Page 1

Tämän kirjan omistaa

Tähän voit kiinnittää

Oma nimi

kuvasi Puhelin

Teoriaopeni nimi ja yhteystiedot Teoriatuntini on Paikka Pääainesoittimeni on Soitonopeni on Mielimusiikkiani on Säveltäjiä, joiden musiikkia olen soittanut

Orkesterit, kuorot ja yhtyeet, joissa olen mukana

Nimikirjoitus tai puumerkki

klo


Hyvä opettaja Musiikkiseikkailu 3 on uudenaikainen musiikin perusteiden oppimateriaali, joka viimeistelee musiikin perusteiden perustason oppisisällön. Kirjasarja on suunniteltu oppimateriaaliksi opetusryhmille ja yksityisopetukseen, mutta siinä on pyritty huomioimaan myös itseopiskelevan tarpeita. Kirja sopii hyvin myös soitonopiskelun lomassa käytettäväksi. Sarjan kolmannen osan musiikillinen anti täydentää lastenlauluja ja kansanlauluja painottaneiden edellisten osien jälkeen kokonaisuuden taidemusiikin katkelmilla. Musiikkiseikkailu 3 tutustuttaa myös kokosävelharmoniaan ja valittuihin kevyen musiikin ilmiöihin, kuten rytmiseen kolmimuunteisuuteen sekä bluesharmoniaan. Musiikillisten asioiden oppimista syventävät omat soivat kokeilut, ja tähän keskitytään erityisesti sarjan kolmannessa osassa. Kaikki tehtävät on tarkoitus saada soimaan, omalla äänellä tai soittaen, ryhmässä tai yksin. Kaikissa Musiikkiseikkailun osissa on säveltämiseen ja sovittamiseen ohjaavia tehtäviä, mutta toivottavaa on, että niitä muokataan ja sovelletaan aina tarpeen mukaan. Pääasia on kannustaa oppijaa erilaisiin musiikillisiin kokeiluihin, jotka ruokkivat myös omaehtoista oppimista ja tiedonhankintaa. Opettajan opas sisältää mallivastaukset oppilaan kirjan harjoituksiin sekä lisäohjeita ja vinkkejä niiden toteuttamiseen. Sivukohtaiset ohjeet on sijoitettu kirjan loppuun. Jokainen opetusryhmä on erilainen, ja siitä syystä ohjeista kannattaa poimia omaan opetukseen parhaiten soveltuvat. Musiikkiseikkailu 3 tutustuttaa oppijan sointutehoihin I–VII. Sointuastemerkkien rinnalla on tarkoitus käyttää systemaattisesti myös reaalisointumerkkejä. Reaalisointumerkkien käytössä kirjaan on valittu suomalaisittain selkeä merkintätyyli: H-kirjain esiintyy sointumerkinnöissä, kuten useimmissa suomalaisissa laulukirjoissakin. B-duuri/-mollisoinnut merkitään kansainvälisemmällä tavalla B . Merkintöjen erot voidaan ottaa opetuksessa esille. 2000-luvun musiikin perusteiden oppilas voi hyödyntää verkko-oppimateriaaleja entistäkin kattavammin. Musiikkiseikkailun nettisivulta oppilas löytää mm. lisämateriaalia ja oppimispelejä. Edeltäneiden osien tapaan suuri osa kirjan materiaalista on soivassa muodossa Musiikkiseikkailun Äänikirjastossa. Äänikirjasto palvelee niin omatoimista oppilasta kotioloissa kuin opettajajohtoista opetusryhmää. Suosittelen lämpimästi Äänikirjaston käyttöä kirjallisen materiaalin rinnalla. Kaikkiin kolmeen Musiikkiseikkailu-kirjaan on saatavissa opettajan työtä helpottavat Älytauluversiot. Älytauluversio sopii käytettäväksi erityisesti älytauluissa, mutta sitä voi hyödyntää myös projektorilla tai valkokankaalla varustetuissa opetustiloissa. Nettisivulta löytyvät ohjeet älytauluversioiden lataamiseen. Oppikirja yhdistettynä Äänikirjaston käyttöön, älytaulun hyödyntämiseen, verkko-oppimispeleihin ja omaan soittimen (ja/tai luokassa olevien koskettimistojen) käyttöön muodostavat kokonaisuuden, joka innostaa oppilaan ja opettajan monipuoliseen, virikkeelliseen ja palkitsevaan oppimiseen ja opettamiseen. Äänikirjaston käyttö, älytaulun hyödyntäminen, verkko-oppimispelit ja oman soittimen tai luokassa olevien koskettimien mukaanotto muodostavat nykyaikaisen, monipuolisen, virikkeellisen ja palkitsevan oppimisen ja opettamisen yhdistelmän. Lämpimimmät kiitokseni haluan esittää kirjasarjan toimitustyön tehneelle Päivi Kerola-Innalalle isosta toimitustyöstä ja innoittamisesta projektin edetessä; Janne Lahtiselle taitosta, kansista, nuoteista ja kuvituksen koostamisesta; kirjan teossa kannustaneille kollegoilleni eri puolilla Suomea sekä 3. osan osalta kiitos Marja Saarelalle kommenteista; työnantajalleni Espoon musiikkiopistolle ja oppilaille tuesta ja innoituksesta; WSOY:n kirjallisuussäätiölle tuesta oppimispelien toteutuksessa sekä perheelleni, joka on jaksanut tsempata välillä yömyöhällekin edenneistä kirjoitussessioistani huolimatta. Oivaltavia ja mukaansatempaavia opetushetkiä toivottaen Susanna Ertolahti-Mertanen

4


Musiikkiseikkailu 3 -kirjan avulla opit: • hahmottamaan säveliä ja harmoniaa eri avaimilta • uusia rytmejä • uusia sävellajeja • säveltapailemaan monipuolisempia melodioita • paljon uutta soinnuista ja harmonioista • sovittamista ja säveltämistä eri tyylien mukaan • tunnettuja teoskatkelmia eri säveltäjiltä • soittamaan harmoniayhdistelmiä sointusoittimella • hallitsemaan musiikin tekemiseen liittyviä perustaitoja

5


&

bw

w b w bw &b w w b ww wb w ? & w w? Salasanat? w ww w w ww w ww w & Suomentakaa vieraskieliset musiikkisanat yhdess채. w & w ? w w w w? w w w w & w w w ww & w w ? G R A N D P I A N Ow w & w w w w w w & w w w &w & ww w w A N D w w A N T E R T N C E & bw w w O C b ww b & w bw ?b w b w w & w ? w b w w b? bw w w w w w ? ? w w ?& w w b w w w w b w w w wB R AS S w? w w ? ? P R ES Tw O ES w w w w & w w &w w wb w b w w w w w ?w ? w w w w w w w w? w bw w & & w b ww w b w w w ww w & w w bw & w Ow b B b ww I bw b w&w bw w A G w D b w BC R wESwC Ew N D O A & b ww & w ww w & ww ? w w w? B w & ww w w w w w w w w ? B ww w A C C O R D I BO N & w w w w w w w w w & w B w & G O w w b w R w w L A M O ? & D Ew R A ? T O bw & bw & bw w w& w bw w & w ? w w w w ? w & w w w w & w b www bww ?w w w M A ES T O w w S O bw S C & H E R Z O b w w b w w w ?w w bw w & w w 6 b w w ? & ? bw ? bw

w


Aika-arvojumppa Kirjoita aika-arvon tai yhdistelmän viereen sen nimi sekä lukutavu. Merkitse ruutuun kesto iskuina.

˙ =  puolinuotti

taa-aa

2

w =  kokonuotti

taa-aa-aa-aa

4

taa-aa-aa

3

œ

1

˙ . =  pisteellinen puolinuotti Ó

=  puolitauko

2

aika-arvo

=  kuudestoistaosanuotti

œ . =  pisteellinen neljäsosanuotti j œ =  kahdeksasosanuotti =  kokotauko

4

ka (tai ri)

0,25

taai

1,5

ti

0,5

2 lukutavu

œ œ œ œ =  takataka (tai tiritiri)

1

1

lukutavu

lukutavu

œ œ =  titi

aika-arvo

j œ . œ =  taai-ti

aika-arvo

œ . œ =  tiik-ka (tai tii-ri)

=  neljäsosanuotti

1 lukutavu

œ œ œ =  tii-taka (tai ti-tiri)

‰ =  kahdeksasosatauko

1

lukutavu

=  kuudestoistaosatauko

0,5

aika-arvo

0,25

aika-arvo

7

œœœ

=  taka-tii (tai tiri-tii) lukutavu

1


&

b bb & b

? b b ? bb

#&

#

# ## #

&&b b

?

bb

? # ## # & b b

Etumerkintäkertaus ?

bb b # & & & Piirrä pyydetty etumerkintä. Merkitse myös rinnakkaissävellaji. ? #

? #b

&b

## ## & #### &? bb ? # B# / g ? # # #### #

&

? #

& ## ##

?## ##

E/ c & bb bb is b & # b b b ? & b ? b ? ? bb bb # ## # b bb b&Es / c b b b b & & b bb # # & b b b b b & b b? # # ? bb ? bb ? bb b ? b b b b & bb b b b b ## &b & # # #As / f&b ## # ? bb & # ? ? # # bb ? # # b #& # # b bb ? ## b & b b ? b & bb B /g b ? b bb ? b b bb & # ## Es / c & ## ? b 8 & ? # ## bb b ? ## &

bb

# ? bb & b ?b b # &bb

b b & # ## # & ? bb bb ? b b ? # ### ## b && b b bb #& &? ?b # #b b? A /b fis ? b bb & b& b b b b bb b &? ? b b bb F ? bb / d b b b bb & # & # ## # ? & bb ? b# # ? ## # # D & # / h ? ##

G/ e


Solfasurffaus Tunnista melodioiden sävellajit ja solfaa ne. F-avaimelle kirjoitetun melodian voit laulaa oktaavia

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ 2 &4 œœœ œœ œ œ œ C : ## 4 œœœ œ 4 & œ œ œ œ ? # 2 œœœ œ œ œ 4 ? # G2 : œ œ œ œ œ œ œ 4

korkeammalta.

b & b 43

˙ œ ˙. œ œ ˙ œ œ

b & b œ œ œ ˙. B :

œœ œœœœ œœœ œ œ œ œœ ˙ œ œœ œœœœ œœœ œ œ œ œ ˙ œœ œ œœœœœ œœ œ œœ œ œ œ œœœœ œ œœœœœœœ œ œœ œœ œœ ˙˙ œ œœ œ œ œœœ œ œœœœ œ œœ œœ œ œ ˙ œ œ

œœœœ œœœœ

œ œ œ ˙.

œœœ œœ œ œœœ ˙.

œ œ œ ˙.

œ œ œ ˙.

## 4 œ & 4 œœœœœœœ œœœœœ œ œœœœœœœ œœœ˙ œ œ D :

b & b 43

Voit käyttää alla olevia viivastoja myöhemmin apuna soinnutuksessa tai tarvittaessa melodian­

˙. ˙ œ œ œ ˙ œ œ

kirjoitusharjoituksiin.

b &b œ œ œ . ˙

œ œ œ ˙.

9

œœœ œœ œ œœœ ˙.

œ œ œ ˙.

œ œ œ ˙.


Sointutehot Toonika, subdominantti ja dominantti Toonika, subdominantti ja dominantti ovat tulleet tutuiksi jo Musiikkiseikkailun aikaisemmista osista. Kerrataan vielä.

G:  I

G:

I

IV

V

B:  IV

B:

I

IV

V

D:   V

D:

I

IV

V

f:  I

f:

I

IV

V

e:  IV

e:

I

IV

V

Es:  V

Es:

I

IV

V

A:  I

A:

I

IV

V

10


Sointukuuntelu Tiesitkö, että monissa kappaleissa ainoat käytetyt soinnut ovat I, IV ja V asteen soinnut? Kuuntele sointuketjuja, solfaa soinnut Äänikirjaston ääninäytteen mukana ja merkitse ne sointuastemerkein ja reaalisointumerkein. Lopuksi soita katkelmat omalla soittimellasi* tai koskettimistolla.

I

I6

IV

V

I

F:

I

V

I

V

I

I

IV

V

I

I

I

IV

I

I46

V

I

I

IV

V

I

V

I

I

V

I

IV

V

I

I

IV

I

I6

V

I

F

F

Bb

C

F

h: Hm

F

Hm

F

Hm

g: Gm

Cm

D

Gm

Gm

B:

B

E

B

B

F

B

A:

A

D

E

A

E

A

C:

C

G

C

F

G

C

e:

Em

Am

Em

Em

H

Em

Sävellä oma sointuketjusi:

* Mikäli soittimesi ei ole sointusoitin, voit soittaa soinnut sopivalta korkeudelta murtosointuina.

11


Oktaavialat sekä kaksoisylennys ja -alennus Nimeä oktaavialat.

?

subkontra

kontra

w w w w w w w w w w w w w w w w

    A2*  H2

?w w w w w w w & pieni

      c

d

e

 f

g

suuri

a

h

 C1 D1 E1

F1  G1 A1 H1

 C

 D

 E

F

 G

 A

H

w w w w w w w w w w w w w w 1-viivainen

 c1  d1 e1

f1

2-viivainen

g1

 a1  h1

c2  d2

e2  f2

g2 a2 h2

*Akustisen pianon matalin ääni yleisimmissä malleissa.

Kolmiviivaisesta oktaavista ylöspäin sävelten merkinnässä kannattaa käyttää 8va-merkintää. Millä soittimilla voit soittaa kolmiviivaisia ja sitä korkeampia ääniä?

= kaksoisylennys

= kaksoisalennus

ylentää säveltä kaksi puoliaskelta

alentaa säveltä kaksi puoliaskelta

(cisis, disis, eisis, fisis, gisis, aisis, hisis)

(ceses, deses, eses, feses, geses, asas, bb)

Joissakin tilanteissa säveliä tulee ylentää tai alentaa kaksi puoliaskelta. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi joissakin harmonisissa tai melodisissa molliasteikoissa. Nimeä sävelet:

w & ‹w w ‹w & ‹w ‹w aisis eses disis 1

& ‹‹ ww &

2

w w

1

w w ‹w ‹w

geses2 cisis2

w w

? ?

asas2

‹w w ‹w w

Bb

? ?

Piirrä sama sävel enharmonisesti (= samana soiva sävel):

w w w w

12

‹w w ‹w w

fisis

w w w w

w ‹‹ ww w Gisis Deses w bw w bw

w ‹w w ‹w

feses

eisis

w w w w


Solfasurffaus Tunnista melodioiden sävellajit ja solfaa ne. F-avaimelle kirjoitetun melodian voit laulaa oktaavia korkeammalta.

##

j œj œ j œj œ œj ˙ #œ #œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ h : œ œ ? b b c n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ ˙ b

&

c

c :

2 œ œ œ œ œ.œ œ œ œ & b 4 œœœœœœœœ œœœœ œ œ œœœœ œ œœœ œœœ œœ œœœ F :

Oi, jos ilta joutuisi

## 2 & 4 &

##

œ

œ

h :

Oi, Oi,

œ

œ

jos jos

œ

il - ta ar - mas

œ

œ

Sil - loin

œ.

ois,

jou - tui - si, läk - si - si

kui - vui - si, hel - tyi - si

œ œ

oi,

œ

sil - loin

œ.

ois

œ

vai - vat pa - pin

œ œ œ œ œ œ

hi - ki - hel - met hen - tuk - se - ni

# & # .. œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ

ar - mas tai - puis

ja ja

œ

mun

œ

œ

œ

Suomi

vai - men - tui - si, pa - ki - noil - le,

œ œ

œ

œ

lai - men - tui - si. ta - lo - sil - le.

œ œ œ œ

rin - nas - sa - ni

Voit käyttää alla olevia viivastoja myöhemmin apuna soinnutuksessa.

13

œ

œ

œ

rau - ha.

.. ..


Iloinen puuhatuokio I Sävellajimosaiikki Yhdistä viivalla tummista ruuduista lähtevien asteikoiden sävelet oikeassa järjestyksessä. Rakenna molliasteikot luonnollisen mollin mukaan.

d eis

ges

c e

d

fis a

f g

B es

c

cis

D

dis

fes gis

b

ces

f g

b

h

e

d

fes

as

a

A

des dis

cis

fis

e

fes

f

gis

e

a

c es fis

dis

h

d

f as

d

b

d

e

g

BR AVO!!!

dis cis

des c

h a

d b

fis

ais gis

f E

e d

fis

gis g es dis

cis eis

a

gis

d

h gis

fes b

dis

ces

b

c h

des

b as

fis Es

14

c

his ais

g f

cis

gis fis

dis h

a

gis


Melodian soinnuttaminen kertaus Soinnutustaidosta on paljon iloa! Soinnuttamalla voit luoda helposti säestyksen moniin tuttuihin lauluihin. Melodioiden soinnuttamiseen I, IV ja V asteilla tutustuttiin jo edellisessä osassa. Kerrataan periaatteet. • Melodiat alkavat usein toonikasoinnulla ja päättyvät siihen. • Sopivimman soinnun sävelet ovat melodiassa yleensä painokkailla iskuilla (esim. 1. ja 3.). • Sointuja on tavallisimmin 1–2/tahti. Joskus samalla soinnulla voidaan säestää kaksi tai useampia tahteja. Toisaalta, liian tiheä soinnutus saattaa olla säestystyylistä tai temposta riippuen haastava esittää. • Vaihtoehtotilanteissa anna korvan ratkaista paras lopputulos. Soinnuta sivujen 9 ja 13 solfamelodioita. Voit merkitä tarvitsemasi soinnut sivuilla oleville vapaille viivastoille. Kokeile ratkaisujasi myös käytännössä: Soita soinnut omalla soittimellasi (kokonaisin soinnuin tai murtosoinnuin tai pelkillä bassosävelillä) tai soita ne koskettimistolla. Voit myös soittaa soinnutusratkaisut kaverin kanssa siten, että toinen soittaa melodian ja toinen soinnut. Voitte myös kokeilla musisointia koko ryhmän voimin niin, että jaatte tehtävät (esim. melodian soittajat/laulajat, basson soittajat/laulajat, sointujen soittajat/laulajat jne.). Soinnuttamista kannattaa harjoitella myös korvakuulolta (ilman että merkitset sointuja lainkaan muistiin). Voit aloittaa helpoista melodioista, kuten Tuiki, tuiki, tähtösestä. Solfaa tai laula melodiaa ja kokeile, mikä soinnuista (I, IV, V) sopii kuhunkin tilanteeseen parhaiten. Mikäli sointujen soittaminen on sinulle vielä uutta, voit aloittaa harmonioiden kokeilun pelkillä basson sävelillä. Merkitse tähän melodiat, joihin pystyt soittamaan sointusäestyksen korvakuulolta.

1. 2. 3. 4.

15


Intervallikertaus Edellisessä osassa opimme kolme tärkeintä intervallien laatua (puhdas, suuri ja pieni).

Suurissa ja pienissä

Puhtaissa ja suurissa

Pienet intervallit

intervalleissa esiintyy

intervalleissa ylempi

rakennetaan suurista

aina s-kirjain (sekunti,

sävel kuuluu alemman

terssi, seksti ja septimi).

sävelen aloittamaan

välimatkaa puoliaskeleen # w ww b w b w # w duuriasteikkoon. verran. b w bw & w w

# w b b ww # w ww b w bw & w w

Muodosta seuraavat intervallit:

s7

pu4

s6

p3

pu5

kaventamalla sävelten

? b ww b ww b ww # w # ww w p3

p6

s2

s3

s7

#w b w b w ? w w b w laadut. Mitkä intervallit w tyypillisimpiä? w ovat tässä# wwmelodiassa Lopuksi soinnuta melodia I, IV ja V asteen soinnuilla. Jos sinulla on käytössäsi sointusoitin, voit

Solfatkaa alla oleva melodia. Rengastakaa sieltä yhdessä sovittuja intervalleja ja tunnistakaa niiden

kokeilla soinnuttamista ensin ilman kynää.

On armas mulle aallon tie Kansanlaulu

D :

16


Solfasurffaus Päättele sävellajit kaikista sivun melodioista ja merkitse ne rivien alkuun. Solfaa sointuharjoitukset itsellesi sopivalta korkeudelta ja soinnuta ne I, IV ja V asteen soinnuilla. Voit muunnella harjoitusten rytmejä mielesi mukaan ja transponoida niitä muihinkin sävellajeihin. Soita säestystä omalla soittimellasi tai koskettimistolla.

#### 4 I & 4œ œ œ œ E :

I œ œ œ ? bb 4 œ bb 4

As :

? bb bb

œ œ œ œ

IV

œ œ œ œ IV

œ

V

œ œ œ

œI œ ˙

œ œ œ œ

V

œ œ œ œ

(V)

œ

V

œ œ œ

œ œ œ˙ I

I œ œ ˙

˙

IV

Ó

Laula melodia oktaavia korkeammalta. Lisää säekaaret. Voit säveltää tai improvisoida melodiaan jatkoa.

? ## 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 4 D :

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œœœœœ œ œ œ

Graupner: Gavotti

œ œ

œ œ

œ œ œœ œœ ˙

..

Laula melodia itsellesi sopivalta korkeudelta. Sommittele siihen bassostemma (esim. toonika/ dominantti). Voit soittaa bassolinjan omalla soittimellasi tai koskettimistolla.

&

# 2 œœ jœ œ œ j œ jœ œ œ j 4 œ œ œ œ œ J œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ ‰ Œ ..

Beethoven: Ecossaise

?# 2 4 G :

˙

˙

˙ 17

˙

..


Dominanttiseptimisointu Kolmisointu voidaan laajentaa nelisoinnuksi. Tavallisin nelisointu on V asteen sointu. Sitä kutsutaan dominanttiseptimisoinnuksi. Sointu on melko yleinen, erityisesti lopukkeissa. Dominanttiseptimisointu rakennetaan lisäämällä V asteen soinnun päälle pieni terssi, joka muodostaa pienen septimin soinnun pohjasävelen kanssa. Koska sointu on aika jännitteinen, se purkautuu mielellään I asteen sointuun.

www w

&

C:

?

V7

www w

C: V7

Harjoittele laulamaan, soittamaan ja tunnistamaan dominanttiseptimisointu. Opettaja soittaa yhdistelmiä I–V–I tai I–V7–I. Tunnista, kumpi V asteen soinnuista on kyseessä. (Löydät samat kuuntelunäytteet myös Ääni­ kirjastosta.)

I – V7 – I

I – V7 – I

I – V – I

I – V – I

I – V – I

I – V7 – I

Solfaa samat sointuyhdistelmät murtosointuina. Soita ne sen jälkeen sovituissa sävellajeissa omalla soittimellasi tai koskettimistolla.

# # www w ww w

####

Kirjoita pyydetyt sointuyhdistelmät viivastolle. Muista etumerkintä.

& b www www w F:

V7–I

D:

V7–I

bbbb As:

www www w V7–I

E:

www www w V7–I

bb B:

ww ww w ww V7–I

Mollisävellajeissa V7-sointu muodostetaan harmonisen mollin mukaan, kuten V-sointukin. Se on

# # www & w www

näissä harjoituksissa aina duurisointu.

e:

V7–I

b b b b www www nw f:

V7–I

w b # www ww w

d:

V7–I

a:

www w w # ww V7–I

w b b b n www ww w c:

V7–I

Ps. Dominanttiseptimisointu voi esiintyä myös siten, että siitä puuttuu kvinttisävel. Kvintin puuttuminen ei vaikuta sointiin merkittävästi. Kokeile soittamalla.

18


Solfasurffaus Päättele sävellajit kaikista sivun melodioista ja merkitse ne melodioiden alkuun. Solfaa seuraavat harjoitukset itsellesi sopivalta korkeudelta ja soinnuta ne I-, IV-, V- ja V7-soinnuilla. Voit muunnella harjoitusten rytmejä mielesi mukaan ja transponoida niitä muihinkin sävellajeihin. Soita säestystä omalla soittimellasi tai koskettimistolla.

b 4 &bb 4 c :

&

b bb

I

œ

œ œ œ

œ œ œ œ IV

I œ ? ### 4 n œ œ œ 4

œ œ œ œ ? ### fis :

IV

V(7)

I

œ

œ œ

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

IV

œI œ œ œ

I

œ œ œ œ

œ œ ˙

V(7)

œ œ nœ œ œI œ Vœ œ

œ œ œ œ

V(7)

V œ œ 4 œ œ œ œ Talikkalan markkinoilla Bb 4 œ œ #œ œ œ œ I

V(7)

V

(7)

Ó

I

˙

œ œ œ œ

(I)

I

œ œ ˙ I

œI œ ˙

Suomi

bb 2 I j ‰ .. & b bVœ 4 œœ œœ œœ œ œœI œ œœ œ œ œ V œ œ œ œ œ# œœ Bb œ œ œœ œ ˙ œ Óœ f : I

IV

I

(7)

bb & b b ..

IV

I

(I)

V(7)

j œ ‰ ..

I

œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

Iso lintu, merikotka

Suomi

# 2 œ. & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. I

V

(7)

I

(IV)

I

I

e :

19

V

(7)

I

V

(7)

I


Sointukäännökset Soinnut voivat esiintyä musiikissa joko pohjamuotoisina tai käännöksinä. Kummallakin ilmaisuilla viitataan siihen, mikä kolmisoinnun äänistä on soinnun alimpana (bassossa). Sointukäännöksillä saadaan mukavaa vaihtelua musiikkiin. Soita seuraavat soinnut vaihtamalla basson säveleksi jokainen soinnun sävel vuorotellen. (Kauttaviivan jälkeen on mainittu sävel, joka kulloinkin jää bassoksi.) Huomaatko eron?

C / C    C / E    C / G

Myös ylempien sävelten järjestystä voidaan muuttaa. Silloin puhutaan soinnun asemasta. Sävelten järjestyksen valinnassa huomioidaan muun muassa äänenkuljetus. (Asiasta lisää sivulla 24.) Hyvässä äänenkuljetuksessa soinnut etenevät loogisesti, jolloin vältytään esimerkiksi tarpeettoman suurilta hypyiltä. Kolmisoinnuilla on kolme eri käännöstä (huomaa siis basson sävel):

ww w C/C, C    5 3

& ?

w

ww w C/E, C    6 3

& ?

w

&

w ww w

  C/G, C64   

?

tai esim.

&

& & & tai esim.

tai esim.

& & &

& &

ww w w ww ww ww ww w w ww w ww w ww w w

Opettaja kertoo sointukäännösten käytöstä tarkemmin. Kiinnitä huomiota sointukäännöksiin myös omissa soittokappaleissasi. Esiintyykö jokin käännös muita yleisemmin?

20


Iloinen puuhatuokio II Tunnista viulu- ja bassostemman sävelet Haydnin sinfoniakatkelmasta nro 94. Merkitse sävelten nimet oktaavialoineen nuottien ylä- tai alapuolelle.

. œ. bœ #œ œ œ œ #œ œ . . . bœ œ #œ œ. œ œ Œ 6œœœ &8 f p f d2 d2 d2 b2 fis2 g2

a2 g2 fis2 es2 d2 cis2 c2 a2/c2

fis d d d1 c1 b

c1 b a g fis e

œ.

#œ œ œ œ œ œ Œ f p

c3

fis2 a2 c2 e2 a1 c2

d dd œ œ œ ? œ œ œ b œ œ œ # œ œ œ œ œ b œœ ˙ .b œ œ œ # œ œ œ .. œ œ Œ cresc. d f fd d pd d d e g a b a g

fis

d

d

˙

d

Œ

dd

Kirjoita pyydettyjen sointujen sävelet laatikoihin. Ympyröi käännösmerkinnän mukainen bassoon jäävä sävel. Soita soinnut yksitellen omalla soittimellasi tai koskettimistolla.

C:

g

c

g

d

g

d

g

d

a

d

e

a

e

h

e

h

e

h

fis

h

c

f

c

g

c

g

c

g

d

g

I

IV46

I36

V36

I

I

IV46

I36

V36

I

G:

Yhdistä sävellajiparit.

Piirrä pyydetty intervalli viivastolle. Huomaa nuottiavain. Solfatkaa valmis katkelma. Yhteissoinnit ovat poimintoja G. B. Martinin kaanonista.

4 &4 ˙

pu1

˙ ˙˙ ˙ s3

p6

˙˙ ˙˙ pu4 s3

˙ ˙ ˙

Œ Ó œ œ œ˙

pu5 pu1

pu8 – –

˙˙ ˙˙ s3

s3

21

˙ ˙œ w ˙ #œ p7 s2 (p3) pu1


H-duuri ja gis-molli # ## &

####

#

&

####

& # # ? ####

#

#

#### # ## # # # # ## & # w w w w # w # & w & ? #### w w # w # w # w w # # Nimeä sävelet?oktaavialoineen. #### Piirrä H-duurin etumerkintä ja#asteikko. # # w w w & # ?# # # # w # ? # w w # # # w w & # ## # # w w‹ w w w w & # w w w ww w# ww w? # w### ww www # w # ? # # ?&# # # ## # # h #cis #w dis w we w& fisw###w ### giswww ‹aisww whw w w w w w # w ? # w w w ## Piirrä gis-mollin ja harmoninen asteikko. Nimeä säveletw oktaavialoineen. # etumerkintä w w ‹w w w # w # w # w # w ? w w w w w w # w w w # w w w # # #w ww w # ?# # # # # # # w ? ## # w & www w ‹ ww w w # # w # &? # # # ww ww w www w w # # w w gisw ais h cis dis e fisis gis # # # w# w ww w w w ‹ w w w ww # ww soinnut wreaalisoinwwww& www#Piirräwwwsävellajien w ww pyydetyt ? #‹#www#sointutehot. www Nimeä Soita asteikot # # soittimellasi. ??# # #omalla # # w # asteikkoa. tumerkein. Muistathan mollin V asteen pohjana harmonista # # # # käyttää w & # H ww E www F‹ www Gm D Cm w # ?&# # #### # # ww www www w ww w & # # # # # ww w w w # w ww ‹ ww ww ‹ ww ? ####

Ylennykset fis, cis, gis, dis ja ais

1

1

1

1

1

1

1

1

I IV V gis: I # ## # w ww sävelet & samojen# sointujen ww myös‹ wwwkoskettimille. Soita soinnut. Merkitse w

H:

H

E

F

Gm

Cm

D

22

1

1

1

IV

1

V

: Musiikkiseikkailu 3. Opettajan opas (WSOY)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you