Page 1

ELISE’S WORLD

RIITTA NELIMARKK A


ELISE’S WORLD AN ANACHRONISTIC

ART BOOK IN 7 ACTS Les personnages Henkilöt Elise, artist Heloise Rabelaise, art historian Socrates, philosopher Ahmed Sleepingbag, proofreader

RIITTA NELIMARKKA TA M M I


INTRODUCTION I was asked for a foreword for the art book ELISE´S WORLD. I promised, as did my doppelganger, we did this by phone, we did so gladly, but now I feel confused, outright terrified. I haven’t slept properly for many nights. I have found myself questioning my whole status as an art historian up to now, my selfknowledge up to now, the taking trouble and the perusal that are supposed to be done by the artist herself! Nosce te ipsum! Like the Ibis bird rising from the ashes, I now find myself ascending towards distant planets, flying, me, who doesn’t even fly in her dreams! Libiiidos in Ex-cel-sis!! I had been under the impression that Elise is a serious artist. A Professor. That she is a relatively sensible person, with her positions of responsibility, a citizen able to cope with everyday life (apropos I loathe propria Kansalaistori Square…) …i.e. serious, balanced. …even though she has non-compos-mentis ties to the flower power revolution… …and any number of pranks to cut and paste… …but she is still from a bourgeois family, went to the Sibelius Academy in the sixties when it was still peaceful …and she does have grandchildren already… But now, it’s all going wrong: she seems to be behaving like a grown-up child in constant crisis, that is not to say that the artworld is aware of or even interested in the strange mentality of her art… which is no wonder, since it is so far removed from reality. The artworld? Now I’ve really lost my nerve! Let that Socrates roaming around over there say whatever he likes about this. He actually looks like he is speechless, like he is holding something back, hah, what is he withholding? Does he want to pump me for ideas! His lips are moving as if he does. Now I’m mistaken, how embarrassing, oops, to mix humilitas with sublimitas. I can’t keep up at all! But I’ll do half a somersault to the right and shift the responsibility for the end result to the publisher’s chosen proofreader. I could actually make a date with him! He looks quite fun, a bit of a player. I’ll give him a call. 31.12.2013 Heloise Rabelaise Docent in Art History Nitraatti-instituutti


ALKULAUSE Minulta pyydettiin esipuhe taidekirjaan ELISE´S WORLD. Lupauduin, ja kaksoisolentoni myös, puhelimessa teimme sen, ilomielin teimme, mutta nyt on oloni hämmentynyt, suorastaan kauhistunut. En ole nukkunut kunnolla moneen yöhön. Olen joutunut kyseenalaistamaan koko tähänastisen taidehistorioitsijuuteni sekä tähänastisen itsetuntemukseni, mikä vaiva ja selaaminen olisi toki taiteilijan itsensä tehtävä! Nosce te ipsum! Kuin Iibis-lintu tuhkasta joudun nyt kohottautumaan kohti etäisiä planeettoja, lentämään minä, joka en lennä edes unissani! Libiiidos in Ex-cel-sis!! Olin ollut käsityksessä, että Elise on vakava taiteilija. Professori. Että hän on suhteellisen järkevä ihminen luottamustehtävineen, arjesta selviytyvä kansalainen (apropos kammoksun propria Kansalaistori…) … Siis vakava, balansoitunut …vaikka hänellä onkin syyntakeettomia siteitä kukkaisvallankumoukseen… …vaikka mitä kujeita leikkaa ja liimaa… …mutta onhan hän kuitenkin sentään porvarillisesta perheestä, käynyt Sibeliusakatemiaa kuusikymmenluvulla, kun siellä vielä oli rauhallista… … ja onhan hänellä jo lastenlapsiakin… Nyt kuitenkin kaikki mättää: hän näyttää käyttäytyvän kuin aikuinen lapsi alinomaisessa kriisissä puhumattakaan siitä, että taidemaailma olisi selvillä tai edes kiinnostunut hänen taiteensa oudosta sielunelämästä… mikä ei ole mikään ihme, sillä niin kaukana todellisuudesta se on. Taidemaailma? Nyt minulta meni hermot!! Tähän saakoon tuolla käyskentelevä Sokrates sanoa mitä haluaa. Hän tosin näyttää vaitonaiselta, jotain pidättävältä, heh, mitäköhän hän pidättelee? Haluaa pumpata minulta ideoita! Hänen huulensa liikahtelevat siihen malliin. Nyt erehdyn, kuinka noloa, hups, sekoittamaan humilitas arkisuutta sublimitas ylevyyteen. En pysy jonossa lainkaan! Mutta minäpä vedän puoli volttia oikealle ja siirrän vastuun lopputuloksesta kustantajan valitsemalle oikolukijalle. Voisin oikeastaan tehdä treffit hänen kanssaan! Hänhän on varsin hauskannäköinen, pelimiehiä. Minäpä soitan puhelimella. 31.12.2013 Heloise Rabelaise Taidehistorian dosentti Nitraatti-instituutti


Motto A SECRET IS THE KEY TO HAPPINESS

KIITOKSET Kiitokset kustantajalle, joka ei kertaakaan yrittänyt urkkia mitä ajatuksia Elise aikoo sijoittaa taidekirjaansa. Tämä suurenmoinen luottamus sai hänet liikuttumaan niin ankarasti, että kirja oli vähällä jäädä kirjoittamatta. Kiitokset myös kannustaville perheenjäsenille ja rakastettaville ystäville! Ystävyydestä, rakkaudesta ja hetkien voimasta. Taivaan väreistä. Keksinnöistä.

THANKS Thanks to the publisher, who didn’t even once try to pry into what thoughts Elise intended to put into her book. This marvelous trust makes me feel moved as if the book came close to not being written. Thanks also to my supportive family members and adorable friends! For the friendship, love, and the power of estiny. For the colors of the sky. For the inventions.

d


CONTENTS PROLOGUE E V E RY T H I N G I N T H I S W O R L D I S FOR THE BEST 1. KELLO KÄY - THE CLOCK IS TICKING NOSCE TE IPSUM 2. BE AS YOU WISH TO SEEM 3. ALUS JA MAINE F O U N D AT I O N A N D R E P U TAT I O N 4. SKETCHES 5. ANAKRONISTINEN PÄIVÄ A N A C H R O N I S T I C D AY

11

35 71

91 105

6. MIKSI MITEN MIKSI - WHY HOW WHY

135

7. A L E A I A C TA E S T

171

EPILOGUE E V E RY T H I N G I N T H I S W O R L D WA S FOR THE BEST? Selitykset - Explanations Huomautukset - Observations


So she DECIDES to have a little walk ajatustensa vanki hän like Jean Sibelius Mikä peloton assosiaatio Koivuhalkoja Mikään ei ole sitä miltä näyttää So she thought to take a little walk A prisoner of her thoughts she like Jean Sibelius What a fearless association Birch firewood Nothing is what it appears to be


1 KELLO KÄY - NOSCE TE IPSUM

11

sehän on itsestäänselvyys it is autonomical!

as with

Voilà!


13


Heloise: T H E R E W E H AV E A N A R T I S T W H O R E F U S E S TO QUESTION THINGS! IT IS THE AUDIENCE’S JOB TO QUESTION THINGS? THE CRUCIAL THING IS LEFT TO THE AUDIENCE! W E E N V Y T H E S PA R S E A U D I E N C E ! Nosce te Ipsum! Socrates: That was MY idea!! Gosh! S O C R AT E S I S H E R E ! T h e r e h e i s ! H i s w o o d e n robe flaps… From his lips we can read: “But I like freckles!” ALORS T O D AY, A S E L I S E S H O U L D S TA R T T H I S B O O K , VOILÀ! HER HEAD IS EMPTY!

IRONELISE PLATONIC BRIDEGROOM THE SUNS OF MERCURY ONLY THE BEST ENOUGH IS GOOD ENOUGH ELISE KEEPS AN EYE ON THE FERRY


Heloise: S I I N Ä M E I L L Ä O N TA I T E I L I J A J O K A E I S U O S T U K Y S E E N A L A I S TA M A A N ! Y L E I S Ö N K Ö T E H T Ä V Ä O N K Y S E E N A L A I S TA A ? YLEISÖLLE JÄÄ OLENNAINEN! K A D E H D I M M E H A R VA L U K U I S TA Y L E I S Ö Ä !

Nosce te Ipsum! Sokrates: That was MY idea! Kas! S O K R AT E S I S H E R E ! T h e r e h e i s ! Viittansa liehuu …. Hänen huuliltaan voidaan lukea: “Mutta minähän pidän pisamista!”

15

ALORS T O D AY, A S E L I S E S H O U L D S TA R T T H I S B O O K , VOILÀ! HER HEAD IS EMPTY!

IRONELISE PLATONINEN SULHANEN MERKURIUKSEN AURINGOT VAIN KYLLIN PARAS ON KYLLIN HYVÄÄ ELISE PITÄÄ SILMÄLLÄ LAUTTAA


220 x140 cm 2000

JÄNIS JA TAIDEJÄNIS PARAHULTAISESTI AAMUKÄVELYLLÄ MUSTAA MAKKARAA! NAAMIAISET huviteltassa! Tampereen näyttely Verkarannassa oikein hyvin sinne sopiva näyttely


17

HARE AND ARTHARE PREFERABLY ON A MORNING WALK BLACK SAUSAGE! MASQUERADE in the entertainment tent! Views of Tampere exhibition A really highly appropriate exhibition at Verkaranta


19


IN DOWN JACKET

t


DESIGNIFICATION!

DESIGNIFIOIDA!

21

CURIOUS MIND Hemline goodness! HELMAHYVE!


The most convinient desin pillow HEloise:

Heloise: …AN UTTERLY CONVINIENT COMBO DESIN FINLAND DESIGN PILLOW resignerée Casa nova casa nova, ktimainen virma! Sokr: hm…

PILLOWS YEAR 2011


23

Heloise: SIINÄ, TUOSSA MIHIN OSOITAN SORMELLANI, JÄÄTELÖNSYÖJIÄ NIZZAN RANTABULEVARDILLA VAPAA LUONNOS, LIBERO-KORTONKEJA BOULEVARD LES ANGLESILLA SANOIVAT HÄNEN POIKANSA pieninä

Heloise: THERE, WHERE I AM POINTING MY FINGER, ICE-CREAM EATERS ON THE BEACH BOULEVARD IN NICE FREE SKETCH, LIBERO CONDOMS ON BOULEVARD LES ANGLES SAID HER SONS when small


ELISE´S WORLD is an ode to the joys of life, and takes the art book into new territory. It is an assosiative collage of images of chance life events occurring inside and outside the head of Riitta Nelimarkka’s alter ego, Elise. The book is based on Nelimarkka’s highly expressive art textiles, drawings, paintings and photographs from 2000–2013, and the accompanying written observations. The keyword for this colourful Gesamt kunstwerk, is attitude: the different ways of reacting to the myriad twists and turns and inevitabilities of life. Whatever happens, moaning and a lack of sense of humour will not help.

Elise’s World on taidekirjan rajoja koetteleva oodi elämänilolle. Se on assosiatiivinen kollaasi Riitta Nelimarkan alter ego Elisen elämän päänsisäisistä ja ulkoisista sattumuksista. Kirja perustuu taiteilijan ilmeikkäisiin töihin vuosilta 2000–2013 sekä niihin napittuviin kirjallisiin huomautuksiin. Värikylläisen, kuvia kumartelemattoman Gesamtkunstwerkin avainkäsite on vapaa suhtautuminen: tapa reagoida elämän monenkaltaisiin oikkuihin ja välttämättömyyksiin. Sattui mitä tahansa, totinen marina on hyödytöntä.

Nelimarkka, Riitta: Elise's world (Tammi)  
Nelimarkka, Riitta: Elise's world (Tammi)  

Taidekirjan rajoja koetteleva oodi elämänilolle.