Lederkurs

Page 1

Foto: Ørjan Apeland

L E DE R K U R S Bestill lederkurs til din krets eller gruppe! 1


Vi tilbyr et bredt spekter av lederkurs til våre speiderledere. Ta en titt på kursmenyen vår og se om noe kan friste!

Bestill lederkurs! GRUPPER OG KRETSER kan bestille kurs som avholdes lokalt hos dere. I dette heftet får du en oversikt over ulike kurs for­bundet tilbyr. Flere av temaene kan også kombineres. Ta kontakt, så set­ ter vi sammen det kurset som passer for dere. For å bestille kurs må dere skaffe et egnet sted og garantere for minimum 8–10 deltakere. Dere blir enige om detaljer med kursholderen og leder­ treningsansvarlig på forbundskontoret. HOVEDSAKELIG er dere som bestiller kurset ansvarlig for

på­­meldinger, hjemmeleder og økonomi. Dere må også dekke utgifter knyttet til kursleders reise og overnatting. Ledige plasser på kurset åpnes opp for ledere fra andre grupper og kretser. DET ER OGSÅ mulig å gjennomføre flere av kursene digitalt

dersom det er ønskelig eller nødvendig. Dette kan avklares med ledertreningsansvarlig på forbundskontoret. ALLE KURS som arrangeres nasjonalt finner du

Bestill på kmspeider.no/lederkurs 2

Foto: Harald Undheim

i arrangementsoversikten på kmspeider.no.


KURSMENY PROGRAMKURS

DAGSKURS Førstehjelp NGF + DHLR Førstehjelp speider Andakt Barn med spesielle behov Sikkerhet og beredskap Lek og leirbål

KJÆRE LEDER!

Speiderprogram i praksis

LITT SULTEN, ELLER KLAR FOR ET HELT MÅLTID? VELG ETT ELLER FLERE KURS SOM PASSER FOR DEG. KURSENE HAR ULIK LENGDE OG TEMATIKK.

Innføring i speiderprogram Introkurs for nye ledere

VELBEKOMME!

FRILUFTSLIVSKURS Turledelse vinter Turledelse barmark Turledelse kano På bar bakke Eventyr Svalbard Villmarkskurs

DRIFTSKURS Medlemssystemet Vekst og rekruttering Støtteordninger Synlighet på nett

KURS OM KURS Kursholderkurs Veilederkurs for rovere

Lederstien: Ledelse av frivillige

Kursmenyen er levende! Det betyr at det kan dukke opp nye kurs etter speidergruppenes behov. Ta kontakt med forbundskontoret om dere har innspill til temaer og kurs dere ønsker dere.

3


Foto: Harald Undheim

Dagskurs På dagskursene har man hovedsakelig kun ett emne i løpet av én dag. Tanken er at man skal kunne fordype seg i noe man er interessert i, samtidig som man ikke bruker en hel helg på kurs. Disse kursene varer opptil åtte timer, inkludert lunsj. Kursene foregår hovedsakelig innendørs.

FØRSTEHJELP NGF+DHLR

Vit hva du skal gjøre i en akuttsituasjon - bli med på førstehjelpskurs! LEK OG LEIRBÅL Rundt våre leirbål skal det være plass til alle. Kurset handler om viktigheten av lek, det sosiale fellesskapet og leirbål. Her får dere blant annet tips til trygge og inklude­ rende leker, aktiviteter og sanger.

4

Norsk Grunnkurs i førstehjelp kombinert med hjerte- og lunge­ redningskurs med bruk av halv­ automatisk hjertestarter. På dette kurset er det både teori, case­ oppgaver og action!

FØRSTEHJELP SPEIDER Få den førstehjelpskunnskapen du trenger for å håndtere vanlige situasjoner speiderledere kan møte på. Her lærer du å håndtere for eksempel brannsår, allergier og medisinhåndtering.


Foto: Jiri Paur

Foto: Jiri Paur

BARN MED SPESIELLE BEHOV Kurset gir innsikt i hvordan dere kan få speider­gruppen til å bli et sted hvor barn med spesielle behov kan oppleve læring, mest­ ring og tilhørighet. Kurset har fokus på konkrete tips man kan dra nytte av i speiderarbeidet.

ANDAKT Kurset handler om hvordan du forbere­ der og holder en god andakt, og hvordan du kan hjelpe vandrere og rovere med dette. Kurset tar også for seg hvordan du kan skape rom for forkynnelse og enga­ sjement for et kristent fellesskap.

LEDERSTIEN

SIKKERHET OG BEREDSKAP

Ønsker du å lære mer om hvordan dere kan rekruttere, utvikle og støtte lederne hos dere? Dette kurset tar for seg Lederstien, som er et verktøy for å lede frivillige. Ved å bruke Lederstien vil dere tydeliggjøre hva dere gjør, gjøre det enklere å få inn nye ledere og beholde lederne dere har.

Dette kurset handler om det moralske og lovmessige ansvaret vi har som speider­ ledere. Du lærer om risikovurderinger av aktiviteter, turer og leirer. Du lærer å tenke på sikkerhet og lage trygge rammer som gir rom for lek og moro for speiderne.

5


Foto: Lars Røra

as

Friluftslivskurs Å lære om friluftsliv gjøres best ved å erfare der det skjer – i naturen, og erfaringene huskes bedre hvis vi får utviklet kunnskapen over tid. Friluftslivskursene foregår derfor i sin helhet utendørs i tre til fem dager.

EVENTYR SVALBARD Bli med på fantastiske eventyr på Svalbard og få muligheten til helt rå frilufts­opplevelser. Turen gir blant annet oppdagelser i Longyear­ byen, opplæring i skredsikkerhet og turer gjennom det arktiske landskapet.

Friluftlivskurs med på fokus på ledelse TURLEDELSE VINTER Målet med kurset er at du skal kunne lede en gruppe speidere på skitur i vinterfjellet på en trygg og sikker måte. Du får verk­ tøy for planlegging og gjennomføring av vinterturer.

TURLEDELSE BARMARK Kurset gir deg konkrete verktøy for å gjennomføre turer på barmark som involverer speiderne slik at de får oppleve utvik­ ling og glede. Her vil dere få mange nyttige tips!

TURLEDELSE KANO

Dette kurset passer både for erfarne og uerfarne kano­padlere. Rent padleteknisk er det grunnleggende, men du lærer tur­ ledelse på høyt nivå. Kurset gir deg konkrete arbeidsverktøy for å gjennomføre turer på en sikker og gøyal måte.

6


Foto: Robin Morgren Stangeland

7


Friluftskurs med fokus på primitivt friluftsliv VILLMARKSKURS Kurset passer for alle som ønsker å lære seg både grunn­ leggende og avanserte teknikker innen primitivt friluftsliv. Det blir en proppfull helg med lange dager, mye læring, god mat og nære naturopplevelser!

PÅ BAR BAKKE Dette er et videregående kurs i primitivt friluftsliv og kan minne om et klassisk «overlevelseskurs». Målet med kurset er at du skal få et fortrolig forhold til natur og villmark, opp­ leve å være en del av skaperverket, kjenne elementene på kroppen og få en følelse av naturens rytme.

Foto: Lars Røraas

8


Foto: Lars Røraas

Driftskurs Driftskursene kan holdes både som dagskurs, hvor man da gjerne kombinerer flere kurs, eller som kveldskurs. Kursene tar for seg ulike verktøy og deler som inngår i den daglige driften av en speidergruppe. Disse kursene egner seg også godt som webinarer.

MEDLEMSSYSTEMET Her får du en innføring i hvordan medlems­ systemet fungerer og nyttige funksjoner som gjør speiderhverdagen enklere.

NETTSIDER OG SYNLIGHET PÅ NETT I dette kurset får du kjennskap til funksjo­ nalitet som finnes i systemet, gode råd og veiledning for bedre nettsider og synlighet på nett.

VEKST OG REKRUTTERING Her får du konkrete tips til hvordan grup­ pen kan få flere medlemmer, både barn, ungdommer og voksne.

STØTTEORDNINGER Kurset vil ta for seg hvordan man kan benytte seg av ulike interne og eksterne støtteordninger, som Frifond og K-stud. Du vil også få tips og triks til hvordan du kan skrive en god søknad.

9


Programkurs Programkursene tar for seg ulike deler av speiderprogrammet og har fokus på å gi deg som deltaker konkrete tips til å bruke speider­programmet i gruppa eller kretsen. Kursene avholdes enten som helgekurs eller som flere kveldskurs.

Foto: Katrine S. Andersen

INTROKURS FOR NYE LEDERE

INNFØRING I SPEIDERPROGRAM

Målet med kurset er å gi deg som ny speiderleder den kunnskapen du trenger for å kunne drive god og enkel speiding, slik at både du og speiderne dine får enda bedre opplevelser.

På dette kurset vil du få en innføring i struktur, verktøy og innhold i speiderprogrammet. Det vil være temaer som speiderstigen, merker, semesterplan, gradsprogram og verdier.

SPEIDERPROGRAM I PRAKSIS

Dette kurset holdes av kretsen selv. 10

På dette kurset lærer du om speidermetoden, og tre til fire konkrete merker som dere selv velger. Tanken er at du som leder skal få ideer, tips og ferdigheter som du kan ta med deg inn i din gruppe.


Foto: Helene Moe Slinning

Kurs om kurs Dette er kurs som handler om hvordan du kan holde kurs. Lær deg hvordan du blir en god veileder, kursholder eller instruktør.

VEILEDERKURS Dette kurset er for deg som er rover og ønsker å lære om veiledning av andre. Målet er at kurset skal være like nyttig som det er artig. Du vil få møte rovere fra hele landet og knytte nye vennskapsbånd.

Kursholdernettverket

KURSHOLDERKURS Dette kurset er for deg som er, eller skal være, kursholder eller instruk­ tør på forbunds- eller kretsnivå. Kurset avholdes i løpet av en helg, og det forventes at deltakerne er kursholdere eller instruktører innen et år etter at man har deltatt på kurset.

Kursholdere som har vært aktive de siste fire årene blir invitert til å delta i kursholdernettverket. Det arrangeres inspirerende samlinger for nettverket hvor man får dele erfaringer, mulighet til å påvirke ledertreningen og møte andre som brenner for ledertrening. Det fin­ nes også en Facebookgruppe med informasjon om stabsutlysninger og andre ting som angår kurshol­ dere. Den finner du ved å søke på «Kursholdernettverk» på Facebook.

11


Nettkurs Det finnes flere nettkurs i form av korte animasjons­ videoer, som tar for seg ulike tema. Eksempler på kurs er GDPR, Lederstien og speiderprogram. Kursene finnes på kmspeider.no/nettkurs. Det kommer stadig nye nettkurs, så her er det bare å følge med!

Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere!

Foto: Harald Undheim

12

Bestill lederkurs på kmspeider.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.