali neúnosně nepříjemné pocity, což by mohlo způsobit blokádu stimulace. V takovém případě bychom mohli dosáhnout opačného účinku. Vždy jde o neustálý dialog s pacientem. Jen ten nám poskytne možnost ověřit si, zdali jsou technika i nástroj správně zvoleny. Informací od pacienta tak upřesníme a uzavřeme diagnózu a zanalyzujeme reakci. Jakmile přesně určíme zónu, epicentrum určité nesnesitelné bolesti, budeme ji po dobu minuty stimulovat. Ihned poté se musíme pacienta ptát, abychom si podle stupnice jedna až deset ověřili úroveň zlepšení. Můžeme zpozorovat více reakcí. 1. Zmírnění potíží zhruba o třicet procent nám říká, že můžeme pokračovat ve stimulaci ještě další minutu. Pokud během dalšího dotazování bude bolest nadále ustupovat, budeme pokračovat ve stimulaci téže zóny, dokud pokles nečiní osmdesát procent nebo dokud zlepšení podle naší stupnice nedosahuje čísla osm. Přespřílišná stimulace všeobecně přinese nežádoucí opačný účinek a může způsobit zesílení bolesti. 144


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 145

LÉČEBNÉ DIAGRAMY DIEN CHANU

2. Naopak, jestliže nedojde ke zlepšení, musíme stimulovanou zónu nechat být a najít jiný odraz (reflexi) potíže na jiném schématu. Avšak prokazuje-li první zóna odpověď již od začátku, můžeme vyzkoušet stimulaci jiným nástrojem. 3. V případě, že se jedná o chronické onemocnění, které neprokazuje zjevnou bolest, budou naše léčebné postupy i diagnóza postaveny na podkladech, které poskytne pacient, tedy na rozborech či názoru jiného terapeuta. Budeme proto stimulovat body BQC odpovídající zasaženým orgánům a kolem každého z nich nalepíme zahřívací náplast. Pak naposledy zopakujeme stimulaci malým kladívkem. Necháme působit zahřívací náplast po dobu kolem dvou až tří hodin přes den nebo po celou noc, pokud provádíme léčbu večer. Ideální je opakovat léčbu denně (nebo alespoň dvakrát týdně) po jeden měsíc. Poté nám nové analýzy ukážou, zdali byla obličejová diagnóza správná. Jestliže se nedostaví žádné zlepšení, dále pokračujeme v diagnostikování, dokud nenalezneme jinou „cestu“ léčení. Pomýšlíme na stimulaci propojení mezi orgány, abychom pacientovi usnadnili proudění jeho energie čchi. Mimo to jej naučíme dvanáct ranních masáží a naši léčbu začneme reflexní drenáží. Pokud naopak zpozorujeme zlepšení, pokračujeme v dané léčbě, dokud nedosáhneme uzdravení.

145


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 146

REFLEXOLOGIE OBLIČEJE

ASTMA 300+, 1, 45+, 3–, 0, 37, 50, 19, 275, 14, 127, 22 Stimulujeme body pomocí detektoru, pak přiložíme zahřívací náplasti. Necháme je působit celou noc nebo tři hodiny přes den.

ALERGIE 103, 332, 26, 16, 0, 287 / 50, 26, 3–, 7, 85, 87, 124, 34

146


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 147

LÉČEBNÉ DIAGRAMY DIEN CHANU

TÍSEŇ, ÚZKOSTI, NESOUSTŘEDĚNOST 127, 39, 41, 37, 0, 1, 103, 300, 126 V případě chybějícího soustředění poklepeme dvacetkrát bod BQC 103

SILNÁ MENSTRUACE 127, 63, 287, 0, 61, 103

Léčbu opakujeme každý den, dva týdny před menstruací.

147


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 148

REFLEXOLOGIE OBLIČEJE

APENDIX (ZÁNĚT) 19, 143, 41, 38, 17, 127, 104+ K úlevě od bolesti masírujeme bod 104+ vpravo.

KLOUBY, BOLESTI PŘI POHYBU 26, 61, 3, 38, 17, 300, 37, 50

148

K léčbě přesně se projevující bolesti přejíždíme postižený kloub jinovým válečkem, je-li bolest rozšířenější, zkusíme použít malý dvojitý jangový váleček.


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 149

LÉČEBNÉ DIAGRAMY DIEN CHANU

BŘICHO (BOLEST), PRŮJEM 103, 1, 0, 37, 19, 50, 63, 127, 22

Prsty provádíme masáž úst, k posílení léčebného procesu zleva doprava.

BRONCHITIDA (ZÁNĚT PRŮDUŠEK) 0, 14, 275, 61, 3, 39, 17, 38

149


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 150

REFLEXOLOGIE OBLIČEJE

HLAVA, BOLESTI HLAVY (TEMENO) 126, 103, 106, 189, 37, 50, 87, 51, 365

Pomocí detektoru vyhledáme bolestivé body a konečky prstů je stimulujeme po dobu třiceti vteřin. Jinovým válečkem přejíždíme spánky nebo je lehce poklepáváme jinovou stranou malého kladívka.

HLAVA, BOLESTI STOUPAJÍCÍ OD TÝLU 560, 8, 1, 37, 50, 41, 53, 127, 22, 87

150

Jinovým válečkem nebo jangovou kuličkou s rukojetí přejíždíme po napjaté šíji. Jestliže je původ bolesti v nahromaděném napětí krčních obratlů, po dobu jedné minuty poklepáváme oblast mezi obočím.


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 151

LÉČEBNÉ DIAGRAMY DIEN CHANU

LEDVINY, PORUCHY V OBLASTI LEDVIN 0, 275, 277, 87, 29, 38, 64, 3, 290, 26, 103, 300

LEDVINY, LEDVINOVÉ KAMENY 300, 26, 16, 73, 61, 0, 19, 38, 17, 29, 222, 85, 87 Kombinujeme masáž oblasti ledvin masážní tyčinkou s masáží zahřívacím krémem. Každý den poklepáváme malým kladívkem BQC body č. 300.

151


reflexologie zlom home:Sestava 1

11/16/11

9:30 AM

Stránka 152

REFLEXOLOGIE OBLIČEJE

SEDACÍ NERV (ISCHIATICKÝ NERV) 210, 197, 34, 5, 17, 461

CHOLESTEROL 300, 103, 106, 26, 73, 290, 3, 173, 41, 50, 38, 113, 7, 6, 29, 85, 51 Provádíme jemnou masáž oblasti BQC bodu č. 50 (vpravo), padesátkrát denně po dobu jednoho měsíce.

152

0034462  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you