__MAIN_TEXT__

Page 4

[Akkreditering ]

RUTINERNE STØVES AF – Vi var måske lidt trætte af det i starten. Har alle behandlere det ikke sådan; at alt hvad der tager tid fra patienterne, føles lidt belastende, spørger Henrik Gyrst. – Men vi besluttede så, at vi ligeså godt kunne få noget positivt ud af det, og efterhånden som vi kom ind i tingene, begyndte det jo også at give mere mening, siger Trond Mehlum. I løbet af de næste to år skal landets kiropraktorklinikker igennem samme omgang ifølge overenskomstaftale mellem Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner. Processen starter med et varsel fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) otte-ni måneder inden det eksterne survey.

KLINIKEJERNE:

Vores hverdag er blevet nemmere Journalerne er blevet mere udførlige, og det er blevet lettere at inkludere nye medarbejdere, fordi alle procedurer er nedfældet. Måske lugter der også lidt mere af sprit på klinikken, men behandlingsmæssigt er der intet, der har ændret sig hos Gyrst & Mehlum i Odense, der som de første havde kvalitetsbesøg i januar.

Af Connie Mikkelsen, freelancejournalist Foto: Heidi Lundsgaard

4

– Det med at ændre vaner og rutiner er jo aldrig sjovt. Slet ikke når det er noget, du bliver pålagt ovenfra. Men nu, hvor vi er kommet ud på den anden side, så synes vi faktisk, at det giver værdi, siger kiropraktorerne Henrik Gyrst og Trond Mehlum. – For os som arbejdsplads har det været en fin proces. Det gav os anledning til at mødes og få snakket nogle ting igennem, og siden har det også vist sig, at vores hverdag er blevet nemmere, fortsætter de. Efter trekvart års arbejde med at leve op til kravene i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for kiropraktorer, er det dét, der står på bundlinjen for de to klinikejere.

K I R O P R A K T O R E N

/

M A R T S

2 0 18

Gyrst & Mehlum var blandt de første til at gennemgå den ni måneder lange akkrediteringsproces, og ingen af de to klinikejere var som udgangspunkt specielt begejstrede ved udsigten til det tidkrævende arbejde. Dels fordi det ville tage tid fra patienterne, dels fordi hele set up’et forekom dem lidt bureaukratisk.

En duft af sprit.. og bureaukrati – Meget af det er jo ikke andet end sund fornuft, når man har med patienter at gøre, siger Henrik Gyrst. Som for eksempel, at man skal være sikker på, at den patient, man står overfor, nu også er den, man tror, det er.

De to klinikejere fra Odense, Henrik Gyrst og Trond Mehlum, syntes, at arbejdet med akkrediteringsstandarderne var lidt tungt i starten, men nu glæder de sig over de resultater, de har opnået.

– Hvis du har haft fru Hansen på klinikken i 40 år, og du så lige pludselig skal til at spørge om hendes cpr-nummer for at være sikker på, at det er den rigtige fru Hansen. Det virker måske lidt grotesk, siger Trond Mehlum om reglen, der har til formål at sikre, at behandleren fat i den rigtige journal, det rigtige røntgenbillede, prøvesvar eller lignende. – Eller beskrivelsen af hvor mange gange, man skal køre spritten rundt i hænderne, før de er rene, fortsætter Henrik Gyrst, der ikke har indtryk af, at kiropraktorklinikker som sådan har problemer med hygiejnen. Blandt de 13 standarder, som alle klinikker fremover skal leve op til, er

Profile for Kiropraktoren

Kiropraktoren nr. 1 2018  

Kiropraktoren nr. 1 2018

Kiropraktoren nr. 1 2018  

Kiropraktoren nr. 1 2018

Advertisement