Page 1

ACTOR ACADEMY Vi arrangerer Actor Academy for første gang og vi vil invitere deg! Actor Academy er et kurs i Actors adgangs-og kassesystem for svømmehallene som bruker dette systemet. Kurset vil gi deg en god mulighet til å friske opp kunnskap, lære ny kunnskap samt utveksle erfaringer med kollegaer i andre bad.

4. OG 5. FEBRUAR 2020 AdO Arena Bergen

www.klubben.no • actorsupport@klubben.no • tlf: +47 62 95 06 10


INFORMASJON Kurset gjennomføres sammen med vår samarbeidspartner Actor og det er mulig å melde seg på en eller begge kursdagene. Kurset avholdes på AdO Arena i Bergen, hvor det også kommer til å bli omvisning i AdO Arena på dag 1 Det vil bli avholdt et kurs på Østlandet i juni med lignende kursprogram. Nærmere informasjon om dette kurset kommer. Av den grunn, ved en eventuell fullbooking av kurset, kommer badene i Bergens-området/Vestlandet å bli prioritert på dette kurset.

HVEM KAN DELTA?

KURSAVGIFT

FELLES MIDDAG

Kursene er beregnet på de som har administrator rettigheter i kasse- og adgangssystemet.

Kr 2.750,for dag 1, dersom du ønsker å delta på begge kursdagene er kursavgiften Kr 3.750,-.

Klubben inviterer dere til en felles middag i Bergen den 4. februar kl 19.00 og vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta.

Lunsj er inkludert i kursprisen

2

Actor Academy

www.klubben.no


KURSHOLDERE Kursholdere er Anna Brask og Sven-Gunnar Lindholm fra Actor i Sverige, som har en lang erfaring og kunnskap om systemet.

Sven-Gunnar Lindholm

Anna Brask

Systemutvecklare Vitec Smart Visitor System AB

Teamledare Anläggning Vitec Smart Visitor System AB

www.klubben.no

Actor Academy

3


PROGRAM TIRSDAG 4. FEBRUAR

KASSE OG KONTROLL

KURSSTART: 09.00

Dette kurset er beregnet på de med administratorrettigheter i systemet. Her går man inn i dybden på registrering av billettyper, kategorier, dørtider, kontoer osv. Videre går man i kasseprogrammet gjennom opplegg av artikler og hvordan de fungerer i svømmehallens lesere på bestemte dager og tider.

LUNSJ: 12.30 - 13.30 AVSLUTNING: 16.00

Målgruppen for kurset er deg som har fått grunnopplæring i systemet, men som trenger å fordype deg ytterligere i systemet for å håndtere det administrative.

Temaer som gjennomgås i kurset er: • • • • • • • • • • • •

Kategorier, billettyper og dørkategorier Dørtider Statistikk og rapporter Varegrupper, kontoplan, merverdigrupper og betalingsmåter Artikkelfanen Følgeseddel og debiteringsunderlag Billetthåndtering Gavekort og deponering Rapporter Kassaoppgjør Hurtigknapper Grafisk layout

Omvisning - AdO Arena Daglig leder i AdO Arena - Håkon Endre Egeberg Johansen tar en omvisning på anlegget i løpet av dagen.

4

Actor Academy

www.klubben.no


PROGRAM ONSDAG 5. FEBRUAR

SMARTBOOK AKTIVITETER OG PASSBOOKING

KURSSTART: 09.00

Her er fokuset på å gi opplæring i SmartBook sine funksjoner, som skal forenkle administrasjonen for anlegget. I dette kursen fokuserer vi på hvordan man tar i bruk aktiviteter og passbooking.

LUNSJ: 12.00 - 13.00 AVSLUTNING: 16.00

Målgruppen for kurset er deg som har fått grunnopplæring i SmartBook, men som trenger å fordype deg ytterligere i systemet for å håndtere det administrative.

Temaer som gjennomgås i kurset er: • Grunnnavigering i SmartBook, hva er en aktivitet, objekt og kategori? • Booking, salg og gjenkjøp • Web-billettsiden, kjøp/passbooking • Deltagermaler • Registrering av aktiviteter i ulike former • Direktelinker • Forhåndssalglinker • Administration passbooking • Bestillingsbekreftelse • Redigere prisliste

www.klubben.no

Actor Academy

5


PÅMELDING NAVN BEDRIFT E-POST

MOBIL

JEG ØNSKER Å DELTA PÅ FØLGENDE: DAG 1 - KASSE OG KONTROLL DAG 2 - SMARTBOOK AKTIVITETER OG PASSBOOKING MIDDAG ARRANGERT AV KLUBBEN - TIRSDAG 4. FEBRUAR KL 19.00

Påmeldingsskjema sendes til marthe.johanne@klubben.no PÅMELDINGSFRIST ONSDAG 22. JANUAR 2020

Vi ser frem til å treffe mange av dere i Bergen på AdO Arena til vårt første Actor Academy!

6

Actor Academy

www.klubben.no

Profile for klubben7

Invitasjon til Actor Academy  

Invitasjon til Actor Academy  

Profile for klubben7