Page 1

EXAMEN FÍSICA – QUÍMICA 4t ESO NOM:

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA: COMPOSTOS BINARIS 1r Trimestre Curs 2012/2013 NOTA:

1) Sodi

2) Cl2

3) Oxigen atòmic

4) Br

5) Òxid de magnesi

6) Li2O

7) Triòxid de dialumini

8) CaO

9) Òxid de bor

10) PtO2

11) Diòxid de plom

12) Cl2O5

13) Heptaòxid de dibrom

14) Au2O

15) Òxid fèrric

16) FeO

17) Òxid de platí (IV)

18) Ag2O

19) Òxid sulfúric

20) SO

21) Hidrur de potassi

22) CaH2

23) Trihidrur d’alumini

24) CuH2

25) Hidrur cobaltós

26) Ni2O3

27) Hidrur d’or (III)

28) ZnH2

29) Clorur d’hidrogen

30) H2S

31) Seleniür d’hidrogen

32) HF

33) Àcid clorhídric

34) HBr

35) Àcid sulfhídric

36) HCl

37) Àcid tel·lurhídric

38) H2S(aq)

39) Amoníac

40) SiH4

41) Arsina

42) CH4

43) Clorur de magnesi

44) Al2Se3

45) Sulfur de plom (IV)

46) AgCl

47) Clorur fosfòric

48) PCl3

49) Tetraclorur de carboni

50) SbCl5

Examen Final compostos binaris 2012-2013  

Examen Final compostos binaris 2012-2013

Advertisement