Suihkun kestolla on väliä!

Page 1

ÄLÄ LOTRAA – suihkun kestolla on väliä! Eniten energiaa taloyhtiössä kuluu lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Ota lyhyempiä suihkuja ja sulje hana saippuan ja shampoon levityksen ajaksi!

10 min

2 min Lyhentämällä suihkuaikaa, säästetään helposti energiaa ja vettä! Taloyhtiön kassa kiittää ja riittää paremmin, kun kaikki osallistuvat. Lue lisää! www.ukl.fi/energiansaasto


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.