Designastronaut Portfolio

Page 1

EXPLORING THE DESIGNSPACE PRODUCT INNOVATION VISUAL COMMUNICATION

At v忙re med til at sk : n abe sio s i fr e M mt i de

dt

(in t e lig el

nt e) pr

H

e el

r un n je ve

ns

e ukt od

Kim Aagaard Holm Portfolio

r

Algade 34, 2 路 5500 Middelfart Mobil: 26252537 kim@designastronaut.dk www.designastronaut.dk


Lys er rummets musik I mine undersøgelser omkring lys, blev jeg på et tidspunkt interesseret i at skabe illusionen af dybde. At skabe et rum i armaturet at gå på “opdagelse” i, skabt af lys og form, uafhængig af proportioner. Yderligere studier og de dertil knyttede associationer, frembragte baggrunden for det produkt - den problemstilling, jeg vil beskæftiger mig med. Lys i hjørner, udadvendte som indadvendte.

Kim Aagaard Holm Portfolio

Uddrag af problemformulering Designskolen Kolding


169,866 mm 52,763 mm

24,944 mm

32,984 mm

90.332°

95.852°

15,055 mm

100.036°

59,368 mm

79.086° 136.414°

190,445 mm

90,311 mm

79,022 mm

116,981 mm

21,189 mm 52,479 mm 190,03 mm

28,082 mm

The Sting Cordless Drill

Kim Aagaard Holm Portfolio

Fordi min indgang til emnet, akkuboremaskine, er så jomfrueligt, vil jeg forsøge at angribe designet fra den legende og eksperimenterende side. Jeg vil især sætte fokus på Ergonomi/form/vægt, taktilitet og semiotik. Derudover vil jeg prøve at forbedre produktets funktion, give det nye muligheder der er nyttige/ brugbare. Jeg vil opprioritere det i dag teknologisk mulige, men jeg vil også se lidt frem, og gøre mig tanker om hvilke muligheder der tegner sig i fremtiden for et produkt som akkuboremaskinen, teknisk som ideologisk. Hele denne proces/konklusionerne skal kunne aflæses i, og kunne redegøres udfra, mit valg af ergonomisk/visuelt formsprog og funktionalitet. Uddrag af problemformulering Designskolen Kolding


Kim Aagaard Holm Portfolio

Skal kunne dosere. Skal afspejle forskel på salt/peber Må gerne være udstillingsvenlig. (skal kunne stå fremme uafhængig af brug). Må gerne indgå i et samspil med de omgivelser, i den kontekst hvori de bruges. Skal være opbevaringsvenlig (Saltet skal forhindres i at klumpe). Skal kunne fungere som par. Skal være håndterlig. (Ligge godt i hånden, aktiv som passiv) Uddrag fra problemformulering Designskolen Kolding


MemoWeb Støttet af Syddansk Innovation Idé udviklet og gennemført i funktionsdygtig portal. Se www.memoweb.dk Bevæggrund – Hvorfor ikke bruge eksisterende teknologi, til avanceret funktionalitet idag!

Jeg måtte trække mig som direktør på grund af studier i 2003 Firma lukket 2004

Kim Aagaard Holm Portfolio

MemoWeb er et SMS-baseret kommunikations- og informationssystem, der skaber forbindelse mellem den fysiske og den virtuelle verden ved hjælp af mobiltelefon og en computer med internetforbindelse. Hovedprincippet er, at du kan få informationer om alt det spændende, du møder eller “rører ved”, som vi kalder det på din vej. Et produkt, en borgruin, en koncertplakat ... et spændende menneske! Når du er på farten, sker det i form af en forholdsvis kort SMS-besked på mobiltelefonen, men når du kommer hjem eller hen i firmaet, er der i mellemtiden automatisk sendt yderligere, mere dybtgående multimedieinformationer til din personlige MemoWeb-side. Det spor, du så at sige trækker gennem by og land, fastholdes på denne side: Hvad du har “rørt ved”, hvor og hvornår. Med andre ord: Du opbygger en slags logbog med en overskrift, tilknyttet dato og tidspunkt, samt evt. den geografiske lokalisering. Fra denne overskrift fører links til enten den korte, oversigtlige information, du allerede kender fra mobiltelefonens display, eller den lange version, som stilles til rådighed af eksterne infor-mationsleverandører, fx firmaer, som køber “produktnøgler” hos MemoWeb. Du kan naturligvis også selv oprette nøgler (gratis med begrænset funktion, kommercielle med udvidede faciliteter). Du kan tilmed vælge, om du vil anskue stoffet fra forskellige vinkler, fx kronologisk, geografisk eller emnebaseret.

Eksempel på scenarier * Du går tur på strøget efter lukketid. Et produkt i et udstillingsvindue fanger din interesse - et par løbesko fx. Du trykker næsen flad mod ruden og får øje på et skilt med en unik kombination af bogstaver og tal, en “nøgle”, MW Nikexxxx. Du sender en SMS-besked til 1919 med dette indhold. Et øjeblik efter får du nærmere informationer om produktet sendt til din mobiltelefon. Første gang, du får kontakt med MemoWeb, bliver du tilmeldt systemet, får adressen på din MW-hjemmeside, og inden du når hjem er yderligere, mere fyldig information (tekst, billeder/videoclips, lyd) sendt til din personlige MemoWeb-side, som også automatisk bliver oprettet, fiks og færdig, første gang du trigger systemet. MemoWeb kender dig og omvendt. Du ser pludselig uanede muligheder. * Du sidder i toget i den nye Metro og læser avis. En særlig spændende artikel fanger din interesse, men der er ikke tid til fordybelse, og vanen tro efterlader du avisen, så andre også kan have glæde af den. Men forinden har du nået på mobiltelefonen at indtaste artiklens MW-nøgle, fx itxxxxxx og via SMS sendt den til 1919. Du ved, at bladhusene Det Berlingske Officin, Politikens Hus og JyllandsPosten i teknologisk samarbejde med det unge, fremstormende it-firma Aggressive Networkers driver et selskab, der giver enkeltpersoner, virksomheder, skoler og myndigheder adgang til Danmarks største online-database med mere end 9 millioner artikler. Den digitale tidsalders svar på udklipsbureauet. Du har nu et resumé af artiklen på din mobiltelefon og den fulde version på com-puteren derhjemme eller i firmaet med den stærkt udvidede funktionalitet, at den fore-ligger i digital form, at den via præfix¹et “it” selv har fundet ind i den rette kategori (infor-mationsteknologi), og at du via artiklens links kan finde frem til beslægtet materiale.


Kim Aagaard Holm Portfolio

The

• Weds or Pairs up with unique item through networks • Reads inventory lists via RF Tagged objects • Compares and communicates data on a need to know basis • Is inexpensive and extremely durable

ITPD Electronic Prototyping course We built a working electronic prototype. Used magnet condensators instead of RFID tags Evaluated with users

Wedlog

Inventory Reader and Information-Tracker

Everyone can afford a Grabbit Wedlog, even if it is conceptually one of the most advanced products on the market today.You can wed your Grabbit to any WedLog prepared device, like a fridge. When you connect your Grabbit to the fridge it will from that point forward know that it has to track this exact fridges information. What happens is that it reads the inventory in the Fridge and compares it to your personalised shopping list. Right then your Grabbit can tell you what you miss to buy. Your Grabbit can always find its way back home when you are out too. It connects through global and local networks and is always monitoring that exact fridge you wed it to. Maybe you are out shopping with your Grabbit around your neck like a sophisticated jewelry. When you find your shopping card or basket then connect the Grabbit to either one of them. Connecting it to a base like that means that it synchronizes through the network and updates its information according to the fridge. It can now let you know if you need to buy something, or just provide you with an inventory list. Letting you know if you are out of beer. Grabbit is thin, lightweight and very durable. It is made of space age cheramics composite material.


figu rine

fig·u·rine: fig·u·rine: A small molded or A small molded or a sculptured figure; sculptured figure; a statuette. statuette.

K o m m u n i k a K o m m u n i k a t t

t t i i

i o n s a g e i o n s a g e l h j e m m l h j e m m

n n e e

t t t t

Funktioner og teknik

Organisations princip Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse ”Figurine”: Kommunikationsagent til hjemmet ”Figurine”: Kommunikationsagent til hjemmet Designet består af et håndsæt med digitalt ”øje”, en base med tastatur, en skærm Designet består af et”knapper”. håndsæt med digitalt ”øje”, en base med tastatur, en skærm og en række fysiske og en række fysiske ”knapper”. Højtaleren sidder inde i kroppen og en slange fører lyden op til øret

< Flybar skærm

Organisationsprincip: Funktionerne er prioriteret i praktisk rækkefølge og i Organisationsprincip: Funktionerne og i forhold til kroppen. Skærmen er tættesterpåprioriteret øjet. Hurtigi praktisk aflæsbar.rækkefølge Under skærmen forhold til kroppen. Skærmen er tættest på øjet. Hurtig aflæsbar. Under skærmen er mulighed for at opbevare de fysiske knapper. Derefter hviler håndsættet på er mulighed opbevare fysiske knapper. hviler håndsættet på basen. Dettefor kanatogså afgive de information, om endDerefter mere symbolsk en skærmen. basen. Dette kan også afgive information, om end mere symbolsk skærmen. Under håndsættet ligger et numerisk tastatur.Tastaturet er direkteenadgang til Under håndsættet ligger et numerisk adgang til indtastning af numre og tekst. Man kantastatur.Tastaturet altid administrereer sindirekte Kommunikations indtastning af numre og tekst. Man kan altid administrere sin Kommunikations Agent direkte fra computer med indbygget bluetooth. De fysiske knapper er her i Agent direkte fra computer med indbygget De fysiske knapper den medfølgende software visuelt angivet, ogbluetooth. dens virkeleige ”pendant”, vil er lyseher opi den angivet, og dens virkeleige ”pendant”, vil lyse op i detmedfølgende tidsrum mansoftware rører denvisuelt eks. tilknytter information i det tidsrum man rører den eks. tilknytter information Digitalt øje >

< Fysiske k napper

< Mobilt led

< Browser taster

Info skærm >

Skærm: Skærmen ”svæver” over Basen. Skærmen er trådløs aftagelig og flytbar Skærm: Skærmen ”svæver” over Basen. Skærmen er trådløs aftagelig og flytbar < Browser skærm

Fysiske knapper: De fysiske knapper repræsenterer en funktion eller en FysiskeDv.s. knapper: repræsenterer funktion eller”trykker” en person. at man De kanfysiske knytteknapper et telefonnummer til enen knap. Når man person. Dv.s. at man kan knytte et telefonnummer til en knap. Når man ”trykker” på den, sendes besked til håndsættet om at eks. ringe op. Man kan verificere dette på den, sendes til håndsættet om at eks. Man kan verificere dette ved at læse detbesked valgte nummer på håndsættet førringe manop. accepterer at ringe op. På ved at læse detkan valgte nummerprogrammeres. på håndsættetIfør man accepterer at ringe op.hvad På samme måde knapperne ”program mode” vælger man samme måde kan knapperne programmeres. I ”program mode” vælger man hvad de enkelte knapper skal repræsentere. Her kan man også knytte lyd og billede til. de enkelte knapper kan skal administreres repræsentere.løst. HerMonteres kan man også knytte lydeksempelvis og billede til. De fysiske knapper på basen eller De fysiskeetknapper kan løst.som Monteres på basen eller eksempelvis påsættes armbånd, enadministreres kæde eller virke bogmærker i sin private Trådløs telefon søgernotesbog. næring ved påsættes armbånd, en eksplicit kæde eller virke somvil bogmærker i sini det private notesbog. De fysiskeetknapper med information, også lyse op “vandhullet” - er tilfælde altid på - samler, De fysiskehvis knapper eksplicitknappen information, vil op. også op i det tilfælde personen profilmed er tilknyttet ringer Delyse fysiske i tilknyning videregiver ogknapper muliggør kompersonen hvis profil er tilknyttet knappen ringer op. De fysiske knapper i tilknyning til basen, balancerer på en fast holder.. munikation. Information, numre til . basen, balancerer på en fast holder.. og mennesker repræsenteres .Håndsæt: Håndsættet er trådløst. Der er indbygget en “Øjet” radiosender, samt taktilt. scanner ting med Håndsæt:Formen Håndsættet er trådløst. Der eri brugen, indbygget en kommunikation radiosender, Bluetooth. er afledt af præcision samt af fundet på indlagte data, så en samt sten Bluetooth. Formen erprimære afledt af funktion præcision brugen, samtopkald. kommunikation samme. Håndsættets eri at modtage lille display stranden kanEtgøre det afudpå for en samme. primære funktion at modtage lille display på en bagsidenHåndsættets kommunikerer via farver hvemerder ringer op.opkald. En person grønEtfarve signalerer bestemt man vil ringe til. bagsiden kommunikerer via farver hvem der ringer op. En grøn farve signalerer for Agentens database kendt person. En orange viser ingen match. Man kanskabt en Koncept og interaktion med for Agentens database kendt person. Entilorange viser ingen match. Manfor kan ikke-teknologivante øje.De selvfølgelig også være direkte opkoblet en nummerdatabase på nettet (eks. selvfølgelig også være direkte opkoblet til en nummerdatabase på nettet (eks.op De Gule Sider). Hvis et nummer er ukendt finder Agenten ud af hvor der ringes Gule Sider).vises Hvis iet nummer er ukendt finderPå Agenten ud afdisplay hvor der ringes kan op fra. Navnet det lille display på bagsiden. det større på maven fra. vises i detoplysninger, lille display såsom på bagsiden. På og detsåstørre på maven kan manNavnet læse yderligere adresse videre.display En person kan altid man læse yderligere oplysninger, såsom adresse og så videre. En person kan altid accepteres til at indgå i databasen ved tryk på en enkel knap. En ”voice” accepteres til at indgå i databasen ved tryk på en enkel knap. En ”voice”

Kim Aagaard Holm Portfolio

Opladning >

Base med tastatur >


TaKaHo Practice leads to rhythm leads to beauty What is it all about?

How can it be achieved?

Practice is one of the key elements in karate.The fundamental techniques such as blocking, punching, striking and kicking have to be practised continously in order to master them and react quickly on your opponent´s moves. Other factors that play a significant role are form, power & speed, rhythm & timing as well as control (both over your own body and the person you are fighting against). With form you understand balance and stability, which are important because your centre of gravity will shift during your moves and the attacks by your opponent. Power and speed are based on the idea of "kime", the ability to concentrate the greatest amount of power during the attack (or a block).While fighting your movements should be sharp, precise and fast, like lightning, but still very controlled. Rhythm and timing come into play when the basic techniques are combined.The one who has mastered these techniques will move in a powerful, but rhythmic and thus beautiful way.

To master all this and to aquire a very short reactiontime, the karateka has to practice a lot, training at the gym twice a week will not be enough. For the ambitios practitioner of karate we have designed the TaKaHo- the tangible karate hometrainer. It consists of a mat and a fighting body attached to it. On the fighting body points light up which indicate where you have to hit. you should hit them as fast as possible, this will improve your reactivity.The lighting points are placed in accordance with the points of attack on a real person (see picture). Upon hit, the light will go out and you know you have done a correct punch or spark and you will then have to hit the next light and so on. In the same manner spots of light will show up on the mat, indicating where your feet have to go next. At the end of your training session the system will transfer the collected data to your computer which will provide an overview of your total performance.This will further enable you and your sensei to compare the results of your training sessions and give you the possibility to keep track of your progress.

On the fighting body points light up which indicate where you have to hit. You should hit them as fast as possible, this will improve your reactivity.

The program is loaded on to a card, which you stick into the TaKaHo. The same card records the data from the session, which you can then analyze.

Kim Aagaard Holm Portfolio

TaKaHo

0.00

TaKaHo Practice leads to rhythm leads to beauty What is it all about?

How can it be achieved?

Practice is one of the key elements in karate.The

To master all this and to aquire a very short

ELECTRON I C PROTOTYPI N G W I TH LEG O MI N D STORMS TA N G I B LE I N TERA CTI ON COURSE I TPD

00.00.00


Kim Aagaard Holm Portfolio

V I D EO A S D ESI G N MATERI A L D RA MA I N D ESI G N TH EME: SPOTRS SUBJECT: AMERICAN FOOTBALL

f忙llestegning langt stor yboa rd 路 Flere meter


Kim Aagaard Holm Portfolio D ESI G N I S A G A ME G A ME D ESI G N A S META PH OR FOR TH E D ESI G N PROCES I TPD


Kim Aagaard Holm Portfolio

e e

”There are other things to life

for emails” than checking

Creating Shared Electronic Objects for The Family Inspired by Balancing User, Designer And Company Values

a · ware objects for life, is meant to form the identity for the Dedicated Email Reader. It displays an attitude of wanting to develop products which are taking people seriously. Wanting to provide genuine benefits. Objects for life, can mean both considering way of life but also that a product is durable.

AA

Thesis IT Product Design · Mads Clausen Institute of Product Innovation University of Southern Denmark Sønderborg


Company values

choices

User values

Designer Values

Convergence Products

eHome

Strategy

Concept

Amitech website Phone interviews email COMPANY Study of marketing Articles on Amitech Amitech Press releases Point of views from outsiders

COMPANY

Field of Interest

Field of Interest

Values

Values

Technology Probes for empirical testing of Balancing and assumptions Mock-ups of negotiation Design ideas values Re-design of Amitech product sheet

Sketching Prototyping Interaction design Designing identity DESIGNER Design concepts and ideas Final product proposal

Values

Balancing and negotiation of values

Values

Values

Values

Personal resources

Personal resources

Video observation Interviews Workshop USERS Cultural probes Affinity Diagramming Method Mock-ups Situation

Inspired by studying and balancing values between the two families, Amitech and my self as designer I have developed The Dedicated Email Reader expressing the result of that balancing Example of balancing values

Kim Aagaard Holm Portfolio

Gitte and Niels are not very good at answering emails. They prefer to spend time with their family instead of going upstairs to check mails on their slow Desktop PC. Gitte and Niels would like to be able to check for emails where they spend most time. Amitech’s solution to that is to enable them to check emails on their TV. Where as I have chosen, gotten to know the families, that a dedicated object will fit their values better and benefit them more. Using Technological probes to test assumptions To test assumptions and design concepts, I let the two families try out existing technologies, and it provided me with information that inspired the final design proposal. The testing showed that the two families could benefit from a dedicated object to check emails on. Benefits of the design Testing an object like The Dedicated Email Reader, Gitte and Niels have surprisingly not improved so much at answering emails, but Gitte says life has become more simple. Now she is in charge of information, and not the opposite. Being aware of which emails she has received, she now can decide whom and when to answer. Before she had a bad conscience in regards to emails, she does not have that any more.

DESIGNER

USERS

Context

Situation

Context

Design result The result is the Dedicated Email Reader. An object which is wirelessly connected to the Internet, and can be situated where people spend most time in their home. Like in the kitchen. I found out that it was enough for the two families to be able to check for mails and not necessarily reply to them on an object like the Dedicated Email Reader. Knowing that they had received an email, they used their Desktop PC to answer those important to them. Besides “email”, I identified three functionalities, that could be beneficial to the families. “Appointment”, “Voice Message”, and “Slideshow”. To keep the design simple I have designed an interaction, which gives access to one functionality at a time.

email Appointments

The Dedicated Email Reader has four “slots”, which each can hold a specific functionality. By turning the body of the Reader proportional to the display, functionalities can be shifted among.

Voice messages The shape of the Dedicated Email Reader is inspired by message

Slideshow

working with the two families. They preferred a less “boxy” design, which rests good in the hand. Gitte and Mette liked it to be round as it displays softer values and fits the context better when being situated in the living room and like, than a more technological look.


Ac tio n

ry

Information Space

rse ive Un

INFORMATION EXPLORER · ITPD 2003 Kim, Willem, Eunice and Hakeem

Me m o

ce a Sp

Persona

e Space Hom

ce pa

John

Peo ple

S

e Space Hom

042 623 4378

Friend

?

Peter

Maria 0628730249

Heerengracht 122 1126 GJ

?

Amsterdam Maria@yahoo.com

Peter

Frequent contact

Ian

C

ll e

ga

Pe rso na

Frien ds

es ic

o

Kim Aagaard Holm Portfolio

Se rv

ce a Sp

ue

s

Fa

m

ce pa ls

Pe op le

Peter

il y

The Information Explorer is a mobile communication device. The way it´s interface works is like holding a magnifying glass over a piece of paper, and as you grab and move the paper - you see different parts of the interface “space” through the frame of the magnifying glass. You can also grab and interact with things within that space. Like finding a nearby friend and calling him or her.


INTERACTIVE LAMP ITPD 2002

Kim Aagaard Holm Portfolio

The Avatar Desktop Vision TADV is a prototype combination of a lamp and a webcam. It gives opportunity to document your work in progress on your desktop. Communicate and be present The TADV can furthermore be personalized as a representation of yourself – a stand-in which can be present when you are not. Another name for this is an IRL Avatar.


INTERACTIVE UCD PROJECT MAP ITPD 2003

Kim Aagaard Holm Portfolio

UCD Project A collobaration between IT product Design and Mechatronic students at University of Southern Denmark in Sønderborg. UCD Project Map. Visualizing process, research and proposals in a tangible map. Converted into a digital interactive format, including embedded movies and documents. www.doggerland.dk/kim/ucd1


Politiken 28. januar 2005 Af Karsten R.s. Ifversen “De Radikales Naser Khader har fået lavet en plakat der som en af de eneste originalt udnytter de grafiske muligheder”

Fordi verden ikke kun er sort og hvid

Kim Aagaard Holm Portfolio

Khader.dk

V I S U A L C O M M U N I C AT I O N & M A R K E T I N G

Graphic Design, illustration, packaging and Visual Communication

Naser

Ink logo procesbilleder


Kim Aagaard Holm Portfolio

Illustrationer til Paul Masson vinkampagne Design af typograďŹ

Graphic Design, illustration, packaging and Visual Communication


Lennard Kunde & Partners

Lennard Kunde & Partners

Kim Aagaard Holm Portfolio Graphic Design, illustration, packaging and Visual Communication


Kim Aagaard Holm Portfolio Graphic Design, illustration, packaging and Visual Communication


Graphic Design, illustration, packaging and Visual Communication

��������� ���������

������� �������� ��������������� �������

�������������������

Kim Aagaard Holm Portfolio

���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ������������� �����������


Kim Aagaard Holm Portfolio

SAINT TROPEZ :RETRO

SAINT TROPEZ :CASUAL

Graphic Design, illustration, packaging and Visual Communication

www.sainttropez.com : Saint Tropez A/S. 路 Ndr. Strandvej 119H 路 Dk -3150 Hellebaek 路 Phone: + 45 49 70 76 00

SAINT TROPEZ :LIVE


Kim Aagaard Holm Portfolio Graphic Design, illustration, packaging and Visual Communication


Kim Aagaard Holm Portfolio

Algade 34, 2 路 5500 Middelfart Mobil: 26252537 kim@designastronaut.dk www.designastronaut.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.