Kläppenmagasin (Dansk)

Page 1

MAGASIN

VINTER I SÄLEN 2015/2016

HEMMELIGHEDEN ved sneen i Kläppen

TROLLE & TROLLA

Nyhed

Tranantorget med grill og café

er klar til at modtage børnene

SKILØB

i fire verdenshjørner

”KLÄPPEN ER MIN HJEMMEBANE” Stort interview med den professionelle snowboardkører Sven Thorgren


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.