Page 1

4. maj Egebakkeskolen

Kirkebladet Skjoldhøj Sogn juni – oktober 2014


Så bliver der bygget om

Skjoldhøj Kirke Hjemmeside: www.skjoldhoejkirke.dk Jernaldervej 425, 8220 Brabrand Kirkekontoret: Tlf. 8624 2061 Sognegården: Tlf. 8624 2787 Kordegn/kirkens kontor: Under ombygningen holder kontoret til i graverbygningen Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 og torsdag kl. 15.00-17.00 Niels Arne Sørensen · skjoldhoej.sogn@km.dk Skjoldhøj Kirke, Jernaldervej 425, 8220 Brabrand · tlf. 8624 2061 Præster: Ruth Wegeberg True Byvej 6, 8381 Tilst. Tlf. 2443 2068 · rwc@km.dk Mandag fri Træffes efter aftale Torben Nielsen Siøvænget 20, 8381 Tilst. Tlf. 8624 2338 · torn@km.dk Fredag fri Træffes efter aftale Kirketjenere: Lill Meidal Lings Alice Mørch Sørensen kt@skjoldhoejkirke.dk Tlf. i kirken 8624 2787 Graver: Poul Bødker · graver@skjoldhoejkirke.dk Tlf. 2160 5870 Træffes efter aftale

Sognegården er i gang med en større om- og tilbygning. Ingenting er helt som det plejer. Heldigvis er kirkerummet og våbenhuset uberørt af ombygningen, så på trods af byggerod, vil de fleste aktiviteter fortsat kunne afholdes. Kirkekontoret er flyttet over i graverbygningen, præsterne har kontor i deres eget hjem, sognemedhjælperen og kirketjenerne har kontor i skurvognsbyen. Vi håber at alle vil være ekstra fleksible, mens om- og tilbygning står på. Vi ser alle frem til at få en tidssvarende, lys og større sognegård. Og det er ikke kun sognegården der har vokseværk, det har kirkebladet også. Denne gang dækker kirkebladet 5 måneder.

Tak for gaver til Folkekirkens Nødhjælp

Organist: Hans Dammeyer · organist@skjoldhoejkirke.dk Tlf. 2380 9580 Sognemedhjælper: Laila Poulsen · poulsen.laila@gmail.com Tlf. 3069 2728 eller 4166 7753 Menighedsrådets formand: Lis Glibstrup Siøvænget 24, 8381 Tilst Tlf. 8624 0390 · 9135@sogn.dk Kirkeværge: Kim Strange Bjørnøvænget 21, 8381 Tilst Tlf. 8624 4909 Dette kirkeblad for Skjoldhøj Sogn er nr. 118, 30. årgang Kirkebladets redaktion: Niels Tropp, Laila Poulsen, Torben Nielsen og Ruth Wegeberg (ansvarshavende redaktør) Deadline for næste nummer er den 24. september 2014 Omslagsbilleder: Dette års konfirmander fra Skjoldhøj Kirke. Foto: Wedel Photo

2

Den 9. marts blev der samlet penge ind til Folkekirkens Nødhjælp. Tak til indsamlerne og tak også til alle, der gav penge til den gode sag. Der blev indsamlet hele 20.080 kr. i Skjoldhøj. På landsplan blev der samlet 13 mio. kr. ind – et flot resultat. Tak for en god indsats! Var du ikke hjemme, da indsamlerne kom rundt, er det ikke for sent endnu. På MobilePay kan du give et bidrag på nummer 5090 4040 eller du kan bidrage på nettet www.nødhjælp.dk.


Øst for Paradis Af Ruth Wegeberg, sognepræst

I midtbyen ligger en ganske særlig biograf med navnet Øst for Paradis. I 1952 skrev John Steinbeck en bog med samme titel. Temaet er kampen mellem de to brødre Kain og Abel. En kamp som den dagligt udspiller sig, hvor søskende er samlet. Kampen mellem mørke og lys. Øst for Paradis er ekkoet fra de første sider i Bibelen, hvor Gud gentagne gange siger: ”Og se, alt var såre godt.” Det er som ord, der stammer fra vor egen mund og hjerte, når vi øjner noget smukt og overvældes af det. Ind imellem får vi lov til at føle os, som var vi i Paradis. Uddrivelsen af Paradis skete, da Adam og Eva var ulydige og havde spist af det træ, Gud havde forbudt dem at spise af. Træet til at kende godt og ondt. Der er ikke noget så spændende som det, der er forbudt. Sådan var det. Sådan er det. De måtte smage, så blev de smidt ud – Adam og Eva. Uddrevet af Paradiset - men lykken var dog, at de to havde hinanden. De kunne følges ad.

I dit ansigts sved skal du spise dit brød indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget og til jord skal du blive. Jo tak – kampen er ongoing. Her går lykke og ulykke hånd i hånd. Her overvældes vi fra tid til anden af destruktive kræfter. Af stress, af mørke, af sygdom, af sorg, af tab – her hvor vi ’bor’ øst for Paradis. Men held for os – livet er større end bare mig selv. Vi, skabningen, bor i den skabte verden – og her øst for paradis får vi glimt af paradiset selv. Det er der, vi kommer fra og det er der, vi hører til. Det blev jul, påske og pinse, fordi vi ikke er ladt alene tilbage. Sammen lever vi øst for Paradis her, hvor Guds kærlighed kom til syne i Jesu person. I ham forbindes himmel og jord - og påskemorgen blev det sidste punktum sat, livets kræfter overvandt døden. Jesus opstod fra de døde. Udsnit af maleri lavet af Julie Ford Oliver.

Af jorden skal du igen opstå Fortsættes næste side

3


Nu tager ombygningen fart Hvorfor skal vi overhove- I byggeperioden på over et halvt år vil der selvdet bygge om? Hvordan følgelig ske en hel del forandringer, og der vil kommer det til at ske? Og være gener at leve med for kirkens brugere. Men våbenhuset og kirkerummet er intakte og uberørte hvad bliver bedre? Spørgsmålene er mange, af arbejdet. Derimod flytter kirkekontoret over i granår vi taler om udvidelse verhuset. Præsterne har kontor i deres eget hjem, og ombygning af sog- og sognemedhjælper og kirketjenere får kontor i skurvognsbyen, der uden tvivl negården vil begrænse mulighederne for i Skjoldhøj ”Vi er i den lykkelige parkering ved kirken. Endelig vil Kirke. For at situation, at der kommer der i byggeperioden ikke være få svar har vi så mange mennesker mulighed for begravelseskaffe i spurgt én af vores præster, Ruth Wegesognegården. berg: heroppe, at vi ikke kan ”Nu tager det hele fart. Vi havvære i sognegårdens de håbet at kunne fejre 30-års "Udvidelsen sker over amfiscenen og lokaler. Vi ser frem til at fødselsdag og indvielse med et bålpladsen. Ombygningen medføfå en tidssvarende, lysere stort brag den anden søndag i rer bl.a. at sognegården får sin egen advent, men nu får vi se om vi indgang. Den 22. april åbnede vi tilog større sognegård, når det. Det bliver spændende, buddene fra de fire indbudte firmaer. hvor der er så højt til hvornår vi kan indtage sogneFirmaet der vandt licitationen var Poul loftet, at vi kan få luft og gården igen, men vi glæder os Nielsen A/S, Randers” fortæller Ruth albuerum.” allerede” fastslår Ruth Wegeberg. Wegeberg. Fortsat fra forrige side

Dette digt mødte jeg, da himlen var mest januargrå – men selv på forårsdage og sommerdage kan det være opmuntrende læsning:

Det bliver ingen skånet for.

Små Paradiser

Enhver oplever uretfærdigheder,

Enhver er bundet til sin krop og erfarer det gennem sine grænser. der forfølger en som traumer.

Hvor er erindringen om de øjeblikke vigtige,

Enhver møder engang et menneske,

hvor vi fornyede pagten med livet.

hvis kærlighed man ville give alt for at vinde,

Ofte er det enkle billeder:

men forgæves.

Børn i en båd, der glider henover vandet. Birketræer, som glimter i solen.

Enhver sætter på et tidspunkt alt ind på

I et enkelt øjeblik er skabelsen lykkedes.

at gøre en ting bedre end andre,

Gud siger: ”Se, alt er godt!”

og må affinde sig med sidstepladsen.

Den slags erfaringer styrker vores tillid til,

Hverdagens kriser begraver vores livsmod.

at verden ikke er meningsløs.

Små paradiser lader det igen opstå:

Men dette oprindelige livsmod bliver

Børn, birketræer og erindringen herom.

korsfæstet og begravet:

Gerd Teissen i Det genfundne Paradis, Alfa 2012

4


Pinse i Botanisk Have Mandag den 9. juni kl. 11.00

Alle der går i 3. klasse efter sommerferien, inviteres til minikonfirmand-undervisning. Pga. ombygningen kan vi ikke bruge sognegården, og derfor har vi fundet på en ny og spændende måde at gribe undervisningen an på. Alle 3. klasser på Egebakkeskolen og Skjoldhøjskolen får en indbydelse/ tilmeldingsblanket i starten af september. Andre fra sognet, der går i 3. klasse på andre skoler, kan hente en indbydelse på kirkekontoret. Velkommen til et par fede dage sammen med sognepræst Ruth Wegeberg og sognemedhjælper Laila Poulsen. Fredag den 19. september kl. 15.00-20.30 Vi tager på udflugt. Vi mødes på kirkens parkeringsplads kl. 15.00. Lørdag den 25. oktober kl. 13.00 Vi laver en sleep-over med fede aktiviteter, bibelhistorier, pizza og film. Vi slutter af søndag den 26. oktober kl. 10.30, hvor søskende, forældre mm. inviteres med til BUSK-gudstjeneste – se herunder.

Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn Børn

Minikonfirmand

2. pinsedag er der en stor fælles udendørs gudstjeneste i Botanisk Have. Efter gudstjenesten er der forskellige aktiviteter for børn. Desuden kan man lytte til musik, bl.a. skal Skjoldhøj Kirkes Ungdomskor Rhythm&Joy synge.

BabySalmeSang

BUSK- og jazzgudstjeneste Søndag den 26. oktober kl. 10.30

BabySalmeSang er et tilbud til dig, som er på barselsorlov og din baby (2-7 mdr. ved forløbets start). Vi synger, sanser, danser og lytter. Vi leger med sarte tørklæder, sæbebobler og får vilde luftture. Pga. støjgener i forbindelse med ombygningen er det usikkert, hvornår næste hold starter. Tilmeld dig med navn, mobilnummer, mailadresse og babys alder. Du vil så modtage en mail når næste hold starter.

Kirken rocker - det gør den ofte. Børn og Unge, Sogn og Kirke (BUSK) mødes til en festlig gudstjeneste. Et levende jazzorkester – Red Hot Four vil være det musikalske indslag, der vil ledsage sange og salmer med swingende toner. Desuden vil spejdere, minikonfirmander og andet godtfolk fylde kirken med sang og glæde. Gør noget godt for dig og dine – Gå til gudstjeneste - Det bliver én af slagsen ud over det sædvanlige. – GO4IT

Støt vore annoncører

5

t: 86 24 08 05 e: kmbygge@kmbygge.dk Blomstervej 46 8381 Tilst


Børn Børn Børn Børn børn børn børn bør

Zapperklubben – nu i spejderhytten

Høstgudstjeneste

Søndag den 21. september kl. 10.30

Hver torsdag kl. 15.30-17.00 er der Zapperklub for alle, der går i 0.-4. klasse. Til Zapperklub er der 20-30 børn og 2 ledere hver gang. Ledere i Zapperklubben er Gitte Bomholt Christensen og sognemedhjælper Laila Poulsen. Vi hører om Gud, laver fede aktiviteter og får zapperforfriskning. Det er gratis at være med!

Koret Rhythm&Joy medvirker til den familievenlige høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der auktion i våbenhuset. Alle er velkomne til at tage noget med til det store høstbord i kirken. Det kan f.eks. være bagværk, blomster, frugt og grøntsager mm. Tag gerne penge med og byd på de gode sager. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

Lige nu holder Zapperklubben sommerferie. Opstart efter ferien er den 28. august, hvor vi pga. ombygningen holder til i den gule spejderhytte på Holmstrupgårdsvej.

Kirkelejr i Oddesund

på kirkeblads-ikonet på forsiden. Tilmeldings-seddel kan også fås på kirkekontoret. Vi glæder os til en masse glade børn, krabbefiskeri, bibelhistorier, sommersol, underholdning, bål, krea, sport og slikbod. Velkommen på sommerlejr!

Sommerens kirkelejr er fra søndag den 3. august til torsdag den 7. august. Lejren er for alle, der går i 1.-7. klasse inden sommerferien. Tirsdag den 3. juni kl. 19.00 er der infoaften i kirken. Denne aften er også sidste mulighed for tilmelding og betaling. Det koster 400 kr. at være med på lejren. Er man flere søskende der skal af sted, koster første barn 400 kr. og resten af søskende-flokken 300 kr. pr. barn. Tilmeldings-seddel findes i sidste kirkeblad. Find det på kirkens hjemmeside skjoldhoejkirke.dk. Klik

6


Klaverkoncert med Anna Nadiryan

Torsdag den 25. september kl. 19.30

Søndag den 15. juni kl. 16.00

Til sommerkoncerten vil koret synge et dejligt alsidigt repertoire, fra renæssance-musik af Pilkington til mere moderne rytmisk musik, f.eks. af Michael Jackson. Der vil også være danske forårs- og sommersange, bl.a. af danske Svend S. Schultz. Under koncerten vil publikum have god mulighed for at synge sammen med Cassiopeiakoret til fællessangene. Cassiopeiakoret holder til i Åbyhøj og har eksisteret i 31 år. Det består af ca. 20 velsyngende og entusiastiske kormedlemmer, fordelt på fire stemmegrupper. Entré 40 kr.

musik musik musik musik musik musik musik

Sommerkoncert med Cassiopeiakoret

Koncertpianist Anna Nadiryan spiller Beethovens klaversonater nr. 1 og 2 samt nogle af de mest berømte værker af Chopin. Anna Nadiryan er født i 1982 i Armenien. Hun fik sin TV-debut som 12-årig og vandt som ung flere præmier i klassiske klaverkonkurrencer. I 2007 bestod hun solisteksamen på Philippos Nakas Conservatory i Athen med højeste karakter i alle fag og en særlig præmie for sin afsluttende koncert. Sidenhen blev hun ansat som professor i klaver ved konservatoriet, mens hun sideløbende spillede koncerter både solo og sammen med en lang række instrumentalister og sangere i Grækenland. For Anna handler klassisk musik både om autenticitet, kunst og underholdning. Kunsten udfolder sig lige foran publikums øjne – og aldrig to gange ens. Til koncerten er der fri entré.

Rhythm&Joy

Hver onsdag aften kl. 19.00-20.30 mødes ungdomskoret Rhythm&Joy i Skjoldhøj Kirke. Mens der bygges om, øver koret enten i våbenhuset eller i kirkerummet. Er du vild med at synge, så mød op onsdag den 20. august, som er første øvegang efter sommerferien. Én gang halvårligt kan man starte i koret – efter sommerferien og efter jul. Rhythm&Joy er et rytmisk ungdomskor for alle sangfreaks fra 13 til 33 år. Vi elsker gospel og rytmiske sange, som vi som regel synger 3-stemmigt. Ledere i koret er Anne Højgaard Ramballe, sognemedhjælper Laila Poulsen og organist Hans Dammeyer. For mere info, skriv en mail til poulsen.laila@ gmail.com.

Skjoldhøj Kirkes Folkekor

Koret er stort og godt, men vil gerne have flere gode sangstemmer. Vi synger firestemmigt, både indenfor den rytmiske og den klassiske genre. Vi vægter både det seriøse korarbejde og den gode snak under kaffen. Koret øver tirsdag aftner kl. 19.00 i våbenhuset. Første gang efter sommerferien er tirsdag den 16. september Koret ledes af kirkens organist Hans Dammeyer.

7


Onsdag 18. 19.00 Torsdag 19. 17.00

16.00 Tirsdag 17. 18.00

Torsdag 12. 17.00 Fredag 13. 20.00 Søndag 15. 10.30

19.00

Onsdag 11. 14.00

Mandag 9. 11.00

Torsdag 5. 17.00 Søndag 8. 10.30

Tirsdag 3. 19.00 Onsdag 4. 10.00 19.00

Søndag 1. 10.30

JUni Gudstjeneste 6. søndag efter påske v. Torben Nielsen Info-aften om sommerlejr Mandeklub Konfirmand-indskrivning Rhythm&Joy AA Gudstjeneste Pinsedag v. Ruth Wegeberg Friluftsgudstjeneste For hele Århus Vestre Provsti i Botanisk Have 2. pinsedag Onsdagstræf sommerhygge Rhythm&Joy sommerafslutning AA Nattergaletur Gudstjeneste Trinitatis søndag v. Torben Nielsen Koncert med Cassiopeia Fælles sommerafslutning m. grill Menighedsrådsmøde AA September Mandag 1. Mandeklub 19.30 Bibelkreds Tirsdag 2. 10.00 Højskoleformiddag havnerundfart Onsdag 3. 19.00 Rhythm&Joy Torsdag 4. 15.30 Zapperklub

18.30 7. 9.00

19.30

19.00 Onsdag 8. 19.00

Tirsdag

Mandag 6.

Onsdag 1. 19.00 Torsdag 2. 15.30 17.00 Søndag 5. 10.30

Rhythm&Joy Zapperklub AA Gudstjeneste 16. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg Mandeklub Café Himmelblå Højskoleformiddag studietur Folkekor Konfirmand-aften inkl. forældre Rhythm&Joy Litteraturkreds

OktOber

Højskoleformiddag Folkekor Rhythm&Joy Zapperklub AA Klaverkoncert med Anna Nadiryan Søndag 28. 10.30 Gudstjeneste 15. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen Mandag 29. 19.30 Bibelkreds Tirsdag 30. 19.00 Folkekor

Tirsdag 23. 9.30 19.00 Onsdag 24. 19.00 Torsdag 25. 15.30 17.00 19.30

Puls

Torsdag 7. 17.00 AA Søndag 10. 10.30 Gudstjeneste 8. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg Torsdag 14. 17.00 AA Søndag 17. 10.30 Gudstjeneste 9. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen Onsdag 20. 9.30 Onsdagstræf udflugt 19.00 Rhythm&Joy 19.00 Menighedsrådsmøde Torsdag 21. 17.00 AA Søndag 24. 10.30 Gudstjeneste 10. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg Tirsdag 26. 9.30 Højskoleformiddag Onsdag 27. 19.00 Rhythm&Joy Torsdag 28. 15.30 Zapperklub 17.00 AA Søndag 31. 10.30 Gudstjeneste 11. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen

Sognets


17.00 AA Søndag 7. 10.30 Gudstjeneste 12. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg 19.00 Velkomst-gudstjeneste for konfirmander v. Ruth Wegeberg/ Torben Nielsen Mandag 8. 18.30 Café Himmelblå Onsdag 10. 19.00 Rhythm&Joy 19.30 Litteraturkreds Torsdag 11. 15.30 Zapperklub 17.00 AA Søndag 14. 10.30 Gudstjeneste 13. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen Tirsdag 16. 19.00 Folkekor Onsdag 17. 14.00 Onsdagstræf 19.00 Rhythm&Joy 19.00 Menighedsrådsmøde Torsdag 18. 15.30 Zapperklub 17.00 AA Fredag 19. 15.00 Minikonfirmander på udflugt Søndag 21. 10.30 Høstgudstjeneste 14. søndag efter trinitatis Familiegudstjeneste med auktion Rhythm&Joy, spejderne og minikonfirmanderne medvirker v. Ruth Wegeberg

Puls

Torsdag 9. 15.30 Zapperklub 17.00 AA Søndag 12. 10.30 Gudstjeneste 17. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen Torsdag 16. 17.00 AA Søndag 19. 10.30 Gudstjeneste 18. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg Tirsdag 21. 9.30 Højskoleformiddag 19.00 Folkekor Onsdag 22. 14.00 Onsdagstræf 19.00 Rhythm&Joy 19.00 Menighedsrådsmøde Torsdag 23. 15.30 Zapperklub 17.00 AA Lørdag 25. 13.00 Minikonfirmand sleep-over Søndag 26. 10.30 bUSk- og jazzgudstjeneste KFUM-spejderne, minikonfirmanderne og Red Hot Four medvirker 19. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg/ Torben Nielsen Tirsdag 28. 19.00 Folkekor Onsdag 29. 19.00 Rhythm&Joy Torsdag 30. 15.30 Zapperklub 17.00 AA

Værs’go’ - hæng aktivitetskalenderen op på din opslagstavle og følg Sognets

AUGUSt Søndag 3. 10.30 Familiegudstjeneste Kirkelejrstart 7. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen Mandag 4. Mandeklub

JUli Hver tirsdag i juli mødes Gang i Skjoldhøj kl. 9.30 Hver torsdag i juli mødes AA kl. 17.00 i Tilst Søndag 6. 10.30 Gudstjeneste 3. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg Søndag 13. 10.30 Gudstjeneste 4. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg Søndag 20. 10.30 Gudstjeneste 5. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen Søndag 27. 10.30 Gudstjeneste 6. søndag efter trinitatis v. Torben Nielsen

Søndag 22. 10.30 Gudstjeneste 1. søndag efter trinitatis v. Ruth Wegeberg Mandag 23. 19.00 Skt. Hans Torsdag 26. 17.00 AA Søndag 29. 10.30 Gudstjeneste 2. søndag efter trinitatis v. Jens Arne Skjøtt


Kirkelige handlinger Døbte i Skjoldhøj Kirke 9. februar Victor Kastor Kjær Hansen 9. marts Mynte Emilie Lützen Sebastian Andersen William Højgaard Andreasen 16. marts Marius Ladefoged Aaen Saffron Adams Rasmussen 23. marts Emilie Kjersgaard Frederiksen 6. april Viktor Siya Møllegaard Larsen

Bisættelser og begravelser 19. februar Gunnar Tilk 28. februar Sonja Jensen 8. marts Ib Thuesen 20. marts Vagn Emil Albertsen

Gudstjenester i caféen på Kulturog Sundhedscenter Havkær

Konfirmandinfo Konfirmationsundervisningen begynder omkring den 1. september. Der kommer nærmere besked ud med datoer og klokkeslæt. Da sognegården er under ombygning, vil undervisningen det første halve år formentlig finde sted på skolerne. Der er velkomstgudstjeneste i kirken for konfirmander og forældre søndag den 7. september kl. 19.00. Den 8. oktober kl. 19.00 er der en fælles aften i kirken for både konfirmander og forældre, hvor vi får besøg af Bente Christensen fra Teatret Anima. Hun laver en fortælleforestilling ’Min søster M’, der er en nyfortolkning af bibelens fortælling om de to søstre Martha og Maria. En fortælling om at blive flået midtover af sorg og være ladt tilbage med en søster som intet forstår – og som forstår alt.

Mosealléen 1-3, 8381 Tilst

27. marts Kurt Larsen 2. april Knud Eigil Larsen 3. april Gabriele Ghebrehiwet 4. april Johnny Bendiksen

11. juni kl. 14.30 Kjeld Slot Nielsen 6. august kl. 14.30 Ruth Wegeberg

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer. Bestilling på kirkekontoret tlf. 8624 2061.

Info til konfirmander Konfirmandindskrivning Vi glæder os til at se det kommende års konfirmander onsdag den 4. juni kl. 19.00. Da er det nemlig tid for indskrivning til konfirmationsforberedelse. Indskrivningen begynder med en kort gudstjeneste i kirken og fortsætter derefter i våbenhuset, da sognegården er under ombygning. Husk at medbringe dåbsattest eller fødsels-navneattest (gerne i kopi) og tilmeldingsblanket, som bliver uddelt til 6. klasserne på Skjoldhøjskolen, Ellekærskolen og Egebakkeskolen. Bor man i Skjoldhøj Sogn og går i 7. klasse efter sommerferien på en anden skole, kan man også blive konfirmeret i Skjoldhøj Kirke. Mød bare op til indskrivningen.

Konfirmationer 2015: Skjoldhøjskolen, a-klassen: Bededag, fredag den 1. maj Skjoldhøjskolen, b-klassen: Søndag den 3. maj Egebakkeskolen: Søndag den 3. maj.

Konfirmationsdatoerne i 2016 vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside www.skjoldhoejkirke.dk den 1. september. Samtidig vil 6. klasserne på Skjoldhøjskolen og Egebakkeskolen få besked.

10


Skjoldhøj Mandeklub er større succes end vi kunne drømme om….

Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Sankt Hans

… siden starten i oktober er vi snart 50 medlemmer. Tak for jeres opbakning. Der er plads til flere – kom og oplev hvor sjovt vi har det – ring til Finn 40 29 25 15. Under ombygningen af Sognegården er der typisk arrangeret udflugter – samt et enkelt møde i Tilst Sognegård.

Mandag den 23. juni kl. 19.00 Der er Skt. Hans fest ved KFUM-spejdernes hus på Holmstrupgårdsvej for alle aldre. I løbet af aftnen kan der købes pølser, snobrød og is. Vel mødt til en dejlig sommeraften.

Plan for resten af 2014 – med forbehold

Nattergaletur

Fredag den 13. juni kl. 20.00 Vi mødes i Kasted Kirke, hvor vi synger efter højskolesangbogen. Bagefter går vi i mosen og lytter til nattergalens smukke sang.

JUNI – extra møde onsdag 4/6 kl. 10-12 I Tilst Sognegård, Havkærvej 9 ”Lær hinanden bedre at kende” JULI – Ingen aktivitet. Sommerferie

Besøgstjeneste

AUGUST – mandag 4/8 – dagstur Gammeldags skovtur i True Skov med bålstegt pattegris mm. SEPTEMBER – mandag 1/9 – dags tur I forbindelse med Aarhus Festuge – havnerundfart – Godsbanen o.m.a. OKTOBER – mandag 6/10 – dagstur Industrimuseet, Horsens m.m. NOVEMBER -mandag 3/11 – dagstur Bio i Øst for Paradis. Efterfølgende frokost på Sct. Oluf.

Har du lyst til at være besøgsven og gøre en forskel for et andet menneske? Eller har du selv behov for at få besøg? Man kan drikke kaffe sammen, gå en tur, hyggesnakke eller noget helt andet. Kontakt sognemedhjælper Laila Poulsen for mere info.

DECEMBER– mandag 1/12 - Julefrokost

Bibelkreds

Vi læser et stykke fra Biblen og snakker om teksten og finder frem til, hvad vi i dag kan lære. Jens Arne Skjøtt deltager i bibelkredsen og leder samtalerne. Bibelkredsen mødes mandag den 1. september og mandag den 29. september kl. 19.30. I ombygningsperioden mødes vi i private hjem, som bliver bestemt fra gang til gang. For mere info kontakt Karen Margrethe Nedergaard på tlf. 8624 5361.

Medlemskab 100 kr. årligt. Kaffe og kage 20 kr. Ved “udenhus” udflugter laves budget pr. udflugt og udgifterne fordeles mellem deltagerne.

11


Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Fælles sommerafslutning

AA

Tirsdag den 17. juni kl. 18.00

AA-gruppen holder under ombygningen til i Tilst Sognegård. Vi mødes fortsat hver torsdag kl. 17.0018.00. Adressen er: Tilst Sognegård, Havkærvej 9. Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, hvor vi deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse vores fælles problem og derigennem hjælpe hinanden til at komme ud af alkoholismen. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent.

Gang i Skjoldhøj

Den fælles sommerafslutning for forårets arrangementer byder på grill, musik og hyggeligt samvær. Aarhus Marinekor giver en lille koncert i kirken senere på aftnen. Det er endnu ikke sikkert hvor arrangementet holdes, men det bliver i nærheden af kirken – se opslag ved kirkens hovedindgang på selve dagen. Man skal selv medbringe service. Det koster 30 kr. at deltage i spisningen. Tilmelding senest to dage før til Anna Sørensen på tlf. 4059 1777.

Café Himmelblå Vi går en tur tirsdage kl. 9.30 de dage, hvor der ikke er højskoleformiddag. Der bliver også gået en tirsdagstur i sommerferien. Mødested ved kirken. Kom og få frisk luft, socialt samvær og motion, mens vi nyder årstidens gang i den smukke natur.

Litteraturkreds

Litteraturkredsen mødes onsdage kl. 19.30-22.00. Mens ombygningen finder sted, holder litteraturkredsen til i mødelokalet i én af skurvognene. Til litteraturkreds diskuteres i efteråret månedens bog Onsdag den 10. september Emma Donoghue: Rum Onsdag den 8. oktober Edmund de Wall: Haren med de ravgule øjne Onsdag den 12. november Helle Helle: Dette burde skrives i nutid Onsdag den 10. december Anne-Cathrine Riebnitzsky: Den stjålne vej For mere info kontakt Jonna Clausen på tlf. 8624 0879.

Café Himmelblå er for alle, der nyder samværet omkring et måltid. I byggeperioden bedes alle tage bestik, tallerken, glas og krus med. Det er ikke faldet på plads, hvor vi er under ombygningen. Følg derfor med på opslag i våbenhuset og på hjemmesiden for opdateret info om mødested. Datoerne er tirsdag den 17. juni, hvor vi er med til den fælles sommerafslutning kl. 18.00. Og så mødes vi mandag den 8. september og mandag den 6. oktober. kl. 18.30. Vi slutter af med kaffe og er færdige ca. kl. 20.30. Pris 40 kr. pr. gang. Tilmelding til Anna Sørensen tlf. 4059 1777 senest mandag morgen.

12


Højskoleformiddage

Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne Voksne

Onsdagstræf

Pga. ombygning af sognegården, mødes vi i kirkerummet kl. 9.30 de dage, hvor der er foredrag. Disse dage skal man selv medbringe kaffe/te. Det koster 400 kr. at deltage i hele kursusrækken. Prisen for at deltage i et enkelt foredrag er 70 kr. Tirsdag den 26. august Besættelsestiden Svend Erik Nielsen, Lystrup, fortæller om besættelsen og sin egen og familiens deltagelse i modstandsbevægelsen. Sorg, fortvivlelse og kampvilje blev en del af familien Nielsens hverdag i de fem lange besættelsesår. Tirsdag den 2. september Havnerundfart Vi mødes på havnen kl. 10.00 ved Pakhus 23 udfor den gamle Toldbod. Vi får guide med om bord, som fortæller om, hvad vi ser undervejs. Tirsdag den 23. september Snak og sang Forfatter og tidl. højskolelærer Jens Rosendal, Bredebro, kommer og fortæller om sangene og salmerne, som er vigtigere end vi ofte tror. Undervejs vil vi synge sammen. Tirsdag den 7. oktober Studietur til fængselsmuseet i Horsens Vi mødes ved kirken kl. 9.00 og stiger på busser, som kører os til ’fængslet’. Kl. 10.00 får vi et foredrag på 30 minutter, samt kaffe og kage, hvorefter vi på egen hånd kan udforske museet. Hjemkomst til Skjoldhøj ca. kl. 13.00. Tirsdag den 21. oktober Skæld ud på Gud Som sygehuspræst i Vejle opererer Preben Kok i grænselandet mellem liv og død. Preben Kok går i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske. Tirsdag den 4. november Irland - folket, sangene og stemningen Vi får besøg af sygeplejerske Jørgen Skammeritz, Viby. Foredraget om Irland krydres med flere gode sange. Tirsdag den 18. november Studietur til det nye Moesgård Museum Vi mødes ved indgangen kl. 9.45, hvorefter vi vil få en times guidet rundvisning. Herefter er der mulighed for på egen hånd at udforske udstillingerne i museet. NB: Buslinie nr. 18 har endestation tæt på museet.

Onsdagstræf er foredrag, fortællinger, lysbilleder, sang, musik og udflugter. Mens ombygningen står på, holder vi til i Stenhytten, Stenaldervej 77, 8220 Brabrand. Onsdag den 11. juni kl. 14.00 Sommerhygge og café i Stenhytten med sang. Onsdag den 20. august kl. 9.30 Sommerudflugt. Vi tager på tur til Enghøj Kirke ved Randers. Vi spiser middag i Bramslev Bakker ved Mariager fjord. Turen går videre til Mariager Saltcenter, hvor vi bl.a. får kaffe. Afgang fra Skjoldhøj Kirke kl. 9.30. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Pris pr. person 225 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 8624 2061 senest 8. august. Onsdag den 17. september kl. 14.00 Sensommersange og sjælelige serenader. En eftermiddag i Stenhytten med Hans Dammeyer og Højskolesangbogen - hvor de gode historier og anekdoter genopliver historiens gang i fortælling og fællessang. Onsdag den 22. oktober kl. 14.00 Efteråret – omkring os og i os – i tekster og sange. En eftermiddag i Stenhytten v. sognepræst Torben Nielsen. Yderligere oplysninger: Bodil Mortensen tlf. 8624 3536 eller Lena Grote tlf. 8624 0208. Støt vore annoncører

13


Jeg synes, jeg kan gøre en forskel Simon B. Leonhard er kasserer i menighedsrådet. Han er som 63-årig stadig i fuldt arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, der hedder Orbicon, som beskæftiger sig med miljø, byggeri og forsyning. Simon B. Leonhard har siddet i menighedsrådet siden år 2000 og siger om sin motivation for at lade sig opstille til valg fire gange: ”Religiøse spørgsmål og folkekirkens stilling i det globale samfund interesserer mig. Jeg har erfaring inden for personaleledelse og økonomi, så jeg synes, jeg kan gøre en forskel. Jeg vil gerne, at folkekirken profilerer sig henimod en mere folkelig retning. Vi har ikke haft en reformation siden 1536, og formen i kirken er efterhånden blevet for stiv og utidssvarende. Den skal tilpasses, så vi ikke bliver fremmedgjorte,” mener Simon B. Leonhard.

Jeg var med til at bygge kirken Anna Sørensen er en institution i Skjoldhøj Sogn. Hun var som medlem af byggeudvalget med til at bygge Skjoldhøjkirken og har siddet i menighedsrådet siden kirkens indvielse i 1984 – deraf otte år som formand fra 1984-92. I dag er Anna Sørensen rådets næstformand. Hun har også en kirkelig fortid som medlem af menighedsrådet ved Brabrand Kirke fra 1977-84. ”Jeg er med, fordi folkekirken er vores kultur. Alting går så stærkt nu om dage, men jeg oplever, at gudstjenester giver os ro i sindet,” siger 78-årige Anna Sørensen.

14


15


11. maj Skjoldhøjskolen, 7.x

11. maj Skjoldhøjskolen, 7.z

K

Skjoldhøj 118 web  

kirkeblad church kirke århus skjoldhøj Aarhus god gud

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you