Page 1

1. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adını yazınız. A) Pb3(PO4)2: B) Mg3N2: C) PF3: D) Cl2O: E) Na2SO4:

6. 7 gram N ile 12 gram O elementleri artansız birleşerek N2O3 bileşiğini oluşturuyor. 57 gram N2O3 bileşiğinin oluşması için N ve O elementlerinden en az kaç gram gerekir?

2. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. A) Kalsiyum bromür: B) Demir (III) sülfür: C) Baryum nitrat: D) Kükürt trioksit: E) Difosfor pentaoksit:

7. A + B → AB denkleminde tepkimeye giren A kütlesi B kütlesinin 5 fazlasıdır. Tepkime sonunda 55 gram AB bileşiği oluştuğuna göre tepkimede harcanan A kütlesi kaç gramdır?

3. Aşağıda geleneksel adı verilen bileşiklerin formüllerini karşılarına yazınız. A) Sönmüş kireç: B) Sirke ruhu: C) Yemek tuzu: D) Çamaşır sodası: E) Potas kostik:

8. m gram Al ile 16 gram S elementinin tepkimesinden 25 gram Al2S3 bileşiği oluşurken 11 gram Al elementi artıyor. Buna göre; a. Al ve S’nin kütlece birleşme oranı (mAl /ms) nedir? b. m değerini bulunuz.

4. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlar yasasına uymaz, niçin? I. C2H4 – C3H6 II. NO – N2O3 III. H2O — H2O2

9. X3Y4 ve X4Yn bileşiklerinde aynı miktar Y ile birleşen X’ler arasındaki katlı oran 9/8 olduğuna göre ‘’n‘’ kaç olmalıdır?

5. C ve O elementlerinden oluşan CO2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı mc /mo:3/8’dir. Eşit kütlede karbon ve oksijen elementlerinin tam verimle tepkimesinden 66 gram CO2 bileşiği elde edildiğine göre, hangi elementten kaç gram artar?

10. X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşikteki tepkimeye giren X’in kütlesi ile Y’nin kütleleri grafikteki gibi verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü XY2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? X(g )

I

II

5

4

6

Y(g )

2016-2017 9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

Not: Her sorunun doğru-tam cevabı 10 puandır. 1

2016 2017 9 sinif kimya 1 dönem 2 yazili sinavi sorular 2  

2016 2017 9. sınıf kimya 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını burada bulabilirsiniz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you