Page 1

FREE COPY EDITION FREE

Issue

Issue 29 | March 2014 KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

29

Turn & Rotate the Turn Magazine & Rotate the For Magazine PersianFor part Arabic part

‫ماهنامه اینترنشنال کیوسک | دارای مجوز رسمی مالزی‬

‫گ پلگونگ‬

A shortcut to the Middle Eastern World

‫تگاه کامپون‬

K IOSK Legoland

‫اقام‬

‫مسجد پوترا‬

n

La ng ka w

iI

sl a

n

d

Tow Hello Kitty

‫ انگلیسی) در مالزی‬،‫ عربی‬،‫ زبانه (فارسي‬3 ‫کیوسک تنها مجله‬ Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian)

Distributed in KLIA Airport for Middle Eastern Tourist


‫ زبانه در مالزی‬3 ‫کیوسک تنها مجله اینترنشنال‬ ‫ عربی و انگلیسی‬،‫به زبانهای فارسی‬ ‫ عربی و انگلیسی و دارای مجوز رسمی‬، ‫ زبان فارسی‬3 ‫ سرگرمی و تبلیغاتی است که به‬،‫ فرهنگی‬،‫کیوسک ماهنامه اینترنشنال اجتماعی‬ ‫ نسخه ) در مالزی شامل‬30/000( ‫ زبانه‬3 ‫ مجله کیوسک دارای باالترین تیراژ پخش مجله‬.‫مجله اینترنشنال از دولت مالزی می باشد‬ )‫ نسخه ارسال به کشورهای عرب زبان‬10/000( ‫ ) و‬KLIA ‫نسخه در فرودگاه‬10/000( ، ) ‫ بار پخش در ماه‬2‫نسخه در سطح شهر و‬10/000( KLIA ‫ نقطه از مالزی و فرودگاه‬520‫ مجله کیوسک دارای پخش ویژه در بیش از‬.‫ عرب و اینترنشنال می باشد‬،‫دارای مخاطب ایرانی‬ ‫ عربی و‬،‫رستوران های ایرانی‬- ‫ آژانس های مسافرتی‬- ‫ دفاتر هواپیمایی‬- ‫ مراکز زبان‬- ‫ هتل های مالزی‬- ‫ دانشگاه ها و کالج ها‬- ‫ سفارات‬‫ کلیه حقوق‬.‫ می باشد‬. . . ‫ آرایشگاه ها و‬- ‫ سوپرمارکت ها‬- ‫ مجتمع های مسکونی‬- ‫ عربی و اینترنشنال‬،‫ شرکت های ایرانی‬- ‫اینترنشنال‬ ‫ بدون اجازه‬،‫ استفاده از مطالب و عکس های این نشریه در هر شکل‬.‫ می باشد‬GLOBAL KIOSK. SDN. BHD ‫متعلق به شرکت‬ . ‫ مجله کیوسک مسولیتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد‬.‫ناشرغیر قانونی و موجب پیگرد قانونی می باشد‬ Kiosk is an informative and advertising magazine that is published under Malaysian government laws. All rights are reserved by Global Kiosk Sdn Bhd. No part of this publication may be reproduced in any form without the publisher’s permission in writing. The Comments expressed in the articles published are not necessarily those of Global Kiosk Sdn Bhd. on the other hand every appropriate care is taken in compiling the magazine. The publisher shall be held liable for any inaccuracy, error or omission. Editorial contributions are welcome, but unsolicited materials are submitted at the sender’s risk. The publisher cannot accept any responsibility for loss or damage.

‫دارای مجوز رسمی از دولت مالزی‬ Government License Number KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

29th Issue March 2014

29 ‫شماره‬

Publisher ‫صاحب امتیاز‬

Global kiosk Sdn . Bhd Global kiosk Sdn . Bhd

Editor ‫سردبیر‬

Kiosk magazine editorial board

‫تحریریه و شورای سردبیری‬ ‫مجله کیوسک‬

Managing Director ‫مدیر مسئول‬ Fereshteh Haji Gholami ‫فرشته حاجی غالمی‬ Contact Managing director ‫ارتباط با مدیر مسئول‬ Info@KioskMagazine.net Info@kioskmagazine.net Executive Director ‫مدیر اجرایی‬ Hessam Keshtdar ‫حسام کشت دار‬ Creative Director ‫نوآوری و خالقیت‬ Ramin Shokohi ‫رامین شکوهی‬ Marketing Manager ‫مدیر بازاریابی‬ sultan al laham ‫سلطان اللحام‬ Marketing Hami Sam Sofia Arabic Marketing Ali Basem Alyaa Hanif Nura

‫بخش بازاریابی اینترنشنال‬ ‫حامی‬ ‫سام‬ ‫سوفيا‬ ‫بخش بازاریابی عربی‬ ‫علی باسم‬ ‫عاليا‬ ‫حنيف‬ ‫نورا‬

Photography ‫عکاس‬ Parsa Hejepoorani ‫پارسا هجه پورانی‬ Graphic Design ‫طراح گرافیک‬

DOT GRAPHIC

KLIA ‫کانتر اختصاصی کیوسک در فرودگاه‬

Kiosk International magazine is the only Triple-languages magazine in Arabic, Persian and English (Special for Middle Eastern) distributed in Malaysia as well as Iraq, United Arab Emirates, Syria, Saudi Arabia and Iran to introduce Malaysia to all the Middle Eastern people. The Only Middle Eastern magazine with dedicated booth in KLIA airport for arrival passengers. By advertisement in our magazine with 3 languages you can add the market of 1) Middle Eastern People who living in Malaysia 2) Middle Eastern Tourists 3) Middle Eastern people who read your advertisement in Middle Eastern countries in our distribution list. Kiosk is a Free Magazine distributed all around Kuala Lumpur and Selangor twice a month in more than 530 Middle-Eastern locations, with 30,000 copies per month by rate of : 1) 10,000 copies in KL and Selangor which its distributed in over 530 locations such as: Hotels, Universities, Main Hospitals, Travel Agencies, Airline Offices, Embassies, Schools, Restaurants, Supermarkets, Condominiums,…etc 2) 10,000 copies in KLIA Airport Arrival Hall in Kiosk magazine counters 3) 10,000 copies in Iraq, Dubai, Syria, Saudi Arabia and Iran which its distributed in Travel agencies, Airline offices, Language centers, Embassies, Universities and so on.

Contributors Sarah Barzegar, Amir Ali Sadeghi Tabar, Nima sanati, Babak pordolati, mohsen Ghaffari, Sina Mousavi, Siavash Lotfi, Hassan seyedi,mahtabTabatabai, Samira Khademi, Mohammad Reza Narimani

‫همکاران این شماره‬ ‫ امیر علی صادقی تبار‬، ‫سارا برزگر‬ ‫ بابک پور دولتی‬،‫نیما صنعتی‬ ‫ سینا موسوی‬،‫ محسن غفاری‬، ‫ حسن سیدی‬،‫ سیاوش لطفی‬، ،‫ سمیرا خادمی‬، ‫مهتاب طباطبایی‬، ‫محمد رضا نریمانی‬

KIOSK International Magazine www.kioskmagazine.net Address: Global kiosk Sdn Bhd No.5, 18th Floor ,Plaza 138 , Hotel Maya Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia Printer: BHS Book Printing Sdn.Bhd. Lot 17-22 & Lot 17-23, Jalan Satu, Bersatu Industrial Park, Cheras Jaya, 43200 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia Tel: 03-21811555 Fax: 03-21811777 Advertising / ‫پذیرش آگهیها‬

014-2650973 ads@kioskmagazine.net

KIOSK magazine in KLIA airport

. ‫کیوسک مسولیتی در قبال محتوای آگهی ها ندارد‬


Pn. Hajah Fatimah Basiron +6013-395 4189:‫تلفن‬ Homestay Office +606-7911 020 :‫تلفن‬ Pelegong Homestay, No1, Anjung:‫آدرس‬ Bestari, Kg Pelegong, Bt8 Jalan Labu, 71900 Seremban, Negeri Sembilan

‫ کیلومتری کواال‬55 ‫ کیلومتری فرودگاه بین المللی کواال المپور و‬30 .‫المپور قرار دارد‬ ‫با قطار‬

‫ قطار مسافربری از‬.‫از طریق قطار نیز میتوانید به این روستا برسید‬

‫ می توانید در کواالالمپور‬.‫کواال المپور به سرمبان رفت و آمد دارد‬

‫سوار این قطار شوید و در تیروی پیاده شوید و به فاصله دو كیلومتری‬

‫ همچنین میتوانید‬.‫این ایستگاه روستای کامپونگ پلگونگ قرار دارد‬ ‫از قبل هماهنگ نمایید که میزبان ماالیی شما در این محل به‬

.‫پیشواز شما بیاید و به سمت محل اقامت راهنماییتان نماید‬

‫اقامتگاه کامپونگ پلگونگ واقع در نگری سمبیالن‬

‫اقامتگاه کامپونگ پلگونگ‬ ‫واقع در نگری سمبیالن‬

‫کیوسک توریسم‬

‫با چه کسی باید تماس گرفت‬

‫اگر که میخواهید تجربه کوتاهی از زندگی در دل طبیعت‬ ‫ سفر به‬،‫و به دور از هیاهوی زندگی شهری داشته باشید‬ .‫این روستا را به شما پیشنهاد میکنیم‬ ‫اقامتگاه کامپونگ پلگونگ به شما لذت تجربه زندگی در روستای‬ ‫ در این روستا‬.‫سنتی مالزی به همراه مردم بومی این روستا را میدهد‬ ‫شما مهمان یک خانواده ماالیی بومی خواهید بود و مدتی را با این‬ ‫ به آنها در کارهای خانه‬.‫خانواده و مانند آنها زندگی خواهید نمود‬ ،‫ ماهیگیری میکنید‬،‫ در هوای تازه نفس می کشید‬،‫کمک میکنید‬ ‫غذاهای محلی درست‬،‫کیک های خوشمزه ماالیی درست میکنید‬ ‫ با‬،‫ در آب خنک و زالل رودخانه آبتنی میکنید‬،‫میکنید و میخورید‬ ‫ از محل نگهداري مرغ ها‬،‫صدای خروس ها از خواب برمیخیزید‬ ‫ یاد میگیرید که چطور شیره درخت را بگیرید‬،‫تخم مرغ جمع میکنید‬ .‫و فعالیت های روزمره یک روستایی را تجربه میکنید‬ ‫می توانید در این روستا گردش کنید و از صنایع دستی چوبی و‬ ‫زیبایی که زنان و مردان بومی درست می کنند دیدن کنید و با‬ ‫ این روستا دارای محیط بکر و طبیعت‬.‫پیشینه این روستا آشنا گردید‬ ‫ خود را به‬،‫ برای تمدد اعصاب و کسب آرامش‬.‫بسیار زیبا میباشد‬ ‫دست ماساژورهای سنتی و حرفه ای این روستا بسپارید و از دستان‬ ‫معجزه آسای آنها آرامش بگیرید و این آرامش را با پیاده روی در‬ ‫مسیر سرسبز درون جنگل که به شما امکان بازدید از طبیعت بکر‬ ‫ آبشارهای‬.‫این روستا را میدهد تکمیل کنید‬ ‫متعدد و رودهای زالل و پرآب این روستا تماشایی‬ .‫است و زیبایی این روستا را صدچندان میکند‬

‫رسیدن به این روستا‬ ‫از راه زمینی‬

ampung Pelegong Homestay in Negeri Sembilan It gives travellers a tranquil village experience, away from the stresses of the city centre. Malay traditional village environment is alive here, surrounding visitors with a unique Negeri Sembilan warmth. Here, you will be able to enjoy the warm hospitality of your host family and be a part of the household by joining them in their daily activities. There are various rural industries like freshwater fish rearing, bread making and craft. Activities for students include jungle trekking, night jaunt, Pelegong Explorace and camping. Visitors will also be given the opportunity to try traditional games like panjang, congkak, batu seremban and gasing. Visitors could also experience rubber tapping, fishing, bathing in the river and making traditional Malay pastries like kuih bahulu. Listen to the sounds of cockerels greeting a new day, breathe in the crisp fresh air and look forward to the simple pleasures of life -- collect your own eggs from the coop, learn to tap a rubber tree, enjoy an icy cold dip in the nearby river before trying your hand at fishing or baking delicious Malay cakes. If you are the outdoor type, you’ll

enjoy a good trek into the lush rainforest and discover cascading waterfalls and crystal clear streams. Then, come back to the gentle hands of a traditional masseur or masseuse to soothe all aches away.The adventure in store also allows you to discover the origins of the village and the rich history it holds. Appreciate the many cottage industries and the fine products manufactured here. Marvel at the nimble fingers of Pak Adol the rattan weaver, and be awed by the creative men and women whose skilled hands make the finest handicrafts.

Lumpur International Airport and 55km from Kuala Lumpur, the country’s capital city.

Getting Here

Pn. Hajah Fatimah Basiron Phone: +6013-395 4189

By Road Kampong Pelegong is connected by an excellent network of highways. Easily accessible, the village is located a mere 15km from Seremban, 30km from the Kuala

By Train If you prefer an alternative travel mode, take the Komuter train which services the Kuala Lumpur-Seremban route and get off at Tiroi. Kampung Pelegong is located 2km from here. You can arrange for your hosts to pick you up from here.

Tourism KIOSK

K

‫برای دسترسی زمینی به کامپونگ پلگونگ کافی است از طریق‬ ،‫ کیلومتری سرمبان‬15 ‫ این روستا در‬.‫بزرگراه به سمت سرمبان برانید‬

Who To Contact

Homestay Office Phone: +606-7911 020 Address: Pelegong Homestay, No1, Anjung Bestari, Kg Pelegong, Bt8 Jalan Labu, 71900 Seremban, Negeri Sembilan

Kampung Pelegong Homestay

www.kioskmagazine.net 10


‫با چه کسی باید تماس گرفت‬ 7 Jalan LEGOLAND Bandar Medini, Iskandar Malaysia 79250 Nusajaya, Johor +607-5978888 :‫تلفن‬ ‫ عصر‬05:30 ‫ صبح تا‬08:30 ،‫دوشنبه تا یکشنبه‬ +607-5978804 :‫فکس‬ info@LEGOLAND.my :‫امیل‬

‫ به مسیرتان‬.)‫کوتا تینگی قرار دارد‬/‫خروجی بعد از خروجی کالجایا‬ ‫ادامه دهید و به عوارضی لیما کدای برسید (در اینجا توسط کارتی که‬ ‫به شما داده شده است عوارضی را پرداخت میکنید) و ادامه میدهید‬ ‫ و گالنگ‬312 ‫ مسیر را ادامه دهید و به خروجی‬.‫تا به پوالی برسید‬ ‫ تابلوی‬.‫ سپس وارد خروجی به سمت کوتا اسکندر شوید‬،‫پاتا برسید‬ .‫لگولند را قبل از رسیدن به کوتا اسکندر خواهید دید‬ /‫باید از طریق اتوبان ساحلی به سمت نوساجایا‬: ‫از سمت جوهور بارو‬ ‫ مسیر را بعد از‬.‫کوتا اسکندر از طرف تامان پرلینگ حرکت کنید‬ ‫ قبل از‬.‫عوارضی مستقیم ادامه دهید و به خروجی کوتا اسکندر بروید‬ .‫رسیدن به کوتا اسکندر به لگولند خواهید رسید‬ ‫ از طریق مسیر دوم توناس می توانید به لگولند‬:‫از سمت سنگاپور‬ ‫ مسیر را ادامه داده تا مسیر گالنگ پاتاه را ببینید و خروجی‬.‫برسید‬ .‫ را وارد شوید تا شما را به کوتا اسکندر و لگولند برساند‬213

‫لگولند واقع در جوهور‬

‫لگولند واقع در جوهور‬ ‫ اولین نمونه پارک ساخته شده‬،‫پارک لگولند مالزی‬ ‫توسط لگو در آسیا می باشد و در جوهور مالزی واقع‬ ‫ هکتار‬76 ‫ این پارک در زمینی به مساحت‬.‫شده است‬ ‫ساخته شده و ششمین لگو پارک ساخته شده در جهان‬ ،‫ ویندزور‬، )1968( ‫ دانمارک‬، ‫ پارک های قبلی در شهربیلوند‬.‫میباشد‬ ‫ آلمان‬، )1999( ‫ ایاالت متحده آمریکا‬، ‫ کالیفرنیا‬، )1996( ‫انگلستان‬ .‫) واقع شده اند‬2005( ‫ ایاالت متحده آمریکا‬، ‫ فلوریدا‬، )2002( ‫ یکی از جاذبه های‬.‫ جاذبه متفاوت می باشد‬40 ‫لگولند دارای بیش از‬ ‫ بیش از‬.‫ شهر کوچک ساخته شده با لگو می باشد‬،‫اصلی در لگولند‬ ، ‫ میلیون لگو در ساختن آثاری چون برج های دوقلوی پتروناس‬30 .‫ استفاده شده است‬... ‫ ساختمان تاج محل و‬،‫مجسمه مرليون‬ ‫ساختمان های معروف و شناخته شده موجود دراین پارک به وسیله‬ 1:20 ‫ دنیایی برای بازی به مقیاس‬،‫ در لگولند‬.‫لگو ساخته شده اند‬ ‫ قطارها و هواپیماها با لمس یک‬، ‫ساخته شده است که در آن مردم‬ ‫ جاذبه های دیگر موجود در پارک عبارتند‬.‫دکمه به حرکت درمی آیند‬ ‫ پادشاهی لگوها و‬، ‫ تخیل‬، ‫ سرزمین ماجراجویی‬،‫از شهر لگوها‬ ‫ همچنین برج رصد ساخته شده در این پارک‬.‫تکنیک لگوها می باشد‬ ‫ متر ارتفاع‬60 ‫بلند ترین ساختمان موجود در لگولند است و در حدود‬ ‫ این برج سومین‬، ‫ در بین برج های واقع در لگولند های جهان‬.‫دارد‬ .‫برج بلند پس از دانمارک و آلمان میباشد‬ ‫لگولند مکان بسیارجالبی برای بازدید کودکان‬ .‫وهمچنین بزرگساالن میباشد‬

‫رسیدن به لگولند‬ ‫از راه زمینی‬

L

‫ از خروجی‬،‫ از طریق اتوبان شمال جنوب‬:‫از سمت شمال کواالالمپور‬ ‫تانجونگ پلپاس بروید ( این‬/‫پونتیان‬/‫نوساجایا‬/‫ به سمت تواس‬253

egoland in Johor

Legoland Malaysia theme park, the first in Asia, is situated in Nusajaya, Johor. Situated on 76 acres of land, the park is the sixth such park to open in the world. Previous parks are located in Billund, Denmark (1968), Windsor, England (1996), California, USA (1999), Germany (2002), Florida, USA (2005). Legoland is built with over 40 interactive rides, shows and attractions. One of the main attractions here is the Miniland. More than 30 million lego bricks are used in the building of these monuments including the Petronas Twin Towers, The Merlion Statue, Taj Mahal and others. These well-known buildings are built using lego bricks, an interactive world on a scale of 1:20 where people, trains and aeroplanes come to life at the touch of a button. Other attractions at the park include Lego City, Land of Adventure, Imagination, Lego Kingdom and Lego Technic. In the theme park, there is also an Observation Tower which is the highest tower in Legoland Malaysia, some 60 meters from the ground. This is also the third Legoland observation tower in the world after Denmark and Germany. Legoland is a fascinating place to visit for children and adults alike! www.kioskmagazine.net 11

Getting Here By Road From the north via the Kuala Lumpur/ Tuas link. From the North-South Highway, take the direction exit 253 to Tuas/ Nusajaya/Pontian/Tanjung Pelepas(this exit follows after the Kulaijaya/Kota Tinggi exit). Proceeding further, you will enter the Lima Kedai Toll (you must pay using electronic card) and proceed until you meet the Pulai Interchange. Proceed straight until you see the exit (312) to Gelang Patah and take the exit showing the way to Kota Iskandar. You should see the signboard to Johor Legoland before reaching Kota Iskandar. Alternatively, from Johor Bahru via the Coastal Highway. If you start from Johor Bahru town, take the new Coastal High-

way to Nusajaya/Kota Iskandar from Taman Perling side. Proceed straight after the Toll House and take the exit showing Kota Iskandar. You will reach Johor Legoland before reaching Kota Iskandar. You can also get to Legoland from Singapore via the Tuas second link. Proceed until you see the Gelang Patah interchange and take exit 213 which will lead you to Legoland and Kota Iskandar. Who To Contact Address: 7 Jalan LEGOLAND Bandar Medini, Iskandar Malaysia 79250 Nusajaya, Johor Phone: +607-597 8888 (Mon - Sun, 8.30am - 5.30pm) Fax: +607-597 8804 Email: info@LEGOLAND.my

Legoland in Johor


‫با چه کسی باید تماس گرفت‬ 130088Family(326459(:‫مالزی‬ +603 2203 9668:‫خارج از مالزی‬ )‫دوشنبه تا یکشنبه (هر روز‬ ‫ عصر شامل تعطیالت مدارس و‬6 ‫ صبح تا‬10 ‫از‬ ‫تعطیالت عمومی‬

‫ آواز‬،‫و دوستانش‬LAT ‫به فرد مناطق مختلف را تست کنید و رقص‬ ‫ تجربه ای واقعی از کتاب‬،‫ این مکان‬.‫و اجرای آنها را تماشا کنید‬ .‫ میباشد‬LAT ‫داستان‬

‫رسیدن به اینجا‬

‫ در‬،‫ طبقه واقع گردیده است‬4 ‫شهربازی خانوادگی پوتری هاربور در‬ -‫ دقیقه ای از مسیر مالزی‬20 ‫ در فاصله‬،‫نوساجایا واقع در جوهور‬ 10 ‫ و در فاصله‬Senai ‫ دقیقه از فرودگاه بین المللی‬25 ، ‫سنگاپور‬ .‫دقیقه ای از لگولند قرار دارد‬ N 1 25.027 E 103 39.409 :‫محل ما‬

‫شهربازی خانوادگی پوتری هاربور‬

P

uteri Harbour Family Theme Park in Nusajaya Johor Experience life the way it should be lived at Nusajaya. It is an enriching journey, regardless of whether you live, work or play here.Puteri Harbour Family Theme Park Attractions divided in 3 parts: Sanrio Hello Kitty Town, The Little Big Club, LAT’s Place Welcome to Sanrio Hello Kitty Town The first Sanrio Hello Kitty theme park outside of Japan, consists of various walk-through attractions, interactive activities and rides which follow the Hello Kitty theme. Hello Kitty house completed with living room, bedroom, bathroom and kitchen. At the Wishful Studio, visitors can enjoy jewelry making, costume dress up at the photo studio as well as visit the nail salon for decorate their nails with Sanrio characters nail art. Visitors can make Hello Kitty shaped cookies at the cookie studio and make their own Hello Kitty doll at the doll factory at the Wishful Studio. Children can also have an unforgettable birthday celebration with Hello Kitty at Apple and Strawberry Party Rooms.

‫شهربازی خانوادگی‬ ‫پوتری هاربور در‬ ‫نوساجایا واقع در جوهور‬ ‫صرف نظر از اینکه‬.‫زندگی را در نوساجایا تجربه کنید‬ ‫ این‬،‫شما در این شهربازی چه فعالیتی انجام دهید‬ ‫ جاذبه های تفریحی این‬.‫یک سفر فوق العاده خواهد بود‬ Sanrio ‫ شهر‬:‫ بخش تقسیم شده است‬3 ‫شهربازی در‬ LAT’s Place ‫ و‬Little Big ‫ کالب‬،Hello Kitty ‫ خوش آمدید‬Sanrio Hello Kitty ‫به شهر‬ ‫ می باشد که خارج‬Sanrio Hello Kitty ‫این مرکز اولین شهر‬ ‫از کشور ژاپن ساخته شده است ومتشکل از جاذبه های متفاوتی برای‬ ‫ حمام‬،‫ اتاق خواب‬،‫ این مرکز شامل اتاق نشیمن‬.‫کودکان میباشد‬ Sanrio ‫و آشپزخانه با تم شخصیت مورد عالقه کودکان یعنی‬ ‫ کودکان می توانند ساخت طال و‬،‫ در استودیو آرزوها‬.‫می باشد‬ ‫ در استودیو عکاسی با لباس های شخصیت سانریو‬،‫جواهر را ببینند‬ ‫ با طرح‬،‫عکس بگیرند و در سالن مخصوص برای تزئین ناخن‬ ‫ آنها می توانند‬.‫ ناخن خود را تزئین کنند‬Sanrio ‫های شخصیت‬ ‫ درست کنند و در استودیوی آرزوها‬Sanrio ‫شیرینی های به شکل‬ ‫ همچنین کودکان می‬.‫ را بسازند‬Sanrio ‫عروسک های شخصیت‬ ‫ در اتاق‬Sanrio ‫توانید یک جشن تولد فراموش نشدنی با شخصیت‬ ‫های مربوط به جشن به نام های اتاق سیب و توت فرنگی‬ .‫داشته باشد‬ ‫ خوش آمدید‬Little Big ‫به کالب‬ ‫برای اولین بار کودکان می توانند با تمامی شخصیت های‬ 6 ‫ در يک محل و در‬،‫ که مورد عالقه شان هستند‬HIT .‫بخش بازی متفاوت دیدن کنند‬ ‫ خوش آمدید‬LAT’s Place ‫به‬ ‫ شخصیت دوست داشتنی برای‬LAT ‫زندگی در روستای‬ ‫و دوستانش از طریق‬LAT ‫ که در آن‬، ‫کودکان را در این رستوران‬ ‫ شما می توانید غذاهای منحصر‬.‫انیمیشن زنده میشوند تجربه کنید‬

Welcome to The Little Big Club For the first time children can interact with all of their favourite HiT characters under one roof through a series of 6 themed interactive play zones - with games, rides, soft play areas, and more. Welcome to LAT’s Place Discover life in Lat’s village at this stateof-art themed restaurant, where Lat the Kampung Boy and his LAToon friends come to life through live animation. You’ll enjoy a truly unique and interactive dining experience as you savour cuisine from around the region and watch Lat and his friends dance, sing and perform. it is a real experience from Lat’s storybook.

Getting Here Puteri Harbour Family Theme Park is a 4-level building, located strategically in Nusajaya Johor, 20 minutes drive from the Malaysia-Singapore Second Link, 25 minutes away from the Senai International Airport or 10 minutes away from LEGOLAND Malaysia. We are located at N 1 25.027 E 103 39.409 Who To Contact Malaysia: 130088 Family (326459) Outside Malaysia : +603 2203 9668 OpeningHours: Monday to Sunday (Daily) From 10.00am to 6.00pm including school and public holidays

Puteri Harbour Family Theme Park

www.kioskmagazine.net 12


‫با خودرو‬ ‫ استفاده از اتوبوس عمومی برای رفتن به پوتراجایا و‬،‫در حقیقت‬

‫ کامال‬،‫ به خصوص اگر مناطق دور ساکن هستید‬،‫بازگشتن از آنجا‬

‫ بهترین کار آن است که برای یک روز یک خودرو‬.‫غیر ممکن است‬

..‫یا تاکسی اجاره کنید تا بتوانید در پوتراجایا بهتر بگردید‬ ‫با چه کسی باید تماس گرفت‬ :‫برای اطالعات بیشتر از وب سایت دیدن کنید‬ www.masjidputra.gov.my

.‫پوتراجایا می گذرد‬-‫سیبرجایا‬-‫دنگکیل‬-‫بانتینگ‬-‫از مسیر کالنگ‬ ‫ ساعت یکبار از پایانه اتوبوسرانی‬1-2 ‫) هر‬186 ‫اتوبوس سام (شماره‬ ‫ (هزینه بلیط تک‬.‫پوتراجایا و سیبرجایا می گذرد‬-‫ یونایتن‬،‫کاجانگ‬ .)‫ سن است‬50 ‫سفره در خدمات اتوبوسرانی داخلی پوتراجایا نادی‬ ‫با قطار‬

‫ را سوار شوید و به فرودگاه‬ERL ‫ایستگاه مرکزی کواال المپور قطار‬

:‫) مسیر‬ERL( ‫ خط آهن سریع السیر‬.‫بین المللی کواال المپور بروید‬

/‫ساالک تینگی‬/‫ سیبرجایا‬/‫بندر تاسیک پوتراجایا‬/‫کواال المپور سنترال‬ ‫ هر نیم ساعت (در‬:‫فرودگاه بین المللی کواال المپور زمان حرکت‬

)‫ساعات شلوغ) هر یک ساعت (در ساعات عادی‬

‫مسجد پوترا‬

‫مسجد پوترا واقع در‬ ‫پوتراجایا‬ ‫مسجد پوترا با گنبدی صورتی از گرانیت های قرمز‬ ‫ نمازگزار‬15,000 ‫رنگ ساخته شده است و می تواند‬ ‫ دیوار زیرزمین این‬.‫را به طور یکجا در خود جای دهد‬ ،‫ مراکش‬،‫مسجد به دیوار مسجد حسن شاه در کازابالنکا‬ .‫شباهت دارد‬ ،‫ سالن نماز‬- ‫این مسجد از سه محوطه اصلی تشکیل شده است‬ ‫ سالن نماز ساده و با شکوه‬. ‫ و مراکز و اتاق های آموزشی‬،‫صحن‬ ‫ باالترین نقطه در پایین گنبد‬.‫ ستون آن را نگه داشته اند‬12 ‫است و‬ .‫ متر باالی سطح زمین است‬250 ‫صحن با چندین آب نما تزئین و با ستون هایی حاشیه گذاری شده‬ ‫است؛ در نتیجه فضای بزرگ اما صمیمی و زیبایی را برای عبادت‬ .‫بوجود آورده است‬ ‫مناره شگفت آور آن تحت تاثیر طراحی مسجد شیخ عمر در بغداد‬ ‫ یکی از بلندترین‬،‫ متر‬116 ‫ این مناره با ارتفاع‬.‫ساخته شده است‬ ‫مناره های این منطقه به شمار می رود که پنج ردیف دارد که نماینده‬ .‫پنج رکن اصلی اسالم هستند‬

‫رسیدن به اینجا‬ ‫با اتوبوس‬ 20 ‫) هر‬868 ‫پارک می (قطار سریع السیر شماره‬ ‫ مسیر آن سینار‬.‫دقیقه یکبار به این محل می آید‬ .‫سیبرجایا است‬-‫پوتراجایا‬-‫کوموتر سردانگ‬-‫کوتا‬ ‫ ) هر سه ساعت‬536B ‫اتوبوس سپانگ (شماره‬ ‫پوتراجایا می‬-‫سیبرجایا‬-‫دنگکیل‬-‫بانتیگ‬-‫یکبار از مسیر سپانگ‬ ‫) هر دو ساعت یکبار‬131 ‫بانتینگ (شماره‬-‫ اتوبوس کالنگ‬.‫گذرد‬

utra Mosque in P Putrajaya

The pink-domed Putra Mosque is constructed with rose-tinted granite and can accommodate 15,000 worshippers at any one time. The basement wall of the mosque resembles that of the King Hassan Mosque in Casablanca, Morocco. The mosque consists of three main functional areas - the prayer hall, the Sahn, or courtyard, and various learning facilities and function rooms. The prayer hall is simple and elegant, supported by 12 columns. The highest point below the dome is 250 feet above ground level. The Sahn, landscaped with several decorative water features and bordered by colonnades, provides a huge yet welcoming and beautiful prayer space. Its impressive minaret is influenced by the design of the Sheikh Omar Mosque in Baghdad. At 116m, it is one of the tallest minarets in the region and has five tiers, representing the Five Pillars of Islam. Getting Here By Bus Parkmay (Cityliner No. 868) comes every 20 minutes. The route is Sinar www.kioskmagazine.net 13

Kota-Komuter Serdang-Putrajaya-Cyberjaya. Sepang Omnibus (No. 536B) goes through Sepang-Banting- Dengkil-Cyberjaya-Putrajaya every 3 hours. KelangBanting Bus (No.131) follows KelangBanting- Dengkil-Cyberjaya-Putrajaya route every 2 hours. Sum Omnibus (No. 186) from Kajang Terminal Bus, UNITENPutrajaya and Cyberjaya runs every 1 - 2 hours. (Putrajaya Internal Nadi Putra bus services are available at 50 sen per ride).

Rail Link (ERL) Route: KL Sentral/Bandar Tasik Putrajaya/Cyberjaya/Salak Tinggi/ KLIA Frequency : every half hour (peak hours)every hour (off peak hours). By Car The most convenient way to get there is to hire a car or a taxi for the day to better explore Putrajaya.

By Train

Who To Contact

Catch the ERL train towards the KLIA airport from KL’s Sentral station. Express

For more information Visit website : www.masjidputra.gov.my

Putra Mosque


‫از راه هوایی‬ ‫ دو بار در روز از کواال‬AirAsia ‫ و‬Malaysia ‫دو خطوط هوایی‬ ‫المپور به النگ کاوی پرواز دارند؛ این هواپیما ها در فرودگاه بین‬

‫ همچنین پرواز مستقیم از‬.‫المللی النگ کاوی به زمین می نشینند‬

‫رسیدن به این جزیره‬

.‫پنانگ و سنگاپور نیز وجود دارد‬

‫با چه کسی باید تماس گرفت‬ ‫مرکز اطالعات گردشگری لنکاوی‬ +604-966 7789 /9557155:‫تلفن‬ www.langkawigeopark.com.my

‫کشتی مسافربری‬ ‫کشتی های مسافربری معموال بندر کواال کداح در خشکی را از‬ ‫ کشتی ها این مسیر‬.‫ بعد از ظهر ترک می کنند‬6 ‫ صبح تا‬7 ‫ساعت‬ ‫ خدمات کشتی‬.‫را در مدت یک ساعت و سی دقیقه طی می کنند‬ ‫ که هر‬،‫مسافربری از بندر اصلی کواال پرلیس و بندر تایلندی ساتون‬ .‫ نیز ارائه می شود‬،‫ دقیقه با النگ کاوی فاصله دارند‬45 ‫دو‬

‫جزیره النگ کاوی‬

L

angkawi Island

Off the coast of Kedah is a cluster of 99 islands offering the best of many worlds: beautiful beaches, worldclass infrastructure, mangroves rich in flora and fauna, ultra- cheap duty-free shopping and fascinating legends. Langkawi has a lingering legend woven into its history. Ask anyone on the island about the tragic story of a beautiful young lady named Mahsuri, and you’ll hear a tale of love, jealousy and a curse that was placed upon the island by her for seven generations. Experience the beautiful countryside and peaceful landscape of paddy fields by renting a car and taking a leisurely drive around the island. Some of Langkawi’s most rustic and memorable views are along the road that circles the island. You’ll pass small villages with wooden houses framed by palm trees, and children pedalling their old bicycles on errands. Head up the thrilling new cable car to the summit of Mount Mat Cincang - Langkawi’s second highest mountain for an unrivalled view of the entire main island and beyond. Other popular destinations are the Field of Burnt Rice, Hot Springs, Telaga Tujuh (The Seven Wells) and the Beach of Black Sand. Boat tours are organised to Tasik Dayang Bunting (Lake of the Pregnant Maiden), Gua Cerita (Cave of

‫جزیره النگ کاوی‬ ‫واقع در کداح‬

.‫اقامتگاه های پنج ستاره برای شما درنظر گرفته شده است‬ ‫النگ کاوی یک دنیای زیر آب نیز دارد که در آن یک تونل در زیر‬ ‫ شما را به سمت آکواریوم بزرگی می برد که بازدیدهاي هیجان‬،‫آب‬ .‫انگیری را برای افراد به ارمغان می آورد‬ .

99 ‫در خارج از ساحل کداح یک مجموعه متشکل از‬ ‫جزیره وجود دارد که بهترین های دنیا را به نمایش می‬ ،‫ زیرساخت هایی در سطح جهانی‬،‫ سواحل زیبا‬:‫گذارند‬ ‫ مراکز خرید‬،‫جنگل های حرا مملو از گیاهان و جانوران‬ ‫ و افسانه های‬،‫فوق العاده ارزان و معاف از مالیات‬ .‫شگفت انگیز‬ ‫النگ کاوی یک افسانه طوالنی دارد که با تاریخ آن در هم آمیخته‬ ‫ از هر شخصی در جزیره درباره داستان غم انگیز یک‬.‫شده است‬ ،‫ داستانی از عشق‬،‫خانم جوان و زیبا به نام ماهسوری سوال کنید‬ ،‫حسادت و نفرین او که جزیره را تا هفت نسل دامن گیر کرده است‬ .‫برای شما تعریف می کند‬ ‫ و از‬،‫یک خودرو اجاره و برای تفریح در اطراف جزیره رانندگی کنید‬ ‫تماشای حومه زیبا این ناحیه و مناظر آرامش بخش شالیزارها لذت‬ ‫ برخی از خاطره انگیز ترین و روستایی ترین مناظر النگ‬.‫ببرید‬ .‫کاوی در امتداد جاده ای هستند که دور جزیره کشیده شده است‬ ‫شما از روستاهای کوچک با خانه های چوبی که از درختان خرما‬ ‫ساخته شده اند و از کنار کودکانی که سوار بر دوچرخه برای انجام‬ ‫ سوار بر تله کابین‬.‫ می گذرید‬،‫کاری پا می زنند‬ ‫ترسناک و جدید به قله کوه مت سینسانگ‬ ‫ بروید و به‬- ‫ دومین کوه بلند النگ کاوی‬.‫تماشای منظره بی نظیر تمام جزیره بنشینید‬ ‫ تالگا‬،‫ چشمه آبگرم‬،‫شالیزار برنت رایس‬ ‫توجو(هفت چشمه) و ساحل بلک سند (شن‬ ‫سیاه) مکان های تفریحی مشهور دیگر در این‬ ‫ گردش های قایقی به تاسیک‬.‫منطقه هستند‬ ‫ گوا‬،)‫دایانگ بانتینگ (دریاچه دوشیزه باردار‬ ‫ برای اینکه‬.‫سریتا (غار داستان ها) و گوا النگسیر (غار پرده) می رود‬ ‫ می توانید به پیاده روی‬،‫اوقات دلپذیرتری را با طبیعت سپری کنید‬ ،‫ که بیشتر مساحت النگ کاوی را پوشانده است‬،‫در این جنگل بکر‬ .‫بروید یا در یک گردش با قایق در جنگل های حرا ثبت نام کنید‬ ‫ یا بازی در زمین گلف برخی از‬،‫همچنین فرصت هایی برای غواصی‬

Stories) and Gua Langsir (Curtain Cave). For a more intimate time with nature, go trekking through the pristine rainforest that covers most of Langkawi, or go on a boat tour of the mangroves. There are also opportunities to go for a dive, or play a round of golf at some of the 5-star resorts. Langkawi also has an underwater world, with an underground tunnel that runs through a giant aquarium, that has received rave reviews.

mainland port of Kuala Perlis and the Thai port of Satun, both 45 minutes from Langkawi.

Getting Here

Who To Contact

By Ferry

Langkawi Tourist Information Centre Phone: +604-966 7789/955 7155 www.langkawigeopark.com.my

Ferries usually leave the port of Kuala Kedah on the mainland on the hour from 7am to 6pm. The ride lasts 1.5 hours. There are also ferry services from the

By Air Both Malaysia Airlines and AirAsia have twice daily flights to Langkawi from Kuala Lumpur which land at Langkawi International Airport. There are also direct flights from Penang and Singapore.

Langkawi Island

www.kioskmagazine.net 14


‫کیوسک مجلل‬

‫گرانترین سوئیت هتل‬ ‫جهان شبی چقدر‬ ‫است؟‬ ‫ ولی با‬، ‫خیلی ها می گویند پول آرامش نمی آورد‬ )‫ هزار دالر‬65( ‫ میلیون تومان‬230 ‫پرداخت شبی‬ ‫می توان راحتی و آرامش را در گرانترین سوئیت‬ !!! ‫هتل جهان بدست آورد‬ Royal pent house( »‫«رویال پنت هاوس سوئیت‬ ‫ این سوئیت در‬. ‫) گرانترین سوئیت هتل در جهان است‬suite ‫طبقه آخر «هتل ویلسون» در ژنو سوییس قرار دارد و مجهز‬ ‫ سرویس بهداشتی‬6 ، ‫ نفره‬26 ‫ میز پذیرایی‬، ‫ اتاق خواب‬4 ‫به‬ ، ‫ آسانسور خصوصی‬، ‫ اتاق ورزش‬، ‫ میز بیلیارد‬، ‫و حمام مجلل‬ .‫ تراس آفتاب و پیانو استین وی است‬، ‫کتابخانه‬ ‫این سوئیت در کنار آرامش و سکوت از باالترین ضریب امنیتی‬ ‫ پنجره های آن کامال ضدگلوله بوده و‬.‫هم برخوردار است‬ ‫نصب آژیر خطر و درب زرهی تمام اقدامات ایمنی را برای افراد‬ .‫معروف فراهم می کند‬ ‫هتل ویلسون با قرار گرفتن در نزدیکی ساختمان ستاد سازمان‬ ‫ دریاچه ژنو و مونت بالنش یکی از مناطق زیبا و در‬،‫ملل‬ .‫دسترس شهر ژنو است‬

Luxury KIOSK

W orld’s most expensive hotel suites

Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson, GenevaUS$65,000 per night

For the security-conscious, or the merely paranoid, there’s nowhere better to stay than the Royal Penthouse Suite at the Hotel President Wilson Hotel, which has panoramic views of Lake Geneva and Mont Blanc. With bulletproof doors and windows, it’s the perfect safehouse for visiting heads of state, or privacy-conscious celebs. Taking up the entire top floor of the hotel, the suite has its own private elevator to whisk guests to an apartment with 12 rooms, which hold a Steinway grand piano, billiard room, library and private fitness center. www.hotelpwilson.com www.kioskmagazine.net 16


‫کیوسک وب‬

‫اگر به فکر کار و کاسبی جدید‬ ‫هستید‪ ،‬این سایت را چک کنید‬

‫بگذارید احساس تان هوایی بخورد‬

‫برای متقاضیان تحصیل در خارج از ایران‬

‫‪http://www.wefeelfine.org‬‬

‫‪http://www.applyabroad.org‬‬

‫‪http://www.startupnation.com‬‬

‫کسانی که عالقمند به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی‬ ‫هستند‪ ،‬معمو ًال برای انتخاب دانشگاه و شرایط تحصیل‪،‬‬ ‫مشکل دارند‪".‬اپالی ابرود دات ارگ" مجموعه‌ای شامل‬ ‫اطالعات متنوع در زمینه گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های‬ ‫خارج از ایران و همچنین مراحل و اطالعات الزم‪ ،‬جهت‬ ‫دریافت ویزای تحصیلی است‪ .‬این سایت به شیوه ویکی‬ ‫اداره می‌شود‪ .‬یعنی هر فردی می‌تواند داخل این سایت‪،‬‬ ‫اطالعات خود را اضافه یا اطالعات موجود را ویرایش‬ ‫کند‪ .‬در نهایت محتوای این سایت با کمک کاربران و‬ ‫تجریه‌هایی که کسب کرده‌اند‪ ،‬هر روز کامل‌تر از قبل‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫شروع یک تجارت تازه در وضعیت اقتصادی فعلی‬ ‫می‌تونه دلهره‌آور باشد‪.‬‬ ‫یکی از جاهایی که می‌تواند اطالعات و راهنمایی‌های‬ ‫مفیدی برای عالقمندان فراهم کند‪،‬‬ ‫"ستارت آپ نیشِ ن" است‪.‬‬ ‫چه بخواهید یک تجارت تازه شروع کنید و چه‬ ‫بخواهید تجارتی که دارید را گسترش دهید‪ ،‬این‬ ‫سایت‪ ،‬قدم به قدم راهنمای شماست‪.‬‬ ‫نمونه‌هایی از طرح یا الگوهای تجاری در این سایت‬ ‫موجود است‪.‬‬

‫این سایت جالب را افراد خالقی ساخته‌اند که از اینترنت به‬ ‫عنوان یک وسیله برای ابراز خالقیت‌های هنری استفاده‬ ‫می‌کنند‪" .‬وی فیل فاین" از دنیای بالگ‌نویسی عمومی‪،‬‬ ‫اطالعات را درو می‌کند‪.‬این سایت دنبال کلمه ‪ feel‬یا احساس‬ ‫و واژه‌هایی که از آن مشتق شده‌اند می‌گردد و بعد جمله‌هایی را‬ ‫که شامل این کلمه هستند‪ ،‬به اضافه اطالعات ابتدایی راجع به‬ ‫نویسنده مثل جنس‪ ،‬سن و محل اقامتش را به دست می‌آورد‪.‬‬ ‫برای خواندن جمله‌ها می‌توانید از بین ‪ ۶‬گزینه مختلف که سمت‬ ‫چپ پایین صفحه قرار دارند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫در ضمن گزینه‌هایی مثل جنس‪ ،‬سن‪ ،‬یا حس‌های خاص برای‬ ‫انتخاب‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬

‫‪Technology KIOSK‬‬

‫‪Hands on:‬‬

‫‪Fuji X-T1‬‬ ‫‪review‬‬

‫‪Fine JPEG files or 23 simultaneous raw‬‬ ‫‪and JPEG files. Rather than stopping‬‬ ‫‪after the buffer becomes full, the X-T1‬‬ ‫‪can still continue to shoot at 3fps until the‬‬ ‫‪card fills up.‬‬ ‫‪Slower SD cards are also compatible.‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 18‬‬

‫‪the Fuji X100S).‬‬ ‫‪Despite using the same processor as the‬‬ ‫‪X-E2 and X100s, the X-T1 is compatible‬‬ ‫‪with UHS-II SD format cards and can‬‬ ‫‪shoot continuously at a maximum rate‬‬ ‫‪of 8fps (frames per second) for up to 47‬‬

‫‪The Fujifilm X-T1 is a compact system‬‬ ‫‪camera, but unlike models such as‬‬ ‫‪the Fuji X-E2 and Fuji X-Pro1, it has‬‬ ‫‪an SLR-like design. In essence this‬‬ ‫‪means that the electronic viewfinder‬‬ ‫‪(EVF) has moved to a central position‬‬ ‫‪in the top-plate. However, this new‬‬ ‫‪location allows the viewfinder to be‬‬ ‫‪bigger than those in the company’s‬‬ ‫‪rangefinder-style cameras.‬‬ ‫‪Knowing when it’s on to a good thing, Fuji‬‬ ‫‪has stuck with the X-series’ traditional‬‬ ‫‪design principles for the X-T1 and its host‬‬ ‫‪of direct control dials mean it looks rather‬‬ ‫‪like the Nikon Df.‬‬ ‫‪Fuji has also made the camera weather‬‬‫‪proof and given it a tilting LCD screen.‬‬ ‫‪Features‬‬ ‫‪The vast majority of the X-T1’s speci‬‬‫‪fication is the same as the Fuji X-E2’s.‬‬ ‫‪This means that it has the APS-C format‬‬ ‫‪16.3-million-pixel X-Trans CMOS II sen‬‬‫‪sor and EXR Processor II (also seen in‬‬


‫کیوسک معماری‬

‫انتخاب رنگ مناسب برای اتاق خواب‬ ‫رنگ یکی از مهمترین و اثرگذارترین عناصر در‬ ‫دکوراسیون هر فضایی است‪ .‬با استفاده از رنگهای‬ ‫متفاوت می‌توان کاربردهای متفاوتی نیز از فضا به دست‬ ‫آورد زیرا هر رنگی به محیط شخصیت خاصی می‌دهد‬ ‫و عالوه بر آن‪ ،‬بر احساس افراد نیز تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫نمونه‌هایی از هماهنگی و کاربرد رنگ در اتاق خواب را در‬ ‫این مطلب ببینید‪.‬‬ ‫برای انتخاب رنگ در اتاق خواب باید نخست سلیقه شخص در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬بیدار شدن فرد در اتاقی که به رنگ مورد عالقه اش‬ ‫طراحی شده است به او حس خوبی می دهد و به شخص برای شروع‬ ‫فعالیت روزمره انرژی بیشتری می دهد به همین منظور باید نکات زیر‬ ‫را مورد توجه قرار داد‪.‬‬

‫شخصیت رنگ در حاالت روحی افراد‬ ‫رنگ آبی روشن بسیار آرامش بخش است و آبی پررنگ خواب را‬ ‫عمیق می کند‪ .‬اگر از اتاق خواب به عنوان اتاق کار استفاده شود‪ ،‬بهتر‬ ‫است در کنار آبی کمی رنگ سبز یا آجری به کار رود‪ .‬رنگ سفید‬ ‫برای ملحفه و روتختی حس پاکیزگی می دهد ولی اگر رنگ غالب‬ ‫اتاق سفید باشد احساس بی حالی ایجاد می کند و رنگ زرد به علت‬ ‫درخشندگی زیاد برای اتاق خواب مناسب نمی باشد‪ .‬بهتر است برای‬ ‫جلوگیری از اختالل خواب از پرده ضخیم برای اتاق های نورگیر‬ ‫استفاده شود‪ .‬بافت پرده و روتختی هر چه لطیف تر باشند احساس‬ ‫راحتی بیشتری در ضمیر ناخودآگاه ایجاد می کند‪ .‬قرار دادن چند‬ ‫کوسن بر روی تخت نیز به راحتی تخت اضافه می کند و همینطور‬ ‫می تواند برای مطالعه قبل از خواب تکیه گاه راحتی ایجاد کند‪.‬‬

‫رعایت تناسب و تعادل در اتاق خواب امر مهمی است برای مثال قرار‬ ‫دادن تخت خواب بزرگ در اتاق کوچک مناسب نیست‪ .‬قرار دادن یک‬ ‫جفت آباژور متناسب با الگوهای روی پرده و روتختی به طراحی اتاق‬ ‫انسجام می دهد و به زیبایی فضا می افزاید‪.‬‬

‫‪Architecture KIOSK‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪edroom Paint Colors That Can Help‬‬ ‫‪You Get A Great Night’s Sleep‬‬ ‫‪for a bedroom? That would be -- wait for it‬‬ ‫‪-- purple. Those poor souls reported only‬‬ ‫‪sleeping 5 hours, 56 minutes in a room‬‬ ‫‪painted in that royal shade.‬‬ ‫‪We’ve got our skeptical hats on, of‬‬ ‫‪course. But we do buy the idea that color‬‬ ‫‪could impact one’s mood in some ways,‬‬ ‫‪based on personal preference. We’ve‬‬ ‫‪all been to that office, restaurant, lounge‬‬ ‫‪or friend’s home where the shade of the‬‬ ‫‪walls jarred the eye. Think: Electric green.‬‬ ‫‪Not exactly the most soothing hue out‬‬ ‫‪there.‬‬

‫?‪Can’t sleep at night‬‬ ‫‪Yes, we can blame terrible news events,‬‬ ‫‪worries about the economy, the mistake‬‬ ‫‪of Googling your “weird headache,” the‬‬ ‫‪pet that drapes its body over your head or‬‬ ‫‪your loudly snoring significant other. And‬‬ ‫‪then there’s the color of your boudoir.‬‬ ‫‪It’s probably the last thing you’d think of‬‬ ‫‪when it comes to disrupting your slumber,‬‬ ‫‪but a recent study found a connection‬‬ ‫‪between bedroom paint colors and sleep‬‬ ‫‪quality.‬‬ ‫‪Reported by that august news source The‬‬ ‫‪Daily Mail, the study (which was con‬‬‫‪ducted by Travelodge), found that those‬‬ ‫‪who slept in a blue room slept the longest‬‬ ‫‪(7 hours, 52 minutes, to be exact), com‬‬‫‪pared to folks who rested in rooms of all‬‬ ‫?‪other hues. Why’s that‬‬ ‫‪But what about the absolute worst color‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 20‬‬


‫ در افرادی که‬.‫البته فواید پیاده روی سریع به همین جا ختم نمی‌شود‬ ‫ پیاده‌روی سریع باعث می‌شود چربی‌های‬،‫ورزش قدرتی انجام می‌دهند‬ ‫ برابر بیشتر سوزاند ‌ه شوند در نتیجه خطر‬۳ ‫ کبد و قلب‬،‫اطراف کلیه‬ ‫ بیماری‌های قلبی و فشار خون باال در این افراد کاهش‬،‫ابتال به دیابت‬ ‫ پیاده‌روی سریع باعث افزایش ترشح هورمون‌های چربی سوز‬.‫یابد‬ ‫ نسبت به‬۴۷ ‫می‌شود و همچنین میزان چربی سوزی بعد از تمرین را تا‬ .‫ورزش های معمولی افزایش می‌دهد‬

‫محققان دانشگاه ویرجینا دریافته‌اند کسی که هفته‌ای یکبار پیاده روی‬ ‫ برابر بیشتر از کسی که همان مسیر را هفته‌ای‬۵ ‫سریع انجام می‌دهد‬ ‫ و این‬،‫ چربی از دست می‌دهد‬،‫پنج بار با گام‌های عادی قدم برمی‌دارد‬ .‫درحالی است که هر دو نفر میزان کالری یکسانی از دست داده‌اند‬ ‫ سانتی‌متر دور‬۵ ‫همچنین کسی که سریع‌تر گام برداشته توانسته است‬ ‫ برابر بیشتر و کل‬۳ ‫کمرش را کاهش داده و چربی‌های اطراف شکم را‬ ۱۶ ‫ در نتیجه در پایان‬.‫ برابر بیشتر از فرد دیگر بسوزاند‬۴ ‫چربی بدن را‬ .‫ کیلوگرم وزن کم کرده است‬۳.۵ ‫هفته بدون رژیم غذایی‬

. . . ‫تند راه بروید زیرا‬ ‫دو نفر همراه یکدیگر برای پیاده روی مسیری را انتخاب‬ ‫ یکی از آن‌ها سریع‌تر مسیر را تمام می‌کند ولی‬.‫می‌کنند‬ ‫دیگری در وقت بیشتری مسیر را به پایان می‌رساند و هر‬ .‫ کالُری انرژی سوزانده‌اند‬۴۰۰ ‫دو در پایان مسیر‬

‫کیوسک ورزش‬

‫ولی تحقیقات جدید نشان می‌دهد در کمال تعجب کسی که سریع‌تر‬ .‫گام برمی‌دارد چربی بیشتری می‌سوزاند‬

‫به نظرتان کدام یک چربی بیشتری از دست داده است؟ خب حتم ًا‬ .‫می‌گویید هردو به یک اندازه چربی سوزانده‌اند‬

alking: Trim W your waistline, improve your health

Ready to reap the benefits of walking? Here’s how to get started — and stay motivated. Can you really walk your way to fitness? You bet! Get started today. Know the benefits Physical activity doesn’t need to be complicated. Something as simple as a daily brisk walk can help you live a healthier life. For example, regular brisk walking can help you: - Maintain a healthy weight - Prevent or manage various conditions, including heart disease, high blood pressure and type 2 diabetes

‫پیاده روی‬ - Strengthen your bones - Lift your mood - Improve your balance and coordination The faster, farther and more frequently you walk, the greater the benefits. Consider your technique Turning your normal walk into a fitness stride requires good posture and purposeful movements. Ideally, here’s how you’ll look when you’re walking: - Your head is up. You’re looking forward, not at the ground. - Your neck, shoulders and back are relaxed, not stiffly upright. - You’re swinging your arms freely with a slight bend in your elbows. A little pumping with your arms is OK. - Your stomach muscles are slightly tightened and your back is straight, not arched forward or backward. - You’re walking smoothly, rolling your foot from heel to toe.

Plan your routine As you start your walking routine, remember to: - Get the right gear. Choose shoes with proper arch support, a firm heel and thick flexible soles to cushion your feet and absorb shock. If you walk outdoors when it’s dark, wear bright colors or reflective tape for visibility. - Choose your course carefully. If you’ll be walking outdoors, avoid paths with cracked sidewalks, potholes, low-hanging limbs or uneven turf. - Warm up. Walk slowly for five to 10 minutes to warm up your muscles and prepare your body for exercise. - Cool down. At the end of your walk, walk slowly for five to 10 minutes to help your muscles cool down. -Stretch. After you cool down, gently stretch your muscles. If you’d rather stretch before you walk, remember to warm up first. www.kioskmagazine.net 22

Sport KIOSK

Walking


‫کاتکوالمین در زمان غیبت انسولین به خوبی عمل‬ .‫کرده و چربی بیشتری را می سوزاند‬ :‫اقدامات الزم‬ ‫شکر را از قهوه حذف کنید (استفاده از خامه کفایت می کند) و‬ ‫ دقیقه‬60 ‫ صبح ها‬.‫سعی کنید قهوه را با شکم خالی میل کنید‬ ‫ بهتر است یک‬،‫قبل از اینکه تمرینات تقویتی قلب را اجرا نمائید‬ ‫لیوان قهوه بخورید تا پتانسیل چربی سوزی به حداکثر میزان‬

Coffee

‫آیا قهوه چربی را‬ !!!‫می سوزاند؟‬

‫کیوسک رژیم‬

.‫خود برسد‬ ‫اگر همراه با قهوه صبحانه بخورید و سپس به باشگاه بروید تا‬ ‫تمرینات تقویتی قلب را اجرا کنید یک محیط هورمونی در بدن‬ ‫خود بوجود می آورید که دارای کاتکوالمین کمتری می باشد و‬ ‫ نکته مهم این است که قهوه‬.‫به چربی سوزی منجر نمی شود‬ .‫شیرین را به دست فراموشی بسپارید‬

‫ هرگاه به دستگاه‬.‫قهوه یک ماده محرک است‬ ‫عصبی ضربه ای وارد شود بدن ماده ای به نام‬ .‫کاتکوالمین ترشح می کند‬ ‫ سلول های چربی را هدف گرفته و‬،‫کاتکوالمین‬ ‫ به همین‬.‫چربی را به صورت سوخت مصرف می کند‬ ‫دلیل است که قهوه جزو مواد چربی سوز محسوب‬ ‫می شود اما مشکل عمده ای که با آن مواجه هستیم‬ ‫این است که اگر کافئین با کربوهیدرات ترکیب شود‬ ‫(همان شکری که داخل قهوه می ریزیم تا آن را‬ ‫شیرین کنیم) پتانسیل چربی سوزی آن کاهش می‬ ‫ مقدار هورمون انسولین‬،‫یابد زیرا متعاقب این عمل‬ .‫ باال می رود‬،‫که عامل ذخیره سازی چربی است‬

Diet KIOSK

‫یک فنجان قهوه‬ ‫برای آرامش‬

C

offee Improves Body Composition & Elevates Fat Burning

What does the research say about coffee and health? Is coffee good or bad for me? Coffee Improves Body Composition & Elevates Fat Burning There is compelling evidence that coffee increases your metabolic rate so that you burn more calories, and it can help shift the body to burn fat rather than glucose for energy. In addition, coffee modulates blood sugar and can improve insulin sensitivity. Caffeine taken alone, however, has been shown to decrease insulin sensitivity,

which is only relevant to this discussion if you have problems with insulin, are popping caffeine pills, and eating high-carb foods. The fat loss effect of coffee drinking hasn’t been studied extensively, but one study showed drinking 500 ml of coffee

daily for 4 weeks produced 2.5 kg weight loss in overweight subjects. Perhaps more effective, green coffee extract, which comes from the bean before roasting and can be added to any beverage, has been shown to produce significant fat loss. One study found that a high-dose of green coffee extract (1050 mg) taken for 6 weeks resulted in an average 8 kg loss in body weight and a 4.4 percent drop in body fat—very impressive! A low green coffee dose produced no changes in body composition.

www.kioskmagazine.net 24


‫کیوسک ماشين‬

‫رنو ‪GT 120‬‬ ‫عضو جدید خانواده ‪Clio‬‬

‫نمایشگاه ژنو ‪ :‬به منظور پرکردن فاصله خالی میان مدل‬ ‫های استاندارد کلیو با مدل های تیون شده ‪RS200‬‬ ‫رنو دست به معرفی مدل های جدید کلیو جی تی زد؛‬ ‫خودرویی که نخستین جزئیات آن در ژنو امسال منتشر‬ ‫شد ‪. . .‬‬ ‫مدل ‪ GT‬را می توان از سپرهای جدیدش که ورودی هوای بزرگتر‬ ‫و ‪LED‬های مخصوص روز داشته‪ ،‬قاب جدید آینه های جانبی‪،‬‬ ‫چراغ های دودی شده‪ ،‬رینگ های ‪ 17‬اینچی اش که تایرهایی با‬ ‫سایز ‪ 205/45‬آنها را پوشانده و نهایتا سراگزوزهای کروم کاری شده‬

‫و دیفیوزر عقب تشخیص داد‪ .‬مواردی نظیر ‪ R-Link‬یا سیستم‬ ‫چندرسانه ای مجهز به سیستم راهیابی با نمایشگر لمسی و ارتباط‬ ‫بلوتوث و اتصال ‪ ،USB‬تهویه اتومات‪ ،‬پدال های آلومینیومی‪،‬‬ ‫دوربین عقب‪ ،‬پدال شیفتر و … ازجمله امکانات استاندارد ‪GT‬‬ ‫خواهند بود؛ برای مشتریان رنگ اختصاصی ‪ Malta Blue‬نیز‬ ‫بصورت سفارشی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در زیر کاپوت این هاچبک فرانسوی موتور ‪ 1.2‬لیتری چهار سیلندر‬ ‫جای گرفته که با توربو قادر به تولید ‪ 120‬اسب بخار قدرت و ‪190‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور است که به کمک گیربکس دوکالچه شش سرعته‬

‫به چرخ ها منتقل می شود؛ شتاب صفرتا صد آن ‪ 8.6‬ثانیه و حداکثر‬ ‫سرعتش به مرز ‪ 200‬کیلومتر برساعت می رسد‪ .‬همچنین مصرف‬ ‫سوختش ‪ 5.2‬لیتر در سیکل ترکیبی و میزان آالیندگی آن ناشی‬ ‫از تولید ‪ CO2‬نیز به ‪ 120‬گرم در هر کیلومتر محدود می شود‪.‬‬ ‫درحالیکه خط تولید مدل های ‪ RS200‬در ‪ Dieppe‬فرانسه بوده‬ ‫اما رنو می خواهد مدل های ‪ GT‬را در شهر بورسا – واقع در جنوب‬ ‫غربی ترکیه – تولید کند‪.‬‬

‫‪Car KIOSK‬‬

‫‪BELLA FIGURA” Type 57S‬‬

‫‪body of carbon fiber and composite, or‬‬ ‫‪all composite. Available as “turnkeys” or‬‬ ‫‪the bare body and rolling frame for the‬‬ ‫‪build-it-yourself enthusiast, you can order‬‬ ‫‪a coupe, a drophead coupe with folding‬‬ ‫‪convertible top mechanism or a targa-top‬‬ ‫‪version.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 26‬‬

‫‪In development for more than a year us‬‬‫‪ing digital technology from REVOLUTION‬‬ ‫‪DESIGN STUDIOS combined with the‬‬ ‫‪latest state of the art vacuum infusion‬‬ ‫‪process from carbon fiber specialists 3 G‬‬ ‫‪SERVICES INC., we will offer a “carbon‬‬ ‫‪fiber finish” where you can see the weave‬‬ ‫‪of the cloth through a clear coat. Or‬‬ ‫‪you can have your choice of a painted‬‬

‫‪Scheduled to debut at RETRO AUTO‬‬ ‫‪in the Pebble Beach Concours‬‬ ‫‪d’Elegance Aug.‬‬ ‫‪13-15 in Monterey, CA, DELAHAYE‬‬ ‫‪USA’s new carbon fiber bodied “BELLA‬‬ ‫‪FIGURA” BUGNOTTI was inspired by the‬‬ ‫‪classic Type 57S. This is not a real Bu‬‬‫‪gatti, but our tribute to Ettore’s son Jean.‬‬


‫کیوسک زبان‬

‫‪Over my dead body‬‬ ‫مگه از روی جنازه‪/‬نعش من رد شی‬ ‫‪---------‬‬‫‪We've all decided to sell this‬‬ ‫‪house to a developer‬‬ ‫ما همگی تصمیم گرفته ایم این خونه رو به‬ ‫یک بساز بفروش بفروشیم‪.‬‬

‫‪Why don't you go about your‬‬ ‫‪business‬‬ ‫چرا نمیری پی کارت؟‬ ‫‪--------‬‬‫‪We don't need you here. Why don't‬‬ ‫‪you go about your business‬‬ ‫ما اینجا به تو احتیاجی نداریم‪ .‬چرا نمیری پی کارت؟‬ ‫‪---------‬‬

‫خشت اول گر نهد معمار کج ‪ /‬تا ثریا می رود‬ ‫دیوار کج‬ ‫‪----------‬‬‫‪A good beginning makes a‬‬ ‫‪good ending‬‬

‫‪Pet hate‬‬ ‫چیزی که بیشتر از همه از آن متنفریم‬ ‫‪---------‬‬‫‪My pet hate is having to stand in‬‬ ‫‪line‬‬ ‫چیزی که بیشتر از همه ازش بدم میاد اینکه مجبور‬ ‫بشم تو صف بایستم‪.‬‬ ‫‪----------‬‬

‫‪----------‬‬

‫‪Get off my back‬‬ ‫دست از سرم بردار ‪ /‬راحتم بذار‬ ‫‪---------‬‬‫‪Stop picking on me. Get off‬‬ ‫‪my back‬‬ ‫اینقدر به من گیر نده‪ .‬دست از سرم بردار!‬ ‫‪----------‬‬

‫‪Language KIOSK‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 28‬‬

‫‪I'll hit it back‬‬ ‫تالفی میکنم‬ ‫‪---------‬‬‫‪I'll retaliate by doing the‬‬ ‫‪same‬‬ ‫وقتی کسی کار بدی درحقتون کرده و‬ ‫میخواید بعدا تالفیشو دربیارید‬ ‫‪----------‬‬


‫کیوسک فال‬

‫کیوسک فال ماهانه‬

‫فروردین‬

‫مرداد‬

‫بعد از مدتهای طوالنی متوجه خواهید شد که کسی که‬ ‫مورد اعتماد شما بوده است نسبت به شما احساسی عاشقانه‬ ‫دارد ‪ .‬عجوالنه قضاوت نکنید و برای قبول این احساس‬ ‫بزرگ سعی کنید تالش مثبتی بکنید ‪ .‬موقعیت مالی ممکن‬ ‫است تغییر بخصوصی نداشته باشد ولی نگرانی نیز ایجاد‬ ‫نخواهد نمود ‪ .‬موقعیت سفری چند روزه و تفریحی را از‬ ‫دست ندهید ‪.‬‬ ‫از طرف بچه ها فوق العاده خوشحال خواهید شد‬ ‫و متاهلین نیز با تمام تالششان نخواهند توانست بر‬ ‫سوءتفاهمات غلبه نمایند ‪ .‬تولدتون هم مبارک باشه‪.‬‬

‫موضوع مهم مالی که از مدتها قبل فکرتان را نگران‬ ‫ساخته بود ‪ ،‬در این دوره کامال روشن و حل خواهد شد ‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر ‪ ،‬دوست و یا یکی از آشنایانتان گرفتاری قانونی‬ ‫پیدا نموده و سعی خواهد نمود که شما را نیز آلوده سازد ‪.‬‬ ‫در این مورد با اعتماد ننمودن بدیگران میتوانید خودتان را‬ ‫گرفتار نسازید ‪ .‬مجردین همچنان در جستجو خواهند بود و‬ ‫عشاق به توافقهای رضایت بخشی خواهند رسید و متاهلین‬ ‫در به انجام رساندن مسئولیتهایشان با همدیگر شراکت و‬ ‫همکاری آغاز خواهند نمود ‪ .‬گمشده ای را بعد از سالیان‬ ‫طوالنی پیدا خواهید نمود ‪.‬‬

‫آذر‬ ‫زوجهای این ماه نباید اجازه بدهند بعضی از آدمهای‬ ‫ناصالح در زندگیشان دخالت کنند و یا بعنوان مشاور سبب‬ ‫بهم ریختن شیرازه زندگی شان شوند ‪ .‬اصوال دخالت در‬ ‫زندگی آدم ها اگر توسط نزدیکترین و دلسوزترین وابسته‬ ‫ها صورت گیرد شاید بتواند در حل مسائل یاری رساند‬ ‫ولی وقتی قضیه بدست آدمهای غیر مسئول می افتد همه‬ ‫چیز بهم میریزد در حالیکه ثروت در زندگی چهل درصد‬ ‫از متولدین این ماه نقش مهمی دارد و در مجموع مسائل‬ ‫مادی گاه نقش حیاتی ایفا میکند ‪ ،‬این گروه پیوندهای خود‬ ‫را با مسائلی عاطفی و احساسی و معنوی قطع میکنند ‪.‬‬

‫اردیبهشت‬

‫شهریور‬

‫دی‬

‫مجبور خواهید شد که با افراد مهمی به بحث بنشینید تا‬ ‫در رشته فعالیتتان موفقیتی را که شایسته تان است بدست‬ ‫بیاورید ‪ .‬ممکن است این موضوع آنچنان که باید ساده‬ ‫نباشد ‪.‬‬ ‫بهر صورت اگر احتیاج بکمک دارید نگران شکستن‬ ‫غرورتان نباشید زیرا که هستند افرادی که عالرغم توقعتان‬ ‫با جان و دل حاضر بکمک و همکاری با شما میباشند ‪ .‬در‬ ‫روابط عشقی و زناشوئی بهبودی بیشتری احساس خواهید‬ ‫نمود ‪ .‬متاهلین بهتر است همفکری بیشتر با همسرشان‬ ‫داشته باشند ‪.‬‬

‫باید از سیاره زهره تشکر نمود که با بازی جدی خود در‬ ‫قسمت احساسی نقشه تولدتان ‪ ،‬این دوره را برای روابط‬ ‫عشقی و زناشوئی فوق العاده خواهد ساخت ‪ .‬اگر مجرد‬ ‫هستید ‪ ،‬مطمئنا" گرفتار روابط احساسی چندگانه گشته و‬ ‫ممکن است در ابتدا از این موضوع احساس غرور نیز بکنید‬ ‫ولی اگر نتوانید در انتخاب جدی یکی از آنها مصمم باشید‬ ‫‪ ،‬نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز ناراحتی ایجاد‬ ‫خواهید نمود ‪ .‬متاهلین نگرانی نداشته و بیشتر تمرکزشان‬ ‫روی کار و فعالیت و مسائل مالی خواهد گشت ‪ .‬امکان‬ ‫جدائی با همسر بخاطر یک سفر شغلی وجود دارد ‪ .‬خانمها‬ ‫کادو دریافت خواهند کرد ‪ .‬بیشتر به ورزشهای سبک‬ ‫بپردازید ‪.‬‬

‫زحمت شما زیاد میشود‪ ،‬و این مقدمه ای برای حرکتتان‬ ‫در یک مسیر دلخواه است ‪ .‬فعالیتهای فرهنگی میتواند‬ ‫اصل وجودی شما را به اطرافیان بشناساند‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫خودتان را نیز خوشحال میکند ‪ .‬اگر تصمیم گیری راجع‬ ‫به فعالیتهای اقتصادی خود را کمی به تعویق بیندازید‪ ،‬به‬ ‫نفع شما خواهد بود ‪.‬‬ ‫به طور کلی طالع شما در زمینه امور عاطفی و فرهنگی‬ ‫روشن است ‪ .‬یک نفر خیال دارد شما را متوجه خودش‬ ‫کند‪ ،‬با چشمانی باز اطراف خود را بنگرید ‪.‬‬

‫خرداد‬

‫مهر‬

‫بهمن‬

‫اکنون که احساس میکنید آرامش بیشتری در زندگی پیدا‬ ‫نموده و اغلب نگرانیهای مربوط به خانواده و سالمتی‬ ‫بپایان رسیده است ‪ ،‬بهتر است همه انرژیتان را صرف‬ ‫بهبودی بیشتر موقعیت اجتماعی و رشته فعالیتتان صرف‬ ‫نمائید ‪ .‬عشق همچنان بهترین پشتیبان شما خواهد بود و‬ ‫در زندگی زناشوئی آرامشی بینظیر تجربه خواهید نمود ‪ .‬به‬ ‫جشنهای متعددی دعوت شده و دوستان دوران کودکی و‬ ‫یا تحصیلی را مالقات خواهید نمود ‪.‬‬

‫برای درصدی باال از متولدین این ماه ‪ ،‬عشق‬ ‫دردسرآفرین بوده است البته شاید برای بعضی این‬ ‫دردسرها شیرین و پرهیجان باشد ولی برای برخی مشکل‬ ‫ساز و مانع زندگی راحت ‪ .‬بهر حال با توجه به همین‬ ‫مسئله دختر خانمها و خانم های متولد این ماه اکثریت‬ ‫زندگی خود را بر مبنای عشق بنا میکنند ‪ ،‬آنها معتقدند‬ ‫هیچ پیمانی بدون عشق دوام ندارد ‪ ،‬گرچه برخی بهمین‬ ‫دلیل سالیانی از عمر خود را باخته اند ولی حداقل دل به‬ ‫روحانیت و پاکی عشق بسته اند ‪.‬‬

‫وقتی نمیتوانید راه حلهای دائمی برای مشکالت خود پیدا‬ ‫کنید از حل موقت آنها خودداری کنید ‪ .‬تعهدهای خود را‬ ‫به صورت کتبی درآورید ‪.‬‬ ‫برای انجام کارهایتان از سرعتی فوق العاده میتوانید‬ ‫استفاده کنید که هم به نفع شما ست و هم اشخاص‬ ‫مهمی را متوجه حضور شما خواهد کرد ‪ .‬در یک مهمانی‬ ‫مالقات مهمی خواهید داشت که برای آینده شما موثر‬ ‫واقع خواهد شد ‪.‬‬

‫تیر‬

‫آبان‬

‫بعد از چند سال تالش مداوم ‪ ،‬اکنون وقت استراحت و‬ ‫لذت بردن از برآوردها را خواهید داشت ‪ .‬وقت کافی برای‬ ‫مشغول شدن در انواع فعالیتهایی که از مدتها قبل در‬ ‫فکرتان بوده اند ‪ ،‬خواهید داشت و خواهید توانست وقت‬ ‫بیشتری را با دوستان به شب زنده داری بگذرانید ‪ .‬شاید‬ ‫میخواهید برای مدتی با خود بوده و به تفریح بپردازید و‬ ‫برای همین نیز اگر مجرد هستید ‪ ،‬آخرین نگرانیتان در‬ ‫رابطه با عشق خواهد بود ‪ .‬متاهلین نیز سعی کنید در‬ ‫مقابل نامالیمات روابط زناشوئی صبوری و تحمل بیشتری‬ ‫نشان دهید ‪ .‬در رابطه با پول تغییرات بسیار مثبتی و‬ ‫رضایت بخشی را تجربه خواهید نمود ‪.‬‬

‫خوش قلبی و مهربانی و فداکاری اکثر متولدین این ماه‬ ‫سبب شده ‪ ،‬خیلی راهها برویشان باز و بعضی ها نیز از‬ ‫آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم خیلی زود‬ ‫شناخته میشوند ‪ ،‬به آن دسته از این افراد که ندانسته به‬ ‫مسیر بدگویی و غیبت و دشمن تراشی کشیده میشوند‬ ‫توصیه میگردد زودتر مسیر خود را تغییر بدهند وگرنه به‬ ‫دردسرهایی دچار خواهند شد ‪.‬‬ ‫آخر این هفته خبري خوشحال کننده بدستان خواهد رسید ‪.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 32‬‬

‫اسفند‬ ‫از افراد خودخواه فاصله بگیرید ‪ .‬برخی از صفات خوب‬ ‫شما در محیط کار باعث میشود وظایف مهمی به شما‬ ‫ارجاع شود ‪.‬‬ ‫دو مالقات مهم خواهید داشت که یکی در مورد مسائل‬ ‫تحصیلی و شغلی است و دیگری در مورد زندگی آینده‬ ‫تان ‪ .‬به یک سفر کوتاه ولی جالب خواهید رفت ‪ .‬یکی از‬ ‫دوستانتان که از شما دلخور بود‪ ،‬به اشتباه خود پی خواهد‬ ‫برد و از شما دلجویی خواهد کرد ‪.‬‬


‫کیوسک پوست‬

‫چگونه پوست خود را‬ ‫جوان نگه داریم ؟‬ ‫باید بدانید که یکی از عالئم کام ً‬ ‫ال مشهود سن باال‪ ،‬چهره‬ ‫شماست‪ .‬این غیر ممکن است که اثرات پیری را بتوانید‬ ‫مخفی کنید‪.‬‬ ‫انسان ها با گذراندن ساعتهای زیاد در باشگاهها‪ ،‬مکمل‬ ‫های گران قیمت‪ ،‬رژیمهای دیوانه وار‪ ،‬لباسهای مارک دار‪،‬‬ ‫مدل موی روز یا انتخاب اتومبیلهای گران قیمت‪ ،‬میزان‬ ‫زیادی از وقت و انرژی و هزینه خود را صرف می کنند تا‬ ‫جوانتر به نظر برسند و احساس بهتری داشته باشند‪ .‬در‬ ‫حالی که شما بدون انجام چنین کارهای پر هزینه‪ ،‬می‬ ‫توانید جوانتر به نظر برسید‪.‬‬ ‫اول باید بدانید که یکی از عالئم کام ً‬ ‫ال مشهود سن باال‪ ،‬چهره‬ ‫شماست‪ .‬این غیر ممکن است که اثرات پیری را بتوانید مخفی کنید‪.‬‬

‫همه چیز بر روی پوست شما نمایان می شود‪ ،‬پوست مستقیم ًا منعکس‬ ‫کننده درون شماست‪”.‬‬ ‫سبک زندگی و ژنتیک بر اینکه پوست شما چگونه به نظر برسد‪ ،‬تاثیر‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫چهره ای که هر روز نشان می دهید‪ ،‬عین ًا پنجره ای است به دنیای‬ ‫درون آن و می تواند نشان دهد شما چگونه از پوستتان مراقبت می‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫زیده هریس (‪ ،) Zaida Harris‬زیبایی شناس در مرکز توریستی‬ ‫در سانتا مونیکای کالیفرنیا می گوید ” ‪ :‬همه چیز بر روی پوست شما‬ ‫نمایان می شود‪ .‬پوست مستقیم ًا منعکس کننده درون شماست‪”.‬‬ ‫شما نمی توانید طبیعت را گول بزنید‪ ،‬اما می توانید افراد را به اشتباه‬ ‫بیندازید تا فکر کنند شما جوانتر به نظر می رسید‪ .‬این یعنی از بین‬ ‫بردن تاثیرات بدی که می توانید از آنها اجتناب کنید و درک بهتری از‬ ‫آن چیزی که قب ً‬ ‫ال متوجه آن نمی شدید‪.‬‬ ‫به گفته دکتر دیوید ساوسر (‪ ) Dr. David Sawcer‬پروفسور‬ ‫پوست شناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه جنوب کالیفرنیا “حقیقتی‬ ‫که هست‪ ،‬این است که جنبه های حقیقی سن وجود دارد و شما کاری‬ ‫در باره آنها نمی توانید انجام دهید‪ .‬از نظر علمی مشاهده شده که‬ ‫قابلیت ارتجاعی زمینه پوست که آن را نگه می دارد یعنی کالژن‪ ،‬تغییر‬ ‫می کند و هنگامی که پوست نازکتر و همچنین خشک تر می شود‪،‬‬

‫چین و چروک ایجاد می شود‪ .‬اما این دنیای ظاهری است‪ ،‬در واقع‬ ‫سالخوردگی مرتبط با کارهایی است که ما انجام می دهیم‪ ،‬مساله ای‬ ‫که جزء بزرگی از سریع تر شدن فرایند افزایش سن است‪“ .‬‬ ‫استعداد ژنتیکی مسلم ًا در پیر شدن نقش دارد اما برای اکثر انسانها‪،‬‬ ‫به خاطر سبک زندگی که انتخاب می کنند‪ ،‬آهسته کردن روند‬ ‫سالخوردگی‪ ،‬تحت کنترل خودشان است‪.‬‬ ‫تابش خورشید پوست را تخریب می کند‪ ،‬سیگار کشیدن و استرس‬ ‫چین و چروک و تغییر رنگ در پوست ایجاد می کند‪.‬‬ ‫از جمله موارد زیان آور برای پوست که می توان آن را کنترل نمود‬ ‫رژیمهای غذایی فقیر‪ ،‬سیگار کشیدن‪ ،‬الکل‪ ،‬استرس و حتی شکل‬ ‫خوابیدن میباشد‪ .‬زیان ناشی از آفتاب از تمامی این موارد بیشتر‬ ‫میباشد‪ .‬از آنجا که حق انتخاب برای جا به جایی ممکن است نداشته‬ ‫باشید‪ ،‬باید سعی کنید تاثیرات منفی آفتاب را با چندین حرکت کوچک‪،‬‬ ‫تخفیف دهید‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬عینک آفتابی با کیفیت استفاده کنید‪ – ۲ .‬در معرض آفتاب قرار‬ ‫گرفتن را به ویژه در ساعات اوج تابش محدود کنید‪ – ۳ .‬از مرطوب‬ ‫کننده در شب استفاده کنید و بیشتر از هر چیز دیگر‪ ،‬به طور مرتب از‬ ‫کرم های ضد آفتاب خوب استفاده کنید‪.‬‬

‫همه چیز بر روی پوست شما نمایان می شود‪ ،‬پوست‬ ‫مستقیماً منعکس کننده درون شماست‪.‬‬

‫‪Skin KIOSK‬‬

‫‪N‬‬

‫‪atural ways to keep your skin looking younger‬‬ ‫‪-Drink plenty of water‬‬

‫‪creams, we look at ten alternative ways‬‬ ‫‪to keep your skin looking young.‬‬

‫‪-Olive oil‬‬

‫‪-Carrots and tomatoes‬‬

‫‪-Exercise‬‬

‫‪-Citrus fruits‬‬

‫‪Exercise helps with skin renewal because‬‬ ‫‪it promotes blood flow and nutrients to‬‬ ‫‪the skin’s surface. Thanks to blood be‬‬‫‪ing pumped around the body, live skin‬‬ ‫‪cells lying deep in the skin are pushed‬‬ ‫‪up higher to the surface of the skin. This‬‬ ‫‪helps to create a fresher, younger ap‬‬‫‪pearance because they sit higher up on‬‬ ‫‪the skin’s surface.‬‬

‫‪-Hazelnuts and brazilnuts‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 34‬‬

‫‪-Avocado‬‬ ‫‪-Give up smoking‬‬ ‫‪-Keep out of the sun‬‬ ‫‪-Strawberries‬‬

‫‪The anti-ageing industry has been‬‬ ‫‪thrown into turmoil after advertising‬‬ ‫‪watchdogs rejected claims made for‬‬ ‫‪face creams containing the ‘wonder‬‬ ‫‪ingredient’ retinol.‬‬ ‫‪Claims that this ingredient could turn‬‬ ‫‪back the clock by removing fine lines do‬‬ ‫‪not stand up to scrutiny, according to the‬‬ ‫‪Advertising Standards Authority.‬‬ ‫‪But what many women don’t realise is‬‬ ‫‪that retinol is another name for vitamin A.‬‬ ‫‪This is just one of a number of vitamins‬‬ ‫‪and oils found in the foods we eat that‬‬ ‫‪can protect against ageing.‬‬ ‫‪So with the jury out on certain wrinkle‬‬


‫کیوسک مشاوره‬

‫سالم آقای دکتر محمدی نیا‬

‫با تشکر از شما و مجله کیوسک‬ ‫من ‪ 35‬سال دارم و در مقطع ‪ PhD‬در یکی از دانشگاههای‬ ‫مالزی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی درس میخوانم‪ .‬من از‬ ‫کودکی یک آدم عصبی بودم و زود از کوره در می رفتم‪ .‬پدرم‬ ‫هم همینطور بود و ما زندگی سخت و پر تنشی داشتیم‪ .‬االن که‬ ‫‪ 35‬سال دارم و ‪ 2‬سال است که ازدواج کرده ام حس میکنم این‬ ‫قضیه یعنی عصبانیت من خیلی جدی تر شده است‪ .‬من یک بار‬ ‫به خاطر خشم های غیر قابل کنترل‪ ،‬در سن ‪ 31‬سالگی از همسر‬ ‫اولم جدا شدم و فکر میکردم در ازدواج دوم بتوانم با استفاده‬ ‫از تجربیات گذشته‪ ،‬بهتر خودم را کنترل کنم‪ .‬االن که فکر‬ ‫میکنم می بینم ازدواج دوم من فقط "غلبه امید بر تجربه ام"‬ ‫بود و من واقعا از پس این موضوع بر نمی آیم و حاال ازدواج دوم‬ ‫من هم در آستانه فروپاشی است‪ .‬یک بار در مرکز خرید امپنگ‬ ‫پوینت در انظارمردم‪ ،‬همسرم را بشدت مورد ضرب و شتم قرار‬ ‫دادم بطوریکه بینی اش شکست و از حال رفت‪ .‬حدود ‪ 10‬هزار‬ ‫رینگت هزینه درمانش شد‪ .‬گذشته از خسارتهای مالی‪ ,‬آسیب‬ ‫جدی روحی به من و همسرم وارد کرده است‪ .‬چگونه می توانم‬ ‫عصبانیت خود را کنترل کنم؟ آیا باید حضوری خدمت برسم؟‬ ‫هر طور بفرمایید من عمل می کنم‪ .‬فقط کمکم کنید‪ .‬با سپاس‬ ‫بیکران از شما و مجله کیوسک بخاطر ارزشگذاری به ما ایرانیان‬ ‫در مالزی‪ .‬ارادتمند شما‪ .‬کواالالمپور‬

‫سالم دوست عزیز و گرامی!‬ ‫از اینکه اقدام به حل مسئله کرده اید قابل تحسین است‪ .‬چند راه‬ ‫حل فوری و سریع خدمتتان عرض میکنم اما بهتر است بصورت‬ ‫جدی پیگیر مشکل خودتان شوید و حتما برای درمان کامل نزد یک‬ ‫روانشناس با تجربه بروید‪.‬‬ ‫تغییر نظام باورهایتان‪ :‬بدانید تمام کسانی که دچار عصبانیت‬ ‫شدید می شوند دارای یک نظام اعتقادی غلط هستند که این‬ ‫نظام اعتقادی‪ ،‬آنها را در عرض چند صدم ثانیه به مرز انفجار می‬ ‫رساند‪ .‬به دستور این سیستم اعتقادی غلط‪ ،‬آنچنان وجنات تمدن از‬ ‫وجودشان رخت بر می بندد که گویی در زمان بربریت و وحشیگری‬ ‫زندگی میکنند زیرا درآن لحظه فقط و فقط به اجرای دستورات این‬ ‫رهبر زشت و خطرناک که نظام اعتقادی آنهاست می پردازند‪.‬‬ ‫این سیستم اعتقادی یا رهبر خطرناک ذهنی هشت دستورالعمل را در‬ ‫لحظه خشم به افراد خشمگین صادر می کند‪:‬‬ ‫‪-1‬تفکر باید و نباید‪:‬‬ ‫اولین باور در سیستم اعتقادی آنها اینست که من انتظار دارم حتما و‬ ‫‪ 100%‬به هدفهایم برسم‪ .‬من قطعا باید به آرزوهایم دست یابم‪ .‬من‬ ‫باید به تمام خواسته هایم که همگی به حق و درست هستند برسم‪.‬‬ ‫پس ابتدا یک "جبر ذهنی" برای رسیدن به خواسته ها و اهدافشان‬ ‫دارند‪ .‬ممکن است هدف آنها یک زندگی مرفه باشد و یا داشتن‬ ‫تحصیالت عالیه مثل دکترا و‪...‬و یا تقاضای احترام‪ ،‬محبت‪ ،‬صداقت‬ ‫بیشتر از همسر‪ ,‬فرزندان‪ ،‬دوستان و‪ ...‬به هر حال وقتی به هر دلیلی‬ ‫نمی توانند و یا نمیشود که به خواسته هایشان برسند نظام اعتقادی‬ ‫آنها فرمان آتش می دهد‪ :‬چرا؟ چرا؟ چرا؟‬ ‫چرا من نباید به خواسته هایم برسم؟!!! این چرا از درون آنها را به‬ ‫انفجار می رساند‪ .‬مادری ممکن است با شکست تحصیلی فرزندش‬ ‫دچار این انفجار شود و یا وقتی بچه ها منزل را بهم ریخته و نظم و‬ ‫انضباط را رعایت نکرده اند‪ .‬راننده ای از شیوه رانندگی سایر راننده‬ ‫ها نتواند به خواسته اش برسد و هر کسی به طریقی نتواند به هدفها‬ ‫و آرزوهایش دست یابد‪ .‬خالصه اینکه آنها سخت برآشفته می شوند‬ ‫که چرا زندگی و آدمها مطابق میل آنها عمل نمی کنند‪ .‬چون آنها‬ ‫انتظارشان اینست که حتما حتما حتما باید به خواسته هایشان برسند‪.‬‬ ‫آنها بشدت اسیر باید ها و نبایدها هستند‪.‬‬ ‫پس ابتدا بهتر است در اولین تفکر غیر منطقی خودتان در این‬ ‫نظام اعتقادی تجدید نظر کنید و بدانید که اولین گام برای کنترل‬ ‫عصبانیت و راز بزرگ آن اینست که‪" :‬انتظارات خود را از‬ ‫دیگران و زندگی به حد صفر برسانید" نه اینکه آنها باید‬ ‫همانطور عمل کنند که من میخواهم‪ .‬گویی حکم شما حکم خداست‪.‬‬ ‫وقتی می گویم‪ :‬شو پس باید بشود ( ُکن فیکون)‪ .‬کاهش انتظارات از‬ ‫دیگران و رسانیدن آنها به حد صفر بزرگترین گام برای کنترل خشم‬ ‫و عصبانیت در شماست‪ .‬بایدها و نبایدهای خود را تبدیل به گرایش‬ ‫و تمایل کنید‪ .‬بجای اینکه بگویید من حتما باید به خواسته هایم‬ ‫برسم بگویید‪ :‬من بهتر است به خواسته هایم برسم‪ .‬جکالتی مثل‪:‬‬ ‫بهتر است‪ ,‬خوب است‪ ،‬عالی تر است خیلی شما را آرامتر می کند‬ ‫تا "حکم های ذهنی" و "باید ها و نبایدها" که در آنها فشار زیادی‬ ‫نهفته است‪.‬‬ ‫"عصبانیت آری‪ ،‬اما توهین و بی احترامی هرگز"‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 40‬‬

‫می گویند روزی در یک قطار‪ ,‬مرتاض هندی با دانشجویی همسفر‬ ‫شدند‪ .‬دانشجو به مرتاض گفت‪ :‬شما هیچوقت عصبانی نمی شوید؟‬ ‫مرتاض گفت‪ :‬تا حد امکان نه‪ .‬دانشجو گفت‪ :‬یعنی من هر کار کنم‬ ‫شما می توانید خودتان را کنترل می کنید و عصبانی نمی شوید؟‬ ‫مرتاض پاسخ داد‪ :‬ما تمرینات زیادی کرده ایم تا احساسات خود را‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬دانشجو‪ :‬یعنی هر من هر بالیی به سر شما بیاورم شما‬ ‫عصبانی نمی شوید‪ .....‬دانشجو اینقدر گفت و گفت و گفت تا اینکه‬ ‫بسه دیگه!! دیوونم کردی‪ .‬دانشجو‬ ‫مرتاض عصبانی شد و فریاد زد‪ّ :‬‬ ‫گفت‪ :‬دیدی باالخره عصبانی شدی؟ مرتاض گفت‪ :‬نه عزیزم بگذار‬ ‫تا برایت بگویم‪ .‬روزی ماری بر سر راه معبدی قرار گرفته بود و وقتی‬ ‫عبادت کنندگان می خواستند به معبد بروند آنها را نیش می زد‪ .‬تا‬ ‫اینکه از ترس مار‪ ،‬تعداد عبادت کنندگان کمتر و کمتر شد تا باالخره‬ ‫مردم رفتند نزد "برهما" رهبر معبد و شکایت کردند که ماری در‬ ‫مسیر مردم قرار گرفته آنها را نیش میزند و اجازه حضور در معبد را به‬ ‫آنها نمی دهد‪" .‬برهما" رفت و با مار صحبت کرد و مار قول داد که‬ ‫دیگر مردم را نیش نزند‪ .‬مردم که از کنار مار رد می شدند‪ .‬می دیدند‬ ‫چه مار آرامی!!! کم کم شروع کردند به سربسر گذاشتن مار‪ .‬یکی‬ ‫به مار لگد میزد‪ ،‬دیگری به سرش می کوبید و می خندید‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر دمش را می گرفت و مثل شالق به سر و صورت مردم می‬ ‫کوبید‪ .‬خالصه دمار از روزگار مار درآوردند‪ .‬مار ناله کنان رفت نزد‬ ‫"برهما" و گفت‪ :‬شما گفتید نیش نزنید ما هم نیش نزدیم اما اینها‬ ‫پدر مرا در آوردند‪ .‬برهما گفت‪" :‬من گفتم نیش نزن‪ ,‬نگفتم‬ ‫فیش فیش نکن" بنابراین همه ما بطور طبیعی خشمگین می‬ ‫شویم اما مهم اینست که آسیب و صدمه نزنیم‪ .‬نه آسیب جسمی و‬ ‫نه آسیب فیزیکی‪.‬‬ ‫‪-2‬دومین باور در سیستم اعتقادی افراد خشمگین‬ ‫اینست که دیگران و یا شما موجب مشکل او شده اید‪ .‬در‬ ‫واقع شما مسبب تمام بدبختیهای او هستید‪ .‬شما نگذاشتید که او به‬ ‫مقصرید‪ .‬اگر شما چنین و چنان می کردید االن‬ ‫اهدافش برسد‪ .‬شما ّ‬ ‫شرایط خیلی بهتر بود‪ .‬مثال اگر مادرم مرا وادار به ازدواج با فالنی‬ ‫نمی کرد‪ ,‬اگر فالنی پول مرا به موقع می داد‪ ،‬اگر فالنی در زندگی‬ ‫من مداخله نمی کرد‪ ،‬اگر همسرم ولخرجی نمی کرد‪ ،‬اگر برنامه‬ ‫ریزی داشت و ‪ ...‬االن زندگی من بگونه دیگری بود‪ .‬تو مقصری و‬ ‫تمام مشکالت من از تو و فالنی و فالنی است‪ .‬به این تفکر غیر‬ ‫منطقی می گویند شخصی سازی (‪ .)personalization‬در‬ ‫حالیکه برای بروز یک رویداد دهها عامل دست به دست هم می‬ ‫دهند تا یک اتفاقی مثل آرامش‪ ،‬موفقیت و یا شکست رخ دهد‪ .‬شما‬ ‫آقای عزیز تمام عوامل را که مهمترینش افکار غیر منطقی خودتان‬ ‫است حذف می کنید و نوک پیکان را مستقیم به سمت یک نفر یا‬ ‫یک عامل نشانه می روید‪.‬‬ ‫‪-3‬سومین باور در سیستم اعتقادی آنها اینست که تو‬ ‫و یا دیگرانی که از دستشان خشمگین است به حریم و‬ ‫حقوق من تجاوز کرد ه اید‪ .‬شما حقوق مرا نادیده گرفتید‪ .‬شما‬ ‫به احساسات و انتظارات من هیچ ارزشی قائل نبودید‪ .‬شما بد عمل‬ ‫کردید و کاری کردید که من به حق و حقوق واقعی خودم نرسم‪.‬‬ ‫شما متجاوز هستید‪ .‬شما ظالم هستید‪.‬‬ ‫‪ -4‬چهارمین باور در سیستم اعتقادی آنها اینست که‬ ‫می گویند تو آدم بدی هستی‪ .‬تو ذاتا شریری‪ .‬ذاتت خراب‬ ‫است‪ .‬تو نمی توانی بهتر از این عمل کنی چون ژن تو‪ ،‬تربیت تو‪،‬‬ ‫محیط تو‪ ،‬والدین تو همه و همه بد و خراب بوده اند و تو محصول‬ ‫چنین ژن و والدین و محیطی هستی پس تو بدی‪ .‬آنها اصال نمی‬ ‫توانند فکر کنند که دیگران بد عمل می کنند آنها فقط می گویند‬ ‫آدمها دو دسته اند‪ :‬خوب و بد‪ .‬حد وسط هم نداریم‪.‬‬ ‫‪-5‬پنجمین باور در سیستم اعتقادی آنها اینست که آدم‬ ‫بد باید مجازات شود‪ :‬و این تنها راه اصالح انسانهای بد‬ ‫است‪ .‬در واقع آنها معتقدند تا انسانها را تنبیه نکنی درست نمی‬ ‫شوند‪ .‬کتک چاره کار است‪ .‬آنها ضرب و شتم و کتک درمانی را به‬ ‫هر راه حل دیگر ترجیح میدهند‪ .‬معتادان باید اعدام شوند‪ .‬مجرمان‬ ‫جایشان فقط زندان است‪ .‬از نظر آنها زندان‪ ،‬شالق‪ ،‬سیلی‪ ،‬ضرب و‬ ‫شتم‪ ،‬کتک‪ ،‬فحش و ناسزا‪ ،‬قهر و دعوا چاره کار است‪ .‬آنقدر بزن تا‬ ‫آدم بشه‪ .‬این نظام اعتقادی افراد خشمگین و عصبانی است‪.‬‬ ‫‪-6‬ششمین باور در سیستم اعتقادی آنها اینست که من‬ ‫باید تو را مجازات کنم‪ .‬یعنی خود را برای مجازات دیگران‬ ‫حق‬ ‫محق می دانند‪ .‬من حق دارم که تو را مجازات کنم چون تو به ّ‬ ‫ّ‬ ‫مسبب تمام مشکالت من هستی‬ ‫و حقوق من تجاوز کرده ای‪ .‬تو ّ‬ ‫پس این حق من است که تو را به سزای اعمالت برسانم‪ .‬صد در‬ ‫صد طرف مقابل را مقصر میدانند‪ .‬یا صد در صد خودشان‪ .‬را‪ .‬هر دو‬ ‫غلط است‪.‬‬ ‫‪-7‬هفتمین باور در سیستم اعتقادی آنها اینست که من‬ ‫تصمیم گرفتم که تو را مجازات کنم‪ .‬در واقع به خودشان‬ ‫اجازه می دهند که ُمجری قانون شوند و دیگران را سرجایشان‬ ‫حق و حقوق او تجاوز نکنند‪ .‬به همین‬ ‫بنشانند تا آنها باشند که به ّ‬ ‫دلیل است که افراد عصبانی با قاطعیت به مجازات دیگران می‬ ‫پردازند چون خود را مجری بازپس گیری حق و حقوق خودشان می‬ ‫برحق می دانند‪.‬‬ ‫دانند‪ .‬آنها واقعا خود را‬ ‫ّ‬

‫‪-8‬هشتمین باور در سیستم اعتقادی آنها اینست که من‬ ‫تصمیم خود را عملی می کنم و حاال که تصمیم گرفته ام‬ ‫تو را مجازات کنم مجازات میکنم تا بار دیگر رفتار غلط‬ ‫خود را تکرار نکنی‪.‬‬ ‫آقای س عزیز تا زمانی که شما گرفتار این سیستم هشتگانه اعتقادی‬ ‫غلط هستید نمی توانید عصبانیت خود را کنترل کنید‪ .‬این سیستم ‪8‬‬ ‫گانه را بارها و بارها بخوانید و موارد و مصداق های آن را در زندگی‬ ‫خود استخراج کنید‪ .‬با اینکار بزودی شما بر اعصابتان مسلط خواهید‬ ‫شد بطوریکه خودتان هم از قدرت کنترل تان تعجب خواهید کرد‪.‬‬ ‫دستورالعمل بعدی اینست که‪:‬‬ ‫‪-1‬احساسات خود را بپذیرید‪ :‬قبول کنید که ما بعنوان یک‬ ‫انسان حق داریم عصبانی شویم بهتر است به خاطر عصبانی شدن‬ ‫خودتان را سرزنش نکنید‪ .‬با خودتان مهربان باشید‪ .‬با خودتان قشنگ‬ ‫صحبت کنید‪ .‬خیلی قشنگ‪ .‬به خودتان بگویید‪ :‬عصبانی شدی؟ می‬ ‫فهممت درکت میکنم‪ .‬حق داری عصبانی بشی‪ .‬تو یک انسانی‪ .‬یک‬ ‫انسان عصبانی میشه‪ .‬خوب عصبانی باش‪ .‬اما میتونی کنترلش کنی‪.‬‬ ‫تو از پس این احساس بر می آیی‪ .‬هیچوقت به خودتان نگویید دوباره‬ ‫وحشی شدی‪ ،‬دیوانه شدی‪ ،‬تو بیماری‪ .‬تو روانی هستی و‪....‬‬ ‫به هر حال شما حق دارید عصبانی شوید اما حق ندارید به خودتان‬ ‫توهین و بی احترامی کنید‪ .‬البته که وقتی عصبانی می شوید این‬ ‫حرفها بیشتر به یک شعار شبیه است‪ .‬اما نه‪ .‬صبر کنید‪ .‬ما انسانیم‪.‬‬ ‫ما نمی توانیم اینگونه عمل کنیم‪ .‬در اینجا فقط باید بگویم همه ما‬ ‫باید به خدا پناه ببریم و از خدا کمک بخواهیم‪ .‬لذا بهتر است در‬ ‫چنین لحظاتی ابتدا ‪ 10‬بار نفس عمیق بگیرید‪.‬‬ ‫‪ -2‬ده بار نفس عمیق بگیرید و با خودتان حرفهای‬ ‫قشنگ بزنید‪ :‬من دارم بر خودم مسلط میشوم‪ .‬آروم باش‪ .‬من قوی‬ ‫هستم و اجازه نمیدهم که کسی مرا عصبی کند‪ .‬من هیچ انتظار و‬ ‫توقعی از دیگران ندارم‪ .‬من می دانم که همه آدمها خوب هستند‪.‬‬ ‫آدمها حق دارند اشتباه کنند‪ .‬همانطور که من هم اشتباه میکنم‪.‬‬ ‫با هر دم و بازدم حرفهای خوب و مثبت بزنید می بینید که اتفاق‬ ‫عجیبی در شما رخ می دهد‪ .‬جسم و روح شما حرفتان را گوش می‬ ‫کنند‪ .‬آرام می شوند‪ .‬عاقل تر شده و تحت کنترل شما در می آیند‪.‬‬ ‫‪-3‬بجای تمرکز بر عصبانیت به دنبال راه حل باشید‪:‬‬ ‫عصبانی شدن کمکی به حل مسئله نمی کند‪ .‬بهتر است دنبال راه‬ ‫چاره باشید‪ .‬با چه شیوه هایی می توانم این مسئله را حل کنم‪ .‬قلم و‬ ‫کاغذی بردارید و هر چه راه حل به ذهنتان میرسد بنویسید‪ .‬خیلی زود‬ ‫به نتایج حیرت انگیزی می رسید‪ .‬امتحان کنید موفق می شوید‪.‬‬ ‫‪-4‬روزانه هشت بار همسر و فرزندان خود را در آغوش‬ ‫بکشید و بغل کنید‪ :‬اگر شما روزانه ‪ 8‬بار همسر‪ ,‬فرزند و یا‬ ‫اطرافیان خود را بغل کنید هورمون «آکسی توسین» بیشتری در‬ ‫خون شما ترشح می کند و به همین دلیل آرام تر‪ ،‬مهربان تر و خوش‬ ‫اخالق تر و در نتیجه روابط بهتری خواهید داشت‪ .‬اگر همه مردم این‬ ‫دستور پژوهشگران را اجرا کنند ما دنیای بهتری خواهیم داشتم‪.‬‬ ‫‪- 5‬یاد بگیرید ببخشید‪ ،‬اصال و ابدا کینه به دل نگیرید‪:‬‬ ‫بخشش ابزار بسیار قدرتمندی است‪ .‬اگر اجازه دهید عصبانیت و سایر‬ ‫احساسات منفی‪ ،‬احساسات مثبت را در شما از بین ببرد‪ ،‬خواهید دید‬ ‫که غرق در تلخی حس بی‌انصافی میشوید‪ .‬اما اگر بتوانید کسی که‬ ‫عصبانیتان کرده را ببخشید‪ ،‬هر دوی شما می‌توانید از آن موقعیت‬ ‫درس بگیرید‪.‬‬ ‫‪-6‬بدانید که عصبانیت یک احساس است و می تواند در یک‬ ‫لحظه تغییر کند و یک احساس دیگر جانشین شود‪ .‬پس برای از بین‬ ‫بردن فشار موقعیت‪ ،‬از شوخ طبعی استفاده کنید‪ .‬یک شوخی بجا می‬ ‫تواند جو سنگین جدیت را در آن لحظه آزارنده بشکند‪.‬‬ ‫‪-7‬به موقع کمک بگیرید‪ :‬اگر عصبانیت شما خارج از کنترل به‬ ‫نظر می‌رسد‪ ،‬و ‪ 6‬ماه از این عصبانیت ها گذشته ولی به دفعات مکرر‬ ‫مثال هفته ای ‪ 2‬یا ‪ 3‬بار بشدت عصبانی شده اید خیلی سریع از یک‬ ‫مشاور روانشناس کمک بگیرید‪.‬‬ ‫‪-8‬از تکنیک ارزش سنجی استفاده کنید‪ :‬از خـود سـؤال‬ ‫کنید که " آیا این موضوع آنقدر ارزش دارد که بخاطرش عصبانـی‬ ‫شوم؟" سالمتی من ارزش بیشتری دارد یا موضوع مورد نظر؟ رابطه‬ ‫ام مهمتر است یا موضوعی که پیش آمده است‪ .‬عشق بین شما‬ ‫و همسرتان مهمتر است یا موضوع مورد نظر؟ آرامش شما مهمتر‬ ‫است یا موضوع مورد نظر؟ قطعا و قطعا و قطعا آرامش‪ ،‬رابطه شما‪،‬‬ ‫صمیمیت و محبت بین شما و همسرتان و سالمتی هر دو شما بسیار‬ ‫بسیار بسیار مهمتر و ارزشمند تر است‪ .‬اصال ارزش موضوعاتی که شما‬ ‫بخاطرش عصبانی میشوید با عشق و آرامش و سالمتی قابل مقایسه‬ ‫نیستند‪ .‬پس عاقل باشید‪ .‬به خاطر یک خطا سر طرف را نبرید و خانه‬ ‫و کاشانه را به آشوب نکشید‪ .‬همیشه در مواقع تنش زا کمی فکر‬ ‫نمایید و با این عقیده که موضوع مورد نـظـر دارای اهمیت فوق العاده‬ ‫ای نیست که باعث بروز عصبانیت و خشم شما گردد‪ ،‬خـود را آرام‬ ‫نمایید تا از زندگی طوالنی تر‪ ،‬سالمت تر و مفرح تر برخوردار گردید‪.‬‬ ‫موفق باشید‪ .‬محمدی نیا (معین)‬ ‫مسئول مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین‬ ‫تلفن همراه‪017-6487401 :‬‬


‫تمرین شکم تخت‬ ‫کیوسک ورزش‬

‫‪-1‬کرانچ شکم‬

‫‪-2‬کرانچ معکوس بدون کمک دست‬

‫این وضعیت شکم را هدف قرار می دهد با جلوگیری ازکمک باسن‬ ‫و قسمت باالی بدن برای بلند شدن‪ .‬به پشت دراز بکشید باپاهای‬ ‫بلند و خم‪ ،‬ساق پا به در راستای زمین ‪ .‬دست ها را به صورت ضربدر‬ ‫روی شانه ها قرار دهید ‪ .‬عضالت شکم را منقبض کنید و سر را به‬ ‫سمت جلو بکشید ‪ ،‬شانه ها و پشت را با زاویه ‪ 30‬درجه باال نگه‬ ‫دارید ‪ .‬زاویه را بدون تماس با زمین کاهش دهید ‪ .‬برای تنفس در‬ ‫وضعیت باال بازدم و پایین دم را انجام دهید‪.‬‬ ‫تعداد ‪ :‬به طور متوسط ‪ 25‬بار در هر ست‬ ‫تمرین آسان تر‪ :‬پاها را روی صندلی قرار داده و بازوها را در‬ ‫طرفین دراز کنید‬ ‫تمرین سخت تر‪ :‬پاها را باال نگه دارید‬

‫به جای نگه داشتن بازوها در دو طرف‪ ،‬جایی که آنها می توانند‬ ‫به شکم کمک کنند ‪ ،‬آنها را در باالی سر قرار دهید تا عضالت‬ ‫شکمی بیشتری را فعال کنید ‪ .‬به طور طاق باز و دستها باالی سر‬ ‫دراز بکشید طوری که بتوانید با دست یک جسم سنگین یا نرده‬ ‫های سنگین را محکم بگیرید ‪ .‬کف پا را به سمت باال بگیرید و پارا‬ ‫خم کنید ‪ .‬عضالت شکم را منقبض کرده و پشت را به زمین فشار‬ ‫دهید و باسن را از کف زمین بلند کنید ‪ .‬هنگام باال رفتن بازدم و در‬ ‫برگشت دم را انجام دهید‪.‬‬ ‫تعداد ‪ :‬به طور متوسط ‪ 21‬بار در هر ست‬ ‫تمرین آسان تر‪ :‬بازوها را در طرفین دراز کنید‬ ‫تمرین سخت تر‪ :‬پاها را باال نگه دارید‬

‫نکات‪:‬‬ ‫• چانه رابه قفسه سینه نچسبانید ‪.‬‬ ‫• حین تمرین بر روی عضالت شکم تمرکز کنید ‪ ،‬تصور کنید قفسه‬ ‫سینه به سمت لگن سر می خورد‬ ‫تمرین را متوقف کنید اگر‪...‬‬ ‫• سر‪ ،‬گردن یا شانه را کشیده اید و یا حرکات تند و سریعی انجام‬ ‫داده اید‬ ‫• نمی توانید گردن و یا شانه ها را راحت نگه دارید‬

‫نکات‪:‬‬ ‫• کشش را در شکم احساس کنید نه در پشت و یا پاها‬ ‫• به لگن شیب بدهید‬ ‫• بیشتر روی باال کشیدن خود تمرکز کنید تا کشیدن زانوها به‬ ‫سمت قفسه سینه‬ ‫تمرین را متوقف کنید اگر‪...‬‬ ‫• نمی توانید باسن را از روی زمین بدون حرکات تند و سریع بلند کنید‬ ‫• گردن و شانه ها در تنش هستند‬

‫‪-3‬حرکت تخته به پهلو‬

‫حرکت استاتیک متعادلی نظیر این شما را به چالش می کشد چرا که‬ ‫عمیق ترین عضالت شکم به کار گرفته می شوند تا شما را باال نگه‬ ‫دارند ‪ .‬آن را بعد از دو حرکت قبلی انجام دهید تا کامال خسته شوید‬ ‫و شکم از همه زاویه ها سفت و محکم شود به سمت راست دراز‬ ‫بکشید ‪ ،‬آرنج زیر شانه ها‪ ،‬پاها روی هم ‪ ،‬دست چپ روی لگن ‪ .‬به‬ ‫شکم فشار بیاورید تا لگن را بلند کنید در حالی که ران ها را از زمین‬ ‫جدا کرده اید ‪ .‬تا زمانی که خسته شوید وضعیت را حفظ کنید ‪ ،‬بدون‬ ‫توجه به زمان ‪ 3 .‬ست قبل از تغییر جهت تکرار کنید ‪.‬‬ ‫تعداد ‪19 :‬ثانیه در هر طرف برای هر ست به طور متوسط‬ ‫تمرین آسان تر‪ :‬پاها را خم کنید و تعادل را بر روی زانوی پایین‬ ‫و ساق پایینی حفظ کنید‬ ‫تمرین سخت تر‪ :‬بازو باالیی را صاف به سمت باال نگه دارید‬ ‫نکات‪:‬‬ ‫• سر‪ ،‬گردن‪ ،‬تنه‪ ،‬لگن و پاها را در یک خط مستقیم نگه دارید ‪.‬‬ ‫• شانه را به سمت پایین نبرید ‪ ،‬آرنج را به کف فشارداده و تنه را به‬ ‫سمت باال بکشید‬ ‫تمرین را متوقف کنید اگر‪...‬‬ ‫• نمی توانید لگن را باال نگه دارید ‪.‬‬ ‫• به گردن‪ ،‬شانه‪ ،‬یا پشت لطمه می زند‪.‬‬

‫‪Sport KIOSK‬‬

‫‪Flat Abs Exercises‬‬ ‫‪No. 3:‬‬ ‫‪Try the Canoe Twist‬‬

‫‪No. 2:‬‬ ‫‪Think Whole-Body Exercise‬‬

‫‪No. 1:‬‬ ‫‪Improve Your Posture‬‬

‫‪Stand upright, feet apart.‬‬ ‫‪Lock your fingers to create a solid grip.‬‬ ‫‪Exhale, and sweep the hands, arms,‬‬ ‫‪shoulders, and chest to the left, as if you‬‬ ‫‪were rowing a canoe. At the same time,‬‬ ‫‪lift the left knee up and to the right. Inhale‬‬ ‫‪and return to the starting position. Exhale‬‬ ‫‪and perform the movement to the right.‬‬ ‫‪Keep switching sides for 20 reps.‬‬

‫‪Don’t get so into your abs that you‬‬ ‫‪overlook your other muscles.‬‬ ‫‪You’ll look better if all your core muscles‬‬ ‫‪are firm. That includes your glutes and‬‬ ‫‪back muscles. Pilates exercises are one‬‬ ‫‪way to work all of the core muscles, plus‬‬ ‫‪the arms and legs. A boot camp class or‬‬ ‫‪personal trainer can do the job, too. New‬‬ ‫‪to exercise? Start slowly. If you’ve got a‬‬ ‫‪health issue, check with your doctor first.‬‬

‫‪Slouch and your stomach pooches.‬‬ ‫‪Straighten up, and your tummy looks‬‬ ‫!‪trimmer without breaking a sweat‬‬ ‫‪For better posture, align your ears over‬‬ ‫‪your shoulders, shoulders over hips,‬‬ ‫‪hips over knees, and knees over ankles.‬‬ ‫‪Keep your shoulders open like a shirt on‬‬ ‫‪a hanger, not one draped on a peg. Draw‬‬ ‫‪your navel to your spine. Not least, keep‬‬ ‫‪your weight even on the balls of your feet‬‬ ‫‪and your heels.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 42‬‬


‫ دماغ‬،‫ بينى‬/ ‫ يارى دهنده‬/ ‫ جام معروف‬-1 ‫ شاه شكارچى گور‬/ ‫ ضعف‬،‫ سستى‬/ ‫ تقليد كردن حركات‬-۲ ‫ موضوع‬،‫ زمينه‬/ ‫ كوكب‬،‫ ستاره‬/ ‫ واحد پول در قديم‬/ ‫ فلز رسانا‬-۳ ‫ شيار لوله تفنگ‬/ ‫ كميابى‬/ ‫ روز نيست‬/ ‫ سماق‬-۴ ‫ ماشين جنگى‬/ ‫ تهيه كردن‬/ ‫ سياره ناهيد‬-۵ ‫ نويسنده و فيلسوف فرانسوى خالق هستى ونيستى‬/ ‫ جواب مثبت‬/ ‫ پيرامون‬-۶ ‫ پاداش‬/‫ سود حرام‬/ ‫ پيچ و خم‬-۷ ‫ پايه‬/ ‫ چراغ آسمان‬/ ‫ سادات‬/ ‫ بندگى‬-۸ ‫ بانو‬/ ‫ آموختنى مدرسه‬/ ‫ بهشت‬-۹ ‫ دورى جستن‬/ ‫ جايز‬/ ‫ اصطالحى در نمايش‬-۱۰ ‫ سرپيچى كردن‬/ ‫ استفاده‬،‫ سود‬/ ‫ خيمه مردم صحرانشين‬-۱۱ ‫ پاسخ هوى‬/ ‫ طمع‬/‫ نژاد آلمانى‬/ ‫ بسته نيست‬-۱۲ ‫ پول ژاپن‬/ ‫ پنهان شدن براى شكار‬/ ‫ راه راست يافته‬/ ‫ خاك سرخ‬-۱۳ ‫ اشاره به نزديك‬/ ‫ طاقت و توان‬/ ‫ برترى‬-۱۴ .‫ نت موسيقى‬/ ‫ از شهرهاى آلمان‬/ ‫ شهر زيارتى‬-۱۵

‫کیوسک جدول‬

‫ افقي‬::

‫ عمودي‬::

RIDDLES

1. What kind of coat can only be put on wet?

iv. It shares its name with an indoor sport

2. What do dogs and diamonds have in common (apart from an initial letter ‘d’)?

4. Can you decipher these three phrases? i. abucadropket ii. thesheadand iii. apopeasd

3. Can you work out the four vegetables described? i. Has its heart in its head ii. Grows underground but has eyes iii. Looks like a small tree

Play Zone KIOSK

‫ بزرگ‬/ ‫ پى در پى‬-1 ‫ هوشيارى‬/ ‫بازجوئى‬-2 ‫ برادر پدر‬/ ‫ بلندى‬،‫ باال‬/ ‫ اريب‬/ ‫ نيا‬-3 ‫ انبار غله‬/ ‫ بزرگان قوم‬/ ‫ پسوند شباهت‬/ ‫ قوم اوليه ايران‬-4 ‫ شبنم‬/ ‫ از شهرهاى اصفهان‬/ ‫ باران اندك‬-5 ‫ نام پسرانه‬/ ‫ آغاز‬/ ‫بخشش‬-6 ‫ برگزيده‬،‫ برتر‬/ ‫ كدو‬/ ‫ امر عظيم‬،‫ كار دشوار‬-7 ‫ تنها‬/‫ پايتخت اتريش‬/ ‫ نى سست و باريك‬/ ‫ آرامش را شولوخوف نوشته‬-8 ‫ نارس‬/ ‫ عدل و انصاف‬/ ‫ كم كم پيش رفتن‬-9 ‫ رشت‬/ ‫ فرمان‬/ ‫ خجسته‬/‫ فرخنده‬-10 ‫ زيستن‬/ ‫ اداره كردن مملكت‬/ ‫ آشكار شدن‬-11 ‫ مردم‬/‫ الفباى موسيقى‬/ ‫ جديد‬/ ‫ نظرات‬-12 ‫ پهلوان‬/ ‫ صحبت مكاتبه اى‬/‫ سنگ سخت‬/ ‫ ضمير جمع‬-13 ‫ ماهى‬/ ‫ انكار كننده‬۱۵- ‫ از توابع استان خراسان‬/ ‫ سنگينى‬،‫ وقار‬-14 .‫كوچك دريائى‬

PLAY ON WORDS

5. Unscramble the letters to fi nd something from the Bible. On a shark

SUDOKU

To solve a Sudoku puzzle, every number from 1 to 9 must appear in: • Each of the nine vertical columns • Each of the nine horizontal rows • Each of the nine 3 x 3 boxes Remember no number can occur more than once in any row, column or box.

QUICK QUIZ

1. In the Elton John song Daniel, where is Daniel travelling to? 2. Who played Basil Fawlty’s wife Sybil in the John Cleese comedy series Fawlty Towers? 3. Who was the last British tennis player to win a Wimbledon singles title? 4. Bizet’s opera The Pearl Fishers is set in which country? 5. What is the capital of Bosnia and Herzegovina? 6.“Half a league, half a league, half a league onward” is the opening line of which famous poem? 7. Which creatures appear on the Australian coat of arms? 8. Swimmer Mark Spitz won seven gold medals at which Olympic Games? 9. Who made the fi rst solo non-stop fl ight across the Atlantic? 10. What is the motto of the UK’s crack troops, the SAS?

www.kioskmagazine.net 44

• RIDDLES 1 A coat of paint 2 Best friend; man’s best friend and girl’s best friend 3 i.Cabbage ii.Potato iii.Broccoli iv.Squash 4 a drop in a bucket, head in the sand, peas in a pod 5 Noah’s Ark • PLAY ON WORDS 1 Daylight robbery 2 A fi sh out of water 3 To have the rug pulled from under you 4 Hand in glove • QUICK QUIZ 1 Spain 2 Prunella Scales 3 Virginia Wade 4 Ceylon (Sri Lanka) 5 Sarajevo6 The Charge Of The Light Brigade by Tennyson 7 Kangaroo and emu 8 Munich 1972 9 Charles Lindbergh 10 Who Dares Wins


‫طرز تهیه استیک با‬ ‫قارچ‬

‫کیوسک آشپزی‬

Steak With Mushroom

: ‫مواد الزم‬ ‫ قطعه‬6 ‫گوشت فیله یا راسته پاک کرده‬ ‫ گرم‬۱۵۰ ‫کره‬ ‫فلفل کوبیده نرم یک قاشق چایخوری‬ ‫ گرم‬۲۵۰ ‫قارچ‬ ‫نمک به مقدار کافی‬ :‫طرز تهیه‬ ‫قطعات گوشت را کمی می‌کوبیم و با دست به آنها شکل‬ ‫ نصف کره را آب می‌کنیم؛ دو طرف قطعات‬. ‫منظمی می‌دهیم‬ ‫گوشت را کمی فلفل می‌پاشیم و با کره آب شده آغشته‬ ‫می‌کنیم؛ تابه چدنی را می‌گذاریم کامال داغ شود و دو طرف‬ ‫هرقطعه گوشت را در تابه سرخ می‌کنیم؛ بعد از برشته شدن‬ ‫ بقیه کره را با کمی نمک و فلفل داخل‬،‫آخرین قطعه گوشت‬ ‫تابه می‌ریزیم و کنسرو قارچ را داخل تابه می‌ریزیم و بعد از چند‬ ‫جوش روی هر قطعه گوشت را مقداری از این سس و قارچ‬ ‫ قارچ را تمیز‬،‫ در صورتی‌که قارچ تازه مصرف نمائیم‬،‫می‌ریزیم‬ ‫و خرد می‌کنیم و در یکی دو قاشق کره آنرا کمی سرخ و مثل‬ .‫کنسرو قارچ مطابق دستور عمل می‌کنیم‬

Cooking KIOSK

B eef Chow Mien About this Recipe: Garlic: 1 clove, crushed Ginger root: 1 inch piece, peeled and grated Soy sauce: 1 tbsp, light Rice wine vinegar: 1 tbsp Beef steak: 700g, thinly sliced Dried egg noodles: 445g Sunflower oil:1 tbsp Snow peas: 1 cup Broccoli: 2 cups Red pepper: 1, seeded and thinly sliced Bean sprouts: 2 cups Toasted sesame oil: 2 tsp Oyster sauce: 2 tbsp Directions 1. In a bowl, mix together the ginger, garlic, soy sauce, and rice wine vinegar. Add the sliced beef and stir, then leave to marinate for 10 minutes.

Beef Chow Mien 2. Meanwhile, cook the egg noodles. Place in a pot of boiling water and cook for 4 minutes, drain well. 3. Heat the sunflower oil in a large wok or frying pan. Add the beef and stir fry for 4 to 5 minutes until browned.

4. Add the snow peas, broccoli, and pepper. Stir fry for 2 to 3 minutes. 5. Add the noodles, bean sprouts, oyster sauce, and sesame oil, then stir fry for a further 2 minutes.

www.kioskmagazine.net 46


‫كشك األبراج‬

‫‪Horoscope‬‬

‫برجك مع مجلة أكشاك‬ ‫الحمل‬ ‫مهنياً‪ :‬القمر المكتمل في برج األسد يعزز مكانتك‬ ‫كما اندفاعك وحبّك للحياة‪ .‬إنه الشهر المناسب‬ ‫للمغامرة على االصعدة كافة‪.‬‬ ‫دد وأصبحت في مرحلة‬ ‫التج‬ ‫قد دخلت حالياً فترة من‬ ‫ّ‬ ‫التقدم والبناء واإلعمار وحتى اإلزدهار‬ ‫عاطفياً‪ :‬يأتيك هذا الشهر محمال ً بمشاعر وانفعاالت‬ ‫شديدة ورغبات باتجاه شخص ملفت جداً يترك أثره‬ ‫عليك‪ .‬قد تعيش قصة فريدة‪ ،‬وعالقة مميزة تحجبها‬ ‫عن األنظار‪ ،‬أو تحاول أن تطلقها إلى النور وتواجه‬ ‫العقبات‬

‫الثور‬ ‫مهنياً‪:‬‬ ‫مهنياً‪ :‬تكثر التحديات وعلى مختلف االصعدة‬ ‫الناشطة في حياتك سواء كانت دراسية أو عاطفية‬ ‫أو مهنية أو اجتماعية‪ .‬فكر جيدا قبل أي تصرف وال‬ ‫تتهور‪ .‬تشعر بثقل المسؤوليات وتكون جميع تحركاتك‬ ‫تحت االضواء‬ ‫ب‪ ،‬غيرة‪ ،‬عدم أمان‪ ،‬نزاعات وتوتر‪ .‬فوجود‬ ‫عاطفياً‪ :‬ح ّ‬ ‫القمر المكتمل في االسد يجعلك تعيش شكوكاً ‪،‬‬ ‫وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك‪ ،‬ما قد يول ّد‬ ‫مواجهة واحتكاكات‪ .‬قد يغيب الحبيب‪ ،‬أو يبدو ال‬ ‫مبالياً أو تكون أنت قاسياً في حكمك‬

‫قدراتك للتكيف مع كل األمور‪ .‬تصادف مبادراتك‬ ‫ومساعيك نجاحاً هائالً‪ ،‬ويدلك الحدس على الطريق‬ ‫األفضل لالنتصار‬ ‫عاطفياً‪ :‬سوء تفاهم أو مسألة مزعجة تطرأ على‬ ‫صعيد عالقاتك الشخصية‪ ،‬أو بلبلة مع أحد األوالد ما‬ ‫يعني ضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العالقات‬ ‫وعدم االستعجال في اتخاذ أي قرار ‪ ،‬سواء كان‬ ‫باالرتباط أو بالفراق‬

‫العذراء‬

‫في الدلو يولد النزاعات‪ ،‬يجعلك حزيناً‪ ،‬تخطئ‬ ‫حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجاً أو تسوية واضحة أو‬ ‫نتيجة حاسمة ألمر معين‪ .‬ال تنتظر حسماً وال تنتظر‬ ‫دل معطيات كثيرة هذا الشهر‬ ‫رداً أو جواباً‪ ،‬تتب ّ‬ ‫عاطفياً‪ :‬كوكب الحب يجعل هذه الفترة مميزة‬ ‫وفارغة من التأثيرات السلبية‪ .‬لذلك ال عذر لديك‬ ‫للتذ ّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ‪ .‬سوف‬ ‫تترسخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير‬ ‫ّ‬

‫القوس‬

‫مهنياً‪ :‬مهنياً‪ :‬ضغوط سواء من قبل محيطك المهني‬ ‫المقرب أم من المحيط الخارجي‪ .‬هناك فواتير‬ ‫َّ‬ ‫ومستندات وملفات شارفت مهلتهاعلى االنقضاء‪.‬‬ ‫حة واتصاالت ضرورية تتطل ّب تحالفًا‬ ‫وهناك تعديالت مل ّ‬ ‫أو إذنًا معينًا‪ .‬يسهل التواصل والتفاهم مع االخرين‬ ‫قد تندفع الى التسرع لكنك قادر على التعبير وايصال‬ ‫رسالتك‬ ‫عاطفياً‪ :‬وجود الزهرة في برج الجدي الصديق يجعلك‬ ‫تستقطب اإلعجاب والتأييد وتسجل نجاحاً في شتى‬ ‫عالقاتك واتصاالتك‪ .‬لن تمرّ بمكان دون أن تترك أثراً‪،‬‬ ‫سواء بحضورك أو بعذوبتك أو كلماتك الرقيقة‬

‫مهنياً‪ :‬القمر المكتمل في برج االسد يتحدث عن‬ ‫انطالقة أسبوع ايجابية ناجحة مشرقة تأتيك بفرص‬ ‫استثنائية تعبّر عن نفسك بحنكة ومهارة فتكون‬ ‫د من أن تشعر‬ ‫االنطالقة مهمة لفترة واعدة‪ .‬ال ب ّ‬ ‫دم وبالرغبة الكبيرة لتغيير أمر في حياتك‬ ‫بالتق ّ‬ ‫عاطفياً‪ :‬يتنقل كوكب عطارد في مكان مناسب‬ ‫يمنحك تفاؤال وقدرة على التجاوب مع المحيط‪ .‬قد‬ ‫تعرف قصة عاطفية مميزة أو لقاء استثنائياً‬

‫الجوزاء‬ ‫مهنياً‪ :‬يبتسم لك الحظ وتحظى بسالم تحصل‬ ‫عليه فتكون نهاية المعاكسات‪ .‬القمر المكتمل‬ ‫في برج االسد يغير األجواء ويجعلها أكثر حماسة‬ ‫وتتحسن أمورك في العمل‬ ‫ب ومصالحة‪ .‬حان وقت الحب‬ ‫عاطفياً‪ :‬إشراق‪ ،‬ح ّ‬ ‫واللقاءات العذبة‪ ،‬يغمرك كوكب الحب بجاذبية‬ ‫مشرقة‪ ،‬بحيث تستطيع أن توقع القلب الذي‬ ‫تريد وأن تسحر من يهتف له قلبك‪ .‬تبدو الذبذبات‬ ‫جعة جداً للوحيدين من مواليد الجوزاء‪،‬‬ ‫الفلكية مش ّ‬ ‫إذ تحمل إليهم لقا ًء كبيراً‪.‬‬

‫الدلو‬

‫السرطان‬ ‫مهنياً‪ :‬تستقيم األمور وتتحكم في مصيرك‬ ‫وتستعيد السيطرة على األحداث‪ .‬فالقمر المكتمل‬ ‫في برج األسد دليل على أخبار جديدة تتعلق‬ ‫باستثمارات وفرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع‬ ‫جديدة‪ ،‬فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء‬ ‫جاثمة على كتفيك ‪.‬‬ ‫عاطفياً‪ :‬تتطور قصة ماضية إلى أجواء جديدة‬ ‫وواعدة‪ .‬أما إذا كنت وحيداً‪ ،‬فقد يتم لقاء يدهشك‬ ‫قليال ً ويبعث فيك الحياة‪ .‬يؤدي األصدقاء دوراً بارزاً‬ ‫في هذا المجال‪ ،‬يحيطونك باهتمامهم ويشاركونك‬ ‫طموحاتك‬

‫االسد‬ ‫يحسن األوضاع‬ ‫مهنياً‪ :‬القمر المكتمل في برجك‬ ‫ّ‬ ‫د كبير في رفع‬ ‫ح‬ ‫والحضور الذهني ما يسهم إلى ّ‬

‫‪www.kioskmagazine.net 56‬‬

‫الجدي‬ ‫ما يزعجك فالمقاومة‬ ‫مهنياً‪ :‬صعب عليك التخل ّص م ّ‬ ‫ن اليوم ال‬ ‫تخف أيضاً‪ ،‬كما قدرتك على المواجهة‪ .‬إال أ ّ‬ ‫ّ‬ ‫يدعو إلى القلق‪ .‬إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة‪،‬‬ ‫فافعل ذلك ألن فرص النجاح تبدو أوفر حظاًا‬ ‫عاطفياً‪ :‬ال يزال كوكب المريخ يعاكس كوكب‬ ‫الزهرة في برجك ما يسبب بخالف يتطلب الكثير‬ ‫من الحكمة لتفادي تبعاته‪ .‬تشتكي من الجفاف‬ ‫العاطفي وتعيش أسبوعا من الهموم إزاء تصرف‬ ‫أفراد العائلة وتفقد أعصابك أكثر من مرّة‬

‫الميزان‬ ‫دم وبالرغبة الكبيرة‬ ‫د من أن تشعر بالتق ّ‬ ‫مهنياً‪ :‬ال ب ّ‬ ‫لتغيير أمر في حياتك‪ .‬تريد ادخال تعديل ما على نمط‬ ‫حياتك‪ .‬تتخل ّص من أعباء أو من ارتهانات ماضية‬ ‫عاطفياً‪ :‬قد تعرف قصة عاطفية مميزة أو لقاء‬ ‫استثنائياً أو أوقاتاً سعيدة ال تنساها‪ ،‬فهذا الشهر‬ ‫ك‪ ،‬قد يترجم بحسم‬ ‫يش ّ‬ ‫يحمل جديداً بدون أ ّ‬ ‫إيجابي أو سلبي لعالقة ما‪ .‬إذا كنت تبحث عن‬ ‫انفصال فقد يتم اآلن‪ ،‬أو إذا كنت تريد حال ً فقد يطرح‬ ‫ايضاً‬

‫العقرب‬ ‫مهنياً‪ :‬وجود القمر المكتمل في االسد والشمس‬

‫مهنياً‪ :‬مهنياً‪ :‬تمسك بزمام االمور وتفرح لتعاطف‬ ‫الحظ معك‪ .‬يروق المزاج وتكون المبادالت المهنية‬ ‫والشخصية مهمة مع عودة عطارد الى سيره‬ ‫المستقيم فتوقع نقاشات كثيرة تتعلق بشراكة لك‬ ‫وقد تعني اتفاقا او عقدا جديدًا‬ ‫عاطفياً‪ :‬تعاكسك الرياح وتمتحن صالبة مواقفك‬ ‫وقدراتك على مواجهة الضغوط‪ .‬قد تظهر خالفات‬ ‫عائلية تضع أولوياتك تجاه الحبيب على المحك‪.‬‬ ‫وقد تظهر تطورات مهمة تدفعك إلى االنشغال عنه‬ ‫فيتذمر مثيراً بذلك احتجاجك على موقفه األناني‬

‫الحوت‬ ‫مهنياً‪ :‬يحذرك الفلك من التعقيدات والمجازفات‬ ‫واألخطار‪ ،‬ويدعوك الى عدم اإلهمال‪ ،‬بل الى التنظيم‬ ‫والترتيب لوضع األطر الالزمة ألعمالك وترتيب أمورك‪.‬‬ ‫القمر المكتمل في االسد ال يروق لك ويجعلك مرهفاً‬ ‫جداً وفائق االحساس ويؤثر على معنوياتك‬ ‫دق وعوداً وأوهاماً عاطفية هذا الشهر‬ ‫عاطفياً‪ :‬ال تص ّ‬ ‫الذي يدعوك الى احترام الصداقات الحقيقية والرهان‬ ‫عليها وتعزيز العالقات الثابتة والمخلصة‪ .‬قد تستاء‬ ‫من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك‬ ‫أو تشعر بعدم األمان‪.‬‬


‫طريقة عمل‬ ‫الريش‬ ‫المشوية‬

‫كشك المطبخ‬

‫الريش المشوية‬

‫المقادير‬ ‫ كيلو‬2, ‫ريش لحم‬ ‫ فصوص‬3, ‫ثوم مهروس‬ ‫ حسب الرغبة‬, ‫ملح وفلفل اسود‬ ‫ ملعقة‬, ‫زعتر ناشف‬ ‫ ملعقة كبيرة‬, ‫عسل‬ ‫ حبة‬, ‫عصير ليمون‬ ‫ فنجان‬, ‫خل‬ ‫ فنجان‬, ‫زيت زيتون‬ ‫ فنجان‬, ‫صويا‬ ‫طريقة التحضير‬

How to cook

Chicken Fajitas

Chicken Fajitas

Ingredients 1 kg chicken thigh fillets Rind and juice of 2 limes 30 gms caster sugar 2 teasp dried oregano ½ teasp cayenne pepper 1 teasp ground cinnamon 2 large onions 3 capsicum, green, red, yellow 3 tab vegetable oil Instructions Trim chicken breasts Slice chicken into 2 cm wide strips and place in a large bowl Add lime rind and juice,caster sugar, oregano, cayenne, and cinnamon Mix thoroughly, and set aside to marinate for at least 1 hour Peel onions, cut in halves and slice thinly

Cut peppers in halves, remove cores and seeds then slice into 1 cm strips Heat oil in a large pan Stir fry the chicken for 5 to 6 mins Add peppers and onions and cook 3 to 4 mins Cook till chicken strips are cooked

through and vegetables are soft Pour onto sizzling plate Each guest serves themselves Place salsa and avocado on tortilla Add a little chicken and top with sour cream To be eaten in the hands . www.kioskmagazine.net 52

Cooking KIOSK

.‫نخلط المقادير كلها مع بعض‬ ‫ثم نتبل بيها الريش جيداً ونضعها في الثالجة‬ ‫ويفضَّل لليوم‬ ُ ‫ ساعات على األقل‬4 ‫لمدة‬ .‫التالي‬ ‫في اليوم الثاني نضع الريش في صينية‬ ‫ونشويهم في الفرن حتى ينضج اللحم مع‬ .‫االستمرار بتقليب الريش على الجنبين‬


‫ حتى قبل‬،‫في طريقك أو مخاطر قد تعترضه‬ ‫أن تكتمل كافة المعلومات لدى عقلك‬ ‫ إذا كان لديك شعور داخلي ما تجهله‬.‫الواعي‬ .‫ استمع إليه‬،‫نحو شخص ما أو موقف ما‬ ‫فغالباً ما يكون ذلك خطوة أساسية في‬ .‫تجنب مأساة قادمة‬

‫تخيل‬ ‫أن تتصور وتتخيل هي إحدى مفاتيح‬ ‫ فتخيلك العميق لنفسك‬.‫النجاح األهم‬ ‫ يساعدك فعال ً على‬،‫تحقق أحد أهدافك‬ .‫تحقيقه‬

‫م عقلك الالواعي‬ ّ ‫ن‬ ً‫تخمين األشياء قد يساعدك كثيرا‬ ‫ فقط حاول أن تستمع‬.‫في ذلك‬ ‫ يمكنك أن تستخدم في‬.‫إلى حدسك وتوقع‬ ‫ كتطبيق اآليفون الذكي‬،‫ذلك أدوات مختلفة‬ ‫ فهذا يساعدك أيضاً على‬.” “Yes-No oracle .‫استخدام أجزاء غير واعية من عقلك‬

‫استذكر قبل النوم‬ ‫هذا مفيد خاصة في األمور التي‬ .‫يتوجب عليك حفظها أو استرجاعها‬ ‫فحين تراجع جدول أعمالك لليوم التالي أو‬ ،ً‫قائمة الكلمات الجديدة التي تعلمتها مثال‬ ‫يقوم عقلك الالواعي على األرجح بمنهجة ما‬ .‫استرجعته ومعالجته عنك أثناء النوم‬

‫خاتمة‬

‫انتبه ألحالمك‬ ‫أحياناً قد يحاول عقلك الباطن إعادة‬ ‫ اعر‬.‫فرز أمورك الحياتية خالل أحالمك‬ ،‫ دونها على الفور‬،‫انتباهك لمثل هذه األحالم‬ ‫ فما قد تراه في الحلم قد يكون‬،‫وتفاعل معها‬ .‫أعمق بكثير مما قد تراه في الحقيقة‬

‫ ثق في قدرة عقلك‬،ً‫أخيراً وليس آخرا‬ ،‫الباطن على تغيير حياتك بالكامل‬ ‫ومساعدتك على خلق حياة تكون وحدك‬ ،‫ مشاعرك‬،‫ أفكارك‬،‫فيها سيد عالمك‬ .‫تصرفاتك وردود أفعالك‬

At times, we acknowledge that something happened, but don’t understand the reasons and lessons we can learn. It becomes a story that ends with the occurrence and not what came of that experience. You digest entirely too much trash instead of daily bread – Whether it is too much reality TV or trash on the radio, learn to balance when you digest. Everything in moderation, but honest moderation. You can’t possibly know all the characters on each reality show, but can’t tell me one great book (heck, author of an article) that was written in the last year you’ve read. You make poor investments – We’re all guilty of investing our time and effort into things we know won’t bring us any closer to happiness. We tell ourselves, “just this last time” but we know it’s a guilty pleasure. We also put time and effort into investments that haven’t yielded any

‫استمع لحدسك‬ ‫حدسك طريقة يمتلكها عقلك في‬ ‫محاولة لفت انتباهك لفرص قد تقع‬

results in some time – learn to walk away and stop making those in the future. You allow yourself to be enabled – This one is huge – we become guilty of enablement. We say that “I’ll land on my feet,” “There’s plenty to choose from,” or we tout off how many degrees or how much wealth we have as reasons why we don’t have to make changes. Or, we make mistakes because we know there aren’t consequences, or don’t believe there are consequences. Don’t allow yourself to be enabled, always challenge yourself to do good despite of whether you’re held accountable for it or not. I swear to you, this list started out with five points, then it was seven, and then it was ten. I thought for sure I was done with the list. When I began to transform a few points scribbled down on paper into an actual post and talk to friends about the points, it expanded to fifteen. I also realize that this list is not exhaustive – there are several other points that could

‫ على أن يكون ذلك لدقائق‬،ً‫التدريب يوميا‬ .‫معدودة‬ ‫مارس الفن‬ ‫عملية اإلبداع التي قد تمارسها في كل‬ ،‫ تصوير‬،‫أنواع الفن عموماً من رسم‬ ‫ تساعدك‬،‫ إلى الرقص وغيره‬،‫ نحت‬،‫تلوين‬ ‫ فقدرتك‬.‫على إثارة وتحفيز عقلك الالواعي‬ ‫على مزج عدد من العناصر المختلفة معاً قد‬ ‫يعزز من قدرتك على استخدام أجزاء أكثر من‬ .‫عقلك في حل مشاكلك‬ ‫تعرف أكثر على عقلك الالواعي‬ ‫كلما زادت معرفتك بطبيعة العقل‬ ‫ كلما عززت من قدرتك على تطويعه‬،‫البشري‬ ‫ حاول أن تأخذ دورات في‬.‫في تحقيق أهدافك‬ ‫ أو على أقل تقدير احرص على أن‬،‫علم النفس‬ .‫تقرأ فيه‬ ‫تحدث إلى نفسك بإيجابية‬ ‫إذا قلت لنفسك “ال أستطيع أن أقوم‬ .‫ سوف تفشل‬،”‫ سوف أفشل‬،‫بذلك‬ ،‫بينما إذا بدلت ذلك ب “أستطيع أن أقوم بذلك‬ ‫ على األقل فرصك في أن‬،”‫أعرف أني أستطيع‬ .‫تنجح سوف تزيد‬

be made. A few other things about this list; 1) The reason why I started each point with “you” is because when we’re single that’s who we should focus on, not the other people, 2) This list is unisex, it wasn’t for women or men, and 3) You may suffer from one or you may suffer from all. If it doesn’t 100% apply to you, don’t toss it aside as not applicable. Last, I’m not sure that you can solve these flaws overnight. That’s okay, not too many things work that way. Most times, it takes hard work and a concerted effort to reconcile and fix these. I think the first step is to tell ourselves that we have a flaw or an opportunity for improvement. Can you be in a relationship and work on yourself? Absolutely, but only to the extent that it doesn’t become a burden on the person you’re dating. Regardless, I don’t think there’s anything on this list that we can accept as a personal character trait and move on, that’s literally why our relationships continue to fail. www.kioskmagazine.net 48


‫تستطيع من خاللها أن تتعلم‬ ‫دون أفكارك‬ ‫خصص وقتاً من خمس إلى عشر‬ ‫ دون فيها كل ما قد يخطر على‬،‫دقائق‬ ‫ استمر في الكتابة حتى‬.‫بالك على الفور‬ ‫ينتهي الوقت بغض النظر عما إذا كان ما‬ ‫ أو أيا كان ما يبدو‬،ً‫ مبهما‬،ً‫ غريبا‬،ً‫تكتبه ممال‬ ‫ بالرغم من أن ذلك سوف يحفز عقلك‬.‫عليه‬ ‫ إال إنه سوف يستحضر‬،‫الواعي في البداية‬ .‫أفكاراً من عقلك الالواعي‬ ‫تأمل بعمق‬ ‫هناك طرق عديدة للتأمل تعتمد‬ ،‫ تهدئته‬،‫جميعها على تركيز العقل‬ ‫ اختر أيما‬.‫وتهيئته بما يسمح لك بالتحكم فيه‬ ‫ احرص على‬.‫تشاء مما تقع عليه عيناك وتأمله‬

،‫ على العكس‬.‫تحقيق قدرات غير عادية‬ ‫ هو ذلك‬،‫الجزء االستثنائي الالمحدود بداخلنا‬ ‫ يدفعك إلى ذرف‬،‫الذي يعيش معك الفيلم‬ ‫ يدفعك إلى التفاعل‬،ً‫الدموع سعادة أو حزنا‬ ‫ وممثلوه‬،‫ مخرجه‬،‫مع أي ما أراد كاتب الفيلم‬ ‫ فذلك الجزء منا ال يستطيع‬.‫أن يشعروك به‬ ‫ وتلك‬،‫أن يدرك الفرق بين تجاربنا الحقيقية‬ ،‫ ألنه ببساطة‬،‫التجارب التي نتخيلها بوضوح‬ .‫ينغمس تماماً في التجربة‬ ‫كيف تتحكم في عقلك الالواعي؟‬ ،‫ لكن‬،‫عقلك الواعي جزء مميز من عقلك‬ ‫هناك الكثير من مستويات الوعي واإلدراك‬ ‫ تستطيع‬،‫األخرى التي ما أن تجيد استخدامها‬ ‫أن تعظم قدراتك وإمكانياتك بما يسمح لك‬ ‫ اتبع النصائح‬.‫بتحقيق أهدافك في هذه الحياة‬ ‫ واعمل بها كخطوة أولى‬،‫البسيطة التالية‬

‫مصدر معتقداتك المستقبلية‬ ‫ ذلك الجزء الذي‬،‫هو جزء قوي بداخل كل منا‬ ‫يكمن وراءه الكثير من التفكير التحليلي‬ ‫ هو عقلك‬.‫ وأفكارنا‬،‫ مشاعرنا‬،‫ويحوي طاقتنا‬ ‫ هناك جانب قوي في عقلك ال‬.‫الالواعي‬ ‫يستطيع أن يدرك الفرق بين أن تتخيل أنك‬ ‫ وأن تجني‬،‫ كل شهر‬10000 $ ‫تجني أكثر من‬ ‫ عقلك‬.‫ كل شهر‬10000 $ ‫بالفعل أكثر من‬ ،‫الواعي يستطيع بالطبع أن يدرك الفرق‬ ‫فهو ذلك الجزء بداخلك الذي دائماً ما يحاول‬ .‫الحد من توقعاتك وفقاً لتجاربك الماضية‬ ‫هو ذلك الجزء الذي يخبرك في داخلك وأنت‬ ‫ إنه مجرد‬،‫تشاهد الفيلم “ هذا ليس حقيقيا‬ .”‫ أدوار يؤديها ممثلون وممثالت‬،‫تمثيل‬ ‫ قد يحد عقلك‬،‫على بعض المستويات‬ ‫ خاصة عندما تتجه نحو‬،‫الواعي من قدراتك‬

You’re not ugly, just unattractive

‫كيف تتحكم في عقلك و أفكارك ؟‬ what you want, you say you know what you don’t want, but you allow the two to mix sometimes. You can’t profess that you’re ready to settle down at one point and then shout “YOLO!” at the next. You’re not ugly, just unattractive – Too often people confuse looks with attraction. I know plenty of beautiful women who are not attractive. It may be personality traits, or they have only heavily relied on their looks and haven’t focused on their entire being to become completely whole. You’re too judgmental – Your perfect ten is probably not the person you envision them to be when you jot it down on paper. You also can’t expect them to come off-the-shelf like that too. You’re knocking down potential and people who

may meet your 80%, just because you find minor flaws. Your network is not helpful – You are the company you keep. You have to have positive reinforcements in your life. It doesn’t mean that you have to have married friends, or friends with children. It means you have to have a positive network that is beautiful, instead of looking like a war zone of love. You haven’t learned to let go – Acceptance is a part of life that we always struggle with. We have to learn that we’ll have to accept things in our past and leave them there. We hold onto things because we think that if we let them go it’s like we’re saying it’s okay. We’re not, we’re accepting it and allow ourselves to move past it.

You’ve got too much pride – Pride will stand in your way. It will make you quit a relationship because you feel slighted at a certain point, rather than doubling down and making it work. When you start concerning yourself with how you look to others instead of how you feel on the inside, you lose. You want what you deserve, but don’t want to earn it – Everybody thinks they deserve the world. Everybody thinks they’re awesome individuals. Then they make everyone pass all these tests before they’ll prove it. The world wasn’t made in a day – you have to put in the necessary work too. Your past becomes baggage instead of lessons learned – Everything that happens in our life, happens for a reason. www.kioskmagazine.net 46


‫كشك السيكولوجيا‬

‫عندما يصبح التفكير‬ ‫األحادي سبباً للفشل !‬ ‫عندما توظف قدرتك على التفكير‬ ‫اإليجابي‪ ،‬كيف تطبقها؟ هل تحاول‬ ‫التغلب على عقليتك المحدودة أم‬ ‫تسعى إلى تبني عقلية إجابية؟ هل‬ ‫تضمن أفكارك اإليجابية تلك صورا‪ ،‬أصواتا‬ ‫ومشاعر؟ عندما تفكر بإيجابية‪ ،‬عالم‬ ‫تبني رؤيتك في الحياة؟ هل تبنيها حول‬ ‫ماضيك‪ ،‬حاضرك‪ ،‬أم مستقبلك؟‬ ‫الطاقات التي تغذي قدرتنا على جذب ما‬ ‫نريده‪ ،‬وكذلك قدرتنا على التصرف‪ ،‬تنبع‬ ‫من رؤانا الشخصية أكبر فرصة لسوء‬ ‫الفهم هنا هو أن نعتقد أن ما نريده‪،‬‬ ‫أو حتى ما نرغب فيه بشده‪ ،‬هو في‬ ‫الحقيقة ما نمهد لعقولنا أن تعمل على‬ ‫تحقيقه حافزك يرتكز على الفيلم الذي‬ ‫يدور في رأسك والسيناريو الذي تؤمن‬ ‫أنه حقيقي‬ ‫دوافع رؤيتك الشخصية‬ ‫أنت وأنا لدينا تلك األفالم التي تدور في‬ ‫رؤوسنا؛ تلك التي تبدأ بحوار ينتقل إلى‬ ‫صور‪ ،‬وتتوالى الصور‪ ،‬حتى نلحقها بمشاعر‬ ‫تناسبها في النهاية‪ .‬هذه األفالم العقلية‬ ‫والمشاعر التي ترتبط بها تجسد رؤيتك‬ ‫الشخصية‪ .‬هي أفالم ثالثية األبعاد؛ فإلى‬ ‫جانب الصور التي يراها عقلك واألصوات‬

‫التي تتجسد في داخلك‪ ،‬هناك المشاعر‬ ‫التي تتفاعل بها معها‪ .‬رؤيتك الشخصية‬ ‫هذه مولد ضخم لدوافعك في الحياة‪.‬‬ ‫طاقات رؤيتك الشخصية‬ ‫الطاقات التي تغذي قدرتنا على جذب ما‬ ‫نريده‪،‬وكذلك قدرتنا على التصرف‪ ،‬تنبع من‬ ‫رؤانا الشخصية‪ .‬درجة التباين بين ما يحدث‬ ‫في حياتنا بالفعل‪ ،‬وما نتصور تحقيقه‪ ،‬يدفعنا‬ ‫إلى تقليص الفجوة في طريقنا إلى تحقيق‬ ‫تلك الرؤى‪ .‬تلك الطاقات اإليجابية قد تتضمن‬ ‫الحماسة‪ ،‬الطاقة‬ ‫الجسمانية‪ ،‬الشجاعة‪ ،‬المثابرة‪ ،‬الثقة‪،‬‬ ‫القناعة‪ ،‬واإلبداع‪ .‬عندما يكون دافعك ودافعي‬ ‫قويا كفاية‪ ،‬لدرجة أن تحركنا إحدى الطاقات‬ ‫السابقة‪ ،‬وقتها نستطيع أن نعمل‪ ،‬بل سوف‬ ‫نعمل‪ ،‬تماماً وفق ما نضعه لعقولنا من خطط‬ ‫تعمل عليها‪ .‬وهنا يأتي السؤال‪:‬‬ ‫ما هي الخطة التي وضعتها‬ ‫لعقلك للعمل عليها؟‬ ‫أكبر فرصة لسوء الفهم هنا هو أن نعتقد‬ ‫أن ما نريده‪ ،‬أو حتى ما نرغب فيه بشده‪ ،‬هو‬ ‫في الحقيقة ما نمهد لعقولنا أن تعمل‬ ‫على تحقيقه‪ ،‬فغالباً ما يكون الفرق بينهما‬ ‫كبيرا‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬فكر في شيء‬ ‫لطالما أردته‪ ،‬وقد تكون عملت جاهداً من‬ ‫أجل الحصول عليه‪ ،‬ولم تقترب حتى من‬ ‫الحصول عليه‪ .‬واآلن فكر في شيء شعرت‬ ‫يوماً أنه حتمي‪ ،‬دائماً ما تراه يحدث في‬ ‫عقلك‪ ،‬شيء تؤمن أنه سيحدث‪ ،‬سواء‬ ‫أردته أم لم ترده‪ ،‬والحظ إلى أي مدى يتحقق‬ ‫هذا الشيء! أو إلى أي مدى تتقدم أنت في‬ ‫تحقيقه! هذا ليس مصادفة‪ ،‬فأنت من جذبت‬

‫تلك األشياء بعقلك إلى واقعك‪.‬‬ ‫حافزك ال وعي له!‬ ‫من المدهش أن تعرف أن ما يحفزك على‬ ‫القيام بشيء ما ال يهتم أبداً بدوافعك‬ ‫لفعل هذا الشيء! فحافزك ال يعتمد‬ ‫على ما تريده أو ما ال تريده‪ ،‬ما تحتاجه أو ما‬ ‫ال تحتاجه‪ .‬فحافزك مدفوع بما تتوقعه‪ ،‬ما‬ ‫تعتقد أنه سيحدث‪ .‬حافزك يرتكز على الفيلم‬ ‫الذي يدور في رأسك والسيناريو الذي تؤمن‬ ‫أنه حقيقي‪.‬‬ ‫دائرة الماضي‬ ‫لو لم نتقن فن التخيل‪ ،‬لمالت ثقتنا دائماً‬ ‫إلى األشياء التي اختبرناها من قبل‪ .‬عندما‬ ‫نسمح لتجاربنا الماضية بتشكيل اعتقاداتنا‬ ‫المستقبلية‪ ،‬فقد نظل عالقين في دائرة‬ ‫نحكمها حول أنفسنا في كل يوم‪ .‬نظل‬ ‫ندور فيها‪ ،‬نعمل بذات الكفاءة‪ ،‬ونخرج ذات‬ ‫النتائج مراراً وتكراراً‪ .‬وليس علي أن أخبرك أنه‬ ‫من الحماقة أن نفعل ذات الشيء منتظرين‬ ‫نتيجة مختلفة في كل مرة‪.‬‬ ‫كيف تكسرالدائرة؟‬ ‫الطريقة الوحيدة لكسر دائرة الماضي‬ ‫واكتشاف نتائج غير مسبوقة في المستقبل‪،‬‬ ‫هي أن تبني معتقداتك عن المستقبل‬ ‫بعيداً عن تجاربك في الماضي‪ .‬عليك ببناء‬ ‫معتقدات جديدة تتواءم مع ما تريد تحقيقه‪،‬‬ ‫ليس مع ما حققته من قبل‪ .‬لكي تفعل‬ ‫ذلك‪ ،‬عليك أن تنشط مجموعة جديدة‬ ‫من المصادر التي تعتمد عليها في بناء‬ ‫معتقداتك المستقبلية‪ ،‬تختلف عن تلك‬ ‫المصادر التي اعتدت استخدامها من قبل‪.‬‬

‫‪Psychology KIOSK‬‬

‫‪15 Reasons Your Relationships Keep Failing‬‬

‫‪hurt, but they can also pacify you when‬‬ ‫‪you need to teethe.‬‬ ‫‪You refuse to accept that you’ll need‬‬ ‫– ‪to make some changes in your life‬‬ ‫‪“I’m not going to change for anybody” is‬‬ ‫‪always the extreme of not knowing what,‬‬ ‫‪“How can I be better?” really means.‬‬ ‫‪You expect others to put up with your‬‬ ‫‪problems – “You should accept me flaws‬‬ ‫‪and all” is only half true. I’ve always said,‬‬ ‫‪“I accept that you have problems, but that‬‬ ‫”‪doesn’t mean I’ll make them my own.‬‬ ‫‪You’re inconsistent – You say you know‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 44‬‬

‫‪are many times when it wasn’t our fault, it‬‬ ‫‪was their fault. However, there are times‬‬ ‫‪that regardless of who’s fault, it’s time to‬‬ ‫‪examine why it isn’t working out.‬‬

‫– ‪You don’t know when to shut up‬‬ ‫‪There comes a point where making your‬‬ ‫‪point becomes harmful. There are times‬‬ ‫‪when your sentence could end and be‬‬ ‫‪just as powerful, but is ruined because of‬‬ ‫‪a motor mouth.‬‬ ‫‪You tell everybody your damn busi‬‬‫‪ness – Your friends are your support‬‬ ‫‪system, but they are a gift and a curse.‬‬ ‫‪They can be there for you when you’re‬‬

‫‪It’s so easy for us to give up faith in re‬‬‫‪lationships. Many of us have thought‬‬ ‫‪about quitting several times. People‬‬ ‫‪will tell you, “When you fall off a‬‬ ‫‪horse, you have to get back on.” That’s‬‬ ‫‪provided you haven’t concluded that‬‬ ‫‪you don’t even want to be on that damn‬‬ ‫‪horse. Relationships can be like horses.‬‬ ‫‪Some people think they’re beautiful, re‬‬‫‪markable, strong and elegant creatures.‬‬ ‫‪Others think they’re stinky, stupid, wild‬‬ ‫‪and really not all that important to their‬‬ ‫‪lives. There’s many ways to view relation‬‬‫‪ships; the key is that we’ve all got to find‬‬ ‫‪ourselves in self-examination when rela‬‬‫‪tionships fail or don’t work out. Yes, there‬‬


‫أفاد بحث جديد نشر في المجلة األمريكية‬ ‫التحاد أمراض القلب أن تناول الكاكاو الغني‬ ‫بمادة الفالفانول يومياً قد يحسن الضعف‬ ‫ هذه الحالة تصيب كل‬، ‫اإلدراكي المعتدل‬ ‫ من األشخاص بعمر‬6% ‫سنة أكثر من‬ ‫ وهذه الحالة تضعف‬، ‫السبعين سنة ومافوق‬ ‫الذاكرة أو تفقدها إلى أن يتطوراألمر إلى‬ ، ‫اإلصابة بمرض الخرف أو الزهايمر‬ ، ‫ العنب‬، ‫وتوجد مادة الفالفانول في الشاي‬

Chocolate and Brain Health

Do the flavanols in chocolate help prevent cognitive decline?

Last year, a Columbia University researcher whimsically reported that the number of Nobel Prize winners in a particular country is “powerfully correlated” with the amount of chocolate that country consumes. That hardly proved cause and effect, noted other researchers, since a country’s chocolate consumption is correlated with a long list of unrelated things—the number of IKEA stores, for instance. Still, there could be something to the link between chocolate and the brain, at least for some people. “We know that flavanols and the compounds they’re metabolized into can cross into the brain and improve blood flow there,” says Harvard flavanol researcher Naomi Deirdre Fisher. “And we’re learning from animal studies that flavanols may also promote neurogenesis, which is the development of nerves, as well as improve nerve function

and the connections between nerves.” Mars is hot on the trail. “We now have emerging evidence that cocoa flavanols may improve cognitive function in some people, though this is still a very early area of research,” says Mars Symbioscience researcher Catherine Kwik-Uribe. In a study funded by Mars, she and her colleagues gave 90 Italian men and women with mild cognitive impairment a daily cocoa drink with one of three levels of flavanols: 990 milligrams, 520 milligrams, or 45 milligrams (which served as the control). (Mild cognitive impairment is memory decline beyond what normally occurs with age.

While MCI is not severe enough to interfere with daily life, people with the condition are about three to five times more likely to develop dementia than people without MCI, according to the Alzheimer’s Association.) After two months, those who were consuming 990 mg scored higher on a test of verbal fluency than those getting 45 mg. Asked to name as many nouns

as they could that began with a certain letter within 60 seconds, the high-flavanol group averaged 28, while the low-flavanol group averaged 22. The 520 mg group did no better than the 45 mg (placebo) group. But both higher groups did better on a test of attention, organization, and memory. Asked to draw a line between a series of consecutive numbers, those getting 990 mg or 520 mg of flavanols a day completed the task in an average of 39 seconds, while those getting 45 mg took 53 seconds.Clearly, more studies on flavanols and cognition are needed.“There are reasons to be hopeful, to suspect that there’s benefit, based on test tube studies, animal studies, human population studies, and a few clinical trials,” says Fisher. But solid evidence is lacking, she adds. “We haven’t administered flavanols for five years to a set of healthy people over 65 and seen that there was less cognitive decline in those who had higher consumption. Those studies haven’t been done.

www.kioskmagazine.net 42

What’s Up KIOSK

‫ وتؤثر هذه المواد‬، ‫ ومنتجات الكاكاو‬، ‫التفاح‬ ‫على بنية الدماغ ووظائفه بصورة مباشرة عبر‬ ‫ وتعمل على‬، ‫حماية الخاليا العصبية من الضرر‬ ‫تحسين عملية التمثيل الغذائي وتفاعله مع‬ ، ‫التركيب الجزيئي المسؤول على الذاكرة‬ ‫وقد يساعد الفالفانول بشكل غير مباشرعلى‬ . ‫تحسين تدفق الدم في الدماغ‬

‫كشك‬

‫الموجودة بالشوكوال‬ ‫يحسن الوظائف اإلدراكية للدماغ‬

What’s Up

‫استهالك مادة الفالفانول‬


‫كشك الكلمات المتقاطعة‬

‫أفقي‬ ‫ “ البحر من ورائكم والعدو أمامكم‬:‫قائل العبارة‬-1 ‫ إعادة تدوير المواد الطبيعية‬o ‫أعطى رأيا خبيرا‬-2 ‫ حرف‬o ‫البلد الوحيد في العالم الذي ال يضع اسمه على طوابع البريد‬-3 .‫نفي‬ ‫ نصف أرسل‬o ‫نصف قارب‬-4 ‫مسرحية سياسية قدمها دريد لحام‬-5 ‫ نصف ناشط‬o ‫هوادة‬-6 ‫ يقترب كثيرا في‬o ‫مدينة أسبانية في أفريقيا محاطة بأراض مغربية‬-7 ‫القيمة أو العدد‬ ‫ نصف راجع‬o ‫ مناسبة تعود بشكل مستمر‬o )‫خلف (بالعامية‬-8 ‫رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي‬-9 ‫مدينة ترفيهية اميركية كبيرة منها نسخة في فرنسا‬-10 ‫رأسي‬

Idioms KIOSK

‫ سقوط‬o ‫قارن في الحجم ليرى مدى التطابق‬-1 ‫ نظام نقل الرسائل‬o ‫جعل اآلخر شريكا‬-2 .‫ ما بعده‬o ‫مشاركة في األفكار حول موضوع ما‬-3 ‫مجموع احتياجات المكتب من الورق واألقالم وغير ذلك‬-4 ‫ وضع الشيء في الركن وبمعنى اعتمد عليه‬o ‫نصف مركز‬-5 ‫ متشابهات‬o ‫كريه الرائحة‬-6 )‫ عاصمة اروبية (معكوسة‬o ‫طيب الطعم وارائحة‬-7 .‫ نصف تالي‬o ‫ حمام بخار حديث‬o ‫نصف يرجو‬-8 ‫ خالون من‬o ‫المرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له‬-9 ‫النجاسة‬ .)‫ زناد (مبعثرة‬o ‫فاكهة كالخوخ‬-10

(your) hands are tied Meaning You can say your hands are tied if you’re prevented from doing something that you’d normally have the power or the authority to do. Example: The president says he’d like to spend more on schools in poor districts, but says his hands are tied by what he calls “budgetary restrictions”. I’d really like to give you the contract, Mr Gambino, but my hands are tied because of those laws on giving contracts to people with criminal records.

(your) heart is in the right place Meaning If your heart is in the right place, you try to do the right thing, even if things don’t always work out for the best. Example: His heart was in the right place when he raised everyone’s salaries, but in the end it meant some people lost their jobs. Bill’s heart’s in the right place, and he means well, but he sometimes upsets people by being too direct when he speaks.

www.kioskmagazine.net 40


‫ردود فعل قوية‪ ،‬قد تصل الى االصابة بالتهاب‬ ‫شعبي فيصبح الشخص مصاباً بمرض الربو‪ .‬ال‬ ‫يعتبر الربو دائماً نتيجة للحساسية‪ ،‬ولكن عند‬ ‫األطفال‪ ،‬فان الحساسية تجاه العث هي غالباً‬ ‫سبب الربو‪ .‬يجب علينا ان نحاول دائماً أن نزيل‬ ‫كل الغبار والعناصر حيث يمكن ان يعيش وينمو‬ ‫العث‪ .‬من أهمها‪.‬‬ ‫حساسية األنف‪:‬‬ ‫اذا بدأت تشعر بالحكة وسيالن األنف وحرقة‬ ‫في حنجرتك‪ ،‬والعطس المتكرر وآالم‬ ‫الرأس فانت بالتأكيد تعاني من حساسية‬ ‫األنف التي تؤدي الى التهاب في األغشية‬ ‫المخاطية لألنف‪ ،‬ومن أهم مسببات هذه‬ ‫الحساسية‪ ،‬األتربة الناعمة التي تحمل‬ ‫الفيروسات‪ ،‬وحبوب النخيل‪ ،‬كما يمكن ان‬ ‫يكون سببها وراثياً‪.‬‬ ‫حساسية الصدر‪:‬‬ ‫وتعني الربو وهو مرض يصيب الشعب‬ ‫الهوائية‪ ،‬ومن اعراضه صعوبة في التنفس‬

‫وسعال متكرر‪ ،‬وضيق في الصدر مع‬ ‫االحساس باأللم‪ ،‬وقد يكون من اسبابه‬ ‫الوراثة‪.‬‬ ‫حساسية الجلد‪:‬‬ ‫من أعراض حساسية الجلد احمرار الجلد‬ ‫والشعور بالحكة وظهور طفح جلدي‪،‬‬ ‫وتسبب حبوب اللقاح واألتربة الناعمة‬ ‫والتلوث البيئي هذا النوع من الحساسية‪.‬‬ ‫كما تشتد معاناة األكزيما والتهاب الجلد‬ ‫في فصل الربيع‪ ،‬ولتفادي االصابة بحساسية‬ ‫الجلد‪ ،‬يجب عليك أن ترتدي مالبس قطنية‬ ‫تحمي جلدك وتمنع عنك الحكة وال بد‬ ‫من استخدام الكريمات لترطيب الجلد‪،‬‬ ‫والكريمات التي تحميك من اشعة‬ ‫الشمس‪ .‬بالنسبة الى النظام الغذائي‪،‬‬ ‫احرص على تناول الخضار والحبوب واكثر من‬ ‫شرب المياه لتفادي تشقق الجلد‪ ،‬وابتعد‬ ‫عن األطعمة التي تثير حساسيتك‪.‬‬

‫كيف تتفادى االصابة بأمراض‬ ‫الحساسية عند قدوم فصل الربيع؟‬ ‫تعتبر النظافة من أهم عوامل تفادي االصابة‬ ‫بحساسية الربيع‪ ،‬لذلك يجب اغالق النوافذ‬ ‫لتفادي دخول الغبار وتراكمه‪ ،‬ويفترض تغيير‬ ‫اغطية الفراش باستمرار‪.‬‬ ‫اما فيما يتعلق بالنظافة الشخصية‪ ،‬فيجب‬ ‫غسل الجسم بانتظام‪ ،‬عند التعامل مع‬ ‫الحيوانات األليفة التي قد تسبب الحساسية‬ ‫وخاصة بالنسبة لألطفال‪ ،‬تجنب األجواء‬ ‫الباردة والمكيفات وتخفيف المالبس بشكل‬ ‫تدريجي‪ ،‬بحيث ينتقل الجسم تدريجيا من‬ ‫حالة الشتاء الى الصيف‪ .‬ويمكن للزهور ان‬ ‫تسبب الحساسية ايضاً‪ ،‬لذا ينصح باالبتعاد‬ ‫عنها وعن الطبيعة بشكل عام‪ ،‬كما‬ ‫عليك ان تتناول االغذية التي تحتوي على‬ ‫الكالسيوم والفيتامين ‪C .‬‬

‫?‪How can I manage my allergies using over-the-counter medication‬‬

‫تعطس كثيراً ‪ ,‬تدمع عيناك ‪ ,‬تشعر بالحكة‪ ,‬تشعر بالتعب الشديد‪...‬‬ ‫فانت تعاني بالتأكيد من الحساسية!‬ ‫‪counter tools for managing your allergies‬‬

‫‪you don’t have high blood pressure). You‬‬

‫‪allergen causing your symptoms.‬‬

‫‪are lozenges to soothe a sore throat,‬‬

‫‪can also take a long-acting decongestant‬‬

‫‪Once you know your trigger, keep an‬‬

‫‪which can be irritated by postnasal drip‬‬

‫‪nose spray for a few days, if necessary.‬‬

‫‪eye on allergen levels in the air using‬‬

‫‪from your runny nose, and antihistamine‬‬

‫‪If these treatments don’t clear your nasal‬‬

‫‪WebMD’s Pollen Counter during the‬‬

‫‪eyedrops to relieve itchy, watery eyes.‬‬

‫‪congestion, ask your doctor about adding‬‬

‫‪spring season, and avoid your triggers‬‬

‫‪a corticosteroid nose spray,” says Paul‬‬

‫‪as much as possible -- the first steps in‬‬

‫‪Look for antihistamine on the label‬‬

‫‪Enright, MD, WebMD’s allergy expert and‬‬

‫‪keeping your allergies under control.‬‬

‫‪when shopping for eyedrops; these‬‬

‫‪research professor‬‬

‫‪How can I manage my allergies using‬‬

‫‪treat the root of your allergy symp-‬‬

‫‪of medicine and‬‬

‫?‪over-the-counter medication‬‬

‫‪toms, instead of eyedrops that just‬‬

‫‪public health at‬‬

‫‪Spring allergy relief is within your reach‬‬

‫‪relieve the redness (also known as‬‬

‫‪the University‬‬

‫‪-- on your local drugstore’s shelves.‬‬

‫‪decongestant eyedrops). If you do buy‬‬

‫‪of Arizona.‬‬

‫‪“Start by taking an over-the-counter,‬‬

‫‪the latter, be sure you don’t use them‬‬

‫‪Other over-‬‬

‫‪non-sedating antihistamine, such as‬‬

‫‪for more than two to three days -- over‬‬

‫‪the-‬‬

‫‪generic Claritin, every morning. If your‬‬

‫‪time you will need more and more to‬‬

‫‪nose remains congested, add a saline‬‬

‫‪relieve the redness.‬‬

‫‪nasal rinse or oral decongestant pill (if‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 38‬‬


Silk Road

Daily Central Asian Sets only 14RM (soup, salad & maincourse)

Working Hours:

Mon to Fri: 12pm - 12am Sar - Sun: 12pm - 1am

Shisha is RM 6.90 now Delivery Service Available

Delivery free of charge for Bukit Jalil . Serdang . Seri Kembangan Mines Areas (Minimum Order 5 Sets Terms & Conditions apply) Contact Number: +603 8940 4922

Serdang SILK ROAD RESTAURANT No. 17-1, Jalan SP 2/4 Taman Serdang Perdana 43300 Selangor Darul Ehsan Tel: +603-8940 4922

For more details please go to SILK ROAD Restaurant - Taman Serdang Perdana.

“ the great time starts here ”

Niellio Café

“for more details ,please go to “Shisha is available” Niellio Cafe - Serdang. “European and Asian mixed cuisines”

Breeakfast set from RM10 Lunch Sets from 10rm Dinner Sets from 16 RM

Address : 16-1. Jalan SP 2/4. Taman Serdang Perdana. 43300. Seri Kembangan. Selangor. Near to South City Plaza Tel : 03-89406200


‫تزداد وتتعدد أنواعها‬ ‫كشك الصحة‬

‫هذا الموسم‬

‫الحساسية‪...‬‬ ‫أسبابها‪ ..‬الوقاية منها‪..‬‬ ‫عالجها؟‬ ‫يأتي الربيع الينا محمال ً بورده الجميلة‪،‬‬ ‫وبنسماته العليلة‪ ،‬ولكن في الوقت‬ ‫نفسه‪ ،‬يحمل الينا أيضاً الكثير من أنواع‬ ‫الحساسية‪ ،‬التي يجب علينا جميعاً أن‬ ‫نتعرف اليها كي نتمكن من تفاديها او من‬ ‫العالج منها بواسطة أدوية طبيعية او‬ ‫بالتواصل مع طبيبنا‪ .‬اذا كان أنفك يسيل‪،‬‬ ‫او تعطس كثيراً وتدمع عيناك‪ ،‬اذا كنت‬

‫مى ‪ ،‬وبالتعب‬ ‫تشعر بالحكة‪ ،‬تورم‪ ،‬بالح ّ‬ ‫الشديد‪ ..‬فانت تعاني بالتأكيد من‬ ‫الحساسية‬ ‫في عصرنا هذا‪ ،‬انتشر الكثير من امراض‬ ‫الحساسية‪ ،‬فقد ازداد عدد المصابين بها خالل‬ ‫ال ‪ 10‬سنوات األخيرة‪ ..‬ليصل الى‬ ‫ارقام ضخمة‪ ،‬حيث يقول العلماء أن تأثيرات‬ ‫التغير المناخي تزيد من حدة موسم حساسية‬ ‫الربيع‪ ،‬ويتوقع انه بحلول عام‬ ‫‪ 2040‬فان اعداد حبوب اللقاح ستتضاعف وذلك‬ ‫وفقاً ألبحاث تم عرضها في الكلية األميركية‬ ‫ألمراض الحساسية والربو‬ ‫والمناعة‪.‬‬ ‫مع وصول فصل الربيع‪ ،‬عدد كبير من أنواع‬ ‫الحساسيات تبدأ في الظهور‪ ،‬وذلك في كل‬ ‫عام‪ ،‬وأهمها ‪ :‬نزالت البرد‪ ،‬التهاب‬ ‫األنف‪ ،‬الربو‪ ،‬األكزيما‪ ،‬وقد ال يعرف الشخص‬ ‫بأي نوع من هذه الحساسيات لديه تأثر أكبر‪.‬‬ ‫غالباً ما ال يتم التعرف على هذه الحساسيات‬

‫بشكل صحيح‪ ،‬كما ال يتم معالجتها بشكل‬ ‫ً‬ ‫أحيانأ تكون طريقة العالج‬ ‫جيد‪،‬‬ ‫صادمة‪ ،‬بحيث تولد عوارض ثانوية مؤذية‪ ،‬مثل‬ ‫دواء ال ‪ corticoides‬او ال ‪Histaminiques-Anti‬‬ ‫‪ ،‬فاذا كانت هذه األدوية توقف‬ ‫التهيج بشكل مباشر‪ ،‬اال ان تاثيرها مؤقت‪،‬‬ ‫فقد تعاني الحقاً من العوارض نفسها‪ ،‬وقد‬ ‫تكون أقوى!‬ ‫ليس من السهل أن نتعرف على الحساسيات‬ ‫وان نفهمها‪ ،‬فهي تختلف بحسب األفراد‪،‬‬ ‫األمكنة‪،‬والفصول‪..‬‬ ‫البعض منها وراثي والبعض اآلخر نفسي‪.‬‬ ‫الحساسية التنفسية‪:‬‬ ‫من التهاب األنف الى الربو‪ ،‬تؤثر هذه‬ ‫الحساسية بشكل كبير على األلياف وعلى‬ ‫الجسم‪ ،‬هناك عوامل كثيرة مسؤولة عن‬ ‫هذا النوع من الحساسية ولكن األطباء حددوا‬ ‫األسباب الرئيسية خلف حساسية التنفس‪،‬‬ ‫ويأتي على رأسها العث‪ ،‬فهذه المخلوقات‬ ‫الصغيرة تعيش في الفراش والغبار‪ ،‬وتسبب‬

‫‪Health KIOSK‬‬

‫‪ow to Survive Spring Allergy Season‬‬ ‫‪way to find out what you are allergic to,‬‬

‫‪some of the country’s leading allergy‬‬ ‫‪experts to weigh in with answers‬‬ ‫‪to your top questions about spring‬‬ ‫‪allergies. Here are suggestions for‬‬ ‫‪helping you find some much-needed‬‬ ‫‪relief this season.How do I know what‬‬

‫‪Talk with your primary care doctor or an‬‬

‫?‪I’m allergic to‬‬

‫‪whether it’s mold, grass pollen, or a type‬‬ ‫‪of weed,” says Neil Kao, MD, an internal‬‬ ‫‪medicine physician specializing in allergy‬‬ ‫‪and immunology at the Allergic Disease‬‬ ‫‪and Asthma Center in Greenville, S.C.‬‬ ‫‪allergist. Both can give you an allergy‬‬ ‫‪test. The skin is pricked slightly to allow‬‬

‫‪There is a world of spring allergens out‬‬

‫‪an allergen, such as grass or mold, to‬‬

‫‪there. How can you possibly figure out‬‬

‫‪enter the outer layer; after about 15 to‬‬

‫‪which one is playing havoc with your‬‬

‫‪20 minutes, the physician will check for‬‬

‫?‪eyes, nose, and throat‬‬

‫‪a reaction, such as hives or redness and‬‬

‫‪“The allergy skin test is the quickest,‬‬

‫‪swelling, which will identify the specific‬‬

‫‪most inexpensive, and most accurate‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 36‬‬

‫‪H‬‬

‫‪Top allergy experts answer the‬‬ ‫‪10 most pressing questions on‬‬ ‫‪treatment, care, and prevention of‬‬ ‫‪spring allergies.‬‬ ‫‪Spring is in the air. Literally. From‬‬ ‫‪weeds to spores to grass and tree‬‬ ‫‪pollens, the warm weather is almost‬‬ ‫‪here, driving airborne allergen levels‬‬ ‫‪through the roof. That means your‬‬ ‫‪allergy symptoms -- the sniffling,‬‬ ‫‪sneezing, and itchy eyes -- are in‬‬ ‫‪overdrive and apt to stay that way for‬‬ ‫‪months.‬‬ ‫‪What can you do? WebMD asked‬‬


32‫يشار إلى أن كريستيانو سيكون في ال‬ ‫ علما بأن الالعب‬، 2017 ‫من عمره صيف عام‬ ‫البرتغالي جدد الصيف الماضي تعاقده مع‬ .2018 ‫الملكي حتى عام‬

‫بيكهام سيسعى‬ ‫لضم كريستيانو‬ ‫لناديه الجديد‬ ‫كشفت الصحف البريطانية اليوم‬ ‫االثنين أن العب كرة القدم اإلنجليزي‬ ‫ يعتزم السعي‬،‫المعتزل ديفيد بيكهام‬ ‫للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو‬ ‫ للعب‬،‫ مهاجم لاير مدريد‬،‫رونالدو‬ ‫في ناديه الجديد الذي سيشارك في‬ ‫رابطة الدوري األمريكي لكرة القدم‬ .)‫(إم إل إس‬

‫كشك كرة القدم‬

‫ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من رابطة‬ ‫الدوري األمريكي لكرة القدم قولها إن بيكهام‬ ‫يفكر في هذا األمر ولكن ال يزال هناك الكثير‬ ‫من الوقت للحديث عنه “فنحن نتحدث عن عام‬ ‫ مشيرين إلى أن هذه الخطوة تنم عن‬،”2017 .‫طموحات بيكهام لنجاح النادي الجديد‬

Brazil 2014 Group A: Preview and predictions Brazil: The Confederations Cup victory placed the hosts as favourites for the real deal in 2014. Scolari will attempt to become the second coach to win two World Cups. Only Vittorio Pozzo, with Italy in 1934 and 1938, managed that feat. There is little point in looking beyond Neymar as the expected star, though he has a fine supporting cast. One weakness may be the lack of a striker in the finest traditions of Careca or Ronaldo, but expect Brazil to breeze through this group. Beyond that, they must win a sixth title on home soil. Or else.

Mexico: Just like last time, they are

kic with a probable two-game suspension

drawn in the same group as the host.

may prove costly, but they still have the

Brazil clearly represent a far greater

skills of midfielder Luka Modric to call on.

challenge than South Africa did. Mexico

Former captain Niko Kovac replaced Igor

almost missed out on their habitual place

Stimac but is perhaps the least-experi-

in the finals during a ruinous qualifying

enced coach in the tournament.

campaign and had to rely on a playoff with New Zealand to make it. Mexican

Cameroon:

football looked on the rise when they won

The Indomi-

the Olympic final at Wembley in 2012,

table Lions no

beating a Brazil team made up of many of

longer live up

the expected squad for the finals. Getting past the last 16 is, as ever, their goal.

to their name. And in their seventh World Cup, they are no longer the wild cards they were in

Croatia: They

1990, when they announced Africa’s chal-

needed a

lenge on the world stage. They will need

playoff to get

to improve on their hugely disappoint-

to Brazil and

ing performance in South Africa, where

were the bad

they were the first team to exit. The star

guys in holding off the romantics’ choice

remains Samuel Eto’o, back after a very

of Iceland. For such a young nation, they

public fallout with the Cameroon au-

are experienced campaigners in this

thorities that was resolved only when the

competition, though only the fervent pa-

government stepped in. Eto’o is not the

triot would suggest they have the strength

player he was, and neither are Cameroon

to match the third place they reached in

as enticing a prospect.

1998. The absence of star Mario Mandzu-

www.kioskmagazine.net 34

Soccer KIOSK

‫وأشارت‬ ‫الصحيفة إلى‬ ‫أن بيكهام يعتزم‬ ‫تحقيق هذا األمر‬ 2017 ‫في عام‬ ‫من منطلق‬ ‫رغبته في‬ ‫التعاقد مع نجم‬ ‫كبير يساهم في‬ ‫إنجاح النادي‬ ‫ مثلما‬،‫الجديد‬ ‫حدث معه عندما‬ ‫لعب في صفوف‬ ‫لوس أنجليس‬ .‫جاالكسي‬


‫مرض الزهايمر يقود إلى الخرف‬ ‫الشيخوخي‬ ‫يتزايد الخوف لدى الكثيرين من الناس من‬ ‫اإلصابة بمرض تدهور القوى اإلدراكية في‬ ‫الدماغ أو مايسمى بالخرف خاص ًة مع تزايد‬ ‫المخاوف من ناحية اإلعتقاد الخاطئ لعدم‬ ‫وجود عالج لمرض الزهايمر ‪ ،‬وعلى الرغم‬ ‫من وجود نقص في عالج هذا المرض إال‬ ‫أن تقدماً كبيراً ُأحدث في العقود الثالثة‬ ‫المنصرمة نحو الفهم األكبر لنوعية هذا‬ ‫المرض ‪ ،‬ويعتبر مرض الزهايمر من أكثر‬ ‫األسباب شيوعاً لمرض الخرف الشيخوخي‬ ‫‪ ،‬والسبب السادس الذي يقود للموت في‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية ‪ ،‬ويمكن تمييز‬ ‫هذا المرض بوجود صعوبة في تخزيين‬ ‫الذكريات الجديدة واسترجاع األحداث الجديدة‬ ‫‪ ،‬وافتقاد القدرة يوماً بعد يوم على التعامل‬ ‫مع المعلومات ‪ ،‬وكذلك حدوث خلل في‬ ‫اإلحساس بالوقت والمكان ‪ ،‬الميل للعزلة‬ ‫اإلجتماعية ‪ ،‬حدة في الطبع ‪ ،‬وتقلبات في‬ ‫المزاج ‪ ،‬وتحدث عاد ًة حالة التحلل في الجهاز‬ ‫العصبي بعد عمر الستين ‪.‬‬

‫صحة الدماغ مرتبطة بغذائنا‬ ‫يعزو العلماء أسباب مرض الزهايمر إلى‬ ‫التراكم التدريجي في تجمعات ليفية‬ ‫وعصبية وحبيبات هدم تسببها مادة‬ ‫تسمى بيتا أميلويد ‪ ،‬وهي ماده تتواجد في‬ ‫دماغ المصابين بهذا المرض ‪ ،‬وينتج عنها‬ ‫إضطراب في عملية نقل اإلرشادات العصبية‬ ‫والكيماويات ‪ ،‬وكذلك تقضي على نقاط‬

‫التشابك العصبي في الدماغ ‪ ،‬وتعطل‬ ‫أيضاً الوظيفة العصبية األساسية مما يقود‬ ‫إلى موت الخاليا ‪ ،‬وللعمليات اإللتهابية دور‬ ‫أيضاً في فقدان الذاكرة ‪ ،‬وتحدث الغالبية‬ ‫العظمى من حاالت الزهايمر فوق نسبة‬ ‫‪ 99%‬بصورة تلقائية ‪ ،‬أي أنها ليست‬ ‫مرتبطة بعوامل جينيية ‪ ،‬إنما مرتبطة‬ ‫بعوامل متعلقة بالبدانة ‪ ،‬ويرى الباحثون أن‬ ‫خيارات نمط الحياة نفسها هي التي تقود‬ ‫األشخاص إلى البدانة ‪ ،‬وكذلك اإلصابة‬ ‫بأمراض القلب يزيد أيضاً مخاطر اإلصابة‬ ‫بالخرف ‪ ،‬والمقصود بخيارات نمط الحياة‬ ‫مثل ‪ ،‬نوعية الغذاء الذي قد يقي من مرض‬ ‫الزهايمر ‪ ،‬أو يمكن أن يؤخر اإلصابة به ‪.‬يقول‬ ‫‪ Gary Wenk‬عالم أعصاب “تجنب اإلصابة‬ ‫بالخرف يبدأ من نوعية غذائنا ‪ ،‬وماذا نأكل‬ ‫في العموم ‪ ،‬فكما نهتم لنوعية العقاقير‬ ‫التي تدخل أجسامنا ينبغي علينا اإلهتمام‬ ‫بنوعية الطعام الذي يدخل أجسامنا ‪ ،‬ألن‬ ‫األثنان يتخللهما مواد كيميائية في التركيب‬ ‫“ ‪،‬ويضيف” كل شيء نستهلكه يحدث رد‬ ‫فعل ما في الدماغ ‪ ،‬لذلك اختيار الغذاء‬ ‫السليم صحياً من شأنه أن يقلل الضرر‬ ‫بالخاليا العصبية ‪ ،‬وبالتالي يحافظ على‬ ‫صحة الدماغ كلما تقدم بنا العمر‬

‫حرق األوكسجين بالجسم يضر‬ ‫بالخاليا‬

‫في العيش ‪ ،‬فنحن بحاجته للتنفس ‪ ،‬وهو‬ ‫ضروري جداً لعمليات التمثيل الغذائي‬ ‫في الجسم ‪ ،‬حيث يقوم بتحويل الطعام‬ ‫الذي نتناوله إلى طاقة ضرورية للجسم ‪،‬‬ ‫لكن من جهة أخرى يساهم هذا الجزيء‬ ‫في تقدمنا بالعمر ‪ ،‬إن البروتينات ‪ ،‬الدهون ‪،‬‬ ‫والكربوهيدرات تتكون من سلسلة من ذرات‬ ‫الكربون المرتبطة مع بعضها البعض في‬ ‫عدة طرق ‪ ،‬وجسم اإلنسان بني لكسر هذه‬ ‫السالسل وتحويلها إلى مادة سكر الغلوغوز‬ ‫األساسية التي بدورها تزودنا بالوقود الالزم‬ ‫لخاليا الجسم ‪ ،‬والمخلفات هي عبارة عن‬ ‫روابط من الكربون التي تتضح عبر عملية‬ ‫التنفس عندما نستنشق األوكسجين ثم‬ ‫نزفر ثاني أو كسيد الكربون ‪ ،‬ولكن ال يخلو‬ ‫حرق األكسجين أو تأيضه من مضار‪ ،‬حيث‬ ‫تطلق عملية احتراق األكسجين مجموعة من‬ ‫الذرات الحرة المارقة والتي ُتعرف أيضاً باسم‬ ‫الشقوق الحرة ‪ Free Radicals‬وهي عبارة‬ ‫عن جزئيات غير مستقرة تدمر الخاليا السليمة‬ ‫خالل انتشارها في الجسم ‪ ،‬وبشكل رئيسي‬ ‫تسبب لها الصدى على المدى الطويل ‪،‬‬ ‫وعاد ًة جزيء الهيموغلوبين في الدم يضبط‬ ‫مستويات األو كسجين خالل الجسم ‪ ،‬بحيث‬ ‫يحمي الخاليا من التعرّض المفرط لتلك‬ ‫السموم ‪ ،‬والتقدم بالعمر أيضاً يضعف آليات‬ ‫الجسم الطبيعيية في الدفاع ضد الجذور‬ ‫الحرة ‪ ،‬حيث يضع كافة خاليا الجسم في‬ ‫حالة خطر ‪ ،‬بما في ذلك الخاليا العصبية‬

‫تعتبر عالقتنا مع األوكسجين معقدة ‪ ،‬فهو‬ ‫من جهة جزيء مفيد جداً لحياتنا واستمراريتنا‬

‫?‪Ready to start your body turnaround‬‬ ‫!‪Sign up for our 14-Day Slimdown‬‬ ‫‪that cause your body to create excess fat,‬‬

‫‪Eat more Mix chopped raw kale into‬‬

‫‪especially in the abdominal area.‬‬

‫‪cooked black beans. Or slice kale into‬‬

‫‪Eat more There are many varieties of‬‬

‫‪thin strips, sauté it with vegetable broth‬‬

‫‪lentils, but red and yellow cook fastest‬‬

‫‪and top with orange slices. Make it a‬‬

‫‪(in about 15 to 20 minutes). Add cooked‬‬

‫‪meal by tossing the mix with quinoa.‬‬

‫‪lentils to pasta sauce for a heartier dish.‬‬ ‫‪Their mild flavor blends right in, and‬‬

‫‪Oats‬‬

‫‪because they’re high in protein, you can‬‬

‫‪All oats are healthful, but the steel-cut‬‬

‫‪skip meat altogether.‬‬

‫‪and rolled varieties (which are minimally‬‬ ‫‪processed) have up to 5 grams of fiber‬‬

‫‪Blue Berries‬‬

‫‪per serving, making them the most filling‬‬

‫‪All berries are good for you, but those‬‬

‫‪choice. Instant oats contain 3 to 4 grams‬‬

‫‪with a blue hue are among the best of the‬‬

‫‪per serving.‬‬

‫‪bunch. They have the highest antioxidant‬‬

‫‪Eat more Instead of using breadcrumbs,‬‬

‫‪level of all commonly consumed fruit.‬‬

‫‪add oats to meat loaf—about 1 cup for a‬‬

‫‪They also deliver 3.6 grams of fiber per‬‬

‫‪recipe that serves eight. Or try this recipe‬‬

‫‪cup.‬‬

‫‪for turkey and oatmeal meatballs.‬‬

‫‪Eat more Instead of topping your cereal‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 32‬‬

‫‪with fruit, fill your bowl with blueberries,‬‬

‫‪Lentils‬‬

‫‪then sprinkle cereal on top and add milk‬‬

‫‪Lentils are a bona fide belly flattener.‬‬

‫‪or yogurt.‬‬

‫‪Eating them helps prevent insulin spikes‬‬


!‫اكتشف أغذية الحالة النفسية السعيدة؟‬ ، ‫ و ُتصرف ألجلها الكثير من األموال الطائلة للحفاظ على شبابها وتألقها‬، ‫تشغل شيخوخة البشرة اليوم اهتمام الكثير من الناس‬ ‫ فالدماغ هو المركز الرئيسي في الجسم‬، ‫لكن بالمقابل ينسى الكثيرون ضرورة اإلهتمام بصحة دماغهم والحيلولة دون شيخوخته‬ ‫ ويؤكد العلماء ضرورة مجابهة تدهور قدراتنا الدماغية باكراً ألن‬، ‫ وأي خلل فيه يؤثر على باقي أعضاء الجسم‬، ‫والمحرك لكل وظائفه‬

‫كشك التغذیة‬

..‫ ونمط حياتك كله‬...‫ وزنك‬....‫غذاؤك‬

‫ ويحتل الخوف على صحة‬، ‫عملية تنشيط الدماغ واإلهتمام بصحته في الشباب تجعل الدماغ في صحو دائم حتى مع تقدم العمر‬ ‫الدماغ اليوم المرتبة الثانية بعد السرطان فيما يتعلق بالمخاوف الصحية األساسية التي تشغل اهتمام الناس خاص ًة في بعض الدول‬ ‫ وذلك وفقاً الستطالع حديث أجري من قبل مدرسة‬، ‫ باإلضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية‬، ‫ إسبانيا‬، ‫ ألمانيا‬، ‫الغربية مثل فرنسا‬ ‫ وماهي أهم‬، ‫ فكيف نستطيع الحفاظ على صحة دماغنا‬، ‫ وكذلك الجمعية األوروبية لمرض الزهايمر‬، ‫جامعة هارفارد للصحة العامة‬ ‫ معلومات طبية كثيرة متنوعة وغنية يتضمنها هذا المقال‬، ‫الطرق وأنظمة الحياة الصحية التي يمكننا تطبيقها لتحقيق هذا الهدف‬ .‫ عالم األعصاب الشهير‬Gary Wenk .‫ يقدمها د‬، ‫تفيدك وتقدم لك الكثير من النصائح الضرورية لصحة دماغك‬

Nutrition KIOSK

Superfoods

for Weight Loss

eggs

It’s time for a new slim-down mantra: Eat more to weigh less. The right

Eat more Apples are the ideal on-the-go

Dig in to eggs, yolks and all: They won’t

foods help you drop up to two pounds

low-calorie snack. For a pie-like treat,

harm your heart, but they can help you

a week by revving your calorie burn

chop up a medium apple and sprinkle

trim inches.

and curbing cravings. Tell us below,

with 1/2 tsp allspice and 1/2 tsp cin-

which superfoods do you love and

namon. Pop in the microwave for 1 1/2

Eat more Omelets and scrambles are ob-

which do you skip?

minutes.

vious choices, but if you can’t cook before

Apple

Steak

and nuke slices for up to a week. An easy

An apple a day can keep weight gain

Beef has a rep as a diet buster, but eating

recipe: Vegetable Frittata

at bay. People who chomped an apple

it may help you peel off pounds. Try to

before a pasta meal ate fewer calories

consume local organic beef; it’s healthier

Kale

overall than those who had a different

for you and the environment.

This green has been buzzy lately. One

work, bake a frittata on Sunday; chill it

snack. Plus, the antioxidants in apples

raw chopped cup contains 34 calories

may help prevent metabolic syndrome, a

Eat more Grill or broil a 4-ounce serving

and about 1.3 grams of fiber, as well as a

condition marked by excess belly fat or

of top round or sirloin; slice thinly to top a

hearty helping of iron and calcium.

an “apple shape.”

salad, or mix with veggies for fajitas. www.kioskmagazine.net 30


‫كشك السیارات‬

‫السیارة‬ ‫‪Ferrari‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪Granturismo sport Italia‬‬ ‫بمحرك صاخب بقوة ‪ 562‬حصانا‬ ‫”أفضل محرك فوق سعة ‪ 4‬لترا“‪.‬‬ ‫سواء كان الجمهور أو النقاد هم محل‬ ‫القرار‪ ،‬إال أنها قطعت إختالف حكامها‬ ‫إلى اإلجماع على أدائها الذي ُرشح‬ ‫ألفضل محرك بال منازع‪.‬‬

‫أول ما يلفت النظر في السيارة ‪ Italia 458‬هو‬ ‫مظهرها المذهل الذي يتناغم مع أدائها‪ .‬وفي‬ ‫هذه النقطة تتفوق ‪ Italia 458‬بشكل كاسح‪.‬‬ ‫فوقفتها المنخفضة ومنحنياتها الرشيقة‪ ،‬ذات‬ ‫أبعاد خارجية تتواءم مع تلك الفئة من سيارات‬ ‫الفيراري‪ ،‬تتضافر كلها لتعطي ‪Italia 458‬‬ ‫لمحة حديثة من روح سيارات الفيراري‬ ‫الرياضية‪ .‬تتميز السيارة ‪ Italia 458‬بالفخامة‬ ‫والحداثة من الداخل بتصميم مقصورة هادئة‪،‬‬ ‫وبسيطة‪ ،‬ومألوفة‪ ،‬يتنصل من كل عيب وال‬ ‫يخلو من الجمال‪.‬‬ ‫الخيار األفضل لـ ‪ 30‬جائزة تنتزعها‬

‫عبر الحدود‪ ،‬تراوغ هي ‪ Ferrari 458 Italia‬بين‬ ‫المشرقين بتقنيات لم تضل بها عن انتقائها‬ ‫كالسيارة األفضل أو السيارة الخارقة في‬ ‫مجموعة من الدول المختلفة‪ .‬فمن الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية إلى الشرق األقصى وأوروبا‬ ‫حصلت عدة جوائز منها‪” ،‬سيارة عام ‪“2010‬‬ ‫و“سوبر كار عام ‪ “2010‬من مجلة كار ميدل‬ ‫ايست‪ ،‬جائزة ”سيارة العام األسرع“ من‬ ‫فيفث جير‪ ،‬جائزة ”سوبر كار العام“ و“سيارة‬ ‫العام“ من مجلة بي بي سي توب جير‪،‬‬ ‫وجائزة ”سوبر كار العام“ من مجلة جي‬ ‫كيو‪ ،‬وجائزة ”سيارة العام“ من ام اس ان كارز‪،‬‬ ‫وجائزة ”أفضل السيارات أداء للعام“ من أوتو‬ ‫إكسبرس‪ ،‬ومن اليابان‪ ،‬حصلت السيارة على‬ ‫”سيارة العام األفضل“‪ ،‬لتثبت أن مراوغتها هي‬ ‫سر رغبتها لتكون ‪ Ferrari 458 Italia‬احدى‬ ‫اكثر سيارات فيراري طلبا على مدار السنوات‬ ‫الماضية‪ ،‬لتضيف سهولة قيادتها ما يجعلها‬ ‫السيارة المثالية لكل األوقات‪ .‬وهذا األقبال‬ ‫الكبير في العالم يعود الى شكلها المذهل‬ ‫وتفاصيلها الدقيقة وأدائها الرائع وقيادتها‬ ‫المدهشة وسهولة استخدامها‪.‬‬ ‫‪Ferrari 458 Italia‬‬ ‫وخلف هذه المقصورة يقبع قلب السيارة ‪458‬‬

‫محرك صاخب لقيادة ثائرة! النابض‪ ،‬وهو محرك‬ ‫‪ V-8‬بسعة ‪ 4.5‬لترا‪ .‬مع قوة شديدة تبلغ ‪562‬‬ ‫حصانا‪ ،‬وتصل الى ‪ 9000‬دورة في الدقيقة‪،‬‬ ‫و ‪ 400‬رطل‪/‬قدم من عزم الدوران‪ ،‬مما يجعل‬ ‫محرك الـ ‪ V-8‬الخاص بـ‬ ‫‪ Italia 458‬في كلمة واحدة‪ ،‬ممتاز‪ .‬وهو ليس‬ ‫المحرك األقوى في فئة السوبركار ‪،Supercar‬‬ ‫ولكنه واحد من أصخب المحركات‪ ،‬كما أنه‬ ‫يقع بالضبط خلف الركاب فقط بعد مقسم‬ ‫رقيق يفصله عنهم‪ ،‬وهو قادر على التحول من‬ ‫محرك هادئ وبسيط إلى محرك سباقات‬ ‫صاخب بضغطة بسيطة على الدواسة‪ .‬وكما‬ ‫أن صوت المحرك شديد‪ ،‬فكذلك السرعة‬ ‫التي يولدها‪ ،‬والتي تصل إلى ‪ 100‬كيلومتر‬ ‫بالساعة في أقل من ‪ 3.4‬ثانية مع سرعة‬ ‫قصوى تبلغ ‪ 325‬كيلومترا في الساعة ‪319‬‬ ‫كيلومترا في الساعة للنموذج ‪ ً Spider‬وكال ً‬ ‫من النموذج ‪ Spider‬والنموذج القياسي‬ ‫من ‪ Italia 458‬يستخدمان نفس صندوق‬ ‫التروس ‪ GETRAG‬ذي السبع سرعات والقابض‬ ‫المزدوج‪ ،‬والمستوحى من سيارات فيراري‬ ‫لسباقات الفورموال ‪ .1‬وبالكاد يصل استهالك‬ ‫الوقود إلى ‪ 5‬كم‪/‬لتر داخل المدينة و ‪ 7.7‬كم‪/‬‬ ‫لتر على الطريق السريع‪.‬‬

‫‪Ferrari 458‬‬ ‫حصدت أكثر من ‪ 30‬جائزة خالل ثالثة أعوام ‪...‬‬

‫‪Car KIOSK‬‬ ‫‪Eighty percent of the Italia’s torque is‬‬

‫‪3,250 rpm. The engine features direct fuel‬‬

‫‪available at 3,250 rpm, thanks the new‬‬

‫‪injection, which is a first for Ferrari mid-‬‬

‫‪engine’s 12.5:1 compression ratio. It will‬‬

‫‪rear engine setups in its road cars.‬‬

‫‪The Ferrari 458 Italia is a mid-en‬‬‫‪gined supercar produced by the Ital‬‬‫‪ian sports car manufacturer Ferrari.‬‬ ‫‪The 458 Italia is the direct successor‬‬ ‫‪to the Ferrari F430.‬‬

‫‪The standard transmission is a Getrag‬‬

‫‪The 458 Italia was officially unveiled at‬‬

‫‪HandlingEdit‬‬

‫‪dual-clutch 7-speed transmission, similar‬‬

‫‪the 2009 Frankfurt Motor Show on 15‬‬

‫‪The car’s suspension features double‬‬

‫‪to the Ferrari California. There is no‬‬

‫‪September 2009.‬‬

‫‪accelerate from 0-60 (mph) in under 3.5‬‬ ‫‪seconds with a top speed of 202 mph.‬‬

‫‪TransmissionEdit‬‬

‫‪wishbone suspension at the front and‬‬

‫‪traditional manual option, making this‬‬

‫‪a multi-link set-up at the rear, coupled‬‬

‫‪the second road-car after the Enzo not‬‬

‫‪EngineEdit‬‬

‫‪with E-Diff and F1-Trac traction control‬‬

‫‪to be offered with Ferrari’s classic gated‬‬

‫‪The 458 Italia is powered by a 4,499 cc‬‬

‫‪systems, designed to improve the car’s‬‬

‫‪manual.‬‬

‫‪(4.499 L; 274.5 cu in) V8 engine derived‬‬

‫‪cornering and longitudinal acceleration by‬‬

‫‪The 458 is powered by a direct-injected‬‬

‫‪from a shared Ferrari/Maserati design,‬‬

‫‪32% compared to its predecessors.‬‬

‫‪4.5 litre aluminium V8, pumping out 562‬‬

‫‪producing 570 PS (420 kW; 560 hp) at‬‬

‫‪horsepower and 398 lb-ft of torque. The‬‬

‫‪9,000 rpm and 540 N·m (400 lb·ft) at‬‬

‫‪redline is pegged at a lofty 9,000 rpm.‬‬

‫‪6,000 rpm with 80% torque available at‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 28‬‬


‫ لقد شهدت هذه‬:‫بيونس أيريس‬ ‫المدينة األرجنتينية مرحلة تحول هائل‬ .2001 ‫منذ أزمتها االقتصادية في عام‬ ‫وتزخر المدينة بالعديد من أماكن الجذب‬ ‫ بما في ذلك المطاعم‬،‫السياحي‬ ،‫الفاخرة‬ ‫وغرف التذوق؛ حيث يمكنك تذوق أنواع‬ ،‫المشروبات كافة‬ ‫وكذلك اإلقامة في الفنادق الصغيرة أو‬ ‫ وهي ُتعد بعضاً من أحدث‬،‫فنادق البوتيكات‬ ‫الخبرات في الكالسيكيات الجديدة بالعاصمة‬ .‫األرجنتينية‬

‫روما‬

‫بيونس أيريس‬

‫هذه هي المدينة الخالدة حقاً؛ بما‬:‫روما‬ ،‫لديها من تراث تاريخي ضخم‬ ‫تباهي به جنباً إلى جنب مع المعالم‬ ‫ من قبيل متحف آرا‬،‫السياحية الحديثة‬ ،2006 ‫باسيس الذي اف ُتتح في ربيع عام‬ ‫وصممه المهندس المعماري العالمي‬ ‫ ومتحف ماكسي الذي‬،‫ريتشارد ماير‬ ،‫صمه المهندس زاها حديد‬ ‫وهو المتحف الذي يجسد التناقض مع‬ .‫األساليب الفنية الكالسيكية‬ ‫كل هذا ال يعني أن نتوقف عن التدفق إلى‬ ،‫شوارع روما المزدحمة بسكانها وزائريها‬ ‫أو الكف عن مشاهدة أطاللها القديمة‬ ‫ومطاعمها الفاخرة الشهيرة بما تقدمه من‬ .‫أنواع البيتزا الشهية‬

Hyderabad Hyderabad was once the capital of a filthy-rich princely state. After India’s independence, the palaces and pleasure gardens were sold off, built over and looted, and you had to be really sharp to see the city’s beauty. But several palaces in Hyderabad’s Old City have recently been refurbished, including Falaknuma Palace, a seven-star hotel that was skilfully restored by the Taj Group and is now an exceedingly plush time capsule.

Londonderry/Derry Londonderry/Derry is the UK City of Culture 2013, which means this vibrant, historic walled city is undergoing a renaissance. The year will see a wealth of cultural events, including the 10-day All Ireland Fleadh, the world’s biggest Irish festival and it also plays host to the always-controversial Turner Prize. The city will buzz throughout the year with hundreds of other events, from pageants to music to contemporary dance. Derry also hosts lots of regular festivals, such as the Jazz Festival and Earhart Festival (in 2013 celebrating 80 years since American aviation pioneer Amelia Earhart landed here), celebrations for which will all be cranked up a notch.

Shanghai

Corfu

www.kioskmagazine.net 24


‫ يمكن‬،‫ أو باألحرى مدينة النور‬،‫وفي باريس‬ ،”‫للمرء االستمتاع بالخبز الفرنسي “الباجيت‬ ‫ومشاهدة المعارض والمحال األنيقة والمطاعم‬ ‫ فضال ً عن أجواء‬،‫التي تقدم المشروبات اللذيذة‬ ‫الرومانسية التي يوفرها نهر السين‬

‫مدريد‬

‫باريس‬

‫ ما يزيد على ثالثة ماليين‬:‫مدريد‬ ‫مسافر يتدفقون على العاصمة اإلسبانية‬ ‫كل عام؛ لالستمتاع بمشاهدة األعمال الفنية‬ ،‫التي يضمها متحف برادو الشهير‬ ‫والتجول في حديقة بارك ديل ريتيرو التي تقع‬ ،ً‫ فدانا‬350 ‫على مساحة‬ ‫أو تناول الوجبات الشهية في مطاعم تاباس‬ .‫الراقية‬

Luxury KIOSK

Best in

Travel 2013

San Francisco

Famous for hills, earthquakes and a penchant for liberal politics, San Francisco continues to attract kindred spirits, eagerly embracing all newcomers to the bosom of its cultural mélange. If you need an extra incentive to get yourself to San Francisco, the city has an ace up its sleeve – the 34th America’s Cup is coming to fog city in 2013, and big changes and upgrades are afoot all along San Francisco’s heaving waterfront.

‫كشك الرفاهية‬

‫ هل من سبب ال يدعوك إلى‬:‫باريس‬ ‫أن تفخر بوضع خاتم تأشيرة الدخول إلى‬ ‫باريس على جواز سفرك؟‬

Amsterdam

San Francisco

Amsterdam

Amsterdam always cast a spell on travellers, but the party ramps up big-time in 2013, when more anniversaries than you can shake a herring at coincide. The famed canal ring turns 400 years old. It’s Vincent van Gogh’s 160th birthday and the 40th for his colour-swirled museum. The Rijksmuseum re-opens after a 10year renovation. The Royal Concertgebouw Orchestra – often considered the world’s best – blows out 125 candles.

www.kioskmagazine.net 22


‫لذا خيال األطفال طبيعي‪ ،‬فهو ما يفعله‬ ‫الكتاب طوال الوقت‪.‬‬ ‫لذا من الغريب أن يقلق اآلباء عندما يمتلك‬ ‫أطفالهم خياال واسعا‪ ،‬فما يفعله األطفال‬ ‫هو ما نفعله نحن‪ ،‬ألننا نحكي لهم حكايات‬ ‫تمزج الحقيقة والخيال‪ ،‬ونقرأ لهم قصصا‬ ‫“قبل النوم” بدون أن نوضح أنها ليست‬ ‫حقيقية‪.‬‬ ‫لكن متى يكون المؤشر سلبيا؟‬ ‫‪When it is a bad sign???..‬‬ ‫أوال ً ‪ :‬عندما تستمر مخيلة الطفل الواسعة‬ ‫لما بعد سن ال ‪ ، 10‬أو في حالة وجود‬ ‫صعوبة في التواصل مع اآلخرين وهنا يمكن‬ ‫استشارة عالم نفسي أو اسأل نفسك‬ ‫ببساطة عما يحاول تجنبه واقعياً‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬عندما تأخذ تخيالت األطفال مكاناً‬ ‫حقيقياً على أرض الواقع‪ ،‬حيث يرى ‪Nevue‬‬ ‫أنه ليس أمرأ مفضال ً ‪ ،‬مثل قيام أحد األطفال‬ ‫بسكب الحليب كل صباح لقطته الوهمية‪.‬‬ ‫والحل هو أال تقلل من شأن الطفل‬ ‫وتشجعه على لعبته مع تقليل واقعيتها‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬عندما يخلق الطفل األكاذيب عن‬ ‫ناس حقيقيين‪ ،‬ويؤكد ‪ Neveu‬أنه أمر‬ ‫يستحق االنتباه الشديد لما يحاول الطفل‬

‫اإلشارة إليه‪ ،‬لذا ابحث عما وراء الكذبة ‪Lies‬‬ ‫‪always mean something.‬‬ ‫فمثال يحكي العالم والمحلل النفسي‬ ‫‪ Danielle Dalloz‬أن طفلة صغيرة قضت الصيف‬ ‫في سفر والديها وقد بللت سريرها وعندما‬ ‫سئلت عما حدث قالت أنه خطأ ساعي البريد‬ ‫وكانت العالقة أنها كانت مستاءة من سفر‬ ‫والديها وعدم استطاعتها التواصل معهما إال‬ ‫من خالل البريد‪.‬‬

‫يظن األطفال أن الحيوانات واأللعاب على‬ ‫قيد الحياة ويمكنها التحدث معهم‬ ‫وتظهر هذه االستماالت في أفالم‬ ‫‪. Disney‬‬ ‫من الغريب أن يقلق اآلباء عندما يمتلك‬ ‫أطفالهم خياال واسعا فما يفعله األطفال‬ ‫هو ما نفعله نحن‪...‬‬

‫إذاً‪ ،‬فلماذا يختلق األطفال‬ ‫الحكايات‪..‬‬ ‫قد يتعلق ما يختلقه األطفال بمخاوف آبائهم‬ ‫وليس مخاوفهم‪ ،‬فوجود الصديق الخيالي‬ ‫مطمئن للطفل وكذلك لآلباء‪ .‬حيث الحظ‬ ‫‪ Neveu‬اختالق فتاة ‪ 4‬سنوات لصديقة‬ ‫وهمية في أول يوم دراسي وعندما تحدثت‬ ‫معها والدتها اتضح أنها كانت تفعل ذلك‬ ‫لقلق والدتها أن تكون وحيدة في المدرسة‬ ‫وعندما توقفت األم عن قلقها استبدلت‬ ‫صديقتها الخيالية بأخرى حقيقية‪.‬‬ ‫يكون المؤشر سلبيا عندما تستمر مخيلة‬ ‫الطفل الواسعة لما بعد سن ال‬ ‫‪ 10‬او عندما تأخذ تخيالته مكاناً حقيقياً‬ ‫على أرض الواقع أو عندما يخلق الطفل‬ ‫األكاذيب عن ناس حقيقين‬

‫‪I think when you‬‬ ‫‪present the idea‬‬ ‫‪of imagination‬‬ ‫‪to parents, they‬‬ ‫‪are generally in‬‬ ‫‪favor of it‬‬

‫‪1. Unpuppets.‬‬ ‫‪2. Wacky photos.‬‬ ‫‪3. Nature story.‬‬ ‫‪4. Big box.‬‬ ‫‪5. Fold-a-creature.‬‬ ‫‪6. Art tales.‬‬ ‫‪7. Junk-drawer game.‬‬ ‫‪8. Brush-less painting.‬‬ ‫‪9. Reinventing the solar system.‬‬ ‫‪10. Hidden stories.‬‬

‫‪www.kioskmagazine.net 20‬‬

‫‪Make art.‬‬ ‫‪Use natural or generic materials.‬‬ ‫‪Foster a sense of inner space.‬‬

‫‪leaders, too, benefit from being creative,‬‬ ‫‪which lets them see things in new ways‬‬ ‫‪and find solutions to problems others‬‬ ‫‪might miss. That kind of problem-solving‬‬

‫‪Activities:‬‬

‫‪and innovative thinking begins with the‬‬

‫‪Once you are armed with the above tools,‬‬

‫‪power of imagination.‬‬

‫‪try these 10 activities. Consider them a‬‬

‫‪So how do we inspire this power in our‬‬

‫‪stepping-stone -- you can do as many‬‬

‫‪children? Start with these fundamentals‬‬

‫‪things to foster your child’s imagination as‬‬

‫‪in mind.‬‬

‫‪your own imagination can dream up.‬‬

‫‪The Basics‬‬ ‫‪Tell stories.‬‬


..‫أصدقاء وهميون قصص خيالية وألعاب على قيد الحياة‬ ...‫لماذا يحبون إختالق القصص الخيالية؟‬ Made up Stories.. ‫قصص مختلقة‬ ‫ أن ثلثي األطفال تقريباً من‬Neveu ‫يرى‬ ‫عامين ونصف إلى سبعة أعوام يمرون‬ ‫ وهي مرحلة مهمة‬..‫بمرحلة اختالق القصص‬ ‫ أشهر‬9 ‫ إلى‬7 ‫ حيث أن الرضيع من‬،‫للنمو‬ ‫ وال‬،‫ال يملك الوعي بذاته واستقاللية كيانه‬ ‫يتمكن من الفصل بين العالمين الواقعي‬ ‫وخطوة بخطوة ينفصل الطفل عن‬.‫والخيالي‬ ‫ ويأخذه األمر إلى‬،‫والدته ويبدأ في إدراك العالم‬ ‫ أعوام إلى أن يدرك الفرق بين ما هو حقيقي‬7 .‫وما هو وهمي‬

Worried parents... ‫آباء قلقون‬ ‫ أن المخيلة الواسعة عادة ما‬Neveu ‫تجد‬ ‫تكون عالمة على تفتح الطفل ومصدرا‬ ،‫للراحة وال تعبر عن وجود أية مشاكل نفسية‬ ‫كما أنها مرحلة مهمة في عملية تكوين‬ ‫ كما أن سرد حكاياته المختلفة‬،‫الذات‬ .‫يساعده على التمييز بين الوهم والواقع‬

Alive toys... ‫ألعاب على قيد الحياة‬ ‫يظن األطفال أن الحيوانات واأللعاب واقعية‬ ‫وعلى قيد الحياة كما يمكنها التحدث‬ ‫ وتظهر هذه االستماالت في أفالم‬،‫معهم‬ ‫ أو فيلم‬Bambi ‫ المختلفة مثل‬Disney ‫ وهو أمر‬، Lewis Carroll’s white rabbit .‫عادي حتى يبلغوا سن السابعة‬

‫يمكن لألطفال أن يكونوا خياليين سواء‬ ،‫اخترعوا صديقا خياليا أو حكاية طويلة‬ ‫لكن هل يجب علينا أن نستمتع أم نقلق؟‬ ‫نفكر بها كمرحلة؟ أم نكون في رهبة‬ ‫من هذه التخيالت ونبحث عن المعاني‬ ...‫المستترة؟‬ ‫فقد يقوم الطفل باختراع أخ له خيالي به‬ ‫كل الصفات الجميلة والتي لم يجدها في‬ ‫ فعالم األطفال‬،‫أخيه الحقيقي المزعج‬ ‫الخاص بهم مليء باألشياء غير الواقعية‬ ‫ من األصدقاء الوهميين‬،‫والتي يؤمنون بها‬ ‫الذين يتبادلون معاً الحلوى واأللعاب‬ ‫التي تصبح على قيد الحياة والبطانية‬ ‫ إذاً فهل‬...‫اآلمنة التي تحكي لهم األسرار‬ ..‫أطفالنا مخادعون أم شعراء متدربون؟‬ ،‫يشاركنا في حقيقة عالمهم الخيالي‬ .Neveu Pascal ‫المحلل النفسي‬

Relationship KIOSK

Tales or lies‫؟‬... ‫قصة أم أكذوبة؟‬ ‫يمكن لألطفال أن تنتقل بسالسة من اإلخبار‬ ‫ لكن هناك بعدا‬،‫بحكاية إلى خلق أكذوبة‬ ‫آخر لهذه األكاذيب التي يسعون بها لإلفالت‬ .‫من المواقف الحرجة أو العقاب‬ ‫ أن الحل األفضل لآلباء‬Neveu ‫حيث تؤكد‬ ‫هو أال يتهموهم بالكذب مباشرة إنما‬ ‫من خالل التفسير لهم لماذا ال يصدق أحد‬ ‫ فببساطة إن لم تنجح أكذوبة‬.‫قصتهم‬ .‫الطفل سيتوقف عن اختالقها‬

10 Easy Ways to Fire Your Child’s Imagination Imagination: The very word seems to sparkle with possibility, and brings to mind a childlike energy and spontaneity that most of us know we should try to attain more often, even if we don’t always know how.

‫كشك العالقات‬

..‫األطفال والخيال‬

“I think when you present the idea of

secure adult.

imagination to parents, they are generally

“Imagination allows children to de-

in favor of it,” says Thomas Armstrong,

velop forces of creativity,” says Eugene

author of Awakening Your Child’s Natural

Schwartz, director of teacher-education

Genius ($15, J.P. Tarcher). “Yet when you

programs at Sunbridge College, which

probe a little deeper and center in on how

trains teachers specifically for Waldorf

much time parents and teachers wish to

Schools -- schools known for their

allocate to imagination in the schools, you

systematic nurturing of imagination and

As parents, we know we should foster

find a very different attitude.” Of course,

creativity in children from kindergarten

our children’s imaginations -- but our

imagination is something we should all

through twelfth grade. “And that means

busy lives often don’t seem to have

favor. Child-development experts unani-

as adults they are going to be creative

a place for creativity that isn’t tied

mously celebrate the benefits of a healthy

individuals.”

to productivity. Schools, too, don’t

imagination. A child with a good imagina-

know how to tackle the not-so-tangible

tion is happier and more alert, better able

Being a creative adult doesn’t neces-

subject.

to cope with life’s twists and turns, and

sarily mean you’re a painter or sculptor,

more likely to grow into a well-adjusted,

Schwartz adds. CEOs and political www.kioskmagazine.net 18


‫قرية سراواك‬ ‫الثقافية‬

‫قرية سراواك الثقافية‬

‫تغادر من أمام فندق هوليداي إن بمدينة كوتشينج‬ ‫ ظه ًرا وتعود في‬12:30‫ صباحًا و‬9 ‫في تمام الساعة‬ ً ‫ ويمكن بدال‬.ً‫ مساء‬5:30‫ ظه ًرا و‬1:45 ‫تمام الساعة‬ ‫من ذلك ركوب سيارة أجرة أو تأجير سيارة خاصة‬ ‫جدير بالذكر أن طرق الوصول إلى‬ ،‫على مدار اليوم‬ ٌ .‫القرية سهلة ومريحة ومباشرة دون أي تعقيدات‬

‫بمن يتم االتصال‬ Sarawak Cultural Village : ‫العنوان‬ Pantai Damai, Santubong, P.O.Box 2632, 93752 Kuching, Sarawak, Malaysia. www.scv.com.my

S arawak Cultural Village Known as the ‘Living Museum’, the Cultural Village was set up to preserve and showcase Sarawak’s cultural heritage. Located at Pantai Damai, Santubong, just 32km from the state capital, Kuching, it is the perfect place to get introduced to local culture and lifestyle. Sprawled across 17 acres, there are about 150 people living in the village, demonstrating traditional daily activities from Sarawak’s diverse tribes like the processing of sago and the making of handicrafts. They wear traditional costumes and also put on dances for visitors. The village residents provide information on their various traditional cultures and lifestyles. You can see replicas of buildings that represent every major ethnic group in Sarawak; longhouses of the Iban, Bidayuh and Orang Ulu, a Melanau tall-house and a Chinese farm house among others. The village also has a theatre, where you can enjoy multicultural dance performances. Besides this, there is a restaurant and handicraft shop. You can even get married at the Sarawak Cultural Village, in tradi-

‫بالقرية وبالطريقة التقليدية إليبان أو دول الماليو أو‬ .‫بيدايوه أو أورانج أولو‬ ‫ويضم البيت التقليدي المقام على أعمدة طويلة‬ ‫لقبائل إيبان العديد من الغرف المصطفة جنبًا إلى‬ ‫جنب وجميعها مفتوحة على قاعة كبيرة ُتمارس‬ ‫فيها األنشطة الترفيهية مثل النحت الخشبي ونسج‬ .‫السالل‬ ‫يدعى الزوار عاد ًة لحضور الحفالت الليلية حيث يقدم‬ ‫لهم نبيذ األرز ونبيذ النخيل ويقوم بإعدادهما سكان‬ ‫ وتضم القرية عددًا من دور الضيافة التي تمنح‬.‫إيبان‬ .‫ضيوف القرية شعو ًرا بالراحة واالستجمام‬ ‫الوصول الى هنا‬ ‫السفر بالقطار‬ ،‫ال تصل المواصالت العامة إلى قرية سراواك الثقافية‬ ‫ولكن يصل إليها بدال ً من ذلك الحافلة المكوكية التي‬ tional Iban, Malay, Bidayuh or Orang Ulu style. The Iban longhouse has separate rooms placed side by side, all of which open to a long communal hall, used for leisurely activities like wood carving and basket weaving. Guests are often invited to attend nightly ceremonies and drink a potent rice wine, tuak, which the Iban make themselves. Comfortable guesthouses are also available for visitors. Getting Here By Road There’s no public transport to the Cultural

‫تعرف هذه القرية أيضًا باسم «المتحف‬ ‫الحي» حيث كان الغرض من إنشائها هو‬ .‫الحفاظ على تراث سراواك الثقافي ونشره‬ ‫فقرية سراواك الثقافية الواقعة في بانتاي‬ ‫ كيلو مت ًرا فقط‬32 ‫داماي في سانتوبونج تبعد‬ ‫عن العاصمة كوتشينج وتعد هي المكان األمثل‬ ‫للتعرف على الثقافة المحلية للوالية ونمط الحياة‬ .‫بها‬ ‫يعيش في هذه القرية التي تمتد على مساحة‬ ‫ شخصًا يمارسون‬150 ‫ فدانًا ما يقرب من‬17 ‫بشكل يومي األنشطة التقليدية المستوحاة‬ ‫من قبائل سراواك مثل إعداد دقيق نخل الساغو‬ ‫ كما أنهم يرتدون‬.‫النشوي واألعمال اليدوية الرائعة‬ ‫األزياء التقليدية ويعرضون للسياح بعض الرقصات‬ .‫الفلكلورية‬ ‫ويعمل أهل هذه القرية على نشر ثقافاتهم‬ ‫ ويمكنك‬.‫وعاداتهم المختلفة وكذلك أنماط حياتهم‬ ‫مشاهدة نماذج مختلفة من المنشآت التي تمثل‬ ‫ إضافة‬،‫كافة المجموعات العرقية في سراواك‬ ‫إلى زيارة المساكن التقليدية الممتدة والمتراصة‬ ‫) والمقامة على أعمدة خشبية‬Longhouses( ‫ وتعيش بهذه المساكن جماعات مختلفة من‬.‫طويلة‬ ‫ وهناك أيضًا بإمكانك‬.‫ إيبان وبيدايوه وأورانج أولو‬:‫بينها‬ ‫رؤية منزل ميالناو طويل وغير ذلك الكثير من المعالم‬ .‫الجذابة‬ ‫ويمكنك الذهاب إلى المسرح الموجود بالقرية‬ ‫لمشاهدة الرقصات الفلكلورية التي تعكس ثقافة‬ ‫ هذا إلى جانب المطعم ومتجر المنتجات‬.‫الوالية‬ ‫ وللراغبين في إقامة حفالت الزفاف‬.‫اليدوية هناك‬ Village, but a shuttle bus leaves the Holiday Inn Kuching at 9 am and 12.30 pm, returning at 1.45 pm and 5.30 pm. Alternatively, you could charter a taxi for the day or hire a car. The road connection is excellent and the directions are easy.

Who To Contact Sarawak Cultural Village Address: Pantai Damai, Santubong, P.O.Box 2632, 93752 Kuching, Sarawak, Malaysia. www.scv.com.my

Sarawak Cultural Village

www.kioskmagazine.net 16


‫مسجد توانكو ميزان زين العابدين‬

‫السيارة‬ ‫من األفضل لك أن تعلم أنه صراح ًة استقالل حافلة‬ ‫عامة للتوجه من وإلى بوتراجايا سيكون وسيلة‬ ‫ وذلك خصوصًا إذا كنت تقيم‬،‫تنقل غير عملية بالمرة‬ ‫ فأنسب وسيلة‬،‫ لذا‬.‫في أقصى مدينة كوااللمبور‬ ‫الستكشاف أفضل معالم بوتراجايا تكون من خالل‬ .‫استئجار سيارة خاصة أو سيارة أجرة لمدة يوم‬ ‫بمن يتم االتصال‬ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia No.25 Jln Tunku Abd. Rahman Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya, Wilayah Persekutuan, Malaysia 03 88804300 : Tel 03 88901614 :Fax www.masjidtuankumizan.gov.my admin@masjidtuankumizan.gov.my

T

uanku Mizan Zainal Abidin Mosque

One of my favourite buildings in Malaysia is the Tuanku Mizan Zainal Abidin Mosque – also known as the Iron Mosque due to its stainless-steel clad structure. It’s a very modern building located in the administrative capital, Putrajaya, that still manages to integrate traditional culture and religious cues into its design. These, together with its scale, location on the Putrajaya lakefront and sight lines, make it quite a spectacular building. Iron Mosque is the second principal mosque in Putrajaya, after Putra Mosque. It is located in Putrajaya’s Precinct 3, opposite the Palace of Justice.The mosque was built to cater to approximately 24,000 residents including the government servants working around the city center. Tuanku Mizan Zainal Abidin Mosque’s area is twice that of Putra Mosque, which is located 2.2 kilometers north.The path towards the mosque crosses a skyway known as the Kiblat Walk which stretches ‎an area of 13,639 m². This skyway contains landscaping adapted from the ancient castles ‎of Alhambra. The interior is decorated with Al-Asmaul-Husna calligraphy of ‎the Thuluthvariation. The entrance to the main prayer hall is adorned with verse 80 ‎of Sura Al-Isra from the Qur’an. ‎There is

- ‫ بوتراجايا‬- ‫ كوميوتر سيردانج‬- ‫طريق سينار كوتا‬ ‫ فيما تمر الحافلة سيبانج أو ميني باص‬.‫سيبرجايا‬ ‫ عبر طريق سيبانج‬536B ‫) رقم‬Sepang Omnibus( .‫ ساعات‬3 ‫ بوتراجايا كل‬- ‫ سيبرجايا‬- ‫ دينكل‬- ‫ بانتينج‬‫) على طريق‬131 ‫ بانتينج (رقم‬- ‫وتمر الحافلة كيالنج‬ ‫ بوتراجايا كل‬- ‫ سيبرجايا‬- ‫ دينكيل‬- ‫بانتينج‬- ‫كيالنج‬ Sum( ‫ وتمر الحافلة سام أو ميني باص‬.‫ساعتين‬ ‫ من محطة حافالت كاجانج ومن‬186 ‫) رقم‬Omnibus 2 - 1 ‫ بوتراجايا ومن سيبرجايا كل‬- ‫طريق يونيتن‬ ‫ وتتوفر خدمات النقل الداخلي بالحافالت «نادي‬.‫ساعة‬ ‫ سنت‬50 ‫) في بوتراجايا بسعر‬Nadi Putra( »‫بوترا‬ .‫ماليزي للجولة‬ ‫القطار‬ ‫) المتجه‬ERL( ‫يمكنك استقالل القطار السريع‬ ‫إلى مطار كوااللمبور الدولي من محطة كوااللمبور‬ :‫ مسار خط القطار السريع‬.)KL Sentral( ‫سنترال‬ / ‫ بندار تاسيك بوتراجايا‬/ ‫طريق كوااللمبور سنترال‬ .‫ مطار كوااللمبور الدولي‬/ ‫ ساالك تينجي‬/ ‫سيبرجايا‬ ‫ تنطلق القطارات كل نصف ساعة (في‬:‫حركة القطارات‬ . )‫أوقات الذروة)؛ وكل ساعة (في غير أوقات الذروة‬

‫مسجد توانكو‬ ‫ميزانزينالعابدين‬ ‫يعد مسجد ميزان زين العابدين من أحد أجمل‬ ‫المساجد المميزة في ماليزيا و المعروف‬ ‫ايضا بإسم مسجد الحديد نظراً لهيكل الفوالذ‬ ً‫المغظي للمسجد حيث أن جدران المسجد ايضا‬ ‫تحتوي على ما يزيد عن سبعين بالمئة من مادة‬ . ‫الحديد والباقي من األسمنت‬ ‫يقع مسجد ميزان زين العابدين في مدينه بوترا جايا‬ ‫العاصمه اإلدارية التي تدمج بين الثقافة التقليدية بها‬ ‫مع العظمة الدينية في تصميمها وعلى اطاللة رائعة‬ ‫ مسجد الفوالذ هو المسجد‬.‫على بحيرة بوتراجايا‬ ‫ حيث يقع‬, ‫الثاني في بوتراجايا بعد مسجد بوترا‬ ‫ و صمم المسجد ليتسع‬, ‫مقابل تماماً لقصر العدل‬ ‫ شخص منهم السكان في تلك‬24000 ‫لما يقارب‬ ‫المنطقة باإلضافة لموظفي الحكومه العاملين هناك‬ ‫ متر مربع‬13639 ‫حيث يمتد المسجد على مساحة‬ ‫وقد تم بناء هذا المسجد بنظام معماري مميز بأرضية‬ ‫مقاربة لسطح الماء و بنوافذ شبكية مميزة تسمح‬ ‫للتيارات الهواية بالمرور الى المسجد وبدون الحاجة‬ ‫ وقد تم تزيين المداخل‬.‫الى اجهزة التكييف او المراوح‬ ‫وقاعات الصالة بآيات من القرآن الكريم و يحتوي محراب‬ ‫ متر‬13 ‫المسجد على لوحة من الزجاج على طول‬ ‫مستوردة من ألمانيا منقوش عليها آيات من سورة‬ ‫البقرة و سورة ابراهيم و قد صممت جدران المحراب‬ ‫ ويقوم بخلق وهم‬، ‫بحيث ينعكس أي ضوء من خاللها‬ . ‫بأن اآليات تطفو على الهواء‬ ‫الوصول الى هنا‬ ‫الحافلة‬ ‫) رقم‬Cityliner( ‫يمكن استقالل الحافلة سيتي الينر‬ ‫ وتقطع هذه الحافلة‬،‫ دقيقة‬20 ‫ والتي تقلع كل‬868

a mihrab wall made of 13-meter-high glass panel imported from Germany inscribed ‎with two verses from Sura Al-Baqarah on the right and Sura Ibrahim on the left. The mihrab ‎wall is designed so that no light will be reflected, creating an illusion that the verses are ‎floating on air. Getting Here

By Train

By Bus

By Car The most convenient way to get there is to hire a car or a taxi for the day to better explore Putrajaya.

Parkmay (Cityliner No. 868) comes every 20 minutes. The route is Sinar Kota-Komuter Serdang-Putrajaya-Cyberjaya. Sepang Omnibus (No. 536B) goes through Sepang-BantingDengkil-Cyberjaya-Putrajaya every 3 hours. Kelang-Banting Bus (No.131) follows KelangBanting- Dengkil-Cyberjaya-Putrajaya route every 2 hours. Sum Omnibus (No. 186) from Kajang Terminal Bus, UNITEN- Putrajaya and Cyberjaya runs every 1 - 2 hours. (Putrajaya Internal Nadi Putra bus services are available at 50 sen per ride).

Catch the ERL train towards the KLIA airport from KL’s Sentral station. Express Rail Link (ERL) Route: KL Sentral/Bandar Tasik Putrajaya/Cyberjaya/Salak Tinggi/KLIA Frequency : every half hour (peak hours)every hour (off peak hours).

Who To Contact Jabatan Kemajuan Islam Malaysia No.25 Jln Tunku Abd. Rahman Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya, Wilayah Persekutuan, Malaysia Tel : 03 88804300 Fax : 03 88901614 www.masjidtuankumizan.gov.my admin@masjidtuankumizan.gov.my

Tu a n k u M i z a n Z a i n a l A b i d i n M o s q u e

www.kioskmagazine.net 14


‫هضبة فريزر‬

‫هضبة فريزر‬

‫ علمًا‬،)‫جاالن كواال كوبو بارو (طريق كواال كوبو بارو‬ ‫بأن طريق الذهاب إلى الهضبة والذي يصل طوله‬ ‫إلى ثمانية كيلو مترات طريق يتم إدارته من قبل‬ ‫ مسا ًء‬7:00 ‫ صباحًا وحتى‬6:30 ‫المرور من الساعة‬ ‫ القيادة الذاتية عبر ترانوم‬.‫حرصًا على سالمة الزوار‬ ‫ سيتسنى لك التمتع‬.‫إلى تراس إلى بوكيت فريزر‬ )‫باألكشاك التي تعرض فواكه الدوريان (الموسمية‬ ‫على طول هذا الطريق مما قد يتيح لك فرصة تذوق‬ .‫فاكهة الدوريان الشهيرة‬

.‫فصائل الطيور في مسارات المنتجع‬ ‫يمكنك أيضًا التمتع بالعديد من أنشطة االسترخاء‬ ‫ يمكنك التمتع‬،ً‫ فمثال‬،‫على سطح هضبة فريزر‬ ‫بممارسة لعبة الجولف في نادي الجولف بهضبة‬ ‫فريزر أو الذهاب لممارسة هواية الصيد (فقط‬ ‫اإلمساك بالصيد وتحريره) والتمتع بركوب قارب وسط‬ ‫ أو التجول وسط العديد من‬،‫أمواج مياه أالنز ووتر‬ ‫الحدائق والمتنزهات التي تنعم بالزهور الجميلة أو‬ ‫التمتع بقطرات الماء المتناثرة في مساقط مياه جرياو‬ .‫الثلجية‬

‫بمن يتم االتصال‬

‫الوصول الى هنا‬

Tourism Malaysia Pahang ‫العنوان‬: Lot G01, Bangunan Mahkota Square, Jalan Mahkota, 25000 Kuantan, Pahang +609-517 7111 / 112 :‫الهاتف‬ +609-517 7114 :‫الفاكس‬

‫السفر بالقطار‬

Fraser’s Hill

Sitting pretty amidst the Pahang rainforest is the little hamlet of Fraser’s Hill. At 1,524 metres above sea level, this highlands resort is a naturalist’s paradise that boasts innumerable plant, bird and animal species. This place is popular for those who are interested in nature-based pursuits such as trekking, bird watching, horse riding, fishing and camping. Access to Fraser’s Hill is only possible by road via The Gap at the base of the resort. Once through The Gap and into Fraser’s Hill, you will feel as though you have gone back in time. Fraser’s Hill is akin to a little Scottish village with granite coloured mock Tudor buildings dotting the landscape. The town is relatively small, with much of the activity centred on a market square dominated by a little clock tower. Most of the town’s amenities are housed in colonial styled buildings Considered one of Malaysia’s premier locations for bird-watching, this hill resort hosts the annual Fraser’s Hill International Bird Race. This bird-watching competition requires watchers to race against time in spotting as many bird species as possible within the resort’s routes. You can indulge in

www.kioskmagazine.net 15

‫خدمات االنتقال بالقطار متاحة من كوااللمبور إلى‬ ‫ والتي منها يمكنك استقالل سيارة‬،‫كواال كوبو بهارو‬ .‫أجرة للذهاب إلى هضبة فريزر‬ ‫الطريق برً ا‬ ‫يوجد طريق وحيد االتجاه للذهاب إلى الهضبة من‬ many relaxing activities at Fraser’s Hill. Play a game of golf at the Fraser’s Hill Golf Club or go fishing (only for catch and release) and boating at Allans’ Water, stroll along the many beautiful flower gardens and parks or have an splash in the icy cold Jeriau Waterfalls.

‫تتربع هضبة فريزر في وس غابات والية‬ ، ‫باهانج االستوائية الممطرة‬ ‫ مترًا‬1524 ‫وترتفع هذه الهضبة‬ ‫ ويعتبر‬،‫فوق مستوى سطح البحر‬ ‫هذا المنتجع جنة لعشاق الطبيعية‬ ‫لما تحوي من النباتات التي ال حصر‬ ‫ فضال ً عن العديد من أنواع‬،‫لها‬ .‫الطيور والحيوانات‬ ‫ويشتهرهذا المكان بأنه مقصد‬ ‫الراغبين في االستمتاع بممارسة‬ ‫ مثل تسلق‬،‫األنشطة الطبيعية‬ ‫األدغال ومشاهدة الطيور وركوب‬ ‫الخيل وممارسة رياضة الصيد وإقامة‬ .‫المخيمات‬ ً ‫ال يعتبر الوصول إلى هضبة فريزر متاحًا إال‬ ‫برّا بالمرور‬ ‫ فبمجرد‬،‫بـمدينة «ذا جاب» في قاعدة المنتجع‬ ‫ تشعر‬،‫عبورك المدينة ودخولك إلى هضبة فريزر‬ .‫وكأنك تعود بالزمن إلى الماضي‬ ‫تبدو هضبة فريزر كما لو كانت قرية اسكتلندية‬ ‫صغيرة يكسو سطحها اللون الجرانيتي الذي يحاكي‬ ‫ والقرية‬،‫بنايات التيودور التي تزين سطح الهضبة‬ ‫ ومع هذا فإنها تعج باألنشطة‬،‫صغيرة الحجم نسبيً ّا‬ ‫المتمركزة في ميدان السوق الذي يطل عليه‬ ‫ مع مراعاة أن معظم مرافق‬،‫برج الساعة الصغير‬ .‫المدينة تأخذ طابع المباني ذات الطراز االستعماري‬ ‫تعتبر هذه الهضبة أحد المناطق الماليزية الرئيسية‬ ‫ إذ تستضيف هذه الهضبة‬،‫للتمتع بمشاهدة الطيور‬ ‫الحدث السنوي الدولي لمسابقة الطيور بهضبة‬ ‫ ومشاهدة منافسة الطيورهذه ُتحتم على‬،‫فريزر‬ ‫المشاهدين أن يكونوا في صراع مع الزمن؛ حتى‬ ‫يتسنى لهم تحديد أكبر عدد يمكنهم تحديده من‬ up to the hill. The eight-kilometre drive up the hill is a winding one but traffic is controlled from 6.30 am to 7 pm for visitors’ safety. Self drive via Bentong - Tranum - Tras - Bukit Fraser. Through this route, you will see many durian stalls (seasonal) along the way and may experience the delicacy of the famous Durian Raub.

Getting Here By Rail

Who To Contact

Commuter train services are available from Kuala Lumpur to Kuala Kubu Bharu. From Kuala Kubu Baru take taxi to go to Fraser’s Hill.

Tourism Malaysia Pahang Address:Lot G01, Bangunan Mahkota Square, Jalan Mahkota, 25000 Kuantan, Pahang

By Road

Phone: +609-517 7111 / 112

From Jalan Kuala Kubu Baru (Kuala Kubu Baru Road), there’s a one-way road leading

Fax: +609-517 7114

F r a s e r ’s H i l l


‫ في والية جوهور في‬, ‫إفتتحت كوتا اسكندر‬ ‫ وهي اآلن من األماكن المميزة‬2009 ‫ابريل‬ ‫التي البد من زيارتها في والية‬ . ‫جوهور‬

‫كشك السیاحة‬

‫كوتا اسكندر‬ ‫جوهور‬

‫كوتا اسكندر جوهور‬

‫إن التصاميم والزخارف الداخلية‬ ‫مستوحاة من تراث حضارة الماليو‬ . ‫والتراث المغربي االندلسي األصيل‬

‫بمن يتم اإلتصال‬ ‫يمكنك االتصال بوكيل سفرك أو زيارة موقعنا للحجز‬ .‫عبر اإلنترنت‬ : ‫لمزيد من المعلومات‬ enquiries@kotaiskandar.com ‫أو اإلتصال بمركز معلومات الزوار‬ +607-290 9080/290 9081 ... ‫للحصول على معلومات أكثر تفصيال‬

K ota Iskandar Johor Kota Iskandar, Johor State Administrative Centre was opened in April 2009 and is now one of the must see places in Johor. Inspired by Moorish-Andalusian and Johor Malay designs and motifs, Kota Iskandar is Malaysia’s first Experiential Parliament where visitors through our guided tours will be allowed the chance to enter Johor’s beautiful state parliament hall and immersed in Johor’s rich culture and history while understanding the symbolisms and abstract interpretations in true style and splendour of Kota IskandarJohor’s Living Legacy.

: ‫السفر بالقطار‬ ‫يتوفر العديد من القطارات اليومية الى جوهور‬ ‫باهرو حيث ترتبط بمجموعه من المدن الرئيسية‬ ‫في الشمال بما في ذلك كوااللمبور عبر خطوط‬ ‫االكسبرس الشمالي والجنوبي حيث يمكن الوصول‬ ‫إلى مسجد السلطان ابوبكر بسهولة عبر الطريق‬ . ‫المسى بنفس االسم‬ : ‫الطريق برً ا‬ ‫يمكن الوصول إليها بسهولة من وسط مدينة جوهور‬ North-South ‫باهرو حيث تم ربطها مع جميع طرقات‬

By Rail Keretapi Tanah Melayu Berhad (Tel: 03-2267 1200) provides several train passages daily to Johor Bahru. Johor Bahru is linked to major cities in the north, including Kuala Lumpur, by the North-South Expressway (NSE). Sultan Abu Bakar Mosque is easily accessible from Jalan Abu Bakar. By Road Easily accessible from Johor Bahru city center and linked with all major expressways namely North-South Expressway

‫الوصول الى هنا‬ : ‫بواسطة الطائرة‬ : ‫الخطوط الجوية الماليزية الهاتف‬ ‫) يتوفر بها عدة رحالت يومية إلى‬1 300 88 300( ‫ أو يمكنك ايضاً السفر من خالل اير‬, ‫جوهور باهرو‬ )1 300 88 9933( : ‫آسيا الهاتف‬

and 2nd Link Expressways.25 mins from Johor Bahru – Woodlands Immigration checkpoint and only 10 mins from Tuas- G.Patah Immigration Checkpoint.

Who To Contact Contact your travel agent or visit our website for online bookings or more information about us. enquiries@kotaiskandar.com or call our Visitor Information Center +607-290 9080/290 9081 for more detailed information.

Kota Iskandar Johor

Getting Here By Plane Malaysia Airlines (Tel: 1 300 88 300) provides several daily flights to Johor Bahru. Optionally you can also use AirAsia (Tel: 1 300 88 9933) which provides daily flights from Kuala Lumpur to Johor Bahru. www.kioskmagazine.net 12

Tourism KIOSK

‫ السريعة باإلضافة ل‬Expressway ‫ دقيقة من‬25 ‫حيث تبعد‬, Expressways 2nd Link ‫جوهور باهرو _ نقطة تفتيش الهجرة (وودالند) وعشر‬ . ‫دقائق عن نقطة هجرة تواس‬

‫كوتا اسكندر هي أول برلمان تجريبي‬ ‫في ماليزيا حيث يسمح للزوار بالقيام‬ ‫بجوالت داخل قاعات البرلمان الجميلة‬ ‫برفقة المرشدين‬ ‫ حيث ان جميع القاعات مغمورة بجو من‬, ‫السياحيين‬ ‫التاريخ والثقافة الغنية التي تحكي قصص الماضي‬ ‫ضمن التفسيرات إلسلوب المعيشة القديمة لكوتا‬ . )‫اسكندر (جوهور‬


‫محــمــيــة‬ ‫غابة بــلــوم‬

‫محمية غابة بلوم‬

‫تقع المحمية بالقرب من بحيرة تيمنجور شمال‬ ‫شبه جزيرة ماليزيا (في والية بيراك) وهي‬ ‫تشغل مساحة شاسعة من األدغال الطبيعية‬ ‫والغابات البكر التي تعرف باسم بلوم فورست‬ ‫ريزيرف «‪.»Belum Forest Reserve‬‬ ‫وتعتبر هذه المحمية واحدة من أكبر المحميات البكر‬ ‫التي لم تعبث بها األيادي البشرية في شبه جزيرة‬ ‫ماليزيا‪ .‬فنجدها تعج بأنواع عديدة وفصائل متنوعة‬ ‫من الحيوانات الثديية الضخمة مثل الفيلة وحيوانات‬ ‫وحيد القرن والتابير والنمور مما يجعل من محمية‬ ‫بلوم مكانًا مميزًا للغاية‪.‬‬ ‫وتزخر هذه الغابة بثروة هائلة من الكائنات النباتية‬ ‫والحيوانية‪ ،‬فضال ً عن أن مساحات شاسعة من هذه‬ ‫المنطقة لم ُتكتشف بعد ولم تتدخل أيادي اإلنسان‬ ‫في نظامها الطبيعي‪.‬‬ ‫وتنظم العديد من شركات السياحة رحالت بصحبة‬ ‫مرشدين لبعض مناطق المحمية وتحصل على كافة‬ ‫التراخيص الالزمة للتنقالت البحرية و النهرية والبرية‬ ‫باإلضافة إلى التراخيص الضرورية لإلقامة هناك في‬ ‫مخيمات أو معسكرات‪.‬‬ ‫الوصول الى هنا‬ ‫الطريق برً ا‬ ‫تقع المحمية ناحية األجزاء الشمالية لبحيرة تيمنجور‬ ‫شمال شبه جزيرة ماليزيا (في والية بيراك) وهي‬ ‫تشغل مساحة شاسعة من األدغال الطبيعية‬ ‫والغابات البكر التي تعرف باسم بلوم فورست ريزيرف‬

‫‪Rainforest is best arranged with resort‬‬ ‫‪owners in the area.‬‬ ‫‪Who To Contact‬‬ ‫‪Belum Rainforest Office‬‬ ‫‪Phone: +605-791 6800‬‬ ‫‪www.belumresort.com‬‬

‫«‪ »Belum Forest Reserve‬وتعتبر هذه المحمية‬ ‫واحدة من أكبر المحميات البكر التي لم تعبث بها‬ ‫األيادي البشرية في بشبه جزيرة ماليزيا‪ .‬فنجدها‬ ‫تعج بأنواع عديدة وفصائل متنوعة من الحيوانات‬ ‫الثديية الضخمة مثل الفيلة وحيوانات وحيد القرن‬ ‫والتابير والنمور مما يجعل من محمية بلوم مكانًا‬ ‫مميزًا للغاية‪ .‬وتزخر هذه الغابة بثروة هائلة من‬ ‫الكائنات النباتية والحيوانية‪ ،‬فضال ً عن أن مساحات‬ ‫شاسعة من هذه المنطقة لم ُتكتشف بعد ولم‬ ‫تتدخل أيادي اإلنسان في نظامها الطبيعي‪.‬‬ ‫وتنظم العديد من شركات السياحة رحالت بصحبة‬

‫‪towards Ipoh. Passing Ipoh, take the‬‬ ‫‪Kuala Kangsar exit, and head towards‬‬ ‫‪Gerik. Take route 4, which is the East‬‬‫‪West expressway. This will take you to‬‬ ‫‪Pulau Banding, the jumping off point for‬‬ ‫‪your adventure. The journey from KL is‬‬ ‫‪about 5 1/2 hours. Admission to Belum‬‬

‫‪Belum Forest Reserve‬‬

‫بمرشدين لبعض مناطق المحمية وتحصل على كافة‬ ‫التراخيص الالزمة للتنقل بحرية نه ًرا وب ًرا باإلضافة‬ ‫إلى التراخيص الضرورية لإلقامة هناك في مخيمات‬ ‫أو معسكرات‪.‬‬ ‫بمن يتم االتصال‬ ‫‪Belum Rainforest Office‬‬ ‫الهاتف‪+605-791 6800 :‬‬ ‫ضل بزيارة الموقع اإللكتروني‬ ‫تف ٌ‬ ‫‪www.belumresort.com‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪elum‬‬ ‫‪Forest Reserve‬‬ ‫‪Towards the northern parts of Lake‬‬ ‫‪Temenggor, in northern Peninsula‬‬ ‫‪Malaysia (Perak state), lies a vast area‬‬ ‫‪of virgin jungle known as the Belum‬‬ ‫‪Forest Reserve.‬‬ ‫‪The area is one of the largest untouched‬‬ ‫‪forest reserves in Peninsula Malaysia.‬‬ ‫‪The presence of large mammal species‬‬ ‫‪such as elephants, rhinoceroses, tapirs‬‬ ‫‪and tigers makes Belum very special.‬‬ ‫‪This forest possesses an immense wealth‬‬ ‫‪of flora and fauna with much of the‬‬ ‫‪area still unexplored and undisturbed‬‬ ‫‪by humans. Various tour operators‬‬ ‫‪now offer guided tours to certain ar‬‬‫‪eas of the reserve and will arrange for‬‬ ‫‪the necessary permits, river and road‬‬ ‫‪transport and accommodation, which‬‬ ‫‪may include camping.‬‬ ‫‪Getting Here‬‬ ‫‪By Road‬‬ ‫‪To get there from Kuala Lumpur, take the‬‬ ‫‪North-South Expressway and head north‬‬ ‫‪www.kioskmagazine.net 13‬‬


‫سفارات الدول العربیة‬ Kingdom of Saudi Arabia 4th Floor , Wisma Chines Chamber , No 258 Jalan Ampang , 50450 KL Tel: +603 4257 9825

United Arab Emirates 1, Gerbang Ampang Hilir, Off Persiaran Ampang Hilir 55000 KL Tel: +603 4253 5221

Kuwait No 229 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Tel: +603 2141 0033

Lebanon No 56 Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 4251 6690

Kingdom Of Jordan No 2 , Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir , 55000 KL Tel: +603 4252 1268

Qatar No 113 Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 4256 5552

Sultanate Of Oman 17 Jalan Kedondong Off Jalan Ampang Hilir, 55000 KL Tel: +603 4257 7378

Iraq 2 Jalan Langgak Golf, Off Jalan Tun Razak 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 2148 0555

Algeria No 5, Jalan Mesra, Off Jalan Damai, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 2148 8159

Palestine No 63 Jalan U Thant, 55000 Kula Lumpur Tel: +603 4256 8905

Yemen 7Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 KL Tel: +603 4251 1793

Morroco Box 9, Wisma Selangor Dredging, 3rd floor, East Block, 142-b Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Tel: +603 2161 0701

Libya No 6, Jalan Madge, Off Jalan U Thant, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 2141 2112

Egypt No 12, Jalan Ru, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 KL Tel: +603 4256 8184

Sudan No 232A, Persiaran Ampang, Off Jalan Ru, 55000 Kuala Lumpur Tel: +603 42569104

Syria No.93, Jalan U Thant, 55000 Kuala Lumpur Tel: 03 4251 6364

0th Floor, Bangunan MAS, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. www.malaysiaairlines.com, www.maswings.com.my Tel: 1-300-88-3000

Suite 9-03 , 9th Floor Menara Hap Seng Letter Box No. 55, Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur www.omanair.com Tel:+603 2145 6123

79, Jalan Bukit Bintang, 55100 KL, Wilayah persekutuan, Tel: +603 2141 2676

7th Floor , UBN Tower , Jalan P.Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel:+603 2031 6033

Lot9.03.01 Level 9, Pavilion KL168 Jalan Bukit Bintang,55100 KL Tel: +603 2058 5888

Business Suite, 19A-30-1, 30th Floor, UOA Center 90 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur Tel: +60 3 2164 3031

Suite 32.2, Level 32, Menara Standard Chartered, No. 30, Jalan Sultan Ismail, 50250, Kuala Lumpur, www.etihadairways.com, Tel:+603 2687 2222

5th Floor, Menara Hap Seng, Jalan P.Ramlee, 50250, Kuala Lumpur Tel : +603 2148 7500

G. Floor, Central Plaza, No. 34, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia Website: www.qatarairways.com Tel:+603 2118 6100

Suite 03, 2nd Floor Menara Keck Seng, 203 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur Tel: +603 2145 6867

Unit C-11-2, Level 11 Block C, Megan Philleo Avenue No 12, Jalan Yap Guan Seng 50450 Kuala Lumpur Tel: +603 2166 4488

AirAsia Sales Office - Plaza Berjaya, Lot G027B, Ground Floor, Podium Block, Plaza Berjaya, No. 12 Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Tel: +603 2171 9333

KL Town Palm Beach Travel Zand Exchange Sheffield Academy Pararate Exchange Berkeley capital Miggration Miraj Holiday Travel Arabian Oud An-najwa Travel saudi Arabian Airlines Kl Tower Maju Holiday Hisham & Associates Embassy of Iran Neshat Restaurant EMS Language Center Nayeb Restaurant Mahan Air Office Iran Air Office Erican Language Centre ELEC Langauge Centre Aryaei exchange Saba Travel Eman Translation Saba School Unique Sun Consultants Trio Restaurant Las Vacas restaurant Golestan School HLC Language Center Pars Cama Migration Dr.Moein - Psychologist Cargo Office Vista Damai Condo. Gato Hair Saloon Iranzamin Exchange Tak Travel Ravadid Consultaion Mitra Translation Amiran Travel Apadana Consultaion Rayford Migration Golden Roud Travel Boston Web College Perspolis Excange Tourist Excange Parmida Exchange Kelana Parkview Condo. Ava Restaurant Marosh Restaurant Marrakesh Restaurant Castle Restaurant Sawarabina Restaurant Ipoh Mahsa College

Mahmood Supermarket Generation Language center KLMU University NLC Language Center Villa Putri condo. Bistari condo. Kakh Restaurant Marefat School X mart Supermarket Yummy Supermarket Mont Kiara & Solaris Shisha Lounge Restaurant Plaza Mont Kiara Condo. Els Laguage Center Cold Storage KOREA Hair Saloon Maneli Beauty Saloon Bamboo Restaurant Apollonia College Persia Travel The best view Restaurant Golestan Exchange Melina Sweet Tik Supermarket Laziz Restaurant Quest Travellers Pyramid Secret Restaurant In House Restaurant Hyderabad Restaurant Red Onion Restaurant TSG Secret Garden Restaurant Barlicious Restaurant 600 Fahrenheit Restaurant Amir Carpet UV café & Restaurant Language Studio Zen Soul Saloon Yummy Restaurant Serdang Vista Impiana Supermarket Vatan Supermarket Beyt Al Jedi Bakery Middle East Restaurant Pasar Mini Baghdad Raed Khaldoon Market DastarKhan Restaurant Sibil Restaurant Five Star Market Yas Restaurant Dodge Café ES Convenion Shop Ashpaz Bashi Restaurant Half-Moon Restaurant Silk Road Restaurant Niellio

Café & Restaurant Mishaltit Restaurant AL Layali Supermarket Jordana Restaurant Auliah Bistro Restaurant Papa Restaurant Sandwich Navid supermarket Pavista Restaurant Hosanna Supermarket Top supermarket Aidin Sweet Haida Road Start Sandwich Miami Restaurant Romina Beauty Saloon King of Shisha Restaurant Gossip Restaurant Naab Supermarket Juta Mines Supermarket Vesta Restaurant De Village Supermarket Once Upon a Time Resaturant Lake View Restaurant Artimis restaurant Imec Language Center Bukit Jalil Arya Super-Market Canadian pizza Shiraz supermarket Kozet Cafe Cheras TMC College Al-Aqsa Group Rojmaan Restaurant Ucsi University Rainbow Restaurant Red Apple Restaurant Canadian Pizza ATT Travel W café Restaurant My Stor Supermarket Mahmood Supermrket 12 Bar Restaurant Saffron Restaurant Caspian Restaurant Mantissa College ELC International School LEA Language Center Bangsar Bangsar Dental Clinic Mac Beauty Clinic Truffit Hair Salon Red Onion Restaurant Times Square Paradise Reyan Restaurant Bait Al Karam Oud

Maysa Veiled Arabic Cothes Spin1 Travel Bardia Travel Tiara Circle Education Babylon saloon Crystal Travel Danata Travel Sani Fala Wood Mona-Lisa Saloon Al-Diuf Travel Sany Villa Oud Berjaya Plaza Arabian oud Sun & Sand Travel Malaysia Gate Travel Planet link Dr Tour Travel Al Majd Travel Castle Restaurant Alryam Travel Ure Net Leisure Travel S & M Education Holiday villa Sayfol School Yaran Beauty salon Rozhan Travel Kojaya Condo Persia Restaurant Chines Supermarket Sahara Oasis Restaurant Ampang Point Damas Sweet VI Academy Tarbush Restaurant Language studio El Atat Supermarket Paradise Reyan Restaurant International Creativity Center Al-tayseer Supermarket Berkat madinah Store Shin sun supermarket David Kindergarden Triple A language academy Callan Language Center Al-musafir Restaurant Wadi Hadramawt Restaurant Hadramawt Restaurant Zam Zam Supermarket Yas Supermarket Ampang bouleva Condo Niki bread Sefidari travel Agency Danesh Gostar School Edu House Language

centre Carpet Design Shop Safa Restaurant Sky Blue Bird travel Rayan Kashiha School Sahar Supermarket Alborz School Asal Supermarket Homa Travel Nayeb Restaurant Parsian Exchange Alibaba Restaurant Tehran Restaurant Al-Asad Supermarket Ampang Poit Condo. Noor Dental Clinic Axis Condo. Bukit Bintang Sarafi shiraz Inter Cultural Language School NAAB RESTAURANT Mashhad Leather Store Elc Language Center Kolbeh sharghi Resataurant Impian Language Center Bait Al Sharq Oud Shawky Travel Hadramawt Restaurant Al-Amanah Tavel Moon Lovers Restaurant Al-keramat supermarket swiss Ezy travel Zahrat Al Khaleej Oud Oud Al-Anood Oud line Arab Beauty saloon Zafran Restaurant Al-Basha Restaurant Abdul-Rahman Oud Murooj Aloud Cambodia Center Oud Sarina Agarwood oud Syriana Restaurant Marosh Restaurant Chilis Restaurant Al Taibah Supermarket Tarbush Restaurant Al Halabi Restaurant Truefitt Hair Saloon Sanaa Restaurant Al-Amar restaurant Al Bayt Restaurant Basalamah Gaharu Oud Babylon Restaurant Tajin

Restaurant Al Bayt Shamy Restaurant Middle East Supermarket Mandi hadramawt restaurant Sumer restaurant Sahara Tent Restaurant Al-Tanoor Restaurant Al-Andalus Restaurant Hadramawt Palace Restaurant Al-Rawsha Restaurant Suria Wholesaler Aswaq Al-Hayat supermarket Setapak Clc Language Center Parmida Travel Agency UGA Car Rental Awsome Language Center Al-Malok Restaurant Al-Ajiad Restaurant Arabian Supermarket Elegance Barbershop Rihan Restaurant Taj Hadramawt Restaurant Layali Hadramawt Restaurant Wadi Al Nile Restaurant Al Rokn Al Arabiya Supermarket Arabic Syria supermarket Diwan Restaurant Al-Shahbaa Restaurant Gombak Al Tayseer Supermarket Tunisian Supermarket ُSaba Palace Restaurant Al Madina Supermarket Alwaleed Supermarket Khan Baba Restaurant Rawani Hadmawt Restaurant Islamic University (IIUM) Jalan Jelatek Al Sayyad Restaurant Clc Language Center Saba Restaurant Hair saloon studio Top7 Laundry El Omda Restaurant Al Jabban Supermarket Geomatika College Sunway Sunway University SLC Language Center Um University Tarbush Restaurant Al-Bustan Restaurant Sam Hadramawt Restaurant

Subang Horestco Furniture Hosanna Supermarket Nayeb Restaurant Yemen Supermarket Al-Shamia Restaurant Al-Shamia Supermarket Sinbad Restaurant Kajang Al-Taghziah Supermarket Al Abraj Restaurant Hadramawt Restaurant Ali Supermarket Halo Halo Supermarket UKM University 44 Supermarket Tarablous Supermarket Alieila Super Cyberjaya Limkokwing University Mmu University Hammurabi Restaurant Nexus International School Pizza Pizza Restaurant Sultan Restaurant Noor Al Sham Restaurant Al-Mukalla Restaurant Marhaba Restaurant La Vida Restaurant Arian Supermarket Saba Restaurant Shamana Syria Restaurant Mmu University Al-Rayan Restaurant Sana’a Restaurant Al-kabsa Restaurant Al-Baraka Restaurant AlBustan Restaurant Khayam-e-Basera Restaurant Mahan Global Sdn.Bhd Red onion Restaurant Embassies United Arab Emirates Kuwait Egypt Saudi Arabia Qatar Iran Yemen Iraq Lebanon Morocco Libya Sudan Syria


Kiosk International Magazine 29th Issue

March 2014

Global kiosk Sdn.Bhd...............

‫رئاسة التحرير‬

‫ الهیئه التحريرية‬........................ ‫صاحب االمتياز‬ ‫ حاجی غالمی‬.............................. ‫المدير العام‬

Info@kioskmagazine.net ‫كيفية االتصال بنا‬ ‫حسام کشت دار‬.......................... ‫المدير التنفيذي‬ ‫سلطان اللحام‬....................

‫مدیر التسویق‬ ‫ حسام عدرة‬.......................... ‫االبتكار واإلبداع‬ ‫ معتز نحاس‬. ‫ عدي حميدي‬.............. ‫القسم العربی‬ ‫وجيه الجندي‬ Sofia . Sam . Sarah......... ‫فريق التسويق الدولي‬

‫ ابراهيم قاسم‬..................................... ‫المصور‬ DOT GRAPHIC

‫فریق التصمیم‬

‫ زين فندي‬. ‫ إياد سلهب‬.................... ‫المشارکین‬ KIOSK International Magazine www.kioskmagazine.net Address: Global kiosk Sdn Bhd No.5, 18th Floor ,Plaza 138 , Hotel Maya Jalan Ampang, 50450 KL, Malaysia Printer: BHS Book Printing Sdn.Bhd.

‫مجلة شهریة ثقافیة منوعة مستقلة‬ A Short Cut to the Middle-Eastern World

Kiosk magazine is the only Triple-language magazine by Arabic, Persian and English Languages in Malaysia

‫ (العربیة و‬: ‫ و هی األوىل من حیث طباعتها باللغات التالية‬.‫جملة أكشاك هي جملة متنوعة غنية باملعلومات والفائدة‬ ‫ مجيع‬.‫ نسخه شهریا حيث يتم نشرها مبوجب قوانني احلكومة املاليزية‬30.000 ‫ تقوم اجمللة بطباعة‬.)‫االجنليزية و الفارسیة‬ ‫ ال یسمح بنسخ أي جزء من هذا املنشور يف‬. ‫حقوق النشر حمفوظة من قبل شبكة التنمية املستدامة العاملية أكشاك‬ ‫ التعليقات اليت أعرب عنها يف املقاالت املنشورة ليست متثل بالضرورة‬.‫أي شكل من األشكال دون إذن الناشر خطيا‬ ‫ الناشر غری مسؤول عن أي خطا او تقصري‬.‫عن أكشاك من ناحية أخرى هی تأخذكل الرعاية املناسبة لنشر اجمللة‬ ‫ ولكن یسبب تقدمي املواد الغري مرغوب فيها اخلطرعلی‬،‫ مسامهات التحرير هي موضع ترحيب‬.‫فی مضمون اإلعالنات‬ .‫ وحيق للناشر عدم حتمل أي مسؤولية عن األضرار‬.‫املرسل‬ Kiosk is an informative and advertising magazine that is published under Malaysian government laws. All rights are reserved by Global Kiosk Sdn Bhd. No part of this publication may be reproduced in any form without the publisher’s permission in writing. The Comments expressed in the articles published are not necessarily those of Global Kiosk Sdn Bhd. on the other hand every appropriate care is taken in compiling the magazine. The publisher shall be held liable for any inaccuracy, error or omission. Editorial contributions are welcome, but unsolicited materials are submitted at the sender’s risk. The publisher cannot accept any responsibility for loss or damage. Government License Number KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

Lot 17-22 & Lot 17-23, Jalan Satu ,Bersatu Industrial Park, Cheras Jaya Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia 43200

Tel: 03-21811555 Fax: 03-21811777

Advertising: 014-2650973

ads@kioskmagazine.net

KLIA‫الكشك الخاص بمجلة أكشاك في مطار‬ Kiosk International magazine is the only Triple-languages magazine in Arabic, Persian and English (Special for Middle Eastern) distributed in Malaysia as well as Iraq, United Arab Emirates, Syria, Saudi Arabia and Iran to introduce Malaysia to all the Middle Eastern people. The Only Middle Eastern magazine with dedicated booth in KLIA airport for arrival passengers. By advertisement in our magazine with 3 languages you can add the market of 1) Middle Eastern People who living in Malaysia 2) Middle Eastern Tourists 3) Middle Eastern people who read your advertisement in Middle Eastern countries in our distribution list. Kiosk is a Free Magazine distributed all around Kuala Lumpur and Selangor twice a month in more than 530 Middle-Eastern locations, with 30,000 copies per month by rate of 1) 10,000 copies in KL and Selangor which its distributed in over 530 locations such as: Hotels, Universities, Main Hospitals, Travel Agencies, Airline Offices, Embassies, Schools, Restaurants, Supermarkets, Condominiums,…etc 2) 10,000 copies in KLIA Airport Arrival Hall in Kiosk magazine counters 3) 10,000 copies in Iraq, Dubai, Syria, Saudi Arabia and Iran which its distributed in Travel agencies, Airline offices, Language centers, Embassies, Universities and so on.

KIOSK magazine in KLIA airport


FREE COPY EDITION FREE

Issue

Issue 29 | March 2014 KDN:PQ/PP1505(17559)(5)

29

Turn & Rotate the Magazine For Persian part

‫مجلة مستقلة رسمیة‬ ‫مرخصة من الحکومة المالیزیة‬

A shortcut to the Middle Eastern World

Tuank u Miza n Zainal Abidin Mosqu e

K IOSK ‫م‬ ‫حمية غابة بلوم‬

Sarawak C

‫هضبة فريزر‬

Ko ta

Is ka n

d

ar

Jo h or

ultural Vil l

)‫ االنجليزية و الفارسية‬،‫املجلة الوحیـدة بثالثة لغات (العربية‬

Triple Language Magazine (English - Arabic - Persian)

Distributed in KLIA Airport for Middle Eastern Tourist

age

Kiosk magazine #29 March 2014  

Kiosk is a triple languages Magazine distributed all around Kuala Lumpur and Selangor in more than ‎‎530 Arabic and ‎Persian locations, with...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you