Page 1

OBČASNÍK KNIHOVEN

OKRESU OPAVA

březen/2016

OKOO

Elektronické zpracování: Marek Ulička


2

Obsah :  Úvodník (3)  Aktuálně Rok 2015 v knihovnách opavského regionu (4-18) Almanach básníků 2016 (19-23 ) Elektronické knihy a jiná vydání (24-31) Jeleni Aleše Dostála (32-36)

Recenze Oddělení pro dospělé doporučuje (37-38) Knižní tipy z Kateřinek (39-48) Novinky na DVD (49-51) Vize (52-55) Výchova a rodičovství (56-58)

 Závěrem Z deníku Patrika Kotrby (59-62) Střípky z knihovnické společnosti …(63-67) Jubilea 2016 (68)

Pro zvětšení na celou obrazovku klikněte na tento symbol, umístěný v pravém dolním rohu obrazovky

2


3

Vážení příznivci našeho časopisu,

přinášíme Vám první číslo letošního roku, nebudou chybět tradiční rubriky, ve kterých knihovny hodnotí uplynulý rok. Nebudou chybět ani rady a tipy na dobrou četbu, hudbu nebo film. Knihovny bývají místem setkávání a občas jsme svědky toho, že se stane zázrak. Že se setkáme s někým, který i nás, starší ročníky, donutí k zamyšlení nad svým životem, stereotypy i svobodou, kterou přinesla nová doba. O to vzácnější, že nám tuto myšlenku dokáže vnuknout mladý muž ve věku našich dětí. Díky setkání s Patrikem Kotrbou jsem si uvědomila, že nikdy není pozdě začít s hledáním CESTY. A není nutné putovat tak daleko jako Patrik, který z Čech došel až do Compostely. Více než spousty zbytečných slov na zakončení tohoto úvodníku Vám k zamyšlení předkládám několik vět z Patrikova cestovního deníku, jehož ukázku najdete i v tomto čísle. „Mám dojem, že se do nás kolikrát dostává jakási tma, ani nevíme odkud. Vůle pro lepší prostředí by byla, ale některé kroky, zdánlivě základní, bývají nepřekonatelným problémem. Ať je to korupce, řevnivost na úkor spolupráce, fanatická touha po majetku i stálé upřednostňování sebe před celkem. Dělá to nešťastné a izolované bez výjimky všechny. Nezíská tím nikdo nic, a přesto odolá málokdo. …… Mít srdce čisté, a i když dorazí vteřiny tmy, učit se je štěpit na hodiny světla.“ Přeji krásné čtení!

Zuzana Bornová

3


4

Rok 2015 v Místní knihovně Bolatice Ve spolupráci s grafičkou získala knihovna logo, které existuje i v barevných mutacích. Logo je užíváno od října 2015.

Místní knihovna Bolatice se v roce 2015 významně zapsala do chodu obce Bolatice. V lednu proběhly čtyři knihovnické lekce, všechny pro prvňáčky místní základní školy. Pověděli jsme si, co je to knihovna, k čemu slouží, jak se v ní orientujeme i jak se chováme ke knihám. V únoru proběhly dvě lekce na téma dobrodružství a dobrodružné knihy, určené pro páté třídy. Protože se v tomto měsíci slaví Valentýn, uspořádali jsme pro děti tvůrčí dílnu, kde jsme vyráběli přáníčka pro ty, které máme rádi.

4


5

V březnu byly pro děti prvních tříd uspořádány dvě lekce o jaru a Velikonocích. 19. března, za účasti ředitelky Knihovny Petra Bezruče v Opavě Mgr. Zuzany Bornové a metodika z téže knihovny Mgr. Zbyňka Kotziana, byli oceněni nejlepší čtenáři bolatické knihovny za rok 2014. Oceněni byli: Táta čtenář Radek Šoltys, nejlepší dětští čtenáři - Erik Lamla (4 roky) a Vendula Miklušová (11 let), nejlepší z dospělých Albert Lischka (74 let) a Sylvie Adamcová (32 let) a čtenářská rodina Honusových (rodiče a tři chlapci). Ocenění předával starosta obce Bolatice a poslanec Poslanecké sněmovny ČR Mgr. Herbert Pavera. Proběhla také beseda s Milanem Zachou Kučerou, která byla určena spíše mužům. Nesmíme zapomenout ani na tradiční Noc s Andersenem, kterou jsme zorganizovali již pošesté. Tématem byly hrady, zámky a strašidla.

5


6

6


7

V dubnu byla jen jedna významnější akce, a to beseda se záhadologem Arnoštem Vašíčkem. I když byla beseda určena dospělým, cestu na ni si našlo i pár dětí školou povinných.

V květnu navštívili žáci 1. – 5. tříd základní školy besedu s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Tato beseda byla opravdu velice akční a jsme rádi, že budova obecního úřadu přežila bez úhony. Zaměstnanci obce na tom byli poněkud hůře, za hluku se jim pracuje těžce . Tradiční akcí téměř na sklonku školního roku je pasování prvňáčků na čtenáře. Do stavu čtenářského bylo starostou obce uvedeno 55 dětí. Na památku děti obdržely knihu Jiřího Žáčka Odemyky zamyky. Uskutečnila se poslední lekce v tomto školním roce, a to pro školkové děti, které si prohlédly knihovnu a půjčily si do školky pohádkové knihy a hry. Poslední květnovou akcí byl již VI. ročník pexesového turnaje, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 35 dětí a 10 dospělých z řad rodičů.

7


8

8


9

V červnu se již žádné kulturní ani vzdělávací akce neuskutečnily, jelikož se knihovna připravovala na totální rekonstrukci. Bylo zabaleno 62 banánových krabic a 27 krabic různých velikostí, do kterých byly uloženy knihy, časopisy, ale i kuchyňské nádobí, výtvarné a jiné potřeby na tvůrčí dílny, atd. Krabice byly částečně uloženy ve sklepních prostorech Domu obchodů a služeb a částečně v sídle OÚ Bolatice. Knihovna byla uzavřena v době od 22. června do 1. října. Po dobu rekonstrukce knihovna nepůjčovala žádné dokumenty, zato obalovala učebnice v náhradních prostorách OÚ Bolatice. Služba obalování knih probíhá po celý rok, bylo obaleno asi 2 000 učebnic pro školu a 500 pro žáky. V době rekonstrukce nebyl dostupný ani on-line katalog. Od 23. září probíhala příprava na otevření knihovny. Za pomoci žáků devátých tříd byly knihy nastěhovány zpět do knihovny, kde byly zbaveny prachu, roztříděny a zařazeny do regálů. 2. října byla knihovna po rekonstrukci slavnostně uvedena do provozu, a to za účasti významných hostů (ředitelka MSVK v Ostravě Ing. Lea Prchalová, metodičky MSVK 9


10

PhDr. Marie Šedá a Mgr. Jana Leparová, kněz Lesław Mazurowski, starosta obce Bolatice a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Herbert Pavera, také pan Jiří Procházka, který navrhl novou podobu knihovny) a asi stovky návštěvníků z řad dětí i dospělých. První větší akcí v rekonstruované knihovně se v říjnu stala přednáška astrologa Milana Gelnara. Navštívily nás předškolní děti, se kterými jsme probrali večerníčky a také jsme si otestovali jejich znalosti večerníčků. Knihovna přístavbou získala 71 m2 navíc a celková plocha knihovny je tak téměř 240 m2. Díky přístavbě se celkově změnil charakter knihovny. Jsou zde účelněji rozmístěny sestavy regálů pro knihy, časopisy, tři počítače, atd. Nově je v knihovně i možnost posezení a relaxace v pohodlných sedačkách. Pro děti a mládež je zde vytvořeno celé oddělení s pódiem, stolečky a taburety.

V prosinci si žáci 6. tříd vyzkoušeli práci s on-line katalogem. Těsně před Vánocemi se uskutečnila tvůrčí dílna, na které byly vyráběny jmenovky, přáníčka na dárky, ale i různé dekorace a ozdoby. Byla vyhodnocena celoroční soutěž Knihománie, do které se zapojilo 75 dětí. V rámci tříd 10


11

byla vyhodnocena jako nejaktivnější třída 5.A, která získala výlet do Opavy (výstup na Hlásku, návštěva vánočních trhů a akce Slezského zemského muzea ve spolupráci se Slezskou tvorbou – malování baněk). 23. 12. v knihovně proběhl historicky první kvíz za účasti 36 osob v 8 týmech. Tyto kvízy možná znáte spíše pod označením „pub kvíz“ neboli hospodský kvíz. Jedná se o vědomostní soutěž pro týmy o počtu členů 1 – 5. Otázky jsou ze všech možných okruhů, kdy součástí jsou vždy otázky z aktuálního dění a hudby. Po celý rok se velmi dobře půjčovaly stolní hry, nejvíce Hepčí iglú a Ubongo. Více informací o knihovně naleznete na www.knihovna.bolatice.cz nebo na našem Facebooku. Fotogalerie knihovny se nachází na adrese http://knihovnabolatice.rajce.idnes.cz/.

11


12

Mgr. Jana Štěpáníková, MK Bolatice

12


13

Činnost městské knihovny Hlučín v roce 2015 Rok 2015 byl pro hlučínskou knihovnu v mnohém nový. Do dospělého oddělení nastoupila od ledna Daniela Hnilková a Evu Kseničovou z dětského oddělení zastoupila po dobu rodičovské dovolené absolventka oboru Informační studia a knihovnictví Slezské univerzity Petra Klívarová. Na pobočkách v Darkovičkách a Bobrovníkách byla za podpory dotačního programu VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven zavedena automatizace. Od ledna tedy výpůjční proces na obou pobočkách funguje za pomoci výpočetní techniky. Hlučínská knihovna také rozšířila otevírací dobu z 33 na 35 hodin týdně. V letošním roce bylo odebíráno 79 titulů periodik. K orientaci ve fondu, který k 31. 12. 2015 obsahuje 28 610 svazků knih, slouží čtenářům on-line katalogy. Na webových stránkách knihovny si mohou uživatelé také z pohodlí domova vyhledávat v on-line katalogu, rezervovat knihy i prodlužovat výpůjčky. Samozřejmostí je již služba zasílání tzv. emailových předupomínek. Elektronické služby knihovny každoročně využívá stále více uživatelů. Knihovna je také připojena k sociální síti Facebook, která se stala neformálním propagačním a komunikačním kanálem pro uživatele knihovny. Zájemci jsou bezprostředně informováni o novinkách a zajímavostech s vysokou mírou interaktivity. Ke stránce knihovny je v současné době přihlášeno zhruba 560 odběratelů. V roce 2015 knihovna i s pobočkami registrovala 2 436 čtenářů, z toho 954 mladších 15 let. Celkový počet výpůjček knih a časopisů činí 90 300, evidováno bylo cca 50 400 návštěvníků knihovny. Pro žáky mateřských, základních i středních škol byla připravena řada lekcí knihovnicko-bibliografické přípravy a besed. Tyto lekce slouží nejen k podpoře čtenářství, ale také k rozšíření vědomostí ve školní výuce. Děti z Hlučína i okolních obcí se učí orientovat v knihovně, pracovat s on-line katalogy, seznamují se s poskytovanými službami, které knihovna nabízí. 13


14

Podle požadavků pedagogů jsou připravovány besedy např. na téma regionální autoři, ilustrátoři dětských knih apod. Tradičně jsou připravovány besedy k jednotlivým ročním obdobím či svátkům. Celoročně probíhají v dětském oddělení knihovny soutěže a vědomostní kvízy pro děti. V prostorách knihovny a na chodbě jsou vystavována díla žáků výtvarného oboru ZUŠ P. J. Vejvanovského. Akce knihovny jsou pravidelně prezentovány v místním tisku, regionálních televizích a na webu knihovny. Nejen čtenáři, ale i další návštěvníci knihovny si letos přišli na své. Začátkem roku nás Dagmar Halotová na své numerologické přednášce seznámila s tím, co přinese rok 2015 z hlediska čísel. V březnu jsme přivítali rodinu Márových, která pozvaným školním skupinám i veřejnosti zábavnou formou přiblížila svou cestu po Rakousku a Francii. Pro velký zájem jsme již podruhé pozvali Dagmar Kravčíkovou, která seznámila návštěvníky přednášky se základy grafologie a grafoterapie. Koncem března proběhla také oblíbená bezplatná burza knih. Lidé mohli do burzy přinést své knihy a zdarma si odnést jiné. Burza probíhala celý týden a byla volně přístupná na chodbě před knihovnou. Noc s Andersenem jsme uspořádali společně s výtvarným oborem ZUŠ P. J. Vejvanovského. Děti si užily soutěže, kouzelnické představení, zahrály si divadlo, ke kterému si samy vytvořily kostýmy, stezku odvahy i vyprávění strašidelných příběhů. Ráno nás čekala společná snídaně. Kreslíř a ilustrátor Adolf Dudek u nás také nebyl poprvé a rozhodně ani naposled. Tentokrát si připravil vystoupení pro 7. ročník ZŠ Hornická s názvem „Nehulíme, kreslíme“. Přestože starší žáky není až tak jednoduché zaujmout právě kreslením, Adolfu Dudkovi se to podařilo na výbornou. O prázdninách jsme pro děti uspořádali pexesový turnaj a několik dalších soutěží. Během léta proběhly na obou pobočkách knihovny revize fondu, letos poprvé automatizovaně. V září nás Ing. Pavel Kavřík na své přednášce „Rakovina a záření kolem nás“ seznámil s působením geopatogenních zón, technického záření a 14


15

dalších negativních vlivů, které působí naše zdraví. Nevlídné podzimní počasí jsme setřásli na cestopisné besedě s manželi Vackovými, kde jsme se alespoň na chvíli přenesli do slunné Kolumbie. Na letošním pasování druháčků na čtenáře jsme uvedli do stavu čtenářského děti z šesti druhých tříd hlučínských škol. Další podzimní cestopisnou besedou bylo povídání o Havajských ostrovech, na kterých strávil cestovatel Petr Nazarov celých dvanáct měsíců. Děti se mohly opět vyřádit na besedě Jana Opatřila o Kapříku Metlíkovi. Závěr roku patřil nejnovější knize spisovatelky Evy Tvrdé nazvané Pandořina skříňka. Bylo nám ctí, že Eva Tvrdá představila veřejnosti svou knihu poprvé právě v naší knihovně. Autorské čtení spojené s autogramiádou mělo velký úspěch.

Mgr. Lucie Kostková vedoucí knihovny

15


16

Městská knihovna Kravaře v roce 2015 Loňský rok se nesl především ve znamení oprav, bourání, stavění, lepení, malování a hlavně uklízení. Město Kravaře totiž získalo dotaci na výměnu oken, zateplení a fasádu budovy Městské knihovny, která byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí, a to ve výši 1.158 384 Kč. Rekonstrukce budovy začala v květnu loňského roku a poslední dělník opustil knihovnu těsně před Vánocemi. Součástí rekonstrukce byla i velmi zdařilá renovace vstupního nájezdu. Podmínky pro běžný provoz byly opravdu značně ztíženy. Vše bylo o velké trpělivosti. A tak jsem občas propadala panice, ale řemeslníci měli vždy dobrou náladu...“klid, paninko...“ říkali. Během měsíce srpna také proběhla plánovaná revize fondu. Knihovna tak byla během roku dvakrát uzavřena po dobu více než jednoho týdne. I přes komplikovaný provoz, fungovala knihovna na 100% . Do knihovny zavítalo ještě více návštěvníků než v předchozích letech a realizovala se celá řada velmi zdařilých akcí, jak pro čtenáře knihovny, tak pro širokou veřejnost. Mimo standardní knihovnické lekce a exkurze dětí, to byly besedy a autorská čtení. V loňském roce knihovnu navštívili a své knihy představili Zuzana Pospíšilová, Honza Opatřil, Eva Tvrdá, Anna Malchárková, Herbert Stoklasa a Jana Richterová.

16


17

Také jsem pro čtenáře připravila zajímavé přednášky, například na téma Imunita a zdraví, Redukce váhy a detoxikace organismu, Grafologie, Trénování paměti a cestopisnou přednášku o Havaji. Samozřejmě nechyběly tradiční tvůrčí dílny – Korálkování, zapojení do celonárodní akce Noc s Andersenem a v neposlední řadě každoročně nejočekávanější a nejnavštěvovanější Mikulášské setkání věrných čtenářů. Celkem se všech akcí pořádaných knihovnou zúčastnilo 1.152 návštěvníků. A ještě na závěr... Naše knihovna má konečně své logo. MKK…. ...správně...Moničina Krásná Knihovna :-)

Monika Ševčíková, Městská knihovna Kravaře

17


18

Kulturní akce v Obecní knihovně Štěpánkovice v roce 2015 V roce 2015 štěpánkovická knihovna uspořádala několik zajímavých přednášek, besed a autorských čtení. Akce byly určeny široké veřejnosti a dětem za ZŠ Štěpánkovice. Pozvání do knihovny přijali například paní Eva Tvrdá (autorské čtení a beseda), Arnošt Vašíček se svými neuvěřitelnými záhadami (beseda), Adolf Dudek (zábavné představení pro děti), Jan Opatřil (autorské čtení a prezentace knihy Kapřík Metlík 4. díl), Milan Gelnar (astrologická přednáška). Nechyběla ani Noc s Andersenem, která se již v naší knihovně stala tradicí. Příměstský tábor byl organizován již popáté. Malí čtenáři se také účastnili soutěže Kamarádi moudrosti a probíhal projekt „Škola naruby“. Paní učitelky prvních tříd pravidelně navštěvovaly knihovnu, kde byl pro prvňáčky opět připraven program“ Čtení pro kočku a taky pro psa“. V závěru školního roku byli prvňáčci odměněni knihou z projektu „Knížka pro prvňáčka“ a byli slavnostně pasováni na rytíře knížek a čtenáře knihovny. V knihovně probíhalo i pravidelné cvičení jógy. V roce 2015 nechyběly tolik oblíbené „Velikonoční a vánoční tlachy“, které jsou vždy spojené s tvořivou dílnou. Knihovnu využívají také žáci a učitelé v hodinách literatury a čtení.

Martina Teichmannová - Obecní knihovna Štěpánkovice

18


19

Almanach básníků 2016

Vladimír Stibor, básník, prozaik, editor, novinář a fotograf ze Sedlčanska, který žil dlouho přímo v Praze, se v poslední době (kromě vlastní početné tvorby – vzpomeňme např. jeho loňskou sbírku Lehké škrábnutí) hodně věnuje propagaci veršů vůbec. Slouží k tomu almanachy, v nichž publikují autoři České republiky. Tedy i z Moravy a Slezska. Jmenuji namátkou Pastýři noci, Rybáři odlivu. Úroveň knih, opatřených ilustracemi, úvodem, autorskými miniaturami, seznamem, mají vzestupnou tendenci. Jednoduše řečeno – čtenář si smlsne a seznámí se i s básníky, které dříve nepoznal, protože se k jejich tvorbě nedostal. Snaha a nemalá práce editorů vůbec je někdy nedoceněna, ozvou se i drobné výtky, třeba k řazení básní, nebo povídek, či povídek i básní, k autorským minimům, apod.

– avšak v tomto případě jsou bezesporu odměnou Vladimíru Stiborovi vstřícné ohlasy a také nedávné udělení Ceny Petra Jilemnického. Konkrétně jde o sborník Pastýři noci.

19


20

Já zastávám názor, že nikde není psáno, aby antologie od antologie byly jako přes kopírák. Ničemu by to neposloužilo. Takže změna je posun… Nový „rukopis” se již chystá do tisku. Název neprozradím, neznám ho, pan editor to zatím tají a nechává jako překvapení i pro samotné zúčastněné… Křest proběhne v červenci tohoto roku v Praze. Vladimír Stibor pro časopis OKOO uvádí o novém titulu následující.

Almanach básníků 2016 /Zamyšlení editora… 8. března 2016 Již jako čtvrtý v řadě vzniká almanach českých básníků, letos již s vročením 2016, na němž jsem se směl podílet jako editor i spoluautor. Musím přiznat, že tyto poetické antologie mají rok od roku stoupající tendenci. V roce 2013 se zúčastnilo almanachu Ptáci z podzemí přes padesát básníků, v následujícím roce vychází sborník Pastýři noci, do něhož se zapojilo přes šedesát autorů. V létě 2015 spatřuje světlo světa sborník Rybáři odlivu s třiaosmdesáti poety, z nichž sedm básníků trvale žije v cizině, přesto se rádi hlásí ke svému rodnému jazyku. Je zajímavé zjištění, že o poezii stojí a píší ji Češi ve Švédsku, Dánsku, Slovensku, v Chorvatsku, v Německu či až v USA. Letošní rukopis básnického almanachu se těchto v dnech připravuje k tisku. Počet tvůrců dosáhl alespoň pro mne neuvěřitelných devadesáti statečných, kteří navzdory hektické době a konzumní společnosti inklinují k literární tvorbě. Knihu opět vydá kamenné nakladatelství Milan Hodek Hradec Králové. Slavnostní křest se plánuje na začátek července v Praze v umělecké galerii Portheimka. Účast přislíbil známý propagátor a recitátor poezie Mirek Kovářík, příslib hudebního doprovodu je od slavné harfenistky Zbyňky Šolcové. 20


21

Dalo by se připustit, že letošní básnický almanach je průřezem nejen české, moravské i slezské poezie /Morava má bohaté zastoupení!/, ale obsahuje i poezii našich krajanů žijících nejen u nás v Evropě, ale i daleko za Atlantickým oceánem v Americe. Publikace je doplněna krátkým rejstříkem básníků, ale i povinnou anketní otázkou pro všechny zúčastněné: Dokáže vaše poezie nasytit hladové? Mnozí z básníků by se ctí obstáli. Vladimír Stibor

Požádala jsem ještě editora, aby pro nás vybral tři z básní, jako poetickou vábničku. K vydání se ráda vrátím, až po slavnostním křtu.

Ukázka z veršů. Lukáš Bárta

21


22

David Bátor BÁSEŇ (Ivanu Motýlovi)

Báseň je když nevíš jak dál za hranici masky a tváře. Na kostře abecedy moře jazyků a já jim nerozumím: Vrásnění! Hnití! Holubí něžnost! ,, Báseň je!“ – vykřikl náhle v lokále zasněný host. A s úsměvů založil si oheň, aby se v sychravé době ohřál.

Olga Nytrová

22


23

--Nezbývá - než mé upřímné pozvání ke knize! Sama se už opravdu těším a doufám, že ani vy nebudete zklamáni!

Božena Klímová

23


24

Elektronické knihy a jiná vydání

Čím nás osloví tentokrát Nakladatelství Žár Ostrava? Na www.zar.cz jsem našla opět jednu eknihu spisovatele Richarda Sobotky, vydanou v závěru loňského roku. Neúnavný autor nabízí ve sborníku SEN O AMERICKÉM SNU velmi zajímavé a čtivé povídky ze života. Anotace uvádí: Kdo by nezatoužil být úspěšný, vozit se velkým krásným automobilem, žít v luxusu, obklopen krásnými ženami, mít bezedné konto u peněžního ústavu, být úžasný a krásný a bezstarostný, palmy, šumící příboj azurového moře, písek na pláži zlatý a jako hedvábí, nevtíravá melodie zalétá od chýše se střechou krytou rákosem, velké oranžové slunce visí nad obzorem, bílé plachty brázdí mořskou pláň a příboj vytrvale šeptá poezii dálek. Setkávání i rozcházení. Lesk i bída. Slast i utrpení. Je to nikdy nekončící sen – sen o americkém snu, kde je vše tak snadné, tak krásné, tak lákavé… Co na tom, že skutečnost je často drsná, jako make-up smirkovým papírem… Na prohru se snadno zapomíná, nakonec vždycky vítězí sen… Údaje: Sen o americkém snu / Nakladatel: Dušan Žárský - Žár/ ISBN: 9788086725-66-6/ 159 stran, rok vydání: 2015.

24


25

Ukázka z e-knihy:

Jiskřivé ráno na Manhattanu Projít se jiskřivým ránem po Manhattanu je náš společný sen, mne a mého lékaře, usednu v jeho ordinaci do bílé měkounké židle, spíš pohovky, v té by se to náramně marodilo, povalovat se v ní od rána do večera a od večera do rána, všemi obletován… vezmi si tabletu, už máš čas, co chceš k večeři, sedí se ti dobře, podložím ti záda polštářem… a zatím co bych mu vypočítával své skutečné i domnělé neduhy, on by se přes horní okraj monitoru počítače zahleděl do rána tam venku za oknem, pořád ještě jiskřivého, malounko zroseného, v každé slzičce rosy kousíček nočního spánku a zároveň už kousek jiskřivého slunce, to jsou ty nejkrásnější okamžiky, extrahované esence léčivých i obyčejných bylin ve vlahé povětrnosti, záplavy barev po lukách, brouzdat se stébly trav a plašit skřivany z posledního snového verše a nechat se máčet slzami noci až po kolena a možná až po pás… a on mne neposlouchal, mé neduhy mu byly v té chvíli lhostejné… pořád se ještě brouzdal těmi lukami a okrajem lesa a možná si při tom hvízdal, možná zanotoval rozpustilou písničku o nedospaném ránu a zvednuté sukničce a bílé nožce… možná se chtěl v té chvíli jiskřivého rána procházet po Manhattanu, je to takový náš společný sen, i když jsme o něm nikdy spolu nemluvili, prostě se jednou ráno za jiskřivého dne projít po Manhattanu… (konec ukázky) 25


26

O literárním umu Richarda Sobotky netřeba pochybovat, stačí – kdybyste přečetli jen níže uvedený poetický úryvek z jiné povídky.

Den už byl takový… když tahle honorace vyrazí do ulic, houfují se jako havrani na sotva vzrostlém osení a štěbetají při tom jako vrabci: unikátní, originální, mimořádné, velmi vkusné, tohle by nadchlo Rubense, a což Picasso, ten nedokázal namalovat takhle kombinovanou a poskládanou ženu – samé drby… Opravdu vřele doporučuji čtenářské pozornosti, nejen kvůli příznivé ceně 99 Kč! --Jelikož se blíží jaro, alespoň v to určitě všichni doufáme, hodí se k němu verše. Nakladatelství Žár vydalo tiskem i elektronicky sbírku Jany Hochmannové s názvem PRÁVĚ TOBĚ. Rozsah 68 stran, brožovaná vazba. Na obálce je barevná kresba Jany Dybalové, ilustrace: Jindřich Oleš, sazba a grafická úprava: Dušan Žárský. Verše v této sbírce jsou poutavé, přemýšlivé, osobité. Doslov napsal PhDr.Lukáš Průša, Ph.D. Básnířka s dětsky čistým pohledem na svět vnímá ty nejprostší věci, které denně obšťastňují člověka, sní o něčem krásném, zprvu nesplnitelném, ve svých básních tak oslavuje prostotu, něhu, pokoru, svět lidského přátelství a štěstí. (úryvek ze zmíněného doslovu) Celkový dojem z poezie umocňují právě kresby Jindřicha Oleše, jimiž je sbírka ilustrována. 26


27

Pohled do knihy:

Ukázka z básní:

SEN Hledala jsem tě a byl jsi blízko na dva kroky. Slyšela jsem tmu, která se smála tichem. Tak podivně padala na můj sen, bílá, čistá a mohutná. 27


28

Jana Hochmannová, ze sbírky PRÁVĚ TOBĚ, str. 38. Kniha obsahuje 37 básní, z toho první je současně mottem. Nejde jen o milostné verše, ale o básně dotýkající se života vůbec, a vycházející právě z něj. Jak vyplývá z vyjádření autorky samé, nechává se ovlivnit hudbou, přírodou. Meditacemi. Sbírka má poněkud nezvyklý tvar na poezii, avšak tato podoba není na škodu a dává veršům i kresbám dostatečný prostor. Kromě doslovu obsahuje seznam a na zadní straně obálky je autorské minimum. O vydaných knihách píše i PhDr.Průša ve svém pojednání. Jednotlivé stránky jsou navíc zdobeny na okrajích ozdobnou linkou. Rozlučme se prozatím, než po titulu sáhnete sami, básní Už vím proč: Už asi vím, kde se stala chyba,/ když nad tím tak přemýšlím, vím co jsme dělali špatně:/ Mluvili jme totiž/každý sám o sobě/ nedovedli jsme se poslouchat,/ chtěli jsme se jen slyšet. (str.49). Udělejte si čas na poezii, je lékem na všechny neduhy, opravdu… --A nyní už jen v kostce: Nakladatelství Žár uvedlo další eknihu relaxačních povídek Ireny Kopecké, tentokrát pod názvem Proměny mysli. Jde o volné pokračování vloni vydané první části Proměny duše, která je u čtenářů velmi oblíbená. 120 stran, ISBN: 978-80-86725-77-2

28


29

Anotace vyzrazuje: Léčivá kniha povídek a úvah volně navazuje na knihu Proměny duše. Vznikla šťastným spojením tří léčitelek, spisovatelky Ireny Kopecké, esoteričky Anny Pustowkové a malířky Sylvy Česlarové, která je doplnila energetickými obrázky. Působivé ilustrace jsou od tošanovického malíře Borise Zvady. Kniha má velkou duchovní sílu, stačí se naladit na její působení. Pomáhá k odstranění utrpení a bolesti, ukazuje cestu k docílení osobní pohody, zdraví a štěstí. Zda popis nenadsazuje, či nedohodnocuje, uvidíme po přečtení. S chutí do toho!!!! ---

V březnu 2016 zde klasicky knižně vyšly také doopravdy úsměvné krimipovídky Boženy Klímové Tajemství korpulentní dámy, které jsou milovníkům e-knih k dispozici už od loňského roku. Texty jsou nadlehčené, leckdy až černohumorně. Kniha na 64 stranách obsahuje 15 povídek, brožovaná vazba, obálka, sazba a grafická úprava: Dušan Žárský. ISBN 978-80-8672580-2 Spisovatelka Klímová uvádí: A od oné chvíle si pro radost sem tam spíchnu poněkud „ustřelenou” krimi a tak doufám, že tato knížka vás bude bavit stejně tak, jako mne pobavilo ji tvořit. Předlohou mi byli živí lidé, mnohdy kuriózní situace a právo literáta vše smíchat… 29


30

(část z autorské předmluvy, nyní uvedeno na zadní straně obálky). --Cestu do Nakladatelství Žár si mimo moravských a slezských literátů našli postupně i zástupci z Čech. Jedním z důvodů je bezesporu hodnotná a rychlá spolupráce. ---

U příležitosti 84. narozenin autora Jindřicha Malšínského z Horní Plané vyšla v nakl. ŽÁR jeho nová kniha i e-kniha JULIE, KDE MÁŠ ROMEA? Jedná se o román plný lásky a zklamání zdravotní sestry v různých životních situacích, od dívky až po zralou ženu, která si své štěstí přece jen našla. Dnes se s nadhledem dívá na své potomky, někdy s úsměvem, jindy s hořkou slinou, kterou raději spolkne s myšlenkou, že se nedá srovnávat nesrovnatelné.

Zajímavostí je, že kniha byla vysázena a vytištěna během tří dnů…

Dědečku, proč všechny dívky měly někoho, a Julie byla sama? Nebyla, děvenko, Julie měla Romea a ten ji vroucně miloval. A budu mít také svého Romea? Určitě na tebe někde čeká, zatím bloudí světem a až přijde čas, tak si tě najde…

30


31

156 stran formátu A5, brožovaná vazba, ISBN 978-80-86725-81-9 --Všechny knihy i e-knihy ještě jednou ráda doporučuji, i když jedna z nich je moje…

Odkazy na prodejce jsou uvedeny na www.zar.cz.

Božena Klímová (a Nakl. Žár)

31


32

Jeleni Aleše Dostála

K úctyhodné řádce knih spisovatel Aleš Dostál přidal další titul, nazvaný Za všechno mohou jeleni (Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček). Tuto publikaci můžete žádat u svých knihkupců, nebo na prodejních webech a věřte, že nebudete litovat ani peněz, ani času stráveného čtením. Alespoň se dozvíte, copak asi paroháči provedli, když za to mohou…  Jedna z dostupných anotací prozrazuje: Za všechno mohou jeleni není jen název jedné z patnácti povídek této knížky, ale i tajemné symbolické zaříkávadlo, které se objevuje ve většině textů jako jakási podivná spojka. Patnáct mnohdy až bizarních, ale přesto pravdivých příběhů o lovu a myslivosti spojuje nejen literární dokonalost autora, ale i precizní znalost problematiky a prostředí. Povídky opatřené vždy až nečekanou pointou se tak hluboce liší od jakýchsi deníkových záznamů, na které jsme v tomto žánru často zvyklí. Nezbytnou součástí vyprávění je, jako ostatně ve všech Dostálových prózách, jemnou ironií kořeněný humor.

32


33

Autor v této knížce opět prokazuje, jak hluboce si váží slov, když s nimi zachází tak, aby jich potřeboval co nejméně. Bližší údaje: Počet stran: 152/ pevná vazba/ datum vydání: 4.2.2016/ šířka: 150mm/ výška: 18mm/ hmotnost: 311g/ ISBN: 978–80–7497–122–8.

Křest proběhl 1. března 2016 v Knihcentru v Ostravě. Jak ukazují uvedené snímky, posluchačů bylo hodně a nálada příjemná, o čemž svědčí i autorův rozesmátý obličej. Hostem byl též herec Norbert Lichý, ten i předčítal.

33


34

Ukázka z povídky Třetí bod:

Neodpovídal jsem, protože jsem se bál, že třetí bod je zase něco, co jsem z myslivecké mluvy zapomněl a nechtěl si dělat ostudu. „Neměla oporu pro loket,“ vysvětloval za něj Michal,“ je zvyklá ze střelnice mít opřený loket. Ale už jsme to vyřešili. Připevnil jsem přes roh posedu kousek laťky. „A zkusili jste dohledávku?“ Veronika se ke mně přitočila barvářským ramenem. Protože do lesa nepoužívala deodorant, voněla přirozeným ženským potem. „Měl jste na mysli dosled, pane polesný. Dohledávají se bažanti a koroptve, případně orebice,“ řekla ironicky. Měl jsem se zastydět, ale raději jsem se rozverně otázal já. „A víte, jak se jmenuje pohlavní orgán u jelena?“ „To ví každá šmolka, neboli čiplenka, že je to žíla!“ Bylo to tak. 34


35

Bylo už k půlnoci, když nás Karel zavezl na kraj lesa. Zbytek cesty už nechtěl po tom vínu riskovat. Pro Michala přijede ve čtyři ráno k polesí. Viděl jsem už cestou, jak po mně Michal pokukuje a nemůže se dočkat až budeme sami. Chtělo se mu něco říct. Čekal až Karel konečně odjede a pospíchal za mnou. Scházeli jsme k vesnici a měsíc nad námi visel jako velký bílý míč. „Viděl jsem tu kérku vzadu,“ vychrlil Michal konečně své tajemství. „Kde…?“ „No přece na zadku. Na zadnici, na její zadnici. Na Veroničině zadnici,“ chrlil na mě, když viděl, že jsem stále mimo. Vzpomněl jsem si, jak se sklonila do auta pro pušku a na křížích ji vykouklo kus tetování, ale proč je z toho Michal tak rozdychtěný, jsem stále nevěděl. (konec ukázky – text pochází z rukopisu, ještě před posledními úpravami) --Ráda tuto knihu doporučuji vaší pozornosti a především si povšimněte point jednotlivých příběhů, protože ty jsou jakousi zlatou tečkou.

Aleš Dostál do závěru dokáže ukrýt mnohé.  Vítám s povděkem jeho neotřelý vztah k humoru. Někteří uvádějí, že v tom je lehká ironie, ale já 35


36

bych řekla, že jde o tolik potřebný nadhled. Ten, bohužel, mnohým literátům chybí. (Užité fotografie nám poskytl autor. Foto první – spisovatel spolu s N. Lichým, foto druhé – pohled do sálu, foto třetí – Aleš Dostál se čtenářkou.)

Božena Klímová

36


37

Oddělení pro dospělé doporučuje

Audrey Magee: SLIB psala pro nejrůznější světová periodika román SLIB je jejím debutem a sklidil nadšené kritiky Román se zajímavým příběhem Kathariny Spinellové a Petera Fabera, obyčejných Němců, kteří se dostali do soukolí druhé světové války, popisuje intimní příběh dvou lidí, kteří se vezmou jen proto, aby se Peter dostal na několik dní z fronty a ona, aby v případě smrti vojáka dostávala důchod válečné vdovy. Když už to vypadá, že vše spěje ke zdárnému konci a útrapy jsou zažehnány, je nečekané a velmi smutné rozuzlení celého příběhu. Román popisuje, co je člověk ochoten udělat, aby přežil …, ale ne vždy to stačí … Každopádně kniha stojí za přečtení, ubíhá rychle a pohled Němců na válku je zajímavý a vskutku nečekaný …

37


38

Mary Chamberlain: Švadlena z Dachau Fascinující, silný a napínavý příběh historičky M. Chamberlainové, o touze a snech a o tom, jak náhodné setkání, jež na první pohled nabízí východiska a ještě víc, má nakonec katastrofální následky. Je to vyprávění o tom, jak válka dokáže semlít i úplně obyčejný ženský život. A co člověk udělá z donucení. Svět z doby před druhou světovou válkou, během ní i po ní je vykreslen neuvěřitelně výstižně. Hlavní postava Ada usilovně pracuje na splnění svého snu, otevřít si módní salon a je ochotná pro to udělat cokoliv…. Když se však seznámí s tajemným a okouzlujícím cizincem Stanislausem, netuší, kam až ji slepá láska k muži, o němž nic neví, zavede. Začátek války zastihne oba milence v Paříži, romantická idylka se však brzy rozplyne a následuje krutý sled událostí – útěk do Belgie, Stanislausovo zmizení, Adino nečekané těhotenství, pobyt v klášteře, nucená dřina v pečovatelském domově v Mnichově, jenž vyvrcholí, když se nic netušící Ada ocitne v domě velitele koncentračního tábora Dachau a stává se dvorní švadlenou nacistických paniček. Byla by škoda prozrazovat zvraty nabitý děj a ochudit se o silný čtenářský zážitek, postačí, řekneme-li, že Ada za své chyby – a nejen za ně – nakonec tvrdě zaplatí.

Vanda Scholtzová – oddělení pro dospělé

38


39

Knižní tipy z Kateřinek

Peroutková, Ivana: Kristián a kocour Teo Praha, Albatros 2015 Pro čtenáře od 9-ti let Kniha české autorky Ivany Peroutkové nám vypráví příběh chlapce, který prožil velice smutné léto. Začaly prázdniny a mnohé děti odjely z města, aby si užily čerstvého vzduchu a legrace někde na venkově nebo u moře. Náš hrdina Kristián ale takové štěstí neměl. Žil pouze s maminkou, navíc alkoholičkou a právě jednoho prázdninového dne se stalo, že se večer nevrátila domů. Na to byl Kristián zvyklý a uměl se sám o sebe postarat. Jenomže ona se nevrátila ani druhý ani třetí den a to už dostal Kristián strach a rozhodl se jednat. Sbalil si do batůžku pár důležitých věcí a spolu se svým milovaným černým kocourem odešel z domova. Musel se postarat o sebe i o kocoura. Jejich novým domovem se stalo nábřeží Vltavy. Přespávali zde ve křoví a živili se předváděním nacvičených akrobatických kousků, za které jim lidé házeli drobné mince do krabičky. Kristián díky svému čtyřnohému příteli dokázal překonat strach a nástrahy nočního velkoměsta, ale věděl, že takhle dlouho žít nemohou, i když to bylo zpočátku báječné. Naštěstí si jej brzy všimla paní z nedaleké restaurace, kam si chodil za vydělané peníze kupovat pizzu. Kristián se jí se svým trápením svěřil a ona mu pomohla. 39


40

Jak napínavý příběh dopadl? Musel Kristián přece jenom do dětského domova? A kocour Teo? Co asi prožíval malý chlapec, který se ocitl sám na ulici? Čtěte a prožije spolu s ním tento těžký životní okamžik.

Pospíšilová, Zuzana: Baobaba a jiné příběhy Praha, Albatros 2015 O své nekonečné fantazii nás autorka přesvědčí i ve své další knize s názvem Baobaba a jiné příběhy. Pod tímto neobvyklým názvem objevíme hodnou pohádkovou babičku Baobabku, která bydlí v baobabu, peče kouzelné perníčky a plní hodným dětem jejich tajná přání. V jiné pohádce se seznámíme se skřítkem, který špatně slyší, a proto poplete, co může. Také s kuchařem Griliášem, slepým slepýšem nebo obrem, co plní dobré skutky, zažijeme mnoho veselých příhod. Kniha kromě pohádek obsahuje několik moudrých bajek, které nás přesvědčí, že rozum je víc než síla, dobro víc než zlo, nebo že trpělivost a pevná vůle se vyplácí. Na konec knihy autorka zařadila několik příběhů ze života dětí. Posvítila si na jejich nechuť poslouchat rodiče a dokázala, že se to nevyplácí. Ale také děti přesvědčila, že žádná strašidla pod postelí nebydlí, že není správné ubližovat slabším tvorům a uklízení svého pokojíčku je rozhodně dobrá věc. Zkrátka neprohloupí nikdo, kdo po této knize plné bajek, pohádek a příběhů sáhne. Kniha ho potěší, poučí i rozesměje. 40


41

Čapková, Blanka: Ostrovní přátelé Praha, Albatros 2015 Příběh Blanky Čapkové nás přenese do Chorvatska na opuštěný ostrov, na který pravidelně každé léto odjíždí malá Lorna se svým tatínkem na prázdniny. Bydlí v malém bungalovu a podnikají dobrodružné výpravy do okolí. Jenomže tentokrát si tatínek hned první den vyvrtne kotník a zdá se, že bude na delší dobu po zábavě. Naštěstí zde mají dobré přátelé a roli průvodce převezme Vladan, chlapec ze sousedství. Při tajné výpravě do skal objeví jeskyni a v ní poklad. Nejedná se však o mince ani šperky, děti najdou plechovou skříňku a v ní ukrytý starý deník. Psala jej kdysi Mariana - dívka stejně stará jako nyní Lorna a popisuje v něm konec války, kdy přišla o své rodiče. Děti hltaly z deníku každé slovo a po tvářích se jim koulely slzy nad osudem neznámé dívky. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistily, že…. dívka z deníku stále žije. Dobrodružný příběh o minulosti pro děti od 8 let. Ukázka: „ Schováváme se ve vinném sklípku nedaleko našeho domu a máme už málo jídla. Partyzáni si vzali všechnu drůbež a dobytek. Zatím o nás nevědí. 6. února 1945 Venku je slyšet štěkot psů. Tatínek pro mě vymyslel úkryt ve starém sudu, ale maminka by si přála, abych raději utekla. Strašně se o rodiče bojím. 41


42

Maminka mě pevně objala a šeptala mi, že se musím zachránit. Napsala mi do deníku tahle slova: Miluji tě, Mariano!!! Máma. Schovám ten sešit do krabice s posledním jídlem a strčím ji pod blůzu. Proplížím se k místu, kde máme přivázanou tatínkovu loďku. Štěkot se blíží.“…

Brat, Roman: Zlo nemá na kouzlo. Historky o slušňácích a podrazácích Překlad: Březinová, Ivona Brno, CPress 2015 V knize slovenského autora Romana Brata (známe již z knihy: Můj anděl se umí prát, 2014) se setkáváme s třináctiletou dívkou Martinou. Její spolužáci se jí občas posmívají, že nenosí značkové oblečení a nechápou, jak může žít bez mobilu. Ona to však doma nemá zrovna jednoduché. Tatínek je bez práce, trpí depresemi a útěchu nad nešťastným osudem hledá v alkoholu. Jenže pro Martinu je to milovaný tatínek. Navíc bývalý kouzelník, který jí spoustu kouzel naučil. A právě kouzla Martině pomáhají překonat posměch spolužáků. Dokonce si získává jejich obdiv a respekt. Jejího talentu začnou využívat i dospělí a Martina si sem tam vydělá nějaké peníze, za které si může koupit vysněný smartphone. Tím ale její potíže neskončily, naopak, přístupem na sociální sítě její problémy se spolužačkami teprve začínají. Podaří se jí zákeřný boj na internetu zvládnout? Vydrží její přátelství s nejúžasnějším klukem ze školy? A co její otec? Podaří se jí ho přesvědčit, aby se věnoval opět kouzlení a neutápěl svůj žal v alkoholu?

42


43

Před Martinou je mnoho těžkých úkolů, před 13 –ti letou slečnou snad až moc, ale ona to za žádnou cenu nehodlá vzdát. Čtěte a držte jí palce, ať slušnost a chytrost zvítězí nad šikanou a podrazy. Falteisek, Lubor: Konec Bedny a jiné příběhy Praha, Grada Publishing, a.s. 2015 Humorná kniha Lubora Faltejska nás zavede mezi žáky základní školy. Začteme se do deseti napínavých příhod, které nás rozesmějí, poučí anebo poradí, jak vyzrát nad největším kápem ve škole. Hned v prvním příběhu se dozvíme, jaké to je jmenovat se stejně jako slavný spisovatel a jaké to může mít následky. A aby to bylo ještě horší, objeví se ve škole školník, který je na tom stejně. O tom, že vychovat psa k poslušnosti dá pořádně zabrat, se přesvědčíme v dalším příběhu, kdy Kája svého psího kamaráda naučí chodit nakupovat, a to i do řeznictví! Dočteme se také, jaká bláznivá novoroční předsevzetí si dali žáci 7. třídy a kdo na to nakonec doplatil. Ukázka: „ Tak, ty kouříš?“ vyštěkl otec na překvapeného syna a vstal. „ Ty kouříš, syčáku, v necelých třinácti letech…!!!“ zahřímal, až se tabulky v oknech rozdrnčely a fíkusu v pokoji upadl list. Hmátl za skříň pro starou rákosku na koberce a bez dalších zbytečných řečí ji vzal do ruky obráceně. „Nekouřím, tati,“ vyjekl poplašeně žák Kabrhel, „nekouřím,“ křičel, když se otec s planoucíma očima blížil, „ a ještě jsem to ani nezkoušel,“ volal plačtivě, „ v životě jsem neměl něco takového v puse…“ 43


44

„ Ale no tak,“ zavrčel otec,“ když už se to provalilo, ber to jako chlap a zbytečně nelži. Vždyť já ti nařežu tak jako tak,“ vzal ho za rameno a odsunul židli, „ a ty si aspoň zachováš čistý svědomí!“ Čálková, Alena: Borůvky na prodej Praha, Albatros 2015 Pro čtenáře od 7 let V edici Druhé čtení, vyšla kniha české autorky Aleny Čálkové, která vypráví neobyčejný příběh dvou malých slečen. Márinka bydlí s babičkou za městem v chalupě s velkým ovocným sadem, a protože má babička nemocné nohy, chodí za ni prodávat do města borůvky, marmelády a sirupy, které babička z ovoce vaří. To zaujme Rozárku, která bydlí s rodiči v paneláku a tajně ji pozoruje z okna. Touží se s Márinkou seznámit a tak k ní neustále chodí borůvky kupovat. Její maminka už neví, co by z nich uvařila, ale je ráda, že je Rozárka veselá, protože nedávno přišli o miminko a musí se s tím všichni nějak vyrovnat. Mezi holčičkami vznikne krásné přátelství. Chodí k sobě na návštěvy, běhají po zahradě… Až jednou Márinčina babička onemocní natolik, že se o vnučku nemůže postarat. Rodiče Rozárky se rozhodnou oběma pomoci. Prodají svůj domek ve městě, koupí od babičky ovocný sad a přestěhují se k ní. Maminka se stará o babičku, hospodaří v sadě a společně vaří marmelády. Márinka zase začne chodit s Rozárkou do školy a vše je zase tak, jak má být. 44


45

A jak je to všechno možné? Může za to kouzelný lektvar, který Rozárka na začátku knihy uvařila, aby jí splnil přání. A my už víme, jaké přání to bylo.

Fišarová, Michaela: Náš dvůr má tajemství Praha, Albatros 2015 Pro čtenáře od 9 let Příběh plný dobrodružství se odehrává na jednom obyčejném pražském sídlišti. V činžovním domě zde bydlí kluk Ondra a nedaleko jeho kamarádka Johanka. Donedávna tu byla nuda a klid, ale jednoho večera se všechno změnilo. Ondra s Johankou zaslechli, jak ze sklepa vycházejí podivné zvuky. Odvážně se za nimi vydali…., aby našli malé štěně zavřené ve sklepě. Mysleli, že je opuštěné, ale pak za ním přiběhl jiný kluk Jirka. Zachránil ho před utracením, ale doma ho mít nesměl. Naši kamarádi se domluvili, že se o pejska budou starat společně. Jenomže to není jenom tak. Potřebovali peníze na jídlo a očkování a tak si dali inzerát, že budou lidem pomáhat s úklidem a nějaké peníze si vydělají. K těmto starostem o štěně, přibyla další. Byl to Ondrův bratranec Erik, kterému těžce onemocněla maminka, a on se k nim musel přestěhovat, než se uzdraví. Ondra nechtěl s Erikem kamarádit, natož mu prozradit tajemství, které měl s Johankou a Jirkou. Nakonec ho ale do party vzali a ukázalo se, že udělali dobře. Spojila je totiž jedna dramatická událost, a to když se jim 45


46

štěně ztratilo a Erik se ho sám vydal hledat. Jenomže nakonec se ztratil i on. Děti musely s pravdou ven, vše přiznat rodičům a zavolat na pomoc i policii. A jak to všechno dopadlo? Kdo je zvědavý, musí dočíst tuto napínavou knihu až do konce.

Romana Martiníková – pobočka Kateřinky

Iva Roze Rande aneb měsíc lásky s nepřetržitou kocovinou v zádech Jarošov nad Nežárkou, Pejdlova Rosička, 2015 Tvorba současných českých autorek, které se věnují stále aktuálnímu tématu – vztahu mezi mužem a ženou. Iva Roze, autorka povídek, se rozhodne strávit měsíc květen tím, že si každý den v měsíci lásky dá rande s jiným mužem. Chce vědět, jestli může ve svých 38 letech poznat muže, který by byl nejen zajímavý, ale který by se mohl stát i jejím partnerem. Dá na internet svou nabídku a je překvapená, kolik mužů se jí ozve. Svou sondu začne u své první lásky a potom pokračuje ve výběru dle svých sympatií… V průběhu těchto setkávání si ale uvědomí, že se nechce úplně vzdát svého osobního života ve prospěch života partnerského a chce mít nadále možnost výběru … Tato kniha svým osobitým a humorně laděným tónem osloví určitě celou řadu čtenářek. 46


47

Blanka Svobodová Můj miláček cizopasník Frýdek-Místek, Alpress, 2015 Příběh moderní mladé ženy, která se pracovně seznámí s právníkem, který je nejen inteligentní, ale také pohledný a zaujme ji natolik, že má pocit, že je to ten pravý. Hrdinka má ale svého přítele, se kterým sice nebydlí, ale je jejím kamarádem a milencem. Tento vztah je ale bez velkých emocí… Právník je pro ni ideálem muže, který splňuje její představy, bohužel je zadaný. Nakonec dochází k závěru, že jen na mužích své štěstí stavět nechce. Román je čtivý a zachycuje pocity dnešních žen a dívek, které se dostanou do podobné situace a neví si rady.

47


48

Halina Pawlowská Manuál zralé ženy Praha, Motto, 2015 Svou knihou chce autorka sdělit, že je nádherné stárnout s elegantním úsměvem. Proto začíná devíti radami, které potvrzují, že zralé ženy vědí všechno nejlíp! Dále pokračuje krátkými povídkami zaměřenými na lásku a partnerský život. Jako vždy zaujme Halina Pawlowská svým humorem a originálními veršovanými radami. Ukázka: „ Chceš si chlapa najít?! Chytrost musíš tajit!“

I když jaro volá, neplýtvejte vášní na žádného vola!

Jana Jáchimová – pobočka Kateřinky

48


49

Novinky na DVD, které si zaslouží vaši pozornost

GANGSTER KA - Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Varování ministerstva: Peníze jsou silně návykové. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot v republice. Když to vyjde, bude to „obchod" století. Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. Nemožné se stává skutečností. Nepolapitelný tunelář Káčko končí ve vazbě, státu jsou zachráněny miliardy korun. Zatím... Protřelý Kraviec se díky šikovným právnickým kličkám dostává velmi rychle na svobodu. Jeho opatrnost a chladně kalkulující mysl nenávratně mizí. Rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty. Káčko překračuje pomyslnou hranici od finančního zločince k nelítostnému řezníkovi... Gangster Ka zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šesti miliardového tunelu a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera.

49


50

AMY - kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího života. Vidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat, jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry, jako popovou hvězdu obletovanou fanoušky i jako oběť manipulovanou manažery a pronásledovanou bulvárními novináři, unikající k závislostem. Za známým mediálním obrazem ale odhalujeme hlavně Amy, která skutečně touží jen po dvou věcech: opravdové lásce a hudbě.

DÁMA VE ZLATÉM - vypráví pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině právem náleželo. Šedesát let poté, co byla za druhé světové války nucena utéct z milované Vídně, se Maria Altmannová (Helen Mirren) rozhodne získat zpět rodinný majetek, který jí byl zabaven nacisty. Patří k němu i umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty, mezi jinými i slavný portrét Adele Bloch-Bauerové I. od Gustava Klimta, který se stal národním pokladem. Za svého právního zástupce si vybere ne velmi zkušeného, ale o to odvážnějšího mladého muže Randyho Schönberga (Ryan Reynolds). Spolu se pustí do zdlouhavého a náročného soudního sporu s rakouskou vládou a Nejvyšším soudem USA, který se nakonec stane jedním z nejznámějších restitučních sporů v historii. 50


51

EVEREST - zkušení horolezci Rob Hall (Jason Clarke) a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) vedou dvě expedice, které spolu soupeří ve zdolání nejvyššího vrcholu na Zemi, Mount Everestu. Jejich souboj začne být nebezpečný ve chvíli, kdy neohrožené lezce zaskočí jedna z nejmohutnějších sněhových bouří, kterou místní hory zažily. Tváří v tvář neskutečnému počasí otestují hranice svých psychických i fyzických sil. Everest, strhující thriller o neuvěřitelném boji o přežití, vznikl podle skutečných událostí a přináší “vizuální dobrodružství, které vám zamotá hlavu a vyrazí dech”. – Peter Travers, Rolling Stone

V HLAVĚ - tvořivost dílny Disney Pixar přináší jedinečně emotivní snímek, který nemá obdoby. Kam nás Oscarový režisér Pete Docter zavede tentokrát? Bude to nejpozoruhodnější místo, jaké vůbec může existovat – do lidské mysli… Už jste někdy přemýšleli, co se odehrává lidem v hlavě? Film Disney Pixar V hlavě vás pro odpověď vyveze na skotačivou jízdu do nitra mysli. V řídícím centru jedenáctileté Riley má napilno 5 emocí. Velí jim lehkomyslná optimistka Radost. Snaží se, aby byla Riley stále šťastná. Musí ale spolupracovat s kolegy: emocemi Strachem, Hněvem, Znechucením a Smutkem. Tento úžasný film je naprosto k popukání, Peter Travers z časopisu Rolling Stone o něm mluví jako o „výbuchu čisté představivosti“.

Jana Langová – mediatéka

51


52

Vize aneb jak je dobré být informován…

V dnešním článku o knihách bych vás ráda seznámila s tituly knih, které určitým způsobem spadají do kolonky kontroverzní knihy. Internet je plný zpráv často i neověřených, proto bychom s čím dál větším despektem měli číst všechny informace z oblasti politiky, práva, ekonomiky a sociální politiky. Pro mnohé mohou být takové zprávy důvodem k panice a obavám, proto je dobré být informován a zajímat se i věcmi, které by nás běžně až tak příliš nezajímaly. Říká se, co je psáno, to je dáno, proto si raději zkuste otevřít knihy, které se zabývají různými problémy současné doby právě z výše uvedených oblastí společenských věd. Možná pak budeme na současný svět pohlížet z jiné perspektivy a více se budeme zajímat o dění kolem nás…. Můžeme začít u českého autora Oty Ulče, který se ve své knize „Mouchy naší doby“ zabývá nedokonalostí současného světa. V prvé řadě se snaží poukázat na problematiku globalizace v širším světovém měřítku, hovoří o rozdělování a scelování národů a států nebo také o užitečné vlastnosti zdí. Zaměřuje se také na různé mocnosti, například na čínské plusy a mínusy, na vládce současného Ruska i na africké země. Aktuálně mohou čtenáře zajímat názory českého kritika na islám a střet civilizací. Kritice a polemikám se nevyhne ani země mnoha možností, Amerika. Čtenář publikace si může mnohdy spolu s autorem buď souhlasit nebo nesouhlasit, může se rozhodnout, zda knihu dočte nebo ji nedočtenou zavře…. Renomovaná ekonomka s politologickým vzděláním Ilona Švihlíková v publikaci nazvané „Jak jsme se stali kolonií“ poukazuje na ekonomickou situaci naší republiky po sametové revoluci. Popisuje cestu, kterou náš stát prošel od tzv. sametové revoluce až po dnešek, přičemž analyzuje současný stav ekonomiky a načrtává možnosti budoucího vývoje. Obraz, 52


53

který nám takto vykresluje, není příliš radostný, její pohled se opírá o empirická fakta. Na rozdíl od většiny „oficiálních“ ekonomů, kteří vývoj po roce 1989 vnímají jako celkově pozitivní. Autorka přímo říká, že jsme od samého počátku postupovali chybně, že: „Česká republika se po roce 1989 začlenila do světové ekonomiky na bázi kolonie a v koloniálním postavení zůstává dodnes. Octili jsme se na periferii, a to jak z hlediska ekonomického, tak i politického a myšlenkového. Otázka, jestli to byla souhra okolností, záměr nebo důsledek naší naivity, nebude asi nikdy jednoznačně zodpovězena.“1 Pokud máte pocit, že je něco špatně v současné Evropě, může být právě pro vás určena kniha George Friedmana „Ohrožená Evropa: rodící se krize“. Autor publikace je geopolitický prognostik, který operuje s odvážnými fakty o budoucích událostech týkající se světadílu, v němž žijeme. Jeho provokativní dílo zkoumá „ohniska konfliktů“, určuje vizionářsky geopolitická místa, která byla historicky vždy plná napětí a která jsou možnými místy budoucích konfliktů. V knize „Kapitál v 21. století“ od francouzského profesora ekonomie Thomase Pikettyho se dozvíme více o současné ekonomické situaci celého světa. Autor kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému. Během 15 let nashromáždil nejrůznější data z oblasti ekonomie a ekonomiky a přišel s informací, že majetková nerovnost je stejná jako před sto lety a roste způsobem, který ohrožuje jak demokracii, tak ekonomiku. Z výčtu knih bych vám chtěla představit knihu německého novináře a politologa, autora konspirační teorie o světové politice Bernarda Wisnewskieho. Publikace byla v Česku vydána pod názvem „Bilderberg: kdo tahá za nitky moci: spiknutí špiček z ekonomiky, politiky a médií.“ 1

Švihlíková, Ilona. Jak jsme se stali kolonií. V Praze: Rybka Publishers, 2015. 229 stran

53

.


54

Autor se snaží zodpovědět otázky typu: Kdo ze zákulisí řídí světovou ekonomiku? Proč se každým rokem schází vždy na tajném místě a za nejpřísnějších bezpečnostních opatření finanční, průmyslové, politické a mediální elity spolu s generalitou a tajnými službami a o čem jednají? Také se možná dozvíte: Jak to bylo se založením Evropské unie doopravdy? K čemu mají sloužit krize a kdo je řídí? A mnoho dalších informací, o nichž možná uvažujete, ale báli jste se zeptat…. V další publikaci, kterou vám představím, od politiky a ekonomiky trošku odskočíme, i když i problém ekologie a trvale udržitelného rozvoje se zmíněnými společenskými vědami úzce souvisí. Jedná se o dílo Gregga Bradena „Bod obratu: nastává doba extrémů: naučme se v ní žít a přežít“. Mimo jiné se v knize píše o tom, že: „Žijeme v době převratných změn. Nemá smysl toužit po návratu starých časů. Nikdy se nevrátí. Musíme se adaptovat na nový svět a naučit se v něm žít. Sama příroda, vesmír či jakkoliv to nazveme, nám k tomu nabízí účinný nástroj. Jmenuje se bod obratu. To, co fungovalo ještě před pár desetiletími nebo lety, už nefunguje a neplatí. Hroutí se světové ekonomické systémy, je jasné, že zásoby ropy nevydrží věčně, přírodních katastrof přibývá... Nejde však o žádnou nudnou utopickou teorii, a už vůbec ne o strašení katastrofickými scénáři. Naopak. Dozvíte se, jak s body obratu nakládat, pokud se před vámi objeví, ale také, jak je záměrně vytvořit, usoudíte-li, že je potřeba změnit směr.“2 Poslední kniha, o které budeme hovořit, není kniha naučná. Jedná se o utopický román francouzského spisovatele Michela Hoellebecqa s názvem „Podvolení. Známý provokatér napsal román o tom, jak se z Francie stane islámský stát. Příběh se odehrává roku 2022, kdy politické strany ve volbách raději podpoří fiktivního kandidáta strany zvané Muslimské bratrství, aby se prezidentkou nestala šéfka extrémně 2

Braden, Gregg, Bod obratu : nastává doba extrémů : naučme se v ní žít a přežít. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. xviii stran, 270 stran.

54


55

pravicové Národní fronty Marine Le Penová. Autor uvedl, že „urychluje historii“. Jeho kontroverzní románová fikce vzbudila nebývalou pozornost a kniha se v mnoha zemích stala absolutním bestsellerem. Nyní je tento román i ve fondu Knihovny Petra Bezruče v Opavě, zájemci tedy mají možnost si utopickou vizi přečíst. Tímto uzavírám krátký a zkratkovitý výčet nových knih z fondu Knihovny Petra Bezruče. Pokud bychom chtěli být důslední, našli bychom obdobných titulů daleko více, knihy s touto problematikou stále vycházejí… Zájemcům o ně jsou a budou v naší knihovně k dispozici. Darina Peterková

LITERATURA: 1/ ULČ, Ota. Mouchy naší doby. 1. vyd. Praha: Šulc - Švarc, 2015. 187 s. ISBN 978-80-7244-376-5. 2/ FRIEDMAN, George. Ohrožená Evropa: rodící se krize. Vydání první. Praha: Aligier, 2015. 258 stran. ISBN 978-80906242-0-7. 3/ Piketty, Thomas. Kapitál v 21. století. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015.Universum. 663 stran. 4/ Wisnewski, Gerhard, 1959-. Bilderberg : kdo tahá za nitky moci : spiknutí špiček z byznysu, politiky a médií. Gerhard Wisnewski. Vydání první. [Praha] : Keltner Publishing, 2015. 317 stran. 5/ Houellebecq, Michel. Podvolení. Vydání první. Praha : Odeon, 2015. Světová knihovna ; svazek 173. 242 stran . 6/ Švihlíková, Ilona. Jak jsme se stali kolonií. V Praze : Rybka Publishers, 2015. 229 stran . 7/ Braden, Gregg. Bod obratu : nastává doba extrémů : naučme se v ní žít a přežít. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. xviii stran, 270 stran

55


56

Knihy o výchově a rodičovství

Správná výchova dětí je pro každého rodiče prioritou, a proto je v současné době právě o knihy s touto tématikou velký zájem. Názory odborníků na tuto problematiku mají mnoho společného, především v tom, že děti potřebují lásku a pozornost svých blízkých. Ale naopak přehnaná péče o potomky není žádoucí a každý rodič by měl v zásadě vycházet ze znalosti povahy svého dítěte, z jeho osobnosti a temperamentu a tomu přizpůsobit výchovu. Pro rodiče, vychovatele a učitele je zde krátké seznámení s knihami, které se otázkami výchovy zabývají… Většina knih na téma rodičovství se zaměřuje na změnu chování u dětí. Autorka publikace s názvem „Aha! Rodičovství: jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii“ Laura Markham, začíná u nás – tedy u rodičů. Základem jejích úvah je vyrovnaný rodič, který vychovává vyrovnané děti, podle zásady tří principů: • umění seberegulace; • napojování se na dítě a vytváření hlubokého vztahu; • koučink, nikoli kontrola. Autorka doporučuje: „Pečujte o emociální vztah mezi vámi a dítětem, docílíte opravdové a trvalé změny. Máte-li toto zásadní pouto s vaším dítětem, nepotřebujete vyhrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat.“3 Cílem její knihy je pomoci rodičům vybudovat výjimečný vztah se svým dítětem a zároveň vychovat šťastnou, odpovědnou, emocionálně zdravou a vyrovnanou lidskou bytost. 3

Markham, Laura. Aha! Rodičovství : jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii. Laura Markham. Vydání první. V Praze: Mladá

fronta: Nakladatelství Tady a teď, 2015. s.14-15.

56


57

Problematikou vyrovnanosti dítěte se zabývá také doktorka psychologie a psychoterapeuta Anne Bacus v publikaci „Mé dítě si věří“. V úvodu vysvětluje, že podle názoru větší části odborníků se dítě narodí s určitými dispozicemi k obavám a až zkušenosti ovlivněné výchovou usměrňují tak či onak to, co je dáno geneticky. K tomu, aby si dítě věřilo, je třeba poznat a vymezit jeho strachy a úzkosti, správně na ně reagovat a vést ho tak, aby si bylo jisté samo sebou. Autorka seznamuje rodiče s užitečnými metodami, dává podrobné rady a vysvětlení ilustrované konkrétními příklady. Vysvětluje, jak a proč děti odmalička v jednotlivých věkových obdobích vést, jak odstraňovat zábrany a pěstovat jejich sebedůvěru od narození do počátku dospívání dětí. Definuje, co je to strach a úzkost, kdy se strach mění ve fobii a panickou úzkost. Jak se s těmito jevy vypořádat a jak čelit skutečnému nebezpečí ve formě sexuálního zneužívání apod. Uspěchaným rodičům radí: „Zastavte se někdy, abyste si přivoněli k růži, dali si spolu šálek čaje, poslouchali ticho, udělali si radost, udělali něco nečekaného, anebo jednoduše nedělali nic.“4 Možná se sami sebe ptáte: Jsou dnes děti víc nevychované a drzé než dříve? Jsou snad dnes rodiče méně kompetentní? Jak může denně docházet k situacím, v nichž "malý tyran" triumfuje a oni si zoufají? Jak se vyhnout trvalému stresu ve výchově a přitom neupadnout do autoritářství? Na podobné otázky odpovídá Jan-Uwe Rogge v knize „Děti potřebují hranice“ a upozorňuje na úskalí liberální výchovy a vychází z pojetí, že ani v dobré snaze neomezovat svobodu dítěte nelze dítě "nechat tzv. na holičkách" a postavit ho do dnešního světa bez vědomí a znalosti vlastních hranic. Protože právě ony rituály ve výchově a pevné hranice dávají dětem v dnešní době pocit bezpečí a jistoty. Zároveň však upozorňuje, že rodiče jsou jen lidé a jsou vystaveni stresujícímu nutkání 4

Bacus-Lindroth, Anne, 1955-. Mé dítě si věří. Anne Bacus. Vydání první. Praha: Portál, 2007. Rádci pro rodiče a vychovatele. S. 159.

57


58

„všechno dělat správně“. V takových případech říká, že mají právo na deset chyb ve výchově denně. „Nutkání vyhýbat se překážkám, všechno dělat správně, jen ne žádnou chybu, ochlazuje vztahy. Výchova však znamená třenice, konflikt a harmonii, blízkost a rozmíšky. Kde je tření, tam je vřelost, kde žádné není, tam je chlad. Výchova je vřelost, a proto vyžaduje tření. … Výchova je společná cesta, která se utváří teprve při chůzi, běhu, bloumání a pochodu.“5 Na závěr kratičkého seznámení s některými knihami na téma rodičovství zmíním publikaci „Najděte si svého marťana…“ od českého autora Marka Hermana, v níž objevíte svěží pohledy a úvahy z oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Dostanete se díky ní do světa dětské psychiky a zjistíte, že to je právě to pravé, co potřebujete k tomu, abyste mohli vést spokojený rodinný a partnerský život. Dospělí by totiž neměli zapomínat, že každý v sobě nosí malé dítě, svého marťana, který o něm ví všechno. „A že cestou ke spokojenému životu je právě umění naslouchat onomu vnitřnímu hlasu, na který mnoho z nás už dávno zapomnělo.“6 Aby se vám podařilo najít inspiraci ve výchově dětí i svůj vlastní vnitřní hlas vám přeje Darina Peterková Literatura: 1/ Markham, Laura. Aha! Rodičovství : jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii. Laura Markham. Vydání první. V Praze : Mladá fronta : Nakladatelství Tady a teď, 2015. 296 stran. 2/ Bacus-Lindroth, Anne, 1955-. Mé dítě si věří. Anne Bacus. Vydání první. Praha : Portál, 2007. Rádci pro rodiče a vychovatele. 159 stran. 3/ Rogge, Jan-Uwe, 1947-. Děti potřebují hranice. Jan-Uwe Rogge. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. Rádci pro rodiče a vychovatele. 131 s. 4/ Herman, Marek, 1966-. Najděte si svého marťana : ... co jste vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli... Marek Herman. Třetí vydání. Olomouc : Vydavatelství Apak, 2014. 233 stran. 5

Rogge, Jan-Uwe, 1947-. Děti potřebují hranice. Jan-Uwe Rogge. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. Rádci pro rodiče a vychovatele. S. 9 Herman, Marek, 1966-. Najděte si svého marťana : ... co jste vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli... Marek Herman. Třetí vydání. Olomouc : Vydavatelství Apak, 2014. 233 stran. 6

58


59

Z deníku Patrika Kotrby 11. 11. 2011 V zimě je všechno, co dělám, mnohem složitější. Prsty při hraní mrznou, je třeba více oblečení, s koupáním vůbec je to problém, a když prší, je to mnohem těžší než v létě. Protože člověk namrzá. Je 11. 11. roku dva tisíce 11. Blíží se 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin. Asi bych měl udělat něco, co nedělám každý den. Ačkoliv, miluju to, co dělám denně. Včera jsem se vzbudil na okraji Montserratu a vyplašil dvě divoké kozy, které sahaly k vysokým stéblům z okraje balvanu nade mnou. Když jsem se pohnul a pohlédl na ně, strnuly a zmizely po pár vteřinách. Dnes už pod pohořím. Poslední týdny mám veliké přání, které je sice abstraktního znění, ale pořád se mi vrací: Vteřiny tmy rozštěpit na hodiny světla. Mám dojem, že se do nás kolikrát dostává jakási tma, ani nevíme odkud. Vůle pro lepší prostředí by byla, ale některé kroky, zdánlivě základní, bývají nepřekonatelným problémem. Ať je to korupce, řevnivost na úkor spolupráce, fanatická touha po majetku i stálé upřednostňování sebe před celkem. Dělá to nešťastné a izolované bez výjimky všechny. Nezíská tím nikdo nic, a přesto odolá málokdo. Ač je to jen lidská pomůcka k měření času a mé přání asi zanikne, rád bych ten moment složený z dvanácti jedniček využil k přání, aby nám zbytečnosti přestaly komplikovat život. Mít srdce čisté, a i když dorazí vteřiny tmy, učit se je štěpit na hodiny světla.

59


60

KATEDRÁLA V PARMĚ Odezněl Südtirol. Stopy italského kumštu tečou po freskách této boží trojlodní stodoly. Umučeným světcům padají hlavy, žhavým železem jsou jim propíchány orgány, vaří se, visí hlavou dolů, ať přivázáni nebo ukřižováni. Na kříži možná o to hůře, že mají paže roztažené a nemohou se modlit jako všichni ostatní, kteří jdou přikrčeni na smrt. Dvě kaple jatek mě šokují. Polívá mě děs a zároveň katarze z toho, že je na svatou půdu už ve středověku puštěna močka lidství. Stínaný, oběšovaný, upalovaný člověk. Špalek, šibenice, hranice. Meč, oprátka, plameny. Třese to mnou. Opírám krosnu o kostelní lavice a nechávám se strašit prostě tak, jak jsem. Středověký naturalismus ve mně vyvolává pláč. Vím, proč tu cestu jdu. Pro absolutní krásu i absolutní utrpení. Absolutní krásu člověk uctí mimo jiné tím, že si pro ni uzme chléb. Protiklady se leckdy přitahují, extrémy se sejdou na stejném poli, a proto si s utrpením mohou být blízko. Chci strávit v Parmě několik dní. II Vrchní pole nad i pod ochozy jsou malovány v jemném a hrdinném stylu Michelangelově. Divák jim není tak blízko, shlíží na něj z klenby i kopule, nezabráníme proto tomu, že ty malby vnímáme schematicky. Staré babičky už nevidí dobře na dálku, mladí zase nemají trpělivost, a tak je význam roztěkaný. Ale v kaplích to zvěrstvo bací ve své bezprostřednosti i detailech. Časový odstup od středověku v nás vyvolává jakousi laskavost. Rozdílné velikosti postav dle hierarchie v laikovi budí dojem, že románský a gotický umělec leckdy maluje jako dítě. Primitivní styl nikoli nepodobný domorodým národům vyvolává v divákovi shovívavost. O to kontrastnější je pohled na brutality malované z jeho pohledu dětskou rukou. Geniální jiskření zažijete za otevřenými mřížemi parmských kaplí.

60


61

Ať chci nebo ne, zavírají katedrálu. Přichází se optat velice milý kustod, jestli jsou ty cajky moje a že prý closing time. Je třeba vyrazit do ulic. Ta nádhera mi dává zapomenout i na to, že můj měšec je vycuclý. Stojí za všechno a nejvíc za pozapomenutí ega. Vycházím ven, bloumám nedalekým otevřeným parkem, než si uvědomuji, že je to tu samý černoch, co nemá co dělat. Postávají tu, zabíjejí volnou chvíli, ale taky jsou našťopkovaní jako prodavači koksu. Mapa mě vede k archeologickému muzeu za nimi nebo do hlavní komerční uličky Parmy. III Na té hlavní komerční ulici potkávám skřítky. Jsou to zrovna Češi. Potkáváme se bezděčně, dovídám se, že kluk je Milan, vypadá na věk od třiceti do sedmdesáti a třikrát denně dostává záchvat epilepsie. Ema stojí při něm, je jí do třiceti a oba denně projíždějí Parmu s nákupním vozíkem, na kterém vozí všechny svoje věci. Jejich fena Ría leží vespod, řízla se do břicha o drát. Milan se snaží, aby jí nevyhřezlo střívko, a zároveň úzkostlivě odhání mouchy, aby do rány nenakladly potomky. Když jsem se Milana bezděčně zeptal na příjmení, odpověděl lakónicky: „Zapomeň. Mě hledaj po půlce Evropy. Zapomeň naše ména.“ Čišelo z nich čirý neštěstí. Zapomenout. Denně žebrali na dávku heroinu pro každého z nich. Když mi to ještě nebylo dost jasný, šel jsem s nima hrát jednou na ulici, abych jim helfnul. Hrajeme a poznal mě jeden kolemjdoucí Ital, s kterým jsme se setkali minule v Santiagu. Bylo to příjemné zpestření a asi nejhezčí moment, protože mi pak došlo, že Milan i Ema honí celý den peníze na ten herák a brzy skončili. Hledají nejpřímější zisk a mají svoje fígle. Dvakrát jsem s nima spal na dlažbě vedle vchodu do monumentálního archeologického muzea. Potvrdil se nakonec můj dojem, že dokud se jim nebudu do ničeho plést, nemá proč mi hrozit nebezpečí. Bylo to v Parmě jedinkrát, kdy jsem spával přímo na ulici. Jinak se spaní ve městech vyhýbám. 61


62

Hned přes dvůr toho muzea byl park plný přistěhovalců, sem tam se některý černoušek přidal a lehl si pár metrů od nás. Noční ghetto. Vydržel jsem zůstat s českým párem dva dny. Dopoledne, večer pokaždé s nimi a zbytek dne po Parmě a v katedrále. Oni nepili pivo, téměř nejedli, jejich zájem byl jasný a to šlo mimo mě. Milan mi oznámil, že mu doktoři dávají půl roku života, je mu třicet čtyři a před pár lety jim italské úřady vzaly chlapečka, kterého si společně s Emou udělali. Popsali mi peripetie, které s tím měli, zároveň měsíce doufání, s tím, že udělali nejvíc, co uměli, a jestli to nestačí, je připravený umřít. Byl to dojemný příběh plný laskavosti, osamění a zároveň to byl hrozný průser. Poslední den jsem měl dojem, že mi Milan naznačuje, ať jdu. Nemáme se o čem bavit, je to, jak to je, čau. Cítil jsem, že jsem tady navíc. Zašel jsem ještě několikrát do té monumentální katedrály, tušíc, že ani ta největší krása by nevznikla bez špíny. V Parmě jsem dostal spektrum kompletní. Bez toho, abych soudil, co je co.

62


63

Střípky z knihovnické společnosti…

Knihovna v Chlebičově po rekonstrukci. Na podzim roku 2015 prošla knihovna v Chlebičově rekonstrukcí, kterou plně hradila obec ze svých prostředků. Na nové elektrorozvody, podlahu a knihovnický nábytek padlo více než 300 000 Kč. Knihovna prokoukla i opticky se zvětšila k velké radosti knihovnice Zuzany, která už netrpělivě vyhlíží své věrné čtenáře.

Díky rekonstrukci proběhne letos poprvé v knihovně i Noc s Andersenem. Tak ať se Vám dobře nocuje! 63


64

Zde se můžete podívat, jak proběhlo slavnostní otevření knihovny v pondělí 7.3.2016

50 let dynastie Sukeníků v Oticích 14. března 1966 začíná v Oticích v knihovně působit Jaroslav Sukeník, a to je počátek dynastie rodu Sukeníků jako knihovníků v obci. Pan Jaroslav Sukeník, syn a nynější knihovník, připravil k tomuto výročí setkání, které proběhlo v úterý 15. března. Byli pozváni zástupci obce, opavské knihovny – paní ředitelka a metodici regionálního oddělení a také rodinní příslušníci, kteří v knihovně pracovali nebo budou pracovat…

64


65

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o působení rodiny Sukeníků v obci a knihovně, jak od samotného pana knihovníka, tak i z rodinné kroniky.

Byla připravena i krátká prezentace, kterou, se svolením autora, můžeme poskytnout i čtenářům našeho časopisu OKOO. 65


66

Přejeme panu knihovníkovi mnoho spokojených čtenářů a hodně zdraví do dalších let. A úplně na závěr potěšující zpráva - na mapě knihoven si můžeme umístit další 2 vlaječky. V lednu 2016 byla znovu otevřena knihovna v obci Dobroslavice. Na stránkách obce najdete bližší informace.

16. března 2016 zástupci obce Děhylov slavnostně znovuotevřeli knihovnu v prostorách kulturního domu. Díky nadšení paní knihovnice Karly Vitáskové a podpory obce jsme získali v opavském regionu novou útulnou knihovnu. Knihovna byla vybavena z větší části aktuálním knižním fondem, jež zapůjčilo naše regionální oddělení, které tuto i dobroslavickou knihovnu dostalo na starost v rámci programu regionálních funkcí.

66


67

N. Šlosárková a Z. Kotzian - metodici regionálního oddělení

67


68

Jubilea knihovníků v roce 2016.

V letošním roce oslaví životní jubilea naše kolegyně – ve službě i důchodkyně. Přejeme jim hodně zdraví, ať je život stále baví.

70 let 1. 2. – Marie Vehovská 5. 5. – Marie Křížová

55 let 13. 4. – Marie Schneidrová 22. 7. – Nataša Šlosárková 17. 12. – Marta Martínková

68

OKOO Brezen 2016  
OKOO Brezen 2016  
Advertisement