Yeti 60

Page 1

TEST

BABYSIT

vernieuwd vernieuw wd 1100 00 % v ernieuw d

verschrikkelijk bijtschrift - 60 september 2008

vragen60 seconden

ANTI-PEST SPECIAL

#* *1 -' ! %

J?MNEIJJ?H $E <?H >?L EF;;L PIIL

A R T X 25 pimptips

GRA T WOW IS

HET

2 2

! G E VO E

L

WORD NU YO ETIKLUPP MDAT JIJ ER HET WAARD BENT!!

BLAFBEK


60 Y ttii 60 Yet

2

YETI

Welkom

60 in de wereld van jezelf! Elke maan and krijgen 140 000 Vlaamse vijfde- en ze sd gratis het meest herle eklassers ze tienerblad ter wereld. n Te nu snel of jij een echte Yetileze st nu r be ben nt.

Wat wil jij één n ja jjaar arr g gratis ra atitiss wi win inn nen n? Sp pec e u ulaaspasta,, bruin rui uin n to oililet etpa et papiier pa papi er,, fifilm l titiclm ck ts ke ts,, c co ornfl orn akes of rechte b bana an nan anen e ? Be en ede denk nk zelf w ze zelf wat att jjijij 3 365 6 d 65 dagen a ag lang gratis tiss w wiliill e en n ma maak maa ak kans o op p di die e pr prijs. rijs. ijjs. s S Stuur tu uur ur jouw uw vvo voorstel oor orst s el st e n naa naar: a r aa Yetii – 1 jjaar Yeti aarr gr aa gratis rat a iss – K Kon Koning onin on ing Al in Albe Albert b r IIbe la aan an 15 – 12 1210 10 B Bru ru uss ssel. M ilile Ma en n: we weds dstrijd@yeti. ds t @yeti tr ye et . tis is’’ p)

1 JAAR GRATIS

WELKE VAN DEZE DRIE KINDEREN LEEST YETI?

DE MOP VAN

PATRICK

L EIGN ??H PCM <CD >? >IEN?L 5?AN >C? >IEN?L $E TC? B?N ;F 0CN >? EIG

A - Ronnyy

B - Tonnyy

p5 5

5 19 23 14 22 13

Kom K m bijj de yyetiklup! kkl p Het ggrootste s zakmes Pakk de pesters ps s Lunapark p in de klas? (vraag het Fix F Het! Ben jij een babysitter?

OU K AB ER T de ro Een

n rd e baa

e rod

s in ken een e n an win el dm aar Yeti en r, mod t k e e dez about 8. Maa ers k 0 m n 0 i a tu ron 2 mt k ur i Stu Obe erk, ru lden. naar e e z j rt sw hui stinkt kaart g Albe il n n n a i e e op 30/9 e r – Kon el of m eti. s e r s y t o u r u vo bo 0 Br a naa uters. – Ka 121 G o Yeti n 15 – eti.be er kab e a y II-la trijd@ nog m s k wed ontde n e e b

C - Conny C y

in deze yeti

WIN

p13


© coverbe overbeeld: e 20 eld: 006 Ro ockstar ta Game Games. s. Allll right right ights hts reserv reserv erv er r ed d - PEG PEEG 1 16+ 6+

HET TALENT VAN

3 - Yet Yeti 6 60 0

DAGMAR

“Ik ben sinds mijn zesde een gespier de elastiek,” zegtt Da doldronken na m gmar.. “Ik ben uzikale grondoefe ningen: flik-flak, ro schroef, bolletjessa ndat, ovverslag, lto en streksalto. Ik zit op internaat school in Gent. De a in de tops leerkrachten wete p portn dat je voor sp grijpen het als je port leeft. Ze beminder traint of je blesseert. Gesc een gebroken pink s haafde rribben, , gebroken tenen.. . ik heb een klant spoedafdeling. Tu n enkaart op de rnen is niet voor wa tjes, Yeti. De Olym in 2012? Wie weet y pische Sp . Goud in Londen, S elen stel je voor, hmmm Dagmars filmpje? .” http://www.sportta lent.be/#/5/ klik o op afleverring 4

e d s i AS t i D TIKL YE

t l ui ge niet e i Sp an- s De at-k tikla n Ye n va n-d las este erste ake nd k e de e p ij m lesse vijf t d s de r. Z t De t win ) en i oljaa dors s s o 5 . e e j h Le ijs (p it sc lfris m! pr an d . Koe rzaa i v lee Yet e z de

!?


PESTEN P

Y ttii 60 Yet

“Pesten is eigenlijk iets voor zwakkelingen, voor mietjes”,””,, zegt Finley uit nie hoe het voelt. de Yetiklas. “Pesters zijn echte lafbekken. Ze weten zelf niet .” Dee Yetiklas van Ze noemen je een mietje, maar zijn van binnen zelf zwakk.” pesters oe versla je pe De Spiegel uit Leest won de pesten-dat-kan-niet prijs. Hoe zonder er zelf één te worden? Zij weten het.

Elke

“Wij dragen tijdens de speeltijd een fluovestje met een ster erop. Bij ruzies of pesterijen kunnen ze dan bij ons terecht. Zo’n steragent mag ook pesters op straf zetten. En wie niet pest krijgt extra speeltijd. We hebben gestemd wat we met de anti pest prijs zouden doen: het wordt uiteindelijk een trampoline, muziek op de speelplaats en nieuwe dieren. Bij grote ruzies praten we erover in de klas. De afspraak is dan: niet weglopen en geen namen noemen.”

Jorge

“Pesters pesten om zelf niet gepest te worden. Ze doen alsof ze zich zeker voelen maar het is net andersom. Gewoon negeren is het beste antipestmiddel. Pas als het erg wordt moet je hulp zoeken. De taak van steragenten is om ruzies op te lossen.”

Alessia

“Pesters omringen zich met meelopers. Die doen mee omdat ze zelf bang zijn. Meestal is dat in groepjes want dan voelen ze zich sterker. In een groepje ben je veiliger voor de pestkoppen.”

Jessie

“Steragent zijn is leuk. Als er ruzie is, rukken we uit -tuu taa tuu taa- en n gaan we helpen. Als dat niet lukt, breng rengen we ze naar de jjuf. Wij hebben ook oo stage gelopen en. Dan leer je wat je e moet doen met klein ne pestkoppen.”

Nicky

“Bij het voetballen zijn er ook zesdeklassers die als scheidsrechter optreden. Die hebben een boekje, een vestje, een fluitje en rode en gele kaarten. Die scheidsrechters hebben een cursus gevolgd.”

Sander

“Meestal maken kleine kinderen kleine ruzies, over de onnozelste dingen. Een pester heeft thuis meestal problemen. Bij een scheiding voelen ze zich onzeker en reageren ze zich af op zwakkeren.”

P e Panset l

VOO


MIETJES Vlaanderen staat in de top tien van landen waar jongeren veel pesten. Ben jij ee n pestkop? Doe de test.

i n i M t Pes Test 1 jaar)

U (Pruthvirauitj,1erlijk? Pruthviraj E B T E H N E B IIKK met je je soms uit ft een zeldza

Lachen ze ken. Hij hee van meeespre zijn gezicht Patil kan er ge haren op n la eer ij rb aa jn leeftijdsg me ziekte w rijen van zi te e es d p en e h d r is o , is vo groeien. Hij zelf mee lach en g er te ik ls ijn ic “A . ed noten beu snel een m elijk kkomt er lol eraf.” Hop . lfsyndroom dit weerwo

AKKOORD

1

NIET AKKOORD

1 - Pesten is helemaal niet erg. 2 - Een pester kan je h best terug pesten. et 3 - Meisjes plagen is kusjes vragen. 4 - Pesten met woorde is helemaal niet ergn. 5 - Wie gepest wordt lo kt het zelf uit. 6 - Je reageert het best niet op pesten. Het gaat wel over. 7 - Meelopers doen eigenlijk geen kwaad . 2 3 4 5 6 7

MEER AKKOORD

DAN NIET AKKOOR Je bent een pestkop D? of een meeloper. Schri k je van jezelf? In ieder van ons sch uilt een pester. Laat jij dat duiveltje niet te dikwijls naar buiten?

MEER NIET AK

KOORD DAN AKKOORD aang

ekruist? Je bent enorm gevoelig voor pestgedrag. Je zal pesters duidelijk ma ken dat ze allesbehalve stoer zijn. Op jou kunnen ze rekenen.

© coverbeeld: 2006 Rockstar Games. All rights reserved - PEG 16+

OR

5 - Yeti ti 6 60


60 ti 60 Yeti Yet

MAAK HEM NIET TEVREDEN MET JE KLAS OF JE SCHOOL?PPOES. PIMP JE DAN ZELF LEUKER, SAMEN MET PIM DE PIM AND: D E MA N. DEZ N NAAR JE EIGEN ZIN VEN LLEEVE HOOOOLL CH SSCH

WATTENDOOS

BOKESBOX

cia Marcia e Marc A Al sia en p: Aless p: werp ntw On Ontw

Onttwer Ontw twerp rp: Nicky Nicky, Sand San nder der r en n Finl Fin nley y

terotern bot Een en. Een ggen leeggen n leg tten atten watte de w b keess in de zee bokes nze n n oon illen d e: “We wille IIddee: een is it Dit . g erug t ets i iets ie ok o en ven geve ij wij s u us du dus el el, veel o zoveel zo e je j ge geeft ham men.”” hammen terha v r bbote l dooss voor elax-d rel kuunem kkuns ekkem st we stieke dat we zoodat akkjee zzod zakj oepzzakje snoe sn im snoepz heim ehei n ggeheim Een ““E ra: “Een xtra ext Piimpp-extra P Pimp-e ” ihi! ihi!” H al. a zaal. etza eetza e de n in n e pen oepe n sn n e nen ne

Iddeee: “On Idee O brood rood roo oddoos ddoos ooss hee eeft eft drie ddrrie vaakken akken: akke k en: en n: één ééén voor vo snoep sn noep, éé één n voo vooor tand an ndenst denst en n één n voorr bbekertj kertjes. ertjes. rtjes. s. Ee E Eerst erst st was het h eeen n sschoe hhoendoo ndoos doos. Heel el go goedd goe kart aarton, t n,, watjes, watj , ccrrêpep êpepapier apier pieerr en n serv errvetten vetten en. n. Een Eeen com mbibo ibox me m vveeel rruuimte met mte. Wee gaan aan ze z op de de maarkt verko verko kopen n en n we vraagen vr gen en eerr 9 eeuro. euro uroo. Dit iiss een en n test tesstmode stmode del.” el. Pim mp-exxtra:: “In In de d eeeetzaal aaal zouu ikk hhett pl pla lafond fond en n de d m muuren n ppimp impe mpen. pen. Het klinkt kl inkt er e nuu veel eel tee hhard.” hardd.”

DE HMMM-BOX On Ontw On ntw twe werp: erp rp: p: Laura La Lau aura, ura a, Ash As Ashlie shlie hlie e, Em E Emy myl yl

KLEURBOX PIM IMP MPTIP TIP van n Elke El e en Je Jessi sie

en od. an sta ta

Ide dee: e “SSame ame men en met m me oppa gem geemaak emaak akt. kt. Een en houten hoouten n doos dooos os diee je met vier vviier kan geebruik geb bruiken. uiken. n E Elke lke ke ddag ag n neem eemt em mtt iem iemand mand nd aande nd nders erss ze z me mee eee en vverra erra errrast astt de de an and nder derr me le met lekkkere ere din ding ngen. n. Same amen eetten n iis vee veel v el leuk eukerr dan d n alleen a een n. We houd ouden n vaan tim van mmere merren.” en ” Pimp-ext im extra: a: “Nee Neem gezond gge nde dding ingen g mee m e naar ar scho h l fr hool: fruit, it, bruin in bro broodd en n yogh ogghurt. rt.”


7-Y Yeti ti 6 60

ert met 10 Heb jij ook zo’n goesting? In ijsdess hoofdrol in de of uur mm smaken, je eigen museu maand de elke je vind ina eeen thriller. Op deze pag krijgen. te van g stin goe lekkerste tips om serieus

ROMANTIEK

MARCO BORSATO waarin hij goesting rge uit de Yetiklas Jo lt rte ve nd ltuurbeest aa m Deze kko. Hij heeft zijn cu Ken jij Ge e kig luk Ge n ee e/cultuurtest heeft. Jorge is urtest op www.yeti.b ontdekt met de cultu ? elf het cultuurbeest in jez

“Marco Borsato heeft zo’n krachtige stem. Zijn songteksten zijn superromantisch. Ik voel elk woord. In elk liedje zit een lach en een traan. Het moet fantastisch zijn om een zaal met duizenden fans kippenvel te geven. Ik zit liever in de zaal dan op het podium. Zo’n artiest ben ik ook weer niet.”

LACHEN:

HOME ALONE

“Als het regent, kruip ik met vrienden in de zetel om een lachfilm te bekijken. Ik lach me een breuk. Ik stel me soms voor dat al dat geknots en gesukkel in het echt gebeurt. Zulke films zijn simpel: de ‘goeie’ is slim en de ‘slechte’ is dom. In Home Alone zijn de kinderen de helden. We bekeken die film op school tijdens een regenachtige middagpauze.”

WIN WINWIN ZET STING JOUW GOPEIER. OP PA ver het boek

f meer) o Vijf lijnen (o jven, de film die je wil ichri dat je wil s haktbal die je wil kru e ti g e e Y d r: , a r na maken ór 1 oktobe lbert IIó v r u tu S . gA den.. ting – Konin – Mijn Goes 210 Brussel. Maak laan 15 – 1 filmtickets. kans op 4

VOETBAL:

CHRISTOPHE EN WILLY

“Voetbal is theater. Straf dat er nu oo ook echt theaater op het voetbalveld balveld is. is Het toneelstuk ‘Christophe en Willy’ Wil wil ik wel een ns zien. Het gaat over een vader en zijn n zoon die voetbalt. Ze hebben allebe allebei ei zo hun kijk op het spel en het leven.. Kijk m maar aar op www.bronks.be” www.bronk

ATEN

R P E E M E J N A K U N


060 Yeti 6


-Y Yeti t 60 6

Deze maand stelt Yeti lastige vragen aan Luca: Pianoprinses, speelplein-ster en levendee Pucca - pop. Eerste vraag, Luca: “Wat is je grootste verslaving?” Ik speel nog maar een jaar piano. Ik ben dol op de diepe, warme klanken. Ik denk dat ik muziek en ritme in het bloed heb: papa is Zambiaan. Mama en papa zijn niet meer samen, papa woont in Zambia. Ik heb ginder een schattig halfzusje.

Weet jij j hoe je een gratis g T-shirt van Yeti krijgt? jg Kijk j opp p. p 18!

Mijn zus en ik hebben elk onze eigen kat. De mijne is het mannetje in huis, hij heet Poetie. Ik vertroetel dit beest al was het mijn eigen baby. Een harige baby. Lap, mijn T-shirt hangt weeral vol. Kan ik geen Yeti-shirt krijgen?

Waar ben jij verzot op? Waarom?

Chocolaaaargghl! Ik woon tegenover een chocoladefabriekje. Praleen, de chocolatier, is mijn heldin. Ik mag hier vast nooit komen werken. Er zou niks overblijven voor de klanten. En nu even geen vragen stellen. (Mondvol) Grommmmmmmmmmmmmm.

Wil jij net als Luca met kinderen werken later? Wat zijn j volgens g jou de voordelen van een oudere broer of zus?

Zijn j jjouw ouders samen of gescheiden? g Wat vind jij daarvan?

Mijn zus Tana zit in het derde jaar van het secundair. Ze vertelt hoe spannend het er is. Ze geeft me ook tips om beter muziek te maken. Ik kijk naar haar op. Maar voor alle duidelijkheid: ze moet niet de baas spelen in huis hé, yuk Tana yuk!

Later word ik leidster op het speelplein. Ik ga proberen om grappig te zijn, maar ook streng wanneer nodig. Verder zal ik lief, begripvol en geduldig zijn. Ik zal persoonlijke aandacht geven aan de kinderen die het echt nodig hebben. Sjiek hé?

Wie is jouw favoriete leid(st)er en waarom?

Ik ben dol op Pucca. Ik weet het, het is een meisjesding. Ik verzamel alles van deze Chinese pop. Ze doet me aan sommige kleutertjes denken. Superschattig, toch? Let op, er zijn er ook met zweethandjes en groene snotneuzen. Mijn advies dan? Lopen!

Wat is jouw favoriete droom? Waarom?

Ik schrijf gedichten voor mama, ik verzin verhaaltjes voor kleuters en werk aan scenario’s voor sketches. Ik heb ook een blog waarop ik foto’s post en grappige onderschriften schrijf. Klikken naar http://puccatjeuh.skyrock.com

Mijn viool en mijn cd’s zijn mijn dierbaarste bezittingen. Ik schrijf zelf liedjes. Af en toe doe ik mee aan audities. Ik droom er stiekem van om ooit deel te kunnen nemen aan Eurosong for Kids. Intussen oefen ik verder op de muziekacademie, ook gezellig!

Aan wie laat jij lezen wat je schrijft? Waarom?


Yetii 60 Yet

10 10

$?G; H ? H C >?? IJ Q?>FE ?? J ACH; +$( MN; N;

DIT IS DE ENIGE ECHTE YETIHELPRUBRIEK VOOR TIENERS IN NOOD. ELKE MAAND BEANTW OORDT LISA JOUW VRAGEN. ALLE BEANTWOORDE VRAGEN EN BRIEVEN N VIND JE OOK OP WWW.YETI.BE E

ONGESTELD?

DEPRESSIEF?

Beste Lisa, ik ben bang om mijn regels te krijgen. Kun jij me wat daarover uitleggen en zeggen wat ik moet doen als ze er zijn? Bange groetjes, K.

Beste Lisa, ik heb heel veel op mijn hart liggen. Ik wil heel graag wekelijks of maandelijks in gesprek met iemand die mij kan helpen, ik voel me depressief! Maar ik heb nooit iets aan mijn mama durven zeggen en ze denkt dat ik gelukkig ben. Hoe vertel ik haar dit en hoe vraag ik haar om dat maandelijks gesprek? Ze zal zeggen: ‘Praat met mij’ maar dat lukt me niet Lisa.

Lisa Li isa spreekt!! “Ik heb mijn regels ook nog niet. Mama zegt dat bang zijn niet nodig is. De eerste keer is wel een speciale gebeurtenis: We mogen trots zijn dat we ‘vrouw’ worden. Sommige meisjes worden ongesteld als ze negen zijn en andere pas op hun zestien. Sommige meisjes voelen zich niet lekker, krijgen buikpijn of een opgeblazen gevoel. Als je daar veel last van hebt, ga je best naar de dokter.�

Lisa spreekt!! “Soms is het moeilijk om aan je ouders te laten zien dat je ongelukkig bent. Doen alsof je het wĂŠl bent, maakt het niet gemakkelijker. Als je slecht in je vel zit, is het belangrijk dat je dat eerlijk vertelt. Ik begrijp wel dat je liefst met iemand praat die je niet kent. Dat is soms makkelijker dan met je eigen familie of vrienden. Probeer wel aan je mama uit te leggen waarom je dat wilt. Dan is het misschien gemakkelijker voor haar om dat ook te begrijpen.â€?

1. Steek een tampon of maandverband d in je schooltas. 2. Op de verpakking staat hoe je ze moet gebruiken. Vraag ook je moeder of grote zus om raad d. 3. Zowel maandverband als tampons moet je regelmatig verversen. Werp ze in het vuilnisbakje naast het toilet. 4. Was je vagina elke dag met water, zonder zeep. 5. Houd een kalender bijj wanneer je ongesteld wordt en hoe lang het duurt.

1.

Kies een goed moment om met je mama te

praten. 2. Leg haar uit hoe je je voeltt en dat je dat altijd hebt verborgen. Zeg dat je nu graag iets wilt doen om weer gelukkig te worden. 3. Geef haar tijd om te begrijpen wat je bedoelt en wat je wilt.

HEy! HIeR kan JE terecht met JE probleem!

Stuur een brief naar: Vraag het aan Lisa - Yeti - Koning Albert II -laan 15, 1210 Je Brussel of mail naar help@yeti.be Vermeld je adres en telefoonnummer. ge sycholo kinderp met zit Lisa eld. behand elijk vertrouw inzending wordt Marjan Gerarts en de Kinderrechtencommissaris in de saxofoonklas. (Sommige brieven en mails worden een beetje ingekort om op deze bladzijde te

passen)

Praten? Bel gratis de Kinderen Jongerentelefoon op nummer 102. Bellen kan elke dag van 16u tot 22u, behalve op zondag.


11 - Y 11 Yet Ye Yeti et 6 60 0

BINGO DE CLOWN! Heet is is gig igan anti tisch scch kl k evverig errig ig en onwe on weer errst erst staa taa aanb nbaaar gr nb g ap appi ppiig. g. Rar araa,, wat at is het? he t? Jui t? u stt ja, a, het et is de de nieeuw uwe si site te van an Yeti Ye t . OOnntd ti tdek ek nu al ddee 5 w weebg ebg bgeh ehhei eime men me vaan ww van www. w.ye w. y ti ye ti.b .bbe eenn WIN N, KI KIJK JKK, DO DOE, D UKK AF, VRA DR RAAG AAG AG,, VA VANG NGG jjee ei e ge gen en we web. b. b.

2 2 +2 0 )/

WEBGEHEIM 1 eti.i.i Yet eenn POLL aan Yet Geeff eenns ee Ge watt tell wa tte erte ollll en ver ol Yetititi’’ss ppol iikk oopp YYe Klik Klik Kl tenn te tate ulta ulta st.. De ressul st past st bijij je pa best be nd jjee inn ddee vind oekk vi rzzoe rzoe derz de onde ditt on vann di va 1. 1. .11. etii op p.1 et de YYet ende en lgen lg volg vo

Mag jij buiten spelen van je ouders?

WEBGEHEIM 4 Kijk Ki jk sne nell op p.18 -Sn Snel elle el elle l rr!!

en Neen Ne uinn el iinn de tui nkel nk m ar eenk Jaa, ma raaat stra el op st nkel ar enk maar Ja,, ma Ja at at raat ra stra ze st onze el iinn on nkel maarr enk ma Ja,, maar Ja uinn tui enn in de tui ut ur buur i de bu ral in ral ra vera ve ag oove mag Ö Jaa, ik m lenn le pele an spe gaan ga nd rond etss ro et jk.. En ik fifiet ijk urlililijk tuur tuur tu natu Ja,, na Ö Ja dt ordt or wor er w nker nk donk hett do tott he to

Ö Ö Ö Ö

WEBGEHEIM 2

VVang Va angg Rambo en wo w rddt 17 17% 7% ssllim mme mer.r. Elk lke ke weekk dui week we uikt uikt kt ddez eze ha eze ez harige ririge ge nnie iieeuwsv uw wsv svreete t r inn je maaililbo m box me mett be bees essttiig ni n eu e ws ws, sp spel elleetjtjes el es, ma es m ffe fifilm lmpj lm pjes pj es en veette tte kl tt k ui u ve v n va v n pr p ijijze jzen. zeen. n. Su Surf rff nnaa ar aa www. ww w re w. r ddrram ambo bo.bbe enn sch bo.b bo chririr jff je in in..

WIN SPORE

Maak Ma ak pro ak roef efririr tt ef tten en op je zelfgemaakt maakt m onster, fo foto togr to graf gr affee eer er en film he hett me m t de Spo met pore re monster, Crea Cr eatu ea tuure Creat reeat ator or.. DDeeel or el je fo foto to’s’ss en film to lmpj pjes pj es van ditt co di com mput uter ersp ersp er spel el met je vr vrie ieend iend nden en doo oorr ee een en sis mp mpel ele dr ele el druk op ee druk e n kn knop op,, of zet ze on op o liline linee op ww ww.s ww w.s.spo .spo pore re.c.ccom ooff op htt re t p: p:// //yyo // y ut utub ube. ub ee.. coom/ m/sp spooorre. sp e. Kliik na naar a de sisite ar te of zeend sne te nell ee een en mons m mo ons nsste nste tera eraachhtitigg ka kaar artjtjtje ar je me mett al jjee geege geve vens ve ns eenn de ver e me meld meld ldin inngg‘I‘‘IIk wi will sp spor oree wi or winn nnnen en’ na naar aarr YE YETI TI, TI, TI Koni Ko ning ni ng Alb lber ertt II - Laa er aann 15 15,, 12210 Bru russ ssel ss ell

WEBGEHEIM 3

Anny An ny,, de ont ny ntsslag agen en ssec ecre ec reta re eta tare ress re ssee va ss vann de kkeers rstm tman tm an zeggt:t: ““La Laat La a mij met rus at ustt of ik slslin inge in inge gerr eeen prijs nnaa aarr je kop aa op!” !””


TEST TE TES E T12 1 - TEST - TEST - TEST - TEST - TEST -TEST - TEST - TEST -TEST - TEST - TEST

Yeti 60 -

VERPLAATSEN

Moet jij wel eens in het weekend op je kleine spruitenbroer of ukkenzus passen? Doe de test en ontdek of jij klaar bent voor het betere pamperwerk.

KRUIS DE JUISTE OPLOSSING AAN! WASSEN

AFDROGEN

EERSTE TANDJES

SPELEN

BEWEGEN

EN LEGGEN SLAPEN

EEN BABYSITTER IS EEN TIENER DIE ZICH GEDRAAGT ALS EEN VOLWASSENE T

IN DE WAGEN

LUIERS VERVERSEN

WANDELEN


-TEST - TEST - TEST -TEST - TEST - TEST -TEST - TEST - TEST -TEST - TEST - TEST -

SPELLETJES

BABYMASSAGE

LACHEN

LUIER NAKIJKEN

INDUFFELEN

ALMEREN KA

IN HET SPEELPARK

SAMENZIJN

© bee beelden by Wry Baby (2005) www.wrybaby.com om - Running Press Book Publishers - www.runningpress.com

BABY WEKKEN

TERWIJL DIE VOLWASSENE ZICH ALS EEN TIENER GEDRAAGT OP EEN FEESTJE.

BORSTVOEDING

FLESJE TESTEN

BAB BY YV VOEDEN


Yeti 60 -

4 14 1

F LI=EGOTC? <?B >;FC?P? &CFC2 NM=BE CM G??MN E =B ?H EQ;F ;NM=BCNM

JOS

VRAAG HETAAN

WAT EEN LEERLING WETEN MOET!! IN DEZE RUBRIEK GEEFT JOS BEULAERTS, DÉ SPECIALIST DER SPECIALITEITENSPECIES, ANTWOORD OP AL JE VRAGEN OVER SCHOOLSE ZAKEN. JOU MAKEN ZE VANAF NU DUS NIETS MEER WIJS.

Irma

Vanderplas zegt:

GC; ;;;OQ 2;N ??;H; P L; 2;@ ;;OQ

Jos, stop met dat boekje te vullen en kom eens kijken naar mijn nieuwe krullen.

VRAGEN AAN JOS

NIEUW VANAF SEPTEMBER ER GELDT EEN ALGEMEEN ROOKVERBOD OP JE SCHOOL. NIET ENKEL LEERLINGEN, MAAR ALLE PERSONEN DIE OP DE SPEELPLAATS OF IN DE SCHOOLGEBOUWEN KOMEN, MOGEN DAAR NIET MEER ROKEN. JE SCHOOL MAG GEEN GELD MEER VRAGEN VOOR MATERIAAL ALS BOEKEN, PENNEN, REKENMACHINES, LATTEN, ATLASSEN OF MUZIEKINSTRUMENTEN. VOOR SCHOOLREIZEN, TONEELBEZOEKEN EN SPORTDAGEN MAG DAT WEL, MAAR NIET MEER DAN 60 EURO PER JAAR.

T O T

MAG DE MEESTER ME EEN TAAK GEVEN ALS IK NIET MEE KAN TURNEN? (JENS)

JOS ZEGT: “DAT MAG.

De turnles is ook ‘les’. Je klasgenoten zijn op dat moment ook ‘aan het werk’. Misschien kan je zelf een leuke taak bedenken? Of vraag extra uitleg over rekenen.”

OP ONZE SCHOOL IS GEEN LEERLINGENRAAD. HOE START JE ZO IETS?

JOS ZEGT:“VOLG DEZE 5 STAPPEN”

1 Vraag aan de directeur of je een leerlingenraad mag starten. 2 Organiseer samen met je leerkracht een echte verkiezingsdag. 3 Hang een ideeënbus op en vraag wat leerlingen anders willen op school. 4 Vergader in een leuk lokaal (posters! zetels!) op een vast moment. 5 Begin met kleine eenvoudige voorstellen. (Een lunapark in je klas? Zot!)

oneerlijkk oneerlij behandeld? 02-552 98 00 kinderrechten@ vlaamsparlement.be www.kinderrechten.be Rechten van jongeren worden overal geschonden: op school, thuis, in je sportclub, in je buurt... Maak je dat ook mee? Contacteer dan het Kinderrechtencommissariaat.

V O L G E N D E M A A N D


15 - Yeti 60 6


voelen, dreesden, bellen, d

16 16

k i b e h t i D

, kinkuiltjes en ers, wipneuzen ng livi ve he sc , lmaakt. Welke Flaporen we lekker onvo en? jn zi eg at kr W ge . ee en krultong ouders m je n va jij b he k chaamskenmer

VAN Kuiltjes in de wangen

Marcia

. Daar heb ik “Ik heb die van mama rking over. me op n krijg ik er wel ee geen last van. Soms .” jls wi dik je kuiltjes zie Ik lach veel dus die

Kromme vingers VAN

Vinny

“Ik kan mijn vingers jn mama heeft ook omhoog krullen. Mi is het handig als je lenige vingers. Soms en n kan je overal aan plooivingers hebt, da tussen.”

EN JIJ HEBT:

De

TIENERS WORDEN DOL IN

NIEMAND LUISTERT NAAR JE? YETI WEL. JOUW MENING, JOUW PLAKPLEK, JOUW BLOOPERS, JOUW TREND… VIND JE ELKE MAAND IN JE EIGEN HOL, DE PAGINA WAAR JIJ JEZELF MAG ZIJN. WELKOM IN HET HOL VAN JEZELF!

plakplek van Alessia

“MIJN FAVORIET PLEKJE OP SCHOOL? Ik zit graag aan de bloembakken. Het is er zo rustig tijdens de speeltijd. Een ideaal babbelhoekje.”

“EN DE SAAISTE SCHOOLPLEK VAN JANA? De wc! Jak! Die brillen hangen altijd vol met pis. Zo vies. Waarom geen wc-madame aanstellen van de zesde klas?”

JOUW PLAKPLEK:

De

blooper

van Elke

“IK ZAT IN DE KLAS MET MIJN VULPEN TE SPELEN en er was inkt op mijn gezicht gespoten. Ik liep dus de hele dag rond met een dikke streep inkt op mijn voorhoofd. En iedereen maar wijzen en lachen. Zo schtoem!”

JOUW BLOOPER:

oons

Yeti 60 -


t tieners t nee doen, denken, eten, haten, liefhebben, drinken, dromen, vinden, tien 17 - Yeti 60 6

De

60 seconden

van Sander

ELKE MAAND STELT YETI EEN WAKKERE TIENER IN 60 SECONDEN 6 VRAGEN. DOE HETZELFDE BIJ JE LEERKRACHT, OUDERS OF VRIENDEN. KLAAR? START!

1. Als ik hier niet zat, zou ik nu … (... thuis op straat voetballen met mijn vrienden.)

2. Ik kan heel goed … (... dribbelen.)

3. Ik haat … (... onnozele spelletjes als ‘Schipper, mag ik overvaren?’.)

4. Ik ben jaloers op … (... niemand.)

5. Mijn lievelingsvak is … (... wiskunde.)

6. Mijn duurste aankoop ooit was een … (... echte ijzeren voetbalgoal.)

(Tijd van Sander: 21 sec.)

Het

dier

van Demi

“IK BEN ZOT OP DIEREN. Vooral ijsberen vind ik schattig. Ik heb het nieuws over Knut, de baby ijsbeer, elke dag gevolgd. Nu is Knut al een tiener, eigenlijk. Hij mag zo bij mij op de kamer, geen probleem.”

JOUW DIER:

De

trend

van Filip

, denken, e en o d s er n ie t t a w es all , denk en o d s er n ie t t a w es all

“KIJK MAAR EENS GOED ROND OP STRAAT. Je ziet steeds meer giga grote koptelefoons. Helemaal retro. Die ipod-oortjes zijn toch slecht voor je oren, en mijn oren zitten lekker warm.”

JOUW TREND:

MEGAG i g a k o p t e l e


060 Yeti 6

18 18

YETIKLUP! Helleeeeeuw

Yetivretertjes. Kijk in mijn en doe wat ik zeg:

ogen

Yetiklupper

Word bij Bingo de clown en bouw je

Schrijf in op www.yeti.be Dan krijg je dit T-shirt Wordt dit klupkot

klupkot

eigenste eigenst online. Kijk K Ki jk in mijn ogen zeggiku!

Dankzij Yetiklup eet ik nu elke dag spaghetti!

van jou?

kies jje klupkot op www.yeti.be De leukste vrienden zijn Yetiklupvrienden Naam van jezelf

Hand Ha dte t ke k niing va an jezzelf

yet ye eti.b i be

Foto van jezellf

Knip hier alvast je klupkaart uit. Laat je niet betrappen zonder!

Klup Kl upna naam am* va van je jeze zelf lf

*ha aal jou jo w klup pnaam op p www. ww w

Ik ben een nieuwe man dankzij Yetiklup!


19 - Yeti 60 6

HET GROOTSTE… … zakmes ter wereld is zeker niet het ge g vaarlijkste mes ter wereld. Dit mes weeg eg gt teveel om op zak te hebben. Het Guinness Records Book telde bij dit Zwitsers zakmes 87 onderdelen waarmee je 141 dingen kan doen: kurkentrekker, houtzaag, nagelvijl, schaar, kabelsnijder, vismes, blikopener, flessenopener, fluitje, bithouder, meetlat, fietssleutel, notenkraker, skiwaxer, vergrootglas, ...

PLAAT VAN DE M A

THIRSK IS BANG… en ee en en n vvar ark ar rke ken n.. Ter erwi wijljl zijijn wi wijl n br broe oerss zic ich h am mus user eren n in de e mod odde dd de er,r, kij kijijkt ktt h hijij ril rill iillle lend lend d toe. toe. to e. Zijijn ijn ba baas aassje je hee eeft ft nu de ft e opl plos ossi os sing si ng ng vvo oo orr de mo modd dde dd errvr vree e s va van n TTh hirrsk sk.. Nu Nu draa dr aaaagt gt het varrke ken nttjje e vie er la laar arsj sjjess en kan k an ka hij d hij hi de e hel e e da dag gp plloe oete tere te en. n.

RECORD VAN DE MAAND AND


0 20 2 Die plas was veel dieper dan je dacht. Ga snel je broek drogen, twee vakjes verder.

Je h binn ebt een ge enw Ga vond eg plaa vlotje en. sz ts e n verd es er.

Je wordt opgewacht door een pester. Je klasgenoten snellen je ter hulp. Samen s erk en iederst een een vakje vooruit.

060 etti 6 e Ye Y Yet

nege et nt ph Ee er o . Ga r d g lig tspa elkaa t fie ter . Ze e achijden vakj eler r en sp u. je e er de an jo t v achchts re

G

s n a H de Een put in h fietspaet Doo d. schok r de je zw draait door jemzak Twee e wiel. be wacht urten en.

#;HM >? A;H @IHM >? MJIM ?H HM

IIeede dereen doet of ze het t pesten aan de schoolpoort niet zien. Zwak. Dat moet be ter. Ga met z’ allen terug nn aa het begin. r

Je wipt de snoepwinkel binnen. Je ver-liest hierdoor tijd. Een beurt overslaan.

Ai Ai‌m Ai ett jje fietsband tegen n de rand van hett voetpad. Je valtt. De schaafwondd laat je verzorgen la n door de liefste leerkracht. Geniet van de verzorging en waach w cht ht eeen be beurrt. beur t.


21 - Yet 21 Ye Y Yeti et 6 et 60 0

in t tte doe an i e h to a k D au llen pla eler u l de bi ete sp jo s je e z De van ati ets d n. ts gr e fi e . ke ech eft p d twe uit r he o ag or o rc m vo ai en jes k va

Fietsen is fun met de wind vanach-ter. Verdubbell je worp.

Fietsen is triest in de regen en kou. Ga te de naar je vo rug rige vakje.

Fil e a .D sta uto’s e All an s mo e spel til. vak ete ers n j Jij e ach een je b niet wteruit ska ent m ant . teb et j oar e d.

it sz bu vol. e D l te ai. vee awa s. L tres Ga S de. es en kj Ell ee va g. tw teru

J fiets Je t ke k tt t in i g valt er steeds af. Vuile handen. Te laat op school. Je moet bijna huilen. Je l erkracht maaktt le zich niet boos. O f, een meeval-Oe ler. Drie vakjes vooor vo orui or uit. t.

… n,, ouders, buschauffeurs tseen fieets Schoenen, fi l te oo sch op kast om we halen van alles uit de en len val t me , andaag het jje om van geraken. Lukt h npio l me rza Ve l te zijn? opstaan, op tijd op schoo ns Ha eel Sp n. dobbelstee nen, gezelschap en een te snel en … tot straks, t nie et, de gans. Opgel ergens in de bocht.

et t miend s t fie vr l. Je este choo et b je aar s in h de t n t je an he Ze kje v e al Sta va er di aat. p? o l t speerst s op k een ij v zelf dan ot b . je ies ie t men K er d ko l g speu ma jo

O Op d bus maak jee de nieuwe vrienden. Iedereen mag een vakje vooruit maar niet de speler links van jou want die vindt bussen stom.

s n a G


Ye i 60 Yet

22

doehetzelfrubriek

ELKE MAAND ZEGT YETI: DOE IETS! WANT TIENERS ZIJN FIKSERS. DEZE MAAND BOUW JIJ EEN KAMP IN GEEN TIJD. XTREEM MAAR DEGELIJK. WAT? NU AL KLAAR? STUUR JE FOTO’S NAAR REDACTIEYETI.BE

deze maand:

EEN KAMP!

IN DE USA LEVEN 8600 GEZINNEN IN EEN BOOMHUIS. IN FRANKRIJK STAAN BOOMHO TELS. MAAR NIETS BOVEN JE EIGENSTE GETIM MERDE KLUPKOT*. IN HET HART VAN DE STAD, IN DE TUIN VAN JE GLUURBUUR OF IN PAPA’S BUREAU? JOUW PLEK IN DE WERELD MAAK JE ZELF. FIKS JE EIGEN NEST. Bouw je eigen e-boomhut op http://www.spele.be/game/opmaken/boomhutbouwen.html

JE HEBT NODIG:

Zoek een leuke plek: een boom, een kuil, een hok, een kast.

Teken een eenvoudig plan of plattegrond.

hamer, zaag, spijkers, planken, plastiek zeil, oude lakens…

K YETI HEEFT EEN ECHT KLUPKOT.

OO

KLIK NAAR WWW.YETI.BE

Scharrel rommel in de buurt of op het containerpark.

Maak het niet te moeilijk: timmer, graaf, plak, stapel, naai.

Houd indringers buiten: steile trap, apenbrug, smalle gang, dubbele deken.

Werk af met posters, tafeltje, hangmat, muziek en geheime snoepdozen.

!CEM?H ≠ L?J;L?L?H ?H E;JINN? <LII>>IIM @CEM D? G?N JF;E<;H> ??H B;J?L?H>? >L;HE;ONIG;;N G?N ??H >L?OH !CEM?H A;;N MH?F ?H B?N B?FJN ;FNCD> LIJ DIOQ @CEM NLC=EM IJ QQQ S?NC <? @ILOG

em skaten! extreem volgende maand: extre


23 - Yeti 60 6

Soms heb je zo’n g ro keerde benen uit b ot probleem dat je met twee vere een vette P? Elke m d stapt. Heb jij een PROBLEEM met a blemen aanpakt. and leer je hier hoe je je tienerproDeze maand in He t Verkeerde Been:

PESTEN ZO WERKT EEN PESTKOP

DOODZWIJGEN. Niet tegen iemand praten, doen alsof hij/zij er niet is

DREIGEN “Je vertelt het niet aan de meester, want dan pakken we je straks.”

BESCHADIGEN VAN SPULLEN. Lijm op boeken, pennen breken, banden lek steken...

UITSLUITEN “Nee, je mag niet meespelen. Dit is ons spel!”

4

I TI NT AN A PEST S IPS TIP T 

Hoe stop je een pester zonder er zelf een te worden? 4 gouden tips: 1. Stap naar een leerkracht en praat erover. Dat is niet ‘klikken’! mee Zo is voor hen 2. Lach er zelf mee. de lol er snel af. et aan je vrienden en 3. Vertel het klasgenoten. 4 Sta sterk. Kijk de pestkop 4. kwaad in de ogen. “Dit is niet prettig. Stop ermee!”

( CFD;;L T? NL?EE ?H ; B;;L; H GCDH

Wat zijn jouw trucs om pestkoppen te stoppen? Praat er over met je vrienden!

DWINGEN ”Als je me geen snoep meebrengt, zullen we je vinden.”

SCHELDEN “Viezerik, vuurtoren, schele, brilaap...

LIEVE TANT

VERNEDEREN “Hou jij mijn boekentas maar vast, dat is toch het enige dat jij kunt.”

PIJN DOEN Duwen, schoppen, slaan, bijten, krabben ...

UITLACHEN “Hé, kijk, daar heb je de olifant weer! Uit de zoo ontsnapt? Haha!”

ET

O R SO “Hey Yeti, Dav y pest me altijd op school omdat ik dik ben. Hij duwt me in de rij of kleineert me in het zwem bad. Enkel th uis ben ik ve ilig. Waarom blijft Davy m e pesten?”

PT! HEL SO ;FM DCD TORHT?E?L TE ?P?H I TAN?FN TC=B

#CD TCN HC?N

;PS PI MN QCF BCD >;N >? EF;M AI?> CH TCDH P?F FM ;PS J? B??F E Q?NM<;;L G;;L H;;L B?G IJECDEN #CD CM IIENL?CN?L 2;N D ;F P?L<?LAN >;N ;=BN?L TCDH A??MN?H A;;N HC?N? PIIL P;HT?F@ HC?N GI?N >I?H CM TQCDA?H + ;FM D? T?F@ CH ;=NC? IP?L .IGM MNIJN J?MN?H J;M EIGN ?H B?N P?LN?FN ;;H >? F??LEL;=BN


FIJN STOF VAGE VRAAG VAN VANDAAG:

Yeti’s peinsr

ubriek met ALBIE EIN STEIN

#? E;<ION?L %? ALI?C>? ;FM <;<S =G J?L D;;L G;;L TI ALIIN ;FM CE QIL> D? HIICN

(I?B;B $E QIL> P;MN TI ALIIN ;FM GCDH IO>?LM ;N FCAN ?L@?FCDE P;MN L @? FCDE - !?@?@?@?LA?L ? ?B ? FCDE LCFG;HM <CHH?HEILN T;F DCD ELCGJ?H %? ALI?CBILGIH?H MNIJJ?H ?H D? LOAA?HQ?LP?FM T;EE?H C H ?FE;;L 2?CBBB ;N A; CE N?A?H G;G; T?AA?H

/MMMM .NLOCE?F HC?N IP?L D? P?N?LM

“Hoe komt het dat baby’s groter w o en oudere men rden kleiner?� (Si sen ebe)

VETTE ------------------- QUIZZEN MET HELMUT -----------------PRIJZEN VVrVVrraaaaaaggg 2:1: WaWiet zigetefopt inMatercrno aaBBotrsinattGeo ntziijjn? fans? VVrrraaaaagg 3: Hoe hheet de vrouw vaann Jos Beul aert

s?

deze Yeti. Stuur 3 antwoorden naar: Yeti – Quiz – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussell of mail naar: quiz@yeti.be

%;QIF E;MNLIF

KIKKERSTICKERVEL

T U M L E H j i b

MINI KLUIS TOKIO HOTELďšşSCHRIFT

o foto n doen-foto. denken-doen Elke maand vind je hier een nieuwe durven-denke ook? dit jij Durf ook? dit jij Durf ook? dit jij Durf ook? Durf jij dit Mail je eigen durf-foto naar redactie@yeti.be

JA? NEE?

Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 8 nr. 60 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578 YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yeti.be - abonnementen: tel. 02 553 95 07 - fax 02 553 96 85 - e-mail: info@yeti.be, website: www.yeti.be Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. De school kan het blad gratis aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 8 euro. Yeti is het stoute broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!

Hoofdredacteur: Leo Bormans Eindredactie: Dirk Neyens, Wouter Kersbergen Redacteur: Bavo Wouters Secretariaat: Anny Lecocq Vormgeving: Peter Mulders en Mieke Keymis Sites en multimedia: Toon Van de Putte en Michel Aerts Video: Hans Vanderspikken Cartoons: Bart Schoofs, Nix Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op www.klasse.be Verantwoordelijke uitgever: Jo De Ro, Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel.

Bij Yeti hoort een bijlage voor volwassenen. Voor hen zit er ook elke maand een spellingsfaut in Yeti.