Page 1

‫ד"ר רותי שטיינברג‬ ‫ייעוץ מדעי ופדגוגי‪ ,‬תכנון ועריכה‬

‫שרה הוכנר‬

‫איריס בליזובסקי‬

‫פָּ‪ö‬שׁוּט חֶ‪ë‬שְׁ‪û‬בּוֹן‬ ‫מתמטיקה לבית הספר היסודי‬ ‫הממלכתי והממלכתי דתי‬ ‫מאושר בהתאם לתכנית הלימודים החדשה‬

‫כיתה א' – ספר ראשון‬ ‫ייעוץ מתמטי‪ :‬ד"ר מיכאל קורן‬ ‫עיצוב ואיור‪ :‬אורי נאור‬ ‫תוכן העניינים‪:‬‬ ‫הכרת המספרים עד ‪. . . . . . . . . 20‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

‫חבור וחסור ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מספרים זוגיים ואי–זוגיים ‪. . . . . . . . .‬‬

‫עמוד ‪57‬‬ ‫עמוד ‪98‬‬

‫מתמטיקה וחגים ‪. . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫צורות סימטריות‪ ,‬שיקוף וחנוכה ‪. . . . . .‬‬

‫עמוד ‪112‬‬ ‫עמוד ‪116‬‬

‫חומרים נילווים לחוברת‪:‬‬ ‫ערכת עזרי למידה‪ :‬לוח ‪ ,10‬לבני יחידות‪ ,‬עשרות ומאות‪,‬‬ ‫‪ 2‬קוביות משחק‪ ,‬צורות הנדסיות‪ ,‬דפי מדבקות‪.‬‬ ‫דפי גזירה — בסוף החוברת‬

‫‪1‬‬


‫ייעוץ מדעי ופדגוגי‪ ,‬תכנון ועריכה‪ :‬ד"ר רותי שטיינברג‬ ‫כתיבה ועריכה לכיתה א'‪ :‬שרה הוכנר ואיריס בליזובסקי‬ ‫ייעוץ מתמטי‪ :‬ד"ר מיכאל קורן‬ ‫עיצוב‪ ,‬איור וביצוע גרפי‪ :‬אורי נאור‬ ‫עריכה לשונית‪ :‬רעיה חזון‬ ‫הפקה‪ :‬תמי פרמונט‬ ‫צוות הכתיבה של הסדרה "פשוט חשבון"‪:‬‬ ‫איריס בליזובסקי‪ ,‬הדסה גינת‪ ,‬שרה הוכנר‪ ,‬ד"ר רינה גפני‪ ,‬רינה חזון‪,‬‬ ‫אביבה פשחור‪ ,‬ניצה רוזנבלום ואיריס רוזנטל‬ ‫מאושר ע"י הגף לאישור ספרי לימוד‪ ,‬אישור מס' ‪2246‬‬ ‫מיום ‪ ,11.6.06‬בהתאם לתכנית הלימודים החדשה‬

‫חוברת זו היא אחת משלוש חוברות לכיתה א‪.‬‬ ‫לחוברות נלווה מדריך למורה וערכת עזרים לילדים‪.‬‬ ‫מסת"ב ‪965 517 094 2‬‬ ‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי‬ ‫אלקטרוני‪ ,‬אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה‪ .‬שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול‬ ‫בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל‪.‬‬ ‫הכנה לדפוס‪ :‬ח‪.‬ש‪ .‬חלפי בע"מ‬ ‫הפקה במפעלי כנרת‪ ,‬זמורה–ביתן‪ ,‬דביר — מוציאים לאור בע"מ‬ ‫רח' התעשייה ‪ ,10‬א"ת אור יהודה‪60212 ,‬‬

‫‪ Ù‬כל הזכויות שמורות לכנרת בית הוצאה לאור ‪2006‬‬

‫‪2‬‬


‫למורים ולהורים שלום‪,‬‬ ‫סדרת המתמטיקה "פשוט חשבון" מבססת מיומנויות יסוד בחשבון‬ ‫ומפתחת חשיבה מתמטית‪.‬‬ ‫הסדרה מתאימה לתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך והתרבות‪,‬‬ ‫וכוללת את כל התכנים הנדרשים בחשבון ובהנדסה‪.‬‬ ‫הסדרה נשענת על ידע שנצבר ממחקר ומהתנסות מוצלחת‬ ‫בבתיײַספר בארץ במשך מספר שנים‪.‬‬ ‫עקרונות לפיתוח הסדרה‪:‬‬ ‫‪ £‬הצלחת כל התלמידים‪.‬‬ ‫‪ £‬פיתוח מיומנויות יסוד תוך הבנה מעמיקה‪.‬‬ ‫‪ £‬פתרונות בדרכים מגוונות ואישיות‪.‬‬ ‫‪ £‬פיתוח תובנה מתמטית‪.‬‬ ‫‪ £‬שימוש במגוון עזרים התורמים ללמידה משמעותית‪.‬‬ ‫‪ £‬קישורי לחיי היוםײַיום ולפתרון בעיות‪.‬‬ ‫‪ £‬פיתוח יחס חיובי ללימוד המתמטיקה תוך שימוש בפעילויות‬ ‫מגוונות ומעניינות‪.‬‬ ‫‪ £‬פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעלײַפה ובכתב‪.‬‬ ‫בברכה‬ ‫צוות הכתיבה‬

‫‪3‬‬


‫סְ‪ò‬מָ‪ñ‬לִ‪ï‬ים‬ ‫דִּ‪ç‬יּוּן עִ‪ô‬ם הַ‪é‬מּוָֹרה‬ ‫עֲ‪ô‬בוָֹדה בְּ‪ã‬זוּגוֹת אוֹ בִּ‪ְã‬קבוּצָ‪õ‬ה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‬ ‫אֶ‪ä‬תְ‪ü‬גָּ‪å‬ר‬ ‫אֶ‪ä‬תְ‪ü‬גָּ‪å‬ר מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד‬ ‫שִׁ‪û‬עוֵּרי בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‬ ‫חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים לִ‪ï‬מְ‪ñ‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‬ ‫לְ‪ï‬בֵ‪ã‬נִ‪ó‬ים‬

‫הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ‬

‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ‬

‫‪4‬‬

‫צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוּ‬


5


‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .1‬צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוּ‪:‬‬

‫‪6‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫‪ .2‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים‪:‬‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪7‬‬


‫‪ .3‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪ 1‬וּ–‪:2‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‬

‫שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬יִ‪ì‬ם‬

‫‪8‬‬


‫‪ .4‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ ‪ 2‬פְּ‪ִö‬ריטִ‪í‬ים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מֵ‪ñ‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬גְּ‪å‬רוֹת‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪9‬‬


‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .1‬למורה‪ :‬בכל שורה הקיפו כמות עיגולים שווה למספר‬ ‫וצבעו בצבע המספר‪:‬‬

‫‪10‬‬


‫‪.2‬‬

‫שָׁ‪û‬לוֹשׁ‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬ע‬

‫‪11‬‬


‫בַּ‪ã‬קַּ‪ú‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬ ‫‪.1‬‬

‫למורה‪ :‬הדביקו את הפריטים בקלמר )השתמשו במדבקות‬ ‫שבערכת העזרים(‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬


‫סִ‪ְò‬דָרה‬ ‫‪ .2‬הַ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכוּ לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬יּוּת‪:‬‬

‫‪.‬א‬ ‫‪.‬ב‬ ‫‪.‬ג‬

‫‪.‬ה‬

‫‪13‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪.‬ד‬


‫‪ .3‬בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬לֶ‪ï‬פוֹן‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סְּ‪ò‬פָ‪ö‬רוֹת‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0123456789‬‬

‫להורים‪ :‬עזרו בבקשה לילדכם בעבודה זו‪.‬‬ ‫על הילד לבדוק את המספרים המופיעים על מכשיר הטלפון בבית‪ ,‬ולהעתיק‬ ‫אותם באותו סדר על ציור הטלפון שבדף‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫שאלה לעבודה עם המורה בקבוצה קטנה‪:‬‬ ‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪ ,‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מְ‪ñ‬שוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דבֵּ‪ã‬קוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬ירוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת אֵ‪ä‬יְך פְּ‪ö‬תַ‪ְü‬רתֶּ‪ü‬ם‪.‬‬

‫רוֹנִ‪ó‬ית הֵ‪é‬בִ‪ã‬יאָ‪ä‬ה לַ‪ï‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה ‪ 5‬צְ‪ָõ‬דפִ‪ö‬ים‪.‬‬ ‫דִּ‪ç‬ינָ‪ó‬ה הֵ‪é‬בִ‪ã‬יאָ‪ä‬ה ‪ 4‬צְ‪ָõ‬דפִ‪ö‬ים‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה צְ‪ָõ‬דפִ‪ö‬ים הֵ‪é‬בִ‪ã‬יאוּ שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן?‬

‫‪ .1‬מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‪ֻ :‬קבִּ‪ã‬יָּ‪ì‬ה וּמִ‪ñ‬שְׁ‪û‬בְּ‪ã‬צוֹת‬ ‫החומרים הדרושים‪:‬‬ ‫קובייה‬ ‫דף משבצות לכל ילד )בספר(‬ ‫צבע או עיפרון‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫)‪ 4–2‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תְּ‪ü‬פִ‪ö‬ים(‬ ‫הוראות למורה‬

‫מהלך המשחק‪:‬‬ ‫‪£‬‬

‫כל משתתף מטיל בתורו את הקובייה‪.‬‬

‫‪£‬‬

‫הילד צובע משבצות כמספר הנקודות שהראתה הקובייה‪.‬‬

‫‪£‬‬

‫מנצח‪ :‬מי שסיים ראשון לצבוע את הלוח שלו‪.‬‬

‫‪£‬‬

‫כדאי לכוון את הילדים להשלים שורות‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫‪16‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬


‫‪.2‬‬

‫חָ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫שֵׁ‪û‬שׁ‬

‫‪17‬‬


‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .3‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ ‪ 5‬פְּ‪ִö‬ריטִ‪í‬ים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מֵ‪ñ‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬גְּ‪å‬רוֹת‪:‬‬

‫‪18‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫‪ .4‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪19‬‬


‫מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‪ֻ :‬קבִּ‪ã‬יָּ‪ì‬ה וּמִ‪ñ‬שְׁ‪û‬בְּ‪ã‬צוֹת‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫למורה‪:‬‬ ‫)‪ 4–2‬משתתפים(‬ ‫‪ .1‬שחקו שוב במשחק הקובייה והמשבצות‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫‪.2‬‬

‫שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫שְׁ‪û‬מוֹנֶ‪ó‬ה‬

‫‪21‬‬


‫‪ .3‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה כַּ‪î‬דּוִּרים לְ‪ï‬כָ‪î‬ל יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪7‬‬

‫‪22‬‬


‫‪.4‬‬ ‫להורים‪ :‬עזרו בבקשה לילדים לגזור את הקלפים ולהביאם‬ ‫מחר לכיתה‪ .‬הקלפים נמצאים בערכת העזרים‪.‬‬ ‫הכניסו אותם לשקית ניילון וסגרו‪.‬‬

‫‪ .5‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ ‪ 6‬פְּ‪ִö‬ריטִ‪í‬ים‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪23‬‬


‫מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‪ :‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬רוּת מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים‬ ‫)‪ 3–2‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תְּ‪ü‬פִ‪ö‬ים(‬ ‫‪ .1‬הוראות למשחק למורה‪.‬‬ ‫החומרים הדרושים‪:‬‬ ‫‪ £‬חבילת קלפים עם המספרים ‪ 10–1‬לכל משתתף‪.‬‬ ‫)הילדים התבקשו לגזור את הקלפים בבית ולהביאם לכיתה‪(.‬‬ ‫‪ £‬דף רישום נקודות‪.‬‬ ‫מהלך המשחק‪:‬‬ ‫‪ £‬כל משתתף מערבב היטב את הקלפים שלו‪ ,‬ומניח אותם‬ ‫בערמה‪ ,‬המִ‪ñ‬ספרים כלפי מטה‪.‬‬ ‫‪ £‬כל משתתף מרים בתורו קלף ומניח אותו על השולחן‪.‬‬ ‫המשתתף אשר לו המספר הגדול ביותר מקבל נקודה‪ .‬את‬ ‫הנקודות רושמים בטבלה כך‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בְּ‪ã‬סַ‪ְò‬ך הַ‪é‬כֹּל‪4 :‬‬ ‫‪£‬‬

‫‪£‬‬

‫‪24‬‬

‫מניחים בצד את הקלפים שהשתתפו‪ ,‬וממשיכים לשחק עד‬ ‫שנגמרים הקלפים‪.‬‬ ‫מי שצבר יותר נקודות הוא המנצח‪.‬‬


‫‪ .1‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ ‪ 7‬פְּ‪ִö‬ריטִ‪í‬ים‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .2‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫‪25‬‬


‫סִ‪ְò‬דָרה‬ ‫‪ .2‬הַ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכוּ לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬יּוּת‪:‬‬

‫‪.‬א‬ ‫‪.‬ב‬ ‫‪.‬ג‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪.‬ד‬ ‫‪.‬ה‬

‫‪26‬‬


‫‪ .3‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪ ,4 ,3 ,2 ,1‬וְ‪:5–è‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪27‬‬


‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים‪ ,‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים‬ ‫למורה‪ ,‬לקרוא לתלמידים‪:‬‬

‫‪ .1‬מִ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּ בָּ‪ã‬עִ‪ô‬תּוֹן מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים שׁוֹנִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים‪.‬‬ ‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אוֹתָ‪ü‬ם בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪.‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫למורה‪:‬‬ ‫כדאי לשוחח עם הילדים על הדומה ועל השונה במספרים שמצאו‪.‬‬ ‫פירוט נוסף במדריך למורה‪.‬‬

‫‪ .2‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪ 9‬וְ‪10–è‬‬

‫תֵּ‪ü‬שַׁ‪û‬ע‬

‫‪28‬‬


‫עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר‬

‫‪ .2‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬

‫?‬

‫‪29‬‬


‫למורה‪ ,‬לקרוא לתלמידים‪:‬‬

‫‪ .1‬בְּ‪ã‬נוּ עַ‪ô‬ל הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוָּרה‪ .‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ בַ‪ã‬טַּ‪í‬בְ‪ã‬לָ‪ï‬ה‪:‬‬ ‫בְּ‪ã‬כַ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬לָּ‪ï‬עִ‪ô‬ים מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל סוּג הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מַּ‪ñ‬שְׁ‪û‬תֶּ‪ü‬ם?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫צָ‪õ‬ב‬

‫ִרבּוּע מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬ ‫ַ‪ô‬‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה?‬

‫‪30‬‬

‫טְ‪ַí‬רפֵּ‪ö‬ז מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬שֶּׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ סַ‪ְò‬ך‬ ‫הַ‪é‬כֹּל‬


‫‪ .4‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ ‪ 10‬פְּ‪ִö‬ריטִ‪í‬ים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מֵ‪ñ‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬גְּ‪å‬רוֹת‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪31‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .3‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים‪:‬‬

‫‪32‬‬


‫‪ .1‬בְּ‪ã‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוָּרה‪ .‬בְּ‪ã‬כַ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬לָּ‪ï‬עִ‪ô‬ים מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל סוּג הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מַּ‪ñ‬שְׁ‪û‬תֶּ‪ü‬ם?‬ ‫סַ‪ְò‬רטָ‪í‬ן‬

‫ַ‪ô‬‬ ‫ִרבּוּע‬

‫מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬

‫טְ‪ַí‬רפֵּ‪ö‬ז מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬שֶּׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ סַ‪ְò‬ך‬ ‫הַ‪é‬כֹּל‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה?‬

‫מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪.2‬‬

‫סִ‪ò‬יָרה‬

‫מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬

‫טְ‪ַí‬רפֵּ‪ö‬ז מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬שֶּׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ סַ‪ְò‬ך‬ ‫הַ‪é‬כֹּל‬

‫‪33‬‬


‫‪ .3‬בְּ‪ã‬נוּ צוָּרה‪ .‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ בַּ‪ã‬טַּ‪í‬בְ‪ã‬לָ‪ï‬ה‪ :‬בְּ‪ã‬כַ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬לָּ‪ï‬עִ‪ô‬ים מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל סוּג‬ ‫הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מַּ‪ñ‬שְׁ‪û‬תֶּ‪ü‬ם?‬ ‫מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬

‫ִרבּוּע‬ ‫ַ‪ô‬‬

‫מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬

‫טְ‪ַí‬רפֵּ‪ö‬ז מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬שֶּׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ סַ‪ְò‬ך‬ ‫הַ‪é‬כֹּל‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .4‬בְּ‪ã‬נוּ צוָּרה נוֹסֶ‪ò‬פֶ‪ö‬ת‪ .‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ בַּ‪ã‬טַּ‪í‬בְ‪ã‬לָ‪ï‬ה‪ :‬בְּ‪ã‬כַ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬לָּ‪ï‬עִ‪ô‬ים‬ ‫מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל סוּג הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מַּ‪ñ‬שְׁ‪û‬תֶּ‪ü‬ם?‬ ‫מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה?‬

‫‪34‬‬

‫ִרבּוּע‬ ‫ַ‪ô‬‬

‫מְ‪ñ‬עֻ‪ô‬יָּ‪ì‬ן‬

‫טְ‪ַí‬רפֵּ‪ö‬ז מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬שֶּׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ סַ‪ְò‬ך‬ ‫הַ‪é‬כֹּל‬


‫‪ .5‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪ ,9 ,8 ,7 ,6‬וְ‪10–è‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪35‬‬


‫לוּחַ‪10 ë‬‬ ‫‪ .1‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לְ‪ï‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הָ‪é‬עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים‪:‬‬

‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .2‬בְּ‪ã‬נוּ בִּ‪ã‬פְ‪ָö‬קִקים‪ .‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר‪:‬‬

‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪36‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬


‫שַׁ‪ְû‬רשֶׁ‪ֶû‬רת חֲ‪ë‬רוּזִ‪ê‬ים‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .3‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה חֲ‪ë‬רוּזִ‪ê‬ים מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל צֶ‪õ‬בַ‪ã‬ע יֵ‪ì‬שׁ?‬

‫‪7‬‬

‫‪37‬‬


‫שאלה לעבודה עם המורה בקבוצה קטנה‪:‬‬ ‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪ ,‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מְ‪ñ‬שוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דבֵּ‪ã‬קוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬ירוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת אֵ‪ä‬יְך פְּ‪ö‬תַ‪ְü‬רתֶּ‪ü‬ם‪.‬‬

‫בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה הָ‪é‬יו ‪ 7‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪.‬‬ ‫הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ לַ‪ï‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה עוֹד ‪ 6‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪.1‬‬

‫למורה‪ ,‬לקרוא לילדים‪:‬‬ ‫שחקו שוב במשחק תחרות המספרים כמו בעמוד ‪.24‬‬

‫‪ .2‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪:5 ,4 ,3 ,2 ,1‬‬

‫‪38‬‬


‫לוּחַ‪10 ë‬‬ ‫‪ .3‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לְ‪ï‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הָ‪é‬עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים‪:‬‬

‫‪ .4‬בְּ‪ã‬נוּ בִּ‪ã‬פְ‪ָö‬קִקים‪ .‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪39‬‬


‫בַּ‪ã‬לּוֹנִ‪ó‬ים‬ ‫‪ .5‬סַ‪ò‬דְּ‪ç‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים מֵ‪ñ‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן לַ‪ï‬גָּ‪å‬דוֹל‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .6‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ בְּ‪ִã‬דלּוּגִ‪å‬ים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪:‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫א‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ב‪.‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫‪ .7‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים‪:‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪41‬‬


‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר ‪7‬‬ ‫‪ .1‬הִ‪é‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יסוּ ‪ 7‬אוֹגְ‪ִå‬רים לִ‪ 2–ï‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה אוֹגְ‪ִå‬רים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת?‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪ֻû‬ריּוֹת שׁוֹנוֹת‪ .‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זְ‪ê‬רוּ בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬דַּ‪ç‬ת הַ‪é‬צֶֹּרְך‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 0‬אוֹגְ‪ִå‬רים‬

‫‪ 7‬אוֹגְ‪ִå‬רים בְּ‪ã‬בַ‪ã‬יִ‪ì‬ת אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ 0 .‬אוֹגְ‪ִå‬רים בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫לוּחַ‪10 ë‬‬ ‫‪ .2‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים יֵ‪ì‬שׁ? כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים‪:‬‬

‫מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר לְ‪ï‬צִ‪õ‬יּוּר‬ ‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .3‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר‪:‬‬

‫‪43‬‬


‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .4‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪ 9‬וְ‪:10–è‬‬

‫‪ .5‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ בְּ‪ִã‬דלּוּגִ‪å‬ים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪:‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫א‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ב‪.‬‬


‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר ‪0‬‬ ‫‪9 10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ .1‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪.0–é‬‬ ‫מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי ‪ 0‬בָּ‪ã‬א הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר‬ ‫‪ .2‬כּוֹתְ‪ü‬בִ‪ã‬ים ‪:0‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .3‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה פְּ‪ö‬רוּסוֹת עוּגָ‪å‬ה בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬לַּ‪ï‬חַ‪ë‬ת?‬

‫‪45‬‬


‫שְׁ‪û‬כֵ‪î‬נִ‪ó‬ים‬ ‫‪ .4‬מִ‪ñ‬י מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד לְ‪ï‬פָ‪ö‬נַ‪ó‬י? מִ‪ñ‬י מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד אַ‪ä‬חֲ‪ַë‬רי?‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9 10 11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .5‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה תּוּתִ‪ü‬ים בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬לַּ‪ï‬חַ‪ë‬ת?‬

‫‪46‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬


‫‪ .6‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת בַּ‪ã‬קַּ‪ú‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר?‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫הַ‪é‬זַּ‪ê‬חַ‪ë‬ל‬ ‫‪ .7‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים בְּ‪ã‬גוּף הַ‪é‬זַּ‪ê‬חַ‪ë‬ל?‬ ‫עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים‬

‫עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים‬

‫עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים‬

‫‪47‬‬


‫רוֹצִ‪õ‬ים ‪10‬‬ ‫‪ .1‬לְ‪ï‬כָ‪î‬ל לֵ‪ï‬יצָ‪õ‬ן ‪ 10‬בַּ‪ã‬לּוֹנִ‪ó‬ים בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י יָ‪ַì‬דיִ‪ì‬ים‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ לְ‪:10–ï‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪48‬‬


‫‪ .1‬מָ‪ñ‬ה חָ‪ë‬סֵ‪ò‬ר לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬יּוּת? הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ מִ‪ñ‬צַּ‪õ‬ד יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ין‪.‬‬

‫‪.‬א‬ ‫‪.‬ב‬ ‫‪.‬ג‬ ‫‪.‬ד‬ ‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .3‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪ 4 ,3 ,2 ,1 ,0‬וְ‪:5–è‬‬

‫‪ .4‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪ 9 ,8 ,7 ,6‬וְ‪:10–è‬‬

‫‪49‬‬


‫‪ .5‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪:0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .6‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ ‪:6 ,7 ,8 ,9 ,10‬‬

‫‪ .7‬מִ‪ñ‬י מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד לְ‪ï‬פָ‪ö‬נַ‪ó‬י? מִ‪ñ‬י מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד אַ‪ä‬חֲ‪ַë‬רי?‬ ‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .8‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ בְּ‪ִã‬דלּוּגִ‪å‬ים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪:‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬


‫מִ‪ñ‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן לְ‪ï‬גָ‪å‬דוֹל‬ ‫‪ .1‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה כּוֹכָ‪î‬בִ‪ã‬ים יֵ‪ì‬שׁ?‬

‫סַ‪ò‬דְּ‪ç‬רוּ מֵ‪ñ‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן לַ‪ï‬גָּ‪å‬דוֹל‪:‬‬

‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל‬

‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן‬

‫א‪1 ,5 ,2 ,7 ,6 ,4 ,3 .‬‬ ‫ב‪9 ,12 ,13 ,10 ,8 ,11 .‬‬ ‫ג‪12 ,6 ,10 ,4 ,2 ,8 ,0 .‬‬ ‫ד‪9 ,5 ,8 ,1 ,3 ,7 .‬‬

‫‪51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 16 17 1819 20‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .2‬סַ‪ò‬דְּ‪ç‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים מֵ‪ñ‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן לַ‪ï‬גָּ‪å‬דוֹל‪:‬‬


‫לוּחַ‪10 ë‬‬ ‫צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים‬ ‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר‪:‬‬

‫‪ .3‬הַ‪é‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ימוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר‬ ‫מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לַ‪ï‬כַּ‪î‬מּוּת‪:‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .4‬הַ‪é‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ימוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר לַ‪ï‬כַּ‪î‬מּוּת‪ .‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬חֵ‪ë‬ץ‪:‬‬

‫‪52‬‬

‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20‬‬


‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר ‪8‬‬ ‫‪ .5‬הַ‪é‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יסוּ ‪ 8‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים לִ‪ 2–ï‬צִ‪õ‬נְ‪ó‬צָ‪õ‬נוֹת‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל צִ‪õ‬נְ‪ó‬צֶ‪õ‬נֶ‪ó‬ת?‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬רוּיוֹת שׁוֹנוֹת‪ .‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זְ‪ê‬רוּ בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים‪ ,‬בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬יַדת הַ‪é‬צֶֹּרְך‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪53‬‬


‫ַ‪é‬מּשִׁ‪û‬יכוּ לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬יּוּת‪:‬‬ ‫‪ .6‬ה ְ‪ñ‬‬ ‫‪.‬א‬ ‫‪.‬ב‬ ‫‪.‬ג‬ ‫‪.‬ד‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪.‬ה‬

‫‪ .7‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ‪0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 :‬‬

‫‪54‬‬


‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים מֵ‪ 10–ñ‬עַ‪ô‬ד ‪20‬‬

‫‪11‬‬

‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪12‬‬

‫שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬ים‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪13‬‬

‫שְׁ‪û‬לוֹשׁ‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪14‬‬

‫אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬ע‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪15‬‬

‫חֲ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪16‬‬

‫שֵׁ‪û‬שׁ‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪17‬‬

‫שְׁ‪û‬בַ‪ã‬ע‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪18‬‬

‫שְׁ‪û‬מוֹנֶ‪ó‬ה‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪19‬‬

‫תְּ‪ü‬שַׁ‪û‬ע‬ ‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬

‫‪20‬‬

‫עֶ‪ô‬שְׂ‪ִû‬רים‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר‬

‫‪55‬‬


‫בָּ‪ã‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪ֶû‬רת הַ‪é‬שְׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‬ ‫‪ .1‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לַ‪ï‬כַּ‪î‬מּוּת‪:‬‬

‫‪12‬‬

‫הכרת המספרים עד ‪20‬‬

‫‪ .2‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר‪:‬‬

‫‪56‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15‬‬

‫‪11‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬


57


‫חִ‪ë‬בּוּר‬ ‫בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה הָ‪é‬יו ‪ 7‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪.‬‬ ‫הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ לַ‪ï‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה עוֹד ‪ 6‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה?‬

‫נִ‪ó‬כְ‪î‬תֹּב תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל חִ‪ë‬בּוּר‪:‬‬ ‫‪7 + 6 = 13‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪ 7‬וְ‪è‬עוֹד ‪6‬‬ ‫שָׁ‪û‬וֶ‪è‬ה ‪13‬‬

‫וְ‪è‬עוֹד כּוֹתְ‪ü‬בִ‪ã‬ים כָּ‪ְî‬ך‪) + :‬אוֹ כָּ‪î‬ך‪( :‬‬ ‫‪ 13‬הוּא הַ‪é‬סְּ‪ò‬כוּם‬

‫‪58‬‬


‫מְ‪ñ‬חַ‪ë‬בְּ‪ִã‬רים בְּ‪ã‬דוֹמִ‪ñ‬ינוֹ‬ ‫‪ .1‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה נְ‪ֻó‬קדּוֹת יֵ‪ì‬שׁ בְּ‪ã‬סַ‪ְò‬ך–הַ‪é‬כֹּל?‬ ‫‪.‬ז‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪4‬‬

‫‪+‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪.‬ב‬

‫‪.‬ח‬ ‫=‬

‫‪+‬‬ ‫‪.‬ג‬

‫‪.‬ט‬ ‫=‬

‫‪+‬‬ ‫‪.‬ד‬

‫‪.‬י‬ ‫=‬

‫חיבור וחיסור‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪.‬א‬

‫‪+‬‬ ‫‪.‬ה‬

‫‪.‬יא‬ ‫=‬

‫‪+‬‬ ‫‪.‬ו‬

‫‪.‬יב‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪59‬‬


‫‪ .2‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ בְּ‪ִã‬דלּוּגִ‪å‬ים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪:‬‬

‫‪5 4 3‬‬

‫‪10 9‬‬

‫‪.‬א‬

‫‪12 13 14‬‬

‫‪8 9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪.‬ב‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪.‬ג‬

‫‪3‬‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫‪ .3‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬ילֵ‪ï‬י חִ‪ë‬בּוּר‪:‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫= ‪3 + 2‬‬

‫‪60‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬


‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבֵ‪ã‬נוּ‬ ‫‪ .1‬אֵ‪ä‬ילוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים כְּ‪î‬תוּבִ‪ã‬ים עַ‪ô‬ל הַ‪é‬סַּ‪ְò‬רגֵּ‪å‬ל שֶ‪û‬לָּ‪ï‬כֶ‪î‬ם?‬

‫‪13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪22 21 20 19 18 17 16 15 14‬‬ ‫‪30 29 28 27 26 25 24 23‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עַ‪ô‬מּוִּדים בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬חֶ‪ë‬שְׁ‪û‬בּוֹן שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬כֶ‪î‬ם?‬ ‫‪ .2‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬ילֵ‪ï‬י חִ‪ë‬בּוּר‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪61‬‬


‫קוֹלְ‪ï‬עִ‪ô‬ים לַ‪ï‬סַּ‪ò‬ל‬ ‫‪ .3‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה כַּ‪î‬דּוִּרים בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל?‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל חִ‪ë‬בּוּר‪:‬‬ ‫‪ 4‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬ ‫‪ 2‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬

‫‪ 6‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬ ‫‪ 7‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬

‫=‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪ 3‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬ ‫‪ 4‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬

‫‪.‬ג‬

‫‪ 5‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬ ‫‪ 2‬בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬ל‬

‫‪.‬ד‬

‫=‬

‫=‬

‫חיבור וחיסור‬

‫שאלה לעבודה עם המורה בקבוצה קטנה‪:‬‬ ‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪ ,‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מְ‪ñ‬שוּ בַּ‪ã‬מַ‪ְñ‬דבֵּ‪ã‬קוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬ירוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת אֵ‪ä‬יְך פְּ‪ö‬תַ‪ְü‬רתֶּ‪ü‬ם‪.‬‬

‫לְ‪ָï‬דנָ‪ó‬ה ‪ 12‬צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‪.‬‬ ‫‪ 5‬צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים נִ‪ó‬שְׁ‪û‬בְּ‪ã‬רוּ‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מִ‪ñ‬ים נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ לְ‪ָï‬דנָ‪ó‬ה?‬

‫‪62‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪.‬א‬

‫‪.‬ב‬


‫‪ .4‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ בְּ‪ִã‬דלּוּגִ‪å‬ים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪:‬‬ ‫)הֵ‪é‬עָ‪ô‬זְ‪ê‬רוּ בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה(‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪. 10 9‬א‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪8 9‬‬

‫‪. 7‬ב‬

‫‪6 7‬‬

‫‪. 5‬ג‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪. 10 11‬ד‬

‫‪3‬‬

‫‪. 9‬ה‬

‫‪8 7‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪. 12 11‬ו‬

‫‪11‬‬

‫‪. 17 16‬ז‬

‫‪1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 16 17 1819 20‬‬ ‫‪63‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪ .5‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל חִ‪ë‬בּוּר‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪5‬‬


‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר ‪8‬‬ ‫לקרוא לילדים‪:‬‬

‫‪ 8‬צִ‪õ‬פּוִֹרים עוֹמְ‪ñ‬דוֹת עַ‪ô‬ל שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה צִ‪õ‬פּוִֹרים עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל עֵ‪ô‬ץ?‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ בַּ‪ã‬טַּ‪í‬בְ‪ã‬לָ‪ï‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪ֻû‬ריּוֹת שׁוֹנוֹת‪) .‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זֵ‪ê‬ר בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים(‪:‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬

‫‪6+2=8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪65‬‬


‫חִ‪ë‬בּוּר בְּ‪ã‬לוּחַ‪10 ë‬‬ ‫‪ .2‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים בְּ‪ã‬לוּחַ‪ ë‬הָ‪?10–é‬‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬ילֵ‪ï‬י חִ‪ë‬בּוּר‪:‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪66‬‬

‫‪3+2=5‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬


‫‪ .3‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת יֵ‪ì‬שׁ בְּ‪ã‬סַ‪ְò‬ך–הַ‪é‬כֹּל?‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬ילֵ‪ï‬י חִ‪ë‬בּוּר‪:‬‬ ‫‪ 3‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫‪ 4‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪ 4‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫‪ 4‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪ 4‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫‪ 0‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫‪+‬‬

‫‪ 4‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫‪ 6‬עֶ‪ô‬פְ‪ö‬רוֹנוֹת‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪67‬‬


‫דּוֹמִ‪ñ‬ינוֹ ‪6‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪ .1‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ לְ‪ 6–ï‬בִּ‪ְã‬דָרכִ‪î‬ים שׁוֹנוֹת‪ .‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים וְ‪è‬כִ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪.‬‬ ‫הֵ‪é‬עָ‪ô‬זְ‪ê‬רוּ בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬דַּ‪ç‬ת הַ‪é‬צֶֹּרְך‪:‬‬

‫‪68‬‬

‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪6 :‬‬

‫=‬

‫‪1‬‬

‫‪+‬‬

‫‪5‬‬

‫‪.‬א‬

‫‪6‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪.‬ב‬

‫‪6‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪.‬ג‬

‫‪6‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪.‬ד‬

‫‪6‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪.‬ה‬


‫חִ‪ë‬בּוּר בְּ‪ã‬לוּחַ‪10 ë‬‬ ‫מִ‪ñ‬צִּ‪õ‬יּוּר לְ‪ï‬תַ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‬ ‫‪ .1‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לְ‪ï‬כָ‪î‬ל צִ‪õ‬יּוּר וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬רוּ‪:‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪69‬‬


‫מִ‪ñ‬תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל לְ‪ï‬צִ‪õ‬יּוּר‬ ‫‪ .2‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים בִּ‪ 2–ã‬צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪4+5=9‬‬ ‫‪6 + 4 = 10‬‬ ‫‪5 + 5 = 10‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪1+7=8‬‬ ‫‪3+6=9‬‬ ‫‪4+3=7‬‬

‫‪70‬‬

‫‪2+6=8‬‬


‫אֵ‪ä‬ילוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים מוֹפִ‪ö‬יעִ‪ô‬ים עַ‪ô‬ל לוּחַ‪ ë‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עוֹן?‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ אוֹתָ‪ü‬ם‪:‬‬

‫אֵ‪ä‬ילוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים מוֹפִ‪ö‬יעִ‪ô‬ים עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שְׁ‪û‬בוֹן שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬כֶ‪î‬ם?‬ ‫‪12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪ .4‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה ֻקבִּ‪ã‬יּוֹת יֵ‪ì‬שׁ בְּ‪ã‬סַ‪ְò‬ך–הַ‪é‬כֹּל?‬

‫‪ֻ 4‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬ ‫‪ֻ 6‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪ֻ 2‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬ ‫‪ֻ 8‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪ֻ 5‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬ ‫‪ֻ 4‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬

‫‪ֻ 4‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬ ‫‪ֻ 3‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪71‬‬


‫חִ‪ë‬סּוּר‬ ‫לְ‪ï‬לֵ‪ï‬יצָ‪õ‬ן הָ‪é‬יוּ ‪ 7‬בַּ‪ã‬לּוֹנִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫‪ 2‬עָ‪ô‬פוּ‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬לּוֹנִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬ ‫‪ 7‬פָּ‪ö‬חוֹת ‪ 2‬שָׁ‪û‬וֶ‪è‬ה ‪5‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪7 – 2 = 5 :‬‬ ‫סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן "פָּ‪ö‬חוֹת" כּוֹתְ‪ü‬בִ‪ã‬ים‪– :‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪ .2‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ‪:‬‬

‫‪72‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‪8–3‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫–‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫–‬


‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫–‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫–‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫–‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫–‬

‫‪73‬‬


‫חִ‪ë‬סּוּר‬ ‫למורה‪ :‬יש לקרוא השאלות יחד עם הילדים‪.‬‬

‫הָ‪é‬יוּ ‪ 5‬בַּ‪ã‬לּוֹנִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫‪ 2‬עָ‪ô‬פוּ‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ?‬ ‫‪5–2=3‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫הָ‪é‬יוּ ‪ 7‬תַּ‪ü‬פּוּחִ‪ë‬ים עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ‪.‬‬ ‫ָרמִ‪ñ‬י ָקטַ‪í‬ף ‪.2‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ?‬ ‫=‬

‫–‬

‫חיבור וחיסור‬

‫בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל הָ‪é‬יוּ ‪ֻ 8‬קבִּ‪ã‬יּוֹת‪.‬‬ ‫‪ 5‬נָ‪ó‬פְ‪ö‬לוּ‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה ֻקבִּ‪ã‬יּוֹת נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל?‬ ‫=‬

‫–‬

‫הָ‪é‬יוּ ‪ 9‬צַ‪õ‬לָּ‪ï‬חוֹת‪.‬‬ ‫‪ 3‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬בְּ‪ã‬רוּ‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ?‬

‫‪74‬‬

‫=‬

‫–‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עִ‪ô‬גּוּלִ‪ï‬ים בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬יָּ‪ַì‬דיִ‪ì‬ם?‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪75‬‬


‫אֵ‪ä‬יְך אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ פּוֹתְ‪ִü‬רים בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יַ‪ì‬ת חִ‪ë‬סּוּר?‬ ‫למורה‪:‬‬ ‫‪ 3–2‬ילדים יספרו איך פתרו את השאלה מיחידה ‪) 18‬פירוט במדריך(‪,‬‬ ‫עם המורה בקבוצה הקטנה‪.‬‬

‫הַ‪é‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה‪:‬‬ ‫לְ‪ָï‬דנָ‪ó‬ה הָ‪é‬יוּ ‪ 12‬צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‪.‬‬ ‫‪ 5‬צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים נִ‪ó‬שְׁ‪û‬בְּ‪ã‬רוּ‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מִ‪ñ‬ים נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ לְ‪ָï‬דנָ‪ó‬ה?‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים סִ‪ò‬פְּ‪ö‬רוּ אֵ‪ä‬יְך הֵ‪é‬ם פָּ‪ö‬תְ‪ü‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬יכֶ‪î‬ם מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פַּ‪ö‬ר פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוֹנוֹת‪:‬‬ ‫ַא‪ìֶä‬יּלֶ‪ï‬ת הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יָרה‪:‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫לָ‪ַï‬קחְ‪ë‬תִ‪ü‬י ‪ 12‬פְּ‪ָö‬קִקים‪.‬‬ ‫הוֹצֵ‪õ‬אתִ‪ü‬י ‪ 5‬פְּ‪ָö‬קִקים‬ ‫וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ ‪ 7‬פְּ‪ָö‬קִקים‪.‬‬

‫שִׁ‪û‬יָרה‬ ‫כָּ‪î‬תְ‪ü‬בָ‪ã‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים‬ ‫מִ‪ 12–ñ‬אֲ‪ä‬חוַֹרנִּ‪ó‬ית כָּ‪ְî‬ך‪:‬‬

‫‪76‬‬


‫רוֹעִ‪ô‬י‪:‬‬

‫חִ‪ë‬סֵּ‪ò‬ר ֹקֶדם ‪ 2‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך ‪3‬‬

‫‪12 – 5 = 7‬‬ ‫‪ 5‬מֻ‪ְñ‬רכָּ‪î‬ב מִ‪ 2–ñ‬וּמִ‪.3–ñ‬‬ ‫‪12 – 2 = 10‬‬ ‫‪10 – 3 = 7‬‬

‫לְ‪ָï‬דנָ‪ó‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬ ‫‪ 7‬צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬

‫אֵ‪ä‬יְך אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם פְּ‪ö‬תַ‪ְü‬רתֶּ‪ü‬ם? הַ‪é‬אִ‪ä‬ם הַ‪é‬פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוֹן שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬כֶ‪î‬ם דּוֹמֶ‪ñ‬ה‬ ‫לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוֹנוֹת?‬ ‫‪ .1‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל חִ‪ë‬סּוּר מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לַ‪ï‬צִּ‪õ‬יּוּר‪:‬‬ ‫א‪.‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫א‪.‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫=‬

‫–‪7‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫–‪6‬‬ ‫‪77‬‬


‫ג‪.‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫ד‪.‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫ה‪.‬‬ ‫חיבור וחיסור‬

‫–‪7‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫‪78‬‬

‫–‪5‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫ו‪.‬‬

‫–‪8‬‬

‫–‪7‬‬


‫שְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬חֻ‪ë‬בָּ‪ִã‬רים‬ ‫‪ .3‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה ֻקבִּ‪ã‬יּוֹת יֵ‪ì‬שׁ בְּ‪ã‬סַ‪ְò‬ך–הַ‪é‬כֹּל?‬

‫‪10‬‬

‫ֻקבִּ‪ã‬יּוֹת‬

‫‪3 + 1 + 6 = 10‬‬

‫ֻקבִּ‪ã‬יּוֹת‬

‫חיבור וחיסור‬

‫ֻקבִּ‪ã‬יּוֹת‬

‫ֻקבִּ‪ã‬יּוֹת‬

‫‪79‬‬


‫שאלה לעבודה עם המורה בקבוצה קטנה‪:‬‬ ‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪ ,‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מְ‪ñ‬שוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דבֵּ‪ã‬קוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬ירוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת אֵ‪ä‬יְך פְּ‪ö‬תַ‪ְü‬רתֶּ‪ü‬ם‪.‬‬

‫בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר הָ‪é‬יוּ ‪ 11‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪.‬‬ ‫‪ 4‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סוּ לַ‪ï‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר?‬ ‫‪ .1‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬תְּ‪ִü‬רים‬

‫חיבור וחיסור‬

‫למורה‪ ,‬לקרוא ולהסביר‬ ‫רשמו את המספרים ‪ 5 4 3‬בעיגולים‪.‬‬ ‫חברו ‪ 2‬מספרים מהעיגולים‪ .‬האם קיבלתם את המספר שרשום‬ ‫על הקו שביניהם? אם לא‪ ,‬רשמו את המספרים בעיגולים אחרים‪.‬‬ ‫)אפשר להעזר בחפצים(‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬


‫חִ‪ë‬סּוּר‬ ‫א‪.‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫ב‪.‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫ג‪.‬‬

‫–‪6‬‬ ‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫ה‪.‬‬

‫–‪8‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫ד‪.‬‬

‫–‪8‬‬

‫–‪9‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫–‪6‬‬ ‫‪81‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אָ‪ä‬ר?‬ ‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪6‬‬

‫‪82‬‬

‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬חֲ‪ë‬קוּ‬

‫‪2‬‬

‫הָ‪é‬יוּ‬

‫‪8‬‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬

‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬חֲ‪ë‬קוּ‬

‫הָ‪é‬יוּ‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬

‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬חֲ‪ë‬קוּ‬

‫הָ‪é‬יוּ‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬

‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬חֲ‪ë‬קוּ‬

‫הָ‪é‬יוּ‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬

‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬חֲ‪ë‬קוּ‬

‫הָ‪é‬יוּ‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ‬

‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬חֲ‪ë‬קוּ‬

‫הָ‪é‬יוּ‬


‫תִּ‪ü‬פְ‪ö‬זֶֹרת – ‪5‬‬ ‫הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים סְ‪ò‬מוּכִ‪î‬ים שֶׁ‪û‬סְּ‪ò‬כוּמָ‪ñ‬ם ‪) 5‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר גַּ‪å‬ם בַּ‪ã‬אֲ‪ä‬לַ‪ï‬כְ‪î‬סוֹן(‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬ילִ‪ï‬ים מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ימִ‪ñ‬ים‬ ‫לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים שֶׁ‪û‬הִ‪é‬קַּ‪ú‬פְ‪ö‬תֶּ‪ü‬ם לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה‪:‬‬

‫‪=5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪=5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪=5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪=5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪=5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪=5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪83‬‬


‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫–‪8‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫–‪5‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫–‪6‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫=‬

‫‪84‬‬

‫–‪9‬‬


‫מְ‪ñ‬נִ‪ó‬יַּ‪ì‬ת הֶ‪é‬מְ‪ñ‬שֵׁ‪ְû‬ך‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף בָּ‪ã‬אַ‪ְä‬רנָ‪ó‬ק?‬ ‫בָּ‪ã‬אַ‪ְä‬רנָ‪ó‬ק הָ‪é‬יוּ ‪ 5‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬ ‫הוֹסַ‪ò‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י ‪.3‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ כָּ‪î‬עֵ‪ô‬ת?‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪8 5 + 3 = 8 :‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪e‬‬ ‫=‬

‫חיבור וחיסור‬

‫א‪ .‬הוֹסַ‪ò‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י ‪.4‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ כָּ‪î‬עֵ‪ô‬ת?‬

‫‪5‬‬

‫‪5e‬‬

‫‪+‬‬

‫‪85‬‬


‫ב‪ .‬הוֹסַ‪ò‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י ‪.2‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ כָּ‪î‬עֵ‪ô‬ת?‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪5‬‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫ג‪ .‬הוֹסַ‪ò‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י ‪.3‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ כָּ‪î‬עֵ‪ô‬ת?‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫ד‪ .‬הוֹסַ‪ò‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י ‪.5‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ כָּ‪î‬עֵ‪ô‬ת?‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪86‬‬

‫‪5‬‬ ‫=‬

‫‪+‬‬


‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת לְ‪ï‬מַ‪ñ‬כְ‪î‬שִׁ‪û‬יֵרי כְּ‪î‬תִ‪ü‬יבָ‪ã‬ה‬ ‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬

‫‪ 3‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬

‫‪ 4‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫‪ 2‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬

‫‪ 8‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬

‫‪ 5‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬

‫‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫‪ְ .1‬קנוּ ‪ 2‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה תְּ‪ü‬שַׁ‪û‬לְּ‪ï‬מוּ?‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬ ‫וְ‪è‬עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪2 + 3 = 5 :‬‬

‫א‪.‬‬ ‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫וּמַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪87‬‬


‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬

‫‪ 3‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬

‫‪ 4‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫‪ 2‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬

‫‪ 8‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬

‫‪ 5‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬

‫‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫ב‪.‬‬ ‫עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫וּמִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫ג‪.‬‬ ‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪88‬‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫וְ‪è‬עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬ ‫=‬

‫‪+‬‬


‫ד‪.‬‬ ‫ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫וּמַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫ה‪.‬‬ ‫ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫וּצְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫ו‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬ ‫=‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫וּמַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬ ‫‪+‬‬

‫ז‪.‬‬ ‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫וּמַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬ ‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪89‬‬


‫‪ .2‬כִּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬ילֵ‪ï‬י חִ‪ë‬סּוּר‪:‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫א‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫‪8 – 4 = 4‬‬

‫ב‪.‬‬

‫=‬

‫–‬

‫ג‪.‬‬

‫=‬

‫–‬

‫ד‪.‬‬

‫=‬

‫–‬

‫ה‪.‬‬

‫=‬

‫–‬

‫ו‪.‬‬

‫=‬

‫–‬

‫ז‪.‬‬

‫=‬

‫–‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אָ‪ä‬ר?‬ ‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬

‫‪ 3‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬

‫‪ 4‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫‪ 2‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬

‫‪ 8‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬

‫‪ 5‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬

‫‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬ ‫יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י ‪ 9‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬

‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י מַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‪.‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪9 – 4 = 5 :‬‬ ‫חיבור וחיסור‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ לִ‪ï‬י ‪5‬‬

‫שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬

‫א‪.‬‬ ‫יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י ‪ 8‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ לִ‪ï‬י‬

‫=‬

‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫–‬ ‫שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬

‫‪91‬‬


‫ב‪.‬‬ ‫יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י ‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪ָ .‬קנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‪.‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ לִ‪ï‬י‬

‫–‬ ‫שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬

‫ג‪.‬‬ ‫יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י ‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪ָ .‬קנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‪.‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫חיבור וחיסור‬

‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ לִ‪ï‬י‬

‫–‬ ‫שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬

‫ד‪.‬‬ ‫יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י ‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪ָ .‬קנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‪.‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ לִ‪ï‬י‬

‫‪92‬‬

‫=‬

‫–‬ ‫שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‪.‬‬


‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת לְ‪ï‬מַ‪ñ‬כְ‪î‬שִׁ‪û‬יֵרי כְּ‪î‬תִ‪ü‬יבָ‪ã‬ה‬ ‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬

‫‪ 3‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬

‫‪ 4‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫‪ 2‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬

‫‪ 8‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬

‫‪ 5‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬

‫‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫‪ְ .1‬קנוּ ‪ 2‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים כִּ‪ְî‬רצוֹנְ‪ó‬כֶ‪î‬ם‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה תְּ‪ü‬שַׁ‪û‬לְּ‪ï‬מוּ?‬ ‫א‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י?‬ ‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫ב‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י?‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪93‬‬


‫ג‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י?‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫ד‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י?‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫ה‪.‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫מָ‪ñ‬ה ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י?‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫ו‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י?‬

‫‪94‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬


‫‪ .2‬מָ‪ñ‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לִ‪ְï‬קנוֹת עַ‪ô‬ד ‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים?‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬

‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫וְ‪è‬עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫= ‪2‬‬

‫‪3 +‬‬

‫א‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫חיבור וחיסור‬

‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫‪95‬‬


‫ד‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת יֵ‪ì‬שׁ‪:‬‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫דֶּ‪ç‬בֶ‪ã‬ק‬

‫‪ 3‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מַ‪ñ‬חְ‪ë‬דֵּ‪ç‬ד‬

‫‪ 4‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬

‫‪ 2‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬

‫‪ 8‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬

‫‪ 5‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫ַקלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר‬

‫‪ 10‬שְׁ‪ָû‬קלִ‪ï‬ים‬

‫‪ְ .3‬קנוּ ‪ 3‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים כִּ‪ְî‬רצוֹנְ‪ó‬כֶ‪î‬ם‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה תְּ‪ü‬שַׁ‪û‬לְּ‪ï‬מוּ?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬

‫‪96‬‬

‫מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬


‫ב‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫ג‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫ד‪.‬‬ ‫ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪:‬‬ ‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪97‬‬


‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים זוּגִ‪å‬יִּ‪ì‬ים וְ‪è‬אִ‪ä‬י–זוּגִ‪å‬יִּ‪ì‬ים‬ ‫‪.1‬‬ ‫א‪ .‬סַ‪ò‬דְּ‪ç‬רוּ ‪ 12‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בְּ‪ã‬זוּגוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם הִ‪é‬צְ‪õ‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬תֶּ‪ü‬ם?‬ ‫בִּ‪ְã‬דקוּ בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬זְ‪ַê‬רת חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬

‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬סַ‪ò‬דֵּ‪ç‬ר ‪ 12‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בְּ‪ã‬זוּגוֹת? כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫‪ 12‬הוּא מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י כִּ‪î‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬סַ‪ò‬דֵּ‪ç‬ר‬ ‫‪ 12‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים בְּ‪ã‬זוּגוֹת‬

‫חיבור וחיסור‬

‫נַ‪ó‬סּוּ לְ‪ï‬סַ‪ò‬דֵּ‪ç‬ר בְּ‪ã‬זוּגוֹת )בִּ‪ְã‬דקוּ בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬זְ‪ַê‬רת חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים(‪:‬‬ ‫ב‪ 8 .‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪:‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 8‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י? כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬ ‫ג‪ 9 .‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪:‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 9‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫‪98‬‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫‪ 9‬הוּא מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר אִ‪ä‬י–זוּגִ‪å‬י כִּ‪î‬י כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬סַ‪ò‬דְּ‪ִç‬רים‬ ‫אוֹתוֹ בְּ‪ã‬זוּגוֹת‪ ,‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אָ‪ä‬ר אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י בֶּ‪ã‬ן זוּג‪.‬‬


‫ד‪ 11 .‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪:‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 11‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י? כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬ ‫ה‪ 6 .‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪:‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 6‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫‪ .2‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ זוּגוֹת בַּ‪ã‬צִּ‪õ‬יּוּר‪.‬‬ ‫א‪ 13 .‬גַּ‪ְå‬רבַּ‪ã‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 13‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫חיבור וחיסור‬

‫ב‪ 12 .‬גַּ‪ְå‬רבַּ‪ã‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 12‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫‪99‬‬


‫ג‪ 11 .‬כְּ‪î‬פָ‪ö‬פוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 11‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י? כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫‪ .3‬אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר חָ‪ë‬סֵ‪ò‬ר בָּ‪ã‬עִ‪ô‬גּוּל? סְ‪ò‬כוּם שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים ָרשׁוּם עַ‪ô‬ל‬ ‫הַ‪é‬קַּ‪ú‬ו שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם‪ .‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זְ‪ê‬רוּ בַּ‪ã‬תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬ילִ‪ï‬ים‪.‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪4‬‬ ‫‪4 + 1 = 5‬‬

‫‪100‬‬

‫‪= 3‬‬

‫‪1 +‬‬

‫‪= 6‬‬

‫‪4 +‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬


‫למורה‪ ,‬להסביר ההוראות‪:‬‬ ‫צִ‪õ‬בעו באדום שטחים שבהם תרגילים שתוצאתם שווה ל–‪ .4‬צבעו את‬ ‫השטחים האחרים בצבעים המתאימים‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪7 8 9 10‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪ .4‬צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוּ‪:‬‬

‫‪6–2‬‬

‫‪7–3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1+‬‬

‫‪2+6‬‬

‫‪2+2‬‬

‫‪1+3‬‬

‫‪9–7‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪3+6‬‬

‫‪3+7‬‬

‫‪10–7‬‬ ‫‪9–8‬‬

‫‪7–7‬‬

‫‪1+8‬‬

‫‪101‬‬


‫שאלה לעבודה עם המורה בקבוצה קטנה‪:‬‬

‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪ ,‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מְ‪ñ‬שוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דבֵּ‪ã‬קוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬ירוּ בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת אֵ‪ä‬יְך פְּ‪ö‬תַ‪ְü‬רתֶּ‪ü‬ם‪.‬‬ ‫אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זֵ‪ê‬ר בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬ ‫ַ‪ã‬מּשְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‪.‬‬ ‫דָּ‪ç‬נָ‪ó‬ה ִקבְּ‪ã‬לָ‪ï‬ה ‪ 6‬נְ‪ֻó‬קדּוֹת בּ ִ‪ñ‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה נְ‪ֻó‬קדּוֹת נוֹסָ‪ò‬פוֹת הִ‪é‬יא צְ‪ִõ‬ריכָ‪î‬ה‬ ‫לְ‪ַï‬קבֵּ‪ã‬ל כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יוּ לָ‪ï‬הּ ‪ 11‬נְ‪ֻó‬קדּוֹת?‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה חָ‪ë‬סֵ‪ò‬ר בַּ‪ã‬דּוֹמִ‪ñ‬ינוֹ?‬ ‫חיבור וחיסור‬

‫‪ .1‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ לְ‪ï‬ײַ‪ 10‬בַּ‪ã‬צִּ‪õ‬יּוּר וּבַ‪ã‬תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬

‫‪= 10‬‬

‫‪102‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 +‬‬

‫‪.‬א‬

‫‪= 10‬‬

‫‪5 +‬‬

‫‪.‬ב‬

‫‪= 10‬‬

‫‪6 +‬‬

‫‪.‬ג‬


‫‪ .2‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ זוּגוֹת‪:‬‬ ‫א‪" 13 .‬אוֹגִ‪å‬ים"‪:‬‬

‫זוּגִ‪å‬י‪ ,‬אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬י‬

‫‪13‬‬

‫זוּגִ‪å‬י ‪ /‬אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬י‬

‫ב‪" 15 .‬אוֹגִ‪å‬ים"‪:‬‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪15‬‬

‫זוּגִ‪å‬י ‪ /‬אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬י‬

‫‪103‬‬


‫ג‪" 16 .‬אוֹגִ‪å‬ים"‪:‬‬

‫‪16‬‬

‫זוּגִ‪å‬י ‪ /‬אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬י‬

‫ִרבּוּעַ‪ֶ ô‬קסֶ‪ò‬ם‬

‫חיבור וחיסור‬

‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬כוּם ‪8‬‬ ‫‪ .3‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים‪ ,‬כָּ‪ְî‬ך שֶׁ‪û‬סְּ‪ò‬כוּם הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל שׁוָּרה‬ ‫וּבְ‪ã‬כָ‪î‬ל טוּר יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה ‪.8‬‬ ‫טור‬ ‫שוָּרה‬

‫‪104‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬


‫‪ .4‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה חָ‪ë‬סֵ‪ò‬ר בַּ‪ã‬דּוֹמִ‪ñ‬ינוֹ?‬ ‫הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ לְ‪ 5–ï‬בַּ‪ã‬צִּ‪õ‬יּוּר וּבַ‪ã‬תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬

‫‪= 5‬‬

‫‪1 +‬‬

‫‪.‬ב‬

‫‪= 5‬‬

‫‪4 +‬‬

‫‪.‬ג‬

‫‪= 5‬‬

‫‪5 +‬‬

‫‪.‬ד‬

‫‪= 5‬‬

‫‪3 +‬‬

‫‪.‬ה‬

‫חיבור וחיסור‬

‫‪2 + 3 = 5‬‬

‫‪.‬א‬

‫‪105‬‬


‫חִ‪ë‬סּוּר‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת?‬ ‫‪ .1‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬רוּ‪) :‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זֵ‪ê‬ר בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים(‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬ ‫א‪ .‬הָ‪é‬יוּ ‪ 12‬קוּפְ‪ö‬סאוֹת חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב‪ 4 .‬נִ‪ó‬מְ‪ñ‬כְּ‪î‬רוּ‪.‬‬

‫= ‪12 – 4‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫ב‪ .‬הָ‪é‬יוּ ‪ 10‬קוּפְ‪ö‬סאוֹת חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב‪ 4 .‬נִ‪ó‬מְ‪ñ‬כְּ‪î‬רוּ‪.‬‬

‫=‬

‫חיבור וחיסור‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫ג‪ .‬הָ‪é‬יוּ ‪ 9‬קוּפְ‪ö‬סאוֹת חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב‪ 5 .‬נִ‪ó‬מְ‪ñ‬כְּ‪î‬רוּ‪.‬‬

‫=‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬ ‫ד‪ .‬הָ‪é‬יוּ ‪ 8‬קוּפְ‪ö‬סאוֹת חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב‪ 4 .‬נִ‪ó‬מְ‪ñ‬כְּ‪î‬רוּ‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫תַּ‪ְü‬רגִּ‪å‬יל‪:‬‬

‫=‬

‫–‬

‫–‬

‫–‬


‫זוּגִ‪å‬י וְ‪è‬אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬י‬ ‫‪ .2‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ זוּגוֹת‪:‬‬ ‫א‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 12‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫ב‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 11‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫ג‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 10‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫ה‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 8‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫חיבור וחיסור‬

‫ד‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 9‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫‪107‬‬


‫ז‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 6‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫ח‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 5‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫ט‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 4‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫י‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 3‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫חיבור וחיסור‬

‫ו‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 7‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫‪108‬‬


‫יא‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 2‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫יב‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ‪ 1‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר זוּגִ‪å‬י?‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫כֵּ‪î‬ן ‪ֹ /‬לא‬

‫אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬י‬ ‫זוּגִ‪å‬י‬ ‫אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬י‬ ‫זוּגִ‪å‬י‬

‫הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים הַ‪é‬זּוּגִ‪å‬יִּ‪ì‬ים‬ ‫חיבור וחיסור‬

‫‪0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12‬‬ ‫ִרשְׁ‪û‬מוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים זּוּגִ‪å‬יִּ‪ì‬ים‬

‫ִרשְׁ‪û‬מוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים אִ‪ä‬יײַזוּגִ‪å‬יִּ‪ì‬ים‬

‫‪109‬‬


‫חיבור וחיסור‬

‫‪ .4‬פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוּ‪ :‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זֵ‪ê‬ר בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫= ‪. 5 + 3‬ז‬

‫= ‪. 5 – 3‬א‬

‫= ‪. 7 + 3‬ח‬

‫= ‪. 7 – 3‬ב‬

‫= ‪. 6 + 1‬ט‬

‫= ‪. 6 – 3‬ג‬

‫= ‪. 4 + 3‬י‬

‫= ‪. 6 – 4‬ד‬

‫= ‪. 5 + 1‬יא‬

‫= ‪. 5 – 1‬ה‬

‫= ‪. 8 + 2‬יב‬

‫= ‪. 8 – 3‬ו‬


‫‪ .5‬פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוּ‪ :‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬הֵ‪é‬עָ‪ô‬זֵ‪ê‬ר בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬

‫= ‪. 6 + 3‬ו‬

‫= ‪. 9 – 2‬ב‬

‫= ‪. 7 + 2‬ז‬

‫= ‪. 7 – 4‬ג‬

‫= ‪. 3 + 4‬ח‬

‫= ‪. 10 – 4‬ד‬

‫חיבור וחיסור‬

‫= ‪. 5 + 2‬ה‬

‫= ‪. 8 – 3‬א‬

‫‪111‬‬


112


‫חַ‪ë‬גֵּ‪å‬י תִּ‪ü‬שְׁ‪ֵû‬רי‬ ‫הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ מִ‪ñ‬צַּ‪õ‬ד יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ין אֶ‪ä‬ת הֶ‪é‬חָ‪ë‬סֵ‪ò‬ר לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬יּוּת‪:‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪113‬‬


‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬חוּ ַקו מִ‪ñ‬נְּ‪ֻó‬קדָּ‪ç‬ה לִ‪ï‬נְ‪ֻó‬קדָּ‪ç‬ה לְ‪ï‬פִ‪ö‬י סֵ‪ֶò‬דר הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ִö‬רים‪.‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫מָ‪ñ‬ה ִקבַּ‪ã‬לְ‪ï‬תֶּ‪ü‬ם?‬

‫‪114‬‬

‫מָ‪ñ‬ה ִקבַּ‪ã‬לְ‪ï‬תֶּ‪ü‬ם?‬


‫דְּ‪ç‬גָ‪å‬מִ‪ñ‬ים בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬ ‫מָ‪ñ‬ה חָ‪ë‬סֵ‪ò‬ר בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬בֶּ‪ã‬צֶ‪õ‬ת הָ‪ֵé‬ריָקה? הַ‪é‬קִּ‪ú‬יפוּ לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬יּוּת‪:‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪115‬‬


‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪ ,‬צוּרוֹת סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת וְ‪è‬שִׁ‪û‬קּוּף‬ ‫צוּרוֹת סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת וְ‪è‬צוּרוֹת ֹלא סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת‬ ‫א‪ַ .‬קפְּ‪ö‬לוּ נְ‪ó‬יָ‪ì‬ר לִ‪ï‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֲ‪ë‬לָ‪ִï‬קים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י צוָּרה כִּ‪ְî‬רצוֹנְ‪ó‬כֶ‪î‬ם צָ‪õ‬מוּד לְ‪ַï‬קו הַ‪é‬קִּ‪ú‬פּוּל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י הַ‪é‬צּוָּרה כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר מְ‪ֻñ‬קפָּ‪ö‬ל‬ ‫)אֶ‪ä‬ת שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֶ‪ë‬לְ‪ֵï‬קי הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר(‪ .‬פִּ‪ö‬תְ‪ü‬חוּ‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה ִקבַּ‪ã‬לְ‪ï‬תֶּ‪ü‬ם?‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫ד‪ .‬נַ‪ó‬סּוּ לִ‪ï‬יצֹר צוּרוֹת נוֹסָ‪ò‬פוּת‪.‬‬

‫צוָּרה סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬ ‫צוָּרה שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ַï‬קפֵּ‪ö‬ל אוֹתָ‪ü‬הּ‪ ,‬וּשְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֲ‪ë‬לָ‪ֶï‬קיהָ‪ é‬יְ‪ì‬כַ‪î‬סּוּ זֶ‪ê‬ה אֶ‪ä‬ת‬ ‫זֶ‪ê‬ה בְּ‪ִã‬דיּוּק‪.‬‬ ‫לְ‪ַï‬קו הַ‪é‬קִּ‪ú‬פּוּל קוְֹראִ‪ä‬ים ַקו הַ‪é‬סִּ‪ò‬מֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריָּ‪ì‬ה‪.‬‬

‫‪116‬‬


‫צוָּרה ֹלא סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬ ‫צוָּרה שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ַï‬קפֵּ‪ö‬ל אוֹתָ‪ü‬הּ כָּ‪ְî‬ך שֶׁ‪û‬שְּׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֲ‪ë‬לָ‪ֶï‬קיה יְ‪ì‬כַ‪î‬סּוּ‬ ‫זֶ‪ê‬ה אֶ‪ä‬ת זֶ‪ê‬ה בְּ‪ִã‬דיּוּק‪.‬‬

‫למורה‪ :‬בשלב זה נתיחס רק לסימטרייה של שיקוף בקו‪.‬‬

‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬אוֹת‪:‬‬ ‫צוָּרה סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬

‫צוָּרה ֹלא סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪ .1‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוּרוֹת מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬מּוּד ‪ .133‬נַ‪ó‬סּוּ לְ‪ַï‬קפֵּ‪ö‬ל‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוָּרה כָּ‪ְî‬ך שֶׁ‪û‬חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד יְ‪ì‬כַ‪î‬סֶּ‪ò‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק‬ ‫הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י בְּ‪ִã‬דיּוּק‪.‬‬

‫‪117‬‬


‫‪ .2‬מַ‪ñ‬יְּ‪ì‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוּרוֹת שֶׁ‪û‬גְּ‪å‬זַ‪ְê‬רתֶּ‪ü‬ם לְ‪ï‬צוּרוֹת סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת‬ ‫וּלְ‪ï‬צוּרוֹת שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ן סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת‪ .‬הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אוֹתָ‪ü‬ן בַּ‪ã‬טַּ‪í‬בְ‪ã‬לָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬צּוּרוֹת הַ‪é‬סִּ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת סַ‪ò‬מְּ‪ñ‬נוּ אֶ‪ä‬ת ַקו הַ‪é‬סִּ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריָּ‪ì‬ה‪.‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫צוָּרה סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬

‫‪118‬‬

‫צוָּרה ֹלא סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬


‫סִ‪ò‬מְ‪ñ‬לֵ‪ï‬י חַ‪ë‬ג‬ ‫‪ .3‬א‪ .‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוּרוֹת מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬מּוּד ‪) 135‬לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬סִּ‪ò‬מּוּן(‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬קפְּ‪ö‬לוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר בְּ‪ַã‬קו הַ‪é‬סִּ‪ò‬מֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריָּ‪ì‬ה‪ .‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י הַ‪é‬צּוָּרה כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר מְ‪ֻñ‬קפָּ‪ö‬ל )אֶ‪ä‬ת שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֶ‪ë‬לְ‪ֵï‬קי הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר(‪.‬‬ ‫פִּ‪ö‬תְ‪ü‬חוּ‪ .‬מָ‪ñ‬ה ִקבַּ‪ã‬לְ‪ï‬תֶּ‪ü‬ם?‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪ .4‬נַ‪ó‬סּוּ לִ‪ï‬יצֹר צוּרוֹת נוֹסָ‪ò‬פוּת‪.‬‬ ‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דַּ‪ç‬פִּ‪ö‬ים בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪.‬‬

‫למורה‪ :‬אפשר לחלק לילדים מלבני נייר צבעוני‪ .‬הילדים יגזרו מהם‬ ‫סמלי חג וידביקו אותם על רצועות בריסטול לקישוט הכיתה )או‬ ‫במחברת(‪.‬‬

‫‪119‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה כַּ‪î‬דִּ‪ç‬ים יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫‪ .5‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬מּוּד ‪ 137‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דַּ‪ç‬ף לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬סִּ‪ò‬מּוּן‪.‬‬ ‫ַקפְּ‪ö‬לוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דַּ‪ç‬ף לִ‪ï‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֲ‪ë‬לָ‪ִï‬קים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪ .‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י הַ‪é‬כַּ‪î‬ד‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר מְ‪ֻñ‬קפָּ‪ö‬ל )גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת ‪ 2‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬רוֹת יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד(‪:‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪ .6‬א‪ַ .‬קפְּ‪ö‬לוּ נְ‪ó‬יָ‪ì‬ר לִ‪ï‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֲ‪ë‬לָ‪ִï‬קים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪.‬‬

‫ב‪ .‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר הַ‪é‬מְּ‪ֻñ‬קפָּ‪ö‬ל ַקפְּ‪ö‬לוּ שׁוּב לִ‪ï‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י חֲ‪ë‬לָ‪ִï‬קים שָׁ‪û‬וִ‪è‬ים‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י כַּ‪î‬ד עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר הַ‪é‬מְּ‪ֻñ‬קפָּ‪ö‬ל‪ .‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ‪ .‬מָ‪ñ‬ה ִקבַּ‪ã‬לְ‪ï‬תֶּ‪ü‬ם?‬


‫צוָּרה סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית וְ‪è‬צוָּרה ֹלא סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬ ‫‪ .7‬בִּ‪ְã‬דקוּ אִ‪ä‬ם הַ‪é‬צּוּרוֹת סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת‪ .‬אִ‪ä‬ם הַ‪é‬צּוָּרה סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‪ ,‬סַ‪ò‬מְּ‪ñ‬נוּ‬ ‫אֶ‪ä‬ת ַקו הַ‪é‬סִּ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריָּ‪ì‬ה‪ .‬אִ‪ä‬ם הַ‪é‬צּוָּרה אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬הּ סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‪ ,‬סַ‪ò‬מְּ‪ñ‬נוּ ‪:x‬‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה‪:‬‬

‫‪x‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪121‬‬


‫‪122‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬


‫יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬קַּ‪ú‬ו שִׁ‪û‬קּוּף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‬ ‫‪ .8‬גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוּרוֹת מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬מּוּד ‪.139‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם הַ‪é‬צּוּרוֹת סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריּוֹת? בִּ‪ְã‬דקוּ עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די ִקפּוּל‪.‬‬ ‫סַ‪ò‬מְּ‪ñ‬נוּ אֶ‪ä‬ת ַקו הַ‪é‬סִּ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריָּ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬פְּ‪ö‬שׂוּ עוֹד ַקוֵּ‪è‬י סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריָּ‪ì‬ה עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די ִקפּוּל‪ .‬הַ‪ְé‬דגִּ‪å‬ישׁוּ‬ ‫אוֹתָ‪ü‬ם בְּ‪ַã‬קו‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה ַקוֵּ‪è‬י סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬ריָּ‪ì‬ה מְ‪ñ‬צָ‪õ‬אתֶ‪ü‬ם? ִרשְׁ‪û‬מוּ עַ‪ô‬ל הַ‪é‬צּוָּרה‪.‬‬ ‫הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוּרוֹת בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪.‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪123‬‬


‫ַקו שִׁ‪û‬קּוּף מִ‪ñ‬חוּץ לַ‪ï‬צּוָּרה‬ ‫ַקוֵּ‪è‬י שִׁ‪û‬קּוּף בְּ‪ã‬כִ‪î‬וּוּנִ‪ó‬ים שׁוֹנִ‪ó‬ים‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬מּוִּדם ‪ 141–147‬אֶ‪ä‬ת דַּ‪ç‬פֵּ‪ö‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬בְּ‪ã‬צוֹת לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬סִּ‪ò‬מּוּן‬ ‫צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוָּרה בְּ‪ã‬צִ‪õ‬בְ‪ã‬עֵ‪ô‬י פַּ‪ö‬סְ‪ò‬טֶ‪í‬ל‪.‬‬ ‫שַׁ‪û‬עֲ‪ô‬רוּ‪ :‬אֵ‪ä‬יְך תֵּ‪ָü‬ראֶ‪ä‬ה הַ‪é‬צּוָּרה בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬ד הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י שֶׁ‪û‬ל ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר‬ ‫ִקפּוּל‪ .‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ אוֹתָ‪ü‬הּ‪.‬‬ ‫ַקפְּ‪ö‬לוּ בְּ‪ַã‬קו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬חוּ‪ .‬מָ‪ñ‬ה ִקבַּ‪ã‬לְ‪ï‬תֶּ‪ü‬ם?‬

‫‪124‬‬


‫שִׁ‪û‬קּוּף‬ ‫סִ‪ò‬כּוּם‪:‬‬ ‫ִ‪ñ‬שּׂמֹאל לְ‪ַï‬קו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‪ִ ,‬קפַּ‪ö‬לְ‪ï‬נוּ‬ ‫צָ‪õ‬בַ‪ã‬עְ‪ô‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוָּרה שֶׁ‪û‬מּ ְ‪û‬‬ ‫בְּ‪ַã‬קו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף וְ‪ָè‬ראִ‪ä‬ינוּ אֵ‪ä‬יזוֹ צוָּרה הִ‪é‬תְ‪ַü‬קבְּ‪ã‬לָ‪ï‬ה בְּ‪ã‬צַ‪õ‬ד יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ין‪.‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫הַ‪é‬צּוָּרה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ָä‬רה אוֹתָ‪ü‬הּ צוָּרה‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא פּוֹנָ‪ó‬ה לַ‪ï‬כִּ‪î‬וּוּן הֶ‪é‬הָ‪é‬פוּך )לַ‪ï‬צַּ‪õ‬ד הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י( )ביחס לקו השיקוף(‬ ‫עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל צוָּרה מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬מָּ‪ñ‬נוֹת נְ‪ֻó‬קדּוֹת בְּ‪ã‬צֶ‪õ‬בַ‪ã‬ע‪ .‬הַ‪é‬נְּ‪ֻó‬קדּוֹת‪ ,‬שֶׁ‪û‬צִּ‪õ‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ן‬ ‫זֵ‪ê‬הֶ‪é‬ה‪ ,‬נִ‪ó‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬אוֹת בְּ‪ã‬מֶ‪ְñ‬רחָ‪ë‬ק שָׁ‪û‬וֶ‪è‬ה מִ‪ñ‬קַּ‪ú‬ו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף )מִ‪ñ‬שְּׁ‪û‬נֵ‪ó‬י צִ‪õ‬דָּ‪ç‬יו(‪.‬‬

‫‪125‬‬


‫מתמטיקה וחגים‬

‫צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צּוָּרה בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬ד הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י שֶּ‪û‬ל ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‪:‬‬

‫‪126‬‬

‫‪.1‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪.2‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬


‫‪.3‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪.4‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬ ‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪127‬‬


‫מתמטיקה וחגים‬

‫אֵ‪ä‬ילוּ אוֹתִ‪ü‬יּוֹת מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬תְּ‪ü‬רוֹת בַּ‪ã‬צִּ‪õ‬יּוּר?‬

‫‪128‬‬

‫‪.5‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪.6‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬


‫‪.7‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪.8‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪129‬‬


‫סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רי‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬זְ‪ַê‬רת הַ‪é‬צּוּרוֹת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֵ‪ë‬צִ‪õ‬י הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‪:‬‬

‫‪130‬‬


‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כִּ‪î‬יָּ‪ì‬ה סִ‪ò‬ימֶ‪ñ‬טְ‪ִí‬רית‬ ‫הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬זְ‪ַê‬רת הַ‪é‬צּוּרוֹת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֵ‪ë‬צִ‪õ‬י הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כִּ‪î‬יָּ‪ì‬ה‪:‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫‪131‬‬


‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה צוּרוֹת נְ‪ַó‬קבֵּ‪ã‬ל?‬ ‫גִּ‪å‬זְ‪ê‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דַּ‪ç‬פִּ‪ö‬ים מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬מּוִּדים ‪.147–151‬‬

‫חֳ‪ë‬מָ‪ִñ‬רים‪:‬‬ ‫צִ‪õ‬בְ‪ã‬עֵ‪ô‬י פַּ‪ö‬סְ‪ò‬טֶ‪í‬ל‬ ‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם‬ ‫עִ‪ô‬פָּ‪ö‬רוֹן‬ ‫גַּ‪å‬לּוּ כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנִ‪ó‬ים יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ בַּ‪ã‬צִּ‪õ‬יּוּר‪:‬‬ ‫‪ .1‬שַׁ‪û‬עֲ‪ô‬רוּ‪ :‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנִ‪ó‬ים יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬ד הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י שֶׁ‪û‬ל ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף?‬ ‫צַ‪õ‬יְּ‪ì‬רוּ אוֹתָ‪ü‬ם‪.‬‬

‫מתמטיקה וחגים‬

‫ִ‪ñ‬שּׂמֹאל לְ‪ַï‬קו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‪.‬‬ ‫‪ .2‬צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬מּ ְ‪û‬‬ ‫ַקפְּ‪ö‬לוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר בְּ‪ַã‬קו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬חוּ‪.‬‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם צְ‪ַõ‬דְקתֶּ‪ü‬ם?‬ ‫‪ .3‬הַ‪ְé‬דבִּ‪ã‬יקוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנִ‪ó‬ים בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‪.‬‬ ‫ג‬

‫‪132‬‬

‫ב‬

‫א‬


‫לעבודת מיון צורות עמוד ‪.117‬‬

‫‪133‬‬


‫דף גזירה לפעילות ‪ 3‬עמוד ‪.119‬‬

‫‪135‬‬


‫דף גזירה לפעילות ‪ 5‬מעמוד ‪.120‬‬

‫‪137‬‬


‫צורות לפעילות ‪ 8‬מעמוד ‪.123‬‬

‫‪139‬‬


‫שעשועי סימטריה לעמוד ‪.124‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪.2‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪141‬‬


‫‪.3‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪.4‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪143‬‬


‫‪.5‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪.6‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫‪145‬‬


‫‪.7‬‬

‫ַקו הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּף‬

‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה צוּרוֹת נְ‪ַó‬קבֵּ‪ã‬ל?‬ ‫דף גזירה לפעילות מעמוד ‪.131‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪147‬‬


2

3

4

149


5

6

7

151

פשוט חשבון א1  

ספר חשבון א. 1 מתוך 3

פשוט חשבון א1  

ספר חשבון א. 1 מתוך 3