Page 1

Issue

31

Turn & Rotate the Magazine For Persian part

Issue 31 | May 2014 KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

K IOSK

‫ماهنامه اینترنشنال کیوسک | دارای مجوز رسمی مالزی‬ ‫ماهنامه اینترنشنال کیوسک | دارای مجوز رسمی مالزی‬

Linking You to the Middle Eastern World The Preferred Middle - Eastern Magazine In Malaysia

Malaysia

Tourism Similajau Natio nal P ark ‫پارک ملی سیمیالجائو در مالزی‬ ‫چند اشتباه بزرگ دردکوراسیون آشپزخانه منزل‬

2016

‫برای‬

X7

‫ب ام و‬

Monkey Tops Safari Nokia Lumia 930 Why Women Need to Exercise

‫ انگلیسی) در مالزی‬،‫ عربی‬،‫ زبانه (فارسي‬3 ‫کیوسک تنها مجله‬ Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian)

Distributed in KLIA Airport for Middle Eastern Tourist


‫ زبانه در مالزی‬3 ‫کیوسک تنها مجله اینترنشنال‬ ‫ عربی و انگلیسی‬،‫به زبانهای فارسی‬ ‫ عربی و انگلیسی و دارای مجوز‬، ‫ زبان فارسی‬3 ‫ سرگرمی و تبلیغاتی است که به‬،‫ فرهنگی‬،‫کیوسک ماهنامه اینترنشنال اجتماعی‬ ) ‫ نسخه‬50/000( ‫ زبانه‬3 ‫ مجله کیوسک دارای باالترین تیراژ پخش مجله‬.‫رسمی مجله اینترنشنال از دولت مالزی می باشد‬ ‫ نسخه ارسال‬30/000( ‫ ) و‬KLIA ‫نسخه در فرودگاه‬10/000( ، ) ‫ بار پخش در ماه‬2‫نسخه در سطح شهر و‬10/000( ‫شامل‬ ‫ دانشگاه ها و کالج‬- ‫ سفارات‬:‫ مركز شامل‬1000‫ مجله کیوسک دارای پخش ویژه در بیش از‬.‫به کشورهای عرب زبان) می باشد‬ ‫ شرکت های‬- ‫ عربی و اینترنشنال‬،‫رستوران های ایرانی‬- ‫ آژانس های مسافرتی‬- ‫ دفاتر هواپیمایی‬- ‫ مراکز زبان‬- ‫ هتل ها‬- ‫ها‬ ‫ کلیـه حقوق متعـلق به‬.‫ می باشد‬. . . ‫ آرایشگاه ها و‬- ‫ سوپرمارکت ها‬- ‫ مجتمع های مسـکونی‬- ‫ عربی و اینترنشنال‬،‫ایرانی‬ ‫ بدون اجازه‬،‫ استفاده از مطالب و عکس های این نشریه در هر شکل‬.‫ می باشد‬GLOBAL KIOSK. SDN. BHD ‫شرکت‬ . ‫ مجله کیوسک مسولیتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد‬.‫ناشرغیر قانونی و موجب پیگرد قانونی می باشد‬ Kiosk is an informative and advertising magazine that is published under Malaysian government laws. All rights are reserved by Global Kiosk Sdn Bhd. No part of this publication may be reproduced in any form without the publisher’s permission in writing. The Comments expressed in the articles published are not necessarily those of Global Kiosk Sdn Bhd. on the other hand every appropriate care is taken in compiling the magazine. The publisher shall be held liable for any inaccuracy, error or omission. Editorial contributions are welcome, but unsolicited materials are submitted at the sender’s risk. The publisher cannot accept any responsibility for loss or damage.

Contents Psychology

Kiosk

Men`s Sport Play Zone Chef

Kiosk

Kiosk

Kiosk

Page

34

Diet

Kiosk

Page

22

Tourism

Page

36

Car

Kiosk

Page

24

Luxury

Page

Kiosk

Page

10

Kiosk

Page

14

Page

16

Page

18

38

Language

Kiosk

Page

26

Technology

40

Horoscope

Kiosk

Page

28

Architecture

Page

30

Women`s Sport

Page

Beauty

Kiosk

Kiosk Kiosk Kiosk

Page

KLIA ‫کانتر اختصاصی کیوسک در فرودگاه‬

20

Kiosk International Magazine is the first and only magazine in Malaysia written in three languages: Arabic, Persian and English-dedicated especially for the Middle Eastern community who are living in and visiting Malaysia. The only Middle Eastern magazine which has dedicated racks/booths in Kuala Lumpur International Airport for incoming passengers. The highest circulated triple language monthly magazine in Malaysia. 50,000 copies of Kiosk Magazines are distributed monthly for free-of-charge in the Kuala Lumpur and Selangor areas including five Middle Eastern countries namely, Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Syria and Iran. Kiosk magazines are delivered twice a month through its distribution centres, viz: 1)10,000 copies in the Kuala Lumpur and Selangor areas with 530 distribution centres such as Hotels, Universities,Colleges, Language Centres, Major Hospitals, Travel Agencies, Airline Offices, Embassies, Schools, Restaurants, Supermarkets, Condominiums, etc. 2) 10,000 copies in the Kuala Lumpur International Airport (Arrival Hall)-available at Kiosk magazine special racks/booths. 3) 30,000 copies in Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Syria and Iran- available at Travel Agencies, Airline Offices, Language Centres, Embassies, Universities, etc. By placing your advertisements in Kiosk Magazine in three languages, you can disseminate information on your products and market your products to: 1) Middle Eastern people who are living in and visiting Malaysia- Second Home Residents (MM2H), Corporate/ Businessmen and Students. 2) Middle Eastern Tourists 3) Middle Eastern people who are living in the Middle East countries-your advertisements will be seen by them in Kiosk Magazine as well as on both of our Facebook Pages (Arabic and Persian Pages). In other words, we can act as a bridge between you and this untapped market of financially capable Middle Eastern people.

31 ‫شماره‬

31th Issue May 2014

Publisher ‫صاحب امتیاز‬

Global kiosk Sdn . Bhd Global kiosk Sdn . Bhd

Editor ‫سردبیر‬

Kiosk magazine editorial board

‫تحریریه و شورای سردبیری‬ ‫مجله کیوسک‬

Managing Director ‫مدیر مسئول‬ Fereshteh Haji Gholami ‫فرشته حاجی غالمی‬ Contact Managing director ‫ارتباط با مدیر مسئول‬ Info@KioskMagazine.net Info@kioskmagazine.net Executive Director ‫مدیر اجرایی‬ Hessam Keshtdar ‫حسام کشت دار‬ Creative Director ‫نوآوری و خالقیت‬ Ramin Shokohi ‫رامین شکوهی‬ Marketing Manager ‫مدیر بازاریابی‬ sultan al laham ‫سلطان اللحام‬ Marketing Coordinator ‫هماهنگ کننده بازاریابی‬ ZAKRI BIN ALIAS ‫زکیر بین الیاس‬ Marketing Helen Sam Sofia Arabic Marketing Ali Basem Alyaa Hanif Nura

‫بخش بازاریابی اینترنشنال‬ ‫هلن‬ ‫سام‬ ‫سوفيا‬ ‫بخش بازاریابی عربی‬ ‫علی باسم‬ ‫عاليا‬ ‫حنيف‬ ‫نورا‬

Photography ‫عکاس‬ Parsa Hejepoorani ‫پارسا هجه پورانی‬ Graphic Design ‫طراح گرافیک‬

DOT GRAPHIC Contributors Sarah Barzegar, Amir Ali Sadeghi Tabar, Nima sanati, Babak pordolati, mohsen Ghaffari, Sina Mousavi, Siavash Lotfi, Hassan seyedi,mahtabTabatabai, Samira Khademi, Mohammad Reza Narimani

‫همکاران این شماره‬ ‫ امیر علی صادقی تبار‬، ‫سارا برزگر‬ ‫ بابک پور دولتی‬،‫نیما صنعتی‬ ‫ سینا موسوی‬،‫ محسن غفاری‬، ‫ حسن سیدی‬،‫ سیاوش لطفی‬، ،‫ سمیرا خادمی‬، ‫مهتاب طباطبایی‬، ‫محمد رضا نریمانی‬

KIOSK International Magazine www.kioskmagazine.net Address: Global kiosk Sdn Bhd No.5, 18th Floor ,Plaza 138 , Hotel Maya Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia Printer: BHS Book Printing Sdn.Bhd. Lot 17-22 & Lot 17-23, Jalan Satu, Bersatu Industrial Park, Cheras Jaya, 43200 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia Tel: 03-21811555 Fax: 03-21811777 Advertising / ‫پذیرش آگهیها‬

014-2650973

KIOSK Magazine in KLIA Airport

ads@kioskmagazine.net

. ‫کیوسک مسولیتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد‬


‫مانکی تاپز سافاری‬

‫کیوسک توریسم‬

‫مانکی تاپز سافاری‬

‫شما می توانید از طریق بزرگراه و طی کردن مسیر به‬ ‫ به غیر‬.‫ دقیقه به این منطقه برسید‬30 ‫ ساعت و‬1 ‫مدت‬ ‫ این‬،‫از درختان فراوان حرا در شب جزیره تاالب کلیاس‬ ‫جنگل مملو از گیاهان و جانداران وحشی از قبیل میمون‬ ‫ کرم‬،‫ تمساح‬،‫ میمون های دم دراز ماکاک‬،‫های پوزه دراز‬ .‫های شب تاب و گونه های بسیاری از پرندگان است‬ ‫ساختمان اصلی آن از مصالح محلی ساخته شده است و می تواند‬ ‫ این‬.‫ بازدیدکننده را به طور یکجا در خود جای بدهد‬200 ‫حداقل‬ ‫مجتمع دارای یک بار کانتر دار و یک فروشگاه سوغات است که در‬ .‫آن انواع مختلفی از صنایع دستی محلی یافت می شود‬ ‫ فوت دارد که شما‬30 ‫همچنین این ساختمان یک برج رصد به ارتفاع‬ ‫می توانید در آنجا از تماشای مناظر تاالب گرمسیری و حیات وحش‬ 500 ‫ این مجتمع دارای یک گذرگاه تخته ای‬.‫کنار رود لذت ببرید‬ ‫ و یک اسکله است که خدمات گردشی آرامش‬،‫فوتی با سقف نیپا‬ .‫بخش با کشتی تفریحی در رودخانه را ارائه می دهد‬

‫رسیدن به اینجا‬ ‫از راه زمینی‬ ‫ کیلومتری کوتا کینابالو واقع شده است و‬100 ‫این منطقه در حدود‬ ‫ دقیقه به‬30 ‫ ساعت و‬1 ‫شما می توانید از طریق بزرگراه و در مدت‬ .‫آنجا برسید‬ ‫با چه کسی باید تماس گرفت‬ Borneo Starcruise Sdn. Bhd.

onkey Tops M Safari The Monkey Tops Safari is accessible by highway and takes about 1 hour and 30 minutes to get to. Besides the abundance of mangrove tress found in the Klias Wetland Peninsula, this wetland forest is enriched with vegetation and wildlife such as the Proboscis Monkeys, Long Tail Macaques, crocodiles, fireflies and many species of birds.

Who To Contact Kota Kinabalu, accessible by highway and takes about 1 hour 30 minutes to get to.

Borneo Starcruise Sdn. Bhd. Phone: +6088-381 196/ +6087-881 012

M o n k e y To p s S a f a r i

Tourism KIOSK

+6088-381 196 / +6087-881 012 : ‫تلفن‬

Its main building is made of local materials and can accommodate at least 200 visitors at any one time. The complex houses a counter bar and a souvenir shop with a good assortment of local handicrafts. It also has a 30-foot observation tower that enables you to enjoy the sights of the tropical wetland and its rich wildlife across the river banks. The complex has a 500feet boardwalk with Nipah Atap roofing and a river jetty providing a comfortable river cruise. Getting Here By Road or Car The safari is located about 100km south of www.kioskmagazine.net 10


‫با چه کسی باید تماس گرفت‬ Sarawak Tourism Office +6082-246 575 / 775 mtpbkch@tourism.gov.my

‫ برای اینکه‬.‫ این تقاطع سانگای پالنت الت نام دارد‬.‫رفت و آمد است‬ ‫ کیلومتر باقیمانده به دفتر پارک را طی کنید باید دوباره وسیله نقلیه‬9 ‫ بهترین راه این است که در مسیر برای یک خودرو دست‬.‫سوار شوید‬ ‫ با قایق اجاره ای نیز می توانید از شهر‬،‫ به غیر از آن‬.‫تکان بدهید‬ ‫ بهترین راه برای شما اجاره‬،‫ با این حال‬.‫بینتولو به این پارک بروید‬ .‫یکروزه یک تاکسی یا خودرو شخصی است‬

‫پارک ملی سیمیالجائو‬

‫پارک ملی سیمیالجائو‬

‫ دقیقه با بینتولو فاصله‬45 ‫پارک ملی سیمیالجائو تنها‬ ‫دارد و برای افرادی که می خواهند آخر هفته خود را به‬ ‫دور از شلوغی ها بگذرانند و در منطقه مرکزی ساراواک‬ ‫ یکی از زیباترین مناطق‬.‫ محل بی نظیری است‬،‫باشند‬ ‫ساحلی مالزی در این پارک واقع شده است؛ سواحل‬ ‫شنی و سنگی سپید و طالیی بکر که مایل ها امتداد دارد‬ .‫و به دریای جنوب چین مشرف است‬ ‫ هکتار‬7,064 ‫ به ثبت رسید و‬1978 ‫این پارک در سال‬ ‫از جنگل های ساحلی بکر را پوشش داده است؛ این‬ ‫پارک از سانگای لیکائو در جنوب تا رود سیمیالجائو در‬ ‫ کیلومتری مملو از‬30 ‫ محدوده‬.‫شمال کشیده شده است‬ ‫گیاهان و جانوران مختلفی است و تجربه شگفت انگیز‬ ‫گردش در ساحل وسیع و بکر را برای شما فراهم می‬ .‫کند‬ ‫ تانگور و‬،‫ گونه از پستانداران از قبیل گیبون‬24 ‫طبق گزارشات‬ ‫ یکی از مهم‬.‫ جزء جانوران خاکی این پارک هستند‬،‫میمون دم دراز‬ .‫ترین خزندگان این پارک کروکودیل آب شور است‬ ‫ گونه پرنده در این پارک یافت شده اند که منقار‬230 ‫طبق گزارشات‬ ‫شاخی و پرندگان آبی مهاجر مانند طوفان لک لک شامل آنها می‬ ‫ اگر خوش شانس باشید می توانید دلفین هایی که از بین موج‬.‫شوند‬ ‫ الک پشت‬،‫ گاهی اوقات‬.‫های دریا بیرون می آیند را مشاهده کنید‬ .‫های سبز برای تخم گذاری به ساحل می آیند‬

‫رسیدن به اینجا‬ ‫از راه زمینی‬

S

imilajau National Park Similajau National Park, just 45 minutes from Bintulu, provides a great weekend getaway for the people within the central region of Sarawak. It has one of the most beautiful coastal areas in Malaysia with miles of unspoiled white and golden sand and rocky beaches facing the South China Sea. Gazetted in 1978, it covers 7,064 hectares of virgin coastal forest, starting from Sungai Likau in the south to Similajau River in the north. Spanning 30km, it is abundant in flora and fauna and offers you a wonderful experience exploring miles and miles of empty beach. The terrestrial fauna of the park boasts 24 recorded species of mammals, such as gibbons, banded langurs and longtailed macaques. A very noteworthy reptile found here is the Saltwater Crocodile.

Syarikat ‫خدمات اتوبوس عمومی شرکت اتوبوسرانی‬ ‫ بین شهر‬Bus Bintulu Sdn Bhd. (SBBS) ‫ در‬،‫) می رود‬RH Jarau( ‫بینتولو و تقاطع جاده ای که به پارک‬ ally, green turtles come ashore to lay their eggs. Getting Here By Road

A public bus service operated by Syarikat Bus Bintulu Sdn Bhd. (SBBS) plies between Bintulu town and the junction of the road leading to the Park (RH Jarau). The junction is called Sungai Plant Lot. You need additional transport for the last

9km to the Park Office. Hailing a ride is your best bet. Alternatively, a chartered boat takes you there from Bintulu town. However your best bet - by far - is to either charter a taxi for the day or hire a car. Who To Contact Sarawak Tourism Office Phone: +6082-246 575 / 775 Email: mtpbkch@tourism.gov.my

Similajau National Park

The Park has also recorded 230 species of birds, which include hornbills and migratory water birds like Storms Stork. If you’re lucky, you might be able to see dolphins out amongst the waves. Occasionwww.kioskmagazine.net 12


‫کیوسک مجلل‬

‫گرانقیمت ترین‬ ‫گیتار دنیا‬ ‫(‪ 2.8‬میلیون دالر)‬ ‫یک گیتار که روی آن چندین امضاء صورت گرفته‬ ‫در یک حراجی در شهر دوهۀ کشور قطر با قیمت‬ ‫باورنکردنی ‪ 2.8‬میلیون دالر فروخته شد‪ .‬این‬ ‫ساز در سال ‪ 2004‬برای کمک به آسیب دیدگان‬ ‫فاجعۀ تسونامی به حراج گذاشته بود که توانست‬ ‫رکورد قبلی را که در دست اریک کلپتون با قیمت‬ ‫‪ 959,500‬دالر بود را بشکند‪.‬‬ ‫به اساس گفته های وبسایت ‪ Fender‬ایده از‬ ‫آنجایی شروع شد که ‪ Fender‬اروپایی جمی‬ ‫کرامپتون با برایان آدامز تماس گرفت تا بفهمد که‬ ‫چگونه مردمانیکه در صنعت موسیقی کار میکنند‬ ‫میتوانند به قربانیان چنین حادثۀ طبیعی وحشتناکی‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫برایان دفترچه تلفنش را برمیدارد و به ‪ 19‬تا از هنرمندان‬ ‫‪ Rock‬معروف زنگ میزند و از آنها میخواهد تا یک گیتار‬ ‫سری استاندارد فندر استراتوکستر را امضاء کنند تا توسط جمی‬ ‫و فندر یوروپ اهدا شود‪ .‬بعضی از هنرمندانی که روی گیتار را‬ ‫امضاء کرده اند افرادی چون‪ :‬جیمی پیج‪ ،‬اریک کلپتون‪ ،‬میک‬ ‫َجگر‪ ،‬برایان آدامز‪ ،‬کیت ریچاردز‪ ،‬پول مک کارتنی‪ ،‬و ستینگ‬ ‫میباشند‪.‬‬

‫‪Luxury KIOSK‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪ost‬‬ ‫‪Expensive‬‬

‫‪Home For Rent‬‬ ‫‪in NYC‬‬ ‫‪The most expensive Woolworth‬‬ ‫‪Mansion is one of the three mansions‬‬ ‫‪built in early 20th century on‬‬ ‫‪Manhattan’s opulent Upper East Side‬‬ ‫‪by dime store magnate Frank Winfield‬‬ ‫‪Woolworth for his daughters.‬‬ ‫‪This house which was built for his‬‬ ‫‪daughter Helena was once dubbed‬‬ ‫‪New York’s most expensive house.‬‬ ‫‪It was put up on the market for sale last‬‬ ‫‪year with a whopping price tag of $90‬‬ ‫‪million. Since the mansion could not‬‬ ‫‪find a buyer at the price it has now been‬‬ ‫‪made available for rent at a stunning‬‬ ‫‪$150,000 a month.‬‬ ‫‪The rent may seem extraordinary to a lot‬‬ ‫‪of people but so is the property.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 14‬‬


https://itunes.apple.com/us/ app/disney-infinity-action!/ id614820205?mt=8 ‫با این اپ دیزنی اکشن میتونید یه انیمیشن درست‬ ‫کنید و خودتون هم در کنار شخصیتهای معروفی مثل‬ ‫ سالی از‬,Mr Incredible ‫آقای شگفت انگیز یا‬ ‫ و جک اسپرو از‬Monsters Inc ‫شرکت هیوالها یا‬ .‫دزدان دریایی کارئیب هنر نمایی کنید‬

‫مقایسه آنالین درآمد یا ثروتتون‬ http://www.globalrichlist.com/

‫ثبت تجربه ها در سفر‬ ‫کیوسک وب‬

‫انیمیشن‬

http://www.routeshoot. com

‫اين سایت بهتون امکان این رو میده که درآمد یا‬ .‫ثروتتون رو با بقیۀ آدمهای دنیا مقایسه کنید‬

‫اپلیکیشنی برای ثبت تجربه ها در سفر که این کار رو با استفاده‬ .‫از جی پی اس و نقشه ی موجود در اپ انجام می ده‬

more special than your average Lumia. The 5-inch display has full HD (1,920 x 1,080) resolution, and it really pops.This is about as small as a 1080p Windows Phone can comfortably be. The live tiles would just be too tiny at smaller sizes.

The camera is a 20-megapixel imager, just like the Lumia 1520’s. It has the same option to use the standard camera app or the Nokia Camera, which includes onscreen controls for changing your ISO, white balance and other professional settings. Photos look very sharp on the screen. If your lighting is good enough and your hands are steady, you’ll be able to see lots of detail even when you zoom in. The results are not as good as the 1020’s 41-megapixel photos — but in a photo of a crowded room, I was able to see that a speck on a laptop in the background was actually an Apple logo.

Technology KIOSK

N

okia Lumia 930:

Is This the Future of Windows Phone? Nokia phones can be a little extreme. The Lumia 1020 has a camera with a ridiculous amount of resolution. The Lumia 1520 is crazy large. Even the company’s feature phones have some wild colors and price points. That’s why it was refreshing to check out the Nokia Lumia 930. It’s a phone that has a good screen and specs, but isn’t dominated by any one feature. Very similar to the Nokia Icon, the Lumia 930 is a solid, modern Windows Phone that feels good to use. When you pick up the Lumia 930, you can tell it’s a Nokia phone from the feeling of the colored matte backside, the combination of soft curves and harder front edges, and the girth, which is slightly thicker than most smartphones these days. Once you turn on the screen, however, you can tell this phone has something a little more special than your average Lumia. Once you turn on the screen, however, you can tell this phone has something a little

Apps, photos and media-rich websites look excellent on the screen. Those sites load fast, too. Calling up the New York Times website — the desktop version, complete with photos, ads and the stock ticker — took just a second or two, thanks in large part to the phone’s Qualcomm Snapdragon 800 chip.

www.kioskmagazine.net 16


‫کیوسک معماری‬

‫چند اشتباه بزرگ در دکوراسیون آشپزخانه منزل‬ ‫اشیای کسل کننده انتخاب نکنید‬ ‫چیز جالب یا خالقانه ای انتخاب کنید‪ .‬میک دو جیولیو‪ ،‬طراح و دکوراتور‬ ‫می گوید‪« :‬بهترین آشپزخانه ها روح دارند و چیزی گرم‪ ،‬دلپذیر و شخصی‬ ‫در آنها فرد را جذب می کند‪ .‬هر پروژه ای دارای چیزی جذاب و خالقانه‬ ‫است‪ .‬فقط به کابینت و پیشخوان اهمیت ندهید‪ .‬کل آشپزخانه باید مطبوع‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫کابینت هایی انتخاب نکنید که خیلی پایین تر از سقف باشند‬ ‫می توانید کابینت ها را تا سقف برسانید‪ .‬جوآن شیندلر می گوید‪« :‬کابینت‬ ‫ها غبار و لوازم غیرالزم را جمع می کنند‪ ».‬کابینت هایی که ارتفاع بلندی‬ ‫دارند می توانند حداکثر فضا را در اختیار شما بگذارند و درب های شیشه ای‬ ‫آنها به آشپزخانه حس فضای باز می دهد‪.‬‬ ‫زیاده روی نکنید‬ ‫بدانید که چه زمانی باید دکوراسیون را تمام کنید‪ .‬در دکوراسیون آشپزخانه‬

‫افراط نکنید‪ .‬اشیای تزئینی اضافی را حذف کنید‪.‬‬ ‫لوازم آشپزخانه استیل را زیاد در دید نگذارید‬ ‫از کابینت ها برای پنهان کردن لوازم آشپزخانه استفاده کنید‪ .‬جنس استیل‬ ‫انتخاب خوبی است‪ .‬ولی باید با ریتم قراردهی وسایل دیگر هماهنگی‬ ‫داشته باشد‪ .‬نمای استیل در جای جای آشپزخانه منظره خوبی ندارد و باعث‬ ‫می شود که آشپزخانه کوچک به نظر برسد‪.‬‬ ‫فکر نکنید همیشه هر چه آشپزخانه بزرگتر باشد بهتر است‬ ‫آشپزخانه کوچک هم برای شما همان کار آشپزخانه بزرگ را انجام می‬ ‫دهد‪ .‬آشپزخانه ای که با مواد و اشیای با کیفیت طراحی شده و جزئیات‬ ‫فکر شده ای دارد باعث می شود که حتی کمترین فضا برای شما بهترین‬ ‫کاربری را داشته باشد‪.‬‬ ‫دیوارها را پر از کابینت نکنید‬ ‫کمی فضا برای نفس کشیدن بگذارید‪ .‬اغلب نیاز نیست که کل فضای‬

‫آشپزخانه را با کابینت پر کنیم‪ .‬یک طراحی خوب عبارتست از تعادل بین‬ ‫ذخیره سازی‪ ،‬کارکرد و زیبایی شناسی‪ .‬برای مثال می توانید باالی سینک‬ ‫ظرفشویی را کابینت نگذارید تا فضایی برای نفس کشیدن داشته باشید!‬ ‫دنبال کیفیت پایین نباشید‬ ‫برای کابینت های زیبا و با کیفیت سرمایه گذاری کنید‪ .‬به این موضوع فکر‬ ‫کنید که شما تمام مدت در حال باز کردن و بستن درب کابینت ها هستید‪.‬‬ ‫کابینت های محکم و زیبا انتخاب کنید‪ .‬چوب سخت‪ ،‬جالی خوب و‬ ‫لوالهای محکم نقش اساسی دارند‪.‬‬ ‫باالی اجاق گاز را خالی نگذارید‬ ‫روی دیوار اجاق گاز کابینت تعبیه کنید و در دو طرف آن حتم ًا پیشخوان‬ ‫بگذارید‪ .‬وقتی غذایی را از فر درمی آورید می خواهید آن را کجا بگذارید‪.‬‬ ‫در کنار اجاق گاز حتم ًا باید کابینت و پیشخوان وجود داشته باشد‪.‬‬

‫‪Architecture KIOSK‬‬

‫‪A Modern Oak Wood Kitchen in Los Angeles‬‬ ‫‪ize it doesn’t have to be perfect. It’s still‬‬ ‫‪fine,” he says.‬‬ ‫‪Farmhouse Sink‬‬ ‫‪Kohler’s farmhouse sink is paired with‬‬ ‫‪Perrin & Rowe’s Bridge faucet in polished‬‬ ‫‪nickel.‬‬ ‫‪Pot Filler‬‬ ‫‪Pot filler by Perrin & Rowe. “After I cook‬‬ ‫‪something, I like to put water in the pan‬‬ ‫”‪right away so it’s easier to wash later.‬‬ ‫‪Oak-Paneled Refrigerator‬‬ ‫‪The rift-cut white oak paneling masks a‬‬ ‫‪Sub-Zero 736TCI, with freezer drawers.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 18‬‬

‫‪Nonmatching Lighting‬‬ ‫‪“At first we thought all the light fixtures‬‬ ‫‪should match, but then we decided a‬‬ ‫‪different fixture over the breakfast table‬‬ ‫‪would create more intimacy,” Hefner‬‬ ‫‪says. Aspen Iron ceiling lights on the‬‬ ‫‪left feel a little more old-fashioned than‬‬ ‫‪the Bryant billiard fixture, both by Visual‬‬ ‫‪Comfort. Wall paint is Pratt & Lambert’s‬‬ ‫‪Chalk Gray.‬‬ ‫‪Modern Cabinets and Old-Fashioned‬‬ ‫‪Pulls‬‬ ‫‪The wood cabinets have contemporary‬‬ ‫‪lines but old-fashioned drop-pull handles‬‬ ‫‪and tongue-and-groove detailing. “It just‬‬ ‫‪softens it,” says architect William Hefner.‬‬ ‫‪“I used to be pretty particular about how‬‬ ‫‪things got stacked inside, but now I real-‬‬

‫‪We live in the era of the white kitchen.‬‬ ‫‪But with a fireplace and oak cabinets,‬‬ ‫‪William Hefner’s modern Los Angeles‬‬ ‫‪kitchen makes a compelling case for‬‬ ‫‪the beauty of wood.‬‬ ‫‪Kitchen with a View‬‬ ‫‪Hefner’s wife and business partner,‬‬ ‫‪Kazuko Hoshino, designed the wood-and‬‬‫‪steel breakfast table and the bench — it’s‬‬ ‫‪longer, so there’s more room to hang out.‬‬ ‫‪Faux-leather fabric on bench and 1940s‬‬ ‫‪Italian chairs, Barcelona by Innovations.‬‬ ‫‪Marble Island and Backsplash‬‬ ‫‪Architect William Hefner made a stain‬‬‫‪less-steel cover plate for the hood and‬‬ ‫‪framed the range area with Calacatta‬‬ ‫‪gold marble, to balance all the wood. Wolf‬‬ ‫‪60-inch range.‬‬


‫یکی از معضالت دیگر زنان در دوران یائسگی کاهش‬ ‫توده استخوانی و افزایش خطر ابتال به پوکی استخوان‬ ‫ که ورزش احتمال این خطر را نیز کاهش داده و‬،‫است‬ .‫موجب حفظ توده استخوانی می شود‬

WOMEN NEED TO EXERCISE

W

HY WOMEN NEED TO EXERCISE

Women know they need exercise, but who has the time? Balancing a career, a family and everything in between often causes women’s personal needs to take a back seat to other concerns. There are numerous reasons why women need to include exercise into their daily routines. Of course, there is the obvious benefit of shaping a slimmer body but did you know that exercise for women has also been proven to alleviate depression, help prevent colon cancer and boost your immune system? In addition, regular exercise for women helps prevent osteoporosis by strengthening their bones. Many women find that exercise relieves the symptoms of premenstrual tension (PMT), painful periods as well as preand post-menopausal symptoms.

‫ فرم بدن زنان به دلیل عدم ترشح هورمون استروژن‬،‫بعد از یائسگی‬ ‫ به جز در کسانی که ورزش می کنند و‬.‫دستخوش تغییر می شود‬ ‫ چاقی به صورت‬،‫ در سایر زنان یائسه‬،‫مراقب رژیم غذایی خود هستند‬ ‫ چاقی سیبی شکل (مدل چاقی‬.‫چاقی شکمی (سیبی شکل) خواهد بود‬ ‫مردانه) در مقایسه با چاقی گالبی شکل (مدل چاقی زنانه) خطرناک‬

Women who are physically fit before and during pregnancy often have less severe back and labor pain and experience easier deliveries than women who are unfit. Further, fit mothers-to-be are less apt to become overweight and regain their pre-pregnancy figures much more quickly after giving birth.

‫ضرورت ورزش برای زنان‬ ‫بر اساس دستور العمل مرکز بین المللی پیشگیری و کنترل‬ ‫ ساعت در‬۲.۵ ‫ همه افراد بزرگسال باید حداقل‬،‫بیماری ها‬ ‫ اما اغلب افراد‬.‫هفته ورزش و فعالیت فیزیکی داشته باشند‬ .‫به ویژه زنان از ورزش کردن سرباز می زنند‬

‫کیوسک ورزش زنان‬

‫محققان توصیه می کنند زنان در سنین قبل از یائسگی و پس از آن به‬ .‫ روز در هفته ورزش کنند‬۴ ‫ تا‬۳ ‫طور منظم و حداقل‬

‫ خطر سرطان سینه را‬،‫در برخی مطالعات مشاهده شده است که ورزش‬ ‫ بر اساس این تحقیقات ورزش در پیشگیری‬.‫در زنان کاهش می دهد‬ ‫ یکی اثرات فیزیکی‬.‫ به دو دلیل حائز اهمیت است‬،‫از سرطان سینه‬ ‫مستقیم آن درپیشگیری از این بیماریست و دیگری اثر غیر مستقیم‬ .‫آن از طریق پیشگیری از افزایش وزن به ویژه در زنان یائسه است‬ ‫افزایش وزن و ابتال به چاقی یک عامل خطر در ابتال به انواع سرطان‬ .‫ها می باشد‬

،‫عدم تحرک و فعالیت فیزیکی خطر ابتال به مرگ زودرس‬ ‫ دیابت نوع دو‬،‫ بیماری های قلبی‬،‫ افسردگی‬،‫سکته مغزی‬ .‫و برخی سرطان ها را در بزرگساالن افزایش می دهد‬

running, climbing stairs, kickboxing, yoga, cycling at a moderate pace and other recreational pursuits help women to stay healthier, happier and more productive as compared to their sedentary counterparts.

In addition to improving their appearance and overall health, many women say that exercise helps to boost their selfconfidence in all aspects of their lives. Mary McElroy, professor of kinesiology at Kansas State University says, “Exercising gives women a sense of accomplishment, which is related to self-esteem. It can have a powerful effect on self-image. I would take the benefits of exercise beyond health. Exercise is an important component of one’s quality of life.” In recent years, there has been a boom in the variety of workouts for women as well as an increased availability of exercise and physical recreational options, including online fitness programs--primarily because more and more women are taking a serious interest in keeping themselves fit and strong. Studies have shown that a combination of cardio and strength and flexibility training including walking,

www.kioskmagazine.net 20

Women`s Sport KIOSK

.‫تر است‬


‫خواص ضد میکروبی موجود در زیتون و روغن زیتون به مبارزه علیه‬ ‫ پژوهش ها‬.‫باکتری ای که موجب زخم معده می شود کمک می کند‬ ‫ثابت کرده سطح باالی پلی فنول های زیتون از معده در برابر هشت‬ ‫ سه نوع از این باکتری نسبت‬.‫نوع باکتری (زخم معده) حفاظت می کند‬ .‫به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند‬

‫روغن زیتون حاوی بیوفنول هاست که از کلسترول بد جلوگیری می‬ ‫ کلسترول‬.‫ کلسترول بد نقش مهمی در پیشرفت بیماری قلبی دارد‬.‫کند‬ ‫بد اکسیداتیو را تقویت می کند که موجب متصلب شدن جدار شریانها‬ ‫ بیوفنول موجود در روغن زیتون فشار خون را کاهش می‬.‫می شود‬ .‫ بنابراین از رشد پالک شریانی جلوگیری می کند‬.‫دهد‬

‫ خوردن زیتون جذب آهن را تقویت می کند‬-5

‫ درد را کاهش می دهد‬-3

‫زیتون حاوی مقدار قابل توجهی آهن است که عامل مهمی در ایجاد‬ ‫ این پروتئین اکسیژن را به سراسر بدن از طریق‬.‫هموگولوبین است‬ ‫ آهن همچنین به ساختن آنزیمی برای تنظیم‬.‫جریان خون می رساند‬ ‫عملکرد ایمنی بدن است کمک می کند و به رشد شناختی کمک‬ .‫می کند‬

‫ ثابت شده‬،‫زیتون حاوی ترکیبی است که اولیوکانتل نامیده می شود‬ ‫ عملکرد آن شبیه به‬.‫این ترکیب خاصیت ضد التهابی قوی دارد‬ ‫ روغن زیتون به طور طبیعی التهاب دردهای مزمن را‬.‫ایبوبروفن است‬ ‫ روغن زیتون می تواند برای تسکین درد‬.‫کاهش می دهد مانند آرتروز‬ .‫به رژیم روزانه اضافه شود‬

5

‫ خاصیت زیتون و‬5 ‫روغن زیتون‬ ‫زیتون و روغن زیتون سرشار از آنتی اکسیدانهای فلونیک‬ ‫هستند به عالوه ترکیب های ضد سرطان است‬ ‫ پوست و پستان‬،‫ از شما در مقابل سرطان روده بزرگ‬-1 ‫محافظت می کند‬ ‫زیتون و روغنش همچنین حاوی سطح باالیی از اسید چرب اشباع‬ ‫نشده و اسید اولئیک است که بیماری مزمن و التهاب مفرط را کاهش‬ ‫ ترکیب های موجود در زیتون همچنین اثرات مخرب رادیکال‬.‫می دهد‬ .‫های آزاد را خنثی می کند‬

r ea sons why extra virgin olive oil is good f o r y o u

Opinions differ, industries compete and health advice keeps changing; it’s hard keeping track of which oils ain’t oils. Only one has unparalleled credentials: extra virgin olive oil still reigns supreme after thousands of years. 1. It’s healthier than other oils Olive oil is present in the flesh of the fruit. The vast majority of other oils are present in the seeds – canola, sunflower, sesame and so on – making extraction a lot harder. Likening olive oil extraction to “squeezing fruit juice,” Leandro Ravetti, Chief Oil Maker of the award-winning Cobram Estate Extra Virgin Olive Oils, says, “The technology for seed oil extraction is very recent and much more aggressive, [using] solvents and chemical refinement.” He adds, “Extra virgin olive oil still contains all the goodness and natural attributes that are present in the olive fruit. [...] All those other oils are just fat, almost like lubricant.”

2. It’s all natural Extra virgin olive oil is the purest oil you can get. According to Ravetti, extra virgin should be, “oil that’s produced when you crush olives: there are no chemicals added; no temperature treatments; the fruit is disease-free, harvested at the right time and processed immediately.” Extra virgin olive oil is stringently screened. The oil’s chemical composition is tested and must pass a large number of standards in order to qualify. If the harvested fruit has imperfections, disease, or was rotting on the ground, it needs to be rectified in production, making it refined oil, stripped of its natural components and benefits. “Anything that doesn’t say ‘extra virgin olive oil’ is refined oil,” stresses Ravetti. 3. It has the best balance of fatty acids “The fatty acid profile of extra virgin olive oil has been researched by doctors for hundreds of years,” says Ravetti, an agricultural engineer whose expertise in the industry spans two decades. “The final conclusion is that the best balance of the different fatty acids is very

‫کیوسک رژیم‬

‫ روغن زیتون برای قلب مفید است‬-2

much what olive oil has naturally.” 4. It’s rich in vitamins Extra virgin olive oil is rich in monounsaturated fat, antioxidants and vitamin E. Monounsaturated fat helps lower bad cholesterol and acts as a preventative agent in a number of cardiovascular diseases and some cancers. 5. It’s a natural food enhancer As enthusiastic bread dippers know, extra virgin olive oil is scrumptious on its own. It’s also a natural food enhancer. “Good quality extra virgin olive oil makes vegetables taste better, it makes salads taste better,” says Ravetti. “So it’s easier to eat higher quantities of those foods. For instance, the Mediterranean diet has a higher proportion of salad and vegetables and fish well dressed in olive oil.”

www.kioskmagazine.net 22

Diet KIOSK

‫ زیتون و روغن زیتون از شما در برابر زخمها حفاظت‬-4 ‫می کنند‬


‫کیوسک ماشين‬

2016 ‫ برای‬X7 ‫ب ام و‬ ‫ این‬.‫ دیده بودیم‬X5 eDrive ‫که پیش نمایش آنرا قبال در مفهومی‬ TwinPower ‫هیبریدی به احتمال فراوان با انجین چهار سیلندر‬ ‫ مصرف‬،‫ ثانیه‬7.0 ‫ عرضه می شود؛ با شتابی کمتر از‬Turbo ‫ کیلومتر در حالت‬30 ‫ لیتر و با قابلیت پیمایش‬3.8 ‫متوسطی معادل‬ .‫الکتریکی‬ ‫ خط تولید اسپارتانبرگ شاهد مدل‬،‫ هیبریدی‬X5 ‫اما در کنار این‬

‫اعالم رسمی خبر تزریق سرمایه یک میلیارد دالری به‬ ‫تنها خط تولید ب ام و در ایاالت متحده یعنی کارخانه‬ ‫ با‬،‫) در کارولینای جنوبی‬Spartanburg( ‫اسپارتانبرگ‬ ! . . . ‫یک سورپرایز خیلی خاص همراه بود‬ ‫ شود‬X5 plug-in ‫بخشی از این سرمایه گذاری باید صرف تولید‬

Lada X-ray Concept 2013

AvtoVAZ has recently pulled the wraps off the LAda X-Ray Concept during the 2014 Moscow Motor Show, which is a first look into a crossover that might hit the production line. The Russian based automaker didn’t lose time and after revealing the El Lada electric vehicle, the company has also pulled the wraps off a very interesting concept, named the Lada X-Ray, which is announcing the future design philosophy of the carmaker. The Lada X-Ray has been designed by

Steve Mattin, who is responsible for many Volvo and Mercedes-Benz vehicles and the designer lines are mixing the front bumper with the headlamps in order to give birth to a futuristic look which is revealing the “X” from its name. According to the car manufacturer, the X-Ray’s lines are representing the future design philosophy of the company and this design is expected to debut sometimes in 2015. The interior of the Lada X-Ray is getting the same lines as the exterior but

high quality materials have been used here which, together with the leather upholstery, create a premium car feeling. The futuristic multimedia system hasn’t been left aside either. Honestly we hope that the Lada X-Ray will hit the production line in this shape but, considering the influence of Renault-Nissan into AutoVAZ, this might never happen or, if it does, the model might become something similar to the Dacia Duster.

www.kioskmagazine.net 24

Car KIOSK

‫ باالخره مدیران آلمانی آمدن بزرگترین‬.‫جدید دیگری نیز خواهد بود‬ ‫ را تایید کردند که البته زودتر‬X7 ‫ یعنی‬X ‫و لوکس ترین سری‬ ‫ با اینکه هنوز هیچ‬.‫ نمی توان آنرا در خیابان ها دید‬2016 ‫از سال‬ ‫جزئیاتی از این شاسی بلند منتشر نشده اما گفته می شود که احتمال‬ .‫ بسیار زیاد است‬7‫ یا سری‬5‫استفاده از پلتفرم نسل آتی سری‬


‫کیوسک زبان‬

‫‪Wiped out‬‬ ‫خسته‪ ،‬هالک‪ ،‬از نفس‪/‬پا افتاده‬ ‫‪---------‬‬‫‪I need to rest, I'm wiped out‬‬ ‫باید کمی استراحت کنم‪ .‬از پا افتادم‬

‫‪Wear more than one hat‬‬ ‫بیش از یک مسئولیت‪/‬پست داشتن‬ ‫‪---------‬‬‫‪He wears several hats‬‬ ‫‪right‬‬ ‫چند سمت و شغل مختلف داره‬

‫‪Language KIOSK‬‬

‫‪I wouldn't be seen dead...‬‬ ‫اگر بمیرم هم ‪...‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪I wouldn't be seen dead in‬‬ ‫‪straw hat‬‬ ‫اگر بمیرم هم کاله حصیری سرم نمی گذارم‬

‫‪Get the sack‬‬ ‫اخراج شدن‪ ،‬کار خود را از دست دادن‬ ‫‪--------‬‬‫‪He got the sack for stealing‬‬ ‫به خاطر دزدی اخراج شد‬

‫‪Rip somebody off‬‬ ‫کسی را چاپیدن‪ ،‬کسی را لخت کردن‪ ،‬سر‬ ‫کسی را کاله گذاشتن‬ ‫‪---------‬‬‫‪They really ripped us off at‬‬ ‫‪that hotel‬‬ ‫توی آن هتل حسابی ما را چاپیدن‬

‫‪www.kioskmagazine.net 26‬‬

‫‪Tie the knot‬‬ ‫عروسی کردن‪ ،‬طوق ازدواج را به گردن‬ ‫انداختن‬ ‫‪---------‬‬‫‪She's planning to tie the knot‬‬ ‫‪with her German fiance next‬‬ ‫‪month‬‬ ‫او قصد دارد با نامزد آلمانی اش ماه آینده‬ ‫عروسی کنه‬


‫کیوسک فال‬

‫کیوسک فال ماهانه‬

‫فروردین‬

‫مرداد‬

‫شما در این روزهای اخیر شکایت‌ها و صداهای زیادی را‬ ‫از اطرافیان‌تان شنیده‌اید‪ ،‬که باعث ناراحتی شما شده است‪.‬‬ ‫اما شما به شخصی نیازمندید که به صحبت‌های شما گوش‬ ‫دهد‪ ،‬شما را درک کند و وضعیتی را که در آن قرار گرفته‌اید‬ ‫را درک کند‪ .‬شما این موضوع را می‌توانید با شخصی که‬ ‫احساس صمیمت بیشتری با او دارید در میان بگذارید تا‬ ‫ي های آرام و هم‬ ‫شما را در این مسیر یاری دهد‪ .‬موسیق ‌‬ ‫چنین موزیک‌هایی که دوست دارید می‌تواند تا حد زیادی‬ ‫باعث آرامش روحی شما شود تا شکایت و سخن‌های‬ ‫دیگران را فراموش کنید‪.‬‬

‫شما در این روزها اعتمادهای نابه جا و نادرستی را به افراد‬ ‫متفاوت می‌کنید‪ .‬بهتر است این کارتان را ترک نمایید زیرا‬ ‫در غیر این صورت شکست بزرگی در تقدیر شما به چشم‬ ‫می‌خورد‪ .‬شما بیش از حد به افرادی که بر سر‬ ‫راه تان قرار می‌گیرند خوش بین هستید اما در قرن ‪۲۱‬‬ ‫بهتر است استراتژی خود را تغییر دهید زیرا دیگر افراد ساده‬ ‫دل نیستند‪.‬‬

‫آذر‬ ‫شما در این روزها توقعات زیاد یا بیش از حدی را‪ ،‬از‬ ‫دیگران برای خودتان طلب می‌کنید‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫شده است که شما صبر‪ ،‬استقامت تان را در برابر مشکالت‬ ‫از دست بدهید‪ .‬باید این موضوع را بخاطر داشته باشید که‬ ‫هر شخصی به تنهایی مسئول زندگی خود و‬ ‫خانواده اش می‌باشد‪ ،‬دیگران هیچ گونه تعهدی در قبال‬ ‫شما ندارند‪ .‬پس به جای یاس و نا امیدی خودتان زندگی‬ ‫تان را بسازید‪.‬‬

‫اردیبهشت‬

‫شهریور‬

‫دی‬

‫اگر کسی به شما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما می‌شود و‬ ‫سریعا به دفاع از خود بر می‌خیزید اما بهتر است این حالت‬ ‫عصبانیت و بر آشفتگی تان را کنار بگذارید تا بتوانید دید‬ ‫بهتری نسبت به مسائل مختلفی که برای تان پیش می‌آید‬ ‫داشته باشید‪ .‬اگر شخصی به شما فرمانی دهد و شما آن را‬ ‫اجرا نمایید اصال بدین معنا نمی‌باشد که شما ترسو و بزدل‬ ‫هستید این تفکر غلط را به دور بیاندازید‪ .‬شما به حدی‬ ‫از این امر ناراحت می‌شوید که با ادامه ی این کار ممکن‬ ‫است آسیب‌های جدی را به خود وارد سازید‪.‬‬

‫در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود‬ ‫گرفته است‪ ،‬به تمام وقایع‪ ،‬صحبت‌هایی که می‌شنوید‪،‬‬ ‫رفتارهایی که می‌بینید با دیدی منفی نگاه می‌کنید و تصمیم‬ ‫می‌گیرید‪ .‬به همین علت بسیاری از موقعیت‌های خوب و‬ ‫حتی عالی را که در این روزها می‌توانسته است برایتان به‬ ‫وقوع بپیوندد با بد بینی تان آنها را از بین برده‌اید‪ .‬هیجانات‪،‬‬ ‫نیروهای منفی درونی تان را کنترل کنید تا بیشتر از این به‬ ‫شما آسیب نرسانده‌اند‪ .‬سعی کنید آرامش درونی تان را حفظ‬ ‫کنید و بعد تصمیم بگیرید‪.‬‬

‫شما به راحتی می‌توانید زندگی‌تان را اداره کنید و در‬ ‫این راه به کمک کسی نیازی ندارید‪ .‬زیرا بصیرت و‬ ‫بینش فوق العاده قوی نسبت به آینده دارید‪ .‬به طور‬ ‫مستقل و تنها هر زمانی که اراده کنید می‌توانید این کار‬ ‫را انجام دهید‪ .‬رفتارها و گفته‌های شما کامال حساب‬ ‫شده می‌باشد‪ .‬اما یک موضوع را بخاطر داشته‌اید‪ ،‬انسان‬ ‫موجودی اجتماعی ‪ ،‬در کنار افراد دیگر در جامعه است که‬ ‫می‌تواند خود را پیدا کند و به اهداف واالیی که دارد برسد‬ ‫پس نقش افراد را در زندگی تان از یاد نبرید‪.‬‬

‫خرداد‬

‫مهر‬

‫بهمن‬

‫شما در این روزها دارای توانایی و قدرت درونی بسیار‬ ‫زیادی هستید‪ ،‬این امر موجب شده است تا اعتماد به نفس‬ ‫شما پیش از پیش تقویت شود تا افکار و نظرات دیگران‬ ‫راجع به شما تغییر کند‪ ،‬هم چنین سمت و سوی جدیدی را‬ ‫به خود بگیرد‪ .‬این مطلب که شما خود را باور دارید مانند‬ ‫یک سکو عمل می‌کند و شما را به باالترین نقطه پرتاب‬ ‫خواهد کرد‪ .‬فقط باید در رفتار خود دقت داشته باشید تا‬ ‫بتوانید از این سکوی پرتاب به نحو عالی استفاده کنید‪.‬‬

‫شما معموال دوست دارید اولین نفری باشید که کاری‬ ‫را آغاز می‌کنید یا این که کاری را پیشنهاد می‌دهید به‬ ‫همین دلیل دارای ذهنی خالق و پویا هستید‪ .‬متاسفانه‪،‬‬ ‫نظرات دیگران با نظرهای شما مغایرت‌های دارد که گاه‬ ‫شما را دچار سرخوردگی و نا امیدی می‌کنید‪ ،‬اما نا امید‬ ‫نباشید زیرا در روز‌های آتی همه نگاه‌ها به سوی شما‬ ‫بر خواهد گشت‪ ،‬دیگران ارزش وجودی شما را بیشتر‬ ‫درک خواهند کرد و به این موضوع پی می‌برند‪ .‬شما مانند‬ ‫همیشه راه خود را بپیمایید‪.‬‬

‫شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود‬ ‫را با افکار منفی نشان می‌دهید‪ ،‬بهتر است درون و بیرون‬ ‫خود را به یک شکل نشان دهید نه این که درون و بیرون‬ ‫وجودیتان حرف‌های متفاوتی برای گفتن داشته باشند زیرا‬ ‫در این صورت دارای دو شخصیت مختلف می‌شوید‪ ،‬افراد‬ ‫دیگر به خاطر این صفت از شما دوری خواهند گزید‪ .‬بهتر‬ ‫است واقعیت را قبول کنید شما فردی مهربان و دارای‬ ‫افکار مثبت هستید‪ ،‬پس واقعیت وجودیتان را همان طور‬ ‫که هست نشان دهید نه متفاوت‪.‬‬

‫تیر‬

‫آبان‬

‫شما در این روزها باید جانب احتیاط را رعایت بفرمایید تا‬ ‫به بیراهه نروید‪ .‬شما برای این که به مقام‌ها و درجه‌های‬ ‫باال برسید شایستگی الزم را دارید فقط باید احتیاط کنید‬ ‫تا رویدادها و وقایعی که در آینده رخ می‌دهند شما را غافل‬ ‫گیر نکند‪ .‬به صحبت‌های دیگران نیز گوش ندهید زیرا‬ ‫در نهایت کسی که باید تصمیمم نهایی را بگیرد خود شما‬ ‫هستید نه افراد دیگر‪ ،‬پس بهتر تمام تمرکز تان را بر روی‬ ‫مسئله گفته شده جمع نمایید‪.‬‬

‫شما دارای انرژی فوق العاده مثبتی هستید اما از آن‬ ‫استفاده نمی‌کنید‪ ،‬این انرژی در درون شما به حالت سکون‬ ‫و غیر فعال موجود می‌باشد بهتر است هر چه‬ ‫زود تر نیروهای مثبت تان را از خواب بیدار نمایید تا شما را‬ ‫در مسیر زندگی و طی نمودن قله‌های سعادت و خوشبختی‬ ‫یاری دهند‪ .‬به صداهایی که از درونتان می آید گوش فرا‬ ‫دهید تا شما را در مسیر درست قرار دهند‪.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 28‬‬

‫اسفند‬ ‫شما به دنبال یک راه کار جدید برای تغییر زندگی تان‬ ‫هستید‪ .‬این مطلب که شما می‌خواهید استراتژی زندگی‬ ‫تان را عوض کنید فوق العاده نظر مثبتی است اما بهتر‬ ‫است کمی با برنامه ریزی و دقت بیشتر پیش بروید تا در‬ ‫آینده از اینکه برنامه و روش زندگی تان را عوض کرده‌اید‬ ‫ناراحت نباشید‪ .‬در راه تغییر اصال ترس را به خود راه‬ ‫ندهید فقط اول با فکر و برنامه زمان بندی شده به پیش‬ ‫بروید تا طعم شیرین موفقیت را تجربه کنید‪.‬‬


‫کیوسک زییایی‬

‫ناخن‌هایتان را بلند و‬ ‫قوی کنید‬ ‫هنگامی که ناخن‌ها تمیز‪ ،‬سوهان کشیده و الک زده باشند‬ ‫بهترین ظاهرشان را دارند‪ .‬اما پیش از اینکه بخواهید آنها‬ ‫را بیارایید‪ ،‬باید بنای ناخن‌هایتان را قوی کنید‪.‬‬ ‫در این راهنما چند راه را به شما معرفی خواهیم کرد تا در یک چشم‬ ‫بهم زدن‪ ،‬ناخن‌هایی سالم‌تر بدست بیاورید‪.‬‬ ‫ناخن‌هایتان را هیدراته نگاه دارید‪:‬‬ ‫برنامه‌ی غذایی متعادل‪ ،‬مهم؛ و نوشیدن آب فراوان‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫دبورا لیپمن‪ ،‬موسس و مدیر خالق محصوالت زیبایی و لوکس‬ ‫‪ Eponymous‬می‌گوید‪ :‬مهم‌ترین چیز برای تقویت آنها این است‬ ‫که ناخن‌هایتان و کاتیکل‌هایش را هیدراته نگاه دارید‪.‬‬ ‫بیوتین و تقویت کننده‌های دیگر‪:‬‬ ‫مکمل‌های بیوتین با شکنندگی ناخن‌ها از داخل مبارزه‬ ‫می‌کنند! دوریس نونز‪ ،‬متخصص پوست و زیبایی سالن ‪AKS‬‬ ‫نیویورک‪ ،‬پیشنهاد می‌کند که برای رشد مو و ناخن‌هایتان قرص‬ ‫‪ Phytophanere‬را مصرف نمایید‪ .‬اما حتما بخاطر بسپارید که قبل‬ ‫از استفاده از هر نوع دوا و درمانی‪ ،‬آنرا با پزشکتان در میان بگذارید‪.‬‬ ‫عالوه بر چنین محصوالت دارویی‪ ،‬محصوالت و الک‌هایی هم وجود‬ ‫دارد که می‌توانید مستقیما آنها را روی ناخن‌هایتان استفاده کنید‪.‬‬ ‫کاتیکل‌هایتان را ماساژ دهید‪:‬‬ ‫لیپمن می‌گوید از آنجایی که ناخن‌ها در زیر کاتیکل‌ها شکل می‌گیرند‪،‬‬

‫ماساژ اطراف ناخن باعث افزایش جریان خون در آنجا و در نتیجه رشد‬ ‫بیشتر ناخن‌هایتان خواهد شد‪.‬‬ ‫از کاتیکل‌هایتان مراقبت کنید‪:‬‬ ‫نونز توصیه می‌کند که مطمئن شوید کاتیکل‌هایتان را فقط به عقب‬ ‫می‌رانید‪ ،‬آنها را نباید بچینید‪ .‬همچنین مرطوب کردن انگشتتان و‬ ‫ناخن‌ها بیش از یک بار در روز نیز ایده‌آل است‪.‬‬ ‫لیپمن هم پیشنهاد می‌کند که همیشه در کیفتان کرم دست و کاتیکل‬ ‫بهمراه داشته باشید‪ .‬همچنین اضافه می‌کند که هیچگاه نباید صورتتان‬ ‫را بدون استفاده از مرطوب کننده بشویید‪ ،‬با دستانتان هم باید بهمین‬ ‫شکل رفتار نمایید‪.‬‬

‫از شکستن ناخن‌هایتان جلوگیری کنید‪:‬‬ ‫لیپمن هشدار می‌دهد که هیچگاه از ناخن‌هایتان بعنوان ابزار استفاده‬ ‫نکنید‪ ،‬در اینصورت ناخنتان را در معرض خطر شکستن قرار می‌دهید‪.‬‬ ‫بخش سفید ناخن که بعنوان ناحیه‌ی استرس نیز شناخته می‌شود‬ ‫هم‪ ،‬سرانجام سست شده و خواهد شکست‪ .‬توجه داشته باشید که از‬ ‫ناخن‌هایتان به چه منظوری استفاده می‌کنید‪.‬‬ ‫ابزار مناسب انتخاب کنید‪:‬‬ ‫نوع سوهان ناخنی که استفاده می‌کنید خیلی مهم است‪ .‬دکتر دبرا‬ ‫جالیمن می‌گوید که همیشه از سوهان ناخن‌های کریستالی استفاده‬ ‫کنید‪ .‬این نوع سوهان به مالیمت با ناخن شما رفتار خواهد کرد‪.‬‬

‫‪Beauty KIOSK‬‬ ‫‪“My secret for strong nails is to make‬‬ ‫‪sure that I moisturize my hands and‬‬ ‫‪drink lots of water.” --Jenna, 37, Mor‬‬‫‪den, MB, Canada‬‬ ‫‪“I groom my nails weekly. Not by going‬‬ ‫‪to the salon, but by simply taking a nail‬‬ ‫‪file and giving them some shape. I also‬‬ ‫‪soak my hands weekly in olive oil to‬‬ ‫‪keep them moisturized.” --Orencia, 29,‬‬ ‫‪Jamaica, NY‬‬ ‫‪“To get super strong nails, keep them‬‬ ‫‪trimmed, push back your cuticles, al‬‬‫‪ways apply a clear coat, and never bite‬‬ ‫‪them!” --Katie, 35, Fort Wayne, IN‬‬ ‫‪“Solar Oil by Creative Nail Design works‬‬ ‫‪great at keeping my nails and cuticles‬‬ ‫‪healthy. Plus, it’s smells great!” --Leah,‬‬ ‫‪24, Papillion, NE‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 30‬‬

‫‪Get strong nails‬‬

‫‪“Massage your nail beds. (Not the cuticle,‬‬ ‫‪but the actual nail.) It increases blood‬‬ ‫‪flow to your nails, which stimulates nail‬‬ ‫‪growth and keeps them healthier. For‬‬ ‫‪every day maintenance, I use OPI Nail‬‬ ‫‪Envy Natural Strengthener Sensitive and‬‬ ‫‪Peeling formula.” --Eleanor, 36, Cypress,‬‬ ‫‪TX‬‬ ‫‪“Don’t get acrylic nails--they weaken your‬‬ ‫‪natural nails. If you get them because‬‬ ‫‪your nails are weak, they’re just going‬‬ ‫‪to make them weaker.” --Stephanie, 25,‬‬ ‫‪Hendersonville, TN‬‬ ‫‪“To keep my nails from chipping, I apply a‬‬ ‫‪nail strengthening cream called Hard as‬‬ ‫‪Hoof. You can find it at Wal-Mart stores.‬‬ ‫‪I swear by this stuff to keep my nails‬‬ ‫‪healthy!” --Stephanie, 27, Flower Mound,‬‬ ‫‪TX‬‬

‫‪Are your nails brittle and prone to‬‬ ‫‪breaking? Check out these reader tips‬‬ ‫‪to keep your nails strong and sturdy‬‬ ‫!‪— no chipping here‬‬ ‫‪“A few months ago, I bought Sally‬‬ ‫‪Hansen’s No more Breaks, and now my‬‬ ‫‪nails are super long, super strong, and I‬‬ ‫‪haven’t had one break or chip in months‬‬‫‪-even when I slammed my hand in a car‬‬ ‫”!‪door‬‬

‫‪“To keep my nails strong, I paint the in‬‬‫‪side tip of my nail with a clear polish once‬‬ ‫‪every five days. That seems to keep them‬‬ ‫”!‪healthy, and no one can tell I’ve done it‬‬ ‫‪--Kristen, 29, Hudson, WI‬‬ ‫‪“I eat yogurt every morning and the‬‬ ‫‪calcium helps keep my nails strong and‬‬ ‫‪grow faster.” --Mia, 33, Richardson, TX‬‬


‫کیوسک مشاوره‬

‫سالم !‬ ‫در شماره قبل‪ ,‬یکی از دوستان سئوال کرده بود‪:‬‬ ‫آقای دکتر من دارای همسر و ‪ 1‬فرزند هستم‪ .‬سال گذشته‬ ‫بخاطر اختالفاتی که با همسرم داشتم جهت مشاوره نزد شما‬ ‫آمدم و بعد از یک دوره آموزش ‪ 8‬جلسه ای برای من و همسرم‬ ‫خوشبختانه روابطمان عالی شد‪ .‬االن ‪ 6‬ماه است که می توانم‬ ‫بگویم روابط ما نه تنها بسیار خوب شده بلکه عالی است اما من‬ ‫گاهی اوقات یکباره دچار ترس و دلهره میشوم‪ .‬می دانید چرا؟‬ ‫چونکه می ترسم این دوران شیرین و طالیی موقت باشد و به‬ ‫مرور زمان دوباره رابطه ما خراب شود‪ .‬احساس می کنم این‬ ‫آرامش قبل از طوفان است که بزودی طوفان خواهد شد‪.‬‬ ‫آیا نگرانی من بی جاست ؟ آیا ممکن است ما دوباره روابطمان‬ ‫تیره و تار شود و به دوران تلخ گذشته بازگردیم؟ نمی خواهم به‬ ‫من امید کاذب بدهید چون همانطور که می دانید من و همسرم‬ ‫هر دو تحصیلکرده ایم بنابراین نیازمند دالیل علمی و محکم‬ ‫هستیم نه فقط یک دلداری ساده‪ .‬ممنون می شوم اگر نیاز به‬ ‫دوره دیگری هست ما حاضریم دوباره شرکت کنیم فقط به ما‬ ‫تضمین بدهید که آیا روابط عالی ای که داریم پایدار خواهد ماند‬ ‫یا خیر؟‬

‫در پاسخ به این دوست عزیز ما ‪ 3‬نکته مهم را در ایجاد‬ ‫یک رابطه عالی(‪ )Great Relationship‬توضیح دادیم‪:‬‬ ‫نکته اول‪ :‬قوانین زندگی مانند قوانین علمی ثابت و پایدار هستند و شما‬ ‫باید این قوانین را بدانید و از آنها بهره ببرید‪ ،‬مثل قانون یک پنجم و‬ ‫قانون یک هشتم ‪(.‬لطفا برای اطالع از این قوانین به شماره قبل مجله‬ ‫کیوسک مراجعه کنید)‬ ‫نکته دوم‪ :‬تالش تالش تالش‪ :‬شما باید برای ساختن یک رابطه خوب‬ ‫تالش کنید‪.‬‬ ‫نکته سوم‪ 5 :‬کلید اصلی را در ایجاد روابط عالی بیاموزید‪.‬‬ ‫حال همانطور که در شماره قبل قول داده بودیم تا در باره ‪ 5‬کلید اصلی‬ ‫یک رابطه عالی صحبت کنیم‪ ،‬در این شماره ‪ 5‬کلید رابطه عالی را‬ ‫توضیح می دهیم‪:‬‬ ‫•کلید اول‪ " :Decide Don’t Slide :‬تصمیم بگیر – عبورنکن‪.‬‬ ‫تصمیم بگیرید «مشکالت قابل حل» خود را حل کنید و از کنار آنها‬ ‫بسادگی عبور نکنید‪.‬‬ ‫•کلید دوم‪:Do Your Part:‬شما سهم خودتان را انجام دهید‪.‬‬ ‫سهم شما بعنوان یک همسر چیست؟ شما سعی کنید بهترین همسر‬ ‫دنیا شوید‪.‬‬ ‫•کلید سوم‪ :Make It Safe To Connect :‬هنگام تضاد و‬ ‫اختالف با یکدیگر فضای امن و آرامی را ایجاد کنید‪.‬‬ ‫•کلید چهارم‪Open the doors to positive‬‬ ‫‪ : connection‬رفتارهای مثبت و جنبه های خوب همسرتان راببینید‪.‬‬ ‫•کلید پنجم‪ :Nurture Your Commitment :‬تعهد‬ ‫خودتان را پرورش دهید‪.‬‬ ‫کلید اول‪" :Decide Don’t Slide :‬تصمیم بگیر ‪ -‬عبورنکن‪".‬‬ ‫تصمیم بگیرید مشکالت قابل حل خود را حل کنید و از کنار آنها‬ ‫بسادگی عبور نکنید‪:‬‬ ‫خوشبخت ترین زوجین دنیا هم دچار اختالف می شوند اما فرق آنها‬ ‫با زوجین ناموفق در اینست که زوجین موفق‪ ،‬بصورت ج ّدی به حل‬ ‫مشکالت مهم و قابل حل خود می پردازند‪ .‬بنابراین اولین کلید اصلی در‬ ‫ایجاد یک رابطه عالی اینست که اگر بین شما و همسرتان یک مشکل‬ ‫مهم و جدی وجود دارد از کنار این مشکل به راحتی عبور نکنید بلکه‬ ‫بصورت جدی‪ ،‬تیمی‪ ،‬با انرژی و بدون تخریب یکدیگر‪ ،‬به آن بپردازید و‬ ‫تا آن را حل نکرده اید دست از تالش برندارید‪.‬‬ ‫روانشناسان در مورد اسالید کردن امور می گویند اگر شما می خواهید‬ ‫یک عصر جمعه با همسر و فرزند خود بیرون بروید نیاز به تصمیم ج ّدی‬ ‫برای نحوه گذراندن آن ندارید‪ .‬اینکه پارک برویم یا سینما و‪ ...‬باالخره‬ ‫کمی خوب یا بد می گذرد‪ .‬در واقع در موارد کم اهمیت می توانید اسالید‬ ‫کنید و به راحتی از کنار امور بگذرید اما اگر می خواهید به یک سفر‬ ‫طوالنی بروید‪ ،‬همه چیز باید خوب روشن شود‪:‬‬ ‫کجا می خواهیم برویم؟ از چه مسیری؟ با چه وسیله ای؟چه ساعتی؟‬ ‫و‪...‬‬ ‫بنابراین اگر شما با همسرتان بر سر مسائل مهم زندگی (مسائل‬ ‫مالی‪،‬مسئله اعتیاد و دراگ‪ ،‬ارتباط با خانواده همسر‪ ،‬مسائل جنسی‪ ،‬میزان‬ ‫حمایت و توجه ‪ ,‬کنترل خشم و عصبانیت‪ ،‬تربیت فرزندان و‪ )...‬دچار‬ ‫مشکل هستید باید هر چه سریعتر به آنها بپردازید‪ .‬فرض کنید شما با‬ ‫سیگار کشیدن همسرتان مشکل دارید و اگر موضوع سیگار کشیدن در‬ ‫حال لطمه زدن به رابطه شماست و همه زندگی شما را تحت الشعاع قرار‬ ‫داده است باید هر چه سریعتر در مورد آن تصمیم بگیرید‪ .‬یا خودتان با‬ ‫مالطفت و نرمی‪ ,‬تواضع و فروتنی‪ ،‬نه با دعوا و جارو جنجال و بعنوان‬ ‫یک مشکل گروهی نه فردی به آن بپردازید‪.‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 34‬‬

‫ما شدیدا اصرار داریم که در سراسر زندگی تمام مسائل خود را بصورت‬ ‫تیمی حل کنید‪ .‬مشکل نه مال شماست و نه مال او‪ .‬مشکل مال هر‬ ‫دو شماست‪ .‬هیچوقت فراموش نکنید که شما یک خانواده هستید‪ .‬شما‬ ‫یک تیم هستید‪ .‬مشکالت دیگری مثل‪ :‬بچه دار شدن یا نشدن؟ مسائل‬ ‫جنسی خودتان و یا همسرتان‪ ،‬مشکل اعتماد و تعهد به یکدیگر‪ ،‬همه و‬ ‫همه باید به آن پرداخته شود و در یک فضای گرم و آرام و یا با استفاده‬ ‫از مشاوره مرتفع گردد‪.‬‬ ‫آقایی که برای مشاوره آمده بود می گفت من االن ‪ 2‬سال است که‬ ‫دیگر با همسرم رابطه جنسی ندارم چون از او خیانت دیدم و بعد از آن‬ ‫دیگر احساسم را به او از دست داده ام‪ .‬خوب این سبک زندگی خطرناک‬ ‫است‪ .‬یا شما این خانم را بخشیده ای و یا نبخشیده ای‪ .‬اگر بخشیده ای‬ ‫و مسئله برایت حل شده دیگر نباید مسئله را کش دهید و محبت و رابطه‬ ‫جنسی خود را قطع کنید‪ .‬باید هر چه سریعتر رابطه را به حالت عادی‬ ‫و طبیعی برگردانید و اگر حل نشده از یک روانشناس کمک بگیرید که‬ ‫چطور میتوانم اعتماد از دست رفته ام را برگردانم‪ .‬اما ادامه رابطه به‬ ‫این شکل اصال خوب نیست و در نهایت منجر به افسردگی‪ ,‬خودکشی‪,‬‬ ‫طالق و یا حتی خیانت مجدد خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر آقایی و یا خانمی از شوهرش حمایت و یا محبت نمی بیند راهش‬ ‫خیانت نیست باید ابتدا رابطه خود با همسرش را حل کند بعد به ایجاد‬ ‫یک رابطه دیگر اقدام کند‪.‬‬ ‫زوجین مشکالت مختلفی دارند که می توانند آنها را حل کنند اما‬ ‫متاسفانه می بینید ‪ 10‬سال‪ 20 ،‬سال و یا حتی در سراسر زندگی مشکل‬ ‫باقی مانده و هر دو از این رابطه رنج می برند و ناراضی اند‪.‬‬ ‫روانشناسان زوجین‪ 69% ،‬مشکالت زن و شوهر اصال حل‬ ‫طبق تحقیقات‬ ‫ِ‬ ‫نمی شود یعنی ‪ 69%‬مشکالت بین زوجین‪ ،‬مشکالت غیرقابل حل می‬ ‫باشند‪( .‬فکر کنم با این جمله آب پاک را بر سر خیلی ها ریختم) لطفا‬ ‫ناامید نشوید‪ 31%‬مشکالت قابل حل هستند و دقیقا مسئله بر سر آن‬ ‫‪ 31%‬مشکلی است که قابل حل است‪ .‬زوجین می توانند "مشکالت قابل‬ ‫حل" خود را حل کنند اما متاسفانه اکثر زوجها از کنار این مشکالت به‬ ‫راحتی می گذرند و سالها و سالها‪ ،‬هم خود را زجر می دهند و هم طرف‬ ‫مقابل را‪ .‬پس‪ :‬تصمیم بگیر ‪ -‬عبور نکن (‪Decide vs. Don’t‬‬ ‫‪ .)Slide‬تصمیم بگیرید مشکالت قابل حل خود را حل کنید‪ .‬چرا قهر؟‬ ‫چرا دعوا؟ چرا بی خیالی و بی تفاوتی؟ چرا فرار؟‬ ‫کلید دوم‪:Do Your Part:‬شما سهم خودتان را انجام دهید‪ .‬سهم‬ ‫شما بعنوان یک همسر چیست؟ شما سعی کنید بهترین همسر دنیا شوید‪:‬‬ ‫مهمتر از اینکه شما شخص خوبی را پیدا کنید اینست که خودتان انسان‬ ‫خوب و درستی باشید ‪.‬‬ ‫(شرلی پی‪ .‬گلس)‬ ‫یکی از مهمترین مشکالت ارتباطی چه در زمان حال و چه در آینده‬ ‫اینست که شما علت اصلی مشکالت خود را در همسر خود می دانید‪.‬‬ ‫یادم است که وقتی در ایران بودیم‪ ,‬خانم ‪ 70‬ساله ای بنام مرضیه‬ ‫خانم در همسایگی ما بود‪ .‬او همه مشکالت خود را به همسرش نسبت‬ ‫می داد‪ .‬یک روز ساعت ‪ 6‬صبح‪ ،‬شیشه شیر دستش بود و داشت برای‬ ‫خرید شیر از منزل بیرون می رفت‪ .‬ناگهان شیشه شیر از دستش افتاد و‬ ‫شکست‪ .‬بالفاصله شروع کرد به لعن و نفرین و فحش دادن به شوهرش‬ ‫و با لهجه شیرین محلی خود می گفت‪ :‬ابراهیم! الهی خدا لعنتت کنه‪.‬‬ ‫ابراهیم! الهی خیر نبینی تو زندگی‪ .‬ابراهیم‪ ....‬من به او گفتم‪ :‬آخه مرضیه‬ ‫شکستن شیشه شیر‪ ،‬چه ربطی به آقا ابراهیم داره‪ .‬می گفت‪ :‬اون‬ ‫خانم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حواس منو پرت کرد که این شیشه از دستم افتاد شکست‪ .‬اون برای من‬ ‫حواس نگذاشته‪ .‬تمام مشکالت من بخاطر اونه و‪...‬‬ ‫شعار‪ :‬تو مقصری‪ ,‬شعار زوجین ناموفق است‪ .‬اینها می خواهند تمام کاسه‬ ‫کوزه ها را سر طرف دیگر خُ رد کنند‪ .‬در حالیکه زوجین موفق هر کدام‬ ‫نقش خیلی زیادی برای بهبودی روابط خود بعهده می گیرند و کاری به‬ ‫طرف مقابل ندارند که او وظیفه اش را انجام میدهد یا انجام نمیدهد‪.‬‬ ‫شما می توانید بهترین شریک دنیا در رابطه خود با همسرتان تبدیل‬ ‫شوید‪ .‬مسئولیت های شخصی خودتان را شخص ّا بعهده بگیرید; اتو‬ ‫کردن لباسهای خودتان‪ ،‬شستن آنها‪ ،‬رسیدن به سر و وضع خود‪ ،‬رسیدن‬ ‫به رشد شخصی مثل مطالعه زبان انگلیسی‪ ،‬یادگیری هنر‪ ،‬ورزش کردن‪،‬‬ ‫شیک و تر و تمیز بودن‪ ،‬نظم دادن به وسایل شخصی و اتاق و میز‬ ‫خودتان‪.‬‬ ‫راستی تابحال دقت کردید که آدمها بعد از طالق چقدر شیک تر و مرتب‬ ‫تر می شوند؟‬ ‫شما می توانید همین االن تصمیم بگیرید که حرفهای منفی و آزارنده‪،‬‬ ‫تحقیر کردن و متلک گویی های خود را در ارتباط با همسرتان کامال‬ ‫حذف کنید‪ .‬همانطور که خود من سالها پیش چنین تصمیمی گرفتم و‬ ‫عملی کردم‪ .‬همانطور که بسیاری از مراجعانم چنین کردند و موفق شدند‪.‬‬ ‫شما بعنوان یک همسر خوب‪ ،‬سهم خودتان را انجام دهید‪.‬‬ ‫شما میتوانید همین االن تصمیم بگیرید تا هر روز حداقل ‪ 5‬تا کار مثبت‬ ‫انجام دهید که همسرتان را خوشحال کند‪ .‬از فرستادن ایمیل و ‪sms‬‬ ‫های قشنگ‪ ،‬تا خریدن کادوهای کوچک و ساده‪ ،‬بدون هیچ مناسبتی‪.‬‬ ‫ما به این کادوها می گوییم (کادوهای بی بهانه) الزم نیست حتما ولن‬ ‫تاین و تولد و‪ ...‬غیره باشد تا همسرتان را خوشحال کنید‪.‬‬ ‫بنابر این یک ازدواج زمانی موفق است که هر یک از زوجین تصمیم‬ ‫بگیرند سهم خود را انجام دهند و کاری به طرف مقابل خود نداشته‬ ‫باشند‪ .‬متاسفانه اکثر مردم فکر می کنند که وقتی همسرشان رفتار‬ ‫درستی ندارد‪ ،‬بدرفتاری کرده و غیر منصفانه عمل می کند‪ ,‬بالفاصله به‬

‫این نتیجه می رسند که خوب من هم دیگر مسئولیتی در برابر او ندارم‬ ‫و خیلی سریع از مسئولیتهای خود که می توانند بهترین شریک و همسر‬ ‫دنیا باشند شانه خالی می کنند‪.‬‬ ‫اما روانشناسان زوجین به شما می گویند و قوی ّا هم می گویند که‪:‬‬ ‫( شما باید تا پایان یک رابطه‪ ،‬وظیفه خود را بعنوان بهترین همسر دنیا‪،‬‬ ‫به بهترین شکل انجام دهید حتی اگر همسر شما سهم خود را خوب‬ ‫انجام نمیدهد)‬ ‫•کلید سوم‪ :Make It Safe To Connect :‬هنگام تضاد و‬ ‫اختالف با یکدیگر فضای امن و آرامی را ایجاد کنید‪.‬‬ ‫منظور ما از امنیت‪ ،‬امنیت عاطفی – روانی و فیزیکی است‪ .‬خیلی خوب‬ ‫است که وجود شما برای همسرتان‪ ،‬امن ترین جای دنیا باشد‪ .‬چقدر‬ ‫عالی است اگر او بتواند عمیق ترین احساسات و اسرار خود را با شما در‬ ‫میان بگذارد‪.‬‬ ‫این فوق العاده است که او در حضور شما جرات داشته باشد خودش باشد‪.‬‬ ‫خود خود خودش‪ .‬بدون هیچگونه خود سانسوری‪ .‬راحت بتواند احساسات‪،‬‬ ‫عقاید‪ ،‬انتظارات و شرایط خودش را با شما در میان بگذارد‪ .‬اگر شما‬ ‫بتوانید چنین امنیتی را بوجود بیاورید واقعا دست مریزاد دارد و باید به‬ ‫شما تبریک گفت‪ .‬اما اگر همسر شما نتواند در کنار شما خودش باشد‪ ،‬از‬ ‫ابراز عقاید و احساساتش بترسد باید به شما تسلیت گفت چون بین شما‬ ‫و او فرسنگها فاصله است‪ .‬او خودش نیست‪ .‬او دارد برای شما نقش بازی‬ ‫می کند‪ .‬شما نه از احساسات او خبر دارید و نه شرایط او را می فهمید‬ ‫و درک می کنید‪ .‬شما تبدیل به یک دیکتاتور خانوادگی شده اید‪ .‬اما‬ ‫خودتان خبر ندارید‪ .‬یواشکی سیگار می کشد‪ ،‬پنهانی مشروب می خورد‪،‬‬ ‫تفریحاتی دارد که شما روحتان هم خبر ندارد‪ .‬با افرادی رابطه دارد که‬ ‫شما از وجود آنها آگاه نیستید و هزاران س ِّر ناگفته دارد‪.‬‬ ‫از کجا می فهمید که شما واقعا توانسته اید این فضای امن را در رابطه‬ ‫خود ایجاد کنید؟ وقتی همسر شما دوست دارد بیشتر در منزل باشید‪.‬‬ ‫وقت بیشتری را با شما بگذراند‪ .‬دوست دارد دائما در کنار شما باشد‪.‬‬ ‫بارها زوجین در جلسه مشاوره گفته اند که روزهای تعطیل بدترین‬ ‫لحظات زندگی آنهاست‪ .‬وقتی حضور همسر در منزل مثل راه رفتن بر‬ ‫روی دیواره های آتش است که هر لحظه ممکن است یکی از زوجین‬ ‫مورد انتقاد‪ ،‬سرزنش‪ ،‬تحقیر و توبیخ قرار بگیرد‪ ،‬دعوا رخ دهد و در نتیجه‬ ‫یکی از زوجین به سمت جهنم پرتاب شود‪ ،‬یعنی شما دارید بد عمل می‬ ‫کنید‪ .‬این خیلی زشت است که وقتی شما در منزل حضور ندارید همه‬ ‫چیزخوب و آرام است اما وقتی وارد منزل میشوید همه چیز بهم می ریزد‪.‬‬ ‫لطفا سعی کنید یک فضای امن و آرام در منزل و رابطه تان ایجاد کنید‪.‬‬ ‫یک امنیت عاطفی‪ .‬یک امنیت فیزیکی و یک امنیت روانی‪.‬‬ ‫•کلید چهارم ‪:Open the doors to positive connection‬‬ ‫رفتارهای مثبت و جنبه های خوب ارتباط خود را تقویت کنید‪.‬‬ ‫•هر چند بروز تضاد بین زوجین اجتناب ناپذیر است و در هر رابطه ای‪,‬‬ ‫بزودی چه بخواهید چه نخواهید تضادها بین زوجین آغاز میشود و آنها‬ ‫قطعا و حتما باید روشهای حل تضاد و اختالف را بیاموزند اما بعنوان‬ ‫یک استراتژی بهتر است زوجین‪ ،‬بجای تمرکز بر مشکالت‪ ،‬تضادها و‬ ‫اختالفها‪ ،‬تمرکز خود را بر روی تقویت عشق و عالقه خود به یکدیگر‪،‬‬ ‫رفاقت و دوستی با یکدیگر‪ ،‬حمایت از یکدیگر‪ ،‬تفریحات و لحظات‬ ‫لذتبخش صرف کنند‪.‬‬ ‫•کلید پنجم ‪ :Nurture Your Commitment‬تعهد خودتان‬ ‫را پرورش دهید‪.‬‬ ‫تعهد یک معنای بسیار وسیعی دارد‪ .‬وقتی خانمی سر سفره عقد‪ ،‬بله‬ ‫را گفت این «بله» معنای عظیمی دارد و دنیا دنیا تعهد و مسئولیت به‬ ‫همراه می آورد‪ .‬این بله‪ ,‬یعنی بله تو می توانی مرا خوشبخت کنی‪ ،‬بله‬ ‫من به تو اعتماد کردم‪ ،‬بله ما تا آخر با هم هستیم تا با هم و دست در‬ ‫دست هم به تمام اهداف زندگی دست یابیم‪ .‬بله من هیچوقت و در هیچ‬ ‫شرایطی تو را تنها نخواهم گذاشت و‪....‬‬ ‫وقتی مردی هم به خواستگاری خانمی رفت تمام این مفاهیم در مورد‬ ‫او نیز صدق می کند‪ .‬یعنی من آمدم تا تو را خوشبخت کنم‪ .‬تا با هم‬ ‫به تمام اهداف زندگی دست یابیم و هیچوقت و در هیچ شرایطی تو را‬ ‫تنها نخوام گذاشت‪ .‬هرگز اجازه نمی دهم که تو در زندگی حتی احساس‬ ‫تنهایی کنی‪.‬‬ ‫سخت‬ ‫ممکن است شما هر دو در فراز و نشیب زندگی دچار مشکالت‬ ‫ِ‬ ‫مالی شوید‪ ،‬ممکن است یکی از شما دچار اعتیاد شود‪ ،‬به زندان بیفتد و‬ ‫یا شخص ثالثی سر راه شما قرار گیرد که بسیار زیباتر و با صفات بهتری‬ ‫نسبت به همسر شما باشد و این شما هستید که باید در تمام این شرایط‬ ‫تعهد خود را حفظ کنید و نسبت به یکدیگر و اهدافی که دارید پایبند و‬ ‫وفادار باشید‪.‬‬ ‫وقتی حرف از تعهد می زنیم منظور ما فداکاری کردن برای‬ ‫یکدیگر‪ ،‬بخشش‪ ،‬مراقبت از اولویت های زندگی و رشد‬ ‫کار گروهی است‪ .‬تعهد خود را به یکدیگر حفظ کنید و آن‬ ‫را رشد دهید‪.‬‬ ‫‪Keep and nurture your commitment‬‬

‫موفق باشید‬ ‫محسن محمدی نیا (معین)‬ ‫مسئول مرکز مشاوره و روانشناسی معین‬ ‫(‪)0176487401‬‬


‫کیوسک ورزش مردان‬

‫پیالتس برای یک شکم تخت‬ ‫این تمرینات پیالتس ‪ ،‬برای داشتن یک شکم صاف است‪.‬‬ ‫یک مطالعه در سال ‪ 2012‬نشان داد که ورزش پیالتس‬ ‫عضالتی را که مسئول شکمی صاف و تخت هستند درگیر‬ ‫و تقویت می کند‪ .‬اما پیالتس فقط در مورد الغر کردن دور‬ ‫کمر نیست‪ :‬همچنین می تواند موجب هماهنگی کل بدن‬ ‫شده ‪ ،‬اندامی برازنده برایتان به ارمغان بیاورد‪ ،‬و به عالوه‬ ‫انجام فعالیت های روزانه را آسان تر سازد‪.‬‬ ‫شاید در ظاهر این تمرینات شبیه یوگا باشند اما پیالتس و‬ ‫یوگا کامال متفاوت هستند‪ .‬یوگا عالوه بر تمرین‌‌های بدنی‬ ‫شامل رژیم غذایی‪ ،‬دستورات اخالقی‪ ،‬تمرینات تنفسی و‬ ‫مراقبه با هدف تسهیل گردش انرژی حیاتی در بدن و در‬ ‫نتیجه فراهم آوردن فضای آسایش و آرامش ذهنی است‪.‬‬ ‫تمرکز تمرینات در ورزش پیالتس بر روی قدرت بخشیدن‬ ‫به عضالت و بافت‌‌های بدن‪ ،‬طی انجام حرکات و با حفظ‬ ‫تکنیک است‪.‬‬ ‫برای به دست آوردن بدنی مقاوم با پیالتس آماده اید؟‬ ‫متخصص پیالتس از نیویورک‪ ،‬کریستین مک گی‪ ،‬برنامه‬ ‫روزانه ‪ ۲۰‬دقیقه ای آماده کرده است‪ .‬این برنامه را طی یک‬ ‫ماه ‪،‬سه بار در هفته انجام دهید و شاهد نتایج آن باشید‪.‬‬

‫دایره در هوا برای عضالت مرکزی‪ ،‬درونی‬ ‫ران‪ ،‬مفصل ران و باسن‬

‫دستان خود را پشت سرتان بگذارید و به پشت خود دراز بکشید‪ .‬با کشش‬ ‫باالتنه خود از زمین ماهیچه های شکمتان را منقبض کنید‪ .‬پای راستتان‬ ‫را ‪ ۱۰‬سانتیمتر باال بیاورید (یا اگر خیلی سخت است روی زمین بگذارید)‬ ‫و پای چپتان را مستقیم به سمت باال بکشید‪ .‬در حالی که مفصل رانتان‬ ‫را ثابت نگه داشته اید‪ ،‬با پای چپتان ‪ ۴‬بار دایره در جهت عقربه های‬ ‫ساعت بکشید؛ عکس حرکت را ‪ ۴‬بار درخالف جهت عقربه های ساعت‬ ‫انجام دهید‪ .‬هر دو پایتان را پایین آورده‪ ،‬جهت خود را عوض کنید و‬ ‫حرکت را تکرار کنید‪.‬‬

‫پاهایتان را عوض کنید و ادامه دهید‪.‬‬

‫حرکت تخته برای ماهیچه سه سر‪ ،‬بازو‪،‬‬ ‫قفسه سینه‪،‬میانی‪ ،‬عضالت چهار سر ران ‪،‬‬ ‫همسترینگ‪ ،‬باسن‬

‫در حالی که نشسته هستید و پاها به سمت جلو درازند‪ ،‬دستهایتان را‬ ‫پشت کمرتان قرار دهید در حالی که انگشتهایتان رو به روی هم قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬هر دو پا را صاف کنید و پاشنه ها را روی زمین به هم بچسبانید‪.‬‬ ‫هنگامی که به سمت باال برمیخیزید ماهیچه های شکمتان را منقبض‬ ‫کنید‪ .‬خط صافی را از پا تا نوک انگشتان شکل دهید‪ .‬به همان حالت‬ ‫ادامه دهید و شانه هایتان را به هم نزدیک کنید‪ .‬آرنجتان را قفل نکنید‪.‬‬ ‫پای چپتان را تا جایی که می توانید بلند کنید‪ ،‬سپس بدون اینکه مفصل‬ ‫رانتان خم شود آن را پایین بیاورید‪ ۴ .‬بار انجام دهید؛حرکت در سمت‬ ‫مخالف تکرار کنید‪.‬‬

‫لگد زدن برای ماهیچه های سه سر‪،‬بازو‪،‬‬ ‫قسمت میانی ‪،‬باسن‪،‬همسترینگ و پشت‬

‫زانو بزنید‪ ،‬انگشتان را روی زمین قرار دهید‪ ،‬پشتتان را صاف نگه دارید (به‬ ‫هیچ سمتی خم نباشد)‪ .‬شکمتان را به سمت ستون فقراتتان به داخل بکشید‬ ‫و عضالت آن را منقبض‬ ‫کنید‪ .‬هر دو زانوی خود را‬ ‫به اندازه ‪ ۲‬اینچ از زمین بلند‬ ‫کنید‪ .‬در حالی که ماهیچه‬ ‫های شکم درگیرند‪ ،‬زانوی‬ ‫راست را به سمت بینی‬ ‫بیاورید‪ .‬سپس پای راست‬ ‫را مستقیم به سمت بیرون‬ ‫بیاورید و باسنتان را منقبض‬ ‫کنید‪ .‬ماهیچه های پایین‬ ‫تنه را منقبض نگه دارید و‬ ‫در حالی که مفصل رانتان‬ ‫به سمت زمین است از‬ ‫پشتتان محافظت کنید‪.‬‬ ‫حرکت را ‪ ۸‬بار تکرار کنید‪،‬‬

‫شیرجه قو برای عضالت سه سر‪ ،‬شانه ها‬ ‫‪،‬پشت‪ ،‬کشش ماهیچه های شکم‪ ،‬قفسه سینه‬

‫به شکم بخوابید‪ ،‬دستاهایتان را از باالی سر بکشید‪ ،‬انگشتهای پایتان را به‬ ‫سمت بیرون نگه دارید‪ .‬بازوها و پاهایتان را حدود ‪ ۶‬اینچ از زمین جدا کنید‪.‬‬ ‫برای یک لحظه‪ ،‬تصور کنید پاهایتان از مفصل ران به عقب کشیده شده اند‪.‬‬ ‫بعد بازوهایتان را در دو طرف به سمت پشت حلقه بزنید‪ .‬تنفس کنید و در‬ ‫حالی که کف دستهایتان رو به هم هستند دست هایتان را به سمت انگشتهای‬ ‫پا بکشید‪ .‬تا یک بشمارید و بازوهایتان را به حالت اول برگردانید‪ .‬کل بدنتان را‬ ‫شل کنید‪ .‬این حرکت را ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬بار تکرار کنید‪.‬‬

‫تخته به پهلو‬ ‫برای عضالت سه سر‪،‬بازوها‪،‬میانی ‪ ،‬کمر‬

‫روی سمت راست بدنتان دراز بکشید‪ ،‬دستها به حالت عمودی و پاها روی‬ ‫هم‪ .‬با باال کشیدن مفصل ران ‪ ،‬ماهیچه های شکم و سمت راست کمرتان‬ ‫را درگیر کنید طوری که از سر تا پا شکل مستقیمی را ایجاد کنید‪ .‬دست‬ ‫چپتان را به سمت بیرون دراز کنید و به همان حالت بمانید‪ .‬دست چپتان را‬ ‫باال بیاورید طوری که به فاصله میان قفسه سینه تا زمین برسد‪ .‬و دستتان را‬ ‫بچرخانید‪ .‬به حالت اول برگردید و حرکت را ‪ ۴‬بار تکرار کنید؛ سپس بدنتان را‬ ‫به سمت پایین بیاورید‪ .‬حرکت را روی سمت دیگر بدنتان انجام دهید‪.‬‬

‫‪Men`s Sport KIOSK‬‬

‫‪Score Pilates Abs With 6 Easy Moves‬‬ ‫‪shoulders off mat and place hands on‬‬ ‫‪outside of knees, keeping arms straight,‬‬ ‫‪to start. Inhale, stretching arms and legs‬‬ ‫‪out, legs together, arms next to ears.‬‬ ‫‪Exhale, bending knees and bringing arms‬‬ ‫‪alongside knees, to return to start. Do 10‬‬ ‫‪times.‬‬

‫‪hand on each side of left shin, and raise‬‬ ‫‪right leg at a 45-degree angle, toes point‬‬‫‪ed, abs engaged. Inhale, then exhale and‬‬ ‫‪switch legs to bring right knee into chest,‬‬ ‫‪hands on right shin, left leg out. Switch‬‬ ‫‪legs 20 times.‬‬

‫‪Rolling like a ball‬‬ ‫‪Sit with knees bent and tucked into chest,‬‬ ‫‪arms wrapped around shins, head down,‬‬ ‫‪heels raised, toes touching mat. Lift toes‬‬ ‫‪and balance on tailbone, heels close to‬‬ ‫‪butt. Inhale as you roll back slowly until‬‬ ‫‪shoulder blades touch mat. Exhale and‬‬ ‫‪use abs, not momentum, to roll up and‬‬ ‫‪balance on tailbone again, keeping toes‬‬ ‫‪from touching mat. Do 10 times.‬‬ ‫‪One-leg teaser‬‬ ‫‪Lie faceup with knees bent, feet flat,‬‬ ‫‪arms extended to ceiling, palms facing in.‬‬ ‫‪Extend left leg in line with right thigh, toe‬‬ ‫‪pointed. Inhale, then exhale as you en‬‬‫‪gage abs and slowly roll up one vertebra‬‬ ‫‪at a time, reaching toward ankle. Inhale,‬‬ ‫‪then exhale as you roll down, arms‬‬ ‫‪extended to ceiling again. Do 10 times.‬‬ ‫‪Switch legs; repeat.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 36‬‬

‫‪Done correctly, Pilates exercises‬‬ ‫‪activate abs more than crunches do,‬‬ ‫‪says exercise physiologist Michele‬‬ ‫‪Olson, Ph.D., of Auburn University in‬‬ ‫‪Montgomery, Alabama; some are over‬‬ ‫‪200 percent more effective! Olson took‬‬ ‫‪to the mat herself to model this six‬‬‫‪pack of super sculpters. Do them three‬‬ ‫‪times per week on nonconsecutive‬‬ ‫!‪days and ab-racadabra‬‬ ‫‪Modified hundred‬‬ ‫‪Lie faceup, legs raised, knees bent 90‬‬ ‫‪degrees. Inhale, then exhale, lifting head‬‬ ‫‪and shoulders off mat, arms extended at‬‬ ‫‪shoulder height, palms down. Inhale as‬‬ ‫‪you pump arms up and down five times,‬‬ ‫‪then exhale and pump five more times.‬‬ ‫‪Do 10 times, for 100 pumps.‬‬ ‫‪Roll-up‬‬ ‫‪Lie faceup, legs together, toes pointed,‬‬ ‫‪arms extended to ceiling, palms forward.‬‬ ‫‪Inhale, then engage abs and exhale‬‬ ‫‪as you slowly roll up one vertebra at a‬‬ ‫‪time until seated, arms parallel to shins.‬‬ ‫‪Inhale; exhale as you slowly roll back to‬‬ ‫‪start. Do 10 times.‬‬

‫‪Double-leg stretch‬‬ ‫‪Lie faceup, legs raised with knees bent‬‬ ‫‪90 degrees, toes pointed. Lift head and‬‬

‫‪Single-leg stretch‬‬ ‫‪Lie faceup. Lift head and shoulders off‬‬ ‫‪mat as you pull left knee into chest, a‬‬


‫ فروشگاه بزرگ‬- ‫ بخش پایانی‬.1 ‫زمین آذری‬-‫ کبوترصحرایی‬-‫مسولیت کاری را پذیرفتن‬-‫ امر به رفتن دارد‬.2 ‫سامانه‬-‫از ماه های سریانی‬-‫ دروغ گوی آخرالزمان‬.3 ‫نسبت دوزن بایک شوهر‬-‫جانوربی مهره سخت پوست دریایی‬-‫ یارهمایون‬.4 ‫مستقیم وبدون انحراف‬-‫ حمله برنده‬-‫ پایان‬.5 ‫ فریب‬- ‫ صاحب وملک‬- ‫ شایستگی‬.6 ‫ آنفوالنزا‬- )‫ از نسل امام رضا(ع‬- ‫ منسوب به خاندان امیه‬.7 ‫ بیماری ریوی‬- ‫ تخم ماهی‬- ‫ اسب سرکش‬- ‫ از دست خسیس نمی چکد‬.8 ‫ پشیمان‬- ‫ شهری در استان کرمان‬- ‫ دزد‬.9 ‫ سنگ آتش زنه‬- ‫ کشور گل ها‬- ‫ کاهل‬.10 ‫ دومین قله مرتفع ایران‬- ‫ الزم‬- ‫ ماه پاییزی‬.11 ‫قدیمی تر‬- ‫ تکاپوی بسیار‬- ‫ برکت سفره‬.12 ‫مربوط به کیفیت‬- ‫نفرین‬- ‫ اصطالحی در فوتبال‬.13 ‫ چوب خوشبو‬- ‫ یکی از دو عروسک ایرانی‬-‫ بدون سروصدا‬- ‫ دندانه سوهان‬.14 ‫ ظرفی برای نوشیدن چای‬- ‫ سریالی با بازی اتیال پسیانی وفرهاد اصالنی‬.15

‫کیوسک جدول‬

‫ افقي‬::

‫ عمودي‬::

RIDDLES

1. What phrases are represented here? i. rodiamondugh ii. duboles, duolbes, duboels, doulebs iii. she herself 2. If 5 F on an H = 5 fi ngers on a hand, what do these mean? i. 3 BM ii. 8 P in the SS iii. 12 M on a J

of ALTO ECHO to form two common words that are opposites of each other.

Play Zone KIOSK

‫ ازسوی وزیرکشورمنصوب می شود‬- ‫ ازگروه های سنی‬.1 ‫ امیدوارکردن‬- ‫ راه عمومی شهر‬- ‫ باالترین حدبلندی‬.2 ‫ خداشناس‬- ‫ ثالثه دیدنی مصر‬.3 ‫شرح وتوضیح‬- ‫دلگرمی‬- ‫ آموزگار‬.4 ‫ قومی ازنژادهندواروپایی‬- ‫ فعال وپرجنب وجوش‬- ‫ تکرارحرفی‬.5 ‫ بزکوهی‬- ‫ ازدرجات نظامی‬- ‫ برقراروآباد‬.6 ‫ چهارمین حرف یونانی‬- ‫ غده فوق کلیوی‬- ‫ صفت سرو‬.7 ‫ چشمه‬- ‫ بیماری ها‬.8 ‫ فراموشی‬- ‫ کشورآفریقایی در همسایگی تانزانیا‬-‫ دوره ای از عمر‬.9 ‫ انجمن بین المللی هواپیمایی جهان‬-‫ تمایل‬- ‫ پایتخت ایتالیا‬.10 ‫ طاقچه قدیمی‬- ‫ سند مالکیت غیر رسمی‬- ‫ آنچه غیر از خداباشد‬.11 ‫ مغازه‬- ‫ زمین پراز سنگ‬- ‫ خواندن و نوشتن نمی داند‬.12 ‫ پیوسته عقیده خودراعوض می کند‬- ‫ ساز زنده یاد جالل ذوالفنون‬.13 ‫ نیستی‬- ‫ طناب‬- ‫ پایتخت اکوادور‬.14 ‫ وسیله ای برای اندازه گیری دما متشکل از دونوار فلزی غیر هم جنس‬.15 ‫ باچابکی ربودن‬-

PLAY ON WORDS

4. Can you work out the relationship to ‘this man’? Brothers and sisters have I none, but this man’s son is my father’s son. 5. Which word can precede all of these? Runner, Age, Man, Bench

3. Unscramble the letters

SUDOKU

To solve a Sudoku puzzle, every number from 1 to 9 must appear in: • Each of the nine vertical columns • Each of the nine horizontal rows • Each of the nine 3 x 3 boxes Remember no number can occur more than once in any row, column or box.

QUICK QUIZ

1. Cosmology refers to the study of what? 2. In which city would you fi nd the former prison island of Alcatraz? 3. According to the proverb, what does every dark cloud have? 4. What name is given to the third molar in humans? 5. The liqueur Cointreau is fl avoured with which fruit? 6. What is the most common blood group? 7. Is a kiang an animal, vegetable or mineral? 8. What is the national symbol of Canada? 9. Teriyaki and tempura are associated with the cuisine of which country? 10. What was the tallest man-made structure in the world for approximately 4,000 years?

www.kioskmagazine.net 38

• QUICK QUIZ 1 The universe 2 San Francisco 3 A silver lining 4 Wisdom tooth 5 Orange6 O group7 Animal (Tibetan ass)8 Maple leaf9 Japan10 The Great Pyramid of Giza• PLAY ON WORDS 1 Mind Games 2 In no time 3 Spotlight 4 Wolf in sheep’s clothing • RIDDLES 1 i.diamond in the rough ii.mixed doubles iii.she’s beside herself. 2 i.3 blind mice ii.8 planets in the solar system iii.12 members on a jury 3 heat cool 4 ‘This man’ is my father 5 Front


: ‫مواد الزم‬

Stake With Special Sauce

‫استیک به مقدار و اندازه الزم‬‫نصف قاشق چای خوری نمک‬‫ قاشق چای خوری فلفل‬۱‫نصف فنجان آرد‬‫ تخم مرغ‬۱‫روغن برای سرخ کردن‬:‫سس‬ ‫ قاشق غذا خوری روغن‬۲‫ قاشق غذا خوری آرد‬۲‫ فنجان شیر‬۴/۳‫ فنجان آب مرغ‬۱/۴ ‫نمک و فلفل‬-

‫کیوسک سر آشپز‬

‫استیک با سس مخصوص‬

:‫طرز تهیه‬ .‫آرد را در یک ظرف کم عمق با نمک و فلفل مخلوط کنید‬ ‫ گوشت را در‬.‫تخم مرغ را در ظرفی دیگر شکسته و هم بزنید‬ .‫ سپس تخم مرغ و دوباره در آرد بغلتانید‬،‫آرد‬ ‫ وقتی‬،‫ سانتی متر روغن بریزید‬۲ ‫در یک ماهی تابه بزرگ حدود‬ ‫روغن داغ شد هر طرف استیک را تا زمانی که طالیی مایل به‬ ‫ در‬.‫قهوه ای شود سرخ کرده و کنار بگذارید تا سس آماده شود‬ ‫ سپس آرد را اضافه کرده و کمی تفت‬،‫یک قابلمه دیگر روغن‬ ‫ پس از آن شیر را اضافه کرده و به آرامی با همزن با‬.‫میدهیم‬ ‫ آب مرغ را اضافه کرده و تا زمانیکه سس‬.‫آرد مخلوط می کنیم‬ ‫ نمک‬.‫به غلظت مورد نظر برسد روی حرارات مالیم بهم میزیم‬ ‫ از استیک همراه با‬.‫و فلفل را اضافه کرده را در آخر اضافه کنید‬ ‫ نوش جان‬..‫سس لذت ببرید‬

Chef KIOSK

S low cooker massaman curry

About this Recipe: -500g/1lb 2oz new potatoes, halved -800g/1lb 12oz boned lamb shoulder or beef shin, cut into matchbox-size pieces -3 tbsp massaman curry paste -small bunch fresh coriander, stalks finely chopped -5cm/2in piece fresh root ginger, finely grated -400ml/14fl oz can coconut milk -1 tsp light muscovado sugar -1 lime, zest and juice -1 tbsp fish sauce, plus extra to taste -6 freeze-dried kaffir lime leaves (optional) -handful roasted unsalted peanuts, roughly chopped, to serve Preparation method 1. Place the potatoes in the slow cooker. Heat a large non-stick frying pan and brown the meat in batches until golden brown, then transferring

Slow Cooker Massaman Curry to the slow cooker. There’s no need to add any oil to the pan as the meat is fatty enough. 2-Add the massaman paste, coriander stalks and ginger to the frying pan, then fry for a few minutes until fragrant. 3-Tip in the coconut milk and bring to the boil. Season with the sugar, lime zest and fish sauce, add the lime leaves if using, then pour the sauce over the meat and potatoes. Cover with

the lid and cook on low for 8 hours until very tender. 4-Spoon off any excess fat from the top of the curry, add the juice from half the zested lime and add more fish sauce if needed. The curry should have a balance of sour, salty, hot and sweet without one flavour dominating. Scatter with the coriander leaves and peanuts, then serve with steamed fragrant rice and the remaining lime in wedges, for squeezing. www.kioskmagazine.net 40


‫كشك األبراج‬

‫‪Horoscope‬‬

‫برجك مع مجلة أكشاك‬ ‫الحمل‬ ‫مهنياً‪ :‬إن أبرز ما يميز هذا الشهر هو الطوالع الفلكية‬ ‫االستثنائية تجذب الى حياتك بشائر خير واشارات‬ ‫حاسمة‪ .‬تدعمك الكواكب لتسبح في فضاء الحظ‬ ‫ل لخالف أو أزمة‬ ‫ويساعدك الفلك على إيجاد ح ّ‬ ‫عالقة‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تعصف رياح التجدد والتغيير والمفاجآت‬ ‫الكثيرة في حياتك العاطفية‪ :‬نجاح وتحليق‪ ،‬لقاءات‬ ‫عذبة مناسبات اجتماعية راقية‪ ،‬غرام‪ ،‬تواصل مع‬ ‫الخارج وعودة حبيب بعد انفصال أو زواج أو خطوبة‪.‬‬

‫الثور‬ ‫مهنياً‪ :‬أخيراً تكف الظروف عن معاكستك‪ ،‬ما يتطلب‬ ‫منك جهوداً لتحسين أوضاعك‪ .‬تحملك أوضاع على‬ ‫التصرف بحرية أكبر وإيجاد العالج لألزمات والتطلع‬ ‫بإيجابية إلى شتى نواحي الحياة‪ .‬تبدو أكثر تشويقاً‬ ‫ولطفاً من السابق‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬حان الوقت لكي تعرف هدنة في حياتك‬ ‫الشخصية وتعيد السالم إلى عالقاتك‪ ،‬فتقوم‬ ‫بالخطوات األولى وتتحرر من الحقد‪ .‬تناقش شؤونك‬ ‫الحميمة مع الشريك‪ ،‬تصارحه‪ ،‬تكاشفه‪ ،‬وربما تتفق‬ ‫وإياه على بعض التفاصيل الصغيرة‪.‬‬

‫الجوزاء‬

‫بعض الورثة أو المستفيدين‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تتداخل الشؤون العائلية مع ظروفك‬ ‫الشخصية‪ ،‬ما يرتّب عليك االنتباه والهدوء والتأني‪،‬‬ ‫وعدم اتخاذ قرارات متسرّعة‪ ،‬تتحرر عواطفك من‬ ‫القيود‪ ،‬فتعلن عن نفسك بشكل مريح وتساعدك‬ ‫الصداقات على تخط ّي األزمات‪.‬‬

‫العذراء‬ ‫مهنياً‪ :‬يشهد هذا الشهر بلبلة حيناً‪ ،‬وشعوراً بالضجر‬ ‫حيناً آخر‪ ،‬وقلقاً على وضع صحي ومهني‪ ،‬ما يدعوك‬ ‫الى االنتباه‪ .‬تجنّب الجدال والسلبية في التصرفات‬ ‫واالقوال‪ .‬من األفضل أن تكون محايداً‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تعيش هواجس كثيرة وفترة متراجعة‬ ‫ك ارتباط‬ ‫اجتماعياً أو شخصياً‪ ،‬تخاف خاللها من ف ّ‬ ‫أو تسكنك غيرة وتمل ّكية وتخنق الحبيب بطلباتك‬ ‫ومحاسبتك‪ ،‬ما يجعل األجواء متشنّجة أو ينذر بخطر‬ ‫االنفصال‪.‬‬

‫الميزان‬ ‫مهنياً‪ :‬إنه شهر دقيق ومحرج‪ ،‬تحتاج فيه الى الكثير‬ ‫من الحذر والتروي‪ .‬تكثر المسؤوليات‪ ،‬لذا تجنب‬ ‫الجدال العقيم الذي ال ينفع اال إلثارة غضبك‪ ،‬فأنت‬ ‫تفتقد للحماسة والحيوية‪ ،‬ال تتطوّع وال تقدم خدماتك‬

‫مهنياً‪: :‬إن الصورة واضحة ومشرقة تماماً‪،‬‬ ‫تشعر باالتزان والتحسن‪ .‬فاألجواء تسمح‬ ‫لك بالتخطيط السليم ثم التنفيذ السريع‪.‬‬ ‫سوف تلمس انفراجاً على الصعيد المالي‪،‬‬ ‫ال بد أن تصل إلى حل يتعلق براتب أو دين‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬يشجع الفلك على المصالحة‬ ‫وإضفاء جو من اإلنسجام والتوافق‪ ،‬تتحدث‬ ‫هذه الفترة عن تعاطف مع الحبيب وأيضاً‬ ‫عن شعور بالطمأنينة واالستقرار فهو يقرب‬ ‫المسافة بين القلوب ويطرد الهواجس‬ ‫ومشاعر الغيرة‪.‬‬

‫االسد‬ ‫مهنياً‪ :‬المناخ الفلكي ضاغط ويجعلك تتوه في‬ ‫اتجاهات متعددة وتسبح في عالم من االرباك‬ ‫وااللتباس‪ .‬يجب أن تحافظ على الحذر في عالقاتك‬ ‫باآلخرين الشخصية والزوجية‪ .‬قد تثار صراعات بين‬

‫‪www.kioskmagazine.net 54‬‬

‫القوس‬ ‫مهنياً‪ :‬تحرز تقدماً ملحوظاً وتتوسع دائرة تحركاتك‬ ‫وترتفع شعبيتك في محيطك‪ .‬يجب أن تستفيد من‬ ‫الطاقة الكبيرة التي يزودك بها الفلك‪ .‬تكون الحظوظ‬ ‫كبيرة وايجابية‪ ،‬حاول أن تعطي نفسك وقتاً للهو‬ ‫والتسلية‪ .‬ال تكن مهووساً بالعمل‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬عالقة عاطفية مشوقة تشق طريقها الى‬ ‫قلبك‪ .‬الكواكب مجتمعة في برج الحمل الصديق‬ ‫ب‪ ،‬يرافقك مناخ عاطفي‬ ‫تتحدث عن رومنسية وح ّ‬ ‫ممتاز شرط التحكم بالعواطف واالنفعاالت القوية‪.‬‬

‫الجدي‬ ‫مهنياً‪ :‬انتقال عطارد الى الحمل باالضافة الى القمر‬ ‫في السرطان يثير خالفات مهنية ومالية بسبب بعض‬ ‫التطورات والظروف‪ .‬قد تثار نقاشات مهنية عاصفة‪،‬‬ ‫انتبه لالنفعاالت ونوبات الغضب والتوتر وحافظ على‬ ‫صحتك‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬الجو العاطفي مختلف تماما عن الجو‬ ‫المهني‪ ،‬وحده كوكب الزهرة يحالفك ويعدك‬ ‫بأوقات من التفاهم والصداقات العذبة التي‬ ‫تطيب خاطرك‪ .‬إنه شهر الحب والرومانسية‪،‬‬ ‫قد تتلقى خبراً استثنائيًا يجعلك سعيداً‬ ‫ويزرع الفرح في نفسك‪.‬‬

‫الدلو‬ ‫مهنياً‪ :‬نشاط وإقدام واتفاقات جديدة‪ ،‬تنجز‬ ‫أعماال ً كثيرة‪ ،‬وتتسلح بحجج منطقية ورغبة‬ ‫بالنجاح وعزم وثقة بالنفس‪ ،‬ما يسمح‬ ‫لك بتحقيق ما تريد وتصحيح العالقات مع‬ ‫الجميع‪ .‬ال تتكاسل‪ ،‬كثف تحركاتك وسرّع‬ ‫وتيرتك الن الظروف ستكون مميزة‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬شهر ممتاز حيث سيحالفك الحظ‬ ‫في إشاعة السالم والحب وفي تقريب‬ ‫وجهة نظرك‪ .‬ستكون فرص المصالحة قوية‬ ‫ن النقاش قد يتطور‬ ‫وال تقبل الشك لك ّ‬ ‫ويحتدم فكن صبوراً‪.‬‬

‫السرطان‬ ‫حب بك الكواكب وتعزّز شعبيتك‬ ‫مهنياً‪ :‬تر ّ‬ ‫وحظوظك من جديد‪ .‬تتحسن األجواء‬ ‫للتنويع وللخروج من الروتين‪ .‬تطرأ تغييرات‬ ‫مهمة تسمح لك باستعادة موقعك أو حتى‬ ‫التقدم الى موقع أفضل‪ ،‬فتستعيد السيطرة على‬ ‫االوضاع‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تقع في غرام الشريك من جديد بسبب‬ ‫غياب ضغوط نفسية شخصية ونظراً لقدرتك على‬ ‫استيعاب آرائه المختلفة عنك‪ .‬أنت منفتح على‬ ‫الجميع‪ ،‬ال سيما على الحبيب وتريد إرضاءه بعد أن‬ ‫أسأت إليه‪.‬‬

‫عاطفياً‪ :‬إنه شهر هادئ نسبياً لكن الوضع العاطفي‬ ‫ب‬ ‫سوف يتأل ّق وينمو ويزدهر تحت تأثيرات كوكب الح ّ‬ ‫في برج الحوت الصديق باستطاعتك تركيز االهتمام‬ ‫على العالقة ورعايتها مهتماً بكل ما تفتقد إليه‪.‬‬

‫ألعمال صعبة‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬احذر من المناورات والغموض وابتعد عن‬ ‫الخالفات‪ .‬هناك فتور وجفاء ويتحدث الفلك عن‬ ‫مشاعر سلبية وانفعاالت كالغيرة والغضب وعدم‬ ‫التسامح‪ .‬شهر ساخن يجعلك تعيش تجارب صعبة‬ ‫وامتحانات معقدة‪.‬‬

‫العقرب‬ ‫مهنياً‪ :‬ال تتوقع أي تحرّك أو انطالقة قبل نهاية‬ ‫الشهر‪ .‬االجواء الفلكية غير مناسبة التخاذ أي‬ ‫خطوات حاسمة وجريئة‪ ،‬بل تشجع على إنهاء كل‬ ‫االعمال ومراجعة الملفات‪ .‬فكر وادرس المعطيات‪،‬‬ ‫لكن ال تبدأ بخطة ما‪.‬‬

‫الحوت‬ ‫مهنياً‪ :‬تململ من مراوحة المكان‪ ،‬تستقبل بداية‬ ‫الشهر مع معنويات متأرجحة وحنين إلى أوقات‬ ‫خم بعض‬ ‫أفضل‪ .‬قد تثير ضجة بسبب ال شيء‪ ،‬أو تض ّ‬ ‫المسائل الصغيرة‪ ،‬ترهق أعصابك وتضعف مناعتك‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬يحمل إليك هذا الشهر ضيفاً عزيزاً وهو‬ ‫كوكب الزهرة فيطرب قلبك من جديد وتتبادل نظرات‬ ‫االعجاب والحب مع من يهتف اليه قلبك‪ ،‬فتفتتح فترة‬ ‫مناسبة جداً تمارس خاللها جاذبيتك وتلتقط الفرص‬ ‫ومواعيد جديدة‪ ،‬تتسم بالحماسة والغرابة والجدية‪.‬‬


K IOSK M a g a z i n e

FREE COPY EDITION FREE

Issue

KIOSK Magazine in Kuala Lumpur International Airport (Arrival Hall) Available at Kiosk Magazine Special Racks/Booths

Issue 29 | March 2014 KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

29

Turn & Rotate the Magazine For Persian part

‫مجلة مستقلة رسمیة‬ ‫مرخصة من الحکومة المالیزیة‬

A shortcut to the Middle Eastern World

Tuanku Mizan Zainal Abidin Mosqu e

K IOSK ‫محمية غابة بلوم‬

Sarawak Cultu ral

Village

Ko ta

Is ka n

d ar

Jo h or

‫هضبة فريزر‬

Distributed in KLIA Airport for Middle Eastern Tourist

Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian)

‫ انگلیسی) در مالزی‬،‫ عربی‬،‫ زبانه (فارسي‬3 ‫کیوسک تنها مجله‬

)‫ االنجليزية و الفارسية‬،‫املجلة الوحیـدة بثالثة لغات (العربية‬

Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian)

Distributed in KLIA Airport for Middle Eastern Tourist

d

n

sl a

iI

ng ka w

La

Hello Kitty

‫مسجد پوترا‬

Town

‫اقامتگاه کامپ‬

Legoland

‫ونگ پلگونگ‬ Turn & Rotate the Turn Magazine & Rotate the For Magazine PersianFor part Arabic part

Issue

29

FREE COPY EDITION FREE

A shortcut to the Middle Eastern World

‫ماهنامه اینترنشنال کیوسک | دارای مجوز رسمی مالزی‬

K IOSK

Issue 29 | March 2014 KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

Rotate the Magazine To Read Another Language ‫يرجى قلب المجلة للقراءة باللغات األخرى‬ ‫ مجله را بچرخانید‬،‫لطفا برای خواندن مجله به زبان دیگر‬ Kiosk International Magazine is the first and only magazine in Malaysia written in three languages: Arabic, Persian and English-dedicated especially for the Middle Eastern community who are living in and visiting Malaysia. The only Middle Eastern magazine which has dedicated racks/booths in Kuala Lumpur International Airport for incoming passengers. The highest circulated triple language monthly magazine in Malaysia.

Advertising: 014-2650973

50,000 copies of Kiosk Magazines are distributed monthly for free-of-charge in the Kuala Lumpur and Selangor areas including five Middle Eastern countries namely, Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Syria and Iran. Kiosk magazines are delivered twice a month through its distribution centers, viz: 1)10,000 copies in the Kuala Lumpur and Selangor areas with 530 distribution centers such as Hotels, Universities, Major Hospitals, Travel Agencies, Airline Offices, Embassies, Schools, Restaurants, Supermarkets, Condominiums, etc. 2) 10,000 copies in the Kuala Lumpur International Airport (Arrival Hall)-available at Kiosk magazine special racks/booths. 3) 30,000 copies in Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Syria and Iran- available at Travel Agencies, Airline Offices, Language Centers, Embassies, Universities, etc. By placing your advertisements in Kiosk Magazine in three languages, you can disseminate information on your products and market your products to: 1) Middle Eastern people who are living in and visiting Malaysia- Second Home Residents, Corporate/ Businessmen and Students. 2) Middle Eastern Tourists 3) Middle Eastern people living in the Middle East countries-your advertisements will be seen by them in Kiosk Magazine as well as on both of our Facebook pages (Arabic and Persian pages) In other words, we can act as a bridge between you and this untapped market of financially capable Middle Eastern people.


‫وغيره من كبار الباحثين والمتخصصين في الطب‬ ‫النفسي وعلم األعصاب أن التوتر يسبب فقدان نقاط‬ ‫ فالدوائر‬، ‫اإلشتباك العصبي في الدماغ لدى البشر‬ ‫العصبية التي تكون عاد ًة معنية بالعواطف واإلدراك‬ . ‫تتعطل عند تنشيط عامل النسخ المفرد‬ transcription factor GATA1” “ ‫دورعامل النسخ الجيني‬ ‫لقد حلل فريق البحث أنسجة بعض المرضى‬ ‫المصابين باإلكتئاب وغير المصابين التي تم التبرع‬ ‫ وقد بحثوا عن نماذج مختلفة‬، ‫بها من بنوك الدماغ‬ ‫ فوجدوا أن أدمغة مرضى اإلكتئاب‬، ‫للتنشيط الجيني‬ ‫أظهرت مستويات تعبير أقل في الجينات التي هي‬ ‫مطلوبة من أجل عمل وبناء نقاط التشابك العصبي‬ ‫ أنه‬jameson ‫ وقد اكتشف الباحث‬، ‫في الدماغ‬

‫اإلختالفات الجينية لها دور‬ ‫اإلكتئاب الشديد والتوتر المزمن يمكن أن يتسببا‬ ‫ وهذه الحالة تساهم‬، ‫في انكماش حجم الدماغ‬ ‫ وقد‬، ‫في تدهور الحالة العاطفية واإلدراكية للدماغ‬ ‫اكتشف فريق من‬ ‫كبار الباحثين بقيادة علماء من جامعة ييل األمريكية‬ ‫ وقد ُنشر البحث في مجلة‬، ‫أحد أسباب هذه الحالة‬ ‫ وقد بين البحث أن التحول‬، Nature Medicine ‫الجيني المعروف بعامل النسخ يكبح عملية التعبير‬ ‫للعديد من الجينات‬ ‫التي هي ضرورية لتشكيل اإلتصاالت التشابكية‬ ‫ وهذا بدوره يمكن أن يساهم‬، ‫بين خاليا الدماغ‬ ‫في فقدان بعض من كتلة الدماغ في قشرة الفص‬ ‫ وفي هذا الصدد‬، ‫الجبهي‬ Ronald Duman ‫أثبت كبير معدي هذه الدراسة‬

H ow stress and depression can shrink the brain

Major depression or chronic stress can cause the loss of brain volume, a condition that contributes to both emotional and cognitive impairment. Now a team of researchers led by Yale scientists has discovered one reason why this occurs — a single genetic switch that triggers loss of brain connections in humans and depression in animal models.

The findings, reported in the Aug. 12 issue of the journal Nature Medicine, show that the genetic switch known as a transcription factor represses the expression of several genes that are necessary for the formation of synaptic connections between brain cells, which in turn could contribute to loss of brain mass in the prefrontal cortex. Expression of a single gene dramatically decreases synaptic connections between brain cells. Yale scientists believe this may explain why people suffering from chronic stress and depression suffer loss of brain volume.

Expression of a single gene dramatically decreases synaptic connections between brain cells. Yale scientists believe this may explain why people suffering from chronic stress and depression suffer loss of brain volume. “We wanted to test the idea that stress causes a loss of brain synapses in humans,” said senior author Ronald Duman, the Elizabeth Mears and House Jameson Professor of Psychiatry and professor of neurobiology and of pharmacology. “We show that circuits normally involved in emotion, as well as cognition, are disrupted when this single transcription factor is activated.” The research team analyzed tissue of depressed and non-depressed patients donated from a brain bank and looked for different patterns of gene activation. The brains of patients who had been depressed exhibited lower levels of expression in genes that are required for the function and structure of brain synapses. Lead author and postdoctoral researcher H.J. Kang

discovered that at least five of these genes could be regulated by a single transcription factor called GATA1. When the transcription factor was activated, rodents exhibited depressive-like symptoms, suggesting GATA1 plays a role not only in the loss of connections between neurons but also in symptoms of depression. Duman theorizes that genetic variations in GATA1 may one day help identify people at high risk for major depression or sensitivity to stress. “We hope that by enhancing synaptic connections, either with novel medications or behavioral therapy, we can develop more effective antidepressant therapies,” Duman said. The study was funded by the National Institutes of Health and the Connecticut Department of Mental Health and Addiction Services.

www.kioskmagazine.net 52

‫كشك‬

What’s Up

‫على األقل خمسة من هذه الجينات يمكن أن‬ ‫يتم تنظيمهم بواسطة عامل النسخ ذاك الذي‬ ‫ وهو بروتين يشارك في نمو الخاليا‬GATA1 ‫يدعى‬ ‫ فتنشيط هذا العامل يلعب دورا ليس فقط في‬، ‫فقدان اإلتصاالت ما بين الخاليا العصبية ولكن‬ Duman ‫ وهكذا وضع‬. ‫أيضاً في أعراض اإلكتئاب‬ ‫نظريته مفادها أن اإلختالفات الجينية في عامل‬ ‫ يمكنها أن تساعد يوماً ما في‬GATA1 ‫النسخ‬ ‫تحديد األشخاص األكثر عرضة لإلكتئاب الشديد أو‬ Duman ‫ ويأمل‬، ‫الحساسية نحو التوتر واإلجهاد‬ ‫أنه بتحسين اتصاالت نقاط التشابك العصبي سواء‬ ‫باستخدام أدوية جديدة أو اللجوء للعالج السلوكي‬ ‫يمكن تطوير عالجات مضادة لإلكتئاب أكثر فعالية‬

What’s Up KIOSK

‫كيف يعمل اإلكتئاب على إنكماش الدماغ؟‬


‫طريقة عمل‬ ‫السمك المحشي‬ ‫من مطبخ أكشاك‬

‫كشك المطبخ‬

‫السمك المحشي من مطبخ أكشاك‬

‫المقادير‬

.‫ يقدم الطبق مع الليمون على جنب الطبق‬‫دي طريقة عمل السمك المحشي‬ ّ ‫ أع‬.‫دميها ألسرتك‬ ّ ‫وق‬ .‫ فتافيت‬:‫ المصدر‬-

‫ حبة كبيرة‬, ‫سمك‬ ‫ فص‬2,‫ثوم مهروس‬ ‫ مالعق كبيرة‬3, ‫زبدة‬ ‫ حبة‬, ‫بصل مقطع‬ ‫ ملعقة صغيرة‬, ‫بهارات البزار الخليجي‬ ‫ ملعقة‬, ‫مسحوق الليمون العماني‬ ‫صغيرة‬ ‫ ملعقة صغيرة‬, ‫كركم‬ ‫ ملعقة كبيرة‬2, ‫طحين‬ ‫ ملعقة‬2,‫زبدة للقلي‬ ‫طريقة التحضير‬

Warm

Warm chocolate and amaretto pudding

chocolate and amaretto pudding Ingredients 500ml/18fl oz milk 1 tbsp plain flour 2 tbsp caster sugar 1 vanilla pod, halved lengthways, seeds removed 80ml/2½fl oz Amaretto (or other almond liqueur) 100g/3½oz dark chocolate, finely chopped 50g/2oz unsalted butter 30g/1oz amaretti biscuits, crushed

Preparation method Warm the milk in a saucepan over a low heat. Mix the flour, sugar and vanilla seeds in a separate saucepan until smooth, then whisk in the warm milk, a little at a time, until smooth. Place the pan onto the

heat and cook over a gentle heat for 2-3 minutes, stirring continuously. Whisk in the Amaretto liqueur and continue to whisk until the mixture thickens. Remove the pan from the heat and stir

in the chocolate and butter. To serve, spoon the mixture into serving glasses and sprinkle over the crushed amaretti biscuits.

www.kioskmagazine.net 50

Chef KIOSK

.‫ يقلى الثوم والبصل في الزبدة على النار‬‫ تضاف نصف كمية البهارات ومسحوق الليمون‬.‫العماني والملح والفلفل ويقلب الخليط‬ ‫ يحشى السمك بالخليط ويدهن بباقي كمية‬.‫البهارات ويقلب في الطحين‬ ‫ دقيقة‬20 ‫ يقلى السمك في الزيت لمدة‬.‫على نار هادئة حتى ينضج‬


‫‪HISHAM & ASSOCIATES‬‬ ‫الشركة معتمدة و مرخصة في ماليزيا إضافة للمحامين المؤهلين‬

‫”‪“We provide corporate, legal and migration service‬‬ ‫الهجرة‬ ‫تمرير العمالة دون الشركة‬‫تمرير العمالة مع الشركة الخاصة‬‫اجتياز الطالب‬‫‪MM2H‬‬‫تأشيرة سياحية ‪ 30‬يوما و‪ 3‬أشهر تمديد التأشيرة‬‫تجاوز مدة اإلقامة‬‫حل مشاكل الدخول إلى ماليزيا في المطار‬‫مسائل قانونية‬ ‫اتفاق لشراء األعمال التجارية‬‫اتفاق لشراء سيارة‬‫اتفاق لحماية حصة عندما يكون لك شريك محلي‬‫‪-‬متابعة القضايا في‪ :‬المحكمة‪,‬مراكز الشرطة‪,‬السجن‬

‫الشركة‬ ‫تسجيل شركة خاصة محدودة ‪SDN.BHD.‬‬‫ تسجيل الشركات في الالبوان المنطقة المعفاة من الضرائب‪.‬‬‫تسجيل فرع ومكتب تمثيلي في إطار هيئة تنمية الصناعة‬‫الماليزية‬ ‫فتح حساب بنك الشركة‬‫متابعة الضرائب الشخصية و ضرائب الشركات‬‫التدقيق والمحاسبة‬‫الرخص‬ ‫رخصة مكاتب السياحة و السفر‬‫رخصة ‪WRT‬‬‫رخصة ‪DBKL، MPAJ‬‬‫رخصة ‪Entertaiment‬‬‫رخصة الشعار و العالمة التجارية‬‫الترخيص‬ ‫ترخيص لتمرير البضائع في المطار والميناء‬‫‪-‬تخفيض رسوم االستيراد‬

‫‪Hishamuddin bin Hashim - LL.B IIUM, LL.M (Master in Law) IIUM‬‬ ‫)‪Mr. Hisham: +6019-2644100 (call,sms,viber,whatsapp‬‬ ‫)‪Personal assistant: +60139499068 (call to make appointment‬‬ ‫‪Office Phone: +603-2181 4220‬‬ ‫‪Email: hishamassociates@gmail.com‬‬ ‫)‪Office Address:Suite C-3A-6, Megan Avenue 1, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur (Near new Iranian Consulate‬‬ ‫‪Youtube: www.youtube.com/watch?v=lwCLpsBfo1g‬‬ ‫‪Facebook: www.facebook.com/Hishamandassociates‬‬


‫االنهزامي التالي‪ ”...‬ادرس اجاباتك بعناية‪،‬‬ ‫وتخلص من هذه السلوكيات تدريجياً‪ ،‬كلما‬ ‫تخلصت منها ستجد الطرق مفتوحة امامك‪.‬‬ ‫اليوم السابع‬ ‫ثق بذاتك قبول الذات هو بيتك‪ ..‬حيث ترجع لتعثر‬ ‫على ذاتك من جديد‪ ...‬عندما يكون قبول الذات‬ ‫منخفضا‪ ،‬فانك سوف تواجه القلق المتواصل الذي‬ ‫يسبب لك الشك في نفسك‪ ،‬ان تكون غير‬ ‫حاسم‪،‬‬ ‫ان تتردد‪ ،‬ان تبحث خارج نفسك عن‬ ‫الفعالية‪،‬‬ ‫التأثير والسلطة‪ .‬قبول الذات يساعدك أن‬ ‫تزيد ثقتك العامة في الحياة‪ ،‬كلما قبلت‬ ‫ذاتك اكثر كلما وثقت في الخير الداخلي‬ ‫الذي فيك‪ ،‬الحكمة الطبيعية والقلب الحكيم‪.‬‬ ‫تمرين‪:‬‬ ‫كلما قبلت نفسك كلما ازدادت ثقتك بأن‬ ‫الحياة ليست شيئاً حصل لك‪ ..‬بل شيئاً‬ ‫حصل من أجلك‪..‬‬ ‫قرر اليوم أن تثق بنفسك‪ ...‬ضع ‪ 100‬بالمئة‬ ‫من ثقتك في ذاتك وانتظر لترى ما الذي‬ ‫سيحصل‪.‬‬ ‫اليوم الثامن‪:‬‬ ‫اعلم انك محظوظ عندما ال تكون راضيا عن‬ ‫نفسك‪ ..‬تتجه الى البحث عن الرضا في‬ ‫العالم الذي يحيط بك‪ ، ،‬قد يكون هذا البحث‬ ‫مثيراً أحياناً‪ ،‬لكنه ال يقودك الى االنجاز التام‪.‬‬ ‫فقط عندما تتوقف عن البحث ستعثر على ذاتك‬ ‫وسعادتك من جديد‪....‬‬ ‫قبول الذات الفعلي يعني ادراك أن ما تبحث‬ ‫عنه هو ما أنت عليه فعالً‪ .‬كل ما تبحث عنه في‬ ‫العالم‪ ،‬الحب‪ ،‬القبول‪ ،‬الفرح والسالم كلها صفات‬ ‫خاصة بطبيعتك الحقيقية‪.‬‬

‫‪your iPod or car radio. Or while you work.‬‬ ‫‪It’s a great time! “Hey, pretty baby, can I‬‬ ‫”!‪take you home‬‬ ‫‪9. Watch a sunrise or sunset. Trite? Yes,‬‬ ‫‪definitely. But does it work? Yes, defi‬‬‫‪nitely. I took the time to enjoy the sunset‬‬ ‫‪on my way home today. Mmmmm. It was‬‬ ‫‪lovely. It just fills me with warmth.‬‬ ‫‪Sunrises are even more beauti‬‬‫!‪fuller‬‬ ‫‪10. Spend time with a loved one.‬‬ ‫‪Another obvious one, perhaps,‬‬ ‫‪but there’s nothing better, really.‬‬ ‫‪When I spent even just a few‬‬ ‫‪minutes with my two babies this‬‬ ‫‪morning, it filled me with a joy‬‬ ‫‪unequaled anywhere else in life.‬‬ ‫‪Then I spent some time with my‬‬ ‫‪wife, after work, and let me just‬‬ ‫‪say that’s about as good as it‬‬ ‫‪gets too. Even if you don’t have‬‬ ‫‪a spouse or kids, there’s some‬‬‫… ‪one in your life that you value‬‬ ‫‪make time out of your day today‬‬ ‫‪to spend time with them … and‬‬ ‫‪not just to watch TV, but to actu‬‬‫‪ally be with them, talk with them,‬‬ ‫‪bond with them. It works.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 46‬‬

‫تمرين‪:‬‬ ‫ان معنى كلمة قبل ‪ Accept‬هو ‪ Accpetare‬اي ‪:‬‬ ‫ان تستقبل‪ -‬تتلقى عن طيب خاطر‪ .‬عش اليوم‬ ‫مع الفكرة التالي‪ ”:‬السعادة هنا ألنني أنا هنا” او”‬ ‫السعادة هي حيث اكون موجوداً”‬ ‫اليوم التاسع‪:‬‬ ‫اعرف نقاط قوتك الناس الذين يتقبلون ذواتهم هم‬

‫صادقون مع انفسهم ‪ ،‬وهم مستعدون ألن يتحملوا‬ ‫المسؤولية عن دورهم في كل حالة‪ ،‬ال يختبئون‬ ‫خلف اللوم واالعذار او اي من اليات الدفاع‪ ،‬النهم‬ ‫غريزيا يعرفون ان الحقيقة حول ما هم عليه قوية‬ ‫لمواجهة أي شيء بشكل كاف‪.‬قبول الذات يشجعك‬ ‫على قبول قيودك‪ ،‬بدون قبول الذات سوف ترى‬ ‫القيود كأنها عقبات‪ ،‬بينما تراها كفرص في حال‬

‫‪singing Hanky Panky. “I saw her walking‬‬ ‫‪on down the line (yeah) … you know I‬‬ ‫‪saw her for the very first time …” Well,‬‬ ‫‪I love songs like that (call me old if you‬‬ ‫‪like) and I started dancing in my seat. You‬‬ ‫‪might be turned on by hipper songs (or is‬‬ ‫‪“hipper” not a trendy word anymore?) but‬‬ ‫‪whatever music gets you going, jam it on‬‬

‫تقبلت ذاتك‪.‬‬ ‫تمرين‪:‬‬ ‫قبول الذات يمنحك الثقة الطبيعية التي تساعدك‬ ‫على ان تهذب مواهبك التي منحك اياها هللا وتختبر‬ ‫طيبة قلبك وتفتح قلبك للعالم‪.‬تعرف على ‪ 5‬من‬ ‫مواطن قوتك الطبيعية ومواهبك‪ ،‬كن صادقا ودقيقا‪،‬‬ ‫اطلب المساعدة من صديق اذا كنت تريد بعض‬ ‫الموضوعية‪.‬ثم احسب من صفر الى ‪ 100 %‬الى‬ ‫أي حد تستخدم هذه النقاط في حياتك‪ ،‬ثم تخيل‬ ‫كم ستكون حياتك رائعة اذا كنت تستفيد من كل‬ ‫نقاط‬ ‫قوتك ومواهبك بشكل تام‪.‬‬ ‫اليوم العاشر‪:‬‬ ‫أعثر على موقعك ‪ ..‬أين أنت؟ العقبات الداخلية‬ ‫التي تقف أمامك وتمنعك بان تكون ذاتك هي‬ ‫العقبات ذاتها التي تواجهك لتعيش بشكل كلي‬ ‫وكامل في الحياة‪ .‬انت تلغي ذاتك عبر اخبارها‬ ‫بشكل دائم أن وجودك غير مهم‪ ،‬أن ال أحد يبالي‬ ‫بما لديك لتقوله‪ ،‬أن صوتك ال يمكن ان يحدث تغييراً‬ ‫وأن اآلخرين هم بطريقة أو بأخرى أكثر أهمية منك‪.‬‬ ‫قبول الذات يؤكد بعمق جوهرك الحقيقي‪ ،‬يعطيك‬ ‫اذنا بأن تكتشف حقيقتك‪ ..‬يسمح لك أن تكون انت‬ ‫األصل وليس الصورة التي تكونها عن ذاتك!‬ ‫تمرين‪:‬‬ ‫قبول الذات هو بداية شيء رائع‪ ..‬ال يمكنك أن‬ ‫تتخيل كم ستكون حياتك رائعة عندما تبدأ في‬ ‫تجربة الحب العميق لذاتك‪ ...‬هذا الحب الذي‬ ‫يكشف عن الكمال المثالي الذي ال يمكن ان يتدمر‬ ‫مهما كانت التجارب التي مررت وستمر بها في هذه‬ ‫الحياة‪ .‬ارفع شعار” انا هنا” كلما كنت أكثر حضوراً‬ ‫كلما شعرت بالكمال في داخلك‪ ...‬اكتشف كم‬ ‫من المدهش أن تكون حاضراً بعمق في جسمك‬ ‫وحياتك‪..‬‬

‫‪just go for a walk. That movement, and‬‬ ‫‪the fresh outdoor air, will have a great‬‬ ‫‪effect on your day. And even better: take‬‬ ‫‪a few minutes to enjoy the nature around‬‬ ‫‪you as you go for your walk. Clear your‬‬ ‫‪head. Calm yourself during a busy time‬‬ ‫‪of your day. Think to yourself: “How lucky‬‬ ‫‪I am to be alive! How wonderful a world‬‬ ‫‪I’m in! What opportunities and‬‬ ‫”!‪possibilities lie before me‬‬ ‫‪7. Focus on 3 projects. I wrote‬‬ ‫‪about this recently, but you’ll‬‬ ‫‪probably hear me repeat it a‬‬ ‫‪few times just because of the‬‬ ‫‪terrific effect it can have on‬‬ ‫‪your productivity and your life:‬‬ ‫‪choose only your three most‬‬ ‫‪important projects, and focus‬‬ ‫‪on them exclusively. Focus on‬‬ ‫‪getting them to completion, to‬‬ ‫‪the exclusion of all other‬‬ ‫‪projects. Do that today. You’ll‬‬ ‫‪be amazed at how much you’ll‬‬ ‫‪accomplish. I only started do‬‬‫‪ing it recently, but I’m getting‬‬ ‫‪so much done that I feel like‬‬ ‫‪I was sitting on my hands be‬‬‫!‪fore this. It feels wonder-tastic‬‬ ‫‪8. Listen to great music.‬‬ ‫‪When I was in the car, after‬‬ ‫‪I dropped the kids, an oldie‬‬ ‫‪came on the radio: Tommy‬‬ ‫‪James and the Shondells‬‬


‫ألنك تعتمد على الصورة غير الحقيقية التي تريدها‬ !‫لذاتك وليس على الصورة األصلية‬ :‫تمرين‬ ‫قبول الذات هي دعوة ألن تتوقف عن تغيير نفسك‬ ‫ كي تتمكن في النهاية‬،‫الى ما تتمنى ان تكون عليه‬ ،‫ عندما تؤمن في ذاتك‬...‫من معرفة من أنت بالفعل‬ ،‫ سوف تختبر اعجوبة قبول الذات‬،‫وتكون صادقا معها‬ .‫وفريد‬..‫التي ستكشف لك كم أنت جميل‬ : ‫اليوم السادس‬ ‫ سينتهي‬،‫ال تكن انهزامياً عندما تتماثل فقط مع أناك‬ ‫األمر بك وانت تشعر انك على مسافة من قلبك‬ ‫ تنتابك مشاعر متزايدة من‬..‫وبعيداً عن حقيقتك‬ ‫ تظن أنك منفصل عن العالم لكن في الواقع‬،‫الوحدة‬ ‫ دون قبول‬.‫أنت منفصل عن ذاتك غير المشروطة‬ ، ‫ وان العالم غير ودي‬...‫ تشعر أنك منفي‬،‫الذات‬ ‫ والعقبات‬..‫ صراع كبير‬،‫الحياة تبدو وكأنها عمل شاق‬ ‫ ولن تتخلص‬،‫ تشعر بالعجز والهزيمة‬.‫في كل مكان‬ ‫من هذه االحاسيس وتعثر على االلهام اال عندما‬ .‫تتواصل مع طبيعتك الحقيقية‬ :‫تمرين‬ ‫ واكمل البيان التالي مع تقديم‬،‫خذ قلما وروقة‬ ‫ سأتخلى عن السلوك‬،‫ “ اآلن‬: ‫ اجابات مختلفة‬10

:‫تمرين‬ ‫ تحسين الذات مليء بال” يجب” ينبغي‬، ‫غالبا‬ ‫مثال ان تقول يجب ان احصل على‬..‫ علي‬.. ‫ يجب ان اشبه رئيسي‬،ً‫ ساعات من النوم يوميا‬8 ‫ ال تحتاج ألن‬...‫ بأن تعمل فوق طاقتك‬،‫في العمل‬ ‫ انت جيد بما فيه‬،‫تبني صورة ناجحة عن نفسك‬ “ ‫ ماذا سيحصل لو توقفت عن فرض “ يجب‬،‫الكفاية‬ ‫هل يمكن ان ترى أن الشخص الذي‬.. ‫على نفسك؟‬ ‫انت عليه بالفعل هو أفضل بكثير من الشخص الذي‬ ‫ حدد اجراءا واحدا‬..‫تحاول ان تبيعه للعالم؟‬ ‫يمكنك اتخاذه كي تبتعد عن الصورة الذاتية‬ ‫التي تعتقد أنك تحتاج لتكوينها كي تكون‬ !‫الشخص الرائع الذي أنت عليه فعال ً اآلن‬ :‫اليوم الخامس‬ ،‫كن صادقاً مع ذاتك عندما تفتقد الى قبول الذات‬ 6 ‫تبدأ شخصيتك في مقارنة نفسها سلبياً مع‬ ‫بليون شخص على الكوكب! ما دمت ال تحب ذاتك‬ ..‫ سوف ترى دوماً أنك لست جميالًُ كفاية‬،‫وال تتقبلها‬ ‫ ناجحاً او اي‬..‫ محظوظا‬..ً‫ او محبوبا‬،‫او ثرياً كفاية‬ ،‫ امهر صناع الجمال في العالم‬..‫شيء آخر‬ ‫ومالكي أسرار الجمال الحديثة ال يمكنها أن تقوم‬ ..‫ ستظل في داخلك تشعر أنك الشيء‬..‫بالخدعة‬

Do you have to follow these things stepby-step? Not at all. Find your own methods, or pick and choose a few of these. Main thing, though: take steps to make today your best day ever. 1. Be present. Instead of having your mind elsewhere, bring yourself back to now, in this moment, focused on where you are and what you’re doing and who you’re with. We cannot change things that have already happened, and obsessing over them does nothing to help us now. We cannot predict the future, so worrying about it does nothing to help you either. Instead, focus on now … if something is worrying you, take action … but even better, just be in the moment, and live as if now is all there is. Because it is.

out. If you cut your list down and do only half the things you want to do for today, you’ll have a much better day. You’ll thank me. 3. Get one important thing done. As I said in the previous point, do less but do more important things. When I say important, I mean things that will have a huge impact on your life (personally or career wise) over the long run. Not things that need to be done today or else. Here’s why: If you get something important done, something that will help you in the long run (even if it’s only a step towards a major accomplishment, it’s important), you will feel great! You’ll feel a sense of accomplishment. That makes any day a great day.

2. Do less. Have a full schedule today? Cut it in half. You don’t need to do everything on that list. I took a few items on my list and moved them to next week. Do less (but focus on the important — not urgent — stuff) and you’ll be less stressed

4. Plan your perfect life. What would your life be like if you had no restrictions? I’m not talking about living in a McMansion or flying around in jet planes, but what would make you happy. A good step: pick the 4-5 most important things in your life,

‫ هل كنت لتعش طفولة‬، ‫والدتك اعتنت أكثر بنفسها‬ ‫لكنك اليوم غير قادر ان تصلح‬..‫أفضل؟ بالتأكيد‬ ..‫الماضي اذن ابدأ اآلن في رعاية نفسك‬ ‫ ثم ارجع‬...‫ اشكال من عدم محبتك لذاتك‬10 ‫اكتب‬ ‫ الق نظرة على كل نقطة وتخيل ما‬،‫الى القائمة‬ ‫الذي يمكن ان يحصل لو كنت تحب كل واحدة من‬ ‫ دون بالتحديد كم يمكن ان تكون‬،‫عيوبك المفترضة‬ ‫حياتك افضل او كيف ستغير حياة االشخاص من‬ .‫حولك‬ : ‫اليوم الرابع‬ ‫توقف عن انتقاد ذاتك من المهم أن تدرك الفرق بين‬ ‫ اذا كنت ترغب في‬،‫قبول الذات وبين تحسين الذات‬ ‫ قبول الذات يبدأ مع وعيك‬.‫اكتشاف قيمتك الحقيقية‬ ‫ محبوب تماما كما‬،‫ انسان طيب بالفطرة‬،‫بأنك كامل‬ ‫ لديك مواهب ونعم وصفات منحها هللا لك كي‬،‫انت‬ ‫ تحسين الذات يبدأ عادة مع‬.‫تتقاسمها مع العالم‬ ‫ فان اناك‬،‫ هكذا‬..‫االيمان ان هناك شيئا ينقصك‬ ‫ وجعلها‬،‫ تحسين ذاتها‬،‫سوف تبدأ للعمل على ذاتها‬ ‫ المشكلة‬.‫شخصا يعجب اآلخرون به ويصفقون له‬ ‫مع تحسين الذات أنك قد تحاول تحسين ذاتك دون‬ ‫ ال يمكن‬،‫ان تكون قد تعرفت الى ذاتك بشكل فعلي‬ .‫لتحسين الذات ان يعوض عن عدم قبول الذات‬

and build your perfect life around those things, eliminating most of the rest if possible. Plan that perfect life, and then plan the first few steps you need to take to get there. Now schedule those first steps over the next week, including one today. It feels amazing to start taking action on making your life the way you want it to be. 5. Declutter. Even if it’s just a little space — say a drawer or a shelf — decluttering an area of your life can have a wonderful effect on your mood and happiness level. I know it gives my day a boost. When things start to get cluttered (and let’s face it, even the best declutterers among us face clutter creep), I take a few minutes to clear it out. Clearing your desk (at least the surface of it) can be a great way to start. 6. Go for a walk. I was going to write “exercise” but I’m afraid that many readers will just skip over this one. So instead,

www.kioskmagazine.net 44


‫كشك السيكولوجيا‬

‫يومك المثالي‬ ‫بعد الخطة‪ ...‬إعتبر‬

‫أن اليوم هو يومك األفضل‬ ‫على اإلطالق‪ ...‬وابدأ معنا‬

‫‪ .. obert Golden‬وضع خطة يتم تطبيقها خالل‬ ‫‪ 10‬ايام‪ ،‬تساعدك على اكتشاف ذاتك‪ ..‬الذات‬ ‫التي يفترض بك أن تتقبلها ‪ ..‬ويعلمك كيف‬ ‫تقول أجل لحياتك‪ ...‬هل تتقبل ذاتك على ما‬ ‫هي عليه؟‪ ..‬سؤال بسيط‪ ..‬رغم ذلك‪ ..‬هناك‬ ‫الكثير ممن يجدون صعوبة في االجابة عليه‪...‬‬ ‫ال يوجد حل وسط‪ ..‬فانت‪ ،‬اما تتقبل ذاتك بشكل‬ ‫كامل‪ ...‬او ترفضها بشكل كامل أيضاً!‬ ‫بالنسبة ألغلب الناس‪ ،‬نعم‪ /‬كال تبدوان محدودتين‬ ‫جداً ألنك تشعر بالقلق حيال كل األمور التي تود‬ ‫تغييرها في ذاتك‪..‬توقف للحظة اآلن كي ت ّقيم أين‬ ‫أنت من سل ّم قبول الذات‪ ...‬وخالل العشرة أيام‬ ‫التالية‪ ،‬ركز على شيء رئيسي وتمرين واحد في‬ ‫الصفحات التالية‪ .‬بعد فترة‪ ،‬طبق هذا التمرين من‬ ‫جديد كي تكتشف كم نضجت!‬ ‫اليوم األول‬ ‫ادراك حقيقتك‪ ...‬من أنت فعالً؟ رحلة قبول الذات‬ ‫تبدأ عندما تكتشف أنك ال تعرف الكثير عن ذاتك‪..‬‬ ‫شخصيتك واألنا الخاصة بك تجد انه من الصعب أن‬ ‫تقدم اجابات عن أسئلة مثل” من أنا؟” ماذا أريد”؟‬ ‫ان يتم توجيه األسئلة لك لتكوين فكرة عن‬ ‫شخصيتك في مقابلة عمل – على سبيل المثال‪-‬‬ ‫سيجعلك تشعر بالضيق وتطبيقياً سيكون األمر‬ ‫مستحيال ً ألنك لم تنتبه الى هذه التفاصيل في‬

‫شخصيتك من قبل! تحفيز قبول الذات يتم عبر‬ ‫اكتشاف جوهرك الحقيقي‪ -‬الذات غير المشروطة‪.‬‬ ‫تمرين‪:‬‬ ‫قبول الذات يعني ان تتقدم في مصادقة الذات غير‬ ‫المشروطة‪ -‬الجزء الذي هو أكثر من مجرد اسمك‪..‬‬ ‫تاريخك‪ ..‬قصتك‪ ...‬اخفاقاتك ونجاحاتك‪...‬‬ ‫ذاتك هي أكثر من مجرد تجارب مررت فيها‪ ..‬او‬ ‫الطريقة التي ينظر اآلخرون فيها اليك‪ ،‬او المالبس‬ ‫التي ترتديها‪ ...‬في هذا اليوم‪ ..‬فكر‪...‬‬ ‫ما هو الشيء الحقيقي فيك أكثر من غيره؟ ما الذي‬ ‫تريد ان يعرفه الناس عنك؟ من أنت من دون اناك؟‬ ‫استمر‪ ..‬واصغ الى جوابك‪ ...‬ثم‪ ،‬دوّن في يومياتك‬ ‫كل الصفات التي تتميز بها ذاتك غير المشروطة‪،‬‬ ‫اذا كنت تجد مشكلة في االجابة عن هذه االسئلة‪،‬‬ ‫حاول ان تكتب سيرة ذاتية عن ذاتك الحقيقية في‬ ‫‪ 100‬كلمة‪.‬‬ ‫اليوم الثاني‪:‬‬ ‫كن لطيفاً مع ذاتك قبول الذات يعلمك انك أنت لست‬ ‫حقاً ما تعتقد أنك عليه‪ ...‬سوف تكتشف‪ ،‬ان‬ ‫شخصيتك أو أناك تتكون من خالل األحكام حول‬ ‫من أنت‪ ،‬ما هو ممكن‪ ..‬ما الذي تستحقه وما ال‬ ‫تستحقه‪ ،‬هذه األحكام تصبح العدسة التي ترى من‬ ‫خاللها ذاتك والعالم‪ .‬اذا قمت بخلق شخصية لذاتك‬ ‫أقرب الى التكاملية‪ ،‬فان هذا يجعلك تركز على‬ ‫الحصول على األشياء الجيدة وتحقيق المثالية في‬ ‫شخصيتك بدل أن تكون ذاتك الحقيقية‪ ،‬مثالية لديها‬ ‫معايير وشروط صارمة تضع أمام نصب عينيك هدف‬ ‫بلوغها بأي ثمن‪.‬‬ ‫تمرين‪:‬‬ ‫كلما حكمت على ذاتك أكثر‪ ،‬كلما تمكنت بشكل‬ ‫أقل من رؤية من أنت‪ ...‬عادة الحكم على الذات‬ ‫يسبب تشويهاً لذاتك‪ ،‬حيث تنتقد نفسك وتقلل من‬ ‫شأنها وتعاقبها وتعاملها بقسوة‪ .‬الوسيلة األقوى كي‬ ‫تتخلص من آثار تشويهك لذاتك هي أن تعطف‬

‫وتسامح‪ ،‬مما يسمح بأن تستعيد الثقة والوعي‬ ‫بطيبتك الداخلية‪ .‬اعلن اليوم” أسامح نفسي على‬ ‫أحكامي” ‪.‬ثبت نفسك بالقول‪ ”:‬لن انتقد نفسي‬ ‫اليوم” ‪..‬ثق بطيبتك الفطرية‪ ..‬وعاملها بلطف‪..‬‬ ‫اليوم الثالث‪:‬‬ ‫احب ذاتك كما هي أمامك خيارين‪ ..‬اما ان تقبل ذاتك‬ ‫أو ان ترفضها‪ ...‬أن ترفض ذاتك فذلك يعني أن‬ ‫تقول لها “ كال” ‪ ..‬كال لرغباتي‪ ..‬الحتياجاتي‪..‬‬ ‫لراحتي والسترخائي‪ ...‬كال للوقت المخصص لي‬ ‫فقط‪ ...‬كال لترك ذاتي تطلب المساعدة‪ ،‬وكال لمنح‬ ‫المزيد من الحب لهذه الذات‪ .‬وما دمت تستمر في‬ ‫رفضك لذاتك‪ ،‬فهذا يعني أنك ستعيش في خوف‬ ‫دائم من أن يرفضك اآلخرون‪ ،‬لذا‪ ،‬تحاول جاهداً أن‬ ‫تكون جيداً مع اآلخرين‪ ،‬ان ترضيهم‪ ...‬ال تريد ان‬ ‫تكون عبئاً‪ ..‬ال تطلب الكثير‪ ...‬ستشعر بأنك‬ ‫محبوباً بغض النظر عن محاوالتك المجهدة‬ ‫بأن تحب اآلخرين‪ ..‬رفضك لذاتك يدفعك الى‬ ‫عدم اهتمامك بنفسك‪ ...‬عدم االنتباه لها‪..‬‬ ‫رعايتها وتقديرها!‬ ‫تمرين‪:‬‬ ‫ان تقبل ذاتك يعني ان تحبها‪ ..‬قدرتك على أن تحب‬ ‫ذاتك تحدد مدى قدرتك على أن تحب أي شخص‬ ‫آخر‪ ،‬وكلما كان قبولك لذاتك أقل كلما قمت بانتقاد‬ ‫اصدقائك أكثر‪ .‬حاول أن تؤكد لنفسك اليوم العبارة‬ ‫التالية ‪ ”:‬انا ارى نفسي من خالل عيون الحب”‬ ‫اذا كنت كمعظم الناس‪ ،‬ستعرف بالتحديد ما الذي‬ ‫ال تحبه فيك‪ ،‬ولكنك – على العكس من ذلك‪ -‬غير‬ ‫متأكد من الطريقة التي تحب نفسك فيها‪ ،‬مثالً‪،‬‬ ‫يمكنك أن تدون في قائمة األشياء التي ال تحبها‬ ‫فيك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬السيلوليت في جسمك‪،‬‬ ‫الحبوب في وجهك‪ ،‬وغيرها‪ ...‬ولكن هل يمكنك أن‬ ‫تضع قائمة تحتوي على كل طرق حبك لذاتك؟‬ ‫عندما ترى نفسك من خالل عيون الحب‪ ،‬كل‬ ‫شخص في حياتك سيستفيد‪ ،‬لو كانت‬

‫‪Psychology KIOSK‬‬

‫‪Simple, Sure-fire Ways to Make Today Your Best Day Ever‬‬ ‫‪This little incident not only brought‬‬ ‫‪warmth and joy into my heart … it brought‬‬ ‫‪a realization into my mind: I can either‬‬ ‫‪have a stressed, difficult day … or I can‬‬ ‫‪have an amazing, wonderful day.‬‬ ‫‪I chose the amazing day.‬‬ ‫‪The rest of the day, I did things to ensure‬‬ ‫‪that my day was the best ever. And it‬‬ ‫‪was. I had the greatest day … all from‬‬ ‫‪simple little things that don’t seem like‬‬ ‫‪much, but make all the difference in the‬‬ ‫‪world.‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 42‬‬

‫‪ing so changed my day: we began sing‬‬‫‪ing some of our favorite children’s songs.‬‬ ‫‪Itsy-bitsy spider, twinkle twinkle, wheels‬‬ ‫‪on the bus, ABCDs, I’ve been working on‬‬ ‫‪the railroad, the ants go marching two by‬‬ ‫‪two … all of the oldies.‬‬ ‫‪Instead of thinking about all the things‬‬ ‫‪I had to do today, I brought myself into‬‬ ‫‪the present moment. And when we got‬‬ ‫‪to school, I took a few minutes to spend‬‬ ‫‪time with them. Be present with them. It‬‬ ‫‪was truly lovely.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪This morning as I took my kids to‬‬ ‫‪school, I was feeling rushed and har‬‬‫‪ried. Stress levels high, my face wore‬‬ ‫‪a permanent frown, my mind was in‬‬ ‫‪a million different places, and my‬‬ ‫‪two youngest kids (3 year old, and 20‬‬ ‫‪months) were quiet in their car seats.‬‬ ‫‪Then I realized: while my mind is‬‬ ‫‪elsewhere, I’m missing some prime‬‬ ‫‪moments with my kids. And not really‬‬ ‫‪enjoying my day.‬‬ ‫‪And so I changed the moment, and in do-‬‬


‫كشك الكلمات المتقاطعة‬

‫أفقي‬ ‫‪-1‬دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم ‪ o‬ما يتركه السابقون لما يليهم‬ ‫(معكوسة)‬ ‫‪-2‬أعرف ‪ o‬متشابهان ‪ o‬نوع من الخضار‬ ‫‪-3‬من سفن الخليج القديمة ‪ o‬مربح‬ ‫‪-4‬أحد (مبعثرة) ‪ o‬اسم لحم مشوي معلق أصله تركي‬ ‫‪-5‬ذبح أضحية ‪ o‬يراع مبعثرة‬ ‫‪-6‬مزارع الفالحين ‪ o‬من دولة خليجية‪.‬‬ ‫‪-7‬أصدر أزيزا ‪ o‬صحافي في مؤسسة إخبارية يسافر كثيرا‬ ‫‪-8‬إذا تعدى اثنين شاع (معكوسة) ‪ o‬وحدة وزن‬ ‫‪-9‬الشركسي سلطان الديار المصرية في عصر المماليك بنى قلعة‬ ‫مشهورة في االسكندرية‪.‬‬ ‫‪-10‬قائد نادي الهالل والمنتخب السعودي سابقاً‬ ‫رأسي‬ ‫‪-1‬العب جزائري فاز بدوري أبطال أوروبا مع فريق بورتو البرتغالي‬ ‫‪-2‬داللهي على األحرار ديون ال بد من سدادها ‪ o‬من مهنته السقاية‪.‬‬ ‫‪-3‬البلد التي استضافت كأس العالم ‪ o 2006‬تحت أقدامها الجنة‪.‬‬ ‫‪-4‬تكلم سوءا عن شخص ما في غيابه ‪ o‬حصل على ‪ o‬متشابهان‬ ‫‪-5‬مراقب وموجه أداء العمل ‪ o‬جيب التمام في الرياضيات‬ ‫‪-6‬حضارة عريقة في أميركا الوسطى والجنوبية‪ o .‬رطب بالماء‬ ‫‪-7‬لقب المنتخب التونسي لكرة القدم‬ ‫‪-8‬جزيرة بريطانية‪.‬‬ ‫‪-9‬طير اسطوري ‪ o‬شهر بداية الربيع‬ ‫‪-10‬إماراتي حاز على جائزة أفضل العب في كأس العالم للشباب عام‬ ‫‪2003‬‬

‫‪Idioms KIOSK‬‬

‫‪A one-track mind‬‬ ‫‪Meaning‬‬ ‫‪If someone has a one-track mind, they spend most of their time thinking‬‬ ‫‪about one subject.‬‬ ‫‪Example:‬‬ ‫‪Brian’s had a one-track mind since he started his own company. All he‬‬ ‫‪thinks about now is business and making money.‬‬ ‫‪Mark’s upset because Jenny said he’s got a one-track mind and he’s‬‬ ‫‪always thinking about sex.‬‬

‫‪(something) occurs to you‬‬ ‫‪Meaning‬‬ ‫‪If something occurs to you, you think of it.‬‬ ‫‪Example:‬‬ ‫‪I was surprised when I heard that Anne had quit. It had never occurred to‬‬ ‫‪me that she wasn’t happy working here.‬‬ ‫‪Has it ever occurred to you that your daughter’s happiness is more‬‬ ‫?‪important than what your friends might think if they know she’s gay‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 38‬‬


:ً‫تذكر دوما‬

.‫والصداع‬ ‫ قد تتعرض المرأة لالجهاد أكثر بسبب نمط‬.‫حياتها الصعب‬ ‫ العالج على المدى القصيريشمل خيارات‬‫ التمارين الرياضية‬، ‫مثل التدليك واالسترخاء‬ ‫والمسكنات‬

‫ قد يكون هناك العديد من العوامل التي‬‫ االجهاد هو السبب‬،‫تسبب صداع التوتر‬ .ً‫األكثر شيوعا‬ ‫ الناس الذين هم عرضة لالكتئاب والقلق‬‫هم األكثر عرضة للمعاناة من التوتر‬

.‫واليوغاوالمساج‬ ‫ استشارة طبيب نفساني لتحسين القدرة‬.‫على استخدام تقنيات تخفيف االجهاد‬ ‫ محاربة توتر العضالت عبر الخضوع لعالج‬.‫طبيعي او تقويم العمود الفقري‬ .‫ األدوية المضادة لالكتئاب‬-

Massage your scalp, neck and ear lobes.

‫التوتر املزمن أكثر خطورة‬ ...‫من أمراض القلب‬

the blood vessels constrict, which might ease

more advanced techniques:

in that spot allow your blood vessels in your

some of the pain of the headache. This works

- Do a scalp massage. Hop in the shower and

forehead to constrict.[citation needed]

particularly well if the problem is concentrated

treat yourself to a long scalp massage as you

- Firmly massage the acupressure point on

in your temples or sinuses.

shampoo your hair. Or, for a drier version,

each hand where the thumb and index finger

- Wet a washcloth with cool water, and lay it

pour a little bit of coconut or argan oil on your

bones meet (second metacarpal bone). It’s

over your forehead. Refresh it with more cold

fingers and rub into your scalp.

best if somebody does this for you, so both

water as soon as it starts to feel uncomfortably

- Find two tennis or racquet balls and put them

hands can be massaged simultaneously, but if

warm.

in a sock. Lie on a flat surface and place the

that’s not possible, massage one hand for five

- Prep a heavy-hitting compress. Put a wet

two balls just below the base of your skull, on

minutes, then massage the other hand.

washcloth in a resealable plastic sandwich

the occipital bone, and relax. You may feel

Practice relaxation techniques. People

bag, and place the bag in the freezer for

sinus pressure or minimal discomfort at first

around the world use a variety of tricks to

30 minutes. Remove it and place on your

but it will go away. This is especially helpful for

distract themselves from pain. If you’re in

forehead for a long-lasting compress — the

sinus headaches.

the midst of a headache, don’t worry about

washcloth will be extra cold, and the bag will

- Have someone else massage your neck and

learning something new — stick to whatever is

keep the icy wetness off of your skin.

back if possible. The simple touch of someone

closest to your comfort zone. (You can always

- A cold compress on the neck can also be

else who cares about you can relieve a lot of

read up on different meditation techniques

helpful.

tension instantly. Have them focus on the oc-

later, when you feel better.) Some popular op-

Massage your scalp, neck and ear lobes.

cipital region as well.

tions include:

Doing some light massage can distract you

- Gently massaging the bridge of your nose

Meditation , Prayer, Deep breathing,

from the pain, as well as improving circulation

can help relieve sinus and migraine head-

Visualization, Listening to binaural beats,

and relieving tension. For a basic massage,

aches.

Try to just calm down.

gently press your fingers over your temples,

- Massage the soft part of your hand in

If you can fall asleep, that might help.

and move them in slow circles. Or, try these

between your index finger and thumb. Nerves www.kioskmagazine.net 36


‫وجدت األبحاث ان ممارسة التمارين‬ ‫الرياضية بانتظام يمكن ان يخفف من‬ ‫توتر العضالت كما يساعد على التقليل‬ ‫من الجهد الناجم عن اعراض الصداع‬ ‫ وبعض االضطرابات‬،‫والتوتر واالكتئاب‬ ..‫النفسية األخرى‬ ‫اليك طرق اخرى للحد من آثار االجهاد على‬ : ‫المدى الطويل‬ ‫ ممارسة تمارين اآليروبيك مثل ركوب‬.‫ السباحة او المشي‬،‫الدراجة‬ ‫ تقنيات االسترخاء مثل التأمل‬-

P r a c t i c e

H

..‫هناك نوعان من العالج‬ :‫عالج قصير األمد‬ ‫اليك طرق اخرى للحد من آثار االجهاد على‬ :‫المدى القصير وتقليل حدوث صداع التوتر‬ .‫المسكنات مثل األسبيرين والباراسيتامول‬tnerrucorciM ‫ العالج المغناطيسي وال‬‫ مثل البقاء لوقت طويل‬،‫ العالج الحراري‬.‫في حمام ساخن‬ .‫ اكياس الثلج على الوجه‬.‫ تدليك فروة الرأس والعنق والكتف‬‫ مثل التأمل‬،‫ انشطة تخفيف التوتر‬.‫واالسترخاء او التنويم المغناطيسي‬

r e l a x a t i o n

‫كيف نتخلص من‬ ‫صداع اإلجهاد؟‬ ‫صداع التوتر الدائم قد يكون عالمة تحذير ان‬ ‫ من المهم ان تتصدى‬،‫حياتك غير متوازنة‬ ‫لمصادر التوتر في حياتك وان تحدث تغييرات‬ ..‫حقيقية‬ ‫وبما أن صداع التوتر ناجم بالدرجة األولى‬ ‫عن االجهاد الذي نتعرض له في حياتنا‬ ‫ فان العالج يكون عبر تقليل هذا‬،‫اليومية‬ ‫االجهاد والعمل على اعادة التوازن الى‬ ‫حياتنا وتنظيمها ومحاولة التخلص من األمور‬ ..‫التي قد تزعجنا بشكل دائم‬

‫كشك الصحة‬

:‫عالج طويل األمد‬

‫التوتر المزمن هو ايضاًَ عامل مساهم في‬ .‫أمراض أكثر خطورة مثل أمراض القلب‬

t e c h n i q u e s .

ow to Get Rid of a Headache

Most people get headaches from time to

caffeine, for two reasons. Caffeine makes

over your eyes can help.

time, whether they’re mild annoyances

painkillers work faster and more effectively.

- Request absolute peace and quiet. If you’re

or skull-crushing distractions. Treatment

Without caffeine, painkillers would be slower

forced to rest around other people, explain that

varies depending on the type of headache

and less effective, which leaves open the door

you have a headache and ask that they please

you’re experiencing, but here are some

to painkiller abuse by well-meaning individuals

try to be quiet and leave you undisturbed. Pre-

quick feel-better strategies, as well as long-

who are simply looking for relief.

emptively asking for cooperation can help you

term solutions for stopping the pain before

- But caffeine can also pose a literal and meta-

avoid an ugly interruption later. If you’d like,

it becomes uncontrollable.

phorical headache when your body becomes

get some sleep or take a nap, but not too long

Stopping the Pain

dependent on it. If you’re a heavy caffeine

though.

Take an over-the-counter pain reliever. Most

drinker and you suddenly take it out of your

- Make sure your bed or couch is comfortable

painkillers won’t kick in for about 30 minutes,

diet, headaches are a common side-effect.

and that your head is supported in a position

so take a dose as soon as you start feeling the

Read learn how to slowly and effectively over-

that doesn’t increase the tension to your neck.

headache coming on. Even if you’re already in

come caffeine withdrawal if you have too much

- Adjust the lighting. Avoid bright, unnatural

the depths of misery, a quick dose of ibupro-

caffeine contributing to your headaches.

light, as it tends to make headaches worse.

fen, acetaminophen, naproxen, or aspirin can

- Look out for “rebound headache.” Rebound

You can also wear an eye mask to block out

take the edge off.

Headache results from taking too much caf-

light.

Drink plenty of water. Dehydration can lead

feine in concert with caffeine-laden painkillers.

- Adjust the room temperature. Some people

to a headache, especially if you’ve vomited

If you’re already taking a painkiller with caf-

can only relax in a cool room, while others

recently or you’re hungover. Drink a tall glass

feine as an ingredient, there’s no need to drink

prefer a large blanket or a space heater. Try to

of water as soon as your head starts to hurt,

extra coffee or energy drinks containing caf-

create whatever conditions work best for you

and try to continue drinking small sips through-

feine, as this may lead to rebound headache.

when you go to sleep at night.

out the day. You should gradually feel the pain

Find a quiet, dark place to take a break.

- Concentrate on your breathing while massag-

start to ease.

If you can, try to lie down and relax for at least

ing the side of your forehead.

Use caffeine carefully––it can be a double-

30 minutes. Shut the blinds, turn off the lights,

Use a cool compress. Placing something

edged sword. Many OTC painkillers contain

and focus on your breathing. A damp flannel

soft and cool over your forehead can help www.kioskmagazine.net 34

Health KIOSK

.‫ التمارين الرياضية‬‫ القيام بنشاطات مسلية مثل قراءة كتاب‬..‫او مشاهدة فيلم‬


‫لاير مدريد يتوج بكأس الملك ‪..‬‬ ‫كشك كرة القدم‬

‫توج لاير مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا بعدما نجح‬ ‫في الفوز على غريمه اللدود برشلونة ‪ 2-1‬في‬ ‫نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب المستاي‬ ‫مساء األربعاء‪ .‬تقدم دي ماريا للريال في الدقيقة ‪11‬‬ ‫‪،‬ونجح بارترا في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة‬ ‫‪، 69‬قبل ان ينطلق السهم الويلزي في الدقيقة‬ ‫‪ 85‬ويمنح الريال الفوز‪ .‬قدم الريال بقيادة أنشيلوتي‬ ‫مواجهة من طراز تكتيكي عال ‪،‬نجح من خالله‬ ‫التعامل بذكاء مع نقاط قوة البارسا بفضل إستراتيجية‬ ‫الهجوم المضاد والتي ساهم في تنفيذها تألق‬ ‫جميع العبي الفريق‪ .‬برشلونة لم يكن لديه جديد‬ ‫يقدمه بعدما واصل أداءه العشوائي الذي قدمه‬ ‫في الفترة االخيرة ليخسر الفريق بطولته الثالثة‬ ‫خالل إسبوع بالتمام والكمال‪ .‬فوز الريال باللقب‬ ‫أنهي ‪ 593‬يوماً لم يحقق خاللها الفريق بطولة‬ ‫واحدة ‪،‬في وقت أنهى فيه موسم برشلونة دون‬ ‫تحقيق بطولة واحدة ‪ .‬دخل برشلونة المواجهة‬ ‫بتشكيل مثالي رغم إشراك الشاب بارترا بديال ً‬ ‫للمصاب بيكيه ‪،‬ولم يتبق لنجوم هذه التشكيلة‬ ‫سوى إثبات قيمتها بقيادة ميسي وإنييستا‪.‬‬ ‫الريال تعامل مع غياب نجمه الكبير رونالدو ومعه‬ ‫مارسيلو ‪ ،‬من خالل الدفع بإيسكو وكوينتراو مع‬ ‫اإلعتماد على باقي أسلحته األساسية‪ .‬دخل‬ ‫لاير مدريد المواجهة بثبات إنفعالي إفتقده كثيراً‬ ‫في المواجهات الكبرى بصفة عامة ‪،‬وفي مواجهة‬ ‫الكالسيكو بصفة خاصة ‪،‬ولعب الملكي بتنظيم‬ ‫دفاعي قوي صعب من مهمة برشلونة‪ .‬في الهجوم‬ ‫‪..‬وضح إعتماد الميرينجي على الهجمات المرتدة‬ ‫مستغال ً سرعة بيل في األمام وقدرة إيسكو ودي‬ ‫ماريا على نقل الهجمة بشكل سليم ‪،‬وكاد بيل أن‬ ‫يفعاها من إحدى هذه الهجمات لكنه سدد بجوار‬ ‫القائم (ق‪ .)5‬برشلونة لم يأت بجديد عما كان‬ ‫عليه في لقاءي أتليتكو وغرناطة ‪،‬وسط محاوالت ال‬ ‫بأس بها من إنييستا ‪،‬وإبتعاد لميسي ونيمار عن‬ ‫الصورة في ظل إستسالمهما للرقابة التي فرضها‬

‫ويقضي على ما تبقى من برشلونة‬

‫أنشيلوتي عليهما‪.‬‬ ‫لم تمر سوى ‪ 11‬دقيقة ‪ ،‬إال ونجحت إستراتيجية‬ ‫الهجوم المضاد للريال في تحقيق مسعاها من‬ ‫هجمة مرتدة إنتهت بإنفراد لدي ماريا الذي سدد‬ ‫الكرة أرضية زاحفة فشل بينتو في التعامل معها‬ ‫ليمنح الميرينجي هدف التقدم‪ .‬تميز أداء العبي‬ ‫الريال بسرعة غابت عن الفريق في معظم اللقاءات‬ ‫وبدقة في التمرير منحت الفريق التفوق ‪ ،‬ووضح‬ ‫النجاح الكبير ألنشيلوتي في إعداد نجومه نفسياً‬ ‫لهذه المواجهة وهو ما إفتقده في كالسيكو الليجا‪.‬‬

‫دخل برشلونة أجواء اللقاء تدريجياً وظل يبحث عن‬ ‫ثغرة في دفاع الريال ‪،‬وإستحوذ البلوجرانا بشكل‬ ‫كبير على الكرة لكن دون جدوى حقيقية في حالة‬ ‫من عدم التركيز أصابت الخط األمامي مع غياب تام‬ ‫لفابريجاس ‪ .‬فشل نجوم برشلونة في التعامل مع‬ ‫الضغط الكبير الذي فرضه عليهم العبو الريال في‬ ‫منطقة الوسط ‪،‬وساعد على ذلك البطء الشديد من‬ ‫العبي البلوجرانا في نقل الهجمة‪ .‬ظلت المواجهة‬ ‫على صفيح ساخن في ظل إهدار العبي الريال عدة‬ ‫فرص سهلة ‪،‬خاصة وأن الفريق أثبت أنه كي يضمن‬

‫الفوز فعليه تأمين الهدف بهدف ثان‪ .‬رغم إستحواذ‬ ‫برشلونة في كثير من األوقات على الكرة ‪،‬لكن ظل‬ ‫هذا اإلستحواذ بال فاعلية في ظل عشوائية أداء‬ ‫الفريق وفردية نجومه‪ .‬تذكر تاتا فابريجاس أخيراً في‬ ‫الدقيقة ‪ 60‬وقام بسحبه والدفع ببيدرو على امل‬ ‫فتح ثغرة في دفاع الريال المنظم ‪،‬وظهر كاسياس‬ ‫ألول في اللقاء بتصدي لتسديدة قوية مفاجئة لبارترا‬ ‫(ق ‪ .)65‬وكما كان متوقعاً عندما يفشل الريال في‬ ‫تأمين الهدف فإنه مرماه يتعرض للتهديف ‪،‬وهو ما‬ ‫حدث بالفعل (ق‪ )69‬بعدما نجحت رأس ميسي‬ ‫فيما فشلت فيه قدمه وفيما فشل فيه ميسي‬ ‫ونيمار‪،‬عندما إرتقى فوق الجميع وحول عرضية‬ ‫تشافي لمرمى الريال معلناً عن أول هدف في‬ ‫شباك كاسياس بالكأس‪ .‬تراجع مستوى دي ماريا‬ ‫عما كان عليه في الشوط األول ‪ ،‬ووضح اإلفتقاد‬ ‫الكبير لخدمات رونالدو في هذا التوقيت والذي كان‬ ‫من الممكن أن يحسم خالله الكثير من االمور‪.‬‬ ‫نجح برشلونة في إيجاد بعض الثغرات في دفاع‬ ‫الريال بعدما قل تركيز العبوه ‪،‬لكن إصرار العبي‬ ‫برشلونة على اإلختراق من العمق قلل كثيراً من‬ ‫خطورة هجماتهم‪ .‬وفي وقت ظن فيه الجميع أن‬ ‫المباراة تتجه للوقت اإلضافي ‪،‬تحدث أخيراً جاريث‬ ‫بيل بعدما صمت كثيراً ‪،‬بعدما إنطلق كالسهم (ق‬ ‫‪)85‬من وسط الملعب في هجمة مرتدة حتى وصل‬ ‫داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية مرت من بين‬ ‫قدمي بينتو معلنة عن هدف الكأس والتأكيد على‬ ‫قيمته كنجم كبير‪ .‬دفع أنشيلوتي بإياراميندي وفاران‬ ‫محل إيسكو وبنزيمة من اجل التامين ‪،‬بينما دفع تاتا‬ ‫بالكسيس سانشيز من أجل زيادة الهجوم‪.‬‬ ‫في الدقيقة ‪ 90‬وفي لقطة تعد األكثر إثارة هذا‬ ‫الموسم في إسبانيا ‪،‬إنفرد نيمار بكاسياس إثر‬ ‫تمريرة سحرية من تشافي ‪،‬وسدد النجم البرازيلي‬ ‫الكرة لكنها إرتدت من القائم لينتهي اللقاء بفوز‬ ‫مدريد غالي وبلقب أغلى‪.‬‬

‫‪Soccer KIOSK‬‬

‫‪Brazil set‬‬ ‫‪Chinese date‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪Argentina‬‬ ‫‪Brazil and Argentina will hold a South‬‬ ‫‪American Superclassico gala match‬‬ ‫‪on 11 October at Beijing’s Bird’s Nest‬‬ ‫‪stadium, the countries’ respective fed‬‬‫‪erations and South American confed‬‬‫‪eration CONMEBOL said on April.‬‬ ‫‪Brazil won the last two editions of the‬‬ ‫‪occasional friendly series in 2011 and‬‬ ‫‪2012.‬‬ ‫‪However, there was no game last year‬‬ ‫‪with Brazil coach Luiz Felipe Scolari‬‬ ‫‪keen to give his players a free week in‬‬ ‫‪an already crammed schedule.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 32‬‬


‫سواء الوردي أو األحمر يزودك ب ‪ 50‬ميليغرام من‬

‫مايقارب ‪ 85‬ميليغرامات منه ‪ ،‬و ‪ 4‬غرامات من األلياف‬

‫الكوليسترول “المفيد” ‪ ،‬وذلك ألن تأثيراته المضادة‬

‫فيتامين ‪ ، C‬باإلضافة إلى ‪ 0.7‬غرام من األلياف‪.‬‬

‫في كل وجبة تعادل كوب واحد‪.‬‬

‫لألكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار ‪ LDL‬في‬

‫البازيالء الخضراء‪-‬تناول ‪ 1 /2‬كوب من البازيالء‬

‫البطاطا الحلوة‪-‬تحتوي البطاطا الحلوة على‬

‫الشرايين ‪ ،‬حيث يعتبر تشكل جلطات الدم غير‬

‫المسلوقة يزودك بالمتوسط ‪ 2‬غرام من األلياف ‪،‬‬

‫البيتاكاروتين ‪ ،‬وتحتوي الحصة الواحدة من أربع‬

‫الطبيعي السبب الرئيسي في النوبات القلبية‬

‫ويمكنك أن ترفع هذه الكمية بزيادة تناولك لهذه‬

‫أوقيات من البطاطا المشوية على ‪ 83‬وحدة دولية‬

‫والجلطات الدماغية ‪ ،‬وقد تبين أن الشاي األخضر‬

‫البقوليات ‪ ،‬ويزودك أيضاً ب ‪ 11‬ميليغرام من فيتامين ‪C.‬‬ ‫البابايا‪-‬ثمرة إستوائية وتعتبر مصدراً رائعاً لفيتامين‬

‫من مواد التغذية ‪ ،‬وعالوة على ذلك ‪ ،‬تدعم البطاطا‬ ‫مقدار تناولك لأللياف ) ‪ 3‬غرامات( ‪ ،‬وتحتوي أيضاً‬

‫يمنع تشكل الجلطات الدموية‬ ‫غير الطبيعية وأن له فعالية األسبرين نفسها‬

‫‪ ، C‬فتناول نصف من هذه الثمرة يزودك ب ‪94‬‬

‫على فيتامين ‪ C ( 28‬ميليغرامات(‪.‬‬

‫في هذا المجال ‪ ،‬كذلك أثبتت الدراسات أن‬

‫ميليغرام من هذا الفيتامين ) تقريباً ‪ 1 1 /2‬مرة خالل‬ ‫اليوم ( ‪ ،‬وتحتوي هذه الثمرة أيضاً على ‪ 3‬ميليغرام‬

‫الفليفلة الحمراء الحلوة‪-‬نصف كوب من الفليفلة‬

‫الشاي األخضر يزيد مستويات الكولسترول‬

‫الحمراء المقطعة يحتوي على ‪ 0.8‬غراما من األلياف‬ ‫‪ ،‬ووحدة دولية من البيتاكاروتين ‪ ،‬ويزودك أيضاً بأكثر‬

‫النافع ‪ HDL‬الذي يساعد على إزالة الصفائح‬ ‫الدهنية من جدران الشرايي ‪ ،‬ويمكن شربه في‬

‫من األلياف‪.‬‬ ‫‪-Passion Fruit‬هي نوع من العنب وموطنها‬

‫من حصتك اليومية من فيتامين ‪ C ( 95‬ميليغرام( ‪.‬‬

‫اليوم مابين كوب إلى ‪. 3‬‬

‫األصلي الباراغوي ‪ ،‬شمال األرجنتين ‪ ،‬والبرازيل ‪،‬‬ ‫ومن اسمها تعني أنها مفيدة جداً للقلب ‪ ،‬تناول‬

‫بذرة القمح‪ -‬يحتوي ربع كوب من بذور القمح‬

‫قلل من الدهون في غذائك‬

‫المحمصة على ‪ 3‬وحدات دولية من فيتامين ‪ ، E‬مما‬

‫تناول الكثير من األلياف قدر المستطاع ‪ .‬وتزودك‬ ‫الفاصولياء الخضراء ‪ ،‬البامية ‪ ،‬القرنبيط السبانخ‬

‫خمس حبات متوسطة الحجم من هذه الفاكهة ) ما‬

‫يجعل القمح أحد أفضل مصادر الطعام الغنية بفيتامين‬ ‫‪ ، E‬وتحتوي أيضاً على ‪ 4‬غرامات من األلياف‪.‬‬

‫‪ ،‬الطماطم ‪ ،‬والبرتقال ‪ ،‬بفوائد إضافية من حيث‬

‫مقبولة من‬

‫سمك السلمون‪-‬يتميز سمك السلمون باحتوائه‬

‫احتوائها على حمض الفوليك وهو فيتامين ‪ B‬معقد‬

‫األلياف ) ‪ 2‬غرام( ‪ ،‬فيتامين ‪ C ( 30‬ميليغرام( ‪0.2 ) ،‬‬

‫على كمية كبيرة من أحماض أوميغا ‪ 3‬الدهنية ‪ ،‬ما‬

‫يستعمل إلنتاج خاليا الدم الحمراء ‪ ،‬ولقد أظهرت‬

‫( وحدة دولية من البيتاكاروتين‪.‬‬ ‫توت العليق‪-‬تناول كوب واحد من توت العليق يزودك‬

‫يمكنه من أداء دور فعال في خفض ضغط الدم‪،‬‬ ‫كما يلعب دوراً مهماً في تخثر الدم‪ ،‬كما أن تناوله‬

‫الدراسات أنك إذا تحكمت بمقدار الدهون الداخلة‬ ‫لجسمك بين ‪ 10‬و ‪ 15‬بالمئة من المقدار اإلجمالي‬

‫ب ‪ 6‬غرامات من األلياف ‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 31‬ميليغراما‬

‫مرتين في األسبوع يؤدي إلى خفض احتمال اإلصابة‬

‫للسعرات الحرارية التي تستهلكها كل يوم فإنه من‬

‫السبانخ‪-‬يعتبر السبانخ أحد المصادر الغنية‬

‫بالنوبات القلبية بمعدل الثلث ‪ ،‬ويحتوي السلمون‬ ‫أيضاً على فيتامين ‪ B‬والفسفور ‪.‬‬

‫الممكن أن يوقف ذلك أوحتى يبطل إنسداد الشرايين‬ ‫‪ ،‬وعندما تتحكم بشكل واضح بعملية تناولك للحوم‬

‫يقارب ‪ 1 /2 3‬اوقيات باإلجمالي( يزودك ب كميات‬

‫من فيتامين ‪C .‬‬ ‫بالبيتاكاروتين ‪ ،‬تناولك مقدار نصف كوب من السبانخ‬

‫الشاي األخضر‪-‬يحتوي الشاي األخضر على‬

‫سوف تتجنب ليس فقط النوع األسوأ من الشحوم )‬

‫المسلوقة يزودك ب ‪ 25‬وحدة دولية من البيتاكاروتين‬

‫مركبات )بوليفينول( وهي مواد قوية مضادة‬

‫المشبعة( ‪ ،‬بل أيضاً الكوليسترول والبروتين الحيواني‬

‫‪ ،‬باإلضافة إلى غرامين من األلياف ‪ 9 ،‬غرامات من‬

‫لألكسدة تقي من أمراض القلب ‪ ،‬وقد أكدت بحوث‬

‫‪ ،‬فالقليل من الدهون التي تتناولها يجب أن تكون‬

‫فيتامين ‪C .‬‬

‫طبية أخرى أن الشاي األخضر يخفض مستويات‬

‫أحادية التشبع مثل زيت الكانوال الذي تبين أنه‬

‫الفرولة‪-‬تعتبر ثمار الفرولة غنية بفيتامين ‪ C‬وتحتوي‬

‫الكوليسترول “الضار” في الدم ‪ ،‬ويترك مستويات‬

‫يخفض نسبة الكوليسترول في الدم‬

‫‪Red bell peppers Beta-carotene and lutein‬‬

‫;)‪Carrots Alpha-carotene (a carotenoid‬‬

‫‪Brown rice B-complex vitamins; fiber; nia-‬‬

‫;‪(carotenoids); B-complex vitamins; folate‬‬

‫‪fiber. Baby carrots are sweet for lunch.‬‬

‫‪cin; magnesium, fiber.‬‬

‫‪potassium; fiber. Rub with olive oil, and‬‬

‫‪Sneak shredded carrots into spaghetti‬‬

‫‪Microwavable brown rice makes a quick‬‬

‫‪grill or oven-roast until tender. Delicious in‬‬

‫‪sauce or muffin batter.‬‬

‫‪lunch. Stir in a few chopped veggies (broc-‬‬

‫‪wraps, salads, sandwiches.‬‬

‫‪Spinach Lutein (a carotenoid); B-complex‬‬

‫‪coli, carrots, spinach).‬‬

‫‪Asparagus Beta-carotene and lutein (ca-‬‬

‫;‪vitamins; folate; magnesium; potassium‬‬

‫‪Soy milk Isoflavones (a flavonoid); B-‬‬

‫‪rotenoids); B-complex vitamins; folate; fiber.‬‬

‫‪calcium; fiber. Pick spinach (not lettuce) for‬‬

‫;‪complex vitamins; niacin; folate, calcium‬‬

‫‪Grill or steam slightly, then dress with olive‬‬

‫‪nutrient-packed salads and sandwiches.‬‬

‫‪magnesium; potassium; phytoestrogens.‬‬

‫‪oil and lemon. It’s a pretty side dish.‬‬

‫‪Broccoli Beta-carotene (a carotenoid); Vi-‬‬

‫‪Soy milk is great over oatmeal or whole-‬‬

‫‪Oranges Beta-cryptoxanthin, beta- and‬‬

‫;‪tamins C and E; potassium; folate; calcium‬‬

‫‪grain cereal. Or, make a smoothie with soy‬‬

‫‪alpha-carotene, lutein (carotenoids) and‬‬

‫‪fiber. Chop fresh broccoli into store-bought‬‬

‫‪milk.‬‬

‫;‪flavones (flavonoids); vitamin C; potassium‬‬

‫‪soup. For a veggie dip, try hummus (chick-‬‬

‫‪Blueberries Beta-carotene and lutein‬‬

‫‪folate; fiber.‬‬

‫‪peas).‬‬

‫;)‪(carotenoids); anthocyanin (a flavonoid‬‬

‫‪Tomatoes Beta- and alpha-carotene,‬‬

‫;)‪Sweet potato Beta-carotene (a carotenoid‬‬

‫;‪ellagic acid (a polyphenol); vitamin C; folate‬‬

‫;‪lycopene, lutein (carotenoids); vitamin C‬‬

‫‪vitamins A, C, E; fiber.‬‬

‫‪calcium, magnesium; potassium; fiber.‬‬

‫‪potassium; folate; fiber.‬‬

‫‪Microwave in a zip-lock baggie for lunch.‬‬

‫‪Cranberries, strawberries, raspberries are‬‬

‫‪Eat au naturale, or with pineapple bits.‬‬

‫!‪potent, too -- for trail mixes, muffins, salads‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 30‬‬


‫قلبك‪ ...‬كيف تحميه بالغذاء؟؟؟‬ ‫كشك التغذیة‬

‫وضع خبراء اللياقة الصحية قائمة تتكون من ‪ 20‬نوعاً من األطعمة تجعل أداء القلب يصل إلى القمة ‪ ،‬ووفقاً للتوجيهات الحديثة‬ ‫التي أدلت بها الجمعية األمريكية ألمراض القلب ( ‪ ، ) AHA‬صنفت الجمعية النساء تحديداً في ثالث مجموعات ‪ :‬األولى لديها مخاطر‬ ‫عالية لإلصابة بأمراض القلب ‪ ،‬والثانية معرضة ألمراض القلب ‪ ،‬والثالثة تتمتع بصحة مثالية في القلب واألوعية الدموية ‪ ،‬وقد بينت الجمعية أن معظم هذه األطعمة‬ ‫العشرين تحتوي على أقل من غرام واحد من الدهون ‪ ،‬وهناك استثناءين فقط وهما الحمص و بذرة القمح اللذان اليزاالن يعتبران قليلي الدهن ‪ ،‬وكل واحد منهما‬ ‫يعتبر عالي باأللياف ‪ ،‬وجميع هذه الجرعات الصحية مزودة بواحد أو أكثر من مضادات األكسدة ‪ ،‬وعالوة على ذلك ‪ ،‬وال واحد من هذه األطعمة يحتوي حتى على جزء‬ ‫صغير من الكوليسترول الغذائي‪.‬‬ ‫التفاح‪-‬حبة تفاح متوسطة الحجم تحتوي على ‪3‬‬

‫الزبيب األسود أكثر من ثالث مرات خالل اليوم يزودك‬

‫البطيخ األصفر‪-‬تناول البطيخ األصفر يجعلك تغطي‬

‫غرام من األلياف ‪ ،‬و ‪ 8‬ميليغرام من فيتامين ‪ C‬وهو‬

‫ب ‪ 203‬ميليغراما من المواد الغذائية الضرورية ‪،‬‬

‫كافة احتياجاتك من فيتامين ‪ C‬ليوم كامل ‪ ،‬فتناول‬

‫من أشهر الفيتامينات قاطبة ‪ ،‬حيث تنسب له فوائد‬

‫ويحتوي على نسب عالية من فيتامين ‪C ،‬‬

‫وجبة واحدة ) كوب واحد( من مكعبات هذه الفاكهة‬

‫عالجية بارزة ‪ ،‬فهو من أبرز مضادات التأكسد التي‬

‫وستحصل أيضاً على ‪ 4‬غرامات من األلياف و‬

‫يزودك ب ‪ 68‬ميليغرام من فيتامين ‪ ، C‬باإلضافة إلى‬

‫تحارب عوامل الشيخوخة وتبطل عمل السموم‬

‫‪ .0‬وحدة دولية من فيتامين ‪E.‬‬

‫واحد غرام من األلياف و ‪ 16‬وحدة دولية من‬

‫التي تفتك بخاليا الجسم وتقي من أمراض القلب‬

‫البروكلي‪-‬تناول نصف كوب من نبات البروكلي‬

‫البيتاكاروتين الذي يحمي ضد أمراض القلب‬

‫والشرايين والسرطان ‪ ،‬كما أن الفيتامين ‪ C‬من‬

‫المقطع المطبوخ يقدم لك مايقارب يوما كامال مما‬

‫والسرطانات ‪.‬‬

‫أفضل المنشطات للجسم ‪ ،‬وتحتوي هذه التفاحة‬ ‫أيضاً على ‪ 0.6‬وحدة دولية من فيتامين ‪E.‬‬

‫تحتاجه من فيتامين )‪ C ( 58‬ميليغرام ‪ ،‬ونفس‬ ‫الحصة تحتوي أيضاً على غرام من األلياف ‪ ،‬و ‪0.3‬‬

‫الجزر‪-‬أحد أفضل المصادر لفيتامين ‪ ، A‬فمقدار‬

‫المشمش‪-‬تناول ثالثة حبات من فاكهة المشمش‬ ‫الطازجة تقريباً مرتين باليوم يجعلك تحصل على ‪111‬‬ ‫ميليغرام من فيتامين ‪ ،C‬وهذه الحبات تزودك أيضاً‬

‫وحدة دولية من البيتاكاروتين‪.‬‬

‫دولية من المواد الغذائية التي تحتاجها ليوم كامل‬

‫ملفوف بروكسيل‪-‬تناول ‪ 1 /2‬كأس من الملفوف‬

‫‪ ،‬وكذلك تحصل على كمية جيدة من األلياف ) ‪2‬‬

‫المسلوق يجعلك تحصل على ‪ 3‬غرام من األلياف ‪،‬‬

‫غرام( ‪ ،‬وتحصل حتى على القليل من فيتامين ) ‪C‬‬

‫بغرامين من األلياف ووحدة دولية من البيتاكاروتين‬

‫‪ 2‬ونصف اوقية من الجزر يحتوي على ‪ 6,745‬وحدة‬

‫‪ 48‬غراما من فيتامين ‪ ، C‬و ‪ 0.2‬وحدة دولية من‬

‫‪ 7‬ميليغرام(‪.‬‬

‫الغذائي ‪.‬‬

‫البيتاكاروتين‪.‬‬

‫الحمص‪-‬تناول ‪ 1 /2‬كوب من الحمص يزودك بكمية‬

‫التوت األسود‪-‬يحتوي كأس واحد من عصير التوت‬

‫جوز اإلسكواش‪-‬تناول نصف كوب من مكعبات‬

‫ضخمة من األلياف ) ‪ 7‬غرامات( ‪ ،‬وهذا مقدار جدير‬

‫األسود على ‪ 30‬ميليغرام من فيتامين ‪ ، C‬إلى‬

‫الجوزالمشوية يزودك ب ‪ 16‬وحدة دولية من‬

‫جانب ‪ 7‬غرامات من األلياف و ‪ 0.1‬وحدة دولية من‬

‫البيتاكاروتين ‪ ،‬وكذلك يزودك بكمية جيدة من األلياف‬

‫بالمالحظة حتى بالنسبة للعديد من زمرة البقوليات‬ ‫الغنية باأللياف ‪ ،‬وتقدم نفس الحصة أيضاً القليل من‬

‫فيتامين ‪E.‬‬

‫) ‪ 3‬غرامات( و وكمية وافية من فيتامين ‪ C‬مايقارب‬

‫فيتامين ‪ C ( 5‬ميليغرام(‪.‬‬

‫الزبيب األسود‪ -‬الكشمش‪-‬تناول كأس واحد من‬

‫‪ 15‬ميليغرام ‪.‬‬

‫غريب فروت‪-‬تناول هذا النوع من الفاكهة الحمضية‬

‫‪Nutrition KIOSK‬‬

‫‪20 Top‬‬

‫‪Heart-Healthy‬‬ ‫‪Foods‬‬ ‫‪With the help of these nutrition experts‬‬ ‫‪Walnuts Plant omega-3 fatty acids; vitamin‬‬

‫‪parfaits, morning cereal, homemade muf-‬‬

‫‪from The Cleveland Clinic and the‬‬

‫‪E; magnesium; folate; fiber; heart-favorable‬‬

‫‪fins, or cookies.‬‬

‫‪American Dietetic Association, we’ve put‬‬

‫‪mono- and polyunsaturated fats; phytoster-‬‬

‫;‪Oatmeal Omega-3 fatty acids; magnesium‬‬

‫”‪together a list of the “best of the best‬‬

‫‪ols. Walnuts add flavorful crunch to salads,‬‬

‫‪potassium; folate; niacin; calcium; soluble‬‬

‫‪heart-healthy foods.‬‬

‫‪pastas, cookies, muffins, even pancakes.‬‬

‫‪fiber. Top hot oatmeal with fresh berries.‬‬

‫‪The foods listed here are all top-performers‬‬

‫‪Red wine Catechins and reservatrol‬‬

‫‪Oatmeal-and-raisin cookies are a hearty‬‬

‫‪in protecting your heart and blood vessels.‬‬

‫‪(flavonoids). Toast your good health! A‬‬

‫‪treat.‬‬

‫‪We’ve also got menu ideas -- so you can‬‬

‫‪glass of red wine could improve “good” HDL‬‬

‫‪Black or Kidney Beans B-complex vita-‬‬

‫‪easily bring heart-healthy foods into your‬‬

‫‪cholesterol.‬‬

‫‪mins; niacin; folate; magnesium; omega-3‬‬

‫‪daily breakfast, lunch, and dinner.‬‬

‫‪Tuna Omega-3 fatty acids; folate; niacin.‬‬

‫‪fatty acids; calcium; soluble fiber.‬‬

‫‪Here’s lunch: Salad greens, fresh fruit,‬‬

‫‪Give soup or salad a nutrient boost -- stir in‬‬

‫‪Salmon Omega-3 fatty acids.‬‬

‫‪canned tuna. Keep “Salad Spritzer” - a light‬‬

‫‪some beans.‬‬

‫‪Grill salmon with a yummy rub or marinade.‬‬

‫‪dressing -- in your office fridge.‬‬

‫‪Almonds Plant omega-3 fatty acids; vitamin‬‬

‫‪Save a chunk to chop for a pasta or salad‬‬

‫;‪Tofu Niacin; folate; calcium; magnesium‬‬

‫‪E; magnesium; fiber; heart-favorable mono-‬‬

‫‪later on.‬‬

‫‪potassium. Tasty tofu is easy: Thinly slice‬‬

‫‪and polyunsaturated fats; phytosterols.‬‬

‫;‪Flaxseed (ground) Omega-3 fatty acids‬‬

‫‪“firm” tofu, marinate several hours, grill or‬‬

‫‪Mix a few almonds (and berries) into low-fat‬‬

‫‪fiber, phytoestrogens. Ground flaxseed‬‬

‫‪stir-fry.‬‬

‫‪yogurt, trail mix, or fruit salads.‬‬

‫‪hides easily in all sorts of foods -- yogurt‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 28‬‬


Truck ‫الطراز‬ 8 / ‫ لتر‬6.2 ‫المحرك االساسي‬ ‫ حصان‬411 / ‫اسطوانات‬ ‫المحرك االختياري غير متوفر‬ 590 / ‫منظومة الدفع رباعى‬ ‫ اوتوماتيكية‬6 ‫ناقل الحركة‬ 220 ‫الطول‬ 86 ‫العرض‬ 78.5 ‫االرتفاع‬ 133 ‫قاعدة العجالت‬ 6004 ‫وزن السيارة‬ ‫ بخاخ‬136 ‫سعة خزان الوقود‬ 7 ‫ كلم‬100 ‫ الى‬0 ‫من‬ 157 ‫السرعة القصوى‬ .24 ‫معدل استهالك الوقود‬

‫للراليات الصحراوية وعجالت خاصة بها من‬ ‫شركة ( بى أف جودريتش) الى جانب تعديالت‬ ‫ وتتوفر السيارة‬.‫كثيرة فى جسمها ومقصورتها‬ ‫بفئة واحدة لجسمها بمقصورة مزدوجة‬ 1.7 ‫لخمسة ركاب من صندوق خلفى بطول‬ ‫ و الدفع رباعى‬,‫ ال تغيير على المحرك‬. ‫متر‬ ‫مستمر مع علبة تحويل بعدة وضعيات منها‬

FORD ‫السیارة‬ F150 RAPTOR

2013

‫جديد رابتر مقدمه من نوع نورتن أنه‬ .‫يحسن من قدرتها على الطرق الوعرة‬ ‫هناك ايضاً كاميرا أمامية تعرض صور من‬ ‫الطريق أمام السيارة على شاشة نظام‬ ‫العرض المركزى ليرى السائق العوائق‬ .‫امامة ويشاهد كيف يتعامل معها‬ ‫ورايتر بيك أب كبير هو نسخة معدلة من‬ ‫ القياسي تم تحضيره من قبل‬F150 ‫فرع فورد الذى يحضر سيارات السباق‬ .‫والسيارات الرياضية الخاصة‬ ‫هم مايميز رايتر انه معد خصيصاً على الطرق‬ ‫الوعرة زود بتجهيزات جديدة وخاصة لتحقيق‬ ‫هذه المهمة مثل خلوص أعلى وتعليق أمامى‬ ‫مستقل جديد كلياً وممتصات صدمات مخصصة‬

Car KIOSK

FORD RAPTOR Unlike many “special-edition” vehicles where the “special” stops at the sheet metal, the Ford F-150 SVT Raptor comes straight from the factory with more than enough mechanical brawn to back up its boasts.

like those “special editions” we discussed

pickup truck. But seeing as how such a

earlier, Ford’s special-edition package pri-

reminder could be forgotten by its

marily is a styling exercise. Buyers have

passengers, the Raptor Special Edition

a choice of either a Ruby Red Metallic or

adds Brick Red seat bolsters with black inserts and cloth honeycomb highlights, and appliqué accents atop the console, center stack, and on the door panels. Overall the graphics are pretty subtle,

Even so, Ford says Raptor owners were looking for a tad more exclusivity out of their rides, so it cooked up the Raptor Special Edition for 2014 to keep them happy.

‫كشك السیارات‬

.‫اوتوماتيكية ونسبة منخفضة‬

especially considering how extroverted the trucks performance is, and that’s a good thing. Nobody wants a replay of the “gutless wonder” sticker and tape Tuxedo Black Metallic exterior finish, and

performance jobs of the late ’70s and

special box-side graphics that spell out

early ’80s. This special-edition Raptor

Unlike the recently unveiled Shelby Rap-

“Raptor” in crazy mud-monster lettering to

goes on sale this fall, with pricing to be

tor that includes a healthy dose of horse-

ensure onlookers make no mistake about

announced closer to then.

power with its cosmetics, and very much

who dropped more than 44 large on a www.kioskmagazine.net 26


:‫برلين – ألمانيا‬،‫المدينة األوروبية األولى للشباب هي برلين‬ ‫إذ تتمتع بمشهد موسيقى وسينمائي عالي‬ ‫ كما تعد‬،‫المستوى وجذاب للشباب العالمي‬ ‫ ونظام‬،‫أفضل نظام تنقل داخلي في العالم‬ ‫ عدا عن مالئمة المرافق العامة‬،‫المرور المريح‬ .‫لحياة الشباب‬

‫ برلين‬- ‫تورونتو‬

:‫ تورونتو – كندا‬‫ فهي‬،‫تورنتو مكان عظيم للشباب العالمي‬ ‫تحقق نسبة عالية من النجاح والتفوق‬ ،‫في العديد من مقاييس شباب اليوم‬ ‫ والوصول الرقمي‬،‫كالتنوع العرقي والحريات‬ ،‫ وتوظيف الشباب وفرص العمل‬،‫والتكنولوجي‬ ‫ والحياة‬،‫والوضع المالي واالستقرار االقتصادي‬ ‫ والموسيقى‬،‫الليلية والترفيهية المتنوعة‬ .‫والموضة والفن واألماكن العامة الكثيرة‬

-Berlin Germany’s capital city came first in the music and film category, reflecting its nonstop clubbing scene and major cinematic events such as the Berlin International Film Festival. The city’s efficient public transport system also saw it rank highly. Over 82 percent of Berlin’s residents live less than 300 meters from public transport stops, and in 2012 it won the European Commission’s Access City Award, which recognized the German capital’s efforts make the city accessible to all.

-Toronto

Berlin - Toronto

Situated on the shore of Lake Ontario, and home to more than two million people, Toronto scored highly in categories including diversity, youth employment and financial access. There are over 600 startups in Toronto, which is regularly named one of the best places in the world to found a tech business. Polar Mobile, a global leader in developing software for digital media, is one example of many successful Torontobased tech startups.

www.kioskmagazine.net 22


‫ نيويورك‬- ‫داالس‬

:‫ نيويورك – أميركا‬‫إنها المدينة التي ال تنام واألكثر جاذبية‬ ‫للشباب العالمي واألميركي على وجه‬ ‫ فنيويورك هي مدينة للطامحين‬.‫الخصوص‬ ‫ وتهتم فيهم بشكل كبير إذ‬،‫من الشباب‬ ‫لهم حرياتهم وآراؤهم حتى السياسية منها‬ ‫ فهم فعالون جدا في‬.‫وحرية التعبير عن الرأي‬ ‫كل المرافق السياسية والحكومية والمدنية‬ ‫ عدا عن أن المدينة تتمتع بأفضل‬،‫والثقافية‬ .‫نظام عمالة للشباب في العالم‬

Luxury KIOSK

The world’s best cities for young people - Dallas Dallas, Texas, finished first overall in the public space, sports and gaming category, and placed second in entrepreneurship. Klyde Warren Park opened in October 2012 as part of Dallas’ commitment to beautifying the city of 1.2 million people. Built over an eight-lane freeway, the five-acre park connects the city’s Uptown neighborhood with the Dallas Arts District and downtown.

‫كشك الرفاهية‬

‫ مدن لعيش الشباب فيها‬4 ‫أفضل‬

:‫ داالس – أميركا‬‫لداالس سمعة سيئة من حول العالم كعدم‬ ‫االستقرار البيئي وتاريخ المدينة المأسوي‬ ‫ إال‬،‫كاغتيال الرئيس األميركي جون كينيدي‬ ،‫أنها ال تزال المدينة المفضلة لدى الشباب‬ ‫بسبب المنتزهات الرائعة وموقعها الجغرافي‬ .‫الجذاب والمليئة باألنشطة والرحالت الترفيهية‬

D a l l a s - N e w Yo r k C i t y

-New York City New York City performed strongly in the civic participation category, and came first in youth employment. In 2013, the city’s Summer Youth Employment Program gave over 35,000 young people aged between 14 and 24 paid summer work for up to six weeks in July and August.

www.kioskmagazine.net 20


‫تجربة لمس المرأة‪ .‬فيما كشف مسح المخ أن جزءا‬ ‫ما في المخ يطلق علهيه�‪The Primary Somato‬‬ ‫‪ sensory Cortex‬استجاب بصورة أكثر حدة للمسة‬ ‫المرأة مقارنة بلمسة الرجل‪ .‬وهنا تكمن الخدعة‪:‬‬ ‫فالفيديو كان زائفاً‪ ،‬وكانت فقط امرأة هي من لمست‬ ‫جميع المشاركين‪.‬‬ ‫النتائج كانت مذهلة‪ ،‬ألن ذلك الجزء في المخ كان‬ ‫من المعتقد أنه سيعمد إلى فك شفرة الخصائص‬ ‫األساسية لل ّمس فقط‪ ،‬كنعومته أو ضغطه‪.‬‬ ‫تباينت قراءات ذلك النشاط حسب من اعتقد‬ ‫من المشاركين أنه قد لمسه بالفعل‪ ،‬مظهرة أن‬ ‫المكونات العاطفية واالجتماعية لل ّمسة مجتمعة‪ ،‬ال‬ ‫تنفصل عن اإلحساس الجسدي بها‪ .‬فكما يقول‬ ‫المشارك في الدراسة‪ ،‬عالم النفس بجامعة‬ ‫سكريبس ‪“ : Michael Spezio‬عندما يقوم أحدهم‬ ‫بلمسك‪ ،‬مخك لن يخبرك ما المرغوب من هذه‬ ‫اللمسة‪ .‬التجربة كلها تخضع لتقييمك االجتماعي‬ ‫لذلك الشخص الذي قام بلمسك”‪.‬‬ ‫‪The Language of Touch‬‬ ‫إذا كان اللمس لغة‪ ،‬فيبدو أننا غريزياً نعرف‬ ‫كيف نستخدمها‪ .‬ولكن يبدو أننا نتعامل معها‬ ‫باعتبارها مهارة مسلم بها‪ .‬عندما بحث في ذلك‪،‬‬ ‫األشخاص محل تجربة ‪ Hertenstein‬دائماً ما قللوا‬ ‫من قدرتهم على التواصل عبر اللمس‪ ،‬حتى في‬ ‫الوقت الذي أظهرت فيه تصرفاتهم أن اللمس قد‬ ‫يكون أكثر فعالية بالنسبة إليهم من الكالم‪،‬‬ ‫تعبيرات الوجه‪ ،‬وكافة ما قد يستخدم من‬ ‫طرق في التعبير عن المشاعر‪“.‬عن طريق الصوت‬ ‫والكالم بوجه عام‪ ،‬نستطيع أن نرسل إشارة أو‬ ‫اثنتين إيجابيتين ال تتعارضان مع بضهما البعض” كما‬ ‫يقول ‪ . Hertenstein‬على سبيل المثال‪ ،‬تشير‬ ‫الدراسات إلى أن الفرح هو الشعور اإليجابي الوحيد‬ ‫الذي يستطيع أن يعبر عنه الوجه على نحو موثوق‬

‫ال يوجد عبارات‬ ‫تترجم لغة‬ ‫اللمس‪...‬‬

‫به‪ .‬في الوقت ذاته‪ ،‬يشير بحث ‪ Hertenstein‬إلى أن‬ ‫اللمس يستطيع نقل مشاعر إيجابية متعددة؛‬ ‫الفرح‪ ،‬الحب‪ ،‬االمتنان‪ ،‬والتعاطف‪ .‬بينما اعتاد العلماء‬ ‫االعتقاد بأن اللمس هو‬ ‫ببساطة وسيلة تساهم في تعزيز توصيل‬ ‫الرسائل التي ينقلها اإلنسان من خالل‬ ‫كالمه أو لغة جسده‪“ ،‬لكن في المقابل‪،‬‬ ‫يبدو أن اللمس طريقة أكثر تميزاً‪ ،‬تطوراً‪،‬‬ ‫وتحديداً في توصيل المشاعر” على حد قول‬ ‫‪ . Hertenstein‬وقد تزيد من سرعة التواصل‪:‬‬ ‫“إذا كنت قريباً كفاية حد اللمس‪ ،‬فهي غالباً‬ ‫الطريقة األمثل إليصال شيء ما”‪ ،‬كما تقول‬ ‫‪ ، Laura Guerrero‬المؤلف المشارك في‬ ‫‪Close Encounters: Communication in Relation�،‬‬ ‫‪ ships‬والتي قامت ببحث التواصل غير اللفظي‬ ‫والعاطفي بجامعة والية أريزونا‪ .‬وهو ما تجدر‬ ‫مالحظتة بدقة اذا ما كنا نتحدث عن الرابطة‪.‬‬ ‫“نحن نشعر بتواصل أعمق مع األشخاص إذا‬ ‫لمسونا”‪ ،‬على حد قول ‪Guerrero.‬‬ ‫ال توجد عبارات تستطيع أن تترجم لغة‬ ‫اللمس؛ إذا كان أي شيء‪ ،‬بالكاد بدأ الخبراء‬ ‫في توثيق قواعده ومفرداته‪ .‬فكما يقول ‪Hertenstein‬‬ ‫‪“ :‬وجدنا العديد من الطرق المختلفة لتحديد الشعور‬ ‫الواحد عن طريق اللمس”‪ .‬األكثر من ذلك‪ ،‬أن ترجمة‬ ‫اللمس تعتمد وبشدة على السياق‪“ .‬إذا ما كنا عند‬ ‫الطبيب أو في الديسكو‪ ،‬دور كبير يلعبه المخ في‬ ‫كيفية استجابته لنفس النوع من التواصل” كما يوضح‬ ‫‪ . Spezio‬مازال اختبار أبرز طرق التواصل والترابط من‬ ‫خالل اللمس وكيفية تطوير قدرتنا على فعل ذلك‬ ‫يكشف عن براعة هذه األداة ويقترح طرقاً تمكننا‬ ‫من استغاللها بطريقة أفضل‪ .‬هناكالكثير نستطيع‬ ‫أن نجنيه من تبني حاسة اللمس لدينا – على وجه‬ ‫التحديد‪ ،‬تفاعالتأكثر إيجابية وشعور أعمق بالتواصل‬

‫مع اآلخرين‪.‬‬ ‫اللمس لغة تعلمناها قبل الميالد‪،‬‬ ‫حين شعرت أجسادنا الضئيلة بدقات قلوب‬ ‫أمهاتنا التي ضخمها السائل األمينوسي‬ ‫)السائل المحيط بالجنين(‪ .‬ال عجب إذن أن يلعب‬ ‫اللمس ذلك الدور الحرج في عالقة الوالدين بطفلهما‬ ‫منذ البداية‪“ :‬إنها قناة رئيسية للتواصل بين الطفل‬ ‫والقائمين على رعايته”‪ ،‬كما يقول ‪Peter Andersen،‬‬ ‫األستاذ المتفرغ في كلية التواصل بجامعة والية‬ ‫سان دييجو‪ ،‬مؤلف ‪Nonverbal .Communication:‬‬ ‫‪ Forms and Functions‬لمسة األم تعزز االرتباط بينها‬ ‫وبين طفلها؛ فهي تبعث األمان “ال تخف؛ أنا هنا”‪،‬‬ ‫وبناء على نوعه‪ ،‬قد يولد اللمس شعوراً إيجابياً‬ ‫أو سلبياً‪) .‬فمداعبة الرضيع تسعده‪ ،‬بينما ضغطة‬ ‫مفاجئه من أمه غالباً ما تدفعه إلى االنتباه إلى‬ ‫شيء ما(‪ .‬لمسة األم لديها القدرة أيضاً على‬ ‫تخفيف األلم عن رضيع بصدد الوخز من أجل فحص‬ ‫الدم‪ .‬مديرة “معهد بحوث اللمس” واألستاذة بجامعة‬ ‫إلينوي ‪ ، Tiffany Field‬ربطت اللمس‪ ،‬في رسائله‪،‬‬ ‫بكثير من الفوائد التي تشمل نوما أفضل‪ ،‬الحد من‬ ‫التهيج واالنفعال‪ ،‬ورفع الحس االجتماعي بين الرضع‪،‬‬ ‫وكذلك تحسين نمو حديثي الوالدة‪.‬‬

‫‪touch to your partner to give her a glimpse‬‬ ‫‪of your emotions, such as a warm embrace‬‬ ‫‪when she comes through the door after a‬‬ ‫‪long day, which demonstrates your support‬‬ ‫‪for her.‬‬ ‫‪Strengthens Your Emotional Bonds‬‬ ‫‪Physical touch in a marriage is an important‬‬ ‫‪tool for strengthening bonds. When couples‬‬

‫‪Releases‬‬ ‫‪The Laguage‬‬ ‫‪O f L o v e‬‬

‫‪touch in affectionate or positive ways, they‬‬ ‫‪increase their production of oxytocin. This‬‬ ‫‪hormone is a key player in establishing and‬‬ ‫‪maintaining bonds between people. When‬‬ ‫‪you and your spouse touch, you are taking‬‬ ‫‪a tiny step to increase the strength of your‬‬ ‫‪relationship.‬‬

‫‪many different ways. Give him a light touch‬‬

‫‪Releases the Language of Love‬‬

‫‪on his arm during dinner to demonstrate‬‬

‫‪Physical touch is powerful enough to be‬‬

‫‪This process goes on to reduce levels of‬‬

‫‪your connection to him, adding a level of‬‬

‫‪a global and primal love language for‬‬

‫‪fear, but also enhance trust in a marriage,‬‬

‫‪intimacy to a common behavior. If he is feel-‬‬

‫‪everyone. Gary Chapman, author of “The‬‬

‫‪according to the University of California at‬‬

‫‪ing stressed, tell him that things will end up‬‬

‫‪Five Love Languages,” states that physical‬‬

‫‪San Diego Physical contact becomes impor-‬‬

‫‪alright and give him a kiss on the cheek with‬‬

‫‪touch as a love language can manifest as‬‬

‫‪tant for your marriage because it serves to‬‬

‫‪a smile, illustrating love and care on multiple‬‬

‫‪soft caresses and intimate physical contact‬‬

‫‪create a stronger connection by building on‬‬

‫‪levels and deepening your intent to relieve‬‬

‫‪as a demonstration of love Touch makes‬‬

‫‪trust, an important element in all‬‬

‫‪his stress.‬‬

‫‪people feel loved and wanted, and you‬‬

‫‪relationships.‬‬

‫‪can incorporate it into your relationship in‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 18‬‬


‫كشك العالقات‬

‫‪T o u c h‬‬

‫‪O f‬‬

‫‪P o w e r‬‬

‫‪T h e‬‬

‫قوة اللمس كيف تسترد قوتك في‬ ‫لغتك األولى ؟!‬ ‫في احدى عربات مترو األنفاق المزدحمة‪،‬‬ ‫صباح الثالثاء‪ ،‬أو ربما في احدى حافالت‬ ‫المدينة‪ ،‬الركاب نصف نائمين‪ ،‬تهدهدهم‬ ‫االهتزازات المنتظمة‪ ،‬ماكثين في هدوء‪،‬‬ ‫يعبثون بأفكارهم في صمت‪ ..‬صغير من عربته‬ ‫ينظر إلى المحيطين به في حذر‪ ،‬يقطب‬ ‫حاجبيه في اهتمام‪ .‬يلتفت إلى أمه ليطمئن‪،‬‬ ‫ماداً يداً صغيرة‪.‬‬ ‫تلتقطها في هدوء‪ ،‬تضغط عليها برفق‪ ،‬ثم تتركها‪.‬‬ ‫هو يطمئن‪ ،‬يبتسم‪ ،‬ويلتفت إلى الجهة األخرى‪ ،‬ثم‪،‬‬ ‫إلى أمه من جديد‪ .‬لتلتقط يده من جديد‪ ،‬تحتضنها‪،‬‬ ‫تضغط عليها‪ ،‬ثم تتركها‪.‬‬ ‫فتاة عشرينية في تنورة وسترة رقيقة تجلس في‬ ‫تصنع‪ ،‬على ركبتيها تضع حقيبة جلدية صغيرة‪.‬‬ ‫باستمرار تزيح عن وجهها بعضا من خصالت شعرها‬ ‫األشقر‪ ،‬ثم تتحسس رقبتها‪ .‬حركاتها الالإرادية‬ ‫تكشف‪ ،‬وأيضاً تخفف من حدة قلقها تجاه مقابلة‬ ‫الساعة التاسعة‪.‬‬ ‫شريكان يستندان قبالة العمود‪ ،‬يتشاركان عديدا من‬ ‫الرسائل العاطفية؛ هي تشد على ذراعه بيدها‪،‬‬

‫بينما يعبث هو بأنفه في شعرها‪.‬‬ ‫امرأة في منتصف العمر تجلس بصعوبة في الزاوية‪،‬‬ ‫التصقت بذلك الشاب إلى جوارها‪ ،‬والذي فهم‬ ‫الرسالة بوضوح؛ عدل من وضعه على الفور ليفسح‬ ‫لها مجاال ً أكبر لتستريح‪.‬‬

‫لدينا القدرة على إرسال واستقبال اشارات‬ ‫عاطفية باللمس وحده‪ .‬ان اختبار قدرتنا على‬ ‫التواصل غير الشفهي من أحدث ما توصل إليه علم‬ ‫النفس في يومنا هذا؛ لطالما وث ّق الباحثون المشاعر‬ ‫والرغبات المعقدة التي تعبر عنها وضعية أجسامنا‪،‬‬ ‫حركتنا‪ ،‬وتعابيرنا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬حتى وقت قريب‪ ،‬ظلت‬ ‫فكرة أن اإلنسان يستطيع أن يرسل ويستقبل‬ ‫محتوى عاطفيا بطريقة غير شفهية أخرى – اللمس‪،‬‬ ‫مشكوك فيها‪ ،‬حتى بالنسبة إلى الباحثين‪ ،‬أمثال‬ ‫العالم النفسي بجامعة دي باو ‪Matthew‬‬ ‫‪ . Hertenstein‬والذي برهن في عام ‪2009‬‬ ‫أن اإلنسان لديه قدرة فطرية على فك‬ ‫شفرة المشاعر عن طريق اللمس وحده‪.‬‬ ‫مجموعة من الدراسات‪ ،‬والمتطوعين حاولوا نقل‬ ‫قائمة من المشاعر إلى غرباء معصوبي األعين عن‬ ‫طريق اللمس فقط‪ .‬كثير من المشاركين كانوا‬ ‫متخوفين من التجربة‪ .‬فالمجتمع األمريكي‬

‫يرهب اللمس‪ ،‬على حد قول ‪“ Hertenstein:‬نحن‬ ‫لسنا معتادين على لمس الغرباء‪ ،‬أو حتى األصدقاء‪،‬‬ ‫من دون ضرورة”‪ .‬لكن ما قاموا به‪ ،‬كان‪ ،‬على كل‬ ‫حال‪ ،‬من أجل العلم‪ .‬أشارت النتائج إلى أنه‪ ،‬برغم‬ ‫كل ذلك الحذر من اللمس‪ ،‬أننا ولدنا ولدينا القدرة‬ ‫على إرسال واستقبال اشارات عاطفية باللمس‬ ‫وحده‪ .‬عمل المشاركون على نقل ثماني مشاعر‬ ‫مختلفة – الغضب‪،‬الخوف‪ ،‬اإلشمئزاز‪ ،‬الحب‪،‬‬ ‫االمتنان‪ ،‬التعاطف‪ ،‬السعادة‪ ،‬والحزن‪ ،‬بمعدالت دقة‬ ‫وصلت إلى ‪ . 78%‬مما فاجأ ‪ Hertenstein‬الذي توقع‬ ‫معدالت دقة في مستوى الفرصة – حوالي ‪25%.‬‬ ‫دراسات أخرى سابقة قام بها ‪Hertenstein‬‬ ‫وآخرون أظهرت نتائج مشابهة بالخارج‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫أسبانيا )حيث كان الناس أفضل من حيث التواصل‬ ‫عن طريق اللمس مقارنة بنظرائهم في أمريكا(‬ ‫والمملكة المتحدة‪ .‬كما أجري البحث أيضاً في‬ ‫باكستان وتركيا‪ .‬وكما يقول ‪“ : Hertenstein‬في كل‬ ‫من طبقنا عليه الدراسة‪ ،‬بدا الناس قادرين على‬ ‫فعل ذلك”‪.‬‬ ‫المكونات العاطفية‬ ‫واالجتماعية لل ّمس ال تنفصل عن اإلحساس‬ ‫الجسدي به‬ ‫في الواقع‪ ،‬يبدو أننا على تواصل داخلي فيما‬ ‫يخص ترجمة لمسات المحيطين بنا‪ .‬أثبتت هذه‬ ‫القدرة لدينا دراسة نشرت في عام ‪ 2012‬قام بها‬ ‫فريق باستخدام تقنية مسح الرنين المغناطيسي‬ ‫الوظيفي ‪ fMRI‬لقياس نشاط المخ لدى األشخاص‬ ‫محل الدراسة‪ .‬تم عرض فيديو على الرجال محل‬ ‫الدراسة‪ ،‬لرجل أو امراة يزعم أنهما قاما بلمس‬ ‫أرجلهما‪ .‬مما ال يثير الدهشه‪ ،‬قيم األشخاص محل‬ ‫الدراسة تجربة لمس الرجل لهم أقل سرورا من‬

‫‪Relationship KIOSK‬‬

‫‪Power of Physical Touch in Marriage‬‬ ‫‪your spouse. Even without words, physical‬‬

‫‪health. Limiting stress on your partner‬‬

‫‪Physical touch can be considered‬‬

‫‪contact conveys a variety of emotions and‬‬

‫‪creates cardiovascular benefits.‬‬

‫‪a core component of relationships‬‬ ‫‪and has the power to enhance your‬‬

‫‪feelings. Soft touches on your spouse’s arm‬‬ ‫‪show that you care and support her, and a‬‬

‫‪Touching your spouse reduces his blood‬‬

‫‪marriage. Such a common and small‬‬

‫‪warm hug upon your return home indicates‬‬

‫‪pressure, but also decreases his level of‬‬

‫‪form of communication holds an im-‬‬

‫‪how happy you are to see her again. Ac-‬‬

‫‪cortisol, a hormone which responds to‬‬

‫‪mense capacity to reinforce your and‬‬

‫‪cording to The Wellspring, a site dedicated‬‬

‫‪stress. Such an effect is important be-‬‬

‫‪your partner’s physical health. Touch‬‬

‫‪to promoting wellness in many of life’s‬‬

‫‪cause it means that touch has a positive‬‬

‫‪can also be strong enough to be your‬‬

‫‪domains, physical touch has the capacity to‬‬

‫‪impact on your spouse’s health by reduc-‬‬

‫‪partner’s love language, or how she‬‬

‫‪demonstrate a wide range of emotions that‬‬

‫‪ing heart strain. When your spouse is‬‬

‫‪wishes to receive love. Implementing‬‬

‫‪are not bound by verbal expression, such as‬‬

‫‪less stressed, so is his heart, reducing his‬‬

‫‪this form of communication in your‬‬

‫‪sympathy, care and especially love. Physi-‬‬

‫‪chances of heart disease and other risk‬‬

‫‪marriage bodes well for you, your‬‬

‫‪cal contact’s power of communicating with‬‬

‫‪factors related to cardiovascular issues.‬‬

‫‪partner and your marriage.‬‬

‫‪out words means that you can still show‬‬ ‫‪love for your partner even when you cannot‬‬

‫‪Is a Powerful Communicator‬‬

‫‪Enhances Your Physical Health‬‬

‫‪find the right words -- you don’t have to‬‬

‫‪Physical touch is powerful in a marriage be-‬‬

‫‪Physical touch is so powerful in a mar-‬‬

‫‪rely on verbal skills. Giving the right kind of‬‬

‫‪cause it is another way to communicate with‬‬

‫‪riage that it can positively affect physical‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 16‬‬


‫حديقةطيور‬ ‫كوااللمبور‬

‫حديقة تونكو عبد الرحمن‬

‫تقع حديقة طيور كوااللمبور وسط حدائق بيردانا‬ ‫النباتية التي تنعم بسكونها ومناظرها البديعة‬ ‫وتبعد ‪ 10‬دقائق فقط عن مركز مدينة كوااللمبور‪.‬‬ ‫وتعد هذه الحديقة موطنًا لما يربو على‬ ‫‪ 3000‬طائر ينتمي إلى ما يقرب من ‪ 200‬نوع‬ ‫من مختلف أنواع الطيور المحلية واألجنبية‪.‬‬ ‫ولعل أهم ما يميز هذه الحديقة عن دونها‬ ‫من حدائق الطيور هي ما تحتضنه من‬ ‫مفهوم الطيران الحر‪.‬‬ ‫استمتع بالتجول بين أرجاء الحديقة‪ ،‬وال تفوت‬ ‫على نفسك فرصة مشاهدة بط المندرين‪،‬‬ ‫والعقبان الصقرية‪ ،‬وطائر أبو قرن‪ ،‬والنعام وغير ذلك‬ ‫الكثير من أجمل الطيور‪.‬‬ ‫كما يمكنك التمتع بزيارة حضانات الطيور وغرف التفريخ‬ ‫والتعرف على كيفية العناية بالبيض صناعيً ّا باستخدام‬ ‫هذه الحضانات‪.‬‬ ‫ال تنس التقاط الصور وأنت في رحاب هذا الجمع الغفير‬ ‫من أنواع الطيور المختلفة وال تنس المشاركة في‬ ‫برنامج إطعام الطيور واالستمتاع بالعروض التي تؤديها‬ ‫الطيور في الصاالت شبه المفتوحة والتي تبدأ يوميً ّا من‬ ‫الساعة ‪ 12:30‬مسا ًء وتمتد إلى الساعة ‪ 3:30‬مساءً‪.‬‬ ‫الوصول الى هنا‬

‫القطار‬ ‫استقل قطار كوميوتر (‪ )KTM Commuter‬وترجل منه‬ ‫عند المحطة القديمة لقطارات كوميوتر كوااللمبور والتي‬ ‫تقع على مقربة من المتحف الوطني‪ .‬ال تبعد حديقة‬

‫‪By Bus‬‬ ‫‪Take a boat from the Central Market Harbour‬‬ ‫‪jTake the Rapid KL Bus No. B115 from Kota‬‬‫‪raya to Jalan Parlimen.‬‬ ‫‪KL Hop-On-Hop-Off Double Decker Tour Bus‬‬ ‫‪Service: Disembark at Station No. 14 in front‬‬ ‫‪of KL Bird Park Main Entrance. Buses avail‬‬‫‪able every 30 to 45 minutes.‬‬ ‫‪Who To Contact‬‬

‫طيور كوااللمبور عن المتحف الوطني سوى مسافة ‪5‬‬ ‫دقائق سي ًرا على األقدام‪.‬‬ ‫السيارة‬ ‫• من شارع بنجسار‪ ،‬اتجه مباشر ًة حتى تصل إلى‬ ‫دوار محطة قطارات خطوط السكك الحديدية الماليزية‪،‬‬ ‫ثم انعطف يسا ًرا متجهًا إلى مسجد نيجارا‪.‬‬ ‫• من شارع مهاميرو‪ ،‬انعطف يسا ًرا نحو شارع بارليمن‪.‬‬ ‫عند وصولك إلى إشارة المرور‪ ،‬انعطف يمينًا متجهًا نحو‬ ‫حدائق بحيرة كوااللمبور‪.‬‬

‫الحافلة‬ ‫‪located near the National Mosque. KL Bird‬‬ ‫‪Park is just a 5-minute walk from the National‬‬ ‫‪Museum.‬‬ ‫‪By Car‬‬ ‫‪From Jalan Bangsar, head straight towards‬‬ ‫‪the KTM Railway Station round-a-bout, then‬‬ ‫‪turn left towards Masjid Negara.‬‬ ‫‪From Jalan Mahameru, turn left into Jalan‬‬ ‫‪Parlimen. At the traffic light, turn right towards‬‬ ‫‪the Kuala Lumpur Lake Gardens.‬‬

‫‪Safari Bird Park & Wonderland Sdn. Bhd.‬‬ ‫‪Phone: +603-2272 1010‬‬

‫‪P a r k‬‬

‫‪B i r d‬‬

‫‪K L‬‬

‫• استقل حافلة كوااللمبور السريعة رقم ‪ B115‬من‬ ‫كوتاريا للوصول إلى شارع بارليمن‪.‬‬ ‫• استخدم خدمة التنقل في الحافالت ذات الطابقين‬ ‫والتي تتيح لك النزول وإعادة الصعود إلى هذه الحافالت‬ ‫مرة أخرى بنفس التذكرة داخل مدينة كوااللمبور‪ .‬ترجل‬ ‫عند المحطة رقم ‪ 14‬أمام المدخل الرئيسي لحديقة‬ ‫طيور كوااللمبور؛ علمًا بتوافر هذا النوع من الحافالت كل‬ ‫‪ 30‬إلى ‪ 45‬دقيقة‪.‬‬ ‫بمن يتم االتصال‬ ‫‪Safari Bird Park & Wonderland Sdn. Bhd.‬‬ ‫الهاتف‪+603-2272 1010 :‬‬

‫‪Bird Park‬‬

‫‪KL‬‬

‫‪The KL Bird Park is located in the serene‬‬ ‫‪and scenic Perdana Botanical Gardens, 10‬‬ ‫‪minutes away from the Kuala Lumpur city‬‬ ‫‪centre.‬‬ ‫‪Home to more than 3,000 birds of 200 local‬‬ ‫‪and foreign bird species, the main feature‬‬ ‫‪that distinguishes KL Bird Park from other‬‬ ‫‪bird parks is the concept of free-flight.‬‬ ‫‪Stroll through the park, and take the oppor‬‬‫‪tunity to see Mandarin ducks, hawk eagles,‬‬ ‫‪hornbills, ostriches and other birds.‬‬ ‫‪Visit the Egg Incubation Room and Nursery‬‬ ‫‪and see how chicken eggs are artificially incu‬‬‫‪bated using incubators.‬‬ ‫‪Don’t forget to take photographs with the dif‬‬‫‪ferent species of birds, and catch the feeding‬‬ ‫‪programme and daily bird shows taking place‬‬ ‫‪at the semi-open air amphitheater at 12.30pm‬‬ ‫‪and 3.30pm daily‬‬ ‫‪Getting Here‬‬ ‫‪By Train‬‬ ‫‪By KTM Commuter Train, disembark at the‬‬ ‫‪KTM Old Railway Kuala Lumpur Station‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 14‬‬


)LRT( ‫االنتقال بالقطار السريع‬ ‫الوصول الى هنا‬

‫تقع محطة بازار سيني الواقعة على خط بوترا‬

‫السير أو استقالل سيارات األجرة‬

.‫للقطارات السريعة خارج السوق المركزي مباشرة‬

‫بمن يتم اإلتصال‬ Central Market Management

‫يقع السوق المركزي في شارع تون تان تشينج لوك‬ .‫أمام محطة حافالت كالنج‬

+603-2031 0399 / 539 :‫الهاتف‬

C

entral Market

Located in the heart of Kuala Lumpur, a few minutes away from Petaling Street, Central Market is a famous landmark for Malaysian culture and heritage. The building was built in 1888 and originally functioned as a wet market. It has since been classified as a Heritage Site. Tourists flock to Central Market for its variety of handicrafts, art, kebaya, songket, batik and authentic Malaysian souvenirs. A Batik Emporium houses well-known designer labels, with the best Malaysian-made batik items ranging from clothes, shoes, bags to home furnishing. The Central Market Outdoor Stage is where visitors can catch colourful arts and cultural events. During the country’s main festivals, the area will be lit up in theme, reflecting the multiracial diversity of Malaysians.

For a more contemporary take on the local arts scene, The Annexe Gallery, located at the back of Central Market, is a popular venue for events such as film screenings, art exhibitions and public discourses.

‫يقع السوق المركزي في قلب مدينة‬ ‫كوااللمبور على بعد دقائق معدودة من‬ ‫شارع بيتالينج وهو من أهم المعالم الشهيرة‬ .‫الشاهدة على تراث وثقافة ماليزيا‬ ‫ واستخدم في‬1888 ‫ويرجع بناء السوق إلى عام‬ ‫البداية كسوق لبيع األغذية الطازجة وصنف السوق‬ .‫من حينها كموقع تراثي‬ ‫ويأتي السياح إلى السوق المركزي‬ ‫من كل فج عميق لشراء شتى‬ ‫الصناعات اليدوية واألعمال الفنية وأزياء‬ ‫الكيبايا وحرير سونجكت ومنسوجات‬ .‫الباتيك والهدايا الماليزية األصلية‬ ‫وتعرض محالت ومتاجر الباتيك ماركات‬ ‫مشهورة من أفضل منسوجات الباتيك‬ ‫الماليزية بداية من المالبس واألحذية‬ .‫والحقائب وحتى األثاث المنزلي‬ ‫ويستطيع الزائرون االستمتاع‬ ‫بمشاهدة الفنون المتميزة واألحداث‬ ‫الثقافية على خشبة مسرح السوق المركزي‬ ،‫ وأثناء المهرجانات الرسمية الماليزية‬.‫المكشوف‬ ‫نجد هذه المنطقة أخذت زخرفها وتزّينت الستقبال‬ ‫الزوار بما يعكس التنوع العرقي الذي تحفل به‬ .‫ماليزيا‬ ‫ويمكن للسياح التعرف أكثر على الفنون المحلية‬ ‫من خالل زيارة صالة أنيكس جاليري الواقعة خلف‬ ‫ وتشتهر هذه الصالة باستضافة‬.‫السوق المركزي‬ ‫العديد من األحداث مثل عروض األفالم والمعارض‬ .‫الفنية والندوات العامة‬

By Light Rapid Transit (LRT) The Pasar Seni station on the Putra LRT line is right outside Central Market. Who To Contact

Getting Here By Taxi or Walk Central Market is on Jalan Tun Tan Cheng Lock, opposite the Klang Bus Stand.

C e n t r a l

Central Market Management Phone: +603-2031 0399 / 539

M a r k e t

www.kioskmagazine.net 12

‫كشك السیاحة‬

‫السوق المركزي‬ )‫(سنترال ماركت‬

Tourism KIOSK

)‫السوق المركزي (سنترال ماركت‬


ern t

or

s,

d

as a

‫سفارات الدول العربیة‬ Kingdom of Saudi Arabia 4th Floor , Wisma Chines Chamber , No 258 Jalan Ampang , 50450 KL Tel: +603 4257 9825

United Arab Emirates 1, Gerbang Ampang Hilir, Off Persiaran Ampang Hilir 55000 KL Tel: +603 4253 5221

Kuwait No 229 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Tel: +603 2141 0033

Lebanon No 56 Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 4251 6690

Kingdom Of Jordan No 2 , Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir , 55000 KL Tel: +603 4252 1268

Qatar No 113 Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 4256 5552

Sultanate Of Oman 17 Jalan Kedondong Off Jalan Ampang Hilir, 55000 KL Tel: +603 4257 7378

Iraq 2 Jalan Langgak Golf, Off Jalan Tun Razak 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 2148 0555

Algeria No 5, Jalan Mesra, Off Jalan Damai, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 2148 8159

Palestine No 63 Jalan U Thant, 55000 Kula Lumpur Tel: +603 4256 8905

Yemen 7Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 KL Tel: +603 4251 1793

Morroco Box 9, Wisma Selangor Dredging, 3rd floor, East Block, 142-b Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Tel: +603 2161 0701

Libya No 6, Jalan Madge, Off Jalan U Thant, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 2141 2112

Egypt No 12, Jalan Ru, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 KL Tel: +603 4256 8184

Sudan No 232A, Persiaran Ampang, Off Jalan Ru, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 42569104

Syria No.93, Jalan U Thant, 55000 Kuala Lumpur Tel: 03 4251 6364

0th Floor, Bangunan MAS, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. www.malaysiaairlines.com, www.maswings.com.my Tel: 1-300-88-3000

Suite 9-03 , 9th Floor Menara Hap Seng Letter Box No. 55, Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur www.omanair.com Tel:+603 2145 6123

79, Jalan Bukit Bintang, 55100 KL, Wilayah persekutuan, Tel: +603 2141 2676

7th Floor , UBN Tower , Jalan P.Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel:+603 2031 6033

Lot9.03.01 Level 9, Pavilion KL168 Jalan Bukit Bintang,55100 KL Tel: +603 2058 5888

Business Suite, 19A-30-1, 30th Floor, UOA Center 90 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur Tel: +60 3 2164 3031

Suite 32.2, Level 32, Menara Standard Chartered, No. 30, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur, www.etihadairways.com, Tel:+603 2687 2222

5th Floor, Menara Hap Seng, Jalan P.Ramlee, 50250, Kuala Lumpur Tel : +603 2148 7500

G. Floor, Central Plaza, No. 34, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia Website: www.qatarairways.com Tel:+603 2118 6100

Suite 03, 2nd Floor Menara Keck Seng, 203 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur Tel: +603 2145 6867

Unit C-11-2, Level 11 Block C, Megan Philleo Avenue No 12, Jalan Yap Guan Seng 50450 Kuala Lumpur Tel: +603 2166 4488

AirAsia Sales Office - Plaza Berjaya, Lot G027B, Ground Floor, Podium Block, Plaza Berjaya, No. 12 Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Tel: +603 2171 9333

KL Town Palm Beach Travel Zand Exchange Sheffield Academy Pararate Exchange Berkeley capital Miggration Miraj Holiday Travel Arabian Oud An-najwa Travel saudi Arabian Airlines Kl Tower Maju Holiday Hisham & Associates Embassy of Iran Neshat Restaurant EMS Language Center Nayeb Restaurant Mahan Air Office Iran Air Office Erican Language Centre ELEC Langauge Centre Aryaei exchange Saba Travel Eman Translation Saba School Unique Sun Consultants Trio Restaurant Las Vacas restaurant Golestan School HLC Language Center Pars Cama Migration Dr.Moein - Psychologist Cargo Office Vista Damai Condo. Gato Hair Saloon Iranzamin Exchange Tak Travel Ravadid Consultaion Mitra Translation Amiran Travel Apadana Consultaion Rayford Migration Golden Roud Travel Boston Web College Perspolis Excange Tourist Excange Parmida Exchange Kelana Parkview Condo. Ava Restaurant Marosh Restaurant Marrakesh Restaurant Castle Restaurant Sawarabina Restaurant Ipoh Mahsa College

Mahmood Supermarket Generation Language center KLMU University NLC Language Center Villa Putri condo. Bistari condo. Kakh Restaurant Marefat School X mart Supermarket Yummy Supermarket Mont Kiara & Solaris Shisha Lounge Restaurant Plaza Mont Kiara Condo. Els Laguage Center Cold Storage KOREA Hair Saloon Maneli Beauty Saloon Bamboo Restaurant Apollonia College Persia Travel The best view Restaurant Golestan Exchange Melina Sweet Tik Supermarket Laziz Restaurant Quest Travellers Pyramid Secret Restaurant In House Restaurant Hyderabad Restaurant Red Onion Restaurant TSG Secret Garden Restaurant Barlicious Restaurant 600 Fahrenheit Restaurant Amir Carpet UV café & Restaurant Language Studio Zen Soul Saloon Yummy Restaurant Serdang Vista Impiana Supermarket Vatan Supermarket Beyt Al Jedi Bakery Middle East Restaurant Pasar Mini Baghdad Raed Khaldoon Market DastarKhan Restaurant Sibil Restaurant Five Star Market Yas Restaurant Dodge Café ES Convenion Shop Ashpaz Bashi Restaurant Half-Moon Restaurant Silk Road Restaurant Niellio

Café & Restaurant Mishaltit Restaurant AL Layali Supermarket Jordana Restaurant Auliah Bistro Restaurant Papa Restaurant Sandwich Navid supermarket Pavista Restaurant Hosanna Supermarket Top supermarket Aidin Sweet Haida Road Start Sandwich Miami Restaurant Romina Beauty Saloon King of Shisha Restaurant Gossip Restaurant Naab Supermarket Juta Mines Supermarket Vesta Restaurant De Village Supermarket Once Upon a Time Resaturant Lake View Restaurant Artimis restaurant Imec Language Center Bukit Jalil Arya Super-Market Canadian pizza Shiraz supermarket Kozet Cafe Cheras TMC College Al-Aqsa Group Rojmaan Restaurant Ucsi University Rainbow Restaurant Red Apple Restaurant Canadian Pizza ATT Travel W café Restaurant My Stor Supermarket Mahmood Supermrket 12 Bar Restaurant Saffron Restaurant Caspian Restaurant Mantissa College ELC International School LEA Language Center Bangsar Bangsar Dental Clinic Mac Beauty Clinic Truffit Hair Salon Red Onion Restaurant Times Square Paradise Reyan Restaurant Bait Al Karam Oud

Maysa Veiled Arabic Cothes Spin1 Travel Bardia Travel Tiara Circle Education Babylon saloon Crystal Travel Danata Travel Sani Fala Wood Mona-Lisa Saloon Al-Diuf Travel Sany Villa Oud Berjaya Plaza Arabian oud Sun & Sand Travel Malaysia Gate Travel Planet link Dr Tour Travel Al Majd Travel Castle Restaurant Alryam Travel Ure Net Leisure Travel S & M Education Holiday villa Sayfol School Yaran Beauty salon Rozhan Travel Kojaya Condo Persia Restaurant Chines Supermarket Sahara Oasis Restaurant Ampang Point Damas Sweet VI Academy Tarbush Restaurant Language studio El Atat Supermarket Paradise Reyan Restaurant International Creativity Center Al-tayseer Supermarket Berkat madinah Store Shin sun supermarket David Kindergarden Triple A language academy Callan Language Center Al-musafir Restaurant Wadi Hadramawt Restaurant Hadramawt Restaurant Zam Zam Supermarket Yas Supermarket Ampang bouleva Condo Niki bread Sefidari travel Agency Danesh Gostar School Edu House Language

centre Carpet Design Shop Safa Restaurant Sky Blue Bird travel Rayan Kashiha School Sahar Supermarket Alborz School Asal Supermarket Homa Travel Nayeb Restaurant Parsian Exchange Alibaba Restaurant Tehran Restaurant Al-Asad Supermarket Ampang Poit Condo. Noor Dental Clinic Axis Condo. Bukit Bintang Sarafi shiraz Inter Cultural Language School NAAB RESTAURANT Mashhad Leather Store Elc Language Center Kolbeh sharghi Resataurant Impian Language Center Bait Al Sharq Oud Shawky Travel Hadramawt Restaurant Al-Amanah Tavel Moon Lovers Restaurant Al-keramat supermarket swiss Ezy travel Zahrat Al Khaleej Oud Oud Al-Anood Oud line Arab Beauty saloon Zafran Restaurant Al-Basha Restaurant Abdul-Rahman Oud Murooj Aloud Cambodia Center Oud Sarina Agarwood oud Syriana Restaurant Marosh Restaurant Chilis Restaurant Al Taibah Supermarket Tarbush Restaurant Al Halabi Restaurant Truefitt Hair Saloon Sanaa Restaurant Al-Amar restaurant Al Bayt Restaurant Basalamah Gaharu Oud Babylon Restaurant Tajin

Restaurant Al Bayt Shamy Restaurant Middle East Supermarket Mandi hadramawt restaurant Sumer restaurant Sahara Tent Restaurant Al-Tanoor Restaurant Al-Andalus Restaurant Hadramawt Palace Restaurant Al-Rawsha Restaurant Suria Wholesaler Aswaq Al-Hayat supermarket Setapak Clc Language Center Parmida Travel Agency UGA Car Rental Awsome Language Center Al-Malok Restaurant Al-Ajiad Restaurant Arabian Supermarket Elegance Barbershop Rihan Restaurant Taj Hadramawt Restaurant Layali Hadramawt Restaurant Wadi Al Nile Restaurant Al Rokn Al Arabiya Supermarket Arabic Syria supermarket Diwan Restaurant Al-Shahbaa Restaurant Gombak Al Tayseer Supermarket Tunisian Supermarket ُSaba Palace Restaurant Al Madina Supermarket Alwaleed Supermarket Khan Baba Restaurant Rawani Hadmawt Restaurant Islamic University (IIUM) Jalan Jelatek Al Sayyad Restaurant Clc Language Center Saba Restaurant Hair saloon studio Top7 Laundry El Omda Restaurant Al Jabban Supermarket Geomatika College Sunway Sunway University SLC Language Center Um University Tarbush Restaurant Al-Bustan Restaurant Sam Hadramawt Restaurant

Subang Horestco Furniture Hosanna Supermarket Nayeb Restaurant Yemen Supermarket Al-Shamia Restaurant Al-Shamia Supermarket Sinbad Restaurant Kajang Al-Taghziah Supermarket Al Abraj Restaurant Hadramawt Restaurant Ali Supermarket Halo Halo Supermarket UKM University 44 Supermarket Tarablous Supermarket Alieila Super Cyberjaya Limkokwing University Mmu University Hammurabi Restaurant Nexus International School Pizza Pizza Restaurant Sultan Restaurant Noor Al Sham Restaurant Al-Mukalla Restaurant Marhaba Restaurant La Vida Restaurant Arian Supermarket Saba Restaurant Shamana Syria Restaurant Mmu University Al-Rayan Restaurant Sana’a Restaurant Al-kabsa Restaurant Al-Baraka Restaurant AlBustan Restaurant Khayam-e-Basera Restaurant Mahan Global Sdn.Bhd Red onion Restaurant Embassies United Arab Emirates Kuwait Egypt Saudi Arabia Qatar Iran Yemen Iraq Lebanon Morocco Libya Sudan Syria


Kiosk International Magazine ‫مجلة شهریة ثقافیة منوعة مستقلة‬ 31th Issue

May 2014

Global kiosk Sdn.Bhd...............

‫رئاسة التحرير‬

‫ الهیئة التحريرية‬........................ ‫صاحب االمتياز‬ ‫ حاجی غالمی‬.............................. ‫المدير العام‬

Info@kioskmagazine.net ‫كيفية االتصال بنا‬ ‫حسام کشت دار‬.......................... ‫المدير التنفيذي‬ ‫سلطان اللحام‬....................

‫زکیر بین الیاس‬....................

‫مدیر التسویق‬ ‫منسق التسويق‬

‫ حسام عدرة‬.......................... ‫االبتكار واإلبداع‬ ‫ معتز نحاس‬. ‫ عدي حميدي‬.............. ‫القسم العربی‬ ‫وجيه الجندي‬ Sofia . Sam . Sarah......... ‫فريق التسويق الدولي‬

‫ ابراهيم قاسم‬..................................... ‫المصور‬ DOT GRAPHIC ‫فریق التصمیم‬ ‫ زين فندي‬. ‫ إياد سلهب‬.................... ‫المشارکین‬ KIOSK International Magazine www.kioskmagazine.net Address: Global kiosk Sdn Bhd No.5, 18th Floor ,Plaza 138 , Hotel Maya Jalan Ampang, 50450 KL, Malaysia Printer: BHS Book Printing Sdn.Bhd. Lot 17-22 & Lot 17-23, Jalan Satu ,Bersatu Industrial Park, Cheras Jaya Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia 43200

Tel: 03-21811555 Fax: 03-21811777

Advertising: 014-2650973

ads@kioskmagazine.net

Linking You to the Middle Eastern World

Kiosk magazine is the only Triple-Language Magazine in Arabic, Persian and English Languages in Malaysia

‫ (العربیة و‬: ‫ و هی األوىل من حیث طباعتها باللغات التالية‬.‫جملة أكشاك هي جملة متنوعة غنية باملعلومات والفائدة‬ .‫ نسخه شهریا حيث يتم نشرها مبوجب قوانني احلكومة املاليزية‬50.000 ‫ تقوم اجمللة بطباعة‬.)‫االجنليزية و الفارسیة‬ ‫ ال یسمح بنسخ أي جزء من هذا املنشور‬. ‫مجيع حقوق النشر حمفوظة من قبل شبكة التنمية املستدامة العاملية أكشاك‬ ‫ التعليقات اليت أعرب عنها يف املقاالت املنشورة ليست متثل بالضرورة‬.‫بأي شكل من األشكال دون إذن الناشر خطيا‬ ‫ الناشر غری مسؤول عن أي خطا او تقصري‬.‫عن أكشاك من ناحية أخرى هی تأخذكل الرعاية املناسبة لنشر اجمللة‬ ‫ ولكن یسبب تقدمي املواد الغري مرغوب فيها اخلطرعلی‬،‫ مسامهات التحرير هي موضع ترحيب‬.‫فی مضمون اإلعالنات‬ .‫ وحيق للناشر عدم حتمل أي مسؤولية عن األضرار‬.‫املرسل‬ Kiosk is an informative and advertising magazine that is published under Malaysian government laws. All rights are reserved by Global Kiosk Sdn Bhd. No part of this publication may be reproduced in any form without the publisher’s permission in writing. The Comments expressed in the articles published are not necessarily those of Global Kiosk Sdn Bhd. on the other hand every appropriate care is taken in compiling the magazine. The publisher shall be held liable for any inaccuracy, error or omission. Editorial contributions are welcome, but unsolicited materials are submitted at the sender’s risk. The publisher cannot accept any responsibility for loss or damage.

Contents Kiosk

Psychology Chef

Kiosk

42

Nutrition

Page

50

Soccer

Page

Kiosk

Kiosk

What`s Up

Kiosk

Page

52

Health

Horoscope

Kiosk

Page

54

Idiom

Kiosk

s Kiosk

Kiosk

Page

28

Tourism

Page

32

Relationship

Page

34

Luxury

Page

38

Car

Kiosk

Kiosk

Kiosk

Page

12

Page

16

Page

20

Page

26

KLIA‫الكشك الخاص بمجلة أكشاك في مطار‬ Kiosk International Magazine is the first and only magazine in Malaysia written in three languages: Arabic, Persian and English-dedicated especially for the Middle Eastern community who are living in and visiting Malaysia. The only Middle Eastern magazine which has dedicated racks/booths in Kuala Lumpur International Airport for incoming passengers. The highest circulated triple language monthly magazine in Malaysia. 50,000 copies of Kiosk Magazines are distributed monthly for free-of-charge in the Kuala Lumpur and Selangor areas including five Middle Eastern countries namely, Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Syria and Iran. Kiosk magazines are delivered twice a month through its distribution centres, viz: 1)10,000 copies in the Kuala Lumpur and Selangor areas with 530 distribution centres such as Hotels, Universities,Colleges, Language Centres, Major Hospitals, Travel Agencies, Airline Offices, Embassies, Schools, Restaurants, Supermarkets, Condominiums, etc. 2) 10,000 copies in the Kuala Lumpur International Airport (Arrival Hall)-available at Kiosk magazine special racks/booths. 3) 30,000 copies in Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Syria and Iran- available at Travel Agencies, Airline Offices, Language Centres, Embassies, Universities, etc. By placing your advertisements in Kiosk Magazine in three languages, you can disseminate information on your products and market your products to: 1) Middle Eastern people who are living in and visiting Malaysia- Second Home Residents (MM2H), Corporate/ Businessmen and Students. 2) Middle Eastern Tourists 3) Middle Eastern people who are living in the Middle East countries-your advertisements will be seen by them in Kiosk Magazine as well as on both of our Facebook Pages (Arabic and Persian Pages). In other words, we can act as a bridge between you and this untapped market of financially capable Middle Eastern people.

KIOSK Magazine in KLIA Airport


Issue

31

Turn & Rotate the Magazine For Persian part

Issue 31 | May 2014 KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

K IOSK

‫مجلة مستقلة رسمیة‬ ‫مرخصة من الحکومة المالیزیة‬

Linking You to the Middle Eastern World The Preferred Middle - Eastern Magazine In Malaysia

Malaysia

Tourism

Central M a r k e t

!‫كيف تجعل يومك هو اليوم األفضل على اإلطالق ؟‬ ‫كيف يعمل اإلكتئاب على إنكماش الدماغ؟‬ ‫ كيف تحميه بالغذاء؟؟؟‬...‫قلبك‬

KL Bird Park FORD F150 RAPTOR 2013 2 0 T o p H e a r t- H e a lt h y F o o d s

‫ انگلیسی) در مالزی‬،‫ عربی‬،‫ زبانه (فارسي‬3 ‫کیوسک تنها مجله‬ Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian)

Distributed in KLIA Airport for Middle Eastern Tourist

Kiosk Magazine #31 May 2014 Persian  

Kiosk is a triple languages Magazine distributed all around Kuala Lumpur and Selangor in more than ‎‎530 Arabic and Persian locations, with...