Page 1


Making life better at work. sådan beskriver vi det, vi gør hos Kinnarps. Hos os kan du få hjælp til alt fra en enkelt kontorstol til komplette arbejdsmiljøer, som er skræddersyede til at give de bedst mulige forudsætninger for den enkelte e virksomhed. og det, uanset om du arbejder i den offentlige sektor, i et mindre firma, i en stor global koncern eller på en skole. i dag er vi førende i vores branche i europa og er repræsenteret i hele verden, men grundlæggende er vi en svensk virksomhed. Vores udgangspunkt er holdbarhed, trivsel og lønsomhed for de virksomheder, der anvender de miljøer, som vi skaber. Vi ejer og har dermed fuldt kontrol med hele processen fra idé og produktion til distribution og montering. Det sikrer optimal effektivitet og reaktionsevne – og betyder, at vi kan kombinere høj kvalitet med lille miljøpåvirkning. Altid med samme mål for øje: Making life better at work.


03

side 16

inDHolD DengAng, nu - og freMoVer ............. 0 4 Vores forretningsfilosofi.............. 0 6 Det goDe HÅnDVÆrK............................ 0 8 forM og funKtion ............................... 1 0 Design og følelse ............................... 1 2 sortiMentet.......................................... 1 4 referenCe: CitYCon ............................ 1 6 Vi tilBYDer ............................................. 1 8

CitYCon: ”Da Citycon er en virksomhed i stadig udvikling, var det afgørende, at Kinnarps kunne tilbyde indretning, der er fleksibel.”

serViCe Hele VeJen ............................. 2 0 rAPPort frA: leVeringsserViCe...... 2 2 uDtAlelser oM KinnArPs .................. 2 4 stÆrK HelHeD....................................... 2 6 referenCe: google ............................. 2 8 referenCe: Virgin AtlAntiC.............. 3 0 Vores sYn PÅ ergonoMi ...................... 3 2 referenCe: lÄnsfÖrsÄKringAr ...... 3 6 MilJø og MuligHeDer.......................... 3 8 oPleV Vores sHoWrooMs ................... 4 0

side 28

KinnArPs WorlDWiDe ......................... 4 2

”Jeg føler, at jeg kan stole på Kinnarps som en partner, der løser alle problemer. Det betyder, at vi sparer meget tid.”

google: ”Kinnarps forstod både google Zürich og arkitektens kreative visioner. Det var også vigtigt at have den rigtige balance mellem design og funktionalitet.”

Virgin Atlantic, side 24

LONDON

Warsaw

CAsABlAnCA

KinnArPs.CoM BrønDBY

Bukarest

AMsterDAM

Москва

BRUSSELS sofiA PAris Hamburg Austin sao Paolo

KinnArP

side 42

St Petersburg

istAnBul

Amsterdam

Madrid

Vilnius

Jeddah

Dubai Budapest

Al-Khobar

side 36 lÄnsfÖrsÄKringAr: Kinnarps miljøindsats var en afgørende faktor, da länsförsäkringar i Kalmar amt valgte indretningsleverandør til sit nye hovedkontor.

MilAn

Beijing

Vienna Zagreb

reykjavik

BeVÆg Dig At sidde rigtigt handler om, at du skal kunne bevæge dig – som det passer dig.

riga

SYDNEY Helsinki

oslo

side 32

tallinn

KinnArPs WorlDWiDe.


04

DengAng, nu - og freMoVer

nyskabende

DengAng, nu og freMoVer

1942 Det Hele stArteDe MeD Dette sKriVeBorD

1957 insPirAtion frA MilAno Jarl hentede tidligt inspiration fra andre verdensdele. Ideen til disse direktørmøbler fik han i Milano. Tidstypisk og tidløs, brugervenlig og holdbar – et godt eksempel på hvad vi mener med godt design den dag i dag.

Det allerførste møbel, som Kinnarps solgte, var et skrivebord til en bonde i omegnen. Ellers var det mest bestillingsvarer fra arkitekter, den nystartede virksomhed fremstillede.

1946 MoDgAng BleV freMgAng Jalousiskabet blev fremstillet til den svenske stat frem til 1951, hvor kunden ønskede en leverandør med et komplet sortiment af kontormøbler. Evy og Jarl greb udfordringen og besluttede at blive totalleverandør med eget produktsortiment.

1963 enDelig en stol, Der PAsser til Alle Ero-stolen var den første kontorstol, der kunne tilpasses det enkelte menneske med justerbart ryglæn og sæde. Starten på vores kærlighedshistorie med ergonomi.

1942

1946

1957

1963

1977


Kinnarps’ historie startede i 1942, da det unge par evy og Jarl Andersson købte en snedkerfabrik i lands­ byen Kinnarp i midtsverige. siden da er virksomheden vokset trin for trin; børn og børnebørn har bidraget til udviklingen, og i dag findes der møbler fra Kinnarps i store dele af verden. og hver dag leverer vi ca. 1800 nye arbejdspladser. en vigtig del af Kinnarps’ baggrund er vores evne til at se muligheder. evy kaldte ofte Jarl for optimisten. sammen havde de modet til at realisere ideer, som var langt forud for sin tid. Deres drivkraft var over­ bevisningen om, at tingene altid kan gøres lidt bedre. og endnu bedre. Det er en indstilling, som vi holder fast ved den dag i dag. Dengang, nu – og fremover!

1977 nYe iDeer til ArBeJDe i forAnDring

2002 DesignKonCePtet

Da computere blev almindelige, udviklede Kinnarps unikke terminalborde i henhold til normer og bestemmelser fra forskellige myndigheder. Snart arbejdede medarbejderne i den offentlige sektor over hele Sverige ved bordene.

Udviklingsprojekt, hvor formgivere med udgangspunkt i vores brugere fik frie hænder til at eksperimentere. Gav helt nye perspektiver på ergonomi, design og teknologi.

1994 ergonoMi for Millioner Kontorstolene 6000/8000 er en af Kinnarps’ største succeser nogensinde. De blev udviklet i samarbejde med ergonomer og er frem til 2012 blevet solgt i mere end 2 millioner eksemplarer.

1994

2002

2013 freMAD MoD BeDre ArBeJDsMilJøer Fremtidens design handler om at forene det smukke med det smarte. Farve, form og funktion bidrager sammen til, at mennesker føler sig bedre tilpas på deres arbejde. Kinnarps stræber altid videre og fremad.

2013


06

Vores forretningsfilosofi


MAKing life Better At WorK Hvad betyder trivsel på jobbet for dig? Vi ved, at det kan være mange forskellige ting. Vores ledestjerne er derfor at skabe indretningsløsninger, hvor alle mennesker kan udvikle sig og gøre et godt stykke arbejde. På de næste sider fortæller vi, hvad det betyder for os – men frem for alt, hvad det kan betyde for dig og dine kollegaer.


08

Det goDe HÅnDVÆrK

Jarl Anderssons baggrund inden for den svenske håndværkstradition præger stadig Kinnarps i dag.


To af familiens børn uden for deres bolig i 1947. HÅnDVÆrK, KVAlitet og KoMPetenCe. Det er ord, der var vejledende, da evy og Jarl Andersson grundlagde Kinnarps, og ord der stadig er vejledende for os i dag. i vores virksomhed har vi tilladt os at skynde os langsomt og lade den oprindelige filosofi rod­ fæste sig, udvikle sig og tilpasse sig til nye vilkår. selvom vores virksomhed forandrer og udvikler sig, præges den stadig af netop håndværk, kvalitet og kompetence.


10

forM og funKtion

SMÅ DETALJER DER GØR EN STOR FORSKEL rigtigt godt design kræver, at man tør gå sine egne veje og tænke alternativt. netop de egenskaber ligger bag mange af vores produkter og løsninger. nysgerrigheden og drivkraften til at gøre tingene bedre indebærer, at vi skaber design, der skiller sig ud fra mængden. Det er også godt at være stædig. Det er, når man brænder for de små detaljer, at man kan gøre en stor forskel.


en oPfinDelse soM tog fArt Mennesker er ikke lige høje og arbejder med forskellige ting. Derfor burde det være enkelt at justere højden på et arbejdsbord. Da Assar Jarlsson, en af grundlæggerens sønner, opfandt indstillingsskruen i 1970 var det noget af en revolution. i stedet for at justere bordhøjden med forskellige benhøjder eller klodser kunne man nu hurtigt og let justere højden ved hjælp af en skrue. opfindelsen var et vigtigt skridt mod et mere ergonomisk arbejdsmiljø, men blev også en sjov designdetalje.


12

Design og følelse

Vores forneMMelse for Design ligger dybt i virksomhedens gener. for os handler design om at have et helhedssyn på de miljøer, som vi skaber. Det betyder, at vi altid må være et skridt foran og være opmærksom på, hvad der sker i vores omverden. Vi samarbejder med et netværk af internationalt anerkendte designere og er altid åbne for nye kreative ideer. Hos os går det smukke og funktionelle hånd i hånd. opskriften er lige dele af fornemmelse og fornuft. eller sagt på en anden måde: Vi lever op til både øjets og kroppens krav til kvalitet.


Da vi sammensatte

vores sortiment tænkte vi på dig Vi har indretning til forskellige typer arbejdspladser; kontor, undervisning, pleje­ og sundhedssektoren. og til forskellige miljøer på arbejdspladsen ­ lige fra den personlige arbejdsplads til lounge­ og receptionsområder, mødelokaler, kantiner og caféer. Vores sortiment er også bredt, når det gælder stil. Vores egne produkt­ varemærker Kinnarps, Drabert og Martinstoll byder på holdbare, ergonomiske møbler med forskellige udtryk. enkelt, kreativt eller tidløst elegant. gennem vores søsterselskaber tilbyder vi endnu større bredde. Hos Materia, skandiform og nC nordic Care finder du spændende løsninger, der udfordrer det traditionelle. Desuden samarbejder vi med en række underleverandører for at kunne opnå en god helhed. fordi vi udvikler os i takt med vores omverden, er der altid mere at udforske hos os.


sortiMentet

15


fleKsiBelt og funKtionelt ”Citycon ejer, driver og udvikler ejen­ domme til indkøbscentre og detail­ handel i finland, sverige og de baltiske lande. Virksomhedens nye hovedkontor i espoo, finland er præget af det person­ lige og fleksible i både form og funktion. receptionen er indrettet som en daglig­ stue, så man føler sig velkommen, samtidig med at det hjemlige miljø også styrker indtrykket af en åben og transparent virksomhed. Da det er en virksomhed i stadig forandring, var det afgørende, at Kinnarps kunne tilbyde indretning, der er fleksibel og opfylder mange forskellige funktioner.” Jouni leino, indretningsarkitekt sio


referenCe: CitYCon

17


18

Vi tilBYDer

Vores leDestJerne Kinnarps­stjernen er et symbol på vores sjæl og identitet. evy Andersson, en af grundlæggerne, kaldte den ”håbets blå stjerne”. Hun mente, at stjernen står for troen på fremtiden og en ideel tilstand at stræbe mod. i dag symboliserer den vores helhedstilbud, og hvordan vi hjælper vores kunder med produkter, service og løsninger gennem hele processen. Men også hvordan vi altid stræber efter at tilbyde noget helt specielt.


20

serViCe Hele VeJen


For os er du den vigtigste i verden Med Kinnarps er det nemt og problemfrit

emballagen og ikke efterlade noget efter

at ændre indretning på din arbejdsplads.

os – ud over et godt indtryk og en tilfreds

Vi hjælper dig gennem hele processen. først

kunde. Vores lange og stærke relationer er

ved at tage udgangspunkt i medarbejdernes

det bedste bevis på, at vi lever op til høje

behov og give forslag til forskellige indret­

forventninger og leverer kvalitet hele vejen

ningsløsninger. Derefter ved at sørge for at

igennem. tilfredse kunder er det vigtigste,

møblerne kommer på plads og bliver korrekt

vi har.

monteret. og endelig ved at bortskaffe


”Jeg er leverandør, montør og ambassadør.” når man hører ordene ”kvalitet” og ”Kinnarps”, tænker de

Kinnarps’ mål er at producere og levere sine produkter i en

fleste sikkert på møbler. Men holdbare, ergonomiske og godt

ubrudt kæde af kvalitet. Det betyder, at møblerne går direkte

designede produkter skal også leveres på det rigtige tidspunkt

fra produktion til lastning; en hurtig og sikker håndtering, hvor

til det rigtige sted og monteres på den rigtige måde. Kinnarps’

risikoen for fejl er minimeret.

montører er vores ambassadører på vejene og virksomhedens

– Min opgave er at være ansvarlig for transporten og sørge for,

ansigt udadtil hos kunderne.

at møblerne læsses af og monteres korrekt, men også at være til stede og svare på spørgsmål om alt, hvad der handler

Patrik Weiler er montør og har arbejdet hos Kinnarps i 16 år.

om Kinnarps, siger Patrik. Han siger også, at rejserne er en

Han har kørt tusindvis af kubikmeter kontormøbler til arbejds­

del af charmen ved jobbet, og at det er en speciel følelse at

pladser over hele europa. Det bliver til mange kilometer på

være undervejs som rejsende ambassadør for Kinnarps. turene

vejene, og en stor del af Patriks arbejde handler om at være

går gennem interessante lande og landskaber, og det bliver til

chauffør. Men arbejdet som montør er langt mere.

mange overnatninger om året.

– først og fremmest ser jeg mig selv som ambassadør for

– Det bliver mere en livsstil end et almindeligt arbejde, siger

Kinnarps, siger han. Det er mig, som mange kunder møder

Patrik. At arbejde som montør for Kinnarps er ganske enkelt

mest og derfor forbinder med Kinnarps. Det er et stort og

en livsstil.

motiverende ansvar.

Kinnarps’ montør sørger for, at indretningen kommer på plads til tiden og på den rigtige måde. Miljøaspektet er altid i centrum: Transporterne sker i Kinnarps’ egne miljøtilpassede lastbiler, montørerne er uddannet i økonomisk kørsel, og læsningsgraden i bilerne er så høj som 91 procent. Desuden er målet altid at tage gods med fra underleverandører på vejen hjem.


rAPPort frA leVeringsserViCe

23


24

uDtAlelser oM KinnArPs

Jeg stoler på, at Kinnarps

løser alle problemer... ”Jeg føler, at jeg kan stole på Kinnarps som en partner, der løser alle problemer, og ikke blot tilbyder et bredt produktsortiment men også projektstyring, spaceplanning, levering og montering. Det betyder, at vi sparer meget tid og undgår at arbejde ineffektivt, som det let bliver med mange forskellige leverandører. Vicki Hayward, ejendomsudviklingschef, Virgin Atlantic

”Vi gennemførte en omhyggelig research og fik en miljøredegørelse. Vi sætter stor pris på Kinnarps’ miljøtænkning blandt andet den måde, som møblerne leveres på. Det var en afgørende faktor i vores valg af Kinnarps”. Lars B Danielsson, adm. direktør, Länsförsäkringar Kalmar amt

”Kinnarps’ løsninger giver meget for pengene. De tilbyder praktiske kvalitetsmøbler med et frisk, moderne udseende, der passer godt til en ung, dynamisk virksomhed som Jellyfish”. Chris Lee, økonomidirektør, Jellyfish


”En vigtig grund til valget var Kinnarps’ miljøprofil”. sony DADC har en miljøvision om at være en Co2­neutral virksomhed i 2050, hvilket blandt andet giver sig udtryk i vores motto leading the green way. Derfor passer det godt, at Kinnarps selv har så stærk en grøn profil.” Roland Steiner, Kundeservicechef, Sony DADC

”Takket være Kinnarps-møblernes holdbarhed og kvalitet bliver omkostningerne i produkternes levetid så lave, at konkurrenterne slet ikke kommer i nærheden af det.” Gerald Wood, projektleder, South Cloucester Council

”Ved afslutningen af projektet havde vi et behov for at prøve møblerne og fik en meget positiv respons fra Kinnarps. De kunne stille det hele op i deres store showroom. siden da har vi været meget tilfredse med samarbejdet med Kinnarps på alle områder”. Kerstin Ronnemark, arkitekt SIR/MSA, Reinholtz & Ronnemark

”Vi havde selv nogle indretningsideer fra starten, og det var virkelig dejligt, at opdage, at konsulenten og arkitekten fra Kinnarps rent faktisk tog sig tid til at lytte til og sætte sig ind i vores ønsker. Da vi så den første præsentation, var vi helt overbevist – de havde forstået vores behov fuldstændigt.” Flemming Bitsch Jensen, kreativ direktør, Wowern Reklamebureau


PERSONLIGT ENGAGEMENT i alles hænder


stÆrK HelHeD

27

Vores løfte oM KVAlitet i Alle leD bygger på vores medarbejderes personlige engagement – og viser sig i konkrete handlinger hver dag på jobbet. Det bygger også på, at vi har styr på alle trin i vores proces. i vores godkendte testlaboratorium sørger vi for, at møblerne lever op til kvalitetsstandarderne på vores markeder. Hvis der er noget, der ikke er godt nok, retter vi øjeblikkeligt fejlene og foretager forbedringer. Da vi selv leverer vores produkter, kan vi garantere, at de kommer frem, som de skal og transporteres på en måde, der er i overensstemmelse med vores miljøengagement. Vi er helt klart en stor international indretningsvirksomhed, men vi har den lille virksomheds kontrol over selv den mindste detalje. Kvalitet er et ansvar, der ligger i alles hænder.


28

referenCe: google

”Da vi skulle indrette vores kontor i Zürich, var det vigtigt for os at samarbejde med en indretningsvirksomhed, der forstod både Googles og arkitektens kreative visioner.” ”Kinnarps levede op til det og hjalp os med at finde de bedste indretningsløsninger til vores lokale kontor. Det var vigtigt for os at opnå den rigtige balance mellem design og funktionalitet. Med Kinnarps’ serie[P] hæve­/sænkeborde fik vi effektive, fleksible og ergonomiske arbejdsmiljøer. siden viste det sig, at Kinnarps også kunne tilbyde en service, som vi satte stor pris på.”

Praktiske opbevaringsmoduler der kan anvendes til spontane møder, som sidde­ møbel eller skillerum.

Serie[P] er en serie med brugervenlige hæve­/ sænkeborde, der er kendetegnet ved et lækkert og stilrent design.


googl os innovativt design handler både om at fremstille kreative produkter og tilbyde inspirerende helhedsløsninger. for google og mange andre virksom­ heder er designet en del af varemærket; noget der bidrager til deres image som arbejdsgivere, og som gør, at de kan tiltrække de mest talentfulde mennesker. Kinnarps er en aktiv samarbejdspartner for innovative virksomheder, når det handler om at arbejde med design som konkurrencemiddel og en måde at styrke virksomhedskulturen på. googl os, og læs mere!


referenCe: Virgin AtlAntiC

31

KinnArPs’ HelHeDsAnsVAr påskønnes af mange kunder. Det gør processen effektiv og tryg – og indebærer, at de kan koncentrere sig om egne kerneaktiviteter. Da flyselskabet Virgen Atlantic startede en ny kundeservice i swansea, var det vigtigt at finde en totalleverandør. Vicki Hayward, der er chef for Virgin Atlantics ejendomsudvikling, siger: ”Jeg føler, at jeg kan stole på Kinnarps som en partner, der løser alle problemer. Det er tydeligt, at Kinnarps har stor erfaring i at hjælpe kunder med at skabe holdbare og rigtig flotte arbejdsmiljøer inden for rammerne af det fastsatte budget.” Vi lover at fortsætte med at holde det høje niveau. fra start til landing.


32

Vores sYn PĂ… ergonoMi


HVeM BesteMMer, HVorDAn Du sKAl siDDe? når du sidder, skal du bevæge dig, og der er lige så mange måder at bevæge sig på, som der er mennesker. Kvinder og mænd, gamle og unge, høje og lave – alle har forskellige behov. nøjagtig ligesom forskellige virksomheder og arbejdsopgaver stiller forskellige krav til indretningen. ergonomi og menneskers unikke behov er afgørende, når vi udvikler vores produkter. Vores udgangspunkt er, at møblerne skal tilpasses efter individet og ikke omvendt. Det kan lyde som en selvfølge, men for at det skal lykkes, kræves både viden og fleksible indretningsløsninger. Vores mål er altid at levere både og. så du kan sidde, som du vil.


34

Vores sYn PÅ ergonoMi

Krop, sjæl og forretning i balance

HelHeDsergonoMi indretningens funktion bliver endnu vigtigere, når vi udformer nye arbejdsmiljøer. i dag er det almindeligt anerkendt, at forskellige arbejdsopgaver kræver forskellig belysning. en god akustik giver mulighed for at skifte mellem kommunikation og koncentration, og farve og form kan stimulere og øge vores motivation. Vi plejer at tale om helhedsergonomi, men egentlig handler det om det samme, som det altid har gjort for

for Kinnarps er det en selvfølge at have et helhedssyn på ergonomi. tingene hænger

sammen – hvordan vi sidder og står, og hvordan medarbejdere og organisationen har det. Vi er f.eks. overbeviste om, at mennesker, der trives på deres arbejdsplads, øger muligheden for lønsom forretning. Bedre ergonomi på arbejdspladsen betyder også bedre økonomi for virksomheden. Det at købe ny indretning er derfor en investering, der kan betale sig. Ved at arbejde med designfaktorer i indretningen kan man øge energien, effektiviteten og engagementet og få mennesker til at udvikle sig. en indbydende og flot arbejds­ plads er også en stadig vigtigere konkurrencefordel, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. og mens vi taler om noget, der er vigtigt, så er vores fleksible indretningsløsninger også lette at udbygge eller skalere ned, når virksomheden forandrer sig. Det gør det let altid at tilbyde personligt tilpassede løsninger til hver eneste unikke medarbejder. Alt skal være i balance – krop, sjæl og virksomhedens forretning.

The Sound of Design? Et lyd­ absorberende element kan også fungere som en inspirerende indretningsdetalje.

Kinnarps: at tilbyde løsninger, der hjælper mennesker med at føle sig godt tilpas og trives på jobbet.


referenCe: lÄnsfÖrsÄKringAr

inDretning til flere VirKsoMHeDer lÄnsfÖrsÄKringAr KAlMAr AMt har på hovedkontoret samlet de tre forretnings­ områder: forsikringsselskab, bank og ejendomsmægler. udfordringen at skabe et miljø, der fungerer for alle forretningsområder, blev løst takket være Kinnarps’ store bredde i både sortiment og kompetence. Vi tilbyder mange forskellige indretningsløsninger. i dette tilfælde nåede vi i samarbejde med kunden frem til, at det bedste var at kombinere kontorlandskaber og separate kontorer. ganske enkelt for at opfylde alle medarbejdernes og de enkelte forretningsområders krav og behov. og for at give både arkitekten reinholtz & ronnemark og länsförsäkringar muligheden for at få en fornemmelse af indretningen, gennemførte Kinnarps interior i Kalmar en prøvemøblering i sit showroom. På den måde kunne alle få en fornemmelse på forhånd.

37


MilJø og MuligHeDer

ANSVAR Vi stræber altid efter at anvende træ fra ansvarligt skovbrug – kontrolleret og FSC­ eller PEFC­certificeret. Alle vores spånplader opfylder E1­normen for formaldehydindhold.

I vores verden har alt værdi

39

BÆreDYgtigHeD i stort og sMÅt

også mange andre fordele. Alt brandbart

dem ind i tæpper, som vi derefter tager med

affald f.eks. savspåner, papir og brugt

retur og anvender igen og igen. At en Kin­

emballage laves til træflis, presses og an­

narps­stol holder i gennemsnit 15 år siger

vendes derefter som brændselsbriketter, der

også en del om Kinnarps miljøfordele.

Vi passer altid godt på vores fælles ressour­

opvarmer vores fabrikker samt idrætshaller,

cer – hele vejen fra råvarer og produktion til

ældreboliger og private hjem i Kinnarp by.

levering og montering. for os handler det

Vi har længe opfyldt de aktuelle miljøkrav og standarder og er certificeret i henhold

om at vise respekt. for vores miljø. for vo­

et andet vigtigt miljøaspekt er håndteringen

til iso 9001, iso 14001 og eMAs, der er et

res kunder. og for kommende generationer.

af vores produkter. et møbels miljøpåvirk­

miljøstyringssystem. Med andre ord er vi

ning afhænger lige så meget af transport

overbevist om, at vores miljøarbejde lønner

Ved at genindvinde og genbruge bliver vi

og levetid som af produktion og materiale.

sig – på alle måder.

omkostningseffektive. Men det indebærer

når vi transporterer vores møbler, pakker vi

GENINDVUNDET Fyldet i vores lyddæmpende skærme består af vores eget miljøvenlige fyldmateriale re:fill, der er lavet af Kinnarps’ eget stofaffald og genindvundne PET­flasker.


oPleV KinnArPs i Vores sHoWrooMs. Vi tager os bedst ud i virkeligheden. Du er velkommen til at besøge os i vores show­ rooms, og opleve vores helhedsløsninger. Her finder du alt, hvad du behøver under samme tag og får masser af inspiration. Prøv, føl, sid, og drej så meget, som du vil. Vi giver dig selvfølgelig gerne tips og råd til, hvordan vi kan forbedre dit arbejdsmiljø for på den måde at skabe en mere effektiv og lønsom virksomhed. for os er det en selvfølge at se indretningen som en helhed. Alt hænger sammen. et besøg hos os er en investering, som både menneske og organisation vinder på.


oPleV Vores sHoWrooMs

41

prøv sid FØL

DREJ


42

KinnArPs WorlDWiDe

Kinn AltiD i nÆrHeDen. uanset hvor du befinder dig, er Kinnarps altid i nærheden. Vi har udstillinger i hele verden. og hvis du hellere vil besøge os fra din arbejdsplads eller hjemmefra er du vel­ kommen på www.kinnarps.dk. Her finder du vores sortiment og kan fordybe dig mere i, hvem vi er, hvad vi tror på, hvordan vi arbejder – og frem for alt, hvad vi kan gøre for dig. nu ved du en del mere om os hos Kinnarps. Vi ser frem til at lære dig og dine kollegaer at kende. Det er på den måde, at vi kan hjælpe dig med at ”making life better at work”. Vi tales ved og ses!

H

o

is


LONDON

Warsaw

CAsABlAnCA

nArPs.CoM BrønDBY

Bukarest

AMsterDAM

Москва

BRUSSELS sofiA KinnArP Hamburg PArisAustin sao Paolo

St Petersburg

riga

SYDNEY Helsinki

oslo

MilAn

Beijing

Vienna Zagreb

reykjavik

stAnBul

Amsterdam

Madrid

Vilnius

Jeddah

Dubai Budapest

Al-Khobar

tallinn


www.kinnarps.com Kinnarps Marketing & Communications/8611476100/1301

Kinnarps - Making Life Better At Work - Danish  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you