Page 1

…………………. Eğitim Öğretim Yılı ……………………………… 11. Sınıflar Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı (1.Klasik Doküman) Ad, soyad: Sınıf, no: BAŞARILAR 1.) 10-2 molar KCN tuzu çözeltisinde OH- ve pH kaçtır? (HCN için Ka=10-10) (KCN, hidroliz olan bir tuzdur.)

3.) 200 mL 0,3 M H2SO4 çözeltisi ile kaç mL 0,2 M NaOH çözeltisi karıştıralım ki karışımın pH değeri 1 olsun?

2.) Aşağıdaki reaksiyonlarda hem bileşiklerin altlarına Baz 1, Baz 2, Asit 1, Asit 2 şeklinde yazınız (8 puan) hem de eşlenik (konjuge) asit-baz çiftlerini belirtiniz (4 puan).

4.) Belli bir sıcaklıkta 1 L suya 30 mg CaCO3 katısı konuluyor. Çözünmeden kalan miktar 20 mg olduğu gözleniyor. Buna göre, aynı sıcaklıkta CaCO3’ün çözünürlük çarpımı kaçtır? (CaCO3:100 1 mg=10-3 g)

a) NH4+ + H2O ⇄ ………. ………

NH3 + H3O+ ……… ……….

Birinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti: İkinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti:

b) CN- + H2O ⇄ ………. ………

HCN + OH……… ……….

Birinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti: İkinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti:


5.) 0,1 mol HCN ve 1 mol NaCN’nin çözünmesiyle 1 L tampon çözelti elde ediliyor. H+ ve pH nedir? (HCN için Ka=1010 )

7.) 2HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g) Yukarıdaki tepkimenin belirli bir sıcaklıktaki denge sabiti 1’dir. Bu sıcaklıkta 1 L’lik kaba 0,4 mol HI, 0,1 mol H2 ve 0,1 mol I2 konuluyor. Sistem dengeye ulaştığında her bir maddenin derişimi kaç molar olur?

6.) Zayıf bir asit olan 0,05 M’lık HA’nın % 2’si iyonlaştığına göre; OH- ve Ka değerini bulunuz. 8.) Doymuş Ca(OH)2 çözeltisinin pH’ı 12’dir. Buna göre Ca(OH)2’nin çözünürlük çarpımı kaçtır?

Puan dağılımı: İlk 4 soru 12, diğerleri 13 puan Sınav yeri ve tarihi: Sınav süresi: 40 dakika


………………. Eğitim Öğretim Yılı ………………………………… 11. Sınıflar Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Cevap Anahtarı (1.Klasik Doküman) Ad, soyad: Sınıf, no: 1.) 10-2 molar KCN tuzu çözeltisinde OH- ve pH kaçtır? (HCN için Ka=10-10) (KCN, hidroliz olan bir tuzdur.) CN- +H2O ⇄HCN+OH10-2 -X X X Kh=Ksu/Ka=10-14/10-10=10-4 Kh= X2/10-2-X (X ihmal edilir.) 10-4= X2/10-2 X2=10-6 X=10-3 M OH-=10-3 M (8 puan) pH =11 (4 puan) 2.) Aşağıdaki reaksiyonlarda hem bileşiklerin altlarına Baz 1, Baz 2, Asit 1, Asit 2 şeklinde yazınız (8 puan) hem de eşlenik (konjuge) asitbaz çiftlerini belirtiniz (4 puan). a) NH4 + H2O ⇄ NH3 + H3O Asit 1 Baz 2 Baz 1 Asit 2 Birinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti: NH4+— NH3 İkinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti: H2O— H3O+ b) CN-1 + H2O ⇄ HCN + OH-1 Baz 2 Asit 1 Asit 2 Baz 1 Birinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti: H2O— OH-1 İkinci eşlenik (konjuge) asit-baz çifti: CN-1— HCN +

BAŞARILAR… mg olduğu gözleniyor. Buna göre, aynı sıcaklıkta CaCO3’ün çözünürlük çarpımı kaçtır? (CaCO3:100 1 mg=10-3 g) 10 mg çözünür. (2 puan) 10-2 g çözünür. (2 puan) n CaCO3=10-2/100=10-4 mol (2 puan) M=10-4mol/L CaCO3 ⇄ 10-4 M

Ca+2 + 10-4 M

CO3-2 10-4 M

Çözünürlük çarpımı= Ca+2  CO3-2=10-8 (6 puan) 5.) 0,1 mol HCN ve 1 mol NaCN’nin çözünmesiyle 1 L tampon çözelti elde ediliyor. H+ ve pH nedir? (HCN için Ka=10-10) H+ =Kax[Asit]/[Tuz] (5 puan)

+

3.) 200 mL 0,3 M H2SO4 çözeltisi ile kaç mL 0,2 M NaOH çözeltisi karıştıralım ki karışımın pH değeri 1 olsun? pH=1⟹ H+ = 10-1 M=0,1 M (2 puan) pH,1 olduğuna göre ortam asidiktir. H+ mol sayısı, H2SO4 mol sayısının 2 katıdır. H+ =n H+ - n OH-/VToplam 0,1=2(0,2x0,3)-0,2xV/(0,2+V) V=1/3 L (8 puan) V=1000/3 mL =333,3 Ml (2 puan) 4.) Belli bir sıcaklıkta 1 L suya 30 mg CaCO3 katısı konuluyor. Çözünmeden kalan miktar 20

H+ = 10-10x0,1/1 M H+ = 10-10x10-1 M H+ = 10-11 M (5 puan) pH =11 (3 puan) 6.) Zayıf bir asit olan 0,05 M’lık HA’nın % 2’si iyonlaştığına göre; OH- ve Ka değerini bulunuz. 0,05 M zayıf asit HA’nın % 2’si10-3olur (3 puan). HA ⇄ H+ + A0,05 M -10-3 +10-3 + 10-3 -11 OH  =10 (5 puan) Ka=10-6/5x10-2 Ka=10x10-7/5x10-2 Ka=2x10-5 (5 puan) 7.) 2HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g) Yukarıdaki tepkimenin belirli bir sıcaklıktaki denge sabiti 1’dir. Bu sıcaklıkta 1 L’lik kaba 0,4 mol HI, 0,1 mol H2 ve 0,1 mol I2 konuluyor.


Sistem dengeye ulaştığında her bir maddenin derişimi kaç molar olur?

8.) Doymuş Ca(OH)2 çözeltisinin pH’ı 12’dir. Buna göre Ca(OH)2’nin çözünürlük çarpımı kaçtır?

V=1L⟹n=M OH- =10-2 M Q=

Q=

[ H 2] [ I 2 ] [ HI ]

2

[0,1][0,1] [0,01] 1 = = 2 [0,16] 16 [0,4]

Q = Kc olması için ürünlere kayar.

1=

+

2OH10-2 M (3 puan)

Çözünürlük çarpımı=(5x10-3)(10-2)2 (3 puan) Çözünürlük çarpımı=5x10-7 (3 puan)

⇄ H 2 + I2 0,1+X 0,1+X

2HI 0,4−2X

K=

Ca(OH)2 ⇄ Ca+2 10-2/2 M=5x10-3 M (4 puan)

[ H 2 ][ I 2 ] 2

[ HI ]

[ H 2 ][ I 2 ] [ HI ]

2

(2 puan) 1=

[ 0,1+ X ] [ 0,1+ X ] 2 [ 0,4−2X ]

Her iki tarafın karekökü alınır.

√ 1= 1=

[ 0,1+ X ]

2

[ 0,4−2X ]2

0,1+ X 0,4−2X

0,4−2X =0,1+ X 3 X =0,3 X=0,1 (5 puan)

2HI 0,2 M puan)

H 2 + I2 0,2 M 0,2 M (2+2+2=6

Puan dağılımı: İlk 4 soru 12, diğerleri 13 puan Sınav yeri ve tarihi: Sınav süresi: 40 dakika

11 sinif kimya 2 dönem 1 yazili (1 klasik doküman)  
11 sinif kimya 2 dönem 1 yazili (1 klasik doküman)  
Advertisement