Sydhavsøernes Perle 2014 - Fejø

Page 1

SYDHAVSØERNES PERLE


2 med en bugtet kystlinje, der er over 30 km. Landskabet er Fejø er 162km Fejø km med en bugtet kystlinje, dersejle er km. Landskabet er Fra16 Kragenæs det kun et kvarter at over sejle med færgen Christine Fra er Kragenæs tagertager det kun et kvarter at med30 færgen Christine præget af bløde bakkedrag, og man er sjældent mere end 1000 m fra præget af bløde bakkedrag, og man er sjældent mere end 1000 m fra til Fejø. erdaglige 20 daglige afgange. er fine forhold for såvel gående, til Fejø. Der Der er 20 afgange. Her Her er fine forhold for såvel gående, vandet. I 1200 - tallet var Fejø skovklædt, fjerntliggende ogogså kongens vandet. I 1200 tallet var Fejø skovklædt, fjerntliggende og kongens cyklister, bilister og andre køretøjer. Man kan naturligvis cyklister, bilister og andre køretøjer. Man kan naturligvis også selv selv (Valdemar ejendom. (Valdemar Sejr)Sejr) ejendom. hertil. sejlesejle hertil.

Fejø, en perle

er i dag erstattet af frugtplantager ogkan åbne marker. Den Øen byder på oplevelser en til turSkalø til åbne Skalø kan varmt Datidens skove er igode dag erstattet afi naturen; frugtplantager og marker. DenanØenDatidens byder påskove gode oplevelser i naturen; en tur varmt anEn perle er smuk, stærk, bestandig Hvis duog griber det ”noget”, kan du kunvigtige gode, lerede jord er opdyrket. Grøntsager især løg, var tidligere befales, man kører over en dæmning over et lavvandet fuglebeskyttelsesgode, lerede er opdyrket. Grøntsager løg, var tidligere vigtige befales, manjord kører over en dæmning over og et især lavvandet fuglebeskyttelsesog ægte. på Denøen. tiltrækker og drager blive forelsket i Fejø. Kærligheden vil afgrøder NuSletteren dyrkes der korn, sukkerroer og frugt. område. Stranden ved Sletteren på øens østlige erfrugt. tildelt Blåt afgrøder på øen. Nuved dyrkes der mest korn, sukkerroer område. Stranden på mest øens østlige side side er og tildelt Blåt Flag.Flag. os mennesker. Fordi vi er forskellige, blomstre, Jer imellem. Giv så meget, du oplever vi perlen forskelligt. Den magter, kirken, og du vil få mangefold igen. Du en seværdigheder, del seværdigheder, herunder gamle smedje, FejøFejø har har en del herunder kirken, den den gamle smedje, tilbyder ”noget” til alle. Fejø har alle vil for altid blive en del af Fejø. Dybvig Havn det gamle bådeværft, Skalø Havn og Fejø Mølle Dybvig Havn medmed det gamle bådeværft, Skalø Havn og Fejø Mølle somsom disse egenskaber. Fejø, en perle. 00 00

Lokalhistorisk Museum Lokalhistorisk Museum

snart genopført. I møllen finder man Fejø Møllebutik &00- Turistinsnart er genopført. I møllen finder man Fejø Møllebutik Turistini kælderen på Fejø skole, Herredsvej 192 - Åbent 22 i er kælderen på Fejø skole, Herredsvej 192 - Åbent 1900&-19 22 formation. Lokalhistoriske Arkiv, som er beliggende i kælderen formation. FejøFejø Lokalhistoriske Arkiv, som er beliggende i kælderen September - maj, første tirsdag måned September - maj, første tirsdag i hveri hver måned under Skole, præsenterer øens kulturhistorie. under FejøFejø Skole, præsenterer øens juli og kulturhistorie. august, tirsdag Juni,Juni, juli og august, hver hver tirsdag er kendt ø i Danmark, der dyrkes æbler i stor FejøFejø er kendt somsom den den ø i Danmark, hvorhvor der dyrkes æbler i stor stil, stil, men også pærer, blommer og anden frugt. Fejø kan besøges hele men ogsåom pærer, blommer og anden frugt. Fejø kan besøges hele året;året; Lidt Fejø Lidt om Fejø om foråret de blomstrende frugttræer en skøn oplevelse og efterom10 efterom foråret er deerblomstrende frugttræer en skøn oplevelse og om Dybvigvej 10 Dybvigvej året bugner træerne af moden frugt. Sommer og vinter har hver deres åretFejø bugner træerne af moden frugt. Sommer og vinter har hver deres 2 med en bugtet kystlinje, der er over 30 km. 4944 erkm 162km Landskabet er 4944 FejøFejø Fejø er 16 med enefterårstur bugtet kystlinje, der erkombineres over 30 km.med Landskabet er egen charme. En kan måske et besøg på egen charme. En efterårstur kan måske kombineres med et besøg på fra præget af bløde bakkedrag, og man er sjældent mere end 1000 m præget af bløde bakkedrag, og man er sjældent mere den end første 1000 m fra i ef”Æblets Dag” på Fejø, som fejres i Dybvig Havn lørdag ”Æblets Dag” på Fejø, som iskovklædt, Dybvig Havn den første lørdag i efvandet. I 1200 - tallet varfejres Fejø fjerntliggende og kongens vandet. I 1200 tallet var Fejø skovklædt, fjerntliggende og kongens terårsferien. I øvrigt er klimaet mildt på Fejø og findes her findes mere eksotiterårsferien. I øvrigt er klimaet mildt på Fejø og her mere eksoti(Valdemar ejendom. (Valdemar Sejr)Sejr) ejendom. ske frugter som figner, ferskner, abrikoser, samt vindruer, mandler ske Åbent frugter som figner, ferskner, abrikoser, samt vindruer, og og Åbent efter aftale. Open by appointment. Bitte erst mandler telefonieren. efter aftale. Open by appointment. Bitte erst telefonieren. morbær. I Pinsen finder en anden de21286939 større begivenheder sted, morbær. I Pinsen finder en erstattet anden afMobil: de-af større begivenheder sted, det det Telf. 54722272 Mobil: 21286939 Telf. 54722272 Datidens skove er i dag af frugtplantager og åbne marker. Datidens skove erlokale i dag erstattet af -frugtplantager og åbne marker. DenDen er det store karnevalsoptog, som pinsesøndag starter i Vesterby er det store lokale karnevalsoptog, som pinsesøndag starter i Vesterby gode, lerede er opdyrket. Grøntsager og især var tidligere vigtige gode, lerede jord jord er opdyrket. Grøntsager og især løg, løg, var tidligere vigtige Havn ogpå ender i Nu Dybvig Havn, hvor der festes. Havn ogpå ender Dybvig Havn, hvor der festes. ♦ ♦der Nybygning afgrøder dyrkes derNybygning mest korn, sukkerroer og frugt. afgrøder øen.iøen. Nu dyrkes mest korn, sukkerroer og frugt. ♦ Reparation ♦ Reparation ♦ Beddingskapacitet 20 tons ♦ Beddingskapacitet op tilop 20tiltons ♦ Salg af alle Hempels produkter ♦ Salg af alle Hempels produkter ♦ Salg af maritimt udstyr ♦ Salg af maritimt udstyr 00 00 i kælderen på Fejø Herredsvej 192 0 - Åbent i kælderen på Fejø skole,skole, Herredsvej 1920v/Henrik - Åbent 1900 -192200- 22 Mortensen v/Henrik Mortensen September - maj, tirsdag i hver måned Nykøbingvej 83 September - maj, førsteførste tirsdag i hver måned Nykøbingvej 83 Fax: 54 70 57 13 Mobil: Juni, juli og august, hver tirsdag Fax: 54 70 57 13 Mobil: 40 284057281657 16 Juni, juli og august, hver tirsdag E-mail: henrik.mortensen@mail.tele.dk E-mail: henrik.mortensen@mail.tele.dk

Billedkunst Billedkunst

Pæreskuden i Nyhavn Lokalhistorisk Museum Lokalhistorisk Museum 6/9 til 14/9 2014 kl. 10-17

Billedkunst Billedkunst

Dybvigvej Besøg Fejø! Dybvigvej 10 10 Besøg Fejø! Ta’ en færge! Ta’ en færge! 4944 Fejø 4944 Fejø

14 minutters sejlads til Fejø 14 minutters sejlads til minutters sejlads til Fejø. 14 14 minutters sejlads tilFejø Fejø. www.lollandfaergefart.dk www.lollandfaergefart.dk Tlf. Tlf. 20 20 22 22 71 71 29 29

Åbent aftale. Open by appointment. erst telefonieren. Åbent efterefter aftale. Open by appointment. BitteBitte erst telefonieren. Ravnsborg Kommune Ravnsborg 54722272 - Mobil: 21286939 Kommune Telf. Telf. 54722272 - Mobil: 21286939 "Christine"

Lolland Kommune Lolland Kommune

"Christine"

♦ Nybygning 2 ♦ Nybygning 2 2

2


3

Brugskunst og gaveartikler på Fejø Ved færgehavnen, på Herredsvej 1, ligger forretningen Rosa & Rigmor. Butikken er en sæsonforretning, som har åbent de fleste dage i skolernes sommerferie, samt alle lørdage i november og december. Mange mærkevarer i forretningen ligger 25-50 % under normal butikspris. Der er altid gode tilbud, med besparelser op til 75 %. Åbningstiderne i forretningen kan variere, men kan ses på butikkens facebookside Rosa & Rigmor, eller ring for information på 3093 0990.

Rosa & Rigmor · v/Marianne Højstrup · Herredsvej 1 · 4944 Fejø


4

Æblets Dag lørdag d. 11/10 2014 Æblets Dag på Fejø fejres lørdag i uge 41 og har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden 2002. Hvert år i september sejler pæreskuderne fra Fejø til Nyhavn, hvor der sælges frisk frugt ved kajen. Æblets Dag er en invitation til at besøge Fejø og se, hvor frugten kommer fra. Boderne på den hyggelige og høstpyntede Dybvig Havn frembyder en overflod af æbler, most, cider og andre æble- og frugtprodukter fra de lokale producenter. Der er frugtkagekonkurrence, æbledoktor og mostpresning, og frugtplukkerne leverer levende musik. Kom og nyd dagen, kvalitetsprodukterne og det gode samvær. Efter åbningstalen afsløres årets æblemosaik – et billede på 3 x 4 meter

Besøg os! Vi er 13 familier på Fejø som arbejder aktivt henimod Fejø som bæredygtigt, selvforsynende helårssamfund. Find os på hjemmesiden FEJOEOMSTILLING.DK og lav en aftale med henblik på besøg. Vi er meget forskellige, og vi er involveret i mange forskellige projekter.

• Mindfulness for det hele menneske • Introduktion til mindfulness • Mindfulness i relation til fysiske symptomer, herunder stressrelaterede symptomer

Fejø Retreat Storemosevej 32 DK-4944 Fejø Telefon: 0045 54713374 Mail: moloney@fejoe.dk www.fejoeretreat.dk


5

fremstillet af ca. 4000 æbler. Motivet er en hemmelighed frem til selve dagen. Idéen med at lave en æblemosaik kommer oprindeligt fra Kivik i Sverige og har fra starten været en fast del af Æblets Dag på Fejø.

Æblemosaikken bliver stående på havnen i ca. 5 uger. Farverne skifter gradvist, ligesom løvet på de omgivende træer, og når den ikke længere giver næring til sjælen, bliver den fuglenes føde.


6

Hvad sker der på Fejø i sæsonen 2014 Urter til Husapoteket 1 Parcelhushave med selvforsyning Urter til Husapoteket 2 Parcelhushave med selvforsyning hanneshaveogklinik.wordpress.com

28. juni kl. 10 14. juni kl. 10 26. juli kl. 10 14. juni kl. 10

tilmelding nødvendig tilmelding nødvendig tilmelding nødvendig tilmelding nødvendig

Dansk Mølledag - indvielsesfest af Møllen fejoemoelle.dk

15. juni

fri entré

Møllens fødselsdagsfest fejoemoelle.dk

26. juli

fri éntre

For Den Helbredende Have: Kurser og workshops 2014 3. maj: Brug haven - gratis rundvisning kl 11:00 3. maj: Støbning af kreative havefliser 10. maj: Plantekendskab 1 - samling og tørring 24. maj: Turismens Dag - spiselig tang & urter, cremer mv. 1. juni: Havens essens/The Spirit of the Garden 7. juni: Brug haven - gratis rundvisning kl 11:00 28. juni: Nærende plante- og honningudtræk 4.-6. juli: Tai Chi-kursus 6.-12. juli: Meditativ haveuge 24. juli (ca.): Støbning af kreative havefliser 2. august: Brug haven - gratis rundvisning kl 11:00 16. august: 1-års fødselsdag; Marked, boder, foredrag 6. september: Brug haven - gratis rundvisning kl 11:00 20. september: Plantekendskab 2 - brug af planterne www.helbredendehave.dk for priser, yderligere oplysninger, undervisere mv.

Multihuset påtager sig nøgleudlevering til dit sommerhus, græsslåning, slutrengøringer og udleje af forskellige havemaskiner. Vi klargøre til både forår og vinter. Vi samarbejder med EDC kæden om vurdering, fremvisning, salg og udlejning af sommer og helårshuse på alle øerne. multihuset@fejoe.dk Herredsvej 11 · 4944 Fejø · 9688 0000

“Den Helbredende Have på Fejø” Storemosevej 32, 4944 Fejø Åben 1. maj - e erårsferien hverdage 9 - 17.30 eller e er a ale Anne Moloney · 60834944 · anne@helbredendehave.dk Peter White · 23417684 · peter@helbredendehave.dk

Gratis adgang


7

Solnedgang fra Skalø

Fejø Cider® holder sommeråbent i cideriet fra slut juni til start august Slettervej 44 ved Blå Flag badestranden info@fejoecider.dk · www.fejoecider.dk


SKALØ 1 KM

g Ka

ev ej

3 4

ej sv

b Tu

ej gv or

n

tie ns

Elm

sti e

n

sti e

n

n

lst Sy re n

n

100 m.

Bi rk es tie

je ve

E

Po pp e

n

ie st ng

ie

n

j sve

nd ra St

se Ro

ård terg Ves

d re

r He

n stie dde Nø tien es Fyrr en esti Bøg tien kes Lær

8

ej kev

Kir

5

Dommer

FE

ej ev

os em or St

2 1

6

j Herredsve

j

os

j sve

lm

ve ose

nem

ig ev

Deg

j ve

alø Sk

Da

kevej

ak Avern


osevej

j etve Brig 11

16

rvej

EJØ

ose vej

22

19 21

20

15

Stor em

8

Slettervej

igvej

Dybv

14

25

9

17

vej mose

Ande

12

13

24

7

Hjortem

10

j vve Sko

6

18

Slettervej 100 m.

Sletterodde

1 Fejø Camping 2 Fejø Multihus 3 Fejø Kro 4 Fejø Grill 5 Den helbredende Have, Fejø Retreat og Fejø omstilling 6 Læge 7 Q8 8 Bibliotek 9 Lokalhistorisk Museum 10 Kragenæs Kajak 11 LET-KØB/postkontor 12 Cox Orange

Slettevig

Slettebo

23

13 Kvasen 14 Fejø Mølle 15 Cafe Dybvig 16 Emmys Hus 17 Fejø Feriecenter 18 Kernegaarden Cideri og Gårdbutik 19 Hannes Have 20 Fejø Cider 21 Fejø Frilandskvæg 22 S lettern Strand (blåt flag) 23 Kirke 24 Fejøtromlen 25 T oppen 9


10

Træskibstræf for veteranskibe i Dybvig Havn I uge 28, 2014, fyldes Dybvig Havn med historiske, bevaringsværdige fartøjer, galeaser, jagter, smakkejoller og vikingeskibe, når Træskibssammenslutningen - Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer – sammen med Fejø Drivkvaselaug afvikler stævnet Skibsdage på Fejø. Det gule pakhus i Dybvig Havn, der drives af Fejø Drivkvaselaug, bliver tilholdssted for de mange deltagere, der hver formiddag har oplæg og foredrag med fokus på søsikkerhed og godt sømandskab. Hver eftermiddag er der sejlads, hvor skibene sejler ud i Smålandsfarvandet, sætter sejl og afprøver forskellige sikkerhedsmanøvrer. Skibsdagene afholdes fra mandag d. 7/7 til fredag d. 11/7, men allerede i weekenden forinden vil de første af de historiske fartøjer anduve havnen, og der bliver hektisk aktivitet med opstilling af telte og boder på kajen og teltpladsen.

Formiddagenes foredrag er åbne for sejlere, beboere og interesserede. Emnerne er bl.a. klargøring og vedligehold af skib, søvejssregler, konflikthåndtering om bord samt sikkerhed til søs, og der er fokus på, hvordan man på et skib får gjort en gæst til en medsejler. Desuden kan man i løbet af ugen deltage i sejladstræning og aflægge prøve i praktisk duelighed, hvor en censor fra Søfartsstyrelsen vil deltage. Til orientering har over 50 personer aflagt duelighedsprøve i øvelsesskibet KRISTIAN, en smakkejolle, der er bygget af den lokale bådebygger Ejnar Mortensen. På havnen i Dybvig bliver der sømandsstemning, der etableres maritime aktiviteter, hvor besøgende kan prøve kræfter med knob og stik og lære at sy riggerposer. Der er åbent skib for publikum, og når fartøjerne om eftermiddagen sejler ud i Smålandsfarvandet, har besøgende mulighed for at komme med på en sejltur. TrygFonden har venligst doneret 25 børneredningsveste til Træskibs


Sammenslutningen, så det er muligt at låne en vest til børnene. Ligesom tidligere år er friluftsmennesker, der overnatter på teltpladsen på havnen, velkomne til at deltage i stævnet; det være sig kajaksejlere, cyklister, vandrere etc. Læs mere om arrangementet på Træskibs Sammenslutningens hjemmeside, hvor også et detaljeret program for ugens forløb bliver anført primo juni måned 2014. www.ts-skib.dk Beretninger og billeder fra Skibsdage

Café Dybvig åbner igen i år efter at have gennemgået en renovering indvendigt. Der vil være salg af mad og drikke, samt is og andet godt.

på Fejø 2013 samt 2010 kan opleves på veteranskibet LOTTE BRINCHs hjemmeside: www.lottebrinch.dk Annette Dres, bestyrelsesmedlem i Træskibs Sammenslutningen Mobil 51838751 For spørgsmål/pressekontakt henvises desuden til: Karsten Heide, bestyrelsesmedlem i Træskibs Sammenslutningen Mobil 2042 9058


12

Fakta om Fejø Fejø er 16 kvadratkilometer stor med en bugtet kystlinie, der er over 30 km. lang. Landskabet er præget af bløde bakkedrag, og man er sjældent mere end 1000 m fra vandet. Fejø er med dæmning forbundet til Skalø, der er på 1,06 kvadratkilometer. Der er daglig færgeforbindelse til Kragenæs på Lolland med en overfartstid på 14 min. Øen har dagligvarehandel, spisesteder, egen læge, præst, bibliotek, håndværkere, en børnehave, en skole med tilbud om undervisning fra børnehaveklasse til og med 4. klasse og en SFO efter skoletid. Langs dæmningen, der forbinder Skalø og Fejø, findes nogle lavvandede områder kaldet Ninsta og Noret, der er

rasteplads for store flokke af vadefugle, ænder og gæs. Strandengen på Skalø bliver afgræsset af får, så vadefuglenes redesteder ikke gror til. På Fejø findes der hverken egern, mosegrise, muldvarpe eller husskader. Der satses på en fremtid med frugtavl på Fejø. Traditionen med pæreskuder, der hvert år sejler til Nyhavn med frisk frugt, er taget op igen. En anden lokal tradition er skabt med Æblets Dag, hvor æblet hyldes på et utal af måder. Foruden frugtavlen og landbruget findes der på øen kunstnere med åbne værksteder, gårdbutikker, lagersalg, kro, bondegårdsferie, samt autoværksteder, benzintank,

Fejø Mølle Cykeludlejning Cykler kan lejes i Vesterby Havn og i Dybvig Havn. Betaling ved kasserne opsat i de to havne. 50 kr. pr. dag eller 25 kr. pr. time. Overskuddet tilfalder Fejø Mølle. Kontakt Preben på 61 60 58 99

Havkajakinstruktør Mikael Holm Kestler Skovvej 27 · 4944 Fejø +45 4072 3580 www.kragenaeskajak.dk Kragenaeskajak@mail.dk


13

købmand med post og bankfunktion, spisesteder og sommerhusudlejning. Her er et bredt udbud af selvstændige erhvervsdrivende. Nogle har hel eller delvis hjemmearbejdsplads, og en del pendler til Lolland og Falster. På Fejø findes gårdbutikker, små gallerier og mange små boder langs vejene. I Vesterby og i Østerby kan man leje cykler. Ligeledes er det muligt at leje sig ind i Fejøhallen eller på tennisbanen ved skolen. Ønsker man et ophold over flere dage, er her gode muligheder for at leje sommerhus såvel som for et kroophold. Man kan overnatte i telt og campingvogn på Fejø Camping, der er bondegårdsferie og feriecenter, og sidst med ikke mindst, værelsesudlejning tæt ved lystbådehavnen og på kroen. Hør mere i Fejø Møllebutik & Turistinformation. Klima Hvis skyerne når til Fejø, er de ofte tømt for vand. Der er lidt nedbør og meget solskin på Fejø. Samtidig sørger det omgivende vand for, at temperaturen ikke svinger voldsomt, og at der er en vis forsinkelse på

årstiderne, altså et sent forår og et sent efterår. Det er godt for frugttræerne, for med en lidt senere blomstring mindskes risikoen for frostskader. På øen vokser der “sydhavsfrugter” som figner, mandler og morbær. Natur Smålandsfarvandet omkring Fejø er et europæisk naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). Foruden fuglene, der bruger området som rasteplads i træktiden, skal området beskyttes som levested for marsvin.

FEJØ-GRILLEN • BURGER • GRILLKYLLING • POMMES FRITES

HERREDSVEJ 100

• Frokost • Dagens ret • À la carte

• Selskaber • Overnatning • Krostue • Billard WWW.FEJOKRO.DK

Winnie & Bjarne • Herredsvej 95, 4944 Fejø

Fejø frilandskvæg og gårdbutik Stege af alle slags, hakket kød, osso buco, bøffer, gullash, oksebryst, tværreb, short ribs, 4 slags grillpølser, 2 slags spegepølser, leverpostej, oksemedister, hjerter, oksehaler, tunge, lever m.m. Der er åbent, når jeg er på gården, bedst ma-to efter 18.00, fre efter 15.00 + weekend Velkommen til Fejø Frilandskvæg v. Hans Jørgen Larsen, Slettervej 50. Tlf. 2125 6085


14

Værelser på FEJØ

Dybvigvej 10, 4944 Fejø tlf. +45 28709618/+45 45413550 erikhb@mail.dk Pris kr. 400/450 for et dobbeltværelse pr. nat Sengelinned og håndklæder skal (helst) medbringes! Det er bare “TOPPEN”

Kragenæs Marina Lystcamp

- camping og marina i ét

Overnat i Kragenæs, lige hvor færgen afgår til Fejø! Se mere på www.kragenaes.dk · +45 5493 7056

www.fejoeliv.dk

Download Fejøs nye app

Dybvig havn Scan koden og download Fejøs ny APP.


15

Hannes Have og Klinik velværemassage healing kropsterapi rundvisninger kurser Hanne Oustrup

Slettervej 35

4944 Fejø

30594105

hanneoustrup@gmail.com

Besøg Kernegaardens Oase & Fejø Mosteri BESØG Kernegaardens gårdbutik og nyd en øspecialitet i caféområdet Oasen med havudsigt og børnevenlige klappe dyr. PRØV gårdens økologiske TAPAS. SMAG på gårdens prisbelønnede produkter. OPLEV den helt specielle stemning der er på et lille autentisk familie Cideri på Fejø. Scan og se mere...

Hjortemosevej 41. tlf. 54722121/29440321 kernegaarden.dk Nyttige oplysninger Offentligt toilet: Vesterby Havn, Dybvig Havn og Sletteren strand. Badebro/blåt flag: Sletteren strand Fejøhallen: Kan lejes gennem Fejø Idrætsforening. Tennisbane: Kan lejes af Fejøhallens Venner, se skilt ved banen eller hos Fejø Møllebutik & Turistinformation. Færge: Priser returbillet voksen 55 kr., børn 20 kr., bil 180 kr., ugekort med ubegrænset antal rejser mellem alle tre øer for en bil + passagerer, sælges på Kragenæs Havn af billetpigerne, for 500 kr. Cykler og knallerter 10 kr. Posthus: Hos Let-Køb, mandag – fredag kl. 10.00-15.00. Nyttige telefonnumre Fejø Møllebutik & Turistinformation 54 71 00 13 Læge Jan Kofod Larsen (på centeret) 54 71 31 25 Sognepræst Bjarne A. Madsen 54 71 31 00

Sts´s Telebus 30 54 49 40 Færgen 54 93 49 34 Havnefoged 21 27 18 84


Lidt Fejøhistorie

1231 Nævnes øen som Fæø i Kong Valdemars jordebog. Øen var altså Krongods, hvilket helt op i 1800-tallet betød, at fejøboerne skulle betale skat til Nykøbing Slot. 1200-tallet Kirken bygges ved stranden, fælles for Askø, Femø og Fejø. 1658-59 Besat af svenskerne. Fejøboerne fælder den sidste lille skov for at få brænde. 1673 Fund af møntskat på Skovnakkken. Mønterne var fra 1000-tallet. 1686-1919 Fejø Birk med birkedommer fælles med Askø og Femø. 1766 Fejøs bønder bliver selvejere, da kronen sælger krongodset. 1800-tallet Indbyggertallet topper med ca. 1500 personer. I 1930 var der ca. 1300, og tallet er jævnt faldende. I dag knap 500 beboere. 1801-02 Udskiftningen af jorderne gennemføres, men mange gårde blev liggende i landsbyerne. 1807 Egen jordemoder. 1828 Egen læge. 1855 Anløbsbroen i Sletteren etableres, i 1875 anlægger DFDS en ny bro, med skibsforbindelse til Københaavn og Kiel. 1869 Skalø-dæmningen anlægges. 1872 Fejø-bægeret findes ved Sletterne. Det er fra ca. år 750. Sammen med det fandtes 4 mindre drikkebægere (tumlinger), der er 300 år yngre. Originalerne er på Nationalmuseet. Kopier kan ses på Fejø Museum. 1882 Damper-forbindelse fra Bandholm til Askø-Fejø (Dybvig)-Femø og retur. 1893 Fejø Andelsmejeri indvies. Var i drift indtil 1963. 1911 Fejø Elværk, et jævnstrømsværk, indvies. Var i drift indtil 1969. 1920 Motorfærge-forbindelse fra Vester Havn til Kragenæs. Før den tid blev færgeriet udført med sejlbåd. 1955 Fejø Alderdomshjem/Centret indvies. 1960 Fejøs nye centralskole indvies. 1974 Fejø-foreningen stiftes. 1970-erne Den gamle smedie i Østerby sættes i stand. 1979 Fejø Museum og Arkiv opstartes. 1982 Pinsekarnevallet opstartes. 1993 Fejø Drivkvaselaug i Dybvig stiftes med kvaserne ”Mæfikken”, bygget på Fejø i 1917, og ”Christiane”, bygget på Fejø i 1918. 1993 Pæreskuderne begynder at sejle igen - til Nyhavn. 1997 Fejø forsøgsplantage på Slettervej indvies. 2002 Æblets Dag på Fejø opstartes i Dybvig. 2006 Fejøhallen indvies. Bygget for private penge. 2012 Fejø Mølle (fra 1858/1905 ) indvies efter istandsættelse. 2012 Fejøs veteran-vejtromle fra 1930, indvies efter istandsættelse. 2012 Fejø nye skov ”Præstelunden” plantes og indvies.


17

Fejø Møllebutik og Cafe Møllebutikken sælger diverse varer fra øens producenter. Endvidere sælges postkort, små gaveartikler mv.

Lidt om Fejø Velkommen til Fejø!

I møllebutikken og møllecafeen møder man udelukkende frivillige ”piger” fra Fejø, som

Fejø 16 km med en bugtet kystlinje, der er over km. Landskabet glæder sig 2over at være med til at betjene øens turister og fastboende. Fra er Kragenæs tager det kun et kvarter at sejle med30 færgen Christine e Møllebutikken sælger varer fra øens producenter, bl.a. æblemost, blommevin, syltetøj, cider,m fra præget afDer bløde bakkedrag, og man Her er sjældent mere end til Fejø. ermv.20 daglige afgange. er fine forhold forog1000 såvel gående, æbleeddike Endvidere sælges postkort, strik, håndlavede mølle-keramikkrus ikke vandet. I 1200 - tallet var Fejø skovklædt, ogogså kongens mindst den berømte Der udvides løbende medfjerntliggende nye tiltag. Gavekurve leveres efterselv cyklister, bilister ogMølle-øl! andre køretøjer. Man kan naturligvis aftale.Sejr) Møllecafeen sælger kaffe, cappuccino, cafe latte, te, kakao, hjemmelavet kage og ikke Valdemar ejendom. sejle hertil.

mindst den berømte MØLLELAGKAGE, som også sælges ”ud af huset”. Møllen er også det sted, hvor turister kan få hjælp og svar på diverse lokale spørgsmål. Datidens er i dag erstattet af frugtplantager og Der åbne marker. Den Fejøskove Mølle nu fuldstændig renoveret og i fulden driftsmæssig er mulighed Øen byder på fremstår gode oplevelser i naturen; tur tilstand. Skalø kan varmt anfor at komme oper i møllen og se maskineriet samt nyde og den flisær otte udsigt over øen. gode, lerede jord opdyrket. Grøntsager løg, var tidligere vigtige befales, man kører over en dæmning over et lavvandet fuglebeskyttelsesMøllen er normalt åben lørdag og søndag eftermiddag i juni, juli og august fra 13.30-16.30. afgrøder på øen.er Nu dyrkes mest korn, sukkerroer frugt. område. Stranden Sletteren påbortset øens side er og tildelt Blåt Flag. I skoleferien der ved også åbent påder hverdage, fraøstlige mandag. Se også møllens opslagstavle. Møllen er altid åben for grupper efter aftale. Tlf. 24263503

Fejø har en del seværdigheder, herunder kirken, den gamle smedje, Dybvig Havn med det gamle bådeværft, Skalø Havn og Fejø Mølle som snart er genopført. I møllen finder man Fejø i kælderen på Fejø skole, Herredsvej 192Møllebutik - Åbent 1900&- Turistin2200 formation. Fejø Lokalhistoriske Arkiv, som er beliggende i kælderen September - maj, første tirsdag i hver måned under Fejø Skole, præsenterer øens kulturhistorie. Juni, juli og august, hver tirsdag Fejø er kendt den ø i Danmark, hvor dyrkes i stor BRICO som er professionel træbeskyttelse i højder kvalitet, som æbler er udviklet til atstil, men også pærer, blommer frugt. overflader. Fejø kan besøges hele året; de bedste, flottesteog oganden mest holdbare Lidt omopnå Fejø om foråret er de blomstrende frugttræer en skøn oplevelse og om efterDybvigvej 10 året bugner træerne af moden frugt. Sommer og vinter har hver deres 4944 Fejøe Fejø er 16 km2 med en bugtet kystlinje, der er over 30 km. Landskabet egen charme. En efterårstur kan måske kombineres med et besøg på præget af bløde bakkedrag, og man er sjældent mere end 1000 m fra ”Æblets Dag” på Fejø, som fejres i Dybvig Havn den første lørdag i efvandet. I 1200 - tallet var Fejø skovklædt, fjerntliggende og kongens terårsferien. I øvrigt er klimaet mildt på Fejø og her findes mere eksotiValdemar Sejr) ejendom. ske Åbent frugterefter somaftale. figner,Open ferskner, abrikoser, samt vindruer, mandler og by appointment. Bitte erst telefonieren. morbær. I Pinsen finder en anden -afMobil: de større begivenheder sted, det Telf.erstattet 54722272 21286939 Datidens skove er i dag af frugtplantager og åbne marker. Den er det store lokale karnevalsoptog, som pinsesøndag starter i Vesterby Næstvedvej 195 DK-4760 Vordingborg gode, lerede jord er opdyrket. Grøntsager og især løg, var tidligere vigtige Havn ogTlf. ender i Nu Dybvig hvor festes. 55 35 43 dyrkes 66 -Havn, info@bricomal.dk - www.bricomaling.dk ♦ afgrøder på øen. derNybygning mestder korn, sukkerroer og frugt. ♦ Reparation ♦ Beddingskapacitet op til 20 tons ♦ Salg af alle Hempels produkter ♦ Salg af maritimt udstyr i kælderen på Fejø skole, Herredsvej 1920 - Åbent 1900 - 2200 v/Henrik Mortensen September - maj, første tirsdag i hver måned Nykøbingvej 83 Fax: 54 hver 70 57tirsdag 13 Mobil: 40 28 57 16 Juni, juli og august, E-mail: henrik.mortensen@mail.tele.dk

Lokalhistorisk Museum

BRICO vand- og oliebaseret træbeskyttelse

Billedkunst

BRICO MALING A/S Lokalhistorisk Museum


18

Fejøs Bibliotek Fejøs Bibliotek åbnede igen i januar 2014 i det gamle bibliotekslokale på skolen. Nu i privat regi med frivillig arbejdskraft fra øen. Biblioteket har egen bogsamling med hovedvægt på skønlitteratur inkl. børnebøger (mest ældre). Foruden udlån fra bibliotekets faste bogsamling er der også bøger til låns efter princippet: Bring en bog og tag en anden med hjem. Ferierende på øen og turister er velkomne til at kikke indenfor – gerne

til en kop kaffe eller te. Bibliotekets funktion er også at være et socialt og kulturelt mødested med bøgerne i centrum. Der er fotokopimaskine (betaling pr. kopi) og computer til opslag og bestilling af bøger fra Nakskov Bibliotek. Vi arbejder på at få et ekstra ’bibliotekspunkt’, så bøger fra Nakskov Bibliotek kan afhentes og afleveres på Fejøs Bibliotek ligesom hos købmanden. Steen Sæmundsen

Tættere på naturen og vandet kommer du ikke

Fastliggerplads på Fejø Camping koster for hele 2014 kun 4.500 kr.

Logo/tegning som skilt ved kiosk, på campingpladsen etc

Se mere på hjemmesiden www.fejoecamping.dk · 5471 3268


19 arvandet Fejø er et naturbeskytte På vej opomkring gennem øen kommer man til europæisk ”Fejø Ny Kro”, hvor der serveres a la carte og hvor man kan overnatte. ra 2000-område). Foruden fuglene, der bruger område I Dybvig Lystbåde Havn findes familierestauranten ” Cafe Dybvig” og cafe Natur Om sommeren er der Emmys Hus er beliggende på Natur ”Den Lysegrønne ø”. grad i træktiden, området beskyttes somudstilling levested for udendørs i Herredsvej 300skal og i den et

og i den besøg værd. Smålandsfarvandet omkring Fejø er et europæiskpavillonerne naturbeskyttelsesomSmålandsfarvandet Fejø er et europæisk naturbeskyttelsesomOplev(Natura Fejøs natur ogomkring kulturhistorie lokale virksomheder, smag påi bjælkehytte samt råde 2000-område). Forudenogfuglene, dergamle bruger området som råde (Natura 2000-område). Foruden fuglene, derejendommens bruger området som hovedhus. Forretningen har et stort udvalg Fejøs egne kvalitetsfødevarer. rasteplads i træktiden, skal området beskyttes som levested for marsvin. rasteplads træktiden, skal området beskyttes som levested for marsvin. i tøj – f.eks. iUNO, Catchy og

mningen, der forbinder Skalø og Fejø, findes nogle lavv Emmys Hus ligger aldetLangs Ninsta ogmærker Noret, derSkalø eri rasteplads for store flokk andre anerkendte samt Der erdæmningen, flere muligheder for shopping øens gårdbutikker. Der ertæt et på utal der forbinder og Fejø, findes nogle lavvandede Dybvignogle Havn og Fejø Mølle. gaveartikler, herunder decoupage, Langs dæmningen, der forbinder Skaløplet og Fejø, findes lavvandede af muligheder for at finde en uberørt på de mange strande. Mange områder kaldet Ninsta og Noret, der er rasteplads for store flokke af vader og Strandengen på Skalø bliver afgræsset af somgæs. ejeren, Reidun, selv laver. områder kaldet Ninsta og Noret, der er rasteplads for store af vasteder er der opstillet hvor man er velkommen til atflokke nyde meddefugle ænder og gæs. borde, Strandengen på Skalø bliver afgræsset af får, så defugle ænder og gæs. Strandengen på Skalø bliver afgræsset af får, så es redesteder ikke gror til.til. På Fejø der hverken bragt mad. Madkurven kan pakkes ud findes ved findes de der overdækkede borde vadefuglenes redesteder ikke også gror På Fejø hverken egern, vadefuglenes redesteder ikke gror til. På Fejø findes der hverken egern, vedDejlige streetbasketbanen på midtøen eller ved Fejø Mølle. mosegrise, muldvarpe eller husskader. Den Udkant muldvarpe eller husskader. mosegrise, muldvarpe eller husskader. Ja, her er vi så. I udkanten. Den dejlige Her i udkanten er der ro – og plads – udkant. DenÆblets i nogens øjne så ildesete både til at værei sig selv og til at få 2. Æblets Dag Dag på på Fejø Fejø --øje 2.pålørdag lørdag i oktober oktober udkant. hinanden.

Igen i år Dag hylder Fejøpå sine gode, velsmagende De bliver smagt på, dufhylder Fejø sine-gode, velsmagende frugter. Æblets Fejø 2.frugter. lørdag imedoktober Igen i år hylderHvert Fejø år sine gode, velsmagende frugter. De bliver smagt på, duftet til, og ikke mindstsmagt jongleret Allerede har Fejø Foreningen, De bliver på, med duftet...til, og ikkenu mindst jongleret ...Fejø Personligt elsker jeg udkanten. Her lidt Så jeg vælger udkanten. :o) tet til, og ikke mindst jongleret med ... Allerede nu har Fejø Foreningen, Fejø Forsøgsplantage samt Se øens restaurationer og mange producenter af gode lopå afstand har jeg bedre overblik afsløringen af årets æblemosaik. Forsøgsplantage samt øens restaurationer og mange producenter af gode lokale fødevarer lagt i støbeskeen til et festfyrværkeri af en æblefejring. Æblets Dag på Fejø startede i 2001, og er blevet en årligtÆblets over, der sker i mylderet.tilOg L:o)tte Rosenkilde. kalehvad fødevarer lagtinde i støbeskeen et festfyrværkeri af en æblefejring. Æblets Dag på Fejø startede i 2001, og er blevet en årligt tilbagevendende tilbagevendende folkefest på Fejø. bedre udsigt de nye horisonter. på Fejø. folke-fest Dag på Fejøtilstartede i 2001, og er blevetUdkantskunstner en årligt tilbagevendende folke-fest

lder Fejø sine gode, velsmagende frugter. De bliver smagt ke mindst med ... Allerede har Fejø Foreningen på Fejø.jongleret Læs mere ommere æblets på www.fejoe.dk Læs omdag ÆbLETS DAg pånu www.fejoe.dk på Fejø. Læs mere om æblets dag på www.fejoe.dk antage samt øens restaurationer og mange producenter af g - DIESEL • 95 92 blyfri - 95 blyfri - 98 - DIESEL • 92til- 95 blyfri - 98 - DIESEL arer lagt i støbeskeen et festfyrværkeri af en æblefejring. Seddelautomat + Dankort og Euro • Mønt- og seddelautomat • Mønt- og seddelautomat • Flaskegas og campinggas ø startede i 2001, og er blevet en årligt tilbagevendende fol • Flaskegas og campinggas • Reparation af alle bilmærker Reparation af alle bilmærker æs mere om æblets•• dag på www.fejoe.dk Salg af cykler, knallerter, plæneklippere og • Salg af cykler, knallerter, plæneklippere og bådmotorer bådmotorer v/Bjarke Jensen, Herredsvej 183, Mobil Tlf. 5430716433 2883 56 - - Mobil Tlf. 5430716433288356 v/Bjarke Jensen, Herredsvej 183, Tlf. 54 71 33 83 - Mobil 30 64 28 56

• 92 - 95 blyfri - 98 - DIESEL 3 3 3 • Mønt- og seddelautomat Cox Orange er en dejlig, lille butik, der drives af beboere og medarbejdere • Solvang Flaskegas fra bostederne og Marienlund. og campinggas Vi sælger blandt andet te, smykker og brugskunst - både indkøbt og egen af med alle produktion - • og harReparation desuden genbrugsafdelinger bådebilmærker tøj og indbo. Det vigtigste for os er at have det rart og skabe værdigt indhold i Salg af cykler, knallerter, plæneklippere og hverdagen. • Cox Orange Vi elsker at lave butikken om i løbet af vinteren og slå dørene op til et helt Herredsvej 273 · bådmotorer nyt indhold om foråret. Turister og øens befolkning møder talrigt op på vore 4944 Fejø åbningsdage, der kan findes på fejoeliv.dk, i Fejøbladet eller på skiltet ved

Åbningstider står

butikken. Herredsvej 183, Tlf. 54 71 33 83 på v. butikken e Jensen, - skiltet Mobil 30 64 2 Fotos: Henning Dyrløv: forside billed 5+8, side 4, 5, 9 (træskib, kirke, mølle), 10, 11, 7, 14 Jørgen Jensen: forside billed 1+7, side 8-9 (Fejøtromlen) Karoline Svenningsen: forside 2+4+6+9+10+11, side 9 (Skalø)

3


Køb feriebolig på Fejø for kun 395.000 Fejø Feriecenter består af 16 ferieboliger, bygget sammen 2 og 2 til 8 dobbelthuse. Til hver bolig hører mod syd en 15 m2 træterrasse. Mod nord er der skøn udsigt til marker og til havet. Boligejere skal kun sørge for den indvendige vedligeholdelse og hverken slå græs, rydde sne eller male udvendigt. Hver bolig er på 59 m2 og består af stor stue/køkken med køle-fryseskab, bordkomfur med varmluftovn, emhætte og opvaskemaskine. Desuden 2 værelser samt badeværelse med brusevægge og gulvvarme. Alt er nyrenoveret. Der er installation til TV og internet og adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Se mere på fejoe-feriecenter.dk – her er også plan over allerede solgte og reserverede huse. Hvis ejeren ønsker at udleje sin feriebolig, kan det ske gennem Fejø Feriecenter.

Lej en feriebolig i Fejø Feriecenter (4 personer)

Se beskrivelse af boligen ovenfor. Det ene værelse er med dobbeltseng, det andet med 2 enkeltsenge. I ét af husene er det ene værelse med køjesenge og legemiljø til børn.

PRIS PR. UGE Højsæson 3.800 kr. 21.6. - 9.8. og uge 42 samt påske- og pinseuge (uge 16, 17 og 24)

Mellemsæson 3.200 kr. 31.5. - 21.6. og 9.8 – 30.8.

Lavsæson 2.600 kr. 26.4. - 31.5. og 30.8. - 11.10. Obligatorisk slutrengøring 400 kr.

BOOKING Send en mail til info@fejoe-feriecenter.dk eller ring på telefon 57820208.

PRIS PR. WEEKEND Fredag – søndag 1.500 kr. 2 overnatninger

Torsdag – søndag 2.200 kr. 3 overnatninger Obligatorisk slutrengøring 400 kr.

PRIS PR. NAT Efter aftale Mulighed for leje af sengelinned/ håndklæder 80 kr./20 kr.. pr. pers. Lejen er incl. vand, men excl. el, der afregnes med 3 kr. pr. kwh. Ankomst tidligst kl. 14. Afrejse senest kl. 11.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.