EGYÉL VELÜNK HELYIT! - A bevásárló közösség szervezésének lépései

Page 1s z e m é l y e s é s k ö z ö s s é g i r e n d s z e r e k


A kiadvány szerzői: Személyes rendszer és általános részek

TARTALOMJEGYZÉK

LŐRINCZ ZSUZSANNA – Kiskosár Bevásárló Közösség, Esztergom, kiskosarbolt.hu Közösségi rendszerek ZALATNAY LÁSZLÓ – Nyíregyházi Kosár

6 ➽ GYERTEK VELÜNK!

Bevezető

Közösség, nyiregyhazikosar.hu Intézményi közösségi értékesítés INZSÖL RENÁTA – Pannon Helyi Termék

10 ➽ HÁT, EZ NEM PIAC! Mi a bevásárló közösség?

Nonprofit Kft., pannonproduct.hu A bevásárló közösség, mint élelmiszer ellátási forma kialakulása Magyarországon

14 ➽ KIK? DRÁGA? MIKOR? Alapkérdések

KÁRMÁN ERIKA – Szatyor Bevásárló Közösség, Budapest, szatyorbolt.hu

18 ➽ EGYÜTT MEGYÜNK A szervezés lépései, dekára pontosan

Szerkesztette: LŐRINCZ ZSUZSANNA Lektorálta: KÁRMÁN ERIKA Korrektor: MOHAROS ÉVA Fotó: MITTER BALÁZS, luminoso.hu

24 ➽ LASSZÓ NÉLKÜL Termelők bevonása, termékek keresése, vásárlók toborzása

Tervezés és tipográfia: SZEDER P. BALÁZS Nyomda: Spori Print Vincze Kft., sporiprintv.hu Kiadja: Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

30 ➽ GYÚRJUK KÖZÖSEN! Döntések, előkészület, az első átadás 34 ➽ VERBÁLIS VETÜLET Kommunikációs javaslatok

ekoku.hu © 2017 ISBN 978-963-12-7884-2

38 ➽ SZUPERCSAPAT Együttműködés a vásárlókkal 44 ➽ GAZDAIGAZÍTÓ

Együttműködés a termelőkkel

Felelős kiadó: HORVÁTH ZOLTÁN elnök Iroda: 2500 Esztergom, Árpád út 32.

48 ➽ MINDENNAPI RUTINUNK

Működtetés hosszú távon

Tel.: 06-33/316-076 A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium

54 ➽ HOVATOVÁBB? Fejlődési lehetőségek

Zöld Forrás (PTKF/903/2016., „Kiskosarad mit rejt”) programja támogatásával valósult meg.

4

|

56 ➽ TESTVÉREINK Bevásárló közösségek Magyarországon


AJÁNLÓ A bevásárló közösségek bármely formája ma egy apró lépést jelent a globalizáció negatív hatásai elleni harcban, nézzük azt akár környezetvédelmi, gazdasági vagy társadalmi oldalról. Erre bizonyíték az, hogy a mai hazai élelmiszerközösségek aktív szereplői a lokális gazdaság fejlesztésének, támogatói a fenntartható mezőgazdasági termelés elterjesztésének és úttörői a helyi társadalmi kapcsolatok megreformálásának. Ezen az utolsó funkción pedig érdemes talán kicsit elidőzni. Egy 2000. évi jövőkutatás szerint 2020-ra az európai családok és az emberi kapcsolatok törékennyé válnak, minőségük romlik, és számuk radikálisan lecsökken. Sajnos ez a tendencia érezhetővé vált Magyarországon is, éppen ezért rendkívül fontos, hogy olyan alulról jövő kezdeményezések jöjjenek létre, mint amilyen a Kiskosár Bevásárló Közösség, a Szatyor Bevásárló Közösség, a Nyíregyházi Kosár Közösség vagy a Pannon Helyi Termék Klaszter is, ahol újra felfedezhetjük az együttműködésben rejlő lehetőségeket.

meg a helyi termelőket, és irányítsuk őket a rövid élelmiszerlánc megfelelő csatornái felé. Mindezzel nem csak támogatjuk a helyi gazdaságot, illetve a tudatos termelésnek köszönhetően, és a kisebb szállítási igény vagy a kevesebb csomagolóanyag révén óvjuk környezetünket. Ami ugyanis még ennél is fontosabb: a kölcsönös bizalomépítésen keresztül revitalizálhatjuk a rég elfeledett kapcsolatokat. Kedves Olvasó! A kezében tartott kiadvány hiánypótló, és reményeink szerint nagy segítséget jelent majd a jövő bevásárló közösségek szervezőinek, akiknek ezúton is kívánunk nagyon sok kitartást és sok-sok kellemes, közösségben eltöltött minőségi időtöltést!

Dr. Kujáni Katalin tanácsos Földművelésügyi Minisztérium

Ez az útmutató a már évek óta működő, jó gyakorlatok és negatív tapasztalatok alapján segíti az önkéntes, vállalkozó kedvű helyi szervezőket, hogy nekiálljanak és kialakítsák a saját közösségeiket. Támpontot ad, hogy miként találjuk

|5


G Y E R T E K

V E L Ü N K !

Bevezető Azért fogtunk bele a bevásárló közösségek szervezését és működtetését megismertető kiadvány megírásába, mert úgy látjuk, hogy fogyasztói szinten növekvő kereslet mutatkozik az ilyen közösségi értékesítési formák iránt. Egyre inkább előtérbe kerül az egészséges, helyben termesztett, megbízható forrásból származó élelmiszer értéke, következő lépésként pedig az ember kezdi újra felismerni és megbecsülni magát az embert. A vásárló számára tehát fontossá válik a termelő, akiben nem csak egy áruelőállító-szolgáltatót lát, hanem mögötte azt az erőfeszítést is, amellyel az élelmiszer elkészül. A vásárló a tudatosság következő fázisában felismeri, micsoda remek dolog egy olyan személyt támogatni vásárlásával, akit személyesen ismer, és aki a keletkezett hasznot jó eséllyel nem viszi ki az országból – sőt, még a régióból sem. Talán ezáltal lassan felépülhet egy-egy térség mezőgazdasága, élelmiszer-önellátása. Mindenhol vannak még gazdák, csupán jó szervezés és empátia kérdése, hogy piacra segítsük őket, vásárlóinkat és magunkat pedig egészségesebb élelmiszerhez juttassuk. Ezt egyfajta felelősségnek is érezzük, hiszen ezek a termelők rendelkeznek azzal a tudással és tapasztalattal, amelyet nem szabad veszni hagynunk.

6

|

Hiszünk abban, hogy a tudás, amely a bevásárló közösség elindításához kapcsolódó szervezési és a későbbi feladatokat illeti, átadható írásban – legalábbis jelen kiadványunkkal erre teszünk kísérletet. Még inkább valljuk, hogy eljött az ideje a helyi termék pulpitusra emelésének. Vízióink között szerepel, hogy a magyar vásárlók szélesedő rétegének egyre inkább erkölcsi kérdés lesz, mit tesz a kosarába, a családi asztalra. Büszkén választja majd a polcról a környékben termett élelmiszert a távolban készült áru helyett. Ötéves tapasztalat áll mögöttünk: a nulláról indultunk, és mára már az ország egyik legnagyobb bevásárló közösségét működtetjük pályázati forrás és külső támogatás nélkül. Szeretnénk minél több elkötelezett szervezőnek megmutatni, hogy mitől áll lábra egy ilyen közösség, és mitől marad meg a termelőkkel és a vásárlókkal bejárt ös�szes hullámvölgy ellenére. Továbbá mi szükséges ahhoz, hogy a vásárló – aki keveset találkozott a helyi termék üzenetével –, bizalommal legyen az áru, a szervezők és a termelők iránt; valamint hogyan lehet úgy megtartani a termelőt a völgyben is, hogy közben ne essen ki a közös szekérből.


KIK VAGYUNK? ➽➽KISKOSÁR BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG

Az 1994-ben alakult Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (ekoku.hu) működteti, célkitűzésünk és fő tevékenységünk pedig a lakosság átfogó környezeti szemléletformálása. Törekvéseink szerint tanítjuk és segítjük a városi életmód fenntarthatóvá tételét a város polgárainak aktív közreműködésével. Kiemelt fókuszterületünk a fenntartható fogyasztást megvalósító közösségek támogatása és környezeti nevelési programok szervezése. A Kiskosár a 2011-es esztergomi Tudatos Vásárló Fesztivált követően indult el, amelyet szintén Egyesületünk szervezett. Az akkori projekthez kapcsolódóan elkezdtük megkeresni a környékbeli termelőket, később pedig a fesztiválon résztvevő gazdáktól érkezett a kérdés, nem lehetne-e ezt rendszeresen megismételni. Ezt követően

egy csapat állt össze együtt gondolkodó és cselekvő önkéntesekből. Eleinte mi magunk mentünk el a termelőhöz az áruért egy lépcsőház babakocsi-tárolójában, majd változó helyszíneken adtuk át a termékeket. Kezdetben 5-6 család tudott így helyi élelmiszerhez jutni. Megalkottuk az első excel táblákat a rendelések felvételéhez és a termelőknek szóló rendelés leadásához, lassanként elértük, hogy a termelő jelen legyen az átadáson. Találtunk a közösségnek állandó, kényelmes helyszínt, vásároltunk asztalokat, sátrakat, fejlesztettük az adminisztrációs hátteret. Az igazi áttörést az aktív kommunikáció és a webshopos rendelés bevezetése jelentette 2015-ben. Webshopunk a kiskosarbolt.hu oldalon érhető el.

➽➽ SZATYOR BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG

A Szatyor egy 2008-ban indult közösségi kezdeményezés, amely célul tűzte ki a fogyasztók és a termelők, a város és a vidék közötti közvetlenebb kapcsolódás elősegítését. Egyrészt egy vásárlási alternatíva létrehozásával, másrészt pedig egy, szemléletformáló feladatokat vállaló civil szervezettel. Hiszünk abban, hogy a mai környezeti és társadalmi problémákra a kis léptékű, szezonális, organikus minőségű, helyi termékek fogyasztása, illetve az élelmiszer és a csomagolóhulladék minimalizálása jelenti az egyik fő Bevezető

|7


megoldást. Társadalmi vállalkozásunk egyik pillére a Szatyorbolt, ahol a helyi, megbízható forrásból származó élelmek vásárolhatók meg. A másik pillér a Szatyor Egyesület, ahol szemléletformáló programokat szervezünk, tanulási lehetőséget teremtünk és közösséget építünk. Tematikus képzéseket, termelői látogatásokat, tapasztalatcseréket, közös befőzéseket, idényjellegű főzéseket, továbbá házi kozmetikumkészítő műhelyeket ajánlunk mindazoknak, akik környezettudatosabb életmódra vágynak és szeretnének e téren fejlődni. A Szatyorbolt – az egyesület közösségi tere – Budapest belvárosában található, ahova a hét hat napján be lehet térni és vásárolni az adott választékból. Maga a közösségi vásárlás az online felületünkön leadott és összegyűjtött vásárlói rendelések alapján történik, amelyeket a termelőköz juttatunk el minden héten. Ezzel biztosítjuk a kiszámíthatóságot és az élelmiszerhulladék-mentes működést. Webshopunk elérhetősége: szatyorbolt.hu , egyesületünk pedig a szatyoregyesulet.hu oldalon található.

8

|

GYERTEK VELÜNK!

➽➽NYÍREGYHÁZI KOSÁR KÖZÖSSÉG

A Nyíregyházi Kosár Bevásárló Közösség civil kezdeményezést a Helyben a Jövőnk Egyesület működteti. Célkitűzésünk a helyi gazdaság megerősítése és újjáélesztése. Valódi helyi terméket előállító termelőket fogadunk sorainkba, valamint olyan vevőket, akik fogyasztásaik során igyekeznek szem előtt tartani a fenntarthatóságot. Hisszük, hogy a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása elősegíti a helyi gazdaság erősödését, és a tényleges munkahelyek létrejöttét. Minden, helyben maradó forint előbb-utóbb visszatér hozzánk, és a helyi gazdaság körforgásában bennünket gazdagít. 2013 óta heti rendszerességgel vannak átadási napjaink, munkánkat pedig az önkéntességre és az innovációra alapozzuk. 2016ban elindítottunk egy Sharing Economy (közösségi gazdaság) rendszert, az Arany Tojás Társaságot, amelynek segítségével a helyi termelők a fogyasztóktól kapnak beruházásaikhoz finanszírozást. A kö-


zösség működését egy webáruház segíti, ahol a Kosár termelők termékei közül vásárolhatnak a vevők. A rendszer a rendeléseket eljuttatja a termelőkhöz, akik a pénteki átadási napra elhozzák a megrendelt termékeket. Önkénteseink névre szóló ládikákat állítanak össze a rendelések alapján, amelyeket a vevők aznap délután személyesen is átvehetnek. Webáruházunk elérhetősége: nyiregyhazikosar.hu.

➽➽PANNON HELYI TERMÉK NONPROFIT KFT.

2005 óta működünk klaszter keretek között, nonprofit szervezetként pedig az elsők között karoltuk fel a helyi termékek ügyét Magyarországon. Mára már közel száz tagunk van, akik hagyományos élelmiszer-előállítók, mezőgazdasági termelők és kézművesek közül kerülnek ki. Tevékenységi körünk széles: termelői piacot szervezünk Szombathelyen, helyi termékkóstolókat tartunk rendezvényeken, továbbá pályázatírással, infor-

mációnyújtással és vásárszervezéssel segítjük tagjaink munkáját. Termelőink termékeit bevásárló közösségek segítségével juttatjuk el közvetlenül a fogyasztóhoz. Elsősorban munkahelyi közösségeket keresünk meg azzal, hogy heti rendszerességgel közvetítjük nekik termelőink legjobb termékeit. Piacképes, kiváló minőségű termékek előállítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a termelők képzésére szakmai előadások, tanulmányutak formájában. Az értékesítést elősegítendő a fogyasztók körében is tartunk tudatformáló előadásokat. A bevásárló közösség ötlete saját szükségletből nőtte ki magát. Irodaházunkban szerveztük meg az első kiszállításokat. Akkor még kis fecnikre írtuk fel, hogy ki, mit szeretne rendelni, azért pedig, hogy a papírlapok el ne tűnjenek, kis köveket tettünk a kupacra, és minden termelőnek saját köve volt. Mára egy elektronikus felület segítségével hétfőtől szerdáig adhatják le a vásárlók megrendeléseiket, a kiszállításra pedig péntek délig kerül sor. Honlapunk elérhetősége: pannonproduct.hu.

Bevezető

|9


H Á T ,

E Z

N E M

P I A C !

Mi a bevásárló közösség? A helyi élelmiszer értékesítésének egy formája. A helyi élelmiszer fogalmának nincs jogszabályban meghatározott definíciója, a gyakorlat szerint a bevásárló közösségek a kistermelői értékesítésre vonatkozó előírást veszik figyelembe. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer az értékesítés helyszínére maximum 40 kilométeres távolságból vagy távolságtól függetlenül az adott megyé-

10

|

ből érkezik meg a termelés, előállítás helyszínéről. Kihagyva a kereskedelmi láncokat, közvetlenül a termelőtől tudod megvásárolni a háztartásodba szükséges élelmet. A szervezők előre összegyűjtik a vásárlóktól a beszerezni kívánt termékek listáját, továbbítják azt a termelőnek, aki összekészíti a kért árut. Közösen (termelőkkel, szervezőkkel, vásárlókkal) kialakított rend-


szerességgel hetente vagy kéthetente megtörténik az árucsere. A termelő elhozza a portékát, és a bevásárló közösség működési formájától függően átadja azt a vásárlónak. A szervezők meglátogatják a termelőket, akik ezt követően kerülhetnek be a rendszerbe, továbbá meggyőződnek a termelés és az állattartás körülményeiről, ezáltal biztosítják a hitelességet. A termelővel közvetlen hangvételű, őszinte, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot igyekeznek kialakítani, ami az egyik legfontosabb eleme a bevásárló közösség hosszú távú működésének.

A SZEMÉLYES RENDSZER ➽➽KISKOSÁR BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG

Az árucsere a termelő jelenlétével történik meg. A szervezők előre összegyűjtik a rendeléseket, továbbítják a termelőknek, akik az átadás napján személyesen hozzák el a termékeket a szervező által biztosított helyszínre. A vásárló a termelőnek fizet, az átadás körülbelül két óra alatt lezajlik. Előnye: közvetlen kapcsolat van termelő és vásárló között. Hátránya: nagyobb helyet kell biztosítani, több infrastruktúrát igényel. Kevésbé nyomon követhető az áruforgalom, a termelő a megrendelt termékeken felül is hoz árut, eltolódhat a bevásárló közösség a piac jelleg felé.

A KÖZÖSSÉGI RENDSZER ➽➽ SZATYOR BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG

A termelő és a vásárló közötti árucsere a termelő jelenléte nélkül történik. Az átadás napján a termelő elszállítja a szervezők által biztosított helyre a termékeket. Itt önkéntesek segítségével, az előre begyűjtött rendelések alapján dobozokba, ládákba teszik az élelmiszert, mielőtt a vásárló megérkezik. A vásárló a szervezőnek fizet, aki továbbítja a pénzt a termelőknek. Előnye: kisebb helyen lebonyolítható az átadás, jobban nyomon követhető a termékforgalom és az adminisztráció. Hátránya: nincs közvetlen termelő-vásárló kapcsolat, valamint nagy önkéntes állományra és befektetett fizikai munkára van szükség.

INTÉZMÉNYI RENDSZER ➽➽PANNON HELYI TERMÉK

Hasonló a közösségi rendszerhez, a termelő és a vásárló nem találkozik személyesen. Az átadás napján a termelő leadja a terméket az adott intézmény által kijelölt, és erre a célra kialakított helyiségbe. A csomagok szépen felcímkézve várják a munkaidő leteltével hazainduló vásárlókat. A fizetés egy hét csúszással történik, Mi a bevásárló közösség?

| 11a pénzt egy azzal megbízott, helyben dolgozó önkéntes gyűjti össze és adja át a szervezőnek, aki továbbítja a termelőnek. Erre azért van szükség, mivel egy időben több intézménybe is történik kiszállítás, így a szervező nem tud mindenhol jelen lenni. Előnye: a vásárlók koncentráltan, kiszámítható módon vannak jelen, hiszen a munkahelyen történik az átadás. Hátránya: nincs közvetlen termelő-vásárló kapcsolat, sok önkéntes munkát igényel, továbbá a termelőnek több helyre is ki kell szállítania az adott napon.

A BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG, MINT ÉLELMISZER ELLÁTÁSI FORMA KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

sukat, és minőségi, helyi termékeket kínáló gazdákat kerestek meg. Nem egyenként vásároltak tőlük, hanem közösen, hatékonyan szervezve oldották meg a közösség szükségleteinek beszerzését. Idővel olyan mennyiségek gyűltek össze, amelyet a termelő már szívesen elhozott az átvevő pontra. Sokáig informálisan működött ez a – már-már mozgalomnak is nevezhető – folyamat. Egyre többen csatlakoztak hozzá olyanok, akik már régóta vágytak erre a fajta beszerezési formára és a termelőkkel való kapcsolódásra, ezért a közösség tagjává váltak. Ez a közösség alapította meg a Szatyor Egyesületet, majd indította útjára – elveit megtartva – a Szatyorboltot, ahol mára széles áruválaszték várja a közösség tagjait és a véletlenül arra tévedőket is.

A hatékony beszerzés érdekében korábban is működtek közösség alapú kezdeményezések, de a termékek elosztásának tagoltsága, a minél nagyobb választék és az import termékek iránt megnőtt kereslet miatt ez hos�szú évtizedekig nem volt jellemző vásárlási forma (zárt csoportok, családi kapcsolatok mindig is voltak, nyitott közösségek azonban nem). Magyarországon körülbelül 10 éve indult el ez az élelmiszer-beszerzési forma, amikor Budapesten egy kisebb baráti közösség tagjai a tudatos vásárlás gyakorlati megvalósulása mellett tették le a vokMi a bevásárló közösség?

| 13


K I K ?

D R Á G A ?

M I K O R ?

Alapkérdések

KIK VÁSÁROLNAK BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉGBEN? Más szóval, ki a célcsoport? Elsősorban kisgyermekes családok keresik az egészséges élelmiszereket, másodsorban pedig olyan érettebb korú felnőttek, ahol a gyerekek már kirepültek, és a szülőknek van idejük tudatosabban gondolkodni és vásárolni. Vagy egyszerűen csak szeretik a hasukat. A másik

nagy réteg pedig, – meglepő módon – a nagyszülők, akik segítenek az unokák ellátásában. Sokszor őket a legkönnyebb meggyőzni, mert még emlékeznek a régi idők ízeire és a piacokra, ahol hasonló kistermelők árultak, mint a bevásárló közösségben, és akiket már olyan nehéz megtalálni. A betegségből felépülők és ételintoleranciások is szívesen csatlakoznak a közösséghez.

DRÁGA-E BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉGBEN VÁSÁROLNI? Ha globálisan gondolkodunk a fogyasztásunkról, akkor nem. Ha figyelembe vesszük, hogy a termékek ára a valódi előállítási költséget tükrözi, akkor sem. A globalitás mellé téve a környezettudatosságot, akkor pláne nem. Ha letesszük a voksot az egészségesebb életmód mellett, akkor nyugodtan elhagyhatjuk a háztartásból a környezetbarátságtalan tisztító- és vegyszereket, hiszen az ezekre költött havi kiadás fedezi azt a többletet, amelyet a bevásárló közösségben elköltünk. Másrészt egyáltalán

14

|


nem törvényszerű, hogy minden termék drágább lenne a boltinál, vagyis a nagyüzeminél. Ha átgondoljuk, hogy egy héten milyen értékben költöttünk olyan élelmiszerekre és a háztartásban használt szerekre, amelyekre igazán nincs is szükségünk, illetve mennyi felesleget vásároltunk, amely végül élelmiszer-hulladékká vált, akkor igazából nem is költünk többet, mert pontosan azt vásároljuk meg, amire valóban szükségünk van, és amit meg is eszünk vagy fel is használunk. Mindenki szeretne egészséges maradni, így meg kell fontolni az ezzel kapcsolatos kellemetlenségeket és későbbi kiadásokat is. Olcsóbban kijövök és jobban érzem magam, ha nem koncentráltan adom a gyógyszeriparnak a pénzem, hanem szépen évekre elosztva a termelőknek, egészséges élelmiszerekre.

Azt is meg kell vizsgálni az indulás előtt, hogy milyen piacok, illetve helyi termék-értékesítési lehetőségek vannak a városban és a környékén. Ha van egy régóta bejáratott, ős- és kistermelőkkel teli piac, akkor nem valószínű, hogy el lehet érni, hogy a termelő csatlakozzon egy egyelőre bizonytalan rendszerhez, ráadásul a vásárló sem szívesen hagyja el a már megszokott vásárlási szokásait. Egyfelől a városok környékén nagy valószínűséggel találunk elegendő számban, ott élő gazdálkodókat, hiszen a vidék pár évtizede még a város éléskamrájának számított, és még ha csak kevesen is, de továbbvitték a családi tradíciókat. Másrészről viszont a fiatal korosztályban is nő a kedv termelővé válás iránt, így hát reméljük, hogy ez a tendencia csak erősödni fog a jövőben.

MIKOR ÉRDEMES BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉGET INDÍTANI?

MI VÁLTOZIK EGY BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG HATÁSÁRA?

Ahhoz, hogy a közösségben legyen vásárlóerő, mindenképpen nagyobb városokban érdemes gondolkodni. Egy 2030 000 lakóval rendelkező városban és annak térségében már van annyi, helyi termék iránt érdeklődő potenciális vásárló, akik miatt érdemes a szervezésbe belekezdeni: a termelőnek tehát lesz elég forgalma, látván pedig a közösség épülését, a szervezők sem vesztik el a kedvüket.

➽➽A KÖRNYEZET

A termelők – áruikat szállítva – semennyi vagy csak minimális csomagolóanyagot használnak. Gondoljunk bele: egy guriga sajtot például befóliáznak, dobozokba tesznek, majd hos�szú útvonalakon keresztül szállítják, akár külföldről is. Nem beszélve a szeletelten csomagolt sajtról, amely még több műanyagot „tartalmaz”, ráadásul Alapkérdések

| 15


drágább is. A bevásárló közösségben minimális a szállítási útvonal, és szükségtelen a terméket csomagolni, mert az azonnal a vásárlóhoz kerül.

miatt, amit tapasztalatunk szerint nem szeretne elveszíteni. Nem fog olyan terméket hozni, amilyet ő saját maga sem fogyasztana el.

➽➽AZ EGÉSZSÉGED

➽➽A TERMELŐ HELYZETE

Ha a vásárlásodat nagyrészt bevásárló közösségben bonyolítod, idényzöldséget és gyümölcsöt fogsz fogyasztani, valamint kíméletesen tartott jószágoktól származó élelmiszert. Részint a termelők kis gazdaságokat üzemeltetnek, vagyis nem tudnak és nem is érné meg nekik az intenzív termelés. Vegyszert csak átgondoltan, tudatosan használnak, hiszen saját maguk is ugyanazt fogyasztják, amit a vásárlók. Másrészt pedig kialakul egyfajta bizalom a személyes kapcsolat

Azzal, hogy a közeledben élő, gazdálkodó személytől vásárolsz, biztosítod a megélhetését, hiszen a közösségből származó bevétel stabil alapot teremt neki ahhoz, hogy munkáját végezhesse. Nem kell a piacon állnia egész nap, ahol a bevétele mindig bizonytalan, mert bevásárló közösségben egy-két óra alatt megtörténik az árucsere. Nincs szüksége arra, hogy áruházláncoknak beszállítóként vállalja a multi kemény, rá nézve kedvezőtlen feltételeit.

16

|

KIK? DRÁGA? MIKOR?


➽➽A MEGÉRTÉSED

Néha nehéz megérteni, hogy vásárlásunkkal támogatnunk kell egy másik embert ahhoz, hogy nekünk jó legyen. Nagyon is megszoktuk, hogy kiszolgálnak minket, és minden jár nekünk. Nem kell tudnunk semmit a távoli konzervgyár dolgozóiról, a gyártás körülményeiről vagy az alapanyagok minőségéről, mert mi egyszerűen csak a terméket akarjuk, kifizetjük és kész. Egy bevásárló közösségben ott állsz a termelővel szemben, tudhatsz a problémáiról, ráadásul az áruval kapcsolatos eszmecserére is nyitottak. Mint régen a piacon, ahol a vásárlás még emberi kapcsolatokat is jelentett.

a folytonosságát. Kereskedők, külföldi szupermarketek igazgatói helyett – akik talán még az országban sem jártak – a környékeden élő, szorgos magánszemélyeknek biztosítasz megélhetést.

➽➽A KÖZÉRZETED

Együtt lenni jó. A közösségi alkalmakon mindig van esély összefutni hasonlóan gondolkodó ismerősökkel, és könnyen elindul egy-egy beszélgetés. Ráadásul jó érzés vásárlóként úgy megkapni az árut, hogy közben a termelővel is válthatsz pár kedves mondatot. Sivárság és neonfények helyett meleg hangulat és nyáron napsütés, pittyegő kasszahangok helyett pedig emberi szó fogad.

➽➽A HAZAI GAZDASÁG ➽➽A KÉRDÉST

A termelőnek átadott pénz nagy eséllyel nem megy ki a térség vagy az ország gazdasági rendszeréből. Vásárlásoddal egy helyi embert támogatsz, biztosítod a termeléshez szükséges fejlődését vagy

MEG IS FORDÍTHATJUK

Mi van, ha nem indítunk bevásárló közösséget? Akkor maradnak a kétes forrású élelmiszerek. Maradnak a multik. A településen megtermelt jövedelem egy része, amely az élelmiszer ellátásra fordítódik, eltűnik a bevásárló láncokon keresztül. A helyi termelők pedig egyre kisebb piaccal (élettérrel) rendelkeznek majd, és lassanként felhagynak ezzel az áldásos tevékenységükkel. A fiataloknak sem lesz kedve mezőgazdasággal, élelmiszertermeléssel foglalkozni, mert azt látják, hogy ez az ágazat leépülőfélben van. Alapkérdések

| 17


E G Y Ü T T

M E G Y Ü N K

A szervezés lépései, dekára pontosan Mitől működik egy bevásárló közösség? Kívülről többnyire nem látszik, mennyi apró lépés, folyamat és szervezési nehézség húzódik meg a háttérben. Mégis azt tapasztaltuk, hogy a működés két legfőbb motorja a végtelen empátia, és hogy szeretjük csinálni. A további fejezetekben végigmegyünk azokon a lépéseken, amelyeken végighaladva egy stabilan felépített bevásárló közösséget tudsz szervezni. A leírások fő váza a személyes rendszer, az ott leírt módszerek mindegyik bevásárló közösség fajtánál alkalmazhatók. A téma mellett elkülönítve, kiemelve találod a személyes rendszertől eltérő, közösségi és intézményi rendszer szervezési sajátosságait.

HOZZÁVALÓK: ➽➽EGY-KETTŐ-HÁROM ELKÖTELEZETT SZERVEZŐ

➼➼szervezőként fontos ismerni a helyi

termék fogalmát, jelentőségét egyedül is, de ketten-hárman könnyebb ➼➼ félve írjuk le, de ha előrébb tartod az üzleti érdeket a szemléletnél, az ügynél, akkor kevésbé lesz sikeres a szervezés ➼➼a szervezési és átadási munka talpraesettséget, gyors döntéseket, valamint rugalmasságot igényel ➼➼értened kell az excel táblához vagy webshop adminisztrációs felület kezeléséhez. ➼➼elkezdheted

➽➽EMPÁTIA

➼➼ nehéz élete van a szervezőnek,

ugyanis mindkét oldal felé empátiára van szüksége ➼➼ készülj fel, hogy a vásárlókat és a termelőket is nagyfokú megértéssel

18

|


kell kezelni. Ha például egy termelő otthon felejti a megrendelt terméket, el kell találnod azt a hangnemet, amivel sértődés nélkül meg tudod kérni, hogy ezt máskor ne tegye. Ugyanakkor a vásárlónak is tudnod kell olyan módon tálalni a bakit, amitől nem pártol el a bevásárló közösségtől, nem csalódik benne.

➽➽ SZIGOR

➼➼amellett, hogy megértéssel fordulsz

mindkét fél felé, a rendszer működése érdekében el kell érned, hogy a termelő és a vásárló is tartsa be a szabályokat.

➽➽ADMINISZTRÁCIÓS HÁTTÉR

valószínűleg excel táblára lesz szükség: szerepelnie kell benne az összes termelőnek, minden termékének, azok súlyának, kiszerelésének, árának, továbbá tartalmaznia kell ezek összesítését, valamint a vásárlók nevét. Mindezt olyan módon, hogy a vásárló a táblázat képleteit ne tudja átírni. (Ha szeretnéd, elküldjük az általunk használt rendelési excel tábla mintáját.) ➼➼a rendelések felvételét bonyolíthatod webshopon keresztül is. Ehhez szükséges egy jól működő online felület, aminek költségei vannak. Nem kell kezdő lépésként rögtön webshopot készíteni, de ha már stabilan működik a bevásárló közösséged, érdemes áttérni rá. (Ha szeretnéd, megmutatjuk az általunk használt webshop rendszerét. A rendszert át is tudjuk adni, ennek anyagi vonzata van.)

➼➼a vásárlók nyilvántartásához excel

tábla szükséges: vezetni kell benne minden adatot, a regisztráció dátumát, a működési hozzájárulás befizetéseket, a vásárló státuszát stb. Ezek alapján a táblázat képlete kiírja, kit kell fizetésre felszólítani vagy ki az aktív vásárló. (Ha szeretnéd, elküldjük az általunk használt, tagi excel tábla mintáját.) ➼➼a termelők nyilvántartásához excel tábla szükséges: vezetni kell az adataikat, elérhetőségeiket, a termelőlátogatások időpontjait. ➼➼a rendelések felvételéhez kezdetben A szervezés lépései, dekára pontosan

| 19➽➽MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A bevásárló közösségek működése során is felmerülnek költségek, még akkor is, ha sok önkéntes munkát lehet igénybe venni. Lehet, hogy területet kell bérelni, vagy eszközökre lesz szükség, és a szervezéssel is biztosan adódik majd némi kiadás. Ezeket a költségeket a rendszer működtetésébe bele kell kalkulálni, hiszen ez minden kereskedelmi folyamat természetes része. A vásárlóktól szükséges hozzájárulást kérni. Ezzel, és a működési modell megértésével válik a bevásárló közösség tagjává. A működési hozzájárulás kiegészíti az infrastruktúra és – kezdetben – a szervezés költségeit. Az összeg nagyságát a vásárlók megkérdezésével érdemes kialakítani, hogy ők mennyit áldoznának egy ilyen rendszer működésére. Vidéki viszonylatban tapasztalatunk szerint féléves 1000 Ft hozzájárulás elfogadható.

➽➽EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TERMELŐKKEL

A zökkenőmentes működés érdekében megállapodást kell kötnöd a termelőkkel. Ez tartalmazza az irányelveket, a felek kötelességeit, a szervezői szolgáltatás tételeit és díját. Általánosságban 10% működési hozzájárulást fizetnek a termelők a forgalmuk után. Javasoljuk, hogy az első évben a termelők számára

ingyenes legyen a szolgáltatás, és ha már stabil vásárlói kör alakult ki, akkor érdemes bevezetni a hozzájárulást. Egy induló rendszerhez csatlakozó termelőt nehéz lenne meggyőzni a hozzájárulás fizetéséről, később viszont látja, hogy mennyi szervező munka és fáradozás van a működtetés mögött – amitől épül és működik a közösség – így szívesen hozzájárul majd a rendszer működéséhez. (Ha szeretnéd, elküldjük az általunk használt szerződés mintáját.)

➽➽ÖNKÉNTES MUNKA

➼➼az önkéntesekkel való együttműkö-

déshez fontos megérteni és bővebben utánaolvasni az önkéntesség „lélektanának”. Az önkénteseknek egyedi céljaik vannak, és ezek miatt szeretnének részt venni a közösség működtetésében. Fontos megismerni a motivációikat és hozzásegíteni őket – az önkéntes munka által – a személyes céljaik teljesüléséhez ➼➼a személyes rendszernél is alkalmazhatsz önkénteseket: a helyszín berendezésére, fotózásra, adminisztrációra ➼➼olyan önkénteseket jó bevonni, akik szintén lelkesek, elkötelezettek a helyi termékek iránt ➼➼az önkéntesek koordinálása, a feladatok kiosztása is időt vesz igénybe, ezt jó figyelembe venni a tervezéskor ➼➼a számukra kiosztott feladatok megvalósulásának nyomon követése szintén feladat A szervezés lépései, dekára pontosan

| 21


➼➼veszélyt jelenthet a működésre, ha

az utolsó pillanatban derül ki, hogy elmaradt egy fontos feladat. ➼➼a közösségi rendszernél az önkéntességre alapuló folyamatos munkavégzést érdemes az önkéntesekkel közösen megalkotott önkéntes kézikönyvben rögzíteni. Erre egy jó példa a Nyíregyházi Kosár Önkéntes Kézikönyve, amely megtekinthető a weboldalukon. (kosar.giganet.hu) ➼➼sikeres önkéntes együttműködéssel éves szinten több millió forint munka megspórolható, amely egy civil szervezetnél jelentős értéket képvisel. ➼➼az intézményi értékesítésnél nem találkozik a termelő a fogyasztóval, így szükség van az adott intézményben egy lelkes, megbízható, a helyi termékek iránt elkötelezett önkéntesre, aki a következő kiszállítás időpontjáig összegyűjti a termékek árát. Ilyen esetben egy hét csúszással kapja meg a termelő a pénzét. Önkéntesed elköteleződését növelheted, ha időközönként termelői termékekkel ajándékozod meg, vagy ő lehet az első, aki egy új terméket tesztel.

➽➽FOTÓS

➼➼a kommunikációhoz szükséged lesz

egy jó fotósra, aki elkísér a termelőlátogatásokra, elkészíti a termelői portfóliót, fotózza a termékeket, az átadási eseményeket, a dobozok ös�szekészítésének folyamatát.

22

|

EGYÜTT MEGYÜNK

➽➽KOMMUNIKÁCIÓ

➼➼ rendkívül fontos, hogy az elejétől ki-

emelt szerepet kapjon a kommunikációban: hogyan működik a bevásárló közösség, a szervezőknek mennyi munkája van benne, miért jelent ez egy merőben más kezdeményezést, és nyújt többet a vásárlónak, mint egy megszokott piac.

➽➽KITARTÁS

➼➼ha pár hét, hónap alatt úgy érzed,

kevés az érdeklődés, lassan épül a rendszer, ne add fel! Amit kínálsz, az egy új vásárlási forma, sokak számára ismeretlen szemlélettel, ezért az üzenet néha lassabban jut el a fogyasztókhoz. Szerencsére azonban létezik számos bevásárló közösség, akik ezen végigmentek, és a példa azt mutatja, hogy érdemes kitartani. Másrészt a hiteles, igazi értékkel bíró kezdeményezések ál-


talában lassan épülnek fel, cserébe hosszabb távon képesek életben maradni.

➽➽HETI MEGBESZÉLÉS

a szükséges papírjaik, hiszen nekik is érdekük, hogy megfeleljenek az árusítás követelményeinek. Ezeknek az engedélyeknek a kiváltása nem bonyolult, viszont időszakonként változik, ezért a megfelelő fórumokon tájékozódj az aktuális követelményekről.

➼➼szükség lesz rá, hogy a szervezés,

működtetés folyamatában legyen hetente egy nap, amikor a szervezők pár óra alatt végigbeszélik az aktuális kérdéseket, és döntéseket hoznak. Rengeteg apró részlet bukkan elő akár a termékekkel, akár az adminisztrációval kapcsolatban. Ezeket a bagatellnek tűnő kérdéseket vagy markáns döntéseket nem jó görgetni, mivel a rendszer működéséhez szükség van a folyamatos kezelésükre.

Itt megfelelő információkat találhatsz: ➼➼Kistermelői FM rendelet: 52/2010. (IV.

30.): net.jogtar.hu ➼➼Őstermelői Korm. rendelet: 436/2015.

(XII. 28.): net.jogtar.hu ➼➼ Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: nak.hu

➼➼Kislépték – Kisléptékű Termékelőál-

lítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviselete: kisleptek.hu ➼➼Területileg illetékes falugazdász: nak.hu

➽➽JOGI KÖRNYEZET

➽➽ SZERVEZETI HÁTTÉR

A bevásárló közösségben őstermelőkkel és kistermelőkkel lesz dolgod. A termelőlátogatáskor vagy a kapcsolatfelvételkor érdeklődd meg, megvannak-e

A szervezőmunkával is járnak formai kötelezettségek, például a működési hozzájárulást hivatalos formában bevételezned kell az egyesületed, szervezeted kasszájába. A tevékenységet végezheted egyéni vállalkozóként vagy más vállalkozási formában is, sőt, akár maga a termelő is lehet szervező – bár erre nem nagyon szokott ideje, kapacitása maradni. A működés során számlák keletkeznek (hirdetések, infrastruktúra vásárlása, grafikus munkadíja, stb.), ezeket is csak valamilyen egyesületi vagy vállalkozási formában tudod kezelni. A szervezés lépései, dekára pontosan

| 23


L A S S Z Ó

N É L K Ü L

Termelők bevonása, termékek keresése, vásárlók toborzása A termelők és a vásárlók toborzásának egy időben kell haladnia, és erre maximum egy-két hónapot jó szánni, hogy friss maradjon az információ mindenkinek. Jó, ha már a toborzáskor tudod: mikor fogod megszervezni az első bemutatkozó workshopot, ha nagyjából eltervezted, akkor hetente vagy kéthetente szeretnél átadást szervezni, hogyan gyűjtöd majd a rendeléseket. Szintén ebben az időszakban kell az átadások helyszínét is megkeresni, valamint elkezdeni kommunikálni a bevásárló közösség szervezését.

TERMELŐK KERESÉSE, TOBORZÁSA ➽➽AKIKET MÁR ISMERSZ

Gondold át, hogy vannak-e olyan termelők, akikkel valahol már találkoztál, piacon vagy vásáron. Mondd el nekik, hogy bevásárló közösséget szervezel, és szeretnéd, ha kipróbálnának egy ilyen rendszert, valamint ha eljönnének a bemutatkozó találkozóra. Kérdezd meg őket, hogy lennének-e még olyan termelők, akiket ajánlanának a bevásárló közösségbe.

➽➽ONLINE KERESÉS

A keresőóriás is kiadhat találatokat különféle adatbázisokból a környékeden élő termelőkről. Hívd fel őket, írj nekik egy jól megfogalmazott bemutatkozó e-mailt.

24

|


gálni, hogy mennyi forgalomcsökkenést okoz a már közösségben lévő termelőnek, ha valaki azonos áruval jönne, vagyis elbírná-e a két termelőt a vásárlóerő.

➽➽AKIKET MÉG NEM ISMERSZ

Ha van a környékeden olyan település, ahol hallottál már termelőkről, vedd fel velük is a kapcsolatot, és akár személyesen látogasd meg őket. Fordulhatsz a területileg illetékes falugazdászhoz is, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához.

➽➽A TERMÉKEK A KERESETTSÉGI SORRENDBEN:

➼➼Mindig nagy vonzerő és húzó termék ➽➽AKIKET A KÖZÖSSÉG JAVASOL

A csatlakozó vásárlók és termelők szintén tudnak termelőket ajánlani. Ezzel is erősödik a közösségi működés, hisz mindenki bele tud tenni – ebben az esetben mindenki saját javaslatát és kapcsolatát.

➽➽MILYEN TERMELŐKET, TERMÉKEKET KERESS?

Az a jó, ha a kínálat minél szélesebben lefedi egy átlagos háztartásban szükséges élelmiszerek palettáját. Érdemes a fő húzó termékeket mindenképpen bevonni és meg is tartani a későbbiekben. Ha a vásárló nem találja a kedvenc csemegéjét, könnyen elpártol a közösségtől. Nem tanácsos több, azonos terméket előállító termelőt felkeresni– főleg a kezdeti szakaszban–, hiszen egyiküknek sem lesz akkora forgalma, hogy megérje a bevásárló közösségben értékesíteni. A későbbiekben is mindig meg kell vizs-

a jó füstölt sertéshús áru és a friss hús termékek. ➼➼Szintén nagy kereslete van a gyümölcsnek, a zöldségnek. ➼➼Tehéntej-termékek: sajtok, vaj, tej, túró. ➼➼Pékáru és reform pékáru: gluténmentes, élesztő nélküli, cukormentes. ➼➼Tojás. ➼➼Kecsketej-termékek. ➼➼Bio élelmiszerek. ➼➼Frissen préselt gyümölcslevek, zöldséglevek. ➼➼Lekvárok, szörpök, befőttek, savanyúságok. ➼➼Édes és sós sütemények. ➼➼Lisztek, pelyhek, gabonák. ➼➼Olajok, szószok, ecetek. ➼➼Mézek, zöldségkrémek. ➼➼Tészták. ➼➼Gombák. ➼➼Teafüvek, gyógynövények. ➼➼Borok, kézműves sörök. ➼➼Kozmetikumok. ➼➼Aszalt gyümölcsök, magvak. ➼➼Környezetbarát tisztítószerek. ➼➼Palánták.

Termelők bevonása,termékek keresése, vásárlók toborzása

| 25


➽➽VEZESS TERMELŐI ADATBÁZIST

Mindenkinek, akit találtál (akár érdeklődik, akár nem), érdemes az elérhetőségét egy excel táblázatban vezetni. Később még jól jöhet.

➽➽MIVEL GYŐZD MEG A TERMELŐKET?

A bevásárló közösség nem pár nap alatt lesz jó bevételi forrás számára, ezért mesélj neki a meglévő közösségekről. Ha felépül a rendszer, nem kell egész nap a piacon állnia, mert két óra alatt letudhatja az árusítást, így több ideje marad a családja számára.

Az előre megrendelt termékek stabil piacot fognak jelenteni, és egy-két év távlatából tudni fogja, hogy a közösségnek mennyi árut kell majd előállítania, termelnie. Kiszámítható lesz a bevétele. Nagyon pozitív, támogató közösséghez csatlakozik, ahol olyan vásárlókból áll majd a vevőköre, akik elismerik és szeretik a munkáját. A szállítási útvonalak is rövidülhetnek, ha eddig messzire vitte az áruját, akkor most majd kevesebbet kell fáradnia. A bevásárló közösségbeli tagság minőséget is jelent a termelőnek, akit szervezőként magad is meglátogatsz, ezzel pedig garanciát nyújtasz a vevők felé, hogy ő valóban őstermelő kistermelő, és kíméletes módon termel. Minél több termelő csatlakozik a rendszerhez, annál könnyebb lesz bevonzani a vásárlókat és fejlődni.

➽➽HÁNY TERMELŐ SZÜKSÉGES AZ INDULÁSHOZ?

Minimum és általánosságban öt termelővel– akik alap élelmiszereket állítanak elő – már el lehet indulni. Legyen egy jó füstölt húsos termelő, egy tejtermékes, egy zöldséges, egy gyümölcsös és egy tojást, lekvárt-szörpöt árusító. Akkor tudod a vásárlókat finoman a helyi élelmiszer felé terelni, ha az alap háztartási szükségleteiket minél jobban kielégíted.

26

|

LASSZÓ NÉLKÜL


VÁSÁRLÓK KERESÉSE, TOBORZÁSA

➽➽VEZESS VÁSÁRLÓI ADATBÁZIST

➽➽AKIKET MÁR ISMERSZ

Kérdezd meg a hozzád hasonló fogyasztási szemlélettel bíró ismerőseidet, csatlakoznának-e egy ilyen közösséghez, szeretnének-e egészséges, helyben termett élelmiszert vásárolni. Nem is gondolnád, de sokan vágynak a doboz­ áruházak termékei helyett a valódi ízekre, egyedül azonban képtelenség beszerezni a többféle élelmiszert. Hívd el őket is a bemutatkozó találkozóra.

➽➽ONLINE KERESÉS

Írj meg egy jól megfogalmazott, figyelemfelhívó szöveget, keress hozzá egy, témába vágó jó fotót és a saját csatornáidon (hírlevél, intézmények listája, Facebook oldal, saját honlap) tedd közzé a felhívást, hogy vásárlókat vársz alakuló bevásárló közösségedbe. A szövegben természetesen a bemutatkozó worshopra szóló meghívás legyen a fő üzenet.

➽➽AKIKET NEM ISMERSZ:

Ugyanezt a szöveget küldd el a médiának – akár ismerős, akár kevésbé ismerős –, mert általában szívesen és ingyen felteszik az ilyen típusú híreket.

Akikkel kapcsolatba léptél, akik érdeklődtek, az ő adataikat is mind érdemes a jó öreg excel táblában gyűjteni.

➽➽MIVEL GYŐZD MEG A VÁSÁRLÓKAT?

Először mindenki arra kíváncsi, neki miért jó. Ez természetes emberi tulajdonság, itt azonban segíteni kell a leendő vásárlónak messzebbre látni: rajta kívül még kinek és minek jó, ha bevásárló közösségben vásárol? A helyi élelmiszer környezetbarát: rövid a szállítási útvonala, és szinte nincs is csomagolása. Az ipari élelmiszer helyett egészségesebb, napon növekedett élelmiszert ehet. A termelő is a környéken lakik, ha nála költi el az élelmiszerre szánt pénzét, akkor egy földit támogathat vásárlásával. A helyi gazdaság élénkülését nagyban befolyásolja, hogy merre áramlik a pénz. Ha a bevásárlóközpontokba visszük a pénzt, akkor ismeretlen úton jut ismeretlen országokba a mi megkeresett pénzünk, ennél viszont jobb szívvel adhatjuk a finom sajtért, kolbászért cserébe egy olyan személynek, aki a közelünkben él. Jobb helyzetbe hozzuk őt, így folytatni tudja a mezőgazdasági munkáját. Hasonló gondolkodású emberekkel fog találkozni a bevásárló közösségben, az

Termelők bevonása,termékek keresése, vásárlók toborzása

| 27összetartozás érzését valahogy mindig jó átélni. Nem feltétlenül drágább a helyi termék, általában laktatóbb, kevesebb is elég belőle. A szervezők által is meglátogatott, ily módon pedig minősített termelőktől vásárolhat. Előre meg tudja rendelni a terméket. Otthonról, kényelmesen átgondolva tervezheti meg a bevásárlást.

➽➽HÁNY VÁSÁRLÓ SZÜKSÉGES AZ ELINDULÁSHOZ?

Ha van 10-15 család az ismeretségi körödben, akik a kezdeményezés mellé állnak, részt vesznek az átadásokon, és vásárolnak a termelőktől, az a későbbi fejlődés stabil alapja lehet.

BEMUTATKOZÓ TALÁLKOZÓ A termelők és a vásárlók toborzása után szükséges tartani egy bővebb tájékoztatót, ahol jelen vannak a megkeresett, meghívott termelők és vásárlók is. Erre az alkalomra hívj meg egy tapasztalt bevásárló közösség szervezőt, aki segítségedre lesz a rendszer jelentőségének megértetésében. A YouTube csatornán nagyon jó kisfilmek vannak már létező bevásárló közösségekről, ezt is használhatod a bemutatkozón lelkesítésként.

Javasoljuk, hogy minimum 5 termelőt sikerüljön elhívnod erre az alkalomra és 20 érdeklődő leendő vásárlót. A találkozó helyszíne lehet bármilyen közösségi tér, ahol ennyien elférnek, de nagyszerű például egy civil szervezetet támogatni a terembérlettel (ha kérnek), valamint az ottani szervezeti tagok is érdeklődhetnek az esemény iránt. A találkozón a termelők is mutatkozzanak be, illetve a vásárlókkal is egyeztessetek kötetlen beszélgetés formájában, hogy milyen elképzeléseik, elvárásaik vannak a bevásárló közösséggel kapcsolatban. A bemutatkozó fontos része a helyi termékekből álló kóstoló, ezért kérd meg a termelőket előzetesen, hogy hozzanak kínálni valót a találkozóra. A találkozó végeredménye az legyen, hogy eldöntitek: milyen rendszert szeretnétek (személyes, közösségi), milyen rendszerességgel lesz az átadás, hogyan folytatjátok tovább, ki milyen feladatokat végez. Kihangsúlyozzuk: ennek az első találkozónak nagy jelentősége van a későbbi működés tekintetében. A részletes ismertető és a bevásárló közösség működésének, értékeinek bemutatásból fogja megérteni a termelő, hogy ez nem piac, nem csupán a profit a cél, hanem egy eszme mellé áll a részvételével. Ugyanígy a vásárlók is itt tudnak bővebben tájékozódni, hogy miből áll a szervezők munkája, mit is jelent az, hogy vásárlásával a termelőt, tágabb értelemben pedig a magyar gazdaságot támogatja.

Termelők bevonása,termékek keresése, vásárlók toborzása

| 29


G Y Ú R J U K

K Ö Z Ö S E N !

Döntések, előkészület, az első átadás ➽➽IDŐPONT

Remélhetőleg sikerrel zárult a bemutatkozó találkozó, és elkezdhetitek gyűjteni a rendeléseket. Itt sem szerencsés, ha túl hosszú idő telik el, nagyjából 2-4 hetet ajánlunk a találkozóhoz képest. Vedd számításba azt is, hogy ha eldöntöttétek a termelői-vásárlói visszajelzések és megbeszélések alapján, hogy belevág-

30

|

tok a szervezésbe, akkor rögtön el kell kezdened meglátogatni a termelőket, még mielőtt az első átadásra sor kerülne. Az átadások időpontjainál el kell dönteni, hogy hetente vagy kéthetente legyenek. Az első időszakban talán a kétheti rendszeresség az ideálisabb, hiszen elég sok feladatot ad majd a szervezés, továbbá a termelőknek is szokniuk kell az új formát, összességében pedig egyelőre


mindenki ismerkedik még a bevásárló közösséggel. El kell dönteni az átadás napját: a legtöbb bevásárló közösség ezt csütörtökre teszi, mert közel esik a hétvégi bevásárláshoz, és valószínűleg nem ütközik más piacnapokkal. Időpontnak a kora esti órákat javasoljuk, mivel az emberek 17 óra körül végeznek a munkahelyeken, az anyukák szabadok, a gyerekek pedig már nincsenek iskolában.

➽➽HELYSZÍN

Kezdetben megfelel egy 80-100 négyzetméteres helyiség, terem. Szerencsés, ha vannak a helyszínen asztalok, amelyekre a termelők kitehetik az áruikat, hiszen ők is könnyebben megmozdulnak, ha a szervezők biztosítani tudják az infrastruktúrát. Fontos, hogy a termelők gond nélkül be tudják hordani a termékeket: ne legyen távol a parkoló, ne legyen sok lépcső az épületben. A vásárlók számára is a közeli parkolási helyszín a kedvező, mert a kényelmetlenséget nehezen viselik. Jó, ha van külső helyszínre is lehetőség ugyanott, ahol a bérelt, kapott terem található. Tavasztól őszig nagyszerű hangulatot teremtenek a napsütéses átadások! Ha külső helyszínről beszélünk, akkor eső esetére el kell gondolkodni sátrak beszerzéséről is. A helyszínen ti, a szervezők is legyetek

jelen egy pulttal, ahol érdeklődni lehet bármiről, segíteni a vásárlókat, rögzíteni az új feliratkozók elérhetőségeit, beszedni a működési hozzájárulást. A helyszín berendezése általában fizikai munkát és időt is igényel. Közösségi rendszernél nem szabad megfeledkezni a ládák, az eszközök és a mérlegek biztonságos tárolásáról, továbbá az élelmiszerek megfelelő – hűtőszekrényben, asztalokon történő – elhelyezéséről sem. Intézményi rendszernél fontos, hogy a helyiség, ahol a termékek tárolása történik, az erre megfelelően kialakított legyen. Legyen benne legalább egy hűtő, illetve asztalok, ahova a csomagok letehetőek. A különféle intézményekben (iskolák, hivatalok, stb.) a munkaidő eltérő időpontokban fejeződhet be, így fontos, hogy a termékek tárolása megoldott legyen.

➽➽A RENDELÉSEK GYŰJTÉSE, ÖSSZESÍTÉSE ÉS ELKÜLDÉSE A TERMELŐKNEK

A csatlakozó termelőktől be kell kérni a kínált termékek listáját, azok pontos megnevezésével, súlyával vagy méretével és árával. Az első alkalommal jó, ha egyesével végigbeszélitek velük a listát. Utána az átadás előtti héten (amikor már működik a rendszer) mindig fel kell hívni őket, hogy mi változott, tudnak-e még más terméket is hozni vagy mi fogyott el. Döntések, előkészület, az első átadás

| 31


Néhány termelőnél nehézséget okozhat az e-mailes kommunikáció, esetleg a feladataik elvégzése közben nincs idejük határidőre elküldeni a listát. Végeredményben a rendszer építéséhez és a kapcsolat ápolásához is nagymértékben hozzájárul, ha rendszeresen tudtok beszélni egymással. A bemutatkozó találkozón összegyűjtött e-mail címekre, illetve minden érdeklődő e-mail címére küldd ki a rendelési excel táblát a rendelések leadási határidejével és az átadás időpontjának megjelölésével. A termelők e-mail címére is érdemes ezt elküldeni, hogy ők is értesüljenek a rendelésről, és részesei legyenek minél jobban a közösség működésének. A visszaküldött excel táblákból összesíteni kell az egyes emberek megrendeléseit, és termelőnként készíteni egy táblázatot– pdf formátumban elmenteni – majd elküldeni azt a termelőknek. Ahogy a bevásárló közösség növekszik, úgy egyre fontosabb lesz, hogy a termelő előre készítse össze – név szerint külön csomagolva – a megrendeléseket.

32

|

GYÚRJUK KÖZÖSEN!

Ez néha nehezükre eshet, de a forgalom növekedésével belátják, hogy csak így tudják gyorsan kiszolgálni a vevőket.

➽➽TERMELŐLÁTOGATÁS

Egyeztess időpontot a termelővel, és látogassátok meg a gazdaságát. Ilyenkor alkalom nyílik a hosszabb beszélgetésekre, megismerheted a termelő helyzetét, sikereit és esetleges problémáit, amelyekkel naponta meg kell küzdenie. Fontos, hogy partnernek tekintsd a termelőt, és érezze, hogy valóban érdekel a tevékenysége, a személyisége. Ha van rá mód, nézzetek végig egy-egy részfolyamatot, és jegyzeteljétek le, amiről mesél a gazda. Csodás mondatok szoktak születni ilyenkor. Kérdezzétek ki a kezdetekről, hogyan indult a gazdálkodási tevékenysége, a vegyszerhasználatról, állatok vakcinázásáról, használ-e környezetbarát védekezést a kártevők ellen. Ez egyfajta bizalmon alapuló minőségbiztosítás, hiszen a vásárlók is igénylik, hogy ilyen módon ellenőrzött termelőtől vásárolhassanak. Előfordul, hogy egy-egy termelő ódzkodik a látogatástól, talán mert túl hivatalosnak érzi. Meg tudod nyerni őket azzal, ha elmondod nekik, hogy ez a bizalom kialakítása miatt fontos, illetve azért, mert szeretnéd őt és gazdaságát jobban megismerni. A látogatásra jó, ha viszel magaddal fotós munkatársat – ezt is jelezd előre a termelőnek – hiszen a szép képekkel később kiváló anyagokat tudsz megje-


lentetni a médiában és a saját oldalaidon is. Mivel a szervezők általában nem élelmiszeripari szakemberek, ezért csak jó szándékú és jó szemű, kreatív kérdezőkként veszünk részt a látogatásokon. Itt nem írunk le minden ágazatot, mert logikusan ki lehet találni, hogy hol, mire kell figyelemmel lenni. Ezeket érdemes megkérdezni vagy figyelni rá a látogatáskor: ➼➼ milyen jogi személyiségként termel: őstermelő, kistermelő, stb. ➼➼ rendben vannak-e a papírjai – ezt saját maga miatt is jó megkérdezni, megnézni ➼➼ mióta gazdálkodik, családi hagyományt visz-e tovább, általános érdeklődő kérdések ➼➼ hány helyszínen értékesít, előre láthatólag lesz-e kapacitása a bevásárló közösséget ellátni. Zöldség vagy gyümölcs termelőnél: ➼➼a terület nagyságából körülbelül meg lehet állapítani, valóban saját terméket fog-e árusítani ➼➼ rákérdezhetsz, milyen vegyszereket, védekezési módokat használ ➼➼van-e tároló kapacitása a télálló terményekre, például egy nagy területtel rendelkező almás termelőnek biztosan kell tartania hűtőházat Tej és feldolgozott tejterméket, húsárut árusító termelőnél: ➼➼ higiéniai körülmények az állatok körül és a feldolgozás helyén

➼➼vajon a gazdaságban születnek vagy

kelnek ki az állatok ➼➼ mennyi időt tölt az állat a gazdaság-

ban ➼➼ milyen takarmányt biztosít az állatoknak, azok kapnak-e tápot ➼➼ milyen vakcinákat kapnak az állatok Lekvárt, szörpöt, befőttet, zöldségkrémet feldolgozó termelőnél: ➼➼valóban van-e olyan és annyi gyümölcse, zöldsége, amiből előálltja a termékeket

➽➽AZ ELSŐ ÁTADÁS

Ha megvan a helyszín, a rendelésfelvétel és a termelőknek a kiküldés lezajlott, akkor jöhet az első átadás! A termelőket kérd meg, hogy fél órával a kezdés előtt érjenek oda, hogy legyen elég idő kipakolni. Kérd, hogy tegyék ki a termékek árát is. Innen már a helyzet viszi magát előre, jönnek a spontán helyzetek, a kérések, és izgalmas két óra áll a szervezők előtt.

➽➽AZ ELSŐ ÁTADÁS UTÁN

Szervező kollégáiddal elemezzétek ki a tapasztalatokat, amibe hasznos bevonni a termelőket és – ha szükséges – a vásárlókat is. Érdeklődd meg, hogy mit gondolnak, elég kényelmes volt-e a helyszín, megfelelő volt-e az időpont, és így tovább. Kérd ki a véleményüket, mivel lehetne javítani a szervezést és az átadást. Döntések, előkészület, az első átadás

| 33


V E R B Á L I S

V E T Ü L E T

Kommunikációs javaslatok ➽➽NÉV

Az első lépés a bevásárló közösség nevének kiválasztása. Sokan választják a „kosár” és a „szatyor” elnevezést vagy gyűjtőnevet, visszautalva a már működő bevásárló közösségek nevére. Segít, ha a városod neve is szerepel az elnevezésben, így az online kommunikációban egyértelmű lesz, melyik régióban dolgozol.

➽➽ARCULAT

Ha van rá forrásod, vagy van önkéntes grafikus a csapatban, aki vállalja a logó és az arculat elkészítését, az szerencsés lehet. Ha nincs, akkor persze e nélkül is boldogulni fogtok, és ráér ezt egy későbbi szakaszban elkészíteni, amikor már lesz rá pénzetek.

➽➽HÍRLEVÉL

A heti, kétheti rendelésről szóló értesítő hírlevél az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna a már meglévő

34

|

vásárlók felé. Jó közösségformáló erő, ha a termelők maguk is szerepelnek a hírlevél címzettjei között. Néhány fontos tartalom, amit bele kell venni: ➼➼ meddig lehet leadni a rendelést ➼➼ mikor lesz a következő átadás és milyen helyszínen ➼➼az új termékekről rövid, kedvcsináló információ ➼➼egyes termelők propagálása, ha erősíteni szeretnéd a forgalmukat ➼➼egy rövid mondat arról, hogy ha valamelyik tagnak van olyan ismerőse, akit érdekelhet a bevásárló közösség, akkor továbbítsa neki a levelet ➼➼a levél végén információ a csatlakozási lehetőségről ➼➼ havonta, kéthavonta egy rövid bekezdés a bevásárló közösség működési elveiről Fontos irányelvek: ➼➼az e-mail címek mindig titkos másolatban legyenek, a levél címzettje pedig a bevásárló közösséged e-mail címe legyen➼➼a terjedelme ne legyen több egy A4-

es oldalnál ➼➼jól megszerkesztett szöveget küldj, jó helyesírással ➼➼csak pozitívan kommunikálj, ne legyenek benne riogató, bűntudatot keltő mondatok ➼➼elég 3-5 rövid kedvcsináló az egyes termékekről ➼➼ ne küldj csatolt fotókat, mert e miatt néhány levelező rendszer nem juttatja el a levelet a címzetthez. (Ha szeretnéd, elküldjük az általunk használt hírlevél mintáját.)

➽➽KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Készíts a bevásárló közösségnek saját Facebook oldalt. Személyiség profil azért sem jó, mert később például nem tudsz hirdetést feladni, korlátozott az ismerősök száma, viszont egy oldal üzenetei – a beállításoktól függően – több emberhez eljutnak, ráadásul ezen a felületen eseményt is lehet létrehozni. Ha van szervezeti Facebook oldalad, akkor is hasznos, ha a bevásárló közösségnek egy külön oldalt szánsz. Itt csak a bevásárló közösséggel kapcsolatos hírek jelenjenek meg, mert nagyon nem szerencsés, ha keveredik az információ. Csak jó minőségű fotóval posztolj. Mindig tartalmazza a poszt a rendelési és csatlakozási lehetőségeket: e-mail cím, webshop cím, stb. Nagyon fontos a pozitív hangvételű, jó

36

|

VERBÁLIS VETÜLET

érzést keltő nyelvezet. Ne alkalmazz riogató, negatív hangvételű vagy más, nem helyi terméket rossz színben feltüntető posztot. A toborzási szakaszban is adj hírt a készülődésről és a szervezkedésről, fényképpel illusztrálva. Kérd meg a közönséget, hogy osszák meg a posztjaidat. Ne túl sokszor azonban, mert az egy idő után visszásnak is tűnhet. Később, a megrendelés gyűjtésének időszakában naponta kétszer posztolj. Fontos, hogy ez a csúcsidőszakban történjen: reggel 8-9 óra és este 19-22 óra között. A médiára jellemző fogyasztói szokásoknak érdemes utánanézni az ilyen témájú kutatásokkal foglalkozó social media oldalakon (pl.: BeSocial). A napi két poszt nem sok, ennél kevesebb viszont kevés ahhoz, hogy eljusson az érdeklődőkhöz. Nem szükséges eseményt (event) létrehozni az átadásokra, mert nincs nagy ereje. Minden átadás után posztolj 10-15 képet vidám szöveggel, mindig legyen benne a rendelésre buzdítás konkrétummal: e-mail cím, ahol kérheti a rendelési listát vagy webshop cím. Mutasd be egyesével a termelőket, sok képpel, 10-15 mondattal, szintén rendelési lehetőséggel kiegészítve. Tegyél ki recepteket, amelyek helyi termékekből készülnek. A rendelési időszakon kívül is kommunikálj a bevásárló közösség működési elveiről, hogy minél többekhez eljusson az üzenet.


Ha kedvesen, színvonalas képekkel és lelkesítő szövegekkel posztoltál, hamarosan sok követője lesz a bevásárló közösséged oldalának.

Ha van a városodban jól működő helyi rádió és televízió, velük is érdemes kiépíteni a kapcsolatot: riportot adni nekik és elhívni őket az eseményekre.

➽➽KOMMUNIKÁCIÓ

➽➽ SZÓRÓLAP, PLAKÁT

A HELYI MÉDIÁBAN

A helyi online felületek szívesen közlik a termelőlátogatáson összeállított fotós és szöveges anyagokat. Ebben bemutathatod a termelőt, a gazdaságot, azt az egyediséget, amit munkájával képvisel. Egyre több a fiatal termelő, őket mindig nagy lelkesedéssel olvassák a magazinokban szeretgom. hu/content/83276. A bevásárló közösségről általánosságban is eljuttathatsz cikket a médiához, valamint az alakuló közösség híréről is. A cikk végén mindig hívd fel a figyelmet a bevásárló közösséghez való csatlakozásra, és legyen a cikkben a Facebook oldaladra vagy a honlapodra mutató élő link. szeretgom.hu/content/83085. Készíttess egy bannert, és kérd meg a helyi, olvasott médiumokat, hogy azt tüntessék fel az oldalukon.

KÉSZÍTÉSE

Ha van rá forrásod, készíthetsz nyomtatott hirdetési anyagot is. Eljuttathatod azt óvodákba, gyermekorvosi rendelőkbe, baba-mama klubokba, művelődési intézményekbe, nagy forgalmú helyekre, vagyis ahol a célcsoportod valószínűleg megfordul.

➽➽BEMUTATKOZÁS RENDEZVÉNYEKEN

A városodban szervezett, nagy látogatottságú rendezvényeken (majális, fesztiválok, ünnepek) is bemutathatod a bevásárló közösséged. Általában szívesen adnak egy standot, ahol egy információs pultot rendezhetsz be, és jelenléteddel színesítheted a rendezvényt. Készülj e-mail feliratkozási lehetőséggel, szórólappal, illetve nem árt, ha van molinód vagy rollupod. Nagy csábító erő, ha kis kóstolót, falatkákat is kiteszel a pultodra. Ha meg tudsz győzni egykét termelőt, hogy ők is vegyenek részt az eseményen, akkor kérd meg őket, hogy egyrészt adjanak kóstolót a vásárlóknak, másrészt pedig ők is kommunikálják, hogy egy bevásárló közösség tagjai, ahova várják a további csatlakozókat. Kommunikációs javaslatok

| 37


S Z U P E R C S A P A T

Együttműködés a vásárlókkal A rendszer egyik nagyon fontos eleme a vásárlók felé történő kommunikáció és a velük kapcsolatos interakciók. Ha már elkötelezte magát egy vásárló, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy meg is maradjon a közösségben. Figyelembe kell venni, hogy napjaink fogyasztói – többen azok közül is, akik a bevásárló közösségbe érkeznek – szinte mindent és azonnal akarnak, ráadásul kiváló mi-

38

|

nőségben. Hosszú és finom megoldásokat igénylő folyamat, amíg minden nehézség ellenére valaki állandó vásárlója marad a közösségnek. Az évek során azt láttuk, hogy minden igyekezet ellenére van bizonyos mértékű lemorzsolódás, és ezzel egyidejűleg új vásárlók megjelenése is. Van egy kemény mag, akik évek óta vásárlóink és van egy réteg, akik jönnek-mennek. Néhányuknak megváltozik


az élethelyzete (pl. messzebb költöznek, új munkahelyük lesz és nem érnek oda az átadásra, stb.) vagy a vásárlási szokásaik, ezekkel az esetekkel igazából nem lehet mit kezdeni.

➽➽A KÖZÖSSÉG TAGJAI

A vásárlót a közösség tagjává kell varázsolni. Nem erőltetett módszerekkel, reklámfogásokkal, akciókkal, hanem nagyjából a következő alpontokban leírtak alkalmazásával. Valahogy úgy, hogy természetes módon érezze: egy szuper csapathoz tartozik, ahol – amellett, hogy meg tudja vásárolni az élelmiszerét – mindig törődnek vele, meghallgatják és kikérik a véleményét is.

➽➽ŐSZINTESÉG

Azt tapasztaltuk, hogy a kommunikációban nagy ereje van az őszinteségnek. Ha hibáztunk, kendőzetlenül el szoktuk mondani az okát, illetve ha a termelő hibázik valamit (elfelejt jönni, elfelejt elhozni néhány terméket, stb.) azt is a maga puritánságában közöljük, mindig a megfelelő ellentételezés és bocsánatkérés közepette. Annak ellenére, hogy a bevásárló közösség motorja vagy, nem jó felsőbbrendűnek, titokzatoskodónak vagy nem szavahihetőnek lenni. A közösség vezetőjeként fontos a bizalom kiépítése, és ezt csak őszintén lehet megtenni.

➽➽E-MAIL-ES KOMMUNIKÁCIÓ

A bevásárló közösségnek valószínűleg lesz egy e-mail címe, ahova a rendelések érkeznek, és ahol leveleztek a vásárlókkal. Minden ide küldött kérdést meg kell válaszolni, még ha olyan kérdés is érkezik, amit azonnal nem lehet megválaszolni (egyeztetni kell másokkal vagy utánanézni valaminek) akkor is vissza kell jelezni, és kérni egy kis türelmet az érdemleges válaszadásig. Fontos, hogy a vásárló azt érezze, hogy foglalkoznak vele és problémájával, mert ez segíti a megmaradását a bevásárló közösségben.

REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE Minden egyes reklamációt kezelni kell annak megoldásáig vagy feloldásáig. A jól elrendezett reklamáció a legjobb elkötelezettséget erősítő módszer. Amikor

Együttműködésa vásárlókkal

| 39


vásárlóként negatív visszajelzést adunk, akkor a legritkább esetben éreztetik csak velünk azt, hogy számít és fontos a véleményünk. Ha azonban sikeresen és odafigyelve történik a reklamáció kezelése, az meglepően pozitív érzéseket válthat ki a vásárlóból. A reklamációnak többféle fajtája lehet:

➽➽A VÁSÁRLÓ A TERMELŐNEK JELEZ VISSZA

➼➼ezt általában elintézik maguk között,

és előfordul, hogy nem jut el a szervezőkhöz az információ, ilyenkor tehát nincs vele tennivaló.

➽➽A VÁSÁRLÓ A SZERVEZŐNEK JELEZ VISSZA

➼➼ rendkívül fontos, hiszen a termékkel

elégedetlen vásárló könnyen elhagyja a közösséget ➼➼segítséget kell nyújtani számára a termékkel kapcsolatos reklamáció kezelésében ➼➼ nem minden esetben szeretne a termelőnek jelezni, ilyenkor közvetíteni kell a két fél között ➼➼ kellő körültekintéssel és alapossággal kell kideríteni az igazságot ➼➼ lehetőség szerint kérjük meg a vásárlót, hogy hozza vissza a problémás terméket, vagy készítsen róla fotót,

40

|

SZUPERCSAPAT

mert a termelő ezeket látva tudja beazonosítani a problémát, és azon utána javítani. Bár nem jellemző, de ezzel a vásárlói oldal egyfajta visszaélését is meg lehet előzni. ➼➼igyekezni kell nem megbántani egyik felet sem ➼➼olyan esetben, amely hétköznapi ember számára nem egyértelmű, célszerű kikérni szakember véleményét: például hogyan kell tárolni az egyes sajtféléket vagy füstölt árut. ➼➼ lehetőség szerint történjen meg a termék cseréje, és a vásárló számára kielégítő információ átadása, miért fordult elő a hiba ➼➼ meg kell köszönni a visszajelzését és tudatni vele, hogy ez egy jó dolog, mert ettől épül, fejlődik a bevásárló közösség.


➼➼ hagyjunk helyet az egyéb vélemé➽➽POZITÍV VISSZAJELZÉSEK

➼➼ilyen is van! Ezt minden esetben el-

juttatjuk írásban vagy szóban a termelők felé.

➽➽VÉLEMÉNYKÉRÉS

nyek kifejtésére ➼➼a véleménykérő levél kiküldésekor

egy jól megfogalmazott e-mail szövegtörzs is szükséges, amelyben kifejted, milyen fontos a vásárló véleménye, és a válaszadásával a közösséget segíti ➼➼a hivatalos formula mellett minden személyes alkalmat ragadjunk meg a vásárlók véleményének kikérésére.

➼➼évente legalább egyszer célszerű

egyszerű, online kérdőív formájában kikérni a vásárlók véleményét ➼➼ mondják el: milyen termékeket szeretnének, milyen fejlesztéseket látnának szívesen, mivel nem elégedettek. Ez azért is jó, mert a termelők a válaszok alapján tudják alakítani a termékpalettájukat ➼➼az adható válaszokat érdemes jó előre megírni, hogy csak be kelljen jelölniük a válaszokat

NEHÉZSÉGEK A VÁSÁRLÓKKAL ➽➽A VÁSÁRLÓ MEGRENDELTE A TERMÉKET, DE ELFELEJTETT ÉRTE JÖNNI

➼➼az átadáson legyen nálad laptop a tagi

excel táblával és telefonszámokkal. A termelővel tudatni kell, hogy szóljon, ha valaki nem jött a termékéért, mert abban az esetben utánajártok a kérdésnek. Ha sikerül felhívni a vásárlót, adj neki választási lehetőséget: vis�szajöhet a termékéért vagy átveheti azt a következő átadáson. Olyan megoldás is lehetséges, hogy másnap az irodátokban biztosítotok ilyen alkalmakra átvételi lehetőséget. Ilyenkor a termelőnek kifizetjük az áru értékét, amit másnap megkapunk a vevőtől. Ha az irodai átvételt választja, akkor mindig megkínáljuk valamivel, és beszélgetünk vele. Együttműködésa vásárlókkal

| 41➽➽A VÁSÁRLÓ ELJÖTT, DE OTTFELEJTETT TERMÉKET

➼➼ugyanaz, mint az előző esetben. Ilyen-

kor is felhívjuk és egyeztetünk az átvételről.

➽➽VIS MAJOR: VALAMI KÖZBEJÖTT A VÁSÁRLÓNAK

➼➼ugyanaz, mint az előző esetekben.

Ilyenkor is felhívjuk és egyeztetünk az átvételről.

➽➽ROSSZ HÍRÉT KELTI A KÖZÖSSÉGNEK

➼➼előfordul, hogy valaki nem érti meg,

hogy ha csak úgy betéved az átadásra, miért nem kaphat a termékek közül, amelyeket mások megrendeltek. Túl sok problémás esettel szerencsére nem volt dolgunk, ilyenkor azonban próbáljuk megértetni a vásárlóval a rendszer működését és a rendelés menetét. ➼➼ ha negatív Facebook hozzászólás érkezik: kedves stílusban válaszolunk és szintén a megértés felé tereljük a kérdést. Sokszor a többi vásárló is hozzászól és a bevásárló közösség védelmére kel.

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Közösségi és intézményi rendszereknél: az élelmiszer-beszerző közösségek a hazai gazdasági rendszerek nagyon új formái, valahol a non-profit és a gazdasági élet határán mozognak. Mivel sokszereplős modellekről van szó (termelők, vásárlók, önkéntesek, működtető szervezet) – valamint az élelmiszer-biztonságot komolyan kell venni –, ezért fontos, hogy a felelősségi körök és a szükséges élelmiszerbiztonsági intézkedések lefektetésre kerüljenek. Ebben a dokumentumban érdemes azt rögzíteni, hogy a termelőknek hogyan kell beszállítaniuk, csomagolniuk a termékeiket. Pl. nyugta adási kötelezettségtől a termék tulajdonságok feltüntetéséig a csomagoláson. Több élelmiszernél nagyon lényeges a csomagolás minősége és más tényezők, például a friss húsoknál a hűtési lánc. Érdemes a Magyar Élelmiszerkönyvet átnézni a szükséges tudnivalók összegyűjtéséhez. omgk.hu/magyarelelmiszerk.htm A NAK honlapján található Helyi Termék Kézikönyvben is megtalálod a szükséges szempontokat. Ha biztosra szeretnél menni, küldd el a NÉBIH-nek egyeztetésre, jóváhagyásra az elkészített szabályzatot. nak.hu/ kiadvanyok/kiadvanyok

Együttműködésa vásárlókkal

| 43


G A Z D A I G A Z Í T Ó

Együttműködés a termelőkkel Sokat tehetünk azért, hogy a termelő is hosszútávon a közösség tagja maradjon. Sokat segít, ha a személyének sok figyelmet szentelünk, mert ezzel a magáénak fogja érezni a „nagy vásárló családot”. Ehhez is szükséges empátia és őszinte odafigyelés, így akkor is kiáll a közösség mellett, és részt vesz az átadáson, ha éppen hullámvölgybe ért a forgalma.

➽➽HÍRLEVÉL

➼➼a rendelési hírlevelet a termelők is

kapják meg, így láthatják a kommunikációt, és hozzászólhatnak, ha van véleményük.

➽➽KOMMUNIKÁCIÓ

➼➼szokták is kérni, de érdemes külön

odafigyelni, hogy a hírlevélbe kiegyensúlyozottan kerüljön bele minden termelő árujáról egy-egy figyelemfelhívó szöveg. Ugyanígy a közösségi oldalon is szerencsés minden ter-

44

|

melőt kiegyensúlyozottan posztolni ➼➼ ha új termék, termelő érkezik, az min-

denképpen kerüljön bele a hírlevélbe.

➽➽RENDELÉS FRISSÍTÉSE

➼➼a heti átadás után, az új rendelés ki-

küldése előtt minden alkalommal felhívjuk az összes termelőt. A termékkínálat mellett mindig beszélünk pár szót egyéb dolgokról is, ami éppen közös témánk volt legutóbb. Fontos a jó kapcsolat, mondhatni barátságban lenni a termelőkkel.


gyeljünk oda, hogy soha ne zavarjuk a munkavégzést. Az is megoldás lehet, ha lelkes önkéntesünk, aki amúgy is az adott intézményben dolgozik, végigkínálja kollégáit az adott termékkel.

NEHÉZSÉGEK A TERMELŐKKEL ➽➽NEM KÉSZÍTI ÖSSZE ELŐRE A MEGRENDELÉSEKET

➼➼a megrendelések összekészítésének ➽➽AZ ÁRUSÍTÁS SEGÍTÉSE

➼➼ nem minden termelő profi eladó, ezért

ebben is segíteni kell őket. Erre a kóstoltatás eszközét szoktuk alkalmazni: a termelő az info pult melletti standon árul, és kóstolót készít a termékeiből. Ha nehezebben lép interakcióba a vásárlókkal, segítünk neki megszólítani a vásárlókat, így vidám invitálásunkat és diskurzusunkat látva a termelő is kedvet kap, hogy jobban kommunikáljon a vásárlókkal ➼➼az áruk megfelelő kipakolását is lehet segítő szándékkal véleményezni: hozzon terítőt, vagy dekorációt, tegye ki az árakat, legyen ízléses a standja. ➼➼ intézményi rendszernél is szervezhetünk kóstolókat és bemutatókat az új termékekből. Ennek időpontját az adott intézmény e feladattal megbízott munkatársával egyeztessük előtte. Fi-

előnyeit néha több időbe telik a termelőnek belátnia és ráéreznie. Minden alkalommal jelezni kell neki, hogy a következő átadásra készítse elő és kezelje külön a megrendelt termékeket. Előbb-utóbb megszokja és megérti a gyakorlatban, hogy könnyebbséget jelent neki az átadáson, ha gyorsabban tudja kiszolgálni a vásárlóit.

➽➽VALAMILYEN OKNÁL FOGVA NEM TUDJA TELJESÍTENI A RENDELÉST

➼➼itt sokféle eset előfordulhat: túlérett

a termék (zöldség-gyümölcs), a tehén nem adott elég tejet, megszökött a marha a vágóhídról, otthon felejtette a terméket, elfelejtett eljönni az átadásra, betegség jött közbe, stb. Ilyenkor, barátságosan kifejezEgyüttműködésa termelőkkel

| 45


zük nemtetszésünket, és kívánunk – az alkalomhoz illően – mielőbbi gyógyulást vagy a helyzet normalizálódását. ➼➼ ha még az átadás előtti napokban derült ki a probléma, akkor a vásárlókat, akik tőle rendeltek, értesíteni kell e-mailben.

➽➽ELADTA MÁSHOL A TERMÉKET

➽➽ELADJA MÁSNAK A TERMÉKET AZ ÁTADÁSON

➼➼ez azért fordul elő leginkább, mert

nem csomagolt előre, és nem követi a rendelést, ugyanolyan dorgálásban lesz része, mint amikor máshol adja el a terméket. Ha a vásárló eljut oda, hogy előre rendeljen, az ilyen esetek miatt nagymértékben meg tud rendülni a bizalma.

➼➼a megrendelt termékeket máshol el-

adni (piacon, egyéb árusító helyen) nem túl etikus, de néha előfordulhat a termelőkkel. Ilyenkor felhívjuk a figyelmüket, hogy a bevételük megteremtése mellett legyenek tekintettel a bevásárló közösség működésére, mivel súlyos károkat okoz a vásárlói elkötelezettség alakulásában, ha a vevő nem kapja meg az előre rendelt árut. A termelőnek nagyon is érdeke a vásárló bizalmának megtartása. Amennyiben ezt megérti, akkor nem adja el a már megrendelt terméket.

➽➽ELKÉSIK AZ ÁTADÁSRÓL

➼➼egyszer-egyszer előfordul, közbejö-

het családi esemény, előre nem tervezhető dolgok. Ha többször késik a termelő, beszélni kell vele, mert az átadás elejére érkező vásárló nem fogja megvárni, vagy hosszú sor alakulhat ki a késése miatt. Mindkettő csalódottságot okoz, és árt a rendszernek.

➽➽KEVÉS LETT A RENDELÉSE, NEM TELJESÍTI A RENDELÉST

➼➼a termelői megállapodásban rög-

zítheti a termelő, hogy mennyi az a minimum rendelés, amelyet elhoz az átadásra. Ha ez kevesebb, mint a meghatározott összeg, akkor azt jelezni kell a vásárlók felé, hogy nem fognak hozzájutni a megrendelt ter-

46

|

GAZDAIGAZÍTÓ


mékükhöz. Itt is kicsit csorbát szenved az elkötelezettség, de bízzunk a vásárlók megértésében.

vásárló megtévesztése is felmerülhet, ezért mindenképpen jelezni kell a termelőnek, hogy gondosabban járjon el a csomagoláskor.

➽➽HIÁNYOZNAK A TERMÉKINFORMÁCIÓK A CSOMAGOLÁSRÓL

➼➼figyelmeztetni kell, hogy a hiányos

csomagolás miatt egy esetleges ellenőrzéskor megbüntethetik, illetve nagyobb bizalommal van a vásárló a termék iránt, ha korrekten feltüntetik rajta az összetevőket és a kötelező adatokat. Másrészt a vásárlónak jogában áll tudni a termékről, az alapanyagokról, a lejárat dátumáról és a készítőről.

➽➽NEM MEGFELELŐ A TERMÉK CSOMAGOLÁSA

➽➽HIGIÉNIAI KÖRÜLMÉNYEK

➼➼a termelő gyakorlati teendőinek vég-

zése közben sérülhetnek az alapvető higiéniai követelmények. A különféle élelmiszerek árusítási körülményeire, szállítására és tárolására vonatkozóan szabályokat ír elő a hatóság. Személyes rendszernél ezek betartása a termelő feladata, de tudnod kell a higiéniai követelményekről, hogy a szabályos működést biztosíthasd. Ezeket a saját rendszeredre vonatkozóan a NÉBIH szakembereitől tudod megérdeklődni, illetve a honlapjukról tájékozódhatsz.

➼➼előfordulhat, hogy a savanyúság vagy

a befőtt használt üvegbe kerül, amiről nem távolították el a régi címkét. Ez ilyen formában nem szabályos, a

➽➽PONTATLANUL MÉRI A RENDELÉST

➼➼a kimért termékeket (pl.: sajtok, fel-

vágottak) a megrendelési mennyiséghez minél jobban közelítve kell mérni. Nem vet jó fényt a közösségre, ha megcsúszik a kés és rendszeresen többet kap és fizet a vásárló.

Együttműködésa termelőkkel

| 47


M I N D E N N A P I

R U T I N U N K

Működtetés hosszú távon A közösség megalakulása után is izgalmas és sokrétű feladatok várnak a szervezőkre. Ahhoz, hogy a rendszer szép lassan fejlődjön, a vásárlókat ne érje csalódás, a termelőknek növekedjen a forgalma, és új vásárlókat találj, egész évben munkálkodni kell. Azt is figyelembe kell venni, hogy ne sérüljön az egyes termelők érdeke, de sikerüljön betartat-

ni velük a közösen hozott szabályokat. Alább kiemelünk néhány fontos témát, amelyekre figyelni kell, és amelyek szükségesek a megmaradáshoz.

➽➽TERMELŐI ÉS VÁSÁRLÓI OLDALON IS PRÓBÁLNI BETARTANI A SZABÁLYOKAT

A vásárlók hajlamosak elfelejteni a működési hozzájárulás befizetését, és előfordul, hogy nem jut el hozzájuk egyértelműen az üzenet. Ilyenkor: ➼➼a rendelési e-mailbe havonta célszerű beletenni egy erre felhívó szöveget ➼➼az átadáson évente 2-3 alkalommal szórólapozhatsz ➼➼a kommunikáció fontos eleme legyen a rendszer működésének, és annak minél többszöri ismertetése: a Facebook posztok fele tartalmazzon erre vonatkozó információt ➼➼az átadáson az infó pulthoz érkező vásárlóknak el tudod mondani a működést.

48

|


A termelőkkel általában a „Nehézségek a termelőkkel” c. fejezetben leírtak fordulnak elő. Általánosságban: ➼➼ néha nehéz megérteni a problémáikat, hogy miért késnek, nem jönnek, nem csomagolnak, de a háttérben mindig meghúzódik valamilyen emberi tényező: sok termelési munkája volt, kevesebb figyelmet tudott fordítani a rendelésekre. Mindig jelezzük nekik az eltéréseket, mert nekünk szervezőknek egyszerűen meg kell tudnunk oldani a helyzeteket. Nehéz szakítani egy termelővel, de ha a közösség érdeke többször vállalhatatlanul sérül, akkor meg kell lépni azt.

➽➽TERMELŐK KÉSŐBBI BEVONÁSA

Fontos szempontok: ➼➼ lehetőség szerint ne maradjon el a

termelő meglátogatása közösségbe kerülése előtt. Így későbbre tolódhat ugyan a belépése, de ezzel sok félreértés és hiba kiküszöbölhető. Ha a látogatás később történik meg, mint a bekerülés, nehezebb elutasítani őt. ➼➼ új termelő bevonása előtt mindig ajánlott megvizsgálni, hogy találunk-e a meglévő termelők között olyat, akinek van hasonló áruja. Mérlegelni kell, vajon elbírja-e az adott termelő a forgalomcsökkenést az új termelő jövetelével, várható-e kereslet a két azonos termékfajtára. Ezt a termelővel is meg

kell beszélni, hogy tudjon róla, ha új kolléga érkezik. Előfordulhat, hogy az azonos terméket hozókat nem ugyanarra az aktuális hétre hirdeted meg, a vásárlók mégis átpártolnak egyiktől a másikhoz. Ilyenkor történik meg az, hogy dönt a piac, és a rosszabbul járt termelő valószínűleg el fogja hagyni a közösséget.

➽➽A VÁSÁRLÓK MEGTARTÁSA

Az lenne az optimális, hogy ha egyszer valaki megízlelte a bevásárló közösségben a finom helyi termékeket, akkor az attól kezdve minden átadáson vásároljon. Ez sajnos a valóságban azonban nem ilyen egyszerű, és sok lépést kell megtennie a vevőnek fogyasztói viselkedése megváltozásához. Sokat segíthetünk neki ebben, de az elkötelezettség mindenkinél más okból és máskor következik be. Amit megtehetsz: ➼➼a vevőkre történő odafigyelést nagyon karban tartod ➼➼ügyelsz rá, hogy ne legyenek hosszú sorok ➼➼odafigyelsz, hogy kényelmes legyen a parkolás, az átadás helyszíne, és esetleg hangulatos is ➼➼ minél több terméket hoznak a termelők, annál inkább kielégíted a vásárlási szükségletét ➼➼ ha egy húzó terméket hozó termelő elmarad, a vásárló is elmarad, mert a többi, számára kevéssé fontos termék Működtetés hosszú távon

| 49miatt nem fog eljönni az átadásra ➼➼ minden átadáson kóstolót is tart va-

lamelyik termelő ➼➼ minél jobb minőségű, hiteles gazdál-

kodásból származó élelmiszert biztosítasz ➼➼őszinte, figyelmes, megértő vagy, és jó problémamegoldó készséggel rendelkezel, illetve ezeket fejleszted.

➽➽A RENDELÉSI KEDV NÖVELÉSE

A személyes termelői jelenléttel működő bevásárló közösségnél automatikusan kialakulhat az a helyzet, hogy a vásárlók piacozni kezdenek, vagyis nem rendelnek, nem fizetnek működési hozzájárulást, hanem jönnek, vásárolnak, és viszlát. A termelőnek a minél nagyobb forgalom az érdeke, tehát a megrendelésen felül mindig fog hozni plusz árut, így ennek a burjánzásnak elég nehéz gátat vetni. Sérül viszont a rendszer, és az is megeshet, hogy aki eddig szorgalmasan rendelt, az észreveszi, hogy rendelés nélkül is lehet vásárolni majdnem mindent, így leszokik róla. Vannak, akik a legjobb kommunikáció és rábeszélés ellenére sem lesznek hajlandóak rendelni, mégis jönni fognak és vásárolni. Esetleg az is előfordulhat, hogy a piacozók miatt hamarabb elfogy egy idényjellegű termék, így az előrendelők igényeit rövidebb ideig tudod kielégíteni. Nem lehet bezárni a kaput és csak azokat beengedni, akik igazoltan rendeltek, bár ez is lehet egy végső megoldás.

Amit tehetsz: ➼➼jutalmazod a rendelőket kedvezménnyel, sorsolással ➼➼ közös programokat szervezel az előre rendelőknek ➼➼ kiteszel egy jól látható táblát az átadáson a rendelésről és a működésről.

➽➽FOLYAMATOS ÉS PONTOS ADMINISZTRÁCIÓ

A nyilvántartások kezelése elengedhetetlen feltétel, ezekről az előző fejezetekben írtunk. A későbbi tervezésekhez nyilván kell tartani az egyes számszerűsíthető paramétereket éves szinten: hány darab rendelés érkezett, milyen összegben, mennyien fizetnek működési hozzájárulást, hány fő vásárló rendel állandóan, kik az elmaradók és vannak-e visszatérő vásárlók. Ezekből fontos köMűködtetés hosszú távon

| 51


vetkeztetéseket lehet levonni, mert ha például túl nagy a fluktuáció, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a működés melyik pontja nem felel meg a vásárlói igényeknek, mi okozhat kényelmetlenséget, esetleg nemtetszést.

➼➼ konkrét célok és számok kitűzése a

következő évre ➼➼ezekhez feladatok és felelősök hoz-

zárendelése ➼➼szükség esetén a szervezeti rendszer értékelése ➼➼ nem utolsó sorban egymás elismerése

➽➽TERVEZÉS

Javasoljuk az évente egyszeri, minimum kétnapos tervezést beiktatni a szervezői csapat számára. Ilyenkor egy kicsit fel tudjuk emelni a fejünket a napi szervezési rutinból, ránézni, hogyan is működünk. Hasznos szempontok, kérdések lehetnek a tervezéshez: ➼➼ hogyan látjuk a tágabban értelmezett környezetünket, országot, világgazdaságot ➼➼ milyen trendekre számíthatunk a jövőben ➼➼ hogyan képzeljük el a bevásárló közösség jövőjét ➼➼az egyes részterületek problémáinak végigbeszélése: adminisztráció, pénzügy, kommunikáció, stb.

➽➽PROGRAMOK, PLUSZ SZOLGÁLTATÁSOK

Az átadási alkalmakat kedveltebbé lehet tenni apró hozzáadott értékekkel. Például: ➼➼gyermekprogramok szervezése (pl.: alkotó sarok, mini kürtőskalácssütés, társasjáték) ➼➼ helyi zenekar zenél az átadáson ➼➼ kóstoló egy termelő termékeiből.

➽➽KÖZÖSSÉGI ALKALMAK SZERVEZÉSE

A közösséghez tartozás érzete vásárlói és termelői oldalról is fontos. Mindkét csapatnak szervezhetsz olyan programot, amelyen szívesen részt vesz és erősíti a közösséget. Az átadáson kívül: ➼➼ közös termelőlátogatás: a vásárlókat is meghívhatod, szervezhetsz közös termelői látogatást. Előre beszéld meg a termelővel, hogy mutassa be a gazdaságot, hátha akad olyan tevékenység,

52

|

MINDENNAPI RUTINUNK


amelyet ki lehet próbálni (pl. parenyica sajt tekerés, kolbásztöltés, stb.), akkor viszont jusson arra is alkalom. Az átadáson: ➼➼ például a közösség születésnapján, adventkor, nyárbúcsúztatóra szervezhetsz közös, ünnepi hangulatú alkalmakat.

➽➽ÉVES LEÜLÉS

Nagyon sokat ad a bevásárló közösség kiegyensúlyozott működéséhez, ha minden évben egyszer alkalmat kerítünk arra minden termelővel – lehetőleg egyesével –, hogy leüljünk és beszélgessünk velük. Ilyenkor átbeszéljük az összes felvetődő kérdést, amelyre év közben nem került sor: megkérdezzük a termelőt, hogyan látja a működés egészét, mi az, ami segítené őt, milyen változtatásokat javasol. Ezeken a beszélgetéseken sikerül igazán belelátni a hétköznapjaikba, és azokba az apró részletekbe, amelyekkel mindennap meg kell küzdeniük. Jelenthet ez terme-

léssel kapcsolatos problémákat, de családi jellegűeket is. Ez által egyre mélyül a termelővel ápolt kapcsolatunk.

➽➽KÉTÉVENTE ÚJRALÁTOGATÁS

Ahogy múlik az idő, és növekszik a forgalom, a termelőnek egyre több árut kell biztosítania a bevásárló közösségnek. Javasoljuk tehát, hogy kétévente látogasd meg újra a termelőt, vajon nem ment-e a mennyiségi növekedés a minőség rovására, eloszlatható-e a gyanú, hogy nem saját terméket értékesít.

➽➽KÉPZÉS, TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZÉSE A TERMELŐKNEK

Mindig vannak olyan aktuális kérdések a jogszabályokat és a rendeleteket illetően, amelyeket nem árt frissíteni. A szabályos kenyérsütéstől a hús szállításáig, az árusítás formáján át rengeteg az olyan momentum, amelyekkel a termelők nem feltétlenül vannak teljesen tisztában. A Kisléptékű Termékelőállítók Érdekképviselete olyan szakmai szervezet, aki ebben a témakörben nemcsak felkészült, de nagy szakértelemmel, tudással és gyakorlattal is rendelkezik. Egy pár órás fórum szervezése a termelők számára egy meghívott Kislépték munkatárs részvételével nagyon hatékony lehet. Működtetés hosszú távon

| 53


H O V A T O V Á B B ?

Fejlődési lehetőségek

➽➽MIBE LEHET BELEBUKNI?

Röviden és tömören: sok mindenbe. Mégis, a bevásárló közösség szervezése nem ördöngösség, a leírtakat betartva pedig biztosan egy remek közösség szervezője leszel. Nem szabad megfeledkezni sem a vásárló, sem a termelő, sem pedig saját magad folyamatos menedzselésről. Ne legyen olyan időszak, amikor nem tudsz válaszolni az e-mailekre, ne maradjon el a termelőlátogatás és a folyamatos kommunikáció a termelőkkel. Szervezőként előfordulhat, hogy elfáradsz, alább hagy a lelkesedésed, esetleg magadra maradsz a szervezéssel. Ilyenkor bátran keresd meg – akár telefonon is – a már működő közösségek szervezőit, kérd ki a tanácsukat, mert az ilyen beszélgetések mindig nagyon inspiráló hatásúak!

➽➽EGYÉB FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK

A bevásárló közösség alapműködésén kívül bevezethetsz még olyan szolgáltatásokat, amelyek a közösséget erősí-

54

|

tik, vagy eljuthatnak olyan vásárlókhoz is, akik egyébként nem tudnának csatlakozni a rendszerhez. Az alábbiakban példaképpen felsorolunk röviden néhány ötletet, de természetesen a saját közösségedhez és elképzeléseitekhez igazítva számos további lehetőséget is ki lehet találni.

➽➽MÁSNAPI ÁTVÉTEL

Létrejöttét a gyakorlat hozta: sokszor előfordult, hogy a vásárló elfelejtett eljönni, vagy értesített bennünket, hogy rendelt, de közbejött valami halaszthatatlan, ezért tudunk-e neki segíteni. Erre született meg a másnapi átvétel, ilyenkor kinyomtatjuk a vásárló listáját, a termelőknek kifizetjük és összegyűjtjük tőlük a termékeket egy tiszta dobozban, nagyon ügyelve a pakolásnál minden termék épségére – pl. a sajtokra ne tegyünk nehéz termékeket. Az átadás után azt beszállítjuk az irodánkba, a hűtést igénylő termékeket rögtön betesszük a hűtőszekrénybe. A vásárló másnap eljön a termékéért, mi


pedig a termék átadása közben mindig elbeszélgetünk vele, akár egy tea elfogyasztása mellett.

➽➽HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A közösségi élmény pozitív hatása ellenére többen nem tudják megoldani, hogy az átadáson átvegyék a megrendelésüket (kisgyerekes anyuka, az átadás idején elfoglalt ember, vagy akár olyan, aki a kényelmet választja). A házhozszállítás egy extra szolgáltatás, amiért a rendelési összegen felül kell fizetni. Összegét úgy érdemes kalkulálni, hogy az üzemanyagköltség és a szállító munkája is benne legyen. Ilyen esetben a rendelt termékekről listát kell készíteni, külön feltüntetni az árakat, csatolni a nyugtákat és hozzátenni a szállítás költségét. A helyszínen ezt a listát csak át kell néznie közösen a szállítónak és a megrendelőnek, hogy minden megérkezett-e. Tapasztalatunk szerint a házhozszállítás logisztikája nagy odafigyelést igénylő és nem könnyű feladat, mérlegelni kell, valóban szükséges-e belevágni.

egy új vállalkozás beindítását jelenti, amely hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez. A rendszernek köszönhetően előállítható egy olyan termék, amelyre a vásárlónak szüksége van, a termelő szándéka is adott hozzá, csupán a fejlesztéshez szükséges pénz hiányzik, mert a beruházást a magas költségek és kockázatok miatt a termelő nem szeretné banki finanszírozásból megoldani. A Nyíregyházi Arany Tojás Társaság ezt azzal oldotta meg, hogy a beruházáshoz szükséges pénzt a vásárlóktól gyűjtötte össze. Ebből a pénzből megépült egy korszerű tyúkól, ahol 300 kapirgálós tyúk fér el, a finanszírozást biztosító vásárlók pedig tojásban kapják vissza a pénzüket. Minden résztvevő jól jár, a fejlesztés összes haszna a helyi közösségben marad. A termelő is forráshoz jut, a vásárlók pedig garantált jó minőségű élelmiszerhez.

➽➽ SHARING ECONOMY – NYÍREGYHÁZI ARANY TOJÁS TÁRSASÁG

A helyi bevásárló közösségen belül egy újfajta üzleti struktúra is megvalósítható, a közösségi finanszírozásra épülő, helyi gazdaságfejlesztő modell. Ez Fejlődési lehetőségek

| 55


T E S T V É R E I N K

Bevásárló közösségek Magyarországon ➼➼Az összes közösség Google Térképen: goo.gl/qak4BX ➼➼Szatyor Bevásárló Közösség– Budapest: szatyorbolt.hu ➼➼Kiskosár Bevásárló Közösség – Esztergom: kiskosarbolt.hu ➼➼Nyíregyházi Kosár Közösség: nyiregyhazikosar.hu ➼➼Miskolci Zöld Kosár Közösség: eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar ➼➼Csalán Kosár Közösség – Veszprém: eshop-gyorsan.hu/csalankosar ➼➼Gördülő Kosár Bevásárló Közösség – Tatabánya: facebook.com/1821804181409213 ➼➼Börzsönyi Ínyenc Kosár – Szob: inyenckosar.hu ➼➼Batyor Szatyor Közösség – Baja: batyor.hu ➼➼Natúr Kosár Érd: naturkosar.blog.hu ➼➼Szatyor Debrecen: szatyordebrecen.hu ➼➼Szigetközi Szatyor – Mosonmagyaróvár: ehseguzo.hu ➼➼Pannon Helyi Termék – Szombathely: pannonproduct.hu ➼➼Pro Lecsó Miskolc: lecsoblog.wordpress.com/lecso-kozossegek/pro-lecso-miskolc ➼➼Virágos Tanya Bevásárló Közösség – Szeged: viragostanya.hu ➼➼Tatai Fészek Bevásárló Közösség: tataifeszek.hu ➼➼Váci Kosár: vacikosar.hu ➼➼EKofa – Eger: facebook.com/ekofaeger ➼➼Kicsi Szép – Gödöllő: facebook.com/302174673204472

SEGÍTSÉG TŐLÜNK Ha szeretnél bevásárló közösséget indítani, és a leírtak mellett kérdésed van, keress minket a kiskosaresztergom@gmail.com e-mail címen

56

|
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.