Page 1

HjĂŚlpemiddelbranchens HjĂŚlpemiddelbranchens samfundsbidrag samfundsbidrag

1 1


2

3


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Hjælpemidler og velfærdsteknologi – en dansk styrkeposition til gavn for mennesker og samfund Den danske branche for hjælpemidler og velfærdsteknologi er i rivende udvikling og med denne brancheanalyse, sætter vi tal på branchens vækst og betydning for det danske samfund. Hjælpemiddelbranchen er del af den danske life science industri og branchens virksomheder leverer helt nødvendige løsninger til pleje- velfærds,- og sundhedssektoren både herhjemme og i udlandet. Branchens globale omsætning drives af nogle få store virksomheder, men branchen udgøres grundlæggende af en meget bred vifte af SMVer eller helt små virksomheder, der spredt over hele landet innoverer, udvikler, producerer og markedsfører løsninger og services i et tæt samspil med brugere og partnere i pleje- og hospitalssektoren. Det er virksomheder, der er værd at satse på, og som dagligt skaber vækst og værdi til gavn for mennesker og samfund. God læselyst. Morten Rasmussen Direktør i Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi (Analysen er afsluttet i marts 2019)

3

3

2


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Opsummering Hjælpemiddelbranchens samfundsøkonomiske betydning Danmark er analyseret her. Overordnet set finder vi at:

for

1.

Branchen omsætter for 5,1 mia. kr. og beskæftiger knap 3.600 årsværk. Der har været kraftig vækst i beskæftigelsen særligt siden 2014.

2.

Bundlinjen på Danish.Care-medlemmers regnskaber er stabil men relativt lav med en overskudsgrad på 5,7 % i 2017. I 2010 var det kun 2,1 %.

3.

Der er stor interesse fra udlandet efter danske hjælpemidler, og fra 2010 til 2016 steg branchens eksport med 19 %. Branchens samlede omsætning er vokset med 42 % i samme periode, hvilket viser, at omsætningen er vokset mest på det danske marked.

4

4


DAMVAD Analytics | HjĂŚlpemiddelbranchens samfundsbidrag

Resultater

4

5

5


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Flere virksomheder i hjælpemiddelbranchen Antallet af reelt aktive virksomheder i hjælpemiddelbranchen er steget fra 195 til 287 i perioden 2010-2017. Danish.Care har i perioden fået flere medlemmer blandt de små medlemmer, men der er stadig en del mindre virksomheder, der endnu ikke er medlem af Danish.Care. 271 virksomheder

278 virksomheder

287 virksomheder

251 virksomheder

195 virksomheder

68

48

6

205 virksomheder

74

51

211 virksomheder

68

59

225 virksomheder 87

98

102

112

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer

75

60 18

Små ikke-medlemmer

Små Danish.Care

68

17

71

70

68

17

19

18

16

15

16

26

30

36

41

22

24

36

23

25

27

28

30

33

34

33

30

16

15

16

16

16

15

18

18

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

Virksomhederne er i hvert år inddelt i små, mellemstore og store virksomheder på baggrund af deres omsætning. Små virksomheder har mindre end 7 mio. kr. i omsætning og store har over 50 mio. kr.

6


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Flere fuldtidsbeskæftigede i hjælpemiddelbranchen Hele branchen ansætter flere medarbejdere, og den største stigning kommer fra de store virksomheder. Medlemmerne af Danish.Care beskæftiger stort set ligeså mange som ikke-medlemmerne. Fra 2014 til 2015 var der en forholdsvis stor vækst på 15,5%, der særligt kom fra mellemstore ikke-medlemmer.

3.265 årsværk 139

2.507 årsværk 105 338 548

2.641 årsværk 93 440

630

2.756 årsværk 78 475

732

2.841 årsværk 90

2.828 årsværk

460

337

117

3.415 årsværk 132 409

841

170 364

661

1227 786

3.583 årsværk

1286

868 68

103

47

49

358

40 358

386

420

491

1139

1077

1074

1073

1063

1044

1133

1223

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

43

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer

61

45 332

Små ikke-medlemmer

447

437

Små Danish.Care

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

Et årsværk svarer til en fuldtidsbeskæftiget i et år og er defineret som beskæftigelse i 1924 timer.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer 6

7

7


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Moderat vækst i beskæftigelsen til 2014… Dernæst høj!

3.265 årsværk 139

2.507 årsværk 105 338 548

2.641 årsværk 93 440

630

2.756 årsværk 78 475

732

2.841 årsværk 90

2.828 årsværk

460

337

117

3.415 årsværk 132 409

841

170 364

661

1227 786

3.583 årsværk

1286

868 68

103

47

49

358

40 358

386

420

491

1139

1077

1074

1073

1063

1044

1133

1223

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

43

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer

61

45 332

Små ikke-medlemmer

447

437

Små Danish.Care

Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

Et årsværk svarer til en fuldtidsbeskæftiget i et år og er defineret som beskæftigelse i 1924 timer.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

8

8


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Hjælpemiddelbranchens beskæftigelse fordeler sig ligeligt på fremstilling og service FREMSTILLING

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

45 %

Fremstilling Fremstilling Fremstilling Fremstilling Fremstilling

af af af af af

cykler og invalidekøretøjer medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil løfte- og håndteringsudstyr andre møbler andet elektrisk udstyr

HANDEL

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TJENESTEYDELSER

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

8

31 %

Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer Anden personaleformidling Vikarbureauer Kombinerede administrationsserviceydelser Kombinerede serviceydelser

19 %

Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler Engroshandel med læge- og hospitalsartikler Ikke-specialiseret engroshandel Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde

ANDET

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

4%

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Industriel design og produktdesign Anden teknisk rådgivning Reparation af møbler og boligudstyr Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold

9

9


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Flere ansatte i hjælpemiddelbranchen Der er en tæt sammenhæng mellem antal ansatte og årsværk. Det skyldes, at størstedelen af hjælpemiddelbranchens ansatte er fuldtidsansatte. Men der ansættes også nogle på deltid og med tidsbegrænsede ansættelser, og der kan være jobrotation både internt og eksternt i branchen, hvorfor antallet af ansatte er højere end antal årsværk. I 2017 gik der i gennemsnit ca. 5 ansatte på 4 årsværk. 4.562 ansatte 4.080 ansatte

2.970 ansatte 134 493 696 60 379

3.205 ansatte 133 543

920 64 410

3.461 ansatte 105 787

950 62 410

3.634 ansatte 134 754

196 3.474 ansatte 172

4.294 ansatte 189 484

1731 1078

423

864

392

1197

253

1861

64

98

462

508

595

Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer

1218

74

Små ikke-medlemmer

Små Danish.Care 151

Mellemstore Danish.Care

540

557

Store Danish.Care

93

1208

1136

1148

1142

1132

1111

1257

1316

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Enhver der har haft en stilling i branchen inden for et år tælles som ansat. En person der har haft flere stillinger i branchen inden for et år tæller en gang per stilling.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

10

10


10

DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Solid langsigtet vækst i omsætning Det er særligt Danish.Care-medlemmer med høj omsætning, der har oplevet vækst.

4.644 mio. kr.

3.611 mio. kr. 137 449 832 62 460

1671

2010

4.134 mio. kr. 138 554 793 64 525

2060

2011

4.021 mio. kr. 136 605 833 68

4.290 mio. kr. 155

164 653

4.923 mio. kr. 173 795

560

1031 78

1027

1100

85

110

669

738

531

581

1848

1885

2046

2007

2012

2013

2014

2015

5.125 mio. kr. 206 694

1120 119 684

4.842 mio. kr. 174 615 Små ikke-medlemmer 1189 111 616

Mellemstore ikke-medlemmer

Store ikke-medlemmer Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

2302

2016

2137

2017 *

VIDSTE DU AT hjælpemiddelbranchen udgør 0,14% af den samlede omsætning fra hele det danske erhvervsliv.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

11

11


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Høj langsigtet vækst!

4.644 mio. kr.

3.611 mio. kr. 137 449 832 62 460

1671

2010

4.134 mio. kr. 138 554 793 64 525

2060

2011

4.021 mio. kr. 136 605 833 68

4.290 mio. kr. 155

164 653

4.923 mio. kr. 173 795

560

1031 78

1027

1100

85

110

669

738

531

581

1848

1885

2046

2007

2012

2013

2014

2015

5.125 mio. kr. 206 694

1120 119 684

4.842 mio. kr. 174 615 Små ikke-medlemmer 1189 111 616

Mellemstore ikke-medlemmer

Store ikke-medlemmer Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care Store Danish.Care

2302

2016

2137

2017 *

VIDSTE DU AT hjælpemiddelbranchen udgør 0,14% af den samlede omsætning fra hele det danske erhvervsliv.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

12

12


12

DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Branchens omsætning pr. årsværk ligger stabilt Hjælpemiddelbranchens omsætning pr. årsværk ligger lavere end sammenlignelige brancher i industrien. Det skyldes højst sandsynligt, at hjælpemiddelbranchen også indeholder virksomheder, der laver arbejdsformidling. Faldet efter 2014 skyldes, at der var stor stigning i beskæftigelsen efter 2014, mens omsætningen voksede langsommere. 3.1 3.0

Mio. kr.

Industrien som heldhed Møbelindustrien

1.9

2.0

Metalvareindustrien

1.7

1.4

1.6

1.5

1.5

1.6

1.5

1.0

.0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.5

Hjælpemiddelbranchen

1.1

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

2016

2017 *

Figuren viser den årlige omsætning i mio. kr. pr. årsværk.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

13

13


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Stor vækst i branchens BNP-bidrag Branchen har øget sit BNP-bidrag stødt de seneste år. Medlemmerne af Danish.Care er vokset med 29% fra 2010 til 2016. Ikke-medlemmerne har dog haft større vækst på 54% i samme periode. Det er særligt de store virksomheder, der har øget BNP-bidraget. De foreløbige tal for 2017 viser en nedgang for særligt ikkemedlemmerne.

1.417 mio. kr. 51 185

1.511 mio. kr. 47 203

1.525 mio. kr. 41 229

1.635 mio. kr. 54 220 408

1.728 mio. kr. 52 222

436

29

38 303

351

21 219

21 229

243

274

606

683

654

683

705

2010

2011

2012

2013

2014

21 207

27

1.974 mio. kr. 71 243

360

446

338

347

1.891 mio. kr. 59

584 40

1.551 mio. kr. 58 162 347

278

36 200

695

758

748

2015

2016

2017 *

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer Store ikke-medlemmer Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care

Store Danish.Care

Økonomiens samlede værditilvækst kaldes BNP og er et mål for et lands velstand. Værditilvækst i samfundet svarer groft sagt til omsætning fratrukket vareforbrug.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

14

14


14

DAMVAD Analytics | HjĂŚlpemiddelbranchens samfundsbidrag

HjĂŚlpemiddelbranchen eksporterer for 1,3 mia. kr.

15

15


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Stor udenlandsk interesse for danske hjælpemidler Eksporten fra virksomhederne i hjælpemiddelbranchen er steget siden 2014. De store Danish.Care-medlemmer står for langt størstedelen af branchens eksport og eksporterer mere end 2 gange så meget som resten af branchen. Generelt er det de store virksomheder, der eksporterer mest.

1.116 mio. kr. 18 92 85 12 150

1.158 mio. kr. 18 87

1.155 mio. kr. 18 95

95 13

93 16 127

156

1.182 mio. kr. 17 95 98 17 130

1.178 mio. kr. 17 123 96 20

1.266 mio. kr. 13 118 109 17 166

1.328 mio. kr. 13 87

1.319 mio. kr. 12 101

148

131

22

30

164

146

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer

142

Store ikke-medlemmer Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care

759

789

806

825

2010

2011

2012

2013

780

2014

843

2015

894

2016

899

Store Danish.Care

2017 *

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

16

16


16

DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Eksporten i hjælpemiddelbranchen er vokset med 19,0% fra 2010 til 2016

1.116 mio. kr. 18 92 85 12 150

1.158 mio. kr. 18 87

1.155 mio. kr. 18 95

95 13

93 16 127

156

1.182 mio. kr. 17 95 98 17 130

1.178 mio. kr. 17 123 96 20

1.266 mio. kr. 13 118 109 17 166

1.328 mio. kr. 13 87

1.319 mio. kr. 12 101

148

131

22

30

164

146

Små ikke-medlemmer Mellemstore ikke-medlemmer

142

Store ikke-medlemmer Små Danish.Care Mellemstore Danish.Care

759

789

806

825

2010

2011

2012

2013

780

2014

843

2015

894

2016

899

Store Danish.Care

2017 *

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

17

17


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Hjælpemiddelbranchens industrivirksomheder har høj eksportintensitet 26 % af hjælpemiddelbranchens omsætning i 2016 kommer fra eksport. Det er på niveau med metalvareindustrien, men lavere end møbelindustrien og industrien som helhed. Årsagen er, at hjælpemiddelbranchen består af både industrivirksomheder med høj eksportintensitet og servicevirksomheder med lav eksportintensitet. Hjælpemiddelbranchens industrivirksomheder har en eksportintensitet på niveau med møbelindustrien. 60% Industrien som helhed

52% 50%

47%

Møbelindustrien

47%

Metalvareindustrien

40% 31% 30% 28%

29%

28%

20%

25%

26%

Hjælpemiddelbranchens industrivirksomheder

26%

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester (i 2010)

9%

10%

0% 2010

Hjælpemiddelbranchen

30%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Den totale eksportintensitet i branchen inkluderer alle virksomheder – også dem, der ikke eksporterer.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

18

18


18

DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

De eksporterende virksomheders eksportandel ligger stabilt på lige over 1/3 Branchens samlede eksportintensitet kan være høj af to grunde. Der kan være få virksomheder, der har meget høj eksport. Eller der kan være mange virksomheder, der eksporterer. Eksportandelen for hjælpemiddelbranchens eksporterende virksomheders ligger lige over branchens gennemsnitlige eksportintensitet fra foregående slide. Det betyder, at mange af virksomhederne eksporterer, men de eksporterende virksomheder har også et betydeligt indenlandsk salg. 60%

44% 40%

38%

37% 37% 33%

33%

Hjælpemiddelbranchen Danish.Care Ikke-medlemmer

36% 37%

21% 20%

0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Eksportandelen viser eksportens andel af omsætningen for de eksporterende virksomheder.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

19

19


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

De eksporterende virksomheder i hjælpemiddelbranchens har høj eksport Udlandet fylder mindre for eksportvirksomhederne i hjælpemiddelbranchens omsætning end møbelindustriens, men hjælpemiddelbranchens eksportandel er cirka på niveau med metalvareindustrien. Sammenlignet med eksportintensitet for alle virksomheder ligger hjælpemiddelbranchen højere i alle årene end metalvareindustrien. Det betyder, at de virksomheder, der slet ikke eksporterer i hjælpemiddelbranchen, har større omsætning end de tilsvarende virksomheder i metalvareindustrien. 60%

55%

50%

52%

40%

37%

38% 30%

37%

37%

Industrien

36%

33%

33%

36%

Møbelindustrien Metalvareindustrien Hjælpemiddelbranchen

20%

10%

0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Eksportandelen viser eksportens andel af omsætningen for de eksporterende virksomheder.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

20

20


20

DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Danish.Care-medlemmer har størst lønstigning Indeks 2010 = 100

I 2016 havde hjælpemiddelbranchen gennemsnitlige lønomkostninger 3 procent højere end i 2010. Virksomhederne, der er medlem af Danish.Care har set en marginalt højere lønstigning i perioden end ikke-medlemmer. Dog har lønudviklingen været relativt konstant. 120

Hjælpemiddelbranchen 105 104 103

100

Danish.Care Ikke-medlemmer

80

60

40

Figuren viser den indekserede udvikling i virksomhedernes gennemsnitlige lønomkostninger pr. fuldtidsansat i løbende priser.

20

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21

21


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Danish.Care-medlemmer har stabilt overskud i forhold til ikke-medlemmer Danish.Care-medlemmernes resultat steg stabilt frem til 2014, og siden da har det ligget konstant. Der er noget større udsving fra år til år i ikke-medlemmernes overskud, men den overordnede trend er også voksende overskud. De foreløbige tal for resultatet tyder på, at branchen satte rekord for overskud i 2017. 265 mio. kr.

255 mio. kr. 229 mio. kr. 198 mio. kr.

103

79

164 mio. kr. 134 mio. kr.

140 mio. kr.

98

190 mio. kr.

102

Ikke-medlemmer Danish.Care medlemmer

39

36

48 88

92

100

2011

2012

128

152

150

151

2014

2015

2016

163

46

2010

2013

2017 *

Årets resultat er virksomhedens endelige tal på, hvordan regnskabsåret ender. Det kan være påvirket af investeringer, fremskyndede omkostninger og andre udgiftsbærende faktorer. Svingende resultater gemmer derfor potentielt på f.eks. investeringer, lagerophobning, osv.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

22

22


22

DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Evnen til at tjene penge er højest for medlemmer af Danish.Care Resultatet pr. årsværk for medlemmer af Danish.Care voksede indtil 2014, og har ligget stabilt siden da. Medlemsvirksomhederne tjener i gennemsnit godt 92.000 kr. pr. årsværk de har ansat i 2017, hvilket er lavere end de 100.000 kr. pr. årsværk virksomhederne tjente i 2014, da resultatet pr. årsværk var størst. 150,000

125,000 99,558

100,000

93,811

91,259

84,464 Hjælpemiddelbranchen

75,000

Danish.Care medlemmer

61,742

Ikke-medlemmer

67,980

50,000

25,000

55,381 30,313 21,920

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Figuren viser overskud efter selskabsskat i kr. pr. fuldtidsansat

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

23

23


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Overskudsgraden stiger men er relativt lav Overskudsgraden for Danish.Care-medlemmer har ligget på omkring 5% siden 2013, hvilket er lavt i forhold til andre brancher, der leverer til sundhedssektoren. Overskudsgraden følger samme trend som resultatet pr. årsværk, og de store udsving i ikke-medlemmernes resultat driver den samlede udvikling. 7% 6%

5% 5%

5% 4%

3%

5% 5%

4%

Hjælpemiddelbranchen Danish.Care medlemmer

3% 2%

Ikke-medlemmer 2%

1% 0% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Overskudsgraden defineres som virksomhedens resultat efter selskabsskat ud af den samlede omsætning.

*: Tallene for 2017 er foreløbige. Særligt for omsætning, BNP bidrag og løn kan der komme større ændringer

24

24


24

25


DAMVAD Analytics | HjĂŚlpemiddelbranchens samfundsbidrag

Bilag

26

25


DAMVAD Analytics | Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag

Metode HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNE UDTRUKKET?

VIRKSOMHEDER DER OPTRÆDER I STATISTIKKEN

Danish.Care har samlet virksomheder knyttet til hjælpemiddelbranchen og tildelt dem vægte ift.

351 virksomheder blev identificeret som dækkende for branchen, 287 af dem findes i 2017 og 307

hvor stor en del, der beskæftiger sig med hjælpemidler. Virksomhederne er nuværende og

kan identificeres i registrene fra Danmarks Statistik i minimum et af årene fra 2010 til 2017. Dette

tidligere medlemmer af Danish.Care, udstillere på messen Health + Rehab Scandinavia samt

skyldes, at kun reelt aktive virksomheder optræder i registrene samt at der fokuseres på

andre virksomheder i branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi i Danmark. Der er

virksomheder, der tilhører brancher i det private erhvervsliv (brancherne A til N). Dermed sorteres

identificeret i alt 351 CVR-numre, men i analysen indgår kun de virksomheder, der optræder i

44 virksomheder fra på baggrund af enten brancherestriktionen eller da de ikke er reelt aktive.

Danmarks Statistiks registre. Virksomhedslisten i denne rapport er blevet opdateret i forhold til

Reelt aktive virksomheder har ansatte svarende til minimum 0,5 årsværk og/eller årlig omsætning

”Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag” fra 2018, og resultaterne i de to udgivelser er derfor

over en vis grænse. Denne grænse er forskellig fra branche til branche. Læs mere her om

ikke sammenlignelige.

hvordan Danmarks statistik definerer reelt aktive virksomheder i virksomhedsregistret. HVILKE STATISTIKKER ER BRUGT?

De virksomheder, der ikke optræder i statistikken, er dermed enten for små eller for nye til at optræde i registrene.

Analysen tager udgangspunkt i virksomhedslisten fra Danish.Care. Data er trukket fra Danmarks Statistik, hvor vi primært har brugt den generelle firmastatistik (FIRM). FIRM indeholder information om virksomhedernes økonomi, beskæftigelse og regnskab. For 2017-data er den foreløbige firmastatistik anvendt med input fra regnskabsstatistikken, dvs. tallene er midlertidige og der vil forekomme mindre ændringer, når den endelige statistik udkommer. De foreløbige tal ændrer sig generelt mest for løn og værditilvækst (BNP bidrag), men også omsætning kan påvirkes når de endelige tal offentliggøres næste år. Beskæftigelsen efterredigeres i mindre grad.

25

27

26


28