Page 1

1.Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adını yazınız. A) Fe2(SO4)3: B) Al2O3: C) P2O3: D) N2O: E) KOH:

6. 18 gram Mg ile 7 gram N elementleri birleşerek Mg3N2 bileşiğini oluşturuyor. 100 gram Mg3N2 oluşması için Mg ve N elementlerinden en az kaç gram gerekir?

2. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. A) Baryum bromür: B) Bakır (I) sülfür: C) Magnezyum nitrat: D) Diazot pentaoksit: E) Oksijen diflorür:

7. X + Y → XY denkleminde tepkimeye giren Y kütlesi X kütlesinin 8 katıdır. Tepkime sonunda 72 gram XY oluştuğuna göre tepkimede harcanan Y kütlesi kaç gramdır?

3. Aşağıda geleneksel adı verilen bileşiklerin formüllerini karşılarına yazınız. A) Kireç taşı: B) Sirke ruhu: C) Yemek sodası: D) Tuz ruhu: E) Sud kostik:

8. 7 gram X gazı ile m gram Y gazının tepkimesinden 19 gram Z bileşiği oluşurken 13 gram Y gazı artıyor. Buna göre; a. X ve Y’nin kütlece birleşme oranı (mx /my) nedir? b. m değerini bulunuz.

4. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlar yasasına uymaz, niçin? I. Fe3O4 – Fe2O3 II. N2O – NO2 III. C3H6 — C5H10

9. X3Y4 ve X2Yn bileşiklerinde aynı miktar X ile birleşen Y’ler arasındaki katlı oran 8/3 olduğuna göre ‘’n‘’ kaç olmalıdır?

5. S ve O elementleri kütlece birleşme oranı: 4/3 olan S2O3-2 anyonunu oluşturuyorlar. 20’şer gram S ile O’dan en fazla kaç gram S2O3-2 anyonu elde edilir, hangi elementten kaç gram artar?

10. X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşikteki tepkimeye giren X’in kütlesi ile Y’nin kütleleri grafikteki gibi verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü XY3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir?

2016-2017 9.SINIF KİMYA 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

1

2016 2017 9 sinif kimya 1 dönem 2 yazili sinavi sorular 1  

2016 2017 9. sınıf kimya 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını burada bulabilirsiniz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you