Page 1

“z ŸzC{“©vŸv¡©}œ˜4+v–


ĂĔ ēĉĔāĕĖĕĀ ĕĂýċąĉĕĔĎČċĕþĉĆăāčĂĆĕċėĆýāĆĉĀĕĀ ĆĔĄēĆĂĀď đĂĕđ

 āþĆėĈ ĆÿĂÿĀđĒĂďĆĆ ĆďĀċĒĂďĆĆ

ĊĄĖāĕĆĕđēĕĀ ĊĆþēďċ¨ĕĆċĖ¨ČēĆč ÿĕþčĀĉĂÿĉĕĆċėĉĆýĉĆý ÿĕĂþčĎĈĂĉĆĎĂĆ

 ĆĕĀÿċĒĂďĆĆ ĀĂċĆďĂĆđĕÿþĂēĆď ĊĆĕĂĆý ĀĂĔĆč

ąčĂċĕđĆċė

āĔđā

ASAP CreativeąĎĂĔĆĎĂĆČċĕþĉĆăāčĂĆāĀĖāĄċē

ĊĆċĂĉēė

ĆėĆċýĆčĆđĕĂĄē¨ĒĕĂĂĖĉĄĕĕĀĂĔ ēĉĔČĂčĆăÿĂąĕĂđĉďĆclipart.comþĆĀčāėċĕ¨þĆÿĖýĆÿĖāĆÿĂĉĂčĈąĂďĀċþĊĆĀĂċĆĉāėĆčĈĂėĉĊýėāþćĕďčĕđĎā ĊĂĆċ ĎċĕĂĖĆýĀĂċĆĉĆĕđĎĕĂĖĆýĐÿćĂčĆĄāĀĕĖċĕĂĖĆýþĕĂýĉýēĆĕđĎā ĊĂĔýĉėĂĕĂċĖėĂĆĂĈăāĉĈ©

ĉĈþąĂĉĔĉĂýĕĀĖĉďĀĆċĕÿýċþČĎĄýĉĊÿĕėĉąĆĉĔāĉĊĉēĉĔĆėďāĉĉđĈĖĉČĆý āăĕđĎþĖĕċĂĄāċýĂāĖĔĉĄĉĈĕĄýĂýĆčĈċĂýĆąđĂýĆčĂĕąĔĉýĆďēċýĂýćĕĀ ėĖĕĂđċėĂĖĕþýĉýąĉĄāþĕĂĎýāăĕđĎþĉĂĉĈāĕċĂĄþýĂāĖÿĂĎĉĈċĆĕĄĎċĖĂċĆĖ ĉĂċāċþėĈþ

ėĕčĈėýēĂāĉėĂĕĂċĖėĂĆĂĈăāĉĈ© ĎċĕĂĖĆý

d


āî čšÖāï ėìčìďėñýĊĆÇöĔìĄ¨ýāîäòĈöĉďîÒċ ï ďîÞċï

eþĆòþýî ¨āî čšÖÐï āî čìďþĆòþýî Ðî āñĀšßāï þĆòþýî Ðî ĕƒ Ăý÷ āî ÿñ ăċñ āîċ

Ăėî Ďö ¨āî čšÖÐï āî čìďþĆòþýî Ðî ďïĔÈïâāï

Ăėî Þö Ðï āñĀšßāï

þĆòþýî Ðî ¨āîĉ“Ćĉï “ ĂĊìƨāîċċî “ Ć

 ĂîėÞö Ðï ĕƒ Ăý÷ āî ÿñ ăċñ āîċ

þĆòþýî Ðî āñĀšßÐï ĊĆòĄÈìàïāĊĆòĄċî ēö

Ăėî Þö Ðï ďïĔÈïâāï

ČïÑÐï þĆòþýî

Ăėî Þö Ðï ¨āîĉ“Ćĉï “ ĂĊìƨāîċċî “ Ć

 þĆòþýî Ðî ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ

ĂîėÞö Ðï āñĀšßÐï Ċƒ ØĄï Ćðĉď÷ Ðï

þĆòþýî Ðî āñĀšßÐï Ċƒ ØĄï Ćðĉď÷ Ðï

Ăėî Þö Ðï āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö

þĆòþýî Ðî ĊĆòĉĄ÷ ìă

ėďï Ĕï đö íĉîēÐî ĊòďĊĆòĄċî ēö

þĆòþýî Ðî ĊĆòĔÃ÷Ą

āĀñ šßÐï ĊĆòĄċî áö āï ĉïďĊĆÇöċìó

þĆòþýî Ðî íčöĄïčý÷

Ăėî Þö Ðï āñĀšßÐï ĊĆòēďð “ ĂĊĆòĄĆô

þĆòþýî ÿïĄ¨ĄïĎàñ āï ÿïĄ

āñčìó“ ĂāñċìÒ¨āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö

ĊĆÇíÚòÐāï ÿïĄ¨ėìďíþšÖāï ÿïĄ

ėìÚùĎÿïĄÐö ĊĆòĄċî ēö

 ĂîėÞö Ðï ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ

Ăėî Þö Ðï íčöĄïčý÷

 ėìĀĆòĀċö ýāîäĈò Ðö ĂîėÞö Ðï Ćò čý÷

ďîÒċï ĊĆòĀċö ìĉ íčîۜóėñĈñÛāï þîĈìÚėñýĕĆòÚïč

Ē’ĆĔï ¨āî čšÖÐï āî čìďĒ’Ćâï Ðï āñĀšßāï

 Ē’ Ćâï Ðï ĕƒ Ăý÷ āî ÿñ ăċñ āîċ

Ē’Ćâï Ðï ďïĔÈïâāï

ĐÆúĄ¨āî čšÖÐï āî čìďĒ’Ćâï Ðï ¨āîĉ“Ćĉï “ ĂĊìƨāîċċî “ Ć

ĐÆúĄÐï āñĀšßāï

Ē’Ćâï Ðï āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö

 ĐÆúĄÐï ĕƒ Ăý÷ āî ÿñ ăċñ āîċ

āî čšÖāï ėìčìďďïÐÈïýÐö āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö

ĐÆúĄÐï ďïĔÈïâāï

 Ē’ Ćâï Ðï ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ

ĐÆúĄÐï ¨āîĉ“Ćĉï “ ĂĊìƨāîċċî “ Ć

Ē’Ćâï Ðï íčöĄïčý÷ ĒíĄïÐΜóĄœóÚö āŽ ĆöÿìĉìčöĈ×ñ āï ėÆñ ăìďĀïēĆðÚ

Ē’Ćâï Ðï ėíýĆÇöÐāï ĉïďĊĆÇöċìó

ĐÆúĄÐï āñĀšßÐï Ċƒ ØĄï Ćðĉď÷ Ðï

 ėìĀĆòĀċö ýāîäÚò ĐìĎöÐĒ’ Ćâï Ðï Ćò čý÷

ĐÆúĄÐï āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö

ĐÆúĄÐï ĊĆòĄÈìàïāĊĆò ÝïÿíċĊĆòĄċî ēö

ėìčîĉĆòýĉî āî čšÖāï óý̨ąîþžóÐò íą

 ĐÆúĄÐï ĎðÒÈïàÐï ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ

ĐÆúĄÐï íčöĄïčý÷

íčîۜóėíýĆÇöÐāï
ĕñđÞð ïМóĊĆò ĉċî Þö āï ėñýĊĆÇĆò Úċï

”&w–ˆ© ~

©v›| ˆ…w›‰ {…

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~

w¦˜~< “ {

w§ˆ •~=

©˜~L¥ˆ P {

˜wJ~ Ÿ

“z˜ ~†ˆ

žv…zG“ { ©{ IL~

œ˜~4v¦

©1v¦“/vH{“

œwF~

“z– z 4{“

“zPF~ <{ žwD~>

f


ฤ†รฒ ฤรฝรท ฤรฐ รฤรฒ ฤ„รฆฤƒยšรญ ฤ€รฌฤ…ยžรญ

ฤ€รฌ ฤ‡รท รฑ รปรช ร—รป รฌ

ฤ‰รจรŒฤ… รฉ ฤ‘รซรบฤ… รซ รฆฤƒรบรชฤ…รฆฤƒฤ€รฌ ฤ‡รท รฑ

g


ďîÒċï ĊĆòĀċö ìĉ ĊĆòďĀö ìĆÎĆðý ©1v¦“/vH{“

 ď éĎæ÷Ąéþû‘Āû ð ’Āďèþą è ĄĀìĉúð æĀÈĀê÷

 ĄĀìþą è č ð ĄĀì ăúê ð ËĆè ĂĀêû ĄĀìþÂæÚĄêûĀ¦đą è ç ĄĀìĉúð æĀÈĀê÷

 ďĀ’ü÷ ñ èÊĊèĉĀìą

 ĉ éĎ éÜéÊď›Þ¦ÞĈ ð ą ì Āìąç

ĄĀìĉúð æĀÈĀê÷

ďĀÐéÊđæăê÷žÐéăđæøçížÞ÷ôčą ð ìăĀêúðÔĄĀîæĉûèą

“zPF~ <{ žwD~>

h


ฤ‰รจรŒร– รฉ รฉรŠฤ„ฤ€รฌรบฤ… รฐ รฆฤƒรปรจฤ…ฤƒยœรญฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป รจ รบรงร–รฉฤ‰รฐรŠ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„รฆฤŽรจร–รฉรŠฤ„ฤ€รฌฤŽรจฤƒรพ รฑ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ 

wยฆย˜~< ย“ {

รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ ฤƒรฉฤ‰ฤ„ฤ€รฌรบฤ… รฐ รฆฤƒฤ‰รจรŒร– รฉ รฉรŠรงฤ…ฤ€รฌฤƒยžรญรปรฉ ย“zPF~ <{ ยžwD~>

i


 ďîÒċï ĊĆòĀċö ìĉÎĆðý ĊƝóíĄïāėÄö ăďñ öÐďîĀĆðċĊĆòđĎö ìý

©1v¦“/vH{“

Ȓ Ćďï

Ċ’ ĆïčĆðďāî ėÄö ăďñ ö Ð ĊĆòýìĕ ĊĆòďîþēö íėìĕíē

Čñ ăúý

Ċ’ Ćïčöăýî āî ėÄö ăďñ ö Ð ĊĆòďċö ìó ĊĆò ĉĆò ĉēö íėìĉìĔ

ĕìď Čìóîĉ Đïý

ĕìďîāėÄö ăďñ öÐ ĊƝóĄî “ĂĊĆòďöÿìč Ďî àĎö Ąù ċö ìýĔî ĉĄî

Čìóî Ûāï ėÄö ăďñ öÐ ĊĆòċďî ąö ĊĆòċď÷ ìą ĒíċîĄĕïċïĄíĉîċĔìėîċ

Đïýāî ėÄö ăďñ ö Ð ĊĆòĄĆÇöċ ėìĄĆÅ

j


รญรงรรฌร–รป รฉ รญรงรพฤ‘รซรทย“รผรปยŽร’รท รฌ ร‚รฉรปรญรงรพฤ‘รซรทฤ„ฤ€รฌฤŽรฐรบรฆรŠ ฤรชรพรท รฉ ฤ€รงร˜รฌ ฤ‚รฐรŠรฆรทฤ‘รฉรพรš รฉ รฟ รฐ ฤ… รฌ รฐรŠฤ„ย’ฤ€รฉฤ‡ฤ€รชฤ‰รป รจ ฤ‘รซรทรงร˜รฉ ร” ฤ„ฤ€ยรญรพ รจ ฤ„ยœรžรท รฉ รปรจฤ…รงฤรฑรทยšฤ‘ย“รผฤŒรซฤ‹รพ รช รงรญยžรฤ… รฉ  ฤˆรจรšฤˆ รฐ รพ รณ ฤ… รฐ รฆรทฤŽรจ ฤƒรพ รจ รทรงรปฤ„รฌรทรป รฉ  รฆฤ‘ยฝรงฤฤ€รฌรปฤ… รฉ รฆฤƒรฐรบรจร‹รปรจฤ… รฉ ฤ‘รซรทฤ‘รฆรปรฉ รฝรฐฤƒรงร˜รฉ ฤ‡ ฤŒรซฤ‹รพ รช รป ฤ„ย’ฤ€รฉฤ‡ฤ€รชฤ‰รป รจ ฤ€รงร˜รฌ ร”ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป รจ ฤ„ฤ€รฌรทรฆฤฤ„ยœรžรท รฉ ยœรญฤ„ฤ€รฌรฟยฝรฐรšรงฤรฑรทยšรž รญรงรรฌฤ…ฤ€รชรบย“ฤ€ฤƒรฉฤ‰ฤ‘รฆร•รฉ รนรฐฤƒฤ„ยœฤ‘รพ รฐ รฉ ฤƒฤ รฐ รป รฌ รทรฃย“รผ 

k

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


āŽ Ćöÿìĉìčö Ĉ×ñ āï ėÄö ăďñ öÐďîĀĆðċĊĆò đĎö ìý Ċ’ ĆïčĆðďāî ėÄö ăďñ ö ĉāŽ Ćöÿìĉìčö Ĉą ñ ©1v¦“/vH{“

àìĔöĎìĕöĔĆòċ ĊĆÇîþÒö ėìýÈò ĉĕð ăìď“ĂĉĆòÒöÿċï

ĊĆòâÒï “ ĆĄï ìċö Ú ĊĆÇĆòďöă

àìĔöĎñĉą ð ĊĆÇîþÒö ėìýÈò ĉĕð ăìď Ċ’ Ćċï šÖïÐĀìýöċĊĆòĔìĄÈ

 ėñ ĉÒñ ö ÿċï ėĆò ĈíĈö ă ĊĆòąÃöàėìýÈò ĉėÆñ ăìď“Ăāî ĉĆòÒöÿċï

ėñđ ñĔžóċò ėìýÈò ĉėÆñ ăìď ĊĆòĔìĄÈĊĆÇîþÒö

úéĉéÊą ì þéąÛ ë û é ăœíĎëăþ ê ðÊæ÷ûëăĉ è ëÊçćð ćæʞđû ì ĄĀì÷æďĄœÞ÷ é ûèąçď“Òč é đë ăÌë ð ùą é đĀì ĂçĂð ýìă é  ĄœÞÂé ýĉ ë ë לíðÔĎ¾đæ÷Âì ăĄœđþ ð é ăč ð û ì ûèąçćðÖĈ đë ăÌë ð ùą é đĀì ĂçĂð ýìÊ 

“z˜ ~†ˆ

cb


ฤŠย’ ฤ†รฏฤรถฤƒรฝรฎ ฤรฎ ฤ—ร„รถ ฤƒฤรฑ รถ ฤ‰ฤยŽ ฤ†รถรฟรฌฤ‰รฌฤรถ ฤˆฤ… รฑ ยฉย1vยฆย“/vH{ย“

ฤ‰รฌฤ”รถฤ‹ร„ ฤรฏ รบฤ‹ยžรณรฒฤ‰ฤ•รฐ ฤƒรฌฤย“ฤ‚ฤ—รฌฤ‰รฌฤ”ฤ•ฤ†รฒ รรถรฟฤ‹รฏ

ฤรฎ ฤฤ…รฐ รถ ฤรฝรฏ ฤ—รฌฤ‰รฌฤ”รฏฤรบฤ‹ยžรณรฒฤ‰ฤ—ร†รฑ ฤƒรฌฤ ฤ€รฌรฝรถฤ‹ฤŠฤ†รฒฤ”รฌฤ„รˆ

ฤ—รฌฤ‰รฌฤ”ฤ—ร„รฎรรถรฟฤรฏ รถ ฤ‰ฤ•ฤ†ยรณรถฤˆฤ‹รฏ ฤ•รฐฤ—รฌฤ†รพรฌฤ…รฏฤรบฤ‹ยžรณรฒฤ‰ฤ•รฐ ฤƒรฌฤ

ฤ—รฐ รšฤŽรถ ฤ‹รฏ รพรฐ ร›ฤรฏ ฤ—รฌฤ‰รฌฤ”ฤ—รฑรฝรฏฤรบฤ‹ยžรณรฒฤ‰ฤ•รฐ ฤƒรฌฤ

รปฤรฆร–รฉรปฤ€ยฟรฐรธรบรฌ รฐ ฤƒรงรธฤ€ยรญฤŽ รฐ รป รฉ รปยšรžรฌร”รป รฉ ฤ‘รซฤƒรŒรซ ฤ€ยฟรฆรพรฑรทฤ… รช รงรบรฐฤ…ฤ‰ รฌ ฤ‰ รฉ รฆฤ…ยžรญรฌฤƒฤ„ยœฤ‘รพ รฐ รฉ ฤƒฤ รฐ รป รฌ รปรจฤ… รฐ รป รฉ  ฤ‘ยพรฐ รฝฤ‰ รซ รฐรŠรปยšรžรฌร”รฉรŠฤรฉฤ…รท รฒ รซ ร—รฉฤƒฤ‘รซฤ‹ฤˆ รซ รฆฤ‡ฤ„รฉฤ‰รš รฉ รงรธฤ€ยรญฤŽ ฤƒรฆฤŽรฐฤ…ยพย“รผฤ†รฆฤ‹รฆฤรฐฤŽฤ€รฌฤ…  ฤ†รฆฤ‹รฆฤรฐฤŽฤ€รฌฤ…ฤ€รฌฤƒรฐรŠฤ„ยœรžฤ‰ รฐ ฤ… รฉ ยžรญรปรจฤ…รปยšรžรฌร”รฉรŠรงรพย“รงรŒรฉ ฤ†รฆฤ‹รฆฤรฐฤŽฤ€รฌร–รป รฉ ฤ„รฌฤ‰ฤ„ยœรžฤ‰ รฐ ฤ… รฉ ยžรญรปรจฤ… 

cc

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


รญฤรฎร›ยœรณฤ—รฑฤˆรฑร›ฤรฏ รพรฎฤˆรฌรšฤ—รฑรฝฤ•ฤ†รฒรšรฏฤ รรจรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤรปรจฤ…รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤรฑรทยšรž รปยฝรงร›รฉรปรปรจฤ…c ฤ„ฤ€รฌฤ‰รจรธร› รฐ รป รฉ รปรจฤ…c 

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ฤŠย’ ฤ†ฤ‹รฏ

ฤยšรณรฎรยฤ† ฤŠฤ†รฒ ฤรฎฤฤรท

ฤ’ร†รฑรฝฤ—รฑ ฤˆรฑฤ‰รพรฎ ฤˆรฌรšฤ‰รฏฤฤŠฤ†ย’ ร˜ฤ„รฏ รญฤรถฤ„รฏฤรฝรท ฤ•ฤ†ย’ฤ‚รฝรท รณย ฤ†ย“ฤ‚ฤŠย’ ฤ†ฤ‹รฏ รณย ฤ†ฤยšรณรฎรยฤ†รณย ฤ†ฤ—รฑ ฤˆรฑร›ฤรฏ รพรฎ ฤˆรฌฤˆรถร ฤŠฤ†ย’ ร˜ฤ„รฏ ฤ†รฐ ฤ‰ฤรท รฏรพรญฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ ฤ“รถ ฤŠฤ†ย’ ร˜ฤ„รฏ ฤŠย’ ฤ†รœรฏ รฏรพรญฤยšรณรฎรยร˜รฏร

ยฉย1vยฆย“/vH{ย“

cd


รงฤ‡รจร•ยœรญฤ‘รซ ฤ‚รซร•รป รฉ รธรจ ฤ‚รฆร”ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‰รฐรธฤ รฌ รฌ รงฤ‡รจ ร•ยœรญฤ‘รซ ฤ‚รซร•รป รฉ รธรจ ฤ‚รฆฤ‚รฐฤƒรธฤ€รฌรธร˜ รจ ร– รฌ ยœรญรผ รฉรœรฉรปฤƒรฉฤ‰ฤ†รฆฤรจรšฤ‰ รฌ รฐรŠรงฤรฐรธฤ‰ รงฤ‡รจร•ยœรญฤ‘รซ ฤ‚รซร•รป รฉ รธรจ ฤ‚รฆร”ฤƒยœรญรปยฝรงร›รฉรปรปรจฤ… รฉ รปรจฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ รปยฝรงร›รฉรปฤ‘รซรทฤƒรงร‹รฌฤ‰รฐรŠรงฤ‹ฤ€รฌรœรป

ce

ฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ รญยฤ€รงฤ‡รจร•ยœรญฤ‘รซ ฤ‚รซร•รป รฉ รธรจ ฤ‚รฆฤ‚รฐรŠ ฤ€รฉรพรปรจฤ… ฤ„รชฤ…รฆรŒรปรจฤ… ฤ‘รฆรทรจฤ…รฐรนรงรŒรงฤ‡ยžรž

wยงยˆ Dยฅ{ ย”wยกยˆยยฅ~

ย“zPF~ <{ ยžwD~>


đæć籞Þû é đë÷ĎƎĀĉéøč ë ðÊçċĀìÜû é Āéþ÷çûœíûèąăè Ôăœí đæć籞Þû é đë÷ăôþèÔĉéøč ë ðÊçċĀìÜû é ĄêąæÌ÷çûœíûèąăè Ôăœí

ĕíÒï ÚĉœóāÃíēĒÆñýėñ ĈñÛāï þî ĈìĈö ۜóíčöĀċï î ĉ ĒÆîýāî ĕíÒï ÚĊ›óĀìďó ĆĒÆñýėñ ĈñÛāï þî ĈìĈö ĉ ĕƒĂý÷ ĂĊ’ Ćċï āšóîЏĆĊðċìĀó ĆĒÆñýėñ ĈñÛāï þî ĈìÚĉïď Ċƒ ØĄï ìÐó ƨĀĆċö ýíāĒÆîýāî ĕíÒï Ú

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

œwF~

cf


āî čšóöÐėìčìďďïÐÈïýó ĆĒÆîýāî ĕíÒï ĈöÐ Ē’ ĆĔï “ĂþĆò þýî ĐÆúĄĂîėĎö ĂîėÞö āï ėï čìďöÐĉĆòĄėö ï č

Ē’ ĆĔï

ĂîėĎö

cg

þĆòþýî

ĐÆúĄ

©1v¦“/vH{“


ch

ch


üšđĈ ð ûë ýûèą “zPF~ <{ žwD~>

üšđØ ð û é ăéĉđéĉúé è ăĄĀìčæďĄœÞ÷ é ûèą ©v›| ˆ…w›‰ {…

ĎîÐĉðýíċžóĕïþďî Ē’ Ć ïâïā

©1v¦“/vH{“

ĉìĀî Ñāï ĊúĄāï ĕïþďî Ē’ Ćâï āï ĉúÚïĉāîýîÐāšóĀî Ą÷ āî čšó ĊĆÇìàòēėìĀöĀìčėìþžÖïčċö ėìĄíĕ ĊĆÇ îâïāĊĆòċŽØāï ĊĆòýîþíĊĆò Ĉöĉìā ĉìċöėýñ Ćòäöčúą îĔíýÈííąĆòÐāï ĉìĀî ÑĕîþöÚĆò čý÷ Ăĕïþďî Ē’ Ćâï āï ĊìØïāāî ĉĆòĄėö āò āšóĀî Ą÷ āî čšó ĊìĉšóöĉÎðýìþíāî ĈíĕöÐýî čƒ Ćā÷

ci

ďĀÐéÊĄĀÁè ÔðýÖ ó û é üšđĈ ð ăœíĄĀì ćą è ĀìĈĉéøč ë ðÊçċĀìÜû é

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {


รปรจ ร—รฟ รฉ ฤŽ รฐ ฤ€ยฤ‘ฤ€ย’ฤ€รป รจ 

ฤƒรฆฤ…ยžฤ‘รท รซ

รปรจ ฤ‡ยšรญรฐฤƒรปรจ ฤ‡ยšรฤ… รฌ รปรจ ฤƒรบรช รฐ ร‹ฤ€รฌ ฤ‡รท รฑ 

ฤ‘รฉรŠฤ€รฌ ฤ‡รท รฑ ฤ„รฆร’รฉรป

ฤ†รจรฟ รจฤŽฤ€ยฤ‘ฤ€ย’ฤ€รป รจ รปรจ ฤ‡ยšรญรฐฤƒรปรจ ฤ‡ยšรฤ… รฌ ฤƒรชรบรจร‹ฤ€รฌ ฤ‡รท รฑ

ฤ„รฆร’รฉรปฤ†รซรŠฤ€รฌ ฤ‡รท รฑ ฤ„รฆร’รฉรป

ฤ„รฆร’รฉรป ฤƒรฆฤ…ยžฤ‘รท รซ ยจฤ„ฤ€รฌ ร•ร– รฌ รฉรŠรปรจ ฤ‡ยŽรงรฉร”รป รฉ รปรจฤ…รฐฤƒ

ฤยšรณฤ€รฎ ฤ„รท ฤรฎ ฤยšรณฤรฎ ฤ‰ฤ†รฒฤ„ฤ—รถ ฤ‹รฏ ฤ‚รฎฤ—รžรถ รฏร รฝฤรฎรครฒฤˆรถรฤŠฤ†รฒฤ€ฤ‹รถ รฌฤ‰รญฤรถฤ„รฏฤรฝรท ฤ‰รบร’รถรฟรฒฤ‰ฤŠฤ†รฒ ฤ‰ฤ†รฒฤ„ฤ—รถ ฤ‹รฏ ฤรฑฤ€ยšรŸรฏรฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ รถรกฤรฏ

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ยฉย1vยฆย“/vH{ย“

cj


üšđĈ ð ûë ý è úçÖéĉą ê đæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû üšđĈ ð ăœíûè ć籞ÞçĎĀìÊúð û é

ĄœÞĎ ð éÊúð û ì œíûè ć籞ÞéÊĄĀì÷æďüšđĈ ð ăœíĄĀì ćą è ĀìĈçăĀê÷  ĄœÞðăéÊĎ ì üšđØ ð û é ăéĉĄœÞðă÷ é žÐœíđæăê÷žíçăĀê÷ăéĉ  ûèøçížÞ 

ĂîėÞö āï ĉœóĊĆò čċî ĆòĎāîÜïÚíčÈï Úāò Ċ’ Ćċï šÖïÐĊĆò čîčď÷ ėìþžÖïčċö ėìĄíĕ ĊĆòĄċî öáċò ĊĆǞóìčĊĆò ĉďî ïĄÅìàþîēĄî āï íčĆð ĉýð ýîÐĆò ĉýð Ćò ĉĄ÷ ï Ýāï

ck

w¦˜~< “ {

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~


ûëúšÙéÊüšđĈ ð

ĆíēîċČìÛïý

āî čýð äö

ĔĆòąĎö Üï āï ėï ĉýð

db


Ćíēîċāñ č îĔ

ĆòàìĕĆðýė’ Ćïă ĊĆò ĉĄî ö Ýāï ĐíÒÈïā

dc


 ûè ć籞ÞéÊĄĀì÷æďûèą “zPF~ <{ žwD~>

úçÖéĉðÊđæĎêÊúð Ö é û é ĊéÌą ì ĄĀ’Òìćæĉðøč ì ĄĀì ăçËìĉçďĀìĈû è ì ăçËìĉçĎĀìÊúð û é ûè ć籞ÞéÊĄĀì÷æďœíĄĀÁèøÌð úĀðăĀì ćæĉðøč Āéþăœíđæć籞ÞĎƎĀĉéøč ë ðÊçċĀìÜû é ë ðÊçċĀìÜû é ĄêąæÌăœíđæć籞ÞăôþèÔĉéøč

 ĄêąæÌûèąçĀéþûèąĄĀìĉúð æĀÈĀê÷

ĆïĄ“ĂĊðċìÒāñĀšßïÐó ؜óíčöĀċï î ĉ ĕƒĂý÷ ĊĆòďîĉĎö Ċ’ Ćċï ďïĔÈïĔ¨ĊðċìÒ Ċƒ ØĄï Ćð ĉď÷ ïþíĊĆòĄċî öē¨ĆïĄ ĊĆòĄċî öáāï “ĂĊƒ ØĄï āï Ćð ĉď÷ ïÐċò āîÜïÚ āî čšÖāï ĉî ÚāñĀšßïÐĊĆòýîēċö ò č üšđĈ ð ăœíĄĀÁèøÌð ûšÞìÔéăç÷Āìøû ñ ĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊĄšđæ÷çùĀìÛû é

w¦˜~< “ {

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~

ì đé×Ú

é é û ĉÌè Ö

dd


 ฤ‚รฎฤ—รžรถ รรฏ ฤ•ฤ†ย’ ฤ‚รฝรท ฤรฎ รฟรฑ ฤƒฤ‹รฑ ฤรฎฤ‹ ฤฤ€ย’รผรท รฑ รนรซ รฝฤ… รซ รปรซ รฝรปรจฤ… รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠรปรซรบยšร™รป รฉ ฤƒยœรญฤรงร’รฌรทรจรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ ฤรงร’รฌรทรป รจ ฤ€รฌฤ‹รฐฤƒรผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ รปรจฤ…ฤ„ฤ€รฌฤ‰รบรฐ รฆฤ€รˆฤ€รชรท 

รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝรซฤ…ฤƒรฉฤ‰ฤ‘รฆฤƒรชรทยžรญรงฤƒรฑรทยฆรญ รผยšฤ‘ร˜ รฐ รป รฉ ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝรซฤ…รปรจฤ… รจ รบรงร–รฉฤ‰รฐรŠฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤŠรฉรŒฤ… รฌ ฤ„ฤ€ย’ร’รฌฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤ„ฤ€รฌฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤฤ€รฌฤˆรป รฉ ฤ„ฤ€รฌ ฤ‡ฤ… รจ ฤ€รฌฤˆรบยฤ€รฐฤƒรผยšฤ‘ร˜ รฐ รป รฉ ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป ฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ ฤƒยœรญ 

de

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ยฉvย›|ย ยˆย…wย›ย‰ย {ย…

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


ĂîėÞö ïÐāñ ăāî ĈîÚ ĕïĔĆò ĉāŽ Ćāî “ĂïĄíĕ“ĂĊĆò čîčď÷ íĆîāĉìċöėýñ ĊïĄĆò ĉĊïĄ“ĂþÚó“ĂóñċœóĊìØïā ĕîĄċî ĊœóñÑĀŐ ĆĆï ĉíý

©1v¦“/vH{“

ď éĎďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë ăœíĄĀÁçÒìčĆĀêÊăôþèÔĉèøč ë ðÊü éĎçþžđą ì ñ ùë ýą ë ăœíĄĀÁçÒìčĆĀêÊĄôú÷ è ĉèøč ë ðÊü éĎçþžđą ì ĄéþďĀ’ü÷

þÚó

Ąï íĕ

ĊœóñÑ

ĕïĔ

ĊœóñÑĆð čöčďï

ĊïĄ

Ċíóî Ñ

Čî Ýùďċö

ĕĆòāîÐ

ĀìýöċóðþŽĆ“ĂĊïĄĕƒĂý÷ ÿñ ăċñ ¨þÚó

”&w–ˆ© ~

žv…zG“ { ©{ IL~

df d


ĄæÒéûďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ûèąĄĀìĉúð æĀÈĀê÷

 ĄæÒéûďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąûèą ďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë đæďñ÷šđÖ ð û é đæąĀì÷žđÖ é û é đæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû è úçÖéĉą ê ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąéþçăðÊƚđæ÷çĎĀìÊúð û é

“zPF~ <{ žwD~>

©˜~L¥ˆ P {

w¦˜~< “ {

ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąéþçă ĄæĀ

÷çûĄæÒéûďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëą ›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

m”{ &‰¡ž |

Ċíóî Ñ

āñýîč

ĕĆòāîÐ

ĊìØö ĉĊìØòċāñ Ýäï žóċò ĂîėÞö ïÐĕƒĂý÷ āî ÿñ ăċñ ĊìĆĉî ĈöÐĕƒĂý÷ āî ÿñ ăċñ íāïċĊĆòďĀö ìĆ Ąï íĕîā“ĂĊĆò čîčď÷ āî Ćòàĉïď ĊœóñÑó ĆĊòý ĕïĔìýĊïĄĊòý

œwF~

ĄæÒéûďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë đë÷ďê÷šđ“ÒœíďçÒìčĊéÌăéĉçď“Òč é w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~

çćðăéÊĎ ì üšđØ ð éÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ăéĉçćðă÷ é šÐœíđæăê÷žíçăĀê÷ăéĉ đæøçížÞ

dg

“zPF~ <{ žwD~>


ฤ‚รฎฤ—รžรถ รรฏ ฤรฏฤ”รˆรฏรขฤรฏ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤรปรจฤ… รงฤรฑฤ‰ยฆรญ รธรจร›ร– รฉ รฉฤƒฤ„ยพรจ ร‹รปรจฤ… รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤยœรญ ฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรปฤ‘รซรทฤยฟรฆฤ‹รฐฤƒรงร˜รฉ ฤ‡ รฉ รปรจ ฤ‡รฆฤ‚รฐ ร—รป รฉ รปรจรธรงรญยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‡รฐร–ฤˆ

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ฤ•ร…รฌฤ‘รถฤ‰ฤยœรณฤ”ฤ•ร…รฌฤ‘รถ รฎ ฤ‰ฤ‰รฏฤ” รฌ ฤ‘รซฤƒรŒรซ รฐ รนฤ… รฉ ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‚รงฤ‚รฐ รฝฤ‘ยพรฐ รฝฤ‰ รซ รฐรŠฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป

wยงยˆ Dยฅ{ ย”wยกยˆยยฅ~

รฉ ฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรปฤ€ยฟรฐ ร‹ร‚รฉ ร‹ฤ‘รซรทรงฤย“ร’ฤ รฌ ฤ„ยšฤ‘รฆรทรงฤ‰รฐรธฤ

ฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรปฤ‘รซรทฤŽรฆรŒรฐรธรฌฤƒรงฤ‡รจฤƒรงฤรฐ รฝฤ‰ รจ ฤ„ฤ€ยรญรงรพรงฤƒฤ€รชรท ฤ‘รซ ฤƒรŒรซ รฐ รนฤ… รฉ ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‚รงฤ‚รฐ รฝรฌรŠฤ„ฤ€ยรญร– รฐ ยฆรžยžรญฤ… รฌ รงฤ‡รฐรพรฉฤ‡รท รฑ รฉฤ‰รงรŒรฉฤ… 

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

dh


“z– z 4{“

āÆìØïā ČìóýÇîāĊœóñÑāï ĆÅ÷Ąýï ďïĔÈïâāï Ćæí÷ÁèûĄœíëËû é Ā¿ñþ÷ é ĉ éĎ éÜé ăûÀæĎûèą ĎôÌðøìăăé ĂçćÈĀê÷çĉĀìÛû é

“zPF~ <{ žwD~>

ĉ éĎ éϓüĄ’Āą é ĎĀìÿĈ ð é ăÚ ð đæþèÕč é Ā›ÞžíìÊĉ éĎ éĎçąĀî ĉ éĎ éÜéûăéĉĄ’Āą é ÿéĉą ð çËð ýą ì đéþ÷ é đéþéÕč é ðÊĎ¾ ĉ éĎ éÜéûđë÷ď¿æċðăçØé ć đæþè ÕÛ é û é Ā›ÞžíìÊ 

˜wJ~ Ÿ

ĕÅìđöĉĉïĔ

ü éĎðÊçďðÊþ é ûèąĀì÷žđÖ é û é ûèøçížÞéăđéþéÕč é ăè Ô çćðÖĈ é ĕÅìđöĉāœóĔî ÷Āìûĉ éĎ éÜéûđë÷ĄĀìøĀìÿÂé֜íðÔ đÀÀæڞđą ì ÷ã“üûší èĎđÀÀæڞđą ì çûèþéă é ď›đæĀûëûêÔĉéøč ë íĀĀìąðăçćðÖĈ ûèþéăĉ éĎ éĎð ăûšíêø“Āĉ éĎ éĎðă Ą’Āą é ĄĀì ×¦íą ð ÷ãĄĀì ×¦íą ð ĉ éĎ éÜéûđë÷

di

l©vz¥vP

m”{ &‰¡ž |


“z– z 4{“

ĀçØì ×éÊçćðúą é è ăûèą ĉ éĎ éÜéûăéĉĆæí÷ÁèûĄœíëËû é éĉĀìÚžíą é úéčĀê Ô

“zPF~ <{ žwD~>

āÆìØïā ĕî ăíċóïďÄāîďċö šóĆò ÚĕñĔúÐïÐĉðďŽĆāÃÈìďöėāò ėîЦóĊìĆöÐ āñ Õāï óïďÄîāėìĆöāòĉĉìĈŽ ĆāîċāîþžĖĄî ĉðďŽĆ ©1v¦“/vH{“ ČìĕŽ ĆîāĆòĄýî ėñýāî ĉý÷ šó“Ăāî×Üò āï ċð āîċĔî ĉðďŽĆ āñ Õāï óïďÄîāāîċ ėìĉìĀö ÑėìàòąíóĆò ÑÈòā“ĂČìÛïĄāï ėñýíĄöėîàČìĕŽ ƓĂĉðďŽĆ Ċ’ ĆĀï Ž Øāï ĉïď“ĂóýÌîāĉïďėìĉöđìčĊœóñÑĉœó ĊœóñÑĀÅìĆāĕöċýî “ĂĉðďŽĆāîĄċö šô āî čšÖāï ČìóýÇîāĊœóñÑāï íāñ ă āÆìØïāíāñ ăėñĔĀñ ìēöäýï ČìĕŽ Ćĕïċýî

ăêĉŽĀđë÷ďĀìĉû ê ûèą  ĆæÕéþû é đë÷çþžđÚ è œíðÔĆæďŽĀ“üăêĉŽĀçíĀì ËÂìûûèą ďè ýçÖéûíéĉ¾èûûŽĀû è ûèą 

āšóĔî “Ăāšóðþ“ĆĂîėÞö ïÐďïĔÈïâāï ĊœóñÑāï Ćð čöđòۜóíčöĀċï î ĉ ďïĔÈïâāï þîáċï ėñýāñ ݦóċö ĊœóñÑāï ĕðėìĆāî ÚēĂāîÐąù Èėƛôď÷ ï čýĆòā

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~

dj


ĂîėÞö Ðï ¨āîĉ“Ćïĉ“ĂĊìƨāîċċî “ Ć ĕìýó ƓĂāÃĆòýċö óñċœÖāï ĊìØïāĉĆòĄėö ċï ¨óñċœÖāï ċð ĕìýíčĆð ĉýð ïďĆò Ñāï ö ĉĉĆòĄėö ċï āî ĉ“ĆïÛāï ĉĆòĄėö ċï ¨óñċœÖāï ċð ĕìýíčĆð ĉýð ïďĆò Ñāï ö ĉĔĆòĎöđċï ėìďšóó Ćāîċċî “ ĆòÐ

©1v¦“/vH{“

í뱜íďæ÷íĀĄæÒéÊí뱜íďæ÷ĆĀê÷ȜíþíĀûè ă“ĀéÕéÊ

dk


ĊƒÚóāî ĉ“ĆïÛāï “ĂĊìØïāĂîėÞö āï ėï ÛĄò ėö ò Ð āî ĉ“ĆïÛïþíĊìØïÐėìďšóĉœóā‘ĂšóĕîàĎö ċò ó Ć ƒĂėî Þö āï ČìƓÝÖāï ĊìĆĊ›ÖïÐĊĆòýÈìĔāñ Õāï ĊìØï ĉ

©1v¦“/vH{“

ûèąą è “Ā đæĉší

ûèă“Āéă đæĉší

ĄæĀ đæĉší

 Ā’üšđØ ð û é ĆæĀ“üÐû é ĄæĀðÊĄæÒéÊíĀđæĉšíûèÖéÔçďðċĈ ì ì Ā’üšđØ ð û é ĆæĀ“üÐû é ĄæĀðÊûèă“ĀéÕéÊíĀđæĉšíûèÖéÔçďðċĈ ĄœÞÂéċĈ ð đæĉšíûèÖéÔüšđØ ð û é ăœíďçÒì÷û è úĀðăçøžđìÔ

Ȝíþéû ûè ă“ĀéÕû é çøžđìÓüçĎðúìÊ ûèĉšíðÊĄæÒéûăĀìþžđû ì 

  

āî ĉ“Ćïĉ“ĂĊìĆó Ćāîċċî “ ĆòÐ ėìďšÖāï ĕïàĎö ċò ƒĂėî Þö āï ČìƓÝÖāï ĊìĆöÐ ėìďšóā‘Ăšóāî ĉ“ĆïÛïþíĊìØïÐ

ĄæÒéÊđæĉšÐû é ďèÚĈ ð ą ì Ąì÷ĎôÌðøìăĀêúðÔđüîñĉéăÈĀÁèčûèą ûè ćšÝû é Èœíą ë ðÊûë ×¦Þžíą ì

“z˜ ~†ˆ

œwF~

“zPF~ <{ žwD~>

eb


ĊĆÇìàòē¨ĂîėÞö Ðï āñĀšßÐï Ċƒ ØĄï Ćðĉď÷ Ðï āî čšÖāï ĉî ÚĒÆîýîÐĊĆòýîēċö ò čĉíÐö ĉùÐāï “ĂĆò čîþÈìďîā ėìþĆòáĆĊĆÇìàòēČðā ©1v¦“/vH{“

āîàòÚĕúĄžóĆò čîþÈìď

ė›óþúāēö ĉíÐöĉùÐ

ĂîėÞö āï ėìčìďöÐĒÆîýîÐĊĆòýîēċö ò čÿîÒöĉ¦Öāï “ĂĕĆò ăÈï Õāï Ćò ĉýð Ćò ĉĄö ï Ýāï ėìđÈìĄĊĆÇìàòēČðāĐÆúĄāï “Ă

ČîþîĉĆòĉýð ĆòĉĄö ï č ĆòĀÜî ï ÑÿîÒöĉ¦ó

ĕĆò ăÈï ă

ėìđÈìĄĊĆÇìàòē ĂîėÞö āï ėï čìďöÐĒÆîýîĉėìďĆò ÑÜï œóĊĆÇìàòē ĐÆúĄïÐĊï ÑČýî Úėìĕ÷ýžóòčČðā íčĆð ĉýð íďĆò Ñāò ČñāÜð œóėìēÃ÷ýîĉėìĕö ăìĄČðāþĆòþýî îÐ ėìþĆòáĆĊĆÇìàòē āî čšÖāï ėìčìďĉî ĈöÐĒÆîýîÐėìýîēċö ò ݜóĊĆÇìàòē

ec

žv…zG“ { ©{ IL~


ฤ€รฌฤƒรท รช ฤ€รฌฤƒรพ รฐ รฉ ร—ฤ‘รซฤ‹ร€รฆรพรฉรปฤรฆรšรฌร›รป รฉ ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‰รฐรธฤ รฌ รบรงร–รฉฤ‰รฐรŠยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠรงฤรฐ รฝฤ‰ รจ รป รช

wยงยˆ Dยฅ{ ย”wยกยˆยยฅ~

ฤรฆรœรฉฤ… รญรทร† ฤŠรงร‹ รธรจ ฤ‡รจรฝ ฤ„ย’ฤ€รฉฤƒรฐรนยพ รฌ ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„รฆฤŽรจร–รฉฤƒฤ„ย›รญฤƒรจ ร”ฤ… รฌ รผ รฉฤŽรงรพยžฤ‘ฤ… ฤ€รฌ ฤƒรท รช ฤ€รฌ ฤƒรพ รฑ รฉ ร—รป รฉ รจ รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤ‘รฆฤ‹ร‚รฆรพรฉรปฤ„ฤ€รรฆรšรฌร›รป รฉ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป ฤ‘รฆฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ‡รฆฤ‰รจรŠรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ ย“รผ

ย”&wย–ยˆยฉย ~

wยฆย˜~< ย“ {

รพฤ†รฒรพรฝรฎ ฤ’ย’ ฤ†ฤ”รฏ ฤร†รบฤ„ ฤ‚รฎฤ—ฤŽรถ

ed


ėìđÈìĄ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòē đæĉĀì Ëą é çđæúðúæćéĉçÌéąçďñĉ¦í üšđØ ð éÊĄĀÁæÚìčçćĀêă÷ ê

ĂîėÞö ïÐĊĆÇìàòēíčĆð ĉýð ėìďĆò Ñċï ïďíÒïċ ĐÆúĄïÐĀìýöċĕïĔČñāîМóėìēÃ÷ýïÐ ĊĆòĄċî öáāï ėñýāñÞïĈċö íÿñ ĉœóĀÅìĆ ďïĔÈïâāï ėñý“Ă Čìăîċýúēċö ò ĉĊĆÇìàòáïĉāœóĔî ėìĀöĀìݜóĊĆÇìàòēó Ć ĕðėìĆėìÜïĄėìēÃ÷ýïĉ ČìăîċČñāîÐó ؜ó

úô÷ą ð ĆëûèÊď éܜíđæč½ñ÷éÊĊÀôþéÊûÀæĎûèą ùèÌðă¦í“üďĀì ýÂé ýĀìă÷ ê Āìăþ ð é ćüšđØ ð éÊçćĀêă÷ ê ĄĀìĉĀì Ëą é éĉçÌéą đæċÂæþ¨đæúðúæćĄĀÁæÚìčăœíđæć籞Þû é đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû é

ee

“zPF~ <{ žwD~>

©1v¦“/vH{“

“zPF~ <{ žwD~>

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {


“z– z 4{“

ĆíēîċĆýï čĔö ¦ô

āî čîþöĉāîĀĆòĎĄ÷

ėìđö ĉìĄ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòē

ĂîėÞö ïÐíčĆð ĉýð ĊĆòďĆò Ñċï ÿîÒöĉ¦ó“ĂĆò ĉýð Ćò ĉĄö ï č ČìăîċČñāîĉó ĆĒÆîýîÐĆò Ú ĉðýÞô’ĆÎÆñÒĊĆÇö þìďĊĆÇíÿ÷ďĂĊĆòýîčĔö ¦ô ėìĕðĄý÷ ėìēÃ÷ýïĉĊĆò ĈƝóċö ċï í āîĀĆòĎĄ÷ āï “ĂĆýï čĔö ï¢ãāï ėìđö ĉìĄ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòēČðā đæć籞Þû é đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû é đæċðăæþ¨đæúðúæćĄĀÁæÚìčăœí

ėìþĆòáĆĊĆÇìàòēāñĀšßïÐó ĆĂîėÞö ïМóíčöĀċï î ĉ ĂîėÞö ïÐāñĀšßïĉėìďĆò ÑÜï œóėìđÈìĄ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòē“Ă ėìđö ĉìĄ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòēėìđîďĊ’ Ćċï šÖïÐ ėìĕðĄý÷ ėìēÃ÷ýïĉÎÆñÒïÐĉðýÞô’ĆÎÆñÒėìĕöþìďœó đæúðúæćĄĀÁæÚìčăœíđæć籞ÞçċðĈ÷ ì ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊçăžđçĊéÌăéĉçĎĀìÊúð û é

ĊìĔîċöĉĊìĔîÜċò ĕðþìďœóĆòċ¨ĀðĀìč ìÐĕîýžóòčìčĆðýÎïýĊŽ ØĎù ċö ĊìĔîċÎÆñÒĕðþìďœóĆòċ¨Đð ĉìĄ

©1v¦“/vH{“

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

œwF~

ì ×Ú é đé û

é ĉÌè Ö

žv…zG“ { ©{ IL~

ef e


āñĀšßāï ĉíĉöЦó¨ĂîėÞö Ðï āñĀšßÐï Ċƒ ØĄï Ćðĉď÷ Ðï

āñĀúšãāï ĉíĉöЦó

ûëúšÙû é ăçăðʦíđë÷çĉðøč ì ûè ć籞ÞéÊçďð ýĉ è û ê

ĂîėÞö ïÐĕÅìďöėċò Ćòċ āñĀšßāï ĉíĉö ЦóĊî ĉďø ñ čČî ĈĆðāöĉ ĊïĄāï Ē’ Ćâï āï ĉî Ú ďïĔÈïâāï Îìėö ÐĊîĀÈò č“ĂýðÐĄï ėö ċò ýíā ĊĆòďîč“ĂĕĆÇîĔĊšó ĂîėÞö ïÐĕÅìďöėċò āñĀšßāï ĉíĉö Цó ČìóýÇîāĊœóñÑāï ĆÅ÷Ąýï

eg

“z˜ ~†ˆ

©1v¦“/vH{“


Ąï Ɲßāï ĉìĄÈïÒ Ē’ Ć ïâïÐĉìĄÈïÒïĉāÅìĔāîċ

óðþŽĆďï ăñÑĉïďĊĆòĉìĄÈïÒ

Ē’ Ćâï āï ėï ÛĄò ėö ò Ð ĀìýöċóðþŽĆ“ĂĊïĄāšôď÷ ï ݜóöÚ ĉìĄÈïÒāï Ďðàąï ċö ĊĆòĄċî öēĉœóĊĆò ĉìďöþòÑĉïď ÎìėöÐýðÐĄï ėö ċò ýíā ĊîÒÈò č“ĂìۜóāŽ ØòĈöčìâïā ĕÅìďöėċò ýíā ČìóýÇîāĊœóñÑāï ĆÅ÷Ąýï ĂîėÞö ïÐĀÅì؜ó

©1v¦“/vH{“

āŽ ØòĈöčìĔ

óìóîċ

ĐíÑ

ďî čĉìĄÈïÒ

ȒĀ éÜéÊûëúšÙéÊĄĀìąÌè Âì ćăçăðʦí“üéþĀÙû é ăæþÂéÌéĉçÌéą ĄĀÁÂæĉžđą ì ĄêûĀ¦đą è Ąšđæ÷ďĀìĉą ê ûèą

“zPF~ <{ žwD~>

eh


ăæþÂéÌăœí“üûëúôšÝû é ăçăðʦíăœíđæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû è đæąĀì÷žđÖ é û é đæćæĉèÊçĎĀìÊúð û é úçÖéĉą ê éþĀÙû é

“z˜ ~†ˆ

þĆòþýî Ē’ ĆĔï ĐÆúĄ ĂîėĎö

āñĀšßāï ĉíĉö Цó“ĂïĄĆßāï ĉìĄÈïÒ ĂîėÞö ïÐĊĆÇÈìďöėċò ĊĆòĄċî öēĉïďĎðàąï ċö ĉìĄÈïÒāï ďïĔÈïâāï ĉïďďî čāñĀšßāï ĉíĉö Цó

ei

œwF~


üšđØ ð éÊûëúšÙéăĄĀìĉĀì ËÖ é œíĄĀ’Òþ é û é Āê ăĉ ñ éÊđë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû é ĄçÔìĈ üšđØ ð éÊĄĀÁÂæĉžđÖ ì œíĄĀ’Òþ é û é Āê ăĉ ñ éÊđë÷“ü

āîàòÚĕìĄžóĆò čîþÈìď

ĕĆò ăÈï ă

ČîþîĉĆòĉýð ĆòĉĄö ï č

Ąï Ɲßāï ĉìĄÈïÒ

āñĀšßāï ĉíĉöЦó

ė›óþúāēö ĉíÐöĉùÐ

è đæć籞Þû é ĄìĉđæĎêÊúð Ö é û é đë÷úçÖéĉą ê çďĀìĈû üšđØ ð éÊûëúšÙéăĄĀìĉĀì ËÖ é œíĄĀ’Òþ é û é Āê ăĉ ñ éÊăœí c üšđØ ð éÊĄĀÁÂæĉžđÖ ì œíĄĀ’Òþ é û é Āêăĉ ñ éÊăœĐ c  ûëúšÙû é ăœíďçÒì÷èÊĄĀìąĀì÷žđÖ é û é đæąæĎðÖéÊçĎĀìÊúð û é ¨ĄĀìúçÖéĉðʜíüšđØ ð éÊ 

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

w¦˜~< “ {

ej


“z– z 4{“

ĊĆÇìàòáĉœóĊƝóíĄ Āìă÷ ê Āì ăþ ð é ×û é ĊèĉéĉçÌéą üĀèă÷ ê ĄĀìø èϞđÖ ì œíðÔĎêþ½žđą ì ç ĄĀÁæÚìÛû é çćèÊđæíèþúéčĀê Ô 

é Ďë ăþ ê û é đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû çćèÊíçþèăÍè ăďê ýæĉœíďæÚìÛû é í÷ÆðÊ

ėìýÈò ĉČñāîĉėìĕö ăìďîāĊ’ ĆïčĆðďĆðäžóó ĆĊĆÇìàòáāï ĉî Ĉöĉ ėìĉìĔėìďöċìóĊĆÇìàòáāï Čñ ăúý Ċ’ Ćïčöăýî ĆðäžóėÄö ăďñ ö Ð Ċ’ ĆïčĆðďāî ĆÅìĄ÷ýċð ėìýîēċö ò čĊ’ Ćïčöăýî āï ėìēìÝï ĉėïĄäï ċò ėìĕîäĎö ċù Ċ’ Ćïčöăýî āï ĄĀÁæÚìčăœíđæć籞ÞçîðÚþ é Ą’Āéćðý÷ è û è đë÷“üĄ’ĀéćĀêĉû è đë÷ĆëûèÊçćðÖĈ é ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊçăžđçĊéÌăéĉƚđæ÷çĎĀìÊúð û é Ćæýèą÷æčðąìăĄĀÁæÚìÛéăĄĀíçþéûĄĀÁð ýæĉÈĀê÷ æýĄìĉæý“üûèøĀìøØ ð û é Ąìĉďœí ëĎďæčĀì ă

Ċ’ ĆïčĆðďĆðäžóėÄö ăďñ ö ÐėìýìĕĊĆÇìàòáāï Ċ’ Ćïčöăýî ĆðäžóėÄö ăďñ öÐėìďöċìóĊĆÇìàòáāï ĊĆÇìàòáïĉĊĆÇö ăìďāîďĆòċžÖāï óíĄ“ĂāŽ Øýò ÈîāóíĄ ĊĆòþ“Ćìýðċąð ĉÜî āò ö ĉíėÆ¢óĔö äò ĕìēĆò ĉČìăîċýìēöċòĉ

ek

“zPF~ <{ žwD~>

“z˜ ~†ˆ

©1v¦“/vH{“

ì ×Ú é đé û

é ĉÌè Ö

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~


ČĆïď

āñĀšßāï ĉíĉöЦóĉœóĊƝóíĄïā ĊƝóìóöċāîďîÐÈïýóýÌîÐó ĆāñĀšßāï ĉíĉö Цóöĉ ó ĆĊĆò čìĆö ĉďñ āî ĊƝóìóöÜāï Ćð čžóĉœóāñēâî ïÐ Ċ’ ĆïčĆðďāî Čðāāñ Ûýð ¨ėìĕìĄžóėìĀíĔö čĆðäžó ĊĆòýîēċö ò čĊĆò čìäöĄäï āï ĊƝóìóöÜāï Ćð čžóòÐ Ąï ĆÅ óíÖòÜāï óíĄ“ĂïĄĆÅîāóíĄ

©1v¦“/vH{“

óíÖòċí

Ćæýèą÷æčðąìăûëúšÙû é ăçăðʦíðăĄĀíçþéûĄĀÁð ýæĉúéčĀê Ô é ûèċçϞíđ÷›îæćđĀì ĂçĂð ýăéĉûëúšîăçăðʦíçþĀì ×û ûèÑą é ð Õą ì đĀì ĂçĂð ÏéûÈÀëÌûëúšÙû é ăçăðʦíðÊçćð ćæʞđû ì ăçăðʦÐû é ĉè ćúéčĀê Ô ăçăðʦÐû é ą ê ûèąĎéþÂëąðÊđĀì ĂçĂð Ïéûăéĉþéą ëĎÿéĉą ð çþĀì ×û é ĄĀíæíðÖû é ĄìĉăçăðʦÐû é ûœîæĉûèą¨çĎðúìÊ ĄĀì ćççì ÔçăĀê÷ðÊ ĉ é Āì ćą ê ÷çûĄĀíæíðąçăĀê÷c þéą ëÜéăéĉĀì Ëą é ÷çûœíðÔûÀæĎûèąc ăçăðʦÐû é œíĄĀíæíðÖû é đë÷çćðÖĈ é þéą ëÜéûăë÷éĉĀì Ëą é ÷çûœíúéĉéĉĀì ćą ê

é ăçăðʦÐû é íêÖ¦Þžíą ì ĄëûèʜíĄĀíçþéûçćðÖĈ ĄêûĆæýèą÷æčðąìăĀêúðÔ íçÐìÖû é íçþ“üéþĀ¿èûíçþûŽÒ÷ ì Âèûíçþ

©˜~L¥ˆ P {

l©vz¥vP

m”{ &‰¡ž |

fb


ĂîėÞö Ðï āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö 

ĉîÒöÿùċ ĄÄñà

ĂîėÞö āï ėï ÛĄò ėö ò ÐïĄÅìàþîēĄî āñ ĂîėÞö ïÐĊĆòĄÈìàĊúÚÈï Ĉ“ĂėĆò čŽĂėö Ďò ĐÆúĄāï ėï ÛĄò ėö ò þí

©1v¦“/vH{“

þîēĄî

ĄôÔÂé Ôû é đë÷“üđĀì ćŽüžđØ ì û é đë÷çĉðøč ì đæć籞ÞéÊçďð ýĉ è û ê

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~fc

ĊúÚÈïÚ

ėĆò čŽĂė ö Ďò


ฤ‚รฎฤ—รžรถ รรฏ ฤร†รฌร˜รฏฤฤ—ฤ†รฒ ฤยŽฤ‚ฤ—รถ ฤŽรฒ ฤ„ฤ€รฌฤŽรจฤƒรพ รฑ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤรฐ รฝรฌร‹ รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‡ยŽรผยžฤ‘ร˜ รฌ รป รฉ ฤƒยœรญ ฤ†รฆฤ‚รจ ร—รป รฉ ฤรซรบร˜ รช รฉรŠรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ รพรฉฤ…ร› รซ รป รฉ ฤ€ รชฤŽรฐฤƒรพ รซ ฤƒรจ ร”ฤ‘รซรท

wยงยˆ ย•~=

รพยพรซรš รปรซฤƒฤ‰ รจ ฤƒรฆฤ‰รฐรธรฌร‹ ฤ‘รฉฤ‰ รฉฤŽรฐรš รญร€ยขรญ รฌ รพรฉฤ…ร› รซ รป รฉ ฤ€ รชฤŽรฐ ฤƒรพ รซ รฐรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฆฤ…ยžรญรฌรŠฤŽรซฤƒรพ รช ฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒรงรทร‚รฌฤŽ 

ย”&wย–ยˆยฉย ~

ฤ„รดรบรท รจ ฤ‰รฉรธฤ รซ รฐรŠฤ‘รฉฤ‰ รฉฤŽรฐรšรปรจร•ร– รฌ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ ย›w=~ยก<ยˆ wยฃย˜~Nย“ {

ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‡ยŽรผยžฤ‘ฤˆ รฌ ฤ„ย›รรฉรŠฤ‘ร€ยœรžยฆรžฤˆรฐ ฤ…รฌ รปรจร•ฤ…รฌ รฆรฝฤ€รชรท

ฤรฎฤ€ฤ†รฒฤ„

รซ รฐรŠรปรจ ร•ร– รฌ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤŽร†ยŽฤ€ฤ‰รฉรธฤ

f fd


“z– z 4{“

ĂîėÞö Ðï ĐìĄïāėñĉáñ þï Ą÷

ĊŽ Øāï ėïđžôòÐāî ĉĀð ö ÑĐìĄïāėñ ĉñáïþĄ÷ ĂîėÞö ïÐėïĄÄìàýĆòā ĊĆò ĉöþìčĊĆòĄÃöàāï “Ăėìĕðàāï ĊĆò ĉƝóöþċï ĂîėÞö āï ĐìĎö Ð ĐÆúĄïÐĊĆò ĉĀð ö ÑĊĆò ĉďî āñ úçÖéĉą ê ĊæþéûđëăÛ ë éøþ ñ ăœíĄĀìĎèăþ ñ û é đë÷çďð ýìË þéąÛ ë û é Ā êĎð ăþ ë ăè Ôđë÷ĆæĂè ×û é ďëúØ ê éÊçĎĀìÊúð û é

©1v¦“/vH{“

w§ˆ •~=

ûë ăĉ è þ¾ëÚ íÀ¢í ăæĉðøìË ăèčèÊ þéąÛ ë û é ăœíĎëăþ ê û é Ą›Ðą ì ü éĎçþžđą ì þéąÛ ë éÊĄĀì÷žđÖ é û é ĄæĎèÖû é ăë÷ è ĉéøč ë ðÊăèčèÊûè ÕÖ ì û é đë÷çċĀìÜû é Ąôú÷

đë ăÛ ë éø þ ñ Ą›ÐéÊđÀœÞ¦ÞĈð ąì ûèÕąì æýĀê÷ ĎƎĀĉéøč ë ðÊûè ÕÖ ì û é đë÷çĉðøč ì

fe

”&w–ˆ© ~

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

āîĀĆòĄ


ėïď ïĔö đíĉîēîÐĊòďĊĆòĄċî ēö

ĐìĄïāėñĉáñ ïþĄ÷

ĊúÚÈïÚ 

ėĆò čŽĂė ö Ďò 

 

ăèčèÊíĀĊæþéûđë ăÛ ë éøþ ñ éă é æđæ÷çċĀìÜû đéĉ éĎðÚíĀĄôÔÂé Ôéă“üđĀì ćŽüžđØ ì éă é ͚đæ÷çċĀìÜû üšđØ ð éÊĄĀìþÂæÚĊæþéûđëăÛ ë éøþ ñ üĄôÔÂé ÔđĀì ćŽüžđĈ ì øèčþ è ĄœíëËú¾ŽÒœíĀê ćċ ð ìăéþÆðċìăĄĀìþĀì ăč ð ą é ĄêûúéčĀê Ôçďñĉ¦í ûšíêø“Āĉ éĎ éÜéûœíðÔ

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

“zPF~ <{ žwD~>

ff


ûèąúè ÷ ñ éþçÚ¦Þăœíđéĉ éĎðċìÊíĀûèą đÀÀð ùą ì ăéĉúèþ÷ ë ûèąúè ÷ ñ éþçÚ¦ÞçĎðؾ 

©˜~L¥ˆ P {

đæÜéÌûèÖéÔçćĀÞą ð û é 

é ûèąúè ÷ ñ û è éþçÚ¦ÞĎëĈÀđë÷çÿñþĈ û èĎĀ¿ĈæÔÈæđðă 

ĈæÔéûăœíďçÒìÛû é ăéĉçćðÖĈ é ĄœÞċ ð Ĉ é ÷ ñ ăê ýæćûèÖéÔ l©vz¥vP

ăçËìĉðÊçċĀìÜû é íĀđéĉ éĎðÚû é ÈæđðÊ

ĐìĄïāėñ ĉñáïþĄ÷ ĂþîēĄî ĊúÚÈï ÚėĆò čŽĂėö Ďò ĂîėÞö ïÐïĄÌöđòĉĊĆòĄĆò ĉöēċï āšóðþ“ĆāîċĀî ý÷ āî œóöĈíĊœóñÑĀÅì؜óĆð čöđòĉ ėïďĔï öàïþíĉîēîÐïÐĊ’ Ćċï ĊĆÇö ÿìýĊðāĆò Ú

fg

m”{ &‰¡ž |

œwF~


ย“zยย– z 4{ย“

ฤรซรบฤˆ รช ฤ€รฌฤ‹รฐฤƒรธรจ ฤƒยšรญฤƒรจ ร”รบยฤ€รฐฤƒฤรจรšฤˆ รฐ ฤ… รฌ รงฤ…ยžรญร ฤŠรฆรพรฉรปฤ‘รซ ฤƒร› รซ รฉรธรพ รฑ ฤƒยœรญรปรจ ฤƒฤ€รฌรบรฐร‹รป รฉ

ฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ร› รฐ รป รฉ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป รจ ฤ‘รฆฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ‡รฆฤ‰รจรŠรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ ย“รผรบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

wยฆย˜~< ย“ {

รพฤ†รฒรพรฝรฎ ฤ’ย’ ฤ†ฤ”รฏ ฤร†รบฤ„ ฤ‚รฎฤ—ฤŽรถ

fh


ĂîėÞö ïÐĊƝóðþ“ĆĊĆòĄċî ēö ó ĆïďíÒïċ ĄĀÁçÒì÷èÊĄĀì÷æďœÐĄĀíêø“ĀĄĀìþą è č ð ăçËìĉðÊçċĀìÜû é

ĊƝóðþ“ĆĊĆòĄċî öēó ĆĉïĄïÝāï Ā ĆöĉíāñĀšßïÐ āî čšÖċò ėìĄîàĊƒ ØĄï œóĊĆòĄċî öēāñ Ûýð íėðċííóö ЏĆėö āò ĊðāĒ’ Ćâï ïÐ

fi

ȒĀ éÜéÊĄĀđą ê çĄĀíðʏĀžđą ì ĄĀìþą è č ð ûêÊÂéû ĄĀíðʏĀžđą ì ĄêûéĉçÌéą ûè ćšÐû é ăè ÔĄ’Āą é íĀăéþé×û é úĀðăĉ éĎ éÜéÊ ĄĀíêø“ĀĄĀìþą è č ð íĀăéþé×û é úĀðăĄé ËéĉçÌéą 

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

©1v¦“/vH{“

“zPF~ <{ žwD~>


ĊƝóĀî Ąü ĊĆòĄċî ēö ĊĆòĄċö ìēĀïēĆð Ú ĄĀìþą è č ð ĄĀìþą ð æčøçíøĀìø÷ è èøçĊÀôþéÊ çđê֜íûë Õ÷ ê æąð ÔĄĀíúè þ ñ ûÀæĎûë ýÈĀê÷çďñĉ¦í Ą’Āą é ĄëûèăĄĀìċĀìĈæ֜íðÔĄĀìĉ½ð ýì ăûÀæĎûèą ĎĀìÿĈ ð éăÚ ð đæþè Õč é çþðĎ é ĆëċëËďëąč ë ðÊđéþéÕč é ăôÔăœĐđĀÞþ ð ¦Þû é đë÷ç÷ð Õą ĆëċëËû é ďëąč ë ăéĉĄĀìĉ½ð ýçþĀì ×û é ì øôÿ½û‘Āû ð ’ÒœíÈè ÔĆëċëËû é ďëąč ë ăéĉĄ’Āą é ÿéĉą ð çùð ýą ûšÞìÔéÊĄĀìąþ è ĄæĎèąðÊđæþé ÕÛ é û é đë÷çďðąí ĆëċëËďëąč ë û é đë÷ĄæĀăè ĂðÊçĎðúìÊ íêʏĀžđ’Ā÷ɜíĀêúðÔĄ’Āą é ÿéĉą ð çċĀìĈæû 

ėĆòďíďžóĉœóĊĆòĄíđöäĊĆòďÃö ă

“zPF~ <{ žwD~>

˜wJ~ Ÿ

ėĆòďíďžóĉœóĊƝóðþ“ĆĊĆòďÃö ă

È›íą ð û ë ĀçØì ćðăđæþèÕÛ é û é ăéĉçďðąíû½èĉû ë

ûèþéÕû é ĉ éĎ éÜéÊĄĀìĉ½ð ÏéăûÀæĎûèąĊéÌăéĉçď“Òč é ĄĀìąŽĀûèÖéÔĀ¿ñþ÷ é l©vz¥vP

ĄĀìÿðøæלíĄĀìĉ½ð Ïìą ĄĀíúè þ ñ ĄĀìþą è č ð ĄĀìþą ð æč

m”{ &‰¡ž |

fj


çÿðøèלíĄĀìĉ½ð Ïéû ĄĀìÿèøð×éăďæ÷èÊûÀæĎûèą úéĉçÿðøèלíĄĀìĉ½ð Ïû é Ąìĉđæþè ÕÛ é û é Ā›Þžíì㥒Āą é çċĀìĈæû þé ăû‘Āû ð ’ĀĆëċëËû é ďëąÛ ë œí ÍèÊçÿðøèלíĄĀìĉ½ð ÏéûĄìĉđéþ÷ é ĎĀìÿĈ ð é ăÚ ð đéþéÕč é çþðĎ é ûšÞìÔéÊĆæÕéþû é Ćëú÷ ë ăéĉ͚đæ÷çþĀì ×û ÍèÊçÿðøèלíĄĀìĉ½ð Ïû é ĄìĉûŽÒìćžíĎĀìÿĈ ð é ăÚ ð đéþéÕč é çþðĎ é û½çùðĈûèĈċ ð Ď ó ÈæđðÊæ÷ďçùèĈĆæďè÷ÈæđðÊ͚đæ÷çþĀì ×û ĄĀìąŽĀûèĉèÊÂé÷æ÷ûšíæăžíĀ¿ñþ÷ é çăðúèËĄĀìÿèøð×û é Ąì÷çĎðúìÊ “z– z 4{“

é çąðÕč é æ÷đÀëÊþ ð Ö é éÊçď“Òč ĀçØì ×û é đé Õþ ì žđìÊĄĀìÿèøð×û é đë÷ ĄĀìÿèøð×û é đë÷çąðÕč é æ÷đÀëÊþ ð Ö é éÊçď“Òč é  Ȝíôþéøçďæ÷èÊĀçØì ×û é ĊæĈðÊ ĄĀìÿèøð×û é çćðÖĈ é ĄĀìĎçď“Ā÷ãĄĀìĎçď“ĀçăðúèË÷ãçăðúèËďæ÷èÊ ĄĀìĎçď“Ā÷ãĄĀìĎçď“ĀçăðúèË÷ãçăðúèËȜíôþéÊ

fk

Ċ’ Ćċï ĊĆò ĈĆÇöēĊĆòďÃö Õāï ąúÐöčòĉĆðĀöÚ ĕìýĊĆò ĈĆÇöēĊĆòąîþöÝāï ĉúÒöÿòĉĆðĀöÚ íėíċŽ ĆĊðā“ĂĊĆòąîþöÝāï íĉöÒöÿ’ĆýéĕìýĆò ĉöÐ

˜wJ~ Ÿ

l©vz¥vP

m”{ &‰¡ž |

œwF~


ĄĀìăĉ è ë ă“üăæĉðøìËéăû½ èĎûèą  ûè ć籞Þéʜí ûè ć籞Þû é ą ê ĎĀìĈû è ð ăďšíċ ð ÷ ë ûèą ĄĀìþą è č ð ăéĉďæ÷èûéĉĀìÚžíą é ÈĀê÷ Ā ĆöĉĔî ăĄö ùāœóĄïċēñ āÃìčöċ

ĕìýîÐĊƝóĄî ĊĆòĄċî öē ĕìýîāČííò ĈöĉĊĆòđöđìÚöėċò ĊĆò ĉďî āñ “Ăĉìďö þòÑāï

ÿêøæćĉ¾ë ýĄĀì÷æďĄĀÁçÒìÛéÊ ĆæĂè ×û é ďëúØ ê û é ĀìÚăéĉĄĀÁèÚĈ ð ą ì đæčðʞíÖ ì éÊçøžđìÔ

ĊĆòĄċö ìē ĊĆò Ýą ï Ĕö ĊƝóÚó

ÿðđìĎďÄñ Õāï Ąï ðđìė“ ĂĊ’ Ćċï

ĊĆòĄċö ìēĊĆòĉďî “ ĂĉìďöþòÑ

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~

“z˜ ~†ˆ

ĊĆòĉðĀöÑĊƝóÚÖāï

ăœíđæć籞Þû é ĄìĉđæĎêÊúð Ö é û é đë÷úçÖéĉą ð çďĀìĈû è ęøč è þ è û ë “üĄôÔÂé Ôû é đĀì ćŽüžđØ ì û é é  ûëúšÙû é ăœíďçÒì÷èÊĄĀìąĀì÷žđÖ é û é đæąæĎðÖéÊçĎĀìÊúð û ¨ĄĀìúçÖéĉðÊüšđØ ð éÊ 

“z˜ ~†ˆ

gb


ฤรฑฤ€ยšรŸรรฏ ฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ รกรถ ฤรฏ ฤ‰รฏฤฤŠฤ†ร‡รถฤ‹รฌรณ ฤ„ฤ€รฌรพร‚รฆรšฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ ฤƒรฉฤ‰ฤรดฤ…ยžรญรฌฤƒรˆฤ€รรจฤรฉฤ‰รงรŒรฉฤ… ฤ„ยšฤ‘รฆรทฤŠรดรฟฤŽ รฐ รฌฤƒรทรฃย“รผ ย“zPF~ <{ ยžwD~>

รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช รงฤ‡ร‚รฉ ร”รป รฌ ยœรญฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ร› รฐ รป รฉ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤรฐ รฝรฌร‹ รปรจฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘ร€รซ ร‹ฤˆ รฐ ร– รฌ รฉรŠรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤƒรจ ร”รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ

wยงยˆ ย•~=

ฤŠฤ†รฒ รรฏรฟรญฤ‹ฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ ฤ“รถ ฤรบฤ…ฤ”รถ รฒ ฤ‰ฤ•รญฤŽรฎรฝยœรณฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ ฤ“รถ

ฤรฌฤ„รฏฤฤ—รฑฤ‰รกรฑ รฏรพฤ„รท

รพรฎฤ“ฤ„รฎ

ฤ—ฤ†รฒ ฤยŽฤ‚ฤ— รถ ฤŽรฒ

ฤŠฤ†รฒ รรฏรฟรญฤ‹ฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ รถฤ“ฤŠฤ†รฒฤ‘ฤ…รถ รฌฤ”รฝรฉ ฤŠรฎฤ—รฌรฝฤŠฤ†รฒฤ‘ฤ…รถ รฌฤ”ฤŠรฒรฝ ฤŠฤ†รฒฤรƒรถ ฤƒฤŠรฑฤรฎฤ‰รญฤ†รถฤย’ฤ†รฝรฉ ฤŠฤ†ยรณฤ€รฎ ฤ„รท ฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ รถฤ“รญฤ„รถฤ‹รถฤ“ย’ฤ†รฝรฉย“ฤ‚

gc

ฤŠรบรšรˆรฏรš

ยฉย1vยฆย“/vH{ย“


āñĀšßïÐĊĆòēďð “ĂĊĆòĄĆô ĊĆò ĉĄî ö Ýāï ĐíÒÈïā“ĂĆíēîċāñ čîĔĔĆòąĎö Üï āï ėï ĉýð ĊĆòĄĆßāï ĆíēîċČìÛïý“Ăāî čýð äö ĆòàìĕĆðýė’ ĆïăĊĆòēďð āî “Ă āî čšÖāï ĉî ÚāñĀšßïÐĊĆòýîēċö ò č

ĊĆòĉĄî ö Ýāï ĐíĀÈïā

©1v¦“/vH{“

Ćíēîċāñ čĔî

āî čýð ä ö

 ¨ĄĀìúçÖéĉ üšđØ ð éÊûëúšÙû é ăœíďçÒì÷èÊçćð ćæʞđû ì ď›đæĀéÍæøè ËĀìąĄĀìčĉ ê èăĄĀìþĀÙû é ĆĀêÊçüžíû é ĄĀìăĉ è “üĄĀìċèćĉ ñ ď›đæĀíĀĀìąðă

“zPF~ <{ žwD~>

gd


ฤƒรฉฤ‰รฐฤƒฤ‰ รฉ

ฤ”ฤ†รฒฤ…ฤŽรถ รœรฏ ฤรฏ ฤ—รฏ ฤ‰รฝรฐ รฏฤ„ฤ†ยรŸฤรฏ

รปรซฤƒฤ‰ รจ ฤ€รรฐรš ฤŠรจ ฤ‡ฤ‰ รจ รญร€ยขรญ

รพรฉฤ…ร› รซ รป รฉ ฤ€ รชฤŽรฐฤƒรพ รซ รฐรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ รฆฤ…ยžรญรฌรŠรพฤ€ยร™รฉรŠฤŽรซ ฤƒรพ รช ฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒรงรทร‚รฌฤŽ รฌ ฤƒรซรทฤŽรซฤƒรพ รช รป รฉ ฤ„ย›รฤ… รฌ รผ รฉฤŽรงรพยžฤ‘ฤ… รพรฉฤ…ร› รซ รฉรŠฤ„ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„รฆฤŽรจร–รป รฉ 

ย“zยย˜ ~ย†ยˆยรซ รฐรŠรฉรพฤ€ยร™รป รฉ ฤƒยœรญฤŠรจ ฤ‡ฤ‰ รจ รป รซ ฤ‘รซรทรงฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤ„รงรพฤ‰รฉรธฤ ฤŽร†ยŽฤ€ฤ‰รฉรธฤ รซ รฐรŠรปรซ ฤƒฤ‰ รจ รซรŠฤ„ฤ€รฌ ฤƒฤ‰ รจ รฐ ฤƒฤ‰ รฉ รป รจ ฤ‘รซรท รจ ฤ‰รฉรธฤ รซ รฐรŠฤ‘รฆฤรชรšรป รฉ ฤ‘รซรท ฤ„รดรบรท รทรงรปฤŠรจ ฤ‡ฤ‰ รจ รป รซ ฤ‰รฉรธฤ รซ  รฉ รˆยพรปยœรญ รจฤŽฤŠรจ ฤ‡ฤ‰ รจ รป รซ รงฤ‡รฐร–ฤˆ

ge

wยงยˆ Dยฅ{ ย”wยกยˆยยฅ~


ĂîėÞö ïÐāñĀšôïÐĊĆòēďð ĀÁðÚ ûëăĉ è Ċè ćĉ è

ČìÛïý

ĉé ýëË íÀ¢í ė’ Ćïă

ĄĀìĎèăþ ñ û é đæąžíđë÷ü éĎðÊçďðÊþ é ĄĀìčĉ ê û è Āê ćžíìÊĄĀìąĀì÷žđÖ é û é đæąæĎðÖû é ăë÷

”&w–ˆ© ~

gf


ĄĀìĉèýðËû é ăœíĉéøÛ ë û é đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû é 

Ąôú÷ è

ĎƎĀ

ČìÛïýĒðďĉœóďï ăñÑ

ûëûêÔĄçþ

ĕîċä î Ēðďĉœóďï ăñÑ

ďĀìûèÊĄçþ

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

ďôċ÷ è

ČÆúýĒðďĉœóďï ăñÑ

é ĆæĂè לíûèąĎ¾çċĀìÜû Čêĉû è ăœíĉé ýëËû é Ďèăþ è ÷ãĎèăþ è

 Èçąè ćéÍôøèË

 Ⱦûœ í èĎāî čšÖāï ĉî ÚĊĆòâ˓ ĆĆíēîÜāï ČìÛïýāî “Ăė’ ĆïÕāï ĂîėÞö ïÐėìĕðàó Ćė’ ĆïÕïĉ ĂîėÞö ïÐĊĆòĄäö ïàėö ċò ĆíēîÜāï ČìÛïýāî ĉœóėìĕðàāï ĐÆúĄāï ėï ÛĄò ėö òÐĊĆò ĉƝóöþċï í

gg

©1v¦“/vH{“


ėìĕðàÐï ĊĆòďÃö ă

ďÄñ ă ČîēÈïĄĊòď ĆÇöà ė’ Ćïă

ėìĕðàó ĆĊĆòĄċî áö ï ĉ ĊĆòėĆð ăó Ćė’ ĆïăĒðďöĉ ĔĆòąĎö ċï ėïĉýð ĉœóėìĕðà ĊĆòąíÛïÐó ĆČìÛïýĒðďöĉ ĊĆò Ûùÿď÷ ėìĕðàó ĆĔĆòąĎö ċï ėï ĉýð ö ĉ ėìĕðàó ĆþîēĄî ñ ĉ“ĂĐìĄïāėñ ĉñáïþĄ÷ ï ĉĊï Ñ

ĊĆòďÃö ăĊòďóðþŽĆĆÇöà ĐìĄïāėñĉáñ ïþĄ÷ ĉœó

ĊĆòďÃö ă

©1v¦“/vH{“

ĊĆòďÃö ăĊòďóðþŽĆĆÇöà þîēĄî ĉœó

ďÄñ ă ĉíĉöđĎï

ČìÛïýĉœó ĆÇöà ąíÛïÐ

ĄĀìþą è Û ð û é ăè ÔăœíĀÁðÚû é ÈæđðÊíĀûèą ĄĀíúè þ ñ ĄĀìþą è č ð ĄĀìþžÞÚ é žđą ì úéčĀê Ô 

“zPF~ <{ žwD~>

gh


ìĀîĔìþîý

đæďêÚéÊçćð ćæʞđû ì ĀÁðÚăè ĂðÊĄĀìĉ½ð Ïû é đë÷çćðÖĈ é ĄĀìĉ½ð ýçđæďêÚăœíđæć籞ÞçċðĈ÷ ì đæąæĈÂìÚą ì çÿë ćÂëÿðćĀì÷û è ą ê é Ąœđ÷èčÖ ð œíđæć籞ÞéÊĄĀìĉ½ð Ïû é đë÷çćðÖĈ ĊéÌăéĉƚđæ÷çĎĀìÊúð û é ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊçăžđç 

āŽ Øòčîþöÿďï

ėìĕðàó ĆĊĆòĄċî öáïĉ ĊĆòďÃö Õāï ĊĆòýîēċö ò čėìĕðàāï ÎìėöÐ ĊƝóĀî Ą÷ ĊĆòĄċî öēĊĆòĄċö ìēĊĆòďÃö Õāï ċð

Čìđöđîĉċö

ČìċĆòĉ

ĄĀìĉ½ð ýìÊđĀìÚč ð ¦Þ

“z– z 4{“

ĄĀìþą è č ð ăœíđæďêÚûšÞìÔéăç÷Āìøû ñ ĄĀì ăðĂæ÷çćðþéć÷ ñ œí đæďêÚû é đë÷çÞđþ ì ĄĀìĉ½ð Ïû é ĄĀì÷č è ą ð ì ćĆè ĂĀêûçĎðúìÊ ì đëăÌë ð ùą é đĀì ĂçĂð ýđ¾ð ýĉ ë ðÊĄĀìĉ½ð ÏéÊçćð ćæʞđû

“z˜ ~†ˆ

ì đé×Ú

é é û ĉÌè Ö

œwF~

©˜~L¥ˆ P {

Ďî Ñýï ėĆòďíďžó

ĉðàöĉòà

æ՜íĄĀìĉ½ð Ïû é Ąìĉúèþ÷ ë ĀÁðÚđÀëÊþ ð Ö é éÊçď“Òč é

gi

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~


ฤŽยฝยŽฤ€ฤ‘รฉ ร—รฌร‹ฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรธรงฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฐฤ‡รฐฤ‚ยฆฤ‘ฤ… รฐ รฉ ยžฤ‘รป รฌ ฤ‘รฆฤรงรธรฐฤŽรฌฤƒรงฤŽรฐ ร•รพ รปรจ ร—รฌร‹รฉรŠฤƒรชรŒรฉรนรฐฤƒฤ€รชรบรฐร”ฤ‘รฆรฎรฑฤ‰รฉฤƒรˆฤ€รรจฤรปรจฤ…ยจรปรจฤรงรธรฐรœรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฐฤ‚ยฆรž ฤ†รฆฤ‹รฐฤ‹รจฤƒฤ… รฐ รงรปยŽร’รฌฤ‡รจรธรฐรนฤ‰ รฉ ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‡รฆฤ‡รฐฤฤรซ รฝรซร‹ฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ รฌ รท รทรฆฤรฐฤ…รฌฤƒฤ„ฤ€รฌ ฤ‚ฤ€รรฐฤฤ„ยœรžรท รฉ ฤ‘รฆร—รฌ ร‹ฤƒรฉฤ‰ฤ‰รฉรบฤ€รชฤ…รปรซ รฝฤ€รชรทยจรงรธยžรญรพ รปรจ ร—รฌร‹รป รฉ ฤ‘รซรทฤ†รช ฤ‡รฐฤ‚ยฆฤ‘รฐฤƒฤ€รชรบรฐร”  รทรฆฤรฐฤ…รฌฤƒรงฤƒรฐ ฤ‚รงฤ‘ฤ†รจ ฤ‚ฤ€รชรป รธ ฤ€ย›รญรฐฤ‡รท รฉ ฤƒรซฤรท รช ยจฤ‰รฉรบฤ€รชร–รป รฉ ฤ‘รซรท  ฤ‘รฆฤƒย›รžยžรญร– รฉ รฉรŠฤ„ฤ€รรฆรปรฉฤ‰รฆฤรฐฤŽฤ… รฌ  รฟรซ ฤ‡ร‚รซรฟรฐฤ‡ฤ€รฌรทรจรŠฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรžรฌฤ‰รจรŠ  ฤ„ฤ€รฌ ฤƒรชฤ‚ย“รผฤ„ฤ€รฤ€ยรญรฐฤ‚ฤ… รฉ รงฤƒฤ€รชรท รน รปรจ ร—รฌร‹ฤ†ฤ€รฌ ฤ‚รป รจ รฐ ฤƒฤ€รชรบรฐร”ฤ„ฤ€รฌฤรงรพรฐ ฤ‡  รฉ ฤ€รฌรšฤƒรฉฤ‰ฤŽยฝยŽฤ€ฤ‘รฉ ร—รฌร‹รงฤ‡รฐรŠ  รรจรŠรงฤƒรฐรบรจรนย“รผฤ„รซ ฤ‚รจร•ยœรญฤ‘ฤ€รฌ ฤ‡รฐฤ‚ยšรžรป รงฤรฑรพรฐรธยรžยœรญฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ รปรจรพรจฤƒฤ รฐ รป รฉ รฐรŠ 

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

gj


ĂîėÞö Ðï ėñĈñÛ¦ó üšđØ ð éÊĄĀìčĉ ê û è ăœíûè ć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì üšđØ ð éÊûè ć÷ ê žÞû é ăœíďçÒì÷èøç üšđØ ð éÊĄĀìʾĄĀìčĉ ê ð ăûÀæĎûèą ûÀæĎûë ýéĉçÌéąçďñĉ¦í 

“zPF~ <{ žwD~>

ĐÆúĄïþíĂîėÞö ïÐėñ ĈñÛ¦ó

ĂîėÞö ïÐĊĆòēďð

ĕìýāðÐÈïāČĆðý“ĂĕïĔĐÆúĄïÐ ĐÆúĄïÐĉúÒöÿòĉĊñāîĉāœóâî œóĊĆòĄċî öēó Ć ĐÆúĄïĉĊĆò čöčìÚöėċò āñ Ûýð āî ĊĆòĄċî öáāï ĊĆò ĉďî ĊĆÇƝÖċï ĉúÒöÿòĉĊĆòĔĆòĎöđċï Ċðā ĐÆúĄėïċÒð Èïėö ĉĊĆòĎîčöĈòč“Ă óîĀĄî ċð ĊĆÇÈìďöėċò ĊðāþĆòþýî îÐ

©1v¦“/vH{“

ĂîėÞö ïÐĊĆǞóìčāî čýð äö āï ĉœóĊĆò ĉďî āñ ėñ ĈñÛ¦ÖïÐėýðēċö ò čýĆòā

ĂîėÞö ïÐāî čýð ä ö

ĊĆòĄĆßċò íĊĆòēďð ċð ĊĆò ĉďî āñ ĉî ÚėÄƝóöč¨ėñ ĈñÛ¦ó

gk k

žv…zG“ { ©{ IL~


ฤŠร€รดรพรฉฤƒฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ร› รฐ รป รฉ ฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฐฤ‡รฆร”ยžฤ‘ฤ… รฌ รฉฤ‰รงรŒรฉฤ… ฤŠร€รดรพรฉฤƒฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฐฤ‡รฆร”ยžฤ‘ฤ… รฌ ฤ„รชรปรˆฤ€รชรท ฤŠร€รดรพรฉรŠฤ„ยร’ รฉฤŽยžฤ‘รป รฌ รฐฤƒฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ร› รฐ รฉ ฤƒฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรรป รฉ ฤ‘ร€รซ รฝรฆฤ‰รˆฤ€รชรท 

ย“zยย– z 4{ย“

ฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรรฉรŠฤ„ฤ€รฌฤฤ‰ รช ฤ… รช ฤ„ฤ€รฌ ฤƒฤ‰ รจ รปยšรžรฌร”รฉฤƒรงรทฤ€รฌรธรป รจ รฉ ฤ„ฤ€รฌ ฤƒฤ‰ รจ รซรŠรงฤ‹รฐฤ ฤ„รซรปรจร•ยœรญฤ‰รฉรธร› รซ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‡รฐร–ฤˆ

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ฤƒรจรšฤŽ รณ ฤ… รฐ ฤยšรญยŽฤ€รปรซ ฤƒฤ‰ รจ รป รซ รงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ รฉ ฤ„ฤ€รฌ ฤƒฤ‰ รจ รซรŠรงฤ‰รฐ ร‹ ฤ„ฤ€รฌฤŽรจฤƒรพ รฑ รทรฃฤ„ฤ€รฌฤŽรจฤƒรพ รฑ ฤ„รชรปรงฤ‡รฐร–ฤˆ ฤ„ฤ€รฌฤƒฤ‰ รจ รป รซ ฤ‘รซรทรงรพฤ€รรจรป รฉ รฉรพฤ€ยฟฤ†ฤ€รชรทรญยฤ€รงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ ฤ„ฤ€รฌฤƒฤ‰ รจ รป รซ ฤ‘รซรทรงฤ‚รฑฤ‰ฤ… ฤƒรฆฤŽฤ†ฤ€รชรทรญยฤ€รงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ รˆรดฤ‰ฤ… รฐ รฌฤƒรปยœรญ รจฤŽฤƒ รฉฤŽ รฉ ฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรรฉรŠฤ„ฤ€รฌ ฤƒฤ‰ รจ ฤฤ€รฌ ร”รป รฉ รฐ ฤƒฤ€รชรบรฐร”รงฤ‡รฐร–ฤˆ ฤ„ฤ€ยรญรงรพรฉรŠรงฤ‡ร‚รฉ รฝรฒฤ‰รซฤ‡ ฤ‰รฉ ร‹ฤ… รฉ รฉรพฤ€ยฟรปรจฤ‰ฤ€รฌฤ…ยžรญรปยŽร’รท รฌ ร‚ รฌ ย“รผฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรญรปรซ ฤƒฤ‰ รจ ฤ‘ร€รซรŠรพ รฐ ร– รฉ รฉรŠรงฤย“ร’ฤ รฉ รฆฤ‘รฆรทรงฤ‰รฐรธฤ

ฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรรฉรŠฤ„ฤ€รฌ ฤƒฤ‰ รจ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรฆรทฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรรฉรŠฤ„ฤ€รฌฤƒฤ‰ รจ รงฤ‹รฐฤˆรท รฌ ฤŠรฉรŒฤƒรฉฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ รปยšรžรฌร”รฉรŠฤ‰รจรŒร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฉ ร—ฤ‹ รฌ รฐรŠรงร•ยžรž

wยงยˆ Dยฅ{ ย”wยกยˆยยฅ~

รฌ ฤ‘รฉร—รš

รฉ รฉ รป ฤ‰รŒรจ ร–

hb


ฤ‘ฤ€ยฤ‘ยฝฤ€รฌฤย“ฤ€ฤ‘รงฤƒฤ€รฌฤ‰รฐรš ฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรรฉรŠฤยฆรญรจร—ยœรญรปรซ ฤƒฤ‰ รจ ฤ‘รฉฤ‰ฤ€รฌรธฤ รฐ รจ ฤ„ฤ€รฌฤฤ‰ รช ฤ… รช รงฤยžรญรจร—ยœรญฤ„ฤ€รฌฤƒฤ‰ รจ รปยšรžรฌร”รฉฤƒรงรทฤ€รฌรธรป รธรชรฟฤ€รชรปรฆฤ‘รฆรทรงฤยžรยฤ€ย“รผฤ†รจรพรฐฤƒยกรรป รฉ ฤƒรฉฤ‰รปรซฤƒฤ‰ รจ รงรพฤ€รฌ ร—รป รฉ รฉ ฤŽรจฤƒรพ รจ ฤยŽฤ€รฐฤ‡รปรซ ฤƒฤ‰ รจ รป รซ ฤƒรฉฤ‰รงรพฤ€รฌ ร—รป รปรซฤƒฤ‰ รจ รป รซ ฤ‰รฉรธฤ รซ รฐฤƒรปรซฤ…รฆรŒฤ‰รฉรธฤ รซ รฐรŠรงรญรฐร–ยฆรžยžรญรป รฌ รฌ ฤยŽฤ€รฐร—รป รฉ ฤ€รชรŠรฉร‹ฤƒรฉฤ‰รˆยพฤ‰รฉรธฤ รซ ฤ‘ยพรฐ รฝฤ‰ รซ รฐรŠฤ‘รงฤฤ€รฌรปรฐรฝรฌรŠรงฤ‰รฐรธฤ รปรซฤƒฤ‰ รจ รป รซ ฤ‘ยพรงฤฤ‘รซรทรงฤƒรฐรŠ รฉฤŽยžรžยœรญรบรฉฤ‰  ฤ€รฌรšฤƒรฉฤ‰ฤ„ฤ€รฌฤ‰รจรธฤ รฐ รงฤ„ฤ€รฌรฟยฝรฐรšรปรซ ฤƒฤ‰ รจ รซฤƒรงฤ‹ฤ€รฌฤˆรฆรป ย“zยย– z 4{ย“

ฤ„รซ ฤ‚ยžฤ‘ยพฤ€รฌรพรฐรŠ

ย“zยย˜ ~ย†ยˆยรฌ รˆรฆร‹ฤ†รทยŽรผรฟรฐ ฤ‡ฤˆ รซ รฐ ฤ‡ฤ€ย’รผฤยŽร’ร› รฉ รป รฉ ฤƒยœรญรผยšฤ‘ร˜ รฐ รป รฉ ฤรงร’รฌฤรฐรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รปรฌ ฤรงร’รฌร›รฉรŠฤย›ฤ‘รฆฤ€รฐรŠรฟรชฤƒรฆรŠรฉรปฤ‰รฉรธร› รซ รป รฉ ฤ‘รซรทฤ‘ร€รซ ร‹ฤˆ รฐ ร– รฌ รฉรŠรงฤ‰รฐรธฤ

ฤ„ยœรžฤ‰ รฐ รฉรธร› รฐ ยœรญรปรซ ฤƒฤ‰ รจ รป รซ ฤƒยœรญฤ‰รฉรธร› รซ รฉฤƒรงรผยžรญรป รฉ ฤรงร’รฌร›รฉรŠฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฐฤ‡รฆรŠยžฤ‘ร– รฌ ยœรญรฐร”ฤ„ฤ€ยรญรพ รจ รปรจฤ… 

hc

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


āñ čìó“ĂāñċìÒ¨āñĀšßïÐĊĆòĄċî ēö

ĄĀìþą è Û ð û é ăè ĂðÊüšđØ ð éÊíÒœíĄĀìĎèăþ ñ ăôþèÔăçËìĉðÊçćðÖĈ é Ďë ăþ ê ðÊĎ¾üšđØ ð éÊíÒœíĄĀìĎèăþ ñ Ąôú÷ è ăçËìĉðÊçćðÖĈ é ĄĀìþą è Û ð û é ą ê ĄĀìþą è Û ð û é ĆĀêÊíĀĄĀì ăÌê ðøû ë çăĀê÷

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

“zPF~ <{ žwD~>

hd


“z– z 4{“

ĉ éĎ éÜé ăăéĉą ê ĄêûœíĄĀÁèøÌð úĀðăĄôú÷ è ČêþçćðÖĈ é ĉ éĎ éÜéûÈæđðÊĄêûœíĄĀÁèøÌð úĀðăăôþèÔČêþçćðÖĈ é

ďï ăñÑìýĊĆòđîčď÷ ĉìďö þòÑóÆ¢óó ĆĊĆòĄċî öáïĉ ĊĆòďÃö ăėìĕðàĊĆòĄÃöàĊĆò ĉďî ďïĔÈïâïÐýîēċö ò čóÆ¢Öāï ďïĔÈïâïÐĊĆòýîēċö ò čĉîēîþíėïďĔï öàĊï Ñ ďïĔÈïâāï ĉïďċð ĊĆòýîēċö ò čĊĆÇðĄý÷ āî ĊĆòĔîĉĄ÷ āï

üšđØ ð éÊûëúšÙû é ăœíûè ć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì “üçďð ýìþ ¨ĄĀìúçÖéĉðÊ ĉ é çÌéą üšđØ ð éÊĉ éĎ éÜéûđĀê÷Âì ćÈĀê÷ üšđØ ð éÊûëúšÙéÊíĀĄĀìþą è č ð çăĀê÷ üšđØ ð éÊûëúšÙéÊĄĀì÷æďœíĄĀìþą è č ð ìÊûë ćæíûèąçûëąæÌûèą üšđØ ð éÊûëúšÙéÊíĀĄĀ’Òþ é Āêăĉ ñ éÊçăĀê÷ 

he

”&w–ˆ© ~

œwF~

“zPF~ <{ žwD~>


ėìÚùĎÿïĄÐö ĊĆòĄċî ēöĀïĄĆĊĆòđĎö ìýėìÚùĎÿïĄöÐ ĊĆòĄċî öēĉœóĊĆò čĆòċāîďîÐÈïý ĊñāĆð ĉď÷ ĊĆò ĈÈîþċö í

ĕîċä î Ēðď

 āîþÃ÷ďïĄĆôĄĀì ăĉ èĎïĀā÷ ïĄĆôĎïĀā÷ Đï čď÷ÿìĕöėýñ

ĄĀìċèćĉ ñ

 

 

 

©1v¦“/vH{“

   ÿìĕöėýñ ¨ĕîĀāî ĒðďāîþÃ÷ďĐï čď÷

þîĉíĉ

đæďêÚ

æ՜íûèčçøðÜû é ăë÷ĄĀì ćĀìÖû é đéĉéÊÂé÷ą ê úèþ÷ ë ăè Ôą ì ü éĎçþžđą ì

“z˜ ~†ˆ

hf


 ĂîėÞö Ðï ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ

óÅìĄ

ďï Åìă

ĉðÛïàė ö ċò

ĊĆòýöēìċíČìăîċĊƝôöàĄï ċö Ċƒ ØĄï āï Ćð ĉď÷ ïÐ ĊñāîۜóĊƝóíĄïāėÄö ăďñ ö Ðìėìý āŽ Ćöÿìĉìčö Ĉą ñ íčöĄäï òàĊîĀýî āî Ćð čöÐíčöĄïčý÷ ĊĆò ĉÒö ï ÿċö íčöĄïčý÷ ėíýî ĉĔö Ąï āï ėÄö ăďñ ö Ð Čìăîċíčî ĉĊƝóÜö ¦óÜö āï Ċƒ ØĄï Ćð ĉď÷ ïþíĊĆòĄċî öē āñĀšßāï ėñýóÅìĄĆýï ĉĔö Ąï āï ĂîėÞö ïÐ āîץò ĉœóĊĆòďÃö ăïďÅìă“Ă ĊĆÇðĄý÷ ĊĆòĄċî öēĉœó“Ă ĉð Ûïàėö ċò ėìÚùÞāï ÿïĄĐìĎöÐ óðâïþċö íĊœóñÿöĉĆýï ĉĔö Ąï āï āîċĀî ý÷ āî Ćð čöàĉïďāî ĈÃö þòĉĕîąċî íĉïąČðä

ĉ é ¿æý÷çûœíĀê ćċ ð ìăûëúšÙû é đë÷í¿æþĀ÷éăĎ ð þ é û é éĉçÌéą ûè ć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì ĄœíëËĆĀê÷œíðÔûÀæĎûèą ăêÕÚ é žđą ì Ā÷é ăĎ ð þ é û é éĉçÌéą đæÔóĈùéþĊæĈðÊĄœíëùðă 

ėíýî ĉĔö Ąï íĄöėòàĊîĀýî āî Ćð čöÐ ČìăîċĕðáĆöĉėÆñ ăìďœóāŽ Ćöÿìĉìčö Ĉą ñ

hg

©1v¦“/vH{“

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~


ĂîėÞö Ðï íčöĄïčý÷ āñ Ýäï žóċò ĕƒĂý÷ āî ÿñ ăċñ ĂîėÞö ïÐ ĕïĔĊĆòċďî öđòĉĊïĄĊĆòċďî öđòĉ ĕĆÇîĔāî ĉ“ĆïÛïÐĊĆòďîčĊìØïÐ ûë צޞíÖ ì œíďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë ðÊĄĀíðøæăûèą ĊÀôþéă“üüšđØ ð éăđ’ĀéÊéÊĄĀì ćðćæԞđą ì ÈĀê÷ ¨ĄĀÁèč繥ĀÁðčĀą ð çćðþéć÷ ñ ûŽĀðùæăæćð ĂÑ ë û é đ¾ð ýĉ ë ðÊ đæďæćðąĄĀìúèùðÊĄĀìÿĀìû½ ûŽĀðùæăæćð ĂÑ ë û é çćèăđÀë ýæĉúéčĀê Ô ď éĎďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë Ąìĉúêúæąžđû ì ðă øÀëĉèÊ ď ëĎôÊéÊüšđØ ð éÊĄĀíðøæăûèą ñ û é ĄĀìúèă“Òû é ăë÷ĄĀìąĀì÷žđÖ é û é ĄĀìúèùðÊû é ą ê ü éĎçďĀìøĉ

ď ëĎôÊ

©1v¦“/vH{“

“zPF~ <{ žwD~>

”&w–ˆ© ~

øÀëĉ

hh


üšđØ ð é ăđ’ĀéÊéÊĄĀì ćðćæԞđą ì úéčĀê Ô é ĄĀìąĀì÷žđÖ é û é ĄĀÁçÒìÛû é đë÷çċĀìÜû

þÆñďîþíĕñĔúÐïÐĕĆÇîĔāœôď÷ ï čĂîėÞö ïÐ ĊĆòäîÐāï ėñýĊĆòċÜö Ąï ċö íĊĆòċĆòýėö ċï ĊĆòĀîÿöÐĊƝóöþìĉíčöĄïčý÷ ĊĆòĀîÿöÐĊĆÇöáĆċö íčöĄïčý÷ āŽ Ćöÿìĉìčö Ĉ×ñ āï ėÄö ăďñ öÐ ĐÆúĄïÐíĂîėÞö ïÐíčîėìýĊĆòċÜö Ąï ċö œóĊíÜòĄĆÅƝóöĈċï í

üšđØ ð û é ăéĉçćðúą é è ăûèą¨ĄçÔìĈ ĄæÒéûÈÀô÷ûèą ĉ éĎ éÜéûÈĀê÷ üšđØ ð éÊĄĀíðøæăûèą ĉ éĎ éÜéûăéĉĄœíëËû é éĉĀìÚžíą é ÈĀê÷

hi

œwF~

“zPF~ <{ žwD~>

ûëúšÙéÊûèą ĄĀ’Òþ é Āê ăĉ ñ éÊçăĀê÷ þ é ¿æÚûèą üšđØ ð éÊďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë ûèą Āì÷èăĎ ð þ é û é ûœîæĉûèą


üšđĈ ð ăœíæÿæă

“z˜ ~†ˆ

úçÖéĉą ê đæć籞Þû é đë÷çďð ýìË ĄĀìĈĀìÿÂé Ăð㥚đæ÷çĎðÕþ é ĄĀÁêøþ ñ Āê ćžíĆĀêÊĄšđæ÷çĎðÕþ é “üĄĀìĈĀìÿÂé Ôû é đë÷çøðÊÂéĉ æ՜íĄĀìĈĀìÿÂé Ôû é ăè Ôđë÷éþĀì ×û ì œíĀìąéþÛ ê é ćą ð æÿæÕéÊçĎñþ¦î üšđØ ð éÊûëúšÙéÊĄĀ’Āþ é Āê ăĉ ñ éÊ

ÿîÒöĉ¦ó

ĉíĉöЦó

ĉìĄÈïÒ

Ćòĉýð ĆòĉĄö ï č

üšđØ ð éÊĄĀìþą è č ð

þîēĄî

ėĆò čŽĂė ö Ďò

ĊúÚÈïÚ

ĕĆò ăÈï ă

üšđØ ð éÊûëúšÙéÊĄĀìþĀî“üĄĀìčĉ ê

ĔĆòąĎö Üï āï ėïĉýð

ėñĈñÛ¦ÖïÐāî čýð ä ö

ČìÛïý

ė’ Ćïă

üšđØ ð éÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë

ĊïĄ

Ċíóî Ñ

ĕïĔ

þÚó

hj


ย“zยย– z 4{ย“

รฝฤรฎรครฒฤˆรรถ ฤ‚รฎฤ—รžรถ รรฏ ฤ†รฒ ฤรฝรท

รงฤ‡รจ ร•ยœรญรรฉรธรดร‹รป รฉ ฤ‘รซรทฤ„ฤ€รฌรบรบรฐ รฆฤ… ฤ„รซ ฤ‚รจร•ยœรญรรฉรธรดร‹รป รฉ ฤ‘รซรทรงรบรฐรบฤ… รฌ รฉ ฤยŽฤ€รฐฤ‡ฤˆรฉรšฤƒรฉฤ‰รรฉรธรดร‹รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‡รฐร–ฤˆ

รปรจรšฤ รฐ รรจรปฤƒรฉฤ‰ฤยŽฤ€รฐร—รป รฉ ฤˆรฉรšฤ‘รซรทรงรพฤ€รฌ ร—รป รฉ รฉ รบรฉฤ‰ฤ รฉ ฤรฉรพรท รฉ รบรฉฤ‰ฤ รฉ ฤรงร’รฌร›รป รฉ ฤƒรฉฤ‰รงรบรฑฤ‰ฤ ฤ„รซ ฤ‚รจร•ยœรญรรฉรธรดร‹รฉรŠรญยฤ€ฤ„ย’ฤ€รฉฤƒรฐรนยพฤ‘รฆรšรฉ ร”รปรจร–รฉร”รงรธยžฤ‘รฌร”

รฉ ฤƒรซ รนร€รจรปฤŠรฉ ร”ฤ‘รซรทฤŠรฉรŒฤƒรฉฤ‰รฅรงฤย“ร’ฤ รฉ  ฤƒรซ รนร€รจรปฤŠรฉ ร”ฤƒยœรญฤรงร’รฌร›รป รฉ ฤ„รฌฤ‰ฤŠรฉรŒรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป ฤรซฤ‹ร˜ รช รป รฉ ฤŠรฆฤˆรฐรŠ 

hk

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


ûèčĀìąĎ ð

“z– “ z 4{“

ĆòۜóĊ’ ĆïĀŽØāï ėìàïÚ āîēĆòċĔö

ĉéÊč ð ÷ ë

āîÜýï ďïÐēö ýñ

ėÆñ ă

đÀë ý ĉîĀíÿ÷ý

ăèúçùñ÷ ûèÖ÷ é

ĉýúċžôĀ Ć

ČĆòċŽĆĀ Ć

ûèąĀì÷žđÖ é û é ĉéÊč ð ÷ ë û è ăë÷ûè Õą ì ăè Ôą ì ü éĎçþžđą ì ă÷ôąžîúĀðÊ ĆĀìąŽĀúĀđë÷ďŽĀðćĊéúăéĉçþĀì ×û é é ĆĀìąŽĀúĀăœíû½çÛéûđë÷ĆæďèÚĉ ì ðÊçċĀìÜû é ă÷ôąžîúĀđë÷ďŽĀðćĊéúăéĉçþĀì ×û é ă÷ôąžîúĀăœíû½çÛéûđë÷ĆæďèÚĉ ì ðÊçċĀìÜû ďëċØ ê û é ĊæĈðÊĄ’ĀÌé ŽÒû é ăœíĄĀÁçÒìÛû é ĄìĉĄĀìÚÌé û é đë÷çĎĀìÊúð û é é đëăÌë ð ùą é đĀì ĂçĂð ýđ¾ð ýĉ ë ðÊĆëûôÊéÊçÿĀìÊû

”&w–ˆ© ~

“z˜ ~†ˆ

“z˜ ~†ˆĉéøč ë ðÊĆëûôÊû é đë÷çăðøÿ ì đÀë ËĈ ð Ö ì éÊĄë Ăè՜íĉéÊč ð ÷ ë û è đéĉĀìøÿ ð đë÷çĉĀìÊÿ ð û é 

ib


ic


 ĊÀôþûë ýûèą ĊÀôþû é ăéĉđéĉúé è ăĄĀìčæďĄœÞ÷ é ûèą

“zPF~ <{ žwD~>

©v›| ˆ…w›‰ {…

ĊĆò čŽĆöčďò îäĕðÒĎï ċö ĐÆúĄāï ĕìÒ¨ČñÐāŽ Ćėö Òî œ˜~4v¦

ÎÆñÒïĉėýðēîĉïĄíĕîāėïďĀï ìĆÎĆðý ĊĆò čîčď÷ āî ĊĆò čîĈíܜóöÚĔíØòĀöÐ ėñĀÆî ĉĀïēĆð ÚĊœóñÑāï ïďĀð ìĆÎĆðý ĊĆò Ýï Ñāï “ĂėìĀšßāï ĉïďĔíØòĀöÐ ĊĆòò čŽĆöčďò îäĕðÒĎï ċö ČîþíÜï ÚĐÆúĄāï āñ ă ìċöēďï ö þíìĀìþö ĈöÐĐÆúĄāï āñ ă Ąï účöēòĉĀïēĆð Úÿñ ĉœÖāï ïďĀð ìĆÎĆðý ĊĆòāìþö ÑĆò Ĉā÷ ėìċìĔöÜïÐĔíØòĀöÐ Ąï úċöēòĉĀïēĆð Úėñđâñ ÄėïďĀï ìĆÎĆðý ĊĆòďîĉÞö ï ĉėïĄäï Üò œóąñĔœÖïÐ ĊĆòò čŽĆöčòď îäĕðÒĎï ċö ČîþíÜï ÚĐÆúĄāï āñ ă ìċöēďï öþíìĀìþö ĈòÐĐÆúĄāï āñ ă ďï Ćòđìāö ĉĆïėċî ėœóâñ āï ėïďĀï ìĆÎĆðý ĊĆÇíØòáïÐìċö ÚėìĆöāòĉÎĆðý“Ă Ąï Ćòċöēāï ö ĉĊĆò ăíàïäĎðÒÈïàïďĀð ìĆÎĆðý ĊĆÇîċöÿòčĒ’ Ćâï āï ėìĕðàĉî ڜóöÚ ĊĆòò čŽĆöčďò îäĕðÒĎï ċö ČîþíÜï ÚĐÆúĄāï āñ ă ìċöēďï ö þíìĀìþö ĈòÐĐÆúĄāï āñ ă

id


ฤฤ€ยรรฉรŠฤŠร€รดรพฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌ ฤ‡ฤ… รจ ฤ€รฌฤˆฤƒรงร‹รฌฤ‰รฐรŠรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ ฤ‘รฆฤรงรธรฐฤŽฤ€ย›รžยžรญรฌฤƒฤ‘ร€รซรŠรพ รฐ ร– รฉ รฉรŠฤ„ยšฤ‘รฆรทรงฤ‡ย“ร’ฤ… รฉ ฤŠร€รดรพฤ€รชรพฤ… รฐ ฤ รฌ ฤฤ€ย’รผรท รฑ รนรซ รฝฤ… รซ ฤ€รช ฤ‡ฤ… รจ ฤ€รฌฤˆ รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป รจ ฤŠร€รดรพฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรงรธฤ€รฌ ร”ร‚รฉรป ฤ„ยœรžฤŽ รฐ รฉรŠรบรฐ รป รฌ ยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤยœรญฤŠร€รดรพฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌ ฤ‡ฤ… รจ ฤ€รฌฤˆรงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ

รฟรซ ฤ‡ร‚รซรฟรฐฤ‡ฤ€รฌรทรป รจ ฤ… รช รฆรทฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรžรฌฤ‰ฤ… รช ฤŠร€รดรพฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤ‹รฐฤˆรท รฌ รปยšรžรฌร”รฉรŠฤ‰รจรŒร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฉ ร—ฤ‹ รฌ รฐรŠรงฤƒยžรžฤŠรฉรŒฤƒรฉฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ ย“รผ รฉ ย“รผฤŠร€รดรพฤƒยœรญฤ„ฤ€รรจรธรŒรฐ รปยšรžรฌร”รฉฤƒรงรทฤ€รฌรธรป รจ ฤ‰รจรŒร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฉ ร—ฤ‹ รฌ รฐรŠฤ„ยšฤ‘รฆรทรงรนฤ€รฌร›รป

ie

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

wยฆย˜~< ย“ {

ย›w=~ยก<ยˆ wยฃย˜~Nย“ {

รฌ ฤ‘รฉร—ฤ‹

รฉ รฉ รป ฤ‰รŒรจ ร–

รปรจรธรงรญยžรžฤ„ยœรžรฐฤƒรฉรŠฤŽ รฌ ฤŠร€รดรพรป รฉ ฤƒรฉฤ‰ฤ„ยœรžรฐฤƒรท รฑ ยžรยœรญฤ‘รฆฤƒรชรทยžรญรงฤƒฤ€รชรทฤƒรฉฤ‰ ย“zPF~ <{ ยžwD~>


if


ig


 ฤŠร€รดรพรฉรŠรปรซรบยšร™รป รฉ ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤรปรจฤ… รบรงร–รฉฤ‰รฐรŠฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤŠรฉรŒฤ… รฌ ฤ„ฤ€ย’ร’รฌฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤ„ฤ€รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤฤ€รฌฤˆรป รจ รฉ  รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ รบยฤ€รฐฤƒฤ€รฌ ฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠรงฤ‡ร‚รฉ ร”รป รฌ ยœรญ รฉ  รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรŠรบยฤ€รฐฤƒฤ€รฌ ฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠรงฤ‡ร‚รฉ ร”รป รฌ ยœรญ ฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรธรงฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ รปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ยœฤ‘รทรจฤฤ… รฐ ฤ„รฌรทรป รฉ รงฤ‡ย“ร’ฤ รฉ รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠฤ„ยœรžร‚รฉ ร”รป รฌ รทร‰ยœรญ  รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรธรงฤŠร€รดรพรฉรŠรปรซรบยšร™รป รฉ รปรซ ฤ‡รฆรญรปรจฤ…รฐรธรงรปรซฤ…รฆรŒรปรจฤ…รฐรŠ ฤŠร€รดรพรป รฉ ฤƒรฉฤ‰รบรฆฤ‰ฤ‘รฉฤ‰รบรฉ รจ ฤƒฤ„ฤ€รฌฤรฆฤฤ„ยœรžรท รฉ รปรจฤ…

ย“zยย– z 4{ย“

ฤ€รฌ ฤƒรฐร‹รฐฤ‡รท รฉ รป รจ ฤยŽร’ร› รฉ รป รฉ ฤƒยœรญฤŠร€รดรพรป รฉ ฤรงร’รฌฤรฐรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ  ฤƒรฐรŠรฟ รช ฤˆ รฐ รฐ ฤ‡รฆฤŽฤ†รฆ รน ฤ‘ร€รซ ร‹ฤˆ รฐ ร– รฌ รฉรŠรงฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤ‰รฉรธร› รซ รป รฉ ฤ‘รซรท ฤรงร’รฌร›รฉรŠฤย›ฤ‘รฆฤ€รฐรŠรฟรชฤƒรฆรŠรฉรป 

ฤรงร’รฌร›รฉรŠฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฐฤ‡รฆรŠยžฤ‘ร– รฌ ยœรญรฐร”ฤ„ฤ€ยรญรพ รจ รปรจฤ…

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

wยฆย˜~< ย“ {

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ยฉvย›|ย ยˆย…wย›ย‰ย {ย…

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ih


ĐÆúĄÐï ĕƒ Ăý÷ āî ÿñ ăċñ āîċ ĐÆúĄāñ ăĆðýĄîý þð ĉÈïāąï ĊÃìĆ ©1v¦“/vH{“

ïĄíĕîāïĄíĕîā ĆïĎĆò ÚėñýïĄðàòč ïĄíĕîāïĄíĕîā ĆïĎĆÇėñýąïþîē ïĄvíĕîàāï ¨āñ Õāï ïĄíĕîāĄîý

ĊœóñÑāï ĊœóñÑāï ĆòàïÚĉïďóïĔîč ĊœóñÑāï ĊœóñÑāï Ćòàýï ĉïďĉïđîč Ċ¨œóðÿìĕîā¨āñ Õāï ĊœóñÑāï Ąîý

ĐÆúĄāñ ăĆðýĄîý ĐÆúďāî ĉïďĆò ĉĐðąìč Ċï ÑĄïēÜð āï ĉïď“Ă ĐÆúĄāñ ăĆðýĄîý 

ĊïďÄîāĊïďÄîā Ćï čöăýî ėñýóĆÇöĄāñ ĊïďÄîāĊïďÄîā Ćï ݝóėñýĀĆòďÈòā Ċ¨ïýÃìÝïāāñ Õāï ĊïďÄîāĄîý ďĀÐû é ĀìċðăĊÀôþéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąûèą é ĊÀôþéÊĄë Ăèăçď èܜíĄĀÁèøÌð ăéĉûšÞìÔéÊçďðÚĈ

ii

“zPF~ <{ žwD~>


ฤŠร€รดรพรฉรŠฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ รฐ ฤƒฤ„ฤ€รรงรญรฐรœยœรญฤ„ฤ€รรงร’รฌฤรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ ย›w=~ยก<ยˆ wยฃย˜~Nย“ {

รพรƒยšรณ

ฤ„รฏ รญฤ•

ฤŠยœรณรฑร‘

ฤ•รฏฤ”

ฤŠยœรณรฑร‘ฤ†รฐ ฤรถฤฤรฏ

ฤŠรฏฤ„

ฤŠรญรณรฎ ร‘

ฤŒรฎ รรนฤฤ‹รถ

ฤ•ฤ†รฒฤรฎร

ij


ĄæÒéûďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąûèą ďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë đæďñ÷šđÖ ð û é đæąĀì÷žđÖ é û é đæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû è úçÖéĉą ê é ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë éþçăðÊçĎĀìÊúð û

ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąéþçă

©˜~L¥ˆ P {

w¦˜~< “ {

l©vz¥vP

ĄæĀ

ĄæĀ

÷çûĊÀôþéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

m”{ &‰¡ž |

Ċíóî Ñ

ik

āñýîč

ĕĆòāîÐ

ĂîėÞö ïÐĕœóý÷ ċð ĕðėìĆĕïĔĐÆúĄïÐĕƒĂý÷ āî ÿñ ăċñ ĐÆúĄïÐĊĆòċšóöÑāï þìĕĊĆòĀÈìĆĒÆîýîÐ

œwF~


ĐÆúĄÐï ďïĔÈïâāï

ûè ć籞ÞéÊĄĀì÷æďûèą ûè ć籞ÞéÊĄĀì÷æďœíøèÛÖ é éăĄ¾è Ëûèąçďñĉ¦í

“zPF~ <{ žwD~>

ĉ éĎ éĎðÊđĀìÚč ð ¦Þ ûèÊÿ ó Âæ÷ûšíêø“Āĉ éĎ éÜéûĄì÷çĎðúìÊ ĉ éĎ éÜéûđë÷ď¿æċð ăçØé ć

©˜~L¥ˆ P {

 é ûè ćæĂð ×û é ûèøçížÞû é đë÷çćðÖĈ l©vz¥vP

āšóðþ“ĆďïĔÈïâāï

āîÐą ù ÈďïĔÈïâāï

ĕÅìđöĉāœóĔî ĕÅìđöĉĉïĔ

ĄœíëËû é Ā¿ñþ÷ é ĊÀôþéÊçćðÖĈ é ¨ĉ éĎ éÜéû ûèÊÿ ó Âûšíêø“Ā

m”{ &‰¡ž |

ûè Ô¾ûší èĎ

jb


ฤ‘รซฤƒรŒรซ รฐ รนฤ… รฉ ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‚รงฤ‚รฐ รฝฤ‘ยพรฐ รฝฤ‰ รซ รฐรŠฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ ฤ„ยšฤ‘รฆรทรงฤ‰รฐรธฤ รฌ ย“รผฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรปฤ€ยฟรฐ ร‹ร‚รฉ ร‹ฤ‘รซรทฤ‘ร€รซรŠรพ รฐ ร– รฉ รฉรŠรงฤย“ร’ฤ รฉ

ย“zยย– z 4{ย“

ฤ†รฆฤ‚รจ ร—รป รฉ ฤรซรบร˜ รช รฉรŠฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤรฐรŒฤˆ รฉ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒฤƒรฉฤ‰ฤ… รช ฤรจรšฤˆ รฐ ฤ… รฌ รงฤ…ยžรญร

wยงยˆ Dยฅ{ ย”wยกยˆยยฅ~

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รฌ รฆฤƒรปรจฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤƒรซรทรฟรจรšยžรญฤ… รฌ ฤƒรจ ร”ฤ… รฌ รผ รฉฤŽรงรพยžฤ‘ฤ…

jc

ฤ„ฤ€รฌรบรจรนรฐรŠรป รฉ ฤƒรฉฤ‰ฤŒรดรŠ

รปรจฤˆฤ€รฌรธรฐร”รฉรŠฤŒรดรŠฤ… รฌ ฤ„ฤ€รฌรบรจรนรฐรŠรป รฉ ฤ€รงรœรฌ ฤ‡

รบยฟรฆฤ€ฤŽรจ รฝรพ รจ ฤ„ยœรญรซร‹

ฤ‘ฤ€รฌ ฤƒรงฤƒยžรรฉรŠฤ„ฤ€รฌรบรจฤƒย“ฤ€

ฤรงร’รฌร›รฉรŠยœรญฤ„ฤ€รฌรบรจฤƒย“ร’รฉฤƒรปยฝ รจรœยœรญรปรจฤ…ฤ„รซ ฤ‚รจฤƒฤ„รฉ ร‹รปยฝ รจฤŽฤ„รฌรทรป รฉ ฤ„ยœฤ‘ฤ€ยรฎฤ‰ รฑ รปรจฤ… ฤ„ยœรžยžรญรฉร‹ร‚รฌรปรปรจฤ… ฤ„ฤ€รรฆรปรฉรปรงฤรฐฤ…รท รจ รปรจฤ…

ย“zPF~ <{ ยžwD~>


ĐÆúĄÐï ¨āîĉ“Ćïĉ“ĂĊìƨāîċċî “ Ć ĂîėÞö āï Μóċñ ö ÐĕðėìĆĕîēĔî āœóď÷ ï čĊìØïā āî čšÖïÐĕðėìĆöÐĕîēâî āï ĊìØïāïďĆò Ñċï ĐÆúĄāï ėï ÛĄò ėö òÐ©1v¦“/vH{“

ûèąą è “Ā đæĉší

ûè ă“Āéă đæĉší

ĄæĀ đæĉší

ûè ćÐ š Ê é ď›đæĀðÊďèč èÜéûĄæÒéÊíĀĄæÒéÊđæĉšíûèÖéÔçďðċĈ ì ĊÀôþû é đéÕþ ì žđìÊ ì  ď›đæĀðÊďèč èÜéûĄæÒéÊíĀûè ă“ĀéÕéÊđæĉšíûèÖéÔçďðċĈ ĊÀôþû é đé Õþ ì žđìÊûè ćšÐéÊ ĄœÞÂéċĈ ð đæĉšíûèÖéÔĊÀôþû é ăœíďçÒì÷û è úĀðăçøžđìÔ çøžđìÓüçĎðúìÊ ûèĉšíðÊĄæÒéûăĀìþžđû ì Ȝíþéû ûèă“ĀéÕû é 

ĐÆúĄāï ėï ÛĄò ėö ò ÐíčöÜĎï āî ĉ“ĆïÛāï ċð ĕðėìĆĕîē îĔĕðėìĆÎÌîýĊìØïā æ÷ď›đæĀďèč èĎû‘Āû ð ’ĀĄæÒéûĄì÷û é øĀìø÷ è èÊûÀðϒĀûèąçďñĉ¦í ĊÀôþéÊĄæÒéûą ê ď›đæĀÈÆè÷

“z˜ ~†ˆ

œwF~

“zPF~ <{ žwD~>

jd


ĒíĄïÐΜóĄœóöÚāŽ Ćöÿìĉìčö Ĉ× ñ āï ėÆñ ăìďĀîēĆð Ú

ėìĕð č“ĂĎî čîàāÃìčöċ

íëąÐ œ û é ďæ÷ĆĀêÊăêÌø ð û ë û é ûèą đæďæćðÖą ì ďæ÷ð ă đæďê ć“üĄĀìĈèćÚ è çćèăďê ýæĉúéčĀê ÔçćĀêąŽĀðÊ ĄĀìĈèćÚ è ą ì çđæďæćðÖą ì ďæ÷èû 

ĊĆò ÚË÷ýėìĉĆð Ûāï ĐÆúĄïÐ ĒíĄïÐΜóĄāî ĉ“ĆïÛïÐ ĊĆòĔĆò ĉĀö ċï íčöĄïčý÷ ĊĆòĎîčîđíėìĕìčöċ þìĄÈîþíė’ ĆïÐïÐĕìýíčî ĉó Ɠà ėìĕð čĔĆò ĉĀö āï ö ĉĊï Ñĕšóöđýñ āÃíĀöċ

þìĄÈĎî čîà

“zPF~ <{ žwD~>

©1v¦“/vH{“

íĆóĊîĀýî āî Ćð čöÐ ĊĆò čšóāðÐÈïāĆð čöđòĉ ėìĕíĀöċėìĉĆð ÛïÐíĔĆò ĉĀö āò

āîĉ“ĆïÛïÐĊĆÇîýíċĊĆòäîÐ

ĕìýČðėìݜóĕîþÒî ¨ĕìýîċ ĉìĀî Ñāï ĕìýîÜāï Ċ›óöÐĊĆòýÈìĔóñċœÖïĉ 

je

žv…zG“ { ©{ IL~


ďæ÷ďæĎðą ďæ÷èąăœíùçĈăè Ôü éĎðÊçďðÊþ é æăĄĀì÷žđÖ é û é ďçÒì÷èă

Ćòďöþąò ĕìýĕìĔöċýĆòāóñċœÖāï Ċƒ Øėò íĈýî ĉċö ĕìýėìĕìĔöċĊðāėìĕð č“ĂĊĆòĎîčîàėìĕìčöċ

“z˜ ~†ˆ

œwF~

jf


ĊĆÇìàòē¨ĐÆúĄÐï āñĀšßÐï Ċƒ ØĄï Ćðĉď÷ Ðï

āîàòÚĕìĄžóĆò čîþÈìď

ČîþîĉĆòĉýð ĆòĉĄö ï č

ė›óþìāöēĉíÐöĉùÐ

ĄĀÁæÚìčðÊđĀìÚč ð ¦Þ ì “üďêčþ è ëăç÷ðč ăçÊðăóÊéÊæ÷Āì ćèøÂæĉèÊĀìă÷ ê Āì ăþ ð é ×éÊçćð ćæʞđû ĆéąðÏû é øÆďæÚìÛû é đ÷êčą ð ì ćĆè ĂĀêûçĎðúìÊ ďæÚìÛû é ûšîæĉûèąçćð ćæʞđû ì 

©˜~L¥ˆ P {¨ĆéąðÏéûøÆđ÷êčą ð ì ćďæÚìÛû é çćðÖĈ é ďĀ’ü÷ ñ èÊûèċĉ è Čêĉû è ăéĉĉ éĎ éÜéûăéĉ  ďæÚìÛû é ûšîæĉûèą 

ėñĉñĈìýĕìàòē

āîėìóĕìàòē

ĊĆÇìàòēĀìďĊòďĕìàòē

ĆéąðýûêÊÂéûđ÷êčą ð ì ćďæÚìÛû é çćðÖĈ é ďĀ’ü÷ ñ èÊČêĉû è ăéĉĉ éĎ éÜéûăéĉ Ą’Āą é ĆæýèąĄĀÁæÚìčđœîÚ ë þ é ą ð ÷Āìû

jg

l©vz¥vP

m”{ &‰¡ž |


ĕìàòēĉœóĐî čîĈöÐāîēìč

đæčæ×éûđæďð ýæĉÈĀê÷çďñĉ¦í ĊÀôþéÊđæĀðþìăĄĀÁæÚìÛéă ĄĀÁè ýĉ ò ë ćĄèú÷ è û è Āê ćðÊĄé Ë Ćëûą ê ĄĀì ćĀì Ăą ð ĄêûđæčæćðÊ ĊÀôþéăđæĂĀìąžîçĄĀÁè Ô ĉ é çÌéąçďñĉ¦í 

“zPF~ <{ žwD~>

ėìēìčöÐĊĆòýîÛùċċö ĊĆÇîÚ

āîēìč

ČìăîċČîċöăāðÐÈïāėìôöàĄï ċö ĊĆÇìàòáāï ĊĆÇìàòēĉœóĐíÑïāĊúĄĉïďėìĕöċìóėìēìÝïā ĄĀÁæÚìčăœíđæčæć ñ đ’ĀéÊû é úĀðăĄœđ÷ ð č è Ö ð œíđæčæćûšÞìÔéăç÷Āìøû đëăÌë ð ùą é đĀì ĂçĂð ýìÊçďð ýĉ è û ê đæčæ×éÊçćð ćæʞđû ì é ďŽĀðćĊéÌăéĉûèčæćçď“Òč é ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊçùĀìÛû

œwF~

“z˜ ~†ˆ

ì đé×Ú

é é û ĉÌè Ö

jh


“z– z 4{“

ĐÆúĄïÐāñĀšßïÐĊĆò Ýą ï Ĕö Ċƒ ØĄï Ćð ĉď÷ ïÐ

āîĉċî ö č

ďïþœÖāï ėƝóìċėƝóíàòĄ

ėĆÇíĕöĄ¦óėƝóíàòĄ

ĖĆòþîÚďï

ĀîàÈòÞāï ėĆòđċö ò č ĕîàÈïà

āÃìþöÒ

āñĀšôĉíĉöЦó

āšóîЏĆČîąÈïĎ ėĆòþĄî ą ö

ĉñ ÿÆþÄ

ûëúšÙéăæ÷ďëċØ ê û é đĀêøðÊûè ×ìËéăç÷ðč é ĄĀì ×ÿ é Ď ð ĄĀ’Òþ é Āêăĉ ñ éÊçîðÚþ é ĄœđĀì÷œíĄĀ’Òþ é Āê ăĉ ñ éÊăœíđæć籞ÞçċĀìÜû é æ÷ĊéÌăéĉçď“Òč é ĄœđĀì÷œíĄĀ’Òþ é Āêăĉ ñ éÊăœíĄçăðč¦ÞçĎĀìÊúð û ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊçùĀìÛû é 

ji

“z˜ ~†ˆ

ì đé×Ú

é é û ĉÌè Ö


ĐÆúĄÐï āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö ď›đæĀĎƎĀûë÷Âì ćĊÀôþéÊûëúšÙû é éĉçÌéą “zPF~ <{ žwD~>

ĉîēîþíĊĆòĉďî ĐÆúĄïÐþîēĄî

ėñđâñ ēĂėĆÇĆòďėĆò čîÛïÚĎĆòĔÈï č ĐÆúĄïÐĊĆòĄÈìà ĀîþöĉòÐĊĆò ĉďî ĐÆúĄïÐó ĆþîēĄî ñ ĉ

©1v¦“/vH{“

 

āŽ Ćíēöċėñđâñ Ä

āŽ ĆíēöċėĆò čîÛïÚ

āîĉìĀö ÑėĆÇĆòď

ĆíēîċĎĆòĔÈï č

þéąÛ ë éÊæăĄĀì÷žđÖ é û é ĄæĎèÖû é ăë÷Ďëăþ ê û é Ą›Ðą ì ü éĎçþžđą ì

”&w–ˆ© ~

þ¾ëÚ ûë ăĉ è ăæĉðøìË

ėĆò čîÛïÚ

ĎĆòĔÈï č

jj


ĈĀìĎÂé ×û é đë÷“üđĀì ćèÕéÔû é đë÷çĉðøč ì ĄëúæÜéûúçÖéĉéʜíđæć籞ÞéÊçďð ýĉ è û ê đéĉ éĎðÚíĀđĀì ćèÕéÔéă ì ĄĀì÷žđÖ é û é ĉéøÛ ë éÊđéĉ éĎðÚû é đë÷çĉðøč ăèčèÊíĀĈĀìĎÂé ×éă ì ĄĀì÷žđÖ é û é ĉéøÛ ë éÊăèčèÊû é đë÷çĉðøč

ėïďĔï öàó Ćėñđâñ Äî ĉ“ĂėĆò čîÛïÚïĉ ėìďîĔöàāîÜïÚó Ćāî ĉìĀö ÑėĆÇĆòďöĉ ìăö ĉìăėìĕîÐĄù Üö āï ĉîēîÐó ĆþîēĄî ñ ĉ“ĂĎĆòĔÈï Ýïĉ

jk

“z˜ ~†ˆ

œwF~


ĐÆúĄÐï ïĄÅìàĀìďĆòċ đéĉ éĎðÚæ÷ăèčèÊĄëûèăíÒœíĄĀìþą è č ð ĄĀìþÂæÚĊÀôþéÊ ĉ é çÌéąçøžíþ ì đéĉ éĎðċçăèčèÊĄëûèăĆĀê÷œíĄĀìþą è č ð Ąé ù“ü

āñĀšßāï ĉïÒÈïĄ“ĂĉíėîĄĆð čÈîàòēėĆÇöēċò ėĆò čÈîàòēČìĆö þĎï ĐÆúĄïÐĊðāĊï ÑĊĆòĄÈìà ĐìÝïÐĊĆò ÛùÿĎö ĊĆòċėî ö ĈíĊĆòÐāù öēĊĆòċėî ö ÚĊĆÇöēìĆĊðā ĄÄñà

“zPF~ <{ žwD~>

©1v¦“/vH{“

ėìĕðà

ėìĆíēöċĉíėîĄĆð čÈîàēò

ėĆÇöēċò ėĆò čÈîàēò

āñĀšßāï ĉïÒÈïĄ

ĆòþĆòþýî ČìĆöþĎï

ėïēĆòēĊòďĆÇöà ĊĆòďÃö ă

ĆòþĆòþýî ČìĆöþĎï ĉœóĊĆòĄċî ēö

āñĀšßāï ĉïÒÈïĄĉœóĊĆòĄċî ēö

kb


æăĄĀì÷žđÖ é û é þéąÛ ë û é ăë÷þéąÛ ë û é ăœíĎëăþ ê ăè Ôü éĎðÊçďðÊþ é

āŽ ĆíēöċėĆò čîÛïÚ

āñĀšßāï ĉïÒÈïĄ

ĆòþĆòþýî ČìĆöþĎï

ĆíēîċĎĆòĔÈï č

ėïďĔï öđíĉîēîÐĆðĄċö òēĔÄĊĆòĄÈìàĂîėÞö ïÐ ėïďĔï öđíĉîēîÐĊñāîĉČĆðýœóĊĆòĄċî öēĊï ÑĊĆòĄÈìàĐÆúĄïÐ ĊœóñÑāï ċð Ċ’ Ćċï ĊĆò ĉöÐĔï ċö Ċðā

kc

”&w–ˆ© ~

đæć籞Þû é đë÷úçÖéĉðʜíđæĎêÊúð Ö é û é ĊéÌą ì çďĀìĈû è  ĊÀôþéÊĄĀìþÂæÚéûĄĀìþą è Û ð û é ăœí ĊÀôþéÊûëúšÙû é ďçÒì÷ðÊĄĀìþą è Û ð û é đë÷çĎĀìÊúð û é ¨ĄĀìúçÖéĉðʜí 

œwF~

“z˜ ~†ˆ


ĐÆúĄïÐĊĆòĄċî ēö ¨ĊíÚòĎ û½Āì ýðËû é ĊéÌą ì ĊÀôþĀêþą ð č ì ăœíđæć籞Þçďð ýìË  úçÖéĉðʜí éþçÕéÊÍèăĄĀì÷žđÖ é û é ĄæĎèÖéÊûè ć籞Þăè ÔçĎĀìÊúð û é 

w§ˆ •~=

ĊÀôþĀêþą ð č ìĆíēîċĎĆòĔÈï č

āŽ ĆíēöċėĆò čîÛïÚ

āŽ Ćíēöċėñđâñ Ä

āîĉìĀö ÑėĆÇĆòď

ĆòþĆòþýî ČìĆöþĎï

ėìĆíēöċĉíėîĄĆð čÈîàēò

āñĀšßāï ĉïÒÈïĄ

ėĆÇöēċò ėĆò čÈîàēò

ĊÀôþéÊĄĀì ăúê ð Ëû é ĄĀìþą è č ð ăœíĄĀì ăĉ è ì  ĊÀôþéÊĄĀìăúê ð Ëû é ĄĀì ćæíĄĀìþą è č ð ăœíĄĀì ăĉ è çċðĈ÷ ûšÞìÔéăç÷Āìøû ñ ü đæčçøðĎìÊçúðøĉ ì ĉéøč ë “üû½çčăëúôËĀìÚăéĉĄĀìăĉ è û ë đë÷çć“Òą é é ĊéÌăéĉĄœÞðćÒÖ ì œíĄĀìăĉ è û ë đë÷çĎĀìÊúð û ĊéÌéăđÀœđæÔçćžÞ ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊĄĀì ăĉ è û ë đë÷çùĀìÛû é 

“z˜ ~†ˆ

ì é đé×ċ é û ĉÌè Ö

kd


ĂîėÞö Ðï íčÈïÚāò œóĊĆòĄċî áö ïĉĐÆúĄÐï āÆìĔāîċ

þîēĄî

ĊÀôþéÊ

ĊÀôþéÊ

ke

ĊÀôþéÊ

āÆìØïāėĆò čŽĂėö Ďò

üšđØ ð éÊ

ĊÀôþéÊ

ĆíēîċČìÛïý

ė’ Ćïă

üšđØ ð éÊ

üšđØ ð éÊ

üšđØ ð éÊ


ฤŠร€รดรพรฉรŠ

ฤŠร€รดรพรฉรŠ

ฤ”ฤ†รฒฤ…ฤŽรถ รœรฏ ฤรฏ ฤ—รฏฤ‰รฝรฐ

ฤ‰รฏฤ„รฏรฤรฏ ฤ—รฏฤ€รถร‘ฤ‰รฏฤฤ‰รฐฤ€รฎร‘ยจฤรญร’รˆรฏฤ

รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠ

รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠ

ฤ„ฤ€รฌ ฤƒรŒรช รฐรธรป รซ รป รฉ ฤ‘รซรทรงรทรฐฤฤ… รฌ รฌ ฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ร› รฐ รป รฉ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รจ ฤ‰รฉรธฤ รซ รฐรŠรงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ ฤŠร€รดรพรฉรŠฤ†ฤ€รชรทย“รผรผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠรญยฤ€รปรจฤ…ฤ„รดรบรท รซ รฐรŠรงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠฤ†ฤ€รชรทย“รผฤŠร€รดรพรฉรŠรญยฤ€รปรจฤ…ฤŽร†ยŽฤ€ฤ‰รฉรธฤ รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠรงฤ‡ร‚รฉ ร”รป รฌ ยœรญฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ ฤŠร€รดรพรฉรŠรงร—ยฆรžยžรญรป รฌ รบรฉฤฤ€รช ร” รบรฆรทรฐฤ…ฤƒฤ€รฌฤ‰ยฝรพรฉฤ…ฤ รซ รทรงรปฤŠรงรŒร‚รฉรปรป รฉ รปยฝรจฤ‰รป รซ ฤรชรพรท รฉ ฤŽรซฤƒรพ รช ฤƒรจ ร”รฆรทฤ„ฤ€รฌฤƒฤ‰ รจ รงร—รซร–ฤ… รฌ รงฤ‹รฐรฟฤŽ รฐ ยรžฤƒรฉรท

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

kf


ĐÆúĄÐï ĊĆòĄÈìàïāĊĆò ÝïÿíċĊĆòĄċî ēö

ĐúąĔö ò ĉĕíĎîýœó ĊĆò ÝïÿíċĊĆòĄċî ēö

ĆíēîċĎĆòĔÈï č

āŽ ĆíēöċėĆò čîÛïÚ

āŽ Ćíēöċėñđâñ Ä

āîĉìĀö ÑėØÇĆòď

ĐúąĔö ò ĉĕšóöđýñ œó ĊĆò ÝïÿíċýéĊĆòĄċî ēö

ĆòþĆòþýî ČìĆöþĎï

ėìĆíēöċĉíėîĄĆð čÈîàēò

āñĀšßāï ĉïÒÈïĄ

ėĆÇöēċò ėĆò čÈîàēò

ĄĀì ×éù繥Āìþą è č ð ĄêûĈĀìĎÂé ć“üđëċ ëܾđĀì ćèÕéÔ ÷ãĄĀìþą è č ð ĄêûăçđèþĀê ćÂèÚč ì “üĆæĀðøĈ é ĉ é çÌéąçďñĉ¦íĄĀì ×éùçą ì ĄĀì ×éù繥Āìþą è č ð ăœíđæć籞ÞçċðĈ÷ ÿë ćÂëÿðćĀì÷û è ą ê æ÷ĄĀì ćæÞìĉą ê đÀëÊþ ð Ö é éÊçĎĀìÊúð û é “ü đæąæĎðąìÊČÀè÷èÊăÒÿ é ðăĄœđ÷èč“ĀĄì÷ đæÒì ćèÕéÓüđæċ èܾĆëûèÊđæþÂæڜí ĆÇðýöÐĒíÐòĔĀ ĆöĉėìØò čîÛïÚāðĀžô é Ąë Ăè՜íăçÒìÑû é ăéĉûšÞìÔéÊçďðÚĈ ĄĀìċĈ è æćĄĀì ×éù繥Āìþą è č ð ĄœÞžíéùÚ ð Ąì÷ çć“Òč é 

kg

“zPF~ <{ žwD~>

“z˜ ~†ˆ


ĄĀìþą è Û ð û é ăéĉďôąžíìćúèčĀê Ô é ďôąžíìăĀêúðÔđæîñĉéăçćĀê ăĉ è œíđæÕóĉÚ ð ăçËìĉðÊçċĀìÜû ĄĀìþą è Û ð û é ăéĉ ñ û é đæîñĉéăçćè ăďçĈè÷œíđæÕóĉÚ ð ăéĉü éĎçďĀìøĉ

“z˜ ~†ˆ

kh


ėìčîĉĆòýîĉāî čšÖāï óý̨ąîþžóÐò íą ìđìĎö ĉþÅîĔėö ċò ĐÆúĄāï œóöÚąîþžóòÐíąöÐ ėìčî ĉĆòýîĉāî čšÖāï óýÌėñýĊĆò ÿöÿìĄíčöĄïčý÷ ĀðĔšÖāï ĒðďïĄÅìàąîþžóòÐíąö Ð þìĕîĔþĆòþýî āî œóČðÜĎï ċö í ČìóýÇïĄÅìàĀðĔšÖāï

Ąï ÅìàĀðĔšóĒðď

ąñþ›óöÐíąöÐĒðďĊĆòďą ö ìč

éþ¿æÚú êϚíČêĉăœíûè ć籞ÞĊéÌăéĉçď“Òč é ĄœÞą ð éÕÛ ì œíĄçăðč¦ÞĎĀìÊúð û é ð ăĄé Ëçăð ĂçÞ é ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊûè ć籞Þû é đë÷çùĀìÛû ĀÁðÚĀêčĉ ñ ăœíĄĀìĉ½ð ýæ÷đæďêÚĎ¾ĄĀì ăðĂæ÷çćðþéć÷ ñ Ď½ðĈĀêčĉ ñ ăœíđæďêÚĄĀìăðĂæ÷ç×ë ćĀê÷éĉçÌéąçďñĉ¦í ĉ éĎ éÜéăĄĀìĉĀì Ëą é ĄêûœíĀ¿ñþ÷ é ĄĀìĉ½ð ÏéăûÀæĎûèą 

ìۜóėìĕðàāï ėñýĊĆò ĉöĈìýíčöĄïčý÷ œóĒðď ¨ĆÇöàĒðď ìۜóėìĕðàāï ėñýĊĆò ĉöĈìýýéíčöĄïčý÷ œóĒðď ¨ĔÃöĎĒðď ĊîĀýî î ĉėñ ĉďñ ìäýĆòþċð ýϜóĔĆÅĕîþÒî ýíāĔÃöĎ  ìċöēďï Ąïċñáïĉėñ ĉďñ ìäýĆòþċð Îïý 

ki i

©1v¦“/vH{“

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~

“zPF~ <{ žwD~>

žv…zG“ { ©{ IL~

 


ĀÁðÚĀêčĉ ñ ăçËìĉðÊçċĀìÜû é ›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

óìĕöÐ

ČìÛïý

ĕîċä î

ė’ Ćïă

ČÆúý

ĊĆò ĉĆòėžóĊĆòďąö ìčíčöĄïčý÷ ąîþžóòÐíąöÐ ĐìÝïāĉïďíĕöċžó’Ć“ĂĊĆòēďð ö ĉíĉöÒöÿ’ØœóĆðĀöÚ ėìÛùďöàĊĆòďöáïþċö íčöĄïčý÷ ąîþžóòÐíąö Ð ďïþ×ñ āï ĉïďĕúċžóòĉĆðĀöÚ ďôąžíìăĀêúðÔđæîñĉéăĄĀìăæÓĀçćðþéć÷ ñ ûèąđæćæĀðĉ¾çĉĀìÛû é ĉéøÑ ë û é ăéĉ

©1v¦“/vH{“

“zPF~ <{ žwD~>

 ìėíčîĀĔö ¦óĊíóĉïď ĀĆòċėö ċï ĒíĕîĄ ĀðĔìóāî ÛÜò āï ċð ¨ Ā ðĔšó āÃĆòāÜö āï ìėî ĉšóöþāï “ĂėñċÒñ Ĕö Üù āï ìėîĄĆÇöਠ ĊĆòĄÃöàĂĆî ĉďî ĊĆòĄċö ìēìМóĄïċñáāï ĉœóĊƒ ØĄï ïÐþî ĉšó¨āîĄĆÇöà

žv…zG“ { ©{ IL~

kj


ĐÆúĄÐï ĎðÒÈïàÐï ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ ėìĉðċìàíėìØò ĉìڞóýñ ėìčĆòąöčċñ ð ĉĔö ĊĆò ăíàïä¨ĕîĀāî āñ ėìĕðà ĐÆúĄïÐĎðÒÈïàïÐĊĆò ĉƝóöþċï ĆÇöàāï ėñýĐðąìĔĆýï ĉĔö Ąï āï ĕîĀāî ėìĕðàĐÆúĄïÐĊĆò ĉöĈìýíčöĄïčý÷

©1v¦“/vH{“

ĊĆò čìċĆòĉ

ėĆòĉìڞóýñ

āîÜùĀý÷ ėĆòĉìڞóýñ

ăíàïä

kk

āîĉċñ ìà

āî čĆò ăíàïä


ďèúû è ĀÁðċìÊđĀìÚč ð ¦Þ

āîàòĉâö āï ėÄîÞāï

ĐíĉîĔĆÇöà

ĊĆòĄîĉöà

ďèúû è ĀÁðċìÊçďñþéÊ æÊĄœÞÂéþðʜíĀÁðÚû é Ą›íđë÷çøžđìÔ é ûè ćæĂð ×û é ûèøçížÞû é đë÷çćðÖĈ Ćèÿ èĎĀì ćæćĀêÊăæúè ËĀÁðÚû é ÷ ĀÁðÚû é đë÷çþĀÁèû ø é  þĀ¿æăĆĀê÷íĀçćðÖĈ øçíçþĀÁèû“üĀÁðÚû é đë÷çċžíċ ð ¦í ù ÷ãĆê Ô ď›đæĀĎè ýþ è éþĀ¿èûĄì÷û è  ûèÚìăÜ ð û é đë÷çížÐą é ú é  û èĎè ăþ ñ ÷ãû èĎè ăþ ñ çćðÖĈ

ûè ć籞ÞéÊç÷ ÈĀê÷ ĀÁðÚû é đë÷çċð Õ éĎ é û èĎéÌûèøĉ è ûèÚìăÜ ð û é çćðÖĈ é  ĄĀìþèăċ ð ì ăĀÁðÚû é đë÷çĎð Õþ ĀÁðÚéÊíĀĄĀìþèăÚ ð ûèÖéÔçďðċĈ ì é “üúèþ÷ ë þéăÚ ë çþðĎ æđæ÷çąñĉÿ é ÷ ČçąèþĎæđèąçćðÖĈ é ø ĉ¾ë ýĆĀê÷íĀþé ăÚ ë éÊçćðÖĈ

ăœíĀÁðÚéăçćðÖĈ é ĄĀìĉèć÷ãĄĀìĉèćþĀ¿íĀ øæÿ÷ãøæÿĄéĉÿ é íĀ ĄĀíçþéÊçćÂé ýĉ ò ë ćđĀìÚč ð ¦ÞéÊ íçÐìąéþĀ¿Ąéĉÿ é ûèĉĀìąžíûŽĀ÷ ì Â

©˜~L¥ˆ P {

m”{ &‰¡ž |

cbb


ĐÆúĄÐï íčöĄïčý÷ ĐÆúĄÚóöĈďï ĒíĄïÐ ĉñ ăÈïÐĎìċîď

©1v¦“/vH{“

¨ ĆòäĄö Ĕï î ĉāŽ ØÇöąċò Ċòý ĐÆúĄÚóöĈďï ĒíĄïÐ ¨ Ćòäöĉďï î čĊ’ ĆïđîÑċï Ċòý ĐÆúĄÚóöĈďï ĒíĄïÐ Ċï ÑďïþìĈ“ĂĆòäžóïþîĉĕñĀĂĎö  ĊïĄ“ĂĊĆòďîčÎÌîýĉĆòďċö ĐÆúĄÚóöĈďï ĒíĄïÐăîý ĕúĔāñ ăĆðýāî čìďìăĆðý ĕìý îäĊĆÇĆòäĎö ċï ĊĆÇúĄžóĊĆò čîčď÷ ó ĆĊ’ Ćċï ĐÆúĄĐÆúĄ ó›óìĄýéĆò č÷ýĊ’ ĆÜï ċò

ď éĎçćè ăû‘Āû ð ’Ā÷ɜíĀêúðÔĊÀôþéÊĄĀîæĉçćðþéć÷ ñ ûèą ĄœĐëËéÊøêÿ½êûðă÷ɜíĀêúðÔĄĀîæĉûèą 

é ĄœíëËû é ăéĉďçÒìčđÀëÊþ ð Ö é éÊçď“Òč

cbc

“zPF~ <{ žwD~>

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~


รบรซฤƒย‘ร’รป รฉ ฤƒรซรทฤŠร€รดรพรฉฤƒฤ„ฤ€รฌฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„ฤ€รฌรบรจรนรฐรŠรป รฉ ฤ… รช รผ รฉฤŽรงฤฤ€รฌรธฤ‰ รฑ รป รฉ

ฤŠร€รดรพรฉฤƒฤ„ฤ€รฌฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„ฤ€รรงร’รฌร›รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ

ย”&wย–ยˆยฉย ~

ย”&wย–ยˆยฉย ~

cbd


ĊÀôþéÊĄêÖþ é ð ăûŽĀðùæăæćð ĂÑ ë û é đÀë ýæĉúéčĀê Ô é ĊÀôþéăĄçÖìþĀ¿ĀíðĂą é ăçËìĉðÊçċĀìÜû

 ăœíđæć籞ÞĄçĈÂìÚĀê ćæăñĉą ê æ÷ĄĀì ćæÞìĉą ê çďð ýìË ĄçÖìþĀ¿ĀíðĂą é đæć籞Þû é đë÷ûšÞìÔéăç÷Āìøû è ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊƚđæ÷çăžÞ 

ýĆòāóñċœÖāï ¨óñċœÖïÐĊĆòċÜö Ąï ėö ċò íčöĄïčý÷ Ćòďöþą ò ĊúĄĕìĔöċ ĊíÜòĄĆÅƝóöĈċï ėÄö ăďñ öÐĊĆòċÜö Ąï ėö ċò íčöĄïčý÷ āŽ Ćöÿìĉìčö Ĉ×ñ āï ėÄö ăďñ öÐĕðáĆċö ĊîĀýî āî œó ĆòėíĈýî ĉċö ĊúĄĕìĔöċýíāĊíÜòĄĕƝóöĈċï

cbe

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

w§ˆ •~=

ì đé×ċ

é é û ĉÌè Ö

œwF~


ฤ—รฌฤรญฤ‹รถฤ—รรฒ ฤ”รฎฤ„ยžรดฤ‹รฒ ยจฤร†รบฤ„ฤรฏ ฤ‰รฏฤฤŠรญรšรฒฤŽรบรงร–รฉฤ‰รฐรŠยœรญฤ„ฤ€รฌฤˆฤ€รฌรฟร‚รฉ ร”รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤรฐ รฝรฌ ร‹ ฤ‘รฆรนรงรฝรฐรŠรงฤŽรฑรพยฆรฎ ฤŽรจรพยžรฎฤ… รฌ ฤ€รช ฤƒรฐร”รปยŽร’รฌรŠฤŽ รณ ฤ„ฤ€รฌฤˆฤ€รฌรฟร‚รฉ ร”ฤŽรจรพยžรฎร– รฌ รป รฉ รฉรพรงฤƒ ฤŒรงรพรจ ฤ‡รปรจฤ… ฤ„ฤ€รฌฤŽรฑรพยฆรฎฤ… รฐ รˆฤ€รชรท ฤ„ฤ€รฌ ฤƒรฐรŠ รฉฤŽรฐร–ยœรญฤรจรšฤˆ รฐ ร– รฌ รป รฉ ฤ€รฌรšฤƒรฉฤ‰ฤ„ฤ€รฌฤ…รŒรฐ รฉฤŽยžฤ‘ฤ… รฌ รงรปยŽร’รฌรŠฤŽ รณ ฤ„ฤ€รฌฤƒฤ€รฌรฟฤ… รฐ รท ฤ„ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤˆฤ€รฌรฟร‚รฉ ร”รป รฉ ฤ‘รซรทรงรทรฐฤฤ… รฌ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤ„รฌฤ‰ฤ‘รซฤรซรŠยžรญฤ… รฌ รฐฤƒฤ„ยœรžฤ‰ รฐ รฉ ร‹รป รฌ ฤ„รฌรท รธ ฤŠรจฤˆรฆฤ‡ฤรฆรž  ฤรฆรžรงฤ‡ฤ€ยรžฤ… รฐ รป รฉ ฤƒรงฤƒรฐฤˆร– รฉ รฉรŠฤ„ยœรžยžรญรฉรนรš รฐ ยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌฤˆฤ€รฌรฟร‚รฉ ร”รป รฉ ฤƒรจ ร”ฤ‘รซรทรงฤ‹รฐฤˆรท รฌ รน ฤƒรงฤƒรฐฤˆร– รฉ รป รฉ ฤŠรฆฤˆรฐฤƒฤ„ฤ€รฌฤ‰ฤ€รฌ ร‹ฤ… รฉ รปรจ ฤ‡รฆรญรทรรจรปฤ†รฆรญรทรรจรปฤยœรญรท รฑ รฉ ร”ฤ„ยร’ยฆรžฤˆ รฐ ฤ… รฌ ฤŽรจรพยžรฎร– รฌ รป รฉ รบ รฐ รฉ ฤ‡ร– รฐ รป รฉ รป ฤย›ฤ‘รฆฤ€รฐรŠฤƒรฆรบรจ ร‹รป รฉ ฤ„ฤ€รฌฤˆฤ€รฌรฟร‚รฉ ร”รป รฉ ฤรจรšฤˆ รฐ ฤ… รฌ ฤ‘รซรทฤ„ฤ€รฌฤ‹ฤˆ รฐ รฆรทยœรญฤ€รฌฤ…ฤ„รชรปฤ„ฤ€รฌรพร›

cbf


íčîۜóėíýĆÇöÐāï íêÑĉ é žđą ì çăêĉ¦Þžíą ì ÷çûûë ăæþĀ¦Þ÷ ì í÷ÆĀêø÷ ê ð Ôą ì ăêøæĈ ûšđðăĉ è æ՜íĊçËéûăœíû½çÿ½êÚą ð Ñ ë û é “ü ĄĀìăæþĄœđĀ’Āû ò ĄœÞ÷ é œíĄĀìąĉ è Ú ð ăéĉûšÞìÔéÊçďðÚĈ é Ąë Ăè՜íûè ăþ ñ Ö é û é ûšđ“Āû è ûèą ĄœÞžíéËÂìûÈĀê÷ ûèăþ ñ Ö é û é ą ê ĄĀìăþ ð û é ðăĀêúðÔĄœđĀîĉ ñ ûèą 

“zPF~ <{ žwD~>

āî×Üò ïÐïĄíčî ĉÎĆÇîēĊĆò ĉìĄœóöÚ ©1v¦“/vH{“ ïĄíėîàČìÛïĄĊòďĕñĀĄñ öÐ āðÐÈïāėìäžóòĉÎĆÇîē íčî ۜóāîýöđìĕîÐìýýðđìĕîÐĕð ăďî āð ö ĉĆýïĀöÚ íčîėìýĊĆòĔĀö ìÐĊðā ĊĆòýėö ċï ĉíàòąíčî ĉĊĆòďĆòáċï í ėìđíĕöäíčî ĉĊĆò čėö ìčĊðāĊĆòċďî öđòĉ ïĄíĕėìďíÐöďïþý÷ ìýėïďïà¦óìċö Úėìĉ÷Ąċï ėìĔöÐÒï ċò ėìĉ÷Ąċï Čðā ĊĆò ĉĄö ï ݜóĀïďė’ ĆïÐïÐĕðýšÖāò ö ĉĊĆò ĈĆÇöēíčöĄïčý÷ ĊĆÇðĄý÷ ĊƝóîčý÷ ĔĆò ÐĀö ï čýϜóĆðĀöÚ ėìĔöÐÒï ċò ėìĉ÷Ąċï ö ÐĊĆò ĉìĄœóĊĆÇðþĄ÷ ĕðâïþöčýéĊï Ñ ĊîĀýî ö ĉĊîĀýî ċð ėíÛïĔöÐėÆñþìďœóāî ĉĄ÷ ċï ¨ė ñĔñÐÒï ċò āî ĉĄ÷ ċï ĊĆòđĆò ÿöčĆðĀ“ĆĉïďìýĊĆòâÒï “ ĆĄï ĆðĀ“ĆĉïďėñċÆö ÿòč

cbg

žv…zG“ { ©{ IL~


ûè ćæĂð ćđçùñûéćžđû ì ĄĀì ùĀìÛÖ é û é ĄĀÁçÒì÷û è đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû é ûè ăþ ñ ą é ĆéąðýìÊ

ĊĆòýöđìĕöÐĊĆÇî ăďø ñ čĊĆò ĉìĄœóöÚ Ąï íėîàČìÛïĄĊòďĕñĀĄñ ö Ðāî×Üò ïÐĊĆòĄîč ĊĆòýĆÇöþÜï œóĀïďāðÐÈïāĊĆòėìó“Ă ėñĔñÐÒï ċò āî ĉĄ÷ ċï ö ÐĊĆò ĉìĄœóöÚĊĆÇðþĄ÷ ĊƝóöÿìàýé ăçÒìÿðăĄæÒéûđ÷êčæĀûšÞìÔû é çîñĉ¦ÞûèąĄĀìăĉ ñ ¦Þžíą ì çĄĀíÑ ð ĉ é žđą ì ď ëĎôÊéÊĄœÞą ð éĎ ûè ćæĂð ×û é đçùñûéćžđû ì û é đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû é

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

œwF~

“z˜ ~†ˆ

cbh


ėíýĆÇöÐāï Čïďċï ö ĉĐíÑïāČìĆöĔòčĉïďĊĆÇöċìó đæîñĉéăçćĀê ăĉ è đæÕóĉÚ ð çăĀê÷ çćè՜íĊçËéûĆæĀðĎìćăéĉďôąžíìăĀêúðÔ

ĕîĄċî Ćï ĉíý ýðċîē“ĂþðďÃĕñĔúÐïÐĊîĔĉïþíĆ ĉúĈýø ñ ĉ“ĂėìäžóòĉāñēìĕĄîÐąö Üò āï ĉñýĒÃĀŽ Øċò āî ÛĄò äö ĒðĄÄöėāò ö ĉÎð ĉĉïþíĆĊĆÇöċìýýîÐýï “ĂýîÜýò ĕîĄċî Ćï ĉíýĉïþíĆāñ čìď ĕð ăìĄāîė“ĆïÐāï ĕñđÞð āï ėĆðÐċò ĉïþíĆĊ’ ĆÄüāîáïÐ ĉìĄöÐĊĆò ĈîĉöĈùĉċö ĊĆòĀîÿöÐāï ėìĈî ĉöĈùĉċö ĂĆîĀŽĆ ĉúĈýø ñ ĉ“Ăėìäžóòĉāñēìĕĕðāċï ċö ýíāĄîÐąö Üò āï ĉñýþíó āî ÛĄò äö ĒðĄÄöėāò ö ĉÎð ĉĉïþíĆĊĆÇöċìýýîÐýï “ĂýîÜýò ĕîĄċî Ćï ĉíýĉïþíĆāñ čìď Ēðēìĕöėāò “ĂĔðĄôĊìØïāĉî ÚА Ćďî ĉïþíĆþÆñďîÐ āî×Üò ïÐþï ڞóòĉýíāĕðāċï ċö āî ÛĄò äö ĒðĄÄöėāò ö ĉÎð ĉĉïþíĆĊĆÇöċìýýîÐýï “ĂýîÜýò ĕîĄċî Ćï ĉíýĊîÒÈò č“Ăĉðċöĉċï ċö ĉïþíĆ

cbi

“zPF~ <{ žwD~>

©1v¦“/vH{“


ăéøçĀăœíđçùñûéćžđû ì éÊĆæĂè ć÷ãûèą ĊçËéûĆæĀðĎìćăéĉďôąžíìăĀêúðÔđæîñĉéăüĀè ăĉ è ûèą ĊçËéûĆæĀðĎìćăéĉďôąžíìăøçíèþéĉçÌéą 

“zPF~ <{ žwD~>

é éĉÛ ê éøðăÈĀÁèۜíĆæĀ èÜì ×û é đæÕóĉÚ ð đë÷ü éĎðÊçďðÊþ øÀëĉèø祒Ā¾öûč è èÊď ëĎôÊéÊ

øÀëĉ

Ą’Ā¾öûč è

ĐíÑïāČìĆöĔòčĉïďĊĆÇöċìó ėìĉ÷Ąċï ïďúčċö ò ĉĆðĀöÚ þÆñďîþíĕñĔúÐïÐĊ’ ĆïݝóĊĆòĄöēĄö ïēċö āîĄíĕ÷ýĉî ÚĆð čöđòĉĊ’ ĆĀï Ž ĆĊĆòēĄ÷ ìĕ ĊìĆĉî ĈöÐĊĆòĄöÛĔï ėö ċò í

”&w–ˆ© ~

ď ëĎôÊ

œwF~

cbj


ėíýĆÇöÐāï Čïďċï ö ĉėĆò čîđíÑėíĉĆòďöà ĄĀìăĀì ˦Þû é đë÷éĉÛ ê éøðăçØé ć“üĄĀÁçÒìÛéÊçćð ćæʞđû ì ĄĀìąĉ è Ú ð ûèÖéÔăĀì ˦Þăè ÔçĉðÛéøçÿé÷ðă¨ÿé÷ðăçăĀìþžđû é

ĉ é Û ê éøðăă éĎûŽĀû è ûèą ĉ é Û ê éøðăď›đæĀûœí èĎûŽĀû è ûèą ĊçËéûăè Ôđë÷ăĀìĉċ ð û é ðăøçíèþéĉçÌéą 

ėíýĆÇöÐāï ĉïďĕúċžóòĉĆðĀöÚ ĐíÑïāĉî ÚėñýĉĆòďöđāï ö ĉþíóîĄ óî ÛĄï āœôď÷ ï čĊĆò ĉĆòďöđċï ýϜóĐíÑïÐĔñ ĉĄð Ēîċý÷ ċï ĉî ĈöÐďï ÿîàāò ö ĉĉíĉîď“Ă

cbk

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~


ėíýĆÇöÐāï Čïďċï ö ĉāîĄíčöċ đæîñĉéăĄĀìøû ñ æ÷çćðþéć÷ ñ ûèą é đæîñĉéăĄĀìøû ñ æ÷çćðþéć÷ ñ œíđæÕóĉÚ ð û é đë÷çċĀìÜû Čèą÷ ñ ą é đæíÂæú“üđæí èĎĆêû“ü

ėìØòÛòÑöĉïÑĉïďþúÚÈòĉ

ďïþ× ñ ïÐĉ Øą ï öĉ

āŽ Ćöăƒ Ăðĉ× ð ïÐĔðĄ¦ôöĉ

ėìĕîĄė ö āò öĉíĒíĕîĉ

ĉñþĄñ öÐĒúàĔö òĉ

ąîċĄö ¦óĔðĄ¦ôöĉ

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

ĕíÒïĈöÐĔðĄ¦ôöĉ

ýÌöĔòĉ

āîĈÅöÐïÐėìĄžôòĉ

ccb


úçÖéĉðʜíđæć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì đæÊÂéûðăĀ÷éúðÔĄë ÞÞĉ ð úé ðăûëÖéÊ Ąë ÞÞĉ ð Ìé đë÷çĎðÖéć ÿĀìĉą ð û é ðăĀçč½ûëÖéÊ 

“zPF~ <{ žwD~>

đæíÂæÌéûđæÒì ćċ è çËđæÕóĉÚ ð Ā¿ñþ÷ é đæîñĉéăçćĀê ăĉ è ûèą ĉ é çÌéą Čèą÷ ñ ą é ûèă“ĀéÕéÊĆ¢íĀìăçćĀê ăĉ è đæĉšíûèÖéÔ Ć¢íĀì ăđë ĂëăèăĀ÷éúðÔĀ¦đą è ď ëĎôÊéÊĄçĎèăÈĀÁèčĀ¦đą è ĄĀìą èܜíðÔĄĀíĀì ËÂéąÈĀê÷ ûèøæÿûèă“Āéăđé ćžíĀ¿ñþ÷ é ď ëĎôÊéÊ ĄæÒéûÈœíą ë ðÊçćè՜íđçăĀìĉÚ ð û é đë÷Ćê ËÂé÷ðăçćĀê ăĉ è ÈĀê÷ 

ėíýĆÇöÐāï ĉïďāÃĆòċžóòĉāîþíó÷ĄāîĄíčöÜāï ėĆò čîđíÑėíĉĆòďöàĉî ÚĆÅ÷Ąýï ïĄíčî ĉÎĆÇîē Ēîċý÷ ċï ėœóÆìҜó ČïċöÕïÐĕñĔúÐïÐĊíĔî ĉ“ĂČïċöÕïÐČ¢óĆò ĉėñ ĈñĉîĉÎĆÇîē

ccc

œwF~


ėíýĆÇöþíČìăîċ đç÷ĀÁðÊû é ăéĉďôąžíìăçćèăďê ýæĉĆæýèąûë ýĀê÷ đç÷ĀÁðÊû é ăéĉďôąžíìăďê ýæĉ÷ãĆæýèąûë ýĀê÷ 

Ĕî ÝùđÜö āï ĔîĄēö ’ ĆĉïďĕíàòÞāï Čïċöčċï žóėîēĔö āŽ Ćāî Ĕî ÝùđÜö āï ĔîĄöē’Ć ĊĆòýĆÇö ÐĊĆò ĉîĈý÷ ċï ìĉāî čĆò Ĉāð ýîÜýò ĊĆòēĆðþíþî ĉĄî ėìĔÃĂĐìď ĊĆòýĆÇöÐýéĊĆò ĉîĈý÷ ċï ĉï ĉîăĔîĄöē’Ćĉîþý÷ ĊĆòđĆòąĄ÷ āðÐÈïā“ĂėìØÇî ÚĎù ėìÿíď

“zPF~ <{ žwD~>

©1v¦“/vH{“

ĔðĄ¦ôöĉĕíÒï ĈöÐĔîĄöē’ĆĊòďíēÃýéĊĆÇðþĄ÷ āï А Øďï ėö āò ĀŽ Øċò íĒÃėîēĔö ýíāĀĆòċäî Ćò Ú ĔîĄöē’ĆąĆò ĉĄö āñ ĀîĄýñ ĊìĆ ĔĆòĎöđċï Ćò č÷ýĉéö ăòĉ Čìċ÷āāñ ăÈïýČìĈî čĉï Ĉúý Ĕ›ÖĄï ėö Üò œóāîÜïÚĔðĄ¦ôý÷ Ă

ccd


ฤ†รฉฤ…รฐฤ‡ฤ… รฉ ยžรญฤŽรจรพฤ รฐ ย’ฤ€รปยŽฤ€รป รจ รฉฤ‰รงรŒรฉฤ… ฤ‰ รฉ รงรŒรฉฤ… ฤ‘รฆรฎรฑฤ‰รฉฤƒฤŽรจรพฤ รฐ ย’ฤ€รฟฤ€รฌฤƒรพ รฐ รป รซ รปรจฤ… 

รฌ รทฤ€รรจรŠฤ†รฆรฝรจฤ…ฤƒรดฤ‚รท รฒ รฐ ฤƒฤŽรจรพฤ รฐ ย’ฤ€รฐฤƒรงฤรฐ รฝฤ‰ ฤƒรดฤ‚รท รฒ รซ ฤƒฤŽรจรพฤ รฐ ย’ฤ€รฐฤƒฤ€รทรฉรบรฐร”ยœรญฤ†รฆรฝรจฤ…รงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ รฉ ฤƒรดฤ‚รท รฒ รซฤƒฤŽรจรพฤ รฐ ย’ฤ€รฐฤƒฤ€รทรฉรบรฐร”รทร‰ยœรญรปรจฤ…ฤƒรจ ร”รผ รฉฤŽรฐรŠรงฤŽรฑรพฤ…

cce

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ย›w=~ยก<ยˆ wยฃย˜~Nย“ {


ėíýĆÇöÐāï Čïďċï ö ĉČìăîċĊĆò ĉöĈìý āî čĆòâäï ėíýĆÇöÐĉïďĕúċžóòĉĆðĀöÚ Ȏíùÿċö ČìăîċĉúĈýø ñ ĉíčĆð ĉďî ĊĆò ÿĀî “ĂĕšôîÐĂĆÃîēíċíþî ĉĄî ėìĕðàėìĔÓ Ćāñđý÷ ċï ĆÅöēíċ ėìĕîÒĎù ċö ėìĄíĕ÷ýĉúĈýø ñ ĉíčĆð ĉďî

©1v¦“/vH{“

ĕñĔúÐïÐ

ĕœôďñ ėïĄíĕ÷ý Ċ’ ĆÄüāîáïÐ

þÆñďîÐ

ėìĕðàĉúĈýø ñ ĉĆýïĀöÚĊìØïāΜóċñ ö Ð Ċ’ Ćċ ï āðÐÈïāėìäžóòĉ“Ă

ccf


ĄæÒéÊđæúèþ÷ ñ ĄĀìąĉ è Ú ð ăôĂ÷ ò ë ăçćĀê ăĉ è éĉçÌéą úéøðăìÊđéþ÷ é ĄéĉÚ é ÷ã“ü Ǝçóùą ð ĆæýèąăôĂ÷ ò ë ăĀ÷éúðÔéĉçÌéą đç÷ĀÁðÊû é ăéĉďôąžíìăçćèăďê ýæĉœíĆæýèąĎƎĀĉéøč ë ðÊçċĀìÜû é đç÷ĀÁðÊéăĎĀì ÏÖ é œíĆæýèąĄôú÷ è ĉéøč ë ðÊçċĀìÜû é

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

ĕñ ÿÈíÐöċāï

ÿîÒ

ėìĆÈî ÚĎù “ĂĀï ĉìĔìó

“zPF~ <{ žwD~>

ăÆìý Đìď

ĊĆò ăíàïäĒĆòċíĕñĔúÐĆð čö ÿÒò

āŽ ĆòÝïÿöđíĎ

ĎöàĆ òē

āîēĆòà

ėìĕðà

ėíýĆÇöÐāï ĉïďĕúċžóòĉ“ĂČìĈî čĉúĈýø ñ ĉĆðĀöÚ ČîĄöĉ¡Öāï Ā ĆöĉėìĕîÒĎù ċö ėìĄíĕ÷ýĉï Ĉýúč Ȏíùÿċö Čìăîċĉï ĈýúčýĆÇîÐČìăîċĉï Ĉýúč

ccg

œwF~


รงฤ‡รจ ร•ยœรญฤ‘รงรทฤ€รรฐรŠรป รฉ ฤƒรฉฤ‰ฤรดฤ…ยžรญรฌฤ‡รบรฉฤฤ€รช ร”ฤ„รงร”รฌฤˆ รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤรฐ รฝรฌร‹ ฤ„ฤ€รฌฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ…รฆฤŽรฐร–รฉรŠฤ„ฤ€รฌฤŽรจฤƒรพ รฑ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ

wยงยˆ ย•~=

ฤ†รฆฤ€ รจรœรฌ ฤ‡ รปรจฤรพ รฐ ยพ ฤ†รฆรฝรจฤ… รปยŽร’ยฤ‘ยžรญ รปรจรพรงฤ‡รฐฤ… ฤ‘รงฤƒฤ€รฌฤ‰รš รฐ ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‡ฤ‹ รจ รงร‹

ฤƒรซ รฝรš รจ รฉรŠรรจฤƒฤ„ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„รฆฤŽรจร–รป รฉ ฤƒรซรทรปรจ ร•ฤ… รฌ ฤƒรจ ร”ฤ… รฌ รผ รฉฤŽรงรพยžฤ‘ฤ… รฌ

ย”&wย–ยˆยฉย ~

cch


cci


 øĀìø÷ è ûë ýûèą øĀìø÷ è û è ăéĉđéĉúé è ăĄĀìčæďĄœÞ÷ é ûèą

“zPF~ <{ žwD~>

©v›| ˆ…w›‰ {…

þĆòþýî îÐ ìĉýîĔāšóýîċ ©1v¦“/vH{“

ėœóÆö þċò ĊòďþĆòþýî Ċ’ Ćċï šÖïĉĒïđĔî ėœóâñ āï ėñýĔïĄċî Ċ’ ĆÜï āï ėñýĕïēďî ĉúÚāï ėñýďïþîē ĉúĄîĈ“ĂăĆò Ûďï ĊúėîÚąÆñĎöÐóñċœÖāï ėñýą›ÖĔò Čìċ÷ďïàĆð ĉĆò ĉöēĊòďāñĀšßïĉĀĎ Ć ČìĆöþÞï ï ĉÿÃîàïĉėĆòēÈïĄïĉóïĄîĉ Č¢óĆò ĉĕîþöÚĆïÒþĆòþýî ïďĆò Ñāò 

ccj


þĆò þĎî āîąĆò Ðāò āîþðþìóėĆò číčöĎ þĆò þýî ĉœóĊĆòďîþöēòÐć ØĄï ċö ĉúÚāï ĕƝóîĉāî ÛĄð āð “ĂĊƒĂäî āîýĆòēìā ĕĆòċîăìċö ÚóîÜċï þĆò þýî ĉìĔö Ð ėœóÆö þċò ĊòďþĆò þýî Ċ’ Ćċï šÖïĉĒïđĔî ėœóâñ āï ėñýĔïĄċî Ċ’ ĆÜï āï ėñýĕïēďî þĆò þÞî ċò ďïþîēĔî čď÷ ąñ ĉœó þĆò þýî îÐĉúÚāï āñýÈò čāî ĈîÚ

ďĀÐéÊĄĀÁè Ôðýą ó øĀìø÷ è û è ăœíĄĀì ćą è ĀìĈçăĀê÷ “zPF~ <{ žwD~>

ì ďĀÐéÊĄĀì÷žđÖ é û é ÿèڞíÖ ì é ăďçÒì÷ăè ÔĆĀêÊü éĎçþžđą ûè ć籞Þăè Ăð㥛íçćžÞ 

cck

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {


øĀìø÷ è ûë ý è úçÖéĉą ê đæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû øĀìø÷ è ăœíûè ć籞ÞĆ÷è ÔçĎĀìÊúð û é “ü

ĄœÞĎ ð éÊúð û ì œíûè ć籞ÞéÊĄĀì÷æďøĀìø÷ è ăœíĄĀì ćą è ĀìĈçăĀê÷ ĄœÞðăéÊĎ ì øĀìø÷ è û è ăéĉĄœÞðă÷ é žÐœíđæăê÷žíçăĀê÷ăéĉ ûèøçížÞ 

þĆòþýî ĉœóĊĆò čċî ĆòĎāîÜïÚíčÈï Úāò ďïþñēĉœóĊĆòÒïþÈïċĊĆÇöēìƓĂĊĆòĄÈìàĊĆò ÐÄĊĆòĄċî öē ĕðėìĆĊïĄāœôď÷ ï č“ĂĊĆòċšóöÑėìĄîàĊĆòĀÈìĆ

w¦˜~< “ {

“zPF~ <{ žwD~>

œwF~

cdb


ย“zยย– z 4{ย“

ฤ„ฤ€รยŽร’ฤ รฉ ฤ€รช ฤ‡ยžรญรงฤย“ร’ร› รฌ ยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ ฤ„ฤ€รฌฤ…ฤˆ รจ ร‚รณฤ‹ฤ… รฐ

ฤรฑ ฤรฌฤ‹ฤ€รฌฤ‰รถฤ”ฤ•ยŽ ร˜รกรฏ ฤรฏ ฤŠย›รณ

ฤ†รฒฤ‰ฤŽรถ ฤ†รฒฤŽฤ€ร†รถฤ‘รถฤ‰รฝรฏ ฤ•ยŽ ร˜รกรฏ ฤรฏ ฤŠย›รณ

รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤƒรจ ฤ‚รฐรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤยœรญรธฤ€รฌรธรท รจ ฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌ ฤ‡ร– รจ ฤˆ รฌ รงรฟร‚รจรš รท รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤƒรจ ร”ฤ„รซ ฤ‚รจรŠฤ‘ร€ร€รฆฤ‰รฐฤ…ฤ‘รฆรญรจ รนร‚รงฤƒฤ€รชรท รธ

ฤ‰รฉรธร‘ รซ รฉรŠฤƒยร’รฟ รฉ รฐฤƒฤƒรงร’รฌรฟรฐฤƒรฉฤ‰รดฤˆรฐฤ‡รฌฤƒฤ†รฆฤยฝรธรซฤฤ‰ รซ รปรจรพฤ… รฐ ยรฎ รปรซร•รท รช รจ ร”ฤ‘รฆรญรจ รนร‚รงฤ‡รจรŠฤยฟรฆฤ‰รฐฤ…รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠรปรจฤ… รน

cdc

ย“zPF~ <{ ยžwD~>


cdd


cde


 รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠรปรซรบยšร™รป รฉ ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤรปรจฤ…

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

รจ รบรงร–รฉฤ‰รฐรŠฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤŠรฉรŒฤ… รฌ ฤ„ฤ€ย’ร’รฌฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤ„ฤ€รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤฤ€รฌฤˆรป รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤยœรญฤ„ฤ€รรจรธรŒรฐ รบยฤ€รฐฤƒฤ€รฌ ฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ ฤ„ฤ€รฌฤƒรงร‹รฌฤ‰รจรŠฤ„ยœรžรฐฤ‡ร– รฉ ร˜ รฌ ยœรญรปรจฤ…ฤƒรฉฤ‰ฤ„ฤ€รฌฤ‰รบรฐ รฆฤ€ฤ„ยœรžรท รฉ รปรจฤ… รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€ย’ร’รฌฤ‡รฆฤ‰รฐรธร› รฌ รป รฉ

wยฆย˜~< ย“ {

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรธรงฤŠร€รดรพรฉรŠรปรซรบยšร™รป รฉ ฤ… รช รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠรปรซรบยšร™รป รฉ รปรซ ฤ‡รฆรญรปรซร–รฉรŠ รฌ รปรจ ฤ‡รฆฤ‰ฤƒรจ ฤ‚รฐรŠรปรซรบยšร™รฉรŠรฟรชฤƒรฆรŠรฉรปฤ‰รฉรธร› รซ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‰รฐรธฤ รผยšฤ‘ฤˆ รฐ

ฤŠร€รดรพ

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รธฤ€รฌรธรท รจ

รปรซ รฝรบยŽฤ€รฐฤƒรปรซ รฝฤ„ยšฤ‘รฆรทรงฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤ„ฤ€รฌฤ‰รจรธฤ รฐ รปรจร–รฉร”รญยฤ€ฤ„รฌรทรปยฝรจฤ‰รป รซ 

ฤ‘รฆฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„ฤ€รฌ ร•ร– รฌ รป รฉ ฤ‘รซรทรปรจ ฤ‡รฆฤ‰ฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒฤ‘รฉรพยฆรžฤ… รฌ รงรธยžฤ‘รฌร” ฤ„ฤ€รฌร•ร– รฌ รป รฉ ฤรฉ รนรท รฑ ฤ… รฉ รฐรŠรงฤรฐ รฝฤ‰ รจ รป รช ฤ„ฤ€รฌฤ‰รจรธฤ รฐ ฤƒรฉฤƒยžรญcฤ„ฤ€รฌรŠยพฤ„ฤ€รฌรพยฝรฐรšcรธรดรปฤ รจ cฤŽร†ยŽฤ€cรญรชรธยŽฤ€cรธรดรฟยฝ

รฟรซ ฤ‡ร‚รซรฟรฐฤ‡ฤ€รฌรทรป รจ ฤ… รช รงฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรžรฌฤ‰ฤ… รช รธฤ€รฌรธรท รจ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤ‹รฐฤˆรท รฌ ฤ‘ร€ยœฤ‘รฆร”รงฤ‡ยžฤ‘ย“รผฤŠรฉรŒฤƒรฉฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ รฉ รปยšรžรฌร”รฉรŠยœรญฤ‰รจรŒร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฉ ร—ฤ‹ รฌ รฐรŠฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงรนฤ€รฌร›รป

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รฌ ฤ‹ รฉ ฤ‘รฉร— รฉ รป ฤ‰รŒรจ ร–

cdf


 þĆòþýî Ðî ĕƒ Ăý÷ āî ÿñ ăċñ āîċ ¨ĄĀìúçÖéĉðÊøĀìø÷ è û è đæć籞đìÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąûèą “zPF~ <{ žwD~>

øĀìø÷ è èÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ăéĉđéĉÌé èăĄĀìčæďĄœÞ÷ é ûèą øĀìø÷ è èÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ð ăĄĀÁçíðܜíĄĀÁçÒìčĎ¾çċĀìÜû é ĄœÞÂéþðʜíďçÒìčăè ĂðăđÀœđæÔçøžđìÔ

cdg

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {


 ĄæÒéûďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąûèą ĉçøšÐéÊúèþ÷ ë ĄæĀðÊçďñþéÊ ĄœÞÂéþðʜíĄæÒéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąđë÷çĎðúìÊ è ùë ýą ë đæďñ÷šđÖ ð û é đæąĀì÷žđÖ é û é đæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë éþçăðÊƚđæ÷çĎĀìÊúð û é “üúçÖéĉą ê ďĀ’ü÷ ñ 

ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąéþçă

©˜~L¥ˆ P {

w¦˜~< “ {

l©vz¥vP

ĄæĀ

ĄæĀ

ĄæĀ ì ĄæĀæđæ÷ðÊđĀìÚč ð ¦Þû é ăéĉçďð ýþ Ą’Āĉ é çøžíĀ¿ñþ÷ é ĉçøšíĀ¿ñþ÷ é ùë ýą ë đæďñ÷šđÖ ð û é đæąĀì÷žđÖ é û é đæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû è é “üúçÖéĉą ê ďĀ’ü÷ ñ ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë éþçăðÊƚđæ÷åçĎĀìÊúð û çćðÖĈ é ÷çûĀì՜íđæÒìÚč ð ¦ÞéÊøĀìø÷ è èÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë m”{ &‰¡ž |

Ċíóî Ñ

āñýîč

Čî Ýùďċö

cdh


Ąï íĕĀïċ

ÿñ ăċñ ėĆò ăĄ÷ äï ėÆ¢óĔö äò āï Ćð ĉöĈòÐĊĆòċĎö Èïđċö ĊìĆĉî ĈöÐ ĕîĄċî ĆíđîēĕƒĂý÷ ÿñ ăċñ āñ ăĆðýĊĆòďĆòĀìċĕƒĂý÷ ĊƝóċö äï žóċò ėĆò ăĄ÷ äï ČĆò Ĉāî ö ĉĆðĀöÚ Ċƒ Øďò Òî ċï āîĀĆòĀċö Ćð ĉöĈòþíĊĆÇƝóöĈċï ö Ð

©1v¦“/vH{“

āÃíąÃðàċö ą ñ Āïċ

ĊœóñÑĀïċ

ĉçøší

ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąđĀì ýþ ñ ¦ÞăéĉĉèúĀêąçċðĈ÷ ì  đĀìÚč ð ¦ÞĄœÞĉ ð Û é ìÊĄëûèʜíĄĀìąŽÒéÊ đÀëÊþ ð Ö é éÊûè ăðøÑ é éÊđĀì ýñþ¦Þû é đë÷çøžđìÔ ĄæĀ ĉçøší

ĄæĀ ĉçøší

“z˜ ~†ˆ

ĄæĀ

ûŽĀû è đĀì ýñþ¦ÞéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąçćðÖĈ é m”{ &‰¡ž |

Ċíóî Ñ

āñýîč

Čî Ýùďċö

øĀìø÷ è èÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë çćðÖĈ é ĄæĀðăĄæÒìąûë ×¦Þžíą ì ÷ãûë ×¦Þžíą ì

ĄœÞĉ ð Û é ìʜíđæÒìÚč ð ¦ÞéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąđë÷çüžíû é đĀì ýþ ñ ¦ÞéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ðă đæćæíđæąæÌđæĀì ýþ ñ ¦Þû é “üđæĀìÚč ð ¦Þû é çćðÖĈ é ď›đæĀώÒúó ą ð ĉèúĀêąûë ýĀê÷ çĎðÖéć đĀì ýþ ñ ¦Þû é æ÷çćè ՜íđæÒìÚč ð ¦Þû é đæøçížÞçćðăéÊĎì ďĀ’ü÷ñ ûè ùë ýą ë ăéĉçćðă÷é šÐœíđæăê÷žíçăĀê÷ăéĉ ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąăéĉçćðúą é è ăĄĀíúè þ ñ ĄĀÁèøÌð çăĀê÷ 

cdi

“z˜ ~†ˆ

“zPF~ <{ žwD~>


þĆòþýî Ðî ďïĔÈïâāï āî Ćñĉďî ĊĆòĈÈìҜóďïĔÈïĔ

ĉ éĎ éĎðÊđĀìÚč ð ¦Þ ĎëąôĉèÊĉ éĎ éĎçüžíû é èûĀëăĉ è ĄĀì ĂÂæÌçćðþéć÷ ñ œíĉ éĎ éÜéă ûèÊÿ ó Âæ÷ûšíêø“Āĉ éĎ éÜéûĄì÷çĎðúìÊ ĉ éĎ éÜéûđë÷ď¿æċð ăçØé ć 

©˜~L¥ˆ P {

ĔñċúďîÐďïĔÈïĔ

é ûè ćæĂð ×û é ûèøçížÞû é đë÷çćðÖĈ l©vz¥vP

û è Āëăĉ è ĄĀì ĂÂæ̜íĉ éĎ éĎ

āšóðþ“āî ĆďïĔÈïĔ Ðą ù ÈďïĔÈïĔ

ĕÅìđöĉāœóĔî ĕÅìđö ĉĉïĔ

ĎëąôĉèÊĉ éĎ éĎ

āšóðþ“āî ĆďïĔÈïĔï Ðą ù ÈďïĔÈïĔ

ĕÅìđöĉāœóĔî ĕÅìđö ĉĉïĔ

øĀìø÷ è èÊĉ éĎ éÜéûçćðÖĈ é ûè Ô¾ûší èĎ ÷ĀìûĀì Ô ûèÊÿ ó Âûšíêø“Ā

m”{ &‰¡ž |

cdj


þĆòþýî Ðî ¨āîĉ“Ćïĉ“ĂĊìƨāîċċî “ Ć ĊƒÚóāî ĉ“ĆïÛāï “ĂĊìØïāþĆòþýî āî ėï ÛĄò ėö ò Ð āî ĉ“ĆïÛïþíĊìØïÐėìďšóĉœóā‘ĂšóĕîàĎö ċò ó Ć ĆòþĆòþý÷ āî ČìƓÝÖāï ĊìĆĊ›ÖïÐĊĆòýÈìĔāñ Õāï ĊìØï ĉ

©1v¦“/vH{“ûèąą è “Ā đæĉší

ûè ă“Āéă đæĉší

ĄæĀ đæĉší

 ĀìøĀìø÷ ñ û è ĆæĀ“üÐû é ĄæĀðÊíĀĄæÒéÊđæĉšíûèÖéÔçďðċĈ ì ì  ĀìøĀìø÷ ñ û è ĆæĀ“üÐû é ĄæĀðÊíĀûè ă“ĀéÕéÊđæĉšíûèÖéÔçďðċĈ ĄœÞÂéċĈ ð đæĉšíûèÖéÔøĀìø÷ è û è ăœíďçÒì÷û è úĀðăçøžđìÔ ûèă“ĀéÕéøçĄæÒéÊ ûèĉšíðÊĄæÒéûûèúŽĀûè Ûíþ ñ û é çøžđìÓüçĎðúìÊ

ĐÆúĄïÐþĆòþýî îÐĕðėìĆÎÌîýĊìØïāíčöÜĎï ĆòþĆò þý÷ āî ČìƓÝÖāï ĊìĆöÐėìďšÖāï ĕïàĎö ċò āñ čìóāñċìÒƒĂėî Þö āï ČìƓÝÖāï ĊìĆöþí ȒĀ éÜéÊûÀðϒĀûèąçďñĉ¦í øĀìø÷ è èÊďœí÷ ñ ą ê ď›đæĀďèč èĎď›đæĀÈÆè÷û‘Āû ð ’ĀĄæÒéûĄì÷û é

cdk

“z˜ ~†ˆ

œwF~

“zPF~ <{ žwD~>


þĆòþýî Ðî āñĀšßÐï ĊĆòĄÈìàïāĊĆòĄċî ēö øĀìø÷ è èÊûëúšÙû é ăœíďçĀìÛéÊçćð ćæʞđû ì ďçÒì÷èÊĄĀì÷æďûèąçďñ÷¦Þ “zPF~ <{ žwD~>

øĀìø÷ è èÊûëúšÙéÊĄĀì÷æďœíĄĀìĉèøÛ ð û é đë÷ĄĀìĉçÊÁèÊçĉðøč ì 

é þéąč ë ăè ÔďêčæҜíĉéøÛ ë û é ĄœđëÔđë÷ďçĀìÛéÊçċĀìÜû

“z˜ ~†ˆ

ceb


øĀìø÷ è èÊĄĀìþÂæÚéûĄĀìþą è Û ð û é ăœíđæć籞Þû é đë÷çďð ýìù úçÖéĉą ê

āñĀšôĉîÒÈïĄ

āî ÝòÑāï ĕñ ăñÑ

ĆòþĆòþý÷ ČìĆöþĎï

ĆíēîċČîĉĆòĀöÑ

āÃíą÷ďėĆòēÈïĄ

āîĉìĀö ÑėĆòċöĉĄñ

ĄĀì÷žđÖ é û é ĄœđëÔû é úĀðăþéąč ë ăè Ôăœíûè ć籞ÞçĎĀìÊúð û é úçÖéĉðʜíďçĀìÛéÊ

ĊĆò ÐÄĊĆòĄċî öēāñĀšßïÐĊĆòĄÈìàþĆòþýî îÐ ėìĉìĀö ÑėìēíþöĔòÐĊĆòĄċö ìáœóĊĆòĄċî öē ďïþñēĆðċėö ò ÚĊĆÇöēìĆ

ăçÒìÿăéĉûšÞìÔéÊçďðÚĈ é æÊĄœÞċ ð ¦Þ¦Þžíû ì œíûèþĀÁðÚđæøðĎĉ ì ðÊ ĄœđĀì÷Âûèą ĄœÞðăÒÿ ì Ćè ĂĀêû Ąë ĂÂçøñĉéÊúèþ–Āą ð ìÊƐĀðćĉ é ą ð ûŽĀû è ûèą

cec

āñĀšôöÐĊĆòĄÈìàĊĆòĄċî ēö

w§ˆ •~=

w¦˜~< “ {

œwF~

“zPF~ <{ žwD~>


ėïďĔï đö íĉîēÐî ĆðĄċö ēò ĎƎĀăèčèøðÊđĀìÚč ð ¦Þ

©˜~L¥ˆ P {

ĎƎĀăèčèÊçþðĎ 

éĉÆðĎìăĀì ăðÊ đçďĀìûðýìÊçĂžíą ìăèčèÊû é ăœíúèþ÷ ë ûë ăĉ èé ûë ăĉ è û ë đë÷đÀëÊþ ð Ö é éÊçď“Òč ì “ü æđæ÷çĉðøč

ďïĔÈïâāï Ćð čöà

 çąĀì ăžíû é 

ĄĀí½ší

÷èčą ð ì לíûëăĉ è û ë ăœíĎëăþ ê éăĉéøč ë íĀĉ éĎ éÜéûăéĉą ê÷èčą ð ì לíûëăĉ è û ë ăœíĎë ăþ ê éăĉéøč ë íĀĉ éĎ éÜé ăđéþ¦Þą ìl©vz¥vP

ĄæĎèÖéăĄĀí½šíûè ÕÖ ì û é ą ê ü éĎçþžđą ì ĎƎĀăèčèÊăœíďçĀìÛéÊĄĀì÷žđÖ é û é

ĄĀîĉ ñ é ćĄĀìăĉ è û ë ĉ éĎ éÜéûăéĉą ê çćðÖĈ é ĄĀìÜœĀĄĀì ćèøðăm”{ &‰¡ž |

ced


ăèčèøðÊđĀìÚč ð ¦Þ

©˜~L¥ˆ P {

ĄĀìăč è ðÊĀê ćžíçþðĎ ì Ą’Āéćžíìăúèþ÷ ë ăèčèÊçčñþ ăèčèÊû é ăœíĄĀìúèăðËéÊçćð ćæʞđû đë ăÌë ð ùą é đĀì ĂçĂð ýìÊĄé Ëçďð ýĉ è û ê ûďæÖéÊçďð ýĉ è û ê đÀÀð ùą ì ăéĉĀì ć›Ðû é ăèčèÊû é đë÷çĎðؾ ì úéÊÈæđðÊăèčèÊû é ĎëĈÀđë÷çċðĈ÷ é ĈæÔăéĉą ê øêÿĀêûæđæ÷çÿñþĈ ĊĀÁèþéþĀ¿ĆĀê÷íĀăèčèÊéăçćðÖĈ é ĄĀìúèăðËÿéĉą ð ûêÊÂéûíĀăèčèÊéÊé çąĀì ăžíû ÷çûăèčèÊéÊĄĀìúèăðËû é ăœíĉéøÛ ë û él©vz¥vPé ĈæÔéûăéĉçćðÖĈ ăèčèÊéÊíĀăê ýæćûèÖéÔ

ďê ùæ÷ăèčèÊû é çąĀì ăžíû é 

÷çûăèčèÊéÊúëăëËû é

ĊĆò ÐÄĊĆò ĉöăìčìÐó ؜óāñþďî āñ ĉďî ¨Āñ ĉñÑ

cee e

m”{ &‰¡ž |

žv…zG“ { ©{ IL~


þĆòþýî îÐĊĆòĄÈìàïāėïď ïĔöđíĉîēîÐĆðĄċö ēò ėïďĔï öàĆðĄċö òēĊðāĊĆò þîĉĄö Ďï “ĂĊĆòĎíĕĆòý ĉîēîþöĉāîċìÒïāėïďĔï öàó ĆĆò čìďö þòáïĉ ĉîēîÐó ĆėĆòċíăöċïÕïĉ ĐúąĔö ò ĉĕíĎîýœóĊĆò ÝïÿíċĊĆòĄċî ēö Ċî ÛùÚ

þñ ÿñÝāï ĎíĕĆòý

āŽ ĆíēöċėĆòċíăöċïă

Ćò čÃöàÈïàþîĉĄö Ďï

ĊĆÇîāāñ Ćò čìďöþēò

©1v¦“/vH{“

Čìĕ÷āēï ĆíēîċĎíĕĆòý

ĕìċöĎöčòĀ þîĉĄö Ďï ėĆò čÃìþöÒ

cef


ĄĀìþą è Û ð û é ăœíđæĎêÊúð Ö é û é đë÷çďĀìĈû è đæąĀì÷žđÖ é û é đæćæĉèÊçĎĀìÊúð û é “üúçÖéĉą ê

w¦˜~< “ {

þĆòþýî Ē’ ĆĔï ĐÆúĄ ĂîėĎö

þĆòþýî îþíĐÆúĄïÐĂîėÞö ïÐ ĊĆò čìóėïďĔï öđíĉîēîÐĆðĄċö òēĊĆòĄÈìà ĂîėÞö ïÐĊĆòĄÈìàĐìĄïāėñ ĉñáïþĄ÷ ĂþîēĄî ĐÆúĄïÐĊĆòĄÈìàėñđâñ ēĂėĆò čîÛïÚ þĆòþýî îÐĊĆòĄÈìàĆíēîċĎíĕĆòý“ĂĆò čìďö þòēėĆò čÃìþöÒ

ceg

œwF~


ĉïĄïÝāï Ā ĆöĉþĆòþýî Ðî “z– z 4{“

íĀăéþé×û é úĀðăĄé ËĄì÷û é ûèþĀÁðÚĀêÌéøÂéą ĄĀìþą è č ð øĀìø÷ è Ê è íĀĄì÷û é  ăéþé×û é úĀðăĄĀíêø“Ā ĉ é çÌéą ȒĀ éÜéÊûÀðϒĀûèąçďñĉ¦í  ĄĀìþÂæÚéûĄĀìþą è Û ð éă øĀìø÷ è èÊ é Ą’ĀÖ é éÊûšíèʏÒéÊĄĀìþą è č ð ďçĀìÛéÊíĀĆè ĂĀêûçćðÖĈ é ďçÒì÷èÊĄĀìþÂæÚĄĀìþą è č ð ĎƎĀăçËìĉðÊçċĀìÜû ăçËìĉðÊĄœÞċ ð éÜìûœíþéąč ë ăè ÔúĀð㥛í籞íÁ Ąšđæ÷çċĀìÜû é ĄĀíêø“ĀĄĀìþą è č ð ďçĀìÛéÊíĀĄì÷ è ăçËìĉðÊ Ąôú÷

þĆò þýî îÐāîĄĆÇöàĆðÒïþÈïċó ĆĉïĄïÝāï Ā ĆöĉíāñĀšßïÐ āî čšÖċò ėìĄîàĊƒ ØĄï œóĊĆòĄċî öēĉœó ĊĆòėċð íĊƝóöЏĆėö ċò ĊîÐËĒ’ Ćâï āï ėï ÛĄò ėö öÐ ĊñāîۜóĊĆòďÃö Õāï ĊĆÇîýžóòčďïĔÈïâïÐ ĊĆòċšóöÑíĀȐ ؜óĆÅ÷Ąýï íąö Ðöč’ĆĊĆòďÃö Õāï ċð āîÜïÚ

   

“zPF~ <{ žwD~>

“z˜ ~†ˆ

œwF~

ceh


þĆòþýî îÐāñĀšôïÐĊĆòēďð þ¾ëÚ ûëăĉ è Ċè ćĉ è

ČìÛïý

ĉé ýëË íÀ¢í ė’ Ćïă

cei

ĄĀìĎèăþ ñ û é đæąžíđë÷ü éĎðÊçďðÊþ é ĄĀìčĉ ê û è Āê ćžíìÊĄĀìąĀì÷žđÖ é û é đæąæĎðÖû é ăë÷

”&w–ˆ© ~


þĆòþýî îÐāî čýð äö āï Ēðď ĐÆúĄāï ėïċÒð Èïäċò āî čýð äö āï ėÆÆìďöėċò þĆòþýî îÐ ĊƝóĀî Ą÷ ĊĆòđîčď÷ ĂĊĆò ĉďî ĂĆî ĉďî ĊĆòĄċö ìēþð ĉöþïĉċö Ēðďāî Ē’ Ćâï ïÐĔÄĊĆò ĉƝóöþċï ĊĆò čýð äö āï ėìĕðàāï

©1v¦“/vH{“

øĀìø÷ è èÊđÀÀæĉžđą ì ûè ć÷ ê žÞû é éĉçÌéąçďñĉ¦í

āîץò

“zPF~ <{ žwD~>

ûè ć÷ ê žÞû é đë÷çĉðøč ì “üûè ć籞ÞéÊçďð ýĉ è û ê āÃìďžô

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~

ĊĆòþîčď÷ ČñđñÑ

āî čýð ä ö

ČìÜÇ āî čýð ä ö

ė’ Ćïă

ĊĆÇîċä ö óïþöÒ

ĊñāîÐāî ĈÈîÐėö ò ݜóĊĆò čĆòÜāï ėïďöþÖċò ĀîĄýñ ýĆòāāî čýð äö āï āÃìäïÐþíėî ÚĉðýÞô’ĆĒÆñý ėĆð ăĒÆñýČìÜǓĂāî čýð ėö íČñ đñÿ“ĂāÃúúďžôíāîץò ĒÆñý ĄĊĆÇîþÒö óîþĀö íČñċœó

cej


รปรจ ฤ‡ยšรรป รฉ ฤƒรจ ร”รปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ฤ€รฌฤƒรบรช รฐ ร‹รป รฉ ฤ„ฤ€รฌรพฤ€ยร™รป รฉ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠฤ„ฤ€รฌรพร‚รฆรšรฉรปฤ„ฤ€รฌรพฤ€ยร™รป รฉ ฤ‘รซรทฤƒรงร‹รฌฤ‰รฐรŠรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤƒรจ ฤ‚รฐรŠฤ„ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„รฆฤŽรจร–รฉฤƒรพยพรซรšรปรจร•ร– รฌ รป รฉ ฤ… รช รผ รฉฤŽรงรพยžฤ‘ฤ… รฌ รพยพรซรš

ฤ”ฤ†รฒฤ…ฤŽรถ รœรฏ ฤรฏ ฤ—รฏฤ‰รฝรฐ

ฤŠฤ†รฒฤ‰ฤ„รฎ รถ รฤรฏ ฤรญร’รˆรฏฤ

ย›w=~ยก<ยˆ wยฃย˜~Nย“ {

ย”&wย–ยˆยฉย ~

ฤ†รญฤ“รฎฤ‹ฤรฑ ฤฤ”รฎ

รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠรปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ฤ€รฌรพร‚รฆรšรฉรปฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤรฐ รฝรฌร‹ ฤ„ฤ€รฌฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ„ฤ€รฌฤ‰รงรŠรรจรŠฤ„ยšฤ‘รฆรทรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤ„ฤ€รฌรพฤ€ยรฎ

ฤ„ฤ€รฌฤฤ‰ รช

รปรจ ฤ‡รฆฤ‰ฤ€รชรพฤ… รฐ ฤ รฌ

ฤ‘รฉฤ‰ รฉฤŽรฐฤ‹รงฤƒรจฤรจรŠฤ€รชรพฤ… รฐ ฤ รฌ

ฤ‘รฆฤ…ย›รรป รฉ ฤŽรฐ ฤ‡รฉรŠฤ‘ยพรฐ รฝฤ‰ รซ รฐรŠรพรฉฤ…ร› รซ รป รฉ ฤ„ย›รญฤ‘รซรทรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒฤ‘รฉรพยฆรžฤ… รฌ รงรธยžฤ‘รฌร”

cek

 ฤ„ฤ€รฌฤƒรพ รจ รฐ ร—รป รฉ ฤŠรงรŒร‚รฉรป ฤ€รงฤรจฤ…ฤ†รจ ฤƒฤ€รฌรบรฐร‹ ฤ€รงฤรจฤ…ฤ†รฆร•รฉรท ฤŽฤ€รฌรฟฤˆ รฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฉ ฤƒรท รช ฤ„ฤ€รรจรปรป รซ ฤ€รฌ ฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ รปยŽฤ€รงฤรฐฤ…ฤ‘ฤ€รฌฤร‚รฉรพ ฤ€รฌรšรฆฤฤ€รชรทฤ‘ย’ฤ€รฉรฝ ฤ€รงฤรจฤ…ฤˆรงฤฤ€รฌรท

wยงยˆ ย•~=


Čï ÑÐï þĆòþýî Ćé Ëû é ăœíďçÒì÷èÊçćð ćæʞđû ì æÊĄĀì÷æďûèąçďñ÷¦Þ đæćçÞíÊ ì Ćé ËĄĀì ćæÊéĉçÌéą  đæʾ  Ćé ËăéĉûšÞìÔéÊçďðÚĈ é Ąë Ăè՜íûè ćçÞÐéÊ÷èčą ð ì לí  ûèøĀìøĈ ð ÷çûĆé Ëû é ăêÌø ð û ë û é ûèąđĀđçĂ÷è ăą ð ûëúšÙû é æąð ÔđĀìĉðøÿ ì ûèøĀìøĈ ð ìăæćĀêÊ 

“zPF~ <{ žwD~>

Čï ÑïÐĊĆò ĉėö ìóāîċ ©1v¦“/vH{“ ïĄĆÅĊĆò čėö ìݜóĊĆòĄĆôĉðēĊĆò čėö ìݜóĊĆòēďð ĊĆòđŽĆĊĆòĄÃöàĊñāîĉó ؜óĊƒ ØòčìОôďñ ĊĆòĄċî ēö ĊîėìýĊĆòĄöàąï ċö íČï ÑïÐĊĆòĄċî öáāï ėñýĊĆòĔžóċï þðąĆðāíĉöÒöÿ’ØœóĆðĀöÚ é ÈĀÁèčûè ćšÐéÊđæćæĉçăĀê÷ðÊçćðÖĈ Ćé ËéÊĄĀìþą è Û ð û é đë÷đæϞíû é ðă ÷ ȒĀ éĎøĀìø÷ è ĊÀôþüšđĈ ð  ê ÿ é ð ă ø ȒĀ éĎøĀìø÷ è ĊÀôþüšđĈ ð ĄĀìþą è Û ð û é đë÷éþÚ

 ĕðēìĆĊîĀýî āî œóāîþĆòþĎö ėĆòėíĈýî ĉċö āîþĆòþĎö ýíāČï Ñāï ĊîėìýĊĆòĄöàąï ċö íĊĆòĔžóċï ĊĆòĄċî öēìÐĊĆò ĉėö ìó āî čšÖāï ĉî ÚČï ÑïĉāñđŽĆāñýÈïċā‘ Ćāö ’ ؜óĆðĀöÚ

“z˜ ~†ˆ

œwF~

cfb


Ćé ËéÊçĀðû’ÒœíĀ÷éúðÔĄĀìþą è č ð çăĀê÷çćð ćðĂ¦Þ ăêčĄĀì ćžđæלíĄĀìûæøð ËĄĀìčĉ ê ĊĀìĈæûðăĀ÷éúðÔĆè ĂĀêû ĄĀìúĀÁðċą é Ąé ˜íĀæćð ăĄĀìþĀîĊĀìĈæûðăĀ÷éúðÔĆè ĂĀêû ďæýê÷ðăďæýê÷ĆĀêÊ ĄĀìþÂæċçĄĀìċŽĀĄĀìþą è č ð ĊĀìĈæûð ăĀ÷éúðÔĆè ĂĀêû

  

Ćé ËéÊĄĀìăÌð é ùÖ ð œíĄĀìþą è Û ð û é ăœíđæć籞Þçďð ýì˓üçďñþéÊ  úçÖé ĉą ð Ćé Ëû é ăœíďçÒì÷èÊđæć籞Þû é đë÷çĎĀìÊúð û é ĎĀìÊúð û é ð ăæ÷ĄĀìøû ñ æ÷ĄœÞ÷ é œíĄĀìþą è č ð ďÒč é ð ăĄé Ëçăð ĂçÞ ÿë ćÂëÿðćĀì÷û è ą ê çĄĀì ćæÞìĉą ê ĄœÞċ ð Ĉ é ÷ ñ œíđæćçąžÞ 

ĉðÒïÿöĉíþðąĆðāĉðàąï ö ĉ¨ïĄðàą ï ö ĉ ĉœóĒíáòĔĊíÕò ÑĆðĀ“ĆĉïďĊĆòĄċî öēĊĆòĄöàąï ċö ĊƝóðþ“ĆĊĆòĄÃöàĉœó“ĂĊĆò ĉďî ĉœóĊĆòđîčď÷  ĄïċñáïĉþĆò þÞî ċò ďïĔÈïâāï ėÄĆòĀď÷ ĆðĀ“ĆĉïďĊĆòĄöàąï ċö

cfc

“z˜ ~†ˆ

w¦˜~< “ {

žv…zG“ { ©{ IL~


 þĆòþýî Ðî ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ

āîץò

āÃìďžô

đéĉúé éăĄĀì÷èăĎ ð þ é éăďê ýæĉĆèąĀìĈûë ýĀê÷ ûèÑþ ì û é “üû½æĉžÙû é çăĀíðøû ì Ā¦đą è ûèÑþ ì ăœíĄĀÁĀì ËÂé Ëą ì ĄĀì ćĀì Ăą ð ûèą û½æĉžîăœí“ü  đæîñĉéăďšíċ ð ÷ ë ûèąçďñĉ¦í çíðʏĀžđû ì œíĄĀì ăĉ è ëøçĄĀìăæĉðøìËéÊ ûèÑþ ì ăœí“üû½æĉžîăœí 

āÃìďžßāï ĉœóĊĆòĄċî öáāï ĊĆòþĆòāöēċï þĆò þýî îÐ ĊĆòþĆòāöēċï þĆòþýî āî ĐìĎöÐ āîץò āï ĉœóĊĆòĄċî öáāï Ċï Ñ ĊĆÇĆò ÑÈï Ñāï ĊĆò ĉƝóöþċï ĊĆò ĉìНÖïÐ āîץò āï ėñý“ĂāÃìďžßāï ėñýĊĆÇöēìĔĊĆòýîĉĔö Ąï āï ĊĆò ĉìНÖāï ċð ĊĆÇĆò ÑÈï Ñāï ėñýĊĆòđĎö ìýĊðā ĆÇöàýíāĕĆò ÑÈï Ñĉî Ú ĊƝóðþ“ĆĊĆò ĉďî “ĂĊĆò ĉìďö þòѨóïĔĕïýžóòčāñĀšßïÐ óïâāï ėñýĊĆòđĎö ìýĊĆòýîĉĔö Ąï āï ėìĉìĀö ÑėìċÅ÷ďïÐìėìýĊĆÇöÒĎï ċö í

āñĀšßïÐóïĔėìċÅ÷ď

āîץò ĕĆòēĔö

“zPF~ <{ žwD~>

©1v¦“/vH{“

cfd


ûèÑþ ì û é ăœí“üû½æĉžÙû é ăœíûè ć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì ì þéąč ë ăè ÔăœíĄĀìĎèăþ ñ û é ăë÷đæą›Ðû é ą ê ü éĎçþžđą

“z˜ ~†ˆ

íÀ¢í ăæĉðøìË ûë ăĉ è đë ăôʝí

ďĀì ËÂé Ë ĀÁðÚ āîץò

āÃìďžô

đëăôʝÐéÊĄĀÁĀì ËÂé Ëû é đë÷øôûč è ĉéøč ë ðÊçĉðøč ì

 í éÜéÊ

ĄĀìÿÚ è žíÖ ì û é đë÷çąĀì ăžíû é ĄĀìÕÖ ì û é Ďð ćéøðÊçďð ýĉ è û ê ĄĀì ćĀì Ăą ð ûèÑþ ì û é Ā¿Āì ËÂé Ëą ì ð ă ĄĀì ăĀì Ă÷ ñ ą é

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~

“z˜ ~†ˆ

þéą ëĎcĄèú÷ è û è Āê ćðÊcĄĀ’Òþ é Āê ăĉ ñ éÊ

cfe

āîץò “ĂāÃìďžôþĆò þýî îÐĊĆÇöēìĔĊĆòýîĉĔö Ąï āï ĄïċĔñ ĊĆò čĆò Ĉċö ĊĆò ĉìНÖïМĖĊĆÇĆò ÑÈï Ñāï ċð Ċƒ ØĄï Ćð ĉď÷ ïþöĉČìăîċóðܦóċö óïâāï

œwF~


ĊĆÇìàòē¨þĆòþýî Ðî āñĀšßÐï Ċƒ ØĄï Ćðĉď÷ Ðï þÅìď

øĀìø÷ è èÊĄĀÁæÚìč ďêčþ è ë ăď ëĎôÊéÊç÷ðč 

đ’ĀéÊéÊďëċØ ê û é đĀêøðÊ ĕìĕöÒ çøĀíĎ ð û é “üÿ ëϜíðÊçúðąĉ ì ĄĀÁæÚìÛû é ăœíđæăæÜé ă đæ÷èčą ð ì ćĆè ĂĀêûçĎðúìÊ đæîæĉĆêûûèąçĄĀÁæÚìÛû é ì ûšÞìÔéăç÷Āìøû ñ üĄĀÁæÚìčăœíđæčæćđæÒìܦîðÊçċðĈ÷

©˜~L¥ˆ P {

 ĄœÞĉ ð ą é žíĄĀÁæÚìčăœíđæăæĎûèÖéÔ籞íÁ  ĄĀÁæÚìčĄœđĀì÷ÂĆè ĂĀêû 

l©vz¥vP

 ĄœđĀì÷œíĄĀÁæÚìčû é çîèĉûèą  ĄĀÁæÚìčăœíđæčæćĄœđ÷èčą ð Ćè ĂĀêûçøžđìÔ  çćðÖĈ é øĀìø÷ è èÊĄĀÁæÚìÛû é đæăĀìĉÚ ð ÷ãđæăĀìĉÚ ð đæîðÚþ é ą ð ĄĀÁæÚìÛû é ĆéąðÏû é øÆ ĆæýèąĄ’Āą é Ć êĎ

ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊçùĀìÛû é “üĊéÌăéĉđæčæćçĎĀìÊúð û é

m”{ &‰¡ž |

ì ċ é đé× é û ĉÌè Ö

cff


þĆòþýî îÐėìčö Ý ïĔöċĊĆÇìàòáāï ĆíēîÜāï ĕìäïā“ĂĊúĀýî āî ăîÐāï ĔÄöĔĞÖāï Ē’ Ćâï ïþíþĆò þýî îÐĒÆîýîÐĊĆòýîēċö ò č ĊĆòēĆðÐĊòďČðĔ ėìē“ Ø ïĔöċ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòēČðāāñ Ûý ð ĊĆÇìàòē āîĉĆò×āò ĕìàòáāï œó ĊĆò ĉîăìÑėìĉöÒïÿċö íČðĔėìčìÐČðā íčĆð ĉýð íďĆò Ñāò ČñāÜð œóėìēÃ÷ýîĉėìĕö ăìĄČðāĂîėÞö ïÐ āî čšÖāï ĉî ÚĒÆîýîÐĊĆòýîēċö ò čĆò čîþÈìď“ĂĉíÐö ĉùÐ ĊĆò ĉîăìÑĊĆò ĉÒö ï ÿċö íČðĔĊĆò čìÐĊðāĊï ÑþĆò þýî îÐ

ĊúĀýî ăïÐ

©1v¦“/vH{“

ĆíēîċĔÄöĔĞó

Ćíēîċĕìä

āîĀĆòĄ

đæč“Ò éĎðą¨ûèÕÖì éÊđÀœÞ¦ÞĈð Öì œíđÀëÔąó ûèÕąì çîðÚþéûèÕÖ ì û é đë÷籞íÁĎƎĀĉéøč ë ðÊûè ÕÖ ì û é đë÷çĉðøč ì

ĊĆò ĉîăìÑìÐėìĉöÒïÿċö íČðĔėìčìÐĊĆÇìàòáāï ¨ėìčö Ý ïĔöċĊĆÇìàòáāï

cfg g

žv…zG“ { ©{ IL~


đæčçøðĎĀ›ÞžíìăĄĀÁæÚìÛû é đë÷çć“Òą é é ÷ đæč“Ò éĎðą¨đæúðúæćĄĀÁæÚìčĎƎĀăçËìĉðÊçċĀìÜû é ø đæøĀìۏĀĄĀÁæÚìčăôþèÔăçËìĉðÊçċĀìÜû Íèąžíđë÷ûèčçøðĎăè Ăðăđéþ¦Þą ì çøžđìÔ

“z˜ ~†ˆ

þĆòþýî îÐĊĆÇìàòēíčĆð ĉýð ėìďĆò Ñċï ïďíÒïċ Ćíēîċĕìė“ĂĊúĀýî ăïÐĆíēîċĔÄöĔĞó þĆòþýî îÐíčĆð ĉýð ėìďĆò ÑÜï œóėìē“ ØĔï ċö ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòēČðā Čìăîċýúēċö ò ĉĕðėìĆĉïĔČýî ÚĆò Ú

©1v¦“/vH{“

ėìđö ĉìĄ¨ėìĀöĀìčĊĆÇìàòēĒÆîýāî ĆðċžóòÐėìđö ĉìĄþĆòþýî îÐ Ē’ Ćâï ïþíþĆòþýî îÐíĕ÷ýšÖ’ĆČñāîМóėìēÃ÷ýïĉėìĕö ăìĄČðā ĂîėÞö ïÐíĀöĀîčČñāĆð ĉý÷ ėìēÃ÷ýāî ċð

cfh


ฤ‘รฆฤ‹รฐฤƒรฆรพรฉรปฤ‘รฆรบรฐรบรฆร—รฉรปฤ„ฤ€รรฆรšรฌร›รป รฉ ฤ‘รฆฤ‹รจฤ‰ฤ†รจรทรฐฤƒ รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠฤ„ฤ€รรฆรšรฌฤฤƒรชรทยฝยžรฎย’ฤ€รฐฤƒฤ‘รฆฤ‰ฤ€รฌ ร‹ฤ… รฉ รฉฤ‰รงรŒรฉฤ… ย“zPF~ <{ ยžwD~>

รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤ‘รฆฤย“ร’ รฉฤŽรฐร–รป รฉ ฤ„ฤ€รรฆรšรฌร›รป รฉ ฤƒยœรญฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป รจ ฤ‘รฆฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ‡รฆฤ‰รจรŠรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ ย“รผ

wยฆย˜~< ย“ {

รพฤ†รฒรพรฝรฎ ฤ’ย’ ฤ†ฤ”รฏ ฤฤ•รบฤ„ ฤ‚รฎฤ—ฤŽรถ

ฤ„ฤ€รรฆรšรฌฤรฐฤƒรปรจรบยฟรฐรšรธยฆรžรฐฤ‚ฤ… รฌ รฆรทฤฤ€ยรญฤŠรฉรŒฤƒรฉฤ‰รงรธยžฤ‘รฌร” ฤ‘รฆฤย“ร’ รฉฤŽรฐฤ…ยจฤ‘รฆรบรฐรบรฆฤ‡ รปยšรžรฌร”รฉรŠฤ‰รจรŒร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฉ ร—ฤ‹ รฌ รฐรŠฤ„ยœรžรฐรธยฆฤ‘รฐร”ยœรญรปรจฤ…ฤ‘รซรทรงฤƒยžรž

cfi

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


þĆòþýî Ðî ĊĆòĉĄ÷ ìă

ĆíēîċČìÒÈïĄ¨āîýą î öĉ

Ćò čė î Ćð ăČîċď÷ ï ă¨óîĄîč

āšóîЏĆþïē

ĄĀìăþ ñ æÏéûăœíđæć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì ûëúšÙéÊæ÷ďêčþ è ëÊĄšđæ÷ĄœđĀì÷ÂĄì÷ûšÞìÔéÊçďðÚĈ é

ĆæÌÂéþæ÷øèčĄĀìăþ ñ æÏéûą ê úèþ÷ ë çĉðøč ì đæć籞ÞéÊçďð ýĉ è û ê

ĆíēîċČìÒÈïĄ

“zPF~ <{ žwD~>

w§ˆ D¥{ ”w¡ˆ¥~

āšóîЏĆþïē

ĄĀìăþ ñ æýăéĉđéĉúé è ăĄĀìčæďĄœÞ÷ é ûèą

©v›| ˆ…w›‰ {…

cfj


þĆòþýî îÐĕÅìďöėċò Ćòċ ĐÆúĄāï ĉî ÚĊĆòċîĉďø ñ čČî ĈĆðāöĉ ĊƝóĄî ö Ýïā“ĂėìýîąöÛāï ĊĆò Ðïáāï ČìăîċôðàĄï ö ĉíïďíčî ĉĊñāîĉāœóĔî “ĂĊñāîĉĕïĔĐÆúĄïÐ ĊĆò čîþý÷ î ĉėïĄäï ċò ďïĔÈïâïĉėïĄäï ċò ĊĆòċÒî Èò čĊðā ĊĆòĄċî öēĉœóĊĆòđîčď÷ ï ĉ“ĂĊĆò ĉďî ö ĉėïĄäï ċò ìý ĊĆò ÝïÿíċĊðāĊšó ĒíĄïÐĕðėìĆĊïĄ“ĂĊĆòďîčāœôď÷ ï čþĆò þýî îÐ ĕðėìĆĊĆò ÚË÷ýĊĆòċŽØāï ĊƝóĄî ö Ýāï “ĂėìýîąöÛāï ĊĆò Ðïáāï āîēíĄïāĊĆòýöēìƓĂĊĆÇÈìďöėċò

ĂïĔďïÐÈïýóïĄöč

©1v¦“/vH{“

āîýą î öÛ ėĆòâòă

ĄĀì ćèÔĈ ó ą ð ĄĀ’Òþ é Āê ăĉ ñ éÊđçďĀìûðý

cfk

ďïđēñ óïĄöč

ďêûèÏû ì ð ăíĀȒĀ éÜéøçøĀìø÷ è èÊ ĄĀì ćèÔĈ ó ą ð ĄĀ’Òþ é Āê ăĉ ñ éÊą ì ĄĀìʾðĎĉ é “üĄĀíþ è ðć

þúāēî þÃöĔďï

ûëúšÙéÊăÒÿ é ðăĄĀì÷č ð æҜíðÔĄ’Āéăĉ ñ é ćĄĀì ăĉ ñ æć ĄĀì ćèø÷ ñ éăđéþ¦Þą ì Ą’Āúé ŽĀĄĀìĈĀì ćðĂą é ÷ã ĄĀìčĉ ê ăœíûèą¿ñĉéăæ÷


ĄĀì÷žđÖ é û é ďçÒì÷û è ăéĉą ê ĊÀôþøĀìø÷ è çøžđìÔ é ĊÀôþéøçøĀìø÷ è èÊĄĀì ăþ ñ æÏéûĆĀêÊçüžíû ûè ćæĉăè ĂðÊĄĀìăþ ñ æÏéûĄĀì÷č è ą ð ì ćĆè ĂĀêûĉéøč ë ðÊçćðÖĈ é é øĀìø÷ è èÊĄĀìăþ ñ æÏéăĊÀôþéÊĄĀìăþ ñ æÏéûđë÷ü éĎðÊçďðÊþ

ĊĆÇöääï Ďö ċò Ċðā“ĂĊĆò ĉĄ÷ ìÕï ĉĕïĔĐÆúĄïÐ ĕðėìĆĊïĄþĆò þýî îÐ ýìÐöĄÜï āï ėìċìĔöÜċò ĊĆòýöēìƓĂĊĆÇÈìďöėċò ĊĆò ĉĄ÷ ìÕïā

“z˜ ~†ˆ

œwF~

cgb


“z– z 4{“

ėĆòċċî žô

ĊĆòäîÐāï ėĆòċċî žô íčî ۜóĊĆòäîÐïÐāŽ ØĄï ėĆòċċî žßāï āî ĉ“ĆïÛïÐāî ĉĆòďöàýĆòā ĊĆòĔÃ÷Ąėñ ĉñĈìýėĆòċċî žßāï ĊƝóíä Ć“Ăāî ĉ“ĆïĉĆÅîàÈïà ĊĆòĔîĉĄ÷ ėìĕĆòĔĉïďėñ ĈñĉìāýĆòā āÃöĔäò āï ĉïďėñ ĈñĉìāýĆòā āî×ċï ĆðàïĉöÚóýÌîāĊòď

ÿë ćÂëÿðćĀì÷èÊæ÷ĄĀì ćæÞìĉèÊđĀìąą è žîăœíûè ć籞Þç÷ðčą ì đÀœđæÔÍèăçćžđçđÀëÊþ ð Ö é éÊûè ć籞Þû é đë÷çĎĀìÊúð û é đĀìąą è žîìÊđĀìÚč ð ¦Þ đæďĀìÜû é ăéĉđĀìąą è žîçîðÚþ é øÀëĉèÊ đæĎðăæÌđæďæćðąúĀðăđæćæÕéþăéĉđ’ĀéÊéăČçþìąæ÷đ’ĀéÊéÊ

©1v¦“/vH{“

“z˜ ~†ˆ

©˜~L¥ˆ P {

đĀìąą è žîĄœđĀì÷ÂĆè ĂĀêûçøžđìÔ ûšđžîĉ è ÷Āìûûèą đĀìąą è žÙû é đë÷çąðÕč é æ÷ĊéÌăéĉçď“Òč é

çćðÖĈ é ûŽÒþ é đĀìąą è žÙû é çćè՜íĄĀÞèÊéÊďêčþ è ëÊûëúšÙéÊ ûèă“ĀéÕéÊĄ’Ā¾öûÛ è éÊď ëĎôÊéÊûèăĀìĉÚ ð ÷Āìû

cgc

l©vz¥vP

m”{ &‰¡ž |


ĕĆòēâî āï ėïĉċî ö čþĆòþýî Ðî ĊĆòĔÃ÷Ą ĒíĄïÐĕïâœóöÚĐÆúĄïÐ Čìăîċýúēċö ò ĉĊĆò ĉċî ö ÝïĉāœóĔî Čðâāï ÎìėöÐėìĕ÷ýžóòčĊĆò ĉċî ö Ýāï ďïĔÈïâïĉėïĄä ï ċò ĊĆòĉċî ö čČðĔ

āÃíóöÐĊĆòĉċî ö č

ĕðėìĆĊïĄāœôď÷ ï čþĆòþýî îÐ ČìăîċāðÐÈïāó Ɠà Čðâāï ċð þíóėìýöēìĆĊĆò ĉċî ö Ýāï ČìăîċýĆòþāî ö ĉĆðĀöÚ

ĊÀôþéÊđæþèÚđæăĀìĉÚ ð ĄĀìăą è ð ×û é éĉçÌéą ĉ é çÌéą øĀìø÷ è èÊûÀæĎûèą ĄæÒéûÈœíą ë ðÊúæ÷ðąĄéþȒĀ éÜéÊ đæÖéþû é đæĉšÐéÊĄĀì ăą è ð ×û é đæîæĉûèąçďñĉ¦í ĆëÿëÊ

©1v¦“/vH{“

ûë ýþ è

“zPF~ <{ žwD~>

í÷Æ

ĄĀíæþðą

Ą’Āéăðù¾ ĕĆòēâî āï ėïĉċî ö č

cgd


ĄĀì ăą è ð ćìÊđĀìÚč ð ¦Þ ì Ćëûè՜íĆ êÜéûúĀðăĄĀìăą è ð ×éÊçćð ćæʞđû

©˜~L¥ˆ P {

ĊĆòĉċî ö čČðĔĉœóĄïėñà

÷ãĆê Ô Ć êÜéûúĀðăđæʾĄĀìăą è ð ćíĀĄì÷û é çćðÖĈ é  Ć êÜéûúĀðăíĀûèąçøžđìÔ 

l©vz¥vP

 Ć êÜé ăĄĀìăą è ð ×û é đæ÷Āìøą ð ûèą é Ć êÜéûą ê ĄĀÁèøÌð đæ÷ĀìčæąĆêûĄì÷û é çćðÖĈ ÷ãĆê Ô  đæ÷ðčæĀĆêûĆ êÜéûą ê ĎèþÂëąûë ýĀê÷ðă 

 çćè ՜íĄĀìúĉ è č ð ďêþ÷ é Ćççì ĂðÊđë Ăëăæûûèăą è ð ćăè ÔĄì÷û é çćðÖĈ é Ćççì Ôæđæ÷ðÊđæĂðăæûĆêûœíæ÷  ÷ãĆê ÔĆççì Ôæđæ÷ðÊ  đæă èϞđìćĆêûœíðÔĄĀìăą è ð ×û é đæíæĉûèąçøžđìÔ  ÈÀëÌéÊĄĀì ăæíð Ăą ì ðÊ  

Ć êÜéûą ê đæ÷ðčæĀĄĀì ăą è ð ×û é çąĀì ăžíû é 

cge

ĀêúðÔ

m”{ &‰¡ž |


ĄĀì ăą è ð ×û é ăœíĆæýèÖû é Ć êÜéûą ê ĎèþÂëąðÊĆæýèąçþĀì ×û é Ąë Ăè՜íĄĀìúĉ è č ð ûšíæăžíăœí Ąë Ăè՜íĄĀìúĉ è č ð û½šîĉ ñ ăœí ÷çûçćðþé×û ì œíĆæýèÖû é çøžđìÔ

“z– z 4{“

ĊĆòĉċî ö čĉœóČìăîċ

˜wJ~ Ÿ

çĉĀì Ëû ì ĄĀìăą è ð ćûèÖéÔ籞íÁ Ć êÜéăď›đæĀøæď èĎûŽĀû è œíĆæýèÖéă

Ć êÜéûą ê ď›đæĀĎæþ½ûŽĀû è œíĆæýèÖéă é  ĆæýèÖéÊĄĀì ăą è ð ×û é çîèĉûèąçćðÖĈ Ć êÜéăæđæ÷çþðĎèăæđæ÷çďĀì÷žíû ì  é ĆæýèÖéăĄĀìăą è ð ×û é çĉĀì Ëû ì úéčĀê ÔçćðÖĈ û½çíðÊĄĀìăą è ð ćûèÖéÔúéøðăûè ăą è ð ćăè Ô çąĀì ăžíû é Ć êÜéûą ê Ďæþ½đæĂð ăæûĄĀìăą è ð ×û é ÷ôčą ð ìăĀêúðÔ 

ĆæýèąĆ êĎĄ’Āą é

ûèčçþéûĆ êÜéûą ê çĆ êÜéûăë÷ĄĀì ăą è ð ×û é đæĂðăæûúéčĀê Ô ĄĀìĉúð æĀÈĀê÷ ĄĀì ăą è ð ×û é đæďñþæÊĆæýèąûë ýĀê÷ðÊ đæăð Ăæ÷ĆêûœíĆæýèąđæ÷ðčæąĄĀìăą è ð ×û é œíðÔûÀæĎûèą

l©vz¥vP

m”{ &‰¡ž |

“zPF~ <{ žwD~>

cgf


óïþöÒāï ėÄìþöÒþĆòþýî Ðî ĊĆòĔÃ÷Ą úæ÷ðąđæăĀìĉÚ ð ĄĀÁæøðÌû é è èÊ ĉ é çÌéąçďñĉ¦íøĀìø÷ ûè ć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì đæîæĉĆêûûèą 

ĀðĔšóĒðďĉœóĄÄñàĉïďāÃìþöÒ

ĊĆòēďð ĊĆòĄÈìàþĆò þýî îÐ ĊĆÇðĄý÷ ĊĆòÐÄĊĆòĄċî öēí ĀìýöċėìĉĆòďöàĊĆÇìþöÒāï Đíē“ĂāîĔöþýï ėìđöĎìýČðā ėƑíïÚïĉĊîėìýėìýĆò þċö í óïþÒö ėìčĆò Ĉċö ČðāėƑíïÚïÐ

“zPF~ <{ žwD~>

©1v¦“/vH{“

ėƑ íïÚïÐĊĆÇìþöÒ

ĊĆòĄċî öáāï ĉœóĊĆòĄÃöàāï ĊĆÇöáĆÜö œóĔìėîċĒĆòċ¨Đíē

cgg

žv…zG“ { ©{ IL~


“z– z 4{“

ėƑíïÚāï ÎìėöÐ

óïþÒö ėìÛïĄó ĆėƑíïÚāï Îìėö Ð óïþÒö ėìĕ÷ďĆ ĊĆòýäî āðÐÈïāó Ćāî ÛĄï ĉî ĈöÐ ĊĆòýäî āï ėñýėìýö Ûċï ċö ĊĆÇìþöÒāï ėìčĆò Ĉċö ČðāœóóïþÒö ïÐ ĊĆÇìþöÒïĉČìăîċóðܦóċö óïþÒö āï

©1v¦“/vH{“

ûè ć籞Þăè Ăðăăéĉą ê çøžđìÔ ĄĀì÷žđÖ é û é Ą›Ðû é đë÷ íéøÌð đé Õþ é đÀ‘çéÔ

“z˜ ~†ˆ

ì ÿèڞíÖ ì û é ą ê ü éĎçþžđą ûè ć籞ÞéÊĄĀì÷žđÖ é û é ĄæĎèÖéă ĎĀ¿÷šÞ

íéøúð ìÊ÷êăą è ÷šÞ

Ăƚóíܝó“ĂóïþÒö āï ĉïď ĀĆċö Ċïďąï ìĉó ƓĂĕî ÚĎù ìċö ÚĔìėîċóïþÒö āï ĊĆò ÐÄĊĆò ĉîĈý÷ ċï ö ĉíāŽ Øėò žóòĉìėìýĊĆòđĆòĎìċ óïþÒö ċò Ȓ ƏĆČĆò Ĉāî ö ĉĕšóöđýñ ėìĕðđíĕšôîÐĉœóĕíܝóöĉĕð ăìďóïþÒö āï ėìؒĂöĈíĊĆòďîēöàýðàÄö ĉėìĉ÷Ąċï öÐĉðàąï ö ĉĕð ăìďóïþÒö āï ĕìďîÐĉðàąï ö ĉí

cg cgh


“z– z 4{“

ĊĆÇîàÈïàþĆòþýî Ðî ĊĆòĔÃ÷Ą þĆòþýî îÐĊĆò ĉĆòďöà

ĀðĔšÖāï ĆýïėöЦó

ĐíÒÈïāāï ĐÄöđÄ Đî čîÚĊúėöÚČĆò čöþïĉ āîĄíĔöàėĆÇĆòąĎî

þíĕöÚāï ČĆò čöþïĉ

āî čšÖāï ĉî ÚĊĆò ĉĆòďöà

КóÈùĄāï ėĆòđċö ò č

ĕóýñ āî ėĆò čìċĆòĉ

ĕîýžóòčĕïàÈïàāï œóöÚĊ’ ĆïđîčöÚāï ĉœóāÃĆòāċö āîďíčöä ¨Đíĕö đÇ ĊìĔîċìėìýöÐ ĐíĕöđÇîāėïďíčöäĉï ĉöÿòÐìĉČïäòݜóĕïàÈïàāï ĉœóĊ›ó ¨ĐÄöđÄ ĊĆòĄÃöàċò ĐíēĒðēìċýíāœóöÚĊ’ ĆïđîčöÚïÐ 

cgi i

žv…zG“ { ©{ IL~


ĊìØïÐĊĆò ĉĆòďöàĊĆÇîàÈïà āî ĉ“ĆïÛïÐĊĆò ĉĆòďöàĊĆòđÃöđÄ đæć籞ÞéÊçďð ýĉ è û ê ďéÚÂéÚăè ÔăœíĄ›Ðû é đë÷çøžđìÔ  úçÖéĉðʜí é ĄæÒéÊĄĀìăĀìĉÚ ð œíĄĀÁèÚÂéÚû é đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû

þĆòþýî îÐĀìýöċĊĆò ĉĆòďöàĊĆòĔÃ÷Ąāï ČðâïĉìėìýėìýĆòþċö íČìăîċėìđöĎìýĊĆò ĉċî ö Ýāï ėƑíïÚïĉĊîėìýėìýĆò þċö íĐíē“ĂāîĔöþýï ėìđöĎìýĊĆÇìþöÒāï ĊĆòĄÃöàāï ċð ĐíēĊĆòđĎö ìýĊĆÇîàÈïàāï

©1v¦“/vH{“

“z˜ ~†ˆ

œwF~

cgj


ย“zยย– z 4{ย“

ฤรฉรšร‚รฉรšฤ„ฤ€รย“ร’ฤ รฉ ฤ… รฐ

ฤรฉรšร‚รฉรšรป รฉ ฤƒยœรญฤรงร’รฌร›รป รฉ รบยฤ€รฐฤƒรยšฤ‘รฆรทรงรพฤ€รฌ ร—รป รฉ ย“รผรปรจรทร‚รฉฤ…รงรพรฐฤŽ ฤ„รช ฤƒยšรญฤรฉรšร‚รฉรšรงฤƒรฐรŠ รฉฤŽยžรžยœรญรบรฉฤ‰รปรจรทร‚รฉร–รป รฉ ฤ‘รซรทรงรฝฤ€รฌ รฝรป รจ รฉ รปรจรทร‚รฉร–รป รฉ ฤ‘ยพรฐ รฝฤ‰ รซ รฐรŠฤรฉรšร‚รฉรšรป รฉ ฤƒยœรญฤรงร’รฌร›รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ…ฤ€รฌ ฤƒยžรญรป รฌ ฤรงร’รฌร›รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‰รฐรธฤ

ฤ†รฆรฝรจฤ…รทรดฤฤ… รฐ รฌฤƒฤรฉรšร‚รฉรšรฉฤƒรงฤรฐ รฝฤ‰ รฌ

cgk

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠรปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ รป รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรŠฤƒรฉฤ‰ฤ„รงร”รฌฤˆ รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠรปรซรบยšร™รฉฤƒฤ„ฤ€รฌฤ‰ฤ€รฌ ร‹ร– รฉ ยœรญฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ รป รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรŠฤ‘รซรทฤƒรงร‹รฌฤ‰รฐรŠรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ ฤ„รซรปรจร•ยœรญฤ‘รฆฤ…ย›รรป รฉ ฤ‘รซรทรงรธยžฤ‘รฌร” 

ฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ รป รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรŠฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ ฤŠร€รดรพรฉรŠฤ„ฤ€รยžรžยฆรžฤˆ รฐ ร– รฌ ยœรญ รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠฤ„ฤ€รร‚รฆฤ‰ยžฤ‘ฤ… รฌ รง

 ฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ รป รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรŠฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช รงฤฤ€รฌฤˆรป รจ รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠรปรซรบยšร™รฉฤƒฤ„ฤ€รฌฤ‰ฤ€รฌ ร‹ร– รฉ ยœรญ ฤรงร’รฌรทรจรŠฤ„ฤ€รฌฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ…รฆฤŽรฐร–รฉรŠรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ ยจฤ„ฤ€รฌรบรงร–รฉฤ‰รฐรŠยœรญ 

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ย›w=~ยก<ยˆ wยฃย˜~Nย“ {

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

chb


รธฤ€รฌรธรท รจ รป รจ ฤƒรฉฤ‰ฤ„รงร”รฌฤˆฤŠรฉรŒ รธฤ€รฌรธรท รจ ฤƒยœรญฤ‘รซ รฝร†รฐรพฤ… รฉ รฉ ฤ‘รซ รฝร†รฐรพร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ…ฤ€รฌ ฤƒยžรญรป รบรงร–รฉฤ‰รฐรŠยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤรฐ รฝรฌร‹ รฉ รปรจฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘ร€ยœฤ‘รฆร”รฉรปรบยฤ€รฐฤƒฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป ฤ‘รซ รฝร†รฐรพร– รฉ รป รฉ รบยฤ€รฐฤƒฤ„ฤ€รฌฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ…รฆฤŽรฐร–รฉรŠรงรธยžฤ‘รฌร” รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรŠรธฤ€รฌรธรท รจ ฤ€รชรพฤ… รฐ ฤ รฌ ฤ‰รฑ รฉรŠ ฤƒ รช ฤ€ รฉ รพ ฤ„ฤ€ร’ย’

ฤรฌ ฤ‰รช ฤ€ ฤ„

 ย ย“รผ รฎ

รพรฌ ฤ€ ฤ€ ฤ„

รฐ รš ฤ€รฌฤƒฤ€ฤ‰รฌ

ฤ„

รซ ฤ…

รซรฝ รฑย’รผ รน รท

ฤฤ€

chcฤรฐ รจ ฤ… รพรฌ ฤ„ฤ€

รป

รฉรŠ รบรซ ยšร™

wยฆย˜~< ย“ {

ฤรฌ

ฤรจ รจรŠ ฤƒ ฤ‹รฐ รง รฉ ฤŽ ฤ‘ฤ‰รฉ

รฐ ฤ… ฤ€รพรช


þĆòþýî Ðî íčöĄïčý÷ ïĄċð šôþĆòþýî ĊìĆ ïĄċð šôĊìĆĆò ĉĊìØïā ïĄÅìàĉúÚāï þĆòþĎî þĆò þýî ïĄĆÅāñ ăĆðýĄîý Ćò ĉĔ›óìčĊĆòďîčóñċœóĊúĄ Ċ’ Əơî ö Ûāï ĆðäžóòÐ Ćò ĉĐð×ïĉċö ÎÄĕƒĂý÷ Ċ’ ĆĀï Ž ƓĂóýÌ ĊĆòĄÃöàāï þĆòþĎö ĊĆÇîàÈïàĊòď ĀúĔÈñý“ĂĒíĕîý ĀìďŽĂĀìď

ĉ é çÌéą ďĀÐéÊĄĀíĀì ËÂéąûèą øĀìۏĀ÷ãďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë øĀìø÷ è èÊ ďĀÁ èĎøÀëĉèÊĄĀìąþ è ď ëĎôÊéÊ ûë ×¦Þžíą ì žíďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë ðÊĄĀíðøæăûèą 

©1v¦“/vH{“

“zPF~ <{ žwD~>

chd


øÀëĉèÊ ď ëĎôÊéÊøĀìø÷ è èÊíÊðăìăĄĀì÷žđą é ûèą ñ û é ĄĀìúèă“Òû é ăë÷ĄĀìąĀì÷žđÖ é û é ĄĀìúèùðÊû é ą ê ü éĎçďĀìøĉ

ď ëĎôÊ

”&w–ˆ© ~

øÀëĉ

øÀëĉď ëĎôʨĄĀì ÕÖ ì éăđéþ¦Þą ì çøžđìÔ ďĀÁ èĎĄĀìąþ è ûèąĀì÷žđÖ é û é ûèÕÖ ì û é đë÷ 

þĆòáĆýéĕƒĂý÷ āî ÿñ ăċñ þĆò þýî îÐ þÆñďîĉĕñĔúÐāï ċð íĊìĆö ĉĊìØòċāñ Ýäï žóċò ýíā ĕƒĂý÷ āî ÿñ ăċñ ö ĉĊĆòċĆòýėö Üï āï ĊĆòĀîÿöÐĊƝóöþìĉíčöĄïčý÷

che

œwF~


þĆòþýî ÿïĄ¨ĄïĎàñ āï ÿïĄþĆò þýî āî ÿïĄýíāĄïĎñàāï ÿïĄ Ċ’ ĆÄöēÜò ċò ĉðýÞô’ĆĆð čöÐíýöēŽĆþĆò þýî āî ÿïĄöÐ ėìĀšßïÐāÃìďžßāï ĕĆòēĔö ČïċöăýíāĄïĎñàûšÞìÔéÊçďðÚĈ é þéĈÚ ë û é ùéþðăđ’ĀéÊéÊĄë Ăðăč ð ÷ ë ĄĀì ćðćæԞđą ì úéčĀê Ô  þéĈÚ ë û é ùéþðÊĉéøÑ ë éÊĄĀì ăçÒìÿðăĄĀì÷č ð æĀĄœÞ÷ é Ąì÷û é Ćè ĂĀêû 

œ˜~4v¦

“zPF~ <{ žwD~>

chf


ĕñĀÞð āï ĉĆð ĉėÄ÷ď ïĔ ČîĄöĉ¡Öāï ĉïďĊĆòċšôĕñĀÞð āï ĉĆð ĉöÐ ĕñĀÞð āï ĉĆð ĉėÄ÷ď ïĔ¨ėñĀĄñ – Ćċö āÃîďĔö ĊĆò čìóĊĆò ĉîĈý÷ ċï ĊĆòċšôāÃîďâö ïÐ ĎïàÈï ÚėñĎÌ÷ĄāîēĆðÐĕìĕîċïďìĕö ă ĕíàòÞāï ċð Ĕñ ĉĄð ĉðÜĎï ċö āÃîďâö ïÐĉî Ĉý÷ ċï ĉî Ú ĄïĎñàāï ÿïĄĉœó

©1v¦“/vH{“

āÃìäïÐþíėî ÚÎî Ĉ“ĂĊ’ ĆÄöēċò ö ÐėíÒö þďï āî ėñýĕĆò Úöăċï ĕìĕîÜāï

ýĔÆñàėìċžóĕñđĎð āšóĔ î āîĀúþď÷ ïÐĊñāƐ ØĄï ėñýíĕÈîċ“ƏĂ íĉö Ĉýî œóĊĆòąíóöàāï ĊĆò ĉîĈý÷ Üï āï ėñýĕĆò Úöăċï ĎïàÈï Úāï Ċ’ ĆÄöēċò öÐĉðýÞô’ĆĆð čöÐ ĉðýÞô’ĆĆð čöÐíčĆò Ĉāð íÝñÜÜò œóąĆò×āï ėñýāÃĆò Úöăċï ėñĎÌ÷Ąāï Ċ’ ĆÄöēċò ö ÐĊĆò čðþöĉ

ėñĎÌ÷Ąāï ĉïď ąĆò×āï ėï čîĈā÷ ÎÆñĀöĉāñċìĀö ÐėñĎÌ÷Ąāï ėñýĊĆò čĆò Ĉċö ĊĆòĔíÜòēĊĆò čìÜÇĊĆÇîċäö ĊĆòĄíàïäėìĕðàāîÜïÚĀïĄĆĊĆò čĄ÷ ìą ĊĆò ăìÿøý‘ĂĊĆòĀĔð žó ĊĆòďÃö ăĊĆòđĆòĎìċČð Ú ĊƝóðþ“ĆĊĆò þîčď÷ Ȓ ƏĆĊñāîĉĊĆòđĆòĎìċíĊĆò číĄö×āï ėìĕðàāï ėñýĊĆò þöÐÈïďċö ĊĆòĀĔð žÖċò íĊĆÇîċäö ċò ėñĎÌ÷Ąāï ėñýėìčĆò ĈÜö œóėìĀðďó Ć ĊƝóíėö Ú

chg g


 ฤรซรบร˜ รช รป รฉ ฤƒฤ€รช ฤƒฤ‘ยพรฑฤ‰ รฉฤŽฤ†รจรพรฐฤƒยกรรป รฉ ฤƒรฉฤ‰ฤ‘รทรชฤฤ… รฐ รฌ ฤ‡ฤรซรบร˜ รช รป รฉ ฤƒฤ€รช ฤƒรฐรŠ รรจรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ ฤ„ฤ€รฌฤƒรจฤ‚รท รฑ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ…ยžรญฤ‘รซรทฤรงร’รฌร›รฉรŠรงฤ…ยžรญร รปยฝรจฤ‰รœ รฐ รฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤฤ„ยœรžรท รฉ ยœรญ 

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รฉ รฉรพฤ… รช รฆร›รฉรปฤ†รฌฤ…ฤ„รชรปยœรญฤ„ฤ€รฌฤƒรจฤ‚รท รฑ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤ…ยžรญฤ‘รซรทฤƒรงร‹รฌฤ‰รฐรŠรงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ  รปรจร‘ฤ… รฉ รฐร•ยœรญฤ„ฤ€รฌร•ร– รฌ รป รฉ ฤรฉ รนรท รฑ ฤ… รฉ รฐรŠรงฤรฐ รฝรจฤ‰รป รช รงฤ…ฤ€รฌ ฤƒยžรญรป รทรงรปฤรฆฤรจร–รป รฉ รท ฤ‘ร€รซ รฝรพ รฑ รป รฉ รพรฉฤ…ฤ รซ ฤƒยœรญ รฉรพรงฤƒรจฤ…ฤรฉฤ…ฤŽรฆฤ‘รจฤ…ฤรฆฤรจร–รป รฉ ฤƒยœรญรฆฤ…รฑฤ‰รฟ รฉ รงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ  รทรงรปฤˆรฉรšร‚รฉ ร”รป รฉ รธฤ„รฌฤ‰ฤ†ย’ฤ€ยฤ€ฤƒยœรญฤ‘รซรธร†รฑฤ‰ยฆรžรทฤ€รฌรปฤ‘รซฤˆร†รฑรพรป รฉ รน รฉ รฉรพรงฤƒรจฤ…ฤรฉฤ…ฤŽรฆฤ‘รจฤ…ฤ‘รซฤˆร†รฑรพรป รฉ ฤƒยœรญรรจฤ…ฤ‰ รฑ รฟ รฉ รงฤ‡รฐร–ฤˆ

 

รฟรงรญรจรš

รญร€ยขรญcฤ‘รฆฤรชรšcรปรจ ร—รฌร‹ฤŽร€ย‘ฤ€cchh


ĊĆÇíÚòÐāï ÿïĄ¨ėìďíþšÖāï ÿïĄ ĊĆò čýð ä ö

ĊĆò čìÜÇ

ĊĆÇîċä ö

 ėìďíþšó ĊĆòċŽĆĕúàĎö ò ĉĊĆò ÿā÷ ìč ėìďíþšÖāï ÿïĄöĉĀïď“ĂĄïĎñàāï ÿïĄėƝóýÅðċ ĊŽ ØĔï āŽ Ćāî óîÒĔö Üò āï ėĆðÐĕœóý÷ ï Ú ĊĆÇíÚòÐėìďíþšÖāï ÿïĄöÐĂĆî ĉýð íýĆò þāð ĊĆò čĆòÜāï ėïďöþÖċò ýÃöĔÜò āï ĆðċĆòÐóïþÒö ĊĆÇîċäö ĊĆò čìÜÇĊĆò čýð äö Čñċœó ė’ Ćïă“ĂāÃìďžôāîץò ĊĆò þîčď÷ ėìĉìڞóýñ āÃìäïÐþíėî ÚÎî Ú ĊĆòץò ĕĆòēĔö ĆÅíÚò ÐÍö ĉāœôď÷ äï ėìďùþšóÿïĄ“Ă

©1v¦“/vH{“

ĀĉĔÆñàėìċžóĕñđĎð ĊĆòþîčď÷

āîץò

āÃìďžô

ė’ Ćïă

ĉƝóöþāï ö ĉíĉĆòĄėö āò œóĊĆò čìóýÇîāėìĕðàāï ĊðāĊĆÇíÚòÐ ĕìĈö ÐČðÐýíāœóČìóýÇČðÐìċö ÚĕìĈöÐāî ÛÜò āï ċð ¨ĊĆÇíÚò Ð

chi

žv…zG“ { ©{ IL~


÷ë ćÑ ë û é ÈæđðÊĄĀì ćĀìÖû é đéĉðøíđë÷çď“Òč é ÷ ì ø çÿžÐ éϓüçĉðøč Ąë Ăè՜í÷ë ćÑ ë éăđÀœđæÔçøžđìÔù

“z˜ ~†ˆ

 ĊĆÇíÚòÐĊðāāîċíąĆò ĉĄö āñ ÎĆðý íāðĀšôÎìėö ĉĊîĀýî ĀÅìĆ ĉƝóöþāï ö ĉāî ĉĆòĄėö āò œó āÃö ÚòМóāî čýð äö āñýìĕ“Ă

ĉƝóöþāï ö ĉĉĆòĄėö āò œó ĕð ÚòМó ĊĆò þîčď÷ ĉìڞóýñ āñċìÒíāœÖċï öÐìýĐíĎāð čĔö òÐĊÞóĔî ĕð ÚòМóČìÜÇ

Āíċö ĉäï āï Ćòàĉïď ĊĆÇíÚò ÐíĆöā’Ćāñ Ûýð ĕðċìý“Ă

chj ch


chk


 ȒĀ éĎûë ýûèą Č’Ā éÜéûăéĉđéĉúé èăĄĀìčæďĄœÞ÷ é ûèą

“zPF~ <{ žwD~>

©v›| ˆ…w›‰ {…

 Ē’ Ć ïâïÐó Ćāîċ þîāöčœóāŽ ØĄï 

ó ĆĒ’ Ćâï ïÐ ĊĆòĄĆò×ïþý÷ ĊĆò čìĉðċí ĊĆòþîčď÷ Ă ĊŽ Ɠà āŽ ØĄò žôėï ĈÅö Ð ĊĆÇîēĔö ĊĆòĀîÿöÐ āîĀĆò ĉöÑāðÐÈïā Ċï ÿ“Ă ĊĆòĔĎö Èïđý÷ ĊƝóċö žóċò í ĊĆò čìþíþö ăí ĊƝóíä Ć“Ă ĊĆò ĉÒî ö čĎï “Ă ĊĆòďîþìĈ“Ă ĊĆòďĆò Õċï í ĊïĄ“Ă

œ˜~4v¦

cib


 ďĀÐéÊĄĀÁè Ôðýą ó ȒĀ éĎăœíĄĀì ćą è ĀìĈçăĀê÷ ȒĀ éÜéÊđæîñĉéăĄĀìøû ñ æ÷ĄœÞ÷ é ûèą 

“zPF~ <{ žwD~>

é ĄœÞ÷ é œíĄĀÁèøÌð ăœíďĀÐéÊĄĀìÕÖ ì û é đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû ȒĀ éÜéÊĄĀìøû ñ æ÷ ĀìċðăďĀÐéÊĄĀìĉĀìċæÖéûȒĀ éÜéûĀê ćą è ĀìĈđë÷çć“Òą é đæčçøðÜû é 

ĄĀìĎĀìčÖ ð œíĄĀÁèøÌð ȒĀ éÜéÊçćèă

ȒĀ éÜéÊĄĀìúèùðÊ

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

“z˜ ~†ˆ

ȒĀ éÜéÊđæďêÚ

ĄĀÁĀì Ôą é ĄœÞ÷ é œíȒĀ éĎăœíĄĀì ćą è ĀìĈúæĉçøžđìÔ 

íčÈï Úāò œóĒ’ ĆĔï ĉœóĊĆò čċî ĆòĎ ĊïĄĕƒĂý÷ āî ÿñ ăċñ āî ĈÅöÐïĉ“ĂĊŽ ØïĉĊĆò ĈöĉìāíčöĄïčý÷ āîĀĆò ĉöÿíĊĆòþîčď÷ ČìĉðċïĄĆò×ïþý÷ Ē’ ĆĔï Ćð ĉöĈýï ċï ĊĆò ĉöĈìý“Ă

cic

œwF~


 ฤŒย’ฤ€ รฉฤŽฤƒยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤ‹รฐฤˆรท รฌ รฆรทฤŒย’ฤ€ รฉฤŽฤƒยœรญฤรงร’รฌฤฤŠรฉรŒฤƒรฉฤ‰รงฤย“ร’ฤ รฉ ฤŠรฉรŒฤƒรฉฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ ย“รผรฟรซ ฤ‡ร‚รซรฟรฐฤ‡ฤ€รฌรทรป รจ ฤ… รช รงฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรžรฌฤ‰ฤ… รช ฤ„ยœรžรฐฤ‡รฉฤ‚รป รช ยœรญฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤŠรฉรบรฐฤƒรฆรทฤรงร’รฌร›รฉฤƒฤ‘ร€ยœฤ‘รฆร”รงฤ‡ยžรž รฉ  ฤ‰รจรŒร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฉ ร—ฤ‹ รฌ รฐรŠฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤŠรฉรŒฤ‘รซรทย“รผฤรงร’รฌร›รป รฉ ฤ‘รซรทรงรนฤ€รฌร›รป รปยšรžรฌร”รฉรŠ 

ย“zยย– z 4{ย“

รฌ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรปฤ‘รฉ ฤ‡รงฤ…ยžฤ‘รฌรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รˆรฆรนฤ†รทยŽรผรฟรฐ ฤ‡ฤˆ รซ รฐ ฤ‡ฤ€ย’รผฤยŽร’ร› รฉ รป รฉ ฤยร’ร› รฌ ยœรญ 

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤฤ„ยœรžรท รฉ ฤŒย’ฤ€ รฉฤŽฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌ ฤ‡ฤ… รจ ฤ€รฌฤˆรงฤƒฤ€รชรท รญรชร–ยฆรžยžรญฤ… รฌ ฤยŽร’ร› รฉ รป รฉ ฤ„ฤ€รฌฤ‰รจรธฤ รฐ รงฤƒฤ€รชรทรฐรŠ ฤ‘รทรดรรป รฉ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรป รฉ ฤ„รซ ฤ‚รจรŠฤ‘ร€ร€รฆฤ‰รฐฤ…ฤ‘รฆรญรจ รนร‚รงฤƒฤ€รชรท ฤƒรงร’รฌรฟรฐฤƒรฉฤ‰รดฤˆรฐฤ‡รฌฤƒฤ†รฆฤยฝฤ‘รงฤ‹ยฤ€ฤ‰ รฑ รธรซฤฤ‰ รซ รปรจรพฤ… รฐ ยรฎ  ฤ‰รฉรธร‘ รซ รฉรŠฤƒยร’รฟ รฉ รฐฤƒ 

cid


ฤŒย’ฤ€ รฉฤŽรปรซ รฝ รจ รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป ฤŒย’ฤ€ รฉฤŽฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป รฉ

ฤ„ยœรžฤŽ รฐ รฉรŠรบรฐ รป รฌ ยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤฤŒย’ฤ€ รฉฤŽฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌ ฤ‡ฤ… รจ ฤ€รฌฤˆรงฤƒฤ€รชรท  ฤ„ยœรžรฐฤƒรฉรŠฤŽ รฌ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรปฤƒรฉฤ‰ฤ„ยœรžรฐฤƒรท รฉ ยžรยœรญฤ‘รฆฤƒรชรทยžรญรงฤƒฤ€รชรทฤƒรฉฤ‰  รปรจรธรงรญยžรž 

cie

wยฆย˜~< ย“ {

ย“zPF~ <{ ยžwD~>


cif


cig


 ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠรปรซรบยšร™รป รฉ ฤƒยœรญรปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤรปรจฤ… รปรซรบยšร™รฉรŠรญยฤ€ฤŒย’ฤ€ รฉฤŽฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌ ฤ‡ฤ… รจ ฤ€รฌฤˆรงฤƒฤ€รชรท รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠรปรซรบยšร™รป รฉ ฤ… รช ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠรปรซรบยšร™รป รฉ รปรซ ฤ‡รฆรญรปรซร–รฉรŠ

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

รจ รบรงร–รฉฤ‰รฐรŠฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤŠรฉรŒฤ… รฌ ฤ„ฤ€ย’ร’รฌฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤ„ฤ€รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤฤ€รฌฤˆรป รฉ  ฤ„ฤ€รฌรทฤ รจ ฤ… รฐ รฌ ร—รป รฉ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€รรจรธรŒรฐ รบยฤ€รฐฤƒฤ€รฌ ฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป ฤ„ฤ€รฌรธฤ€รฌร›ยฤ€ รปรจ ฤ‡ยšรรป รฉ ฤƒรจ ร”รปรซรบยšร™รฉรŠ 

 

 ฤ„ฤ€รฌ ฤƒรงร‹รฌฤ‰รฐรŠฤ„ยœรžรฐฤ‡ร– รฉ ร˜ รฌ ยœรญรปรจฤ…ฤƒรฉฤ‰ฤ„ฤ€รฌฤ‰รบรฐ รฆฤ€ฤ„ยœรžรท รฉ รปรจฤ…  รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžรฉรŠฤ„ฤ€ย’ร’รฌฤ‡รฆฤ‰รฐรธฤ รฌ รฐ รป รฉ ย“รผฤรงร’รฌรทรจรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ ฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ รฌฤƒรปยœรญ รจฤŽรฉฤ‰รงรŒรฉฤ…รงฤฤ€รฌรŠฤˆ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠฤ‘รฆฤ€รฐรพรฌฤƒฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ ฤ€รช ฤƒฤ‰ รฑ รฉรธรฐฤƒรง รฉ ฤ€ยรญรœรฉรปฤ„รฌฤ‰รบรชรบรฆฤ…ยžฤ‘รป รฌ รฐ ฤƒฤ„ฤ€รฌ ฤƒรฆฤ‚ย“ฤ€ฤ„รชรปรบรฉฤฤ€รช ร”รงฤ‰ฤ€รฌร›รป

wยฆย˜~< ย“ {

ย“zPF~ <{ ยžwD~>

รฌ รงรธยžฤ‘รฌร” ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉฤƒฤ‘รฆฤรงรญรฐรœรป รฉ ฤ„ฤ€รฌ ร•ฤ…

ย“zยย˜ ~ย†ยˆยรฌ รงฤรฐรŠรพ รฉ ฤ„ยœรžรฐรธยฆฤ‘รฐร”ยœรญฤ„ฤ€รฌ ร•ร– รฌ รป รฉ ฤ… รช รฟรจรšยžรญฤ…  ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรปฤƒรฉฤ‰ฤรจฤ รจฤŽฤรงรšรฌฤˆรปยšรžรฌร”รฉรŠฤ„รซ ฤ‚ฤ€ยฟรฐรธรพ รฉ รฐฤƒรงฤรฐรšฤˆ รฉ 

cih


 Ē’ Ćâï Ðï ĕƒ Ăý÷ āî ÿñ ăċñ āîċ ȒĀ éÜéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ăéĉđæăê÷žíçăñ÷¦í ȒĀ éÜéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ðăĄĀÁçíðܜíĄĀÁçÒìčĎ¾çċĀìÜû é ĄœÞÂéþðʜíďçÒìčăè ĂðăđÀœđæÔçćžÞ 

cii

©v›| ˆ…w›‰ {…

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {


 ฤ„รฆร’รฉรปฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝรซฤ…รปรจฤ… ฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ ฤ‘รซรทรฆรŠรงฤŽรฐรบรฌรธรงรฉฤ‰รงรธยšรรฉรŠฤ„รฆฤ€รงฤรฑรพรฉรŠ รฌ ฤ‰ รฉ รงรธยšรรฉรŠฤ„รฆฤ€รฆฤ‘รฆรทรฐรŠฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ ฤ‘รซรทรงฤŽรฐรบรฌรธรงรงฤรฐ รฝรพ ฤ†รช ร”ฤ… รฌ ฤรฉรพรท รฉ รฐร•ยœรญ รจ รนรซ รฝรซฤ…ฤ‘รซรทฤ‘รฆฤรฑรทยšฤ‘ร– รฐ รป รฉ ฤ‘รฆฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รฆฤŽรชรŠรบรฐ ร– รฉ รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤฤ€รฌฤˆรป รบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช ฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รฉ ฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ รฉรพรงฤƒรฐรŠรงฤŽฤ€รฌรŠรบรฐ รป

ฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝรซฤ…รฉรพรงฤƒ

ยฉย˜~Lยฅยˆ P {

wยฆย˜~< ย“ {

lยฉvยzยฅvP

ฤ„รฆฤ€

ฤ„รฆฤ€

 ฤ„รซรปรจรŠยœรญฤ„ฤ€รฌฤ…ยŽร’รฉรŠฤฤ€ย’รผรท รฑ รป รจ รนรซ รฝฤ… รซ ฤ‘ฤ€รฌ รฝรพ รฑ ยฆรžฤƒรฉฤ‰ฤ‰รจรบฤ€รชฤ…รงฤ‹รฐฤˆรท รฌ ฤ‘ฤ€รฌรšฤ รฐ ยฆรžฤ„ยœรžฤ‰ รฐ ร› รฉ รฌรŠ รปรจ ฤƒรฐรธร‘ รฉ รฉรŠฤ‘ฤ€รฌ รฝรพ รฑ ยฆรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงรธยžฤ‘รฌร” ฤ‰รงรธยšรญ

ฤ„รฆฤ€

ฤ‰รงรธยšรญ

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ฤ„รฆฤ€

cij


ûŽĀû è Āì ՜íđæÒìÚč ð ¦ÞéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë çćðÖĈ é ›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

m”{ &‰¡ž |

Ċíóî Ñ

āñýîč

ĕĆòāîÐ

ûŽĀû è đĀì ýñþ¦ÞéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąçćðÖĈ é

Ċíóî Ñ

āñýîč

ĕĆòāîÐ

ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ðăçćè՜íđæÒìÚč ð ¦ÞéÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë đë÷çüžíû é đĀì ýþ ñ ¦ÞéÊ é đæćæíđæąæÌđĀì ýþ ñ ¦Þû é “üđĀìÚč ð ¦Þû é çćðÖĈ

 đĀì ýþ ñ ¦Þû é æ÷çćè ՜íđæÒìÚč ð ¦Þû é ď›đæĀώÒúó ą ð ĉèúĀêąûë ýĀê÷ çĎðÖéć  çćðăéÊĎ ì ďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëąăéĉçćðă÷ é šÐœíđæăê÷žíçăĀê÷ăéĉ đæøçížÞ 

Āúýċö Ąï ĉĊï ÑĊĆòċďî öđòĉĀúýċö ĊïĄĒ’ Ćâï ïШĊúĄĎñċúď ĀðþîÚĊúĄĎñċúďó ĆĀúýċö Ąï ĉ“ĂĊïĄœóöÚ

cik

“z˜ ~†ˆ

“zPF~ <{ žwD~>

žv…zG“ { ©{ IL~


đæćæÐéûûè ćšÐû é đæćæĉðÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ý빥çÔìĈ ê éÊçćð ćæʞđû ì vçĄĀìúçÖéĉðÊďëċØ ûè ćæĂð ×û é ûèøçížÞû é đë÷ûè ćæĉăè ÔúĀðăçøžđìÔ Ąçíè Ëď éĎĄéþ øĀìۏĀ÷ãøĀìۏĀďĀ’ü÷ ñ ùë ýą ë 

“z˜ ~†ˆ

þĆòþýî Ē’ ĆĔï ĐĕúĄ ĂîėĎö

m”{ &‰¡ž |

ûè ćæĂð ×û é ûèøçížÞû é đë÷çćðÖĈ é đæćæĉèÊøĀìۏĀďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë ȒĀ éĎøĀìø÷ è ĊÀôþüšđĈ ð đæćæĉèÊøĀìۏĀ÷ãďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýëą ȒĀ éĎøĀìø÷ è ĊÀôþüšđĈ ð 

cjb


Ē’ Ćâï Ðï ďïĔÈïâāï ĉ éĎ éĎðÊđĀìÚč ð ¦Þ āî Ćñĉďî ĊĆòĈÈìҜóďïĔÈïĔ

ĔñċúďîÐďïĔÈïĔ

é ĎëąôĉèÊĉ éĎ éĎçüžíû èûĀëăĉ è ĄĀì ĂÂæÌçćðþéć÷ ñ œíĉ éĎ éÜéă ûèÊÿ ó Âæ÷ûšíêø“Āĉ éĎ éÜéûĄì÷çĎðúìÊ ĉ éĎ éÜéûđë÷ď¿æċð ăçØé ć

©˜~L¥ˆ P {

é ûè ćæĂð ×û é ûèøçížÞû é đë÷çćðÖĈ l©vz¥vP

û è Āëăĉ è ĄĀì ĂÂæ̜íĉ éĎ éĎ

āšóðþ“āî ĆďïĔÈïĔ Ðą ù ÈďïĔÈïĔ

ĕÅìđöĉāœóĔî ĕÅìđö ĉĉïĔ

ĎëąôĉèÊĉ éĎ éĎ

āšóðþ“āî ĆďïĔÈïĔ Ðą ù ÈďïĔÈïĔ

ĕÅìđöĉāœóĔî ĕÅìđö ĉĉïĔ

ȒĀ éÜéÊĉ éĎ éÜéûçćðÖĈ é ûè Ô¾ûší èĎ ÷ĀìûĀì Ô ûèÊÿ ó Âûšíêø“Ā

cjc

m”{ &‰¡ž |


ฤ‘รซฤƒรŒรซ รฐ รนฤ… รฉ ฤ‘ฤ€รฌ ฤ‚รงฤ‚รฐ รฝฤ‘ยพรฐ รฝฤ‰ รซ รฐรŠฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ

ฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรปฤ€ยฟรฐ ร‹ร‚รฉ ร‹ฤ‘รซรทรงฤย“ร’ฤ รฉ

wยงยˆ Dยฅ{ ย”wยกยˆยยฅ~

ฤ„ยšฤ‘รฆรทรงฤ‰รฐรธฤ รฌ

ฤ‘รฆฤ‡รฆรรฉรปรปรจ ฤ‡ยšรรป รฉ ฤ‘รฆฤ‡รฆฤ‰รฐรŠฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรปฤ„รงร”รฌฤˆ

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รพฤ†รฒรพรฝรฎ ฤ’ย’ ฤ†ฤ”รฏ ฤฤ•รบฤ„ ฤ‚รฎฤ—ฤŽรถ

รปรจ ฤ‡รฆฤ‰ฤƒรจ ฤ‚รฐรŠรงรธยžฤ‘รฌร” รปรจรŠรฟ รณ ร‚รปยšรญรชรธย“ฤ€ฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรป รปรจ ร”ยพรปยšรญ รจฤŽฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรป  ฤ‰ รฉฤŽร‚ รฉรœรฉรปรธรฉร›ฤ… รฉ ฤƒรฉฤ‰รฉฤ‰ฤ€รฌรšยžรญฤ… รฉ รปรจฤ…รงรธยžฤ‘รฌร” 

cjd


ฤ’ย’ ฤ†รขรฏ รรฏ ยจฤรฎฤ‰ย“ฤ†รฏฤ‰ย“ฤ‚ฤŠรฌฤ†ยจฤรฎฤ‹ฤ‹รฎ ย“ ฤ† ฤ’ย’ ฤ†รขรฏ ฤรฏ ฤ—รฏ ร›ฤ„รฒ ฤ—รถ รฒ รรฝรญฤฤรฎ ฤยšร–รฏรฤ•รฐฤ—รฌฤ†รถรรŽรŒรฎรฝฤรฎ ฤŠรฌร˜รฏฤ ฤ•รฐฤ—รฌฤ†ฤ•รฎฤ“ฤ”รฎ ฤยœรดฤรท รฏ ฤฤŠรฌร˜รฏฤฤ’ย’ ฤ†รขรฏ ฤรฏ รŽยœรณฤ‹รฑ รถ ร

รปรจฤ…ฤ… รจ ย“ฤ€ ฤ‘รฆฤ‰ยšรญ

รปรจ ฤƒย“ฤ€รฉฤƒ ฤ‘รฆฤ‰ยšรญcje

ยœย˜~ย4vยฆฤ„รฆฤ€ ฤ‘รฆฤ‰ยšรญ

รงรธยžฤ‘รฌฤ‚ย“รผรงฤรฐฤ‹ฤˆ รฌ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรปฤ‘รฉ ร•รพ รฌ ยžฤ‘รฌรŠฤ„รฆร’รฉรŠรญยฤ€ฤ‘รฆฤ‰ยšรญรปรจร–รฉร”  รปรจ ฤ‡ยšรรฉรŠฤย›ฤ‘รฆฤ€รฐรŠรˆร†รจรทรป รจ ฤ„รฆร’รฉรŠ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรปฤ‘รฉร•รพ รฌ ยžฤ‘รฌรŠรปรจ ฤƒย“ฤ€รฉร•รฉรŠรญยฤ€ฤ‘รฆฤ‰ยšรญรปรจร–รฉร”  รปรจ ฤ‡ยšรรฉรŠฤย›ฤ‘รฆฤ€รฐรŠรˆร†รจรทรป รจ ฤ„รฆร’รฉรŠ รปรจฤ‰ยšรญรฐรŠฤ„รฆร’รฉรปรปรจ ฤƒฤ€รฌรพยžฤ‘รป รฌ รปรจ ฤ‚ย›รญรพ รฑ รป รฉ รงรธยžฤ‘รฌฤ‚ย“รผรงฤŽรฐรบรฌรŠ รฉ รปรจ ฤ‡รฆฤ‚รฐ ร—รป รฉ รปรจรธรงรญยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‡รฐร–ฤˆ รปรจ ฤƒย“ฤ€รฉร•รป รฉ ฤ… รช ฤย›ฤ‘รฆฤ€ฤรจฤ รจฤŽฤย›ฤ‘รฆฤ€รˆร†รจรทฤ„รฆร’รฉรปฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠ 

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


รปรจ ฤ‡ยšรรป รฉ ฤ‘รฆฤ‡รฆฤ‰รฐรŠรปรจ ฤƒย“ฤ€รฉฤƒย“รผฤ„รฆฤ€ฤ„รงร”รฌฤˆ ฤ‘รฆฤ‰ยšรญ ฤ„รฆร’รฉรŠ

gj 

ฤ’ย’ ฤ†ฤ”รฏ

ฤ‚รฎฤ—ฤŽรถ

ฤ‘รฆฤ‰ยšรญ ฤ„รฆร’รฉรŠรพฤ†รฒรพรฝรฎ

ฤ‘รฆฤ‰ยšรญ ฤ„รฆร’รฉรŠย“zยย˜ ~ย†ยˆย

ฤ‘รฆฤ‰ยšรญ ฤ„รฆร’รฉรŠ

ฤร†รบฤ„ฤ‚รฎฤ—ฤŽรถ

ฤ„รฆร’รฉรŠรญยร’ยœรญฤ‘รฆฤ‰ยšรรป รฉ ฤรฉรšฤˆ รฐ ฤ… รฌ ฤ‘รซรทรปรจ ฤ‡รฆฤ‰ฤƒรจ ฤ‚รฐรŠรงรธยžฤ‘รฌร” รฌ ฤ„รฆร’รฉรŠฤ‘รฆฤ‰ยšรรป รฉ ฤรฉรšฤˆ รฐ ฤ… รฌ รฐฤƒรปย‘รผยšรรป รฉ ฤรจรšฤˆ รฐ ฤ… รฌ รฐรŠฤ„ฤ€ย’รง รฉฤŽฤ„รจ ร•ร˜ รณ รฉรŠรงฤ‰รฐรธฤ ฤ†รฆฤรฑรพรท รฉ รป รจ รผ รฉรœรฉรปรบยฤ€รฐฤƒรปรจ ร•รพ รณ รฐ ร”รปรจรŒฤŽ รณ รฐ ฤ‡รงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ รฌ ฤ‘รฆร•รณรพรฐร”รป รฉ ฤ‘รฆรŒรณฤŽรฐร—รป รฉ ฤ†ฤ€รชรŠรผ รฉฤŽรงรพยžฤ‘ฤ… ฤŠร€รดรพรฉฤƒรผยšฤ‘ร˜ รฐ รป รฉ ฤ… รช รธฤ€รฌรธรท รจ รจ ฤƒฤŠร€รดรพรป รฉ ฤ… รช ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉ ฤƒรธฤ€รฌรธรท รจ รป รจ ฤ… รช รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉ ฤƒฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรปฤ… รช รปรจ ฤ‡ยšรญฤ€รฌฤรพ รฑ รˆยœรญฤ… รซ รฐรŠรˆยฟรจรทยž ฤ‘ รฌฤ…ฤ„รฆร’รฉรป 

รป รฉ ฤ‘รฉร•รพ รฌ ยžรžรบรฉฤ‰

รป รฉ ฤ‘รฉ ร•รพ รฌ ยžรžฤ… รฌ

รปรจ ฤ‡ยšรญฤ€รฌฤรพ รฑ รˆยœรญฤ… รซ รฐรŠฤรชร›ฤŽรฉ ยžฤ‘ฤ…รฌ ฤ„รฆร’รฉรป 

รป รฉ ฤ‘รฉร•รพ รฌ ยžรžรบรฉฤ‰

รป รฉ ฤ‘รฉ ร•รพ รฌ ยžรžฤ… รฌ

cjf


Ē’ Ćâï Ðï āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö ûè ć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì ȒĀ éÜéÊĄĀìþą è Û ð éăûÀæĎûèą ð û é éĉçÌéąçďĀìÊĈ

“zPF~ <{ žwD~>

øĀìø÷ è èÊþéąč ë ăè Ôăœíûè ć籞Þû é ĆĀêÊü éĎçþžđą ì ȒĀ éÜéÊæ՜íûè ć籞Þéă íêøŽĀĀÁðÚăè Ôăœíûè ć籞ÞéÊĄĀì÷æďœíĎëăþ ê é㥛Ðû é ą ê ü éĎçþžđą ì

”&w–ˆ© ~

“z˜ ~†ˆ

øĀìø÷ è èÊ

ĆíēîċČîĉĆòĀöÑ

āîĉìĀö ÑėĆòċöĉĄñ

āÃíą÷ďėĆòēÈïĄ

ȒĀ éÜéÊ

íêøŽĀĀÁðÚ

cjg

ăæĉðøìË

ûë ăĉ è


Ē’ Ćâï ïÐĊƝóðþ“Øāï ĊĆòĄċî öáāï ČĆðÐ ĊĆòĄÈìàĊĆòĄċî öēāîÜïÚĊĆòēĆòēċö Ċƒ ØòčîēìĔĊĆòĄċî öēĊðāėĆò čîēĆðĔ“ĂČîĀìàòĔ Ċƒ ØòčîēìĔýéĊĆòĄċî öēĊðāāîäċò ý÷ ĂČĆòēíÐóñ ĉúď

āîđíą÷ďėĆò čēî ĆðĔ

œ˜~4v¦

ĆíēîċČîĀìàòĔ

ČĆòēíÐĉœóĄÄñà

ĒÃúđċö ČĆòēíÐ

ėĆòēĆðĔāîäċò ý÷

Ćíēîċóñĉúď

ĕñĔúÐïÐĊĆòĄäî öđòčĊĆòĄÃöàāï ¨Ćíēîċóñ ĉúďöÐ Ċ’ ĆÄüāîáïÐĊĆǞóìč“ĂĊĆòėċð Ċðā ĐíēČĆðýÎïýĊĆò čĔî ö þýï ó ĆĊĆòĄÃöàïĉ ¨ČĆòēíþöÐ āŽ ؝óċö ó Îð ĈìĎĉœóāÃíēö ÐĊĆÇîÒĎù ċö ĊĆòĄÃöàāï ¨āîäċò ý÷ ïÐcjh


ĄĀìþą è Û ð û é ăœíđæć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì ĊšÞ¡íą ð ĉéøč ë íĀĄĀìþą è č ð Āê ćžíìă  Ąèąžíđë÷籞íÁ ì ĊšÞ¡íÖ ð û é ĉéøÛ ë û é đë÷çĉðøč

“z˜ ~†ˆ

 ăôùĈ è þ¾ëÚíĀĀìąðă籞íÁ  Ą’Āą é šÐû é đëăêÞÞăœíĉéøč ë ðÊ÷çûĀìąăœíþ¾ëÚû é 

 ĆèúæÚìĎđĀì ćč è Ā êĎĄ›íăè ĂðÊđÀœÞ¦ÞĈ ð ą ì ûè Õą ì æýĀê÷çćðÖĈ é úçÖéĉðÊĄĀìþą è Û ð û é ăœíđæć籞Þû é đë÷çďð ÏìË ĄĀì÷žđÖ é û é þéąÛ ë û é ăœíûè ć籞Þû é đë÷éĉçÊÁăè ĂðÊçĎĀìÊúð û é þéąÛ ë û é Ą›íđë÷çøžđìÔ 

cji

ĊƝóðþ“ĆĊĆòĄċî öáāï þÌĒ’ Ćâï ïÐāñĀšßïÐ ĊĆòĄÈìàĊĆò×ďï ċö ĊĆòĄċî öēĔÄ ėĆòēĆðĔāîäċò ý÷ ĂĆíēîċČîĀìàòĔìċö Ú

w§ˆ •~=

œwF~


รพฤ†รฒรพรฝรฎ รพรฎ รญฤ’ย’ ฤ†รขรฏ รรฏ ฤรฑฤ€ยšรŸรรฏ ฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ ฤ“รถ รธฤ€รฌรธรท รจ รจฤƒรปรจรทยŽรผยžรญรป รฉ รฐรŠฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠรพรฉฤ…ฤ รซ ฤƒรจ ฤ‚รฐรŠฤ„ฤ€รฌรทรฆฤรปรจฤ…รงรทรฐฤฤ… รฌ รปรจ ฤ‡รฆฤ‰ฤƒรจ ฤ‚รฐรŠรปรจฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ รปรจรธรงรญยžรžรป รฉ ฤ‘รซรทรงรธยžฤ‘รฌร” รปรซร•รท รช รป รจ ฤ„ฤ€รฌ ร•ร– รฌ รฉรŠรงฤรฐ รฝฤ‰ รจ รป รช 

รญรซรธย—ฤ€ ฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ รป รฉ ฤŠรฆฤˆcฤ‘รฆฤรชรšcรปรจรพฤ€รรฐรšcรธรงฤƒรฐรธรฌฤƒ 

ฤ’ย’ ฤ† รฏรขรฏรฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ ฤ“รถ

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รพฤ†รฒรพรฝรฎ รฎรฤŠฤ†รฒฤ„ฤ‹รฎ ฤ“รถ

ฤ—ย’ ฤ†รฏฤƒฤ’รฐฤ

ฤŒรฌร›รฏรฝฤ’รฐฤ

ฤรฎ ฤรฝรฐ รค รถ ฤ’รฐฤ

ฤŒรฎฤ‰ฤ†รฒฤ€รถร‘

ฤ—ฤ†รฒฤ‹รถฤ‰ฤ„รฑ

cjj


รธฤ€รฌรธรท รจ รจรŠฤŽยพฤ„ฤ€รฌรพร‚รฆรšยœรญฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ ฤŽร†ยŽฤ€ฤ‰รฉรธฤ รซ รฐรŠรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ รจ ฤ‰รฉรธฤ รซ รฐรŠรงฤ‹ฤ€รฌรœรป รฉ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠฤŽยพฤ„ฤ€รฌรพร‚รฆรšยœรญฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ ฤ„รดรบรท รปรจฤรงรธรฐฤŽฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒฤ„ย›รญรงฤ‡ยžรž

รปรจฤรงรธรฐรœรป รฉ ฤ„ย›รญ 

cjk
āî čšÖāï ėìčìďďïÐÈïýÐö āñĀšßÐï ĊĆòĄċî ēö æąžíđë÷þéąč ë ăè Ăðăđéþ¦Þą ì çøžđìÔ

ĄĀì ÕÖ ì û é ďé ù÷ ñ ą é ðÊçďð ýĉ è û ê é đéĉ éĎðÚĀêþą ð č ì “üăèčèÊĀêþą ð č ì ăçËìĉðÊçćðÖĈ

“z˜ ~†ˆ

þĆòþýî Ē’ ĆĔï ĐĕúĄ ĂîėĎö

cđĀì ćèÕéÔcĄôÔÂé ÔcđĀì ćŽüžđĈ ì cøèčþ è ĄĀì ÕÖ ì û é ďè ù÷ ñ ą é cĆèăĀìúðËcđĀìčÂéþcĆæĀðøĈ é cøè ăþ ð Ĉ é cĈçďĀì÷cđëċ ëܾ ì ÷ ñ cíë ăôĉcđĀì ćč è Ā êĎcĆèúæÚìĎ ĊæþéûđëăÛ ë éøþ ñ cûšÞą ĄĀìĎ½ðÚéÊđÀëøæþéÊæđæ÷çîðÚþ é Ąë Ăèăďè Ôą ó æćĀê÷þéąÛ ë û é Ąì÷û½èĉû ë ûëúšÙéÊĄĀìþą è č ð ăéĉđæúðÖéăÖ ð û é đæúĀìþ“ÒéÊçćÂé Ôû ì œíûè ćšÐû é đæćæĉăéĉ

ckb


ฤรฎ ฤยšร–ฤรฏ ฤ—รฌฤรฌฤฤรฏรรˆรฏรฝรรถ ฤรฑฤ€ยšรŸรรฏ ฤŠฤ†รฒฤ“ฤรฐ ฤรงร’รฌร›รฉรŠรงฤ‡รฐ ฤ‡รฆรŠยžฤ‘รป รฌ รปรจฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ รปรจ ฤ‡รฆฤ‰รจรŠฤŒรชฤ‰ฤƒรจ ร”รบยฤ€รฐฤƒรงรธยžฤ‘รฌร” ฤ‘รฆฤรชรšฤ„ฤ€รฌรพยฝรฐรšฤ„ฤ€รฌฤƒฤ‰ รจ ฤ‘รซ ฤ‚รซร•ยฆรญ

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รพฤ†รฒรพรฝรฎ ฤ’ย’ ฤ†ฤ”รฏ ฤร†รบฤ„ ฤ‚รฎฤ—ฤŽรถ

รปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ฤ€รฌฤฤ‰ รช รป รจ ฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒฤŠยšรžยกรญฤ… รฐ รปรจฤ… รปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ฤ€รฌฤฤ‰ รช รจรŠรปรซ ฤ‡รฆรญรปรจฤ… ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ckc


āî čšÖāï ĉî ÚāñĀšßïÐĊƒ ØĄï Ćð ĉď÷ ïþíĊĆòĄċî ēö ĊíÚòĎĔïĄžôċò ĄĀ’Òþ é Āêăĉ ñ éøçĄĀìþą è č ð ĄĀì ùĀìÛÖ é û é đæþçăĄë ĂĀê ćċ ð ìă ûè ćšÐû é ăè Ôăéþé×û é úĀðăçûëúšÙéÊĄĀì÷č è ą ð ì ×û é đæþçÕéûđë÷çąĀì ăžíû é ĄæĎèÖéÊçĎĀìÊúð û é “üúçÖéĉðÊđæć籞Þû é đë÷çďð ýìË ĄĀì÷žđÖ é û é

“z˜ ~†ˆ

ûè ćšÐû é ăè Ôăéþé×û é úĀðăçûëúšÙéÊĄĀì÷č è ą ð ì לíĄĀìþą è č ð 

ûè ćšÐû é ăè Ôăéþé×û é úĀðăçûëúšÙéÊĄĀì÷č è ą ð ì לíĄĀ’Òþ é Āê ăĉ ñ éÊ

āî čšÖāï ĉî ÚāñĀšßïÐĊĆòýîēċö ò čĊĆòþĆòáĆĊƒ ØĄï Ćð ĉď÷ ïÐ

œwF~

ckd


ฤรฎ ฤยšร–ฤรฏ ฤ‹รฐ ฤ”รฑ ฤ‰ฤ„รฐ ฤ”ร„ฤรฑฤ€ยšรŸรฏรรฝรฎฤ“ฤ‹รถ รฒ ฤฤ†รฒฤ‹ฤŠรญรšรฒฤŽฤ”รฏฤ„ยžรดฤ‹รฒ 

ฤŽยพรปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ฤ€รฌรทฤ รจ ฤ… รฐ รฌ ร—รป รฉ ฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ ฤ€รชฤƒฤ‰ รฑ รฉรŠฤ„รฌฤ‰ฤ‘รฆรพรงฤƒฤ„รซ ฤ‚ฤ€รช ฤ‡ฤ‹ รฐ รฌฤƒ รปรจ ฤ‡ยšรรป รฉ ฤ… รช ฤŽรซ ฤƒรพ รช รปรจฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ร– รฉ รป รฉ รปรจ ฤ‡รฆฤ‰รจรปฤ„ย›รญฤ‘รซรทรฉรพรงฤƒฤƒรจ ร”ฤƒรฉฤ‰ฤ… รช รงรธยžฤ‘รฌร” ฤ‘รฆรพรงร•รฉรปฤ‘รซรทรงฤ…ฤ€รฌฤƒยžรญรป รฉ ย“รผรบรงร–รฉฤ‰ฤ… รช รงฤรฐ รฝรฌร‹  ฤƒรจ ฤ‚รฐรŠรปรซรบยšร™รฉรŠฤ„ฤ€รฌรทฤ รจ ฤ… รฐ รฌ ร—ยœรญฤ„ฤ€ย’ร’รพ รฉ ฤ€รชฤƒฤ‰ รฑ รฉรธรงฤ„ฤ€รฌรพฤ… รจ ฤ รฐ รงฤ‹ฤ€รฌฤˆรฆรป รปรจ ฤ‡รฆฤ‰ 

cke

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


Ē’ Ćâï Ðï ĆýïĉĔö Ąï āï āœôìďāîċ ȒĀ éÜéûđæďêÚăœíđæć籞ÞéÊçćð ćæʞđû ì ĄëûĀêăĉ ñ ĄĀìĉúð æĀĄœÞ÷ é ûèą

“zPF~ <{ žwD~>

āšóĔö Üò ïÐĊĆò ĉƝóöþċï ĊĆò čìĉðċíĊĆòĄĆò×ïþý÷ Ē’ Ćâï ïÐ œ˜~4v¦

ĊÆñ ÚïÐĊĆò čîđöÑāï ĉïďĊĆò ĉƝóöþċï ĊĆò þîčď÷

ĊĆòď× î Üï ïÐĊĆòēďð ĉïďĊĆò ĉƝóöþċï ĐĆò ăžóíĔðĎÈïđý÷ óðċžóċò āî čýð äö

ckf


ĀÁðÚăè ÔăêúèËĆè ĂĀêûçøžđìÔ  

ĆæăêąçéþĀìÑéø÷ ñ ûšíĎ ð Ö ì éÊ ûèÑþ ì ăœíđë ăôʝíðÊĄĀÁĀì ËÂé ËûëúšÙéÊ ĄĀìøèćĉ ñ ĄÀë ÔéÊ 

“z˜ ~†ˆ

ĎêĈÂéċ÷ ñ üíêąžíą ì ĄĀìĉÑ è Ö é éÊ ăæĉðøìËăéĉcĉ éĎ éÜéûăéĉcéþĀîăéĉcČêĉăéĉ ͚đæ÷ďê÷šđÖ ð û é ÿèڞíÖ ì û é ăë÷ûè ć籞Þăè Ôą ì ü éĎçþžđą ì ĄĀì ćæăêąçĄĀìþĀìÑéø÷ ñ ĊêĈæ÷Ā÷é ăĎ ð þ é û é c ĄĀìøèćĉ ñ û è đë÷ďêčæÊĀ÷é ăĎ ð þ é û é c ĄĀìċĀì ýžíçĄĀìĎĈ ê Âéċ÷ ñ ĄĀíą ð žíą ì ĊêÿæĎĀ÷éăĎ ð þ é û é c

ckg

”&w–ˆ© ~


Ē’ Ćâï Ðï íčöĄïčý÷ ȒĀ éÜéÊĄôþû é çćĀê ăĉ è éĉĀìÚžíą é ÈĀê÷ çćèăû‘Āû ð ’Ā÷ɜíĀêúðÔȒĀ éÜéÊĄĀîæĉçćðþéć÷ ñ ûèą ĀéÌą ì Ąéþ 

Ē’ Ć ïĔ Ē’ ĆĔï Ē’ ĆĔï ĊïĄĆò ĉĊïĄ þï ÑïÐĊïĄĄïēÜð ïÐĊïĄ ĐïýîÐĊïĄČñąñÐïÐĊïĄ ĐÆúďāî ĉî ÚĆò ĉĐÅìô ĐÆúĄïďĆò яĆĆïėċî úëă‘Òû é ăë÷ȒĀ éÜéăĄĀìąĀì÷žđÖ é û é ĄĀìúèùðÊû é ą ê ü éĎçďĀìøĉ ñ û é

“zPF~ <{ žwD~>

œ˜~4v¦

”&w–ˆ© ~

ckh


ȒĀ éÜéÊď¿ èĎð ăûŽĀðùæăæćð ĂÑ ë û é đÀë ýæĉúéčĀê Ô ȒĀ éÜé ăďçď êĎĀ¿ĀíðĂą é ăçËìĉðÊçċĀìÜû é

ĊĆò ÛĔï ĊĆòĀîÿöÐĊƝóöþìĉíčöĄïčý÷ ĊïĄāï Ē’ Ćâï ïÐ ĆïÒċò ĊïĄíčî ĉā‘ Ćāö ’ ĆýϜóĆðĀöÚĕíĕðĔĆÅƝóöĈċï öÐĊĆÇî ăďø ñ č“Ă đæć籞ÞĄçĈÂìÚĀê ćæăñĉą ê æ÷ĄĀì ćæÞìĉą ê çďð ýìË  è ďçď êĎĀ¿ĀíðĂą é ăœí đæć籞Þû é đë÷ûšÞìÔéăç÷Āìøû ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊƚđæ÷çăžÞ è ȒĀ éĎăœíĄĀìÿĀÁðÚûšÞìÔéăç÷Āìøû ĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊĄšđæ÷çąĀî“üĄèąžíđë÷çøžđìÔ 

cki

é çćè ՜íĄĀìúèùðÊû é đë÷ĄĀìąĀì÷žđą é çćðþéć÷ ñ úéčĀê Ôçüžíû ûè ćšÐû é Èœíą ë ðÊďĀ’ü÷ ñ û è ùë ýą ë Āê÷èćžđìă çćêąč ð ĉ é ăéĉďôąžíìăçćèăďê ýæĉûë ýúéčĀê Ô 

›w=~¡<ˆ w£˜~N“ {

œwF~

w§ˆ •~=

ì Ú đé× é û é Ìè Ö

ĉ

“zPF~ <{ žwD~>


Ē’ Ćâï Ðï ĊĆòĉöĈìýœóėìĕðà “z– z 4{“

 ȒĀ éÜéÊăôĂ÷ ò ë ăĄĀìøû ñ æ÷ĄœÞ÷ é đæďêÚçăĀê÷ ĀÁðÚĄĀì ăðĂæ÷ĄœÞ÷ é Ā¦đą è “zPF~ <{ žwD~>

ȒĀ éÜéûđæďêċðÊđĀìÚč ð ¦Þ ăôĂ÷ ò ëăĄĀìøû ñ æ÷ĄœÞ÷ é œíȒĀ éĎĀÁðċìÊçďñþéÊ ì ĀÁðÚéÊçćð ćæʞđû ì ÷ ĀÁðÚû é ăœíûèÚìăÜ ð û é ĉéøč ë đë÷çĉðøč ĀÁðÚû é ăœíĄĀì ćÚ ð û é ĉéøč ë đë÷çĉðøč ì ø l©vz¥vP

é ù ĄĀìĉ½ð ýĆĀê÷ĄĀìĉ½ð ýíĀûè ćæĂð ćûèøçížÞçċĀìÜû é ĄĀìĉ½ð ýíĀĄì÷ úèþ÷ ë ĉ¾ë ýçď“Òč

é ĀÁðÚû é Ćìąçąñĉÿ é ú ĄéĉÑ é û é ûèąçćðÖĈ ĎæđèąČçąèþéþçăèą æđæ÷çÿñþĈ é “üđÀÀð ùą ì ăéĉĀÁðÚû é đë÷çĎðؾ û ì ĈæĂðÊăê ýæ×éûđë÷çċðĈ÷ đĀìăą è žíþ é ûèÿþ ê Ĉ ð ą é ðÊďê ýĉ è û ê ðăçăð ĂçÞû½èĉû ë ČĀìÖû é đçÖé Ôđë÷ĈæÔéûăéĉçćðÖĈ é ü ÿôþĈ ð ìăĄœÞþ ð é ăč ð û ì œí 

ckj


ĄœÞĎ ð úé ðʜíđæďêÚû é ĆĀêÊçüžíû é Ąëûè՜íĄéĉÑ é û é ûèą ĄĀìĉ½ð ýĄëûèÊíĀĄì÷û é Ąï Ćò×ïþý÷ ĄĀìĉ½ð Ïéûăœíû½çÛéû“üĉéøÛ ë û é ûèą ĄœÞĎ ð úé ðʜíĀÁðÚăè ĂðÊíĀĄ’Āą é ûèÖéÔ

Ďî Ñýï

óðċžóċò

“zPF~ <{ žwD~>

ĔðĎÈïđý÷ m”{ &‰¡ž |

çćðÖĈ é ĄĀìĉ½ð ýĆĀê÷íĀđæďêÚéÊ ĎæđèąČçąèþéþçăèą÷çûđæďêÚû é ăœíĄéĉÑ é û é Ą’Āą é ĆĀê÷íĀçćðĎúé èʜíđæďêÚéÊ

āšóĔî āîàòĉĔö òÐĐíąîďāñ ďÄñ ă ¨ČĆòďöĉïÑ žv…zG“{ ©{IL~ ĐĆò ăžóòÐĕîĀāî ėìĕðđöÐĊĆò čĆòďöĉïÑó ĆĊĆòÐÄėìĕðđöÐ  ĀìďŽĂóðċžóċò öÐ þÄĉð ăìčìÐó ؜óĒĆòċýð ĉċö ĆÇöà¨ĆòĎĆòĎď÷ ĆÇöà

ckk k


Ē’ Ćâï Ðï ėíýĆÇöÐāï ĉïďĊĆÇöċìó ĄĀìĉĀì Ïą é çĄéþȒĀ éÜéÊ çćè՜íđç÷ĀÁðÊû é ăéĉéĉĀìÚžíą é ûë ýúéčĀê Ô đç÷ĀÁðÊû é ăéĉďôąžíìăĀêúðÔđæîñĉéăďšíċ ð ÷ ë ûèą đæďêÚûêÊÂéûĄĀì ăðĂæ÷ȒĀ éÜéÊ đæďêÚăé Ă÷ôלíðÔúĀìÚĎ ð é ćûèąăéĉ çćè՜íđç÷ĀÁðÊû é ăéĉďôąžíìăĀêúðÔ

     

đæùçýðÊĄĀÁèÌĈ ó Ö ð û é ĄĀÁçÒì÷Ąë ĂĀê ćċ ð ìă é ȒĀ éÜéÊûè ćæĂð ćđçùñûéćžđû ì ďê÷šđÖ ð û é ďçÒì÷û è đë÷ăçËìĉðÊçċĀìÜû ĄœÞÂéþðʜíďçÒì÷èăđÀœđæÔçćžÞ

ĕœĂýï ċö íČî Ñöăċï ėÄö ăďñ öÐĊĆÇîĀĄ÷ āï ėñýĊĆÇÈîĔċö Ē’ Ćâï ïÐ āðÐÈïāĊĆòėìó“ĂĊĆò ÛĔï ĊĆò ĉîĈý÷ ċï ĊĆò ĉöĈìý ĊîėìýĊĆò ĉöĈìýœóĆð čöđòĉėìĕðàĊĆòēĄ÷ ìĕ

“zPF~ <{ žwD~>

“z˜ ~†ˆ

œwF~

dbb


ā îĔĆò Õċï óñċœÖïĉāî đƝôĄ÷ āï

ĕìďîÐėìؒ ĂöÚ

ėìÐÄėìďšóöĉóñċœÖïĉāîđƝôĄ÷ Ē’ Ćâï ïÐ ĕìďîÐėìؒĂöÚĊÌö ÿòĉāî ĉíĉ÷ď ĉðáïÐĕðýšÖòčíčðđíÑĉïďČð ÿîč Ċ’ ĆïđĔî žóċò þĆò ÚÈï čďïþìÚóÐöĄïč āî čîÿā÷ ėïĄžóċò ĕìďîāĉïďĄÄöċòč

œ˜~4v¦

ĉœóĉîĈċö āî čîÿā÷ ėïĄžóċò

đæùçýðÊĄĀÁèÌĈ ó Ö ð û é ĄĀÁçÒì÷Ąë ĂĀê ćċ ð ìă é ûè ćæĂð ć÷ãđçùñûéćžđû ì ĄĀÁñ÷šđÖ ð û é ĄĀÁçÒì÷ăéĉçćðÖĈ ĄœÞĎ ð þ é Ö ð œíĄĀÁçÒì÷èÊĆæĂè ć÷ãûèąđÀëÊþ ð Ö é éÊçøžđìÔ

āî ĈÅö ÐïþíĊŽ ØïÐāî čîÿā÷ ėïĄžóċò ĊĆòĄÈìċ Ċ’ ĆïđĔî žóċò ĊĆò þĆò ÚÈïċíĊĆòďîþìÚĊƝóöþìĄ

dbc

“z˜ ~†ˆ

œwF~


ėíýĆÇöþòĉĊĆòėìó ûšÞìÔéÊçďðÚĈ é đæޞíìăĄĀìøû ñ æ÷ĄœÞ÷ é ûèą đæޞíìăĄĀì ùû ñ æćĄœÞ÷ é Ā¦đą è đĀì ćċ è çËđçăĀìĉÚ ð Ā¿ñþ÷ é “üȒĀ éÜéÊ úèþ–Āą ð ìÊûèøçíñþûŽÒđžÐû é  ð û é  éĉçÌéąçďĀìÊĈ

ĉïĄïÝïÐĊ’ ĆÜï āï

“zPF~ <{ žwD~>

œ˜~4v¦

āî ĈĆò ĉā÷ ĉíØòąöĉāîýöēŽĆāîäòÚāï ĊïĄĊìĆāŽ Ćāî ĉĆò ĉîÑïÐĉïĄïčöÐ ĊïďúčāîýÃĊ’ ĆÄüāîáïÐ ĔíÐöĔïÐïÐĊ’ Ćċï ìĉíĕ÷ýžóòčýϜó Ċ’ Ćċï íċÈî ăĉïĄïÝïÐ ýð Ûċï ö ĉĉĆòĄėö āò “ĂĉïĄïÝïĉĒÃĊïďúč ĔíÐöĔïÐïÐĊ’ Ćċï ĊïďúčöĉāÃĆò ÐĎö āò āî ĈĆÇöĀÜï āï ėĆò čìĕ ĉïĄïÝāï ĆðÜċò ėìäžóòĉĕíĎîýœó Ċƒ ØĔò ö čĊî čĆðýĊ’ ĆÜï āï œóČð Ĉäî ’ Ć āî ĉíĉ÷ďĊƒ ØĔò ö čýéĊ’ Ćċï ĉœóāŽ Øėò žó ėìĉ÷Ąċï ĊÌö ÿòĉ ėñýÎúàžóòĉĊïďúÝċò āšóâö òÐėĆò čìĕ ĔíÐöĔïÐïÐýð ÛÜò œóĊ’ ĆÜï āï

dbd


ฤ„รฉฤ‰รดฤ‡ฤƒยœรญฤ‘รงรนรฑรปรฉฤ‡ยžฤ‘รป รฌ รฉรŠฤรซรบฤˆ รช รฐรŠรปยŽฤ€รป รจ รทรฃรปรจฤ… ฤรจ ร”ฤ… รณ รทรฃฤรฆฤŽรจร–ฤ… รฌ ฤ„ย’ฤ€ฤ… รฉ ฤ‘รฆรžยžรญรฌฤƒฤรงฤˆรจรทรฉฤ‰รงรŒรฉฤ… ย“zPF~ <{ ยžwD~>

ฤ‘รฆฤรงรธรฐฤŽรฌรŠรงรบรฐรธฤ‰ รฌ รปยŽร’ยฤ‘ยžรญฤƒยœรญฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆฤ‚รฐ ฤ‡ฤ‘รงรนรฑรปรฉฤ‡ยžฤ‘รป รฌ ฤ€รชฤƒรจฤƒรฐร”รรจรธรงรปรจ รฝยฝรฐ ร”รงฤ‡ฤ€รฌ ฤ‚รป รจ ฤ€รฌ ฤ‡ฤ‹ รจ รงร‹ฤŒรฉฤ…รท รฑ ฤ… รฉ ฤ€ยฟรฑรพรท รฉ รปรจรพรงฤ‡รฐฤ…รฌรŠฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรญฤ„ฤ€รฌรธร› รจ ฤ… รฉ รฐรŠ ฤ„รฉรพฤ„รฆฤ€รฐรŠฤ„ยŽร’รป รฉ ฤ‘รฉฤ‹ยžรฎรฌรŠฤƒรงร’รฌรฟรฐรŠ ฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤ‹รฐฤˆรท รฌ รฆรทฤ‘รฆฤ…ฤ€รฌรทยžฤ‘ฤ… รฉ ฤ‘รฆฤ‡รงฤ…ยžรžรงฤย“ร’ฤ รฉ c รฟรซ ฤ‡ร‚รซรฟรฐฤ‡ฤ€รฌรทรจรธรงฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรžรฌฤ‰รจรŠฤ„ฤ€รฌ ฤ‡รฆรญฤ‘รฆฤรฆฤŽรฐร–ฤ… รฌ รปรจ ฤ‡รงฤ…ยžรžฤƒรจ ฤ‚รฐฤƒฤ‘ร€ยœฤ‘รฆร”รงฤ‡ยžรž c ฤ„รซ ฤ‚รจร•ยœรญรปรจ รฝยฝรฐ ร”รฉฤƒฤ‘ร€ยœฤ‘รฆร”รงฤ‡ยžรž c รปยšรžรฌร”รป รฉ รบยฤ€รฐฤƒฤ†รฆฤรฐรŒฤˆ รฐ ร– รฌ รฉรŠรฆรทรปยšรžรฌร”รฉรŠรปรจ รฝยฝรฐ ร”รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤƒยžรž c

dbe

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย


ย“zยย– z 4{ย“รฝฤรฎรครฒรšฤรฌฤŽรถรฤ’ย’ ฤ†รขรฏ รรฏ ฤ†รฒ ฤรฝรท

รงฤ‡รจ ร•ยœรญรรฉรธรดร‹รป รฉ ฤ‘รซรทฤ„ฤ€รฌรบรบรฐ รฆฤ… รฌ ฤ„รซ ฤ‚รจร•ยœรญรรฉรธรดร‹รป รฉ ฤ‘รซรทรงรบรฐรบฤ… รฉ ฤยŽฤ€รฐฤ‡ฤˆรฉรšฤƒรฉฤ‰รรฉรธรดร‹รป รฉ ฤ‘รซรทรงฤ‡รฐร–ฤˆ รปรจรšฤ รฐ รรจรปฤƒรฉฤ‰ฤยŽฤ€รฐร—รป รฉ ฤˆรฉรšฤ‘รซรทรงรพฤ€รฌ ร—รป รฉ รฉ รบรฉฤ‰ฤ รฉ ฤรฉรพรท รฉ รบรฉฤ‰ฤ รฉ ฤรงร’รฌร›รป รฉ ฤƒรฉฤ‰รงรบรฑฤ‰ฤ ฤ„รซ ฤ‚รจร•ยœรญรรฉรธรดร‹รฉรŠรญยฤ€ฤ„ย’ฤ€รฉฤƒรฐรนยพฤ‘รฆรšรฉ ร”รปรจร–รฉร”รงรธยžฤ‘รฌร” 

ย“zยย˜ ~ย†ยˆย

รฉ ฤŠ รซฤŽยœรญฤƒรฉฤ‰ฤƒรซ รนร€รจรปฤŠรฉ ร”ฤ‘รซรทรงฤย“ร’ฤ รฉ ฤƒรซ รนร€รจรปฤŠรฉ ร”ฤƒยœรญฤรงร’รฌฤรป รฉ ฤ„รฌฤ‰ฤŠ รซฤŽยœรรป รฉ ฤ‘รซรทรงรพฤ€รฌ ร—รป รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠฤ„ยœรžร‚ยร’ร› รฌ ยœรญฤƒรซ รนร€รจรปฤŠรฉ ร”ฤƒยœรญฤรงร’รฌร›รป รฉ ฤƒรฉฤ‰ ฤƒรซ รนร€รจรปฤŠรฉ ร”ฤƒยœรญฤƒรซรบรดร‹รฉรŠฤ„ฤ€รฌ ฤƒรŒรช รฐรธรป รซ รงฤ‡รฐร–ฤˆ รฉ 

dbf


รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠฤ„ยœรžฤ‰ รฐ ร› รฉ รฌรŠยœรญรปรซร•รท รช รฐฤƒฤ‘รฆรบฤ€รฌรบร– รฐ รป รฉ ฤ‘รซรทรงรผยžรญรป รฉ รฉ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠฤ€รฌร•ยœรญรรฉรธรดร‹รป รฉ รงฤ‡รฐร–ฤˆ ฤ†รจรฟ รจฤŽรปย‘รผยšรญฤƒรฆรบรจ ร‹ รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠยœรญรปรซ รฤ… รฌ ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠฤ€รฌร•ยœรญฤƒรซ รนร€รจรปฤŠรฉ ร”รˆร€รดรท ฤ†รจรฟ รจฤŽรปย‘รผยšรญฤƒรฆรบรจ ร‹ รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠยœรญรปรซ รฤ… รฌ

lยฉvยzยฅvP

 

รงฤ…ยžรญร 

 ฤŒย’ฤ€ รฉรœรฉรŠฤ€รฌร•ยœรญรรฉรธรดร‹รฉรŠรญยฤ€ฤ„ย’ฤ€รฉฤƒรฐรนยพฤ‘รฆรšรฉ ร”รปรจร–รฉร” 

 รผยšฤ‘ร˜ รฐ รฉรŠรงฤ€รจรปฤ„ย’ฤ€รฉฤƒรฐรนยพฤ‘รฆรšรฉ ร”รปรจร–รฉร”

dbg


ĆòۜóĊ’ ĆïĀŽØāï ėìàïÚ āîēĆòċĔö

āîÜýï ďïÐēö ýñ

ėÆñ ă ĉîĀíÿ÷ý

ĉýúċžôĀ Ć

ČĆòċŽĆĀ Ć

Ċ ëϜíăéĉĆĀìąŽĀúĀđë÷çþĀì ×û é ›w=~¡<ˆ w£˜~N“ { ĆĀìąŽĀúĀăœíû½çÛéûđë÷ĆçÖìĈÿêĉðÊçċĀìÜû é é Ċ ëϜíăéĉă÷ôąžîúĀđë÷çþĀì ×û é ă÷ôąžîúĀăœíû½çÛéûđë÷ĆçÖìĈÿêĉðÊçċĀìÜû

ĉýúċžôĀ Ć

ČĆòċŽĆĀ Ć

dbh


ûëÕ÷ ê ð㥒Āúé ŽÒû é đæÚé ÔăœíĄĀÁçÒìÛû é đë÷çüžíû é üšđØ ð éÊĄœÞÒÛ ì œí üšíðĂĉ é ĄœÞÒÛ ì œíĆĀìąŽĀúĀĊé ÔăœíĊ ëϜÐû é đë÷çþĀì ×û é üšđØ ð û é ą ê ĆĀìąŽĀúĀĊé ÔăœíďçÒìÛû é ăéĉ é đë÷çþĀì ×û é  ĄœÞÒÛ ì œíă÷ôąžîúĀĊé ÔăœíĊ ëϜÐû üšđØ ð û é ą ê ă÷ôąžîúĀĊé ÔăœíďçÒìÛû é ăéĉüšíðĂĉ é é ĄĀì ăÌê ðøû ë û é đë÷çćðÖĈ Ą’Āúé ŽÒû é đæÚé ÔĆĀêÊ ûè ćšÐû é Èœíą ë ðÊ ĀÞû ð éøèË÷ãĀÞû ð éøèË çăðúèË÷ãçăðúèËĄ’Āéăðù¾èûđæÚé Ô çăðúèË÷ãçăðúèËĄ’Āúè ŽÒû é đæÚé Ô ĀÞðăúé è Ë÷ãĀÞðăúé è Ë

Ą’Āéăðù¾èûđæÚé Ôăœí“üĄ’Āúé ŽÒû é đæÚé ÔăœíĄĀÁçÒì÷û è đë÷çăžÞ ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊĄë Ăè՜í

dbi

“z˜ ~†ˆ

“z Ÿ%ˆ  {

ì Ú đé× é ûé Ö è Ì ĉ


ĉìĀî Ñāï óñđúĄāï ėýÄöĔòĉ ĉð Ûāò ďĉìĀî Ñā ï óñ đúĄāï

Ćòđ—ĆĆòđ—Ć ĉìĀî Ñāï ĖñđúĄïÐ ĉìĄïÐ ĊŽ Øāï ėïđžôĉïď ĉúĈýø ñ ĉïĄĆò×ïþý÷ āî ĈîÚýî ĉöđòč ĊĆò þîčď÷ ĊĆòđĆò ăžó Ċï ÑĊïĄĎÃĆòė“Ă ĊîėĎö āî ĈîÚýî ĉöđòčĊï ÿ“Ă ĊĆòđöÕäï žóÜò œóöÚ Ċ’ Ćċï šÖïÐĊĆòąĆòÐċï í ĉúĄîĈöÐĐîďĕúĄîēĐïĄ¦óÎĆðý ĉìĀî Ñĉï ÑýîÐďïėñđí Ċ’ Ćċï íĐñēĔñ “ĂĖïďēà Ċ’ Ćċï šÖāï ĀïďĊĆò ăĆòäċï íĊĆòĔĄ÷ ìē“ĂĊĆòēöđìĔ“Ă ĉìĄïÐĐñĀñēĕĆòýžóċï íĕð ăìĄĉï Ñāï “Ă ĉúÚāï “ĂĉúÚāï “ĂóñċœÖïÐĒðēìĉöėċò íĒðēìčĐñĀñáāï “Ă ĉìĀî Ñāï ĖñđúĄïÐĆòđ—Ć ăæúè Ëû é íëċôþéÊđæîñĉéăďšíċ ð ÷ ë ûèą é ăæúè Ëû é íëċôþéÊđæîñĉéăĄĀì ćðćæԞđą ì ĄœÞ÷ é ûèąçďðÚĈ Āì՜íăæúè Ëû é íëċôþû é ÷›îæ×éÊďçÒìčĊéÌăéĉçď“Òč é ûšÞìÔéÊĉèÌÖ é û é đé ×ċ ì ðÊæđæ÷çùĀìÛû é

œ˜~4v¦

“zPF~ <{ žwD~>

“z˜ ~†ˆ

dbj

מסע מדע א  

ספר לימוד במדעים לכיתה א

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you