Ivan Brett: Hry proti nudě

Page 1

Games to Play

256


Obsah 77. Jak se ten pejsánek asi jmenuje? 197 78. Dánské tleskání 199 79. Rozložené šarády 201 80. Co mám v kapse? 203 81. Psaní tělem 205 PRO VÍCE HRÁČŮ 82. 1-2-3 207 83. 100 pater 209 84. POLO 211 85. Granáty 213 86. Křičící palce 215 87. Čí jsou to nohy? 217 88. Sabotér 219 89. Pohovka moci 221 90. Spí, nebo je po smrti? 223 91. Baličáková bitva 225 92. Ha! 227 93. Pošli to dál 229 94. Nájemný vrah 231 95. Mexický pat 233 96. Bing bang bong 235 97. Kbelík 237 98. Červený míček 240 99. Ne 242 100. Stopovaná 244 101. Hra her 246 PODĚKOVÁNÍ 249 REJSTŘÍK 251 O AUTOROVI 255

10


11

Games to Play

ÚVOD Píšu ty to řádky, tak jako celou tuto knihu, během světové pandemie koronaviru, nemoci, jež nás v mnoha ohledech zaskočila a donutila nás přehodnotit, jak prožíváme každý okamžik svého života. Mám pocit, že tím to, co se chystám napsat, dostává trochu hlubší smysl. Hraní je nakažlivé. Šíří se bez našeho svolení, nekontrolovatelně, jako by mělo svou vlastní vůli. Můžeme podniknout kroky, jak se před ním chránit a omezit jeho vliv, anebo je prostřednictvím společenské interakce podporovat. Ale nemůžeme je zastavit. Podobně jako další velké ústní lidové tradice – hudba a v yprávění příběhů – se i hr y předávají z generace na generaci tím, že se praktikují. Zpíváme lidové písně, abychom je naučili své děti, a s hraním je to úplně stejné. Hry se předávají jedině hraním, mutují ve svém novém hostiteli, přizpůsobují se prostředí, do kterého se dostaly, a hledají v jeho mysli živnou půdu, kterou potřebují. Lidová píseň může mít pomíjivou „standardní“ verzi, iluzorní základ, který si každý hudebník při její interpretaci přizpůsobuje podle sv ých vlastních představ, ale nikdo nemůže tvrdit, že ji v ymyslel. Některé z her v této knize jsou sice úplně nové, ale jiné jsou jen upravenými variantami her, které už dávno existují. Ale ať už je popíšu jakkoliv, vaše verze bude vždycky trochu odlišná od té mé. Není to skvělé? Žádná hra nemá strik tně daná prav idla, a právě v tom je jejich krása. Nemám v úmyslu to měnit. Nabízím vám tu v ý tažek z milionů her, které lidé hrají – 101 her, jež nejsou o nic v íc moje než vaše. Od vydání své knihy Podlaha je láva (The Floor is Lava) jsem strávil každý okamžik života tím, že jsem chodil po světě a hrál, přijímal a vymýšlel hry. Má cesta mě s diktafonem zavedla do všech koutů země, kde jsem se spoustou nov ých přátel hrál hry v lesích, hospodách, zoologických zahradách i zahradních kůlnách. Ujel jsem se svou parťačkou Amy na kole 13 000 km napříč Spojenými stát y, v yměňovali jsme si hr y


Úvod

12

se superboháči i s bezdomovci a hravě překonali zasněžené vrcholky hor, v yprahlé pouště i měsíční krajinu lávov ých polí. A když jsem se vrátil, zamknul jsem se do své kůlny a každé ráno volám mámě, abychom si po telefonu zahráli nějakou hru, protože společným smíchem překonáváme vzdálenost, která nás dělí, úzkost i touhu po objetí. Kde se v hrách ukr ý vá hodnota? Jistě ne v prav idlech – ta jsou vlastně jen skořápkou. Hodnota spočívá v potenciálu hraní schovaném mezi slov y, a právě ten bych vám rád předal. Poslední dva roky jsem strávil sbíráním, v y tvářením a upravováním nejlepších příležitostí si zahrát, abyste se i v y mohli nakazit. Místo toho, abychom si spolu zahráli, což by určitě bylo to nejlepší řešení, jsem se snažil předložit vám pravidla her v té nejprostší a nejhravější podobě, abyste se do nich mohli pustit prakticky bez příprav y a bez rozmýšlení. Nemáte zač. Celkem 101 her v této knížce je rozdělených podle toho, co při nich budete používat (ruce, hlavu nebo nohy) a kolik lidí budete potřebovat. Vyberte si oddíl, kter ý vám v yhovuje, a pusťte se do toho. Podělte se o svou zábavu s hashtagem #BoredGames a napište mi, které hry máte nejraději, na Twitteru @IvanBrett.


13

Games to Play

HRY, KTERÉ SE HRAJÍ RUKAMA Lidé jsou jedním z mála živočišných druhů v ybavených rukama s palcem v opozici, a i z této nepočetné skupinky (šimpanzi, gorily, pár šťastnějších druhů žab) jsme jediní, kdo má dobr ý přístup ke stolům. Byla by škoda této v ýhody nev yužít. V tomto oddílu najdete spoustu her, které v yžadují trochu zručnosti prstů a nejlépe se hrají, když se posadíte kolem stolu. Na některé je potřeba tužka a papír, na pár z nich hrací karty, mince nebo kostky (ale opravdu jen v ýjimečně). Je jich tu dost na to, abyste už nikdy nemuseli sedět s rukama v klíně.


Hry, které se hrají rukama

56

17. Drobné nazpátek POČET HRÁČŮ

OBTÍŽNOST

DOBA HRANÍ

2+

střední

10 minut

V KOSTCE: Hledání drobných v peněžence jako zábavná hra.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: • sada mincí pro každého hráče: 4× koruna, 3× dvoukoruna, 2× pětikoruna a 1× desetikoruna JAK NA TO: Na začátku hry má každý hráč svou hromádku mincí a uprostřed stolu je (zatím prázdný) bank. Ve svém tahu každý hráč vloží jednu minci do banku a vezme si z něj jako drobné nazpět tolik mincí, kolik chce, do souhrnné hodnoty o korunu menší než hodnota mince, kterou vložil. Takže pokud do banku hodíte pětikorunu, můžete si z něj vzít až čtyři korunové mince (pokud tam jsou). Pokud tam dáte dvacetikorunu, můžete si vzít spoustu menších mincí, pokud jejich souhrnná hodnota nepřesáhne 19 Kč. Střídavě vhazujte do banku mince a berte si zpátky drobné, dokud jednomu z vás nedojdou peníze na hromádce, takže na začátku svého tahu nemá co do banku vložit. Druhý hráč v tu chvíli vítězí. V YŠŠÍ LEVEL: • Uvidíte, že tahle hra bude pokaždé jiná. Pokud máte k dispozici dost mincí (to se máte!), můžete zkoušet různé změny ve v ýchozích počtech pro každého hráče, případně můžete zkusit hrát ve více hráčích. Časem v y pozorujete různé taktik y. Některé f ungují pro všechny mince, jiné jen pro určité kombinace hodnot.


Flankovaná

57

18. Flankovaná POČET HRÁČŮ

OBTÍŽNOST

DOBA HRANÍ

2

lehká

3 minuty na kolo

V KOSTCE: Sevřete protivníka do kleští, abyste ho zničili.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: • papír a tužku JAK NA TO: Nakreslete si tabulku 5×5 polí, jako níže na obrázku. Každý hráč by si měl zvolit nějaký jednoduchý symbol, za kter ý bude hrát, třeba sluníčko nebo ky tičku. První hráč umístí svůj symbol do prostředního pole a hra začíná.

Flank


Hry, které se hrají rukama

58

Cílem hry je mít na herní ploše co nejvíc vlastních symbolů. Ty protivníkovy můžete likvidovat tím, že je ze dvou protilehlých stran obklopíte vlastními symboly, ať už vodorovně, svisle nebo úhlopříčně. Tomu říkáme „f lankování“. Kdykoli umístíte svůj symbol tak, že f lankuje protivníkův symbol, ten jeho zřetelně přeškrtněte nebo začmárejte. Dál ve hře nehraje žádnou roli. Na políčko, kde už jednou nějak ý symbol byl, nemůžete umístit další symbol, přestože byl ten původní přeškrtnut. Někdy se vám podaří jedním symbolem sevřít do kleští dva nebo i více protivníkov y symboly. V tom případě je přeškrtejte všechny. Pokud však sami vepíšete svůj symbol mezi dva protivníkov y, je to v pořádku a nic se mu nestane. O své symboly můžete přijít jedině tak, že vás protihráč aktivně sevře do kleští.

Hra končí, když zbý vá poslední prázdné políčko. Protože by poslední tah připadl zase tomu hráči, kter ý začínal, což by nebylo fér, zůstane tohle políčko neobsazené. Spočítejte své nepřeškrtnuté symboly a ten, komu jich na hracím poli zůstalo víc, v yhrává! Dejte si odvetu a nezapomeňte se v ystřídat v tom, kdo bude začínat.


59

Flankovaná

TIP: • Je jasné, že symboly umístěné v rozích mají velkou v ýhodu, protože je nelze f lankovat. I ostatní políčka při okraji jsou v ýhodná, ale přece jen o ně můžete přijít, pokud si nedáte pozor. V YŠŠÍ LEVEL: • S větší hrací plochou a trochou v ynalézavosti by se tahle hra dala hrát i ve více hráčích. Ale při použití více než čtyř symbolů už by asi f lankování bylo spíše v ýjimečné.


Hry, které se hrají rukama

60

19. Třímincový kroket POČET HRÁČŮ

OBTÍŽNOST

DOBA HRANÍ

2

střední

20 minut

V KOSTCE: Zábavný sport s mincemi založený na úhlech.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: • prázdný hladký obdélníkov ý stůl • pět mincí (tři jedné hodnoty a dvě jiné hodnoty) JAK NA TO: Připravte si hřiště: Dvě stejné mince dejte na jeden okraj stolu na šířku dlaně od sebe (to bude branka) a zbylé tři „hrací“ mince na opačné straně stolu srazte těsně k sobě do t varu trojúhelní ku, aby jedna přesahovala přes okraj. Mělo by to v ypadat takhle:

N

ot

Tuto minci vystrčte.

tyčky branky

Cílem hry je dostat jednu z hracích mincí do branky a nechat ji spadnout ze stolu – za to hráč získá 1 bod. Ovšem pravidla pro hýbání s mincemi jsou trochu složitější.


61

Třímincový kroket

Začíná se „rozstřelem“: Cvrnkněte do mince, která přesahuje hranu stolu, aby se trojice po stole rozletěla na různá místa. Při „rozstřelu“ nikdy nemůžete přijít o právo hrát dál. Odteď si můžete v ybrat libovolnou ze tří mincí (nesmíte hýbat se dvěma odlišnými mincemi, které tvoří branku), ale vždycky ji musíte cvrnknout tak, aby proletěla mezi zbylými dvěma a zastavila se až za nimi. Pokud do nich při tom narazí, nic se neděje, ale musí celou svou plochou projít mezi nimi. Jestliže se mince zastaví tak, že sebemenší částí leží za spojnicí předních okrajů zbylých dvou mincí (tedy těch okrajů, kter ými směřují k brance), vaše kolo končí.


Hry, které se hrají rukama

62

Stejně tak končíte, pokud vám libovolná mince spadne ze stolu nebo pokud se něk terou z „herních“ mincí dotknete mincí, k teré t voří branku. Končíte i tehdy, pokud místo cvrnkání minci posunete, tedy pokud se jí budete rukou dotýkat déle než jediný okamžik. Spousta možností, jak prohrát. Ale jak uhrát bod? Posouvejte se po stole směrem k brance. Není podstatné, kolik tahů vám to zabere, pokud všechny proběhnou podle pravidel. Až se na to budete cítit, v ystřelte na bránu, tedy tak, aby mince proletěla nejen mezi zbý vajícími dvěma hracími mincemi, ale i mezi dvojicí, která tvoří branku – těchto mincí se však žádná z těch hracích nesmí dotknout! Pokud se tref íte do brány a vaše mince spadne ze stolu, máte bod. Gratuluju! Pokud při výstřelu mince neproletí brankou, ale projde mezi hracími mincemi a žádná z nich se nedotkne mincí tvořících branku, můžete cvrnkat dál a připravit si další gólovou příležitost. Existuje mnoho možností, jak vaše kolo může skončit, ale to, co následuje, je vždycky stejné: Rozestavte mince pro svého protihráče do stejné v ýchozí polohy a nechte ho odehrát další kolo. TIP: • Je mnoho způsobů, jak taktizovat, ale nechám na vás, abyste si je odhalili sami. Hlavní je v ypracovat si dobrý odhad, jak velkou silou do mincí cvrnknout, aby doklouzaly tam, kde je chcete mít. V YŠŠÍ LEVEL: • Podle velikosti stolu by hned po „rozstřelu“ mohla následovat divoká střelba na branku, což není zase taková zábava. V takovém případě si můžete hru ztížit tím, že hřiště rozdělíte na poloviny (třeba si na bočních stranách přesně uprostřed nalepíte na okraje stolu dva malé kousky lepicí pásky, které budou označovat pomyslnou středovou čáru) a dohodnete se, že nikdo nesmí střílet na branku, dokud se všemi třemi hracími mincemi nedostane přes tuto středovou čáru.


Křovinořez

63

20. Křovinořez POČET HRÁČŮ

OBTÍŽNOST

DOBA HRANÍ

2

lehká

5 minut na kolo

V KOSTCE: Vysekejte poslední zby tky keře a zvítězíte.

Zahradní práce nejsou moje sil ná stránka, protože v yžadují dva předpoklady – trpělivost a pravidelnou péči – a já ani v jednom nevynikám. Ale dejte mi do ruky mačetu a ukažte mi přerostlé křoví a já o něj budu pečovat, až z něj nic nezůstane. CO BUDETE POTŘEBOVAT: • papír a obyčejnou tužku • gumu JAK NA TO: V téhle hře se dva hráči střídají v prořezávání keře (ne opravdového!) a ten, kdo utne poslední větev, v yhrává. Položte si před sebe papír na šířku a u dolní ho okraje udělejte přer ušovanou čár u (to bude země). Do prostor u nad ní nahodile nakreslete puntí k y (aspoň deset) a pak je spojujte čárami, aby se „větvily“ jako přerostlé křoví. Čár y se navzájem nesmí křížit, mohou se jen „potkávat“ na puntících, a taky by měly bý t přibližně rovné, aby puntíky spojovaly co nejkratší cestou. Během této přípravné fáze můžete se sv ým protihráčem spolupracovat, ale nezapomeňte „křoví“ na několika místech spojit se zemí kmínky. Před samotnou hrou by váš papír měl v ypadat nějak takhle:


Hry, které se hrají rukama

64

Hackenbush Hackenbush cut lines

Teď oba hráči střídavě „řežou“ větve: Vezmete gumu a v ygumujete libovolnou čáru spojující dva puntíky. Podívejte se, jestli po vašem zásahu nějaká část keře nezůstala „viset ve vzduchu“. Co není spojené se zemí, zvadne a zmizí, takže i tyhle části keře v ygumujte. řez

ot

cut lines cut lines

N

cut lines

řezy


65

Křovinořez

Po dvou tazích je část keře oddělena od zbytku... a uvadá. Kousek po kousku budete gumovat části keře, až z něj vůbec nic nezůstane. Ten, kdo odstraní poslední kousek, v yhrává. Gratuluju! A teď si zujte zabahněné holínky a dejte si šálek čaje. Po té dřině na zahrádce si ho zasloužíte. TIPY: • Tuhle hru vymyslel John Horton Conway, matematik, který ji využíval k tomu, aby dokázal pár fakt zajímav ých věcí kolem čísel. Bohužel nemám ponětí, co mu z toho v yšlo, ale až budete hrát, můžete si díky němu připadat důležití – budete součástí dějin matematiky. • John Horton Conway ovšem chtěl, abyste někdy hráli s křovím, které má jenom jeden kmínek, ačkoli by taková hra byla dost krátká. Já raději začínám s aspoň třemi kmínky – jinak je to dost pracná příprava na to, aby první hráč v ygumoval všechno a v yhrál jediným tahem. V YŠŠÍ LEVEL: • Kreslete křoví dvěma různobarevný mi tužkami. Každý hráč pak může vygumovat (nebo třeba jen přeškrtnout, pokud nemáte opravdu dobrou gumu) jen větve své barvy. Tahle varianta je velmi zajímavá, protože se v ní neustále snažíte zlikvidovat co nejvíc větví svého soupeře a šetřit si své vlastní. Vítězem je totiž ten, kdo soupeře dostane do situace, kdy je na tahu a „nemá do čeho říznout“. • Až si tuhle variantu zažijete natolik, že už vás ničím nepřekvapí, zkuste do křoví přidat třetí, neutrální bar vu. Pak budete mít např í klad modré vět ve, k teré smí přeř íznout pouze pr v ní hráč, červené, které smí řezat pouze druhý hráč, a zelené, které smí řezat oba dva. I tentokrát půjde spíš o to, abyste protivníka zatlačili do situace, kdy už nebude mít možnost udělat další tah, než abyste křoví v yřezali úplně.


Games to Play

256


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.