Page 1


Sikkerhet på lekeplassen Alle lekeplasser skal tilfredsstille kravene i ”Forskrift om sikkerhet på lekeplasser”. Den gjelder for alle lekeplasser som er til kollektiv lek. Det vil i praksis si alt, bortsett fra det du setter opp i din egen hage for dine barn. Forskriften er gratis og er tilgjengelig på www.lovdata.no. I tillegg reguleres lekeplasser etter Norsk Standard NS-EN 1176 og 1177, som er en omfattende beskrivelse av krav til utstyret. Før du anskaffer lekeapparater bør du tenke på hvem som skal bruke utstyret. Hvis du vil lage en lekeplass som først og fremst skal brukes av mindre barn, bør det appellere til denne gruppen. Det gjør også at større barn velger andre arenaer. Skal lekeplassen dekke mange aldersgrupper bør den organiseres slik at lekeplassutstyr med mye bevegelse plasseres i ett område, mens rolleleker etc. plasseres i andre områder så det ikke blir konflikter. Hva har du plass til? Alle lekeapparater har en sikkerhetssone. Du finner sikkerhetssonen beskrevet i katalogen i forbindelse med det enkelte lekeapparatet. Sikkerhetssoner kan overlappe hverandre i de fleste tilfeller, men unntaket er på steder med stor bevegelse. Dette gjelder blant annet huskestativer, utganger på rutsjebaner og rundt karuseller. Hva må du ha som underlag? Kravet til fallunderlag vil variere med fallhøyden. Fallhøyden regnes fra det stedet et barn har tyngdepunktet ved normal lek. Det vil si fra gulvet i lekehuset, fra armgangen hvor det klatres eller huskesetet når det huskes.

SIKKERHET FØRST! Alt lekeplassutstyr du kjøper hos oss er sertifisert i henhold til NS-EN 1176 og 1177, og er tilpasset norske forskrifter. Vi bruker TÜV Product Service GmbH for sertifisering av både produkter og bedriftens interne rutiner for kvalitetssikring.

Garantiperioden for produktene er 10 år mot material- og produksjonsfeil

Fallhøyde på inntil 60 cm Det er ingen spesielle krav til underlaget for denne fallhøyden, bortsett fra at det ikke skal forekomme stein, betong eller asfalt i sikkerhetssonen til noe apparat med opphøyde deler. Fallhøyde inntil 100 cm For fallhøyder inntil 100 cm kan gress og jord benyttes, og det er ikke krav til testing av underlaget. Hvis det forekommer steiner i området kan det være praktisk å legge ut bark, sand, ringmatter eller støtmatter i sikkerhetssonen. På for eksempel eksisterende asfaltdekke kan 30mm støtmatter benyttes. Fallhøyde inntil 150 cm Underlaget skal tilfredstille en HIC-verdi på 1000 HIC. Dette tilsier at en velholdt anlagt gressplen tilfredstiller kravene til fallhøyden. Under huskestativer og leker med stor trafikk vil underlaget raskt bli hardtrampet jord, og til slike tilfeller kan gressarmeringsmatter benyttes. De tar vare på gresset og gir normalt en tilfredsstillende beskyttelse. Ellers kan sand, bark og ulike støtunderlag benyttes. Fallhøyder over 150 cm Den største lovlige fallhøyden er 3 meter, og alle høyder over 1 meter skal tilfredsstille gjeldende HIC-verdier. Som underlag kan det brukes grus, sand, bark, flis eller støtmatter. Ved bruk av løse masser skal det legges 10 cm over det gjeldende kravet. Det vil si at 30-40 cm masse vil tilfredstille kravene til disse høydene. Kravet til tykkelse er beskrevet i monteringsanvisningen til det enkelte lekeapparat. Som alternativ til løse masser kan det benyttes støtmatter, gummiasfalt og kunstgress med underliggende ProPlay støtmatter. Kravet til disse underlagene er at de skal være sertifisert til den aktuelle fallhøyden. ØNSKER DU NOE SPESIELT? Som lokal produsent med dyktige medarbeidere har vi mulighet til å produsere spesialdesignet utstyr. Kom gjerne med dine tegninger, så gir vi deg en pris på produksjon og oppsetting av utstyret. Vi vil også kontrollere utstyret, slik at det tilfredstiller kravene i henhold til gjeldende forskrifter. For å få et komplett sortiment kjøper vi inn en del handelsprodukter og komponenter som ikke er trebaserte. Disse kommer fra vest-europeiske produsenter som har de samme krav til sikkerhet og arbeidsmiljø som vi stiller til egen produksjon.

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Betingelser / garanti

Finansiering

Våre priser er netto eksklusive merverdiavgift og frakt - enten fra fabrikk eller fra vårt lager i Lier. Vi velger det som er billigst for deg. Fraktpris kan oppgis på forhånd slik at du kjenner totalbeløpet før du bestiller. Betalingsbetingelsene er netto pr. 15 dager. Prisene i denne katalogen er gyldige t.o.m 31.03.2022. Tillegg for levering med kranbil.

Alle barn fortjener et godt og trygt utemiljø, og derfor tilbyr vi leiefinansiering av lekeplassutstyr i samarbeid med De Lage Landen. Dette gir våre kunder mulighet til å realisere og etablere hele lekeplassen på én gang! Uteområdet er viktig for lekemiljøet i barnehagen og på skolen. Lekeplassen betyr også mye for verdien på boliger i borettslag og sameier. Med dagens rentenivå er tillegget for å finansiere lekeplassen lite. Leiekostnadene er ca. 2300,- pr. måned pr. 100 000,- investert, ved en fordeling av kostnadene over 5 år. Kontakt oss for mer informasjon og pristilbud!

Produktene skal kontrolleres av kjøper ved levering. Hvis det er mulighet for transportskader, skal transportøren gjøres oppmerksom på dette, og skaden anmerkes på fraktbrevet. Ta deretter umiddelbart kontakt med speditøren og Aktiv Lek AS og meld fra om skaden, ellers faller grunnlaget for reklamasjonen av transportskaden bort. Alle produkter som produseres av Aktiv Lek AS leveres med 10 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Øvrige produkter er grundig vurdert av oss før de er tatt med i katalogen, og vil ut fra forutsetningene ha en høy kvalitet. Her gjelder produsentens garantibetingelser, som i de fleste tilfeller overensstemmer med betingelsene hos Aktiv Lek.

Vi støtter Vi støtter organisasjoner som hjelper barn i utviklingsland. I denne sammenhengen er vi en av hovedsponsorene til en ny barnehage i Tanzania. Sollerud barnehage er pådriver for et prosjekt med å bygge en barnehage for Ilula Orphan Program. Prosjektet administreres av Berit Skaare, og hjelper barn som har mistet foreldrene pga. malaria og AIDS. Barnehagen ble ferdig i mars 2016, og vi støttet med blant annet det første komplette lekeområdet med norsk standard i Afrika.

Produktene testes av TÜV Product Service GmbH etter at tegningene er ferdige og prototyper er bygget. Enkelte endringer og forbedringer vil derfor forekomme, men alle funksjoner vil alltid være intakte.

Velg ekte norsk kvalitet på Lekeplassen du også

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


LEKEhus og kombinasjonsleker fra telemark Villmarkserien • Telemarkserien • Lillebyserien • Tribox

ROLLELEK

Kjøretøy • Båter • Teater • Vannlek • Vipper og vippedyr • Karuseller

SANDLEK

Sandkasser • Tilbehør til sandkasser

HUSKESTATIVER & rutsjebaner

Huskestativer i tre • Huskestativer i metall • Huskeseter • Rutsjebaner

KLATRING & TRAMPOLINER

Klatretårn • Klatrekuber • Nettpyramider • Trampoliner

BALLEK

Fotball • Håndball • Basketball • Volleyball • Smashball

TRENING

12

68

xx 86

90

110

128

134

Hindertrening • BarX

FALLUNDERLAG & ASFALTMALING

Gummiasfalt • Asfaltmaling • Støtmatter • Gummibark • Kunstgress • Gressarmering

MØBLER & UTEMILJØ

Utemøbler • Sykkelstativ • Avfallsbeholdere • Oppbevaring • Bordlek • Hengekøyer • Solseil

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

154

162


LEKEPLASSINSPIRASJON - PERFEKT TIL BARNEHAGE For de små barna i barnehagen har vi små lekehus med passende utfordringer, huskestativer med småbarnshusker og vippedyr i mange varianter. Legg også merke til 3D-figurene i gummi som er fine å klatre på.

HUSKESTATIV MED SMÅBARNSHUSKE OG BIRDNEST Side 100

3D-FIGURER I GUMMI MORSOMME Å KLATRE PÅ! Side 84

KARUSELL MED SETER Side 83

VIPPEDYR I GLADE FARGER Side 78

POPULÆRT LEKEHUS FOR BARN 3-14 ÅR Side 60

6

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


LEKEPLASSINSPIRASJON - SKOLEGÅRDEN For de større barna som har begynt på skolen har vi store lekehus med mange funksjoner, klatrekuber og karuseller hvor det kommer til å være kø i friminuttet! Har dere asfalt i skolegården anbefaler vi asfaltmaling. Da kan barna hoppe paradis, spille stigespill eller ludo.

ASFALTMALING TILFØRER FARGE I SKOLEGÅRDEN Side 161

KLATREKUBE FINNES I MANGE VARIANTER Side 122 MONSOON-KARUSELL DENNE ER EN BESTSELGER! Side 83

Gummiasf alt både beskytter og ly opp skolegå ser rden

LEKEHUS MED MANGE FUNKSJONER PRODUSERT I NORGE I MILJØVENNLIGE MATERIALER Side 48

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

7


LEKEPLASSINSPIRASJON - BÅTER OG LIVET I HAVET Fullfør opplevelsen for barna ved å kombinere en av våre flotte lekebåter med gummiasfalt med figurer fra havet!

SE ALLE VÅRE LEKEBÅTER PÅ SIDE 70

LEGG BLÅ GUMMIASFALT MED FIGURER FRA HAVET UNDER BÅTEN

8

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


LEKEPLASSINSPIRASJON - BILER OG TRAFIKK Lag en morsom bane med veimerking og trafikkskilt i gummiasfalten! Her kan barna bruke sykler og sparkesykler, de kan fylle drivstoff ved bensinstasjonen og de kan parkere på oppmerkede plasser.

SE ALLE VÅRE BILER PÅ SIDE 68

LES MER OM BENSINSTASJONEN PÅ SIDE 69

LES MER OM GUMMIASFALT PÅ SIDE 154

D01 ENVEISKJØRING

D07 TRAFIKKLYS

D15 FOTGJENGERFELT

D11 VIKEPLIKT

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

D05 PARKERING

9


SE VÅRT STORE UTVALG PRODUKTER for KLATRING side 110

8 10

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Villmarkserien - side 12

TELEMARKserien - side 32

LILLEBYserien - side 54 Alle priser eks. MVA, frakt og montering

9 11


Villmarkserien Villmarkserien er utviklet til områder som setter naturen i sentrum. Den er produsert i massive trematerialer fra Telemark, og spesialimpregnert etter moderne teknikker ved vårt eget anlegg. Alle trematerialer er behandlet med Koppers MicroPro, som gjør materialene tilnærmet vedlikeholdsfrie. Det benyttes sokkelrør til apparatene slik at levetiden blir lang. Villmarkserien gir mange muligheter til rollelek og motorisk trening. Serien er laget for aldersgruppen 0-14 år. Bærekonstruksjonen er 94x94 mm stolper, sider og tak er dekket med villmarkspanel og lysåpningen mellom stolpene er 1 meter. Alle produkter i Villmarkserien leveres med 10 års garanti mot material- og produksjonsfeil.

8825

12

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


8850

8827

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

13


8802 BUA 17 900,-

8815 GÅRDEN 89 800,-

8875 FISKEBÅTEN 68 500,-

8810 LANDHANDELEN 45 500,-

8807 BROVOKTEREN 52 500,-

8811 SKJULESTEDET 54 500,-

8809 SMIA 39 900,-

8820 VAKTTÅRNET 52 500,-

8814 VAKTPOSTEN 52 500,-

8828 FUGLETÅRNET 86 500,-

8808 TRAPPETÅRNET 39 500,-

8816 TÅRNSVALEN 47 300,-

14

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


8806 VEKTERHUSET 59 000,-

8826 UTSIKTEN 89 500,-

8830 LANDSBYEN 114 900,-

8827 RØVERHULEN 79 900,-

8829 BUKKETÅRNET 95 500,-

8842 DRAGEHUSET 109 600,-

8844 KONGSGÅRDEN 159 500,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

8846 TÅRNET 76 900,-

8876 TRÅLEREN 88 900,-

8825 TROLLHUSET 99 500,-

8850 FORTET 243 500,-

15


BUA / 16 500,- / 17 900,-

eminst e d r t fo lek Perfek ng og rolle i n e gåtr

• Lite lekehus for rollelek • Kan fås med eller uten benker og bord • Villmarkspanel fra Telemark 8801 - Bua uten benk 8802 - Bua med benk

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 1,2 meter

4,2 x 4,2 meter

0,2 meter

Ingen krav

0-8 år

GÅRDEN / 89 800,-

• Lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane, klatresteiner, tunnel, bølgebro • Villmarkspanel fra Telemark • Passer også for barn med nedsatt bevegelsesfunksjon 8815 - Gården

14 16

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,5 x 4,5 meter

7,5 x 8 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene på dette oppslaget krever ikke fallunderlag

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON NEDENFOR

e me d llelek ner o r r æ Po p u l e k e f u n k s j o l e g n ma FISKEBÅTEN / 68 500,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, lekepanel, klatring, trapp • Villmarkspanel fra Telemark 8875 - Fiskebåten

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,7 x 4,9 meter

7,6 x 7,9 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

15 17


ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON NEDENFOR

e v e res vår ed 2021 le ye n d e m Fr a og m s le k e h u e t r e s u d ner eg e n p r o rutsjeba mo d e r n e

LANDHANDELEN / 45 500,• Lite lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane, klatresteiner og kiosk • Villmarkspanel fra Telemark 8810 - Landhandelen

16 18

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 2,7 meter

6,4 x 6,2 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


BROVOKTEREN / 52 500,• Lite lekehus for barn 0-8 år • Tunnel, lekepanel, kiosk og bølgebro • Villmarkspanel fra Telemark • Passer også for barn med nedsatt bevegelsesfunksjon

utfordrende rollelek for de minste

8807 - Brovokteren

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 5,2 meter

4,2 x 8,2 meter

0,2 meter

Ingen krav

0-8 år

SKJULESTEDET / 54 500,-

• Lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane, klatresteiner, tunnel og trapp • Villmarkspanel fra Telemark

Lekehusene på dette oppslaget krever ikke fallunderlag

8811 - Skjulestedet

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,5 x 2,3 meter

8 x 5,3 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

17 19


SMIA / 39 900,• Lite lekehus med mange klatrealternativer • Rutsjebane, klatresteiner og trapp • To plattformer • Villmarkspanel fra Telemark 8809 - Smia

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,6 x 5 meter

4,6 x 9,5 meter

1,2 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

VAKTTÅRNET / 52 500,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, klatrevegg og butikk • Villmarkspanel fra Telemark 8820 - Vakttårnet Kan leveres med lang rutsjebane

64 500,-

20

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 3,2 meter

5,5 x 7,2 meter

2 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


æ r le k e og p o p u l l l e n o j is e r til trad tfordring u ir g m o s r r sg r u p p e alle alde

VAKTPOSTEN / 52 500,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, trapp, butikkdisk • Mye klatring • Villmarkspanel fra Telemark 8814 - Vaktposten Trappen kan byttes ut med klatreoppgang

45 200,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5 x 3,2 meter

8,5 x 7,2 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

TÅRNSVALEN / 47 300,-

• Lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane, klatresteiner, trapp og klatrevegg • Villmarkspanel fra Telemark 8816 - Tårnsvalen Trappen kan fjernes og erstattes med voltstenger

38 900,-

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON OVENFOR

m ang e lighete r klatremu

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,1 x 4,8 meter

5,6 x 8,3 meter

2,10 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

21


FUGLETÅRNET / 86 500,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, klatresteiner, klatrevegg, tunnel og butikk • Villmarkspanel fra Telemark 8828 - Fugletårnet STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,1 x 6,5 meter

5,6 x 10 meter

2,1 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

TRAPPETÅRNET / 39 500,-

• Lite lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane, klatresteiner og trapp • Villmarkspanel fra Telemark 8808 - Trappetårnet Trappen kan byttes ut med voltestenger

27 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,2 x 3,7 meter

6,7 x 6,7 meter

1,2 meter

Støtmatter, sand, bark

0-8 år

VEKTERHUSET / 59 000,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, tårn, mye klatring • Villmarkspanel fra Telemark 8806 - Vekterhuset

kjellige med fors g in r t a l er my e k hetsgrad vanskelig

22

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,2 x 5,4 meter

6,7 x 9,4 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


RØVERHULEN / 79 900,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, klatrevegg, tunnel • Klatrenett • Villmarkspanel fra Telemark kompakt leke med mange klatremuligheter

8827 - Røverhulen

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,3 x 5 meter

7,8 x 8 meter

2,1 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

TÅRNET / 76 900,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, klatrevegg, klatrenett, klatrestenger, butikk • Villmarkspanel fra Telemark 8846 - Tårnet

bestselger med stor my e klatring lekehusfunk sjon og

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 5,8 meter

6,9 x 9,3 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

23


for alle! klatring å væ re ndt uten klatre ru en næ r bakk

UTSIKTEN / 89 500,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, klatring, tunnel, butikk • Villmarkspanel fra Telemark 8826 - Utsikten STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,3 x 6,5 meter

7,8 x 10 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

BUKKETÅRNET / 95 500,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, hengebro, klatring og trapp, butikk • Villmarkspanel fra Telemark 8829 - Bukketårnet Trappen kan byttes ut med klatreoppgang

89 900,-

ing my e klatr

ek og rollel

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5 x 6,5 meter

8,5 x 10 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

TRÅLEREN / 88 900,• Lekehus for barn 0-12 år • Rutsjebane, klatring, lekepanel • Villmarkspanel fra Telemark 8876 - Tråleren

24

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,3 x 6,8 meter

7,7 x 7,9 meter

1,2 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-12 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


DRAGEHUSET / 109 600,• Lekehus med utfordringer for alle • Rutsjebane, klatring, brannmannstang • Villmarkspanel fra Telemark 8842 - Dragehuset

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,9 x 9 meter

8,9 x 13,2 meter

2,5 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

LANDSBYEN / 114 900,-

• Lekehus med utfordringer for alle • To rutsjebaner, hengebro, klatrevegg • Villmarkspanel fra Telemark 8830 - Landsbyen Kan leveres med lang rutsjebane

126 500,STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,6 x 6,9 meter

9,6 x 10,4 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

25


passer til kehus som populæ rt le lleleke med sgru pper. ro flere alder vitete r mange akti

26

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


TROLLHUSET / 99 500,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, klatrevegg, tunnel, hengebro • Villmarkspanel fra Telemark

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON TIL VENSTRE

8825 - Trollhuset Kan leveres med trapp

107 800,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,8 x 7,4 meter

6,8 x 11 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

27


ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON NEDENFOR

KONGSGÅRDEN / 159 500,• Stort lekehus for barn fra 3 år • To rutsjebaner, klatring, tunnel, hengebro • Villmarkspanel fra Telemark 8844 - Kongsgården Med trapp og én rutsjebane

158 700,-

26 28

plasseringen av rutsjebaner og oppganger på lekehuset kan skreddersys etter deres ønsker og behov! Ta kontakt for et tilbud

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

8,4 x 5,4 meter

12,4 x 8,9 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


FORTET / 243 500,• Stort lekehus for barn 0-12 år • Tre rutsjebaner, klatring, lekepanel • Villmarkspanel fra Telemark • Passer også for barn med nedsatt bevegelsesfunksjon 8850 - Fortet

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

10,9 x 10,3 meter

14,4 x 13,8 meter

2,18 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

27 29


Disse produktene passer perfekt sammen med Villmarkserien Spesialimpregnert treverk.

MINILAVVO / 18 400,Liten lavvo med inngang og butikkdisk.

9783 - Minilavvo

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,1 x 2 meter

5,1 x 5 meter

-

Sand, gress, jord

0-12 år

LAVVO / 54 000,- / 37 500,Kan leveres med eller uten vegger og sittebenker. Leveres uten gulv. 9781 - Lavvo med vegger og sittebenker

9780 - Lavvo uten vegger og sittebenker

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4 x 4 meter

4,2 x 4,2 meter

-

Sand, gress, jord

Alle

LAVVO MED PORT / 65 400,Leveres med tette vegger, sittebenker og port.

9782 - Lavvo med port

30

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4 x 4 meter

4,2 x 4,2 meter

-

Sand, gress, jord

Alle

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Disse produktene passer perfekt sammen med Villmarkserien Spesialimpregnert treverk.

8985 - VILLMARKSTOG - 19 500,Rolleleke i vedlikeholdsfrie trematerialer. Fleksibel plassering. Underlag: støtmatter, fallsand, gress.

8990 - VILLMARKSLASTEBIL - 17 600,Rolleleke i vedlikeholdsfrie trematerialer. Fleksibel plassering. Underlag: støtmatter, fallsand, gress.

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

31


Telemarkserien Telemarkserien består av klassiske og fleksible lekeapparater i kraftige trematerialer som er produsert i furu fra området rundt vår fabrikk i Fyresdal i Telemark. Alle trematerialer er behandlet med Koppers MicroPro som gjør materialene tilnærmet vedlikeholdsfrie. Det benyttes sokkelrør til apparatene slik at levetiden blir lang. Serien har fått en designmessig oppgradering hvor rekkverk er laget i HDPE plastplater, samt nye dekorasjonsdetaljer i ulike farger. HDPE er 100% resirkulerbart. Hovedfargene er rødt og blått, men vi har også laget en modell til moderne miljøer hvor svart er hovedfargen. Telemarkserien består blant annet av store lekeapparater som gir plass til mange barn, og er produsert for å tåle hard behandling på skoler, i barnehager og andre offentlige lekeplasser. Serien inneholder både elementer for sosial lek og utfordrende elementer for motorisk trening. Klatreelementene varierer med fallhøyde mellom 2 og 3 meter. Lysåpningen er 1 meter. Alle metalldeler er laget i galvanisert stål som er pulverlakkert. Alt tauverk med stålkjerne.

Lekehuset 1244 - Vestfossen fra Telemarkserien

32

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


1001 GVARV 18 500,-

1005 SOLUM 22 900,-

1034 TOKKE 52 900,-

1217 VEGGLI 46 300,-

1216 VINJE 58 500,-

1208 FLESBERG 32 900,-

1039 BYKLE 93 500,-

1245 DALEN 189 500,-

1210 MORGEDAL 59 900,Alle priser eks. MVA, frakt og montering

1033 RJUKAN 29 500,-

1275 MØSVATN 98 600,-

1206 RØDBERG 58 200,-

1205 BØ 49 900,-

33


1035 LUNDE 63 900,-

34

1246 SILJAN 84 600,-

1231 VRÅDAL 115 000,-

1229 SKYSKRAPEREN 119 500,-

1244 VESTFOSSEN 159 500,-

1238 ØYFJELL 129 900,-

1220 EIDSBORG 138 500,-

1237 RAULAND 128 500,-

2239 GAUSTATOPPEN 148 500,Alle priser eks. MVA, frakt og montering


1250 MIKLAGARD 259 000,-

1221 TINN 110 000,-

1226 SANNIDAL 118 500,-

1252 DARBU 273 500,-

1222 TUDDAL 97 800,-

1247 NISSEDAL 349 500,Alle priser eks. MVA, frakt og montering

35


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

gvarv / 18 500,• Lite lekehus for barn 1-8 år • Butikkdisk • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og sokkelrør

t for pe rfe k ste de m i n

1001S - Gvarv - blå/svart 1001B - Gvarv - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 1,2 meter

4,2 x 4,2 meter

0,2 meter

Ingen krav

1-8 år

SOLUM / 22 900,• Lite lekehus for barn 1-8 år • Klatreoppganger • Plater i HDPE og sokkelrør 1005S - Solum - blå/svart 1005B - Solum - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2 x 1,2 meter

5 x 4,2 meter

Under 1 meter

Ingen krav

1-8 år

FLESBERG / 32 900,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og butikkdisk • Klatring • Plater i HDPE og sokkelrør

ek og rollel g in r t a l k mye

1208S - Flesberg - blå/svart 1208B - Flesberg - rød/blå

Kan leveres med trapp

39 900,-

36

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,1 x 3,2 meter

5,1 x 6,7 meter

1,2 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

RJUKAN / 29 500,-

• Lekehus for barn 1-5 år • Rutsjebane • Klatring • Plater i HDPE og sokkelrør

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON NEDENFOR

1033S - Rjukan - blå/svart 1033B - Rjukan - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2 x 3,4 meter

5 x 6,9 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

37


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

TOKKE MED TRAPP / 52 900,• Lekehus for barn 1-8 år • Rutsjebane og butikkdisk • Klatring og trapp • Plater i HDPE og sokkelrør 1034S - Tokke - blå/svart 1034B - Tokke - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3 x 3,4 meter

6,5 x 6,4 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

TOKKE MED klatreoppgang / 46 900,-

Kl a tre

• Lekehus for barn 1-8 år • Rutsjebane og butikkdisk • Klatreoppgang • Plater i HDPE og sokkelrør

op

pga

ng

1031S - Tokke - blå/svart 1031B - Tokke - rød/blå

SMÅBARNAS FAVORITT

36 38

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,7 x 3,4 meter

6,2 x 6,4 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

med r små barn stor leke fo er n o j s mange funk

BYKLE / 93 500,• Lekehus for barn 1-8 år • Tunnel, trapp og butikkdisk • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og sokkelrør

1039S - Bykle - blå/svart 1039B - Bykle - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,6 x 4,1 meter

8,6 x 7,1 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

ek til rollel ny tt skip arn for alle b

MØSVATN / 98 600,-

• Lekehus for alle barn • Rutsjebane og butikkdisk • Klatring og trapp • Plater i HDPE og sokkelrør • Passer også for barn med nedsatt bevegelsesfunksjon 1275S - Møsvatn - blå/svart 1275B - Møsvatn - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,9 x 4,1 meter

7,9 x 7,6 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

37 39


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

nell tradisjo e kombilek

VEGGLI / 46 300,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Trapp og rutsjebane • Klatring og butikkdisk • Plater i HDPE og sokkelrør 1217S - Veggli - blå/svart 1217B - Veggli - rød/blå Kan leveres uten trapp

36 300,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,8 x 2,1 meter

8,3 x 5,1 meter

1,2 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

k buti

kdis

k inge r utfordr a h m o s e ppe r stor lek lde rsgru til alle a

h e ng

DALEN / 189 500,• Lekehus for alle barn • To rutsjebaner, butikkdisker • Hengebro, tunnel og lekepanel med lyd • Plater i HDPE og sokkelrør • Passer også for barn med nedsatt bevegelsesfunksjon

e b ro

1245S - Dalen - blå/svart 1245B - Dalen - rød/blå

Tre på rad

40

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

8,6 x 6,5 meter

12,1 x 10 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

r


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

RØDBERG / 58 200,-

• Lekehus for barn 3-14 år • Rutsjebane og klatring • Kan leveres med lekehusfunksjon • Plater i HDPE og sokkelrør 1206S - Rødberg - blå/svart 1206B - Rødberg - rød/blå

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON TIL VENSTRE

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 5,9 meter

6,3 x 9,4 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

VINJE / 58 500,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og butikkdisk • Klatring • Plater i HDPE og sokkelrør 1216S - Vinje - blå/svart 1216B - Vinje - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5 x 3,2 meter

8,5 x 7,2 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

MORGEDAL / 59 900,-

• Lekehus for barn fra 3 år • To rutsjebaner og klatring • Trapp og lekepanel med lyd • Plater i HDPE og sokkelrør 1210S - Morgedal - blå/svart 1210B - Morgedal - rød/blå

tårn med lle ne r for a rutsjeba STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,7 x 4,1 meter

8,2 x 7,6 meter

1,2 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

41


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

BØ / 49 900,• Lekehus for barn 1-7 år • Rutsjebane • Klatring og butikkdisk • Plater i HDPE og sokkelrør 1205S - Bø - blå/svart 1205B - Bø - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,2 x 4,3 meter

7,2 x 7,8 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Lunde / 63 900,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og tunnel • Lekepanel og butikkdisk • Plater i HDPE og sokkelrør 1035S - Lunde - blå/svart 1035B - Lunde - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,2 x 3,8 meter

8,7 x 6,8 meter

1 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

BESTSELGER! Populært lekehus med mange funksjoner

bestselger med stor lekefunksjon og mange aktiviteter

SILJAN / 84 600,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og butikkdisk • Klatring • Plater i HDPE og sokkelrør

42

1246S - Siljan - blå/svart 1246B - Siljan - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,8 x 3,4 meter

9,3 x 6,9 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

VRÅDAL / 115 000,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og butikkdisk • Mye klatring • Plater i HDPE og sokkelrør 1231S - Vrådal - blå/svart

jeba l ang r u t s

1231B - Vrådal - rød/blå

ne

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,7 x 6,1 meter

8,2 x 10,1 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

SKYSKRAPEREN / 119 500,• Stort lekehus for barn fra 3 år • To rutsjebaner • Flere rollelekfunksjoner • Plater i HDPE og sokkelrør 1229S - Skyskraperen - blå/svart 1229B - Skyskraperen - rød/blå

lekeapparat med utfordringer for alle aldersgrupper STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5 x 5,4 meter

9,1 x 9,5 meter

2,4 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

43


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

BESTSELGER! Passer perfekt i skolegården

VESTFOSSEN / 159 500,• Lekehus for barn fra 3 år • To rutsjebaner, tunnel og butikkdisk • Mye klatring • Plater i HDPE og sokkelrør 1244S - Vestfossen - blå/svart 1244B - Vestfossen - rød/blå Kan leveres med trapp og én rutsjebane

158 800,-

42 44

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,4 x 8,4 meter

8,9 x 12,4 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

43 45


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

ed my e jonsleke m s a in b m o k stor rollelek klatring og

ØYFJELL / 129 900,-

• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og stige • Klatring og hengebro • Plater i HDPE og sokkelrør

1238S - Øyfjell - blå/svart 1238B - Øyfjell - rød/blå

Kan leveres med trapp

138 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 7,4 meter

6,8 x 10,9 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

EIDSBORG / 138 500,-

• Lekehus for barn 3-14 år • Rutsjebaner og butikkdisk • Hengebro og lekepanel med lyd • Plater i HDPE og sokkelrør

nyhet 2021

1220S - Eidsborg - blå/svart 1220B - Eidsborg - rød/blå Kan leveres med lang rutsjebane

149 500,-

46

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,6 x 6,9 meter

9,6 x 10,4 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON NEDENFOR

RAULAND / 128 500,-

• Lekehus for barn 3-14 år • Rutsjebane og butikkdisk • Hengebro og stige • Plater i HDPE og sokkelrør 1237S - Rauland - blå/svart

RAULAND kan alternativt leveres med tunnelrutsjebane i stedet for tradisjonell rutsjebane - 145 700,-

1237B - Rauland - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

8 x 4 meter

11,5 x 7,6 meter

2,1 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

47


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

ing mye klatr ek og rollel

BESTSELGER! Passer perfekt i skolegården

GAUSTATOPPEN / 148 500,• Stort lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og butikkdisk • Mye klatring • Plater i HDPE og sokkelrør

48 46

2239S - Gaustatoppen - blå/svart 2239B - Gaustatoppen - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

9,4 x 7 meter

13,4 x 10,7 meter

2,6 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

t! keappara e l t e v a rventer u ppe r alt du fo aldersgr e l l a r e k r de k hetsnivåe og ferdig

MIKLAGARD / 259 000,-

• Stort lekehus for barn 3-14 år • Tre rutsjebaner og butikkdisker • Lekepanel med lyd og flere rollelekfunksjoner • Plater i HDPE og sokkelrør • Passer også for barn med nedsatt bevegelsesfunksjon 1250S - Miklagard - blå/svart 1250B - Miklagard - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

9,9 x 10,3 meter

13,4 x 14,8 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

nyhet 2021 TINN / 110 000,• Lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane, hengebro, klatring og trapp • Plater i HDPE og sokkelrør 1221S - Tinn - blå/svart 1221B - Tinn - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5 x 6,5 meter

8,5 x 10 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

47 49


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

sannidal / 118 500,• Stort lekehus for barn fra 3 år • Rutsjebane og butikkdisk • Tunnel og mye klatring • Plater i HDPE og sokkelrør 1226S - Sannidal - blå/svart 1226B - Sannidal - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,3 x 6,5 meter

7,8 x 10 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

DARBU / 273 500,• Stort lekehus for barn fra 3 år • To rutsjebaner og butikkdisk • Hengebro og klatring • Plater i HDPE og sokkelrør

for barn i asjonsleke in b m o k r sto alle aldre

1252S - Darbu - blå/svart 1252B - Darbu - rød/blå

50

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

9,7 x 8,1 meter

13,4 x 11,6 meter

2,15 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Lekehusene i Telemarkserien kan fås i enten rød/blå eller blå/svart fargekombinasjon

nyhet 2021

TUDDAL / 97 800,• Stort lekehus for barn 3-14 år • To rutsjebaner • Mye klatring og rollelek • Plater i HDPE og sokkelrør 1222S - Tuddal - blå/svart 1222B - Tuddal - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

19 x 5,9 meter

13,2 x 8,9 meter

2,5 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

NISSEDAL / 349 500,• Stort lekehus for barn 3-14 år • To rutsjebaner og tunnel • Mye klatring og rollelek • Plater i HDPE og sokkelrør 1247S - Nissedal - blå/svart 1247B - Nissedal - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

13,6 x 9,7 meter

17,1 x 13,4 meter

2,6 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

51


Lekepaneler til Telemarkserien Flere av lekehusene i Telemarkserien har lekepanelet ”Make it rain” som tilbehør. Nå kan man spesialtilpasse sitt lekehus med valgfritt lekepanel.

52

LEKEPANEL - 3 PÅ RAD - BLÅ

LEKEPANEL - 3 PÅ RAD - SVART

4880,-

4880,-

LEKEPANEL - MAKE IT RAIN - BLÅ

LEKEPANEL - MAKE IT RAIN - SVART

6850,-

6850,-

LEKEPANEL - SOLAR - BLÅ

LEKEPANEL - SOLAR - SVART

6750,-

6750,-

LEKEPANEL - SPIN MAZE - BLÅ

LEKEPANEL - SPIN MAZE - SVART

6200,-

6200,Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Alle priser eks. MVA, frakt og montering

53


Lillebyserien Lillebyserien passer perfekt til barnehager. Serien er utviklet for de små barna og består av små lekehus med passende utfordringer. Serien er utviklet for å oppmuntre til rollelek, samtidig som materialene gir et fargerikt og dekorativt uttrykk. Alle trematerialer er behandlet med Koppers MicroPro som gjør materialene tilnærmet vedlikeholdsfrie. Vi produserer i furu fra området rund vår fabrikk i Fyresdal i Telemark. Øvrige materialer er HDPE-plater som er lysekte og mer eller mindre evigvarende. HDPE-platene er 100% resirkulerbare. Metalldelene i lekehusene er produsert i galvanisert og pulverlakkert stål. Apparatene monteres på stålfundamenter for lang levetid.

54

Alle lekehusene i Lillebyserien kan leveres i enten gul/grå eller grønn/grå fargekombinasjon

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


2504 HELGEROA 15 900,-

2507 LANGESUND 19 900,-

2503 RISØR 29 500,-

2516 STAVERN 31 900,-

2517 TVEDESTRAND 49 400,-

2518 LILLESAND 39 500,-

2502 HVALER 37 500,-

2530 ARENDAL 46 900,-

2531 GRIMSTAD 56 900,-

2501 LINDESNES 69 900,-

2500 KRAGERØ 126 500,Alle priser eks. MVA, frakt og montering

55


Alle lekehusene i Lillebyserien kan fås i enten gul/grå eller grønn/grå fargekombinasjon

HELGEROA / 15 900,-

• Lite lekehus for barn 0-8 år • Butikkdisk • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2504G - Helgeroa - gul/grå

2504GR - Helgeroa - grønn/grå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

0,9 x 0,9 meter

3,9 x 3,9 meter

0,2 meter

Ingen krav

0-8 år

LANGESUND / 19 900,• Lite lekehus for barn 0-8 år • Butikkdisk • Tunnel • Plater i HDPE og jordanker 2507G - Langesund - gul/grå

2507GR - Langesund - grønn/grå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,7 x 1 meter

4,7 x 4 meter

0,18 meter

Ingen krav

0-8 år

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON NEDENFOR

RISØR / 29 500,• Lite lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2503G - Risør - gul/grå

2503GR - Risør - grønn/grå

56

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,4 x 0,9 meter

5,9 x 3,9 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Alle lekehusene i Lillebyserien kan fås i enten gul/grå eller grønn/grå fargekombinasjon

STAVERN / 31 900,• Lite lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane • Klatresteiner • Plater i HDPE og jordanker 2516G - Stavern - gul/grå

2516GR - Stavern - grønn/grå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,7 x 1,7 meter

6,2 x 4,7 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-8 år

LILLESAND / 39 500,• Lite lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2518G - Lillesand - gul/grå

2518GR - Lillesand - grønn/grå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,7 x 1,7 meter

6,2 x 5,2 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-8 år

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON TIL HØYRE

TVEDESTRAND / 49 400,• Lite lekehus for barn 0-8 år • Rutsjebane, tunnel, klatring • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

3,6 x 1,7 meter

7,1 x 4,7 meter

0,6 meter Alle priser eks. MVA, frakt og montering

FALLUNDERLAG Gress, støtmatter, sand, bark

2517G Tvedestrand - gul/grå 2517GR Tvedestrand - grønn/grå

ALDER 0-8 år

57


2530GR

58

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


n illebyserie d L i e n e s e Lekehu mmen m a s t k e f er passer p produktene! disse

2500GR

Lekehusene i Lillebyserien kan fås i fargekombinasjonen gul/grønn hvis ønskelig! Her har Hageland Skoger spesialbestilt lekehus som passer inn i grønne omgivelser

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

59


Alle lekehusene i Lillebyserien kan fås i enten gul/grå eller grønn/grå fargekombinasjon

enkelt

HVALER / 37 500,• Lite lekehus for alle barn • Rutsjebane • Klatring, butikk • Plater i HDPE og jordanker

le k e h u s me d k latring o g rol le le k

2502G - Hvaler - gul/grå 2502GR - Hvaler - grønn/grå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,1 x 1,3 meter

7,1 x 4,3 meter

1,2 meter

Støtmatter, sand, bark

0-8 år

le k e h u s kompakt e m e d m ang r e n o j s k n fu

ARENDAL / 46 900,• Lite lekehus for barn 3-12 år • Rutsjebane, klatring, butikk • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2530G - Arendal - gul/grå 2530GR - Arendal - grønn/grå

60

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,8 x 2,1 meter

6,8 x 5,1 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

3-12 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Alle lekehusene i Lillebyserien kan fås i enten gul/grå eller grønn/grå fargekombinasjon

me d jonsleke kombinas g in my e klatr

GRIMSTAD / 56 900,• Lite lekehus for barn 3-12 år • Rutsjebane og klatring • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2531G - Grimstad - gul/grå 2531GR - Grimstad - grønn/grå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,4 x 4 meter

5,9 x 7,5 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

3-12 år

LINDESNES / 69 900,• Lekehus for barn fra 3 år og oppover • Rutsjebane, tunnel, klatring, butikk • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2501G - Lindesnes - gul/grå

2501GR - Lindesnes - grønn/grå

ny og forbedret rutsjebane ILLUSTRASJON TIL VENSTRE

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,8 x 4 meter

6,8 x 7 meter

2,05 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

61


Alle lekehusene i Lillebyserien kan fås i enten gul/grå eller grønn/grå fargekombinasjon

jebaner d to r u t s e m s u h e jon e r stort lek lekefunk s o g m ang e KRAGERØ / 126 500,• Lekehus for alle barn • Rutsjebaner, tunnel, klatring • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker

62

2500G - Kragerø - gul/grå

2500GR - Kragerø - grønn/grå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6,2 x 5,2 meter

9,7 x 8,7 meter

1,2 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


g av plasserin iv t a n r e t l 500GR a å 2500G/2 p r e n a b e ru t s j

ny og forbedret rutsjebane

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

63


lillebror / 14 800,• Lite lekehus for barn 3-12 år • Butikkdisk og lekepanel med lyd • Morsomme dekorelementer • Plater i HDPE og jordanker 2401 - Lillebror - multi

Lekehusene på denne siden krever ikke fallunderlag

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1 x 1 meter

3,9 x 3,9 meter

Under 1 meter

Ingen krav

Fra 3 år

aurora / 19 900,• Lite lekehus for barn 3-12 år • Butikkdisk og lekepanel med lyd • Morsomme dekorelementer • Plater i HDPE og jordanker 2402 - Aurora - multi

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1 x 1 meter

3,9 x 3,9 meter

Under 1 meter

Ingen krav

Fra 3 år

guro / 39 800,• Lite lekehus for barn 3-12 år • Butikkdisk og lekepanel med lyd • Morsomme dekorelementer • Plater i HDPE og jordanker 2405 - Guro - multi

62 64

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,5 x 1 meter

5,5 x 3,9 meter

Under 1 meter

Ingen krav

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


knerten / 53 400,• Lekehus for barn 3-12 år • Rutsjebane, klatring, butikkdisk • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2410 - Knerten - multi

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,7 x 1,9 meter

6,7 x 5,4 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

jonatan / 54 800,• Lekehus for barn 3-12 år • Rutsjebane, klatring, trapp, tunnel • Morsomme dekorelementer • Plater i HDPE og jordanker 2409 - Jonatan - multi

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,2 x 4 meter

5,2 x 7,5 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

63 65


finner du ikke modellen som passer deres behov? Ta kontakt for flere alternativer

compact tribox / 67 500,• Lekehus for barn 3-14 år • Rutsjebane og klatrelementer • Moderne design • Struktur i galvanisert stål med plater i HDPE

R4291 - Compact Tribox

Moderne lekehus i stål

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,55 x 3,71 meter

5,44 x 7,15 meter

1,29 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

crawling tribox / 146 500,• Lekehus for barn 3-14 år • To rutsjebaner og tunnel • Moderne design • Struktur i galvanisert stål med plater i HDPE R4288 - Crawling Tribox

64 66

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,47 x 5,31 meter

5,3 x 7,4 meter

0,9 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


finner du ikke modellen som passer deres behov? Ta kontakt for flere alternativer

dangling tribox / 163 500,• Lekehus for barn 3-14 år • Rutsjebane, taubro og mye klatring • Moderne design • Struktur i galvanisert stål med plater i HDPE R4294 - Dangling Tribox

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,75 x 8,27 meter

7,8 x 11,16 meter

1,48 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

all-in-one tribox / 266 000,• Lekehus for barn 3-14 år • Rutsjebane, spinner, taubro og mye klatring • Moderne design • Struktur i galvanisert stål med plater i HDPE R4297 - All-in-one Tribox

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6,72 x 10,78 meter

9,6 x 13,08 meter

1,97 meter

Støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

67 65


Rollelek Rollelek stimulerer fantasien og samspillet mellom barna. Her skaper ulike typer biler, båter og lekeapparater bakgrunn for felles lek og glede. Rolleleken er ofte en naturlig uttrykksform for barn. Barnet føler seg hjemme i rollelekens måte å uttrykke seg på.

BIL / 16 900,-

En av våre absolutte bestselgere! Lekebil i morsomme farger som passer inn på de fleste lekeplasser. Leveres ferdig montert! 2802S - Bil - svart 2802B - Bil - blå 2802R - Bil - rød

BESTSELGER

2802GR - Bil - grønn

68

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

0,8 x 1,5 meter

3,8 x 4,5 meter

0,2 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


JEEP / 15 300,-

Vi har laget en ny versjon av vår bestselgende lekebil. En Jeep! Her kan flere barn utfolde seg i rollelek. Leveres ferdig montert! 2810R - Jeep - rød 2810S - Jeep - svart

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

0,8 x 1,5 meter

3,8 x 4,5 meter

0,2 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

TRUCK / 35 900,-

Inspirert av de ikoniske amerikanske truckene. En stor lekebil med plass til mange barn, både i førersetet og på lasteplanet. Leveres ferdig montert!

2811B - Truck - blå

2811S - Truck - svart

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 2,4 meter

4,2 x 5,4 meter

0,5 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

BENSINSTASJON / 45 900,Bensinstasjon og kiosk i ett. Her kan barna leke at de fyller drivstoff, lader el-bilen og selger kioskvarer. 4026 - Bensinstasjon

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,6 x 2 x 1,7 meter

2 x 2 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

3-12 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

69


RUTEBUSS / 45 300,Stor rolleleke med plass til mange barn. Naturbeiset materiale. Norskprodusert. 4004 - Rutebuss

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4 x 1,5 x 1,7 meter

6 x 4,2 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

BRANNBIL / 45 300,-

Stor rolleleke med plass til mange barn. Produsert i treverk som er behandlet med slitesterk maling. Norskprodusert. 4000 - Brannbil

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,25 x 1,3 x 1,6 meter

6 x 4,2 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

SJØRØVERSKuTE / 53 500,-

Rolleleke som har plass til mange barn med livlig fantasi. Norskprodusert. 4002 - Sjørøverskute

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4 x 1,5 x 1,7 meter

6 x 4,2 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

REDNINGSSKØYTE / 45 300,Enkel adkomst gjør dette lekeapparatet spesielt godt egnet for rullestolbrukere og barn med nedsatt bevegelsesfunksjon. Norskprodusert. Kan leveres med navn og/eller logo mot tillegg i prisen. 4044 - Redningsskøyte

70

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,35 x 1,6 x 2,1 meter

6,1 x 4,5 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


FLY / 35 000,-

Stort flott fly med plass til to piloter og mange passasjerer! Enkel adkomst med mulighet til å gå gjennom, og klatregrep på utsiden for ekstra lekeverdi. Håndlaget i furu med detaljer i HDPE plast. 4039 - Fly

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,10 x 1,7 x 1,27 meter

6 x 6,6 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

TAUBÅT / 45 300,Her kommer den sterkeste båten på havna! Stor rolleleke med plass til mange barn. Norskprodusert. 4019 - Taubåt

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,1 x 1,5 x 1,5 meter

6,1 x 4,5 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

FISKEBÅT / 45 300,Legg ut på fisketur i denne flotte sjarken! Hvem får den rareste fisken? Norskprodusert. 4009 - Fiskebåt

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,1 x 1,5 x 1,5 meter

6,1 x 4,5 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

SUPPLYBÅT / 45 200,-

Kan leveres med åpen dørk for plassering i sandkasse. Enkel adkomst gjør dette lekeapparatet spesielt godt egnet for rullestolbrukere og barn med nedsatt bevegelsesfunksjon. Norskprodusert. 4014 - Supplybåt

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,35 x 1,6 x 2,1 meter

6,1 x 4,5 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

0-10 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

71


BÅTEN MERIT / 32 800,Båt med stor lekeverdi for mange barn samtidig. Båten har sitteplasser, ratt og seilmast. Konstruksjon er laget i spesialimpregnert treverk, og båten forøvrig er laget i HDPE. 2803S - Båten Merit - blå/svart

72

2803R - Båten Merit - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 1,2 meter

6,4 x 4,2 meter

1 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


TOGET LOKE / 69 900,Spennende tog med tunnel og benker. Spesialimpregnert treverk og plater i HDPE. 2801S - Toget Loke - blå/svart 2801R - Toget Loke - rød/blå

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,8 x 1,7 meter

8,8 x 4,7 meter

0,22 meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

73


VANNLEK / 26 900,• Rolleleke for barn fra 3 år • Lek med vann • Lekepanel med lyd • Plater i HDPE og jordanker 2820S - Vannlek - blå/svart 2820B - Vannlek - rød/blå

72 74

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,3 x 3,1 meter

4,3 x 6,1 meter

0,3meter

Gress, støtmatter, sand, bark

1-8 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


nyhet 2021

Colorado / 99 800,• Modulbasert vannlek • Moduler i stål og HDPE • Modulene finnes i fargene blå og lime • Pumpen finnes i fargene blå og grå

rhine / 69 500,• Modulbasert vannlek • Moduler i stål og HDPE • Modulene finnes i fargene blå og lime • Pumpen finnes i fargene blå og grå

570.102.010.011 - Vannlek - Colorado - blå

570.101.010.011 - Vannlek - Rhine- blå

570.102.010.041 - Vannlek - Colorado - lime

570.101.010.041 - Vannlek - Rhine- lime

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

73 75


DET LILLE TEATERET / 92 600,- (Art. nr: 2914)

Her kan barna virkelig få utfolde seg og la fantasien blomstre! Enten man ønsker å stå på scenen, sitte i billettluken, være publikum eller benytte seg av omkledningsområdet så tilbyr denne store rolleleken mange funksjoner hvor mange barn kan leke sammen. Teateret kan kjøpes som en pakke, eller som separate deler. Komplett pakke inneholder to sett med sitteplasser - 9 røde og 9 blå. 2911 - Billettluke - 17 600,-

2912 - Omkledning - 25 400,-

2910 - Scene - 47 800,-

2913R / 2913B - Sitteplasser - 9 stk (rød eller blå) - 3980,-

Setene er løse, slik at de kan brukes andre steder også. Ønsker dere å støpe dem på plass foran scenen kan jordanker kjøpes for 135,- pr. stk (Art.r: 2802)

STØRRELSE 1,2 x 1,2 meter STØRRELSE 2,9 x 2,9 meter STØRRELSE 2,3 x 1,2 meter

74 76

Billet t luke Scene g Omklednin

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,2 x 4,2 meter

1 meter

Ingen krav

Fra 3 år

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,9 x 5,9 meter

1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,3 x 4,2 meter

1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Musikk på lekeplassen Musikk former flere elementer av vital betydning for barns utvikling, som kreativitet, deling av oppmerksomhet og kognitive ferdigheter. Å spille instrumenter sammen og lage musikk i en gruppe skaper bånd med andre barn, i tillegg til å lære teamarbeid og samhandling for å oppnå et satt mål. Disse tidlige opplevelsene lønner seg senere på skolen og i voksenlivet.

560070011001 - EKKORØR

560010011002 - TROMME - DUO

Kun for overflatemontering / 11 500,-

Inkl. betongfundament og trommestikker / 37 990,-

560031011002 - XYLOFON

560050011002 - KLOKKESPILL

Inkl. betongfundament / 22 990,-

Inkl. betongfundament / 17 900,-

560060011002 - MUSIKKRØR

560030011002 - EKKO PIANO

Inkl. betongfundament / 18 900,-

Inkl. betongfundament / 24 990,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

75 77


78

177001 - VIPPEDYR - REINSDYR

177003 - VIPPEDYR - HUND

177004 - VIPPEDYR - PANDA

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 4900,-

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 4900,-

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 4900,-

177005 - VIPPEDYR - T-REX

177006 - VIPPEDYR - TRICE

177002 - VIPPEDYR - REV

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 4900,-

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 4900,-

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 4900,-

174001 - VIPPEDYR - AND

176010 - VIPPEDYR - FROSK - KVARTETT

174002 - VIPPEDYR - KRANBIL

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 8900,-

Arealbehov: 3,5 x 3 m / 12 300,-

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 8900,-

177031 - BULLDOSER

177035 - GRAVEMASKIN MED HENGER

177032 - GRAVEMASKIN

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 8290,-

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 14 900,-

Arealbehov: 3,5 x 2,5 m / 5600,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Alle priser eks. MVA, frakt og montering

79


173012 - VIPPEDYR - KU

173015 - VIPPEDYR - ESEL

172002 - VIPPEDYR - MOTORSYKKEL

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 5600,-

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 5600,-

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 5600,-

173014 - VIPPEDYR - SEL

173013 - VIPPEDYR - ELEFANT

172001 - VIPPEDYR - PONNY

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 5600,-

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 5600,-

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 5600,-

174012 - VIPPEDYR - BJØRN

174011 - VIPPEDYR - FUGL

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 6250,-

Arealbehov: 3,5 x 2,7 m / 6250,-

176001 - VIPPEDYR - HAI - DOBBEL

R4675 - VIPPEDYR - BLOMST - KVARTETT

Arealbehov: 3,5 x 3 m / 9900,-

78 80

Arealbehov: Ø: 3,5 m / 11 500,Alle priser eks. MVA, frakt og montering


177013 - VIPPEDYR - RODEO

177011 - VIPPEDYR - SYKKEL

177012 - VIPPEDYR - RACER

Arealbehov: 3,7 x 3,5 m / 13 200,-

Arealbehov: 3,9 x 3,5 m / 14 500,-

Arealbehov: 3,7 x 3,5 m / 13 600,-

177021 - VIPPEDYR - MODERN 1

177022 - VIPPEDYR - MODERN 2

177023 - VIPPEDYR - MODERN 3

Arealbehov: 2,5 x 3 m / 6990,-

Arealbehov: 3,5 x 3 m / 8530,-

Arealbehov: 4,5 x 3 m / 12 100,-

R4710 - VIPPE - TRIPLE SURF Arealbehov: 2,3 x 3,9 m Fallhøyde: 1 m 26 000,-

R4715 - VIPPE - BUBBLES Arealbehov: 2,5 x 4,1 m Fallhøyde: 1 m 26 500,Alle priser eks. MVA, frakt og montering

79 81


vipper & karuseller

Bestselgere!

7602 - VIPPE - 2 SETER - 5900,Arealbehov: 5,5 x 2,2 m / Fallhøyde: 1,1 m

7604 - VIPPE - 4 SETER - 6900,Arealbehov: 6,5 x 2,2 m / Fallhøyde: 1,1 m

82

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


280001 - KARUSELL - VIENTO

280021 - KARUSELL - POLKA

Arealbehov: Ø: 5,5 m / 29 500,-

Arealbehov: Ø: 5,5 m / 26 800,-

GM7014 - SVINGKARUSELL - ZEPHYR 4

GM0724 - SVINGKARUSELL - MONSOON 4

Arealbehov: Ø: 8 m / Fallhøyde: 0,40 cm / 39 000,-

Arealbehov: Ø: 9,55 m / Fallhøyde: 0,77 cm / 39 000,-

Krever t il voksen stedeværelse a person ved br v uk

GM0622 - KARUSELL FOR 2 RULLESTOLER - YUGO 2

GM1611 - HUSKE FOR RULLESTOL - SATURN

Arealbehov: Ø: 6,2 m / 199 000,-

Arealbehov: Ø: 6 x 7 m / 94 300,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

83


3D-FIGURER I GUMMI Disse er veldig dekorative på lekeplassen, og er morsomme å klatre på. Det finnes både store og små figurer å velge i. Disse figurene passer perfekt sammen med gummiasfalt!

84

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


STOR MARIHØNE - 39 800,-

STOR BIE - 48 700,-

STOR KU - 48 700,-

140 x 175 x 87 cm

165 x 170 x 114 cm

150 x 185 x 82 cm

STOR SKILPADDE - 48 700,-

STOR FLODHEST - 56 600,-

STOR KANIN - 48 700,-

150 x 175 x 80 cm

150 x 215 x 80 cm

150 x 197 x 100 cm

STOR HVAL - 48 700,-

STOR REPTIL - 48 700,-

STOR HUND - 48 700,-

140 x 185 x 100 cm

150 x 250 x 88 cm

150 x 190 x 82 cm

LITEN PINNSVIN - 36 500,-

LITEN MARIHØNE - 36 500,-

LITEN KANIN - 36 500,-

LITEN FROSK - 36 500,-

100 x 130 x 80 cm

95 x 120 x 85 cm

100 x 130 x 88 cm

100 x 120 x 80 cm

LITEN GRIS - 36 500,-

LITEN TIGER - 36 500,-

LITEN HUND - 36 500,-

LITEN KATT - 36 500,-

90 x 122 x 74 cm

90 x 129 x 74 cm

201 x 160 x 74 cm

90 x 129 x 74 cm

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

85


9730-60 - SANDKASSEKANT - STÅENDE KUBB - kan monteres i lik eller ulik høyde Høyde: 60 cm / 750,- pr. løpemeter

9740-1 Sandkasse 3x3 meter inkludert grovmasket kattenett 6200,-

86

9740 - SANDKASSE - HØVLET KANT

9720/9722 - SANDKASSE - LIGGENDE RUNDSTOKK

Høyde: 20 cm / 370,- pr. løpemeter

Dobbel: 2x12 cm - 24 cm høy / 350,- pr. løpemeter Trippel: 3x12 cm - 36 cm høy / 450,- pr. løpemeter

9901 - KATTENETT - GROVMASKET

9902 - KATTENETT - FINMASKET

199,- pr. kvm

220,- pr. kvm (Festeknapper (9903) - 20,- pr. stk)

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


GREENGUARD-sertifisert MicroPro teknologien har blitt tildelt GREENGUARD Children & Schools-sertifisering. The GREENGUARD Children & Schools sertifiseringsprogram godkjenner produkter med ekstremt lavt innhold av organiske kjemikalier (VOC), som er godkjent for bruk i barnehager, skoler, lekeplasser og egnet for direkte jordkontakt.

BENKBORD TIL SANDKASSE Lite bord i småbarnstørrelse som passer til sandlek.

RUNDSTOKK - DREIDE IMPREGNERTE STOLPER

4042 - Benkbord til sandkasse - 6950,-

Art. nr: 512 - Diameter 12 cm - 120,- pr. meter Art. nr: 514 - Diameter 14 cm - 165,- pr. meter Art. nr: 516 - Diameter 16 cm - 225,- pr. meter Art. nr: 518 - Diameter 18 cm - 310,- pr. meter Leveres i hele lengder på 4 meter.

9741 - Hjørnepakke - 4380,-

9742 - Sandkassebord - 1040,9744 - Hjørnesete - rundt - 2 stk - 790,Kan fås i rød, blå, gul, grønn eller grå 9745 - Hjørnesete -kant - 2 stk - 790,-

TILBEHØR TIL SANDKASSE

9743 - Komfyr - 1560,-

Kjøp hele pakken for å gjøre sandkassen til et lekeapparat i seg selv, eller gå for hjørnedelene som fungerer som seter.

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

87


NYHET! HINDERBANE FOR BARN Sett sammen deres hinderbane med disse elementene: • Tunnel • Bro • Kort balansebom • Bord og benker med tall og bokstaver • Aktivitetssentrum • Stasjoner med skilt med tekst: - "Hopp" - "Spinn" - "Stå på ett ben" - "Hopp på ett ben" - "Indianerhopp" - "Berør tærne"

9308 - KORT BALANSEBOM

2506GR - TUNNEL

9307 - BRO

1300,-

13 600,-

13 800,-

9309 - BENKER OG BORD

9310 - AKTIVITETSSENTER

12 600,-

19 400,-

9300/1 - SKILTPAKKE

Hopp, spinn, stå på ett ben, hopp på ett ben, indianerhopp, berør tærne

86 88

35 900,Alle priser eks. MVA, frakt og montering


zipline En zipline er alltid en favoritt på lekeplassen! Den passer også fint i en hinderbane med våre egenproduserte hinderelementer - se side 134. Vi kan tilby ziplines med lengdene 20, 30 og 40 meter. 7080 - 36 400,-

HUSKESETE FOR PENDELHUSKE

For pendelhusker og linebaner. Art.nr: 7042 / 990,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

87 89


Huskestativer Huskestativer er det naturlige samlingspunktet for barn i alle aldre på lekeplassen. Våre huskestativer finnes i flere størrelser og utførelser. Vi behandler alle våre lekeapparater i tre med Koppers MicroPro som er en moderne trykkimpregneringsmetode uten giftige stoffer eller tungmetaller. Behandlingen er spesielt utviklet for bruk i miljøer som skoler, barnehager og steder hvor brukeren kommer i direkte kontakt med materialene. Levetiden er beregnet til minimum 30 år ved jordkontakt. Lag et flott miljø for barna i trematerialer som varer like lenge som betydelig hardere og mindre miljøvennlige materialer. Materialene kan resirkuleres uten begrensninger og har høyeste miljøsertifisering. Sikkerhetssone på huskestativer Våre huskestativer har en høyde til toppstokken på 2,4 meter. Det tilsier at sikkerhetssonen der det er krav til støtreduserende underlag er 3,5 meter på hver side av toppstokken. Hvis det monteres kanter rundt området utvides området med 0,5 meter på hver side. Det anbefales videre et fritt rom på 1,5 meter i tillegg til sikkerhetssonen hvor det ikke forekommer gjenstander som brukeren kan treffe ved bruk, men her er det ikke krav til støtreduserende underlag. Underlaget i sikkerhetssonen skal tilfredstille kravene til et fall tilsvarende 1,5 meter. Det vil si at gress, støtmatter, sand, bark og flis tilfredstiller kravene til underlag.

7017

7008B

7008

90

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


7008B

7008Bd Alle priser eks. MVA, frakt og montering

91


HUSKESTATIV I RUNDSTOKK

• Huskestativ i rundstokk • Vedlikeholdsfrie trematerialer • Velg mellom ett eller to enkle seter eller birdnest • Med beslag for enklere montering • Eks. huskeseter 7007K - Huskestativ for ett sete / 6500,7007 - Huskestativ for to seter / 7900,7007B - Huskestativ for birdnest / 9900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,6 x 3,2 meter

2,6 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,4 x 3,2 meter

4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,6 x 3,2 meter

3,6 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

HUSKESTATIV I RUNDSTOKK • Huskestativ i rundstokk • Vedlikeholdsfrie trematerialer • For to eller tre birdnest-husker • Med beslag for enklere montering • Eks. huskeseter

7008BD - Huskestativ for to birdnest / 16 900,7008BT - Huskestativ for tre birdnest / 24 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6,3 x 3,2 meter

6,3 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

9,2 x 3,2 meter

9,2 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

STORT HUSKESTATIV I RUNDSTOKK • Huskestativ i rundstokk • Vedlikeholdsfrie trematerialer • For fire seter og birdnest • Med beslag for enklere montering • Eks. huskeseter 7008B+2 - Huskestativ for fire seter og birdnest / 19 900,-

92

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

10,4 x 3,2 meter

10 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

3-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


HUSKESTATIV I RUNDSTOKK

• Huskestativ i rundstokk • Vedlikeholdsfrie trematerialer • Velg mellom tre seter eller to seter og birdnest • Med beslag for enklere montering • Eks. huskeseter 7008 - Huskestativ for tre seter / 13 700,7008B - Huskestativ for to seter og birdnest / 15 700,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6,4 x 3,2 meter

6 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6,9 x 3,2 meter

6,9 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

HUSKESTATIV I RUNDSTOKK • Huskestativ i rundstokk • Vedlikeholdsfrie trematerialer • For fire seter • Med beslag for enklere montering • Eks. huskeseter

7009 - Huskestativ for fire seter / 13 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

7,7 x 3,2 meter

7,4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

6-KANT HUSKE

• Huskestativ i rundstokk • Vedlikeholdsfrie trematerialer • For seks dekkseter med sikkerhetsbøyle eller barneramme • Med beslag for enklere montering • Eks. huskeseter 7017 - 6-kant huske / 21 000,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

Ø: 7,1 meter

Ø: 14,3 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

93


7013SB

7013S

92 94

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


7011S

7013S Alle priser eks. MVA, frakt og montering

93 95


HUSKESTATIV I METALL • Huskestativ i metall • Bein i galvanisert og lakkert stål • Tverrligger i galvanisert stål • For birdnest-huske • Eks. huskeseter

7011S - Huskestativ for birdnest / 15 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4 x 3,1 meter

4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

DOBBELT HUSKESTATIV I METALL • Huskestativ i metall • Bein i galvanisert og lakkert stål • Tverrligger i galvanisert stål • For fire seter • Eks. huskeseter

7012S - Huskestativ for fire seter / 25 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

7,4 x 3,1 meter

7,4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

DOBBELT HUSKESTATIV I METALL • Huskestativ i metall • Bein i galvanisert og lakkert stål • Tverrligger i galvanisert stål • For to seter og en birdnest • Eks. huskeseter

7013S - Huskestativ for to seter og birdnest / 24 900,-

96

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

7,4 x 3,1 meter

7,4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


HUSKESTATIV I METALL • Huskestativ i metall • Bein i galvanisert og lakkert stål • Tverrligger i galvanisert stål • For to seter • Eks. huskeseter

7010S - Huskestativ for to seter / 15 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4 x 3,1 meter

4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

3-14 år

HUSKESTATIV I METALL

• Huskestativ i metall • Bein i galvanisert og lakkert stål • Tverrligger i galvanisert stål • For ett sete og birdnest eller tre seter • Eks. huskeseter 7014BS - Huskestativ for ett sete og birdnest / 25 900,7014S - Huskestativ for tre seter / 23 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6 x 3,1 meter

4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

DOBBELT HUSKESTATIV I METALL • Huskestativ i metall • Bein i galvanisert og lakkert stål • Tverrligger i galvanisert stål • For to birdnests • Eks. huskeseter

7013SB - Huskestativ for to birdnests / 26 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

7,4 x 3,1 meter

7,4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

97


7013T

7011T

96 98

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


7010T

7013T Alle priser eks. MVA, frakt og montering

97 99


HUSKESTATIV I TRE • Huskestativ i tre • Trebein med sokkelrør • Tverrligger i galvanisert stål • For to seter eller birdnest • Eks. huskeseter

7010T - Huskestativ for to seter / 9500,7011T - Huskestativ for birdnest / 10 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,9 x 2,5 meter

4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,9 x 2,5 meter

4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

HUSKESTATIV I TRE

• Huskestativ i tre • Trebein med sokkelrør • Tverrligger i galvanisert stål • For tre seter eller to seter og birdnest • Eks. huskeseter 7014T - Huskestativ for tre seter / 15 900,-

7013T - Huskestativ for to seter og birdnest / 18 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6 x 2,5 meter

6 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

7,4 x 2,5 meter

7,4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

DOBBELT HUSKESTATIV I TRE • Huskestativ i tre • Trebein med sokkelrør • Tverrligger i galvanisert stål • For fire seter • Eks. huskeseter

7012T - Huskestativ for fire seter / 16 500,-

100

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

7,4 x 2,5 meter

7,4 x 8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


SMÅBARNSHUSKE I RUNDSTOKK • Småbarnshuske i rundstokk • Vedlikeholdsfrie trematerialer • For ett eller to seter • Eks. huskeseter

7015 - Småbarnshuske for ett sete / 4500,7016 - Småbarnshuske for to seter / 8500,-

7015

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,3 x 0,14 m / 2,5 x 0,14 m

1,3 x 3,14 m / 2,5 x 3,14 m

Under 1 meter

Støtmatter, fallsand

0 - 6 år

huskene på denne siden er for de minste barna

MINI-M HUSKE / 22 490,-

• Birdnest-stativ for de minste barna • Stolper i galvanisert stål • Birdnest med plastspiler i sitteområdet og gummibelagte kjettinger

4540-10-04 - Stolper i galvanisert stål / 10 500,-

4650-85M - Mini birdnest / 11 990,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 0,9 meter

2,3 x 6,3 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-5 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

101


7021

7023

7022

7020

7021

100 102

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


HUSKESTATIV I TRE

• Huskestativ i tre • Ståldrager • For to seter

7023 - Huskestativ for to seter / 7900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,3 x 2,1 meter

8 x 3,3 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

HUSKESTATIV I TRE

• Huskestativ i tre • Ståldrager • For birdnest • Eks. huskeseter

7021 - Huskestativ for birdnest / 8500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,3 x 2,1 meter

8 x 3,3 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

HUSKESTATIV I STÅL • Huskestativ i stål • Ståldrager • For to seter • Eks. huskeseter

7022 - Huskestativ for to seter / 11 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,3 x 2,1 meter

8 x 3,3 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

HUSKESTATIV I STÅL • Huskestativ i stål • Ståldrager • For birdnest • Eks. huskeseter

7020 - Huskestativ for birdnest / 12 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,3 x 2,1 meter

8 x 3,3 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

0-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

101 103


birdnests er alltid populære på lekeplassen!

tilgjengelige farger: BIRDNEST - 90 cm

Kraftig huske som leveres med gummibelagte kjettinger. Plastspiler i sitteområdet.

90 cm

Art.nr: 7056 / 13 700,-

BIRDNEST - 120 cm

Kraftig huske som leveres med gummibelagte kjettinger. Plastspiler i sitteområdet.

120 cm

Art.nr: 7055 / 15 600,-

BIRDNEST - 120 cm Birdnest i nylontau.

120 cm

Art.nr: 7051 / 11 500,-

nylon

BIRDNEST - 145 cm

145 cm

Kraftig huske som leveres med gummibelagte kjettinger. Plastspiler i sitteområdet. Art.nr: 7305 / 23 300,-

104

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


GUMMISETE

Stort gummisete. Leveres med plastbelagt kjetting.

DEKKHUSKE

Klassisk dekkhuske. Leveres med plastbelagt kjetting.

DEKKHUSKE MED SIKKERHETSDEKK

Dekkhuske med sikkerhetsdekk. Leveres med plastbelagt kjetting.

Art.nr: 7040 / 900,-

Art.nr: 7030 / 1860,-

HUSKESETEBÅND

BARNESETE

Art.nr: 7045 / 890,-

Art.nr: 7041 / 2400,-

SETE - 6-KANT HUSKE

FAMILIEHUSKE - RAXI Huske for to personer, med to gummiseter.

Huske or to personer, med ett gummisete og ett småbarnssete.

Art.nr: 7032 / 1850,-

Art.nr: 162001 / 16 990,-

Art.nr: 162002 / 17 990,-

Tekstilarmert gummi. Leveres med plastbelagt kjetting.

Dekksete til 6-kant huske. Leveres med plastbelagt kjetting.

Barnesete for små barn med ramme. Leveres med plastbelagt kjetting.

Art.nr: 7031 / 2600,-

BARNESETE

Sete for barn med spesielle behov. Art.nr: 127010 / 12 990,-

FAMILIEHUSKE - CHAXI

HUSKESETE FOR PENDELHUSKE

PLASTBEL. KJETTING

HUSKEOPPHENG

Art.nr: 7042 / 990,-

Art.nr: 7061 (uten splitt) / 120,- pr. m Art.nr: 7062 (med splitt) / 330,- pr. stk

Art.nr: 7060 / 260,- pr. stk

For pendelhusker og linebaner.

Plastbelagt kjetting. Kan fås med eller uten splitt.

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

Huskeoppheng til huskeseter.

105


RUTSJEBANER TIL TERRENG

Alle terreng er ulike! Ta kontakt for et pristilbud på en rutsjebane som passer deres terreng.

106

7705 - PLATÅ TIL RUTSJEBANE

8805 - PLATÅ TIL RUTSJEBANE

8805T - INNSTIGNINGSDEL - TUNNEL

Eks. rutsjebane / 1,2 x 1,2 meter / 11 500,-

Eks. rutsjebane / 11 500,-

Eks. rutsjebane / 13 900,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


220990 - SPIRALRUTSJEBANE - 2 meter

220996 - SPIRALRUTSJEBANE - 2,5 meter

Plattformhøyde: 2 meter / 39 800,-

Plattformhøyde: 2,5 meter / 49 800,-

220920 - TUNNELRUTSJEBANE - 1,5 meter

220930 - TUNNELRUTSJEBANE - 2 meter

Plattformhøyde: 1 meter / 29 800,-

Plattformhøyde: 2 meter / 33 000,-

7701P (60 cm) / 7702P (120 cm) / 7703P (180 cm) - RUTSJEBANE 13 500,- / 15 500,- / 27 800,-

RUTSJEBANER - RUSTFRITT STÅL BREDDE 0,5 METER

BREDDE 1 METER

Plattformhøyde: 1 meter - 19 800,Plattformhøyde: 1,5 meter - 24 800,Plattformhøyde: 2 meter - 27 500,Plattformhøyde: 2,5 meter - 29 800,-

Plattformhøyde: 1 meter - 36 500,Plattformhøyde: 1,5 meter - 42 500,Plattformhøyde: 2 meter - 49 500,Plattformhøyde: 2,5 meter - 54 500,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

107


RUTSJEBANE - LILLE FISKEN En liten rutsjebane for barn fra 1-6 år i form av en fisk i rustfritt stål og HDPE. For nedstøpning. R4808 - Lille fisken - 23 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2 x 0,6 meter

4,5 x 3,6 meter

1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

1-6 år

RUTSJEBANE - ELEFANTEN Rutsjebane for barn fra 1-9 år i form av en elefant i rustfritt stål og HDPE.. For nedstøpning. R4815 - Elefanten - 34 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,4 x 0,6 meter

4,9 x 3,6 meter

1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

1-9 år

RUTSJEBANE - DINOSAUREN Rutsjebane for barn fra 1-9 år i form av en dinosaur i rustfritt stål og HDPE. For nedstøpning. R4812 - Dinosauren - 34 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,4 x 0,6 meter

4,9 x 3,6 meter

1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

1-9 år

RUTSJEBANE - FJELLKLATREREN Rutsjebane for barn fra 3-12 år i rustfritt stål og HDPE. For nedstøpning.

R4826 - Fjellklatreren - 27 500,-

52 108

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3 x 0,6 meter

5,5 x 3,6 meter

1,28 meter

Gress, støtmatter, fallsand

3-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


klatreoppganger til terreng Nytt denne sesongen er våre egenproduserte klatreoppganger til terreng. Produsert i villmarkspanel. Velg mellom tau eller klatresteiner. Klatreoppgangene er designet for bruk av to personer samtidig så man kan konkurrere om førstemann til toppen, men de kan også fint brukes alene.

nyheter 2021

9641 - KLATREOPPGANG MED STEINER - 3 meter

9643 - KLATREOPPGANG MED STEINER - 4,5 meter

Plattformhøyde:1,75 m / 12 600,-

Plattformhøyde:2,6 m / 16 000,-

9642 - KLATREOPPGANG MED TAU - 3 meter

9644 - KLATREOPPGANG MED TAU - 4,5 meter

Plattformhøyde:1,75 m / 12 600,-

Plattformhøyde:2,6 m / 16 000,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

109


Klatring Alle barn elsker utfordringen av å klatre og bestige hindere. Klatring trener motorikken og selvtilliten øker når vi når nye høyder. Våre klatrestativer kommer i ulike varianter og størrelser. Fellesnevneren er at de gir trygg lek og mange muligheter. Her får barn og unge aktiv trening av styrke og sensoriske ferdigheter. Ta en titt på vårt store utvalg av klatrepyramider i forskjellige høyder. Vi har varianter for de minste barna, samt en kjempepyramide på hele 8,15 meter! Vi tilbyr også større klatresystemer.

DEN NE ! SPINNER

8000 - KLATRETÅRN FIRRY - 23 500,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

8025 - KLATRETÅRN FIRRY 360° - 65 900,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

FALLHØYDE

ALDER

FALLHØYDE

ALDER

0,5 meter

Fra 3 år

0,5 meter

Fra 3 år

STØRRELSE

FALLUNDERLAG

STØRRELSE

FALLUNDERLAG

1,9 x 2,7 meter

Støtmatter, fallsand

1,9 x 2,7 meter

Støtmatter, fallsand

AREALBEHOV: Ø: 4,9 meter

8030 - KLATRETÅRN DIAMOND - 27 900,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

110

8035 - KLATRETÅRN PERRY - 38 500,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

FALLHØYDE

ALDER

FALLHØYDE

ALDER

1,28 meter

Fra 3 år

2,2 meter

Fra 3 år

STØRRELSE

FALLUNDERLAG

STØRRELSE

FALLUNDERLAG

1,9 x 2,7 meter

Støtmatter, fallsand

1,9 x 2,7 meter

Støtmatter, fallsand

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


4652-40 - KLATRETÅRN EAGLES 5,75 m - 229 990,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

Ø: 4,30 meter

Ø: 8,20 meter

2,95 meter

Støtmatter, fallsand

6-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

111


1004100 - KLATRETÅRN DINO XXL 8,15 m - 295 500,Kan leveres med fundament (Art.nr: 10.01.150)

112

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

Ø: 9,5 meter

Ø: 12,2 meter

1,75 meter

Støtmatter, fallsand

6-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


2,7 meter

3,5 meter

BESTSELGER

8010 - KLATRETÅRN 2,7 m - 28 900,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

8015 - KLATRETÅRN 3,5 m - 59 500,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

FALLHØYDE

STØRRELSE

FALLHØYDE

STØRRELSE

0,6 meter

2,8 x 2,8 meter

1 meter

5,3 x 5,3 meter

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

5,8 x 5,8 meter

Støtmatter, fallsand

9 x 9 meter

Støtmatter, fallsand

5,5 meter

4,5 meter

andard. eres i sort som st Klatrenettene lev nger re farger. Noe le nd a m fe i s få Kan påberegnes leveringstid må

8020 - KLATRETÅRN 4,5 m - 125 500,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

8040 - KLATRETÅRN 5,5 m - 189 500,Leveres med jordanker. Enkel å montere!

FALLHØYDE

STØRRELSE

FALLHØYDE

STØRRELSE

1 meter

7,5 x 7,5 meter

1 meter

8,4 x 8,4 meter

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

10,3 x 10,3 meter

Støtmatter, fallsand

12 x 12 meter

Støtmatter, fallsand

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

113


IL S U PE R T AGER H E N R A B

4594-30 - KLATRETÅRN FORTUNA - 2 m - 37 500,-

4595 - KLATRETÅRN - 6 m - 178 000,Kan leveres med fundamenter for nedgravning (areal blir Ø: 14 m)

FALLHØYDE

STØRRELSE

FALLHØYDE

STØRRELSE

1 meter

Ø: 2,70 meter

2 meter

Ø: 9,5 meter

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

Ø: 5,70 meter

Støtmatter, fallsand

Ø: 11,6 meter

Støtmatter, fallsand

DEN NE ! SPINNER

4592-20 - KLATRETÅRN DIABLO - 2,9 m - 58 900,-

114

20.01.130S - KLATREHJUL - 4,15 m - 89 900,-

FALLHØYDE

STØRRELSE

FALLHØYDE

STØRRELSE

2 meter

Ø: 1,90 meter

2,5 meter

Ø: 3,5 meter

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

Ø: 7 meter

Støtmatter, fallsand

Ø: 11 meter

Støtmatter, fallsand

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


4592 - KLATRETÅRN TIMEGLASS - 5,3 m - 98 500,Laget i Hercules-tau med stålkjerne STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

Ø: 3 meter

Ø: 7 meter

3 meter

Støtmatter, fallsand

6-14 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

115


4652-30 - BIRDNEST TRE - 98 600,STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,2 x 3,7 meter

5,75 x 6,1 meter

1 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 2 år

nyheter 2021

4591-65 - KLATRELEKE FORTUNA - 98 500,-

114 116

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,8 x 3,45 meter

6,8 x 6,45 meter

1 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


4960-11 - KLATRELEKE TOWER BRIDGE - 84 500,STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,10 x 0,80 meter

6,10 x 3,85 meter

1,25 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 2 år

4587-22 - KLATRELEKE MIDI TIPI - 69 600,STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,35 x 3,35 meter

5,90 x 5,90 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

115 117


20.01.080 - BIRDNEST MED ROTERENDE NETT - 57 500,Snurrer rundt

4594-41 - KARUSELL MED BIRDNEST - 42 900,Leveres med jordanker. Enkel å montere! FALLHØYDE

STØRRELSE

FALLHØYDE

STØRRELSE

1 meter

Ø: 5,3 meter

0,8 meter

Ø: 2 meter

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

AREALBEHOV

FALLUNDERLAG

Ø: 5,3 meter

Støtmatter, fallsand

Ø: 9 meter

Støtmatter, fallsand

20.02.400 - KLATRELEKE - BERG-OG-DALBANE - PRIS PÅ FORESPØRSEL Laget i Hercules-tau med stålkjerne

118

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

Moduler

Moduler

-

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


4591-80 - SLACKLINE - 32 490,Slackline på 5,5 meter som er perfekt til å øve balanse fra ung alder. Fallhøyde på kun 40 cm. STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,5 meter

8,4 x 3 meter

40 cm

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

4591-71-1 - SLACKMASTER - SINGEL - 17 800,4591-71 - SLACKMASTER - DOBBEL - 38 900,Slakk line med stopler i galvanisert stål med plattformer i HDPE. Velg mellom enkel line eller dobbel kryssende line.

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,05 x 4,05 meter

7,05 x 7,05 meter

60 cm

Gress, støtmatter, sand, bark

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

119


olper lvaniserte st Leveres med ga nett es rket hercul og stålforste 4591-40-1 - KLATREMILJØ 1- 27 800,STØRRELSE 2,35 x 2,35 meter

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,35 x 5,35 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

4591-40-4 - KLATREMILJØ 4 - 17 500,-

118 120

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,35 x 2,20 meter

5,35 x 4,70 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


4634-70 - KLATRELEKE ØRNEREDET - 98 000,STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,1 x 4,65 meter

7,45 x 7 meter

1,4 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 4 år

4594-53 - HEKSENS GJEMMESTED - 79 200,STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,3 x 4,1 meter

7,3 x 7,1 meter

1,2 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

119 121


Klatrekubene passer perfekt sammen med Villmarkserien Spesialimpregnert treverk, galvaniserte og lakkerte beslag, alt tauverk med stålkjerne

KLATRELEKE MED ENKEL KLATREVEGG / 14 500,Enkel klatreleke som også passer som en del av en hinderløype. Armgang og taustige. 3404 - Klatreleke

en del av m o s r e s s Pa løype en hinder STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 1,2 meter

6,3 x 5,2 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE / 24 800,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett og taustige. 3602 - Klatrekube

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 2,3 meter

6,3 x 6,3 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE / 36 200,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett, klatrevegg og taustige. 3605 - Klatrekube

122

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 2,3 meter

6,3 x 6,3 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


KLATREKUBE / 34 500,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett, klatrevegg og taustige. 3603 - Klatrekube

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 2,3 meter

6,3 x 6,3 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Klatrekube 3605

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

123


Klatrekubene passer perfekt sammen med Villmarkserien Spesialimpregnert treverk, galvaniserte og lakkerte beslag, alt tauverk med stålkjerne

KLATREKUBE / 42 000,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett, klatrevegg og taustige. 3614 - Klatrekube

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 2,3 meter

7,4 x 6,3 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE / 38 400,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett og taustige. 3613 - Klatrekube

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 2,3 meter

7,7 x 7,8 meter

2,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE / 48 500,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett, klatrevegger og taustige. 3615 - Klatrekube

124

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 3,5 meter

6,8 x 7,7 meter

2,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Klatrekubene passer perfekt sammen med Villmarkserien Spesialimpregnert treverk, galvaniserte og lakkerte beslag, alt tauverk med stålkjerne

KLATREKUBE / 44 800,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett og to taustiger. 3612 - Klatrekube

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 3,4 meter

7,9 x 7,9 meter

2,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE / 62 300,Klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett, klatrevegger og taustige. 3616 - Klatrekube

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 3,4 meter

7,7 x 7,7 meter

2,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE / 69 500,Stor klatrekube med armgang i flere varianter, klatrenett, klatrevegg og taustige. 3610 - Klatrekube

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

5,6 x 3,4 meter

9,9 x 7,7 meter

2,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

125


Trampoliner Alle barn elsker å hoppe på trampoline! Nå kan de gjøre det trygt og sikkert. Disse trampolinene er laget for å stå ute i alt slags vær, med galvaniserte fjærer og værsikker hoppeflate. Enkle å åpne for å hente ut avfall.

TRAMPOLINER MED HENGSLER SOM KAN ÅPNES FOR RENGJØRING Alle modeller leveres klare til å installere, inkludert metallramme og omkringliggende gummiplater. Hoppeareal bestående av tunge plastsegmenter i sort farge. Hoppeelementene er utstyrt med hengsler for enklere rengjøring. Sertifisert av TÜV.

8700 - Firkantet trampoline - Small - 1,5 x 1,5 m - 43 000,Hoppeflate: 1 x 1 m 8710 - Firkantet trampoline - Medium - 1,75 x 1,75 m - 47 000,Hoppeflate: 1,25 x 1,25 m 8714 - Firkantet trampoline - Medium+- 2 x 2 m - 79 500,Hoppeflate: 1,5 x 1,5 m 8720 - Firkantet trampoline -Big - 3 x 2 m - 86 900,Hoppeflate: 2,5 x 1,5 m 8730 - Firkantet trampoline - XL - 2,5 x 2,5 m - 89 000,Hoppeflate: 2 x 2 m

8800 - Rund trampoline - ø: 1,7 - 53 000,Hoppeflate: ø: 1,2 m 8810 - Rund trampoline - ø: 2,4 - 89 000,Hoppeflate: ø: 1,7 m

126

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

ravning! For nedg


Hoppeputer Slitesterk hoppepute med Tüv godkjenning. Leveres med 8 meters luftslange og forankringsbeslag. Kan leveres i fargene rød, grønn, gul og blå. Velg å kombinere fargene eller få den i ensfarget versjon. Pumpe på 220V følger med.

CA. 8 UKERS LEVERINGSTID Be om tilbud på montering

652945 / 5 x 6 meter / Arealbehov: 10 x 9 meter / Fallhøyde: 50 cm / Fallunderlag: ikke påkrevd / 37 480,652947 / 6 x 6 meter / Arealbehov: 10 x 10 meter / Fallhøyde: 60 cm / Fallunderlag: ikke påkrevd / 37 540,652949 / 6 x 8 meter / Arealbehov: 10 x 12 meter / Fallhøyde: 70 cm / Fallunderlag: påkrevd / 42 050,652951 / 7 x 7 meter / Arealbehov: 11 x 11 meter / Fallhøyde: 70 cm / Fallunderlag: påkrevd / 43 550,652953 / 8 x 10 meter / Arealbehov: 12 x 14 meter / Fallhøyde: 90 cm / Fallunderlag: påkrevd / 56 740,652955 / 10 x 12 meter / Arealbehov: 14 x 16 meter / Fallhøyde: 110 cm / Fallunderlag: påkrevd / 71 840,652957 / 12 x 15 meter / Arealbehov: 16 x 19 meter / Fallhøyde: 150 cm / Fallunderlag: påkrevd / 95 110,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

127


128

653000-1 - LEKEPLASSMÅL - 3 x 2 m

653764 - FOTBALLMÅL 7er CLASSIC - 5 x 2 m

9300,- / Nett (653226) 940,-

11 900,- / Nett (653245) 900,- / Transporthjul (653795) 890,-

653781 - FOTBALLMÅL 5er CLASSIC - 3 x 1,5 m

653840 - FOTBALLMÅL - 11er - SMARTLIFT - 7,32 x 2,44 m

8200,- / Nett (653249-1) 1350,-

17 600,- / Nett (653997) 2040,-

653002-1 - HÅNDBALLMÅL - 3 x 2 m

FANGNETT

9900,- / Nett (653205-1) 1075,-

Lages etter mål. Be om pristilbud Alle priser eks. MVA, frakt og montering


8782 - AKTIVITETSANLEGG - 7,5 x 8 m Kunstgress og underlag kommer i tillegg / 63 000,-

8783/8784 - AKTIVITETSANLEGG - 13 x 21 m / 17 x 25 m Kan leveres med basketballkurver. Kunstgress og underlag kommer i tillegg / 155 000,- / 175 000,Alle priser eks. MVA, frakt og montering

129


KAN LEVERES I ANDRE STØRRELSER

R6404 - MULTISPORTARENA - 20 x 10 meter - 373 500,-

128 130

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


652812 - GOLIATH BASKETBALLSTATIV - 13 445,-

652810E - UTHENG TIL GOLIATH - 3280,-

Hylse (652815) 1125,- / Lokk til hylse (652815-1) 179,-

Plate til Goliath (652845) 3115,- / Kurv (652835) 1540,-

652835 - HERCULES NETT

652832 - NYLON NETT

1540,-

150,-

652843 - BASKETBALLPLATE - 2775,-

652811 - STREETMASTER BASKETBALLSTATIV

652842 - BASKETKURV MED NETT - 1355,-

9000,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

131 129


132

651.010.001 - BASKETBALLSTATIV - BLEKKSPRUT

4075 - SMASHBALL DELUXE TIL NEDSTØPNING

8795,-

Ball med snor inkludert / 6985,-

653195 - SMASHBALLSTATIV MED SEMENTFOT

653193-2 - SMASHBALL MED SNOR

Ball med snor inkludert / 3615,-

325,-

653730 - BEACHVOLLEYBALLSTATIV

653256 - BEACHVOLLEYBALLNETT - 8,5 m

Nett ikke inkludert / 7825,-

1999,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Alle priser eks. MVA, frakt og montering

133


Pakkeløsninger - hinderløyper

Se våre benker på side 164

9632 9603-5 9618 9626

6 900,5 900,18 900,11 700,-

Sum

43 400,-

9626 9632

9618

Pakketilbud

36 890,-

9603-5

Hinderløype spesielt egnet for mindre barn - arealbehov: 8,6 x 8,7 meter

3403 3103 9603-5

3406

9630

3403 3408 9603-5 9630x3 3407 3200 3103 3406

14 500,17 500,5 900,5 400,25 900,3 800,5 200,13 400,-

Sum

90 600,-

9630

3407 3408

3200

Pakketilbud

77 000,-

Hinderløype for balanse, styrketrening og smidighet - arealbehov: 25 x 9 meter 134

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Pakkeløsninger - hinderløyper

9620

9620 9621 9617 9610 9635 9609

8 400,7 900,13 600,4 600,7 800,6 500,-

Sum

48 800,-

9621 9617

Pakketilbud

9610

41 480,-

9609 9635

Se våre benker på side 164

Hinderløype med vekt på styrketrening - arealbehov: 12,3 x 11,3 meter

9620

9615 8931

9617

9610

9616

9618

9603-5

8931 9620 9615 9617 9618 9616 9610 9621 9603-5 9622 9630X3

17 500,8 400,8 900,13 600,18 900,6 200,4 600,7 900,5 900,1 950,5 400,-

Sum

99 250,-

9622 9630 9621

Pakketilbud

84 400,-

Hinderløype for trening av balanse og styrke - arealbehov: 22,2 x 10,5 meter Alle priser eks. MVA, frakt og montering

135


KLATREBOM - 3 stk

• Klatrebom i rundstokk • 3 bommer i forskjellige høyder • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9613 - Klatrebom - 3 stk / 5600,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,1 x 1,3 meter

5,1 x 4,3 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREBOM

• Klatrebom i rundstokk • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 9608 - Klatrebom / 4500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,25 x 0,21 meter

4,25 x 3,21 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

ARMGANG MED BØYLER

• Armgang i rundstokk • Med bøyler • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9617 - Armgang med bøyler / 13 600,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,2 x 0,2 meter

7,8 x 4,8 meter

2,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KRABBEHINDER

• Krabbehinder i rundstokk • Krabb under eller balanser på toppen • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9635 - Krabbehinder / 7800,-

136

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1 x 3 meter

4 x 6 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


KLATRESTATIV MED TAU

• Klatrestativ i rundstokk • Klatretau • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9629 - Klatrestativ med tau / 5100,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,3 x 0,2 meter

5,3 x 4,2 meter

2,2 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATRESTATIV MED STIGE • Klatrestativ i rundstokk • Stige • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9628 - Klatrestativ med stige / 6500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,3 x 0,2 meter

5,3 x 4,2 meter

2,2 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATRESTATIV MED STENGER • Klatrestativ i rundstokk • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9614 - Klatrestativ med stenger / 4500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,22 x 0,12 meter

5,22 x 4,12 meter

2,2 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

BALANSETRENING MED STOKK • Balansetrening i rundstokk • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9633 - Balansetrening med stokk / 11 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3 x 1 meter

6 x 4 meter

0,4 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

137


BALANSEBOM - 2 eller 3 meter • Balansebom i rundstokk • Velg mellom lengde på 2 eller 3 meter • Styrketrening, balansetrening og nedrivning • Spesialimpregnert treverk

9630 - Balansebom - 2 meter / 1800,-

9631 - Balansebom - 3 meter / 2100,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2 / 3 x 0,1 meter

5 / 6 x 3,2 meter

Under 1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

BALANSEKUBBER

• Balansekubber i rundstokk • Ulike høyder • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9621 - Balansekubber / 7900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

Div. størrelser

4,2 x 6,5 meter

Under 1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

SKRANKE

• Skranke i rundstokk • Kan fås med lik eller ulik høyde • Styrketrening av triceps • Spesialimpregnert treverk

9610 - Skranke - lik høyde / 4600,-

9611 - Skranke - ulik høyde / 4600,-

138

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,5 x 0,8 meter

5,5 x 3,8 meter

Under 1,5 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


KLATREHINDER MED NETT • Klatrehinder i rundstokk • Klatrenett • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9606 - Klatrehinder med nett / 9500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,4 x 1,8 meter

5,8 x 5,2 meter

1,8 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

ARMGANG

• Armgang i rundstokk • Stort hinderelement • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9620 - Armgang / 8400,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,3 x 3 meter

5,7 x 7,4 meter

2,4 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

BALANSE MED STOKK

• Balanseelement i rundstokk • Krevende balansetrening • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9615 - Balansetrening med stokk / 8900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,82 x 0,16 meter

6,82 x 3,16 meter

Under 1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

139


140

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


DEKKTÅRN

• Tårn i rundstokk • Tar liten plass og gir mange muligheter • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9627 - Dekktårn / 5800,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

Ø: 1 meter

Ø: 4 meter

1,05 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

HINDERLØYPE MED DEKK

• Hinderløype i rundstokk • Lav - passer for de minste • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9626 - Hinderløype med dekk / 14 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,7 x 3,1 meter

4,7 x 6,1 meter

0,8 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

HINDERLØYPE MED DEKKTÅRN • Hinderløype i rundstokk • Dekktårn • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9625 - Hinderløype med dekktårn / 16 200,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,2 x 2,5 meter

5,2 x 5,5 meter

1,05 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

BALANSETRENING - 5 stk

• Balansestokker i rundstokk • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 9632 - Balansetrening - 5 stk / 8700,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

0,6 x 1,4 meter

3,6 x 4,4 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

141


BALANSEKUBBER - 15 stk

• Balansekubber i rundstokk • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8927 - Balansekubber - 15 stk / 3900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

-

-

Under 1 meter

-

Fra 3 år

HINDERHOPP

• Hinderhopp i rundstokk • Enkel eller pakke med 5 stk • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9603 - Hinderhopp - enkel / 1500,9603-5 - Hinderhopp - 5 stk / 5900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1 x 0,2 / 3 meter

4 x 3,2 / 6 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

BALANSEELEMENT

• Balanseelement i rundstokk • Roterende balansebom • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9607 - Balanseelement / 15 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,7 x 1,2 meter

7,7 x 4,2 meter

Under 1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

TRENINGSBENK

• Treningsbenk i rundstokk • Styrketreningselement • Rygg og magetrening • Spesialimpregnert treverk

9609 - Treningsbenk / 6500,-

142

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 1,3 meter

4,2 x 4,3 meter

0,8 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


KLATREHINDER MED NETT • Klatrehinder i rundstokk • Klatrenett på begge sider • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9605 - Klatrehinder med nett / 12 300,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,6 x 2,4 meter

5,6 x 5,4 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

VOLTSTENGER I SIRKEL

• Volstenger i firkantstokk • For trening av ben og overkropp • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8931 - Voltstenger i sirkel / 17 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,67 x 2,7 meter

5,8 x 6,3 meter

2,38 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

143


VOLTSTENGER

• Voltstenger i rundstokk • Dobbel eller trippel • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9600 - Voltstang - dobbel / 3600,-

9601 - Voltstang - trippel / 4600,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 / 3,2 x 0,4 meter

5,7 x 3,6 / 6,9 x 4,2 meter

1,2 / 1,5 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

BALANSE MED OPPGANG

• Balanseelement i rundstokk • Med oppgang • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9616 - Balanse med oppgang / 6200,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,4 x 0,2 meter

7,4 x 3,2 meter

1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

STOLPEPYRAMIDE

• Stolpepyramide i rundstokk • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 9612 - Stolpepyramide / 7200,-

144

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

-

-

1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


GANGBRO

• Gangbro i rundstokk • Trening på bevegelig underlag • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 9618 - Gangbro / 18 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3 x 1 meter

6 x 4 meter

1,1 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

CHINS STANG

• Chins stang i rundstokk • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 9619 - Chins stang / 1950,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 0,1 meter

5,3 x 4,2 meter

2,3 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

START OG MÅL

• Start/mål i rundstokk • Kan også brukes til armhevninger • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

9622 - Start og mål / 1950,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,3 x 0,2 meter

5,3 x 4,2 meter

2,2 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

145


RAMPER MED TÅRN

• Ramper med tårn i firkantstokk • Stort hinderelement • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

3407 - Ramper med tårn / 25 900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 4,2 meter

4,4 x 7,2 meter

1,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

SKRANKE

• Skranke i firkantstokk • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8920 - Skranke / 4400,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 0,8 meter

4,2 x 3,8 meter

1,4 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

RAMPE MED KLATRESTEINER • Rampe i firkantstokk • Klatresteiner og stenger • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

3406 - Rampe med klatresteiner / 13 400,-

146

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 2,8 meter

4,2 x 5,8 meter

1,5 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


KLATREKUBE

• Klatreapparat i firkantstokk • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 3403 - Klatrekube / 14 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 1,2 meter

6,3 x 5,2 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE XXL - 2,15 m

• Klatreapparat i firkantstokk • Høyde: 2,15 meter • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8940 - Klatrekube XXL - 2,15 / 29 300,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6,7 x 1,2 meter

10,7 x 5,2 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

KLATREKUBE XXL - 2,6 m

• Klatreapparat i firkantstokk • Høyde: 2,6 meter • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8941 - Klatrekube XXL - 2,6 / 34 690,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

6,7 x 1,2 meter

11,2 x 5,7 meter

2,6 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

147


BALANSENETT

• Balansenett i firkantstokk • Trening på bevegelig underlag • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

3410 - Balansenett / 21 000,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

0,9 x 2,3 meter

3,9 x 5,3 meter

1,05 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

GANGBRO

• Gangbro i firkantstokk • Trening på bevegelig underlag • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 3408 - Gangbro / 17 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 0,8 meter

6,4 x 3,8 meter

0,6 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

START OG MÅL

• Start/mål i firkantstokk • Kan også brukes til armhevninger • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 3200 - Start og mål / 3800,-

146 148

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 0,1 meter

5,2 x 4,1 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


KRABBENETT

• Krabbenett i firkantstokk • Krabb mellom nettene eller balanser på rammen • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 3405 - Krabbenett / 26 500,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 2,3 meter

5,3 x 5,3 meter

1,05 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

TAUTRENING

• Treningsapparat i firkantstokk • Langt, kraftig tau • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8923 -Tautrening / 8600,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 7,4 meter

4,2 x 10,4 meter

0,5 meter

-

Fra 3 år

VOLTSTENGER - BEN OG ARMTRENING • Voltstenger i firkantstokk • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

8916 - Voltstenger - ben og arm / 3800,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 0,1 meter

6,8 x 3,9 meter

2,15 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

147 149


BALANSEBOM

• Balansebom i firkantstokk • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8912 - Balansebom / 1900,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,1 x 0,1 meter

5,1 x 3,1 meter

0,2 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

BALANSE MED TAU

• Balanseapparat i firkantstokk • For trening av balanse • Del av treningspark eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk 8944 - Balanse med tau / 15 600,-

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

1,2 x 2,4 meter

4,2 x 5,4 meter

0,4 meter

Gress, støtmatter, fallsand

Fra 3 år

VOLTSTENGER

• Voltstenger i firkantstokk • 2, 3 eller 4 høyder • Del av hinderløype eller separat aktivitet • Spesialimpregnert treverk

3102 - Voltstenger - 2 høyder / 3900,3103 - Voltstenger - 3 høyder / 5200,3104 - Voltstenger - 4 høyder / 6200,-

148 150

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

2,3 x 0,1 meter

5,5 x 3,5 meter

1,8 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

3,4 x 0,1 meter

6,8 x 3,9 meter

2,1 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

STØRRELSE

AREALBEHOV

FALLHØYDE

FALLUNDERLAG

ALDER

4,5 x 0,1 meter

7,9 x 3,9 meter

2,1 meter

Støtmatter, fallsand

Fra 3 år

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Aktiv Trening Serien er utviklet i samarbeid med norske idrettsterapeuter og fysioterapeuter hos Fram Helserehab og Fyresdal kommune. Det er laget et bredt spekter av produkter som både passer til aktive idrettsutøvere, mosjonister og rehabiliteringsoppgaver. Målet har vært å lage enkle produkter som krever lite vedlikehold og tilsyn, og som gir mulighet for å trene de fleste muskelgruppene ved bruk av egen kroppsvekt. Vi har levert flere større anlegg til kommuner og idrettslag. Flere anlegg er plassert i forbindelse med treningsløyper. Bilde fra Fram Helserehab

Tre nin gs an leg g

iJ on

da

l

Pakkeløsning - Aktiv Trening 8940 8928 8927 8933 8912 9607 8931 8923 8910 8911 8913 8920 3403 9615

Stor armgang 29 300,Hinderhopp x 5 4500,Balansestubber 3900,Treningsstasjon 23 200,Balansebom 1900,Balanseelement 15 900,Voltstenger i ulik høyde 17 500,Tautrening 8600,Magetrening lav vinkel 5600,Magetrening spiss vinkel 5600,Beintrening 6500,Skranke 4400,Armgang 14 500,Balanse 8900,-

Totalpris 150 300,(eks. støtunderlag) Pakkepris 145 000,(eks. støtunderlag) Støtunderlag? Be om tilbud!

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

149 151


TRENING MED HINDER

Utviklet i Norge i samarbeid med spesialister med erfaring fra forsvaret

Trening med hinder er en treningsform som både utfordrer styrken så vel som kondisjonen. Det er den mest komplette treningsformen og gir en balansert, sterk og smidig kropp. Den passer for alle personer - fra de minste og opp til topptrente marinejegere og godt voksne personer. Dette er også den vanligste treningsformen i militæret hvor alle aspekter av kroppens egenskaper utvikles. Vi har det mest komplette tilbudet innen denne type trening, med utstyr som kan tilpasses den enkeltes behov. Det gjelder enten det er trening for barn eller voksne, og til alle nivåer og utfordringer. OXS er det mest innovative treningsanlegget, og er det første av sitt slag som er tilgjengelig for alle uavhengig av alder og fysisk form. Anlegget vil være et nyskapende treningstilbud. Det utgjør en møtearena for lokale og tilreisende familier, barn, bedrifter og andre grupper.

152

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


The BarX er konstruert og optimalisert for å bli rimelig nok til at den egner seg for private hager, men passer spesielt godt i for eksempel skolegårder. Den er stabil og trenger ikke fundamentering.

L: 4 m B: 2,2 m H: 2,7 m Støtunderlag: Fallsand, støtmatter, gummiasfalt, gummibark

POF 500 I - 24 200,-

BarX passer perfekt i skolegården! Den inspirerer til både lek og trening, og er et godt supplement til de tradisjonelle lekeapparatene.

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

153


gummiasfalt Gummiasfalt er et fast støpt dekke der vi bruker resirkulert SBR i bunnlaget og et 15mm tykt topplag. Med ny gummi topplaget er det bare å slippe fantasien løs! Det kan legges i flere farger og med figurer - se side 160. Ta kontakt for forslag og pris. Vi kommer gjerne å ser på ditt lekeområde og gir deg en fastpris på leggingen.

STORT UTVALG FARGER PÅ GUMMIASFALT

154

01 RED

02 GREEN

03 LIGHT GREEN

04 BLUE

05 LIGHT BLUE

06 ORANGE

07 YELLOW

08 GOLDEN YELLOW

09 BROWN

10 LIGHT BROWN

11 GREY

12 LIGHT GREY

13 EGGSHELL

14 PINK

15 PURPLE

16 WHITE

17 GRASS GREEN

18 NAVY BLUE

19 ROSE RED

20 BLUE GREY

21 TURQUOISE

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Alle priser eks. MVA, frakt og montering

155


KUNSTGRESS

9895 - Kunstgress - 310,- pr. kvm Kunstgress skaper et lunt og vennlig lekemiljø for barna. Kan gjerne kombineres med Safebase Play, og vil dermed fungere som støtunderlag. 30 mm. 40015 - Safebase Play (fallhøyde inntil 1,1 m) 210,- pr. kvm 40035 - Safebase Play Puzzle (fallhøyde 1,3 - 3 m) 245,- pr. kvm

HYBRIDGRESS På lekeplasser og i parker kan man oppleve at gresset blir slitt og sliter med å vokse ut igjen pga. stor trafikk. Legger man hybridgress vil det naturlige gresset vokse opp gjennom hybridgresset, og man har en gressplen som består av 40% naturlig gress og 60% hybridgress, som tåler mer enn en naturlig gressplen. Hybridgress er en mellomting mellom kunstgress og naturlig gress. Art.nr: 40016 - 390,- pr. kvm

FØR

156

ETTER

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


STØTMATTER Støtmatter 50x50 cm for bruk under lekeapparater. Gir et rent miljø.

Art.nr. 9830 (rød) Art.nr. 9845 (rød) Art.nr. 9865 (rød) Art.nr. 9880 (rød)

Tykkelse 30mm - Fallhøyde 1 meter Tykkelse 45mm - Fallhøyde 1,5 meter Tykkelse 65mm - Fallhøyde 2 meter Tykkelse 75mm - Fallhøyde 2,4 meter

Art.nr. 9810

Spesiallim - 300 ml

390,- pr. kvm 490,- pr. kvm 650,- pr. kvm 780,- pr. kvm

140,- pr. stk

Støtmatter i sort, gul, grønn og blå kan fås på forespørsel

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

157


GUMMIBARK EPDM gummibark er optimalt egnet for alle som er ute etter et holdbart og fargebestandig alternativ til fallunderlag. EPDM er 100% gjennomfarget. Dette betyr at farger ikke slites ut. Ønskes et billigere alternativ kan du velge underlag av resirkulert gummi som leveres i svart farge.

KAN LEVERES I FØLGENDE FARGER: Art.nr. 460095 - Rød Art.nr. 462195 - Beige Art.nr. 462895 - Brun Art.nr. 464195 - Maigrønn Art.nr. 465695 - Regnbuegrønn Art.nr. 462196 - Blanding av beige/brun Art.nr. 462896 - Blanding av brun/rød Art.nr. 464196 - Blanding av regnbuegrønn/maigrønn

Blanding av rød/brun

Blanding av beige/brun

Blanding av regnbuegrønn/maigrønn

BE OM TILBUD

158

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


GUMMIBARK EPDM gummibark er optimalt egnet for alle som er ute etter et holdbart og fargebestandig alternativ til fallunderlag.

SVART

BRUN

GRØNN

GRÅ

REDWOOD

BLÅ

gressarmering 9801 - Gressarmeringsmatter Gressarmeringsmattene legges på gress for å ta vare på gresset, samtidig som det fungerer som fallbeskyttelse inntil 1,5 meter fallhøyde på en anlagt plen. Leveres i matter på 1x1,5 meter. 490,- pr. matte (inkl. jordspyd) 9803 - GrassShield matter på rull Fallbeskyttelse inntil 3 meter fallhøyde sammen med gressarmeringsmatte (9801). Leveres i rull på 2 meters bredde. 53,- pr. kvm

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

159


LAG FIGURER I GUMMIASFALTEN

160

Z07 MARIHØNE 2359,-

Z19 SKILPADDE 3199,-

Z25 TUKAN 2750,-

Z22 TIGER 4780,-

74 x 54 cm

77 x 78 cm

89 x 65 cm

135 x 72 cm

Z23 ZEBRA 4680,-

Z35 LITEN LØVE 2650,-

Z32 SJIRAFF 2550,-

P05 TUSENBEIN 12 850,-

89 x 82 cm

77 x 60 cm

69 x 88 cm

345 x 260 cm

K07 BLEKKSPRUT 14 050,-

K02 STOR FISK 5570,-

K05 HAI 3095,-

K09 SJØSTJERNE 1390,-

60 x 60 cm

139 x 96 cm

110 x 42 cm

45 x 48 cm

K10 KRABBE 890,-

K06 HVAL 3190,-

K08 SJØHEST 1250,-

P08 KROKODILLE 23 290,-

65 x 38 cm

112 x 55 cm

45 x 48 cm

650 x 178 cm

P25 KALKULATOR 13 290,-

P27 KALKULATOR 10 600,-

P23 KLOKKE 7990,-

P03 TALLBLOMST 8190,-

250 x 250 cm

300 x 250 cm

180 x 180 cm

286 x 139 cm

D01 ENVEISKJØRING 11 190,-

D27 TRAKTOR 3890,-

D15 FOTGJENGERFELT 1690,-

D11 VIKEPLIKT 690,-

38 x 38 cm

64 x 90 cm

50 x 80 cm

43 x 38 cm

D07 TRAFIKKLYS 899,-

D05 PARKERING 1190,-

D26 BUSS 3990,-

D06 STOPP 1090,-

38 x 15 cm

38 x 38 cm

82 x 56 cm

39 x 39 cm

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


ASFALTMALING Lag et flott miljø i skolegården og skap et bedre lekemiljø. Figurene er produsert i et plastmateriale som brennes fast i asfalten med gassbrenner. Materialet er det samme som brukes ved veimerking. Slitesterkt og sklisikkert.

843535 - PÅFUGL - 3 x 3 m

827587 - SNEGLE - 2,05 x 2,5 m

24 900,-

13 900,-

908553 - RAKETT - 3,5 x 2 m 907198 - SKILPADDE - 2 x 1,3 m 19 900,-

10 500,-

966553 - ORM MED TALL - 4,5 x 1,8 m

824031 - KLASSISK PARADIS - 2,8 x 1 m

18 900,-

8400,-

822877 - BOKSTAVDRAGE - 5,7 x 1,7 m

908549 - TUSENBEIN MED TALL - 1,7 x 5,1 m

17 500,-

6500,-

821947 - LUDO - 3,9 x 3,9 m

821194 - DART - 4 m

970550 - STIGESPILL - 5 x 5 m

903655 - PARADIS - 3,1 x 3,6 m

12 500,-

19 900,-

34 900,-

11 200,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

161


MODERNE UTEMØBLER I RESIRKULERT PLAST Møbler som passer perfekt inn i et boligområde eller en park. Kommer i flere nøytrale farger. Mange forskjellige deler som kan settes sammen til deres perfekte løsning.

162

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


R04R - STOL UTEN ARMLENER - 5490,-

R01R - STOL UTEN ARMLENER - 8790,-

Finnes i følgende farger:

Finnes i følgende farger:

R1400R - SOLSENG - 12 990,-

R03R - BENK UTEN ARMLENER - 14 590,-

Finnes i følgende farger:

Finnes i følgende farger:

R02R - BENK - 7450,-

R11R - BUET BENK - 13 990,-

Finnes i følgende farger:

Finnes i følgende farger:

Passer for dem er som har problem / med å sette seg komme seg opp er fra vanlige benk R1402R - STØTTEBENK - 5890,-

R06R - BORD - 6590,-

Finnes i følgende farger:

Finnes i følgende farger:

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

163


BENKBORD - 2 meter

• Klassisk benkbord i brunimpregnert utførelse • Produsert i kraftige materialer fra området rundt Fyresdal • 2 meter langt 9500 - Benkbord - 2 meter / 5400,-

trykkimpregnert Benkbordene er roPro. med Koppers Mic nlig og Giftfritt, miljøven råte. garanteres mot BENKBORD - 3 meter

• Klassisk benkbord i brunimpregnert utførelse • Produsert i kraftige materialer fra området rundt Fyresdal • 3 meter langt 9501 - Benkbord - 3 meter / 6400,-

BENKBORD MED RYGG - 2 meter

• Klassisk benkbord i brunimpregnert utførelse • Produsert i kraftige materialer fra området rundt Fyresdal • Med ryggstøtte • 2 meter langt 9502 - Benkbord m/ rygg - 2 meter / 7500,-

164

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


SOLSTOL Solstol i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

1000-1 - Solstol / 7200,-

impregnert Treverket er olje

RUNDT BENKBORD Benkbord i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

4000-1 - Rundt benkbord / 9900,-

6-KANT BENK Benkbord i svensk nordlandsfuru.

1440-1 - 6-kant benk / 6900,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

165


BENKER OG BORD - 1,8 meter Benker og bord for nedstøpning i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

9710-1 - Benk med rygg / 4900,9700-1 - Bord / 5300,9715-1 - Benk uten rygg / 3850,-

BENKBORD - 1,8 meter Benkbord i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

1790-1 - Benkbord - 1,8 meter / 6300,-

oljeimpregnert Trematerialene er

BENKBORD - 1,8 meter Benkbord i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

9500-1 - Benkbord - 1,8 meter / 6990,-

BENKBORD - 1,8 meter Benkbord med rygg i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

9601-1 - Benkbord - 1,8 meter / 8300,-

166

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


BENKER OG BORD - 1,8 meter Benker og bord for nedstøpning i resirkulert plast og galvanisert stål.

PL9710 - Benk med rygg / 8400,PL9700 - Bord / 9800,PL9715 - Benk uten rygg / 5700,-

plastmaterialene

e er vedlikeholdsfri

BENKBORD - 1,8 meter Benkbord i resirkulert plast og galvanisert stål.

ECO1571 - Benkbord - 1,8 meter / 6450,-

BENKBORD - 1,8 meter Benkbord i resirkulert plast og galvanisert stål.

PL9501 - Benkbord - 1,8 meter / 15 900,-

BENKBORD - 1,8 meter Benkbord i resirkulert plast og galvanisert stål.

PL9601 - Benkbord - 1,8 meter / 16 900,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

167


BENK Benk i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

3515-1 - Benk / 3500,-

oljeimpregnert Trematerialene er

BENK MED RYGG Benk med rygg i svensk nordlandsfuru og galvanisert stål.

1800-1 - Benk med rygg / 4900,-

BENKBORD - RULLESTOLVENNLIG Benkbord i furu med to benker og bord. Rullestolvennlig.

1710-1 - Benkbord / 8350,-

Finnes også som tre separate deler BENKBORD - 1,8 meter Benkbord i svensk nordlandsfuru og betong.

17000 - Benkbord - 1,8 meter / 9500,-

166 168

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


BENK Benk i resirkulert plast og galvanisert stål.

PL3515-1 - Benk / 5600,-

BENK MED RYGG Benk med rygg i resirkulert plast og galvanisert stål.

PL1800-1 - Benk med rygg / 7500,-

e er vedlikeholdsfri ne le a ri te a m st a pl

BENKBORD - 1,8 meter Benkbord i resirkulert plast og galvanisert stål.

PL9600 - Benkbord - 1,8 meter / 16 900,-

BENKER OG BORD - 1,8 meter Benker og bord resirkulert plast og betong.

PL7010-1 - Benk med rygg / 11 900,PL7020-1 - Bord / 13 500,PL7015-1 - Benk uten rygg / 6600,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

167 169


BENK Benk med understell av betong.

KE452 - Benk / 5900,-

BENK MED RYGG Benk med rygg. Understell av betong.

KE452 Pod - Benk med armlener / 6400,-

trematerialene er lassert

BENK Benk med understell av betong.

KE453 - Benk / 5500,-

BUET BENK Buet benk med understell i betong. 230x45 cm.

KE422 - Buet benk i betong / 9600,-

170

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


BENK Benk med ben i betong. 200x45 cm.

KE407A - Benk med ben i betong / 6700,-

BENK MED RYGG Benk m/ rygg med ben i betong. 200x45 cm.

KE408A - Benk m/ rygg med ben i betong / 7800,-

BENK MED RYGG Benk med rygg.

POF 903 - Benk med rygg / 5600,-

BENK Benk.

POF 904 - Benk / 3800,-

BENK MED RYGG Benk med rygg.

KE436 - Benk med rygg / 4200,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

171


5053 - SYKKELSTATIV - 1,4 m - 3 SYKLER - 1900,5055 - SYKKELSTATIV - 1,75 m - 5 SYKLER - 2900,5056 - SYKKELSTATIV - 2,1 m - 6 SYKLER - 3500,-

2052 - SYKKELSTATIV - 0,7 m - 2 SYKLER - 1250,2054 - SYKKELSTATIV - 1,4 m - 4 SYKLER - 2500,2055 - SYKKELSTATIV - 1,75 m - 5 SYKLER - 2900,2000 - SYKKELSTATIV - 2,1 m - 6 SYKLER - 3500,-

2504 - SYKKELSTATIV - 4 SYKLER - 5500,-

3445 - SYKKELSTATIV - VEGGMONTERT - 45 GRADER - 980,3490 - SYKKELSTATIV - VEGGMONTERT - 90 GRADER - 980,-

R3804 - SYKKELSTATIV - 937,-

Trust10 - SYKKELSTATIV - 1495,-

Track32 - SYKKELSTATIV - 2 SYKLER - 4450,Track34 - SYKKELSTATIV - 8 SYKLER - 7900,-

172

2605/2605-D - SYKKELSTATIV FOR 6 ELLER 12 SYKLER Kan leveres i galvanisert stål / 3450,- / 4290,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


R3800 - SYKKELSTATIV - 7 til 14 sykler - 5600,-

R3803 - VEGGMONTERT SYKKELSTATIV - 10 sykler - 10 500,-

R3815 - SPARKESYKKELSTATIV - 5 SYKLER - 4158,R3816 - SPARKESYKKELSTATIV - 10 SYKLER - 4760,-

S17 - SYKKELSKUR - 2,9 x 2,3 x 2,2 meter Uten sykkelstativ / 24 000,-

BR200-S-B08 - ENSIDIG SYKKELSTATIV - TO HØYDER - 8 SYKLER - 29 200,BR200-S-B16 - ENSIDIG SYKKELSTATIV - TO HØYDER - 16 SYKLER - 49 900,BR200-D-B08x2 - DOBBELT SYKKELSTATIV - TO HØYDER - 16 SYKLER - 52 500,BR200-D-B16x2 - DOBBELT SYKKELSTATIV - TO HØYDER - 32 SYKLER - 96 900,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

173


OPPBEVARINGSKASSE - 70 liter Stabil plastkasse for oppbevaring av alt fra sand til leker. Leveres i grønn, rød, gul eller grå.

110248 - Oppbevaringskasse - 70 liter / 2250,-

OPPBEVARINGSKASSE - 200 liter Stabil plastkasse for oppbevaring av alt fra sand til leker. Leveres i grønn, rød, gul eller grå.

110152 - Oppbevaringskasse - 200 liter / 4600,-

OPPBEVARINGSKASSE - 350 liter Stabil plastkasse for oppbevaring av alt fra sand til leker. Låsbar. Leveres i grønn, rød, gul eller grå.

110822 - Oppbevaringskasse - 350 liter / 6900,-

174

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


20010-1 - AVFALLSBEHOLDER MED LOKK - Ø: 47 cm

20000-1 - AVFALLSBEHOLDER MED LOKK - 46 x 54 cm

4800,-

5500,-

R3048R - AVFALLSBEHOLDER - RESIRKULERT PLAST

R3040 - AVFALLSBEHOLDER - LAKKERT STÅL

7450,-

5100,-

99100 - AVFALLSBEHOLDER ORVAR - SVART - 1300,99101 - AVFALLSBEHOLDER ORVAR - GRØNN - 1300,VF50 - Veggfeste - 180,- / VS50 - Stolpefeste - 100,-

HH2000GL - AVFALLSBEHOLDER OTTO - PLAST - 2500,HH6009 - AVFALLSBEHOLDER OTTO - METALL - GRØNN - 3650,HH6005 - AVFALLSBEHOLDER OTTO - METALL - SORT - 3650,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering

175


176

KE503 - SJAKKBORD

652514 - FOTBALLSPILL - UTENDØRS

Sjakkbord i betong / 21 900,-

Fotballspill i metall / 12 500,-

KE510 - FOTBALLSPILL

KE505 - BORDTENNIS

Fotballspill i betong / 26 500,-

Bordtennisbord i betong / 19 750,-

651906-0 - BORDTENNIS - UTENDØRS

651903 - BORDTENNIS - PROFF

Galvaniserte ben som kan forankres i bakken / 12 899,-

13 995,- / Nett (653295) 599,-

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


5782-1-04 - SOLSEIL - 5,5 x 5,5 m

807-200 - HENGEKØYE I POLYESTER - 1,7 m

Inkl. varmgalvaniserte stålstolper / 20 990,-

Inkludert stålstolper / 12 499,-

806 + 805S - HENGEKØYE INKL. STÅLSTOLPER

193001+370021 - HENGEKØYE

29 990,-

Inkl. varmgalvaniserte stålstolper / 26 990,Alle priser eks. MVA, frakt og montering

177


Gratis befaring og uforpliktende tilbud Vi kan hjelpe dere med: • Uforpliktende forslag/tegning med tilhørende kostnadsoverslag. • Montasje. • Gunstige finansieringsordninger som kan realisere ditt prosjekt. • Sikkerhetskontroll og gjennomgang av eksisterende utstyr. • Vi hjelper deg gjerne med søknader til økonomisk støtte (banker, forsikringsselskap, kommune eller private fond og stiftelser) • Trenger du hjelp til å planlegge et treningsanlegg eller lekeplass? Vi har spesialister innen alle områdene som hjelper deg! • Sikkerhetskurs og opplæring for lekeplassansvarlige.

Bestill vår treningskatalog! Vi fører produkter innenfor en rekke treningsformer og aktiviteter: • Street Workout • Parkour • Hindertrening • Voksentrening • Klatring og trampoliner • Skatepark • Treningstilbehør Ta kontakt for å få tilsendt treningskatalogen.

178

Alle priser eks. MVA, frakt og montering


Profile for klubben7

Katalog lekeplassutstyr | Aktiv lek 2021  

En katalog om hele vårt utvalg av lekeplassutstyr for 2021.

Katalog lekeplassutstyr | Aktiv lek 2021  

En katalog om hele vårt utvalg av lekeplassutstyr for 2021.

Profile for klubben7

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded