Lasten Keskus syksy 2017

Page 1

Lastenkirjat

SYKSY


SISÄLTÖ

4 8 10 16 24 26

Runokirjat Kuvakirjailija Katri Kirkkopelto Sadut ja tarinat Lasten ja nuorten tietokirjat Kuvakirjat Lasten- ja nuortenkirjoja aihepiireittäin

K I R J AT I L AU K S E T

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY

Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 09 6877 4530 tilaukset@lastenkeskus.fi www.lastenkeskus.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.lastenkeskus.fi www.kirjapaja.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@kirjapaja.fi Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540 MY Y N T I J A M A R K K I N O I N T I Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370

facebook.com/lastenkeskus facebook.com/kirjapaja

2

lastenkeskus kirjapaja

@LastenKeskus @Kirjapaja

V I E S T I N TÄ Viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 gsm 040 553 4757 Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 K U S TA N TA M I N E N Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus, lahjakirjat Ulla Salmi 09 6877 4556 Kustannuspäällikkö, hengellinen ja teologinen kirjallisuus, oppimateriaalit Eeva Johansson 09 6877 4515

Kannen kuva: Leijona se venytteli -kirjasta • Taitto: Susanna Vatja • Paino: Premedia Helsinki. • Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja. Muutokset ovat mahdollisia.


,VSLJTUVLTJB TZLTZO LJSKBLBUUBVLTFFO S ATA A S I A A K E H O S TA -kirjassa kerrotaan muun muassa, että ihminen nukkuu yli 20 vuotta elämänsä aikana, ja voi nähdä jopa 100 000 unta! Tämän kirjan ääressä ei aikuinenkaan voi muuta kuin hämmästellä maailman ihmeellisyyttä.

M I N I M A A I L M A- S A R J A on todellinen helmi! Sen upeasti kuvitetut ja laadukkaat tietokirjat on suunnattu ihan pienille. Kun tieto on vielä hauskasti riimitelty, se jää mieleen ja kehittää kielitajua.

Sille, joka haluaa sukeltaa satuihin ja tarinoihin, löytyy paljon luettavaa. Hauskoja hahmoja kipittää lastenkirjatoimituksen työpöydillä vaikka kuinka monta: Pikkirii, Nysä Nörtti, Arttu Tirttu, Emeliina, Parku-pöllö, Molli ja moni muu… Niiden parissa pääsevät mielikuvitus ja huumori valloilleen.

M I T E N A I S T I T T O I M I VAT ? -kirjan nerokas idea perustuu

luukkujen takaa löytyviin mielenkiintoisiin faktoihin. Luukun takaa paljastuu esimerkiksi, kuinka sumuiselta maailma näyttää ilman lukulaseja. Tai kuinka perhonen itse asiassa maistelee kukkia jaloillaan. Uskomatonta!

Entä jos tiedonjanon lisäksi vaivaa pohjaton riiminnälkä! Siihen voi hotkaista peräti sata runoa kirjasta L E I J O N A SE VENYTTELI, tai popsia Jukka Itkosen nonsenseherkkuja.

Ja se on varmaa, ettei tarinoiden ja mielikuvituksen lumo himmene koskaan. Terveisin lastenkirjatiimi

3


Runokirjat

Runo nappaa edelleen!

4


Runokirjat

T U U L A KO R O L A I N E N โ R I I T TA T U L U S T O (toim itus) M A I J A H U R M E (kuvitus)

-FJKPOB TF WFOZUUFMJ 1 00 v u ot t a s u oma l a i sta l a sten run outta

ร I T I L E I P O O H YMY E L L E N โ ฆ O L I K E R R A N H A I T U L A โ ฆ Rร NNIT Rร MISEE / HORMIT HUMISEEโ ฆ

/ร Nร Tร LFFU UVPWBU NPOJMMF NJFMFFO MBQTVVEFO ,JSKBJMJKB 3JJOB ,BUBKBWVPSJ PO LPVMVLร ZOOFJMMร ร O Oร IOZU FUUร SVOP OBQQBB OZLZร ร OLJO w-BQTJMMB PO BV UPNBBUUJTFTUJ JIBJMUBWBO NVULBUPO TVIEF SVOPPO 4FO SZUNJ PUFUBBO IBMUVVO LVVOOFMMBBO TJTร MUร KB OBVUJUBBO OJJO LVJO MBTJMMJOFO LBSQBMPNFIVB &J Kร ร Eร Tร JLร IUZOFFOร LVSUJTUFMFNBBO PUTBB w

M U I S TA MYร S :

-FJKPOB TF WFOZUUFMJ UBSKPJMFF MBTUFOSVOPO LBSQBMPNFIVB 4VPNFO JUTFOร JTZZ EFO FOTJWVPTJTUB OZLZQร JWร ร O 3VOPU PO Kร SKFTUFUUZ PTBTUPJIJO KPULB LFSUPWBU QFSIFFTUร MFJLFJTUร BNNBUFJTUB PQQJNJTFTUB NBULBOUFPTUB TVPNBMBJTVVEFT UB KB WVPEFO LJFSSPTUB MVPOOPTTB 7VPTJFO TBBUPTTB SVOPKFO LVWBBNB NBBJM NB WBVSBTUVV LBVQVOHJTUVV UFLOJTUZZ KB LBOTBJOWร MJTUZZ ,JSKBTTB PWBU FEVTUFUUVJOB TVPNBMBJTFO MBTUFOSVOPVEFO IVJQVU *NNJ )FMMร OJTUร KB -BVSJ 1PIKBOQร ร TUร ,JSTJ ,VOOBLTFFO KB +VLLB *ULPTFFO ,BJLLJBBO SVOPKB PO ZMJ UFLJKร MUร NZร T FTJLPJTSVOPJMJKPJMUB KB VOPIUVOFJMUB VSBOVVSUBKJMUB 0QQBBOB BJLBNBULBMMB UPJNJJ LVWJUUBKB .BJKB )VSNFFO MVPNB WJJTBT TZEร NFMMJOFO KB OPULFB MFJKPOB -JJLVUUBWBU KB IVNPSJTUJTFU LVWBU BWBBWBU SVOPJIJO VVTJB UBTPKB KB IPVLVUUFMFWBU Mร ZUร SFULFMMF IJTUPSJBBO

Lastenkirjailija T U U L A KO R O L A I N E N (oik.) ja tietokirjailija R I I T TA T U L U S T O ovat yhdessรค kirjoittaneet ja toimittaneet monia lasten tietokirjoja, joista heidรคt on mm. palkittu Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

T E E M AT lastenrunot, perheyhteys, leikki, tyรถ ja ammatit, koulu, luonto, kansanperinne KO KO 150 x 240 mm, noin 90 s. I S B N 978-952-288-780-1 Kl L 82.2 E N N A K KO H I N TA sid. 25,50 A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A

9/2017

5+

M A I J A H U R M E on graa๏ฌ nen suunnittelija ja kuvittaja, joka on julkaissut myรถs useita omia kuvakirjoja.


Runokirjat

J UKKA I TKONE N CAMI LLA PE NTTI (kuvitus)

"QSJMMJQĂŠJWĂŠ L astenrunoja

Pallo potkii pelaajia, aamukahvi miestä juo. Lattia on talon katto, asfalttinen tie on suo. Häntä koiraa heiluttelee, paisti karkaa padasta. Miljoona on pieni luku, murto-osa sadasta.

J U K K A I T KO S E N U U S I E N R U N OJ E N M A A I L M A S S A M I E L I K U V I T U S E I T U N N E R A J OJ A .

Katso maailmaa aprillit päässä!

.JLĂŠĂŠO FJ PMF NBIEPUPOUB KB UBQBIUVV LVNNJB PWJ BWBB BWBJNFO QZZLJU SJQVTUFUBBO OBSVMMF LBTUVNBBO KB SVPBU KVIMJWBU SVPLBLPNFSPTTB LPLP ZĂšO 5VUVU UBWBSBU KB BSLJTFU BTJBU UVMFWBU WBTUBBO BSWBBNBUUPNJOB TBOBU WĂŠĂŠOUZWĂŠU VVTJJO NFSLJUZLTJJO KB ZMJQĂŠĂŠUĂŠĂŠO LBJLLJ PO SBJMBLLBBTUJ WJOLTJO WPOLTJO "QSJMMJQĂŠJWĂŠO MPSVJTTB JMBLPJEBBO OPOTFOTFO IFOHFTTĂŠ 3VOPKB TĂŠFTUĂŠĂŠ $BNJMMB 1FOUJO SJFNBTUVUUBWB LVWJUVT

M U I S TA MYĂ– S :

T E E M AT runot, huumori, mielikuvitus, eläimet, nonsense KO KO 195 x 265 mm, noin 56 s. I S B N 978-952-288-791-7 • Kl L82 E N N A K KO H I N TA sid. 23,50 5+ ARVI OITU ILME STYM I SAI K A 9/ 2 01 7 6

Kirjailija JUKKA ITKOSEN tuotanto on laaja ja monipuolinen. Hänen elämäniloiset tekstinsä ovat monenikäisten suosikkeja.

CAMILLA PENTTI on kuvittaja ja graaďŹ nen suunnittelija, joka on palkittu Rudolf Koivu -palkinnolla. TekijĂśiltä on ilmestynyt aiemmin yhteisteokset Tiira tiiraa tiiraa (2016) ja Kaikki hyvin kasvimaalla (2014).


Ru n okir jat • Kat selukir jat

E L IN A P U LLI KA R O L I I NA P ER TA MO (kuvitus)

,VLLVMVVSVV Hups, taikataikinaa, mais, maiskis, maittavaa. Leivon kädet letille, leivon kunnon sitkon. Laitan jalat letille, leivon vauvapitkon. VAU VA KO K E E A S I O I TA K A I K I L L A A I S T E I L L A A N 5VUVU ÊÊOFU UVPLTVU KB PNBO IPJ WBBKBO MFNQFÊ LBUTF MVPWBU WBVWBMMF UVSWBMMJTVVEFO UVOUFFO 4ZMJTTÊ PMMFTTBBO WBVWB PQQJJ MVPUUBNBBO FUUÊ IÊOUÊ LBOOBUFMMBBO SBLBTUBFO KB IZWÊ UBSLPJUUBFO *IPO KB MJJLFBJTUJNVTUFO WÊMJUZLTFMMÊ WBVWB PQQJJ UVO UFNBBO LFIPOTB BTFOOPU

7ÊSJLZMMÊJTFO LJSKBO MPSVKFO KB UPJNJOOBMMJTUFO WJOLLJFO JOOPJUUBNBOB KP UVIBOOFU WBVWBQFSIFFU 4VPNFTTB PWBU WJFUUÊOFFU ZIUFJTJÊ IFULJÊ 7VPEFO ÊJUJZTQBLLBVLTFTUB UVUVO LJSKBO SJJNJU KB PIKFFU PWBU NZÚT SVPUTJLTJ

T E E M AT perhe, vauvat, yhdessä-

olo, kiintymys, lorut KOKO 174 mm x 174 mm, 14 s. I S B N 978-952-288-232-5 Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid., pahvisivut, pyöristetyt kulmat 8,50 ARVIOITU ILMESTYMISAIKA 7/20 17

0+

ELINA PULLI on pienten lasten liikuntaan erikoistunut kasvatustieteiden maisteri, tietokirjailija, dekkaristi ja runoilija. Hän toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja lasten liikunnan kouluttajana. Pulli on tehnyt useita liikuntakirjoja varhaiskasvattajille, liikuntaan houkuttelevia pelejä ja lorukirjoja perheen pienimmille.

Riemukkaita riimejä vauvaperheeseen suomeksi ja också på svenska

KAROLIINA PERTAMO on palkittu kuvataiteilija ja kuvataideopettaja. Hän on opiskellut kuvataidetta Suomessa ja Ranskassa. Pertamo on tunnettu värikkäistä ja raikkaan moderneista kuvistaan. Hän on kuvittanut useita kuva- ja runokirjoja ja tehnyt mm. lehtikuvituksia. 7


,VWBLJSKBJMJKB ,BUSJ ,JSLLPQFMUP

-BTUFOLJSKBJMJKB KB LVWJUUBKB ,BUSJ ,JSLLPQFMMPO UZÚQÚZEÊMMÊ PO WJJNF WVPTJOB PMMVt niin fiLUJJWJTJÊ LVJO UPEFMMJTJB IBINPKB ,JSKBO LBOTJFO WÊMFJIJO PO QÊÊUZOZU UVOUFFMMJOFO .PMMJ TÊWFMUÊKÊNFTUBSJ 4JCFMJVT QJF OJ 1JLJ KB 7JMTLF BBQJTFO WÊLFÊ 5ZÚ LBWFSJOB QZÚSJJ LBSWBJOFO KB OFMJKBM LBJOFO 5PVIP KPLB IVPMFIUJJ FUUFJ ,BUSJ LBUPB LPLPOBBO LVWJUUFFMMJTJJO NBBJMNPJIJO 7ÊMJMMÊ UZÚOUFPO LFT LFZUUÊÊ MFNQFÊ UBTTVO LPTLFUVT o OZU VMPT KB UVVMFUUBNBBO QÊÊUÊ /ZU ,BUSJO UZÚQÚZEÊMMF PO IZQÊOOZU 1JLLJSJJ T KPMMB PO QVMNB TFMWJUFUUÊWÊOÊÊO +B .PMMJ KPLB NJFUUJJ NJUÊ LBJLLFB WPJ UFIEÊ TJM MPJO LVO PO IZWÊ QÊJWÊ KB OBVSBU UBB KB NJUÊ TJMMPJO LVO IBSNJUUBB KB UFLFF NJFMJ TBOPB WBJO QBI ,BU SJO LJSKBO TJWVJMMF QÊÊTZÊ PEPUUFMFF NZÚT VVTJ PUVT ,VNNB ,JJOOPTUB WJB UZÚLBWFSFJUB LBJLLJ

w,JSKPKFO NBBJMNPJTUB UVMFF UFLJKÊMMFFO UPEFOUVOUVJTJB ,VO UBSJOPJEFO IBINPKB PO QJJSUÊOZU LBVBO OJJMMF MÚZUÊÊ MVPOUFWJNNBU UBWBU MJJLLVB 5JFUÊÊ NJUFO OF QVIVWBU NJMMBJTJB JMNFJUÊ OJJMMÊ PO NJUFO OF SFBHPJWBU /JJEFO LBOTTB WPJ KPQB WÊJUFMMÊ &JWÊULÊ OF BJOB UBJWV UFLJKÊO UBIUPPO w

8


Kuva k i r jailija Kat r i K ir kko pelt o

W Käännettävä puuhakirja X

Hah ja pah! Mollin puuhakirjassa laitetaan tunteet mullin mallin!

KAT R I K I R K KO PELTO

.VMMJO NBMMJO .PMMJ Tekemistä hyvän mielen hyrinĂśihin ja pahan tuulen puuskiin R A K A S T E T T U M O L L I - H A H M O L A I T TA A T U N T E E T M U L L I N M A L L I N NBJOJPTTB LĂŠĂŠOOFUUĂŠWĂŠTTĂŠ LJSKBTTB ,JSKB TJTĂŠMUĂŠĂŠ QJFOJĂŠ UBSJOPJUB KB QVVIBUFIUĂŠ WJĂŠ w1BIw PTVVT TJTĂŠMUĂŠĂŠ NN PIKFFU NVSKPUVTLBSLPUUJNFFO KB IFLPUVTIPVLVU UJNFFO ZOOĂŠ NVVUB IJMQFĂŠĂŠ UFLFNJTUĂŠ QBIBO QĂŠJWĂŠO WBSBMMF ,JSKBB LĂŠĂŠOUĂŠNĂŠMMĂŠ TBB FTJJO IZWĂŠO NJFMFO w)BIw KVUVU LVUFO QJLLV 4JTVO TJTVKVNQBO 1JJMPLVWJTUB QBMKBTUVV IVMMVOLVSJTJB PUVLTJB KPULB QJJMPUUFMFWBU .PMMJO QVVUBSIBTTB

.VMMJO NBMMJO .PMMJ UVLFF MBQTFO UVOOFUBJUPKFO KB JUTFTĂŠĂŠUFMZO LFIJUZTUĂŠ KB PO IF LPUVUUBWBO IBVTLB TFVSBMBJOFO OJJO IZWĂŠO NJFMFO LVJO QBIBO UVVMFO IFULJTTĂŠ

Piki on on koskettava tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, tunteista ja ystävyydestä.

Molli on kaunis ja herkän humoristinen kertomus ystävyydestä ja yksinäisyydestä, kaipauksesta ja sisukkuudesta. Se on tarina kaikille, Uusi koko, jotka ystävä tekee uusi hinta onnelliseksi.

Molli nousi ylĂśs väärällä jalalla. – Väärä jalka! Molli huudahti. – Voi ei! Piti nousta oikealla jalalla! Nyt meni päivä pilalle! Molli hyppi sängyn vieressä tasajalkaa ja tunsi, kuinka kiukku ja harmi alkoivat kasvaa. –Nyt äkkiä murjotuskarkotin käyntiin, se touhotti ja koikkelehti ees ja taas.

T E E M AT Teemat tunnetaidot, itsesäätely, huumori KO KO 210 x 255 mm, noin 32 s. I S B N 978-952-288-778-8 L38.51 E N N A K KO H I N TA nid. 9,50 A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A

9/2017

4+

Soiva metsä vie elämykselliselle aikamatkalle Jean Sibeliuksen maailmaan kuvan, tekstin ja musiikin avulla.

9


S adut, tarinat

RE E TTA NI E ME LÄ – KATRI KI RKKOPE LTO (kuvitus)

,BJLFO LBEPUUBKBO BSWPJUVT

Vai-ke-at sa-nat ta-vu-tet-tu!

H A R VA T I E TÄ Ä , E T TÄ V I L S K E E N K AU P U N G I N J Ä R J E S T Y K S E N VA LV OJ A L L A NYSÄ NÖRTILLÄ ON MIELIKUVITUSYSTÄVÄ N I M E LTÄ P I K K I R I I . 4F KPIUVV WBS NBBOLJO TJJUÊ FUUÊ 1JLLJSJJ PO IZWJO QJFOJ KB IJMKBJOFO PUVT 4FO MFNQJQVVIBB PO OVLLVB /ZTÊ /ÚSUJO JTPÊJEJMUÊ QFSJUZTTÊ LBIWJQBOOVT TB QBUBMBQQV QFJUUPOBBO

.VUUB 7JMTLFFTTÊ PO BMLBOVU UBQBIUVB LVN NJB 4VLLJB NZTTZKÊ KB KPQB LFOLJÊ IÊWJÊÊ BJWBO JUTFTUÊÊO ,BVQVOLJMBJTJB PO BMLBOVU TVPSBTUBBO QFMPUUBB +ÊSKFTUZLTFOWBMWPKB /ZTÊ /ÚSUUJ SBBQJJ OFVWPUUPNBOB QÊÊUÊÊO NVUUB 1JLLJSJJ QÊÊUUÊÊ UPJNJB 1JLLJSJJO QVMNBUPJ NJTUP PO QJBO WBMNJT QFMBTUBNBBO LBVQVOLJ MBJTFU OÊLZNÊUUÚNÊMUÊ LBJLFO LBEPUUBKBMUB

Ihastuttava ja hihityttävä sarja juuri lukemaan oppineille!

1JLLJSJJO QVMNBUPJNJTUP PO IFMQQPMV LVJOFO KB TPQJWBTUJ KÊOOJUUÊWÊ TBSKB KVVSJ MVLFNBBO PQQJOFJMMF 4BSKB QFSVTUVV 3FFUUB /JFNFMÊO KB ,BUSJ ,JSLLPQFMMPO 7JMTLF BBQJTFFO MVPNBBO LJFIUPWBBO KB IBTTVOIBVTLBBO TBUVNBBJMNBBO

R E E T TA N I E M E L Ä on palkittu runoilija ja lastenkirjailija. Niemelä toimii aktiivisesti lastenkulttuurin saralla, ja on mm. toteuttanut sanataidepajoja ja esiintynyt päiväkodeissa ja kouluissa ympäri Suomen. Niemelän ehtymättömästä mielikuvituksesta ovat saaneet alkunsa myös rakastetut Vilske-aapisen tarinat. 10

S A R J A Pikkiriin pulmatoimisto KO KO 150 x 205 mm, noin 64 s. I S B N 978-952-288-788-7

Kl 84 E N N A K KO H I N TA sid. 19,50 A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 10/2017

5+


S adut, tarinat

TI T TAM AR I M AR T T INEN LOTTA K AU P P I (kuvitus)

&NFMJJOB KB IZMÊUZO IVWJQVJTUPO UBQBVT E M E L I I N A J A A N T T I L ÖY TÄVÄT P U I S T O N L A I D A LTA H Y L ÄT Y N H U V I P U I S T O N -VNPUVO 4FSQFOUJJOJO 4F PO BJLBOBBO PMMVU TVPTJUUV IVWJUUFMVQBJLLB NVUUB NJLTJ TF PO KÊÊOZU VOPIEVLTJJO 7JFMÊLÚ WJMMJJOUZOFFO QVJTUPO WPJ IF SÊUUÊÊ IFOLJJO &NFMJJOB KB "OUUJ SZIUZWÊU LVOOPTUBNBBO IVWJQVJTUPB UBMLPPWPJNJO

)VWJQVJTUPO BSWPJUVT FJ PMF LVJUFOLBBO BJOPB IBBTUF KPLB ZTUÊWZLTJMMÊ PO 5VOOFUUV OÊZUUFMJKÊ 4BSB 8BOH OÊZUUÊJTJ PMFWBO LBIEFTTB QBJLBTTB ZIUÊ BJLBB 0OLP IÊOFMMÊ LBL TPJTPMFOUP WBJ LVLB MFJLLJJ LVVSVQJJMPB &NFMJJOBO TVQFS WPJNJB UBSWJUBBO KÊMMFFO FOOFO LVJO LBJLLJ NZTUFFSJU PO TFMWJUFUUZ &NFMJJOB PO WBVIEJLBT KB IZWÊTZEÊNJOFO UZUUÚ KPLB BVUUBB NJFMFMMÊÊO UPJTJB NVUUB KPVUVV VTFJO JUTF LJJQFMJJO ,JQFSÊO UJMBOUFFO LPJUUBFTTB &NFMJJOBMMB PO FSJUZJTJÊ UBJLPKB KB WPJ NJB KPJMMB IÊO TBB BTJBU SBULFBNBBO QBSIBJO QÊJO 4BSKBO FOTJNNÊJOFO PTB PMJ 3VOFCFSH +VOJPS FIEPLLBBOB

Tyttöenergiaa!

M U I S TA MYÖ S :

T E E M AT seikkailu, jännitys, huumori, tunteet, eläimet, arvoitukset, supervoimat KO KO 145 x 210 mm, 110 s. I S B N 978-952-288-794-8 • Kl L 84 E N N A K KO H I N TA sid. 24,00 A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 9/2017

5+

T I T TA M A R I M A R T T I N E N on kirjoittanut lapsille jo liki parinkymmenen vuoden ajan. Palkittu kirjailija on VarsinaisSuomen lastenkulttuurin läänintaiteilija, joka on edistänyt monella tapaa lasten lukuharrastusta.

L O T TA K AU P P I on Helsingissä asuva kuvittaja ja graafinen suunnittelija.

11


Sadut, tarinat

Uusi herkullinen sarja on täsmälääkettä kirjakammoon!

12


Sadut, tarinat

R IIN A JA SAMI KAARLA

"SUUV 5JSUUV IFSĂŠĂŠ IFOLJJO â€?Jos sä nyt sanot jollekin, että sun paras kaveri on limutĂślkin kokoinen kuminen ukko, niin sua pidetään joko outona, säälittävänä tai jälkeenjääneenä. TodennäkĂśisesti sua pidetään outona, säälittävänä JA jälkeenjääneenä. Oli opettaja mitä mieltä tahansa, niin mä en tunnusta olevani mitään noista, vaikka mun paras kaveri on Arttu.â€? H Y K E R R Y T TĂ„VĂ„ N H AU S K A K I R J A K E R T O O I L M A I S L A H J A K S I S A A D U S TA L E L U S TA KPLB LJNQBBOUVV MZIZFTUĂŠ FMJOLBBSFTUBBO KB IFSĂŠĂŠ IFOLJJO -VLVJTJTTB LPEFJTTB LĂŠZUZĂŠĂŠO TF QĂŠĂŠUUĂŠĂŠ MPQVMUB KĂŠĂŠEĂŠ BTVNBBO +JNJO KB IĂŠOFO NVNNPOTB MVPLTF +JNJ PO BTJBTUB FOTJO FSJ NJFMUĂŠ NVUUB MPQVMUB IĂŠOFTUĂŠ KB "SUVTUB UVMFF QBSIBBU LBWFSJU

RIINA JA SAMI KAARLA ovat kirjailija- ja graaďŹ kkopariskunta, joka on tunnettu lukuisista muumikirjoistaan. Heillä on pitkä kokemus kirjoittamisesta, kuvittamisesta ja luovan alan suunnittelutyĂśstä julistekuvituksista yritysgraďŹ ikkaan. Riinalla ja Samilla on neljä poikaa, ja he haluavat tehdä kirjoja, joissa yhdistyvät huumori, jännitys ja elämänmaku.

Toinen osa tulossa keväällä 2018

Kuva: Uzi Varon

"SUUV 5JSUUV IFSĂŠĂŠ IFOLJJO BMPJUUBB VVEFO WBVIEJLLBBO TBSKBO KPLB PO UĂŠZOOĂŠ IVVNPSJB KĂŠOOJUZTUĂŠ KB OPMPKBLJO UJMBOUFJUB /PQFBTUJ FUFOFWĂŠ UBSJOB KB SVOTBT TBSKBLVWBNBJOFO LVWJUVT JNFWĂŠU NVLBBOTB KB UFLFWĂŠU LJSKBTUB IFMQPTUJ MĂŠIFTUZUUĂŠWĂŠO LJSKBLBNNPJTFMMFLJO MVLJKBMMF

TEEMA huumori, seikkailu, lukuinnostuksen herättäminen, kierrätys SARJA Arttu Tirttu KOKO 150 x 205 mm, noin 100 s. ISBN 978-952-288-796-2 • Kl L84 ENNAKKOHINTA sid. 19,90 6+ ARVIOITU ILMESTYMISAIKA 9/2017 13


S adut , t ar inat

,VLBQB FJ SBLBTUBJTJ KPVMVUBSJOPJUB /JJIJO VQQPVUVNBMMB WPJ LFWFOUÊÊ MBTUFO KPVMVO PEPUVTUB KB KPVMVOQZIJOÊ UBSJOPJEFO QBSJTTB WJJIUZWÊU LBJLLJ

Joulu on läheisyyttä, jakamista, auttamista… ja hyviä tarinoita!

14


S adut , t ar inat

BRIG I T T E W E NINGER EV E T HA R L E T (kuvitus)

5ÊIUJQVV KB NVJUB KPVMVUBSJOPJUB TÄ H T I P U U J A M U I TA J O U L U TA R I N O I TA

LJSKBTTB WVPSPUUFMFWBU QFSJOUFJTFU KB OZLZBJ LBJTFU BJIFFU +PJTTBLJO UBSJOPJTTB PO UPOU UVKB QFJLLPKB KB NFUTÊO FMÊJNJÊ KPJTTBLJO TFJLLBJMMBBO SFBMJTUJTFTTB MBTUFO NBBJMNBTTB +PVMVQVLLJLJO PO NVLBOB KB ZIEFO UPOUUV QFSIFFO FMÊNÊÊ TFVSBUBBO BJOB KPVMV WBMNJTUFMVJTUB KPVMVZÚIÚO TBBLLB 5BMMJO FMÊJNFU QÊÊTFWÊU QVPMFT UBBO LBUTPNBBO TFJNFTTÊ OVLLVWBB MBTUB KB TBNBMMB BKBUUFMFNBBO SBLBTUBWBTUJ PNJB QPJLBTJBBO WBTP KBBO UBJ QFOUVKBBO 5BSJOPJTTB LPSPTUVWBU MÊIFJTZZEFO KBLBNJTFO KB BVUUBNJTFO BSWPU -VNFOIPIUBWJB KB UÊI EFOLJSLLBJUB JINFJUÊLJO UBQBIUVV +PVMVOB LBJLLJ PO NBIEPMMJTUB ,JSKBO UBSJOBB PO ÊÊOFFO MVLFNJTFFO JIBOUFFMMJTFO NJUUBJTJB KB OJJEFO MVNPB MJTÊÊWÊU &We ThBSMFUJO UVOOFMNBMMJTFU LVWBU

T E E M AT joulu, ystävyys, auttaminen, erilaisuuden hyväksyminen, seikkailu A L K U T E O S 24 Stories for Advent S U O M E N N O S Tuula Korolainen KO KO 215 x 255 mm, 124 s. I S B N 978-952-288-790-0 • Kl L85 E N N A K KO H I N TA sid. 28,00 5+ A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 9/2017

B R I G I T T E W E N I N G E R J A E V E T H A R L E T ovat tehneet yhdessä useita lastenkirjoja tärkeistä teemoista. Weninger on saksalainen lastentarhanopettaja ja kirjailija. Ranskalais-saksalainen Tharlet on kuvittanut satoja rakastettuja lastenkirjoja ja -sarjakuvia.

15


La s t e n ja nuo r t en t iet o kir jat

6QFBTUJ LVWJUFUVU UJFUPLJSKBTBSKBU UVUUJWÊFTUÊ UFJOFJIJO 5JFEPOKBOP KB QPIKBUPO VUFMJBJTVVT PWBU IZWÊU NBULBFWÊÊU FMÊNÊÊO 6VTJ UJFUP SBLFOUVV BJFNNJO PQJUVO QPIKBMMF +P ZLTJWVPUJBBO LBOTTB WPJ UVULJB KB JINFUFMMÊ .JUÊ JTPNNBLTJ MBQTJ LBTWBB TJUÊ NPOJNVPUPJTFNNJLTJ UVULJNVTSFULFU UJFEPO NBBJMNBBO UVMFWBU -BBEVLLBBU UJFUPLJSKBU UBSKPBWBU PJWBMMJTJB SBLFOOVTQBMJLPJUB NBBJMNBO IBINPUUBNJTFFO LVO TJTÊMUÚ UBSKPJMMBBO LVMMFLJO JLÊUBTPMMF TPQJWBMMB UBWBMMB

maailma i n i M

1+

16

ut faktat s k i F

3+


La s t e n ja nuo r t en t iet o kir jat

ä ihmettä! t i M

5+ 100 asiaa

6+

kailusarja k i e S

9+ Lalli

10+

17


La s t e n j a n u o rten t iet o kir jat

Kat selukir jat

MINIMAAILMA ON IHASTUTTAVA, LAADUKAS TIETOKIRJASARJA

QFSIFFO QJFOJNNJMMF MVPOOPO JINFUUFMZZO )VJLFBO LBVOJJU LVWBU TFMLFÊU WÊSJQJOOBU KB IBVTLBU LVSLJTUVTLPMPU JOTQJSPJWBU QJFOUÊ UVULJKBB KB UBSKPBWBU PJLFBB UJFUPB MVPOOPTUB KP QJFOFTUÊ QJUÊFO 3JJNJNVPUPPO LJSKPJUFUVU MZIZFU UJFUPJTLVU LFIJUUÊWÊU LJFMJUBKVB 7BOLBU QBIWJTJWVU LFTUÊWÊU JOOPLLBJNNBOLJO UVULJKBO LÊTJUUFMZO

M A G A L I AT T I O G B É

M A G A L I AT T I O G B É

-FQQÊLFSUUV

.VVSBIBJOFO

Minimaailma-sarja

Minimaailma-sarja

Muna toukaksi kun muuttuu, ruokaa siltä tuskin puuttuu!

Huikean kaunis kurkistus luontoon perheen pienimmille

Sitten vatsa pullollaan toukka muuttaa muotoaan.

Itseäni isompaa taakkaa kannan valtavaa!

Leppäkerttu iloinen lähtee matkaan lentäen.

Hiio-hop, no niin! Pesään saavuttiin.

1JMLVMMJOFO UBLLJ QÊÊMMÊÊO MFQQÊLFSUUV LJQJUUÊÊ QVV UBSIBTTB 4FO WÊSJLLÊÊTUÊ FMÊNÊTUÊ FJ WBVIUJB QVV UV .JTUÊ MÚZUZZ NBVLBT LJSWBKPVLLP NJOLÊ MFI EFO BMMF MBTLJTJ NVOBOTB o KB FJ LBJ MJOUV OBQQBB

.VVSBIBJTQFTÊO LÊZUÊWJMMÊ KB POLBMPJTTB UBQBIUVV LBJ LFOMBJTUB KÊOOJUUÊWÊÊ o SBLFOOVTUBSWJLLFJUB LVMKFUFUBBO NVOJB IPJWBUBBO UPVLLJB SVPLJUBBO +B IVPNBBULP NJT TÊ LVOJOHBUBS VJOVV NVVSBIBJTFO VOUB

T E E M AT luonto, leppäkerttu, ympäristökasvatus A L K U T E O S Ma Petite Nature: La coccinelle S U O M E N N O S Maisa Tonteri KO KO 170 x 170 mm, 18 s. I S B N 978-952-288-735-1 • Kl L 85 E N N A K KO H I N TA sid, pahvisivut, kurkistuskoloja 11,90 1+ A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 9/2017 18

Minä olen muurahainen. Olen ihan pikkarainen.

M A G A L I AT T I O G B É on togolaissyntyinen taiteilija. Hän opiskeli Pariisissa ja asuu edelleen Ranskassa. Attiogbén värikkäissä kuvituksissa ja kuva-aiheissa on nähtävissä afrikkalaisia vaikutteita.

T E E M AT luonto, muurahainen, ympäristökasvatus A L K U T E O S Ma Petite Nature – La fourni S U O M E N N O S Maisa Tonteri KO KO 170 x 170 mm, 18 s. I S B N 978-952-288-734-4 • Kl L85 E N N A K KO H I N TA sid, pahvisivut, kurkistuskoloja 11,90 1+ A R V I O I T U I L M E S T YM I S A I K A 9/2017


La s t e n ja nuo r t en t iet o kir jat

K AT I E D AY N E S C H R I S T I N E P YM (kuvitus)

.JUFO BJTUJU UPJNJWBU Fiksut faktat -sarja

.JUFO OÊFO NJUFO LVVMFO NJUFO IBJTUBO NBJTUBO KB UVOOFO .JLTJ JTPU LPSWBU LVVMFWBU QBSFNNJO LVJO QJFOFU .JUFO LJFMJ UPJNJJ 0OLP FMFGBOUJO LÊSTÊ WBJO IZWJO IZWJO QJULÊ OFOÊ /ÊLFWÊULÚ IZÚOUFJTFU TBNBO LVJO NFLJO K AU N I I S T I K U V I T E T T U T I E T O K I R J A QBMLJUTFF QJFO UFO MVLJKPJEFO QPIKBUUPNBO VUFMJBJTVVEFO ,VULVUUBWBU LZTZNZLTFU KB MVVLLVKFO UBLBB QBMKBTUVWBU WBTUBVLTFU LPVLVUUBWBU KB TBBWBU KBOPBNBBO MJTÊÊ UJFUPB "TJBOUVO UJKPJEFO MBBUJNBO MVVLLVLJSKBO TJTÊÊO NBIUVV VTLPNB UPO NÊÊSÊ PJLFBB KB UBSLLBB UJFUPB BJTUFJTUB o MBQTFOUB KVJTFTUJ LJSKPJUFUUVOB KB LVWJUFUUVOB

3JFNBTUVUUBWB LJSKBTBSKB MVP MBQTJMMF WBOLBO QPIKBO ZN NÊSUÊÊ NBBJMNBO JMNJÚJUÊ 1BIWJTJWVU KB LFTUÊWÊU MVVLVU UBLBBWBU TBSKBO LJSKPJMMF QJULÊBJLBJTFO LÊZUÚO

Kysy ja kurkista!

K AT I E D AY N E S on englantilainen toimittaja ja lastenkirjailija. C H R I S T I N E P YM on englantilainen lastenkirjojen kuvittaja. Hän asuu pienessä kylässä Staffordshiressä, jossa hän pitää miehensä kanssa postitoimistoa ja kauppaa.

T E E M AT aistit, ihminen, luonto A L K U T E O S Lift-the-flap First Questions and

Answers: How do I see? S U O M E N N O S Kalle Nuuttila KO KO 190 x 215 mm, 12 s. I S B N 978-952-288-744-3 • Kl L85 E N N A K KO H I N TA sid., pahvisivut, pyöristetyt kulmat 18,00 A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 10/2017

3+ 19


La s t e n ja nuo r t en t iet o kir jat

ISABEL THOMAS PAU L M O R G A N (kuvitus)

5VVMJ Mitä ihmettä! -sarja

T U U L I O N V O I M A L L I N E N J A TÄ R K E Ä E L E M E N T T I NBBQBMMPMMB .JUÊ LBJLLFB JINFUUÊ TF POLBBO ,JSKBTTB UVULJUBBO NJUFO UVVMJ NVPWBB NBBQBMMPBNNF KB NJUFO JINJTFU PWBU PQQJOFFU WBMKBTUBNBBO UVVMFO LÊZUUÚÚO TÊ -VLJKBU QÊÊTFWÊU LPLFJMFNBBO NJUFO UVVMJ UPJNJJ MVPOOPTTB KB NJUFO TF MJJUUZZ NFJEÊO KPLBQÊJWÊJTFFO FMÊNÊÊNNF .VLBOB PO QBMKPO UPJNJOOBMMJTJB PIKFJUB KB WJOLLFKÊ KPJEFO BWVMMB WPJEBBO SBLFOUBB FTJNFSLJLTJ UVVMJIZSSÊO KB PQQJB MFOOÊUUÊNÊÊO MFJKBB UUSI, IHASTUTTAVASTI KUVITETTU TIETOKIRJASARJA IPVLVUUFMFF UJFEPOKBOPJTFO OVPSFO MVLJKBO UVULJNBBO LPLFJMFNBBO IÊNNÊTUFMFNÊÊO KB PJWBMUBNBBO 4F WJF UVULJNVTNBULBMMF MVPOOPO FSJMBJTJJO JINFJTJJO KB BVUUBB ZNNÊSUÊNÊÊO NJUFO VQFB NBBQBMMPNNF PO

Hyppää tuulen siiville!

I S A B E L T H O M A S on opiskellut humanistisia aineita Oxfordin yliopistossa ja toiminut journalistina ennen kirjailijaksi ryhtymistä. Hän on kirjoittanut yli 100 kirjaa. PAU M O R G A N on Santiago de Chilessä asuva kuvittaja. 20

T E E M AT luonnontieteet, tuuli, maapallo A L K U T E O S What an Earth? Wind S U O M E N N O S Marketta Vaismaa KO KO 185 x 240 mm, 64 s. I S B N 978-952-288-783-2 • Kl L 40 E N N A K KO H I N TA nid., flexikannet 19,90 A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 8/2017

5+


La s t e n ja nuo r t en t iet o kir jat

ALEX FRITH - MINNA LACEY – J O N AT H A N M E L M O N T H – M AT T H E W OLDHAN – FEDERICO MARIANI D A N N Y S C H L I T Z (kuvitus)

BTJBB JINJTLFIPTUB 100 asiaa -sarja

T I E S I T KÖ , E T TÄ O L E T A A M U I S I N P I D E M P I K U I N I LTA I S I N ?

5BJ FUUÊ KPQB CJMKPPOBB QV OBWFSJTPMVB LVMLFF TZEÊNFTJ MÊQJ ZIEFO NJOVVUJO BJLBOB 5BJ FUUÊ PTBBU JULFÊ LBIEFOMBJTJB LZZOFMFJUÊ )BMVBJTJULP NZÚT UJFUÊÊ NJLTJ JIPTJ NFOFF LBOBO MJIBMMF NJTUÊ IJLLB TZOUZZ UBJ LVJOLB NPOUB MVVUB TJOVMUB LBUPBB WBOIFUFTTBTJ S U O S I T U N L A S T E N T I E T O K I R J A S A R J A N KO LM A S O S A LFSUPP TBUB UÊSQQJÊ JINJTFO LFIPTUB

5VIUJ UJFUPQBLFUUJ PO UÊZOOÊ IBWBJOOPMMJTUBWJB LVWJB KB UBSLBTUJ SBKBUUVKB ZLTJUZJTLPIUJB ,JSKB BWBB MBQTFMMF BJWBO VVEFO LVWBO JINJTFO LFIPTUB BJOB TPMVUBTPMUB LFIPO MÊÊLJUTFNJTFFO TBBLLB ,JSKB IFSÊUUÊÊ VUFMJBJ TVVEFO KB WBTUBB MPQVUUPNBBO UJFEPOKBOPPO 5ÊNÊ PQVT LPVLVUUBB NZÚT BJLVJTFO

Suosittu tietokirjasarja sukeltaa ihmisen sisään!

M U I S TA MYÖ S :

Uusintapainos

T E E M AT ihminen, tieto, keho, luonnontieteet A L K U T E O S 100 Things to Know about Human

Body S U O M E N N O S Reija Jousjärvi KO KO 170 x 240 mm, 128 s. I S B N 978-952-288-779-5 • L56 E N N A K KO H I N TA sid. 23,50 A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 10/2017

6+ 21


La s t e n ja nuo r t en t iet o kir jat

O L E T KO VA L M I S E L Ä M Ä S I TA K A AAJOON?

4FJLLBJMVVO KPTTB LPIUBBU LVSKJB WBSLBJUB IVSKJB WBBSPKB KB LJOLLJTJÊ BSWPJ UVLTJB /P TJJOÊ UBQBVLTFTTB PMFU BJWBO PJLFBO LJSKBO ÊÊSFMMÊ )JTUPSJBTFJLLBJMV PO TBSKB KPLB UVUVTUVUUBB MVLJKBO NFOOFFO BKBO JINJTUFO FMÊNÊÊO 4F PO LJFIUPWB ZI EJTUFMNÊ IJTUPSJBUJFUPB POHFMNBOSBULBJ TVB KB TÊIÊLÚJUÊ KVPOFOLÊÊOUFJUÊ ,JSKP KFO TJWVKB FJ MVFUB KÊSKFTUZLTFTTÊ o FJ FEFT UBLBQFSJO o WBBO IZQFMMÊÊO TJWVMUB UPJTFM MF FUFFOQÊJO KB UBBLTFQÊJO LVOOFT KVPOJ BMLBB BWBVUVB -VLJKB TBBUUBB UJQBIUBB LÊSSZJMUÊ UBJ TJJT TJWVMUB NVUUB UBSJOB BVUUBB IÊOUÊ BJOB LJQVBNBBO UBLBJTJO

Kaikille suurille sankareille!

TIMOTHY KNAPMAN M AT T E O P I N C H E L L I (kuvitus)

,VOJOLBBO SJUBSJ .JOPUBVSPLTFO MBCZSJOUUJ .JOPUBVSPLTFO MBCZSJOUUJ TFJLLBJMVTTB TZÚLTZUÊÊO UBSVO IPIUPJTFFO BOUJJLJO ,SFJLLBBO -VLJKBO UFIUÊWÊOÊ PO TBB EB LÊTJJOTÊ IJNPUUV ,VMUBJOFO UBMKB KB TFO TBBWVUUBBLTFFO IÊOFO PO TFVSBUUBWB NFMLP PNJUVJTJB PIKFJUB KB SBULBJTUB WB LJOLLJTJÊ BSWPJUVLTJB 5ÊTUÊ FJ NBBMBJTKÊSKFMMÊ TFMWJÊ OZU IJTUPSJBUJFUP PO WBMUUJB .JOPUBVSPLTFO MBCZSJOUUJ FJ PMJTJ OJ NFOTÊ WFSPJOFO KPMMFJ TFJLLBJMV WFJTJ MVLJKBB NZÚT NVJOBJ TFO UFNQQFMJO TPLLFMPJTFFO LFMMBSJJO TJOOF NJTTÊ WBFMUBB UVP NZZUUJOFO KB QFMPUUBWB JINJTIÊSLÊ .JOPUBVSPT

T E E M AT historia, seikkailutarina, ongelmanratkaisu A L K U T E O S Minotaur´s Maze S U O M E N N O S Anna-Reetta Sipilä KO KO 170 mm x 255 mm, 48 s. I S B N 978-952-288-786-3 • Kl L 50 E N N A K KO H I N TA nid., flexikannet 12,90 9+ ARVI OITU ILME STYM I SAI K A 8/2017 22

,VOJOLBBO SJUBSJTTB TFJLLBJMVVO TVLFMMFUBBO LFTLJBJLBJTJTTB UVOOFMNJTTB +B NJTTÊ WBSVTUVLTFTTB -VLJKB PO LVOJOLBBO QBSBT KB LJJUFMMZJO SJUBSJ KPOLB UFIUÊWÊOÊ PO QJUÊÊ JTÊOUÊOTÊ FMPTTB ,VVMPTUBB IFMQPMUB FJLÚ .POJ PO LVJUFOLJO WBMNJT TVSNBBNBBO LVOJOLBBO TZSKÊZUUÊÊLTFFO UÊNÊO WBMMBTUB KPUFO UFIUÊWÊ PTPJUUBVUVVLJO ZMMÊUUÊWÊO IBBTUBWBLTJ M U I S TA MYÖ S :

T E E M AT historia, seikkailutarina, ongelmanratkaisu A L K U T E O S Medieval Mayhem S U O M E N N O S Anna-Reetta Sipilä KO KO 170 mm x 255 mm, 48 s. I S B N 978-952-288-787-0 • Kl L 50 E N N A K KO H I N TA nid., flexikannet 12,90 9+ A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 8/2017


La s t e n ja nuo r t en t iet o kir jat

V E N L A P O S K E L A (kuvitus) J U K K A R A N TA L A (tek sti )

-BMMJ Surma järven jäällä

S U O M E N TA LV I , P I M E Ä KÖY L I Ö N J Ä R V I )BOHFTTB

FUFOFWÊ QJJTQBO SFLJ TFLÊ SBJWPLLBBTUJ QFSÊTTÊ IJJIUÊWÊ UBMPO QPJLB +B MPQVMUB TVSNB KÊSWFO KÊÊMMÊ 5BSJOB -BMMJO KB QJJTQB )FOSJLJO LPIUBBNJTFTUB PO PTB LBOTBO QFSJOOFUUÊNNF 4F PO TVVMMJTFFO QFSJNÊUJFUPPO QPIKBVUVWB LFSUPNVT KPOLB UPEFONVLBJTVVEFTUB FNNF WPJ NFOOÊ UBLVVTFFO UÊOÊLÊÊO QÊJWÊOÊ +B LPTLB QJJTQB )FOSJLJO TVS NBTUB FJ PMF KÊÊOZU MVPUFUUBWBB UPEJTUVTBJOFJTUPB UBSJOBB PO WPJUV LFSUPB NPOFMMB FSJ UBWBMMB 0MJLP -BMMJ MPQVMUB TPSUPB WBT UVTUBWB TVPNBMBJOFO TBOLBSJ 3BJWPQÊJOFO NFUTJFO NJFT 7BJ POLP -BMMJB KB QJJTQB )FOSJLJÊ LPTLBBO FEFT PMMVU PMFNBTTB -BMMJ o 4VSNB KÊSWFO KÊÊMMÊ PO TBSKBLVWB KPLB LFSUPP FSJMBJTJB UVMLJOUPKB UVUVTUB UBSJOBTUB 5VMLJOUPKB UVLFWBU NVULBUUPNBT UJ FUFOFWÊ LVWBLFSSPOUB TFLÊ TÊSNJLLÊÊU QÊÊIFOLJMÚU &SJ OÊLÚLVMNBU KPIEBUUBWBU MVLJKBO QPIUJNBBO IJTUPSJBUJFEPO BMLVQFSÊÊ KB UVMLJOOBMMJTVVUUB

Raivopäinen talonpoika. Suuri suomalainen. Legenda.

Kuva: Saara Santala

V E N L A P O S K E L A on kuvittaja ja graafikko. Hän on taittanut ja kuvittanut kirjoja, julkaisuja ja grafiikkaa. Lalli on Poskelan esikoisteos ja lopputyö Lahden muotoiluinstituuttiin. J U K K A R A N TA L A on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistosta. Häntä kiinnostaa erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

K A N S I J A S A R J A K U VA Venla Poskela KO KO 170 x 240 mm, 40 s. I S B N 978-952-288-747-4 • Kl N90/N 85.3 E N N A K KO H I N TA nid 12,90 10+ A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 11/2017 23


Kuvakir jat

Huhuu! Hu-hu-huuuuu! Äitiiiiii!

PAU L F R I E S T E R PHILIPPE GOOSSENS (kuvitus)

.JTTÊ ÊJUJ PO 1BSLV 1ÚMMÚ E R Ä Ä N Ä A A M U N A , K U N PA R K U - P Ö L L Ö H E R Ä Ä LBJLLJ FJ PMF OJJO LVJO FOOFO 0O IJMKBJTUB 0O WJJMFÊÊ +B UVPLTVVLJO BJWBO VVEFM MF 1ÚMMÚOQPJLBTFO IÊNNÊTUZLTFLTJ LPLP NFUTÊ PO QFJUUZOZU WBMLPJ TFFO MVNFFO

1BSLV 1ÚMMÚO KB PSBWBOQPJLBTFO MVNJUFNNFMMZLTFU PWBU OJJO WJMMFKÊ FUUÊ QJBO ZTUÊWZLTFU IVPNBBWBU FLTZOFFOTÊ ÊJEFJTUÊÊO 5BSWJUBBO KÊM MFFO TVVSJÊÊOJTUÊ QBSLVNJTUB KB LPLP FMÊJOKPVLPO OFVWPLLVVUUB FO OFO LVJO QJLLVQÚMMÚ MÚZUÊÊ UVSWBBO )FMMZUUÊWÊ KB IVNPSJTUJOFO UBSJOB QJLLVQÚMMÚTUÊ KPLB UFTUBB SBKPKBBO KB LPLFJMFF MÊIJQJJSJOTÊ LÊSTJWÊMMJTZZUUÊ 24

PAU L F R I E S T E R on itävaltalainen kirjailija, jonka mainioille Parku-Pöllö -saduille löytyy vastine tosielämässä. P H I L I P P E G O O S S E N S on brysseliläinen kuvittaja, joka on tehnyt yli 50 valloittavaa kirjaa lapsille ja nuorille.

T E E M AT tunteet, huumori, auttaminen, uhma A L K U T E O S Heule Eule - Wo ist Mama? S U O M E N N O S Tanja Poskela KO KO 220 x 295 mm, 32 s. I S B N 978-952-288-795-5 • KL L85 E N N A K KO H I N TA sid. 23,00 3+ A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 9/2017


Kuvakir jat

AMY HEST JENNI DESMOND (kuvitus)

4BNBO UĂŠIUJUBJWBBO BMMB O I VA J A A R M A S O VAT N A A P U R E I TA . /JJMMĂŠ PO PNBU LPUJOTB PNBU

UBQBOTB KB PNBU UPVIVOTB /ĂŠZUUĂŠĂŠ TJMUĂŠ FUUĂŠ OJJUĂŠ ZIEJTUĂŠĂŠ BJOPBTUBBO QJIPKFO WĂŠMJTTĂŠ LPIPBWB BJUB "JLB BKPJO 0JWB LVSLLJJ "SNBLTFO QJIBBO 1VQVO QJUĂŠJTJ TBBEB ZTUĂŠWĂŠ TF NJFUUJJ "JOB WĂŠMJMMĂŠ NZĂšT "SNBT WJMLVJMFF OBBQVSJJO ,VLB BMLBJTJ UVPO LPJSBO ZTUĂŠWĂŠLTJ TF QPIUJJ &SĂŠĂŠOĂŠ LBVOJJOB ZĂšOĂŠ 0JWB KB "SNBT LP LFWBU ZIEFTTĂŠ KPUBJO BJOVUMBBUVJTUB NJLĂŠ OJWPP OĂŠJEFO LBIEFO OBBQV SVLTFO UJFU MPQQVFMĂŠNĂŠLTJ ZIUFFO ,BVOJT KB SJJTVUUV UBSJOB LJFIUPP NPOJUVMLJOUBJTVVEFMMBBO KB LPTLFUUBB QBJUTJ QJFOUĂŠ LVVMJKBB NZĂšT BJLVJTUB ,BIEFO TZNQBBUUJTFO FMĂŠJNFO UBSJOB NVJTUVUUBB LVJOLB QJFOFU LPIUBB NJTFU WPJWBU PMMB LBJLLFJO NFSLJUZL TFMMJTJNQJĂŠ LVOIBO WBJO OPTUBNNF LVPOPNNF KB LFTLJUZNNF +B NJUFO SPILFB UFLP PO TBOPB WJF SBBMMF OF OFMKĂŠ QJFOUĂŠ TBOBB .JOĂŠ WPJTJO PMMB ZTUĂŠWĂŠTJ

A MY H E S T on New Yorkissa asuva lastenkirjailija, joka on ihastuttanut lukijoita monilla sympaattisilla kuvakirjoilla. J E N N I D E S M O N D on lontoolainen kuvittaja ja lastenkirjailija.

â€?Minä voisin olla ystäväsiâ€?, toinen sanoo. â€?Ja minä sinunâ€?, vastaa toinen.

T E E M AT ystävyys, ystävystyminen, yhteisĂśllisyys, erilaisuuden hyväksyminen A L K U T E O S On the night of the shooting star S U O M E N N O S Anna-Reetta Sipilä KO KO 230 x 270 mm, 32 s. I S B N 978-952-288-789-4 • Kl L85 E N N A K KO H I N TA sid. 22,90 3+ A RV IO IT U IL M ES T YM ISA IK A 8/2017 25


Lasten- ja nuortenkirjoja aihepiireittäin

AUTTAMINEN • Kaichi: Herra Karhun eläinparaati • Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat • Herzog - Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö? • Keiko: Susi ja seitsemän pientä kiliä • Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn, kirahvi! • Lerche – Mort: Mimmit ja ketunpoikanen • Vainio: Majakan oudot vieraat AVIOERO • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN, SUVAITSEVAISUUS • Beer: Jänis ja Kontiainen - Kekseliäät kaverukset • Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä • Itkonen – Warsta: Sirkusjuna saapuu • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu kelkkamäessä • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu saavat vieraan • Kirkkopelto: Molli • Kivilaakso – Kiiveri – Sipilä: Lennokas - satuja, jotka saivat siivet • Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn, kirahvi! • Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua • Lehtonen – Sariola: Metsän outo vieras • Mitton: Jokin sauruksen tapainen • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos • Pfister: Paratiisilintu • Robberecht – Goossens: Paavo on reilu kaveri • Rempt – Smit: Superkamut • Rempt – Smit: Superkamut - Ei mikään tavistintti! • Schmachtl: Leonardo Loikka ja salaperäiset tomaattisammakot • Teckentrup: Rähmäräpylä • Tharlet: Toisinkin voi oppia • Weninger – Tharlet: Omenajuhlat • Weninger – Tharlet: Oppiminen on hauskaa HUUMORI • Friester – Goossens: Parku-Pöllön oma PUM • Haughon: Ihan hukassa • Itkonen – Warsta: Sirkusjuna saapuu • Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki • Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja Pusu-Sammakko • Marttinen - Kauppi: Emeliina ja laulavan koiran tapaus • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos • Pfister: Paratiisilintu • Patricelli: Hius • Salmi – Nurminen: Onks noloo? Leirikoulussa • Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia IKÄVÄ • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää ITSETUNTO • Ferri : Tatu kasvaa suureksi 26

• • • • • •

Hirvonen – Tietäväinen: Näkymätön Kirkkopelto – Piki Koppens – van Lindenhuizen: Hiiri uskaltaa Teckentrup: Rähmäräpylä Tharlet: Toisinkin voi oppia Vainio: Reino saa siivet

JOULU • Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö? • Korolainen – Penna: Ihan täysi tonttu! • Issakainen – Tonteri - Rahkonen: Atte ja Anna viettävät joulua • Reinikainen – Nygård: Ihme joulu • Vainio Pirkko: Majakan jouluvalo JUHLAT • Korolainen – Tulusto - Hurme: Lasten oma vuosikirja • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat • Weninger – Tharlet: Omenajuhlat KANSAINVÄLISYYSKASVATUS • Korolainen – Tulusto - Hurme: Lasten oma vuosikirja KILPAILU • Papayanni – Tharlet: Tahdon voittaa • Pfister: Aina ei voi voittaa, Sateenkaarikala • Yun – Yang: Kuka saa persikan? KIUKKU, UHMA • Amant: Älä pure Hilla • Hirst: Ei käy päinsä, Antero! • Hirvonen – Tietäväinen: Näkymätön • Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Eri mieltä • Langreuter – Dahle: Kaikista rakkain • Leblanc – Eve Tharlet: Rakastatko minua jos… • Petz – Jackowski: Voi harmi, Mäyrä! KIUSAAMINEN JA SOVINTO • Kirkkopelto – Piki • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää KUOLEMA, SURU, MURHE • Teckentrup: Muistojen puu KÄYTÖSTAVAT • Amant: Hilla siivoaa • Weninger – Tharlet: Pasi yllättää äidin LASTEN OIKEUDET, LASTEN VAIKUTTAMISTAIDOT • Flowers: Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja LUONTO JA YMPÄRISTÖ, KIERRÄTYS • Beer: Jänis ja Kontiainen – Kekseliäät kaverukset • Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat • Douglas – Helmantel: Kissan päivät • Douglas – Helmantel: Koiran elämää • Douglas – van Rheenen: Dinosaurukset • Frith et al.: 100 asiaa, jotka haluat tietää • Hoffman – Asquith: Meidän ja muiden vihreä kirja


Lasten- ja nuortenkirjoja aihepiireittäin

• • • • • •

Hoffman – Asquith: Meidän ja muiden kehot Itkonen: Tiira tiiraa tiiraa Itkonen: Hirvi irvistää Nygård: Kaikessa on itua! Siilin puutarhassa Teräs – Pertamo: Olga Orava ja metsän salaisuus Vaismaa – da Cruz: Vesikirja

LUOPUMINEN • Leblanc – Tharlet: Rakastatko minua jos…? • Teckentrup: Muistojen puu • Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat MUSIIKKI • Kirkkopelto – Makkonen – Azezian: Soiva metsä – Jean Sibeliuksen matkassa • Klemettinen – Korolainen – Nygård: Laulua kuonoon, joulua tassuun • Kähärä – Vuori – Hovatta: Huiske lauluja • Lerche – Mort: Mimmien lauluja • Soljander – Halme – Hurme: Lasten oma lauluvuosi MUUTTAMINEN • Korolainen – Nygård: Kuono lumessa • Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat NUKKUMAANMENO • Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala • Haughon: Unen aika PELOT JA JÄNNITTÄMINEN • Koppens – van Lindenhuizen: Hiiri uskaltaa • Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua • Korolainen – Nygård: Kuono lumessa • Leathers: Hui, sanoi Pikku kani • Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala PERHE, SUKUPOLVET, YHTEISÖLLISYYS • Friester – Goossens: Parkupöllö ei päästä ketään sisään • Haughon: Ihan hukassa • Keiko: Susi ja seitsemän pientä kiliä • Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu eri mieltä • Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki • Langreuter – Dahle: Kaikista rakkain • Langreuter – Dahle: Kaverit kaikesta huolimatta • Leblanc – Tharlet: Kun minusta tuli isoveli • Mitton: Jokin sauruksen tapainen • Moilanen – Etto: Repun salaisuus • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja Lättälampaat • Pantermuller – Kohl: Lotta Levoton ja suuri kanikaaos • Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää • Weninger – Tharlet: Pasi yllättää äidin PÄIVÄHOIDON JA KOULUN ALOITTAMINEN • Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua PÄÄSIÄINEN • Issakainen – Tonteri – Rahkonen: Atte ja Anna viettävät pääsiäistä

• Reinikainen – Nygård: Ihme pääsiäinen NUKKUMAANMENO • Muhle: Paijaa vielä pikkuisen • Pfister: Kauniita unia, Sateenkaarikala ROHKEUS • Lybeck – Napp: Latte-siili Lofooteilla • Misslin – Piu: Missä olet, prinssi Hurmelo? • Tharlet: Toisinkin voi oppia • Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia SIISTEYSKASVATUS • Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Ei hätää! • Patricelli: Paukku • Patricelli: Potalla TUNNETAIDOT • Jääskinen – Pelliccioni: Mitä sä rageet? Tunteita sikanolosta sairaan siistiin YHTEISTYÖ • Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä • Korolainen – Nygård: Kuono lumessa • Niemelä – Bondestam: Jytäjyrsijät - Kuutamokeikka • Weninger – Tharlet: Omenajuhlat YSTÄVYYS • Desmond: Seepra joka oli liian vikkelä • Ferri: Ihmeellinen syntymäpäivä • Herzog – Dahle: Mistä ystävä jouluksi, herra Möhkö? • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu juhlivat • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu kelkkamäessä • Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu saavat vieraan • Kirkkopelto: Molli • Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua • Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen koiransa Korkki • Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja Pusu-Sammakko • Köngäs – Kallio: Sinivärinen pupu • Langreuter – Dahle: Kaverit kaikesta huolimatta • Lerche – Mort: Mimmit ja ketunpoikanen • Lerche – Mort: Mimmit ja veden väki • Marttinen – Bast: Lemmikkien hotelli • Marttinen – Bast: Lemmikkien junamatka • Marttinen – Bast: Lemmikkien laivamatka • Rempt – Smit: Superkamut • Rempt – Smit: Superkamut – Ei mikään tavistintti! • Salmi – Nurminen: Onks noloo? Leirikoulussa • Sperring – Teckentrup: Tassu tassussa • Tharlet – Knister – Joko nukuttaa Niilo? • Tiitinen: Dada-kissa ja Populuksen popcornit • Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja muita kertomuksia • Vuori: Tapiiri ja Hunaja – Sillä aikaa kotona • Weninger – Tharlet: Omenajuhlat 27


L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY Itälahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.