Page 1

V E R O N I C A

WSOY

R O S S I

Rossi, Veronica: Yhä sininen taivas (WSOY)  

Tunnelma eetteritaivaan alla tihentyy!