Page 1

Portfolio Kinga Tync


Portfolio Kinga Tync

Fotograf , Projektant Grafiki Uşytkowej, Ilustrator Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach kinga@tybo.pl 501 587 134 www.wordpress.kikiryki.com/blog


elementy

Identyfikacji wizualnej projektowanie znaku


Śmigiel logotyp, wizytówki, druki firmowe, teczka


Kikiryki logotyp, wizyt贸wki, druki firmowe, teczka


Kikiryki

ww

ok.com/ w.facebo


snowbear logotyp,wizyt贸wki, druki firmowe,


Narciarstwo to nasza pasja

Narciarstwo to nasza pasja kamil.lasok@snowbear.pl telefon 502 540 963 www.snowbear.pl

Numery kont bankowych: konto PLN: 40 1050 1214 1000 0023 0757 9918 konto EURO: 95 1050 1214 1000 0090 6941 7112 kamil.lasok@snowbear.pl telefon 502 540 963 www.snowbear.pl


Narciarstwo to nasza pasja

Kamil Lasok Narciarstwo to nasza pasja

kamil.lasok@snowbear.pl telefon 502 540 963 www.snowbear.pl


tybo wizytówki, druki firmowe, instrukcje obługi, świadectwa sprawdzeń, karty produktów


E\WLPKMKRQOKCTQYG2V ยฎ

E\E\EFEF E\E\

5215ยฐ$21&รขรฏ%<#0+#%<7,0+-ยฐ9

miernik ilorazu rezystancji ยฎ

PRZEZNACZENIE

MQPVTQNPGRQOKCT[PCFCLPKMร FQMรฃCFPGRQOKCT[RT\GMรฃCFP TG\[UVCPE[LP[EJ

ZALETY %\WLPKMKVGTOQOGVTWQRQTQYGIQ2VY[RQUCฤ“QPGUรฐYGYV[M QFRQYKGFPKQRQFรฃรฐE\QP[MVรT[RQ\YCNCYURรรฃRTCEQYCรƒ \FQYQNP[OGNGMVTQPKE\P[OOKGTPKMKGOVGTOQOGVTW9VCMKGL U[VWCELKE\WLPKMPCNGฤ“[RQFรฃรฐE\[รƒ\IQFPKG\T[UWPMKGO 5VQUQYCP[OKGTPKMOWUK\CRGYPKรƒQFRQYKGFPKRTรฐFE\WLPKMC

%<7,0+-<#074<'0+19;

%<7,0+-&16;-19;

Czujnik zanurzeniowy przeznaczony jest do pomiaru VGORGTCVWT[IC\รYEKGE\[KOCVGTKCรฃรYU[RMKEJ9URรรฃ RTCEWLG\OKGTPKMKGOVGORGTCVWT[6$2VNWD\KPP[O OKGTPKMKGOVGORGTCVWT[MQPUVTWME[LPKGFQUVQUQYCP[O FQE\WLPKMCVGTOQOGVTWQRQTQYGIQ2VYI 20'0# 1UรฃQPรตE\WLPKMCUVCPQYKEKGPMQฤ‡EKGPPCTWTMCOQUKรตฤ“PC PKMNQYCPC\CMQรฝE\QPCUVQฤ“MKGO PCURGELCNPG\COรYKGPKG YQUรฃQPKGTWTMK\GUVCNKMYCUQQFRQTPGL 'NGOGPVRQOKCTQ Y[E\WLPKMCWOKGU\E\QP[LGUVPCLGIQMQรฝEWKV[NMQVC E\รตฤ‡รƒUQPF[U\[DMQTGCIWLGPC\OKCP[VGORGTCVWT[ 2T\GUVT\GรฝOKรตF\[TG\[UVQTGOCQUรฃQPรฐE\WLPKMCY[RGรฃPKQ PCLGUVUTGDTGOEQWOQฤ“NKYKCYKGNQMTQVPGUMTรEGPKGE\CUW RQOKCTWK\YKรตMU\CRTGE[\LรตE\WLPKMC

%\WLPKMFQV[MQY[UรฃWฤ“รฐE[FQRQOKCTWVGORGTCVWT[RQYKGT\EJPKOCVGTKCรฃรYFQDT\GRT\GYQF\รฐE[EJEKGRรฃQ 2QOKCTQFD[YCUKรตRT\G\RT\[รฃQฤ“GPKGUVQRMKE\WLPKMCFQ RQYKGT\EJPKEKCรฃCUVCรฃGIQ PRYรต\รฃCEKGRNPGIQรฃQฤ“[UMC MCNQT[HGTC V\YRQOKCTRT\G\FQV[M 9URรรฃRTCEWLG\OKGTPKMKGOVGORGTCVWT[6$2VNWD\KPP[O OKGTPKMKGOVGORGTCVWT[FQUVQUQYCP[OFQE\WLPKMCVGTOQOGVTW QRQTQYGIQ2VYI20'0# 1UรฃQPรตE\WLPKMCUVCPQYKEKGPMQฤ‡EKGPPCTWTMCOQUKรตฤ“PC PKMNQYCPC\CMQรฝE\QPCUVQRMรฐQRQFUVCYKG OOYMVรTGL \PCLFWLGUKรตGNGOGPVRQOKCTQY[E\WLPKMC2T\[RQOKCT\G FQV[MQY[OUVQUWLGUKรตRCUVรตVGTOQRT\GYQF\รฐEรฐMVรTC\OPKGL U\CQRรTEKGRNP[RQOKรตF\[E\WLPKMKGOCOKGT\QPรฐRQYKGT\EJ PKรตRT\[URKGU\CLรฐERQOKCTK\YKรตMU\CLรฐELGIQFQMรฃCFPQฤ‡รƒ

9;-10#0+#52'%,#.0'

9;-10#0+#52'%,#.0'

tFรฃWIQฤ‡รƒฤ‡TGFPKECKMQPUVTWMELC\IQFPKG\\COรYKGPKGOMNKGPVC

tE\WLPKMKQFรฃWIQฤ‡EKKMQPUVTWMELK\COรYKQPGLRT\G\MNKGPVC

&#0'6'%*0+%<0'

&#0'6'%*0+%<0'

Zakresy pomiarowe

รŸ%รŸ% E\ 

Y[UQMCFQMรฃCFPQฤ‡รงRQOKCT MTรVMKE\CURQOKCTW Y[TCฤ‘P[E[HTQY[QFE\[VYC RQOKCTYOQUVMW\TรYPQYC DG\RQฤ‡TGFPKGRT\GVYCT\CPKGKNQ RQTรYPCPKGOKGT\QPGIQKN KNQTC\GOE\CUรY FWฤ“CUVCDKNPQฤ‡รงYUMC\Cรฝ \CDWT\Gรฝ OKP\OKCPVGORGT PKG\CYQFPQฤ‡รง RTQUVCQDUรฃWIC OCรฃGICDCT[V[KOCUC \CUKNCPKG\DCVGTKKYKGNQMTQVP Y[IQFPGQRCMQYCPKG

Zakresy pomiarowe

รŸ%รŸ% EF 

รŸ%รŸ% E\ 

รŸ%รŸ% EF 

รŸ%รŸ% E\

รŸ%รŸ% EF

%JCTCMVGT[UV[MCVGTOQOGVT[E\PC

2VMN#NWD$

%JCTCMVGT[UV[MCVGTOQOGVT[E\PC

2VMN#NWD$

4G\[UVCPELCPQOKPCNPC

100:YรŸ%

4G\[UVCPELCPQOKPCNPC

100:YรŸ%

/CMU[OCNP[RTรฐFE\WLPKMC

O#

/CMU[OCNP[RTรฐFE\WLPKMC

O#

/QPVCฤ“

NWDRT\GYQFQY[

/QPVCฤ“

NWDRT\GYQFQY[

2CTCOGVT[QUรฃQP[E\WLPKMC

. OOI OO

2CTCOGVT[QUรฃQP[E\WLPKMC

. OOI OO

+0(14/#%,'1)ยฐ.0' %[HTQY[OKGTPKMKNQTC\WTG\[UVCPELK6$&LGUVRT\G\PCE\QP[FQFQMรฃCFP[EJRQOKCTรYRT\GMรฃCFPKPCRKรตEKQY[EJ F\KGNPKMรYTG\[UVCPE[LP[EJ2QOKCTLGUVTGCNK\QYCP[ YCPCNQIQYQE[HTQY[OCMV[YP[OOQUVMW\TรYPQYCฤ“QP[Ov KQFD[YCUKรตRQFQDPKGLCMYOQUVMW\TรYPQYCฤ“QP[O 9JGCVUVQPGpCMVรT[YCPCNQIQYGLVGEJPKEGRQOKCTQYGL UVQUQYCPQFQFQMรฃCFP[EJRQOKCTรYKNQTC\WTG\[UVCPELK 2QOKCTKNQTC\WTG\[UVCPELKYCMV[YP[OOQUVMW\TรYPQYCฤ“QP[OvRQNGICPCDG\RQฤ‡TGFPKORQTรYPCPKWVGIQ KNQTC\W\Y\QTEQY[OKNQTC\GOE\CUรY6CQT[IKPCNPC YรฃCฤ‡EKYQฤ‡รงCMV[YPGIQOQUVMC\TรYPQYCฤ“QPGIQvWOQฤ“NKYKCW\[UMCPKGY[LรฐVMQYQY[UQMKGLFQMรฃCFPQฤ‡EKRQOKCTW RT\GY[ฤ“U\CLรฐEGLFQMรฃCFPQฤ‡รงQUKรฐICPรฐYCPCNQIQY[EJ OQUVMCEJ\TรYPQYCฤ“QP[EJ 9[UQMรฐFQMรฃCFPQฤ‡รงRQOKCTWW\[UMCPQ F\KรตMKY[MQT\[UVCPKWYรฃCฤ‡EKYQฤ‡EKOQUVMC\TรYPQYCฤ“QPGIQMVรT[MQORGPUWLGPKGV[NMQ\CMรฃรEGPKC EJYKNQYGCNGVCMฤ“G\OKCP[FรฃWIQQMTGUQYG F\KรตMKU\E\GIรNPGLYรฃCฤ‡EKYQฤ‡EKCMV[YPGIQOQUVMC \TรYPQYCฤ“QPGIQYMVรT[OKNQTC\TG\[UVCPELKRQTรYP[YCP[LGUV\Y\QTEGOYRQUVCEKKNQTC\WE\CUรY 0KG\CYQFPQฤ‡รง CVCMฤ“GFQMรฃCFPQฤ‡รง \PCE\PKG\YKรตMU\QPQGNKOKPWLรฐEGNGOGPV[UV[MQYG/KGTPKMK6$&PKGOCLรฐ RT\GรฃรฐE\PKMรYUVQUQYCP[EJYOQUVMCEJCPCNQIQY[EJtTรYPQYCฤ“GPKGOQUVMCRT\GDKGICCWVQOCV[E\PKGRT\G\FQUVTQLGPKGTG\[UVCPELKCMV[YP[EJKRT\GรฃรฐE\CPKGMNWE\GOGNGMVTQPKE\P[OLGFPGIQTG\[UVQTC RQVGPELQOGVTรYtCFLWUVCELCQFD[YCUKรตE[HTQYQRT\G\MQPHKIWTCELรตWMรฃCFWRTQITCOQYCNPGIQ &1&#6-19;1524<รด6 tXt\CUKNCE\FQรฃCFQYCPKCDCVGTKK tYtYCNK\MCQY[OKCTCEJZZOO

6;219'/+',5%#<#561

MQPVTQNPGRQOKCT[URTCYF\CL \CUVรตRWLGCPCNQIQYGOQUVMK PCFCLPKMรYRQVGPELQOGVT[E\P[EJ DG\RQฤ‡TGFPKRQOKCTU[IPCรฃ PCFCLPKMรYRQVGPELQOGVT[E\P[E  RQOKCT RT\GMรฃCFPK PCRKรตEK RQVGPELQOGVTรY

RQOKCTKNQTC\WTG\[UVCPELKGNG

DANE TECHNICZNE

&QRWU\E\CNP[\CMTGUYCTVQฤ‡EK4 <CMTGURQOKCTQY[ &QMรฃCFPQฤ‡รง 4Q\F\KGNE\Qฤ‡รง 9[ฤ‡YKGVNCE\ Zasilanie รขCFQYCPKGDCVGTKK 9[OKCT[\GYPรตVT\PG Zakres temperatur pracy Masa

<CMรฃCF'NGMVTQPKE\PGL #RCTCVWT[2QOKCTQYGL

6;$1 $QNGUรฃCY6[PE

WN/KMQรฃQYUMC /[UรฃQYKEG VGNHCZ VGNHCZ YYYV[DQRN


typ TB-D-05

รYRQVGPELQOGVT[E\P[EJ PKPCRKรตEKQY[EJF\KGNPKMรY

TW

CTVQฤ‡EKOKGT\QPGL Cฤ“QP[ORTรฐFWUVCรฃGIQ QTC\WTG\[UVCPELKPCRQUVCรงE[HTQYรฐ NQTC\WTG\[UVCPELK\Y\QTEQY[O

tQFRQTPQฤ‡รงPCQFF\KCรฃ[YCPKG TCVWT[KPCRKรตEKC\CUKNCLรฐEGIQ 

PGIQรฃCFQYCPKC

1519#รผ

LรฐEGPCFCLPKMKRQVGPELQOGVT[E\PG KY[MQT\[UV[YCPGFQURTCYF\CPKC J PR2'UVQUQYCPGYNQVPKEVYKG

รฃWY[Lฤ‡EKQYGIQ\RT\GO[UรฃQY[EJ EJ KQYGL F\KGNPKMรY TG\[UVCPE[LP[EJ

GOGPVรYKPFWME[LP[EJ EGYGM

4

 

500 ยŸ4/ยŸ  ยŽ  .%&OOE[HT[\PCM TQ\รฃCFQYCPKCDCVGTKKd.1$#6r 8YGYPรตVT\PCDCVGTKC0K/* \CUKNCE\8O# OOZOOZOO tรŸ% I

ย‘ยŽย‡ย•รยƒย™ย›ยย…

dr ย‹ยฤ‚วค 032 316 50 23 501 312 325

Elektroniczna Aparatura Pomiarowa ย—ยŽวคย‹ยย‘รย‘ย™ย•ยยƒอšศ€อšอœอ™วฆอœอ˜อ˜ย›ย•รย‘ย™ย‹ย…ย‡ www.tybo.pl ย„ย‹ย—ย”ย‘ฬปย–ย›ย„ย‘วคย’ยŽ


inProjekt plansze startowe program贸w kompiterowych


Poligrafia edytorstwo


snowbear broszura, plakat


Queris foldery reklamowe


RRM – Rejestr Remontów Maszyn system klasy CMMS www.QUERIS.pl

www.QUERIS.pl


przewodnik

Osobisty po Paśmie Babiej Góry wydawnictwo książkowe


„Słowa” seria wydawnicza


recipe magazyn kulinarny


7. Czy dzieci powinny mieć prawa wyborcze?

zwraca uwagę, że dzieci stają się obywatelami,

Rodzice niechętnie godzą się na niezależność

Sassa Buregren, autorka ‘Małej książki

a świat społeczny powinien być przez nie

własnych dzieci i nie rozumieją ich prawa do

o demokracji’, twierdzi, że tak. W końcu

dziedziczony jako rzeczywistość, w której

nietykalności cielesnej i godności. W 2005

demokracja to system polityczny, którego

kształtowaniu uczestniczyły, a co najmniej -

roku, gdy Sejm uchwalał ustawę o przemocy

rozwój polega między innymi na tym,

poznały mechanizmy jego kształtowania.

domowej, parlamentarzyści z pasją dowodzili, że ‘dziecku trzeba zginać kark’, chwalili się,

że coraz więcej osób bierze w nim aktywny udział. Prawa wyborcze zdobyli już robotnicy,

Jej dwie książki - ‘Mała książka o demokracji’

że sami byli bici i że ‘dzięki temu wyrośli na

kobiety, zdobywają je obcokrajowcy; mają

i ‘Mała książka o feminizmie’ - to poważne

przyzwoitych ludzi’, a przepis zabraniający

je czarni obywatele Stanów Zjednoczonych

potraktowanie przysłowia ‘Czym skorupka

karcenia

i Indianie, choć sto lat temu było to nie do

za młodu nasiąknie, tym na starość trąci’.

państwa w domenę prywatną.

pomyślenia.

Buregren sądzi, że to nasiąkanie powinno być aktywne.

jest

niedopuszczalną

ingerencją

W końcu, aby ustawa chroniąca przed przemocą przeszła przez Sejm, zakaz bicia

Gdy angielska feministka, niejaka Mary Wollstonecraft domagała się praw dla kobiet,

W XX wieku dzieci nabyły prawa. Są one

i upokarzania dzieci został z niej usunięty.

niejaki Thomas Taylor, filozof z Cambridge,

sformułowane w Konwencji Praw Dziecka.

Nieco później twórcza wyobraźnia ministra

napisał satyrę, w której domagał się praw

Zgodnie z jej postanowieniami mają prawo

Giertycha

dla zwierząt. No bo skoro kobiety żądają

do

edukacji

wychowawczej młodzieży poprzez izolację

rzeczy tak niemożliwej jak prawa publiczne,

i opieki zdrowotnej, ale również prawo

‘gorszych’ i odziania wszystkich w mundurki.

to i zwierzęta można nimi obdzielić - dowodził

do kształtowania i wyrażania własnych

Tymczasem bardziej niż mundurków dzieci

‘żartobliwie’.

poglądów, do swobody myśli, sumienia

potrzebują nauki obywatelskich aktywności.

i wyznania.

I to nie tylko po to, by walczyć o swoje,

Pomysł

z

prawami

wyborczymi

bezpieczeństwa,

godności,

podsunęła

pomysł

segregacji

także by troszczyć się o to, co wspólne. O to,

dla

wszystkich dzieci jest może zbyt śmiały, choć

W XXI w. dzieci powinny też zdobyć narzędzia,

jeśli spojrzeć na scenę polityczną, to nieraz

by móc ze swoich praw korzystać. Tymczasem

ma się wrażenie piaskownicy. Buregren nie

w polskich domach i szkołach głównym

jest działaczką, która walczy o polityczne

przesłaniem

upodmiotowienie dzieci. Jest pisarką, która

posłuszny!’, a nie Myśl, działaj, bądź sobą!’.

H

wychowawczym

jest

czego stanowią integralną część.

‘Bądź

erbaciana ceremonia

Świat społeczny nie składa się po prostu z ‘ludzi’, tylko z mężczyzn, kobiet i dzieci. O tych pierwszych wiemy najwięcej, bo to oni ten świat urządzili, o tych drugich - znacznie mniej. Już Simone de Beauvoir zadawała pytanie: ‘Kim jest kobieta?’, i mimo wielu debat odpowiedź nie jest nader płynna: ‘Nikt nie rodzi się kobietą, kobietą się staje’. Bo kobiety budują tożsamość w odniesieniu do mężczyzn, którzy nad nimi przez setki lat panowali. Najmniej jednak wiemy o dzieciach. Jeden ze współczesnych holenderskich pedagogów radzi, by chcąc zrozumieć dzieci, traktować je tak, jak zoolog traktuje np. krokodyle czy mrówki .

3.

przepis czytelnika 3 woreczki ryżu 4 jajka 10 dag żółtego sera 20 dag ogórków konserwowych 1 jabłko ok. 12 łyżek majonezu sól pieprz słodka mielona papryka szczypiorek Ryż ugotować w osolonej wodzie i ostudzić. Jajka ugotować na twardo, ostudzić i pokroić w kostkę. Żółty ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Ogórki konserwowe i jabłko pokroić w kostkę. Wszystkie składniki przełożyć do dużej miski. Dodać około 9 łyżek majonezu i wymieszać. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Sałatkę wyłożyć do przezroczystej miski. Wierzch sałatki wyrównać i posmarować pozostałym majonezem. Następnie posypać słodką mieloną papryką i pokrojonym szczypiorkiem. Schłodzić w lodówce. Podane składniki wystarczą na około 6 porcji. Smacznego. Katarzyna Pilch z Poznania

>


13. 2 lyzki stolowe czarnej herbaty 1/2 l wody 4 lyzeczki soku z cytryny cukier arak kostki lodu 1. Herbate przyrzadzic zgodnie z podstawowym przepisem i dobrze schlodzic. 2. Do kazdej szklanki wlac lyzeczke soku z cytryny, dodac troche cukru i araku. 3. Szklanki dopelnic zimna herbata, a nastepnie wlozyc po kostce lodu.

12 lyzeczek herbaty chinskiej 1l wody plaska lyzeczka mielonego imbiru plaska lyzeczka mielonego cynamonu 4 gozdziki 10 rozdartych zielonych li�ci miety sok z 3 cytryn cukier do smaku kostki lodu 1.Herbate razem z przyprawami zalac wrzatkiem. 2. Napar doprawic do smaku cukrem i sokiem cytrynowym, przecedzic, a nastepnie schlodzic. 3. Herbate podawac z kostkami lodu w szklankach lub filizankach.

12 lyzek herbaty cejlonskiej 1l wody sok z 3 cytryn cukier do smaku kostki lodu

Przepis podstawowy

1. Herbate zalac wrzaca woda i zostawic na 5 minut do naciagniecia; nastepnie zamieszac i przecedzic. 2. Dodac sok z cytryny, oslodzic do smaku i jeszcze raz wszystko dobrze wymieszac. 3. Do zaroodpornych szklanek wrzucic po garsci kostek lodu i napelnic je goraca herbata.


Ilustracje


Przepis

na twierdzenie Pitagorasa ilustracje do wiersza


r贸偶ne ilustracje


Portfolio  
Portfolio  

Portfolio - projektowanie graficzne, projektowanie znaku, elementów identyfikacji wizualnej, publikacji, ilustracje.

Advertisement