Page 1

numer specjalny

PATRIOTYCZNY DIAGONALIZM Bez słowa nie ma czynu. K l a m r o w y r e ko r d z i s t a pojawia się znów z mickiewiczowską wariacją na temat tego, co względnie polskie, aby śmiertelnie poważną groteską wywiercić dziury w p o j mowan iu p atrio tyzmu , nieproszenie wejść w buciorach w naszą narodową dumę i pokazać, że o polskości da się jeszcze mówić bez kompromitowania i rubasznych żartów.

Kurier festiwalowy

Spowita w ciemności, przypominająca o największych zakamarkach ludzkiej (polskiej?) duszy scenografia, ustawiona jest w perspektywie diagonalnej. Krzyże, będące symbolem narodowego męczeństwa, stają się filarami sali wykładowej. Na litanię o powstaniu narodu z popielniczki pełnej zapomnianych już wartości i wspomnień o niegdysiejszej wielkości, przychodzi inteligencja, klecha, wdowa, żołnierz i guślarz – słowem: Polska, czasów nie tyle mickiewiczowskich, ile pragnąca powstać. Naród nasz jak lawa, g ł o sz ą wsza k że p r zy ka za n i a

fot. Wojciech Zillmann

- 1 -

14 kwietnia 2018

w i e szc za . Wy k ł a d sta j e s i ę utrzymanym w spójnym tempie gusłem, mającym nadać słowu „powstanie” znaczenia, o którym zdaje się zapomnieliśmy. W i e rs za l i n o w s k i d u c h Mickiewicza unosi się w słowach kukiełkowych bohaterów, ale więcej tu folkloru, antropologicznego spojrzenia i wejścia w etniczność – jakże charakterystyczną dla samej twórczości teatru – niżeli samego p r o fe t y z m u i m a r t y r o l o g i i . Mickiewiczowskie postaci zostały zamienione na marionetki kantorowego ulubienia śmierci, wytańczają losy narodu, za płachtą przedzielająca widownię od Polskości, emigrację od patriotyzmu (fanatyzmu?). Diagonalnie spoglądamy na losy kraju, w którym przeszłość zaznacza się w cieniach. Przyszłość zawsze wiąże się z robieniem kroku w tył, a ta zawiera się być może również i w przeszłości. Losy kraju zdają się leżeć w płaszczyźnie diagonalnej, po najdłuższej linii oporu. Siłą Teatru Wierszalin jest atmosfera, wejście w plemienność, najskrytsze pragnienia o etnicznym zdziczeniu. Patriotyczny taniec śmierci, zanurzone w świadomości


26. Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA

zbiorowej i martyrologiczne polskie butō, igrające z obcością teatralne umieranie, rytuał odprawiany w imię reinwencji tabuizowanych wartości – patriotyzmu i polskości – to elementy spektaklu, którego odbieranie intelektualne mija się z celem. Antropologiczny aspekt grupy z Supraśla jest ich odwiecznym przyjacielem, przez co widz zostaje na nowo uświadomiony – patrząc z ukosa uświadamia sobie nie tyle o patriotyzmie, narodowych wartościach i wszystkim co białoczerwone w tle, a o emocjach, jakie nieść powinien teatr. Dobrze, że są jeszcze takie miejsca w naszym kraju, gdzie i szacunek, i odpowiednia wrażliwość artystyczna są komponentami spektaklu, który potrafi na widzów REDAKTOR NACZELNY: Monika Sieklucka

oddziaływać. Wierszalin stał się pewną klamrą, spoiwem festiwalu i oby nigdy nie umarł.

się być spektaklem najbardziej trafiającym w gusta Klamrowiczów. Gratulujemy!

Łukasz Mańkowski

Po raz kolejny Studenckie Koło Teatrologiczne UMK mogło podjąć się niezwykle satysfakcjonującego i rozwijającego zadania, jakim było prowadzenie kuriera festiwalowego. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zechcieli zapoznać się z naszymi refleksjami odnośnie spektakli, a także organizatorom KLAMRY, którzy kolejny raz obdarzyli nas zaufaniem.

DO ZOBACZENIA ZA ROK! 26 Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA z dniem wczorajszym dobiegły końca. Po s p e k ta k l u g r u p y W i e rs za l i n nastąpiło oficjalne zamknięcie festiwalu, a także odczytanie werdyktu publiczności. Dzięki głosom widzów, białostocka Papahema będzie musiała “pofatygować” się do nas za rok, bowiem wystawiona przez nią Skłodowska. Radium Girl okazała

Zespół redakcyjny

FESTIWAL DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW:

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Zofia Chachuła Kamila Fojutowska Grzegorz Kaźmierski Agata Kobus Łukasz Mańkowski Aleksandra Pladzyk Monika Sieklucka

PATRONAT MEDIALNY:

SKŁAD: Grzegorz Kaźmierski Monika Sieklucka KOREKTA: Grzegorz Kaźmierski Monika Sieklucka

PARTNERZY FESTIWALU:

ZDJĘCIA: Tomasz Dorawa Wojciech Zillmann KOORDYNACJA: Magdalena Szymańska

KURIER PRZYGOTOWANY PRZEZ:

WYDAWCA: ACKiS „Od Nowa” - 2 -

Klamra 2018 - numer specjalny  

Zapraszamy do lektury wydania specjalnego gazetki festiwalowej!

Klamra 2018 - numer specjalny  

Zapraszamy do lektury wydania specjalnego gazetki festiwalowej!

Advertisement