Kivestä muuraamalla 1/2022

Page 32

– Mitä kauemmin olemme tässä talossa asuneet, sitä tyytyväisempiä olemme, toteavat Petra Aitala-Pohjanen ja Henri Pohjanen.

kanssa yhdessä tutkittiin harkkovalmistajien tuotteita ja vertailtiin tarjouksia. – Toki valintaan vaikutti hintakin, mutta myös se, että saimme Leca Finlandilta ensikertalaisina rakentajina paljon hyviä neuvoja ja tukea rakennushankkeeseemme.

KAIKIN TAVOIN HYVÄ KOTI Nyt perhe on asunut talossa jo useamman vuoden ajan. Henri Pohjanen voi todeta olevansa taloonsa tyytyväinen. – Talosta tuli niin hyvä kuin siitä osasin tehdä. Mitä kauemmin tässä asuu, sitä tyytyväisempi siihen olen. Kun uudella asuinalueella asuu – naapurissa on 15 uutta omakotitaloa – voi tietysti aina vertailla, miten naapurit ovat jonkin asian ratkaisseet. Perhe sai talostaan joka tapauksessa omannäköisensä ja se on tärkeintä. Kivitalossa on kiviset väliseinätkin, maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Viilennystä kivirakenteisessa talossa ei kesäkuumallakaan ole kaivattu. – Kivirakenne pitää kuuman loitolla ja metsä suojaa, Pohjanen kertoo. TEKSTI Dakota Lavento KUVAT Janne Pappila

ALOITUKSESTA VUOSI MUUTTOPÄIVÄÄN Vaikka Henri Pohjanen ei itse taloaan pys-

kaapistot mittatilaustyönä hoitaneen

tyttänytkään, kokonaisuuden hallinnassa

HandyHand Oy:n.

riitti työtä, sillä työmaalla huhki useita

Rakennuttajat itsekin pääsivät huhki-

urakoitsijoita. Rungon pystytys oli oma

maan työmaalla – varsinkin projektin lop-

urakkansa, samoin ulko- ja sisäpinnoitus-

puvaiheessa, lattianlaitossa, sisustamises-

työt ja tietysti talotekniset työt.

sa ja myöhemmin pihan rakentamisessa.

Rakennuttaja muistelee monien ura-

Pohjanen muistelee, että varsinaiseen

koitsijoiden rautaista ammattitaitoa työ-

rungon pystytykseen kului puolisen vuot-

maalla lämmöllä ja haluaa mainita eri-

ta. Vuosi aloituksesta perhe pääsi muutta-

tyisesti lattia- ja betonivalut hoitaneen

maan sisään.

Lattiamies P. Carlson Oy:n sekä keittiön

Talo on sisältä avara ja valoisa. Se on myös täydellinen kivitalo, sillä väliseinätkin ovat harkkorakenteiset.

32 KIVESTÄ MUURAAMALLA 1/2022