Lasten Keskus kevät 2020

Page 1

lastenkirjat

2020 kevät


SISÄLTÖ

4 12 14 20 26

Kuvakirjat Katselukirjat Sadut ja tarinat Tietokirjat Harrastukset

K I R J AT I L AU K S E T

LASTEN KESKUS

Lasten Keskus 09 6877 4530 tilaukset@lastenkeskus.fi www.lastenkeskus.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi

Kirjavälitys 010 3451520 kvtilaus@kirjavalitys.fi Suomen Kirjastopalvelu Oy 09 584 0440 asiakaspalvelu@kirjastopalvelu.fi Lasten Keskus on osa Publiva Oy:tä. Muita tuotemerkkejämme ovat Kirjapaja ja Edukustannus.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540 MY Y N T I J A M A R K K I N O I N T I Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 050 371 0448 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 040 559 5370

Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 K U S TA N TA M I N E N Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus, varhaiskasvatus ja esiopetus Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus Ulla Salmi 09 6877 4556 Kustannuspäällikkö, hengellinen ja teologinen kirjallisuus Eeva Johansson 09 6877 4515

V I E S T I N TÄ Viestintäpäällikkö, Lasten Keskus Piia Latvala 0400 999 499 Viestintäpäällikkö, Kirjapaja Marja-Liisa Saraste 040 553 4757

facebook.com/lastenkeskus facebook.com/kirjapaja

2

lastenkeskus kirjapaja

@LastenKeskus @Kirjapaja

Kannen kuva: Mira Mallius, Hyvä tyyppi • Kirjailijakuvat: Uzi Varon, Lasten Keskus ja kirjailijoiden omat kokoelmat • Taitto: Susanna Vatja • Paino: Premedia Helsinki • Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja. Muutokset ovat mahdollisia.


Kurkistuksia kevään kirjakattaukseen

14 Ajankohtainen lasten tietosatukirja vie lukijan koskettavaan seikkailuun harvinaisten merikilpikonnien vanavedessä.

24 Valloittava ja ajankohtainen teos tarjoaa lukijoille työkaluja hyveiden tunnistamiseen itsessä ja muissa.

4

8 Kuva v : Sh Shutte uttersto rstock ck

6

Piki ja pöljä päivä on liikuttava tarina ryhmään kuulumisen haasteista, tunteista, itsetunnon vahvistamisesta ja ystävyydestä. Kirja on jatkoa rakastetulle Piki-sarjalle.

Greta Thunbergin innoittama satu maapallon pelastamisesta.

Ihastuttava ja uniikki pienten kirja käsittelee vuodenaikoja maagisessa satumetsässä hellyttävän Kasa-hahmon kautta.

10 Nykyaikainen ja lapsentasoinen kirja sisältää tuiki tarpeellista tietoa vauvoista, raskaudesta, syntymästä ja vauvanhoidosta.

3


Ku vak i rj at

Rakastatko minua, vaikka riehun hurjana ja laitan kaikki hyrskynmyrskyn? Rakastatko minua silti?

KAT R I K I R K KO PELTO

Piki ja pöljä päivä Piki-s arja

P I K I L L Ä O N H U O N O PÄ I VÄ . Matkalla päiväkotiin vain kiukuttaa, ja Isokin on pahalla tuulella. – Olethan reipas! Iso huudahtaa ja jättää Pikin keskelle päiväkotiryhmää. Piki tuntee itsensä pieneksi ja yksinäiseksi. On vaikeaa mennä muiden mukaan, kun leikit ovat jo käynnissä. Piki päättää olla kuin Myrsky – hurjin supersankari, joka ei pelkää mitään. Mutta Myrskynä eivät leikit suju muiden

3+

kanssa, tulee riitaa ja kiukku vain kasvaa. Tarvitaan isompien apua, syliä, lohdutusta ja riitojen selvittelyä, että leikit sujuvat taas. Lopulta Piki huomaa, että on hyvä olla vain pieni Piki. Myrsky saa mennä menojaan. Piki ja pöljä päivä on liikuttava tarina ryhmään kuulumisen haasteista, tunteista, itsetunnon vahvistamisesta ja ystävyydestä. Kirja on jatkoa rakastetulle Piki-sarjalle.

I S B N 978-952-354-185-6 | KO KO 230 x 310 mm | Sid. | Noin 40 s. I L M E S T Y Y 04/2020 | S A R J A Piki | E N N A K KO H I N TA 25,00

| Kl 85


Kuvak irjat

TI I NA HA AP SALO E L INA K AU P P ILA KAT R I K I R K KOPELTO KATA R I I NA NO US IA INEN L AU R A R E P O

Meidän juttu Kius aamisen ehkäisy lasten ver t aisr yhmiss ä

V E R TA I S R Y H M Ä Ä N L I I T T YM I N E N O N L A P SELLE ISO ASKEL,

jossa tarvitaan niin ammattikasvattajan kuin kodin tukea. Miten ammattikasvattaja tunnistaa lapsen yksilölliset kehitystarpeet? Miten kotona voidaan tukea lapsen liittymistä ryhmään? Miten huomioidaan lapsen stressitekijät ja tuetaan lapsen aloitteellisuutta ryhmässä? Miten voidaan ennakoida ja ehkäistä kiusaamista? Teemakokonaisuuksina avautuvat aukeamat tarjoavat monipuolisen ja toiminnallisen tavan käsitellä lapsen kehitykselle ominaisia haasteita ryhmässä. Jokaiseen teemaan on sisällytetty tietoa sekä ammattikasvattajille että vanhemmille. Tavoitteena on luoda lapselle mahdollisuus toimia ryhmässä tasavertaisena, vahvistaa vuorovaikutus-, tunne-, ja itsesäätelytaitoja, ehkäistä kiusaamista sekä tukea yhteistyötä lapsen perheen ja varhaiskasvatuksen välillä.

Varhaiskasvatuksen ja kkodin yhteistyö kannattelee lasta!

Opas muodostaa yhdessä Piki ja pöljä päivä -kuvakirjan kanssa tärkeän työkalun kasvattajille.

TIINA HAAPSALO on varhaiskasvatuskouluttaja, työnohjaaja ja

draamapedagogi. KATRI KIRKKOPELTO on kuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataideopettaja. KATARIINA NOUSIAINEN työskentelee erityisopetuksessa sekä varhaiskasvatuksen sisältöjen kouluttajana. Koulutukseltaan hän on LTO ja KK. ELINA KAUPPILA on helsinkiläinen tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän on kirjoittanut useita tunne- ja tietoisuusaiheisia kirjoja.

Vasemmalta: Laura Repo, Tiina Haapsalo, Elina Kauppila, Katri Kirkkopelto ja Katariina Nousiainen.

L AU R A R E P O on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi pienten lasten kiusaamisesta ja toiminut aihepiirin asiantuntijana ja kouluttajana.

I S B N 978-952-354-186-3 | KO KO 210 x 295 mm | Nid. | Noin 72 s. S A R J A Piki | I L M E S T Y Y 04/2020 | E N N A K KO H I N TA 28,00

| Kl 38 5


Ku vak i rj at

Kiepsahda Kasaan ja hullaannu maagiseen metsään!

EMILIA ERFVING

K AT K E N N E I TA O K S I A , K U U S E N N E U L A S I A , K U K A N A L K UJ A J A TA M M E N T E R H OJ A .

Kasa koostuu milloin mistäkin ja muuttuu vuodenaikojen mukana. Kesällä Kasan päällä pörräävät mehiläiset, syksyllä siili tekee Kasaan pesän ja talvella Kasa peittyy pehmeään lumeen. Kevään tullessa lumi sulaa ja maa tuoksuu raikkaalta. Kaikki alkaa taas alusta. Ihastuttava ja uniikki pienten kirja

2+ 6

käsittelee vuodenaikoja maagisessa satumetsässä hellyttävän Kasahahmon kautta. Idea ja inspiraatio kirjaan löytyi suomalaisesta metsästä, jossa vastaan ei tullutkaan eläimiä vaan pieni ja huomaamaton lehtikasa – josta tuli kirjan päähahmo. Kasa on kunnianosoitus lapsille, jotka löytävät taikaa, kauneutta ja ihmeteltävää myös näennäisesti mitättömissä ja vaatimattomissa asioissa. Sellaisissa, joita aikuinen ei edes huomaa.

I S B N 978-952-354-195-5 | KO KO 210 x 210 mm | Sid. | Noin 31 s. I L M E S T Y Y 02/2020 | E N N A K KO H I N TA 19,00

| Kl L85 |

Ku Kuva K u : Tuuli Tu uu ulili R Rouh uhiain ainen e en

Kasa

E M I L I A E R F V I N G on Vantaalla asuva kuvataiteilija, graafikko ja kuvittaja. Erfving on koulutukseltaan kuvataidekasvattaja ja kuvataiteilija, ja hän on suunnitellut oppimateriaaleja ja oppimispelejä sekä tuottanut ja toteuttanut erilaisia osallistavia taidehankkeita.


Kuvak irjat

”Minä kylvän tämän!”

C HR I S T E L R ÖNNS

Pinko ja salaperäinen siemen Me i d ä n me t s ä jen g i

E R Ä Ä N Ä K E VÄT PÄ I VÄ N Ä P I N KO PÄ ÄT TÄ Ä I S T U T TA A S I E M E N E N .

Siitä kasvaisi porkkana. Pinkon touhut eivät jää muilta metsän eläimiltä huomaamatta. Ne suhtautuvat asiaan kukin luonteensa mukaan: yrittävät auttaa, pidättelevät henkeä ja tuijottavat jännittyneinä multakasaa tai epäilevät syvästi, että pieni murunen koskaan muuttuisi porkkanaksi. Koko metsäjengin kärsivällisyys on koetuksella. Palkitaanko odotus lopulta? Kevään ja mullan tuoksuinen kirja kertoo odottamisen vaikeudesta, pettymyksestä ja kasvun ihmeestä.

3+

C H R I S T E L R Ö N N S on kuvittajagraafikko sekä lastenkirjailija. Rönns on saanut useita tunnustuksia, muun muassa lukuisia Finlandia Junior -ehdokkuuksia ja vuonna 2012 Finlandia Junior -palkinnon.

I S B N 978-952-354-158-0 | KO KO 210 x 210 mm | S A R J A Meidän metsäjengi Noin 24 s. | Kl L 85 | I L M E S T Y Y 04/2020 | E N N A K KO H I N TA 21,00

| Sid. 7


Kuva u : Sh uva Shutte tt rsto tte rstock ckk

Ku vak i rj at

Pienen ihmisen suurilla teoilla voi olla valtava vaikutus!

ZO Ë T U C K E R – ZO E PER S ICO (kuvitus)

Rohkea tyttö ja jättiläiset Gre t a Th u n be rg i n i n n oi tta ma sa tu m aapallon pelastam isesta

Gretan kotimetsässä kaikki ei ole hyvin! Jättiläiset ovat rymistelleet metsään, talloneet kasvit ja kaataneet puut rakentaakseen taloja ja tehtaita. Jäteille ei mikään riitä! Talojen pitää olla koko ajan vain suurempia ja näyttävämpiä, kaupunkien mahtavampia ja korkeampia. Tehtaiden piiput tupruttavat harmaita saastepilviä. Metsän eläimet ovat ahdingossa ja pyytävät pelottoman Gretan apua. Mutta miten ihmeessä pieni tyttö voi olla avuksi näin suuressa ja vakavassa asiassa?

4+ 8

Onneksi Greta ei jää neuvottomaksi, vaan kokoaa ympärilleen suuren joukon lapsia ja eläimiä, joille kotimetsän pelastaminen on maailman tärkein asia ja jotka uskovat, että pienillä teoilla voi saada aikaan suuria asioita. Z O Ë T U C K E R on työskennellyt yli 20 vuotta taiteellisena johtajana lastenkirjallisuuden saralla. Z O E P E R S I C O on kuvittaja, joka rakastaa kaikkea villiä, hassua ja ihmeellistä. Hän asustaa Floridassa kumppaninsa ja koiransa Zombien kanssa.

I S B N 978-952-354-197-9 | KO KO 275 x 236 mm | Sid. | 32 s. | A L K U T E O S Greta and the Giants S U O M E N TA J A Tuuli-Maaria Rauta | Kl 85 | I L M E S T Y Y 01/2020 | E N N A K KO H I N TA 22,40


Kuvak irjat

Kaunis tarina kodista, onnesta ja ystävyydestä

P E T R H O R ÁĈ EK

Paras paikka maailmassa ” E I KÖ VA I N M E I D Ä N N I I T T YM M E O L E K I N PA R A S PA I K K A M A A I L M A S S A ? ”

kysyy Jänis muilta metsän eläimiltä, ja kaikki ovat samaa mieltä. ”Mutta miksi?” jatkaa Jänis, joka rakastaa kyselemistä. Vastaukset eivät vakuuta, ja Jänis lähtee maailmalle ottamaan asiasta selvää. Kuka tietää, ehkä jossain on vielä kotiniittyäkin kauniimpi ja parempi paikka. Mihin Jänis lopulta päätyykään?

2+

Hurmaava tarina kuljettaa lukijaa laaksojen ja metsien läpi, rantoja pitkin ja vuorten yli. Lopulta se kasvaa kertomukseksi ystävyydestä ja onnesta. P E T R H O R Á Ĉ E K on tsekkiläissyntyinen kuvittaja-kirjailija, joka asuu Englannissa. Hän sanoo pitävänsä taivaan katselusta, metsässä kävelystä, sienestyksestä sekä lasten piirustuksista.

I S B N 978-952-354-184-9 | KO KO 245 x 270 mm | Sid. | 32 s. | A L K U T E O S Best Place in the World S U O M E N TA J A Sanna Hytti | Kl 85 | I L M E S T Y Y 02/2020 | E N N A K KO H I N TA 19,50 9


Ku vak i rj at

MARIA FRENSBORG MAIJA HURME (kuvitus)

Minä ja uusi vauva

Copyright Evva LLind ndbl n db ad

Tulevien isosiskojen ja isoveljien tärkein kirja!

M A R I A F R E N S B O R G on Uppsalassa asuva kirjailija ja aineenopettaja, joka on kirjoittanut lukuisia lasten- ja nuortenkirjoja.

M I S A N Ä I D I L L E S Y N T Y Y P I A N VAU VA !

Vaikkei Misa olekaan aivan varma siitä, miten vauva pääsee mahasta pois. Ja miten se ylipäänsä on mahaan joutunut? Vauvaa joutuu odottamaan pitkään. Mitä ihmettä vauva tekee mahassa kaiket päivät? Misa pääsee mukaan neuvolaan, ja äiti ja isä jaksavat vastailla Misan kysymyksiin. Asiat alkavat selkiintyä. Sekin, että vauvat voivat tulla perheisiin monella eri tavalla. Vauvan hoitamisessa on opeteltavaa. Onneksi Misa on olemassa: miten äiti ja isä selviäisivätkään ilman hänen apuaan. Isompi sisarus on korvaamaton! Nykyaikainen ja lapsentasoinen kirja sisältää tuiki tarpeellista tietoa vauvoista, raskaudesta, syntymästä ja vauvanhoidosta.

3+ 10

M A I J A H U R M E on helsinkiläinen kuvittajagraafikko, joka on tuttu useista lastenkirjoista. Hänen kuvittamansa Lasten oma vuosikirja (2015) sai Valtion tiedonjulkistamispalkinnon.

I S B N 978-952-354-183-2 | KO KO 200 x 267 mm | Sid. | 40 s. | A L K U T E O S Boken om att få syskon S U O M E N TA J A Tittamari Marttinen | Kl L85 | I L M E S T Y Y 02/2020 | E N N A K KO H I N TA 21,00


Kuvak irjat

”Psst! Kerron sinulle salaisuuden: kaikki pelkäävät joskus.”

BENAS BÈRANTAS VILIJA KVIESKAITÉ (kuvitus)

Olavi ja pelottava mörköpörkö OL AVI O R AVAN JA S U L E V I KO R P I N PA L LO H ÄVI Ä Ä YÖN P I ME YD E SSÄ M E TSÄ Ä N.

Sulevilla on aavistus: ettei vain mörköpörkö ole vienyt palloa! Otusta ei ole kai koskaan nähty, mutta sen öiset rapistelut ovat kyllä kaikille tuttuja. Kadonnut pallo pitäisi etsiä, mutta mitä tehdä, kun etsijöitä vaivaa mitä pahin mörköpörköpelko? Valloittavasti kuvitettu tarina antaa mahdollisuuden keskustella lapsen kanssa peloista ja pelkäämisestä. Sillä kaikkihan pelkäävät joskus – jopa metsän mahtavimmat asukkaat.

3+

Liettualainen B E N A S B É R A N TA S pelkäsi pienenä poikana korkean heinikon suhinaa. Nyt isona hän on kustantaja ja lastenkirjailija, joka edelleen suhtautuu epäilevästi outoihin ääniin. Kun kuvittaja-graafikko V I L I J A K V I E S K A I T É oli pieni, äiti lähetti hänet usein ruokakauppaan. Leipä oli aina korkealla ylähyllyllä, eikä tyttö itse ylettynyt siihen. Vilija kuitenkin pelkäsi pyytää aikuisilta apua.

Kirja on valittu White Ravens 2019 -listalle.

I S B N 978-952-354-192-4 | KO KO 255 x 260 mm | Sid. | 32 s. | A L K U T E O S Baubaimė (liettuankielinen) S U O M E N TA J A Rauna Sirola (englannista) | Kl L85 | I L M E S T Y Y 03/2020 | E N N A K KO H I N TA 21,00 11


Katse l u k i rj at

YAYO K AWAMUR A

Silitä, sipaise, paijaa ja löydä!

Missä on Kerttu Kissa?

Missä on Peetu Pingviini?

Sipaise ja selvitä -sarja

Sipaise ja selvitä -sarja

K E R T T U K I S S A O N KO V I N

P I E N I P E E T U O N P I N G V I I N E I S TÄ V I K K E L I N .

U T E L I A S , ja se tassuttelee

Se ehtii sinne, tänne ja välillä tuonnekin. Mihin se taas vipelsi? Sormenpäällä paijaamalla pehmoinen Peetu löytyy joka aukeamalta.

sinne ja tänne. Mihin kummaan Kerttu taas meni? ni? Sormenpäällä paijaamalla malla pehmoinen, samettipintainen seikkailija löytyy joka aukeamalta. Mestarietsivä, onko etusormi valmiina?

Sipaise ja selvitä -sarjan kirjat kehit-tävät hauskalla tavalla aisteja, tarkkaavaisuutta ja hahmotuskykyä. Vankat pahvisivut ja samettiset kosketuspinnat kestävät lukemisen riemun kerrasta toiseen.

YAYO K AWA M U R A on kuvittaja, jonka hurmaavat lastenkirjat tunnetaan monessa maassa. Kawamura on syntynyt Tokiossa ja asuu Saksassa.

8 kk + 12

I S B N 978-952-354-148-1 | KO KO 200 x 200 mm | Sid. pahvisivut, kosketuspinnat | Noin 10 s. A L K U T E O S Wo ist Karla Katze? | S U O M E N TA J A Sanna Hytti | K U V I T U S Yayo Kawamura S A R J A Sipaise ja selvitä | Kl L85 | I L M E S T Y Y 1/2020 | E N N A K KO H I N TA 14,90 I S B N 978-952-354-147-4 | KO KO 200 x 200 mm | Sid. pahvisivut, kosketuspinnat | Noin 10 s. A L K U T E O S Wo ist Pipo Pinguin? | S U O M E N TA J A Sanna Hytti | K U V I T U S Yayo Kawamura S A R J A Sipaise ja selvitä | Kl L85 | I L M E S T Y Y 1/2020 | E N N A K KO H I N TA 14,90


K a tselukirjat

K ATHRI N ORSO S O NJA BOUG AE VA (kuvitus)

Hammashommat H I P H E I , H A M PA AT H A R J A A M A A N ! E I S E O L E VA I K E A A ! Ylhäältä ja alhaalta, edestä ja takaa, joka hammas harjataan (muttei ehkä nenää). Hymy säihkyy, kun ei jää mitään hampaankoloon. Apinat, majavat, hiiret, jänikset, norsut, krokotiilit, leijonat ja tietysti lapset pesevät hampaansa. Entä sinä?

Humoristinen, riemukkaasti riimitetty katselukirja on mahtava apu lapsen iltatoimiin. Harjat valmiiksi, hammashommat alkaa!

1+

K AT H R I N O R S O on saksalainen lastenkirjailija ja lauluntekijä. S O N J A B O U G A E VA

on venäläissyntyinen kuvittaja ja animaattori, joka asuu Saksassa.

Huiskin haiskin, harja heilumaan!

I S B N 978-952-354-155-9 | KO KO 190 x 190 mm | Sid. | 22 s. | A L K U T E O S Zähne putzen S U O M E N TA J A Maisa Tonteri | Kl 85 | I L M E S T Y Y 01/2020 | E N N A K KO H I N TA 14,90 13


Kuva:: Shut Kuva utte tttersto tt rs ock ck

Sadu t j a tari nat

Merikilpikonnien vanavedessä luontoa suojelemaan 14


Sadut ja t arinat

P IRJ O HAVI A V I KTOR AMOU S S O U (kuvitus)

Meren maha on kipeä A J A N KO H TA I N E N J A U N I V E R S A A L I L A S T E N T I E T O S AT U K I R J A vie lukijan koskettavaan seikkailuun harvinaisten merikilpikonnien vanavedessä. Kirja pureutuu ainutlaatuisella tavalla kysymykseen ympäristön kuormittumisesta ja luonnonvaraisten eläinten selviytymisestä maailmassa.

Maapallon vedet ja valtameret ovat meille kaikille yhteisiä. Muovin kertyminen luontoon on samanlainen uhka niin Suomessa kuin Länsi-Afrikassa. Kauniisti kerrotun tarinan, erityislaatuisten kuvien, laulujen ja leikkien keinoin kirja auttaa lasta eläytymään ja oivaltamaan. Kirja kannustaa toimimaan ympäristön hyväksi maalaamatta suuria uhkakuvia. Tarinaan tuovat mausteensa afrikkalaiset perinteet sekä taidokas batiikkikuvitus, joka edustaa länsiafrikkalaista käsityötaidetta. Kirjan laulut ovat Maco Oeyn ja Jaakko Löytyn käsialaa.

P I R J O H AV I A on metsänomistuksen konsultti, tietokirjailija ja kouluttaja. Länsi-Afrikassa ollessaan hän partioi öisin kilpikonnien munintaa ja seurasi, kuinka poikaset kuoriutuivat ja ponnistelivat meren aaltoihin. Hän oli myös järjestämässä merenrannan siivoustalkoita ja suunnittelemassa paikallista ympäristökasvatushanketta.

5+

Viktor Amoussou, Pirjo Havia sekä kirjan batiikkikuvituksessa ja tietosisällössä avustanut François Amoussou

V I K T O R A M O U S S O U on beniniläinen kuvataiteilija, jonka länsiafrikkalaisesta perinteestä ammentavia töitä on ollut esillä näyttelyissä sekä Suomessa että Beninissä. Amoussou on vetänyt Beninissä lapsille suunnattua Ateneumin taidekasvatusprojektia ”Kala, joka halusi siivet”.

I S B N 978-952-354-143-6 | KO KO 255 x 215 mm | Sid. | Noin 40 s. K A N S I Venla Poskela | Kl 85 | ILMESTYY 01/2020 | ENNAKKOHINTA 23,00 15


S adu t j a t ari n a t

KATJA L A H TI ANNUKKA PALMÉ N (kuvitus)

Pikkis ja talvensiemenet K U U L A M M E N P I TÄ I S I O L L A J O O H U E S S A J Ä Ä S S Ä . Karhut eivät saa unta ja ovat äkäisiä, metsäjänikset hikoavat talvikarvassaan, ja juhannusruusun nuppujen tuoksu on herättänyt kimalaiset. Talven vitkastelu hermostuttaa Pikkistä ja koko Mörököllimetsän väkeä.

K ATJ A L A H T I on kirjailija ja yrittäjä, joka pitää suosittua Project Mama -blogia. A N N U K K A PA L M É N on taiteilija, kuvittaja ja Ylen art director.

5+ 16

Kuv : Do Kuva D rit itt Salu uts tskkkij ttski

Ystävänsä Kirpan kanssa Pikkis löytää lumettomasta metsästä helmenvalkoisia, heliseviä palleroita. Talvensiemeniä. Miksi ne eivät ole itäneet? Mörököllit päättävät ottaa siitä selvää. Luvassa on suuri seikkailu ja vaarallinen taival kohti Hankitunturia ja lumiväkeä. Hauska ja jännittävä tarina imaisee mukaansa. Se on yhdistelmä perinteistä satumaailmaa ja raikasta nykykerrontaa. Tarina antaa mahdollisuuden käsitellä ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä turvallisesti ja sadun keinoin.

Mitä talvelle on tapahtunut?

I S B N 978-952-354-169-6 | KO KO 165 x 225 mm I L M E S T Y Y 2/2020 | E N N A K KO H I N TA 23,00

| Sid. | Noin 96 s. | Kl 85


Sadut ja t arinat

MARKE TTA PYYSALO NADJA SARE LL (kuvitus)

Tunteellinen krokotiili ja m uita tarinoita baobab- puun juurelta

”A A H , I H A N A A”, T O U K K A H U O K A I S I J A

Ku K uva uv u v : LLinda va nd Mann Mann Man nner e

R Y Y S T I V E T TÄ L A M M I KO N P I N N A S TA .

Aurinko oli laskemassa, eikä se porottanut enää niin kuumasti. Yhtäkkiä joku hyppäsi veteen. Lammikolle saapuvat myös kujeileva Apina, viisas Leijona, tunteellinen Krokotiili, lempeä Kirahvi sekä ujo ja epävarma Virtahepo. Mutta voiko näin erilaisesta joukkiosta tulla ystäviä keskenään? Mitä ne voivat oppia toisiltaan? Viisaat ja hersyvät tarinat sopivat yhteisiin luku- ja rauhoittumishetkiin niin kotona kuin päivähoidossa. Ystävyys, yhteistyö, suru, kiusaaminen, sovinto, rehellisyys, rakkaus, itsetunto ja luonnon kunnioittaminen ovat aiheita, jotka koskettavat jokaista. Erilaisten ystävysten seikkailut, tarinoiden lämmin huumori ja humaani ote avaavat kuulijan silmät näkemään ympärillämme erilaisuutta ja ainutlaatuisuutta sekä suhtautumaan siihen lempeästi ja kunnioituksella.

MARKETTA PYYSALO on kulttuurituottajan työssään monipuolinen lastenkulttuurin edistäjä. Hän on kirjoittanut ja kääntänyt useita lastenkirjoja, toiminut kirja-arvostelijana ja toimittajana sekä mm. järjestänyt tapahtumia ja kampanjoita lasten lukutaidon edistämiseksi. Pyysalo asuu Pälkäneellä. NADJA SARELL on helsinkiläinen kuvittaja. Hän kuvittaa lasten- ja oppikirjoja ja paperituotteita sekä suunnittelee kuoseja kankaista lahjapapereihin. Sarell opettaa kuvitusta ja tanssia sekä järjestää työpajoja kouluihin, päiväkoteihin ja työpaikoille.

5+

I S B N 978-952-354-201-3 | KO KO 210 x 297 mm | Sid. | Noin 60 s. | Kl 85 | I L M E S T Y Y 3/2020 | E N N A K KO H I N TA 23,00 17


Sadu t j a tari nat

A ND R E AS H. SC HMAC HT L

Uskomaton tarina siitä, kuinka Pyrymaa pelastettiin Piilolaakson Pöntinen -sarja

PÖNTINEN EI OLISI HALUNNUT OLLA M I S S Ä Ä N T E K E M I S I S S Ä KO KO J U T U N KANSSA.

Pöntinen ei nimittäin ollut mikään jännityksen ystävä, ja jotkut saattaisivat jopa kuvailla häntä hieman äreäksi. Mieluiten hän olisi jäänyt kaikessa rauhassa omaan, mukavaan kotikoloonsa Piilolaaksoon. Tapahtumat etenivät kuitenkin toisin, ja Pöntinen huomasi vastentahtoisesti olevansa matkalla kohti pohjoista tekemään suuria sankaritekoja: pelastamaan kuningas Aarni Kolmannen tytärtä. Se olikin eriskummallisen seikkailun alku. Niin eriskummallisen, ettet ehkä usko tarinan pitävän paikkaansa. Vakuutan sinulle, että joka sana on totta. Herkullinen tarina ja ilmeikäs kuvitus takaavat lukunautinnon kaikille satuihin hurahtaneille. Uusi klassikko on syntynyt.

A N D R E A S H . S C H M A C H T L on saksalainen lastenkirjailija ja kuvittaja, jonka kuvittajansydäntä lähellä ovat erityisesti pienet otukset, kuten kanit, hiiret ja siilit.

5+ 18

Äre pieni Äreä, seikkailija sei sulattaa su sydämet sy

I S B N 978-952-354-182-5 | KO KO 165 x 230 mm | Sid. | 232 s. | A L K U T E O S Die ganz und gar unglaubliche Rettung von Nordland | SUOMENTAJA Sirpa Hietanen | SARJA Piilolaakson Pöntinen | Kl L85 | ILMESTYY 04/2020 ENNAKKOHINTA 24,50


Sadut ja t arinat

A L I C E PANT E R MÜ LLER DA N I E L A KOHL (kuvitus)

Lotta Levoton ja hirveät hirvipusut Lott a Levot o n -s a rj a

”Jippii, olen ihan täpinöissäni! Huomenna me lähdetään lomalle Ruotsiin – sellaisella jättimäisellä autolautalla! Ja kaikkein huipuinta on, että Pippuri tulee mukaan. Pippurin kanssa uskallan nukkua villin luonnon armoilla teltassa, vaikka ruotsalaiset metsät takuulla kuhisevatkin karhuja, susia ja peikkoja. Pönttöveljieni pöksyt tutisevat pelosta jo nyt, siitä lyön vaikka vetoa! Mutta ne, jotka nukkuvat asuntoauton hellässä huomassa (lue: nynneröt), eivät pääsekään ihailemaan hirmuisia hirviä…” Lotta Levoton on täällä jälleen! Tarjolla on asuntoautoilua, ruotsalaista eksotiikkaa ja hyytävää villielämää, poskettomia käänteitä ja sensuroimattomia päiväkirjamerkintöjä. Hauskasti kuvitettu sarja sopii myös aloittelevalle lukijalle. M U I S TA MYÖ S :

Supersuosittu tu Lotta koheltaa a nytt Ruotsin-lomalla! alla! L O T TA L E V O T O N JA KANIKAAOS 9789522882240

LOTTA LEVOTON JA LÄTTÄLAMPAAT 9789522882882

LOTTA LEVOTON JA KONNAKOHELLUS 9789522889485

A L I C E PA N T H E R M Ü L L E R on saksalainen palkittu lasten- ja nuortenkirjailija. Työskenneltyään ensin opettajana ja kirjakauppiaana hän toteutti lapsuuden haaveensa ja ryhtyi kirjailijaksi. Panthermüller asuu perheineen Lüneburgin nummialueella. D A N I E L A KO H L on opiskellut taidetta ja kommunikaatiosuunnittelua. Kohl työskentelee Münchenissä vapaana kuvittajana ja graafisena suunnittelijana.

7+

I S B N 978-952-354-196-2 | KO KO 145 x 210 mm | Sid. | Noin 160 s. | A L K U T E O S Mein Lotta-Leben. Den Letzten Knutschen die Elche! | SUOMENTAJAT Myry Voipio ja Elina Zurhorst | SARJA Lotta Levoton | Kl L84 ILMESTYY 03/2020 | ENNAKKOHINTA 20,50 19


Ti etok i rj at

Ihmeellinen, ihastuttava planeettamme <3

J E ROM E M AR T IN – DA R R A N STO B BA R T – A LIC E JA MES TOM MUM B R AY – FED ER ICO M A R I A N I – PAR KO PO LO DA L E E D W I N MUR R AY (kuvitus)

100 asiaa maapallosta 1 00 a s ia a -s a rj a

M I T E N AVA R U U D E N P Ö LY S TÄ M U O T O U T U I M A A ?

Mitkä olivat maapallon historian tylsimmät miljardi vuotta? Voitko kuvitella, että Maan ytimen sisältämällä kullalla voisi päällystää koko maapallon? Ja tiesitkö, että puut ujostelevat ja hiekka laulaa – ja että ilman Kuuta maapallomme hoippuisi holtittomasti? Suositun lasten tietokirjasarjan uusin osa kertoo sata kiinnostavaa ja kummastuttavaa tärppiä maapallostamme. Havainnollistavat kuvat ja tarkasti rajatut yksityiskohdat tukevat ymmärtämistä. Kirja avaa lapselle kiehtovia näkökulmia maapallon geologiaan ja historiaan sekä planeettamme erikoisiin ilmiöihin. Hätkähdyttävät faktat ja syy-seuraussuhteet saavat lukijan pohtimaan myös ihmisen roolia maapallollamme. Elävästi ja hauskasti kirjoitettu teos pitää otteessaan, vastaa loputtomaan tiedonjanoon ja saa lukijan henkäisemään ihmetyksestä!

6+ 20

M U I S TA MYÖ S :

9789522889300

100 ASIAA HISTORIASTA

1 00 A S I A A L U V U I S TA J A T I E T O KO N E I S TA 9789522889874

1 00 A S I A A R U O A S TA 9789522888273

1 00 A S I A A J O T K A H A L UAT T I E TÄ Ä

I S B N 978-952-354-138-2 | KO KO 170 x 240 mm | Sid. | 128 s. A L K U T E O S 100 Things to Know about Planet Earth | SUOMENTAJA Marketta Pyysalo SARJA 100 asiaa… | Kl 55 | ILMESTYY 2/2020 | ENNAKKOHINTA 25,00

9789522883513


Tiet ok irjat

KAT I E DAYNE S CH R I S T I NE PYM (kuvitus)

Miksi tiikerillä on raidat? Fiksut faktat -sarja

Miksi kamelilla on kyttyrät? Mihin kilpikonna tarvitsee kilpeään? Miksi laiskiainen liikkuu hitaasti? Mitä kaikkea norsu voi tehdä kärsällään? TA I D O K K A A S T I T O T E U T E T U N T I E T O K I R J A N kutkuttavat kysymykset ja luukkujen takaa paljastuvat vastaukset koukuttavat ja saavat janoamaan lisää tietoa. Kirja palkitsee pienten lukijoiden pohjattoman uteliaisuuden! Asiantuntijoiden laatima kirja sisältää runsaasti oikeaa ja tarkkaa tietoa eläimistä sekä niiden ihmeellisistä ominaisuuksista ja elintavoista.

Ällistyttävää tietoa eläimistä!

K AT I E D AY N E S on englantilainen toimittaja ja lastenkirjailija. C H R I S T I N E P YM on englantilainen lastenkirjojen kuvittaja. Hän asuu pienessä kylässä Staffordshiressä, jossa hän pitää miehensä kanssa postitoimistoa ja kauppaa.

3+

I S B N 978-952-354-194-8 | KO KO 190 mm x 215 mm | Sid., luukut, pahvisivut, pyöristetyt kulmat | 12 s. A L K U T E O S Lift-the-flap First Questions and Answers: Why do tigers have stripes? | SUOMENTAJA Kalle Nuuttila SARJA Fiksut faktat | Kl L85 | ILMESTYY 3/2020 | ENNAKKOHINTA 19,00

M U I S TA MYÖ S :

M I TÄ T U N T E E T O VAT ? 9789523540804

M I S TÄ S A D E TULEE? 9789522889966

M I S TÄ VAU VAT T U L E VAT ? 9789522889904

MITEN ELÄIMET PUHUVAT? 9789522889294

MILLAINEN O N AVA R U U S ? 9789522889287

MITEN AISTIT T O I M I VAT ? 9789522887443

MITEN KASVIT K A S VAVAT ? 9789522888228 21


Ti etok i rj at

Perhe on pahin – eipäs kun paras!

F E L I C I T Y B R OO K S – MA R F ER R ERO (kuvitus)

Monen sortin perheet Mo n e n s o rt in -sa rj a

P E R H E O N PA R A S !

Raikkaasti kuvitetussa pienten tietokirjassa selitetään selkeästi ja lapsentajuisesti perheeseen, sukulaissuhteisiin sekä perheessä tapahtuviin muutoksiin liittyviä käsitteitä. Selityksen saavat niin uusperhe, yksinhuoltajaperhe, adoptioperhe, sijaisperhe, syntymäperhe, laajennettu perhe, ero, sukupuu kuin moni muukin tärkeä asia. Hauskat puhekuplat tuovat huumoria ja näkökulmia, ja lopun kattava sanasto kokoaa keskeiset käsitteet. Perhetietouden ohessa tuodaan esille perheelämän eri puolia sekä perheenjäseniä yhdistäviä asioita.

4+ 22

Kaikilla perheillä on omat tapansa ja tarinansa. Jokainen perhe on ainutlaatuinen!

F E L I C I T Y B R O O K S on palkittu brittiläinen lastenkirjailija. Brooks työskentelee Usborne-kustantamossa ja on kirjoittanut ja toimittanut satoja lastenkirjoja. M A R F E R R E R O on madridilainen kuvataiteilija, joka on työskennellyt muun muassa animaattorina ennen keskittymistään lastenkirjojen kuvittamiseen.

I S B N 978-952-354-153-5 | KO KO 240 x 290 mm | Sid. | 32 s. A L K U T E O S All about Families | SUOMENTAJA Tuuli-Maaria Rauta SARJA Monen sortin | Kl 85 | ILMESTYY 2/2020 | ENNAKKOHINTA 21,00


Tiet ok irjat

J A M E S M A C L A I N E – A N N I E C A R B O (kuvitus)

Tiedonjanoisen ehdoton toivekirja

Tämän haluat tietää! U S KO M AT O N TA ! H U M M E R I N

R O T TA .

golfia ja miten ylävitonen keksittiin. Entä miten jäätynyt lehmänlanta liittyy jääkiekkoon, mitä Sherlock Holmes teki eläkkeellä ja mitkä ovat maailman vanhimmat sukat?

Kyntesi kasvavat nopeammin lämpimällä säällä, ja jäätelötötterön syömiseen tarvitaan noin 50 nuolaisua. Tahdot takuulla tietää myös, kuka pelasi Kuussa

Tämä kirja on täynnä tuhtia tietoa elämän eri alueilta. Sen luettuasi olet taatusti seurueen ällistyttävin älykkö ja tyrmäävin tietoviisas!

V E R I O N S I N I S TÄ , J A J O S K U S K A S V I S S YÖJ Ä N Ä T U N N E T U L L E PA N D A L L E M A I S T U U M E H E VÄ

6+

Englantilainen J A M E S M A C L A I N E on kirjoittanut useita lastenkirjoja, muun muassa hauskan Tapataituritkäytöskirjan (2019). Hän on opiskellut klassisia kieliä, latinaa ja kreikkaa. A N N I E C A R B O on kanadanranskalainen kuvittaja ja monipuolinen graafinen suunnittelija, joka osaa tehdä myös herkullisia omenapiiraita.

I S B N 978-952-354-154-2 | KO KO 240 x 290 mm | Sid. | 32 s. | A L K U T E O S Usborne Big Picture Book General Knowledge | SUOMENTAJA Sirpa Hietanen | Kl L03 | ILMESTYY 1/2020 | ENNAKKOHINTA 19,50 23


Ti etok i rj at

Mistä on hyvät tyypit tehty? Rohkeudesta, rehellisyydestä, ystävällisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Ahkeruudesta ja avuliaisuudesta, hyväntahtoisuudesta ja joustavuudesta. Iloisuudesta, itsevarmuudesta ja luotettavuudesta. Huomaavaisuudesta, anteliaisuudesta, kohteliaisuudesta, anteeksiantavaisuudesta, myötätunnosta ja kunnioituksesta. Sinnikkyydestä ja uskollisuudesta, lempeydestä ja luovuudesta. Rakkaudesta ja kiitollisuudesta. Niistä on hyvät tyypit tehty.

24


Tiet ok irjat

MER JA K ALM MI RA M A L LI U S (kuvitus)

Hyvä tyyppi Supervoimien käsikirja

JOKAISESSA MEISSÄ KUPLII SUPERVOIMIA,

jotka auttavat meitä selviytymään vaikeistakin tilanteista, ponnistelemaan kohti tavoitteita ja unelmia sekä olemaan toisille tukena, turvana ja tsempparina silloin, kun he tarvitsevat. Valloittava ja ajankohtainen teos luottaa vahvuuspedagogiikan voimaan ja tarjoaa lukijoille työkaluja hyveiden tunnistamiseen ja kehittämiseen itsessä ja muissa. Ihastuttavat eläinhahmot, napakka tieto-osio, hauskat tehtävät sekä 10 liikuttavaa ja hymyilyttävää tarinaa hyveistä toimivat niin lapsen oman pohdinnan lähtökohtana kuin ryhmätyöskentelyssä. Hyveet ovat arkipäivän supervoimia, joita voi treenata, aivan kuten lihaksia. Viisas näkee pintaa syvemmälle ja löytää hyvää silloinkin, kun se on piilossa. Jokaisessa meissä piilee hyvä tyyppi!

M E R J A K A L M on Turussa asuva luokanopettaja, kouluttaja sekä oppi- ja tietokirjailija, joka haaveilee muuttavansa maailmaa paremmaksi kirjoittamalla. Hyvä tyyppi on Kalmin ensimmäinen lasten tietokirja. M I R A M A L L I U S on helsinkiläinen kuvittaja ja muotoilija, joka tunnetaan parhaiten suomalaisista eläinhahmoistaan korteissa ja kalentereissa sekä muissa paperituotteissa. Malliuksen kädenjälki näkyy myös monien kirjojen kuvituksissa.

Treenaa su supervoimiasi!

6+

I S B N 978-952-354-142-9 | KO KO 160 x 220 mm | Sid., liepeellinen Kl 17.3/84 | ILMESTYY 1/2020 | ENNAKKOHINTA 23,00

| Noin 80 s. 25


Harrastukset

Maailma odottaa tarinoitasi!

S H A N E B I R L E Y – AU D R E Y M A L O (kuvitus)

Vloggaajan käsikirja TÄ M Ä K Ä S I K I R J A O N TA R KO I T E T T U K A I K I L L E , J O T K A H A L UAVAT O N N I S T UA V L O G G A A J I N A ! Kirja opastaa alkuun askel kerrallaan ja tarjoaa kokeneellekin vloggaajalle ideoita ja teknisiä oivalluksia. Kirjan luettuaan pystyy jakamaan seuraajilleen rautaista sisältöä ja laadukkaita videoita.

10+ 26

Selkeät ohjeet kertovat, miten ideoida vlogeja ja löytää oma tyyli. Lisäksi kirja perehdyttää muun muassa kuvaukseen, valaistukseen ja äänimaailmaan sekä editointiin. Suositut vloggaajat jakavat omat vinkkinsä. Selviää myös, miten vlogi parhaiten löytää yleisönsä. Kamera käteen ja rohkeasti vloggaamaan!

S H A N E B I R L E Y on opiskellut kirjallisuutta ja hallitsee tekniset kommervenkit. Hän on toinen suositun Blogging for Dummies -teoksen kirjoittajista. Birley on myös perustanut konsulttiyrityksen, joka on erikoistunut verkkoteknologiaan ja sen kehittämiseen. AU D R E Y M A L O on kanadalainen kuvittaja, jonka värikäs kädenjälki näkyy monissa lehdissä ja mainoksissa.

I S B N 978-952-354-151-1 | KO KO 185 x 240 mm | Nid., liepeellinen | 96 s. | A L K U T E O S The Vlogger’s Hand| SUOMENTAJA Piia Latvala | Kl N61.72 | ILMESTYY 1/2020 | ENNAKKOHINTA 18,50

book


Harrastukset

Huippusuosittuja kawaiihahmoja on hauska piirtää

ZAINAB KHAN

Ihana kawaii! Piirretään söpöä maailman ympäri

TÄ M Ä K I R J A O N T U LV I L L A A N K AWA I I - I H A N U U T TA .

Kirja johdattaa piirtämään suloisia hahmoja suositulla kawaii-tyylillä. Mukana on paljon hauskoja hahmoja ja esineitä, joiden synty esitetään havainnollisesti vaihe vaiheelta. Piirrosaiheiden matkassa liikutaan myös eri puolilla maailmaa – millainen onkaan Eiffel-torni

10+

kawaii-tyyliin, entä japanilaiset kirsikankukat, venetsialainen gondoli tai Kiinassa asustava pandakarhu? Piirtäminen ei toden totta ole ollut koskaan näin hauskaa ja helppoa! Näillä mainioilla piirroksilla yllätät myös ystäväsi. Mukana kirjassa on yli 100 ihanaa mallia ja ideaa ja reilusti tilaa omaan piirtelyyn.

Z A I N A B K H A N on tunnettu Youtuben suositusta PicCandle -kanavastaan, jonka videoissa hän jakaa kawaiipiirrososaamistaan.

M U I S TA MYÖ S : K AWA I P I I R R Ä SÖPÖÄ 9789522889997

I S B N 978-952-354-191-7 | KO KO 150 x 187 mm | Nid. | Noin 144 s. | A L K U T E O S Mini Kawaii Doodle Cuties SUOMENTAJA Päivi Karri | KANSI Race Point | Kl 79.8 | ILMESTYY 5/2020 | ENNAKKOHINTA 17,90 27


P U B L I VA OY Itälahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.