Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 168 (05/2020)

Page 1

168 + Ř , . , ľ 1 7 5 ä & 6 Ğ 7 + Ò 1 + 3 + Ő + Œ & + Ý 0 , 1 + 6Ő 7+Ú1*

&+Ŕ1* 7+Ĩ0 3+21* 7+Ū<

òņ *,Õ1 &Ü&+ 7Ŕ7 &Ě1 +Ŝ

1+ĺ7 /Ĥ, 48Ü .+Ŭ

THÁNG 5.2020

1+Ô Ţ

8 9 3 8 5 0 0 5 1 2

<Û1 7Ĝ1+ *,Ų$ .+ä1* *,$1 Ŗ1 Ô2

29.500 ĐƯA THIÊN NHIÊN VÀO CĂN HỘ CHUNG CƯ


+Ř, .,ľ1 75ä& 6Ğ 7+Ò1+ 3+Ő +Œ &+Ý 0,1+

&Ú& 1+Ò 7Ò, 75Ţ òÕ òŖ1* +Ô1+ &è1* &Ü& +2Ĥ7 òŜ1* &Ū$ +Ŝ, 7521* 1Ě0

TÀI TRỢ VÀNG 7Ұ3 Ĉ2¬1 6Ѫ1 0Ӻ 86$

Since 1806 in America vì cuộc sống tươi ẹp

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ ĐỒNG


KT&ĐS THÁNG 5.2020

1


Cка QUAN Cр╗дA Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH, PH├ЂT H├ђNH Mр╗ўT Kр╗▓ Mр╗ќI TH├ЂNG TRр╗ц Sр╗ъ 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, QUр║гN 1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH Tр╗ћNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI Hр╗ўI ─љр╗њNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI KTS KHк»каNG V─ѓN Mк»р╗юI KTS NGUYр╗ёN TRк»р╗юNG Lк»U NH├ђ B├ЂO PHр║аM HY Hк»NG NH├ђ B├ЂO NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

CHр╗љNG THр║цM, CHр╗љNG Tр╗ф ─љ├ѓU?

THк» K├Ю T├њA SOAN NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

Viр╗Єt Nam ├Б th├аnh c├┤ng trong viр╗Єc ng─Ѓn chр║иn v├а hр║Аn chр║┐ ├а l├бy lan dр╗Іch c├║m xuр║Цt ph├Аt tр╗Ф V┼Е H├Аn, Trung Quр╗Љc. ─љ├│ l├а iр╗Ђu ├Аng mр╗Фng nhк░ng kh├┤ng thр╗Ѓ chр╗Д quan bр╗Ъi nhiр╗Ђu nкАi tr├фn thр║┐ giр╗Џi sр╗Љ ngк░р╗Юi nhiр╗Ёm c┼Еng nhк░ chр║┐t v├г dр╗Іch c├║m n├аy vр║Фn c├▓n rр║Цt cao. Ch├Гnh v├г vр║Гy, ch├║ng ta vр║Фn chк░a biр║┐t к░р╗Бc l├║c n├аo cuр╗Ўc sр╗Љng sр║й trр╗Ъ lр║Аi b├гnh thк░р╗Юng nhк░ trк░р╗Џc khi c├│ dр╗Іch. Tuy vр║Гy, kh├┤ng v├г thр║┐ m├а tр║Цt cр║Б c├Аc c├┤ng viр╗Єc li├фn quan р║┐n nh├а cр╗Гa, kiр║┐n tr├║c c┼Еng nhк░ р╗Юi sр╗Љng h├аng ng├аy buр╗Ўc phр║Бi ngр╗Фng lр║Аi. C├│ nhр╗»ng viр╗Єc cр║Дn phр║Бi giр║Бi quyр║┐t trong m├╣a dр╗Іch nhк░ viр╗Єc chр╗Љng thр║Цm nh├а cр╗Гa khi m├╣a mк░a ang tр╗Џi chр║│ng hр║Аn. V├г thр║┐ trong sр╗Љ b├Аo n├аy, ch├║ng t├┤i sр║й trao р╗Ћi vр╗Џi bр║Аn р╗Їc c├бu chuyр╗Єn n─Ѓm n├аo c┼Еng phр║Бi nhр║»c р║┐n: ├│ l├а chр╗Љng thр║Цm. C┼Еng trong m├╣a dр╗Іch, nh├бn chuyр╗Єn Рђюgi├Бn c├Аch x├Б hр╗ЎiРђЮ ch├║ng ta h├Бy c├╣ng b├аn vр╗Ђ Рђюgi├Бn c├Аch hр╗Бp l├йРђЮ trong phong thр╗Дy р╗Ѓ thр║Цy rр║▒ng cha ├┤ng ta ├Б c├│ nhр║Гn thр╗Еc rр║Цt r├х r├аng vр╗Ђ vр║Цn р╗Ђ n├аy khi thiр║┐t kр║┐, x├бy dр╗▒ng nh├а cр╗Гa. Hр║╣n gр║иp lр║Аi р╗Ўc giр║Б trong sр╗Љ b├Аo th├Аng 6.2020. Tr├бn trр╗Їng,

Mр╗И THUр║гT NGUYр╗ёN THU V├ѓN LIFE SPACE MEDIA CO.,LTD PHр╗ц TR├ЂCH H├їNH р║бNH ─љINH QUANG TUр║цN LI├іN Hр╗є Bр║аN ─љр╗їC, THк» Tр╗ф, B├ђI Vр╗ъ ─љT: 028.38229314 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH EMAIL: BANDOC.KTDS@GMAIL.COM

LI├іN Hр╗є QUр║бNG C├ЂO C├ћNG TY TNHH KH├ћNG GIAN Sр╗љNG MEDIA (LIFE SPACE MEDIA) 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH MOBILE: 0902 636 588 WWW.KHONGGIANSONGMEDIA.COM IN Tр║аI C├ћNG TY TNHH MTV L├і QUANG Lр╗ўC GIр║цY PH├ЅP XUр║цT Bр║бN Sр╗љ 23/GP-BTTTT Cр║цP NG├ђY 5.1.2012 Cр╗дA Cр╗цC B├ЂO CH├Ї - Bр╗ў TH├ћNG TIN V├ђ TRUYр╗ђN TH├ћNG

Tр╗Ћng bi├фn tр║Гp

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+ 6 6┼љ 6┼љ 6┼љ 6┼љ ┼љ ┼љ 7+├џ1* 7+├џ +├џ ├џ1*

&+ &+┼ћ +┼ћ1 +┼ћ 1* * * 7+─е +─е0 +─е0

PGS.TS.KTS Nguyр╗Ёn Khр╗Ъi

3+21* 7+┼ф< 1* 7+┼ф<

├▓┼є *,├Ћ1 &├ю *,├Ћ1 &├ю&+ + 7┼ћ7 7 7┼ћ7 7┼ћ7 &─џ1 +┼ю &─џ1 + ─џ1 +┼ю

1+─║7 1+─║7 /─ц 1+─║7 /─ц, ─║7 /─ц, 48├ю 48├ю 4 48 8 8├ю .+┼г

1+├ћ ┼б

893 850 0512

<├Џ1 7─ю1+ *,┼▓$ .+├ц1* *,$1 ┼ќ1 ├ћ2

29 50 ─љк»A THI├іN NHI├іN V├ђO C─ѓN Hр╗ў CHUNG Cк» 29.500

р║бNH MINQ B├ЎI

Bр║Аn р╗Їc c├│ thр╗Ѓ р╗Їc tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phi├фn bр║Бn iр╗Єn tр╗Г tр╗Ф: www.ktds.vn; ashui.com; https://www.facebook.com/kientrucvadoisong

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+ 6 6┼љ 6┼љ 6┼љ ┼љ ┼љ ┼љ 7+├џ1 7+ 7+ 7+├џ1* +├џ ├џ1* ├џ ├џ1 1* 1* 1 * *

+ ┼ў , . , ─Й 1 7 5 ├ц & 6 ─ъ 7 + ├њ 1 + 3 + ┼љ + ┼њ & + ├Ю 0 , 1 + 6┼љ 6┼љ 7+├џ1 +├џ1* *

+ ┼ў , . , ─Й 1 7 5 ├ц & 6 ─ъ 7 + ├њ 1 + 3 + ┼љ + ┼њ & + ├Ю 0 , 1 + 6┼љ 7+├џ1*

+ ┼ў , . , ─Й 1 7 5 ├ц & 6 ─ъ 7 + ├њ 1 + 3 + ┼љ + ┼њ & + ├Ю 0 , 1 + 6┼љ 7+├џ1*

1+├ћ 1+ ├ћ ┼б ┼б

.+├ц1 .+├ц1* .+├ц1* * .+├ц1* *,$1 .+├ц1* *,$ . +├ц1* *,$ + +├ц1* +├ц ├ц1* * *,$ $1 $1 1 ├▓ 1 ├▓$ ├▓$ ├▓$ 0┼е& ├▓├Ъ& 0 0┼е& ├▓├Ъ&+ ┼е& ┼е& ├▓ + ┼е& 3+21* 7+┼ф<

6,1+ .+├Ъ 7┼« 7+,├Џ1 1+,├Џ1 7+8 1+┼њ

3+21* 3+21* 7+┼ф 3+21* 7+┼ф< +21 <

'┼е1* 7 '┼е '┼е1 '┼е1* 1* 7 * 7+ * 7+ +┼ф< + +┼ф ┼ф ┼ф< ┼ф< < < 7+┼а, %,┼ѓ 7+┼а 7+┼а, % %,┼ѓ1 %,┼ѓ ┼ѓ1 ┼ѓ1 1 ├▓ ├▓┼ў ├▓┼ў, ├▓ ┼ў ┼ў,, .+├Ъ + .+ .+├Ъ .+├Ъ +─░ +─░8 8

&+8<├Џ1 ├▓┼ё

├▓┼ј$ ┼ћ&

/─б┼ъ7 6├Б1* ├▓┼ј$ ┼ћ& 7+┼а,

X├ѓY NH├ђ & %─д1 9┼ђ

7,,,┼ѓ1 7,┼ѓ 7,┼ѓ1 7 ,┼ѓ ┼ѓ1 ┼ѓ 1* 1├Б 1├Б, 1├Б, ├Б, ├Б, ├Б, 9─░7 9─░7 9─░ ─░7 /,┼і8 /, / /,┼і ,┼і ┼і8 8

2

KT&─љS TH├ЂNG 5.2020

1+├ћ ┼б

7+$< ├▓┼ў, +2├ћ1 +─д2

РђЮ DERSSEN & VOLL РђюCр║ХP B├ђI ├ђI TR├ЎNG R Cр╗дA THIр║Й р║ЙT Kр║Й K B Bр║«C ├ѓU 29 50 ANDERSSE 29.500

;├Б7 7+,├Џ1 1+,├Џ1

29 50 BJARKE INGELS: Tр║дM NH├їN KH├ЂC BIр╗єT, ├Ю Tк»р╗ъNG Lр╗џN 29.500

8 93 8500 512

1+├ћ ┼б 1*├Ћ %$

8 9 3 85 00 5 12

8 9 3 85 00 512

8 9 3 8 50 0 51 2

├Ђ TRONG TRON RON NG S├ѓN NG S├ѓ ├ѓN N Vк» Vк»р╗юN V - N├ЅT N├ЅT Rр║«N Rр╗јI Cр╗дA THр╗юI Hр╗юI GIAN GIA AN AN 29 50 ─љ├Ђ 29.500

NH├ђ M├ЂI Vк»р╗юN

7+┼а, 6┼┤ .,┼ѓ1 75├д&

3+├Б1* 6┼┤ ─д1+

+2$ 3+─б┼д1* 7├Ъ0

T├їM ├Ю CHO TRANG TR├Ї

N├ЅT DUY├іN Nр╗ўI THр║цT

&+8<├Џ1 ├▓┼ё

29 50 JOHN PAWSON Рђю├ћNG HO├ђNGРђЮ Cр╗дA Nр╗ўI THр║цT Tр╗љI GIр║бN 29.500


8

168

18

SỐ 5.2020 NHÀ Ở

54

8

Thêm người mà ất không thêm NGUYỄN KAVA - MINQ BUI

18

Tìm yên tĩnh giữa ồn ào MỸ ANH - MINQ BUI

22

42

Tận dụng view biển CTV - BÙI XUÂN QUÝ

CHUYÊN ĐỀ

29

Chống thấm - ến hẹn lại lên KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

43

CĂN HỘ

42

Nhặt lại quá khứ CTV - ĐỖ SỸ

54

Phóng khoáng Đông phương TRỌNG ANH - MINQ BUI

DU LỊCH KIẾN TRÚC

22

60

Module + giữa ốc ảo ĐINH QUANG TUẤN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SỐNG

66

Mong mọi iều hãy trôi qua nhanh TRƯƠNG GIA HÒA - LEFTSTUDIO

KHÔNG GIAN HỘI HỌA

68

Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương NGUYỄN ĐÌNH

KHÔNG GIAN CẢNH QUAN

72

Đưa thiên nhiên vào căn hộ chung cư KTS NGUYỄN BẢO TIÊN HOÀNG

KT&ĐS THÁNG 5.2020

3


cà phê ầu thång

%XĹŽL Fž SKÆ ÄˆĹ€X WK½QJ FĆ€D .7 ć6 YĹ´L Ă?QJ 7UĹ€Q 9Ä°Q &KÂżX &(2 .HOO\ 0RRUH 3DLQW 0RUH FĂ? NK½FK PĹśL Ož .76 7UĹ€Q 4XĹŞF 7UXQJ JL½P ÄˆĹŞF ĈLĹšX KžQK FĂ?QJ W\ 71++ *LÄźL SK½S NLĹ˜Q WUĂ’F 7RžQ FĹ€X *6' *OREDO 6ROXWLRQ 'HYHORSPHQW $UFKLWHFWV 1Ă?L JÉ WKÉ QĂ?L QŲL GXQJ EXĹŽL Fž SKÆ NKĂ?QJ WKR½W UD NKŨL FKX\Ĺ Q ÄˆÄşL GŤFK &RYLG 7X\ QKLÆQ WKĂ?QJ WLQ Ÿ ÄˆÂż\ NKĂ?QJ GĆ„QJ OÄşL Ÿ QKĆˆQJ GLĹžQ ELĹ˜Q ÄˆÄśQ WKXĹ€Q Pž QĂ? PŸ UD PŲW F½L QKÉQ WĹŽQJ WKĹœ EDR WUĂ“P OÆQ QKĆˆQJ GLĹžQ ELĹ˜Q ĈĂ? 9ž QKĆˆQJ QJĸŜL WKDP JLD EXĹŽL Fž SKÆ ÄˆĂ WKĹŞQJ QKÄžW YĹ´L QKDX YĹš PŲW JĂ?F QKÉQ WĂˆFK FĆŠFw 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 3+Ä˘Ä 1* +Ģ1* Äť1+ 1*Ĺ?& 'Ä˘Ä 1*

M

áť&#x; ầu, Ă´ng Trần Văn Châu ạt vẼn áť : ChĂşng tĂ´i nghÄŠ ấi dáť‹ch Covid-19 lĂ cĂĄi gĂŹ Ăł chĆ°a tᝍng cĂł trĆ°áť›c ây. ChĂşng ta ang sáť‘ng trong tháť?i iáťƒm ạc biᝇt, chᝊng kiáşżn nhᝯng iáť u cĂł tháťƒ nĂłi lĂ chĆ°a tᝍng diáť…n ra. Covid-19 tĂĄc áť™ng mấnh áşżn tẼt cả máť?i ngĂłc ngĂĄch áť?i sáť‘ng cᝧa tháşż giáť›i nĂ y. ChĂşng tĂ´i cho ráşąng máť?i lĂŁnh váťąc áť?i sáť‘ng, kinh táşż, xĂŁ háť™i, tᝍ tĂ i chĂ­nh, mĂ´i trĆ°áť?ng áşżn chĂ­nh tráť‹, cĂĄc vẼn áť cᝧa máť—i quáť‘c gia áť u báť‹ tĂĄc áť™ng báť&#x;i Covid-19. TrĆ°áť›c háşżt, ấi dáť‹ch khiáşżn cả tháşż giáť›i áť u phải tĂŹm biᝇn phĂĄp ᝊng phĂł, thĂ­ch nghi. Sau nᝯa, nĂł cĂł tháťƒ lĂ m thay áť•i tĆ° duy, Ć°a ra nhᝯng gĂłc nhĂŹn máť›i vĂŹ tháťąc táşż òi háť?i phải cĂł phĆ°ĆĄng ĂĄn máť›i áťƒ iáť u tiáşżt cĂĄc vẼn áť váť›i 4

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

nhᝯng cĂĄi máť›i phĂĄt sinh. DĆ°áť›i gĂłc áť™ Ăł, cĂł tháťƒ nĂłi Covid-19 ang kĂ­ch hoất máť™t loất nhᝯng cĂĄi máť›i... KTS Trần Quáť‘c Trung: Ä?Ăşng nhĆ° váş­y. Covid-19 cĂł tháťƒ khiáşżn chĂşng ta phải ạt lấi máť™t loất vẼn áť , ngay cả nhᝯng câu háť?i cĆĄ bản nhẼt. VĂ­ d᝼ nhĆ° con ngĆ°áť?i chĂşng ta tháş­t sáťą cần iáť u gĂŹ? Nhᝯng gĂŹ sáş˝ ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn áť?i sáť‘ng cᝧa con ngĆ°áť?i? Cao hĆĄn nᝯa, Ăł lĂ vẼn ᝠạt ra váť›i máť™t lĂŁnh váťąc, vĂ­ d᝼ nhĆ° tháťąc sáťą náť n kinh táşż muáť‘n táť“n tấi vĂ phĂĄt triáťƒn thĂŹ cần gĂŹ? VĂ cao hĆĄn nᝯa lĂ chuyᝇn cᝧa máť™t quáť‘c gia. Ngay trĆ°áť›c mắt, dĂš vẍn phải lo chuyᝇn cháť‘ng dáť‹ch, chuyᝇn kinh táşż áťƒ vưᝣt qua giai oấn nĂ y song song vẍn còn vẼn áť khĂ­ háş­u mĂ´i trĆ°áť?ng, nhĆ° nĆ°áť›c biáťƒn dâng ang


cĂ phĂŞ ầu thĂĄng ảnh hĆ°áť&#x;ng cả Nam báť™ váť áť?i sáť‘ng vĂ kinh táşż, giao thĂ´ng, tháťąc phẊm quáť‘c gia, năng lưᝣng‌ nhĆ°ng vẼn áť tĆ°ĆĄng lai vẍn phải ưᝣc tĂ­nh áşżn trĂŞn cĂĄi táť•ng tháťƒ cᝧa tẼt cả vẼn áť cĂł máť™t giải phĂĄp tháťąc táşż nhẼt vĂ Ć°a chĂşng áşżn máť™t cháť— ᝊng mấnh hĆĄn, toĂ n diᝇn hĆĄn Ăłng gĂłp cĂšng anh em tháşż giáť›i. ChĂşng tĂ´i thiáşżt nghÄŠ, ngay tᝍ bây giáť?, khi suy nghÄŠ nhᝯng vẼn áť tĆ°ĆĄng lai sáş˝ phải tĂ­nh áşżn nhᝯng sáťą cáť‘ ấi dáť‹ch toĂ n cầu nhĆ° kiáťƒu Covid-19. Nhᝯng sáťą kiᝇn ang xảy ra mĂŹnh khĂ´ng quĂŞn nhᝯng ngĆ°áť?i ang tiĂŞn phong khĂ´ng mᝇt máť?i trĂŞn mạt tráş­n cháť‘ng dáť‹ch lĂ nhᝯng bĂĄc sÄŠ, y tĂĄ, dưᝣc sĊ‌ 9Âľ Âľ Y YLĹ‹F F óč ÄŤX WL½ ½Q F FĹŤD D Ăł óčX WWL½ ½Q OÂľ Âľ SK KħL ó´QK JL´ OÄĽL óļL GĹ?F FK & &RY YLG G "

Ă”ng Trần Văn Châu: Háş­u quả cᝧa Covid-19 thĂŹ ĂŁ cĂł nhiáť u ngĆ°áť?i nĂłi ráť“i. Háş­u quả nạng náť nhẼt lĂ sáť‘ ngĆ°áť?i nhiáť…m bᝇnh vĂ táť­ vong vẍn tiáşżp diáť…n vĂ kĂŠo dĂ i cho áşżn khi cĂł thuáť‘c. Còn ĂĄnh giĂĄ háş­u quả máť™t cĂĄch toĂ n diᝇn phải cĂł tháť?i gian. 9LLĹ‹F ó´ ´QK J JL´ WWRÂľQ Q G GLĹ‹Q Q Ăł óÅL K KĹ“L SK KħL TXDQ V´W óč\ óō /ÄŠ\ \ Y YÂż G GĹŠ WK KĹľF WWĹƒ V VDX X NK KL WK KĹľF KLĹ‹Q F Q F´FK O\ [¸ KĹ?L ĹŁ 73 + +&0 Æ Æ LʼnP J Æ QKL JLħ ħP NK KÆQJ N NK¿¿ WUR RQJ OÂľQK KÄĄQ 1KĹłQJ J QJ JÄŁĹĄ ĹĄL Ăł ĂłDQJ F FKĹ?X ´ ´S OOĹľF F FÆ ÆQJ YLĹ‹F EĹ›QJ WKÄŠ\ WKÄŁ WK´ ´L K KÄĄQ Q Ţ Ţ P PĹ?WW P PÄťW Q QÂľR Ăł óÄ Ăł óťL VĹ• Ĺ•QJ FĂ„ YÄż Gʼn FKĹ?X KÄĄ ÄĄQ . .KÆQ QJ OĹ &RYLG G F FÄ&#x;Q QJ F FĂ„ P PÄťW WÂżFK FĹľF"

Ă”ng Trần Văn Châu: Ä?Ăł lĂ máť™t tháťąc táşż. Cháşłng hấn nhĆ° áť&#x; Venice, Ă? hĂ ng năm cĂł khoảng 26-30 triᝇu lưᝣt du khĂĄch. Trong ᝣt vắng khĂĄch nĂ y, nĆ°áť›c kĂŞnh ang ᝼c tráť&#x; nĂŞn trong hĆĄn. Náşżu áťƒ táťą nhiĂŞn thĂŹ khĂ´ng bao giáť? lĂ m ưᝣc nhĆ° váş­y. ChĂşng tĂ´i nghÄŠ theo hĆ°áť›ng tĂ­ch cáťąc, phải cĂł sáťą cáť‘ nhĆ° dáť‹ch Covid-19 máť›i ᝧ mấnh áťƒ tĂĄc áť™ng lĂ m thay áť•i tĆ° duy con ngĆ°áť?i. 9Äą Äą\ VĹ WWKD D\ óř Ĺ™L WÄŁ ÄŁ GX X\ WWKHR K KÄŁĹ&#x; Ĺ&#x;QJ J QÂľR"

Ă”ng Trần Văn Châu: TĂ´i nghÄŠ lĂ sáťą thay áť•i sáş˝ diáť…n ra trĂŞn diᝇn ráť™ng vĂ sâu. Ta hay nĂłi áşżn “giĂĄo d᝼c 4.0â€?, Telemedicine, ĂĄm cĆ°áť›i online... Bây giáť? tháťąc táşż thĂşc Ẋy, háť?c tráťąc tuyáşżn, háť?p online lĂ iáť u bắt buáť™c. Covid-19 lĂ cĆĄ háť™i áťƒ rẼt nhiáť u ngĂ nh khĂĄc cĹŠng phải tham gia chuyáťƒn áť•i sáť‘. NhĆ°ng tĂ´i muáť‘n nhẼn mấnh áşżn sáťą thay áť•i váť tĆ° duy, váť phong cĂĄch sáť‘ng. Tháťąc táşż ĂŁ cĂł lĂşc ngĆ°áť?i ta khĂ´ng áť‹nh hĂŹnh m᝼c Ă­ch sáť‘ng rĂľ rĂ ng thĂŹ giáť? phải lĂ m rĂľ hĆĄn. CĂł máť™t tháťąc táşż ĂĄng buáť“n lĂ sĂĄch háť?c lĂ m ngĆ°áť?i, sĂĄch váť lĂ m giĂ u tâm háť“n thĂŹ bĂĄn cháş­m, sĂĄch dấy lĂ m giĂ u lấi bĂĄn chấy nhẼt. Giáť? máť›i lĂ lĂşc áť?c lấi, nhĂŹn lấi vĂ nháş­n ra máť™t sáť‘ ngĆ°áť?i ĂŁ cĂł nhᝯng ᝊng xáť­, nhᝯng ầu tĆ° rẼt phĂš hᝣp váť›i tháťąc táşż ang diáť…n ra, cháşłng hấn nhĆ° trĆ°áť?ng hᝣp ầu tĆ° vĂ o chuáť—i siĂŞu tháť‹ Kroger vĂ cĂĄc cĂ´ng ty dưᝣc cᝧa Warren Buffett. Cᝊ nhĆ° lĂ háť? ĂŁ nhĂŹn thẼu tĆ°ĆĄng lai‌ KTS Trần Quáť‘c Trung: CĂł nhiáť u ngĆ°áť?i sáť&#x; hᝯu bẊm tĂ­nh thiĂŞn phĂş áťƒ thẼy máť™t sáť‘ viᝇc trĆ°áť›c ngĆ°áť?i khĂĄc, áťƒ cho ra nhᝯng tĆ° tĆ°áť&#x;ng khai phĂłng. Do váş­y, ấi dáť‹ch nĂ y lĂ cĆĄ háť™i bắt ta sáť‘ng cháş­m áťƒ chiĂŞm nghiᝇm vĂ cân nhắc tầm nhĂŹn, bĆ°áť›c i káşż tiáşżp rĂľ rĂ ng vĂ mấnh máş˝ hĆĄn trĂŞn con Ć°áť?ng phĂĄt triáťƒn vĂ cĂł tháťƒ Ăłng gĂłp vĂ o cáť™ng áť“ng tháşż giáť›i tĂ­ch cáťąc hĆĄn.

;LQ Q Æ ÆQJ J K¸\ \ Ă„L FĹŠ \ QĂ„ ĹŠ WK KŇ KÄĄ ÄĄQ 9Âż G GĹŠ QKÄŁ FKX\Ĺ‹Q WKĹľF WĹƒ Ĺƒ ĹŻ GR Ĺƒ WĹŻ RDQ QK QJ JKLĹ‹ Ĺ‹S F FĹŤD D Æ ÆQJ Y YÂľ F´ ´ QKÂśQ ÆQJ YĹ&#x;L WÄŁ PĹ?WW GR RDQK QK KÂśQ" " F´FK P

Ă”ng Trần Văn Châu: Ä?Ć°ĆĄng nhiĂŞn lĂ chĂşng tĂ´i báť‹ ảnh hĆ°áť&#x;ng, khĂĄch báť›t i, doanh sáť‘ giảm. ChĂşng tĂ´i nghÄŠ khĂł khăn còn dĂ i. BĂŹnh thĆ°áť?ng thĂŹ tháť‹ trĆ°áť?ng bẼt áť™ng sản ưᝣc dáťą oĂĄn sáş˝ cháş­m trong giai oấn 2020-2021 nhĆ°ng nay cĂł tháťƒ còn kĂŠo dĂ i hĆĄn. ChĂşng tĂ´i ĂŁ cĂł nhᝯng thay áť•i áťƒ thĂ­ch nghi. Váť›i cĂ´ng nhân, nhân viĂŞn, chĂşng tĂ´i ĂŁ trang báť‹ cho háť? khẊu trang, thuáť‘c cảm cĂşm, chuẊn báť‹ sáşľn lĆ°ĆĄng tᝍ 3 áşżn 6 thĂĄng tĂšy báť™ pháş­n. Bây giáť? cĹŠng lĂ tháť?i iáťƒm chĂşng tĂ´i táş­p trung nhiáť u hĆĄn cho nghiĂŞn cᝊu vĂ phĂĄt triáťƒn (R&D) áťƒ tĂŹm cĆĄ háť™i ạc cháşż ra nhᝯng sản phẊm cĂł tĂ­nh chẼt an toĂ n vĂ vᝇ sinh cáť™ng áť“ng nhĆ° cĂĄc dòng sĆĄn khĂĄng khuẊn, diᝇt muáť—i‌ NghiĂŞn cᝊu cĂĄch thi cĂ´ng táťą áť™ng hĂła áťƒ em lấi hiᝇu quả táť‘i Ć°u cho cĂ´ng trĂŹnh, dáťą ĂĄn. Ä?ạc biᝇt lĂ giảm phần nhân cĂ´ng phải tháťąc hiᝇn áť&#x; nhᝯng váť‹ trĂ­ thiáşżu an toĂ n áťƒ báť›t i gĂĄnh nạng tâm lĂ˝ cᝧa cĂĄc nhĂ thầu váť tĂ­nh an toĂ n lao áť™ng. Trong kinh doanh, viᝇc nạng náť nhẼt lĂ ĂĄp láťąc cᝧa doanh sáť‘. Cuáť™c chấy ua nĂ y lĂ khĂ´ng cĂł Ă­ch vĂ khĂ´ng cĂł giáť›i hấn. NĂł lĂ m cho áť?i sáť‘ng chĂşng ta luĂ´n tẼt báş­t. ChĆ°a áşżn Ă­ch #1 thĂŹ ĂŁ cĂł Ă­ch #2. NĂŞn suáť‘t máť™t hĂ nh trĂŹnh dĂ i i qua ta chĆ°a bao giáť? sáť‘ng Ă­ch tháťąc - mĂ theo thiáť n sĆ° ThĂ­ch NhẼt Hấnh lĂ sáť‘ng trong chĂĄnh niᝇm, chĆ°a máť™t lần trải nghiᝇm tráť?n váşšn. Ä?Ăł cĂł phải lĂ m᝼c Ă­ch sáť‘ng vĂ m᝼c tiĂŞu kinh doanh khĂ´ng? Do Ăł, vẼn áť lĂ chĂşng ta cần phải cân báşąng máť?i thᝊ tᝍ tinh thần áşżn váş­t chẼt, tᝍ viᝇc mua cho áşżn bĂĄn. TĂŹm cĂĄch hĂła giải ĂĄp láťąc. CĹŠng nhĆ° nĂłi váť sản phẊm. Sản phẊm chᝉ cĂł cĂ´ng nghᝇ lĂ chĆ°a ᝧ mĂ phải Ć°a thĂŞm chẼt xĂĄm vĂ o áťƒ lĂ m gia tăng giĂĄ tráť‹ mĂ iáťƒn hĂŹnh trong năm 2019, chĂşng tĂ´i ĂŁ sản xuẼt ưᝣc dòng sĆĄn cháť‘ng nᝊt KM 1118. NghÄŠa lĂ thay vĂŹ sáť­ d᝼ng sĆĄn truyáť n tháť‘ng váť›i 3 láť›p, bao gáť“m 1 láť›p lĂłt vĂ 2 láť›p phᝧ thĂŹ hᝇ tháť‘ng sĆĄn máť›i cᝧa chĂşng tĂ´i chᝉ cĂł 2 láť›p. ĆŻu iáťƒm nĂ y cĂł ưᝣc lĂ nháť? dòng sĆĄn cháť‘ng nᝊt KM 1118 sáť&#x; hᝯu nhiáť u tĂ­nh năng bao gáť“m lĂłt, cháť‘ng nᝊt, cháť‘ng thẼm, cháť‘ng kiáť m vĂ phᝧ I. Sau Ăł, chᝉ cần sĆĄn thĂŞm 1 láť›p KM 1345 ưᝣc xem lĂ phᝧ II cĂł tĂ­nh năng cháť‘ng UV lĂ hoĂ n thiᝇn váť›i hiᝇu quả Ć°u viᝇt nhĆ° sau:

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

5


cà phê ầu thång

1. ChẼt lưᝣng: mĂ ng sĆĄn Elas 1118 cĂł áť™ dĂ y gẼp Ă´i 2X so váť›i sĆĄn truyáť n tháť‘ng. 2. Tiáşżn áť™: giĂşp Ẋy nhanh tiáşżn áť™ - thay vĂŹ mẼt 3 thĂĄng thi cĂ´ng nay chᝉ còn 2 thĂĄng, nhanh hĆĄn 30%. 3. GiĂĄ thĂ nh: giảm báť›t tiáť n thi cĂ´ng; váş­n chuyáťƒn; lĆ°u kho. Ä?iáť u nĂ y em lấi giĂĄ tráť‹ rẼt láť›n cho cĂ´ng ty cᝧa chĂşng tĂ´i. CĂšng váť›i Ăł, nĂł Ăłng gĂłp cho ngĂ nh sĆĄn hoĂ n thiᝇn máť™t tiĂŞu chuẊn máť›i. Do Ăł, doanh nhân cần áť™ng nĂŁo áťƒ phĂĄt triáťƒn sản phẊm vĂ dáť‹ch v᝼ sao cho tháş­t Ẽn tưᝣng, tháş­t áť™t phĂĄ, tháş­t khĂĄc biᝇt thĂŹ máť›i cĂł hy váť?ng phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng. TrĆ°áť›c ây chĂşng ta thĆ°áť?ng hay nghe “Do it yourselfâ€?, bây giáť? giᝯa mĂša Covid-19, chĂşng tĂ´i cĂł câu “Do something at homeâ€? (xin xem thĂŞm bĂ i áť&#x; trang 38). &Ă„ Ă„ G GÄŁ OOXÄąQ F FKR R UUÄľQJ J VD DX óļL GĹ?F FK TX´ WUĂ€QK WRÂľQ FÄŤ ÄŤX KĂ„ Ă„D V VĹ E EĹ? ħ ħQK KÄŁ ÄŁĹŁQ QJ UÄľ ÄľQJ WKĹƒ Ĺƒ JLĹ&#x;L FÄŤQ |EĹ&#x;W SKġQJ}} K KÄĄQ Q"

KTS Trần Quáť‘c Trung: ToĂ n cầu hĂła vẍn lĂ máť™t xu tháşż nhĆ°ng máť—i quáť‘c gia sáş˝ phải xem xĂŠt lấi. Ä?ấi dáť‹ch ĂŁ báť™c láť™ nhiáť u vẼn áť , cháşłng hấn nhĆ° chuyᝇn lâu nay sản xuẼt tháşż giáť›i quĂĄ ph᝼ thuáť™c vĂ o Trung Quáť‘c nay cần iáť u chᝉnh. Máť—i quáť‘c gia phải ᝧ mấnh cả váť an ninh, kinh táşż, an sinh xĂŁ háť™i, bảo hiáťƒm, mĂ´i trĆ°áť?ng‌ nĂłi chung là ᝧ mấnh váť máť?i mạt máť›i cĂł tháťƒ tham gia táť‘t quĂĄ trĂŹnh toĂ n cầu hĂła. Ă”ng Trần Văn Châu: ToĂ n cầu hĂła lĂ quĂĄ trĂŹnh khĂ´ng tháťƒ ảo ngưᝣc nhĆ°ng máť—i quáť‘c gia cĹŠng phải xem lấi nhᝯng vẼn áť cᝧa mĂŹnh áťƒ cĂł tháťƒ thĂ­ch nghi. Cuáť™c chĆĄi toĂ n cầu hĂła khĂ´ng cĂł cháť— cho nhᝯng tĂ­nh toĂĄn v᝼ lᝣi. Sáťą hᝣp tĂĄc trong toĂ n cầu hĂła phải lĂ 6

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

quan hᝇ win-win, cĂĄc bĂŞn cĂšng cĂł lᝣi thĂŹ máť›i báť n vᝯng ưᝣc. Máť—i quáť‘c gia phải xem xĂŠt lấi, cĂĄi nĂ o táť‘t thĂŹ giᝯ lấi, cĂĄi gĂŹ chĆ°a táť‘t, chĆ°a thĂ­ch nghi thĂŹ phải táť• chᝊc lấi. 7UUĹŁ OOÄĽL Y YĹ&#x;LL F FKX\ \Ĺ‹Q óļ ÄĽL G GĹ?F FK G GÄŁ OOXÄą ÄąQ NKHQ QJŧL 9LĹ‹W 1DP ó¸ ¸ WWKÂľQ QK FÆ ÆQJ J E EÄŁĹ&#x;F F óč ÄŤX WWUR RQJ YLĹ‹ Ĺ‹F NKĹ•QJ FKĹƒ GĹ?FK Ăł ĂłLĹ…X X K KÂľQK P PLQ QK E EÄĽF FK

Ă”ng Trần Văn Châu: Váť vẼn áť nĂ y chĂşng tĂ´i ĂŁ áť cáş­p trong máť™t bĂ i viáşżt trĆ°áť›c ây. Nay xin tĂłm lấi: Viᝇt Nam nĂłng nắng, áť™ Ẋm; ngĆ°áť?i dân bĂŹnh tÄŠnh trĆ°áť›c dáť‹ch; y táşż vĂ quân áť™i cĂł sáťą hᝣp tĂĄc rẼt táť‘t. BĂŹnh thĆ°áť?ng, bĂĄo chĂ­ vẍn phản ĂĄnh hᝇ tháť‘ng y táşż báť™c láť™ nhiáť u khiáşżm khuyáşżt nhĆ°ng trong ᝣt dáť‹ch nĂ y, hᝇ tháť‘ng y táşż nĂłi chung, nhẼt lĂ y táşż cáť™ng áť“ng cẼp cĆĄ sáť&#x; lĂ m táť‘t. VĂ máť™t tháťąc táşż nᝯa lĂ ngĆ°áť?i Viᝇt Nam áť&#x; trong nĆ°áť›c Ă­t báť‹ nhiáť…m dáť‹ch mĂ ngay cả ngĆ°áť?i Viᝇt áť&#x; nĆ°áť›c ngoĂ i cĹŠng thuáť™c tᝡ lᝇ khĂ´ng cao, ạc biᝇt lĂ tᝡ lᝇ táť­ vong thẼp. áťž ây chĂşng tĂ´i máť›i tấm nĂŞu hiᝇn tưᝣng. CĂł hay chăng lĂ nháť? chĂşng ta ưᝣc chuẊn ngᝍa gĂŹ Ăł!!! 9LĹ‹ Ĺ‹W 1D DP ó¸ ¸ WK KÂľQK K F FÆQJ J E EÄŁĹ&#x; Ĺ&#x;F Ăł óčX X WURQJ YLĹ‹F NKĹ•QJ FK KĹƒ G GĹ?FK F F´F F ÆQ QJ F FĂ„ K K\ Y YĹ‘QJ J WD D VĹ OÂľP WĹ•W KÄĄQ VDX GĹ?F FK" "

Ă”ng Trần Văn Châu: NhĂŹn trĂŞn khĂ­a cấnh tĂ­ch cáťąc thĂŹ ây lĂ váş­n háť™i máť›i. Náşżu lẼy con ngĆ°áť?i lĂ m gáť‘c cho sáťą phĂĄt triáťƒn, Viᝇt Nam hiᝇn ᝊng thᝊ 15 tháşż giáť›i váť dân sáť‘. Trong 14 nĆ°áť›c cĂł dân sáť‘ cao hĆĄn, chĂşng ta cĂł tháťƒ chia lĂ m hai nhĂłm, máť™t nhĂłm lĂ cĂĄc nĆ°áť›c phĂĄt triáťƒn cao, rẼt mấnh váť kinh táşż, cĂ´ng nghᝇ nhĆ° Máťš, Trung Quáť‘c, Nháş­t, Ấn Ä?áť™, Nga. NhĂłm còn lấi theo thᝊ táťą dân sáť‘ bao gáť“m nhᝯng nĆ°áť›c nhĆ° Indonesia (270 triᝇu ngĆ°áť?i), Pakistan


cĂ phĂŞ ầu thĂĄng (220 triᝇu ngĆ°áť?i), Brazil (210 triᝇu ngĆ°áť?i), Nigeria (205 triᝇu ngĆ°áť?i), Bangladesh (165 triᝇu ngĆ°áť?i), Mexico (128 triᝇu ngĆ°áť?i), Ethiopia (114 triᝇu ngĆ°áť?i), Philippines (110 triᝇu ngĆ°áť?i) vĂ Egypt (101 triᝇu ngĆ°áť?i). Chia thĂ nh nhĂłm nhĆ° váş­y áťƒ thẼy Viᝇt Nam cĂł tháťƒ cĂł lᝣi tháşż váť kinh táşż, tĂ i nguyĂŞn, cĂ´ng nghᝇ và ạc biᝇt lĂ dân sáť‘ vĂ ng. Con ngĆ°áť?i Viᝇt Nam, váť‘n ĂŁ sáşľn cĂł trong huyáşżt tháť‘ng tinh thần quáş­t kháť&#x;i, Ă˝ chĂ­ quáş­t cĆ°áť?ng nhĆ° trong BĂŹnh NgĂ´ ấi cĂĄo cᝧa Nguyáť…n TrĂŁi hay Nam quáť‘c sĆĄn hĂ cᝧa LĂ˝ ThĆ°áť?ng Kiᝇt, Ăł lĂ nhᝯng bĂ i thĆĄ náť•i tiáşżng nhẼt trong láť‹ch sáť­ Viᝇt Nam, và ưᝣc coi lĂ bản tuyĂŞn ngĂ´n áť™c láş­p ầu tiĂŞn kháşłng áť‹nh chᝧ quyáť n; hay câu nĂłi “ThĂ lĂ m quᝡ nĆ°áť›c Nam còn hĆĄn lĂ m vĆ°ĆĄng Ẽt Bắcâ€? cᝧa Trần BĂŹnh Tráť?ng. Ráť“i trải dĂ i dòng láť‹ch sáť­ qua bao nhiáť u áť?i, ĂŁ cho chĂşng ta biáşżt bao sáťą háť™i nháş­p tᝍ nhiáť u sắc dân ĂŁ ưᝣc dân táť™c Viᝇt gấn láť?c cĂĄc tinh hoa văn hĂła thĂ nh ra nhᝯng ᝊc tĂ­nh nhĆ° cần cĂš, cháť‹u khĂł, cầu tiáşżn‌ TrĂŞn cĆĄ sáť&#x; Ăł, chĂşng tĂ´i cĂł máť™t lòng tin son sắt vĂ mong ráşąng trong 10-20 năm táť›i, Viᝇt Nam cĂł tháťƒ gia nháş­p top 10 nĆ°áť›c cĂł náť n kinh táşż, cĂ´ng nghᝇ cao cᝧa tháşż giáť›i. ChĂşng tĂ´i thẼy phĆ°ĆĄng Tây cĂł cĂ´ng nghᝇ phĂĄt triáťƒn cao, Nháş­t lấi biáşżt táş­n d᝼ng sáťą tiáşżp biáşżn Ăł vĂ o sản xuẼt áťƒ Ć°a quáť‘c gia háť? thĂ nh cĆ°áť?ng quáť‘c phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng. Ä?Ăł lĂ nhᝯng mĂ´ hĂŹnh mĂ chĂşng ta cần quan tâm. ChĂşng ta cĂł lᝣi tháşż i sau, cĂł tháťƒ háť?c táş­p, tiáşżp thu, váş­n d᝼ng táť‘t cĂĄc thĂ nh táťąu váť cĂ´ng nghᝇ. Náşżu cháť‹u khĂł háť?c, chĂşng ta i sau nhĆ°ng cĂł cĆĄ sáť&#x; áťƒ tin ráşąng “trâu cháş­m khĂ´ng uáť‘ng nĆ°áť›c ᝼c mĂ uáť‘ng nĆ°áť›c trongâ€?. KTS Trần Quáť‘c Trung: ChĂşng tĂ´i áť“ng Ă˝ lĂ chĂşng ta cĂł cĂĄi lᝣi cᝧa ngĆ°áť?i i sau. VĂ­ d᝼ nhĆ° tấi cĂĄc quáť‘c gia phĂĄt triáťƒn váť cĂ´ng nghᝇ cháşż tấo xe chấy xăng, khi chuyáťƒn áť•i qua xe chấy iᝇn, háť? sáş˝ gạp sᝊc ĂŹ láť›n hĆĄn chĂşng ta náşżu ta chᝉ xây máť›i. CĂĄi quan tráť?ng lĂ cần phải xĂĄc áť‹nh chĂ­nh xĂĄc cĂĄi máť‘c 10 năm, 20 năm sau ta muáť‘n ᝊng áť&#x; âu? Ta ang sáť‘ng trong máť™t thảm háť?a tháşż giáť›i mĂ nĂł cho chĂşng ta thẼy ưᝣc sᝊc yáşżu vĂ sᝊc mấnh trĂŞn khĂĄn Ă i tháşż giáť›i, máť™t khi chĂşng ta chẼp nháş­n ưᝣc tháťąc tiáťƒn vĂ hĆ°áť›ng váť phĂĄt triáťƒn cĂĄi mấnh vĂ theo nguyᝇn váť?ng muáť‘n ất thĂŹ con Ć°áť?ng phĂ­a trĆ°áť›c lĂ máť™t cĆĄ háť™i láť›n cᝧa chĂşng ta.

nĆ°áť›c ngoĂ i khĂĄ lâu vĂ váť nĆ°áť›c lĂ m viᝇc hĆĄn 10 năm nay, chĂşng tĂ´i thẼy Viᝇt Nam ĂŁ cĂł nhᝯng thay áť•i tĂ­ch cáťąc. ChĂşng ta hay nĂłi áşżn tâm lĂ˝ ch᝼p giáş­t còn táť“n tấi nhiáť u, cả trong láť‘i sáť‘ng lẍn trong quan hᝇ lĂ m ăn. NhĆ°ng gần ây iáť u nĂ y ĂŁ thay áť•i. Chᝉ cần quan sĂĄt hĂ nh vi tuân thᝧ tĂ­n hiᝇu èn áť? trong giao thĂ´ng lĂ cĂł tháťƒ nháş­n ra iáť u nĂ y (hĂ´m nay, trong ấi dáť‹ch còn ᝊng ra rẼt xa èn áť?). Máť™t iáťƒm yáşżu khĂĄc nᝯa lĂ tâm lĂ˝ lĂ m viᝇc gĂŹ cĹŠng ấi khĂĄi, qua loa, váť›i Ă˝ nghÄŠ “khĂ´ng sao âuâ€?, Ăł lĂ thĂĄi áť™ thiáşżu chuyĂŞn nghiᝇp. Máť™t áť“ng nghiᝇp tráşť cᝧa chĂşng tĂ´i tᝍ Nháş­t Bản váť lĂ m viᝇc áť&#x; Ä?Ă Náşľng nĂŞu máť™t tháťąc táşż. Anh triáťƒn khai cĂ´ng viᝇc cho cĂ´ng ty Viᝇt Nam vĂ thẼy khĂ´ng ất yĂŞu cầu, nhĆ°ng khi triáťƒn khai cĂ´ng viᝇc Ăł cho cĂ´ng ty Nháş­t thĂŹ máť?i viᝇc lĂ m rẼt táť‘t. Ä?iáť u ĂĄng nĂłi, cĂ´ng ty Nháş­t nĂ y áť&#x; Ä?Ă Náşľng tháťąc táşż toĂ n ngĆ°áť?i Viᝇt lĂ m viᝇc, chᝉ cĂł lĂŁnh ấo lĂ ngĆ°áť?i Nháş­t vĂ váş­n hĂ nh theo cĂĄch táť• chᝊc cᝧa ngĆ°áť?i Nháş­t. VĂ­ d᝼ trĂŞn cho thẼy ngĆ°áť?i Viᝇt cĂł tháťƒ lĂ m ưᝣc náşżu biáşżt táť• chᝊc, váş­n hĂ nh cĂł bĂ i bản. Theo chĂşng tĂ´i, chĂşng ta cần trang báť‹ máť™t tinh thần lấc quan. Ráť“i luĂ´n tâm niᝇm ráşąng - khi giải quyáşżt máť?i vẼn áť cần dáťąa trĂŞn máť™t tĆ° duy lấc quan tháťąc táşż(3). Tᝍ Ăł, nĂł cho chĂşng ta máť™t thĂĄi áť™ tĂ­ch cáťąc. VĂ trĂŞn cĆĄ sáť&#x; Ăł, nĂł tấo cho chĂşng ta tháťąc hiᝇn nhᝯng nghÄŠa cáť­ vĂ hĂ nh vi cao áşšp. Ä?iáť u Ăł, sáş˝ dẍn chĂşng ta áşżn gần váť›i chĂŹa khĂła cĂł tᝡ lᝇ thĂ nh cĂ´ng cao. Váş­y thĂŹ phải cĂł tĆ° duy hĂ nh áť™ng, trĂŞn tĆ° duy áť‘i phĂł. NghÄŠa lĂ : (1) Ä?áť‘i ầu/Tráťąc diᝇn tĂŹnh huáť‘ng, (2) ChuẊn báť‹ vĂ dáťą tĂ­nh, (3) HĂ nh áť™ng phĂš hᝣp ( áťƒ nắm lẼy tháť?i cĆĄ). KWWSV DVLDWLPHV FRP YLHWQDP SRLVHG WR EH ELJ SRVW SDQGHPLF ZLQQHU KWWSV YQ VSXWQLNQHZV FRP EXVLQHVV YLHW QDP GD ODP SKDQJ GXRQJ FRQJ FRYLG NLQK WH VH QJXRF GRQJ QJRDQ PXF 7KHR F½F QKž WÂżP OÂ? KĹŚF FĆ€D ćƂF Wĸ GX\ OÄşF TXDQ WKĆŠF WĹ˜ VĹ– FKR FKĂ’QJ WD ĈŲQJ OĆŠF QLĹšP WLQ ÄˆĹœ [½F WĂˆQ UĹŠQJ KĂ \ KĸŴQJ WĹ´L Yž WKĆŠF KLĹ Q QKĆˆQJ FĂ?QJ YLĹ F WĹŞW WURQJ WĸĜQJ TXDQ WKĆŠF WĹ˜

;´ ´F ĂłĹ?Q QK Y YĹ? WWUÂż OÂľ Âľ WK KŇ K KLĹ‹ Ĺ‹Q P PRQJ PXĹ•Q 9Äą\ K¸ ¸\ F FKLLD V VÄż Y YĹ… Q QKĹł ĹłQJ J W¿¿Q K KLĹ‹ Ĺ‹X WÂżF FK FĹľF WĹŻ WKĹľF WĹƒ Ĺƒ"

Ă”ng Trần Văn Châu: Váť mạt khĂĄch quan, vĂ o ngĂ y 16.4.2020 vᝍa qua bĂĄo Asiatimes cĂł bĂ i váť›i tiĂŞu áť â€œViᝇt Nam sáş˝ lĂ nĆ°áť›c hĆ°áť&#x;ng lᝣi láť›n tháť?i háş­u ấi dáť‹châ€?(1), cĹŠng nhĆ° máť›i ây cĂł thĂ´ng tin ĂĄng chĂş Ă˝ lĂ CĆĄ quan PhĂĄt triáťƒn Quáť‘c táşż Hoa Káťł (USAID) vĂ Báť™ Káşż hoấch - Ä?ầu tĆ° Viᝇt Nam ĂŁ tiáşżn hĂ nh kĂ˝ tráťąc tuyáşżn máť™t tháť?a thuáş­n tráť‹ giĂĄ 42 triᝇu USD váť›i m᝼c tiĂŞu nâng cao năng láťąc cấnh tranh kinh táşż cᝧa Viᝇt Nam thĂ´ng qua tăng cĆ°áť?ng năng láťąc cấnh tranh cᝧa khu váťąc kinh táşż tĆ° nhân, thĂşc Ẋy áť•i máť›i sĂĄng tấo vĂ cĂĄc hᝇ sinh thĂĄi kháť&#x;i nghiᝇp vĂ cᝧng cáť‘ nguáť“n nhân láťąc(2). Váť mạt chᝧ quan, cả KTS Trần Quáť‘c Trung vĂ chĂşng tĂ´i áť u lĂ nhᝯng Viᝇt kiáť u ĂŁ cĂł tháť?i gian sáť‘ng áť&#x; KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

7


nhà ở

THÊM NGƯỜI MÀ ĐẤT KHÔNG THÊM ć¿\ O¾ QJÏL QK¾ SKŪ Ÿ TXņQ %ÉQK 7¿Q FÍ GLŠQ WÈFK ĈľW NKRļQJ P GR .76 1JX\ŞQ .$9$ FKƀ WUÉ WKLŘW NŘ ćLŚX Ĉ½QJ QÍL Ÿ |QJÏL JLD} Q¾\ FRQ F½L NKL OņS JLD ĈÉQK YńQ FÎQ Ÿ FKXQJ YŴL EŪ PŒ 9É WKŘ PŲW JLļL SK½S WKLŘW NŘ SKÓ KżS FKR YLŠF FKXQJ VŪQJ KÎD WKXņQ O¾ FŀQ WKLŘW BÀI CTV Ļ1+ MINQ BÙI

8

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

1KƈQJ ĈĸŶQJ FRQJ WĺR VƊ PŚP PĺL FKR NKŪL FÏQJ WUÉQK

T

hật vậy nếu không có giải pháp phù hợp thì sẽ làm cho sự giao tiếp của các thành viên dễ căng thẳng, và thường phòng ai nấy ở mất i sự kết nối và gắn bó của một ại gia ình, nhất là những thời iểm khó khăn cần sự oàn kết và thấu hiểu ể vượt qua. Trong căn nhà này, những người thiết kế ã ưa giải pháp thông thoáng, về cả phương diện ngang và phương iện ứng. Về chiều ngang, ở tầng trệt bộ phận thiết kế ép sát cầu thang về một bên làm cầu thang 1 vế, không dùng vách ngăn cứng, mà chỉ dùng chậu cây và lam gỗ phân chia không gian, tạo ra sự liên thông giải phóng tầm nhìn; các tầng còn lại làm lỗ thông tầng, lấy sáng và gió tự nhiên. Vách bên phòng ngủ phía bên lỗ thông tầng, không xây tường mà làm vách và cửa kính, kết hợp với rèm, tạo sự nhẹ nhàng, lấy sáng và gió. KT&ĐS THÁNG 5.2020

9


nhà ở

10

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

&¿\ [DQK KLŠQ GLŠQ QKLŚX QĶL WURQJ QK¾

Nhà có 4 phòng ngủ, tất cả các phòng ngủ ều có 2 cửa sổ 2 bên tạo ra sự ối lưu không khí, iều ít nhà phố nào có phòng ngủ làm ược như vậy. Do kinh phí ầu tư xây dựng thấp nên giải pháp ược chọn là lan can sắt sơn trắng và toàn bộ cũng sẽ sơn trắng ể ngôi nhà trở nên ơn giản về thi công và giảm giá thành vật liệu. Để tránh sự ơn iệu, tạo ra sự sinh ộng và mền mại của ngôi nhà, lỗ thông tầng ược khoét với các ường cong khác nhau cho mỗi tầng, tạo ra nhiều góc nhìn. Nhà vệ sinh dùng mảng kính mờ, lấy sáng và gió từ phía trên và ánh sáng từ phía mặt trước giúp cho nhà vệ sinh lúc nào cũng khô ráo. KT&ĐS THÁNG 5.2020

11


nhà ở

12

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

0¾X WUňQJ ĈĸżF GÓQJ FKR WĸŶQJ Y¾ F½F ODQ FDQ EÆQ WURQJ F½F YņW GžQJ VƆ GžQJ O¾ P¾X JŰ WƊ QKLÆQ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

13


nhà ở

&½F SKÎQJ ĈŚX FÍ FƆD VŮ Ÿ EÆQ PŲW ĈLŜP FŲQJ FKR QJÏL QK¾

14

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

KT&ĐS THÁNG 5.2020

15


nhà ở

ôQK V½QJ Y¾ NKÏQJ NKÈ ĈŪL OĸX ĈĸżF Oľ\ WƄ F½F OŰ WKÏQJ WŀQJ

16

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

0ŐW EŊQJ OŀX

0ŐW EŊQJ WUŠW

KT&ĐS THÁNG 5.2020

17


nhĂ áť&#x;

TĂŒM YĂŠN TĨNH GIᝎA áť’N Ă€O 1JĂ?L QKž QĹŠP WUÆQ NKX ĈĞW FKŢ P2 WURQJ PŲW FRQ KĹ”P QKŨ NK½ ĹŹQ žR JĹ€Q NÆQK 1KLÆX /ŲF WKžQK SKĹŞ +ĹŹ &KĂˆ 0LQK 1Kž ĈĸşF VƆ GĹžQJ YĹ´L PĹžF ÄˆĂˆFK FKR WKXÆ %žL WR½Q WKLĹ˜W NĹ˜ ĈĹ?W UD Ož SKÄźL WLĹ˜W NLĹ P FKL SKĂˆ WĹŞL ĸX PĹžF ÄˆĂˆFK VƆ GĹžQJ Yž SKÄźL FĂ? VĆŠ QKņQ GLĹ Q QĹŽL EņW BĂ€I 0Ĺź $1+ Äť1+ 0,14 %8,

V

áş­t liᝇu xây dáťąng vĂ hoĂ n thiᝇn cĹŠng pháť• biáşżn nhĆ° bao cĂ´ng trĂŹnh khĂĄc nhĆ° gấch nung, bĂŞ tĂ´ng, thĂŠp, kĂ­nh káşżt hᝣp váť›i káťš thuáş­t xây dáťąng cĆĄ bản nháşąm ảm bảo chi phĂ­ ầu tĆ° hấn cháşż vĂ sáťą hoĂ n thiᝇn táť‘t nhẼt cho dáťą ĂĄn. TĂ­nh áşżn sáťą giáť›i hấn váť diᝇn tĂ­ch sáť­ d᝼ng vĂ cĂĄc yĂŞu cầu chᝊc năng, khĂ´ng gian tầng trᝇt ưᝣc thiáşżt káşż máť&#x;, linh hoất váť›i phòng khĂĄch, lĂ m viᝇc, báşżp vĂ phòng ăn. áťž ây, hᝇ tháť‘ng giao thĂ´ng ᝊng, cầu thang di chuyáťƒn giᝯa cĂĄc tầng, sáť­ d᝼ng váş­t liᝇu thĂŠp tấo cảm giĂĄc nháşš nhĂ ng, áť“ng tháť?i 18

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

thuáş­n tiᝇn trong quĂĄ trĂŹnh thi cĂ´ng lắp ạt. Thang ưᝣc báť‘ trĂ­ cuáť‘i nhĂ Ăłng thĂŞm vai trò lĂ vĂšng ᝇm, trung chuyáťƒn ĂĄnh sĂĄng, giĂł, iáť u tiáşżt nhiᝇt áť™ mĂ´i trĆ°áť?ng trong nhĂ . CĂĄc phòng nháť?, nhᝯng khĂ´ng gian riĂŞng tĆ°, ưᝣc tĂ­nh toĂĄn áťƒ táť‘i a diᝇn tĂ­ch sáť­ d᝼ng, ph᝼c v᝼ m᝼c Ă­ch kinh doanh. Trong khi cĂĄc khĂ´ng gian chung ưᝣc láť“ng ghĂŠp vĂ o nhau, káşżt hᝣp váť›i cĂĄch tĆ° duy máť›i váť váş­t liᝇu cĆĄ bản áťƒ tấo ra ạc tĂ­nh thĂş váť‹ cho cĂ´ng trĂŹnh, trĂĄnh nhĂ m chĂĄn. Mạt tiáť n lĂ láť›p váť? bao che giᝯa sáťą sinh hoất bĂŞn trong ngĂ´i


nhà ở

.KÏQJ JLDQ WUŠW ĈĸżF WKLŘW NŘ PŸ OLQK KRĺW YŴL F½F SKÎQJ FKƂF QİQJ FŀX WKDQJ |QŊP} Ÿ FXŪL QK¾ FŀX WKDQJ EŊQJ WKÄS VĶQ [DQK WĺR FļP JL½F QKŒ QK¾QJ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

19


nhà ở

&½F Ï FƆD ĈĸżF WÈQK WR½Q EŪ WUÈ Ĉƀ ½QK V½QJ YņW GžQJ GÓQJ FKR VLQK KRĺW FĴQJ YƄD Ĉƀ GÓQJ

20

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhĂ áť&#x;

nhĂ vĂ cĂĄc hoất áť™ng sĂ´i náť•i diáť…n ra ngoĂ i con háşťm. CĂĄc Ă´ cáť­a sáť• ưᝣc tĂ­nh toĂĄn báť‘ trĂ­ vᝍa ᝧ ĂĄnh sĂĄng cho sáť­ d᝼ng. Káşżt hᝣp váť›i váş­t liᝇu lĂ gấch nung, cĂĄch thiáşżt káşż xáşżp gấch trĂŞn mạt tiáť n sáť‘ng áť™ng, gᝣi áşżn hĂŹnh ảnh dòng kĂŞnh NhiĂŞu Láť™c luĂ´n trĂ´i chảy, biáşżn chuyáťƒn. Mạt tiáť n cĂ´ng trĂŹnh hấn cháşż ưᝣc sáťą bᝊc xấ nhiᝇt vĂ tăng khả năng cĂĄch âm cho bĂŞn trong nhĂ , áť“ng tháť?i giĂşp dáťą ĂĄn cĂł ưᝣc tĂ­nh nháş­n diᝇn rĂľ rĂ ng vĂ cĂĄ tĂ­nh riĂŞng trong khu váťąc.

7KLĹ˜W NĹ˜ .76 1JX\ĹžQ .DYD

6725< $5&+,7(&785( 3KDQ +X\ 7KĆŠF 3 7ÂżQ .LĹœQJ 4 73 +&0

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

21


nhà ở

TẬN DỤNG VIEW BIỂN /Ï ĈľW QŊP WURQJ GƊ ½Q FƀD NKX ĈÏ WKŤ YŴL GLŠQ WÈFK P2 ĈľW &Kƀ ĈŀX Wĸ PXŪQ [¿\ GƊQJ PŲW FÏQJ WUÉQK JŬP FKƂF QİQJ O¾ NKŪL YİQ SKÎQJ SKÈD GĸŴL WŀQJ Y¾ NKÏQJ JLDQ Ÿ VƆ GžQJ F½ QK¿Q Ÿ WŀQJ BÀI CTV Ļ1+ BÙI XUÂN QUÝ

22

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhĂ áť&#x;

9Ĺ´L KĹ FƆD NĂˆQK EDR TXDQK WRžQ EŲ YLHZ ÄˆĹšX KĸŴQJ YĹš SKĂˆD ELĹœQ

Y

ĂŞu cầu cᝧa chᝧ ầu tĆ° lĂ ngĂ´i nhĂ cần ĂĄp ᝊng yĂŞu cầu thẊm máťš hiᝇn ấi, sang tráť?ng mang hĆĄi hĆ°áť›ng châu Ă‚u nhĆ°ng khĂ´ng rĆ°áť?m rĂ vĂ dáť… sáť­ d᝼ng. MĂ u sắc váť›i nhᝯng gam trung tĂ­nh. Ä?áť‘i váť›i nhĂłm thiáşżt káşż, táş­n d᝼ng cĂ´ng trĂŹnh cĂł váť‹ trĂ­ náşąm sĂĄt báť? biáťƒn vĂ hĆ°áť›ng nam, nhĂłm ĂŁ áť xuẼt sáť­ d᝼ng toĂ n báť™ diᝇn kĂ­nh láť›n dĂ y 19mm áťƒ lẼy toĂ n báť™ tráť?n váşšn view hĆ°áť›ng biáťƒn. NhĆ° yĂŞu cầu cᝧa chᝧ nhân náť™i thẼt trong nhà ưᝣc thiáşżt káşż váť›i phong cĂĄch hiᝇn ấi, Ć°áť?ng nĂŠt táť‘i giản hĆĄi hĆ°áť›ng châu Ă‚u. Tầng 2 ưᝣc thiáşżt káşż 2 phòng ngᝧ chĂ­nh vĂ khĂ´ng gian sinh hoất chung lĂ phòng khĂĄch, báşżp ăn ưᝣc báť‘ trĂ­ áť&#x; giᝯa lĂ m lĂľi trung tâm sinh hoất. CĂĄc phòng áť u ưᝣc táş­n d᝼ng táť‘i a ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn tᝍ báť‘n phĂ­a áťƒ lẼy sĂĄng, nháť? khĂ´ng báť‹ giáť›i hấn tᝍ cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh bĂŞn cấnh. NgĂ´i nhĂ sáť­ d᝼ng tĂ´ng mĂ u chᝧ ấo trung tĂ­nh, toĂ n báť™ nhĂ cĂł 2 tĂ´ng chĂ­nh lĂ nâu gáť— vĂ trắng ngĂ . Cầu thang ưᝣc áť‘p ĂĄ marble mĂ u be kem, lan can kĂ­nh dĂ y 19mm âm sĂ n, hᝇ èn thả trang trĂ­ thĂ´ng tầng kèm hiᝇu hᝊng ĂĄnh sĂĄng tᝍ èn ráť?i spotlight trĂŞn trần thấch cao, ĂĄnh sĂĄng cᝧa chân báş­c cầu thang tấo nĂŞn máť™t khĂ´ng gian khĂĄ áť™c ĂĄo tᝍ nhᝯng bĆ°áť›c chân ầu tiĂŞn tiáşżp xĂşc lĂŞn căn háť™. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

23


nhà ở

.KÏQJ JLDQ EÆQ WURQJ KR¾Q WR¾Q PŸ WĺR FļP JL½F WKR½QJ UŲQJ

24

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhĂ áť&#x;

.KX EĹ˜S ĈĸşF WKLĹ˜W NĹ˜ ÄˆÄśQ JLÄźQ ÄˆĹ€\ ÄˆĆ€ FĂ?QJ QÄ°QJ

Phòng khĂĄch, báşżp ăn ưᝣc thiáşżt káşż máť&#x; hoĂ n toĂ n, tấo cảm giĂĄc thoĂĄng, ráť™ng rĂŁi vĂ cĂĄc khĂ´ng gian sinh hoất cĂł tháťƒ quan sĂĄt nhau áť&#x; bẼt cᝊ iáťƒm nĂ o. Khu báşżp nẼu váť›i ầy ᝧ cĂĄc cĂ´ng năng, iáťƒm nhẼn lĂ chĂ­nh lĂ hᝇ ảo báşżp káşżt hᝣp quầy bar, vĂ hᝇ hĂşt mĂši treo khĂĄ bắt mắt vĂ hiᝇn ấi. ToĂ n báť™ hᝇ tháť‘ng thiáşżt báť‹ nhĆ° tᝧ lấnh 2 cĂĄnh, tᝧ rưᝣu vang, tᝧ xĂŹ gĂ , hĂşt mĂši‌ áť u ưᝣc nháş­p khẊu tráťąc tiáşżp chĂ­nh hĂŁng. KhĂ´ng gian bĂ n ăn áť&#x; bĂŞn tr᝼c cấnh phòng khĂĄch vᝍa ráť™ng, vᝍa cĂł view tráť?n váşšn hĆ°áť›ng biáťƒn nhĆ° máť™t bᝊc tranh phong cảnh khĂł cĂł tháťƒ mua ưᝣc. Hᝇ bĂ n ăn váť›i mạt ĂĄ trĂŞn ưᝣc mix kèm 8 váť‹ trĂ­ náť“i lẊu cĂł tháťƒ “thĆ°áť&#x;ng thᝊcâ€? tráťąc tiáşżp trĂŞn bĂ n cĹŠng lĂ hĂ ng nháş­p khẊu. Chân hᝇ khung sắt sĆĄn mix háť?a tiáşżt inox vĂ ng bĂłng tăng áť™ sang tráť?ng, hiᝇn ấi.

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

25


nhĂ áť&#x;

%Ų EžQ Ä°Q YĹ´L PĹ?W YÂżQ Ĉ½ WĸĜQJ SKÄźQ YĹ´L EŲ VRID GD PžX ĈHQ WÄşR ĈLĹœP QKÄžQ

Phòng khĂĄch váť›i iáťƒm nhẼn lĂ báť™ sofa báşąng da cᝧa Ă? mĂ u en, nhᝯng chĂş gẼu Bear Brick khĂĄ ắt áť? cĂł kĂ­ch cᝥ tᝍ nháť? áşżn láť›n, lĂ sáť&#x; thĂ­ch vĂ am mĂŞ cᝧa cáş­u con trai, nĂŞn ưᝣc trĆ°ng bĂ y ra cĂĄc kᝇ vĂ tᝧ tivi. Phòng ngᝧ master váť›i khĂ´ng gian máť&#x; tᝍ 2 diᝇn mạt tiáť n luĂ´n tấo cảm giĂĄc thoĂĄng vĂ thoải mĂĄi. View cᝧa phòng ngᝧ hĆ°áť›ng tháşłng ra biáťƒn áťƒ chᝧ nhĂ cĂł tháťƒ ngắm bĂŹnh minh lĂŞn hay hoĂ ng hĂ´n buĂ´ng xuáť‘ng. Hᝇ trần lam báşąng gáť— nháşąm tăng áť™ tĆ°ĆĄng phản váť›i sĂ n gấch mĂ u ghi. Phòng thay áť“ váť›i nhᝯng hᝇ tᝧ ráť™ng ầy ᝧ cĂ´ng năng, sáť­ d᝼ng gáť— cĂ´ng nghiᝇp káşżt hᝣp hᝇ cĂĄnh nhĂ´m kĂ­nh nháş­p khẊu. BĆ°áť›c qua Ăł lĂ phòng vᝇ sinh master, iáťƒm nhẼn lĂ báť“n tắm ạt trĂŞn sĂ n báşąng sáť?i cuáť™i, phĂ­a sau báť“n cĹŠng lĂ vĂĄch kĂ­nh láť›n cĂł tráť“ng khĂłm trĂşc xanh, áťƒ lĂşc tắm cảm giĂĄc vẍn hòa mĂŹnh vĂ o thiĂŞn nhiĂŞn. Hiᝇn nay nhiáť u ngĆ°áť?i Viᝇt ang dần quen váť›i cĂĄc khĂ´ng gian ưᝣc thiáşżt káşż máť&#x;, vĂ tinh thần táť‘i giản. Tuy nhiĂŞn iáť u nĂ y cĹŠng òi háť?i chᝧ sáť&#x; hᝯu cĂ´ng trĂŹnh cĹŠng phải luĂ´n nhắc nháť&#x; bản thân phải cĂł thĂłi quen sáť‘ng ngăn nắp, gáť?n gĂ ng thĂŹ máť›i tĂ´n váşť áşšp cᝧa cĂĄc mĂłn áť“ náť™i thẼt lĂŞn ưᝣc. 26

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


nhà ở

+Š Wƀ EŊQJ JŰ FÏQJ QJKLŠS NŘW KżS QKÏP NÈQK

KT&ĐS THÁNG 5.2020

27


nhà ở

0ŐW EŊQJ OŀX

%ŬQ WňP ĈŐW WUÆQ V¾Q EŊQJ VŨL Y½FK NÈQK KĸŴQJ UD NKÏQJ JLDQ EÆQ QJR¾L

LK-27

7+,ŗ7 .ŗ

'(6,*1

9Ť WUÈ .KX ĈÏ WKŤ 3KĸĶQJ ćÏQJ 9¿Q ćŬQ 4XļQJ 1LQK .76 FKƀ WUÉ /Æ ćƂF +ÎD 1KÍP WKLŘW NŘ 3KĺP 9İQ 4XDQJ /Æ ćƂF 'ĴQJ

28

KT&ĐS THÁNG 5.2020

0ŐW EŊQJ WUŠW


chuyĂŞn áť

Cháť‘ng thẼm - áşżn háşšn lấi lĂŞn +Ă?P YĆ„D UĹŹL WĂ?L WUĂŽ FKX\Ĺ Q YĹ´L PÄž\ DQK EÄşQ /RDQK TXDQK QKĆˆQJ FÂżX FKX\Ĺ Q FXŲF VĹŞQJ FKĹźW PŲW DQK WKDQ /ÄşL VĹˆS ÄˆĹ˜Q PĂ“D PĸD 7Ă?L KŨL 0Ă“D PĸD WKÉ VDR" $QK WUÄź OĹśL 0ĸD WKÉ QKž WKÄžP FKĆ‚ VDR ĂŤ Ć„ SKÄźL UĹŹL VĹˆS ÄˆĹ˜Q PĂ“D PĸD BĂ€I .76 1*8<Ĺˆ1 75ÄŞ1 òŏ& $1+ Äť1+ 7/ .7 ò6

0XÆQ NLŇX WKĊP PÊD PģD

Chuyᝇn nhĂ thẼm mĂša mĆ°a cᝧa anh bấn tĂ´i khĂ´ng cĂł gĂŹ ạc biᝇt vĂ lĂ chuyᝇn quen thuáť™c. Cháť‘ng thẼm nhĂ cho mĂša mĆ°a lĂ máť™t câu chuyᝇn áşżn háşšn lấi lĂŞn, cháşłng cĂł gĂŹ máť›i vĂ khĂ´ng bao giáť? cĹŠ. VĂ tẼt nhiĂŞn cháşłng riĂŞng gĂŹ anh bấn tĂ´i mĂ nhiáť u ngĆ°áť?i cĹŠng ĂĄi ngấi, kháť• sáť&#x; khi áşżn mĂša mĆ°a vĂŹ nhĂ báť‹ thẼm. CĂĄc kiáťƒu thẼm thĂŹ muĂ´n hĂŹnh vấn trấng, cĂł rẼt nhiáť u kiáťƒu, vᝍa giáť‘ng nhau vᝍa khĂĄc nhau vĂ thĆ°áť?ng cĹŠng khĂ´ng cĂł máť™t lĂ˝ thuyáşżt xáť­ lĂ˝ chung mĂ phải căn cᝊ vĂ o tháťąc táşż cĂ´ng trĂŹnh. NhĂ anh bấn tĂ´i lĂ nhĂ pháť‘, mĂĄi báşąng; anh bảo mĂĄi báť‹ nᝊt (chắc do nắng

nĂłng) nĂŞn cᝊ mĆ°a lĂ thẼm dáť™t. Anh ĂŁ gáť?i thᝣ xáť­ lĂ˝ mẼy lần ráť“i mĂ vẍn chĆ°a háşżt, nĂŞn chĂĄn cháşłng muáť‘n sáť­a nᝯa. NhĆ°ng cᝊ áşżn mĂša mĆ°a lấi rầu cả ngĆ°áť?i vĂŹ nhĂ thẼm dáť™t, vĂ sᝣ nhẼt mẼy tráş­n mĆ°a to, nĆ°áť›c chảy cả xuáť‘ng sĂ n nhĂ gây mẼt vᝇ sinh vĂ bẼt tiᝇn, còn nguy hiáťƒm nᝯa náşżu liĂŞn quan áşżn iᝇn Ăłm. Anh phĂ n nĂ n, sáť­a khĂ´ng ưᝣc nĂŞn Ă nh... “sáť‘ng chung váť›i lĹŠâ€?. CĹŠng câu chuyᝇn Ăł, máť™t anh bấn khĂĄc káťƒ chuyᝇn cᝧa mĂŹnh. NhĂ anh khĂ´ng báť‹ nᝊt mĂĄi nhĆ°ng lấi nᝊt chân tĆ°áť?ng mĂĄi kĂ­nh giáşżng tráť?i tiáşżp giĂĄp váť›i mĂĄi. Anh bảo tháť?i gian ầu chᝉ cĂł vĂ i vᝇt loang Ẋm phĂ­a trong nhĂ ; giáť? thĂŹ cᝊ mĆ°a lĂ nĆ°áť›c nháť?

tong táť?ng xuáť‘ng giáşżng tráť?i. Anh ĂŁ sáť­a máť™t lần ráť“i mĂ vẍn khĂ´ng háşżt. May mĂ dĆ°áť›i cháť— dáť™t lĂ giáşżng tráť?i tráť“ng cây nĂŞn anh táťą AQ ráşąng: ThĂ´i áťƒ tháşż cho cây nĂł mĂĄt... Ă”ng bĂĄc tĂ´i, cĹŠng cᝊ táť›i mĂša mĆ°a lĂ nhăn nhĂł. NhĂ Ă´ng xĆ°a khĂ´ng sao, nhĆ°ng qua mẼy ch᝼c năm, Ć°áť?ng trĆ°áť›c nhĂ cᝊ cao lĂŞn mĂŁi, mĂ nhĂ thĂŹ vẍn tháşż; nĂŞn mĆ°a to lĂ nĆ°áť›c trĂ n vĂ o trong nhĂ . Ä?áşżn mĂša mĆ°a, cả nhĂ chuẊn báť‹ tinh thần tĂĄt nĆ°áť›c cháť‘ng l᝼t. L᝼t ĂŁ lĂ kháť•, nhĆ°ng khi nĆ°áť›c ĂŁ rĂşt i thĂŹ nhᝯng bᝊc tĆ°áť?ng tầng trᝇt thẼm loang láť• quanh năm, sĆĄn nĂ o cĹŠng khĂ´ng lấi. Ă”ng Ć°áť›c gĂŹ cĂł tiáť n áťƒ xây ngĂ´i nhĂ máť›i cao hĆĄn mạt Ć°áť?ng cho ᝥ phải kháť•. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

29


chuyĂŞn áť Máť™t ngĆ°áť?i quen cᝧa tĂ´i, nhĂ khĂ´ng cao lắm (3 tầng) mĂĄi báşąng, xung quanh lấi cĂł nhiáť u cây to nĂŞn rẼt nhiáť u lĂĄ r᝼ng xuáť‘ng mĂĄi, lĂ m tắc háşżt cĂĄc váť‹ trĂ­ ga thu nĆ°áť›c mĆ°a. Cᝊ máť—i tráş­n mĆ°a lĂ mĂĄi nhĂ lấi giáť‘ng nhĆ° cĂĄi ao, nĆ°áť›c ầy ắp nhᝯng Ă´ trĹŠng. VĂ thẼm... Chuyᝇn khĂĄc, nhĂ cĂ´ tĂ´i áť&#x; quĂŞ, nhĂ truyáť n tháť‘ng ba gian hai chĂĄi mĂĄi lᝣp ngĂłi. Sáş˝ khĂ´ng cĂł gĂŹ áťƒ nĂłi náşżu nhĆ° nhĂ khĂ´ng dáť™t. MĆ°a lĂ dáť™t vĂ cả nhĂ lấi huy áť™ng xĂ´ cháş­u i hᝊng nĆ°áť›c. NguyĂŞn do lĂ cĂĄi mĂĄi ngĂłi cáť• ĂŁ quĂĄ cĹŠ, xĂ´ lᝇch nhiáť u nĂŞn cĂł nhiáť u cháť— háť&#x;. Chᝧ nhân cĹŠng khĂ´ng phải lĂ khĂ´ng biáşżt cần phải ảo ngĂłi, song ảo ngĂłi thĂŹ hao, mĂ cĂĄi loấi ngĂłi cáť• nĂ y giáť? rẼt hiáşżm, tĂŹm khĂ´ng ra; nĂŞn Ă nh cᝊ tháşż cháť‹u áťąng qua nhᝯng mĂša mĆ°a... CĂł nhiáť u kiáťƒu thẼm nĆ°áť›c mĆ°a nhĆ° ĂŁ káťƒ, vĂ còn nᝯa. NĆ°áť›c cĂł tháťƒ thẼm qua mĂĄi, qua tĆ°áť?ng, qua sĂ n, qua cáť­a... NĆ°áť›c cĂł tháťƒ thẼm tᝍ phĂ­a trĂŞn mĂĄi xuáť‘ng, tᝍ dĆ°áť›i Ẽt lĂŞn, xuyĂŞn qua tĆ°áť?ng ngang, len láť?i trong nhᝯng khe tiáşżp giĂĄp giᝯa hai nhĂ ... Viᝇc cháť‘ng thẼm, dáť™t mĂša mĆ°a cᝊ áşżn háşšn lấi lĂŞn y nhĆ° câu chuyᝇn SĆĄn Tinh - Thᝧy Tinh. Dẍu khĂ´ng quĂĄ kinh khᝧng hay nguy hiáťƒm nhĆ°ng thẼm dáť™t

30

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

&Ă? UÄžW QKLĹšX NLĹœX WKÄžP WKÄžP WĆ„ P½L TXD WĸŜQJ TXD VžQ TXD FƆD 9LĹ F FKĹŞQJ WKÄžP WURQJ TX½ WUÉQK VƆ GĹžQJ VĹ– UÄžW WĹŞQ WKĹśL JLDQ Yž WLĹšQ EÄşF YÉ Yņ\ FKĹŞQJ WKÄžP QJD\ WĆ„ NKÂżX WKLĹ˜W NĹ˜ Ož JLÄźL SK½S WĹŞL ĸX

luĂ´n lĂ sáťą khĂł cháť‹u áť‘i váť›i nhᝯng ngĆ°áť?i sáť‘ng trong ngĂ´i nhĂ . &KĹŤ ĂłĹ?QJ FKĹ•QJ WKÄŠP

Tháş­t ra, chuyᝇn cháť‘ng thẼm khĂ´ng dáť… dĂ ng nhĆ°ng cĹŠng khĂ´ng phải lĂ quĂĄ

khĂł khăn. Cần nhĂŹn nháş­n ây lĂ máť™t chuyᝇn háşżt sᝊc quan tráť?ng vĂ nghiĂŞm tĂşc tᝍ khi xây dáťąng cĂ´ng trĂŹnh. Tᝍ Ăł sáş˝ cĂł nhᝯng giải phĂĄp kiáşżn trĂşc, káťš thuáş­t, váş­t liᝇu hᝣp lĂ˝ áťƒ xáť­ lĂ˝ vẼn áť thẼm dáť™t. Còn náşżu ᝍ Ă o báť? qua, vĂŹ nghÄŠ khĂ´ng quan


chuyên ề trọng, hay tiếc tiền, tiếc thời gian; nghĩ rằng sau này có thấm sẽ xử lý (và thâm tâm cho rằng sẽ chẳng làm sao âu) thì ến lúc bị thấm xử lý sẽ rất mệt mỏi, tốn tiền và thậm chí là rất khó. Để hiệu quả và bền vững cho công trình, chống thấm luôn phải tính toán ngay ban ầu, từ khâu thiết kế và xử lý trong quá trình thi công công trình. Có những người cho rằng bây giờ có rất nhiều loại vật liệu chống thấm, nên không sợ. Thấm thế nào cũng trị ược. Đúng là thị trường vật liệu chống thấm rất a dạng, phong phú và nhiều loại vật liệu chống thấm công nghệ mới, rất hiệu quả. Tuy nhiên, những loại vật liệu này thực sự hiệu quả nếu ta dùng chủ ộng trong khâu thiết kế và thi công, chứ ến lúc sửa chữa mới sử dụng thì không phải là tối ưu, và tốn kém; phiền phức, mất thời gian. Để chủ ộng chống thấm, có rất nhiều giải pháp cần thực hiện trước khi nghĩ tới các loại vật liệu và hóa chất chống thấm. Đó là việc thiết kế và thi công úng quy chuẩn kỹ thuật; xử lý chống nóng, chống nứt - biến dạng vật liệu cho bề mặt công trình; lựa chọn kiểu mái, tổ chức chống nóng cho mái và thoát nước mái hợp lý; giải quyết các nguy cơ thấm bằng giải pháp kiến trúc và cấu tạo kiến trúc kỹ thuật úng chỗ, úng cách... Trở lại một chuyện nhỏ trong những câu chuyện ã ề cập ở trên; ó là ngôi nhà phố mái bằng - cũng là dạng kiến trúc iển hình ở các ô thị hiện nay và cũng là thể loại bị thấm nhiều nhất. Một trong những nguyên nhân chính là mái bằng không cho phép thoát nước nhanh, và mái bằng (bê tông) nếu không ược chống nóng tốt sẽ rất dễ bị nứt trong iều kiện nắng nóng nhiệt ới; và từ ó gây thấm dột. Để giải quyết chống thấm, với mái cũng là giải quyết chống nóng. Ngoài những giải pháp chống nóng truyền thống như sử dụng tấm an bê tông, gạch lỗ, phủ mái ngói, mái tôn... thì hiện nay xu hướng mái xanh trồng cây là một giải pháp tương ối hiệu quả ể chống nóng và chống thấm cho mái bằng. Tuy nhiên, ể mái xanh có thẩm mỹ và hoạt ộng hiệu quả thì cũng phải chủ ộng từ khâu thiết kế, và chống thấm tốt trong quá

trình thi công; kết cấu mái phải ảm bảo an toàn trước sự phát triển của rễ cây không gây xâm hại... Và ể có ược iều ấy, chi phí cao hơn là iều ương nhiên. Nhưng như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc ể công trình bị thấm rồi mới loay hoay sửa. Một ví dụ khác là việc nứt tường hay khối xây, từ ó gây thấm. Tường cần phải ược xây úng quy chuẩn. Các tường bao che bên ngoài nếu không tiếp

giáp với công trình khác nên xây tường ôi (tường 220). Cấu tạo khối xây phải tuân theo các nguyên tắc kỹ thuật, vữa xây phải ảm bảo úng mác, trộn ều; các vị trí tiếp giáp với kết cấu bê tông phải khoan cắm râu thép... Tất cả những việc ấy là sự chủ ộng ể cho bức tường và ngôi nhà bền vững. Để chống thấm, hãy chủ ộng, ngay từ khâu thiết kế!

KT&ĐS THÁNG 5.2020

31


phong thủy

ĐỂ “GIÃN CÁCH” TỐT 0ÓD GŤFK Q¾\ OĺL ĈÒQJ OÒF FKÒQJ WÏL ĈDQJ FKXłQ EŤ [¿\ QK¾ 'R GLŠQ WÈFK QKŨ JŀQ P2 QÆQ WÏL EŪ WUÈ QK¾ WKHR NLŜX NKÏQJ JLDQ PŸ Y¾ ĈÁ JŀQ KR¾Q WK¾QK EļQ WKLŘW NŘ 7X\ QKLÆQ FÍ QJĸŶL TXHQ [HP EļQ YŖ Y¾ JÍS Y¾L ĈLŚX WURQJ ĈÍ FÍ O¾ QK¾ WÏL EŤ VDL YŚ SKRQJ WKƀ\ WKLŘW NŘ |PŸ} TX½ QÆQ NKÏQJ JLDQ WŪW [ľX OńQ OŲQ FŀQ SKļL QJİQ F½FK QKLŚX KĶQ ĈŜw SKÎQJ GŤFK EŠQK O¿\ ODQ WURQJ FKÈQK QJÏL QK¾ FƀD PÉQK ;LQ KŨL TXDQ QLŠP YŚ VƊ JLÁQ F½FK WURQJ WKŶL ĈĺL GŤFK KLŠQ QD\ Y¾ F½FK QJİQ FKLD QK¾ FƆD QÆQ WKŘ Q¾R O¾ KżS SKRQJ WKƀ\ Y¾ KżS O EŚQ YƈQJ 3KDQ 4XDQJ 1JŦF TXņQ 7¿Q %ÉQK 73 +&0 BÀI 7+6 .76 +Ô $1+ 78Ĩ1 Ļ1+ .+Ü1+ 3+ĢĠ1*

32

KT&ĐS THÁNG 5.2020


phong thủy “Giãn cách xã hội” về bản chất là duy trì mức ộ khoảng cách vật lý giữa người này với người khác ể giảm thiểu lây lan bệnh dịch trong quan hệ xã hội. Khi liên hệ từ bố trí phong thủy truyền thống ến kiến trúc bền vững thời hiện ại, sẽ thấy không ít bài học kinh nghiệm áng suy ngẫm trong vấn ề này. Nhà dân gian Việt tuy có vườn tược ao cá, non bộ hồ nước, trước cau sau chuối nhưng rất rành rọt từng lớp không gian, qua cổng ến vườn, dẫn lối quanh co, lên thềm gặp hiên, vào tiếp cửa nhà… Những lớp không gian ệm ấy ều góp phần “giãn cách” hợp lý, giúp chuyển tiếp chứ không trực tiếp từ ngoài vào trong, tránh va chạm về mặt nhiệt ộ môi trường, giao tiếp xã hội lẫn xử lý kỹ thuật. Nhà xưa không có kiểu vô gặp bếp ngay như căn hộ chung cư, hay sống chung với xe máy sát cửa vào như nhà nay. Ai ó lập luận “xưa ất rộng người thưa nên làm nhiều lớp ược, thời nay nó khác” bởi so o về diện tích, chứ ngay cả trong nhà ống nhỏ hẹp ở Hà Nội, Hội An dù quanh nhà không vườn, vỉa hè nhỏ xíu thì cũng không có kiểu rửa chén nấu bếp trước mặt khách, hay vừa tắm vừa “rửa mắt” cho người trong phòng ngủ. Giãn cách chứ không ngăn cách Xét ngay gian giữa của nếp nhà truyền thống, sẽ thấy cách bố trí ảm bảo “giãn cách xã hội” khá hợp lý khi vùng trước bàn thờ là bộ bàn trà nước, khách vào xin phép thắp nén nhang rồi ngồi qua bên tiếp chuyện… chứ không ai sinh hoạt ăn ngủ tại nơi vốn nhìn lên ỉnh mái khá cao và trống trải này, bởi không thoải mái và tiện dụng bằng “dạt qua” bên cạnh, kê bộ ván, mắc cái võng kề cửa sổ hay hàng hiên. Đề cập ến khoảng giãn cách hợp lý trong nhà thực ra là nhắc nhở vấn ề căn bản: giữ khoảng cách hợp lý trong mọi vấn ề của cuộc sống, tự ứng xử với tự nhiên ến giao tiếp xã hội. Bếp nấu ắt phải chỗ bày chỗ dọn, phòng vệ sinh có chỗ ướt chỗ khô, giường ngủ nhìn phần ầu phần uôi, coi tivi có khoảng lùi úng mức… ều rất cụ thể về khoảng cách hợp lý trong mọi sinh hoạt, bố trí nhà cửa. Với người này có thể là cửa kính xuống sát sàn thì là thoải mái rộng mở, với người

0ŲW NKRļQJ F½FK WĸĶQJ ĈŪL KRŐF GÓQJ Y½FK QJİQ OLQK ĈŲQJ VŖ JLÒS JLÁQ F½FK WŪW KĶQ JLƈD NKX EŘS Y¾ NKX WLŘS NK½FK WURQJ QK¾ SKŪ QKŨ

kia thì thấy quá chơi vơi trống trải, ó là gu của cá nhân, nhưng dứt khoát phòng ngủ không ược sát bên chỗ ồn ào, khói bụi, nước nôi… không làm ược vậy thì không còn là phòng ngủ. Do vậy không nên lẫn lộn giữa giãn cách với ngăn cách. Nếp nhà xưa không hề ngăn cách, không gian thống nhất dưới một mái nhà tạo dựng thành những quan hệ có khoảng cách chừng mực. Gia chủ thời nay vô tình hay cố ý ề cao yếu tố

“mở” nhưng lại khó tránh việc va chạm, “lây nhiễm” thói sinh hoạt với nhau nếu ở nhà ống hẹp hay căn hộ nhỏ thiếu chỗ xoay xở. Khi gặp các trục trặc thì người ta hay ổ lỗi cho phong thủy và hoang mang không biết nên khắc phục thế nào. Việc giãn cách trong không gian, dù bên y tế hay kiến trúc cũng ều liên quan ến kích thước, cự ly thế nào là vừa. Cơ sở khoa học của những con số tương truyền huyền bí thực ra ều xuất phát từ KT&ĐS THÁNG 5.2020

33


phong thᝧy con ngĆ°áť?i, lẼy hoất áť™ng cᝧa con ngĆ°áť?i lĂ m áť‘i tưᝣng tĂ­nh toĂĄn. Tham khảo kiáşżn trĂşc truyáť n tháť‘ng sáş˝ thẼy Ă´ng cha ta phân khu nhĂ cáť­a trong hᝇ lĆ°áť›i cáť™t phĂš hᝣp váť›i nhân trắc háť?c vĂ cĂł sai sáť‘ rẼt Ă­t khi so váť›i tᝡ lᝇ vĂ ng Tây phĆ°ĆĄng. Còn áť&#x; hᝇ thĆ°áť›c tầm triáť u Nguyáť…n còn lĆ°u lấi, váť›i ĆĄn váť‹ gáť‘c 1 thĆ°áť›c lĂ 425mm, 1 trưᝣng lĂ 4 thĆ°áť›c (tĆ°ĆĄng Ć°ĆĄng 1,7m) dĂšng trong o ấc ruáť™ng Ẽt, nhĂ cáť­a, áť“ máť™c. Cho dĂš cĂł tam sao thẼt bản, xĂŞ xĂ­ch sai lᝇch theo tháť?i gian vĂ vĂšng miáť n, cĆĄ bản hᝇ thĆ°áť›c o dân gian Viᝇt vĂ thĆ°áť›c Láť— Ban áť u tĆ°ĆĄng Ć°ĆĄng váť cĂĄch sáť­ d᝼ng: cháť?n nhᝯng vĂšng phĂš hᝣp vĂ kiĂŞng káťľ cĂĄc kĂ­ch thĆ°áť›c khĂ´ng phĂš hᝣp váť›i cĆĄ sáť&#x; khoa háť?c lĂ ĂĄp ᝊng thoải mĂĄi vĂ an toĂ n cho ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng. Ráť™ng hĆĄn thĂŹ lĂŁng phĂ­ tráť‘ng trải, mĂ háşšp hĆĄn thĂŹ va áş­p, bẼt tiᝇn‌ Hiáťƒu áťƒ váş­n d᝼ng Ăşng Trong ngĂ´i nhĂ hay căn háť™ nháť?, viᝇc phân cung rĂ nh mấch sáş˝ khĂł khả thi do Ă­t diᝇn tĂ­ch báť‘ trĂ­, báşżp chᝉ lĂ máť™t khoảng nẼu nĆ°áť›ng váť›i tᝧ kᝇ nháť? gáť?n, “phòng ngᝧâ€? cĂł khi chᝉ lĂ máť™t gĂłc cĂł kĂŞ giĆ°áť?ng hay trải tẼm nᝇm... Tuy nhiĂŞn, khĂ´ng phải vĂŹ tháşż mĂ quĂŞn giĂŁn cĂĄch dẍn áşżn tráť™n lẍn cĂĄc chᝊc năng vĂ gây ảnh hĆ°áť&#x;ng qua lấi váť›i nhau. Náşżu hiáťƒu nguyĂŞn tắc giĂŁn cĂĄch theo trĂŹnh táťą âm dĆ°ĆĄng, ngĹŠ hĂ nh, hĂŹnh tháşż thĂŹ cĂł tháťƒ sắp xáşżp cĂĄc khu chᝊc năng vᝍa linh hoất vᝍa tĂĄch bấch, c᝼ tháťƒ nhĆ°: - Váť‹ trĆ°áť›c, hĆ°áť›ng sau, thᝊc lâu máť›i biáşżt...: kiáťƒu thắc mắc “tĂ´i hᝣp hĆ°áť›ng nĂ oâ€? nĂŞn thay tháşż “tĂ´i nĂŞn áť&#x; âu?â€? ngay tᝍ ầu, tᝊc lĂ quan tâm áşżn váť‹ trĂ­ cᝧa chᝊc năng c᝼ tháťƒ, bản chẼt cᝧa chᝊc năng Ăł, vĂ tĆ°ĆĄng quan váť›i cĂĄc chᝊc năng khĂĄc.

7Ć„ NKRÄźQJ F½FK WURQJ PŲW NKX GÂżQ Fĸ ÄˆĹ˜Q NKRÄźQJ F½FK WURQJ QJĂ?L QKž OXĂ?Q FĹ€Q GŤQK OĸşQJ ÄˆĹ€\ ÄˆĆ€ WĂ?Q WUĹŚQJ QKDX ÄˆĹœ VĹŞQJ EĹšQ OÂżX

KhĂ´ng tháťƒ cĂł ưᝣc báť‘ trĂ­ chi tiáşżt náşżu khĂ´ng giải quyáşżt tᝍ ầu cĂĄc báť‘ trĂ­ táť•ng tháťƒ. Tháş­m chĂ­, viᝇc ph᝼ thuáť™c vĂ o hĆ°áť›ng (nhĆ° hĆ°áť›ng báşżp, giĆ°áť?ng náşąm, bĂ n viáşżt) sáş˝ gây tĂĄc áť™ng gò bĂł khiáşżn gia chᝧ cᝊ khăng khăng xoay cĂĄi nĂ y, ĂŠp cĂĄi kia theo hĆ°áť›ng mĂ mĂŹnh (táťą cho ráşąng) hᝣp, mĂ báť? qua tĆ°ĆĄng quan váť›i cĂĄc thĂ nh phần chung quanh, vĂ trả láť?i câu háť?i “sinh hoất nĂ y gây ra cĂĄi gĂŹ váť›i chung quanh?â€?. - CĂĄt hung rĂľ rĂ ng, ᝥ “toangâ€? táť•ng tháťƒ: ĆĄn cáť­ nhĆ° xĂŠt váť‹ trĂ­ báşżp (TĂĄo Váť‹), cần hiáťƒu trĆ°áť›c tiĂŞn Ăł lĂ máť™t khĂ´ng gian thuáť™c loấi hung (vĂŹ cĂł cháşż biáşżn, nẼu nĆ°áť›c, ráť­a dáť?n, lau chĂši, khĂłi mĂši, tiáşżng áť™ng‌) khĂĄc háşłn váť›i khu váťąc ngᝧ hay vᝇ sinh. Váť cĆĄ bản khi phân vĂšng cĂĄt hung ngay tᝍ lĂşc ầu ĂŁ phải tĂĄch biᝇt khu váťąc

%ÄźQJ QJKLÆQ FĆ‚X NĂˆFK WKĸŴF NLĹ˜Q WUĂ’F FĹŽ WUX\ĹšQ 9LĹ W 1DP YĹ´L WĆ? OĹ YžQJ NLĹ˜Q WUĂ’F 7Âż\ SKĸĜQJ

34

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

báşżp váť›i khu vᝇ sinh (trĂĄnh thᝧy khắc háť?a). TĆ°ĆĄng táťą, lĂşc báť‘ trĂ­ giĆ°áť?ng ngᝧ cho dĂš cĂł thᝊc ĂŞm cĂ y game cᝥ nĂ o thĂŹ khĂ´ng phải vĂŹ tháşż mà ạt cĂĄi mĂ n hĂŹnh ngay cấnh gáť‘i kĂŞ ầu, ráť“i theo thĂłi quen Ăł khi láş­p gia ĂŹnh vẍn báť‘ trĂ­ mĂĄy tĂ­nh tráťąc diᝇn giĆ°áť?ng ngᝧ! KhĂ´ng giᝯ Ăşng khoảng cĂĄch, cáťą ly an toĂ n trong giao tiáşżp xĂŁ háť™i thĂŹ cĂł eo khẊu trang hay ráť­a tay liĂŞn t᝼c cĹŠng vẍn gạp nguy cĆĄ cao báť‹ lây bᝇnh! Khi ĂŁ áť•n áť‹nh váť‹ trĂ­ ạt chᝊc năng chĂ­nh ráť“i thĂŹ máť›i lo áşżn hĆ°áť›ng vĂ vĂšng ph᝼ cáş­n sao cho tiᝇn nghi. VĂ­ d᝼ nhĆ° cĂĄi báşżp ạt Ăşng sáş˝ kháť‘ng cháşż báť“n ráť­a, tᝧ lấnh trong tam giĂĄc báşżp liĂŞn hoĂ n. Hay sau khi giᝯ cho cĂĄi giĆ°áť?ng và ầu náşąm ưᝣc Ăşng “khoảng cĂĄch an toĂ nâ€? váť›i cĂĄc chᝊc năng khĂĄc ráť“i thĂŹ sáş˝ dáť… dĂ ng thĂŞm báť›t ph᝼ kiᝇn nhĆ° tᝧ ầu giĆ°áť?ng, gháşż cuáť‘i gĆ°áť?ng, kᝇ trang trí‌ CĹŠng cần lĆ°u Ă˝ cả khoảng cĂĄch hᝣp lĂ˝ cho cĂĄc vĂšng quan sĂĄt, vĂšng cảm nháş­n, vĂšng kiáťƒm soĂĄt, vĂ­ d᝼ nhĆ° náşąm ngᝧ xoay ầu ra cáť­a i, khuẼt tầm quan sĂĄt hay náşąm nhĂŹn lĂŞn trần thẼy báť‹ dầm Ă hoạc cầu thang “ è ầuâ€? lĂŞn trĂŞn... áť u lĂ cĂĄc kiĂŞng káťľ ĂĄng lĆ°u tâm. Ä?Ăł chĂ­nh lĂ kinh nghiᝇm, trải nghiᝇm qua quĂĄ trĂŹnh sáť‘ng tháťąc th᝼, cĂł va vẼp vĂ iáť u chᝉnh áťƒ tĂ­ch truyáť n lấi trong cĂĄc kinh nghiᝇm phong thᝧy. Káťł sau: Ă‚m dĆ°ĆĄng, nĂŞn giao hòa hay tĂĄch biᝇt?


tĆ°ĆĄng tĂĄc

Ä?ẌU NÄ‚M BĂ€N CHUYᝆN “ áťž HáşžT BAO NHIĂŠU?â€?

Káťł 3: Tᝪ NáşžP NHĂ€ RIĂŠNG Ä?áşžN TĆŻĆ NG TĂ C CHUNG 6DX NĆŒ JĹźL PŸ YĹš FKX\Ĺ Q |Ä°Q QKLĹšX Ÿ KĹ˜W EDR QKLÆX} F½F FKX\ÆQ JLD WURQJ WĆ„QJ OIJQK YĆŠF VĹ– FĂ? FXŲF |JĹ?S JĹş WĆ„ [D} WURQJ PĂ“D JLĂ Q F½FK [Ă KŲL ÄˆĹœ FKLD VĹ” FĆ€D F½F TXDQ ĈLĹœP ĈD FKLĹšX 9ÄžQ ÄˆĹš ÄˆĹ€X Wĸ YžR ÄˆÂżX ÄˆĹœ KĹźS OÂ? NKL [Âż\ QKž QKĸ WņS WUXQJ FKR KÉQK WKĆ‚F KD\ FĂ?QJ QÄ°QJ OR NĹ˜W FÄžX ÄˆĹœ Ä°Q FKĹˆF PĹ?F EĹšQ KRĹ?F PXD VĹˆP QŲL WKÄžW ÄˆĹœ KĸŸQJ WKĹž WLĹ Q QJKLw ÄˆĹšX OLÆQ TXDQ ÄˆĹ˜Q QKņQ WKĆ‚F PDQJ WĂˆQK FKX\ÆQ ELĹ W FĆ€D WĆ„QJ YDL WUĂŽ WURQJ TX½ WUÉQK [Âż\ QKž BĂ€I KTS HUĂ‚N TĂš - KTS VĂ‚N ANH Äť1+ SONG NGUYĂŠN

K

hĂ´ng Ă­t Ă˝ kiáşżn cᝧa giáť›i chuyĂŞn mĂ´n thĆ°áť?ng than tháť&#x;: lĂ m sao áťƒ gia chᝧ hĂŹnh dung ưᝣc khĂ´ng gian nhĆ° là ‌ mĂŹnh hĂŹnh dung? Tháť?i máť?i thᝊ váş˝ báşąng tay, cĂĄc “chuyĂŞn gia pháť‘i cảnhâ€? ưᝣc o báşż rẼt káťš, tháş­m chĂ­ nhiáť u ngĆ°áť?i cĂł cĂĄc áť™c chiĂŞu váş˝ pháť‘i cảnh nhanh, bắt mắt‌ thĂŹ xem nhĆ° lĂ m ăn ngon lĂ nh, kháť?i lo Ăłi. Tháť?i nay ai cĹŠng váş˝ mĂĄy, cĂ´ng nghᝇ tháťąc táşż ảo ngĂ y cĂ ng‌ hĆĄn tháş­t, váş­y mĂ láť?i than tháť&#x; trĂŞn vẍn khĂ´ng khĂĄc bao nhiĂŞu: khĂĄch hĂ ng dĆ°áť?ng nhĆ° vẍn xem tráť?ng gĂłc nhĂŹn lung linh ảo diᝇu mĂ báť? qua cĆĄ cẼu, cĂĄch thᝊc vĂ nghᝇ thuáş­t xáť­ lĂ˝ khĂ´ng gian. VẼn áť â€œlĂ m sao tĂŹm sáťą áť“ng thuáş­n váť›i gia chᝧâ€? váť bản chẼt vẍn là ‌ chuyᝇn hĂŞn xui. Nhᝯng khĂĄch máť?i tham gia “gạp gᝥ onlineâ€? trong m᝼c tĆ°ĆĄng tĂĄc káťł nĂ y ĂŁ Ć°a ra nhiáť u Ă˝ kiáşżn thĂş váť‹.

&ĂŠQJ [Âś\ GĹľQJ |NĹ?FK EħQ VĹ•QJ}

Cháť‹ Nguyáť…n ThĂĄi KhuyĂŞn - máť™t gia chᝧ tᝍng Ă´i ba lần xây vĂ sáť­a nhĂ - chia sáşť: Ä‚n áť&#x; háşżt bao nhiĂŞu trĆ°áť›c háşżt lĂ áť&#x; bản thân mĂŹnh, váť›i tĂ´i thĂŹ chᝉ gĂłi ghĂŠm trong hai chᝯ cần và ᝧ! Náşżu bản thân biáşżt chăm chĂşt, lo liᝇu cho gĂłc sáť‘ng thĂŹ mua căn háť™ xây sáşľn hay táťą mĂŹnh lĂ m nhĂ khĂ´ng khĂĄc bao nhiĂŞu. NhĆ°ng khi khĂ´ng cĂł tháť?i gian, năng khiáşżu hoạc khĂ´ng ᝧ trải nghiᝇm váť viᝇc lĂ m nhĂ thĂŹ cần tin tĆ°áť&#x;ng sáťą háť— trᝣ chuyĂŞn mĂ´n cᝧa ngĆ°áť?i rĂ nh ngháť . MĂŹnh cĂł nhu cầu, mĂŹnh hiáťƒu mĂŹnh trĆ°áť›c, ráť“i chuyáťƒn hĂła nhu cầu Ẽy, hiáťƒu biáşżt Ẽy thĂ nh nhiᝇm v᝼, thĂ nh “ áť bĂ iâ€? cho nhĂ chuyĂŞn mĂ´n háť? Ć°a ra phĆ°ĆĄng ĂĄn hiᝇu quả. Còn náşżu bản thân Ć°a thĂ­ch chăm chĂşt gĂłc sáť‘ng, trang trĂ­ nhĂ cáť­a thĂŹ dÄŠ nhiĂŞn sáş˝ cần tháť?i gian vĂ cĂ´ng sᝊc áťƒ lĂ m viᝇc Ăł. Theo tĂ´i, cần tĂĄch bấch giᝯa chuyᝇn “cĂł khả năng,

phong cĂĄch, biáşżt trang trĂ­ nhĂ cáť­aâ€? váť›i viᝇc “xen vĂ o chuyĂŞn mĂ´n sâu cᝧa ngĆ°áť?i khĂĄcâ€?, áťƒ mĂŹnh lĂ m táť‘t vai trò chᝧ ầu tĆ° cᝧa mĂŹnh. Ä?áť“ng quan iáťƒm váť›i cháť‹ KhuyĂŞn, KTS Trung Ä?Ă´ng báť• sung thĂŞm: Va chấm cĂ´ng viᝇc thiáşżt káşż tháťąc táşż tháť?i gian qua giĂşp tĂ´i nháş­n thẼy ráşąng nhĂ áť&#x; lĂ nĆĄi tháťƒ hiᝇn rĂľ náşżp sáť‘ng cᝧa gia chᝧ, chᝊ khĂ´ng phải áťƒ bĂŞn thiáşżt káşż tháťƒ nghiᝇm Ă˝ tĆ°áť&#x;ng hay tháťąc thi sᝊ mấng gĂŹ láť›n lao. Khi lĂ m nhĂ , ngĆ°áť?i thiáşżt káşż cần i sâu vẼn áť khĂĄch hĂ ng sáť‘ng nhĆ° tháşż nĂ o trong khĂ´ng gian Ăł áťƒ Ć°a ra quyáşżt áť‹nh tĆ° vẼn ầu tĆ°, tĆ° vẼn thiáşżt káşż tháşż nĂ o, vĂ o âu cho hᝣp lĂ˝. CĂł tháťƒ thẼy chuyᝇn “áť&#x; háşżt bao nhiĂŞuâ€? luĂ´n kèm theo iáť u kiᝇn cần lĂ áť&#x; nhĆ° tháşż nĂ o, vĂ iáť u kiᝇn ᝧ lĂ quĂĄ trĂŹnh thay áť•i nháş­n thᝊc cᝧa cĂĄc bĂŞn lĂ m nhĂ KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

35


tĆ°ĆĄng tĂĄc

6ÂżQ WURQJ KRžQK WU½QJ KD\ JLĹ˜QJ WUĹśL QKŨ QKĹˆQ OXĂ?Q WKLĹ˜W \Ĺ˜X FKR |KĂ? KÄžS} FĆ€D PĹ°L QJĂ?L QKž

nháşąm áť ra máť™t “káť‹ch bản sáť‘ngâ€? phĂš hᝣp, tĆ°ĆĄng xᝊng váť›i nhiᝇm v᝼ thiáşżt káşż c᝼ tháťƒ, rĂľ rĂ ng. Ţ WKĹƒ QÂľR óŇ KŧS [¸ KĹ?L"

Tháťąc táşż tháť‹ trĆ°áť?ng xây dáťąng nhĂ áť&#x; tĆ° nhân lĂ bᝊc tranh a dấng, nhĆ°ng khĂ´ng phải lĂ khĂ´ng áť‹nh hĂŹnh ưᝣc. CĂĄc trĂ o lĆ°u, kiáťƒu mẍu nhĂ cáť­a náť•i lĂŞn theo tᝍng tháť?i káťł, tháť‹nh ráť“i suy, váť›i trᝣ giĂşp cᝧa truyáť n thĂ´ng tháť?i 4.0 cho thẼy khĂ´ng Ă­t vẼn ᝠạt ra cần tĂŹm láť?i ĂĄp. Ä?áť‘i váť›i “chuyᝇn ăn áť&#x;â€? mang tĂ­nh chuyĂŞn mĂ´n, giảng viĂŞn ấi háť?c kiáşżn trĂşc, ThS.KTS Huáťłnh Trần UyĂŞn Thy cĂł chĂşt Ć°u tĆ° : Ä‚n áť&#x; nhĆ° tháşż nĂ o váť‘n rẼt a dấng, báť&#x;i vẼn áť vᝍa náşąm trong báť‘i cảnh xĂŁ háť™i, lấi vᝍa tháťƒ hiᝇn nhu cầu riĂŞng tĆ° cᝧa cĂĄ tháťƒ. ChĆ°a nĂłi áşżn nháş­n thᝊc phĂ­a gia chᝧ, khĂ´ng Ă­t nhĂ chuyĂŞn mĂ´n hiᝇn nay cĹŠng 36

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

hay “bung l᝼aâ€? tháť?a mĂŁn phong cĂĄch riĂŞng cᝧa mĂŹnh khiáşżn nhĂ cᝧa khĂĄch hĂ ng chᝉ cĂł “máť™t mĂ u, máť™t mĂši, máť™t váť‹â€? na nĂĄ nhau. Ä?iáť u nĂ y gây ra hiᝇn tưᝣng “sao chĂŠp chĂ­nh bản thânâ€? trong sĂĄng tấo, dẍn áşżn lạp lấi cᝊng nhắc, dáť… báť‹ Ă o thải theo tháť?i gian vĂŹ cĂ´ng trĂŹnh chᝉ tháť?a mĂŁn gu cĂĄ nhân, khĂ´ng ĂĄp ᝊng toĂ n diᝇn cĂĄc yáşżu táť‘ sáť­ d᝼ng, káťš thuáş­t lẍn kinh táşż, xĂŁ háť™i. TĂ´i thẼy cần cĂł sáťą thay áť•i tĆ° duy thiáşżt káşż tháť?i nay theo hĆ°áť›ng cáş­p nháş­t cĂł cháť?n láť?c thĂ´ng tin, dáťą bĂĄo Ăşng biáşżn chuyáťƒn áť?i sáť‘ng áťƒ ĂĄp ᝊng nhu cầu tháťąc sáťą cᝧa tháť‹ trĆ°áť?ng nhĂ áť&#x;. Ä?iáť u nĂ y cần thĂ´ng qua cĂĄc kĂŞnh truyáť n thĂ´ng vĂ giĂĄo d᝼c, trong Ăł mĂ´i trĆ°áť?ng Ă o tấo cần Ẋy mấnh hĆĄn khả năng lĂ˝ luáş­n, phĂŞ bĂŹnh kiáşżn trĂşc. Viᝇc cung cẼp máť™t náť n tảng kiáşżn thᝊc cĆĄ bản, xĂĄc áť‹nh nhᝯng phong cĂĄch kiáşżn trĂşc nhĂ áť&#x; phĂš hᝣp váť›i Viᝇt Nam váť văn hĂła

sáť‘ng và ạc trĆ°ng vĂšng miáť n sáş˝ giĂşp hĂŹnh thĂ nh phĆ°ĆĄng thᝊc sĂĄng tấo cĂł náť n tảng tháťąc tiáť…n, trĂĄnh sao chĂŠp cĂłp nhạt. Tiáşżp náť‘i mấch váť văn hĂła sáť‘ng tĂĄc áť™ng áşżn thiáşżt káşż, KTS Trung Ä?Ă´ng máť&#x; ráť™ng ra vẼn áť nhiáť u nhĂ hiᝇn nay na nĂĄ nhau tᝍ khĂ´ng gian áşżn hĂŹnh thᝊc, phải chăng viᝇc “ áť“ng ph᝼c hĂłaâ€? khĂ´ng gian áť&#x; lĂ báť&#x;i láť‘i sáť‘ng cᝧa chĂşng ta ngĂ y cĂ ng cĂ´ng nghiᝇp hĂła vĂ ĆĄn iᝇu? “TĂ´i nghÄŠ ăn áť&#x; nhĆ° tháşż nĂ o nĂŞn xĂĄc áť‹nh nhᝯng giáť›i hấn trong vĂ ngoĂ i. “Trongâ€? lĂ khĂ´ng phải mĂŹnh muáť‘n sáť‘ng tháşż nĂ o thĂŹ sáť‘ng, mĂŹnh sáş˝ gây ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn chung quanh báť&#x;i kiáťƒu nhĂ cáť­a, kiáťƒu ăn áť&#x; cᝧa mĂŹnh. Còn “ngoĂ iâ€? lĂ mĂŹnh phải cĂł bản sắc, cĂł cung cĂĄch mang tĂ­nh bảo táť“n náť náşżp váť mạt văn hĂła, nhẼt lĂ yáşżu táť‘ Viᝇt Nam, nhiᝇt áť›i, bản áť‹a. VĂ­ d᝼ nhĆ° hiᝇn tưᝣng sao chĂŠp cĂĄc mẍu mĂŁ ngoấi lai, hiᝇn tưᝣng cĂłp


tĆ°ĆĄng tĂĄc nhạt máť—i nĆĄi máť™t Ă­t cᝧa ngĆ°áť?i ta Ć°a vĂ o nhĂ mĂŹnh, hay hiᝇn tưᝣng râu Ă´ng náť? cắm cáşąm bĂ kia trong tấo hĂŹnh kiáşżn trĂşc‌ Nhᝯng vẼn áť nĂ y xảy ra cĂł máť™t phần khĂ´ng nháť? báť&#x;i hᝇ tháť‘ng phĂĄp lĂ˝ chĆ°a ᝧ mấnh áťƒ bảo vᝇ ngĆ°áť?i hĂ nh ngháť , áťƒ hấn cháşż du nháş­p cĂĄc kiáşżn trĂşc ngoấi lai thiáşżu phĂš hᝣp, cĹŠng nhĆ° chĆ°a hĂŹnh thĂ nh hᝇ ĂĄnh giĂĄ chuẊn máťąc cho nhᝯng giĂĄ tráť‹ sĂĄng tấo cᝧa chẼt xĂĄm Viᝇtâ€?. Ä?áťƒ câu chuyᝇn khĂ´ng i xa hĆĄn, nhĂ thầu LĂ˝ Minh Hải ĂŁ Ăłng gĂłp Ă˝ kiáşżn váť chuyᝇn “ăn áť&#x; bao nhiĂŞuâ€?, theo anh khĂ´ng tháťƒ nĂłi chung chung, mĂ cần áť‹nh lưᝣng c᝼ tháťƒ. Qua kinh nghiᝇm thi cĂ´ng lâu năm, anh Hải Ć°a ra nhᝯng tháť‘ng kĂŞ c᝼ tháťƒ: “Ä?áť‘i váť›i căn háť™, diᝇn tĂ­ch cĂĄc nhu cầu cĆĄ bản (khĂĄch, báşżp - ăn, giao thĂ´ng, vᝇ sinh) dĂš trong căn háť™ láť›n hay nháť? thĆ°áť?ng sáş˝ khĂ´ng chĂŞnh lᝇch nhau quĂĄ 5%. Còn diᝇn tĂ­ch ban cĂ´ng sáş˝ ph᝼ thuáť™c vĂ o kiáşżn trĂşc tòa nhĂ vĂ diᝇn tĂ­ch phòng ngᝧ sáş˝ tăng tᝡ lᝇ thuáş­n theo diᝇn tĂ­ch căn háť™, do Ăł khi mua căn háť™ cần hĂŹnh dung nhu cầu mĂŹnh “áť&#x; bao nhiĂŞuâ€? áťƒ trĂĄnh tĂŹnh trấng quĂĄ tải hoạc ngưᝣc lấi, dĆ° thᝍa. Ä?áť‘i váť›i nhĂ pháť‘ vĂ biᝇt tháťą cĹŠng mang ạc iáťƒm nhĆ° khu vᝇ sinh chiáşżm tᝍ 6-10%, khu phòng khĂĄch - báşżp ăn tᝍ 15-20%, phòng ngᝧ tᝍ 25-35% còn diᝇn tĂ­ch cho giao thĂ´ng nhĆ° cầu thang, hĂ nh lang chiáşżm tᝍ 20-30%. CĂł tháťƒ thẼy lĂ cĂĄc phòng riĂŞng thĆ°áť?ng chiáşżm 1/3 diᝇn tĂ­ch khi lĂ m nhĂ , diᝇn tĂ­ch cho i lấi chiáşżm 1/4. Trong khi Ăł diᝇn tĂ­ch cĂĄc nhu cầu khĂĄc (phòng sinh hoất chung, phòng tháť?, phòng theo sáť&#x; thĂ­ch riĂŞng nhĆ° áť?c sĂĄch, xem phim, karaoke‌) cĂł xu hĆ°áť›ng gia tăng theo quy mĂ´ Ẽt vĂ khả năng ầu tĆ°. Còn náşżu nhĂ nháť? thĂŹ cĂĄc phòng hay tĂ­ch hᝣp lấi thĂ nh n trong 1 áťƒ dĂšng a năng. Anh Hải chia sáşť: NhĂ láť›n hay nháť? gĂŹ cĹŠng vẍn nhᝯng nhu cầu cĆĄ bản, nhĆ°ng bao năm nay xᝊ mĂŹnh lĂ m nhĂ luĂ´n phải giải quyáşżt cháť‘ng nĂłng, cháť‘ng thẼm, cháť‘ng chĂłi, nghÄŠa lĂ â€œáť&#x; bao nhiĂŞuâ€? còn ph᝼ thuáť™c rẼt nhiáť u vĂ o xáť­ lĂ˝ káťš thuáş­t vĂ mĂ´i trĆ°áť?ng, chᝊ khĂ´ng phải bao nhiĂŞu mĂŠt vuĂ´ng háşżt bao nhiĂŞu tiáť n nhĆ° nhiáť u ngĆ°áť?i hay nghÄŠ ĆĄn giản váş­y! Nhᝯng lĂşc hấn cháşż ra ngoĂ i nhĆ° tháť?i iáťƒm bᝇnh dáť‹ch nĂ y, hay cĂĄc biáşżn áť™ng cᝧa kinh táşż, xĂŁ háť™i thay áť•i, tháş­m chĂ­ chĂ­nh cĆĄ cẼu gia ĂŹnh thay áť•i, máť›i thẼy ngĂ´i nhĂ

áťƒ sáť‘ng thoải mĂĄi tháťąc sáťą quan tráť?ng, còn nhᝯng thᝊ mang tĂ­nh tháť?i thưᝣng, khoe mẽ‌ sáş˝ cháşłng báť n vᝯng. NhĆ° áťƒ káşżt lấi vẼn áť máť&#x; ra sau cĂĄc káťł tĆ°ĆĄng tĂĄc, chᝧ nhĂ ThĂĄi KhuyĂŞn kháşłng áť‹nh: Ä?áťƒ chuyᝇn xây nhĂ song hĂ nh váť›i xây táť• Ẽm, cĂł láş˝ máť—i ngĆ°áť?i, máť—i gia ĂŹnh nĂŞn bắt ầu báşąng cĂĄch xây dáťąng chẼt lưᝣng sáť‘ng cᝧa mĂŹnh táť‘t hĆĄn. C᝼ tháťƒ, chᝧ nhĂ phải tháťąc sáťą hiáťƒu mĂŹnh, biáşżt mĂŹnh cần vĂ muáť‘n gĂŹ, diáť…n ất ưᝣc cho ngĆ°áť?i chuyĂŞn mĂ´n (tĆ° vẼn, thiáşżt káşż) thẼu hiáťƒu vĂ chuyáťƒn hĂła ưᝣc thĂ nh nhiᝇm v᝼ c᝼ tháťƒ. Khi máť—i ngĆ°áť?i cĂł sáťą tĂ´n tráť?ng lÄŠnh váťąc vĂ năng láťąc cᝧa nhau thĂŹ viᝇc lĂ m nhĂ sáş˝ giải ĂĄp ưᝣc cĂĄc câu háť?i nhĆ° tháşż nĂ o, áşżn mᝊc nĂ o, áťƒ lĂ m gĂŹ, lĂ m ra sao‌ chᝊ khĂ´ng chᝉ mĂŁi loay hoay quanh chuyᝇn nhĂ áť• mẼy tẼm, theo kiáťƒu gĂŹ. Ä?Ăł chĂ­nh lĂ quy trĂŹnh chung i tᝍ áť‹nh lưᝣng vĂ áť‹nh tĂ­nh Ăşng áşżn áť‹nh hĂŹnh, áť‹nh dấng ầy ᝧ vĂ áşšp áş˝ cho khĂ´ng gian.

0ŲW SKĂŽQJ WĹˆP GĂ“ QKŨ YĹ„Q ÄˆĆ€ FKĹ° FKR QĹˆQJ JLĂ? FÂż\ [DQK WKR½QJ ÄˆĂ QJ ÄˆĹœ QÂżQJ FDR FKÄžW OĸşQJ VĹŞQJ WURQJ QKž ĹŞQJ FKņW FKŲL 'LĹ Q WĂˆFK ĈL OÄşL FĹ€X WKDQJ WKĸŜQJ FKLĹ˜P ÄˆĹ˜Q WĹŽQJ GLĹ Q WĂˆFK VƆ GĹžQJ QKĸQJ Ož QKĆˆQJ NKRÄźQJ TXDQ WUĹŚQJ NĹ˜W QĹŞL Yž KÉQK WKžQK WUĹžF ĈL OÄşL WKĂ?QJ WKR½QJ QKÉQ QJĹˆP

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

37


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť“ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

Sinh hoất mĂša CoVi Do Some Thing 1KĹś ÄˆĂ FĂ? QKLĹšX QÄ°P VĹŞQJ Ÿ òX FKÂżX Yž Ÿ 0Ć’ WUĸŴF NKL YĹš OÄşL 9LĹ W 1DP PŸ FĂ?QJ W\ QÆQ FKĂ’QJ WĂ?L FĂ? NK½ QKLĹšX EÄşQ EĂ… Ÿ F½F QĸŴF Qž\ *Ĺ€Q ÄˆÂż\ QJRžL FKX\Ĺ Q (PDLO QKĸ WKĂ?QJ WKĸŜQJ WKÉ FKĂ’QJ WĂ?L FĂŽQ OLÆQ OÄşF WUDR ÄˆĹŽL TXD )DFHERRN 0HVVHQJHU 9LEHU 7KHR WKĹŞQJ NÆ FĆ€D +RD .ĆŒ WURQJ WK½QJ VĹŞ QJĸŜL OLÆQ OÄşF WKÄ°P KŨL Yž QĂ?L FKX\Ĺ Q WUĆŠF WLĹ˜S YĹ´L QKDX WÄ°QJ OÆQ 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 75ÄŞ1 9Äš1 &+Ăš8 &7 7*ò 3$,17 025( .(//< 0225( 9,(71$0

T

uần trĆ°áť›c, khi cĂł dáť‹p trao áť•i váť›i kinh táşż gia Trần SÄŠ ChĆ°ĆĄng, chĂşng tĂ´i chia sáşť váť›i Ă´ng tâm lĂ˝ cᝧa bấn bè khắp năm châu ang cĂł chiáť u hĆ°áť›ng mẼt thăng báşąng khi háť? chᝣt nháş­n ra bao nhiĂŞu năm ĂŁ tẼt báş­t, chấy theo váş­t chẼt máť™t cĂĄch vĂ´ thᝊc. Háť? cᝊ lao táť›i trĆ°áť›c, sáť‘ng cho ngĂ y mai nhiáť u quĂĄ nĂŞn quĂŞn luĂ´n cả sáťą trải nghiᝇm cᝧa cuáť™c sáť‘ng. CĂł

38

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

ngĆ°áť?i giáş­t mĂŹnh nháş­n ra ráşąng mĂŹnh chĆ°a máť™t lần Ă­ch tháťąc ngắm tháş­t káťš giáť?t sĆ°ĆĄng mai tan dần trĂŞn lĂĄ, chĆ°a háť xao xuyáşżn, rung cảm, thĆ°áť&#x;ng thᝊc tiáşżng chim hĂłt lĂ­u lo ngoĂ i hiĂŞn nhĂ . Ä?áťƒ ráť“i giáť? ây khi ngáť“i trong căn nhĂ áť“ sáť™ váť›i 4 vĂĄch tĆ°áť?ng chiĂŞm nghiᝇm sáťą áť?i vĂ nháş­n ra máť?i iáť u áťƒ nuáť‘i tiáşżc thĂŹ... ĂŁ gần háşżt áť?i ngĆ°áť?i. Trong hoĂ n cảnh khĂ´ng ưᝣc áşżn cĂ´ng ty lĂ m viᝇc, tráť‘ng vắng vĂŹ thiáşżu bấn bè, nĂŞn khi háť? nháş­n ưᝣc email cᝧa chĂşng tĂ´i vĂ thẼy hiᝇn láť“ng trong Ăł tĂŞn táť•ng tháť‘ng Trump lĂ háť? háť“i ĂĄp ngay. Phải nĂłi, Ă´ng Trump lĂ máť™t váť‹ táť•ng tháť‘ng ạc biᝇt, báť&#x;i ai thĂ­ch thĂŹ thĂ­ch cuáť“ng nhiᝇt, còn ngĆ°áť?i ghĂŠt thĂŹ ghĂŠt tháş­m tᝇ. Bấn bè áť&#x; nĆ°áť›c ngoĂ i ưᝣc chĂşng tĂ´i chia thĂ nh hai nhĂłm. NhĂłm cĂł cĂĄi nhĂŹn tiĂŞu cáťąc vĂ máť™t sáť‘ ngĆ°áť?i cĂł tĆ° duy rẼt tĂ­ch cáťąc. Sau khi thăm háť?i sᝊc kháť?e, gia ĂŹnh, con chĂĄu, dĂ i dòng váť chuyᝇn Covid-19, chĂ­nh tráť‹, kinh táşż thĂŹ nhĂłm tĂ­ch cáťąc biáşżt chĂşng tĂ´i ang kinh doanh sĆĄn nĂŞn háť? ạt tháşłng vẼn áť váť viᝇc sĆĄn sáť­a lấi nhĂ cáť­a, phòng áť‘c, xe cáť™, vĆ°áť?n tưᝣc‌ Váť›i nhᝯng ngĆ°áť?i Viᝇt áť&#x; Máťš, háť? cĹŠng háť?c ưᝣc văn hĂła tháťąc nghiᝇm. Sau máť™t vĂ i lần tĆ° vẼn, chĂşng tĂ´i lĂŞn danh sĂĄch bĂ i bản áťƒ cho háť? thẼy sáťą chuyĂŞn nghiᝇp. Nhân ây chĂşng tĂ´i xin chia sáşť cĂšng bấn áť?c cĂĄi gáť?i lĂ â€œsinh hoất mĂša CoViâ€? hay “Do Some Thing - DSTâ€?.


Danh sách cho các loại sơn sửa, bảo trì nhà như sau: Phòng tắm có sơn mờ kính Frosted glass, sơn chống bám bụi Neverwet, Tub & tile phục hồi lại bồn tắm, lavabo… Nhà bếp thì có sơn Dura-Poxy kháng khuẩn, có Jomax làm sạch mọi thứ, sơn mới ồ gia dụng Appliance Epoxy... Phòng khách: sơn bóng kiếng cho èn trang trí, sơn bộ ghế

salon, sơn chống trượt cho cầu thang, sơn nam châm, bảng en, sơn tạo gương Mirror Effect… Xe hơi/xe gắn máy: sơn cho bố thắng, sơn cho niềng xe, sơn decal - có thể lột ra như decal, chất tẩy dầu mỡ và sáp… Vài người người bạn bên Bỉ có người tính tình rất cởi mở, nhiều bạn bè nên anh khoe trên FB nào là nấu ăn, làm vườn KT&ĐS THÁNG 5.2020

39


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť“ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

nᝯa nĂŞn chĂşng tĂ´i tĆ° vẼn cả cĂĄc loấi sĆĄn cháť‘ng rᝉ sĂŠt áťƒ sĆĄn lấi hĂ ng rĂ o sắt, cáť­a sắt vĂ cáť­a g᝗‌ nhĆ° RO 7781, RO 9100, Rust Dissolver, Rust Reformer. Hay sĆĄn lấi chiáşżc xĂ­ch u hoạc chiáşżc xe ấp cho con váť›i dòng sĆĄn xáť‹t cháť‘ng rᝉ sĂŠt High Performance Enamel Spray nhiáť u mĂ u sắc. Máť™t ngĆ°áť?i bấn trong sáť‘ nĂ y chia sáşť cho chĂşng tĂ´i váť›i tâm trấng lấc quan: “MĂŹnh láş­p gia ĂŹnh hĆĄn 30 năm thĂŹ nay lĂ lần ầu tiĂŞn vᝣ cháť“ng vĂ 3 ᝊa con máť›i tháş­t sáťą cĂł tháť?i gian nhiáť u cho nhau. NgĂ y ngĂ y, vᝣ cháť“ng con cĂĄi ngáť“i ăn cĆĄm chung, hĂ n huyĂŞn tâm sáťą, Ă´n lấi chuyᝇn xĆ°a năm cĹŠâ€?. ChĂşng tĂ´i cĹŠng ĂŁ giĂşp nhiáť u ngĆ°áť?i tĂŹm hiáťƒu cĂĄc dòng sĆĄn giải phĂĄp nhĆ° keo cháť‘ng nᝊt KM 1116, keo cháť‘ng rò rᝉ Leakseal hay sĆĄn cháť‘ng thẼm ngưᝣc Watertite‌ vĂ sau khi xem káťš cĂĄc dòng sĆĄn mĂ chĂşng tĂ´i ang phân pháť‘i váť›i nhᝯng tĂ­nh năng váť an toĂ n sᝊc kháť?e vᝇ sinh nhĆ° sĆĄn Dura-Poxy cĂł khả năng khĂĄng khuẊn, NeverWet cháť‘ng bĂĄm b᝼i vĂ Jomax dáť… tẊy ráť­a sấch sáş˝ vᝇ sinh, chĂşng tĂ´i nghÄŠ áşżn dòng sĆĄn cháť‘ng rĂŞu máť‘c Mold & Mildew Stain Remover vĂ dáťą kiáşżn mang loấi nĂ y váť giáť›i thiᝇu váť›i tháť‹ trĆ°áť?ng Viᝇt Nam áťƒ phĂĄt triáťƒn sau ấi dáť‹ch Covid-19 nĂ y. Phải nĂłi hầu háşżt cĂĄc vẼn nấn nhĆ° bong trĂłc, phẼn hĂła, kiáť m hĂła, trầy xĆ°áť›c, thẼm hay nᝊt chᝉ lĂ m thiᝇt hấi váť váş­t chẼt. Duy chᝉ cĂł vẼn nấn rĂŞu máť‘c lĂ ngoĂ i viᝇc gây hĆ° hấi váş­t tháťƒ, nĂł còn ảnh hĆ°áť&#x;ng tráťąc tiáşżp áşżn sᝊc kháť?e cᝧa con ngĆ°áť?i, báť&#x;i khi rĂŞu máť‘c báť‹ vᝥ ra áť™c táť‘ trong cĂĄc loấi rĂŞu máť‘c cĹŠng sáş˝ phĂĄt tĂĄn gây

5Ă›8 0Ĺ”& 9Ă” /ĹŽ&+ 6Ĺ° 7+8Ĺ”& 3(1,&,//,1 7KĸŜQJ NKL QĂ?L ÄˆĹ˜Q UÆX PĹŞF QJĸŜL WD KD\ OLÆQ WĸŸQJ ÄˆĹ˜Q F½F KĂ?D FKÄžW GLĹ W UÆX PĹŞF FÄ´QJ QKĸ QKĆˆQJ SK½W KLĹ Q PĹ´L WURQJ QJžQK KĂ?D KĹŚF Yž \ NKRD 9ž QJKIJ YĹš PŲW JLÄźL WKĸŸQJ 1REHO OLÆQ TXDQ ÄˆĹ˜Q QÄžP PĹŞF ćĂ? Ož 3HQLFLOOLQ &ÂżX FKX\Ĺ Q FĆ€D PŲW EXĹŽL V½QJ WKĆ‚ V½X QJž\ WÄşL SKĂŽQJ WKĂˆ QJKLĹ P WKXŲF EĹ QK YLĹ Q 6W 0DU\ /XÂżQ ćĂ?Q NKL E½F VIJ QKž VLQK KĹŚF $OH[DQGHU )OHPLQJ WÉQK FĹś SK½W KLĹ Q PŲW ORÄşL QÄžP PžX [DQK QKÄşW WUÆQ GIJD FÄž\ NKXĹ‚Q Pž Ă?QJ YĂ? WÉQK TXÆQ ÄˆĹ†\ QĹˆS ćLĹšX QJÄşF QKLÆQ ÄˆĹ€\ WKĂ’ YŤ NKL Ă?QJ TXDQ V½W GIJD

40

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

ra nhᝯng ảnh hĆ°áť&#x;ng xẼu táť›i sᝊc kháť?e cᝧa chĂşng ta mà ạc biᝇt lĂ tráşť em vĂ ph᝼ nᝯ ang mang thai vĂŹ nhᝯng ngĆ°áť?i nĂ y luĂ´n gạp khĂł khăn váť vẼn áť khĂĄng tháťƒ. Máť™t sáť‘ tĂ i liᝇu cᝧa Báť™ Y táşż vĂ Dáť‹ch v᝼ Nhân sinh Hoa Káťł - US Department Health and Human Service (HHS) cho hay: cĂł máť™t sáť‘ ngĆ°áť?i rẼt nhấy cảm váť›i nẼm máť‘c, áť‘i váť›i háť? viᝇc tiáşżp xĂşc váť›i nẼm máť‘c cĂł tháťƒ gây ra cĂĄc triᝇu chᝊng nhĆ° ngháşšt mĹŠi, nhᝊc mắt, khĂł tháť&#x; hoạc dáť‹ ᝊng. Máť™t sáť‘ ngĆ°áť?i phải áť‘i mạt váť›i cĂ´ng viᝇc thĆ°áť?ng nháş­t trong mĂ´i trĆ°áť?ng ầy Ă´ nhiáť…m nhĆ° cĂĄc nhân viĂŞn vᝇ sinh, rĂĄc rĆ°áť&#x;i, bᝇnh viᝇn hay cĂĄc nĂ´ng dân quanh năm lĂ m viᝇc xung quanh nẼm máť‘c cᝧa rĆĄm rấ‌ Trong iáť u kiᝇn lĂ m viᝇc nhĆ° váş­y sáş˝ rẼt dáť… sinh bᝇnh vĂ náşżu kĂŠo dĂ i sáş˝ dẍn áşżn táť­ vong. Viᝇt Nam náşąm trong vĂšng khĂ­ háş­u nhiᝇt áť›i, nĂłng Ẋm nĂŞn rĂŞu máť‘c khĂĄ pháť• biáşżn. CĂł 4 mĂ´i trĆ°áť?ng dáť… tấo iáť u kiᝇn cho rĂŞu máť‘c sinh sĂ´i nhĆ° sau: 1) Gáť— 2) Thảm 3) GiẼy dĂĄn tĆ°áť?ng 4) Thᝊc ăn CĂł 2 iáť u kiᝇn căn bản chĂşng ta cần lĆ°u Ă˝ vĂ thĆ°áť?ng xuyĂŞn kiáťƒm soĂĄt áťƒ khĂ´ng tấo iáť u kiᝇn cho rĂŞu máť‘c sinh sĂ´i: A) Sấch sáş˝ B) ThĂ´ng thoĂĄng.

FÄž\ NKXĹ‚Q Pž Ă?QJ ÄˆĂ FÄž\ NKXĹ‚Q Qž\ GĸŴL ĹŞQJ NĂˆQK KLĹœQ YL Yž SK½W KLĹ Q UD UĹŠQJ NKĂ?QJ FĂ? GÄžX YĹ˜W YĹš VĆŠ VĹŞQJ FĆ€D ORÄşL YL NKXĹ‚Q OLÆQ FĹ€X NKXĹ‚Q Pž Ă?QJ ÄˆĂ FÄž\ YžR WUĸŴF ĈĂ? 6ĆŠ NLĹ Q Qž\ NKLĹ˜Q $OH[DQGHU )OHPLQJ FKR UĹŠQJ ORÄşL QÄžP [DQK QKÄşW ĈĂ? ÄˆĂ WLĹ˜W UD PŲW FKÄžW FĂ? NKÄź QÄ°QJ Ć‚F FKĹ˜ VĆŠ VLQK WUĸŸQJ FĆ€D QKĆˆQJ YL NKXĹ‚Q Ÿ [XQJ TXDQK 7KĹ˜ Ož $OH[DQGHU )OHPLQJ ÄˆĂ FKX\ĹœQ KĸŴQJ VDQJ QXĂ?L FÄž\ ORÄşL QÄžP ĈĂ? Pž QJž\ QD\ FKĂ’QJ WD ĈĸşF ELĹ˜W ÄˆĹ˜Q YĹ´L WÆQ JĹŚL Ož QÄžP 3HQLFLOOLQ 7X\ QKLÆQ SKÄźL PĂ L ÄˆĹ˜Q QÄ°P )OHPLQJ PĹ´L FĂ? FÄś KŲL KĹźS W½F YĹ´L KDL QKž NKRD KĹŚF WKXŲF ÄˆÄşL KĹŚF

2[IRUG ÄˆĹœ WLĹ˜S WĹžF WKĆŠF KLĹ Q FĂ?QJ WUÉQK QJKLÆQ FĆ‚X YĹš 3HQLFLOOLQ 6ĆŠ KĹźS W½F Qž\ ÄˆĂ PDQJ OÄşL WKžQK FĂ?QJ PĆ’ PĂ Q WKĹœ WKHR NĹ˜W TXÄź QJKLÆQ FĆ‚X ĈĸşF FĂ?QJ EĹŞ WUÆQ WņS VDQ NKRD KĹŚF /DQFHW YžR WK½QJ 9Ĺš VDX Qž\ VĆŠ SK½W PLQK FĆ€D )OHPLQJ ÄˆĂ ÄˆĸşF WKĹ˜ JLĹ´L FĂ?QJ QKņQ YĹ´L JLÄźL 1REHO \ KĹŚF QÄ°P FĂ“QJ YĹ´L (UQVW %RULV &KDLQ Yž +RZDUG :DOWHU )ORUH\ 'R Yņ\ 3HQLFLOOLQ ĈĸşF [HP Ož ORÄşL NK½QJ VLQK ÄˆĹ€X WLÆQ FKR QKÂżQ ORÄşL WURQJ YLĹ F ĈLĹšX WUŤ QKĆˆQJ EĹ QK QKLĹžP WUĂ“QJ


Suy ngẍm mĂša Covi 1Ĺ˜X QĂ?L UĹŠQJ ÂżP QKÄşF Ož ÄˆĹœ GLĹžQ ÄˆÄşW WÉQK FÄźP Yž Wĸ WĸŸQJ FĆ€D FRQ QJĸŜL WKÉ WKHR FKĂ’QJ WĂ?L EÄźQ QKÄşF QKĸ 5LQDVFHUĂŽ 5LQDVFHUDL Ož KŲL ÄˆĆ€ ĈLĹšX NLĹ Q Qž\ 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 7+Ĥ& 6Äœ 75ÄŞ1 9Äš1 &+Ăš8

T

Ă´i chĆ°a bao giáť? nghe máť™t bĂ i nhấc nhiáť u lần nhĆ° Rinascerò, Rinascerai. VĂ phải nghe nĂł trong ĂŞm khuya thanh vắng. Ngáť“i yĂŞn trong u táť‹ch máť›i chiĂŞm nghiᝇm háşżt sáťą áť?i mong manh vĂ vĂ´ thĆ°áť?ng. Và ây lĂ láť?i cᝧa bĂ i nhấc: “TĂ´i sáş˝ tĂĄi sinh, Em sáş˝ tĂĄi sinh. Khi máť?i thᝊ káşżt thĂşc chĂşng ta sáş˝ cĂšng lấi ngắm sao tráť?i. TĂ´i sáş˝ tĂĄi sinh, Em sáş˝ tĂĄi sinh. CĆĄn giĂ´ng bĂŁo ĂŁ ảo láť™n chĂşng ta. NĂł lĂ m ta lung lay chᝊ khĂ´ng lĂ m ta g᝼c ngĂŁ. ChĂşng ta sinh ra áťƒ chiáşżn Ẽu váť›i sáť‘ pháş­n vĂ lần nĂ o chĂşng ta cĹŠng chiáşżn thắng. Nhᝯng ngĂ y táť›i ây sáş˝ cĂł nhiáť u áť•i thay. NhĆ°ng chĂşng ta sáş˝ rĂşt ra ưᝣc nhiáť u bĂ i háť?c...â€? (https://www.youtube.com/watch?list =RDD5DhJS5hGWc&v=D5DhJS5hGWc&feature=emb_rel_vnd). Tháş­t váş­y, bĂ i nhấc ĂŁ ưᝣc nhấc sÄŠ Roby Facchinetti vĂ Stefano D’Orazio sĂĄng tĂĄc trong máť™t tháť?i khắc láť‹ch sáť­ khi ấi dáť‹ch virus Corona ang hoĂ nh hĂ nh khắp nĆĄi trĂŞn tháşż giáť›i vĂ tháť?i gian Ăł Ẽt nĆ°áť›c gĂĄnh cháť‹u nhiáť u au thĆ°ĆĄng nhẼt lĂ nĆ°áť›c Ă? vĂ thĂ nh pháť‘ hᝊng cháť‹u nhiáť u thảm háť?a nhẼt lĂ Bergamo náşąm áť&#x; phĂ­a bắc nĆ°áť›c Ă? cĂĄch kinh Ă´ tháť?i trang Milano 50-60km. Bergamo lĂ quĂŞ hĆ°ĆĄng cᝧa ca nhấc sÄŠ Roby Facchinetti. Ä?ᝊng trĆ°áť›c hoĂ n cảnh nghiᝇt ngĂŁ cᝧa ấi

7Ă?L VĹ– W½L VLQK (P VĹ– W½L VLQK

dáť‹ch virus Corona, khi thẼy sáťą cháşżt cᝧa áť“ng loấi, sáťą ra i cᝧa áť“ng hĆ°ĆĄng vĂ sáťą chia lĂŹa vÄŠnh viáť…n váť›i ngĆ°áť?i thân, nghÄŠa lĂ trong au thĆ°ĆĄng áşżn táť™t cĂšng, cảm xĂşc rung áť™ng áşżn cáťąc iáťƒm thĂŹ ngĆ°áť?i nghᝇ sÄŠ máť›i xuẼt thần tạng cho áť?i nhᝯng giai iᝇu tuyᝇt váť?i, nhᝯng kiᝇt tĂĄc bẼt hᝧ. Ä?iáť u nĂ y, tĆ°ĆĄng táťą ĂŁ ưᝣc tuĂ´n chảy vĂ tháťƒ hiᝇn nhiáť u trong nhᝯng bĂ i tĂŹnh ca nhĆ° Náť­a háť“n thĆ°ĆĄng au cᝧa Phấm Ä?ĂŹnh ChĆ°ĆĄng, Con thuyáť n khĂ´ng báşżn cᝧa Ä?ạng Tháşż Phong. Cả hai bĂ i áť u ra áť?i chᝉ qua máť™t ĂŞm, hay nhᝯng giai iᝇu trong Dòng sĂ´ng xanh cᝧa Johann Strauss chᝉ thoĂĄng áşżn váť›i ngĆ°áť?i nhấc sÄŠ tĂ i ba trong phĂşt cháť‘c ngắn ngᝧi. Theo láť?i cᝧa anh bấn NgĂ´ Tiáşżn Nhân, “nhᝯng ngĂ y nĂ y nĂł lĂ m thay áť•i áť?i sáť‘ng nhĆ°ng chĂşng ta sáş˝ háť?c háť?i ưᝣc nhiáť u hĆĄn qua nhᝯng au thĆ°ĆĄng nĂ y. Váş­y qua cĆĄn au thĆ°ĆĄng nĂ y chĂşng ta háť?c ưᝣc bĂ i háť?c gĂŹ? Báşąng láť›p háť?c mĂ CoVi “cưᝥng cháşżâ€? nĂŞn chĂşng ta tham dáťą hoĂ n toĂ n miáť…n phĂ­, tuyᝇt áť‘i bĂŹnh áşłng (giĂ tráşť, trai gĂĄi, mĂ u da, sắc táť™c, tĂ´n giĂĄo, giĂ u nghèo...), lấi áť&#x; vĂ o máť™t tháť?i iáťƒm khĂ´ng tháťƒ táť‘t hĆĄn khi ai ai cĹŠng phải tháťąc thi “giĂŁn cĂĄch cáť™ng áť“ngâ€? hay nĂłi cĂĄch khĂĄc lĂ khĂ´ng cĂł gĂŹ táť‘t hĆĄn lĂ : Náşąm im! Ra sᝊc Náşąm im! NĂ­n tháť&#x;, náşąm im!!! Trong trấng thĂĄi “ngáť?a thiáť nâ€? bắt buáť™c nĂ y, trong tÄŠnh lạng mĂŞnh mĂ´ng khi tâm trĂ­ khĂ´ng còn báť‹ nĂĄo loấn, khi máť?i cảm xĂşc tᝍ tᝍ lắng xuáť‘ng vĂ hĂŹnh nhĆ° ta cảm thẼy mĂŹnh iáť m ấm hĆĄn, ầu Ăłc sĂĄng suáť‘t hĆĄn, tâm háť“n mẍn cảm hĆĄn áťƒ “ngáť™â€? ra Ă´i iáť u giản ĆĄn mĂ trong tẼt báş­t áť?i thĆ°áť?ng mĂŹnh khĂ´ng nháş­n biáşżt: Ta chᝣt nháş­n ra ráşąng: KhĂ´ng cĂł gĂŹ quĂ˝ hĆĄn sáťą sáť‘ng. Bây giáť? ta máť›i thẼy: hĂła ra tiáť n bấc, quyáť n láťąc, áť‹a váť‹, danh váť?ng, bản ngĂŁ... nhᝯng thᝊ chiáşżm gần háşżt tháť?i gian tâm láťąc cả áť?i ta, nhᝯng thᝊ ta ngᝥ cĂł tháťƒ nĆ°ĆĄng táťąa vĂ o cháşłng cĂł chĂşt giĂĄ tráť‹ gĂŹ khi CoVi “trᝍng mắtâ€?! VĂ sâu hĆĄn nᝯa, hĂła ra cuáť™c sáť‘ng váť‘n khĂ´ng cĂł m᝼c Ă­ch - cháşłng qua lĂ mĂŹnh gĂĄn ghĂŠp cho nĂł thĂ´i - váş­y thĂŹ hĂŁy sáť‘ng An nhiĂŞn! Ta chᝣt nháş­n ra ráşąng: KhĂ´ng gĂŹ thiĂŞng liĂŞng báşąng tĂŹnh ngĆ°áť?i! Nhiáť u khi lòng trắc Ẋn, tĂŹnh thĆ°ĆĄng - bĂĄu váş­t - cᝧa chĂşng ta báť‹ giẼu kĂ­n vĂ ta chᝉ nháş­n ra trong au thĆ°ĆĄng mẼt mĂĄt mĂ quĂŞn ráşąng nguáť“n năng lưᝣng nĂ y lĂ vĂ´ táş­n, ta cĂ ng cho i suáť‘i nguáť“n nĂ y cĂ ng ầy thĂŞm. ChĂşng ta váť‘n giĂ u cĂł mĂ hĂŹnh nhĆ° hĆĄi keo kiᝇt? Do váş­y, lần nĂ y Covi áşżn nhĆ° lĂ Máť™t Háť“i ChuĂ´ng Cảnh Tᝉnh Nhân Loấi trĂŞn máť?i lÄŠnh váťąc/sinh hoất KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

41


căn háť™

NHáşśT Láş I QUĂ KHᝨ &ÂżX FKX\Ĺ Q WKLĹ˜W NĹ˜ FÄ°Q KŲ ĈĸşF EĹˆW ÄˆĹ€X WĆ„ VĆŠ ÄˆĹŹQJ ĈLĹ X Yž WKÄžX KLĹœX QKDX JLĆˆD QKž WKLĹ˜W NĹ˜ Yž FKĆ€ ÄˆĹ€X Wĸ ćĂ? Ož WÉQK \ÆX GžQK FKR 6žL *ĂŽQ š ÄˆÂż\ QKž WKLĹ˜W NĹ˜ ÄˆĂ OÄž\ 6žL *ĂŽQ QKĆˆQJ WKņS QLÆQ FĆ€D WKĹ˜ NĆ? WUĸŴF OžP QÆQ FÂżX FKX\Ĺ Q [X\ÆQ VXĹŞW FKR FÄ°Q KŲ BĂ€I CTV Äť1+ òĹš 6Ĺź

C

ăn háť™ cĂł diᝇn tĂ­ch khĂĄ khiĂŞm táť‘n 70m2 váť›i 2 phòng ngᝧ, náşąm trong chung cĆ° cᝧa khu Ă´ tháť‹ máť›i thuáť™c vĂšng ven SĂ i Gòn lĂ cháť‘n áťƒ váť cᝧa Ă´i vᝣ cháť“ng trung niĂŞn cĂšng cáş­u con trai lĂ du háť?c sinh. Tháťąc táşż căn háť™ khi ưᝣc giao ĂŁ hoĂ n thiᝇn cĆĄ bản, cĂł tháťƒ vĂ o áť&#x; ngay. NhĆ°ng sau khi thuyáşżt ph᝼c, chᝧ ầu tĆ° chẼp nháş­n lĂ m theo Ă˝ cᝧa nhĂ thiáşżt káşż lĂ â€œ áş­p háşżt xây lấiâ€? máť™t sáť‘ khu váťąc tĆ°áť?ng, phòng áťƒ cân chᝉnh lấi tᝡ lᝇ vĂ tấo nĂŞn nhᝯng khĂ´ng gian phĂš hᝣp hĆĄn cho sinh hoất váť›i cĂĄc chᝊc năng chĂ­nh gáť“m sảnh, báşżp; hĆ°áť›ng ra ban cĂ´ng sau lĂ khu giạt sẼy, phòng ăn. Toilet chung vĂ phòng ngᝧ nháť?, ưᝣc ngăn cĂĄch nhau báşąng máť™t sảnh ᝇm nháť? trang trĂ­ báşąng thảm gấch gáť‘m thᝧ cĂ´ng vĂ bᝊc tranh trᝍu tưᝣng cᝧa chᝧ nhĂ . TẼt cả hᝇ cáť­a cᝧa hai phòng chĂŹm háşłn vĂ o náť n tĆ°áť?ng, tấo máť™t mảng kháť‘i liáť n mấch mĂ u xanh - lĂ máť™t trong hai mảng nhẼn chĂ­nh cᝧa ngĂ´i nhĂ nĂłi chung vĂ phòng ăn nĂłi riĂŞng. Phòng khĂĄch váť›i bĂ n lĂ m viᝇc hĆ°áť›ng ra ban cĂ´ng trĆ°áť›c lĂ cây xanh vĂ gĂłc uáť‘ng trĂ . Phòng ngᝧ master vĂ toilet cĹŠng master ngăn cĂĄch nhau báşąng hᝇ vòm tròn, khĂ´ng gian bĆ°áť›c qua khĂ´ng gian, lĂ m giảm báť›t gĂłc áť™ táşż nháť‹ cᝧa toilet trong phòng ngᝧ. 42

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


căn hộ

;X\ÆQ VXŪW GHFRU WURQJ FİQ KŲ NKLŘQ WD QKĸ ĈDQJ TXD\ YŚ 6¾L *ÎQ FƀD WKņS QLÆQ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

43


căn hộ

44

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

7ÏQJ P¾X VƆ GžQJ ĈŬQJ QKľW O¾ P¾X WUŀP

Giữa sảnh - bếp - phòng ăn - phòng khách là hệ các vòm cong dùng ể ngăn chia không gian lớn thành những không gian nhỏ có chức năng riêng biệt và lưu thông trong ngôi nhà sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc hơn so với hiện trạng ban ầu chỉ là một hệ ống dài xuyên suốt từ cửa ến cửa. Để tạo nên chất và cảm xúc cho không gian, nhà thiết kế chú trọng vào các chi tiết, vật liệu, mảng khối và tỷ lệ trong không gian... Kể cả những ồ trang trí ặt ể vào cũng góp một phần là chất xúc tác cho công trình nên ược ầu tư và chọn lựa kỹ càng. Một iểm ặc biệt của ngôi nhà ó chính là hệ trần thạch cao ược tạo ộ nghiêng - dốc thành hình dạng mái nhà giúp không gian không còn khô cứng như một chiếc hộp. Các chất liệu ược ưu tiên trong ngôi nhà là những vật liệu ề cao chất bản ịa và truyền thống như mây - tre - nứa, gốm thủ công, gạch hoa, gạch gốm thủ công, gạch á mài... Với hai quan niệm thiết kế chính “nhà là chốn ể về” và “ i nhặt lại những cái hợp lý trong quá khứ”, nhà thiết kế ã tạo ược một không gian nhẹ nhàng và tinh tế, hoài cổ nhưng rất ương thời, ấm áp và tràn ầy cảm xúc. KT&ĐS THÁNG 5.2020

45


căn hộ

1KƈQJ YņW OLŠX VƆ GžQJ ĈŚ FDR FKľW EļQ ĈŤD Y¾ WUX\ŚQ WKŪQJ QKĸ P¿\ WUH QƂD JŪP WKƀ FÏQJ JĺFK KRD JĺFK JŪP WKƀ FÏQJ JĺFK Ĉ½ P¾L

46

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

&Kū WUÀ WKLŃW NŃ 17. 3KĺP /Æ 7UXQJ +LŘX 'HFRUDWLRQ 6W\OLQJ 3KĺP /Æ 7UXQJ +LŘX / .LP /RDQ 0ÈS

KT&ĐS THÁNG 5.2020

47


căn háť™

KHĂ”NG GIAN Máťž .KĂ?QJ JLDQ WURQJ FÄ°Q KŲ ĈĸşF WKLĹ˜W NĹ˜ NK½ OLQK KRÄşW Yž ĸX WLÆQ FKR VĆŠ WKR½QJ ÄˆĂ QJ 'R Yņ\ QJĸŜL WKLĹ˜W NĹ˜ ÄˆĂ KÄşQ FKĹ˜ PŲW F½FK WĹŞL ĈD VĆŠ [XÄžW KLĹ Q FĆ€D QKĆˆQJ Y½FK QJÄ°Q NKĂ?QJ FĹ€Q WKLĹ˜W BĂ€I CTV Äť1+ THU VĂ‚N

B

ĂŞn trong căn háť™, tĂ´ng mĂ u trung tĂ­nh ưᝣc láťąa cháť?n vĂ pháť‘i máť™t cĂĄch hĂ i hòa tấo nĂŞn máť™t khĂ´ng khĂ­ Ẽm cĂşng, hiᝇn ấi. Sáťą thoĂĄng ĂŁng ầu tiĂŞn mĂ máť?i ngĆ°áť?i cảm nháş­n ưᝣc lĂ náť™i thẼt khĂ´ng gian phòng khĂĄch cĂšng cĂĄch báť‘ trĂ­ áşšp mắt. Phòng ngᝧ áť&#x; ây hĆ°áť›ng táť›i sáťą hiᝇn ấi vĂ cảm giĂĄc yĂŞn tÄŠnh cho ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng thĂ´ng qua sáťą láťąa cháť?n nhᝯng mĂ u sắc trầm vĂ trung tĂ­nh. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn ưᝣc cung cẼp thĂ´ng qua Ă´ cáť­a sáť• láť›n giĂşp hấn cháşż sáť­ d᝼ng ĂĄnh sĂĄng nhân tấo. Tuy nhiĂŞn, khi khĂ´ng ᝧ ĂĄnh sĂĄng tráť?i thĂŹ èn ưᝣc sáť­ d᝼ng váť›i ĂĄnh èn vĂ ng mang lấi sáťą Ẽm cĂşng. GĂłc lĂ m viᝇc nháť? ưᝣc báť‘ trĂ­ káşżt hᝣp bĂŞn trong khĂ´ng gian phòng ngᝧ máť™t cĂĄch khĂŠo lĂŠo. Thiáşżt káşż bĂ n rẼt ĆĄn giản váť›i máť™t tẼm gáť— bắt ngang, vᝍa gáť?n gĂ ng lấi vᝍa táş­n d᝼ng ưᝣc view nhĂŹn tuyᝇt váť?i ra bĂŞn ngoĂ i. 48

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


căn hộ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

49


căn hộ

50

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

*DP P¾X WUXQJ WÈQK ĈĸżF OƊD FKŦQ WURQJ FİQ KŲ Q¾\

KT&ĐS THÁNG 5.2020

51


căn hộ

3KÎQJ QJƀ KLŠQ ĈĺL PDQJ ĈŘQ FļP JL½F \ÆQ WIJQK FKR QJĸŶL VƆ GžQJ

52

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

*ÍF EŘS Y¾ WRLOHW JLļQ ĈĶQ

7+,ŗ7 .ŗ 9ë 7+, &ü1* %(/ '(&25 ćŤD FKŢ 7UŀQ +ĸQJ ćĺR 3 &ŀX .KR 4 73 +&0

KT&ĐS THÁNG 5.2020

53


c─Ѓn hр╗Ў

PH├ЊNG KHO├ЂNG ─љ├ћNG PHк»каNG &─░Q K┼▓ Q┼іP WU├єQ W┼ђQJ FDR FкђD P┼▓W FKXQJ F─И WKX┼▓F NKX YкіF G┬┐Q F─И P┼┤L O┼╝L WK┼ў Y┼џ NK├ЈQJ JLDQ WKR┬йQJ ─ѕ├ЂQJ W┬йFK E─║FK Y┼┤L QKкѕQJ ┼гQ ┬ЙR Y┬Й FK┼єW FK┼▓L FкђD WUXQJ W┬┐P WK┬ЙQK SK┼ф JL├њS FKкђ QK┬Й F├Ї WK├єP O┬Ю GR V┼И KкѕX P┼▓W NK├ЈQJ JLDQ P┼И W┼фL ─ѕD ─ѕ┼ю F├Ї WK┼ю ─ѕ├ЇQ Q┼ѕQJ JL├Ї WU┬ЙQ Y┬ЙR WкёQJ QJ├ЇF QJ┬йFK W┼« ─ЙP FкђD K┼д B├ђI 75┼љ1* $1+ ─╗1+ 0,14 %8,

54

KT&─љS TH├ЂNG 5.2020


căn hộ

V

à ây là một thiết kế không gian mở úng nghĩa, xuyên suốt từ phòng khách, ến phòng ăn và bếp. Lệ thuộc vào ộ mở tối a của thiết kế, các khu vực trong ngôi nhà không sử dụng vách ngăn và cửa mà ược phân ịnh một cách tinh tế bằng vật liệu sàn và ồ nội thất. Khu vực bếp và phòng ăn ược lát gạch Terazzo trắng, tạo cảm giác sạch sẽ và tinh tươm. Không gian phòng khách sử dụng ván sàn gỗ làm tăng cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà. Để làm rõ nét hơn sự phân chia hai không gian, nhà thiết kế còn khéo léo - cấp phần phòng khách so với gian bếp. Sự chênh lệch về ộ cao này em lại hiệu ứng phân chia không gian. Và ể làm ậm thêm nét phóng khoáng và ảm bảo tính mở xuyên suốt cho căn hộ, không gian nhà vệ sinh và phòng ngủ cũng chỉ ược phân cách bằng những tấm rèm vải bằng chất liệu vải bố thêu hoa nhẹ nhàng.

Đồ gỗ nội thất với tông trầm ấm và các vật liệu từ tre nứa hay bình ất nung gần như là một sự lựa chọn hoàn hảo ể ưa hơi thở chất Á Đông vào căn nhà. Từ vách ngăn lối i vào, ến tủ chén, bộ bàn ăn cho ến ghế sofa, mọi thứ ều mang một chút màu phương Đông cổ iển, trầm ấm, nhẹ nhàng và an yên. Với hệ thống èn, ánh sáng trắng ược loại bỏ hầu như hoàn toàn ể thay bằng ánh sáng vàng mang ến cảm giác ấm cúng. Vẫn dựa vào nét phương Đông pha lẫn hiện ại, thiết kế khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh ược lựa chọn ốp gạch ất nung thủ công kiểu truyền thống. Độ nhám xù xì của từng viên gạch ất như làm không gian thêm chất mộc mạc, tông màu xanh ngọc bích là một iểm nhấn cho chất Á Đông của thiết kế. Cách ốp gạch theo hình zig zag phá i sự nhàm chán và tạo chiều sâu cho không gian phòng vệ sinh vốn dĩ khá chật hẹp.

KT&ĐS THÁNG 5.2020

55


căn hộ

56

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

ćŬ JŰ QŲL WKľW YŴL WÏQJ WUŀP ľP Y¾ F½F YņW OLŠX WƄ WUH QƂD KD\ EÉQK ĈľW QXQJ JŀQ QKĸ O¾ PŲW VƊ OƊD FKŦQ KR¾Q KļR ĈŜ ĈĸD KĶL WKŸ ô ćÏQJ Y¾R FİQ QK¾ +Š WKŪQJ ĈÅQ YŴL ½QK V½QJ Y¾QJ PDQJ ĈŘQ FļP JL½F ľP FÒQJ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

57


căn hộ

&½F NKX YƊF NKÏQJ VƆ GžQJ Y½FK QJİQ Y¾ FƆD P¾ ĈĸżF SK¿Q ĈŤQK PŲW F½FK WLQK WŘ EŊQJ YņW OLŠX V¾Q Y¾ ĈŬ QŲL WKľW

58

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

&½FK ŪS JĺFK WKHR KÉQK ]LJ ]DJ SK½ ĈL VƊ QK¾P FK½Q Y¾ WĺR FKLŚX V¿X FKR NKÏQJ JLDQ SKÎQJ YŠ VLQK YŪQ GIJ NK½ FKņW KŒS

.,ŗ1 75ÿ& 9ë 1ű, 7+Ľ7 1Ň1* 9ë1* ćŤD FKŢ ĈĸŶQJ 3 $Q 3KÒ 4 73 +&0

KT&ĐS THÁNG 5.2020

59


du lịch kiến trúc

Module + giữa ốc ảo ũF ĈļR FKÅ 7KDQK &KĸĶQJ 1JKŠ $Q O¾ PŲW ĈŤD ĈLŜP ĈŐF ELŠW NKÏQJ FKŢ EŸL QKƈQJ QÄW ĈŒS NKÏQJ JLDQ WƊ QKLÆQ ĈÍ FÎQ O¾ QĶL VLQK KRĺW JŐS Jź Y¾ NŘW QŪL FƀD QKƈQJ QJĸŶL WUŬQJ FKÅ WĺL ĈŤD SKĸĶQJ ć¿\ O¾ QĶL FÍ FXŲF VŪQJ JňQ OLŚQ YŴL KRĺW ĈŲQJ VļQ [XľW FƀD FRQ QJĸŶL Y¾ KĶQ WKŘ WƊ QKLÆQ KRDQJ VĶ QĶL Ĉ¿\ ĈÁ O¾P QÆQ PŲW EƂF WUDQK Ĉŀ\ NK½P SK½ 7+Ɖ& +,ş1 ò,1+ 48$1* 78Ĩ1

0ŲW QĶL QJKŢ QJĶL JLƈD EĺW QJ¾Q FKÅ [DQK YHQ KŬ O¾ ĈLŚX PRQJ ĈżL FƀD QKLŚX GX NK½FK NKL ĈŘQ WKİP WKÒ PŲW QĶL Q¾R ĈÍ

60

KT&ĐS THÁNG 5.2020


du lịch kiến trúc

KT&ĐS THÁNG 5.2020

61


du lịch kiến trúc

62

KT&ĐS THÁNG 5.2020


du láť‹ch kiáşżn trĂşc

.KĂ?QJ FKLĹ˜P QKLĹšX GLĹ Q WĂˆFK FĂ? WKĹœ OĹˆS JKĂ„S GĹž GžQJ WKXņQ WLĹ Q NKL GL FKX\ĹœQ WKÂżQ WKLĹ Q YĹ´L PĂ?L WUĸŜQJ Ož QKĆˆQJ ĈLĹœP FŲQJ FĆ€D FĂ?QJ WUÉQK

C

Ă´ng trĂŹnh hòa tan vĂ o táťą nhiĂŞn tᝍ cẼu trĂşc “Module+â€?, “KhĂ´ng gian Module+â€? ưᝣc tháťąc hiᝇn tấi ây nhĆ° máť™t iáťƒm dᝍng chân nghᝉ ngĆĄi cho ngĆ°áť?i sản xuẼt, tráť“ng chè hay máť™t iáťƒm nhẼn cho du khĂĄch khĂĄm phĂĄ cháť‘n yĂŞn bĂŹnh hiáşżm thẼy tấi vĂšng Ẽt nĂ y. Báşąng hĂŹnh thᝊc áť™c ĂĄo - nhᝯng module gắn káşżt, cĂ´ng trĂŹnh nhĆ° máť™t sáťą phĂĄ cĂĄch, máť™t nĂŠt chẼm phĂĄ trong bᝊc tranh phong cảnh hᝯu tĂŹnh. CẼu trĂşc cᝧa cĂ´ng trĂŹnh ưᝣc áť‹nh hĂŹnh lĂ cĂł tháťƒ táťą ᝊng vᝯng, thĂĄo lắp linh hoất, di chuyáťƒn dáť… dĂ ng báşąng cĂĄc phĆ°ĆĄng tiᝇn áť‹a phĆ°ĆĄng. Ä?iáť u nĂ y giĂşp dáť… dĂ ng trong khâu thi cĂ´ng, mang lấi khả năng thĂ­ch ᝊng váť›i nhiáť u hoĂ n cảnh cần sáťą linh áť™ng. MODULE+ ưᝣc tháťąc hiᝇn váť›i hĂŹnh thᝊc module lắp ghĂŠp tấi cháť— cĂšng váť›i ngĆ°áť?i dân áť‹a phĆ°ĆĄng trong tháť?i gian 3 ngĂ y. HĆĄn 2.000 cẼu trĂşc báşąng gáť—, nháťąa ưᝣc di chuyáťƒn báşąng thuyáť n vĂ lắp ghĂŠp tấo nĂŞn khĂ´ng gian áť&#x; mĂ khĂ´ng lĂ m tĂĄc áť™ng hay ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn táťą nhiĂŞn tấi ây. CĂ´ng trĂŹnh Ăłng vĂ i trò nhĆ° máť™t iáťƒm dᝍng chân, máť™t nhĂ cáť™ng áť“ng nháť? khĂ´ng phĂĄ vᝥ cảnh quan ang cĂł cᝧa khu váťąc, nĆĄi khĂĄch du láť‹ch tham quan cĂł tháťƒ nháşš nhĂ ng tiáşżp cáş­n váť›i áť“i chè, váť›i thiĂŞn nhiĂŞn. Váť›i áť xuẼt nĂ y, cĂ´ng trĂŹnh nhĆ° máť™t iáťƒm káşżt náť‘i con ngĆ°áť?i, kiáşżn trĂşc vĂ táťą nhiĂŞn nĆĄi ây. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

63


du lịch kiến trúc

64

KT&ĐS THÁNG 5.2020


du lịch kiến trúc

òġQ Yŏ WKŵF KLŋQ 1JX\HQ .KDF 3KXRF $UFKLWHFWV 'DQJ 3DUWQHUV .LŃQ WUÉF Vģ SKũ WU´FK 1JX\ŞQ .KňF 3KĸŴF ćŐQJ 1JŦF 7Ò 1KÄP WKLŃW NŃ ćLQK 'ĴQJ ćŐQJ 1JŦF 4XƌQK ćĺW 1JX\ŞQ 3KĺP $QK 'ĴQJ 6ĶQ 7UŀQ 'LŋQ W¿FK P2

KT&ĐS THÁNG 5.2020

65


chia sáşť khĂ´ng gian sáť‘ng

Mong máť?i Ä‘iáť u hĂŁy trĂ´i qua tháş­t nhanh ćŌF QKĆˆQJ FRQ VĹŞ WƆ YRQJ WURQJ ÄˆÄşL GŤFK &RYLG Qž\ FKĹźW UĂ“QJ PÉQK 7Ă?L QKÉQ QKĆˆQJ FRQ ĈĸŜQJ QÆQ WKÄś EÄžW QJĹś QKĆˆQJ KžQJ FÂż\ WŨD EĂ?QJ P½W [DQK EDR OĹ€Q PÉQK FKHQ FKĂ’F FKÄş\ [H GĸŴL ĈĂ? &½L ÄˆĹ’S KLĹœQ KLĹ Q WKņW PÂżX WKXĹ„Q YĹ´L WÂżP WUÄşQJ EÄžW DQ Yž KRDQJ PDQJ 7KÄžP ĸŴF DR UĹŠQJ PĹŚL ĈLĹšX KĂ \ WUĂ?L TXD WKņW QKDQK BĂ€I 75Ä˘Ä 1* *,$ +ĂĽ$ Äť1+ /()7678',2

1

Tᝍ ngĂ y dáť‹ch giĂŁ xảy áşżn, loấi tin bĂ i tráťąc quan dáť… hiáťƒu nhẼt xuẼt hiᝇn trĂŞn bĂĄo online cĂł láş˝ lĂ dấng bĂ i: “Khung cảnh vắng váşť cᝧa ABC trong mĂša covidâ€?. TĂĄc giả nĂ o cĂł sáşľn gia tĂ i nhᝯng tẼm hĂŹnh cĹŠ váť›i ầy ᝧ sáťą Ă´ng Ăşc xĂ´ báť“ thĂŹ cĂ ng táť‘t. Cᝊ ạt hai tẼm ảnh cấnh nhau, táťą nĂł sáş˝ nĂłi lĂŞn háşżt sᝊc mấnh khᝧng khiáşżp cᝧa con virus cĂşm tᝍ VĹŠ HĂĄn. NgĂłn tay tĂ´i trưᝣt tᝍ tẼm nĂ y áşżn tẼm khĂĄc, mắt tĂ´i cáť‘ Ă˝ khĂ´ng áť?c nhᝯng dòng chĂş thĂ­ch áť&#x; dĆ°áť›i máť—i tẼm hĂŹnh. TĂ´i muáť‘n tháť­ thĂĄch chĂ­nh mĂŹnh cĂł nháş­n ra ưᝣc ây là âu cᝧa SĂ i Gòn thĆ°ĆĄng thuáť™c khĂ´ng, ây là âu trĂŞn bản áť“ du láť‹ch tháşż giáť›i kinh iáťƒn khĂ´ng. DÄŠ nhiĂŞn lĂ khĂ´ng phải cháť— nĂ o tĂ´i cĹŠng ĂŁ tᝍng i qua, vĂ khĂ´ng phải tẼm hĂŹnh nĂ o tĂ´i cĹŠng nháş­n ra nĂł ưᝣc ch᝼p áť&#x; nĆĄi nĂ o. NhĆ°ng cĂĄi cảm giĂĄc Ẽy tháş­t lấ lĂšng vĂ bĂši ngĂši‌ Náť—i bĂši ngĂši nháť› pháť‘, nháť› nhᝯng chuyáşżn i. Chᝣt nháş­n ra mĂŹnh ĂŁ vĂ ang sáť‘ng áť&#x; máť™t thĂ nh pháť‘ rẼt áşšp, vĂ yĂŞn bĂŹnh. Chᝯ yĂŞn bĂŹnh giáť? ây hiᝇn rĂľ máť“n máť™t, trong máť™t trấng huáť‘ng tháş­t ĂĄi ngấi ầy bẼt trắc: vắng bĂłng ngĆ°áť?i. KhĂ´ng ai dĂĄm chắc mĂŹnh sáş˝ i qua ưᝣc mĂša dáť‹ch khĂł khăn nĂ y. KhĂł khăn bᝧa vây tᝍ nhiáť u phĂ­a. Tiáť n lĆ°ĆĄng, nhuáş­n bĂşt báť‹ cắt giảm, hĂ ng hĂła thĂŹ ngoĂ i nhᝯng thᝊ căn bản áťƒ duy trĂŹ cuáť™c sáť‘ng thĂŹ hầu háşżt áť u áşż Ẋm. Ngay cả ngĆ°áť?i bᝇnh, cĹŠng nhĂĄt phải vĂ o bᝇnh viᝇn. Trong khi Ăł, sáťą vĂ´ thĆ°áť?ng cᝧa kiáşżp sáť‘ng vẍn cᝊ song hĂ nh chᝊ âu háť mẼt i. KhĂ´ng ra i vĂŹ dáť‹ch, anh trai tĂ´i cĹŠng vᝍa i vĂŹ máť™t cĆĄn tai biáşżn trong ĂŞm. MẼt mĂĄt nĂ o cĹŠng au thĆ°ĆĄng chẼt ngẼt. Ä?áť?c nhᝯng con sáť‘ táť­ vong cᝧa nĆ°áť›c ngoĂ i, tĂ´i bẼt chᝣt rĂšng mĂŹnh. TĂ´i nhĂŹn nhᝯng con Ć°áť?ng nĂŞn thĆĄ bẼt ngáť?, nhᝯng hĂ ng cây táť?a bĂłng mĂĄt xanh bao lần mĂŹnh chen chĂşc chấy xe dĆ°áť›i ó‌ CĂĄi áşšp hiáťƒn hiᝇn tháş­t mâu thuẍn váť›i tâm trấng bẼt an vĂ hoang mang. Thầm Ć°áť›c ao ráşąng máť?i iáť u hĂŁy trĂ´i qua tháş­t nhanh. Thoắt máť™t cĂĄi, mẼt i ba năm tuáť•i tháť? cĹŠng ưᝣc, áťƒ áşżn máť™t ngĂ y ta ngáť“i lấi váť›i bấn bè áť&#x; gĂłc cĂ phĂŞ cĂłc Ẽy, nhĂŹn ĂĄm hoa dầu non r᝼ng bay, nĂłi váť ba năm trĆ°áť›c ĂŁ cĂĄch ly ra sao‌ 66

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

2

Tᝍ khắp nĆĄi trĂŞn tháşż giáť›i, khi con ngĆ°áť?i rĂşc vĂ o cáť‘ thᝧ trong ngĂ´i nhĂ cᝧa mĂŹnh áťƒ trĂĄnh dáť‹ch, áťƒ tuân thᝧ cĂĄc mᝇnh lᝇnh cᝧa chĂ­nh phᝧ thĂŹ dĆ°áť?ng nhĆ° lĂŁnh áť‹a cᝧa áť™ng váş­t hoang dĂŁ ưᝣc máť&#x; ráť™ng ra. DÄŠ nhiĂŞn, iáť u nĂ y khĂ´ng náşąm trong chᝧ Ă­ch cᝧa loĂ i ngĆ°áť?i. NhĆ°ng dáť‹ch bᝇnh ĂŁ cho thẼy con ngĆ°áť?i ĂŁ “ᝊc hiáşżpâ€? tháşż giáť›i táťą nhiĂŞn ra sao. TĂ´i áť?c táť›i áť?c lui máť™t cĂĄi tin cĹŠng rẼt dáť… hiáťƒu mĂ Tuáť•i Tráşť dẍn lấi tᝍ nguáť“n cᝧa AFP ráşąng: NgĆ°áť?i ta nhĂŹn thẼy nhᝯng con heo rᝍng i lang thang trĂŞn Ć°áť?ng pháť‘ Barcelona cᝧa Tây Ban Nha. Nhᝯng con hĆ°ĆĄu sika i vĂ o táş­n cĂĄc nhĂ ga tĂ u iᝇn ngầm áť&#x; thĂ nh pháť‘ Nara, Nháş­t Bản. Tấi Ấn Ä?áť™, video ưᝣc lan truyáť n trĂŞn mấng xĂŁ háť™i cho thẼy cảnh máť™t con cầy hĆ°ĆĄng i qua cĂĄc con pháť‘ vắng tanh cᝧa thĂ nh pháť‘ Kozhikode, bang Kerala. Hay tấi thĂ nh pháť‘ Dehradun, bang Uttarakhand, miáť n bắc Ấn Ä?áť™, ngĆ°áť?i ta nhĂŹn thẼy máť™t con hĆ°ĆĄu chấy v᝼t qua. Hay tấi Máťš, nhᝯng Ă n gĂ tây hoang i trĂŞn cĂĄc con pháť‘ cᝧa thĂ nh pháť‘ Oakland, bang California. Gần nhĂ hĂĄt ComĂŠdie Française áť&#x; thᝧ Ă´ Paris cᝧa PhĂĄp, ngĆ°áť?i ta còn nhĂŹn thẼy nhᝯng con váť‹t i trong yĂŞn lạng... “Ä?ây lĂ mĂ´i trĆ°áť?ng sáť‘ng mĂ chĂşng tᝍng cĂł vĂ chĂşng ta ĂŁ cĆ°áť›p iâ€? - Marcelo Giagnoni, ngĆ°áť?i ᝊng ầu máť™t cĆĄ quan nĂ´ng nghiᝇp vĂ chăn nuĂ´i cᝧa Chile, nĂłi. CĂł bao giáť? bấn nghÄŠ, máť™t ngĂ y nĂ o Ăł, nhᝯng con voi trĂŞn bản Ä?Ă´n ĂŁ xuáť‘ng táť›i pháť‘ i báť™ Nguyáť…n Huᝇ, ngĂ y ngĂ y ra báşżn Bấch Ä?áşąng uáť‘ng nĆ°áť›c ráť“i nĂłi váť›i nhau ráşąng, cĂĄch ây mĆ°áť?i năm, con ngĆ°áť?i hay t᝼ táş­p nĆĄi nĂ y. “Ä?ây lĂ mĂ´i trĆ°áť?ng sáť‘ng mĂ chĂşng tᝍng cĂł vĂ chĂşng ta ĂŁ cĆ°áť›p iâ€?, câu nĂłi Ẽy, máť™t lần nᝯa ưᝣc tháť‘t ra, nhĆ°ng tᝍ miᝇng nhᝯng con voi! LĂ tĂ´i vᝍa nghÄŠ theo hĆ°áť›ng xẼu nhẼt, khi chĂşng ta nắm tay nhau biáşżn mẼt kháť?i trĂĄi Ẽt nĂ y, nhĆ°áť?ng giang sĆĄn lấi cho voi, gĂ , khᝉ, gẼu‌ TĂ´i cĹŠng áť“ng tháť?i chuẊn báť‹ tâm lĂ˝, mĂŹnh sáş˝ báť‹ mắng nhiáşżc khĂ´ng thĆ°ĆĄng tiáşżc vĂŹ ĂŁ quĂĄ bi quan. Váş­y lấc quan thĂŹ sao? ThĂŹ bấn ᝍng cĂł áť?c nhᝯng cĂĄi tin dáť… hiáťƒu nhĆ° tĂ´i ráť“i nghÄŠ v᝼n, nghÄŠ nĂĄt ra nhĆ° tháşż nᝯa. Bấn cháť‹u khĂł áť?c nhᝯng cĂĄi tin khĂł hiáťƒu hĆĄn i, nhᝯng con sáť‘ biáşżt nĂłi sáş˝ cho bấn niáť m tin. Mong lĂ nhĆ° tháşż!


chia sẻ không gian sống

KT&ĐS THÁNG 5.2020

67


không gian h᝙i h�a

Nguyáť…n Háť“ng PhĆ°ĆĄng Khi áť‘i mạt hiᝇn tưᝣng cuáť™c áť?i ćĂ? Ož ĸŴF PÄś Ož VĆŠ ½P ÄźQK FÄź QKĆˆQJ QKLĹžX QKÄşL ÄˆĹśL QJĸŜLw QKĆˆQJ KLĹ Q WĸşQJ FXŲF VĹŞQJ Äž\ ĈĸşF KĹŚD VIJ 1JX\ĹžQ +ĹŹQJ 3KĸĜQJ ĈĸD YžR QJKĹ WKXņW YĹ´L OÂ? GR ULÆQJ |7½F SKĹ‚P WĂ?L WKĹœ KLĹ Q FKĹŒQJ FĂ? WKĂ?QJ ĈLĹ S JÉ FÄź WĂ?L FKŢ ÄˆĸD UD KLĹ Q WĸşQJ ÄˆĹœ PĹŚL QJĸŜL [HP Yž FĂ“QJ JLÄźL TX\Ĺ˜W YÄžQ ÄˆĹš} 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 1*8<Ĺˆ1 òâ1+

N

hᝯng khĂš khoáşąm, gai gĂłc, váť›i sáťą tham gia cᝧa sĂşng áť‘ng, dao kiáşżm - thᝊ tấo hĂŹnh trong áť“ chĆĄi cᝧa tráşť con, ưᝣc ngĆ°áť?i háť?a sÄŠ Ć°a vĂ o khung tranh, váş˝ lĂŞn máť™t cuáť™c chiáşżn anh gáť?i lĂ mĂ u háť“ng. áťž máť™t tĂĄc phẊm khĂĄc, hĂŹnh ảnh ngĆ°áť?i cĂ´ng nhân khoĂĄc lĂŞn mĂŹnh Ă´i cĂĄnh tả tĆĄi, cĂł váşť ang bẼt láťąc khi tĂŹm bắt nhᝯng thiĂŞn thần bĂŠ xinh ang bay lưᝣn, cĂĄi lĂ˝ áťƒ hĂŹnh thĂ nh tĂĄc phẊm, ráşąng: “Vui mĂ , tĂ´i váş˝ máť™t phần con ngĆ°áť?i cᝧa tĂ´i Ẽy, pháş­n hèn nhĆ° máť™t gĂŁ nĂ´ng dân, nhĆ°ng ang Ć°áť›c mĆĄ bắt ưᝣc thiĂŞn thần, bắt ưᝣc cĂ´ng chĂşa, cĂĄi Ẽy khĂł, lĂ mĆĄ Ć°áť›c cao sang thĂ´iâ€?. KhĂĄm phĂĄ trong “cĂĄi vuiâ€? cᝧa ngĆ°áť?i háť?a sÄŠ, khĂ´ng khĂł áťƒ nháş­n ra nhiáť u vẼn áť tháť?i cuáť™c, rẼt nghiĂŞm tĂşc, nhĆ°ng lấi ưᝣc láť“ng ghĂŠp táşżu tĂĄo lĂŞn tĂĄc phẊm. Ä?Ẽy lĂ sáťą vay mưᝣn tĂŞn gáť?i Kháť•ng Táť­ áťƒ miĂŞu tả chân dung ngĆ°áť?i lắm chᝯ, khi chᝯ nghÄŠa Ẋn hiᝇn ầy khuĂ´n mạt, ầy cĆĄ tháťƒ. 68

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


không gian hội họa

0ŰL ĈŚ W¾L QJKŠ WKXņW KŦD VIJ 1JX\ŞQ +ŬQJ 3KĸĶQJ VƆ GžQJ WŪL ĈD KLŠX ƂQJ WKŤ JL½F ĈŜ W½F SKłP ELŜX ĈĺW WUŦQ YŒQ KÉQK FƀD YľQ ĈŚ FƀD KLŠQ WĸżQJ [Á KŲL

KT&ĐS THÁNG 5.2020

69


không gian hội họa

Ở ời, cứ phải lắm chữ mới là kẻ thông minh, ít chữ thì kiểu gì chả… ngu. Chân dung kẻ lắm chữ hằng hà trong xã hội, ai cũng nghĩ lắm chữ hẳn là hay ho, nhưng sự ời chẳng rõ thế. Là họa sĩ, cũng là một nghệ sĩ sắp ặt ương ại, mỗi ề tài nghệ thuật ược Nguyễn Hồng Phương sử dụng tối a hiệu ứng thị giác ể tác phẩm biểu ạt trọn ý, vẹn hình của vấn ề, của hiện tượng xã hội. Nói về chất liệu thể hiện, họa sĩ tâm sự: “Tôi không hạn chế chất liệu, úng hơn không quan tâm chất liệu, cũng không nặng truyền thống hay ương ại. Tôi quan niệm dùng gì cũng ược, miễn áp ứng mục ích cuối cùng, làm ẹp hơn cái sẵn có và ưa ra hiệu ứng thị giác tốt nhất”. “Cái sẵn có” ấy nhặt tìm trong tác phẩm của Nguyễn Hồng Phương, khi là hình ảnh người 70

KT&ĐS THÁNG 5.2020


không gian hội họa

dân tộc miền núi - như một biểu trưng i tìm sự sáng tạo, khi là những món ồ chơi Trung Quốc chẳng hay ho gì ngập tràn thị trường, gây nghiện với trẻ con - thể hiện bằng những trốn chạy của ngay chính bản thân ồ chơi trong tác phẩm, cả những lời chép phạt xin lỗi của một thời học trò… ược trân trọng diễn tả lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật thông qua chất liệu xa xỉ là sơn mài - lời xin lỗi ngàn lần ấy chẳng giải quyết vấn ề gì, và ã từng là ký ức một thời giáo dục. Vẽ mình, vẽ ời, họa sĩ Nguyễn Hồng Phương vẽ như một người nghệ sĩ ể truyền tải những thứ khi au áu thân phận, lúc ối diện những thứ “chẳng là gì cả” của thời ại… không theo trật tự, lớp lang nào cụ thể, bởi rằng: “Nghệ sĩ ôi khi dự cảm một việc, làm theo bản năng mà thôi, thậm chí khi làm còn chẳng biết mình ang làm gì”. KT&ĐS THÁNG 5.2020

71


không gian cảnh quan

ĐƯA THIÊN NHIÊN VÀO CĂN HỘ CHUNG CƯ 6ŪQJ WURQJ PŲW FİQ KŲ WUÆQ FDR NKÏQJ FÍ QJKIJD EĺQ VŖ SKļL K\ VLQK WÉQK \ÆX WKLÆQ QKLÆQ FĴQJ QKĸ YLŠF KĸŸQJ WKž ĈŶL VŪQJ WLQK WKŀQ FƀD PÉQK FİQ KŲ FƀD EĺQ YńQ FÍ WKŜ JKL GľX ľQ UÑ QÄW WKņP FKÈ |OŲW [½F} KR¾Q WR¾Q YŴL QKƈQJ YŤ WUÈ SKƀ [DQK P¾ EĺQ NKÏQJ QJŶ ĈŘQ 0ŲW Y¾L JżL VDX Ĉ¿\ VŖ JLÒS EĺQ SK½ Yź U¾R FļQ NKÏQJ JLDQ Y¾ PDQJ PļQJ [DQK WLŘS FņQ ĈŘQ WƄQJ QJÍF QJ½FK WURQJ QJÏL QK¾ EĺQ BÀI .76 1*8<ň1 %Ħ2 7,Û1 +2Ô1* Ļ1+ 6Ģ8 7Ī0

72

KT&ĐS THÁNG 5.2020


không gian cảnh quan

7ŵ GR FKĩP SK´ YşL EDQ FÆQJ

Ban công là không gian trọn vẹn nhất và có vẻ ủ “sở hụi” nhất ể sắp xếp các tiện ích mong muốn cho một khu vườn, nhưng chính vì thế việc lựa chọn “ iểm nhấn” cho khu vực này lại càng phải tinh tế. Chẳng ngẫu nhiên mà các loại cây chịu nắng mới cho ra hoa lá ủ màu, vậy tại sao không tận nơi tràn ngập nắng gió này ể khiến căn hộ trông rực rỡ và tỏa sáng hơn? Bạn hãy ưu tiên bố trí cây có màu sắc cho ban công, lô gia hoặc các nơi tiếp cận nhiều với ánh sáng, ây là những nơi có iều kiện phù hợp ể cây hoa lá màu phát triển. Nếu diện tích ban công vừa ủ, hoặc bạn ang sở hữu một căn penhouse, hãy lên kế hoạch thiết kế một khu vườn mini và bạn có thể may mắn có ủ các tính năng nước, phù iêu trang trí, khu vực ăn ngoài trời và cả cây xanh chỉ trong một không gian. Tường ứng, tháp cây, giàn treo lại là gợi ý hợp lý và tiết kiệm cho các ban công có diện tích khiêm tốn hơn. Nếu yêu thích các bữa ăn ngoài trời, bạn cũng có thể khéo léo bố trí một góc bếp ơn giản bên cạnh hệ thống aquaponics (nuôi trồng thủy sản và thủy canh cộng sinh khép kín). Thật tiện dụng khi trong cùng một lúc bạn có thể thả cá, nuôi cây thủy sinh và trồng thật nhiều hoa màu phục vụ các bữa ăn hằng ngày của gia ình. Để có những gợi ý chi tiết hơn bạn cũng có thể tìm ọc ở các số báo trước những mẹo thiết kế và thi công KT&ĐS THÁNG 5.2020

73


không gian cảnh quan

cảnh quan cho ban công - vườn trên cao mà chúng tôi từng giới thiệu. Chọn một vài thiết kế phù hợp và áp dụng cho căn hộ của mình, chắc chắn chúng sẽ rực rỡ và nổi bật hơn hẳn. 7ıQ GũQJ ´QK V´QJ Wů FűD Vř

Các căn hộ thường có nhiều cửa sổ ể ảm bảo sự thông thoáng nên các loại cây ưa sáng không có iều kiện trồng ở ban công ều có thể ược mang vào nhà và ặt gần cửa sổ. Thông thường các cửa sổ hướng tây ều có rèm dày và ít khi ược mở vào các mùa nóng trong năm, nhưng thực tế cho thấy chúng chỉ khiến không gian thêm nóng bức và ngột ngạt hơn. Đã ến lúc thay thế những tấm rèm cũ kỹ bằng các giàn dây leo hay chậu treo sinh ộng, vừa mát mẻ, có thể ón gió lại vừa thẩm mỹ. Song song ó bạn cũng nên bố trí gần cửa sổ các loại cây trồng chịu nắng có tán lá tạo thành nhiều lớp, xum xuê và màu xanh thẫm. Tất cả chúng ều là các tấm màn che chắn cực kỳ tốt, bớt nắng mà vẫn thông thoáng và ón gió, ồng thời giúp iều hòa vi khí hậu và giúp giảm nhiệt ộ phòng áng kể. Nếu may mắn cửa sổ nhà bạn ở các hướng nắng tốt 74

KT&ĐS THÁNG 5.2020


không gian cảnh quan

thì bạn có thể tự do hơn trong việc chọn lựa cây trồng. Tuy nhiên bố cục sắp xếp sẽ có sự khác biệt, trong khi cây trồng ược phủ ều ở các cửa sổ hướng tây, thì với các hướng nắng tốt, bạn nên phân tán chúng ra ể ánh nắng ẹp có thể tiếp cận ược những góc xa nhất trong nhà. Dù ở bất kỳ trường hợp nào thì cửa sổ cũng là một trong những nơi hợp lý nhất ể bạn bố trí thêm mảng xanh cho căn hộ. 9ŏ WU¿ WLQK WŃ FKR F¶\ WUŗQJ QŝL WKĩW

Cây nội thất không có nghĩa hoàn toàn ưa bóng tối, chúng chỉ yêu cầu số giờ chiếu sáng ít i và cường ộ ánh sáng nhẹ hơn so với các cây trồng ngoài ban công hay cửa sổ, mặc dù vậy không có nghĩa bạn có thể bố trí chúng khắp mọi nơi trong nhà. Mật ộ cây trồng quá dày sẽ khiến không gian thêm chật chội và làm tăng ộ ẩm không khí. Đối với phòng khách, nên lựa chọn các loại cây có hình dạng tán lá ơn giản, càng ỡ rối mắt càng tốt, cao ộ cây cũng vừa phải ể tránh cản trở tầm nhìn. Có thể sử dụng một hai chậu cây cao hơn làm iểm nhấn, nhưng chúng sẽ ược bố trí sát các góc nhà, tựa vào tường, hoặc che chắn các góc nhìn không ẹp từ phòng khách. Đặc biệt các loại cây có lá bản to, xanh mướt và có thân thẳng ứng sẽ giúp phòng khách của bạn trông sang trọng và hiện ại hơn. Nếu vẫn yêu thích các loại cây có lá nhỏ xum xuê hay buông rũ thì bạn vẫn có KT&ĐS THÁNG 5.2020

75


không gian cảnh quan

thể treo chúng lên hoặc ặt trên kệ cao. Phòng ăn và nhà bếp cũng là nơi hợp lý ể bạn “phủ xanh”. Với ặc trưng là không gian di chuyển và thao tác nên cây trồng cần ược bố trí sao cho không cản trở quá trình nấu nướng trong bếp. Mọi người rất thường trang trí các chậu cây nho nhỏ xen giữa khu vực ựng gia vị trong bếp nhưng quy tắc an toàn là không nên ể bất kỳ thứ gì không liên quan trong không gian thao tác này. Cây trồng cũng phải tránh xa nơi nấu nướng và các bếp lò nếu bạn không muốn chúng bị rút ngắn tuổi thọ. Thay vào ó bạn có thể ặt chúng ở các vị trí góc vuông của bếp, nơi 76

KT&ĐS THÁNG 5.2020

thường bị khuất tầm tay ể bạn không vô tình va phải. Nếu có ủ diện tích, bạn cũng có thể bố trí thêm các chậu cây lớn hơn sát vách tường, cạnh tủ chén hoặc lấp ầy các góc hẹp dư thừa của nhà bếp. Một chậu cây xinh xắn trên bàn ăn sẽ không bao giờ lỗi thời, ặc biệt nếu chúng là những loại thảo mộc tiện dụng. Bên cạnh ó, bạn còn giải phóng luôn những vách ngăn khô khan giữa nhà ăn - phòng khách và thay thế bằng một giàn kệ treo với ầy ủ các loại cây trồng phong phú, vừa không chiếm diện tích lại là iểm nhấn ộc áo cho căn hộ của bạn. Những mảng xanh còn có thể “dọn vào” tận phòng ngủ và


không gian cảnh quan

0ŲW FKņX FÂż\ [LQK [ĹˆQ VĹ– NKĂ?QJ EDR JLĹś OĹ°L WKĹśL ĈĹ?F ELĹ W QĹ˜X FKĂ’QJ Ož QKĆˆQJ ORÄşL WKÄźR PŲF WLĹ Q GĹžQJ

nhĂ tắm theo máť™t cĂĄch rẼt riĂŞng. Váť›i phòng ngᝧ, bấn cần chĂş Ă˝ báť‘ trĂ­ mảng xanh vᝍa phải vĂ tiáşżt cháşż. Náşżu phòng ngᝧ khĂ´ng cĂł cáť­a sáť• thĂŹ cây tráť“ng chᝉ nĂŞn mang tĂ­nh iáťƒm xuyáşżn áťƒ ảm bảo chẼt lưᝣng khĂ´ng khĂ­ vĂ sáťą thĂ´ng thoĂĄng cho khĂ´ng gian. CĂĄc cháş­u cây nĂŞn cháť?n loấi nháť?, ưᝣc sắp xáşżp gáť?n gĂ ng trĂŞn bĂ n hay kᝇ cĹŠng nhĆ° láťąa cháť?n cĂĄc giáť‘ng cây an toĂ n cho hᝇ hĂ´ hẼp náşżu muáť‘n ạt cây gần giĆ°áť?ng ngᝧ. Váť›i phòng tắm chĂşng ta cĂł nhiáť u sáťą láťąa cháť?n hĆĄn. VĂ i cháş­u cây ạt áť&#x; gĂłc toilet, trĂŞn báť“n ráť­a mạt hay treo ung Ć°a trong phòng tắm áť u mang áşżn hĆĄi tháť&#x; xanh mĂĄt cᝧa thiĂŞn nhiĂŞn cho

căn háť™. Náşżu bấn ĂŁ yĂŞu mĂ u xanh thĂŹ hĂŁy thĂŞm máť™t chĂşt hoa lĂĄ áť&#x; nhᝯng nĆĄi khĂĄc nhau nhĆ° bĂ n lĂ m viᝇc, gĂłc áť?c sĂĄch, kᝇ rưᝣu hoạc chᝉ ĆĄn giản lĂ nhẼn nhĂĄ nĆĄi máť™t gĂłc tĆ°áť?ng tráť‘ng‌ Hầu háşżt cây xanh cho căn háť™ thĆ°áť?ng lĂ cĂĄc cháş­u tráť“ng ưᝣc báť‘ trĂ­ xen káş˝ cĂšng náť™i thẼt nĂŞn bấn ᝍng quĂŞn linh hoất thay áť•i váť‹ trĂ­ áťƒ cảnh quan trong nhĂ luĂ´n máť›i lấ vĂ sáť‘ng áť™ng. BĂŞn cấnh Ăł cĹŠng cần chĂş Ă˝ áşżn nhᝯng quy áť‹nh chung tấi tòa nhĂ nĆĄi bấn áť&#x;, nhĆ° xin phĂŠp cải tấo hay báť“i ắp náť n, lắp ạt báşżp ăn, giĂ n mĂĄi che, pergola cho ban cĂ´ng căn h᝙‌ áťƒ ảm bảo cĂł ưᝣc phĆ°ĆĄng thᝊc thiáşżt káşż vĂ thi cĂ´ng phĂš hᝣp nhẼt. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

77


không gian di ᝙ng

MERCEDES-AMG G63 2020 &+,Ĺ—1 %,1+

ćŪL YĹ´L QKĆˆQJ QJĸŜL \ÆX WKĂˆFK GĂŽQJ 689 ĈŤD KÉQK WKÉ 0HUFHGHV $0* * OXĂ?Q Ož F½L WÆQ NKĂ?QJ WKĹœ NKĂ?QJ QKĹˆF ÄˆĹ˜Q * WKĆŠF VĆŠ Ož PŲW |FKLĹ˜Q ELQK} QKĹś VŸ KĆˆX NKÄź QÄ°QJ RII URDG WX\Ĺ W YĹśL NKÄź QÄ°QJ YņQ KžQK PÄşQK PĹ– KĹ° WUĹź QJĸŜL O½L WĹŞL ĈD WURQJ YLĹ F FKLQK SKĹžF QKĆˆQJ ĈŤD KÉQK NKĂ? QKÄžW 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 ò,1+ 48$1* 78Ĩ1

T

iáť n thân lĂ dòng xe quân sáťą, cho áşżn năm 1979, bản dân d᝼ng ầu tiĂŞn dòng G-Class cᝧa Mercedes-Benz máť›i chĂ­nh thᝊc xuẼt hiᝇn. Dáťąa trĂŞn cĂ´ng nghᝇ cᝧa bản tiáť n nhiᝇm, hĂŁng ĂŁ cải tiáşżn cầu trĆ°áť›c, cầu sau G-Class náť‘i liáť n dấng cᝊng vĂ trang báť‹ hᝇ khung dấng body-on-frame cho xe. Nháť? cĂĄc cải tiáşżn khĂ´ng ngᝍng, G-Class ĂŁ tráť&#x; thĂ nh máť™t trong nhᝯng dòng xe vưᝣt áť‹a hĂŹnh cĂł doanh sáť‘ hĂ ng ầu trong phân khĂşc, ưᝣc xem lĂ máť™t biáťƒu tưᝣng off-road trĆ°áť?ng táť“n váť›i tháť?i gian. 78

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

1JRÄĽL WKÄŠW NhĂŹn táť•ng quan, Mercedes-AMG G63 2020 mang áş­m phong cĂĄch mấnh máş˝ thĆ°áť?ng thẼy áť&#x; dòng G-Class. PhiĂŞn bản hiᝇu suẼt cao ngoĂ i vuĂ´ng vᝊc, khung xe dấng báş­c thang váť›i 3 Ă´ cáť­a kĂ­nh bĂŞn máť—i mấn sĆ°áť?n, cĂšng nhᝯng Ć°áť?ng cắt gĂłc cấnh hầm sáť‘.sKhĂĄc nhᝯng chiáşżc sedan trung thĂ nh váť›i nhᝯng Ć°áť?ng cong dáş­p náť•i máť m mấi uáť‘n lưᝣn, Mercedes-AMG G63 lấi mang thiáşżt káşż ầy kháť?e khoắn váť›i cĂĄc viáť n náşšp en dáş­p tháşłng chấy dĂ i tᝍ phần ầu áşżn uĂ´i xe. Xe cĂł cạp gĆ°ĆĄng chiáşżu háş­u sĆĄn cĂšng mĂ u thân xe, tĂ­ch hᝣp xi nhan gáş­p chᝉnh iᝇn vĂ cháť‘ng chĂłi táťą


không gian di ᝙ng

áť™ng. Báť™ la-zăng hᝣp kim kĂ­ch thĆ°áť›c “khᝧngâ€? áşżn 20 inch. Ä?áťƒ tĂĄch biᝇt vĂ áť‹nh váť‹ bản thân áť&#x; máť™t váť‹ tháşż máť›i, G63 ĂŁ tinh táşż gắn thĂŞm logo V8 BITURBO 63 AMG áť&#x; cả uĂ´i vĂ hĂ´ng xe. 1Ĺ?L WKÄŠW VĂ´ lăng lĂ thiáşżt báť‹ ưᝣc chĂş Ă˝ nhẼt. VĂ´ lăng mang phong cĂĄch tháťƒ thao AMG Performance báť?c da Nappa cao cẼp 4 chẼu tĂ­ch hᝣp nhiáť u nĂşt bẼm cĂšng lẍy chuyáťƒn sáť‘ bĂĄn táťą áť™ng sau tay lĂĄi ưᝣc lĂ m báşąng nhĂ´m. CĂĄc chi tiáşżt mấ Crom cĹŠng gĂłp phần lĂ m cho náť™i thẼt xe thĂŞm sang tráť?ng, hiᝇn ấi. Ä?ạc biᝇt, kĂ­ch thĆ°áť›c mĂ n hĂŹnh trung tâm cᝧa phiĂŞn bản nĂ y tăng lĂŞn áşżn 12,3 inch. BĂŞn cấnh háť— trᝣ káşżt náť‘i Apple CarPlay vĂ Android Auto, phiĂŞn âm thanh sinh áť™ng, cáť•ng káşżt náť‘i USB, báť™ thu tĂ­n hiᝇu HD Radio, nĂşt KEYLESS-START giĂşp xe kháť&#x;i áť™ng nhanh gáť?n, iáť u khiáťƒn báşąng giáť?ng nĂłi và âm li 10 kĂŞnh káşżt náť‘i... 7+ä1* 6Ĺ” .Ĺź 7+8Ä°7 .ĂˆFK WKĸŴF '[5[& PP [ [ ćŲQJ FÄś 9 &Ă?QJ VXÄžW FĆŠF ÄˆÄşL KS PĂ OĆŠF WÄşL YĂŽQJ SKĂ’W +ŲS VĹŞ $0* WĆŠ ĈŲQJ FÄžS $0* 63(('6+,)7 7&7 *

'XQJ WĂˆFK / 1KLÆQ OLĹ X ;Ä°QJ

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

79


%Ĺ1 ćť& 08ũ1 6ŷ +Ƈ8 98, /þ1* /,ó1 +ş

0902636588

+2ŏ&

0 9 0 3 6 4 7 9 1 1 &+ÿ1* 7ü, 6ŕ 6ō1 6ë1* 3+Ž& 9Ž +

2

1

+

Ū

&

+

CHỌN

7

&

+

1

CHỐN

1

1

Ô

+

ÀNH

1

AN L

$

1K ¾ [X ľW E ļQ + ŬQ J ćƂ F

G QK ńQ 1 ŝ Vň ¾ KÍ L F FƆ D J G X Y D Lļ Q .L ŘQ 6 Yw EŪ L QK J V WU ƈ ´ 7 ´ F WUR È S QJ F K U QJ 6 ´ ÒF K G KÎ Y [ F F K µ \ QJ ĸŴ RD ć ½F Ū QJ \ T Ŷ V N Ł L 6 F P X ƌ [ Ū W WU ň DQ 9L X Q UD DQ F K HW ĩ J Q J YŚ F½ EX W K G¾ J WUÈ S F LO L ŋ L K NKŮ Q KR Yľ Q ĺQ ŲL Q Q WK J Ĉ Wĺ L J [H [ ľW WKƀ Ś W \ SK LD P Q Q FP Ů OL R K¾ ŲL FK ÆQ QJ QJ GX GÓ ƂF T WK V XD ƀ\ F QJ QJ ¿Q Q W ƀD F W Y ĈŘ KƊ Wĺ ž ŐQ ĸŶ Q F S WKŜ J E Q OIJQ K¾ FK W ĺ Y¾ K QK U Q È . DQ Ĉ V YƊ K LŘ J ŦF Ɔ F ĸ Q w Ĉ Gž [¿ Ŵ 7U

ŐW QJ \ QJ ÒF E P GƊ ½R ¾X QJ ć ŶL 6 ŪQ J

3

*

<

Ő

Ŕ

/Đ N

C

Hâm Nóng Dùng Ngay SASCOFnB

sascofnb.com