__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SYDHAVSØERNES PERLE 

2017


2

Velkommen l perlen i Smålandshavet - vi er sammen om Fejø

Strengt taget findes der 5 skønne små øer, der ligger som perler i en kæde i Smålandshavet, Fejø, Femø, Askø, Rågø og Vejrø. Fejø er blot en af mange perler, med produktion af sukker, calvados og eksotiske frugter – for ikke at tale om æbler og alt det andet, vi producerer. På Fejø er vi omkring 450 fastboende og mange flere med tæt tilknytning til Fejø, børn, unge, børnefamilier og ældre. Vi går i skole og børnehus, vi har over 100 arbejdspladser på øen og mange pendler. Nogle af os holder fri fra lønarbejde og helliger os alt det, hvor selve det at skabe sammen bærer lønnen i sig selv. Vores gæster lægger mærke til, at vi hilser på hinanden, når vi mødes rundt omkring på øen til fods, på cykel eller i bil, på færgen eller rundt omkring på vejene. Hos købmanden og i Dybvig Havn skal man altid lige slå en sludder af med nogen man møder. Gæsterne siger at vi er venlige og imødekommende, hjælpsomme og gæstfri. På Fejø skaber vi selv vores kultur. “Men hvad får I dog tiden til at gå med på sådan en ø?” er der mange, som spørger. Jo, vi er kulturskabere. Her i folderen kan du læse om mange af de tilbagevendende kulturelle arrangementer, som både vi selv og vore gæster ny-

der godt af, om det er Kammermusikfestival, billardturneringer, pinseoptog, Æblets Dag eller meget, meget mere. Her er så meget , som man kan være medskaber af, hvis lysten haves – og som man kan nyde godt af som tilskuer. Vi fejøboer er glade for at bo her, hvor vi bor – og glæden smitter. Vi elsker at få gæster og vi vil gerne være flere, det skal ikke være nogen hemmelighed, for ledige huse ligger og forfalder - og det er sjældent et kønt syn. Men der, hvor vi bor, holder vi husene ved lige og mange haver er smukke, fyldt med mangeartede blomster, sjældne træer og masser af sommerfuglearter. Nogen gange kan det være svært at vælge. Linedans eller kor? Litteraturkreds eller spiseklub? Torsdagsaften på skolen eller vedligehold af Pæreskuderne? For man kan kun een ting ad gangen, man kan ikke være med til det hele - og det skal man heller ikke, der er noget for enhver smag. Skal man spinde uld eller gå på jagt? Skal man være sammen om frilandsgrise eller hvad med et kogræsserlaug? Skal man passe høns eller dyrke grøntsager eller skulle man gå sig nogen lange ture langs havet? Velkommen, og nyd dit ophold! Anne Moloney, Den Helbredende Have

Pæreskuden i Nyhavn 2017  25 år i Nyhavn  lørdag 2/9 til søndag 10/9 Kl. 10‐17 


3

Fejø Møllebu k & Café  Møllebu kken sælger varer fra øens producenter,  bl.a. æble‐ most, blommevin, syltetøj, cider, æbleeddike mv. Endvidere  sælges postkort, strik, håndlavede mølle‐keramikkrus samt  mølle‐rødvin og den berømte mølle‐øl.  Der udvides løbende  med nye  ltag.    Gavekurve leveres e er a ale.  I møllecafeen  kan du købe kaffe, the, kakao, hjemmelavet  kage og ikke mindst den berømte MØLLELAGKAGE, som også  sælges ”ud af huset”.  Møllen er også det sted, hvor turister kan få hjælp og svar på  diverse lokale spørgsmål.  I møllebu kken og møllecafeen møder man udelukkende fri‐ villige ”piger” fra Fejø, som glæder sig over at være med  l at  betjene øens turister og fastboende.  Fejø Mølle fremstår nu fuldstændig renoveret og i fuld dri s‐ mæssig stand. Der er mulighed for at komme op i møllen og se maskineriet samt nyde den  flo e udsigt over øen.  Møllens åbnings der:  April  Maj 

1. påskedag den 16. april kl. 13.30 – 16.30.  Der vil være påskekager og ”påskeæggeleg” for børn. Gra s deltagelse  Den 2o. maj er Turismens dag med særligt program, åbent kl. 11–16.30               

Juni

Pinselørdag og –søndag den 3. – 4. juni kl. 13.30 – 16.30  Søndag den 18. juni er Dansk Mølledag med særligt program kl. 11‐16.30  ANDREW MURRAY – kendt fra X‐factor – underholder med orkesteret THE COUNZIL 

Juli

Åbent hver dag i ugen, undtagen mandage  Den 22. juli holdes Møllens fødselsdagsfest med særligt program  Åbent hver dag  l og med den 6. august, dog ikke mandage  Hver lørdag og søndag ordinær åbnings d er kl. 13.30 – 16.30, hvis ikke andet er nævnt.  Sidste åbningsdag er søndag den 27. August 

Aug.

Fejø Mølle har al d åben for grupper e er a ale, telefon 24263503. 

Fejø Mølle Cykeludlejning Cykler kan lejes i Vesterby Havn og i Dybvig Havn. Betaling ved kasserne opsat i de to havne. 50 kr. pr. dag eller 25 kr. pr. time. Overskuddet tilfalder Fejø Mølle. Kontakt Preben på 61605899.


4

Æblets dag Æblets dag på Fejø afholdes traditionen tro første lørdag i skolernes efterårsferie. Vejret har de sidste år været med os, dog ikke i 2016. Trods en stærk blæst fra øst trodsede ca. 1.500 personer blæsevejret. I 2016 åbnede godsejer Susanne Houmann Æblets dag med en tale og afslørede æblemosaikken, som forestillede en stor æblelabyrint udført af Mette Naur og Hanne Humble. Vi glæder os til at se motivet i år. Første gang, Æblets dag blev afholdt, var i 2002, hvor det var hortonom Birgitte Pedersen, der tog initiativet til afholdelse af arrangementet inspireret af et lignende, men noget større arrangement i Kiwi i Sverige. Skiftende kunstnere på Fejø har gennem årene skabt smukke og overraskende motiver til den årlige æblemosaik På Æblets dag er der gratis personbefordring med færgen, inkl. cykel. For gående er der bustransport fra færgen til Dybvigvej. Der henstilles, at de opsatte skilte med parkering forbudt respekteres. Med skilte anvises der parkering på mark ved Dybvigvej, tæt ved havnen. Æbles dag er en af de store festdage, hvor fejbattinger står sammen for at give besøgende en god og rar oplevelse. Uden denne

opbakning ingen Æblets dag. Med håbet om en hyggelig dag på Dybvig havn ønsker vi alle velkommen lørdag den 14. oktober. Æblegruppen.


5

Fejø Børne‐ og kulturhus  Børnehuset  En selvejende vuggestue/børnehave for 0‐6 årige.  Vores lokaler ligger i forbindelse med SFO og skole,  som vi har et naturligt, tæt og godt samarbejde med  i det daglige, fælles morgenpasning mv. og vi holder  bl.a. fastelavns‐, jule‐og sommerfester sammen.   Vi er et lille, overskueligt, trygt sted, hvor alle børn  og voksnes kender hinanden.  Børnehuset har pt. 6 børn, der er ingen venteliste,  og nye legekammerater er hjertelig velkomne.  Børnehuset ligger lige midt i skøn natur, vi har en  alle ders legeplads, og nem adgang  l skolens loka‐ ler, bålplads, skov og sportsplads som vi bruger o e. 

Skole Fejø skole er en privatskole, satellit  l Horslunde Realskole. Man kan gå i skole fra  børnehaveklasse  l og med 4. klasse. I de e skoleår er der 10 elever på forskellige  klassetrin, som samlæses. Der én lærer, som underviser i dansk, matema k, engelsk  og billedkunst. En dag om ugen kommer en lærer fra Horslunde, som underviser i  natur/teknik, kristendom og musik. Historie og idræt har eleverne når vi en dag om  ugen deltager i undervisningen i Horslunde. Vi har o e undervisningsforløb på tværs  af fagene. Om sommeren har vi en fast cykeldag, hvor vi kører rundt på øen og be‐ søger forskellige steder. Vi har et fint samar‐ bejde med skolen i Horslunde, øens private  bibliotek, Fejø Idrætsforening og forskellige  erhvervsdrivende.     

I Børnehus og skole er der gode rammer for et dejligt børneliv på Fejø, og der er plads til lere……  

Se mere på vores hjemmeside: fbkh.dk


6

Fejø Former Frem den  Hvad er Fejø for en plet på landkortet, dér lige nord for  Lolland? Et levende helårs samfund, med smuk natur,  levende og ak ve mennesker. Nærværende, produk ve  og iderige, skaber vi sammen et ø samfund og en kultur,  der  l stadighed bekræ er, at vi på Fejø er i stand  l at  tage vare på vores ø.  Hvordan ses det? Ja, blandt andet i den befolknings l‐ vækst der har fundet sted i de sidste par år. ”Tilflytningen  i de 50 år jeg har boet på øen, har aldrig gået så stærkt  som nu”, fortæller Conni, der gennem mange år har væ‐ ret én af de igangsæ ende ildsjæle på Fejø. ”Det er så  livsbekræ ende at opleve den glæde der går igen hos  alle, ældre, såvel som yngre og familier med børn, når de  kommer her l og bliver en del af vores samfund.”  ”Her er plads  l alle og mulighed for at forme sit liv, så  det passer  l ens behov ‐ drømme kan blive  l virke‐ lighed. Det er billigt og sundt at bo her – og der skal ikke  nødvendigvis arbejdes så hårdt, for at skaffe familiens udkomme. Det giver  d  l familien og  l socialt samvær. Friheden giver også overskud  l at tænke tanker, skabe nyt, ‐ og finde sig  selv og hinanden. Det giver en utrolig styrke i vores ø liv. Ingen behøver at mangle hjælp –  når blot man giver udtryk for behovet. Glæden ved at  hjælpe, er o e større end det at tage  imod hjælpen.”.  Den seneste fælles bedri , er at vi har klaret at genåbne vores folkeskole, som kommunen  havde lukket. En gruppe forældre med stor opbakning fra øens beboere drev skolen i det  første skoleår ‐ 2015/16 – for penge indsamlet blandt øboerne, da skolen på grund af Tvind‐ loven, det første år ikke kunne lægges sammen med den private Horslunde Realskole. Ihær‐ digt poli sk benarbejde både i Lolland kommune og på Chris ansborg, førte  l en lovæn‐ dring, som nu gør det muligt for andre ø og landdistriksskoler, at indgå satellit – samarbejde  med en friskole, der ligger mere end 1000 meter væk.   Den næste store strukturændring på Fejø var kommunens lukning af vores lokale ældrecen‐ ter. Flere projekter blev udarbejdet og undersøgt. Kommunen solgte i sidste ende bygningen  l en  dligere fejba ng, Jan Kris ansen, der driver Vandrerhjemmet i Ringsted. Centret på  Fejø har nu funk on som et fleksibel udlejnings lbud, idet de små lejligheder og enkeltvæ‐ relser, kan lejes både kortvarigt  l weekend og ferieophold, eller  l længere ophold på øen,  som arbejds‐ eller retreatophold. Det er også muligt at leje lokaler  l fest, ligesom et større  køkken er  l rådighed. På den måde har Fejø også fået de indslusningsboliger vi i mange år  har ønsket os for mennesker, der ved et besøg forelsker sig i øen, og vil prøve ø‐livet af, før  de beslu er sig for at slå sig ned som øboere.                                                                                                                              Conni og Susanne  


7

Nyudgivet bog: Et billede af æbler.   Om æblemosaikkerne på Fejø 2002‐2014  Æblemosaikkerne er kendt fra  Æblets Dag på Fejø, der fejres  hvert år lørdag i uge 41. En tradi ‐ on der går  lbage  l 2002. Bogen  fortæller om inspira onen  l den  første Æblets Dag og historien bag  de enkelte mosaikker.   Læseren får desuden et sjældent  indblik i den krea ve skabelses‐ proces, der ligger  l grund for  æblemosaikkerne. I billeder og  ord følges processen fra de første  idéer og skitser, henover pluknin‐ gen af æblerne og opbyggelsen af  mo vet skridt for skridt på den 12  m2 store sømplade frem  l afslø‐ ringen på Æblets Dag og de e er‐ følgende uger på havnen, hvor farverne ændrer sig i takt med æblernes forfald.  Lo e Rosenkilde, der også er kunstneren bag en række af Fejøs æblemosaikker, er forfa er  l bogen og Hans Chris an S Nielsen fotograf. Forord af Karen Syberg. Bogen kan købes hos  Fejø Letkøb.  

Storemosevej 32, 4944 Fejø  Åben 1. maj ‐ 1. oktober  Hverdage 9 ‐ 17.30 eller e er a ale  Anne Moloney ‐ 60834944 ‐ anne@helbredendehave.dk  Lene Støvring ‐ 20184944– lene@helbredendehave.dk 

Gra s adgang


8

Ak vitetskalender 2017  Tid 

Ak vitet

Arrangør

Søndag 16.4  13.30‐16.30  Lørdag 20.5 

Påskeæggeleg for børn 

Fejø Mølle  

Turismens dag 

Planlægningsgruppen

Lørdag 13.5 

Strandrensning

Mødes i Dybvig 

Onsdag 31.5 

Broopsætning Sle eren  strand 

Se d på mailinglisten eller fejoeliv.dk 

Hver dag i  juni og juli  måned  Lørdag 10.6 

Klappegeder og kaniner  GRATIS 

Kernegaarden -Fejø Mosteri Hjortemosevej 41.tlf.24812629  info@Kernegaarden.dk 

Blå Flag Sle eren strand 

Søndag 18.6 

Dansk Mølledag 

Åbning og tale af Borgmesteren for Lolland  Kommune  Fejø Mølle 

Lørdag 23.6 

Sankt Hans a en i Dybvig 

21.7 – 23.7 

Pilgrimsdage

26.7‐ 30.7 

Kammermusikfes val

Fejø Retreat, Storemosevej 32, kontakt:  Anne Moloney, moloney@fejoe.dk  Fejø Kammermusikfes valkontor ved Min‐ na: Tlf. 21 13 56 59 og på mail:  ABCM@webspeed.dk   På Facebook og www.fejoefes val.dk  Kernegaarden -Fejø Mosteri  Hjortemosevej 41.tlf.24812629  info@Kernegaarden.dk 

Lørdag 29.7 kl  Find GULDÆBLET i Planta‐ 15‐16  gen og vind en æblemost.  Tilmelding nødvendig  GRATIS  Lørdag 29.7 kl  Hør om cider og æblemost  15‐15.30  produk on.  Med smagsprøver. GRATIS 

Kernegaarden –Fejø Mosteri Hjortemosevej 41.tlf.24812629  info@Kernegaarden.dk 

30.7 – 5.8 

Medita v Haveuge 

Fejø Retreat, Storemosevej 32, kon‐ takt: Anne Moloney, molo‐ ney@fejoe.dk 

Lørdag d. 5.8  Kl 15‐15.30 

Hør om cider og æblemost  produk on.  Med smagsprøver. GRATIS 

Kernegaarden –Fejø Mosteri Hjortemosevej 41.tlf.24812629  info@Kernegaarden.dk 

Lørdag d. 5.8  Kl 15‐16 

Find GULDÆBLET i Planta‐ gen of vind en æblemost.  Tilmelding nødvendig  GRATIS 

Kernegaarden –Fejø Mosteri Hjortemosevej 41.tlf.24812629  info@Kernegaarden.dk 


9 Lørdag  d.14.10 

Æblets Dag 

Kl 10. Æblets Dag gruppen,                     Fejøforeningen 

I uge 39 

Bronedtagning

Ca. kl. 15, a ængig af Lav‐/højvande,  Fejøforeningen 

Søndag d. 26.11  Kl. 16.30  

Juletræstænding

Fejøforeningen

Søndag d. 10.12  Kl. 14.00 

Christmas Carols i Fejø  Kirke 

Arr. John Larsen 

Ak viteter hele året   På www.fejoeliv.dk og på Facebook: fællesskabet Fejø  Fastelavnsfest—Fællesspisning—Juletræstænding—Brooptagning  Og meget mere 


10

Oplev ø-livet indefra Fejø er en ak v ø med mange ildsjæle. Vi har over 25 foreninger og laug og der l en mæng‐ de frivillige ak viteter og arrangementer, som man også som besøgende kan tage del i, hvis  man har lyst  l at møde nogle af øboerne og få en smagsprøve på, hvad ø‐fællesskabet har  at byde på. Her er et lille udpluk:  Henover året er der fællesspisning på skolen ca. hver anden måned, hvor alle medbringer en  ret  l den overdådige fælles buffet og så er der ellers levende musik og sang, dans og sam‐ vær.  Om foråret er der strandrensning, hvor man mødes på Dybvig Havn, fordeler øens strande  imellem sig og  lbringer et par hyggelige  mer 2 og 2 med at samle affald, så strandene er  fine  l sæsonen starter.   Vær med når badebroen på Sle eren sæ es op eller tages ned eller når havtornene på Ve‐ ster Havn bliver luget.  Besøg Lokalhistorisk Museum eller biblioteket, som begge har  l huse på skolen og drives af  frivillige. Hør om det gamle Fejø, lån en bog eller få en snak.   På Dybvig Havn fejres de ski ende års der med Sankt Hans‐bål med båltale og uddeling af  årets heksepris, Æblets Dag med æbleprodukter i alle afskygninger. Og juletræstænding  med e erfølgende gløgg og kager.  Velkommen  l ø‐livet. Lo e Rosenkilde 

Chefredaktør og korrekturlæser giver den en  skalle i haven.  Foto: Redaktøren 


11

Rensdyrjægerne på Fejø  En del af et rensdyrgevir blev omkring 1945‐46 fun‐ det under arbejde med inddæmning af Skalølille.  Geviret blev gemt væk i et lille træ æske på lo et  Herredsvej 64 med en seddel om fundstedet. 2001  overdraget  l Fejø Ømuseum af ejendommens da‐ værende ejere.  I 2015  beslu er  museets  arbejds‐ gruppe  at få kon‐ serveret rensdyrgeviret. De e fo‐ retages af Bevaringscenter Næst‐ ved, sam dig udtager konservator  en prøve  l kulstof 14 datering.  Prøven viste, at rensdyrgeviret er  ca. 11.335 år gammelt, det vil sige fra sidste del af rensdyrjægernes færden  på disse kanter. Geviret er sam dig blevet registreret.  Det er e erfølgende blevet bekræ et af Naturhistorisk Museum, at der er  kranie rest på geviret, hvilket betyder, at det ikke er ”kastet”, men at dyret er  slagtet af mennesker.  Geviret kan ses i uds l‐ lings montre på Fejø  Ømuseum, Herredsvej  190‐ kælderen.  Tekst: Fejø lokalhistori‐ ske Arkiv & Ømuseum 


12

1 10  

6

4


13

14   16  

8 17   12  

3

11   21   22  

5 13  

8   19  

7

2

1

20   9 

23  

15  

1 Bibliotek / Skolen / Museum og Arkiv  2 Cafe Dybvig  3 Cox Orange  4 Den Helbredende Have, Fejø retreat  5 Emmys Hus  6 Fejø Camping  7 Fejø Cider  8 Fejø Feriecenter  9 Fejø Frilandskvæg  10 Fejø Kro  11 Fejø Mølle    12 Fejøtromlen 

13 Hannes Have  14 Kernegaarden Cideri og Gårdbutik  15 Kirke  16 Fejø Kajakhus Skovvej 27  17 LET‐købmanden / Postkontor  18 Læge / hjertestarter / Fitness  19 Benzin tank Q8  20 Sletteren Strand  21 Spisehus Kvasen  22 Toppen  23 Labyrint 


14

Fejø Kammermusikfes val 2017  26. ‐ 30. juli 2017  Vi har 5 års jubilæum i år – det vil kunne høres.   

Kammermusikfes valens kunstneriske ledere er  koncertpianisten Marianna Shirinyan og saxofoni‐ sten Chris an Hougaard. Det giver en utrolig mulig‐ hed for at  ltrække musikere, som sjældent kan  høres udenfor de store koncertsale i Danmark og  resten af verden.   Der findes ingen egentlige koncertsale på Fejø, men mange steder med god  akus k, Fejø Kirke, Skolen, Ridehallen, Det Gule pakhus, Møllen og Ciderier‐ ne – vi bruger krea vt de steder, der findes.     Vi arbejder innova vt på nye  ltag. I 2017 har vi indgået en musikalsk a ale  med Ensemble Storstrøm, de vil sammen med os og Venneforeningen  l Do‐ dekali en åbne Fejø Kammermusikfe‐ s val, det sker ved Dodekali en i Kra‐ genæs.   Kom  l Fejø Kammermusikfes val  2017 og oplev musikere, forfa ere,  billedkunstnere og sangere ad libi‐ tum.   Spørgsmål besvares af Fejø Kammer‐ musikfes valkontor ved Minna: Tlf.  21 13 56 59 og på mail:  ABCM@webspeed.dk  Der opdateres løbende på Interne et  www.fejoefes val.dk og Facebook.   


15

Tilflyttere på Fejø Vi er en familie på fem. Karsten på 52, Margarita på 44, Anastasia på 18, Alexander på 13 og Adrienna Ballademager på 6 år. Gennem de sidste 7 år har vi tænkt på at flytte fra vores hus i Nordsjælland til udlandet. Tankerne gik på alt fra New Zealand til Sverige, hvor vi også var oppe for at kigge på hus. Skæbnen ville dog at vi pludselig opdagede Fejø, en smuk lille ø, som vi aldrig havde hørt om før. Efter første besøg var vi forelskede og der var ingen tvivl - det var her vi ville flytte hen. Der gik ikke 6 måneder, før vi blev ejere af Blommegården. Men hvorfor flyttede vi så fra vores store flotte hus nær Gilleleje? Vi var blevet trætte af det konstante ræs, hvor hverdagen var fyldt med stress og jag, og alt for lidt tid til fordybelse og nærvær. Vi ønskede at flytte et sted hen, hvor omgivelserne var smukke, hvor vi kunne være økonomisk uafhængige og hvor vi kunne have frihed til at gøre hvad vi ønsker og brænder for. Vi havde gode forventninger til at flytte til øen, men vi blev alligevel positivt overraskede over den imødekommenhed og hjælpsomhed som vi mødte her. Ret hurtigt blev nye venner og bekendtskaber skabt og hele øen føles som én stor familie. Vi føler os trygge ved at vide, at der altid står nogen klar med en hjælpende hånd, når vi har brug for den. Et år senere føler vi os bekræftet i at vi har taget den rigtige beslutning. Margarita Blommegården


16

Gamle træskibe i Dybvig havn uge 28. Fra den 10. til 14. juli er der atter ekstra liv i Dybvig havn, når landsforeningen TS (Træskibs Sammenslutningen) holder sommerlejr. Der er et fint samarbejde med øens beboere. Især børnefamilierne nyder, at deres børn kan være med til at sejle småjoller under opsyn og vejledning sammen med skibenes børn. Se på www.ts-skib.dk, når tiden nærmer sig, så er der et mere detaljeret program, som garanteret bliver ændret undervejs af vind og vejr. Det er en del af sejlerlivet. Det sikre er, at det foregår i uge 28. Dagens aktiviteter er slået op på den røde port til den store, gule murstenshal.

Udlejning af små lejligheder / værelser på Centeret  I lejlighederne er der køkken og badeværelse. Sam digt  er lejlighederne særdeles pensionist– og handicapvenlige.  Der er også elevator i ejendommen.   

I centret er det også muligt at leje lokaler  l fester og di‐ verse arrangementer. Der er i den forbindelse adgang  l  storkøkken. Kontakt på tlf.: 40 11 47 47 eller         e‐mail: ringsted@danhostel.dk   

Centeret  ‐ Herredsvej 179 ‐ 4944 Fejø 


17

Mæfikken og Christiane Når man går en tur i Dybvig Havn, er det svært ikke at bemærke de to smukke træbåde, der ofte ligger ved kajen foran det røde pakhus. Klinkbyggede og med smukke linjer – man fornemmer et slægtskab helt tilbage til vikingernes berømte skibe. Mæfikken og Christiane er begge bygget på Fejø i 1917 hhv. 1919. De ejes i dag af Fejø Drivkvaselaug, som i mere end 20 år har vedligeholdt og sejlet med bådene. Kommer du på havnen en onsdag eftermiddag eller lørdag formiddag i foråret, vil du de fleste gange møde laugets medlemmer i færd med at klargøre bådene til sommerens sejladser. Efter at bådene omkring 1. maj er kommet i vandet, er de ofte ude at sejle. Nogle gange er der tale om korte sejladser, blot for at mærke havet, mens der andre gange lægges ud på ture til naboøerne, fra tid til anden med en overnatning eller to. To gange om året er en eller begge både på en længere tur. I pinsen deltager begge både i Træskibssammenslutningens – TS’ – generalforsamlingsstævne, som på skift afholdes i havnebyer rundt i Danmark. Første uge i september fungerer drivkvasen Mæfikken som ”pæreskude” i Nyhavn, hvortil den sejler frisk fejøfrugt, som sælges fra kajen i Nyhavn. Ud over, at Mæfikken og Christiane pynter op i Dybvig Havn, trækker de også andre træbåde til Fejø. Hvert år i uge 28 (10.—14. juli) afholder TS stævnet ”Skibsdage på Fejø”, hvor 15-20 gamle træbåde gæster havnen, og over 100 mennesker er i en uge er samlet om den fælles interesse for at sejle med de gamle skibe. Første weekend i august har Fejø Drivkvaselaug besøg af en flok tyske drivkvaser, og om lørdagen dyster ca. 10 smukke gamle både mod hinanden i en traditionsrig kapsejlads. Det Gule Pakhus, som er Fejø Drivkvaselaugs klubhus, er smagfuldt indrettet med billeder af og effekter fra gamle fisker- og fragtbåde. Kommer du på havnen, når der er åbent, så gør dig selv den tjeneste at spørge om et kig indenfor – hvis du er heldig, har en af laugets medlemmer tid til en lille snak – hvis ikke de alle er ude at sejle. Se også www.fejoedrivkvaselaug.dk


18

Livsglæde og kvalitet –   frihed og råderum ‐   gør som os, flyt  l Fejø, en fan‐ tas sk perle blandt Sydhavs‐ øerne.    Espen og jeg er blevet spurgt mange gange ”hvorfor er I  fly et  l Fejø – hvad har I af  lknytning der l? ” Til det  er svaret, kun søgen e er livsglæde, frihed, råderum og  kvalitet.   Vi har nu boet på Fejø i et halvt år, og har kun posi ve  ng at sige. Her er et fantas sk samfund med hjælpsom‐ hed og ægte glæde – vi bliver al d mødt med et smil og  en hilsen.  I starten tænkte vi, sikke mange der hilser‐dem kender vi da ikke, men den gestus  at hilse på alle man kører forbi, har en posi v effekt.   Vi følte os meget velkommen fra dag 1. Set i bakspejlet, skulle vi ha’ været fly et  l Fejø for  flere år siden – væk fra hverdagens stress hvor det kan være svært at finde ro e er en ar‐ bejdsdag. Som Gnags synger ”Når jeg bliver’ gammel” beskriver lige netop den følelse vi har  nu. Ville ønske vi havde fået øjnene op for denne prag ulde ø for mange år siden, og kan  kun fortælle  l alle som spørger, at det bedste man kan gøre for sine børn og familie er, at  pakke fly ebilen og tage  l Fejø.   Her er alt – skole, købmand, et rigt foreningsliv, ægte naboskab, et stort madkammer og  mange andre fantas ske oplevelser.  Og vig gst af alt, livsglæde, frihed, råderum  og kvali‐ tet. Tænk at kunne køre en tur i sin traktor, gå en tur i skoven og se det rige dyreliv – her går  dådyr, fasaner og harer  lige udenfor vores vinduer.   Og arbejdslivet kan stadig passes – det tager kun 15 min. at sejle med færgen fra fastlandet  l Fejø. Og selvfølgelig sidder der et æble i vores nøglering  Fejø er så smuk når æbletræer‐ ne blomstrer – og dem er der mange af.  ~ Charlo e Andersen fra Dommervej 

Fejø april 2016  Samlet og organiseret af Hanne Oustrup  og Henning Mogensen  Korrektur: Susanne Lautrop 

Fotos:   Hans Chris an Nielsen  Henning Mogensen  Træskibssammenslutningen  Hanne Oustrup 


19 UDLEJNING AF FEJØ KAJAKHUS  UDLEJNING AF HAVKAJAKKER  NATUR OG FRILUFTSAKTIVITETER FOR GRUPPER  KURSER OG UNDERVISNING I HAVKAJAK    v/Mikael Holm Kestler  Havkajakinstruktør  Skovvej 27  4944 Fejø    Se mere på www.fejokajakhus.dk eller skriv  l mail@fejokajakhus.dk  Eller ring /sms  l 40723580 eller  26151421 

Ny ge oplysninger  Offentligt toilet: 

Vesterby Havn, Dybvig Havn og Sle eren Strand. 

Badebro/blåt fag: 

Sle eren Strand. 

Fejøhallen:

Kan lejes gennem Fejø Idrætsforening. 

Tennisbane:

Kan lejes af Fejøhallens Venner (se skilt ved banen) eller hos  Fejø Møllebu k & Turis nforma on  Drives af frivillige, åbent  rsdag kl. 15—17 

Fejø Bibliotek  Færge: 

Posthus:

Priser returbillet voksen 55 kr., børn 4‐16 år 20 kr., cykle/  knallert  10 kr. , bil 205 kr. Turistbillet for ubegrænsede rejser  på 1 uge mellem Fejø, Femø og Askø  600 kr. Sælges ombord  på Fejøfærgen. I perioder er der rabat på biler.  Hos Let–Køb, mandag‐fredag kl. 8‐12 og kl 14‐15 

Ny ge telefonnumre  Fejø Møllebu k & Tu‐ ris nforma on 

mobil 24263503 

Lægen Jan Kofod Larsen 

54713125 (telefon d 8‐9) 

Sognepræst Bjarne A.  Madsen 

54713100

Fejø Telebus 

30544940

Færgen

54934934

Havnefoged

21271884


20   

Hannes Have og Klinik  Cer ficeret akupunktør  TCM—Vestlig Medicinsk akupunktur  Følelses‐ og traumeforløsende terapi  Hanne Oustrup   Sle ervej   35   4944 Fejø  30594105   hanneoustrup@gmail.com 

Fejø lokalhistoriske Arkiv & Ømuseum    Herredsvej 190 – kælder – 4944 Fejø    Åbent: Tirsdag kl. 19 ‐ 22 (hele året)  lørdag kl. 13 ‐ 17 (1.maj  l 30. sep.), eller e er a ale.  Kontakt:  fejoearkiv@gmail.com   tlf. 23 23 19 72    www.fejoelokalarkiv.dk      

Besøg Fejø Besøg Fejø   15 minu ers sejlads  l Fejø l Fejø   www.lollandfaergefart.dk www.lollandfaergefart.dk   Lolland Kommune Lolland Kommune  

For at komme  l Fejø kører man  l Kra‐ genæs færgehavn hvor der er  Fra:  Lalandia 41,6 km  Knuthenborg 20,9 km  Knuthenlund 11,1 km  Tårs Færgehavn 26,9 km  Marielyst 61,1 km  I Kragenæs tager man Fejø færgen, med  kun 15 minu ers sejl d og  21 daglige  afgange. På Fejø kan du opleve alt det du  kan læse om i de e hæ e 

På gensyn

Fejøs Blå Flag strand             åbnes den 10. juni  Fejøs strand, kaldet Sle eren, har blåt  flag.   I år åbnes med tale af Lollands borgme‐ ster  

Holger Schou Rasmussen. 


21 Dybvigvej 10, 4944 Fejø Tlf. +45 28709618 erikhb@mail.dk Pris kr. 400/450 For et dobbeltværelse pr. nat. Sengelinned og håndklæder skal (helst) medbringes! Det er bare ”TOPPEN”

camping og marina i ét  Overnat i Kragenæs, lige hvor færgen afgår  l Fejø!  Se mere på www.kragenaes.dk  +45 5493 7056 

Emmys Hus   Vi fejrer 10 års jubilæum i 2016. Forretningen har et stort udvalg af UNO-tøj uden udløbsdato. Tøjet er fremstillet af naturmaterialer. Vi har endvidere gaveartikler, herunder fra House of Christmas. Vel mødt i Emmys hus v/ Reidun

Emmys Hus, Herredsvej 300, 4944 Fejø - Telefon 29602285


22

Fejø frilandskvæg og gårdbutik Fra bu kken sælger vi alt i ud‐ skæringer i oksekød. Der ud‐ over, medister, grillpølser, spe‐ gepølser og leverpostej.    Kødet er modnet på krog, for at  opnå højeste kvalitet.    Velkommen  l Sle ervej 50   v. Hans Jørgen Larsen tlf.:  31382892 Bielle tlf.: 61780962     Åbnings d e er 17:00 eller  e er a ale 


23

Restaurant Kvasen Restaurant med billard og bar. Vi har plads til 50 personer Stegt flæsk hver fredag. Vi har plads til 50 personer. Herredsvej 252, Fejø tlf. 31 42 34 78

Nykro Herredsvej 95, tlf. 54 71 30 07 VINTERSÆSON åbent fra torsdag  l lørdag  kl. 15  l 20,  åbent e er behov  HØJSÆSON åbent Tirsdag  l søndag kl. 13  l 20, åbent e er behov  h p://www.fejoekro.dk/

PICNIC KURV TAPAS

MED LOKALE SPECIALITETER

15/06-15/08 Info og bestilling: 24 81 26 29 / 29 44 03 21

Kernegaarden.

Hjortemosevej 41

Cafeen i Dybvig Ved Omanj Frydendal  Dybvigvej 44, 4944 Fejø.   Åbner i løbet af foråret (måske  l påske)   Der er planer om Italiensk pizza, pasta og pølser/fransk hotdog.   Menuen er en overraskelse når du kommer! 


Profile for Kirsten Sydendal

Sydhavsøernes Perle 2017  

Sydhavsøernes Perle 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded