Page 1


Indholdsfortegnelse Leje af Langsø Hallen ............................................................... 3 VUIF’s bestyrelse og udvalg ..................................................... 4 Vammen dilettanterne opfører ”Andersen på klods” .................. 5 Generalforsamling i VUIF og Repræsentantsskab møde i Langsø Hallen .......................................................................... 6 Lyst til fodbold i foråret? Af Søren Bay...................................... 7 Fastelavnsfest i forsamlingshuset ........................................... 10 Vammen by er tilmeldt lokaldysten ......................................... 11 Langsøhallen motionscenter ................................................... 12 Teen Fitness........................................................................... 13 Annoncer i Klubbladet ............................................................ 14 Spinning maraton i Langsø Hallen .......................................... 15 Flagvognen udlånes .............................................................. 16 Den rullende datastue ............................................................ 17 Duge udlejes .......................................................................... 17 Spejdernes vinterlejr ............................................................... 18 Motorcykeltræf ....................................................................... 19 Aktivitetslisten ......................................................................... 20 Vammen er tilmeldt lokaldysten 2014 ..................................... 22 Petanque 2014 ....................................................................... 24 Venskabslandsbyforeningens bestyrelse ................................ 25 Generalforsamling i Vammen Vandværk ................................ 26 Vandkvalitetsanalyser fra Vammen Vandværk ....................... 27 Rengøringsdag i forsamlingshuset ......................................... 28 Fynbohus er blevet endevendt................................................ 29 Ugebrev fra Langsø Friskole og Børnehus ............................. 32 Vammens Aktive kvinders program ........................................ 34 Aflevering af dåser.................................................................. 37 Foreninger i lokalområdet, en oversigt .................................... 38

Klubbladet udkommer i 4 gange om året i oplag 350 i marts, juni, august og december med næste deadline 25. maj 2014. Forsidebilledet er taget af Palle Sørensen 2


Lej Langsø Hallen til familie-/ firmaarrangementer 130 kr. pr. time - eller har du et ønske om at opstarte en aktivitet. Forhør dig om ledige tider.

På vegne af Langsø Hallens bestyrelse Sonja og Niels Jørn Mogensen Haugårdsvej 19, Vammen, 8830 Tjele

Kontakt: Fastnet

86690390

Mobil Sonja

40320390

Mobil Niels Jørn

21852470

Mail

mogensen@fiberpost.dk

3


VUIF’ bestyrelse Tina Skau Nielsen, formand 04 39 Nancy Knudsen, kasserer Anne Mette Olsen Kim Ertner, avisindsamling Søren Torp 1. suppl.Søren Sørensen 2. suppl. Freddy Marquart

28 58 40 36 tinas.nielsen@agrsci.dk86 69 86 69 03 35 86 69 03 39 86 69 00 51 21 76 55 99 86 69 04 22 86 69 00 68

bakkebo@privat.dk Jan.Koester@mail.dk k_ertner@hotmail.com soren.torp@fiberpost.dk sowso@tiscali.dk dsl471133@vip.cybercity.dk

Udvalg Fodbold TVS Søren Bay Anders H. Sørensen

86 69 01 67 sbay.toften@fiberpost.dk 35 11 58 89

Tennis Poul Erik og Maja Berg

86 69 02 37 md_berg@hotmail.com

Gymnastik Birthe Houbak Tina Skau Nielsen Nancy Knudsen

21 60 24 01 birthe.houbak@agsci.dk 28 58 40 36 tinas.nielsen@agrsci.dk 86 69 03 35 bakkebo@privat.dk

Badminton Susanne Kolind - børn Emil Damborg – børn Jan Køster - voksne

28 43 67 04 fjord_blik@msn.com 51 25 21 91 fjord_blik@msn.com 86 69 03 39 Jan.Koester@mail.dk

Fitness Freddy Marquart Birthe Houbak Nancy Knudsen Fitness for børn og unge Thore Knudsen Elisabeth Torp Mathias Würtz

86 69 00 68 freddy.marquart@gmail.com 21 60 24 01 birthe.houbak@agsci.dk 86 69 03 35 bakkebo@privat.dk 20 65 00 73 thoreknudsen@live.dk 61 50 41 30 elisabeth.torp@fiberpost.dk 25 69 32 83 mathias_wurtz@hotmail.com

Løb Githa Jensen Evald Skaarup Tove Smith

86 69 03 99 ghitaj@live.dk 86 69 03 35 bakkebo@privat.dk 86 65 19 09 cato@e-box.dk

Bladredaktionen Redaktør Palle Sørensen Laila Holm Anna Maria Salhøj

86 69 02 38 toften34@privat.dk 86 69 02 77 lailaholm@fiberpost.dk 61 69 11 34 lund-salhoj@hotmail.com 4


5


Vi inviterer samme aften til Generalforsamling i Vammen UIF & Repræsentantskabsmøde i Langsø Hallen Onsdag 5. marts 2014 kl. 19.00 i klubhuset inkl. spisning

Vi gerne have tilmelding, så der er mad nok til alle Nancy Knudsen: bakkebo@privat.dk Tina Skau: tinas.nielsen@agrsci.dk

6


Lyst til fodbold i foråret ? Nu går vi jo i meget hurtigt tempo lysere tider i møde, og græsset begynder at blive grønt. Så er der måske også nogen, hvor længslen efter at spille fodbold (igen) begynder at melde sig. Og hvad enten man er ungdomsspiller eller senior, så er mulighederne der i Tjele Vest Sport, også tit i daglig tale bare TVS. Tjele Vest Sport er et samarbejde mellem Idrætsforeningerne i Rødding, Løvel og Vammen. Ungdoms-samarbejdet startede tilbage i 2004, mens sammenlægningen af senior afdelingerne kom til i 2007. I seniorafdelingen har vi i øjeblikket serie 2, serie 4, og to serie 5 hold på herresiden og et serie 2 hold på damesiden. Træningen på herresiden foregår normalt i Rødding eller Løvel, mens kampene er fordelt over alle tre stadions. I øjeblikket (til og med marts) træner vi dog på kunstgræs i hhv. Kjellerup (mandag) og Viborg (onsdag), da vi er heldige at få dette sponseret. I ungdomsafdelingen har vi hold fra og med U5/U6 op til og med U15. Det foregår normalt således, at de yngste hold (op til ca. U9) spiller og træner lokalt, mens de ældre hold træner og spiller på skift en måned af gangen i de tre byer. Desværre er det pt. meget begrænset hvad der er af spillere i Vammen, specielt i de mindste årgange, derfor har vi desværre også måttet henvise til Rødding eller Løvel i en del tilfælde. Men kan vi mønstre spillere nok til et hold i de yngre årgange, så starter vi selvfølgelig hellere end gerne op igen i Vammen Har man lyst til at vide mere er man meget velkommen til at kontakte Søren Bay på tlf. 8669 0167 / 2025 8095, eller evt. på mail sbay.toften@fiberpost.dk). Desuden vil vi informere bl.a. gennem opslag på skolen, mht. hvornår der er opstart på de enkelte årgange. Desværre har vi ikke nogen ”rene” pigehold, så de piger der gerne vil spille fodbold,

7


VAMMEN KØBMANDSFORRETNING Lotte og Brian Vels – Hobrovej 2, Vammen – 8830 Tjele Tlf. nr. 86 69 0018 UDSALG FRA SVANE APOTEKET I VIBORG Recepter modtages til ekspedition på Svane Apoteket Medicinen kan afhentes dagen efter

Åbningstider Alle dage Kl. 7 - 18

8


må i hvert fald indtil videre spille sammen med drengene, hvilket også går meget godt i de første år, men så begynder forskellen at melde sig. Det er en situation vi gerne vil ændre på, men da vi har haft begrænsede ressourcer i TVS Ungdomsudvalget har vi fokuseret på drenge-holdene. Derfor er vi nødt til at have nogle trænere på banen (meget gerne forældre) som vil koncentrere sig om pigerne, så tror jeg også grundlaget er her for at få nogle hold op at stå. Man behøver ikke at være så bange for at starte op som træner, specielt ikke i de yngste årgange, hvor der måske er mere brug for de pædagogiske/ beskæftigelsesmæssige evner end de fodboldfaglige. Fra TVS udvalgets side stiller vi op med støtte og vejledning, herunder også kurser og træningsmateriale/øvelseskort osv. Samtidig fokuserer vi også meget på at aflaste trænerne mht. alle de praktiske opgaver, der er omkring et hold, således at nogle forældre har ansvar for kørselsplaner, andre for at banen er klar, andre igen for at der er en dommer osv. Tilmed ser vi også gerne, der er en ”socialminister” som har ansvar for de sociale tiltag på holdet. På denne måde får de fleste en opgave, men samtidig er denne så klart afgrænset, at det er overskueligt, og der er mulighed for at få et ansvar, som passer til ens ønsker og temperament Vi har faktisk flere eksempler på trænere, der er startet på ”bar bund” og som med tiden har udviklet sig til ganske kompetente trænere for de større hold. Så jeg håber på at se mange nye ansigter på banen i den kommende tid. Mvh. Tjele Vest Sport Puv. Søren Bay

9


Fastelavnsfest i Vammen Kultur - og Forsamlingshus 2. marts 2014 klokken 10.30

Tøndeslagning m.m. Pris 30 kr. (Børn under 2 år gratis) Der serveres kaffe og fastelavnsboller Pølser med brød samt øl og vand kan købes Med venlig hilsen4 Bestyrelsen

10


Vammen by er tilmeldt Lokaldysten 2014 Borgere fra Rødding og Ulbjerg. Kultur, Service & Events samt Run-in -Viborg afviklede i juni. 2013 et ”pilotprojekt” for Hærvejsløbet- Lokaldysten, hvor de to byer deltog og dystede mod hinanden. Den praktiske afvikling forstod en række frivillige i lokalområdet og ansatte ved Kultur Service & Events Konkurrencen går ud på at borgere fra lokalområdet tilbagelægger flest km i løbet af to timer, på cykel, til fods eller løbende. Dysten i de to byer blev afviklede med stor succes, med i alt 721 deltager i alle aldre, som svarer til 50 % af borgerne i de to byer. På baggrund af den store opbakning og interesse for konkurrencen i de to byer, får op til 8 lokale -områder/landsbyer mulighed for at deltage i Lokaldysten 2014Præmien er 10.000 som skal anvendes til at understøtte aktiviteter i lokalområdetVinderen offentliggøres ved afslutningen af den sidste etape i Hærvejsløbet 28. juni. 2014 i Viborg Lokaldysten 2014 Aktiviteten forgår en hverdag i tidsrummet kl. 18 til 20 I Vammen bliver det den 3. juni Der vil være 3 ruter Kort rute – løb/gang -1-2 km Mellem rute – Løb /gang - 3- 5 km Lang rute – cykling 4-6 km Det er ikke antal omgange der tæller, men den samlede tilbagelagte distance i km i forhold til indbyggertal. Det er ikke sådan at man skal være i bevægelse i to timer, byd ind med det du kan og har lyst til. Rødding tog turen helt til Spanien, Ulbjerg nåede til Paris. Hvor skal Vammen hen? Vi håber, I alle har lyst til at komme og være med. Der vil blive GRATIS aftensmad til alle der deltager Hold øje med den flyer, der lander i din postkasse. Hilsen Vammen Runners 11


Langsø Hallens Motionscenter Vammen Fitness Haugårdsvej 17, Vammen Nyt – vi kan tilbyde dig et personligt kost- og motionsprogram, så du kan tabe dig i vægt. Vores nye coach er Birthe og Søren. Send en mail til Birthe.

Træn alt det du vil – det fås ikke billigere Du får nyt program inden for 4 uger af din personlige træner. Der er vagter tilstede på mandage 9 - 10 & tirsdage 17 – 18 & onsdage 18 – 19 & torsdage 19 - 20 1 år + 1 måned gratis:

1200 kr.

6 mdr:

600 kr.

1. marts – 31. august 2014.

4 mdr:

500 kr.

1. marts – 30. juni 2014.

Inden den 10. i hver måned er der betaling for en hel måned.

Indmeldelsesgebyr: 92, - kr. til nøglebrik Hvis du har været hvilende medlem i mere end 3 mdr. skal du have et nyt træningsprogram. Tilmelding til Freddy Marquart, hvis du skal have et almindeligt træningsprogram Mobil 26 59 93 80

E-mail: freddy.marquart@gmail.com

Tilmelding til Birthe Houbak, hvis du skal coaches med kost og træning E-mail: Birthe.Houbak@agrsci.dk

12


Vammen Fitness tilbyder igen i år

Teen Fitness for unge fra 10 – 16 år. Er bolde ikke noget for dig eller ønsker du at styrke musklerne og få pulsen op efter mange stillesiddende timer i skole og med lektier, så kom og prøv Teen Fitness.

Træningen er i år udvidet til perioden 4/9 2013 – 1/5 2014. Instruktørerne; Elisabeth, Mathias og Thore byder velkommen. Pris kr. 350,-

13


Indsamling af gammelt jern til fordel for friskolen Vi har opsat en container på Tinghøjvej (lige før nr. 24) Og der er folk meget velkomne til at aflevere deres METALskrot. Hvis det drejer sig om tunge ting, er de velkomne til at kontakte mig, Carsten Abrahamsen på 40292374

Mvh Carsten Abrahamsen

Klubbladet kan ses på Vammenby.dk .Vi er interesserede i flere annoncer. Det giver overskud til Idrætsforeningen og pynter i bladet. Vores annoncepriser er yderst rimelige. For et år koster en helside 1600 kr. ½ side 950 kr. og 1/4 side 475 kr.

14


Spinning Maraton i Vammen fitness. Alle 16 deltagere gennemførte turen på 3 timer. Bagefter var der spisning og hyggeligt samvær. Spinning maraton ventes gennemført

15


Flagvognen Borgerforeningens flagallé er altid klar til at markere festlighederne i byen. Flagvognen vil igen i år have plads på præstegården. Har I brug for at låne flag og flagstænger, skal I rette henvendelse til Steen Lange, tlf. 8969 0398

16


Den rullende datastue! Overalt i den gamle Tjele kommune kan man få hjælp fra den rullede datastue fra Ældresagen. Er der brug for hjælp til at komme på nettet, så ring til Bent Kavin tlf. 8669 0130. Bent og et par andre frivillige kommer gerne med en bærbar med trådløst net og en printer, så der kan arbejdes med problemerne.

Duge udlejes! Vammens aktive Kvinder udlejer duge i nervøs velour. Dugene passer til bordene i forsamlingshuset. De leveres tilbage renvaskede og Prisen er 10 kr pr dug for medlemmer og 15 kr pr dug for ikke-medlemmer. Ring til Karen Marie Bruun Nielsen tlf 8669021 står for udlejningen

17


Langsø gruppen på vinterlejr. Som traditionen byder tog Langsø spejderne på deres årlige vinterlejr. Turen gik til Vranum bakkehus, en bjælkehytte med udsigt ned til Hald sø. Det er en tur som alle spejdere både store som små ser frem til med stor glæde, da det er den lejr, hvor vi alle er samlet. Alle ankommer klokken 9.00 lørdag formiddag, og bliver indkvarteret på deres værelser. Derefter er der flaghejsning, og dagens aktiviteter går i gang. I år var der mulighed for at lave træ perler, brænde lerperler i savsmuld, bage en pandekage, lave haveblus, kreative ting som fyrfadslanterner, modellervoks og pynt til uniformen. Grupperådet er i køkkenet og laver mad til os alle.

Lørdag aften er der selvfølgelig lejrbål, med underholdning leveret af juniorspejderne. Senere på aftenen er der natløb, og aftenen bliver afsluttet med varm kakao og boller.

Søndag morgen står den igen på flaghejsning og andagt. Søndag formiddag bød i år på en vandretur ned til Hald sø og et løb, hvor de fik viden om Hald sø og de den 5 Hald´er.

Dagen slutter af klokken 13, hvor forældrene kommer og henter spejderne.

18


Motorcykeltræf tirsdag den 3. juni

2014

½- gamle MKére & ½- gamle MCére mødes til fælleskøreture ud i det blå og hyggeligt samvær hver tirsdag. Tirsdag den 3.juni startes der fra Nybo Jensen i Viborg Efter en køretur ud i det blå, afsluttes køreturen ved Langsøhallen ca. ved 21.00 tiden, hvor ”bikerne” lines op og kan beses.

NYT Fra kl. 16.00 vil der være opstillet en hoppeborg ved klubhuset og et lille loppemarked med delvis selvbetjening, tag en ting sæt selv prisen, pengene går til Støtteforeningen. Pølse- og kaffeboden åbner ved 18.00 tiden, hvor der kan købes aftensmad, menuen er kartoffelsalat og nystegte frikadeller og pølser. Alle er velkomme

.

Forbehold for ændringer

Overskuddet går til Støtteforeningen Langsø Friskole og Børnehus

19


20

Nørklerne syr og strikker Datastue kl. 10-16.30 Der er hjælper onsdag fra 14.30-16.30

Aktivitet

6. marts

5. marts

Bemærkninger

Forsamlingshuset Banerne ved Pensionistgården Spejderhytten

Petanque Klubben

Spejderhytten

Du er velkommen til at komme og kigge Se www.luckyboots.com

Pensionistgaarden Kontaktperson: Annalise Bay tlf. 8669 0229 Kl. 14-17 Pensionistgaarden Bent Kavin 8669 0130

Sted

Lucky Boots

Røde Kors Viborg-Tjele Ældresagen og Vammen Pensionist og Efterlønsforening Langsø Gruppe

Arrangør

Langsø Gruppe

Du er velkommen til at kigge ind Forsamlingshuset Pris 30 kr. Kaffe og fasteVammen Kulturlavnsboller. Pølser og øl/vand og Forsamlingshus kl. 10.30 kan købes. Børn under 2 gratis Kl. 19 i klubhuset Gerne tilmelding til spisning VUIF og Generalforsamling i Nancy bakkebo@privat .dk el. Repræsentantskabe VUIF og Tina tinas.nielsen@agrsci.dk Repræsentantskabsmø t for hallen de i Langsø Hallen Forsamlingshuset Entre 75 kr incl. Kaffe og kage Vammen Dilettant ”Andersen

Hver tirsdag Spejdermøde kl. 18.30 - fra 4. klasse Hver onsdag Line dance kl. 18.30 og 19.35 Hver onsdag Petanque kl. 18 efter 1. april Hver torsdag Spejdermøde kl. 18.30. 2. – 3. klasse Tøndeslagning 2. marts

Mandag i lige uger Alle hverdage

Tid

Aktivitetsliste for Nord-Tjele 2014


21

kl. 19 Forsamlingshuset kl. 19 Fællesspisning. Kl 20 Forestilling Konfirmandstuen Pensionist- og efterlønsforeningen kl. 14

Konfirmandstuen Pensionist- og efterlønsforeningen kl. 14

Ib Svendsen berettet om brunkulseventyret i Srd. Resen Forårstur til Møltrup Optagelseshjem med gårdbutik og landbrug

24. april

6. maj

Lindum Pensionist- Afgang kl. 9 forening sammen med Vammen

Petanque klubben

Forårsmarked

3. april

31. marts

13. april

Vammens aktive Kvinder

dilettanterne Vammen dilettanterne – se annoncen i bladet

Kl. 10 Banerne ved Pensionistgården Forsamlingshuset Vammen Kulturog Forsamlingshus kl. 9-15 Forsamlingshuset Vammens aktive kl. 11-16 Kvinder

Peiteren fra Vrå Jørgen Dalager fortæller Fællesspisning – Pizza fest

på klods” Dilettant ”Andersen på klods”

Petanque opstart. Derefter spilles hver mandag kl. 10 Rengøringsdag

25. marts

20. marts

8. marts

Spørgsmål Jytte Bjørn tlf. 8669 9112 eller Jakob Bay 8669 0229

Der serveres en let frokost ca. kl. 12.30 Bestilling af standplads senest den 8. april hos Margit Givskov eller vak@hotmail.dk

Sidste tilmelding 18. marts til Margit Givskov eller vak@hotmail.dk Der serveres et eller andet varmt i ”Petanque Cafeen”

Entre 100 kr incl. Der startes med fællesspisning. Drikkevarer købes i baren. Kaffe og kage efter stykket.


Igen i ür har vi besøg af svaner i store flokke

22


Kort til billig benzin

OK Med et OK kort i hånden støtter du Langsø Spejderne og Vammen Idrætsforening. Find et kort i Langsø Hallen, i spejderhytten og hos Vammen Købmand. 23


Petanque 2014 Kom og vær med Foråret er på vej og det er nu tiden, hvor vi starter petanquetræningen.

Første gang er mandag den 31. marts kl. 10.00

Der serveres nok et eller andet varmt i ”Petanque Cafeen”! Der trænes mandage kl. 10.00, onsdage kl. 18.00 Hilsen bestyrelsen.

24


Bestyrelse :

For Venskabslandsbyforeningen

Formand :Knud Bach Kristensen 86 69 00 86 NĂŚstform: Knud Qvist 86 69 04 03 Kasserer :Niels Ladefoged 86 69 03 46 SekretĂŚr :Anne Rasmussen 86 69 03 84 Jan Haslund 98 54 44 09

25

30 49 70 94 20 16 02 69 40 75 21 64 22 76 79 67


Vi mangler vejrhanen ! 26


27


Rengøringsdag I Vammen Kultur – og Forsamlingshus 3. april 2014 fra 9.00 til 15.00

Alle er velkomne. Der er arbejde til både damer og mænd

Vi begynder med morgenmad, og så serveres der en let frokost omkring klokken 12.30

På gensyn Bestyrelsen

28


Fynbohus er blevet endevendt! Af Laila Holm Anne Vind, lederen af Fynbohus, påbegyndte planerne for en udvidelse af huset i 2008. Vi har kunnet læse i et byrådsreferat, at Viborg kommune bevilgede en udvidelse fra 16 til 24 beboere. Fynbohus skulle fortsat være en del af kommunens botilbud inden for handicapområdet. Byggeriet på den gamle børnehavegrund har alle i Vammen kunnet følge. Den 1. januar 2013 flyttede de 16 beboere fra det gamle hus ud i de nye 2 -rums lejligheder med eget bad, som er lovens krav i dag. Derefter startede renoveringen af den gamle hovedbygning. De nye lejligheder er både rummelige og lækre, men alligevel valgte en del at beboerne flytte ind i det gamle hus, da det stod klar den 1. oktober 2013. I alt 11 beboere flyttede ind og over, da det gamle hus var klar. Fra botilbuddet Safranvej kom 6 nye beboere og 5 medarbejdere, så der var forrygende travlt med at få de nye integreret også på medarbejdersiden. Fynbohus er en døgndækket institution, så der er 40 ansatte til de nu 24 beboere. Beboerne er delt i 3 bo-grupper med 8 i hver. Hver gruppe har en fælles spisestue og en dagligstue, og maden leveres fra det nye store fælleskøkken indrettet i den gamle opholdsstue, som ses fra Nørregade. Beboerne går gerne på besøg i hinandens dagligstuer eller private lejligheder alt efter interesser. De ældste beboere er hjemme hver dag og beskæftiges i ”Kuben”, som er Fynbohus’ eget aktivitetstilbud. Resten af beboerne tager enten på det beskyttede værksted Trepka, eller bliver hentet og kørt til Gimle, et aktivitetscenter i Bjerringbro eller Skriversvej i Viborg. 2 lejligheder bruges til aflastningsophold til skiftende hjemmeboende borgere, og endelig har huset også en gæstebolig til evt. overnattende familiemedlemmer. Det gamle hus er blevet endevendt, så kun aktivitetsafdelingen, ”Kuben” og Annes kontor er uændret. Resten er blevet til 8 rummelige lejligheder og nye fælles spisestuer og dagligstuer. Det er rigtig lækkert indrettet. Efter at have udstået byggerod, larm og støv og mudder og også plaget 29


naboerne med samme, er alle meget tilfredse med de gode lokaler, og de mange muligheder, de indebærer. Da jeg en tirsdag formiddag kommer på besøg, er nærmest alle de beboere, som er hjemme i Kuben lige ved Annes kontor. Der er hyggelig aktivitet ved de mange borde og flere vil gerne vide, hvem jeg er – om jeg måske er søster eller mor til én af beboerne? Men nej jeg vil bare skrive lidt til Klubbladet, så folk i Vammen kan få lidt fakta om den store arbejdsplads midt i byen. Der er ingen tvivl om, at beboerne har et godt liv i Vammen, og for Vammen er stedet et aktiv, som giver liv på gaden og omsætning hos købmanden

Én af de nye spisestuer!

30


31


Langsø Friskole og Børnehus, Haugårdsvej 4-6, Vammen, 8830 Tjele Tlf 8799 9301—e-mail: mail@langsoe-friskole.dk

Torben 32


Kalender

Marts: 4-3 6.3 11.3 12.3 Uge 12

Skole/hjem samtaler kl. 15 –19 Skole/hjem samtaler kl. 17-21 Lang P– og X-fag. Fri kl. 17.20 Bestyrelsesmøde kl. 19 Brobygningsuge for 8. klasse

Husk avis, pap og dåseindsamling— Den sidste lørdag i hver måned Idrætsforeningen indsamler aviser, reklamer og pap til idrætsarbejdet i lokalområdet Dåserne indsamles til fordel for Langsø Friskole. Indsamlingen foregår i 2014, som hidtil fra kl. 10 den sidste lørdag i hver måned. Bare sæt tingene ud til vejen, så kommer de frivillige forbi med en trailer.

33


34


35


36


Aflevering af dåser! Pga. ny ejer på Henry Brøndums ejendom kan (skal) dåser sættes ud til fortovskanten sammen med aviser og pap, den sidste lørdag i måneden inden kl. 10.00. Skulle det ikke være muligt kan dåser og aviser/pap afleveres i Hallen eller på Egestubben3. Er der problemer så kontakt Kjeld Gregersen tlf. 86690240 så der kan aftales en afhentning/levering. Hilsen Dåseudvalget

37


OVERSIGT OVER FORENINGER I LOKALOMRÅDET Evt. ændringer bedes meddelt klubbladredaktionen Forening/Institution

Formand/Leder/ Kontaktperson

Adresse

Telefon og mailadresse

Hobrovej 46

8665 2624/ 4041 3829

Lucky Boots www.luckyboots.com

Bent Pluszek

Vammen Vandværk

Carsten Abrahamsen

Vammens Aktive Kvinder

Margit Givskov

Haugårdsvej Vammen, 8830 Tjele

28965213

Pleje- & aktivitetscenter Pensionistgården

Per Aastradsen

Tjele Møllevej 10 Vammen, 8830 Tjele

8787 6315

Petanque, Vammen

Kjeld Gregersen

Egestubben 3 Vammen 8830 Tjele

40292374

8669 0240

kjeld.gregersen @fiberpost.dk

Andersen & Schrum ApS Hobrovej 61 Vammen 8830 Tjele Tlf. 86690147 SE. 30832302

Aut. Kloakmester Gunnar Andersen Tlf. 20295746

Kloakarbejde Jordarbejde Nedsivning Belægning Regnvands faskiner

Gravearbejde Støbearbejde

Fast pris, overslag eller timeløn.

38


Forening/institution

Formand/leder/ Kontaktperson

Adresse

Telefon

KFUM-spejderne Langsø Gruppe

Rikke Havtorn

Sødalvej 18 8830 Tjele

8665 1417

Vasehus Rideklub

Elisabeth Andersen

2618 0084

Langsø Friskole

Torben Knudsen

Erikstrupvej 16 Lindum 8830 Tjele Haugaardsvej 4-6

8799 9301 Torben.Knudsen13 @skolekom.dk

Langsø Hallen I/S

Nancy Knudsen

Tjele Møllevej 22, Vammen, 8830 Tjele Egestubben 3 Vammen, 8830 Tjele

8669 0335 bakkebo@privat.dk

Støtteforeningen Langsø Friskole

Kjeld Gregersen

Vammen Foredragsforening

Anne Rasmussen

Nørregade 17, Vammen, 8830 Tjele

2276 7967 Anne.Ras@ mail.tele.dk

Vammen Forsamlingshus

Rie Bach Kristensen/Steen Lange

Udlejer Steen Lange tlf 4042 7354

Vammen Jagtforening

Anders Høj Sørensen

Hauagaardsvej 14 Vammen 8830 Tjele

8669 0086 rk.vammen@mail.tele.dk 8669 0377 2218 1163

Vammen Ungdoms og Idrætsforening

Tina Skau Nielsen

Hobrovej 47 Vammen, 8830 Tjele

28584036 tinas.nielsen @agrsci.dk

Vammen og Omegns Borgerforening

Jesper Birn Rokkjær. .

Haugårdsvej 11. Vammen. .

9721 5761.

Vammen Pensionistforening

Jytte Bjørn

Catrinevej 15 Vammen 8830 Tjele

8669 112

Venskabslandsbyforening

Knud Bach Kristensen

Hybenvej 5 Vammen 8830 Tjele

8669 0086 3049 7094

Fynbohus

Anne Vind

Nørregade 3 Vammen 8830 Tjele

8669 0020

39

8669 0240 kjeld.gregersen @ fiberpost.dk


40

Klubbladet nr 1 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you