__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

168 + Ř , . , ľ 1 7 5 ä & 6 Ğ 7 + Ò 1 + 3 + Ő + Œ & + Ý 0 , 1 + 6Ő 7+Ú1*

&+Ŕ1* 7+Ĩ0 3+21*7+Ū<

òņ*,Õ1&Ü&+7Ŕ7 &Ě1+Ŝ

1+ĺ7/Ĥ, 48Ü.+Ŭ

THÁNG 5.2020

1+ÔŢ

8 9 3 8 5 0 0 5 1 2

<Û17Ĝ1+ *,Ų$.+ä1**,$1 Ŗ1Ô2

29.500 ĐƯA THIÊN NHIÊN VÀO CĂN HỘ CHUNG CƯ


+Ř,.,ľ175ä&6Ğ7+Ò1+3+Ő+Œ&+Ý0,1+

&Ú&1+Ò7Ò,75Ţ òÕòŖ1*+Ô1+ &è1*&Ü&+2Ĥ7òŜ1*&Ū$+Ŝ, 7521*1Ě0

TÀI TRỢ VÀNG 7Ұ3Ĉ2¬16Ѫ10Ӻ86$

Since 1806 in America vì cuộc sống tươi ẹp

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ ĐỒNG


KT&ĐS THÁNG 5.2020

1


Cка QUAN Cр╗дA Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH, PH├ЂT H├ђNH Mр╗ўT Kр╗▓ Mр╗ќI TH├ЂNG TRр╗ц Sр╗ъ 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, QUр║гN 1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH Tр╗ћNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI Hр╗ўI ─љр╗њNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI KTS KHк»каNG V─ѓN Mк»р╗юI KTS NGUYр╗ёN TRк»р╗юNG Lк»U NH├ђ B├ЂO PHр║аM HY Hк»NG NH├ђ B├ЂO NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

CHр╗љNG THр║цM, CHр╗љNG Tр╗ф ─љ├ѓU?

THк» K├Ю T├њA SOAN NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

Viр╗Єt Nam ├Б th├аnh c├┤ng trong viр╗Єc ng─Ѓn chр║иn v├а hр║Аn chр║┐ ├а l├бy lan dр╗Іch c├║m xuр║Цt ph├Аt tр╗Ф V┼Е H├Аn, Trung Quр╗Љc. ─љ├│ l├а iр╗Ђu ├Аng mр╗Фng nhк░ng kh├┤ng thр╗Ѓ chр╗Д quan bр╗Ъi nhiр╗Ђu nкАi tr├фn thр║┐ giр╗Џi sр╗Љ ngк░р╗Юi nhiр╗Ёm c┼Еng nhк░ chр║┐t v├г dр╗Іch c├║m n├аy vр║Фn c├▓n rр║Цt cao. Ch├Гnh v├г vр║Гy, ch├║ng ta vр║Фn chк░a biр║┐t к░р╗Бc l├║c n├аo cuр╗Ўc sр╗Љng sр║й trр╗Ъ lр║Аi b├гnh thк░р╗Юng nhк░ trк░р╗Џc khi c├│ dр╗Іch. Tuy vр║Гy, kh├┤ng v├г thр║┐ m├а tр║Цt cр║Б c├Аc c├┤ng viр╗Єc li├фn quan р║┐n nh├а cр╗Гa, kiр║┐n tr├║c c┼Еng nhк░ р╗Юi sр╗Љng h├аng ng├аy buр╗Ўc phр║Бi ngр╗Фng lр║Аi. C├│ nhр╗»ng viр╗Єc cр║Дn phр║Бi giр║Бi quyр║┐t trong m├╣a dр╗Іch nhк░ viр╗Єc chр╗Љng thр║Цm nh├а cр╗Гa khi m├╣a mк░a ang tр╗Џi chр║│ng hр║Аn. V├г thр║┐ trong sр╗Љ b├Аo n├аy, ch├║ng t├┤i sр║й trao р╗Ћi vр╗Џi bр║Аn р╗Їc c├бu chuyр╗Єn n─Ѓm n├аo c┼Еng phр║Бi nhр║»c р║┐n: ├│ l├а chр╗Љng thр║Цm. C┼Еng trong m├╣a dр╗Іch, nh├бn chuyр╗Єn Рђюgi├Бn c├Аch x├Б hр╗ЎiРђЮ ch├║ng ta h├Бy c├╣ng b├аn vр╗Ђ Рђюgi├Бn c├Аch hр╗Бp l├йРђЮ trong phong thр╗Дy р╗Ѓ thр║Цy rр║▒ng cha ├┤ng ta ├Б c├│ nhр║Гn thр╗Еc rр║Цt r├х r├аng vр╗Ђ vр║Цn р╗Ђ n├аy khi thiр║┐t kр║┐, x├бy dр╗▒ng nh├а cр╗Гa. Hр║╣n gр║иp lр║Аi р╗Ўc giр║Б trong sр╗Љ b├Аo th├Аng 6.2020. Tr├бn trр╗Їng,

Mр╗И THUр║гT NGUYр╗ёN THU V├ѓN LIFE SPACE MEDIA CO.,LTD PHр╗ц TR├ЂCH H├їNH р║бNH ─љINH QUANG TUр║цN LI├іN Hр╗є Bр║аN ─љр╗їC, THк» Tр╗ф, B├ђI Vр╗ъ ─љT: 028.38229314 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH EMAIL: BANDOC.KTDS@GMAIL.COM

LI├іN Hр╗є QUр║бNG C├ЂO C├ћNG TY TNHH KH├ћNG GIAN Sр╗љNG MEDIA (LIFE SPACE MEDIA) 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH MOBILE: 0902 636 588 WWW.KHONGGIANSONGMEDIA.COM IN Tр║аI C├ћNG TY TNHH MTV L├і QUANG Lр╗ўC GIр║цY PH├ЅP XUр║цT Bр║бN Sр╗љ 23/GP-BTTTT Cр║цP NG├ђY 5.1.2012 Cр╗дA Cр╗цC B├ЂO CH├Ї - Bр╗ў TH├ћNG TIN V├ђ TRUYр╗ђN TH├ћNG

Tр╗Ћng bi├фn tр║Гp

+┼ў,.,─Й175├ц&6─ъ7+├њ1+3+┼љ+┼њ&+├Ю0,1+ 6 6┼љ 6┼љ 6┼љ 6┼љ ┼љ ┼љ   7+├џ1* 7+├џ +├џ ├џ1* 

&+ &+┼ћ +┼ћ1 +┼ћ 1* * * 7+─е +─е0 +─е0

PGS.TS.KTS Nguyр╗Ёn Khр╗Ъi

3+21*7+┼ф< 1*7+┼ф<

├▓┼є*,├Ћ1&├ю *,├Ћ1&├ю&+ +7┼ћ7 7 7┼ћ7 7┼ћ7 &─џ1+┼ю &─џ1+ ─џ1+┼ю

1+─║7 1+─║7/─ц 1+─║7/─ц, ─║7/─ц, 48├ю 48├ю 4 48 8 8├ю.+┼г

1+├ћ┼б

893 850 0512

<├Џ17─ю1+ *,┼▓$.+├ц1**,$1 ┼ќ1├ћ2

29 50 ─љк»A THI├іN NHI├іN V├ђO C─ѓN Hр╗ў CHUNG Cк» 29.500

р║бNH MINQ B├ЎI

Bр║Аn р╗Їc c├│ thр╗Ѓ р╗Їc tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phi├фn bр║Бn iр╗Єn tр╗Г tр╗Ф: www.ktds.vn; ashui.com; https://www.facebook.com/kientrucvadoisong

+┼ў,.,─Й175├ц&6─ъ7+├њ1+3+┼љ+┼њ&+├Ю0,1+ 6 6┼љ 6┼љ 6┼љ ┼љ ┼љ ┼љ   7+├џ1 7+ 7+ 7+├џ1* +├џ ├џ1* ├џ ├џ1 1* 1* 1 * *    

+ ┼ў , . , ─Й 1 7 5 ├ц & 6 ─ъ 7 + ├њ 1 + 3 + ┼љ + ┼њ & + ├Ю 0 , 1 + 6┼љ 6┼љ 7+├џ1 +├џ1* *  

+ ┼ў , . , ─Й 1 7 5 ├ц & 6 ─ъ 7 + ├њ 1 + 3 + ┼љ + ┼њ & + ├Ю 0 , 1 + 6┼љ 7+├џ1*

+ ┼ў , . , ─Й 1 7 5 ├ц & 6 ─ъ 7 + ├њ 1 + 3 + ┼љ + ┼њ & + ├Ю 0 , 1 + 6┼љ 7+├џ1*

1+├ћ 1+ ├ћ┼б ┼б

.+├ц1 .+├ц1* .+├ц1** .+├ц1**,$1 .+├ц1**,$ . +├ц1**,$ + +├ц1* +├ц ├ц1** *,$ $1 $1 1├▓ 1├▓$ ├▓$ ├▓$ 0┼е&├▓├Ъ& 0 0┼е&├▓├Ъ&+ ┼е& ┼е&├▓ + ┼е& 3+21*7+┼ф<

6,1+.+├Ъ7┼« 7+,├Џ11+,├Џ1 7+81+┼њ

3+21* 3+21*7+┼ф 3+21*7+┼ф< +21 <

'┼е1*7 '┼е '┼е1 '┼е1* 1*7 *7+ * 7+ +┼ф< + +┼ф ┼ф ┼ф< ┼ф< < < 7+┼а,%,┼ѓ 7+┼а 7+┼а,% %,┼ѓ1 %,┼ѓ ┼ѓ1 ┼ѓ1 1├▓ ├▓┼ў ├▓┼ў, ├▓ ┼ў ┼ў,, .+├Ъ+ .+ .+├Ъ .+├Ъ+─░ +─░8 8

&+8<├Џ1├▓┼ё

├▓┼ј$┼ћ&

/─б┼ъ76├Б1* ├▓┼ј$┼ћ& 7+┼а,

X├ѓY NH├ђ & %─д19┼ђ

7,,,┼ѓ1 7,┼ѓ 7,┼ѓ1 7 ,┼ѓ ┼ѓ1 ┼ѓ 1* 1├Б 1├Б, 1├Б, ├Б, ├Б, ├Б, 9─░7 9─░7 9─░ ─░7 /,┼і8 /, / /,┼і ,┼і ┼і8 8

2

KT&─љS TH├ЂNG 5.2020

1+├ћ┼б

7+$<├▓┼ў, +2├ћ1+─д2

РђЮ DERSSEN & VOLL РђюCр║ХP B├ђI ├ђI TR├ЎNG R Cр╗дA THIр║Й р║ЙT Kр║Й K B Bр║«C ├ѓU 29 50 ANDERSSE 29.500

;├Б7 7+,├Џ11+,├Џ1

29 50 BJARKE INGELS: Tр║дM NH├їN KH├ЂC BIр╗єT, ├Ю Tк»р╗ъNG Lр╗џN 29.500

8 93 8500 512

1+├ћ┼б1*├Ћ%$

8 9 3 85 00 5 12

8 9 3 85 00 512

8 9 3 8 50 0 51 2

├Ђ TRONG TRON RON NG S├ѓN NG S├ѓ ├ѓN N Vк» Vк»р╗юN V - N├ЅT N├ЅT Rр║«N Rр╗јI Cр╗дA THр╗юI Hр╗юI GIAN GIA AN AN 29 50 ─љ├Ђ 29.500

NH├ђ M├ЂI Vк»р╗юN

7+┼а,6┼┤.,┼ѓ175├д&

3+├Б1*6┼┤─д1+

+2$ 3+─б┼д1*7├Ъ0

T├їM ├Ю CHO TRANG TR├Ї

N├ЅT DUY├іN Nр╗ўI THр║цT

&+8<├Џ1├▓┼ё

29 50 JOHN PAWSON Рђю├ћNG HO├ђNGРђЮ Cр╗дA Nр╗ўI THр║цT Tр╗љI GIр║бN 29.500


8

168

18

SỐ 5.2020 NHÀ Ở

54

8

Thêm người mà ất không thêm NGUYỄN KAVA - MINQ BUI

18

Tìm yên tĩnh giữa ồn ào MỸ ANH - MINQ BUI

22

42

Tận dụng view biển CTV - BÙI XUÂN QUÝ

CHUYÊN ĐỀ

29

Chống thấm - ến hẹn lại lên KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

43

CĂN HỘ

42

Nhặt lại quá khứ CTV - ĐỖ SỸ

54

Phóng khoáng Đông phương TRỌNG ANH - MINQ BUI

DU LỊCH KIẾN TRÚC

22

60

Module + giữa ốc ảo ĐINH QUANG TUẤN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SỐNG

66

Mong mọi iều hãy trôi qua nhanh TRƯƠNG GIA HÒA - LEFTSTUDIO

KHÔNG GIAN HỘI HỌA

68

Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương NGUYỄN ĐÌNH

KHÔNG GIAN CẢNH QUAN

72

Đưa thiên nhiên vào căn hộ chung cư KTS NGUYỄN BẢO TIÊN HOÀNG

KT&ĐS THÁNG 5.2020

3


cà phê ầu thång

%XĹŽLFžSKĂ&#x2020;Ä&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWK½QJFĆ&#x20AC;D.7 Ä&#x2021;6YĹ´LĂ?QJ7UĹ&#x20AC;Q9Ä°Q&KÂżX&(2.HOO\0RRUH3DLQW 0RUHFĂ?NK½FKPĹśLOž.767UĹ&#x20AC;Q4XĹŞF7UXQJJL½PÄ&#x2C6;ĹŞFÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XKžQKFĂ?QJW\71++ *LÄźLSK½SNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;F7RžQFĹ&#x20AC;X*6' *OREDO6ROXWLRQ'HYHORSPHQW$UFKLWHFWV 1Ă?L JĂ&#x2030;WKĂ&#x2030;QĂ?LQŲLGXQJEXĹŽLFžSKĂ&#x2020;NKĂ?QJWKR½WUDNKŨLFKX\Ĺ QÄ&#x2C6;ÄşLGŤFK&RYLG7X\ QKLĂ&#x2020;QWKĂ?QJWLQŸÄ&#x2C6;Âż\NKĂ?QJGĆ&#x201E;QJOÄşLŸQKĆ&#x2C6;QJGLĹ&#x17E;QELĹ&#x2DC;QÄ&#x2C6;ÄśQWKXĹ&#x20AC;QPžQĂ?PŸUDPŲW F½LQKĂ&#x2030;QWĹŽQJWKĹ&#x153;EDRWUĂ&#x201C;POĂ&#x2020;QQKĆ&#x2C6;QJGLĹ&#x17E;QELĹ&#x2DC;QÄ&#x2C6;Ă?9žQKĆ&#x2C6;QJQJĸŜLWKDPJLDEXĹŽLFž SKĂ&#x2020;Ä&#x2C6;Ă WKĹŞQJQKÄžWYĹ´LQKDXYĹ&#x161;PŲWJĂ?FQKĂ&#x2030;QWĂ&#x2C6;FKFĆ&#x160;Fw 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;13+ĢĠ1*+Ģ1*Äť1+1*Ĺ?&'ĢĠ1*

M

áť&#x; ầu, Ă´ng Trần VÄ&#x192;n Châu ạt vẼn áť : ChĂşng tĂ´i nghÄŠ ấi dáť&#x2039;ch Covid-19 lĂ cĂĄi gĂŹ Ăł chĆ°a tᝍng cĂł trĆ°áť&#x203A;c ây. ChĂşng ta ang sáť&#x2018;ng trong tháť?i iáť&#x192;m ạc biáť&#x2021;t, chᝊng kiáşżn nhᝯng iáť u cĂł tháť&#x192; nĂłi lĂ  chĆ°a tᝍng diáť&#x2026;n ra. Covid-19 tĂĄc áť&#x2122;ng mấnh áşżn tẼt cả máť?i ngĂłc ngĂĄch áť?i sáť&#x2018;ng cᝧa tháşż giáť&#x203A;i nĂ y. ChĂşng tĂ´i cho ráşąng máť?i lĂŁnh váťąc áť?i sáť&#x2018;ng, kinh táşż, xĂŁ háť&#x2122;i, tᝍ tĂ i chĂ­nh, mĂ´i trĆ°áť?ng áşżn chĂ­nh tráť&#x2039;, cĂĄc vẼn áť cᝧa máť&#x2014;i quáť&#x2018;c gia áť u báť&#x2039; tĂĄc áť&#x2122;ng báť&#x;i Covid-19. TrĆ°áť&#x203A;c háşżt, ấi dáť&#x2039;ch khiáşżn cả tháşż giáť&#x203A;i áť u phải tĂŹm biáť&#x2021;n phĂĄp ᝊng phĂł, thĂ­ch nghi. Sau nᝯa, nĂł cĂł tháť&#x192; lĂ m thay áť&#x2022;i tĆ° duy, Ć°a ra nhᝯng gĂłc nhĂŹn máť&#x203A;i vĂŹ tháťąc táşż òi háť?i phải cĂł phĆ°ĆĄng ĂĄn máť&#x203A;i áť&#x192; iáť u tiáşżt cĂĄc vẼn áť váť&#x203A;i 4

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

nhᝯng cĂĄi máť&#x203A;i phĂĄt sinh. DĆ°áť&#x203A;i gĂłc áť&#x2122; Ăł, cĂł tháť&#x192; nĂłi Covid-19 ang kĂ­ch hoất máť&#x2122;t loất nhᝯng cĂĄi máť&#x203A;i... KTS Trần Quáť&#x2018;c Trung: Ä?Ăşng nhĆ° váş­y. Covid-19 cĂł tháť&#x192; khiáşżn chĂşng ta phải ạt lấi máť&#x2122;t loất vẼn áť , ngay cả nhᝯng câu háť?i cĆĄ bản nhẼt. VĂ­ d᝼ nhĆ° con ngĆ°áť?i chĂşng ta tháş­t sáťą cần iáť u gĂŹ? Nhᝯng gĂŹ sáş˝ ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn áť?i sáť&#x2018;ng cᝧa con ngĆ°áť?i? Cao hĆĄn nᝯa, Ăł lĂ vẼn áť ạt ra váť&#x203A;i máť&#x2122;t lĂŁnh váťąc, vĂ­ d᝼ nhĆ° tháťąc sáťą náť n kinh táşż muáť&#x2018;n táť&#x201C;n tấi vĂ  phĂĄt triáť&#x192;n thĂŹ cần gĂŹ? VĂ  cao hĆĄn nᝯa lĂ  chuyáť&#x2021;n cᝧa máť&#x2122;t quáť&#x2018;c gia. Ngay trĆ°áť&#x203A;c mắt, dĂš vẍn phải lo chuyáť&#x2021;n cháť&#x2018;ng dáť&#x2039;ch, chuyáť&#x2021;n kinh táşż áť&#x192; vưᝣt qua giai oấn nĂ y song song vẍn còn vẼn áť khĂ­ háş­u mĂ´i trĆ°áť?ng, nhĆ° nĆ°áť&#x203A;c biáť&#x192;n dâng ang


cĂ phĂŞ ầu thĂĄng ảnh hĆ°áť&#x;ng cả Nam báť&#x2122; váť áť?i sáť&#x2018;ng vĂ  kinh táşż, giao thĂ´ng, tháťąc phẊm quáť&#x2018;c gia, nÄ&#x192;ng lưᝣngâ&#x20AC;Ś nhĆ°ng vẼn áť tĆ°ĆĄng lai vẍn phải ưᝣc tĂ­nh áşżn trĂŞn cĂĄi táť&#x2022;ng tháť&#x192; cᝧa tẼt cả vẼn áť cĂł máť&#x2122;t giải phĂĄp tháťąc táşż nhẼt vĂ  Ć°a chĂşng áşżn máť&#x2122;t cháť&#x2014; ᝊng mấnh hĆĄn, toĂ n diáť&#x2021;n hĆĄn Ăłng gĂłp cĂšng anh em tháşż giáť&#x203A;i. ChĂşng tĂ´i thiáşżt nghÄŠ, ngay tᝍ bây giáť?, khi suy nghÄŠ nhᝯng vẼn áť tĆ°ĆĄng lai sáş˝ phải tĂ­nh áşżn nhᝯng sáťą cáť&#x2018; ấi dáť&#x2039;ch toĂ n cầu nhĆ° kiáť&#x192;u Covid-19. Nhᝯng sáťą kiáť&#x2021;n ang xảy ra mĂŹnh khĂ´ng quĂŞn nhᝯng ngĆ°áť?i ang tiĂŞn phong khĂ´ng máť&#x2021;t máť?i trĂŞn mạt tráş­n cháť&#x2018;ng dáť&#x2039;ch lĂ  nhᝯng bĂĄc sÄŠ, y tĂĄ, dưᝣc sÄŠâ&#x20AC;Ś 9Âľ ÂľY YLĹ&#x2039;F Fóč ÄŤXWL½ ½QF FĹŤD DĂł óčXWWL½ ½QOÂľ ÂľSK KħLó´QKJL´OÄĽL óļLGĹ?F FK& &RY YLG G "

Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: Háş­u quả cᝧa Covid-19 thĂŹ ĂŁ cĂł nhiáť u ngĆ°áť?i nĂłi ráť&#x201C;i. Háş­u quả nạng náť nhẼt lĂ sáť&#x2018; ngĆ°áť?i nhiáť&#x2026;m báť&#x2021;nh vĂ  táť­ vong vẍn tiáşżp diáť&#x2026;n vĂ  kĂŠo dĂ i cho áşżn khi cĂł thuáť&#x2018;c. Còn ĂĄnh giĂĄ háş­u quả máť&#x2122;t cĂĄch toĂ n diáť&#x2021;n phải cĂł tháť?i gian. 9LLĹ&#x2039;Fó´ ´QKJ JL´WWRÂľQ QG GLĹ&#x2039;Q QĂł ĂłĂ&#x2026;LK KĹ&#x201C;LSK KħLTXDQV´Wóč\ óō/ÄŠ\ \Y YÂżG GĹŠWK KĹľFWWĹ&#x192;V VDX XNK KLWK KĹľFKLĹ&#x2039;Q F QF´FKO\[¸KĹ?L ĹŁ73+ +&0Ă&#x2020; Ă&#x2020; LĹ&#x2030;PJ Ă&#x2020;QKL JLħ ħPNK KĂ&#x2020;QJN NK¿¿WUR RQJOÂľQKKÄĄQ 1KĹłQJ JQJ JÄŁĹĄ ĹĄLĂł ĂłDQJF FKĹ?X´ ´SOOĹľF FFĂ&#x2020; Ă&#x2020;QJYLĹ&#x2039;FEĹ&#x203A;QJWKÄŠ\ WKÄŁWK´ ´LK KÄĄQ QŢ ŢP PĹ?WWP PÄťWQ QÂľRĂł ĂłĂ&#x201E;Ăł óťLVĹ&#x2022; Ĺ&#x2022;QJFĂ&#x201E;YÄżGĹ&#x2030; FKĹ?XKÄĄ ÄĄQ. .KĂ&#x2020;Q QJOĹ &RYLG G F FÄ&#x;Q QJF FĂ&#x201E;P PÄťWWÂżFKFĹľF"

Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: Ä?Ăł lĂ máť&#x2122;t tháťąc táşż. Cháşłng hấn nhĆ° áť&#x; Venice, Ă? hĂ ng nÄ&#x192;m cĂł khoảng 26-30 triáť&#x2021;u lưᝣt du khĂĄch. Trong ᝣt vắng khĂĄch nĂ y, nĆ°áť&#x203A;c kĂŞnh ang ᝼c tráť&#x; nĂŞn trong hĆĄn. Náşżu áť&#x192; táťą nhiĂŞn thĂŹ khĂ´ng bao giáť? lĂ m ưᝣc nhĆ° váş­y. ChĂşng tĂ´i nghÄŠ theo hĆ°áť&#x203A;ng tĂ­ch cáťąc, phải cĂł sáťą cáť&#x2018; nhĆ° dáť&#x2039;ch Covid-19 máť&#x203A;i ᝧ mấnh áť&#x192; tĂĄc áť&#x2122;ng lĂ m thay áť&#x2022;i tĆ° duy con ngĆ°áť?i. 9Äą Äą\VĹ WWKD D\ĂłĹ&#x2122; Ĺ&#x2122;LWÄŁ ÄŁGX X\WWKHRK KÄŁĹ&#x; Ĺ&#x;QJ JQÂľR"

Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: TĂ´i nghÄŠ lĂ sáťą thay áť&#x2022;i sáş˝ diáť&#x2026;n ra trĂŞn diáť&#x2021;n ráť&#x2122;ng vĂ  sâu. Ta hay nĂłi áşżn â&#x20AC;&#x153;giĂĄo d᝼c 4.0â&#x20AC;?, Telemedicine, ĂĄm cĆ°áť&#x203A;i online... Bây giáť? tháťąc táşż thĂşc Ẋy, háť?c tráťąc tuyáşżn, háť?p online lĂ  iáť u bắt buáť&#x2122;c. Covid-19 lĂ  cĆĄ háť&#x2122;i áť&#x192; rẼt nhiáť u ngĂ nh khĂĄc cĹŠng phải tham gia chuyáť&#x192;n áť&#x2022;i sáť&#x2018;. NhĆ°ng tĂ´i muáť&#x2018;n nhẼn mấnh áşżn sáťą thay áť&#x2022;i váť tĆ° duy, váť phong cĂĄch sáť&#x2018;ng. Tháťąc táşż ĂŁ cĂł lĂşc ngĆ°áť?i ta khĂ´ng áť&#x2039;nh hĂŹnh m᝼c Ă­ch sáť&#x2018;ng rĂľ rĂ ng thĂŹ giáť? phải lĂ m rĂľ hĆĄn. CĂł máť&#x2122;t tháťąc táşż ĂĄng buáť&#x201C;n lĂ  sĂĄch háť?c lĂ m ngĆ°áť?i, sĂĄch váť lĂ m giĂ u tâm háť&#x201C;n thĂŹ bĂĄn cháş­m, sĂĄch dấy lĂ m giĂ u lấi bĂĄn chấy nhẼt. Giáť? máť&#x203A;i lĂ  lĂşc áť?c lấi, nhĂŹn lấi vĂ  nháş­n ra máť&#x2122;t sáť&#x2018; ngĆ°áť?i ĂŁ cĂł nhᝯng ᝊng xáť­, nhᝯng ầu tĆ° rẼt phĂš hᝣp váť&#x203A;i tháťąc táşż ang diáť&#x2026;n ra, cháşłng hấn nhĆ° trĆ°áť?ng hᝣp ầu tĆ° vĂ o chuáť&#x2014;i siĂŞu tháť&#x2039; Kroger vĂ  cĂĄc cĂ´ng ty dưᝣc cᝧa Warren Buffett. Cᝊ nhĆ° lĂ  háť? ĂŁ nhĂŹn thẼu tĆ°ĆĄng laiâ&#x20AC;Ś KTS Trần Quáť&#x2018;c Trung: CĂł nhiáť u ngĆ°áť?i sáť&#x; hᝯu bẊm tĂ­nh thiĂŞn phĂş áť&#x192; thẼy máť&#x2122;t sáť&#x2018; viáť&#x2021;c trĆ°áť&#x203A;c ngĆ°áť?i khĂĄc, áť&#x192; cho ra nhᝯng tĆ° tĆ°áť&#x;ng khai phĂłng. Do váş­y, ấi dáť&#x2039;ch nĂ y lĂ  cĆĄ háť&#x2122;i bắt ta sáť&#x2018;ng cháş­m áť&#x192; chiĂŞm nghiáť&#x2021;m vĂ  cân nhắc tầm nhĂŹn, bĆ°áť&#x203A;c i káşż tiáşżp rĂľ rĂ ng vĂ  mấnh máş˝ hĆĄn trĂŞn con Ć°áť?ng phĂĄt triáť&#x192;n vĂ  cĂł tháť&#x192; Ăłng gĂłp vĂ o cáť&#x2122;ng áť&#x201C;ng tháşż giáť&#x203A;i tĂ­ch cáťąc hĆĄn.

;LQ QĂ&#x2020; Ă&#x2020;QJ JK¸\ \ Ă&#x201E;LFĹŠ \QĂ&#x201E; ĹŠWK KĹ&#x2021;KÄĄ ÄĄQ9ÂżG GĹŠQKÄŁFKX\Ĺ&#x2039;Q WKĹľFWĹ&#x192; Ĺ&#x192; ĹŻGR Ĺ&#x192;WĹŻ RDQ QKQJ JKLĹ&#x2039; Ĺ&#x2039;SF FĹŤD DĂ&#x2020; Ă&#x2020;QJY YÂľF´ ´QKÂśQĂ&#x2020;QJYĹ&#x;LWÄŁ PĹ?WWGR RDQKQK KÂśQ" " F´FKP

Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: Ä?Ć°ĆĄng nhiĂŞn lĂ chĂşng tĂ´i báť&#x2039; ảnh hĆ°áť&#x;ng, khĂĄch báť&#x203A;t i, doanh sáť&#x2018; giảm. ChĂşng tĂ´i nghÄŠ khĂł khÄ&#x192;n còn dĂ i. BĂŹnh thĆ°áť?ng thĂŹ tháť&#x2039; trĆ°áť?ng bẼt áť&#x2122;ng sản ưᝣc dáťą oĂĄn sáş˝ cháş­m trong giai oấn 2020-2021 nhĆ°ng nay cĂł tháť&#x192; còn kĂŠo dĂ i hĆĄn. ChĂşng tĂ´i ĂŁ cĂł nhᝯng thay áť&#x2022;i áť&#x192; thĂ­ch nghi. Váť&#x203A;i cĂ´ng nhân, nhân viĂŞn, chĂşng tĂ´i ĂŁ trang báť&#x2039; cho háť? khẊu trang, thuáť&#x2018;c cảm cĂşm, chuẊn báť&#x2039; sáşľn lĆ°ĆĄng tᝍ 3 áşżn 6 thĂĄng tĂšy báť&#x2122; pháş­n. Bây giáť? cĹŠng lĂ  tháť?i iáť&#x192;m chĂşng tĂ´i táş­p trung nhiáť u hĆĄn cho nghiĂŞn cᝊu vĂ  phĂĄt triáť&#x192;n (R&D) áť&#x192; tĂŹm cĆĄ háť&#x2122;i ạc cháşż ra nhᝯng sản phẊm cĂł tĂ­nh chẼt an toĂ n vĂ  váť&#x2021; sinh cáť&#x2122;ng áť&#x201C;ng nhĆ° cĂĄc dòng sĆĄn khĂĄng khuẊn, diáť&#x2021;t muáť&#x2014;iâ&#x20AC;Ś NghiĂŞn cᝊu cĂĄch thi cĂ´ng táťą áť&#x2122;ng hĂła áť&#x192; em lấi hiáť&#x2021;u quả táť&#x2018;i Ć°u cho cĂ´ng trĂŹnh, dáťą ĂĄn. Ä?ạc biáť&#x2021;t lĂ  giảm phần nhân cĂ´ng phải tháťąc hiáť&#x2021;n áť&#x; nhᝯng váť&#x2039; trĂ­ thiáşżu an toĂ n áť&#x192; báť&#x203A;t i gĂĄnh nạng tâm lĂ˝ cᝧa cĂĄc nhĂ  thầu váť tĂ­nh an toĂ n lao áť&#x2122;ng. Trong kinh doanh, viáť&#x2021;c nạng náť nhẼt lĂ  ĂĄp láťąc cᝧa doanh sáť&#x2018;. Cuáť&#x2122;c chấy ua nĂ y lĂ  khĂ´ng cĂł Ă­ch vĂ  khĂ´ng cĂł giáť&#x203A;i hấn. NĂł lĂ m cho áť?i sáť&#x2018;ng chĂşng ta luĂ´n tẼt báş­t. ChĆ°a áşżn Ă­ch #1 thĂŹ ĂŁ cĂł Ă­ch #2. NĂŞn suáť&#x2018;t máť&#x2122;t hĂ nh trĂŹnh dĂ i i qua ta chĆ°a bao giáť? sáť&#x2018;ng Ă­ch tháťąc - mĂ  theo thiáť n sĆ° ThĂ­ch NhẼt Hấnh lĂ  sáť&#x2018;ng trong chĂĄnh niáť&#x2021;m, chĆ°a máť&#x2122;t lần trải nghiáť&#x2021;m tráť?n váşšn. Ä?Ăł cĂł phải lĂ  m᝼c Ă­ch sáť&#x2018;ng vĂ  m᝼c tiĂŞu kinh doanh khĂ´ng? Do Ăł, vẼn áť lĂ  chĂşng ta cần phải cân báşąng máť?i thᝊ tᝍ tinh thần áşżn váş­t chẼt, tᝍ viáť&#x2021;c mua cho áşżn bĂĄn. TĂŹm cĂĄch hĂła giải ĂĄp láťąc. CĹŠng nhĆ° nĂłi váť sản phẊm. Sản phẊm cháť&#x2030; cĂł cĂ´ng ngháť&#x2021; lĂ  chĆ°a ᝧ mĂ  phải Ć°a thĂŞm chẼt xĂĄm vĂ o áť&#x192; lĂ m gia tÄ&#x192;ng giĂĄ tráť&#x2039; mĂ  iáť&#x192;n hĂŹnh trong nÄ&#x192;m 2019, chĂşng tĂ´i ĂŁ sản xuẼt ưᝣc dòng sĆĄn cháť&#x2018;ng nᝊt KM 1118. NghÄŠa lĂ  thay vĂŹ sáť­ d᝼ng sĆĄn truyáť n tháť&#x2018;ng váť&#x203A;i 3 láť&#x203A;p, bao gáť&#x201C;m 1 láť&#x203A;p lĂłt vĂ  2 láť&#x203A;p phᝧ thĂŹ háť&#x2021; tháť&#x2018;ng sĆĄn máť&#x203A;i cᝧa chĂşng tĂ´i cháť&#x2030; cĂł 2 láť&#x203A;p. ĆŻu iáť&#x192;m nĂ y cĂł ưᝣc lĂ  nháť? dòng sĆĄn cháť&#x2018;ng nᝊt KM 1118 sáť&#x; hᝯu nhiáť u tĂ­nh nÄ&#x192;ng bao gáť&#x201C;m lĂłt, cháť&#x2018;ng nᝊt, cháť&#x2018;ng thẼm, cháť&#x2018;ng kiáť m vĂ  phᝧ I. Sau Ăł, cháť&#x2030; cần sĆĄn thĂŞm 1 láť&#x203A;p KM 1345 ưᝣc xem lĂ  phᝧ II cĂł tĂ­nh nÄ&#x192;ng cháť&#x2018;ng UV lĂ  hoĂ n thiáť&#x2021;n váť&#x203A;i hiáť&#x2021;u quả Ć°u viáť&#x2021;t nhĆ° sau:

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

5


cà phê ầu thång

1. ChẼt lưᝣng: mĂ ng sĆĄn Elas 1118 cĂł áť&#x2122; dĂ y gẼp Ă´i 2X so váť&#x203A;i sĆĄn truyáť n tháť&#x2018;ng. 2. Tiáşżn áť&#x2122;: giĂşp Ẋy nhanh tiáşżn áť&#x2122; - thay vĂŹ mẼt 3 thĂĄng thi cĂ´ng nay cháť&#x2030; còn 2 thĂĄng, nhanh hĆĄn 30%. 3. GiĂĄ thĂ nh: giảm báť&#x203A;t tiáť n thi cĂ´ng; váş­n chuyáť&#x192;n; lĆ°u kho. Ä?iáť u nĂ y em lấi giĂĄ tráť&#x2039; rẼt láť&#x203A;n cho cĂ´ng ty cᝧa chĂşng tĂ´i. CĂšng váť&#x203A;i Ăł, nĂł Ăłng gĂłp cho ngĂ nh sĆĄn hoĂ n thiáť&#x2021;n máť&#x2122;t tiĂŞu chuẊn máť&#x203A;i. Do Ăł, doanh nhân cần áť&#x2122;ng nĂŁo áť&#x192; phĂĄt triáť&#x192;n sản phẊm vĂ  dáť&#x2039;ch v᝼ sao cho tháş­t Ẽn tưᝣng, tháş­t áť&#x2122;t phĂĄ, tháş­t khĂĄc biáť&#x2021;t thĂŹ máť&#x203A;i cĂł hy váť?ng phĂĄt triáť&#x192;n báť n vᝯng. TrĆ°áť&#x203A;c ây chĂşng ta thĆ°áť?ng hay nghe â&#x20AC;&#x153;Do it yourselfâ&#x20AC;?, bây giáť? giᝯa mĂša Covid-19, chĂşng tĂ´i cĂł câu â&#x20AC;&#x153;Do something at homeâ&#x20AC;? (xin xem thĂŞm bĂ i áť&#x; trang 38). &Ă&#x201E; Ă&#x201E;G GÄŁOOXÄąQF FKR RUUÄľQJ JVD DXóļLGĹ?F FKTX´WUĂ&#x20AC;QK WRÂľQFÄŤ ÄŤXKĂ&#x201E; Ă&#x201E;DV VĹ E EĹ?ħ ħQKKÄŁ ÄŁĹŁQ QJUÄľ ÄľQJWKĹ&#x192; Ĺ&#x192;JLĹ&#x;LFÄŤQ|EĹ&#x;W SKġQJ}}K KÄĄQ Q"

KTS Trần Quáť&#x2018;c Trung: ToĂ n cầu hĂła vẍn lĂ  máť&#x2122;t xu tháşż nhĆ°ng máť&#x2014;i quáť&#x2018;c gia sáş˝ phải xem xĂŠt lấi. Ä?ấi dáť&#x2039;ch ĂŁ báť&#x2122;c láť&#x2122; nhiáť u vẼn áť , cháşłng hấn nhĆ° chuyáť&#x2021;n lâu nay sản xuẼt tháşż giáť&#x203A;i quĂĄ ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o Trung Quáť&#x2018;c nay cần iáť u cháť&#x2030;nh. Máť&#x2014;i quáť&#x2018;c gia phải ᝧ mấnh cả váť an ninh, kinh táşż, an sinh xĂŁ háť&#x2122;i, bảo hiáť&#x192;m, mĂ´i trĆ°áť?ngâ&#x20AC;Ś nĂłi chung lĂ  ᝧ mấnh váť máť?i mạt máť&#x203A;i cĂł tháť&#x192; tham gia táť&#x2018;t quĂĄ trĂŹnh toĂ n cầu hĂła. Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: ToĂ n cầu hĂła lĂ  quĂĄ trĂŹnh khĂ´ng tháť&#x192; ảo ngưᝣc nhĆ°ng máť&#x2014;i quáť&#x2018;c gia cĹŠng phải xem lấi nhᝯng vẼn áť cᝧa mĂŹnh áť&#x192; cĂł tháť&#x192; thĂ­ch nghi. Cuáť&#x2122;c chĆĄi toĂ n cầu hĂła khĂ´ng cĂł cháť&#x2014; cho nhᝯng tĂ­nh toĂĄn v᝼ lᝣi. Sáťą hᝣp tĂĄc trong toĂ n cầu hĂła phải lĂ  6

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

quan háť&#x2021; win-win, cĂĄc bĂŞn cĂšng cĂł lᝣi thĂŹ máť&#x203A;i báť n vᝯng ưᝣc. Máť&#x2014;i quáť&#x2018;c gia phải xem xĂŠt lấi, cĂĄi nĂ o táť&#x2018;t thĂŹ giᝯ lấi, cĂĄi gĂŹ chĆ°a táť&#x2018;t, chĆ°a thĂ­ch nghi thĂŹ phải táť&#x2022; chᝊc lấi. 7UUĹŁOOÄĽLY YĹ&#x;LLF FKX\ \Ĺ&#x2039;Qóļ ÄĽLG GĹ?F FKG GÄŁOOXÄą ÄąQNKHQQJŧL9LĹ&#x2039;W 1DPó¸ ¸WWKÂľQ QKFĂ&#x2020; Ă&#x2020;QJ JE EÄŁĹ&#x;F Fóč ÄŤXWWUR RQJYLĹ&#x2039; Ĺ&#x2039;FNKĹ&#x2022;QJFKĹ&#x192; GĹ?FKĂł ĂłLĹ&#x2026;X XK KÂľQKP PLQ QKE EÄĽF FK

Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: Váť vẼn áť nĂ y chĂşng tĂ´i ĂŁ áť cáş­p trong máť&#x2122;t bĂ i viáşżt trĆ°áť&#x203A;c ây. Nay xin tĂłm lấi: Viáť&#x2021;t Nam nĂłng nắng, áť&#x2122; Ẋm; ngĆ°áť?i dân bĂŹnh tÄŠnh trĆ°áť&#x203A;c dáť&#x2039;ch; y táşż vĂ  quân áť&#x2122;i cĂł sáťą hᝣp tĂĄc rẼt táť&#x2018;t. BĂŹnh thĆ°áť?ng, bĂĄo chĂ­ vẍn phản ĂĄnh háť&#x2021; tháť&#x2018;ng y táşż báť&#x2122;c láť&#x2122; nhiáť u khiáşżm khuyáşżt nhĆ°ng trong ᝣt dáť&#x2039;ch nĂ y, háť&#x2021; tháť&#x2018;ng y táşż nĂłi chung, nhẼt lĂ  y táşż cáť&#x2122;ng áť&#x201C;ng cẼp cĆĄ sáť&#x; lĂ m táť&#x2018;t. VĂ  máť&#x2122;t tháťąc táşż nᝯa lĂ  ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t Nam áť&#x; trong nĆ°áť&#x203A;c Ă­t báť&#x2039; nhiáť&#x2026;m dáť&#x2039;ch mĂ  ngay cả ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t áť&#x; nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i cĹŠng thuáť&#x2122;c tᝡ láť&#x2021; khĂ´ng cao, ạc biáť&#x2021;t lĂ  tᝡ láť&#x2021; táť­ vong thẼp. áť&#x17E; ây chĂşng tĂ´i máť&#x203A;i tấm nĂŞu hiáť&#x2021;n tưᝣng. CĂł hay chÄ&#x192;ng lĂ  nháť? chĂşng ta ưᝣc chuẊn ngᝍa gĂŹ Ăł!!! 9LĹ&#x2039; Ĺ&#x2039;W1D DPó¸ ¸WK KÂľQK KF FĂ&#x2020;QJ JE EÄŁĹ&#x; Ĺ&#x;FĂł óčX XWURQJYLĹ&#x2039;F NKĹ&#x2022;QJFK KĹ&#x192;G GĹ?FKF F´F FĂ&#x2020;Q QJF FĂ&#x201E;K K\Y YĹ&#x2018;QJ JWD DVĹ OÂľPWĹ&#x2022;WKÄĄQ VDXGĹ?F FK" "

Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: NhĂŹn trĂŞn khĂ­a cấnh tĂ­ch cáťąc thĂŹ ây lĂ váş­n háť&#x2122;i máť&#x203A;i. Náşżu lẼy con ngĆ°áť?i lĂ m gáť&#x2018;c cho sáťą phĂĄt triáť&#x192;n, Viáť&#x2021;t Nam hiáť&#x2021;n ᝊng thᝊ 15 tháşż giáť&#x203A;i váť dân sáť&#x2018;. Trong 14 nĆ°áť&#x203A;c cĂł dân sáť&#x2018; cao hĆĄn, chĂşng ta cĂł tháť&#x192; chia lĂ m hai nhĂłm, máť&#x2122;t nhĂłm lĂ  cĂĄc nĆ°áť&#x203A;c phĂĄt triáť&#x192;n cao, rẼt mấnh váť kinh táşż, cĂ´ng ngháť&#x2021; nhĆ° Máťš, Trung Quáť&#x2018;c, Nháş­t, Ấn Ä?áť&#x2122;, Nga. NhĂłm còn lấi theo thᝊ táťą dân sáť&#x2018; bao gáť&#x201C;m nhᝯng nĆ°áť&#x203A;c nhĆ° Indonesia (270 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i), Pakistan


cĂ phĂŞ ầu thĂĄng (220 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i), Brazil (210 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i), Nigeria (205 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i), Bangladesh (165 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i), Mexico (128 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i), Ethiopia (114 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i), Philippines (110 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i) vĂ  Egypt (101 triáť&#x2021;u ngĆ°áť?i). Chia thĂ nh nhĂłm nhĆ° váş­y áť&#x192; thẼy Viáť&#x2021;t Nam cĂł tháť&#x192; cĂł lᝣi tháşż váť kinh táşż, tĂ i nguyĂŞn, cĂ´ng ngháť&#x2021; vĂ  ạc biáť&#x2021;t lĂ  dân sáť&#x2018; vĂ ng. Con ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t Nam, váť&#x2018;n ĂŁ sáşľn cĂł trong huyáşżt tháť&#x2018;ng tinh thần quáş­t kháť&#x;i, Ă˝ chĂ­ quáş­t cĆ°áť?ng nhĆ° trong BĂŹnh NgĂ´ ấi cĂĄo cᝧa Nguyáť&#x2026;n TrĂŁi hay Nam quáť&#x2018;c sĆĄn hĂ  cᝧa LĂ˝ ThĆ°áť?ng Kiáť&#x2021;t, Ăł lĂ  nhᝯng bĂ i thĆĄ náť&#x2022;i tiáşżng nhẼt trong láť&#x2039;ch sáť­ Viáť&#x2021;t Nam, vĂ  ưᝣc coi lĂ  bản tuyĂŞn ngĂ´n áť&#x2122;c láş­p ầu tiĂŞn kháşłng áť&#x2039;nh chᝧ quyáť n; hay câu nĂłi â&#x20AC;&#x153;ThĂ  lĂ m quᝡ nĆ°áť&#x203A;c Nam còn hĆĄn lĂ m vĆ°ĆĄng Ẽt Bắcâ&#x20AC;? cᝧa Trần BĂŹnh Tráť?ng. Ráť&#x201C;i trải dĂ i dòng láť&#x2039;ch sáť­ qua bao nhiáť u áť?i, ĂŁ cho chĂşng ta biáşżt bao sáťą háť&#x2122;i nháş­p tᝍ nhiáť u sắc dân ĂŁ ưᝣc dân táť&#x2122;c Viáť&#x2021;t gấn láť?c cĂĄc tinh hoa vÄ&#x192;n hĂła thĂ nh ra nhᝯng ᝊc tĂ­nh nhĆ° cần cĂš, cháť&#x2039;u khĂł, cầu tiáşżnâ&#x20AC;Ś TrĂŞn cĆĄ sáť&#x; Ăł, chĂşng tĂ´i cĂł máť&#x2122;t lòng tin son sắt vĂ  mong ráşąng trong 10-20 nÄ&#x192;m táť&#x203A;i, Viáť&#x2021;t Nam cĂł tháť&#x192; gia nháş­p top 10 nĆ°áť&#x203A;c cĂł náť n kinh táşż, cĂ´ng ngháť&#x2021; cao cᝧa tháşż giáť&#x203A;i. ChĂşng tĂ´i thẼy phĆ°ĆĄng Tây cĂł cĂ´ng ngháť&#x2021; phĂĄt triáť&#x192;n cao, Nháş­t lấi biáşżt táş­n d᝼ng sáťą tiáşżp biáşżn Ăł vĂ o sản xuẼt áť&#x192; Ć°a quáť&#x2018;c gia háť? thĂ nh cĆ°áť?ng quáť&#x2018;c phĂĄt triáť&#x192;n báť n vᝯng. Ä?Ăł lĂ  nhᝯng mĂ´ hĂŹnh mĂ  chĂşng ta cần quan tâm. ChĂşng ta cĂł lᝣi tháşż i sau, cĂł tháť&#x192; háť?c táş­p, tiáşżp thu, váş­n d᝼ng táť&#x2018;t cĂĄc thĂ nh táťąu váť cĂ´ng ngháť&#x2021;. Náşżu cháť&#x2039;u khĂł háť?c, chĂşng ta i sau nhĆ°ng cĂł cĆĄ sáť&#x; áť&#x192; tin ráşąng â&#x20AC;&#x153;trâu cháş­m khĂ´ng uáť&#x2018;ng nĆ°áť&#x203A;c ᝼c mĂ  uáť&#x2018;ng nĆ°áť&#x203A;c trongâ&#x20AC;?. KTS Trần Quáť&#x2018;c Trung: ChĂşng tĂ´i áť&#x201C;ng Ă˝ lĂ  chĂşng ta cĂł cĂĄi lᝣi cᝧa ngĆ°áť?i i sau. VĂ­ d᝼ nhĆ° tấi cĂĄc quáť&#x2018;c gia phĂĄt triáť&#x192;n váť cĂ´ng ngháť&#x2021; cháşż tấo xe chấy xÄ&#x192;ng, khi chuyáť&#x192;n áť&#x2022;i qua xe chấy iáť&#x2021;n, háť? sáş˝ gạp sᝊc ĂŹ láť&#x203A;n hĆĄn chĂşng ta náşżu ta cháť&#x2030; xây máť&#x203A;i. CĂĄi quan tráť?ng lĂ  cần phải xĂĄc áť&#x2039;nh chĂ­nh xĂĄc cĂĄi máť&#x2018;c 10 nÄ&#x192;m, 20 nÄ&#x192;m sau ta muáť&#x2018;n ᝊng áť&#x; âu? Ta ang sáť&#x2018;ng trong máť&#x2122;t thảm háť?a tháşż giáť&#x203A;i mĂ  nĂł cho chĂşng ta thẼy ưᝣc sᝊc yáşżu vĂ  sᝊc mấnh trĂŞn khĂĄn Ă i tháşż giáť&#x203A;i, máť&#x2122;t khi chĂşng ta chẼp nháş­n ưᝣc tháťąc tiáť&#x192;n vĂ  hĆ°áť&#x203A;ng váť phĂĄt triáť&#x192;n cĂĄi mấnh vĂ  theo nguyáť&#x2021;n váť?ng muáť&#x2018;n ất thĂŹ con Ć°áť?ng phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c lĂ  máť&#x2122;t cĆĄ háť&#x2122;i láť&#x203A;n cᝧa chĂşng ta.

nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i khĂĄ lâu vĂ  váť nĆ°áť&#x203A;c lĂ m viáť&#x2021;c hĆĄn 10 nÄ&#x192;m nay, chĂşng tĂ´i thẼy Viáť&#x2021;t Nam ĂŁ cĂł nhᝯng thay áť&#x2022;i tĂ­ch cáťąc. ChĂşng ta hay nĂłi áşżn tâm lĂ˝ ch᝼p giáş­t còn táť&#x201C;n tấi nhiáť u, cả trong láť&#x2018;i sáť&#x2018;ng lẍn trong quan háť&#x2021; lĂ m Ä&#x192;n. NhĆ°ng gần ây iáť u nĂ y ĂŁ thay áť&#x2022;i. Cháť&#x2030; cần quan sĂĄt hĂ nh vi tuân thᝧ tĂ­n hiáť&#x2021;u èn áť? trong giao thĂ´ng lĂ  cĂł tháť&#x192; nháş­n ra iáť u nĂ y (hĂ´m nay, trong ấi dáť&#x2039;ch còn ᝊng ra rẼt xa èn áť?). Máť&#x2122;t iáť&#x192;m yáşżu khĂĄc nᝯa lĂ  tâm lĂ˝ lĂ m viáť&#x2021;c gĂŹ cĹŠng ấi khĂĄi, qua loa, váť&#x203A;i Ă˝ nghÄŠ â&#x20AC;&#x153;khĂ´ng sao âuâ&#x20AC;?, Ăł lĂ  thĂĄi áť&#x2122; thiáşżu chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p. Máť&#x2122;t áť&#x201C;ng nghiáť&#x2021;p tráşť cᝧa chĂşng tĂ´i tᝍ Nháş­t Bản váť lĂ m viáť&#x2021;c áť&#x; Ä?Ă  Náşľng nĂŞu máť&#x2122;t tháťąc táşż. Anh triáť&#x192;n khai cĂ´ng viáť&#x2021;c cho cĂ´ng ty Viáť&#x2021;t Nam vĂ  thẼy khĂ´ng ất yĂŞu cầu, nhĆ°ng khi triáť&#x192;n khai cĂ´ng viáť&#x2021;c Ăł cho cĂ´ng ty Nháş­t thĂŹ máť?i viáť&#x2021;c lĂ m rẼt táť&#x2018;t. Ä?iáť u ĂĄng nĂłi, cĂ´ng ty Nháş­t nĂ y áť&#x; Ä?Ă  Náşľng tháťąc táşż toĂ n ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t lĂ m viáť&#x2021;c, cháť&#x2030; cĂł lĂŁnh ấo lĂ  ngĆ°áť?i Nháş­t vĂ  váş­n hĂ nh theo cĂĄch táť&#x2022; chᝊc cᝧa ngĆ°áť?i Nháş­t. VĂ­ d᝼ trĂŞn cho thẼy ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t cĂł tháť&#x192; lĂ m ưᝣc náşżu biáşżt táť&#x2022; chᝊc, váş­n hĂ nh cĂł bĂ i bản. Theo chĂşng tĂ´i, chĂşng ta cần trang báť&#x2039; máť&#x2122;t tinh thần lấc quan. Ráť&#x201C;i luĂ´n tâm niáť&#x2021;m ráşąng - khi giải quyáşżt máť?i vẼn áť cần dáťąa trĂŞn máť&#x2122;t tĆ° duy lấc quan tháťąc táşż(3). Tᝍ Ăł, nĂł cho chĂşng ta máť&#x2122;t thĂĄi áť&#x2122; tĂ­ch cáťąc. VĂ  trĂŞn cĆĄ sáť&#x; Ăł, nĂł tấo cho chĂşng ta tháťąc hiáť&#x2021;n nhᝯng nghÄŠa cáť­ vĂ  hĂ nh vi cao áşšp. Ä?iáť u Ăł, sáş˝ dẍn chĂşng ta áşżn gần váť&#x203A;i chĂŹa khĂła cĂł tᝡ láť&#x2021; thĂ nh cĂ´ng cao. Váş­y thĂŹ phải cĂł tĆ° duy hĂ nh áť&#x2122;ng, trĂŞn tĆ° duy áť&#x2018;i phĂł. NghÄŠa lĂ : (1) Ä?áť&#x2018;i ầu/Tráťąc diáť&#x2021;n tĂŹnh huáť&#x2018;ng, (2) ChuẊn báť&#x2039; vĂ  dáťą tĂ­nh, (3) HĂ nh áť&#x2122;ng phĂš hᝣp (áť&#x192; nắm lẼy tháť?i cĆĄ). KWWSVDVLDWLPHVFRPYLHWQDPSRLVHGWREHELJSRVW SDQGHPLFZLQQHU KWWSVYQVSXWQLNQHZVFRPEXVLQHVVYLHW QDPGDODPSKDQJGXRQJFRQJFRYLGNLQKWHVHQJXRFGRQJ QJRDQPXF 7KHRF½FQKžWÂżPOÂ?KĹŚFFĆ&#x20AC;DÄ&#x2021;Ć&#x201A;FWĸGX\OÄşFTXDQWKĆ&#x160;FWĹ&#x2DC;VĹ&#x2013; FKRFKĂ&#x2019;QJWDÄ&#x2C6;ŲQJOĆ&#x160;FQLĹ&#x161;PWLQÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;[½FWĂ&#x2C6;QUĹ&#x160;QJKĂ \KĸŴQJWĹ´LYž WKĆ&#x160;FKLĹ QQKĆ&#x2C6;QJFĂ?QJYLĹ FWĹŞWWURQJWĸĜQJTXDQWKĆ&#x160;FWĹ&#x2DC;

;´ ´FĂłĹ?Q QKY YĹ?WWUÂżOÂľ ÂľWK KĹ&#x2021;K KLĹ&#x2039; Ĺ&#x2039;QP PRQJPXĹ&#x2022;Q 9Äą\K¸ ¸\F FKLLDV VÄżY YĹ&#x2026;Q QKĹł ĹłQJ JW¿¿QK KLĹ&#x2039; Ĺ&#x2039;XWÂżF FKFĹľFWĹŻ WKĹľFWĹ&#x192; Ĺ&#x192;"

Ă&#x201D;ng Trần VÄ&#x192;n Châu: Váť mạt khĂĄch quan, vĂ o ngĂ y 16.4.2020 vᝍa qua bĂĄo Asiatimes cĂł bĂ i váť&#x203A;i tiĂŞu áť â&#x20AC;&#x153;Viáť&#x2021;t Nam sáş˝ lĂ  nĆ°áť&#x203A;c hĆ°áť&#x;ng lᝣi láť&#x203A;n tháť?i háş­u ấi dáť&#x2039;châ&#x20AC;?(1), cĹŠng nhĆ° máť&#x203A;i ây cĂł thĂ´ng tin ĂĄng chĂş Ă˝ lĂ  CĆĄ quan PhĂĄt triáť&#x192;n Quáť&#x2018;c táşż Hoa Káťł (USAID) vĂ  Báť&#x2122; Káşż hoấch - Ä?ầu tĆ° Viáť&#x2021;t Nam ĂŁ tiáşżn hĂ nh kĂ˝ tráťąc tuyáşżn máť&#x2122;t tháť?a thuáş­n tráť&#x2039; giĂĄ 42 triáť&#x2021;u USD váť&#x203A;i m᝼c tiĂŞu nâng cao nÄ&#x192;ng láťąc cấnh tranh kinh táşż cᝧa Viáť&#x2021;t Nam thĂ´ng qua tÄ&#x192;ng cĆ°áť?ng nÄ&#x192;ng láťąc cấnh tranh cᝧa khu váťąc kinh táşż tĆ° nhân, thĂşc Ẋy áť&#x2022;i máť&#x203A;i sĂĄng tấo vĂ  cĂĄc háť&#x2021; sinh thĂĄi kháť&#x;i nghiáť&#x2021;p vĂ  cᝧng cáť&#x2018; nguáť&#x201C;n nhân láťąc(2). Váť mạt chᝧ quan, cả KTS Trần Quáť&#x2018;c Trung vĂ  chĂşng tĂ´i áť u lĂ  nhᝯng Viáť&#x2021;t kiáť u ĂŁ cĂł tháť?i gian sáť&#x2018;ng áť&#x; KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

7


nhà ở

THÊM NGƯỜI MÀ ĐẤT KHÔNG THÊM ć¿\O¾QJÏLQK¾SKŪŸTXņQ %ÉQK7¿QFÍGLŠQWÈFKĈľW NKRļQJPGR.761JX\ŞQ .$9$FKƀWUÉWKLŘWNŘćLŚXĈ½QJ QÍLŸ|QJÏLJLD}Q¾\FRQF½LNKL OņSJLDĈÉQKYńQFÎQŸFKXQJ YŴLEŪPŒ9ÉWKŘPŲWJLļLSK½S WKLŘWNŘSKÓKżSFKRYLŠFFKXQJ VŪQJKÎDWKXņQO¾FŀQWKLŘW BÀI CTV Ļ1+ MINQ BÙI

8

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

1KƈQJĈĸŶQJFRQJWĺRVƊPŚPPĺLFKRNKŪLFÏQJWUÉQK

T

hật vậy nếu không có giải pháp phù hợp thì sẽ làm cho sự giao tiếp của các thành viên dễ căng thẳng, và thường phòng ai nấy ở mất i sự kết nối và gắn bó của một ại gia ình, nhất là những thời iểm khó khăn cần sự oàn kết và thấu hiểu ể vượt qua. Trong căn nhà này, những người thiết kế ã ưa giải pháp thông thoáng, về cả phương diện ngang và phương iện ứng. Về chiều ngang, ở tầng trệt bộ phận thiết kế ép sát cầu thang về một bên làm cầu thang 1 vế, không dùng vách ngăn cứng, mà chỉ dùng chậu cây và lam gỗ phân chia không gian, tạo ra sự liên thông giải phóng tầm nhìn; các tầng còn lại làm lỗ thông tầng, lấy sáng và gió tự nhiên. Vách bên phòng ngủ phía bên lỗ thông tầng, không xây tường mà làm vách và cửa kính, kết hợp với rèm, tạo sự nhẹ nhàng, lấy sáng và gió. KT&ĐS THÁNG 5.2020

9


nhà ở

10

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

&¿\[DQKKLŠQGLŠQQKLŚXQĶLWURQJQK¾

Nhà có 4 phòng ngủ, tất cả các phòng ngủ ều có 2 cửa sổ 2 bên tạo ra sự ối lưu không khí, iều ít nhà phố nào có phòng ngủ làm ược như vậy. Do kinh phí ầu tư xây dựng thấp nên giải pháp ược chọn là lan can sắt sơn trắng và toàn bộ cũng sẽ sơn trắng ể ngôi nhà trở nên ơn giản về thi công và giảm giá thành vật liệu. Để tránh sự ơn iệu, tạo ra sự sinh ộng và mền mại của ngôi nhà, lỗ thông tầng ược khoét với các ường cong khác nhau cho mỗi tầng, tạo ra nhiều góc nhìn. Nhà vệ sinh dùng mảng kính mờ, lấy sáng và gió từ phía trên và ánh sáng từ phía mặt trước giúp cho nhà vệ sinh lúc nào cũng khô ráo. KT&ĐS THÁNG 5.2020

11


nhà ở

12

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

0¾XWUňQJĈĸżFGÓQJFKRWĸŶQJY¾F½FODQFDQEÆQWURQJF½FYņWGžQJVƆGžQJO¾P¾XJŰWƊQKLÆQ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

13


nhà ở

&½FSKÎQJĈŚXFÍFƆDVŮŸEÆQPŲWĈLŜPFŲQJFKRQJÏLQK¾

14

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

KT&ĐS THÁNG 5.2020

15


nhà ở

ôQKV½QJY¾NKÏQJNKÈĈŪLOĸXĈĸżFOľ\WƄF½FOŰWKÏQJWŀQJ

16

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhà ở

0ŐWEŊQJOŀX

0ŐWEŊQJWUŠW

KT&ĐS THÁNG 5.2020

17


nhĂ áť&#x;

TĂ&#x152;M YĂ&#x160;N TĨNH GIᝎA áť&#x2019;N Ă&#x20AC;O 1JĂ?LQKžQĹ&#x160;PWUĂ&#x2020;QNKXÄ&#x2C6;ÄžWFKŢP2WURQJPŲWFRQKĹ&#x201D;PQKŨNK½ĹŹQžRJĹ&#x20AC;QNĂ&#x2020;QK1KLĂ&#x2020;X /ŲFWKžQKSKĹŞ+ĹŹ&KĂ&#x2C6;0LQK1KžÄ&#x2C6;ĸşFVĆ&#x2020;GĹžQJYĹ´LPĹžFÄ&#x2C6;Ă&#x2C6;FKFKRWKXĂ&#x2020;%žLWR½QWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC; Ä&#x2C6;Ĺ?WUDOžSKÄźLWLĹ&#x2DC;WNLĹ PFKLSKĂ&#x2C6;WĹŞLĸXPĹžFÄ&#x2C6;Ă&#x2C6;FKVĆ&#x2020;GĹžQJYžSKÄźLFĂ?VĆ&#x160;QKĹ&#x2020;QGLĹ QQĹŽLEĹ&#x2020;W BĂ&#x20AC;I 0Ĺź$1+Äť1+ 0,14%8,

V

áş­t liáť&#x2021;u xây dáťąng vĂ hoĂ n thiáť&#x2021;n cĹŠng pháť&#x2022; biáşżn nhĆ° bao cĂ´ng trĂŹnh khĂĄc nhĆ° gấch nung, bĂŞ tĂ´ng, thĂŠp, kĂ­nh káşżt hᝣp váť&#x203A;i káťš thuáş­t xây dáťąng cĆĄ bản nháşąm ảm bảo chi phĂ­ ầu tĆ° hấn cháşż vĂ  sáťą hoĂ n thiáť&#x2021;n táť&#x2018;t nhẼt cho dáťą ĂĄn. TĂ­nh áşżn sáťą giáť&#x203A;i hấn váť diáť&#x2021;n tĂ­ch sáť­ d᝼ng vĂ  cĂĄc yĂŞu cầu chᝊc nÄ&#x192;ng, khĂ´ng gian tầng tráť&#x2021;t ưᝣc thiáşżt káşż máť&#x;, linh hoất váť&#x203A;i phòng khĂĄch, lĂ m viáť&#x2021;c, báşżp vĂ  phòng Ä&#x192;n. áť&#x17E; ây, háť&#x2021; tháť&#x2018;ng giao thĂ´ng ᝊng, cầu thang di chuyáť&#x192;n giᝯa cĂĄc tầng, sáť­ d᝼ng váş­t liáť&#x2021;u thĂŠp tấo cảm giĂĄc nháşš nhĂ ng, áť&#x201C;ng tháť?i 18

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

thuáş­n tiáť&#x2021;n trong quĂĄ trĂŹnh thi cĂ´ng lắp ạt. Thang ưᝣc báť&#x2018; trĂ­ cuáť&#x2018;i nhĂ Ăłng thĂŞm vai trò lĂ  vĂšng áť&#x2021;m, trung chuyáť&#x192;n ĂĄnh sĂĄng, giĂł, iáť u tiáşżt nhiáť&#x2021;t áť&#x2122; mĂ´i trĆ°áť?ng trong nhĂ . CĂĄc phòng nháť?, nhᝯng khĂ´ng gian riĂŞng tĆ°, ưᝣc tĂ­nh toĂĄn áť&#x192; táť&#x2018;i a diáť&#x2021;n tĂ­ch sáť­ d᝼ng, ph᝼c v᝼ m᝼c Ă­ch kinh doanh. Trong khi cĂĄc khĂ´ng gian chung ưᝣc láť&#x201C;ng ghĂŠp vĂ o nhau, káşżt hᝣp váť&#x203A;i cĂĄch tĆ° duy máť&#x203A;i váť váş­t liáť&#x2021;u cĆĄ bản áť&#x192; tấo ra ạc tĂ­nh thĂş váť&#x2039; cho cĂ´ng trĂŹnh, trĂĄnh nhĂ m chĂĄn. Mạt tiáť n lĂ  láť&#x203A;p váť? bao che giᝯa sáťą sinh hoất bĂŞn trong ngĂ´i


nhà ở

.KÏQJJLDQWUŠWĈĸżFWKLŘWNŘPŸOLQKKRĺWYŴLF½FSKÎQJFKƂFQİQJFŀXWKDQJ|QŊP} ŸFXŪLQK¾FŀXWKDQJEŊQJWKÄSVĶQ[DQKWĺRFļPJL½FQKŒQK¾QJ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

19


nhà ở

&½FÏFƆDĈĸżFWÈQKWR½QEŪWUÈĈƀ½QKV½QJYņWGžQJGÓQJFKRVLQKKRĺWFĴQJYƄDĈƀGÓQJ

20

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhĂ áť&#x;

nhĂ vĂ  cĂĄc hoất áť&#x2122;ng sĂ´i náť&#x2022;i diáť&#x2026;n ra ngoĂ i con háşťm. CĂĄc Ă´ cáť­a sáť&#x2022; ưᝣc tĂ­nh toĂĄn báť&#x2018; trĂ­ vᝍa ᝧ ĂĄnh sĂĄng cho sáť­ d᝼ng. Káşżt hᝣp váť&#x203A;i váş­t liáť&#x2021;u lĂ  gấch nung, cĂĄch thiáşżt káşż xáşżp gấch trĂŞn mạt tiáť n sáť&#x2018;ng áť&#x2122;ng, gᝣi áşżn hĂŹnh ảnh dòng kĂŞnh NhiĂŞu Láť&#x2122;c luĂ´n trĂ´i chảy, biáşżn chuyáť&#x192;n. Mạt tiáť n cĂ´ng trĂŹnh hấn cháşż ưᝣc sáťą bᝊc xấ nhiáť&#x2021;t vĂ  tÄ&#x192;ng khả nÄ&#x192;ng cĂĄch âm cho bĂŞn trong nhĂ , áť&#x201C;ng tháť?i giĂşp dáťą ĂĄn cĂł ưᝣc tĂ­nh nháş­n diáť&#x2021;n rĂľ rĂ ng vĂ  cĂĄ tĂ­nh riĂŞng trong khu váťąc.

7KLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;.761JX\Ĺ&#x17E;Q.DYD

6725<$5&+,7(&785( 3KDQ+X\7KĆ&#x160;F37ÂżQ.LĹ&#x153;QJ473+&0

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

21


nhà ở

TẬN DỤNG VIEW BIỂN /ÏĈľWQŊPWURQJGƊ½QFƀDNKXĈÏWKŤYŴLGLŠQWÈFKP2ĈľW&KƀĈŀX WĸPXŪQ[¿\GƊQJPŲWFÏQJWUÉQKJŬPFKƂFQİQJO¾NKŪLYİQSKÎQJ SKÈDGĸŴLWŀQJY¾NKÏQJJLDQŸVƆGžQJF½QK¿QŸWŀQJ BÀI CTVĻ1+ BÙI XUÂN QUÝ

22

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhĂ áť&#x;

9Ĺ´LKĹ FĆ&#x2020;DNĂ&#x2C6;QKEDRTXDQKWRžQEŲYLHZÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;XKĸŴQJYĹ&#x161;SKĂ&#x2C6;DELĹ&#x153;Q

Y

ĂŞu cầu cᝧa chᝧ ầu tĆ° lĂ ngĂ´i nhĂ  cần ĂĄp ᝊng yĂŞu cầu thẊm máťš hiáť&#x2021;n ấi, sang tráť?ng mang hĆĄi hĆ°áť&#x203A;ng châu Ă&#x201A;u nhĆ°ng khĂ´ng rĆ°áť?m rĂ  vĂ  dáť&#x2026; sáť­ d᝼ng. MĂ u sắc váť&#x203A;i nhᝯng gam trung tĂ­nh. Ä?áť&#x2018;i váť&#x203A;i nhĂłm thiáşżt káşż, táş­n d᝼ng cĂ´ng trĂŹnh cĂł váť&#x2039; trĂ­ náşąm sĂĄt báť? biáť&#x192;n vĂ  hĆ°áť&#x203A;ng nam, nhĂłm ĂŁ áť xuẼt sáť­ d᝼ng toĂ n báť&#x2122; diáť&#x2021;n kĂ­nh láť&#x203A;n dĂ y 19mm áť&#x192; lẼy toĂ n báť&#x2122; tráť?n váşšn view hĆ°áť&#x203A;ng biáť&#x192;n. NhĆ° yĂŞu cầu cᝧa chᝧ nhân náť&#x2122;i thẼt trong nhĂ  ưᝣc thiáşżt káşż váť&#x203A;i phong cĂĄch hiáť&#x2021;n ấi, Ć°áť?ng nĂŠt táť&#x2018;i giản hĆĄi hĆ°áť&#x203A;ng châu Ă&#x201A;u. Tầng 2 ưᝣc thiáşżt káşż 2 phòng ngᝧ chĂ­nh vĂ  khĂ´ng gian sinh hoất chung lĂ  phòng khĂĄch, báşżp Ä&#x192;n ưᝣc báť&#x2018; trĂ­ áť&#x; giᝯa lĂ m lĂľi trung tâm sinh hoất. CĂĄc phòng áť u ưᝣc táş­n d᝼ng táť&#x2018;i a ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn tᝍ báť&#x2018;n phĂ­a áť&#x192; lẼy sĂĄng, nháť? khĂ´ng báť&#x2039; giáť&#x203A;i hấn tᝍ cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh bĂŞn cấnh. NgĂ´i nhĂ  sáť­ d᝼ng tĂ´ng mĂ u chᝧ ấo trung tĂ­nh, toĂ n báť&#x2122; nhĂ  cĂł 2 tĂ´ng chĂ­nh lĂ  nâu gáť&#x2014; vĂ  trắng ngĂ . Cầu thang ưᝣc áť&#x2018;p ĂĄ marble mĂ u be kem, lan can kĂ­nh dĂ y 19mm âm sĂ n, háť&#x2021; èn thả trang trĂ­ thĂ´ng tầng kèm hiáť&#x2021;u hᝊng ĂĄnh sĂĄng tᝍ èn ráť?i spotlight trĂŞn trần thấch cao, ĂĄnh sĂĄng cᝧa chân báş­c cầu thang tấo nĂŞn máť&#x2122;t khĂ´ng gian khĂĄ áť&#x2122;c ĂĄo tᝍ nhᝯng bĆ°áť&#x203A;c chân ầu tiĂŞn tiáşżp xĂşc lĂŞn cÄ&#x192;n háť&#x2122;. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

23


nhà ở

.KÏQJJLDQEÆQWURQJKR¾QWR¾QPŸWĺRFļPJL½FWKR½QJUŲQJ

24

KT&ĐS THÁNG 5.2020


nhĂ áť&#x;

.KXEĹ&#x2DC;SÄ&#x2C6;ĸşFWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;ÄśQJLÄźQÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\Ä&#x2C6;Ć&#x20AC;FĂ?QJQÄ°QJ

Phòng khĂĄch, báşżp Ä&#x192;n ưᝣc thiáşżt káşż máť&#x; hoĂ n toĂ n, tấo cảm giĂĄc thoĂĄng, ráť&#x2122;ng rĂŁi vĂ  cĂĄc khĂ´ng gian sinh hoất cĂł tháť&#x192; quan sĂĄt nhau áť&#x; bẼt cᝊ iáť&#x192;m nĂ o. Khu báşżp nẼu váť&#x203A;i ầy ᝧ cĂĄc cĂ´ng nÄ&#x192;ng, iáť&#x192;m nhẼn lĂ  chĂ­nh lĂ  háť&#x2021; ảo báşżp káşżt hᝣp quầy bar, vĂ  háť&#x2021; hĂşt mĂši treo khĂĄ bắt mắt vĂ  hiáť&#x2021;n ấi. ToĂ n báť&#x2122; háť&#x2021; tháť&#x2018;ng thiáşżt báť&#x2039; nhĆ° tᝧ lấnh 2 cĂĄnh, tᝧ rưᝣu vang, tᝧ xĂŹ gĂ , hĂşt mĂšiâ&#x20AC;Ś áť u ưᝣc nháş­p khẊu tráťąc tiáşżp chĂ­nh hĂŁng. KhĂ´ng gian bĂ n Ä&#x192;n áť&#x; bĂŞn tr᝼c cấnh phòng khĂĄch vᝍa ráť&#x2122;ng, vᝍa cĂł view tráť?n váşšn hĆ°áť&#x203A;ng biáť&#x192;n nhĆ° máť&#x2122;t bᝊc tranh phong cảnh khĂł cĂł tháť&#x192; mua ưᝣc. Háť&#x2021; bĂ n Ä&#x192;n váť&#x203A;i mạt ĂĄ trĂŞn ưᝣc mix kèm 8 váť&#x2039; trĂ­ náť&#x201C;i lẊu cĂł tháť&#x192; â&#x20AC;&#x153;thĆ°áť&#x;ng thᝊcâ&#x20AC;? tráťąc tiáşżp trĂŞn bĂ n cĹŠng lĂ  hĂ ng nháş­p khẊu. Chân háť&#x2021; khung sắt sĆĄn mix háť?a tiáşżt inox vĂ ng bĂłng tÄ&#x192;ng áť&#x2122; sang tráť?ng, hiáť&#x2021;n ấi.

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

25


nhĂ áť&#x;

%ŲEžQÄ°QYĹ´LPĹ?WYÂżQÄ&#x2C6;½WĸĜQJSKÄźQYĹ´LEŲVRIDGDPžXÄ&#x2C6;HQWÄşRÄ&#x2C6;LĹ&#x153;PQKÄžQ

Phòng khĂĄch váť&#x203A;i iáť&#x192;m nhẼn lĂ báť&#x2122; sofa báşąng da cᝧa Ă? mĂ u en, nhᝯng chĂş gẼu Bear Brick khĂĄ ắt áť? cĂł kĂ­ch cᝥ tᝍ nháť? áşżn láť&#x203A;n, lĂ  sáť&#x; thĂ­ch vĂ  am mĂŞ cᝧa cáş­u con trai, nĂŞn ưᝣc trĆ°ng bĂ y ra cĂĄc káť&#x2021; vĂ  tᝧ tivi. Phòng ngᝧ master váť&#x203A;i khĂ´ng gian máť&#x; tᝍ 2 diáť&#x2021;n mạt tiáť n luĂ´n tấo cảm giĂĄc thoĂĄng vĂ  thoải mĂĄi. View cᝧa phòng ngᝧ hĆ°áť&#x203A;ng tháşłng ra biáť&#x192;n áť&#x192; chᝧ nhĂ  cĂł tháť&#x192; ngắm bĂŹnh minh lĂŞn hay hoĂ ng hĂ´n buĂ´ng xuáť&#x2018;ng. Háť&#x2021; trần lam báşąng gáť&#x2014; nháşąm tÄ&#x192;ng áť&#x2122; tĆ°ĆĄng phản váť&#x203A;i sĂ n gấch mĂ u ghi. Phòng thay áť&#x201C; váť&#x203A;i nhᝯng háť&#x2021; tᝧ ráť&#x2122;ng ầy ᝧ cĂ´ng nÄ&#x192;ng, sáť­ d᝼ng gáť&#x2014; cĂ´ng nghiáť&#x2021;p káşżt hᝣp háť&#x2021; cĂĄnh nhĂ´m kĂ­nh nháş­p khẊu. BĆ°áť&#x203A;c qua Ăł lĂ  phòng váť&#x2021; sinh master, iáť&#x192;m nhẼn lĂ  báť&#x201C;n tắm ạt trĂŞn sĂ n báşąng sáť?i cuáť&#x2122;i, phĂ­a sau báť&#x201C;n cĹŠng lĂ  vĂĄch kĂ­nh láť&#x203A;n cĂł tráť&#x201C;ng khĂłm trĂşc xanh, áť&#x192; lĂşc tắm cảm giĂĄc vẍn hòa mĂŹnh vĂ o thiĂŞn nhiĂŞn. Hiáť&#x2021;n nay nhiáť u ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t ang dần quen váť&#x203A;i cĂĄc khĂ´ng gian ưᝣc thiáşżt káşż máť&#x;, vĂ  tinh thần táť&#x2018;i giản. Tuy nhiĂŞn iáť u nĂ y cĹŠng òi háť?i chᝧ sáť&#x; hᝯu cĂ´ng trĂŹnh cĹŠng phải luĂ´n nhắc nháť&#x; bản thân phải cĂł thĂłi quen sáť&#x2018;ng ngÄ&#x192;n nắp, gáť?n gĂ ng thĂŹ máť&#x203A;i tĂ´n váşť áşšp cᝧa cĂĄc mĂłn áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt lĂŞn ưᝣc. 26

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


nhà ở

+ŠWƀEŊQJJŰFÏQJQJKLŠSNŘWKżSQKÏPNÈQK

KT&ĐS THÁNG 5.2020

27


nhà ở

0ŐWEŊQJOŀX

%ŬQWňPĈŐWWUÆQV¾QEŊQJVŨLY½FKNÈQKKĸŴQJUDNKÏQJJLDQ EÆQQJR¾L

LK-27

7+,ŗ7.ŗ

'(6,*1

9ŤWUÈ.KXĈÏWKŤ3KĸĶQJćÏQJ9¿QćŬQ4XļQJ1LQK .76FKƀWUÉ/ÆćƂF+ÎD 1KÍPWKLŘWNŘ3KĺP9İQ4XDQJ/ÆćƂF'ĴQJ

28

KT&ĐS THÁNG 5.2020

0ŐWEŊQJWUŠW


chuyĂŞn áť

Cháť&#x2018;ng thẼm - áşżn háşšn lấi lĂŞn +Ă?PYĆ&#x201E;DUĹŹLWĂ?LWUĂ&#x17D;FKX\Ĺ QYĹ´LPÄž\DQKEÄşQ/RDQKTXDQKQKĆ&#x2C6;QJFÂżXFKX\Ĺ Q FXŲFVĹŞQJFKĹźWPŲWDQKWKDQ/ÄşLVĹ&#x2C6;SÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QPĂ&#x201C;DPĸD7Ă?LKŨL0Ă&#x201C;DPĸDWKĂ&#x2030; VDR"$QKWUÄźOĹśL0ĸDWKĂ&#x2030;QKžWKÄžPFKĆ&#x201A;VDRĂŤĆ&#x201E;SKÄźLUĹŹLVĹ&#x2C6;SÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QPĂ&#x201C;DPĸD BĂ&#x20AC;I .761*8<Ĺ&#x2C6;175ÄŞ1òŏ&$1+Äť1+7/.7 ò6

0XĂ&#x2020;QNLĹ&#x2021;XWKÄŠPPĂ&#x160;DPÄŁD

Chuyáť&#x2021;n nhĂ thẼm mĂša mĆ°a cᝧa anh bấn tĂ´i khĂ´ng cĂł gĂŹ ạc biáť&#x2021;t vĂ  lĂ  chuyáť&#x2021;n quen thuáť&#x2122;c. Cháť&#x2018;ng thẼm nhĂ  cho mĂša mĆ°a lĂ  máť&#x2122;t câu chuyáť&#x2021;n áşżn háşšn lấi lĂŞn, cháşłng cĂł gĂŹ máť&#x203A;i vĂ  khĂ´ng bao giáť? cĹŠ. VĂ  tẼt nhiĂŞn cháşłng riĂŞng gĂŹ anh bấn tĂ´i mĂ  nhiáť u ngĆ°áť?i cĹŠng ĂĄi ngấi, kháť&#x2022; sáť&#x; khi áşżn mĂša mĆ°a vĂŹ nhĂ  báť&#x2039; thẼm. CĂĄc kiáť&#x192;u thẼm thĂŹ muĂ´n hĂŹnh vấn trấng, cĂł rẼt nhiáť u kiáť&#x192;u, vᝍa giáť&#x2018;ng nhau vᝍa khĂĄc nhau vĂ  thĆ°áť?ng cĹŠng khĂ´ng cĂł máť&#x2122;t lĂ˝ thuyáşżt xáť­ lĂ˝ chung mĂ  phải cÄ&#x192;n cᝊ vĂ o tháťąc táşż cĂ´ng trĂŹnh. NhĂ  anh bấn tĂ´i lĂ  nhĂ  pháť&#x2018;, mĂĄi báşąng; anh bảo mĂĄi báť&#x2039; nᝊt (chắc do nắng

nĂłng) nĂŞn cᝊ mĆ°a lĂ thẼm dáť&#x2122;t. Anh ĂŁ gáť?i thᝣ xáť­ lĂ˝ mẼy lần ráť&#x201C;i mĂ  vẍn chĆ°a háşżt, nĂŞn chĂĄn cháşłng muáť&#x2018;n sáť­a nᝯa. NhĆ°ng cᝊ áşżn mĂša mĆ°a lấi rầu cả ngĆ°áť?i vĂŹ nhĂ  thẼm dáť&#x2122;t, vĂ  sᝣ nhẼt mẼy tráş­n mĆ°a to, nĆ°áť&#x203A;c chảy cả xuáť&#x2018;ng sĂ n nhĂ  gây mẼt váť&#x2021; sinh vĂ  bẼt tiáť&#x2021;n, còn nguy hiáť&#x192;m nᝯa náşżu liĂŞn quan áşżn iáť&#x2021;n Ăłm. Anh phĂ n nĂ n, sáť­a khĂ´ng ưᝣc nĂŞn Ă nh... â&#x20AC;&#x153;sáť&#x2018;ng chung váť&#x203A;i lĹŠâ&#x20AC;?. CĹŠng câu chuyáť&#x2021;n Ăł, máť&#x2122;t anh bấn khĂĄc káť&#x192; chuyáť&#x2021;n cᝧa mĂŹnh. NhĂ  anh khĂ´ng báť&#x2039; nᝊt mĂĄi nhĆ°ng lấi nᝊt chân tĆ°áť?ng mĂĄi kĂ­nh giáşżng tráť?i tiáşżp giĂĄp váť&#x203A;i mĂĄi. Anh bảo tháť?i gian ầu cháť&#x2030; cĂł vĂ i váť&#x2021;t loang Ẋm phĂ­a trong nhĂ ; giáť? thĂŹ cᝊ mĆ°a lĂ  nĆ°áť&#x203A;c nháť?

tong táť?ng xuáť&#x2018;ng giáşżng tráť?i. Anh ĂŁ sáť­a máť&#x2122;t lần ráť&#x201C;i mĂ vẍn khĂ´ng háşżt. May mĂ  dĆ°áť&#x203A;i cháť&#x2014; dáť&#x2122;t lĂ  giáşżng tráť?i tráť&#x201C;ng cây nĂŞn anh táťą AQ ráşąng: ThĂ´i áť&#x192; tháşż cho cây nĂł mĂĄt... Ă&#x201D;ng bĂĄc tĂ´i, cĹŠng cᝊ táť&#x203A;i mĂša mĆ°a lĂ  nhÄ&#x192;n nhĂł. NhĂ  Ă´ng xĆ°a khĂ´ng sao, nhĆ°ng qua mẼy ch᝼c nÄ&#x192;m, Ć°áť?ng trĆ°áť&#x203A;c nhĂ  cᝊ cao lĂŞn mĂŁi, mĂ  nhĂ  thĂŹ vẍn tháşż; nĂŞn mĆ°a to lĂ  nĆ°áť&#x203A;c trĂ n vĂ o trong nhĂ . Ä?áşżn mĂša mĆ°a, cả nhĂ  chuẊn báť&#x2039; tinh thần tĂĄt nĆ°áť&#x203A;c cháť&#x2018;ng l᝼t. L᝼t ĂŁ lĂ  kháť&#x2022;, nhĆ°ng khi nĆ°áť&#x203A;c ĂŁ rĂşt i thĂŹ nhᝯng bᝊc tĆ°áť?ng tầng tráť&#x2021;t thẼm loang láť&#x2022; quanh nÄ&#x192;m, sĆĄn nĂ o cĹŠng khĂ´ng lấi. Ă&#x201D;ng Ć°áť&#x203A;c gĂŹ cĂł tiáť n áť&#x192; xây ngĂ´i nhĂ  máť&#x203A;i cao hĆĄn mạt Ć°áť?ng cho ᝥ phải kháť&#x2022;. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

29


chuyĂŞn áť Máť&#x2122;t ngĆ°áť?i quen cᝧa tĂ´i, nhĂ khĂ´ng cao lắm (3 tầng) mĂĄi báşąng, xung quanh lấi cĂł nhiáť u cây to nĂŞn rẼt nhiáť u lĂĄ r᝼ng xuáť&#x2018;ng mĂĄi, lĂ m tắc háşżt cĂĄc váť&#x2039; trĂ­ ga thu nĆ°áť&#x203A;c mĆ°a. Cᝊ máť&#x2014;i tráş­n mĆ°a lĂ  mĂĄi nhĂ  lấi giáť&#x2018;ng nhĆ° cĂĄi ao, nĆ°áť&#x203A;c ầy ắp nhᝯng Ă´ trĹŠng. VĂ  thẼm... Chuyáť&#x2021;n khĂĄc, nhĂ  cĂ´ tĂ´i áť&#x; quĂŞ, nhĂ  truyáť n tháť&#x2018;ng ba gian hai chĂĄi mĂĄi lᝣp ngĂłi. Sáş˝ khĂ´ng cĂł gĂŹ áť&#x192; nĂłi náşżu nhĆ° nhĂ  khĂ´ng dáť&#x2122;t. MĆ°a lĂ  dáť&#x2122;t vĂ  cả nhĂ  lấi huy áť&#x2122;ng xĂ´ cháş­u i hᝊng nĆ°áť&#x203A;c. NguyĂŞn do lĂ  cĂĄi mĂĄi ngĂłi cáť&#x2022; ĂŁ quĂĄ cĹŠ, xĂ´ láť&#x2021;ch nhiáť u nĂŞn cĂł nhiáť u cháť&#x2014; háť&#x;. Chᝧ nhân cĹŠng khĂ´ng phải lĂ  khĂ´ng biáşżt cần phải ảo ngĂłi, song ảo ngĂłi thĂŹ hao, mĂ  cĂĄi loấi ngĂłi cáť&#x2022; nĂ y giáť? rẼt hiáşżm, tĂŹm khĂ´ng ra; nĂŞn Ă nh cᝊ tháşż cháť&#x2039;u áťąng qua nhᝯng mĂša mĆ°a... CĂł nhiáť u kiáť&#x192;u thẼm nĆ°áť&#x203A;c mĆ°a nhĆ° ĂŁ káť&#x192;, vĂ  còn nᝯa. NĆ°áť&#x203A;c cĂł tháť&#x192; thẼm qua mĂĄi, qua tĆ°áť?ng, qua sĂ n, qua cáť­a... NĆ°áť&#x203A;c cĂł tháť&#x192; thẼm tᝍ phĂ­a trĂŞn mĂĄi xuáť&#x2018;ng, tᝍ dĆ°áť&#x203A;i Ẽt lĂŞn, xuyĂŞn qua tĆ°áť?ng ngang, len láť?i trong nhᝯng khe tiáşżp giĂĄp giᝯa hai nhĂ ... Viáť&#x2021;c cháť&#x2018;ng thẼm, dáť&#x2122;t mĂša mĆ°a cᝊ áşżn háşšn lấi lĂŞn y nhĆ° câu chuyáť&#x2021;n SĆĄn Tinh - Thᝧy Tinh. Dẍu khĂ´ng quĂĄ kinh khᝧng hay nguy hiáť&#x192;m nhĆ°ng thẼm dáť&#x2122;t

30

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

&Ă?UÄžWQKLĹ&#x161;XNLĹ&#x153;XWKÄžPWKÄžPWĆ&#x201E;P½LTXDWĸŜQJTXDVžQTXDFĆ&#x2020;D9LĹ FFKĹŞQJWKÄžPWURQJTX½WUĂ&#x2030;QK VĆ&#x2020;GĹžQJVĹ&#x2013;UÄžWWĹŞQWKĹśLJLDQYžWLĹ&#x161;QEÄşFYĂ&#x2030;YĹ&#x2020;\FKĹŞQJWKÄžPQJD\WĆ&#x201E;NKÂżXWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;OžJLÄźLSK½SWĹŞLĸX

luĂ´n lĂ sáťą khĂł cháť&#x2039;u áť&#x2018;i váť&#x203A;i nhᝯng ngĆ°áť?i sáť&#x2018;ng trong ngĂ´i nhĂ . &KĹŤĂłĹ?QJFKĹ&#x2022;QJWKÄŠP

Tháş­t ra, chuyáť&#x2021;n cháť&#x2018;ng thẼm khĂ´ng dáť&#x2026; dĂ ng nhĆ°ng cĹŠng khĂ´ng phải lĂ  quĂĄ

khĂł khÄ&#x192;n. Cần nhĂŹn nháş­n ây lĂ máť&#x2122;t chuyáť&#x2021;n háşżt sᝊc quan tráť?ng vĂ  nghiĂŞm tĂşc tᝍ khi xây dáťąng cĂ´ng trĂŹnh. Tᝍ Ăł sáş˝ cĂł nhᝯng giải phĂĄp kiáşżn trĂşc, káťš thuáş­t, váş­t liáť&#x2021;u hᝣp lĂ˝ áť&#x192; xáť­ lĂ˝ vẼn áť thẼm dáť&#x2122;t. Còn náşżu ᝍ Ă o báť? qua, vĂŹ nghÄŠ khĂ´ng quan


chuyên ề trọng, hay tiếc tiền, tiếc thời gian; nghĩ rằng sau này có thấm sẽ xử lý (và thâm tâm cho rằng sẽ chẳng làm sao âu) thì ến lúc bị thấm xử lý sẽ rất mệt mỏi, tốn tiền và thậm chí là rất khó. Để hiệu quả và bền vững cho công trình, chống thấm luôn phải tính toán ngay ban ầu, từ khâu thiết kế và xử lý trong quá trình thi công công trình. Có những người cho rằng bây giờ có rất nhiều loại vật liệu chống thấm, nên không sợ. Thấm thế nào cũng trị ược. Đúng là thị trường vật liệu chống thấm rất a dạng, phong phú và nhiều loại vật liệu chống thấm công nghệ mới, rất hiệu quả. Tuy nhiên, những loại vật liệu này thực sự hiệu quả nếu ta dùng chủ ộng trong khâu thiết kế và thi công, chứ ến lúc sửa chữa mới sử dụng thì không phải là tối ưu, và tốn kém; phiền phức, mất thời gian. Để chủ ộng chống thấm, có rất nhiều giải pháp cần thực hiện trước khi nghĩ tới các loại vật liệu và hóa chất chống thấm. Đó là việc thiết kế và thi công úng quy chuẩn kỹ thuật; xử lý chống nóng, chống nứt - biến dạng vật liệu cho bề mặt công trình; lựa chọn kiểu mái, tổ chức chống nóng cho mái và thoát nước mái hợp lý; giải quyết các nguy cơ thấm bằng giải pháp kiến trúc và cấu tạo kiến trúc kỹ thuật úng chỗ, úng cách... Trở lại một chuyện nhỏ trong những câu chuyện ã ề cập ở trên; ó là ngôi nhà phố mái bằng - cũng là dạng kiến trúc iển hình ở các ô thị hiện nay và cũng là thể loại bị thấm nhiều nhất. Một trong những nguyên nhân chính là mái bằng không cho phép thoát nước nhanh, và mái bằng (bê tông) nếu không ược chống nóng tốt sẽ rất dễ bị nứt trong iều kiện nắng nóng nhiệt ới; và từ ó gây thấm dột. Để giải quyết chống thấm, với mái cũng là giải quyết chống nóng. Ngoài những giải pháp chống nóng truyền thống như sử dụng tấm an bê tông, gạch lỗ, phủ mái ngói, mái tôn... thì hiện nay xu hướng mái xanh trồng cây là một giải pháp tương ối hiệu quả ể chống nóng và chống thấm cho mái bằng. Tuy nhiên, ể mái xanh có thẩm mỹ và hoạt ộng hiệu quả thì cũng phải chủ ộng từ khâu thiết kế, và chống thấm tốt trong quá

trình thi công; kết cấu mái phải ảm bảo an toàn trước sự phát triển của rễ cây không gây xâm hại... Và ể có ược iều ấy, chi phí cao hơn là iều ương nhiên. Nhưng như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc ể công trình bị thấm rồi mới loay hoay sửa. Một ví dụ khác là việc nứt tường hay khối xây, từ ó gây thấm. Tường cần phải ược xây úng quy chuẩn. Các tường bao che bên ngoài nếu không tiếp

giáp với công trình khác nên xây tường ôi (tường 220). Cấu tạo khối xây phải tuân theo các nguyên tắc kỹ thuật, vữa xây phải ảm bảo úng mác, trộn ều; các vị trí tiếp giáp với kết cấu bê tông phải khoan cắm râu thép... Tất cả những việc ấy là sự chủ ộng ể cho bức tường và ngôi nhà bền vững. Để chống thấm, hãy chủ ộng, ngay từ khâu thiết kế!

KT&ĐS THÁNG 5.2020

31


phong thủy

ĐỂ “GIÃN CÁCH” TỐT 0ÓDGŤFKQ¾\OĺLĈÒQJOÒFFKÒQJWÏLĈDQJFKXłQEŤ[¿\QK¾'RGLŠQWÈFKQKŨ JŀQP2 QÆQ WÏLEŪWUÈQK¾WKHRNLŜXNKÏQJJLDQPŸY¾ĈÁJŀQKR¾QWK¾QKEļQWKLŘWNŘ7X\QKLÆQFÍQJĸŶL TXHQ[HPEļQYŖY¾JÍSY¾LĈLŚXWURQJĈÍF͝O¾QK¾WÏLEŤVDLYŚSKRQJWKƀ\WKLŘWNŘ|PŸ} TX½QÆQNKÏQJJLDQWŪW[ľXOńQOŲQFŀQSKļLQJİQF½FKQKLŚXKĶQĈŜwSKÎQJGŤFKEŠQKO¿\ ODQWURQJFKÈQKQJÏLQK¾FƀDPÉQK;LQKŨLTXDQQLŠPYŚVƊJLÁQF½FKWURQJWKŶLĈĺLGŤFKKLŠQ QD\Y¾F½FKQJİQFKLDQK¾FƆDQÆQWKŘQ¾RO¾KżSSKRQJWKƀ\Y¾KżSOEŚQYƈQJ 3KDQ4XDQJ1JŦFTXņQ7¿Q%ÉQK73+&0 BÀI 7+6.76+Ô$1+78Ĩ1Ļ1+ .+Ü1+3+ĢĠ1*

32

KT&ĐS THÁNG 5.2020


phong thủy “Giãn cách xã hội” về bản chất là duy trì mức ộ khoảng cách vật lý giữa người này với người khác ể giảm thiểu lây lan bệnh dịch trong quan hệ xã hội. Khi liên hệ từ bố trí phong thủy truyền thống ến kiến trúc bền vững thời hiện ại, sẽ thấy không ít bài học kinh nghiệm áng suy ngẫm trong vấn ề này. Nhà dân gian Việt tuy có vườn tược ao cá, non bộ hồ nước, trước cau sau chuối nhưng rất rành rọt từng lớp không gian, qua cổng ến vườn, dẫn lối quanh co, lên thềm gặp hiên, vào tiếp cửa nhà… Những lớp không gian ệm ấy ều góp phần “giãn cách” hợp lý, giúp chuyển tiếp chứ không trực tiếp từ ngoài vào trong, tránh va chạm về mặt nhiệt ộ môi trường, giao tiếp xã hội lẫn xử lý kỹ thuật. Nhà xưa không có kiểu vô gặp bếp ngay như căn hộ chung cư, hay sống chung với xe máy sát cửa vào như nhà nay. Ai ó lập luận “xưa ất rộng người thưa nên làm nhiều lớp ược, thời nay nó khác” bởi so o về diện tích, chứ ngay cả trong nhà ống nhỏ hẹp ở Hà Nội, Hội An dù quanh nhà không vườn, vỉa hè nhỏ xíu thì cũng không có kiểu rửa chén nấu bếp trước mặt khách, hay vừa tắm vừa “rửa mắt” cho người trong phòng ngủ. Giãn cách chứ không ngăn cách Xét ngay gian giữa của nếp nhà truyền thống, sẽ thấy cách bố trí ảm bảo “giãn cách xã hội” khá hợp lý khi vùng trước bàn thờ là bộ bàn trà nước, khách vào xin phép thắp nén nhang rồi ngồi qua bên tiếp chuyện… chứ không ai sinh hoạt ăn ngủ tại nơi vốn nhìn lên ỉnh mái khá cao và trống trải này, bởi không thoải mái và tiện dụng bằng “dạt qua” bên cạnh, kê bộ ván, mắc cái võng kề cửa sổ hay hàng hiên. Đề cập ến khoảng giãn cách hợp lý trong nhà thực ra là nhắc nhở vấn ề căn bản: giữ khoảng cách hợp lý trong mọi vấn ề của cuộc sống, tự ứng xử với tự nhiên ến giao tiếp xã hội. Bếp nấu ắt phải chỗ bày chỗ dọn, phòng vệ sinh có chỗ ướt chỗ khô, giường ngủ nhìn phần ầu phần uôi, coi tivi có khoảng lùi úng mức… ều rất cụ thể về khoảng cách hợp lý trong mọi sinh hoạt, bố trí nhà cửa. Với người này có thể là cửa kính xuống sát sàn thì là thoải mái rộng mở, với người

0ŲWNKRļQJF½FKWĸĶQJĈŪL KRŐFGÓQJY½FKQJİQOLQKĈŲQJ VŖJLÒSJLÁQF½FKWŪWKĶQJLƈDNKXEŘS Y¾NKXWLŘSNK½FKWURQJQK¾SKŪQKŨ

kia thì thấy quá chơi vơi trống trải, ó là gu của cá nhân, nhưng dứt khoát phòng ngủ không ược sát bên chỗ ồn ào, khói bụi, nước nôi… không làm ược vậy thì không còn là phòng ngủ. Do vậy không nên lẫn lộn giữa giãn cách với ngăn cách. Nếp nhà xưa không hề ngăn cách, không gian thống nhất dưới một mái nhà tạo dựng thành những quan hệ có khoảng cách chừng mực. Gia chủ thời nay vô tình hay cố ý ề cao yếu tố

“mở” nhưng lại khó tránh việc va chạm, “lây nhiễm” thói sinh hoạt với nhau nếu ở nhà ống hẹp hay căn hộ nhỏ thiếu chỗ xoay xở. Khi gặp các trục trặc thì người ta hay ổ lỗi cho phong thủy và hoang mang không biết nên khắc phục thế nào. Việc giãn cách trong không gian, dù bên y tế hay kiến trúc cũng ều liên quan ến kích thước, cự ly thế nào là vừa. Cơ sở khoa học của những con số tương truyền huyền bí thực ra ều xuất phát từ KT&ĐS THÁNG 5.2020

33


phong thᝧy con ngĆ°áť?i, lẼy hoất áť&#x2122;ng cᝧa con ngĆ°áť?i lĂ m áť&#x2018;i tưᝣng tĂ­nh toĂĄn. Tham khảo kiáşżn trĂşc truyáť n tháť&#x2018;ng sáş˝ thẼy Ă´ng cha ta phân khu nhĂ  cáť­a trong háť&#x2021; lĆ°áť&#x203A;i cáť&#x2122;t phĂš hᝣp váť&#x203A;i nhân trắc háť?c vĂ  cĂł sai sáť&#x2018; rẼt Ă­t khi so váť&#x203A;i tᝡ láť&#x2021; vĂ ng Tây phĆ°ĆĄng. Còn áť&#x; háť&#x2021; thĆ°áť&#x203A;c tầm triáť u Nguyáť&#x2026;n còn lĆ°u lấi, váť&#x203A;i ĆĄn váť&#x2039; gáť&#x2018;c 1 thĆ°áť&#x203A;c lĂ  425mm, 1 trưᝣng lĂ  4 thĆ°áť&#x203A;c (tĆ°ĆĄng Ć°ĆĄng 1,7m) dĂšng trong o ấc ruáť&#x2122;ng Ẽt, nhĂ  cáť­a, áť&#x201C; máť&#x2122;c. Cho dĂš cĂł tam sao thẼt bản, xĂŞ xĂ­ch sai láť&#x2021;ch theo tháť?i gian vĂ  vĂšng miáť n, cĆĄ bản háť&#x2021; thĆ°áť&#x203A;c o dân gian Viáť&#x2021;t vĂ  thĆ°áť&#x203A;c Láť&#x2014; Ban áť u tĆ°ĆĄng Ć°ĆĄng váť cĂĄch sáť­ d᝼ng: cháť?n nhᝯng vĂšng phĂš hᝣp vĂ  kiĂŞng káťľ cĂĄc kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c khĂ´ng phĂš hᝣp váť&#x203A;i cĆĄ sáť&#x; khoa háť?c lĂ  ĂĄp ᝊng thoải mĂĄi vĂ  an toĂ n cho ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng. Ráť&#x2122;ng hĆĄn thĂŹ lĂŁng phĂ­ tráť&#x2018;ng trải, mĂ  háşšp hĆĄn thĂŹ va áş­p, bẼt tiáť&#x2021;nâ&#x20AC;Ś Hiáť&#x192;u áť&#x192; váş­n d᝼ng Ăşng Trong ngĂ´i nhĂ  hay cÄ&#x192;n háť&#x2122; nháť?, viáť&#x2021;c phân cung rĂ nh mấch sáş˝ khĂł khả thi do Ă­t diáť&#x2021;n tĂ­ch báť&#x2018; trĂ­, báşżp cháť&#x2030; lĂ  máť&#x2122;t khoảng nẼu nĆ°áť&#x203A;ng váť&#x203A;i tᝧ káť&#x2021; nháť? gáť?n, â&#x20AC;&#x153;phòng ngᝧâ&#x20AC;? cĂł khi cháť&#x2030; lĂ  máť&#x2122;t gĂłc cĂł kĂŞ giĆ°áť?ng hay trải tẼm náť&#x2021;m... Tuy nhiĂŞn, khĂ´ng phải vĂŹ tháşż mĂ  quĂŞn giĂŁn cĂĄch dẍn áşżn tráť&#x2122;n lẍn cĂĄc chᝊc nÄ&#x192;ng vĂ  gây ảnh hĆ°áť&#x;ng qua lấi váť&#x203A;i nhau. Náşżu hiáť&#x192;u nguyĂŞn tắc giĂŁn cĂĄch theo trĂŹnh táťą âm dĆ°ĆĄng, ngĹŠ hĂ nh, hĂŹnh tháşż thĂŹ cĂł tháť&#x192; sắp xáşżp cĂĄc khu chᝊc nÄ&#x192;ng vᝍa linh hoất vᝍa tĂĄch bấch, c᝼ tháť&#x192; nhĆ°: - Váť&#x2039; trĆ°áť&#x203A;c, hĆ°áť&#x203A;ng sau, thᝊc lâu máť&#x203A;i biáşżt...: kiáť&#x192;u thắc mắc â&#x20AC;&#x153;tĂ´i hᝣp hĆ°áť&#x203A;ng nĂ oâ&#x20AC;? nĂŞn thay tháşż â&#x20AC;&#x153;tĂ´i nĂŞn áť&#x; âu?â&#x20AC;? ngay tᝍ ầu, tᝊc lĂ  quan tâm áşżn váť&#x2039; trĂ­ cᝧa chᝊc nÄ&#x192;ng c᝼ tháť&#x192;, bản chẼt cᝧa chᝊc nÄ&#x192;ng Ăł, vĂ  tĆ°ĆĄng quan váť&#x203A;i cĂĄc chᝊc nÄ&#x192;ng khĂĄc.

7Ć&#x201E;NKRÄźQJF½FKWURQJPŲWNKXGÂżQFĸÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QNKRÄźQJF½FKWURQJQJĂ?LQKžOXĂ?QFĹ&#x20AC;QGŤQKOĸşQJÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\Ä&#x2C6;Ć&#x20AC; WĂ?QWUĹŚQJQKDXÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;VĹŞQJEĹ&#x161;QOÂżX

KhĂ´ng tháť&#x192; cĂł ưᝣc báť&#x2018; trĂ­ chi tiáşżt náşżu khĂ´ng giải quyáşżt tᝍ ầu cĂĄc báť&#x2018; trĂ­ táť&#x2022;ng tháť&#x192;. Tháş­m chĂ­, viáť&#x2021;c ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o hĆ°áť&#x203A;ng (nhĆ° hĆ°áť&#x203A;ng báşżp, giĆ°áť?ng náşąm, bĂ n viáşżt) sáş˝ gây tĂĄc áť&#x2122;ng gò bĂł khiáşżn gia chᝧ cᝊ khÄ&#x192;ng khÄ&#x192;ng xoay cĂĄi nĂ y, ĂŠp cĂĄi kia theo hĆ°áť&#x203A;ng mĂ  mĂŹnh (táťą cho ráşąng) hᝣp, mĂ  báť? qua tĆ°ĆĄng quan váť&#x203A;i cĂĄc thĂ nh phần chung quanh, vĂ  trả láť?i câu háť?i â&#x20AC;&#x153;sinh hoất nĂ y gây ra cĂĄi gĂŹ váť&#x203A;i chung quanh?â&#x20AC;?. - CĂĄt hung rĂľ rĂ ng, ᝥ â&#x20AC;&#x153;toangâ&#x20AC;? táť&#x2022;ng tháť&#x192;: ĆĄn cáť­ nhĆ° xĂŠt váť&#x2039; trĂ­ báşżp (TĂĄo Váť&#x2039;), cần hiáť&#x192;u trĆ°áť&#x203A;c tiĂŞn Ăł lĂ  máť&#x2122;t khĂ´ng gian thuáť&#x2122;c loấi hung (vĂŹ cĂł cháşż biáşżn, nẼu nĆ°áť&#x203A;c, ráť­a dáť?n, lau chĂši, khĂłi mĂši, tiáşżng áť&#x2122;ngâ&#x20AC;Ś) khĂĄc háşłn váť&#x203A;i khu váťąc ngᝧ hay váť&#x2021; sinh. Váť cĆĄ bản khi phân vĂšng cĂĄt hung ngay tᝍ lĂşc ầu ĂŁ phải tĂĄch biáť&#x2021;t khu váťąc

%ÄźQJQJKLĂ&#x2020;QFĆ&#x201A;XNĂ&#x2C6;FKWKĸŴFNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FFĹŽWUX\Ĺ&#x161;Q9LĹ W1DPYĹ´LWĆ?OĹ YžQJNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;F7Âż\SKĸĜQJ

34

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

báşżp váť&#x203A;i khu váť&#x2021; sinh (trĂĄnh thᝧy khắc háť?a). TĆ°ĆĄng táťą, lĂşc báť&#x2018; trĂ­ giĆ°áť?ng ngᝧ cho dĂš cĂł thᝊc ĂŞm cĂ y game cᝥ nĂ o thĂŹ khĂ´ng phải vĂŹ tháşż mĂ  ạt cĂĄi mĂ n hĂŹnh ngay cấnh gáť&#x2018;i kĂŞ ầu, ráť&#x201C;i theo thĂłi quen Ăł khi láş­p gia ĂŹnh vẍn báť&#x2018; trĂ­ mĂĄy tĂ­nh tráťąc diáť&#x2021;n giĆ°áť?ng ngᝧ! KhĂ´ng giᝯ Ăşng khoảng cĂĄch, cáťą ly an toĂ n trong giao tiáşżp xĂŁ háť&#x2122;i thĂŹ cĂł eo khẊu trang hay ráť­a tay liĂŞn t᝼c cĹŠng vẍn gạp nguy cĆĄ cao báť&#x2039; lây báť&#x2021;nh! Khi ĂŁ áť&#x2022;n áť&#x2039;nh váť&#x2039; trĂ­ ạt chᝊc nÄ&#x192;ng chĂ­nh ráť&#x201C;i thĂŹ máť&#x203A;i lo áşżn hĆ°áť&#x203A;ng vĂ  vĂšng ph᝼ cáş­n sao cho tiáť&#x2021;n nghi. VĂ­ d᝼ nhĆ° cĂĄi báşżp ạt Ăşng sáş˝ kháť&#x2018;ng cháşż báť&#x201C;n ráť­a, tᝧ lấnh trong tam giĂĄc báşżp liĂŞn hoĂ n. Hay sau khi giᝯ cho cĂĄi giĆ°áť?ng vĂ  ầu náşąm ưᝣc Ăşng â&#x20AC;&#x153;khoảng cĂĄch an toĂ nâ&#x20AC;? váť&#x203A;i cĂĄc chᝊc nÄ&#x192;ng khĂĄc ráť&#x201C;i thĂŹ sáş˝ dáť&#x2026; dĂ ng thĂŞm báť&#x203A;t ph᝼ kiáť&#x2021;n nhĆ° tᝧ ầu giĆ°áť?ng, gháşż cuáť&#x2018;i gĆ°áť?ng, káť&#x2021; trang trĂ­â&#x20AC;Ś CĹŠng cần lĆ°u Ă˝ cả khoảng cĂĄch hᝣp lĂ˝ cho cĂĄc vĂšng quan sĂĄt, vĂšng cảm nháş­n, vĂšng kiáť&#x192;m soĂĄt, vĂ­ d᝼ nhĆ° náşąm ngᝧ xoay ầu ra cáť­a i, khuẼt tầm quan sĂĄt hay náşąm nhĂŹn lĂŞn trần thẼy báť&#x2039; dầm Ă  hoạc cầu thang â&#x20AC;&#x153;è ầuâ&#x20AC;? lĂŞn trĂŞn... áť u lĂ  cĂĄc kiĂŞng káťľ ĂĄng lĆ°u tâm. Ä?Ăł chĂ­nh lĂ  kinh nghiáť&#x2021;m, trải nghiáť&#x2021;m qua quĂĄ trĂŹnh sáť&#x2018;ng tháťąc th᝼, cĂł va vẼp vĂ  iáť u cháť&#x2030;nh áť&#x192; tĂ­ch truyáť n lấi trong cĂĄc kinh nghiáť&#x2021;m phong thᝧy. Káťł sau: Ă&#x201A;m dĆ°ĆĄng, nĂŞn giao hòa hay tĂĄch biáť&#x2021;t?


tĆ°ĆĄng tĂĄc

Ä?ẌU NÄ&#x201A;M BĂ&#x20AC;N CHUYáť&#x2020;N â&#x20AC;&#x153; áť&#x17E; HáşžT BAO NHIĂ&#x160;U?â&#x20AC;?

Káťł 3: Tᝪ NáşžP NHĂ&#x20AC; RIĂ&#x160;NG Ä?áşžN TĆŻĆ NG TĂ C CHUNG 6DXNĆ&#x152;JĹźLPŸYĹ&#x161;FKX\Ĺ Q|Ä°QQKLĹ&#x161;XŸKĹ&#x2DC;W EDRQKLĂ&#x2020;X}F½FFKX\Ă&#x2020;QJLDWURQJWĆ&#x201E;QJOIJQK YĆ&#x160;FVĹ&#x2013;FĂ?FXŲF|JĹ?SJĹşWĆ&#x201E;[D}WURQJPĂ&#x201C;D JLĂ QF½FK[Ă KŲLÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;FKLDVĹ&#x201D;FĆ&#x20AC;DF½FTXDQ Ä&#x2C6;LĹ&#x153;PÄ&#x2C6;DFKLĹ&#x161;X9ÄžQÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;Ä&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWĸYžRÄ&#x2C6;ÂżXÄ&#x2C6;Ĺ&#x153; KĹźSOÂ?NKL[Âż\QKžQKĸWĹ&#x2020;SWUXQJFKRKĂ&#x2030;QK WKĆ&#x201A;FKD\FĂ?QJQÄ°QJORNĹ&#x2DC;WFÄžXÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;Ä°QFKĹ&#x2C6;F PĹ?FEĹ&#x161;QKRĹ?FPXDVĹ&#x2C6;PQŲLWKÄžWÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;KĸŸQJ WKĹžWLĹ QQJKLwÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;XOLĂ&#x2020;QTXDQÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QQKĹ&#x2020;QWKĆ&#x201A;F PDQJWĂ&#x2C6;QKFKX\Ă&#x2020;QELĹ WFĆ&#x20AC;DWĆ&#x201E;QJYDLWUĂ&#x17D;WURQJ TX½WUĂ&#x2030;QK[Âż\QKž BĂ&#x20AC;I KTS HUĂ&#x201A;N TĂ&#x161; - KTS VĂ&#x201A;N ANH Äť1+SONG NGUYĂ&#x160;N

K

hĂ´ng Ă­t Ă˝ kiáşżn cᝧa giáť&#x203A;i chuyĂŞn mĂ´n thĆ°áť?ng than tháť&#x;: lĂ m sao áť&#x192; gia chᝧ hĂŹnh dung ưᝣc khĂ´ng gian nhĆ° lĂ â&#x20AC;Ś mĂŹnh hĂŹnh dung? Tháť?i máť?i thᝊ váş˝ báşąng tay, cĂĄc â&#x20AC;&#x153;chuyĂŞn gia pháť&#x2018;i cảnhâ&#x20AC;? ưᝣc o báşż rẼt káťš, tháş­m chĂ­ nhiáť u ngĆ°áť?i cĂł cĂĄc áť&#x2122;c chiĂŞu váş˝ pháť&#x2018;i cảnh nhanh, bắt mắtâ&#x20AC;Ś thĂŹ xem nhĆ° lĂ m Ä&#x192;n ngon lĂ nh, kháť?i lo Ăłi. Tháť?i nay ai cĹŠng váş˝ mĂĄy, cĂ´ng ngháť&#x2021; tháťąc táşż ảo ngĂ y cĂ ngâ&#x20AC;Ś hĆĄn tháş­t, váş­y mĂ  láť?i than tháť&#x; trĂŞn vẍn khĂ´ng khĂĄc bao nhiĂŞu: khĂĄch hĂ ng dĆ°áť?ng nhĆ° vẍn xem tráť?ng gĂłc nhĂŹn lung linh ảo diáť&#x2021;u mĂ  báť? qua cĆĄ cẼu, cĂĄch thᝊc vĂ  ngháť&#x2021; thuáş­t xáť­ lĂ˝ khĂ´ng gian. VẼn áť â&#x20AC;&#x153;lĂ m sao tĂŹm sáťą áť&#x201C;ng thuáş­n váť&#x203A;i gia chᝧâ&#x20AC;? váť bản chẼt vẍn lĂ â&#x20AC;Ś chuyáť&#x2021;n hĂŞn xui. Nhᝯng khĂĄch máť?i tham gia â&#x20AC;&#x153;gạp gᝥ onlineâ&#x20AC;? trong m᝼c tĆ°ĆĄng tĂĄc káťł nĂ y ĂŁ Ć°a ra nhiáť u Ă˝ kiáşżn thĂş váť&#x2039;.

&Ă&#x160;QJ[Âś\GĹľQJ|NĹ?FKEħQVĹ&#x2022;QJ}

Cháť&#x2039; Nguyáť&#x2026;n ThĂĄi KhuyĂŞn - máť&#x2122;t gia chᝧ tᝍng Ă´i ba lần xây vĂ sáť­a nhĂ  - chia sáşť: Ä&#x201A;n áť&#x; háşżt bao nhiĂŞu trĆ°áť&#x203A;c háşżt lĂ  áť&#x; bản thân mĂŹnh, váť&#x203A;i tĂ´i thĂŹ cháť&#x2030; gĂłi ghĂŠm trong hai chᝯ cần vĂ  ᝧ! Náşżu bản thân biáşżt chÄ&#x192;m chĂşt, lo liáť&#x2021;u cho gĂłc sáť&#x2018;ng thĂŹ mua cÄ&#x192;n háť&#x2122; xây sáşľn hay táťą mĂŹnh lĂ m nhĂ  khĂ´ng khĂĄc bao nhiĂŞu. NhĆ°ng khi khĂ´ng cĂł tháť?i gian, nÄ&#x192;ng khiáşżu hoạc khĂ´ng ᝧ trải nghiáť&#x2021;m váť viáť&#x2021;c lĂ m nhĂ  thĂŹ cần tin tĆ°áť&#x;ng sáťą háť&#x2014; trᝣ chuyĂŞn mĂ´n cᝧa ngĆ°áť?i rĂ nh ngháť . MĂŹnh cĂł nhu cầu, mĂŹnh hiáť&#x192;u mĂŹnh trĆ°áť&#x203A;c, ráť&#x201C;i chuyáť&#x192;n hĂła nhu cầu Ẽy, hiáť&#x192;u biáşżt Ẽy thĂ nh nhiáť&#x2021;m v᝼, thĂ nh â&#x20AC;&#x153;áť bĂ iâ&#x20AC;? cho nhĂ  chuyĂŞn mĂ´n háť? Ć°a ra phĆ°ĆĄng ĂĄn hiáť&#x2021;u quả. Còn náşżu bản thân Ć°a thĂ­ch chÄ&#x192;m chĂşt gĂłc sáť&#x2018;ng, trang trĂ­ nhĂ  cáť­a thĂŹ dÄŠ nhiĂŞn sáş˝ cần tháť?i gian vĂ  cĂ´ng sᝊc áť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c Ăł. Theo tĂ´i, cần tĂĄch bấch giᝯa chuyáť&#x2021;n â&#x20AC;&#x153;cĂł khả nÄ&#x192;ng,

phong cĂĄch, biáşżt trang trĂ­ nhĂ cáť­aâ&#x20AC;? váť&#x203A;i viáť&#x2021;c â&#x20AC;&#x153;xen vĂ o chuyĂŞn mĂ´n sâu cᝧa ngĆ°áť?i khĂĄcâ&#x20AC;?, áť&#x192; mĂŹnh lĂ m táť&#x2018;t vai trò chᝧ ầu tĆ° cᝧa mĂŹnh. Ä?áť&#x201C;ng quan iáť&#x192;m váť&#x203A;i cháť&#x2039; KhuyĂŞn, KTS Trung Ä?Ă´ng báť&#x2022; sung thĂŞm: Va chấm cĂ´ng viáť&#x2021;c thiáşżt káşż tháťąc táşż tháť?i gian qua giĂşp tĂ´i nháş­n thẼy ráşąng nhĂ  áť&#x; lĂ  nĆĄi tháť&#x192; hiáť&#x2021;n rĂľ náşżp sáť&#x2018;ng cᝧa gia chᝧ, chᝊ khĂ´ng phải áť&#x192; bĂŞn thiáşżt káşż tháť&#x192; nghiáť&#x2021;m Ă˝ tĆ°áť&#x;ng hay tháťąc thi sᝊ mấng gĂŹ láť&#x203A;n lao. Khi lĂ m nhĂ , ngĆ°áť?i thiáşżt káşż cần i sâu vẼn áť khĂĄch hĂ ng sáť&#x2018;ng nhĆ° tháşż nĂ o trong khĂ´ng gian Ăł áť&#x192; Ć°a ra quyáşżt áť&#x2039;nh tĆ° vẼn ầu tĆ°, tĆ° vẼn thiáşżt káşż tháşż nĂ o, vĂ o âu cho hᝣp lĂ˝. CĂł tháť&#x192; thẼy chuyáť&#x2021;n â&#x20AC;&#x153;áť&#x; háşżt bao nhiĂŞuâ&#x20AC;? luĂ´n kèm theo iáť u kiáť&#x2021;n cần lĂ  áť&#x; nhĆ° tháşż nĂ o, vĂ  iáť u kiáť&#x2021;n ᝧ lĂ  quĂĄ trĂŹnh thay áť&#x2022;i nháş­n thᝊc cᝧa cĂĄc bĂŞn lĂ m nhĂ  KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

35


tĆ°ĆĄng tĂĄc

6ÂżQWURQJKRžQKWU½QJKD\JLĹ&#x2DC;QJWUĹśLQKŨQKĹ&#x2C6;QOXĂ?QWKLĹ&#x2DC;W\Ĺ&#x2DC;XFKR|KĂ?KÄžS}FĆ&#x20AC;DPĹ°LQJĂ?LQKž

nháşąm áť ra máť&#x2122;t â&#x20AC;&#x153;káť&#x2039;ch bản sáť&#x2018;ngâ&#x20AC;? phĂš hᝣp, tĆ°ĆĄng xᝊng váť&#x203A;i nhiáť&#x2021;m v᝼ thiáşżt káşż c᝼ tháť&#x192;, rĂľ rĂ ng. ŢWKĹ&#x192;QÂľRĂłĹ&#x2021;KŧS[¸KĹ?L"

Tháťąc táşż tháť&#x2039; trĆ°áť?ng xây dáťąng nhĂ áť&#x; tĆ° nhân lĂ  bᝊc tranh a dấng, nhĆ°ng khĂ´ng phải lĂ  khĂ´ng áť&#x2039;nh hĂŹnh ưᝣc. CĂĄc trĂ o lĆ°u, kiáť&#x192;u mẍu nhĂ  cáť­a náť&#x2022;i lĂŞn theo tᝍng tháť?i káťł, tháť&#x2039;nh ráť&#x201C;i suy, váť&#x203A;i trᝣ giĂşp cᝧa truyáť n thĂ´ng tháť?i 4.0 cho thẼy khĂ´ng Ă­t vẼn áť ạt ra cần tĂŹm láť?i ĂĄp. Ä?áť&#x2018;i váť&#x203A;i â&#x20AC;&#x153;chuyáť&#x2021;n Ä&#x192;n áť&#x;â&#x20AC;? mang tĂ­nh chuyĂŞn mĂ´n, giảng viĂŞn ấi háť?c kiáşżn trĂşc, ThS.KTS Huáťłnh Trần UyĂŞn Thy cĂł chĂşt Ć°u tĆ° : Ä&#x201A;n áť&#x; nhĆ° tháşż nĂ o váť&#x2018;n rẼt a dấng, báť&#x;i vẼn áť vᝍa náşąm trong báť&#x2018;i cảnh xĂŁ háť&#x2122;i, lấi vᝍa tháť&#x192; hiáť&#x2021;n nhu cầu riĂŞng tĆ° cᝧa cĂĄ tháť&#x192;. ChĆ°a nĂłi áşżn nháş­n thᝊc phĂ­a gia chᝧ, khĂ´ng Ă­t nhĂ  chuyĂŞn mĂ´n hiáť&#x2021;n nay cĹŠng 36

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

hay â&#x20AC;&#x153;bung l᝼aâ&#x20AC;? tháť?a mĂŁn phong cĂĄch riĂŞng cᝧa mĂŹnh khiáşżn nhĂ cᝧa khĂĄch hĂ ng cháť&#x2030; cĂł â&#x20AC;&#x153;máť&#x2122;t mĂ u, máť&#x2122;t mĂši, máť&#x2122;t váť&#x2039;â&#x20AC;? na nĂĄ nhau. Ä?iáť u nĂ y gây ra hiáť&#x2021;n tưᝣng â&#x20AC;&#x153;sao chĂŠp chĂ­nh bản thânâ&#x20AC;? trong sĂĄng tấo, dẍn áşżn lạp lấi cᝊng nhắc, dáť&#x2026; báť&#x2039; Ă o thải theo tháť?i gian vĂŹ cĂ´ng trĂŹnh cháť&#x2030; tháť?a mĂŁn gu cĂĄ nhân, khĂ´ng ĂĄp ᝊng toĂ n diáť&#x2021;n cĂĄc yáşżu táť&#x2018; sáť­ d᝼ng, káťš thuáş­t lẍn kinh táşż, xĂŁ háť&#x2122;i. TĂ´i thẼy cần cĂł sáťą thay áť&#x2022;i tĆ° duy thiáşżt káşż tháť?i nay theo hĆ°áť&#x203A;ng cáş­p nháş­t cĂł cháť?n láť?c thĂ´ng tin, dáťą bĂĄo Ăşng biáşżn chuyáť&#x192;n áť?i sáť&#x2018;ng áť&#x192; ĂĄp ᝊng nhu cầu tháťąc sáťą cᝧa tháť&#x2039; trĆ°áť?ng nhĂ  áť&#x;. Ä?iáť u nĂ y cần thĂ´ng qua cĂĄc kĂŞnh truyáť n thĂ´ng vĂ  giĂĄo d᝼c, trong Ăł mĂ´i trĆ°áť?ng Ă o tấo cần Ẋy mấnh hĆĄn khả nÄ&#x192;ng lĂ˝ luáş­n, phĂŞ bĂŹnh kiáşżn trĂşc. Viáť&#x2021;c cung cẼp máť&#x2122;t náť n tảng kiáşżn thᝊc cĆĄ bản, xĂĄc áť&#x2039;nh nhᝯng phong cĂĄch kiáşżn trĂşc nhĂ  áť&#x; phĂš hᝣp váť&#x203A;i Viáť&#x2021;t Nam váť vÄ&#x192;n hĂła

sáť&#x2018;ng vĂ ạc trĆ°ng vĂšng miáť n sáş˝ giĂşp hĂŹnh thĂ nh phĆ°ĆĄng thᝊc sĂĄng tấo cĂł náť n tảng tháťąc tiáť&#x2026;n, trĂĄnh sao chĂŠp cĂłp nhạt. Tiáşżp náť&#x2018;i mấch váť vÄ&#x192;n hĂła sáť&#x2018;ng tĂĄc áť&#x2122;ng áşżn thiáşżt káşż, KTS Trung Ä?Ă´ng máť&#x; ráť&#x2122;ng ra vẼn áť nhiáť u nhĂ  hiáť&#x2021;n nay na nĂĄ nhau tᝍ khĂ´ng gian áşżn hĂŹnh thᝊc, phải chÄ&#x192;ng viáť&#x2021;c â&#x20AC;&#x153;áť&#x201C;ng ph᝼c hĂłaâ&#x20AC;? khĂ´ng gian áť&#x; lĂ  báť&#x;i láť&#x2018;i sáť&#x2018;ng cᝧa chĂşng ta ngĂ y cĂ ng cĂ´ng nghiáť&#x2021;p hĂła vĂ  ĆĄn iáť&#x2021;u? â&#x20AC;&#x153;TĂ´i nghÄŠ Ä&#x192;n áť&#x; nhĆ° tháşż nĂ o nĂŞn xĂĄc áť&#x2039;nh nhᝯng giáť&#x203A;i hấn trong vĂ  ngoĂ i. â&#x20AC;&#x153;Trongâ&#x20AC;? lĂ  khĂ´ng phải mĂŹnh muáť&#x2018;n sáť&#x2018;ng tháşż nĂ o thĂŹ sáť&#x2018;ng, mĂŹnh sáş˝ gây ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn chung quanh báť&#x;i kiáť&#x192;u nhĂ  cáť­a, kiáť&#x192;u Ä&#x192;n áť&#x; cᝧa mĂŹnh. Còn â&#x20AC;&#x153;ngoĂ iâ&#x20AC;? lĂ  mĂŹnh phải cĂł bản sắc, cĂł cung cĂĄch mang tĂ­nh bảo táť&#x201C;n náť náşżp váť mạt vÄ&#x192;n hĂła, nhẼt lĂ  yáşżu táť&#x2018; Viáť&#x2021;t Nam, nhiáť&#x2021;t áť&#x203A;i, bản áť&#x2039;a. VĂ­ d᝼ nhĆ° hiáť&#x2021;n tưᝣng sao chĂŠp cĂĄc mẍu mĂŁ ngoấi lai, hiáť&#x2021;n tưᝣng cĂłp


tĆ°ĆĄng tĂĄc nhạt máť&#x2014;i nĆĄi máť&#x2122;t Ă­t cᝧa ngĆ°áť?i ta Ć°a vĂ o nhĂ  mĂŹnh, hay hiáť&#x2021;n tưᝣng râu Ă´ng náť? cắm cáşąm bĂ  kia trong tấo hĂŹnh kiáşżn trĂşcâ&#x20AC;Ś Nhᝯng vẼn áť nĂ y xảy ra cĂł máť&#x2122;t phần khĂ´ng nháť? báť&#x;i háť&#x2021; tháť&#x2018;ng phĂĄp lĂ˝ chĆ°a ᝧ mấnh áť&#x192; bảo váť&#x2021; ngĆ°áť?i hĂ nh ngháť , áť&#x192; hấn cháşż du nháş­p cĂĄc kiáşżn trĂşc ngoấi lai thiáşżu phĂš hᝣp, cĹŠng nhĆ° chĆ°a hĂŹnh thĂ nh háť&#x2021; ĂĄnh giĂĄ chuẊn máťąc cho nhᝯng giĂĄ tráť&#x2039; sĂĄng tấo cᝧa chẼt xĂĄm Viáť&#x2021;tâ&#x20AC;?. Ä?áť&#x192; câu chuyáť&#x2021;n khĂ´ng i xa hĆĄn, nhĂ  thầu LĂ˝ Minh Hải ĂŁ Ăłng gĂłp Ă˝ kiáşżn váť chuyáť&#x2021;n â&#x20AC;&#x153;Ä&#x192;n áť&#x; bao nhiĂŞuâ&#x20AC;?, theo anh khĂ´ng tháť&#x192; nĂłi chung chung, mĂ  cần áť&#x2039;nh lưᝣng c᝼ tháť&#x192;. Qua kinh nghiáť&#x2021;m thi cĂ´ng lâu nÄ&#x192;m, anh Hải Ć°a ra nhᝯng tháť&#x2018;ng kĂŞ c᝼ tháť&#x192;: â&#x20AC;&#x153;Ä?áť&#x2018;i váť&#x203A;i cÄ&#x192;n háť&#x2122;, diáť&#x2021;n tĂ­ch cĂĄc nhu cầu cĆĄ bản (khĂĄch, báşżp - Ä&#x192;n, giao thĂ´ng, váť&#x2021; sinh) dĂš trong cÄ&#x192;n háť&#x2122; láť&#x203A;n hay nháť? thĆ°áť?ng sáş˝ khĂ´ng chĂŞnh láť&#x2021;ch nhau quĂĄ 5%. Còn diáť&#x2021;n tĂ­ch ban cĂ´ng sáş˝ ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o kiáşżn trĂşc tòa nhĂ  vĂ  diáť&#x2021;n tĂ­ch phòng ngᝧ sáş˝ tÄ&#x192;ng tᝡ láť&#x2021; thuáş­n theo diáť&#x2021;n tĂ­ch cÄ&#x192;n háť&#x2122;, do Ăł khi mua cÄ&#x192;n háť&#x2122; cần hĂŹnh dung nhu cầu mĂŹnh â&#x20AC;&#x153;áť&#x; bao nhiĂŞuâ&#x20AC;? áť&#x192; trĂĄnh tĂŹnh trấng quĂĄ tải hoạc ngưᝣc lấi, dĆ° thᝍa. Ä?áť&#x2018;i váť&#x203A;i nhĂ  pháť&#x2018; vĂ  biáť&#x2021;t tháťą cĹŠng mang ạc iáť&#x192;m nhĆ° khu váť&#x2021; sinh chiáşżm tᝍ 6-10%, khu phòng khĂĄch - báşżp Ä&#x192;n tᝍ 15-20%, phòng ngᝧ tᝍ 25-35% còn diáť&#x2021;n tĂ­ch cho giao thĂ´ng nhĆ° cầu thang, hĂ nh lang chiáşżm tᝍ 20-30%. CĂł tháť&#x192; thẼy lĂ  cĂĄc phòng riĂŞng thĆ°áť?ng chiáşżm 1/3 diáť&#x2021;n tĂ­ch khi lĂ m nhĂ , diáť&#x2021;n tĂ­ch cho i lấi chiáşżm 1/4. Trong khi Ăł diáť&#x2021;n tĂ­ch cĂĄc nhu cầu khĂĄc (phòng sinh hoất chung, phòng tháť?, phòng theo sáť&#x; thĂ­ch riĂŞng nhĆ° áť?c sĂĄch, xem phim, karaokeâ&#x20AC;Ś) cĂł xu hĆ°áť&#x203A;ng gia tÄ&#x192;ng theo quy mĂ´ Ẽt vĂ  khả nÄ&#x192;ng ầu tĆ°. Còn náşżu nhĂ  nháť? thĂŹ cĂĄc phòng hay tĂ­ch hᝣp lấi thĂ nh n trong 1 áť&#x192; dĂšng a nÄ&#x192;ng. Anh Hải chia sáşť: NhĂ  láť&#x203A;n hay nháť? gĂŹ cĹŠng vẍn nhᝯng nhu cầu cĆĄ bản, nhĆ°ng bao nÄ&#x192;m nay xᝊ mĂŹnh lĂ m nhĂ  luĂ´n phải giải quyáşżt cháť&#x2018;ng nĂłng, cháť&#x2018;ng thẼm, cháť&#x2018;ng chĂłi, nghÄŠa lĂ  â&#x20AC;&#x153;áť&#x; bao nhiĂŞuâ&#x20AC;? còn ph᝼ thuáť&#x2122;c rẼt nhiáť u vĂ o xáť­ lĂ˝ káťš thuáş­t vĂ  mĂ´i trĆ°áť?ng, chᝊ khĂ´ng phải bao nhiĂŞu mĂŠt vuĂ´ng háşżt bao nhiĂŞu tiáť n nhĆ° nhiáť u ngĆ°áť?i hay nghÄŠ ĆĄn giản váş­y! Nhᝯng lĂşc hấn cháşż ra ngoĂ i nhĆ° tháť?i iáť&#x192;m báť&#x2021;nh dáť&#x2039;ch nĂ y, hay cĂĄc biáşżn áť&#x2122;ng cᝧa kinh táşż, xĂŁ háť&#x2122;i thay áť&#x2022;i, tháş­m chĂ­ chĂ­nh cĆĄ cẼu gia ĂŹnh thay áť&#x2022;i, máť&#x203A;i thẼy ngĂ´i nhĂ 

áť&#x192; sáť&#x2018;ng thoải mĂĄi tháťąc sáťą quan tráť?ng, còn nhᝯng thᝊ mang tĂ­nh tháť?i thưᝣng, khoe máş˝â&#x20AC;Ś sáş˝ cháşłng báť n vᝯng. NhĆ° áť&#x192; káşżt lấi vẼn áť máť&#x; ra sau cĂĄc káťł tĆ°ĆĄng tĂĄc, chᝧ nhĂ ThĂĄi KhuyĂŞn kháşłng áť&#x2039;nh: Ä?áť&#x192; chuyáť&#x2021;n xây nhĂ  song hĂ nh váť&#x203A;i xây táť&#x2022; Ẽm, cĂł láş˝ máť&#x2014;i ngĆ°áť?i, máť&#x2014;i gia ĂŹnh nĂŞn bắt ầu báşąng cĂĄch xây dáťąng chẼt lưᝣng sáť&#x2018;ng cᝧa mĂŹnh táť&#x2018;t hĆĄn. C᝼ tháť&#x192;, chᝧ nhĂ  phải tháťąc sáťą hiáť&#x192;u mĂŹnh, biáşżt mĂŹnh cần vĂ  muáť&#x2018;n gĂŹ, diáť&#x2026;n ất ưᝣc cho ngĆ°áť?i chuyĂŞn mĂ´n (tĆ° vẼn, thiáşżt káşż) thẼu hiáť&#x192;u vĂ  chuyáť&#x192;n hĂła ưᝣc thĂ nh nhiáť&#x2021;m v᝼ c᝼ tháť&#x192;. Khi máť&#x2014;i ngĆ°áť?i cĂł sáťą tĂ´n tráť?ng lÄŠnh váťąc vĂ  nÄ&#x192;ng láťąc cᝧa nhau thĂŹ viáť&#x2021;c lĂ m nhĂ  sáş˝ giải ĂĄp ưᝣc cĂĄc câu háť?i nhĆ° tháşż nĂ o, áşżn mᝊc nĂ o, áť&#x192; lĂ m gĂŹ, lĂ m ra saoâ&#x20AC;Ś chᝊ khĂ´ng cháť&#x2030; mĂŁi loay hoay quanh chuyáť&#x2021;n nhĂ  áť&#x2022; mẼy tẼm, theo kiáť&#x192;u gĂŹ. Ä?Ăł chĂ­nh lĂ  quy trĂŹnh chung i tᝍ áť&#x2039;nh lưᝣng vĂ  áť&#x2039;nh tĂ­nh Ăşng áşżn áť&#x2039;nh hĂŹnh, áť&#x2039;nh dấng ầy ᝧ vĂ  áşšp áş˝ cho khĂ´ng gian.

0ŲWSKĂ&#x17D;QJWĹ&#x2C6;PGĂ&#x201C;QKŨYĹ&#x201E;QÄ&#x2C6;Ć&#x20AC;FKĹ°FKRQĹ&#x2C6;QJ JLĂ?FÂż\[DQKWKR½QJÄ&#x2C6;Ă QJÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;QÂżQJFDRFKÄžW OĸşQJVĹŞQJWURQJQKžĹŞQJFKĹ&#x2020;WFKŲL'LĹ QWĂ&#x2C6;FK Ä&#x2C6;LOÄşLFĹ&#x20AC;XWKDQJWKĸŜQJFKLĹ&#x2DC;PÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QWĹŽQJ GLĹ QWĂ&#x2C6;FKVĆ&#x2020;GĹžQJQKĸQJOžQKĆ&#x2C6;QJNKRÄźQJTXDQ WUĹŚQJNĹ&#x2DC;WQĹŞLYžKĂ&#x2030;QKWKžQKWUĹžFÄ&#x2C6;LOÄşLWKĂ?QJ WKR½QJQKĂ&#x2030;QQJĹ&#x2C6;P

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

37


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť&#x201C;ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

Sinh hoất mĂša CoVi Do Some Thing 1KĹśÄ&#x2C6;Ă FĂ?QKLĹ&#x161;XQÄ°PVĹŞQJŸòXFKÂżXYžŸ0Ć&#x2019;WUĸŴF NKLYĹ&#x161;OÄşL9LĹ W1DPPŸFĂ?QJW\QĂ&#x2020;QFKĂ&#x2019;QJWĂ?LFĂ? NK½QKLĹ&#x161;XEÄşQEĂ&#x2026;ŸF½FQĸŴFQž\*Ĺ&#x20AC;QÄ&#x2C6;Âż\QJRžL FKX\Ĺ Q(PDLOQKĸWKĂ?QJWKĸŜQJWKĂ&#x2030;FKĂ&#x2019;QJWĂ?LFĂ&#x17D;Q OLĂ&#x2020;QOÄşFWUDRÄ&#x2C6;ĹŽLTXD)DFHERRN0HVVHQJHU9LEHU 7KHRWKĹŞQJNĂ&#x2020;FĆ&#x20AC;D+RD.Ć&#x152;WURQJWK½QJVĹŞ QJĸŜLOLĂ&#x2020;QOÄşFWKÄ°PKŨLYžQĂ?LFKX\Ĺ QWUĆ&#x160;FWLĹ&#x2DC;SYĹ´L QKDXWÄ°QJOĂ&#x2020;Q 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;175ÄŞ19Ä&#x161;1&+Ă&#x161;8&7 7*ò3$,17 025(.(//< 0225(9,(71$0

T

uần trĆ°áť&#x203A;c, khi cĂł dáť&#x2039;p trao áť&#x2022;i váť&#x203A;i kinh táşż gia Trần SÄŠ ChĆ°ĆĄng, chĂşng tĂ´i chia sáşť váť&#x203A;i Ă´ng tâm lĂ˝ cᝧa bấn bè khắp nÄ&#x192;m châu ang cĂł chiáť u hĆ°áť&#x203A;ng mẼt thÄ&#x192;ng báşąng khi háť? chᝣt nháş­n ra bao nhiĂŞu nÄ&#x192;m ĂŁ tẼt báş­t, chấy theo váş­t chẼt máť&#x2122;t cĂĄch vĂ´ thᝊc. Háť? cᝊ lao táť&#x203A;i trĆ°áť&#x203A;c, sáť&#x2018;ng cho ngĂ y mai nhiáť u quĂĄ nĂŞn quĂŞn luĂ´n cả sáťą trải nghiáť&#x2021;m cᝧa cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng. CĂł

38

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

ngĆ°áť?i giáş­t mĂŹnh nháş­n ra ráşąng mĂŹnh chĆ°a máť&#x2122;t lần Ă­ch tháťąc ngắm tháş­t káťš giáť?t sĆ°ĆĄng mai tan dần trĂŞn lĂĄ, chĆ°a háť xao xuyáşżn, rung cảm, thĆ°áť&#x;ng thᝊc tiáşżng chim hĂłt lĂ­u lo ngoĂ i hiĂŞn nhĂ . Ä?áť&#x192; ráť&#x201C;i giáť? ây khi ngáť&#x201C;i trong cÄ&#x192;n nhĂ  áť&#x201C; sáť&#x2122; váť&#x203A;i 4 vĂĄch tĆ°áť?ng chiĂŞm nghiáť&#x2021;m sáťą áť?i vĂ  nháş­n ra máť?i iáť u áť&#x192; nuáť&#x2018;i tiáşżc thĂŹ... ĂŁ gần háşżt áť?i ngĆ°áť?i. Trong hoĂ n cảnh khĂ´ng ưᝣc áşżn cĂ´ng ty lĂ m viáť&#x2021;c, tráť&#x2018;ng vắng vĂŹ thiáşżu bấn bè, nĂŞn khi háť? nháş­n ưᝣc email cᝧa chĂşng tĂ´i vĂ  thẼy hiáť&#x2021;n láť&#x201C;ng trong Ăł tĂŞn táť&#x2022;ng tháť&#x2018;ng Trump lĂ  háť? háť&#x201C;i ĂĄp ngay. Phải nĂłi, Ă´ng Trump lĂ  máť&#x2122;t váť&#x2039; táť&#x2022;ng tháť&#x2018;ng ạc biáť&#x2021;t, báť&#x;i ai thĂ­ch thĂŹ thĂ­ch cuáť&#x201C;ng nhiáť&#x2021;t, còn ngĆ°áť?i ghĂŠt thĂŹ ghĂŠt tháş­m táť&#x2021;. Bấn bè áť&#x; nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i ưᝣc chĂşng tĂ´i chia thĂ nh hai nhĂłm. NhĂłm cĂł cĂĄi nhĂŹn tiĂŞu cáťąc vĂ  máť&#x2122;t sáť&#x2018; ngĆ°áť?i cĂł tĆ° duy rẼt tĂ­ch cáťąc. Sau khi thÄ&#x192;m háť?i sᝊc kháť?e, gia ĂŹnh, con chĂĄu, dĂ i dòng váť chuyáť&#x2021;n Covid-19, chĂ­nh tráť&#x2039;, kinh táşż thĂŹ nhĂłm tĂ­ch cáťąc biáşżt chĂşng tĂ´i ang kinh doanh sĆĄn nĂŞn háť? ạt tháşłng vẼn áť váť viáť&#x2021;c sĆĄn sáť­a lấi nhĂ  cáť­a, phòng áť&#x2018;c, xe cáť&#x2122;, vĆ°áť?n tưᝣcâ&#x20AC;Ś Váť&#x203A;i nhᝯng ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t áť&#x; Máťš, háť? cĹŠng háť?c ưᝣc vÄ&#x192;n hĂła tháťąc nghiáť&#x2021;m. Sau máť&#x2122;t vĂ i lần tĆ° vẼn, chĂşng tĂ´i lĂŞn danh sĂĄch bĂ i bản áť&#x192; cho háť? thẼy sáťą chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p. Nhân ây chĂşng tĂ´i xin chia sáşť cĂšng bấn áť?c cĂĄi gáť?i lĂ  â&#x20AC;&#x153;sinh hoất mĂša CoViâ&#x20AC;? hay â&#x20AC;&#x153;Do Some Thing - DSTâ&#x20AC;?.


Danh sách cho các loại sơn sửa, bảo trì nhà như sau: Phòng tắm có sơn mờ kính Frosted glass, sơn chống bám bụi Neverwet, Tub & tile phục hồi lại bồn tắm, lavabo… Nhà bếp thì có sơn Dura-Poxy kháng khuẩn, có Jomax làm sạch mọi thứ, sơn mới ồ gia dụng Appliance Epoxy... Phòng khách: sơn bóng kiếng cho èn trang trí, sơn bộ ghế

salon, sơn chống trượt cho cầu thang, sơn nam châm, bảng en, sơn tạo gương Mirror Effect… Xe hơi/xe gắn máy: sơn cho bố thắng, sơn cho niềng xe, sơn decal - có thể lột ra như decal, chất tẩy dầu mỡ và sáp… Vài người người bạn bên Bỉ có người tính tình rất cởi mở, nhiều bạn bè nên anh khoe trên FB nào là nấu ăn, làm vườn KT&ĐS THÁNG 5.2020

39


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť&#x201C;ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

nᝯa nĂŞn chĂşng tĂ´i tĆ° vẼn cả cĂĄc loấi sĆĄn cháť&#x2018;ng ráť&#x2030; sĂŠt áť&#x192; sĆĄn lấi hĂ ng rĂ o sắt, cáť­a sắt vĂ  cáť­a gáť&#x2014;â&#x20AC;Ś nhĆ° RO 7781, RO 9100, Rust Dissolver, Rust Reformer. Hay sĆĄn lấi chiáşżc xĂ­ch u hoạc chiáşżc xe ấp cho con váť&#x203A;i dòng sĆĄn xáť&#x2039;t cháť&#x2018;ng ráť&#x2030; sĂŠt High Performance Enamel Spray nhiáť u mĂ u sắc. Máť&#x2122;t ngĆ°áť?i bấn trong sáť&#x2018; nĂ y chia sáşť cho chĂşng tĂ´i váť&#x203A;i tâm trấng lấc quan: â&#x20AC;&#x153;MĂŹnh láş­p gia ĂŹnh hĆĄn 30 nÄ&#x192;m thĂŹ nay lĂ  lần ầu tiĂŞn vᝣ cháť&#x201C;ng vĂ  3 ᝊa con máť&#x203A;i tháş­t sáťą cĂł tháť?i gian nhiáť u cho nhau. NgĂ y ngĂ y, vᝣ cháť&#x201C;ng con cĂĄi ngáť&#x201C;i Ä&#x192;n cĆĄm chung, hĂ n huyĂŞn tâm sáťą, Ă´n lấi chuyáť&#x2021;n xĆ°a nÄ&#x192;m cĹŠâ&#x20AC;?. ChĂşng tĂ´i cĹŠng ĂŁ giĂşp nhiáť u ngĆ°áť?i tĂŹm hiáť&#x192;u cĂĄc dòng sĆĄn giải phĂĄp nhĆ° keo cháť&#x2018;ng nᝊt KM 1116, keo cháť&#x2018;ng rò ráť&#x2030; Leakseal hay sĆĄn cháť&#x2018;ng thẼm ngưᝣc Watertiteâ&#x20AC;Ś vĂ  sau khi xem káťš cĂĄc dòng sĆĄn mĂ  chĂşng tĂ´i ang phân pháť&#x2018;i váť&#x203A;i nhᝯng tĂ­nh nÄ&#x192;ng váť an toĂ n sᝊc kháť?e váť&#x2021; sinh nhĆ° sĆĄn Dura-Poxy cĂł khả nÄ&#x192;ng khĂĄng khuẊn, NeverWet cháť&#x2018;ng bĂĄm b᝼i vĂ  Jomax dáť&#x2026; tẊy ráť­a sấch sáş˝ váť&#x2021; sinh, chĂşng tĂ´i nghÄŠ áşżn dòng sĆĄn cháť&#x2018;ng rĂŞu máť&#x2018;c Mold & Mildew Stain Remover vĂ  dáťą kiáşżn mang loấi nĂ y váť giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u váť&#x203A;i tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Viáť&#x2021;t Nam áť&#x192; phĂĄt triáť&#x192;n sau ấi dáť&#x2039;ch Covid-19 nĂ y. Phải nĂłi hầu háşżt cĂĄc vẼn nấn nhĆ° bong trĂłc, phẼn hĂła, kiáť m hĂła, trầy xĆ°áť&#x203A;c, thẼm hay nᝊt cháť&#x2030; lĂ m thiáť&#x2021;t hấi váť váş­t chẼt. Duy cháť&#x2030; cĂł vẼn nấn rĂŞu máť&#x2018;c lĂ  ngoĂ i viáť&#x2021;c gây hĆ° hấi váş­t tháť&#x192;, nĂł còn ảnh hĆ°áť&#x;ng tráťąc tiáşżp áşżn sᝊc kháť?e cᝧa con ngĆ°áť?i, báť&#x;i khi rĂŞu máť&#x2018;c báť&#x2039; vᝥ ra áť&#x2122;c táť&#x2018; trong cĂĄc loấi rĂŞu máť&#x2018;c cĹŠng sáş˝ phĂĄt tĂĄn gây

5Ă&#x203A;80Ĺ&#x201D;&9Ă&#x201D;/Ĺ&#x17D;&+6Ĺ°7+8Ĺ&#x201D;&3(1,&,//,1 7KĸŜQJNKLQĂ?LÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QUĂ&#x2020;XPĹŞFQJĸŜLWDKD\OLĂ&#x2020;Q WĸŸQJÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QF½FKĂ?DFKÄžWGLĹ WUĂ&#x2020;XPĹŞFFÄ´QJ QKĸQKĆ&#x2C6;QJSK½WKLĹ QPĹ´LWURQJQJžQKKĂ?D KĹŚFYž\NKRD9žQJKIJYĹ&#x161;PŲWJLÄźLWKĸŸQJ 1REHOOLĂ&#x2020;QTXDQÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QQÄžPPĹŞFÄ&#x2021;Ă?Ož3HQLFLOOLQ &ÂżXFKX\Ĺ QFĆ&#x20AC;DPŲWEXĹŽLV½QJWKĆ&#x201A;V½XQJž\ WÄşLSKĂ&#x17D;QJWKĂ&#x2C6;QJKLĹ PWKXŲFEĹ QK YLĹ Q6W0DU\/XÂżQÄ&#x2021;Ă?QNKLE½FVIJQKžVLQK KĹŚF$OH[DQGHU)OHPLQJWĂ&#x2030;QKFĹśSK½WKLĹ Q PŲWORÄşLQÄžPPžX[DQKQKÄşWWUĂ&#x2020;QGIJDFÄž\ NKXĹ&#x201A;QPžĂ?QJYĂ?WĂ&#x2030;QKTXĂ&#x2020;QÄ&#x2C6;Ĺ&#x2020;\QĹ&#x2C6;SÄ&#x2021;LĹ&#x161;X QJÄşFQKLĂ&#x2020;QÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\WKĂ&#x2019;YŤNKLĂ?QJTXDQV½WGIJD

40

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

ra nhᝯng ảnh hĆ°áť&#x;ng xẼu táť&#x203A;i sᝊc kháť?e cᝧa chĂşng ta mĂ ạc biáť&#x2021;t lĂ  tráşť em vĂ  ph᝼ nᝯ ang mang thai vĂŹ nhᝯng ngĆ°áť?i nĂ y luĂ´n gạp khĂł khÄ&#x192;n váť vẼn áť khĂĄng tháť&#x192;. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; tĂ i liáť&#x2021;u cᝧa Báť&#x2122; Y táşż vĂ  Dáť&#x2039;ch v᝼ Nhân sinh Hoa Káťł - US Department Health and Human Service (HHS) cho hay: cĂł máť&#x2122;t sáť&#x2018; ngĆ°áť?i rẼt nhấy cảm váť&#x203A;i nẼm máť&#x2018;c, áť&#x2018;i váť&#x203A;i háť? viáť&#x2021;c tiáşżp xĂşc váť&#x203A;i nẼm máť&#x2018;c cĂł tháť&#x192; gây ra cĂĄc triáť&#x2021;u chᝊng nhĆ° ngháşšt mĹŠi, nhᝊc mắt, khĂł tháť&#x; hoạc dáť&#x2039; ᝊng. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; ngĆ°áť?i phải áť&#x2018;i mạt váť&#x203A;i cĂ´ng viáť&#x2021;c thĆ°áť?ng nháş­t trong mĂ´i trĆ°áť?ng ầy Ă´ nhiáť&#x2026;m nhĆ° cĂĄc nhân viĂŞn váť&#x2021; sinh, rĂĄc rĆ°áť&#x;i, báť&#x2021;nh viáť&#x2021;n hay cĂĄc nĂ´ng dân quanh nÄ&#x192;m lĂ m viáť&#x2021;c xung quanh nẼm máť&#x2018;c cᝧa rĆĄm rấâ&#x20AC;Ś Trong iáť u kiáť&#x2021;n lĂ m viáť&#x2021;c nhĆ° váş­y sáş˝ rẼt dáť&#x2026; sinh báť&#x2021;nh vĂ  náşżu kĂŠo dĂ i sáş˝ dẍn áşżn táť­ vong. Viáť&#x2021;t Nam náşąm trong vĂšng khĂ­ háş­u nhiáť&#x2021;t áť&#x203A;i, nĂłng Ẋm nĂŞn rĂŞu máť&#x2018;c khĂĄ pháť&#x2022; biáşżn. CĂł 4 mĂ´i trĆ°áť?ng dáť&#x2026; tấo iáť u kiáť&#x2021;n cho rĂŞu máť&#x2018;c sinh sĂ´i nhĆ° sau: 1) Gáť&#x2014; 2) Thảm 3) GiẼy dĂĄn tĆ°áť?ng 4) Thᝊc Ä&#x192;n CĂł 2 iáť u kiáť&#x2021;n cÄ&#x192;n bản chĂşng ta cần lĆ°u Ă˝ vĂ  thĆ°áť?ng xuyĂŞn kiáť&#x192;m soĂĄt áť&#x192; khĂ´ng tấo iáť u kiáť&#x2021;n cho rĂŞu máť&#x2018;c sinh sĂ´i: A) Sấch sáş˝ B) ThĂ´ng thoĂĄng.

FÄž\NKXĹ&#x201A;QPžĂ?QJÄ&#x2C6;Ă FÄž\NKXĹ&#x201A;QQž\GĸŴL ĹŞQJNĂ&#x2C6;QKKLĹ&#x153;QYLYžSK½WKLĹ QUDUĹ&#x160;QJNKĂ?QJ FĂ?GÄžXYĹ&#x2DC;WYĹ&#x161;VĆ&#x160;VĹŞQJFĆ&#x20AC;DORÄşLYLNKXĹ&#x201A;QOLĂ&#x2020;Q FĹ&#x20AC;XNKXĹ&#x201A;QPžĂ?QJÄ&#x2C6;Ă FÄž\YžRWUĸŴFÄ&#x2C6;Ă?6Ć&#x160; NLĹ QQž\NKLĹ&#x2DC;Q$OH[DQGHU)OHPLQJFKRUĹ&#x160;QJ ORÄşLQÄžP[DQKQKÄşWÄ&#x2C6;Ă?Ä&#x2C6;Ă WLĹ&#x2DC;WUDPŲWFKÄžWFĂ? NKÄźQÄ°QJĆ&#x201A;FFKĹ&#x2DC;VĆ&#x160;VLQKWUĸŸQJFĆ&#x20AC;DQKĆ&#x2C6;QJ YLNKXĹ&#x201A;QŸ[XQJTXDQK7KĹ&#x2DC;Ož$OH[DQGHU )OHPLQJÄ&#x2C6;Ă FKX\Ĺ&#x153;QKĸŴQJVDQJQXĂ?LFÄž\ORÄşL QÄžPÄ&#x2C6;Ă?PžQJž\QD\FKĂ&#x2019;QJWDÄ&#x2C6;ĸşFELĹ&#x2DC;WÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;Q YĹ´LWĂ&#x2020;QJĹŚLOžQÄžP3HQLFLOOLQ7X\QKLĂ&#x2020;QSKÄźL PĂ LÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QQÄ°P)OHPLQJPĹ´LFĂ?FÄśKŲL KĹźSW½FYĹ´LKDLQKžNKRDKĹŚFWKXŲFÄ&#x2C6;ÄşLKĹŚF

2[IRUGÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;WLĹ&#x2DC;SWĹžFWKĆ&#x160;FKLĹ QFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKQJKLĂ&#x2020;Q FĆ&#x201A;XYĹ&#x161;3HQLFLOOLQ6Ć&#x160;KĹźSW½FQž\Ä&#x2C6;Ă PDQJOÄşL WKžQKFĂ?QJPĆ&#x2019;PĂ QWKĹ&#x153;WKHRNĹ&#x2DC;WTXÄźQJKLĂ&#x2020;Q FĆ&#x201A;XÄ&#x2C6;ĸşFFĂ?QJEĹŞWUĂ&#x2020;QWĹ&#x2020;SVDQNKRDKĹŚF /DQFHWYžRWK½QJ9Ĺ&#x161;VDXQž\VĆ&#x160;SK½W PLQKFĆ&#x20AC;D)OHPLQJÄ&#x2C6;Ă Ä&#x2C6;ĸşFWKĹ&#x2DC;JLĹ´LFĂ?QJQKĹ&#x2020;Q YĹ´LJLÄźL1REHO\KĹŚFQÄ°PFĂ&#x201C;QJYĹ´L(UQVW %RULV&KDLQYž+RZDUG:DOWHU)ORUH\ 'RYĹ&#x2020;\3HQLFLOOLQÄ&#x2C6;ĸşF[HPOžORÄşLNK½QJ VLQKÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWLĂ&#x2020;QFKRQKÂżQORÄşLWURQJYLĹ FÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XWUŤ QKĆ&#x2C6;QJEĹ QKQKLĹ&#x17E;PWUĂ&#x201C;QJ


Suy ngẍm mĂša Covi 1Ĺ&#x2DC;XQĂ?LUĹ&#x160;QJÂżPQKÄşFOžÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;GLĹ&#x17E;QÄ&#x2C6;ÄşWWĂ&#x2030;QKFÄźPYžWĸ WĸŸQJFĆ&#x20AC;DFRQQJĸŜLWKĂ&#x2030;WKHRFKĂ&#x2019;QJWĂ?LEÄźQQKÄşFQKĸ 5LQDVFHUĂ&#x17D;5LQDVFHUDLOžKŲLÄ&#x2C6;Ć&#x20AC;Ä&#x2C6;LĹ&#x161;XNLĹ QQž\ 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;17+Ĥ&6Ä&#x153;75ÄŞ19Ä&#x161;1&+Ă&#x161;8

T

Ă´i chĆ°a bao giáť? nghe máť&#x2122;t bĂ i nhấc nhiáť u lần nhĆ° Rinascerò, Rinascerai. VĂ  phải nghe nĂł trong ĂŞm khuya thanh vắng. Ngáť&#x201C;i yĂŞn trong u táť&#x2039;ch máť&#x203A;i chiĂŞm nghiáť&#x2021;m háşżt sáťą áť?i mong manh vĂ  vĂ´ thĆ°áť?ng. VĂ  ây lĂ  láť?i cᝧa bĂ i nhấc: â&#x20AC;&#x153;TĂ´i sáş˝ tĂĄi sinh, Em sáş˝ tĂĄi sinh. Khi máť?i thᝊ káşżt thĂşc chĂşng ta sáş˝ cĂšng lấi ngắm sao tráť?i. TĂ´i sáş˝ tĂĄi sinh, Em sáş˝ tĂĄi sinh. CĆĄn giĂ´ng bĂŁo ĂŁ ảo láť&#x2122;n chĂşng ta. NĂł lĂ m ta lung lay chᝊ khĂ´ng lĂ m ta g᝼c ngĂŁ. ChĂşng ta sinh ra áť&#x192; chiáşżn Ẽu váť&#x203A;i sáť&#x2018; pháş­n vĂ  lần nĂ o chĂşng ta cĹŠng chiáşżn thắng. Nhᝯng ngĂ y táť&#x203A;i ây sáş˝ cĂł nhiáť u áť&#x2022;i thay. NhĆ°ng chĂşng ta sáş˝ rĂşt ra ưᝣc nhiáť u bĂ i háť?c...â&#x20AC;? (https://www.youtube.com/watch?list =RDD5DhJS5hGWc&v=D5DhJS5hGWc&feature=emb_rel_vnd). Tháş­t váş­y, bĂ i nhấc ĂŁ ưᝣc nhấc sÄŠ Roby Facchinetti vĂ  Stefano Dâ&#x20AC;&#x2122;Orazio sĂĄng tĂĄc trong máť&#x2122;t tháť?i khắc láť&#x2039;ch sáť­ khi ấi dáť&#x2039;ch virus Corona ang hoĂ nh hĂ nh khắp nĆĄi trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i vĂ  tháť?i gian Ăł Ẽt nĆ°áť&#x203A;c gĂĄnh cháť&#x2039;u nhiáť u au thĆ°ĆĄng nhẼt lĂ  nĆ°áť&#x203A;c Ă? vĂ  thĂ nh pháť&#x2018; hᝊng cháť&#x2039;u nhiáť u thảm háť?a nhẼt lĂ  Bergamo náşąm áť&#x; phĂ­a bắc nĆ°áť&#x203A;c Ă? cĂĄch kinh Ă´ tháť?i trang Milano 50-60km. Bergamo lĂ  quĂŞ hĆ°ĆĄng cᝧa ca nhấc sÄŠ Roby Facchinetti. Ä?ᝊng trĆ°áť&#x203A;c hoĂ n cảnh nghiáť&#x2021;t ngĂŁ cᝧa ấi

7Ă?LVĹ&#x2013;W½LVLQK(PVĹ&#x2013;W½LVLQK

dáť&#x2039;ch virus Corona, khi thẼy sáťą cháşżt cᝧa áť&#x201C;ng loấi, sáťą ra i cᝧa áť&#x201C;ng hĆ°ĆĄng vĂ sáťą chia lĂŹa vÄŠnh viáť&#x2026;n váť&#x203A;i ngĆ°áť?i thân, nghÄŠa lĂ  trong au thĆ°ĆĄng áşżn táť&#x2122;t cĂšng, cảm xĂşc rung áť&#x2122;ng áşżn cáťąc iáť&#x192;m thĂŹ ngĆ°áť?i ngháť&#x2021; sÄŠ máť&#x203A;i xuẼt thần tạng cho áť?i nhᝯng giai iáť&#x2021;u tuyáť&#x2021;t váť?i, nhᝯng kiáť&#x2021;t tĂĄc bẼt hᝧ. Ä?iáť u nĂ y, tĆ°ĆĄng táťą ĂŁ ưᝣc tuĂ´n chảy vĂ  tháť&#x192; hiáť&#x2021;n nhiáť u trong nhᝯng bĂ i tĂŹnh ca nhĆ° Náť­a háť&#x201C;n thĆ°ĆĄng au cᝧa Phấm Ä?ĂŹnh ChĆ°ĆĄng, Con thuyáť n khĂ´ng báşżn cᝧa Ä?ạng Tháşż Phong. Cả hai bĂ i áť u ra áť?i cháť&#x2030; qua máť&#x2122;t ĂŞm, hay nhᝯng giai iáť&#x2021;u trong Dòng sĂ´ng xanh cᝧa Johann Strauss cháť&#x2030; thoĂĄng áşżn váť&#x203A;i ngĆ°áť?i nhấc sÄŠ tĂ i ba trong phĂşt cháť&#x2018;c ngắn ngᝧi. Theo láť?i cᝧa anh bấn NgĂ´ Tiáşżn Nhân, â&#x20AC;&#x153;nhᝯng ngĂ y nĂ y nĂł lĂ m thay áť&#x2022;i áť?i sáť&#x2018;ng nhĆ°ng chĂşng ta sáş˝ háť?c háť?i ưᝣc nhiáť u hĆĄn qua nhᝯng au thĆ°ĆĄng nĂ y. Váş­y qua cĆĄn au thĆ°ĆĄng nĂ y chĂşng ta háť?c ưᝣc bĂ i háť?c gĂŹ? Báşąng láť&#x203A;p háť?c mĂ  CoVi â&#x20AC;&#x153;cưᝥng cháşżâ&#x20AC;? nĂŞn chĂşng ta tham dáťą hoĂ n toĂ n miáť&#x2026;n phĂ­, tuyáť&#x2021;t áť&#x2018;i bĂŹnh áşłng (giĂ  tráşť, trai gĂĄi, mĂ u da, sắc táť&#x2122;c, tĂ´n giĂĄo, giĂ u nghèo...), lấi áť&#x; vĂ o máť&#x2122;t tháť?i iáť&#x192;m khĂ´ng tháť&#x192; táť&#x2018;t hĆĄn khi ai ai cĹŠng phải tháťąc thi â&#x20AC;&#x153;giĂŁn cĂĄch cáť&#x2122;ng áť&#x201C;ngâ&#x20AC;? hay nĂłi cĂĄch khĂĄc lĂ  khĂ´ng cĂł gĂŹ táť&#x2018;t hĆĄn lĂ : Náşąm im! Ra sᝊc Náşąm im! NĂ­n tháť&#x;, náşąm im!!! Trong trấng thĂĄi â&#x20AC;&#x153;ngáť?a thiáť nâ&#x20AC;? bắt buáť&#x2122;c nĂ y, trong tÄŠnh lạng mĂŞnh mĂ´ng khi tâm trĂ­ khĂ´ng còn báť&#x2039; nĂĄo loấn, khi máť?i cảm xĂşc tᝍ tᝍ lắng xuáť&#x2018;ng vĂ  hĂŹnh nhĆ° ta cảm thẼy mĂŹnh iáť m ấm hĆĄn, ầu Ăłc sĂĄng suáť&#x2018;t hĆĄn, tâm háť&#x201C;n mẍn cảm hĆĄn áť&#x192; â&#x20AC;&#x153;ngáť&#x2122;â&#x20AC;? ra Ă´i iáť u giản ĆĄn mĂ  trong tẼt báş­t áť?i thĆ°áť?ng mĂŹnh khĂ´ng nháş­n biáşżt: Ta chᝣt nháş­n ra ráşąng: KhĂ´ng cĂł gĂŹ quĂ˝ hĆĄn sáťą sáť&#x2018;ng. Bây giáť? ta máť&#x203A;i thẼy: hĂła ra tiáť n bấc, quyáť n láťąc, áť&#x2039;a váť&#x2039;, danh váť?ng, bản ngĂŁ... nhᝯng thᝊ chiáşżm gần háşżt tháť?i gian tâm láťąc cả áť?i ta, nhᝯng thᝊ ta ngᝥ cĂł tháť&#x192; nĆ°ĆĄng táťąa vĂ o cháşłng cĂł chĂşt giĂĄ tráť&#x2039; gĂŹ khi CoVi â&#x20AC;&#x153;trᝍng mắtâ&#x20AC;?! VĂ  sâu hĆĄn nᝯa, hĂła ra cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng váť&#x2018;n khĂ´ng cĂł m᝼c Ă­ch - cháşłng qua lĂ  mĂŹnh gĂĄn ghĂŠp cho nĂł thĂ´i - váş­y thĂŹ hĂŁy sáť&#x2018;ng An nhiĂŞn! Ta chᝣt nháş­n ra ráşąng: KhĂ´ng gĂŹ thiĂŞng liĂŞng báşąng tĂŹnh ngĆ°áť?i! Nhiáť u khi lòng trắc Ẋn, tĂŹnh thĆ°ĆĄng - bĂĄu váş­t - cᝧa chĂşng ta báť&#x2039; giẼu kĂ­n vĂ  ta cháť&#x2030; nháş­n ra trong au thĆ°ĆĄng mẼt mĂĄt mĂ  quĂŞn ráşąng nguáť&#x201C;n nÄ&#x192;ng lưᝣng nĂ y lĂ  vĂ´ táş­n, ta cĂ ng cho i suáť&#x2018;i nguáť&#x201C;n nĂ y cĂ ng ầy thĂŞm. ChĂşng ta váť&#x2018;n giĂ u cĂł mĂ  hĂŹnh nhĆ° hĆĄi keo kiáť&#x2021;t? Do váş­y, lần nĂ y Covi áşżn nhĆ° lĂ  Máť&#x2122;t Háť&#x201C;i ChuĂ´ng Cảnh Táť&#x2030;nh Nhân Loấi trĂŞn máť?i lÄŠnh váťąc/sinh hoất KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

41


cÄ&#x192;n háť&#x2122;

NHáşśT Láş I QUĂ KHᝨ &ÂżXFKX\Ĺ QWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;FÄ°QKŲÄ&#x2C6;ĸşFEĹ&#x2C6;WÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWĆ&#x201E;VĆ&#x160; Ä&#x2C6;ĹŹQJÄ&#x2C6;LĹ XYžWKÄžXKLĹ&#x153;XQKDXJLĆ&#x2C6;DQKžWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC; YžFKĆ&#x20AC;Ä&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWĸÄ&#x2021;Ă?OžWĂ&#x2030;QK\Ă&#x2020;XGžQKFKR6žL*Ă&#x17D;Q šÄ&#x2C6;Âż\QKžWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;Ă OÄž\6žL*Ă&#x17D;QQKĆ&#x2C6;QJWKĹ&#x2020;S QLĂ&#x2020;QFĆ&#x20AC;DWKĹ&#x2DC;NĆ?WUĸŴFOžPQĂ&#x2020;QFÂżXFKX\Ĺ Q [X\Ă&#x2020;QVXĹŞWFKRFÄ°QKŲ BĂ&#x20AC;I CTV Äť1+ òĹ&#x161;6Ĺź

C

Ä&#x192;n háť&#x2122; cĂł diáť&#x2021;n tĂ­ch khĂĄ khiĂŞm táť&#x2018;n 70m2 váť&#x203A;i 2 phòng ngᝧ, náşąm trong chung cĆ° cᝧa khu Ă´ tháť&#x2039; máť&#x203A;i thuáť&#x2122;c vĂšng ven SĂ i Gòn lĂ  cháť&#x2018;n áť&#x192; váť cᝧa Ă´i vᝣ cháť&#x201C;ng trung niĂŞn cĂšng cáş­u con trai lĂ  du háť?c sinh. Tháťąc táşż cÄ&#x192;n háť&#x2122; khi ưᝣc giao ĂŁ hoĂ n thiáť&#x2021;n cĆĄ bản, cĂł tháť&#x192; vĂ o áť&#x; ngay. NhĆ°ng sau khi thuyáşżt ph᝼c, chᝧ ầu tĆ° chẼp nháş­n lĂ m theo Ă˝ cᝧa nhĂ  thiáşżt káşż lĂ  â&#x20AC;&#x153;áş­p háşżt xây lấiâ&#x20AC;? máť&#x2122;t sáť&#x2018; khu váťąc tĆ°áť?ng, phòng áť&#x192; cân cháť&#x2030;nh lấi tᝡ láť&#x2021; vĂ  tấo nĂŞn nhᝯng khĂ´ng gian phĂš hᝣp hĆĄn cho sinh hoất váť&#x203A;i cĂĄc chᝊc nÄ&#x192;ng chĂ­nh gáť&#x201C;m sảnh, báşżp; hĆ°áť&#x203A;ng ra ban cĂ´ng sau lĂ  khu giạt sẼy, phòng Ä&#x192;n. Toilet chung vĂ  phòng ngᝧ nháť?, ưᝣc ngÄ&#x192;n cĂĄch nhau báşąng máť&#x2122;t sảnh áť&#x2021;m nháť? trang trĂ­ báşąng thảm gấch gáť&#x2018;m thᝧ cĂ´ng vĂ  bᝊc tranh trᝍu tưᝣng cᝧa chᝧ nhĂ . TẼt cả háť&#x2021; cáť­a cᝧa hai phòng chĂŹm háşłn vĂ o náť n tĆ°áť?ng, tấo máť&#x2122;t mảng kháť&#x2018;i liáť n mấch mĂ u xanh - lĂ  máť&#x2122;t trong hai mảng nhẼn chĂ­nh cᝧa ngĂ´i nhĂ  nĂłi chung vĂ  phòng Ä&#x192;n nĂłi riĂŞng. Phòng khĂĄch váť&#x203A;i bĂ n lĂ m viáť&#x2021;c hĆ°áť&#x203A;ng ra ban cĂ´ng trĆ°áť&#x203A;c lĂ  cây xanh vĂ  gĂłc uáť&#x2018;ng trĂ . Phòng ngᝧ master vĂ  toilet cĹŠng master ngÄ&#x192;n cĂĄch nhau báşąng háť&#x2021; vòm tròn, khĂ´ng gian bĆ°áť&#x203A;c qua khĂ´ng gian, lĂ m giảm báť&#x203A;t gĂłc áť&#x2122; táşż nháť&#x2039; cᝧa toilet trong phòng ngᝧ. 42

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


căn hộ

;X\ÆQVXŪWGHFRUWURQJFİQKŲNKLŘQWDQKĸĈDQJTXD\YŚ6¾L*ÎQFƀDWKņSQLÆQ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

43


căn hộ

44

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

7ÏQJP¾XVƆGžQJĈŬQJQKľWO¾P¾XWUŀP

Giữa sảnh - bếp - phòng ăn - phòng khách là hệ các vòm cong dùng ể ngăn chia không gian lớn thành những không gian nhỏ có chức năng riêng biệt và lưu thông trong ngôi nhà sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc hơn so với hiện trạng ban ầu chỉ là một hệ ống dài xuyên suốt từ cửa ến cửa. Để tạo nên chất và cảm xúc cho không gian, nhà thiết kế chú trọng vào các chi tiết, vật liệu, mảng khối và tỷ lệ trong không gian... Kể cả những ồ trang trí ặt ể vào cũng góp một phần là chất xúc tác cho công trình nên ược ầu tư và chọn lựa kỹ càng. Một iểm ặc biệt của ngôi nhà ó chính là hệ trần thạch cao ược tạo ộ nghiêng - dốc thành hình dạng mái nhà giúp không gian không còn khô cứng như một chiếc hộp. Các chất liệu ược ưu tiên trong ngôi nhà là những vật liệu ề cao chất bản ịa và truyền thống như mây - tre - nứa, gốm thủ công, gạch hoa, gạch gốm thủ công, gạch á mài... Với hai quan niệm thiết kế chính “nhà là chốn ể về” và “i nhặt lại những cái hợp lý trong quá khứ”, nhà thiết kế ã tạo ược một không gian nhẹ nhàng và tinh tế, hoài cổ nhưng rất ương thời, ấm áp và tràn ầy cảm xúc. KT&ĐS THÁNG 5.2020

45


căn hộ

1KƈQJYņWOLŠXVƆ GžQJĈŚFDRFKľWEļQ ĈŤDY¾WUX\ŚQWKŪQJ QKĸP¿\WUHQƂD JŪPWKƀFÏQJJĺFK KRDJĺFKJŪPWKƀ FÏQJJĺFKĈ½P¾L

46

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

&KūWUÀWKLŃWNŃ17.3KĺP/Æ7UXQJ+LŘX 'HFRUDWLRQ 6W\OLQJ3KĺP/Æ7UXQJ +LŘX /.LP/RDQ 0ÈS

KT&ĐS THÁNG 5.2020

47


cÄ&#x192;n háť&#x2122;

KHĂ&#x201D;NG GIAN Máť&#x17E; .KĂ?QJJLDQWURQJFÄ°QKŲÄ&#x2C6;ĸşFWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;NK½OLQKKRÄşWYžĸXWLĂ&#x2020;Q FKRVĆ&#x160;WKR½QJÄ&#x2C6;Ă QJ'RYĹ&#x2020;\QJĸŜLWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;Ă KÄşQFKĹ&#x2DC;PŲWF½FK WĹŞLÄ&#x2C6;DVĆ&#x160;[XÄžWKLĹ QFĆ&#x20AC;DQKĆ&#x2C6;QJY½FKQJÄ°QNKĂ?QJFĹ&#x20AC;QWKLĹ&#x2DC;W BĂ&#x20AC;I CTVÄť1+ THU VĂ&#x201A;N

B

ĂŞn trong cÄ&#x192;n háť&#x2122;, tĂ´ng mĂ u trung tĂ­nh ưᝣc láťąa cháť?n vĂ  pháť&#x2018;i máť&#x2122;t cĂĄch hĂ i hòa tấo nĂŞn máť&#x2122;t khĂ´ng khĂ­ Ẽm cĂşng, hiáť&#x2021;n ấi. Sáťą thoĂĄng ĂŁng ầu tiĂŞn mĂ  máť?i ngĆ°áť?i cảm nháş­n ưᝣc lĂ  náť&#x2122;i thẼt khĂ´ng gian phòng khĂĄch cĂšng cĂĄch báť&#x2018; trĂ­ áşšp mắt. Phòng ngᝧ áť&#x; ây hĆ°áť&#x203A;ng táť&#x203A;i sáťą hiáť&#x2021;n ấi vĂ  cảm giĂĄc yĂŞn tÄŠnh cho ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng thĂ´ng qua sáťą láťąa cháť?n nhᝯng mĂ u sắc trầm vĂ  trung tĂ­nh. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn ưᝣc cung cẼp thĂ´ng qua Ă´ cáť­a sáť&#x2022; láť&#x203A;n giĂşp hấn cháşż sáť­ d᝼ng ĂĄnh sĂĄng nhân tấo. Tuy nhiĂŞn, khi khĂ´ng ᝧ ĂĄnh sĂĄng tráť?i thĂŹ èn ưᝣc sáť­ d᝼ng váť&#x203A;i ĂĄnh èn vĂ ng mang lấi sáťą Ẽm cĂşng. GĂłc lĂ m viáť&#x2021;c nháť? ưᝣc báť&#x2018; trĂ­ káşżt hᝣp bĂŞn trong khĂ´ng gian phòng ngᝧ máť&#x2122;t cĂĄch khĂŠo lĂŠo. Thiáşżt káşż bĂ n rẼt ĆĄn giản váť&#x203A;i máť&#x2122;t tẼm gáť&#x2014; bắt ngang, vᝍa gáť?n gĂ ng lấi vᝍa táş­n d᝼ng ưᝣc view nhĂŹn tuyáť&#x2021;t váť?i ra bĂŞn ngoĂ i. 48

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


căn hộ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

49


căn hộ

50

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

*DPP¾XWUXQJWÈQKĈĸżFOƊDFKŦQWURQJFİQKŲQ¾\

KT&ĐS THÁNG 5.2020

51


căn hộ

3KÎQJQJƀKLŠQĈĺLPDQJĈŘQFļPJL½F\ÆQWIJQKFKRQJĸŶLVƆGžQJ

52

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

*ÍFEŘSY¾WRLOHWJLļQĈĶQ

7+,ŗ7.ŗ9ë7+,&ü1* %(/'(&25 ćŤDFKŢ7UŀQ+ĸQJćĺR 3&ŀX.KR473+&0

KT&ĐS THÁNG 5.2020

53


c─Ѓn hр╗Ў

PH├ЊNG KHO├ЂNG ─љ├ћNG PHк»каNG &─░QK┼▓Q┼іPWU├єQW┼ђQJFDRFкђDP┼▓WFKXQJF─И WKX┼▓FNKXYкіFG┬┐QF─ИP┼┤LO┼╝LWK┼ўY┼џNK├ЈQJ JLDQWKR┬йQJ─ѕ├ЂQJW┬йFKE─║FKY┼┤LQKкѕQJ┼гQ┬ЙR Y┬ЙFK┼єWFK┼▓LFкђDWUXQJW┬┐PWK┬ЙQKSK┼фJL├њSFKкђ QK┬ЙF├ЇWK├єPO┬ЮGRV┼ИKкѕXP┼▓WNK├ЈQJJLDQP┼И W┼фL─ѕD─ѕ┼юF├ЇWK┼ю─ѕ├ЇQQ┼ѕQJJL├ЇWU┬ЙQY┬ЙRWкёQJ QJ├ЇFQJ┬йFKW┼«─ЙPFкђDK┼д B├ђI 75┼љ1*$1+─╗1+ 0,14%8,

54

KT&─љS TH├ЂNG 5.2020


căn hộ

V

à ây là một thiết kế không gian mở úng nghĩa, xuyên suốt từ phòng khách, ến phòng ăn và bếp. Lệ thuộc vào ộ mở tối a của thiết kế, các khu vực trong ngôi nhà không sử dụng vách ngăn và cửa mà ược phân ịnh một cách tinh tế bằng vật liệu sàn và ồ nội thất. Khu vực bếp và phòng ăn ược lát gạch Terazzo trắng, tạo cảm giác sạch sẽ và tinh tươm. Không gian phòng khách sử dụng ván sàn gỗ làm tăng cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà. Để làm rõ nét hơn sự phân chia hai không gian, nhà thiết kế còn khéo léo - cấp phần phòng khách so với gian bếp. Sự chênh lệch về ộ cao này em lại hiệu ứng phân chia không gian. Và ể làm ậm thêm nét phóng khoáng và ảm bảo tính mở xuyên suốt cho căn hộ, không gian nhà vệ sinh và phòng ngủ cũng chỉ ược phân cách bằng những tấm rèm vải bằng chất liệu vải bố thêu hoa nhẹ nhàng.

Đồ gỗ nội thất với tông trầm ấm và các vật liệu từ tre nứa hay bình ất nung gần như là một sự lựa chọn hoàn hảo ể ưa hơi thở chất Á Đông vào căn nhà. Từ vách ngăn lối i vào, ến tủ chén, bộ bàn ăn cho ến ghế sofa, mọi thứ ều mang một chút màu phương Đông cổ iển, trầm ấm, nhẹ nhàng và an yên. Với hệ thống èn, ánh sáng trắng ược loại bỏ hầu như hoàn toàn ể thay bằng ánh sáng vàng mang ến cảm giác ấm cúng. Vẫn dựa vào nét phương Đông pha lẫn hiện ại, thiết kế khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh ược lựa chọn ốp gạch ất nung thủ công kiểu truyền thống. Độ nhám xù xì của từng viên gạch ất như làm không gian thêm chất mộc mạc, tông màu xanh ngọc bích là một iểm nhấn cho chất Á Đông của thiết kế. Cách ốp gạch theo hình zig zag phá i sự nhàm chán và tạo chiều sâu cho không gian phòng vệ sinh vốn dĩ khá chật hẹp.

KT&ĐS THÁNG 5.2020

55


căn hộ

56

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

ćŬJŰQŲLWKľWYŴLWÏQJWUŀPľPY¾F½FYņWOLŠXWƄWUHQƂDKD\EÉQKĈľWQXQJJŀQQKĸO¾PŲWVƊOƊDFKŦQKR¾QKļRĈŜĈĸDKĶLWKŸôćÏQJY¾R FİQQK¾+ŠWKŪQJĈÅQYŴL½QKV½QJY¾QJPDQJĈŘQFļPJL½FľPFÒQJ

KT&ĐS THÁNG 5.2020

57


căn hộ

&½FNKXYƊFNKÏQJVƆGžQJY½FKQJİQY¾FƆDP¾ĈĸżFSK¿QĈŤQKPŲWF½FKWLQKWŘEŊQJYņWOLŠXV¾QY¾ĈŬQŲLWKľW

58

KT&ĐS THÁNG 5.2020


căn hộ

&½FKŪSJĺFKWKHRKÉQK]LJ]DJSK½ĈLVƊQK¾PFK½QY¾WĺRFKLŚXV¿XFKRNKÏQJJLDQSKÎQJYŠVLQKYŪQGIJNK½FKņWKŒS

.,ŗ175ÿ&9ë1ű,7+Ľ7 1Ň1*9ë1* ćŤDFKŢĈĸŶQJ3$Q3KÒ473+&0

KT&ĐS THÁNG 5.2020

59


du lịch kiến trúc

Module + giữa ốc ảo ũFĈļRFKÅ7KDQK&KĸĶQJ1JKŠ$QO¾PŲWĈŤDĈLŜPĈŐF ELŠWNKÏQJFKŢEŸLQKƈQJQÄWĈŒSNKÏQJJLDQWƊQKLÆQĈÍ FÎQO¾QĶLVLQKKRĺWJŐSJźY¾NŘWQŪLFƀDQKƈQJQJĸŶL WUŬQJFKÅWĺLĈŤDSKĸĶQJć¿\O¾QĶLFÍFXŲFVŪQJJňQOLŚQ YŴLKRĺWĈŲQJVļQ[XľWFƀDFRQQJĸŶLY¾KĶQWKŘWƊQKLÆQ KRDQJVĶQĶLĈ¿\ĈÁO¾PQÆQPŲWEƂFWUDQKĈŀ\NK½PSK½ 7+Ɖ&+,ş1ò,1+48$1*78Ĩ1

0ŲWQĶLQJKŢQJĶLJLƈDEĺWQJ¾QFKÅ[DQKYHQKŬO¾ĈLŚXPRQJĈżLFƀDQKLŚXGXNK½FKNKL ĈŘQWKİPWKÒPŲWQĶLQ¾RĈÍ

60

KT&ĐS THÁNG 5.2020


du lịch kiến trúc

KT&ĐS THÁNG 5.2020

61


du lịch kiến trúc

62

KT&ĐS THÁNG 5.2020


du láť&#x2039;ch kiáşżn trĂşc

.KĂ?QJFKLĹ&#x2DC;PQKLĹ&#x161;XGLĹ QWĂ&#x2C6;FKFĂ?WKĹ&#x153;OĹ&#x2C6;SJKĂ&#x201E;SGĹ&#x17E;GžQJWKXĹ&#x2020;QWLĹ QNKLGLFKX\Ĺ&#x153;QWKÂżQWKLĹ QYĹ´LPĂ?LWUĸŜQJOžQKĆ&#x2C6;QJÄ&#x2C6;LĹ&#x153;PFŲQJFĆ&#x20AC;DFĂ?QJWUĂ&#x2030;QK

C

Ă´ng trĂŹnh hòa tan vĂ o táťą nhiĂŞn tᝍ cẼu trĂşc â&#x20AC;&#x153;Module+â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;KhĂ´ng gian Module+â&#x20AC;? ưᝣc tháťąc hiáť&#x2021;n tấi ây nhĆ° máť&#x2122;t iáť&#x192;m dᝍng chân ngháť&#x2030; ngĆĄi cho ngĆ°áť?i sản xuẼt, tráť&#x201C;ng chè hay máť&#x2122;t iáť&#x192;m nhẼn cho du khĂĄch khĂĄm phĂĄ cháť&#x2018;n yĂŞn bĂŹnh hiáşżm thẼy tấi vĂšng Ẽt nĂ y. Báşąng hĂŹnh thᝊc áť&#x2122;c ĂĄo - nhᝯng module gắn káşżt, cĂ´ng trĂŹnh nhĆ° máť&#x2122;t sáťą phĂĄ cĂĄch, máť&#x2122;t nĂŠt chẼm phĂĄ trong bᝊc tranh phong cảnh hᝯu tĂŹnh. CẼu trĂşc cᝧa cĂ´ng trĂŹnh ưᝣc áť&#x2039;nh hĂŹnh lĂ  cĂł tháť&#x192; táťą ᝊng vᝯng, thĂĄo lắp linh hoất, di chuyáť&#x192;n dáť&#x2026; dĂ ng báşąng cĂĄc phĆ°ĆĄng tiáť&#x2021;n áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng. Ä?iáť u nĂ y giĂşp dáť&#x2026; dĂ ng trong khâu thi cĂ´ng, mang lấi khả nÄ&#x192;ng thĂ­ch ᝊng váť&#x203A;i nhiáť u hoĂ n cảnh cần sáťą linh áť&#x2122;ng. MODULE+ ưᝣc tháťąc hiáť&#x2021;n váť&#x203A;i hĂŹnh thᝊc module lắp ghĂŠp tấi cháť&#x2014; cĂšng váť&#x203A;i ngĆ°áť?i dân áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng trong tháť?i gian 3 ngĂ y. HĆĄn 2.000 cẼu trĂşc báşąng gáť&#x2014;, nháťąa ưᝣc di chuyáť&#x192;n báşąng thuyáť n vĂ  lắp ghĂŠp tấo nĂŞn khĂ´ng gian áť&#x; mĂ  khĂ´ng lĂ m tĂĄc áť&#x2122;ng hay ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn táťą nhiĂŞn tấi ây. CĂ´ng trĂŹnh Ăłng vĂ i trò nhĆ° máť&#x2122;t iáť&#x192;m dᝍng chân, máť&#x2122;t nhĂ  cáť&#x2122;ng áť&#x201C;ng nháť? khĂ´ng phĂĄ vᝥ cảnh quan ang cĂł cᝧa khu váťąc, nĆĄi khĂĄch du láť&#x2039;ch tham quan cĂł tháť&#x192; nháşš nhĂ ng tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i áť&#x201C;i chè, váť&#x203A;i thiĂŞn nhiĂŞn. Váť&#x203A;i áť xuẼt nĂ y, cĂ´ng trĂŹnh nhĆ° máť&#x2122;t iáť&#x192;m káşżt náť&#x2018;i con ngĆ°áť?i, kiáşżn trĂşc vĂ  táťą nhiĂŞn nĆĄi ây. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

63


du lịch kiến trúc

64

KT&ĐS THÁNG 5.2020


du lịch kiến trúc

òġQYŏWKŵFKLŋQ1JX\HQ.KDF3KXRF$UFKLWHFWV'DQJ3DUWQHUV .LŃQWUÉFVģSKũWU´FK1JX\ŞQ.KňF3KĸŴF ćŐQJ1JŦF7Ò 1KÄPWKLŃWNŃćLQK'ĴQJćŐQJ1JŦF4XƌQK ćĺW1JX\ŞQ3KĺP$QK'ĴQJ6ĶQ7UŀQ 'LŋQW¿FKP2

KT&ĐS THÁNG 5.2020

65


chia sáşť khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng

Mong máť?i Ä&#x2018;iáť u hĂŁy trĂ´i qua tháş­t nhanh Ä&#x2021;ĹŚFQKĆ&#x2C6;QJFRQVĹŞWĆ&#x2020;YRQJWURQJÄ&#x2C6;ÄşLGŤFK&RYLG Qž\FKĹźWUĂ&#x201C;QJPĂ&#x2030;QK7Ă?LQKĂ&#x2030;QQKĆ&#x2C6;QJFRQÄ&#x2C6;ĸŜQJQĂ&#x2020;Q WKÄśEÄžWQJĹśQKĆ&#x2C6;QJKžQJFÂż\WŨDEĂ?QJP½W[DQK EDROĹ&#x20AC;QPĂ&#x2030;QKFKHQFKĂ&#x2019;FFKÄş\[HGĸŴLÄ&#x2C6;Ă?&½LÄ&#x2C6;Ĺ&#x2019;S KLĹ&#x153;QKLĹ QWKĹ&#x2020;WPÂżXWKXĹ&#x201E;QYĹ´LWÂżPWUÄşQJEÄžWDQYž KRDQJPDQJ7KÄžPĸŴFDRUĹ&#x160;QJPĹŚLÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XKĂ \WUĂ?L TXDWKĹ&#x2020;WQKDQK BĂ&#x20AC;I75ĢĠ1**,$+ĂĽ$Äť1+/()7678',2

1

Tᝍ ngĂ y dáť&#x2039;ch giĂŁ xảy áşżn, loấi tin bĂ i tráťąc quan dáť&#x2026; hiáť&#x192;u nhẼt xuẼt hiáť&#x2021;n trĂŞn bĂĄo online cĂł láş˝ lĂ  dấng bĂ i: â&#x20AC;&#x153;Khung cảnh vắng váşť cᝧa ABC trong mĂša covidâ&#x20AC;?. TĂĄc giả nĂ o cĂł sáşľn gia tĂ i nhᝯng tẼm hĂŹnh cĹŠ váť&#x203A;i ầy ᝧ sáťą Ă´ng Ăşc xĂ´ báť&#x201C; thĂŹ cĂ ng táť&#x2018;t. Cᝊ ạt hai tẼm ảnh cấnh nhau, táťą nĂł sáş˝ nĂłi lĂŞn háşżt sᝊc mấnh khᝧng khiáşżp cᝧa con virus cĂşm tᝍ VĹŠ HĂĄn. NgĂłn tay tĂ´i trưᝣt tᝍ tẼm nĂ y áşżn tẼm khĂĄc, mắt tĂ´i cáť&#x2018; Ă˝ khĂ´ng áť?c nhᝯng dòng chĂş thĂ­ch áť&#x; dĆ°áť&#x203A;i máť&#x2014;i tẼm hĂŹnh. TĂ´i muáť&#x2018;n tháť­ thĂĄch chĂ­nh mĂŹnh cĂł nháş­n ra ưᝣc ây lĂ  âu cᝧa SĂ i Gòn thĆ°ĆĄng thuáť&#x2122;c khĂ´ng, ây lĂ  âu trĂŞn bản áť&#x201C; du láť&#x2039;ch tháşż giáť&#x203A;i kinh iáť&#x192;n khĂ´ng. DÄŠ nhiĂŞn lĂ  khĂ´ng phải cháť&#x2014; nĂ o tĂ´i cĹŠng ĂŁ tᝍng i qua, vĂ  khĂ´ng phải tẼm hĂŹnh nĂ o tĂ´i cĹŠng nháş­n ra nĂł ưᝣc ch᝼p áť&#x; nĆĄi nĂ o. NhĆ°ng cĂĄi cảm giĂĄc Ẽy tháş­t lấ lĂšng vĂ  bĂši ngĂšiâ&#x20AC;Ś Náť&#x2014;i bĂši ngĂši nháť&#x203A; pháť&#x2018;, nháť&#x203A; nhᝯng chuyáşżn i. Chᝣt nháş­n ra mĂŹnh ĂŁ vĂ  ang sáť&#x2018;ng áť&#x; máť&#x2122;t thĂ nh pháť&#x2018; rẼt áşšp, vĂ  yĂŞn bĂŹnh. Chᝯ yĂŞn bĂŹnh giáť? ây hiáť&#x2021;n rĂľ máť&#x201C;n máť&#x2122;t, trong máť&#x2122;t trấng huáť&#x2018;ng tháş­t ĂĄi ngấi ầy bẼt trắc: vắng bĂłng ngĆ°áť?i. KhĂ´ng ai dĂĄm chắc mĂŹnh sáş˝ i qua ưᝣc mĂša dáť&#x2039;ch khĂł khÄ&#x192;n nĂ y. KhĂł khÄ&#x192;n bᝧa vây tᝍ nhiáť u phĂ­a. Tiáť n lĆ°ĆĄng, nhuáş­n bĂşt báť&#x2039; cắt giảm, hĂ ng hĂła thĂŹ ngoĂ i nhᝯng thᝊ cÄ&#x192;n bản áť&#x192; duy trĂŹ cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng thĂŹ hầu háşżt áť u áşż Ẋm. Ngay cả ngĆ°áť?i báť&#x2021;nh, cĹŠng nhĂĄt phải vĂ o báť&#x2021;nh viáť&#x2021;n. Trong khi Ăł, sáťą vĂ´ thĆ°áť?ng cᝧa kiáşżp sáť&#x2018;ng vẍn cᝊ song hĂ nh chᝊ âu háť mẼt i. KhĂ´ng ra i vĂŹ dáť&#x2039;ch, anh trai tĂ´i cĹŠng vᝍa i vĂŹ máť&#x2122;t cĆĄn tai biáşżn trong ĂŞm. MẼt mĂĄt nĂ o cĹŠng au thĆ°ĆĄng chẼt ngẼt. Ä?áť?c nhᝯng con sáť&#x2018; táť­ vong cᝧa nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i, tĂ´i bẼt chᝣt rĂšng mĂŹnh. TĂ´i nhĂŹn nhᝯng con Ć°áť?ng nĂŞn thĆĄ bẼt ngáť?, nhᝯng hĂ ng cây táť?a bĂłng mĂĄt xanh bao lần mĂŹnh chen chĂşc chấy xe dĆ°áť&#x203A;i Ăłâ&#x20AC;Ś CĂĄi áşšp hiáť&#x192;n hiáť&#x2021;n tháş­t mâu thuẍn váť&#x203A;i tâm trấng bẼt an vĂ  hoang mang. Thầm Ć°áť&#x203A;c ao ráşąng máť?i iáť u hĂŁy trĂ´i qua tháş­t nhanh. Thoắt máť&#x2122;t cĂĄi, mẼt i ba nÄ&#x192;m tuáť&#x2022;i tháť? cĹŠng ưᝣc, áť&#x192; áşżn máť&#x2122;t ngĂ y ta ngáť&#x201C;i lấi váť&#x203A;i bấn bè áť&#x; gĂłc cĂ  phĂŞ cĂłc Ẽy, nhĂŹn ĂĄm hoa dầu non r᝼ng bay, nĂłi váť ba nÄ&#x192;m trĆ°áť&#x203A;c ĂŁ cĂĄch ly ra saoâ&#x20AC;Ś 66

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

2

Tᝍ khắp nĆĄi trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i, khi con ngĆ°áť?i rĂşc vĂ o cáť&#x2018; thᝧ trong ngĂ´i nhĂ  cᝧa mĂŹnh áť&#x192; trĂĄnh dáť&#x2039;ch, áť&#x192; tuân thᝧ cĂĄc máť&#x2021;nh láť&#x2021;nh cᝧa chĂ­nh phᝧ thĂŹ dĆ°áť?ng nhĆ° lĂŁnh áť&#x2039;a cᝧa áť&#x2122;ng váş­t hoang dĂŁ ưᝣc máť&#x; ráť&#x2122;ng ra. DÄŠ nhiĂŞn, iáť u nĂ y khĂ´ng náşąm trong chᝧ Ă­ch cᝧa loĂ i ngĆ°áť?i. NhĆ°ng dáť&#x2039;ch báť&#x2021;nh ĂŁ cho thẼy con ngĆ°áť?i ĂŁ â&#x20AC;&#x153;ᝊc hiáşżpâ&#x20AC;? tháşż giáť&#x203A;i táťą nhiĂŞn ra sao. TĂ´i áť?c táť&#x203A;i áť?c lui máť&#x2122;t cĂĄi tin cĹŠng rẼt dáť&#x2026; hiáť&#x192;u mĂ  Tuáť&#x2022;i Tráşť dẍn lấi tᝍ nguáť&#x201C;n cᝧa AFP ráşąng: NgĆ°áť?i ta nhĂŹn thẼy nhᝯng con heo rᝍng i lang thang trĂŞn Ć°áť?ng pháť&#x2018; Barcelona cᝧa Tây Ban Nha. Nhᝯng con hĆ°ĆĄu sika i vĂ o táş­n cĂĄc nhĂ  ga tĂ u iáť&#x2021;n ngầm áť&#x; thĂ nh pháť&#x2018; Nara, Nháş­t Bản. Tấi Ấn Ä?áť&#x2122;, video ưᝣc lan truyáť n trĂŞn mấng xĂŁ háť&#x2122;i cho thẼy cảnh máť&#x2122;t con cầy hĆ°ĆĄng i qua cĂĄc con pháť&#x2018; vắng tanh cᝧa thĂ nh pháť&#x2018; Kozhikode, bang Kerala. Hay tấi thĂ nh pháť&#x2018; Dehradun, bang Uttarakhand, miáť n bắc Ấn Ä?áť&#x2122;, ngĆ°áť?i ta nhĂŹn thẼy máť&#x2122;t con hĆ°ĆĄu chấy v᝼t qua. Hay tấi Máťš, nhᝯng Ă n gĂ  tây hoang i trĂŞn cĂĄc con pháť&#x2018; cᝧa thĂ nh pháť&#x2018; Oakland, bang California. Gần nhĂ  hĂĄt ComĂŠdie Française áť&#x; thᝧ Ă´ Paris cᝧa PhĂĄp, ngĆ°áť?i ta còn nhĂŹn thẼy nhᝯng con váť&#x2039;t i trong yĂŞn lạng... â&#x20AC;&#x153;Ä?ây lĂ  mĂ´i trĆ°áť?ng sáť&#x2018;ng mĂ  chĂşng tᝍng cĂł vĂ  chĂşng ta ĂŁ cĆ°áť&#x203A;p iâ&#x20AC;? - Marcelo Giagnoni, ngĆ°áť?i ᝊng ầu máť&#x2122;t cĆĄ quan nĂ´ng nghiáť&#x2021;p vĂ  chÄ&#x192;n nuĂ´i cᝧa Chile, nĂłi. CĂł bao giáť? bấn nghÄŠ, máť&#x2122;t ngĂ y nĂ o Ăł, nhᝯng con voi trĂŞn bản Ä?Ă´n ĂŁ xuáť&#x2018;ng táť&#x203A;i pháť&#x2018; i báť&#x2122; Nguyáť&#x2026;n Huáť&#x2021;, ngĂ y ngĂ y ra báşżn Bấch Ä?áşąng uáť&#x2018;ng nĆ°áť&#x203A;c ráť&#x201C;i nĂłi váť&#x203A;i nhau ráşąng, cĂĄch ây mĆ°áť?i nÄ&#x192;m, con ngĆ°áť?i hay t᝼ táş­p nĆĄi nĂ y. â&#x20AC;&#x153;Ä?ây lĂ  mĂ´i trĆ°áť?ng sáť&#x2018;ng mĂ  chĂşng tᝍng cĂł vĂ  chĂşng ta ĂŁ cĆ°áť&#x203A;p iâ&#x20AC;?, câu nĂłi Ẽy, máť&#x2122;t lần nᝯa ưᝣc tháť&#x2018;t ra, nhĆ°ng tᝍ miáť&#x2021;ng nhᝯng con voi! LĂ  tĂ´i vᝍa nghÄŠ theo hĆ°áť&#x203A;ng xẼu nhẼt, khi chĂşng ta nắm tay nhau biáşżn mẼt kháť?i trĂĄi Ẽt nĂ y, nhĆ°áť?ng giang sĆĄn lấi cho voi, gĂ , kháť&#x2030;, gẼuâ&#x20AC;Ś TĂ´i cĹŠng áť&#x201C;ng tháť?i chuẊn báť&#x2039; tâm lĂ˝, mĂŹnh sáş˝ báť&#x2039; mắng nhiáşżc khĂ´ng thĆ°ĆĄng tiáşżc vĂŹ ĂŁ quĂĄ bi quan. Váş­y lấc quan thĂŹ sao? ThĂŹ bấn ᝍng cĂł áť?c nhᝯng cĂĄi tin dáť&#x2026; hiáť&#x192;u nhĆ° tĂ´i ráť&#x201C;i nghÄŠ v᝼n, nghÄŠ nĂĄt ra nhĆ° tháşż nᝯa. Bấn cháť&#x2039;u khĂł áť?c nhᝯng cĂĄi tin khĂł hiáť&#x192;u hĆĄn i, nhᝯng con sáť&#x2018; biáşżt nĂłi sáş˝ cho bấn niáť m tin. Mong lĂ  nhĆ° tháşż!


chia sẻ không gian sống

KT&ĐS THÁNG 5.2020

67


khĂ´ng gian háť&#x2122;i háť?a

Nguyáť&#x2026;n Háť&#x201C;ng PhĆ°ĆĄng Khi áť&#x2018;i mạt hiáť&#x2021;n tưᝣng cuáť&#x2122;c áť?i Ä&#x2021;Ă?OžĸŴFPÄśOžVĆ&#x160;½PÄźQKFÄźQKĆ&#x2C6;QJQKLĹ&#x17E;XQKÄşLÄ&#x2C6;ĹśL QJĸŜLwQKĆ&#x2C6;QJKLĹ QWĸşQJFXŲFVĹŞQJÄž\Ä&#x2C6;ĸşFKĹŚDVIJ 1JX\Ĺ&#x17E;Q+ĹŹQJ3KĸĜQJÄ&#x2C6;ĸDYžRQJKĹ WKXĹ&#x2020;WYĹ´LOÂ?GRULĂ&#x2020;QJ |7½FSKĹ&#x201A;PWĂ?LWKĹ&#x153;KLĹ QFKĹ&#x152;QJFĂ?WKĂ?QJÄ&#x2C6;LĹ SJĂ&#x2030;FÄźWĂ?LFKŢ Ä&#x2C6;ĸDUDKLĹ QWĸşQJÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;PĹŚLQJĸŜL[HPYžFĂ&#x201C;QJJLÄźLTX\Ĺ&#x2DC;W YÄžQÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;} 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;11*8<Ĺ&#x2C6;1òâ1+

N

hᝯng khĂš khoáşąm, gai gĂłc, váť&#x203A;i sáťą tham gia cᝧa sĂşng áť&#x2018;ng, dao kiáşżm - thᝊ tấo hĂŹnh trong áť&#x201C; chĆĄi cᝧa tráşť con, ưᝣc ngĆ°áť?i háť?a sÄŠ Ć°a vĂ o khung tranh, váş˝ lĂŞn máť&#x2122;t cuáť&#x2122;c chiáşżn anh gáť?i lĂ  mĂ u háť&#x201C;ng. áť&#x17E; máť&#x2122;t tĂĄc phẊm khĂĄc, hĂŹnh ảnh ngĆ°áť?i cĂ´ng nhân khoĂĄc lĂŞn mĂŹnh Ă´i cĂĄnh tả tĆĄi, cĂł váşť ang bẼt láťąc khi tĂŹm bắt nhᝯng thiĂŞn thần bĂŠ xinh ang bay lưᝣn, cĂĄi lĂ˝ áť&#x192; hĂŹnh thĂ nh tĂĄc phẊm, ráşąng: â&#x20AC;&#x153;Vui mĂ , tĂ´i váş˝ máť&#x2122;t phần con ngĆ°áť?i cᝧa tĂ´i Ẽy, pháş­n hèn nhĆ° máť&#x2122;t gĂŁ nĂ´ng dân, nhĆ°ng ang Ć°áť&#x203A;c mĆĄ bắt ưᝣc thiĂŞn thần, bắt ưᝣc cĂ´ng chĂşa, cĂĄi Ẽy khĂł, lĂ  mĆĄ Ć°áť&#x203A;c cao sang thĂ´iâ&#x20AC;?. KhĂĄm phĂĄ trong â&#x20AC;&#x153;cĂĄi vuiâ&#x20AC;? cᝧa ngĆ°áť?i háť?a sÄŠ, khĂ´ng khĂł áť&#x192; nháş­n ra nhiáť u vẼn áť tháť?i cuáť&#x2122;c, rẼt nghiĂŞm tĂşc, nhĆ°ng lấi ưᝣc láť&#x201C;ng ghĂŠp táşżu tĂĄo lĂŞn tĂĄc phẊm. Ä?Ẽy lĂ  sáťą vay mưᝣn tĂŞn gáť?i Kháť&#x2022;ng Táť­ áť&#x192; miĂŞu tả chân dung ngĆ°áť?i lắm chᝯ, khi chᝯ nghÄŠa Ẋn hiáť&#x2021;n ầy khuĂ´n mạt, ầy cĆĄ tháť&#x192;. 68

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020


không gian hội họa

0ŰLĈŚW¾LQJKŠWKXņWKŦDVIJ 1JX\ŞQ+ŬQJ3KĸĶQJVƆGžQJWŪL ĈDKLŠXƂQJWKŤJL½FĈŜW½FSKłP ELŜXĈĺWWUŦQYŒQKÉQKFƀDYľQ ĈŚFƀDKLŠQWĸżQJ[ÁKŲL

KT&ĐS THÁNG 5.2020

69


không gian hội họa

Ở ời, cứ phải lắm chữ mới là kẻ thông minh, ít chữ thì kiểu gì chả… ngu. Chân dung kẻ lắm chữ hằng hà trong xã hội, ai cũng nghĩ lắm chữ hẳn là hay ho, nhưng sự ời chẳng rõ thế. Là họa sĩ, cũng là một nghệ sĩ sắp ặt ương ại, mỗi ề tài nghệ thuật ược Nguyễn Hồng Phương sử dụng tối a hiệu ứng thị giác ể tác phẩm biểu ạt trọn ý, vẹn hình của vấn ề, của hiện tượng xã hội. Nói về chất liệu thể hiện, họa sĩ tâm sự: “Tôi không hạn chế chất liệu, úng hơn không quan tâm chất liệu, cũng không nặng truyền thống hay ương ại. Tôi quan niệm dùng gì cũng ược, miễn áp ứng mục ích cuối cùng, làm ẹp hơn cái sẵn có và ưa ra hiệu ứng thị giác tốt nhất”. “Cái sẵn có” ấy nhặt tìm trong tác phẩm của Nguyễn Hồng Phương, khi là hình ảnh người 70

KT&ĐS THÁNG 5.2020


không gian hội họa

dân tộc miền núi - như một biểu trưng i tìm sự sáng tạo, khi là những món ồ chơi Trung Quốc chẳng hay ho gì ngập tràn thị trường, gây nghiện với trẻ con - thể hiện bằng những trốn chạy của ngay chính bản thân ồ chơi trong tác phẩm, cả những lời chép phạt xin lỗi của một thời học trò… ược trân trọng diễn tả lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật thông qua chất liệu xa xỉ là sơn mài - lời xin lỗi ngàn lần ấy chẳng giải quyết vấn ề gì, và ã từng là ký ức một thời giáo dục. Vẽ mình, vẽ ời, họa sĩ Nguyễn Hồng Phương vẽ như một người nghệ sĩ ể truyền tải những thứ khi au áu thân phận, lúc ối diện những thứ “chẳng là gì cả” của thời ại… không theo trật tự, lớp lang nào cụ thể, bởi rằng: “Nghệ sĩ ôi khi dự cảm một việc, làm theo bản năng mà thôi, thậm chí khi làm còn chẳng biết mình ang làm gì”. KT&ĐS THÁNG 5.2020

71


không gian cảnh quan

ĐƯA THIÊN NHIÊN VÀO CĂN HỘ CHUNG CƯ 6ŪQJWURQJPŲWFİQKŲWUÆQFDRNKÏQJFÍQJKIJDEĺQVŖSKļLK\VLQKWÉQK\ÆXWKLÆQQKLÆQFĴQJQKĸYLŠF KĸŸQJWKžĈŶLVŪQJWLQKWKŀQFƀDPÉQKFİQKŲFƀDEĺQYńQFÍWKŜJKLGľXľQUÑQÄWWKņPFKÈ|OŲW[½F} KR¾QWR¾QYŴLQKƈQJYŤWUÈSKƀ[DQKP¾EĺQNKÏQJQJŶĈŘQ0ŲWY¾LJżLVDXĈ¿\VŖJLÒSEĺQSK½YźU¾R FļQNKÏQJJLDQY¾PDQJPļQJ[DQKWLŘSFņQĈŘQWƄQJQJÍFQJ½FKWURQJQJÏLQK¾EĺQ BÀI.761*8<ň1%Ħ27,Û1+2Ô1*Ļ1+6Ģ87Ī0

72

KT&ĐS THÁNG 5.2020


không gian cảnh quan

7ŵGRFKĩPSK´YşLEDQFÆQJ

Ban công là không gian trọn vẹn nhất và có vẻ ủ “sở hụi” nhất ể sắp xếp các tiện ích mong muốn cho một khu vườn, nhưng chính vì thế việc lựa chọn “iểm nhấn” cho khu vực này lại càng phải tinh tế. Chẳng ngẫu nhiên mà các loại cây chịu nắng mới cho ra hoa lá ủ màu, vậy tại sao không tận nơi tràn ngập nắng gió này ể khiến căn hộ trông rực rỡ và tỏa sáng hơn? Bạn hãy ưu tiên bố trí cây có màu sắc cho ban công, lô gia hoặc các nơi tiếp cận nhiều với ánh sáng, ây là những nơi có iều kiện phù hợp ể cây hoa lá màu phát triển. Nếu diện tích ban công vừa ủ, hoặc bạn ang sở hữu một căn penhouse, hãy lên kế hoạch thiết kế một khu vườn mini và bạn có thể may mắn có ủ các tính năng nước, phù iêu trang trí, khu vực ăn ngoài trời và cả cây xanh chỉ trong một không gian. Tường ứng, tháp cây, giàn treo lại là gợi ý hợp lý và tiết kiệm cho các ban công có diện tích khiêm tốn hơn. Nếu yêu thích các bữa ăn ngoài trời, bạn cũng có thể khéo léo bố trí một góc bếp ơn giản bên cạnh hệ thống aquaponics (nuôi trồng thủy sản và thủy canh cộng sinh khép kín). Thật tiện dụng khi trong cùng một lúc bạn có thể thả cá, nuôi cây thủy sinh và trồng thật nhiều hoa màu phục vụ các bữa ăn hằng ngày của gia ình. Để có những gợi ý chi tiết hơn bạn cũng có thể tìm ọc ở các số báo trước những mẹo thiết kế và thi công KT&ĐS THÁNG 5.2020

73


không gian cảnh quan

cảnh quan cho ban công - vườn trên cao mà chúng tôi từng giới thiệu. Chọn một vài thiết kế phù hợp và áp dụng cho căn hộ của mình, chắc chắn chúng sẽ rực rỡ và nổi bật hơn hẳn. 7ıQGũQJ´QKV´QJWůFűDVř

Các căn hộ thường có nhiều cửa sổ ể ảm bảo sự thông thoáng nên các loại cây ưa sáng không có iều kiện trồng ở ban công ều có thể ược mang vào nhà và ặt gần cửa sổ. Thông thường các cửa sổ hướng tây ều có rèm dày và ít khi ược mở vào các mùa nóng trong năm, nhưng thực tế cho thấy chúng chỉ khiến không gian thêm nóng bức và ngột ngạt hơn. Đã ến lúc thay thế những tấm rèm cũ kỹ bằng các giàn dây leo hay chậu treo sinh ộng, vừa mát mẻ, có thể ón gió lại vừa thẩm mỹ. Song song ó bạn cũng nên bố trí gần cửa sổ các loại cây trồng chịu nắng có tán lá tạo thành nhiều lớp, xum xuê và màu xanh thẫm. Tất cả chúng ều là các tấm màn che chắn cực kỳ tốt, bớt nắng mà vẫn thông thoáng và ón gió, ồng thời giúp iều hòa vi khí hậu và giúp giảm nhiệt ộ phòng áng kể. Nếu may mắn cửa sổ nhà bạn ở các hướng nắng tốt 74

KT&ĐS THÁNG 5.2020


không gian cảnh quan

thì bạn có thể tự do hơn trong việc chọn lựa cây trồng. Tuy nhiên bố cục sắp xếp sẽ có sự khác biệt, trong khi cây trồng ược phủ ều ở các cửa sổ hướng tây, thì với các hướng nắng tốt, bạn nên phân tán chúng ra ể ánh nắng ẹp có thể tiếp cận ược những góc xa nhất trong nhà. Dù ở bất kỳ trường hợp nào thì cửa sổ cũng là một trong những nơi hợp lý nhất ể bạn bố trí thêm mảng xanh cho căn hộ. 9ŏWU¿WLQKWŃFKRF¶\WUŗQJQŝLWKĩW

Cây nội thất không có nghĩa hoàn toàn ưa bóng tối, chúng chỉ yêu cầu số giờ chiếu sáng ít i và cường ộ ánh sáng nhẹ hơn so với các cây trồng ngoài ban công hay cửa sổ, mặc dù vậy không có nghĩa bạn có thể bố trí chúng khắp mọi nơi trong nhà. Mật ộ cây trồng quá dày sẽ khiến không gian thêm chật chội và làm tăng ộ ẩm không khí. Đối với phòng khách, nên lựa chọn các loại cây có hình dạng tán lá ơn giản, càng ỡ rối mắt càng tốt, cao ộ cây cũng vừa phải ể tránh cản trở tầm nhìn. Có thể sử dụng một hai chậu cây cao hơn làm iểm nhấn, nhưng chúng sẽ ược bố trí sát các góc nhà, tựa vào tường, hoặc che chắn các góc nhìn không ẹp từ phòng khách. Đặc biệt các loại cây có lá bản to, xanh mướt và có thân thẳng ứng sẽ giúp phòng khách của bạn trông sang trọng và hiện ại hơn. Nếu vẫn yêu thích các loại cây có lá nhỏ xum xuê hay buông rũ thì bạn vẫn có KT&ĐS THÁNG 5.2020

75


không gian cảnh quan

thể treo chúng lên hoặc ặt trên kệ cao. Phòng ăn và nhà bếp cũng là nơi hợp lý ể bạn “phủ xanh”. Với ặc trưng là không gian di chuyển và thao tác nên cây trồng cần ược bố trí sao cho không cản trở quá trình nấu nướng trong bếp. Mọi người rất thường trang trí các chậu cây nho nhỏ xen giữa khu vực ựng gia vị trong bếp nhưng quy tắc an toàn là không nên ể bất kỳ thứ gì không liên quan trong không gian thao tác này. Cây trồng cũng phải tránh xa nơi nấu nướng và các bếp lò nếu bạn không muốn chúng bị rút ngắn tuổi thọ. Thay vào ó bạn có thể ặt chúng ở các vị trí góc vuông của bếp, nơi 76

KT&ĐS THÁNG 5.2020

thường bị khuất tầm tay ể bạn không vô tình va phải. Nếu có ủ diện tích, bạn cũng có thể bố trí thêm các chậu cây lớn hơn sát vách tường, cạnh tủ chén hoặc lấp ầy các góc hẹp dư thừa của nhà bếp. Một chậu cây xinh xắn trên bàn ăn sẽ không bao giờ lỗi thời, ặc biệt nếu chúng là những loại thảo mộc tiện dụng. Bên cạnh ó, bạn còn giải phóng luôn những vách ngăn khô khan giữa nhà ăn - phòng khách và thay thế bằng một giàn kệ treo với ầy ủ các loại cây trồng phong phú, vừa không chiếm diện tích lại là iểm nhấn ộc áo cho căn hộ của bạn. Những mảng xanh còn có thể “dọn vào” tận phòng ngủ và


không gian cảnh quan

0ŲWFKĹ&#x2020;XFÂż\[LQK[Ĺ&#x2C6;QVĹ&#x2013;NKĂ?QJEDRJLĹśOĹ°LWKĹśLÄ&#x2C6;Ĺ?FELĹ WQĹ&#x2DC;XFKĂ&#x2019;QJOžQKĆ&#x2C6;QJORÄşLWKÄźRPŲFWLĹ QGĹžQJ

nhĂ tắm theo máť&#x2122;t cĂĄch rẼt riĂŞng. Váť&#x203A;i phòng ngᝧ, bấn cần chĂş Ă˝ báť&#x2018; trĂ­ mảng xanh vᝍa phải vĂ  tiáşżt cháşż. Náşżu phòng ngᝧ khĂ´ng cĂł cáť­a sáť&#x2022; thĂŹ cây tráť&#x201C;ng cháť&#x2030; nĂŞn mang tĂ­nh iáť&#x192;m xuyáşżn áť&#x192; ảm bảo chẼt lưᝣng khĂ´ng khĂ­ vĂ  sáťą thĂ´ng thoĂĄng cho khĂ´ng gian. CĂĄc cháş­u cây nĂŞn cháť?n loấi nháť?, ưᝣc sắp xáşżp gáť?n gĂ ng trĂŞn bĂ n hay káť&#x2021; cĹŠng nhĆ° láťąa cháť?n cĂĄc giáť&#x2018;ng cây an toĂ n cho háť&#x2021; hĂ´ hẼp náşżu muáť&#x2018;n ạt cây gần giĆ°áť?ng ngᝧ. Váť&#x203A;i phòng tắm chĂşng ta cĂł nhiáť u sáťą láťąa cháť?n hĆĄn. VĂ i cháş­u cây ạt áť&#x; gĂłc toilet, trĂŞn báť&#x201C;n ráť­a mạt hay treo ung Ć°a trong phòng tắm áť u mang áşżn hĆĄi tháť&#x; xanh mĂĄt cᝧa thiĂŞn nhiĂŞn cho

cÄ&#x192;n háť&#x2122;. Náşżu bấn ĂŁ yĂŞu mĂ u xanh thĂŹ hĂŁy thĂŞm máť&#x2122;t chĂşt hoa lĂĄ áť&#x; nhᝯng nĆĄi khĂĄc nhau nhĆ° bĂ n lĂ m viáť&#x2021;c, gĂłc áť?c sĂĄch, káť&#x2021; rưᝣu hoạc cháť&#x2030; ĆĄn giản lĂ  nhẼn nhĂĄ nĆĄi máť&#x2122;t gĂłc tĆ°áť?ng tráť&#x2018;ngâ&#x20AC;Ś Hầu háşżt cây xanh cho cÄ&#x192;n háť&#x2122; thĆ°áť?ng lĂ  cĂĄc cháş­u tráť&#x201C;ng ưᝣc báť&#x2018; trĂ­ xen káş˝ cĂšng náť&#x2122;i thẼt nĂŞn bấn ᝍng quĂŞn linh hoất thay áť&#x2022;i váť&#x2039; trĂ­ áť&#x192; cảnh quan trong nhĂ  luĂ´n máť&#x203A;i lấ vĂ  sáť&#x2018;ng áť&#x2122;ng. BĂŞn cấnh Ăł cĹŠng cần chĂş Ă˝ áşżn nhᝯng quy áť&#x2039;nh chung tấi tòa nhĂ  nĆĄi bấn áť&#x;, nhĆ° xin phĂŠp cải tấo hay báť&#x201C;i ắp náť n, lắp ạt báşżp Ä&#x192;n, giĂ n mĂĄi che, pergola cho ban cĂ´ng cÄ&#x192;n háť&#x2122;â&#x20AC;Ś áť&#x192; ảm bảo cĂł ưᝣc phĆ°ĆĄng thᝊc thiáşżt káşż vĂ  thi cĂ´ng phĂš hᝣp nhẼt. KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

77


khĂ´ng gian di áť&#x2122;ng

MERCEDES-AMG G63 2020 &+,Ĺ&#x2014;1%,1+

Ä&#x2021;ĹŞLYĹ´LQKĆ&#x2C6;QJQJĸŜL\Ă&#x2020;XWKĂ&#x2C6;FKGĂ&#x17D;QJ689Ä&#x2C6;ŤDKĂ&#x2030;QKWKĂ&#x2030;0HUFHGHV$0**OXĂ?QOžF½LWĂ&#x2020;QNKĂ?QJ WKĹ&#x153;NKĂ?QJQKĹ&#x2C6;FÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;Q*WKĆ&#x160;FVĆ&#x160;OžPŲW|FKLĹ&#x2DC;QELQK}QKĹśVŸKĆ&#x2C6;XNKÄźQÄ°QJRIIURDGWX\Ĺ WYĹśLNKÄź QÄ°QJYĹ&#x2020;QKžQKPÄşQKPĹ&#x2013;KĹ°WUĹźQJĸŜLO½LWĹŞLÄ&#x2C6;DWURQJYLĹ FFKLQKSKĹžFQKĆ&#x2C6;QJÄ&#x2C6;ŤDKĂ&#x2030;QKNKĂ?QKÄžW 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;1ò,1+48$1*78Ĩ1

T

iáť n thân lĂ dòng xe quân sáťą, cho áşżn nÄ&#x192;m 1979, bản dân d᝼ng ầu tiĂŞn dòng G-Class cᝧa Mercedes-Benz máť&#x203A;i chĂ­nh thᝊc xuẼt hiáť&#x2021;n. Dáťąa trĂŞn cĂ´ng ngháť&#x2021; cᝧa bản tiáť n nhiáť&#x2021;m, hĂŁng ĂŁ cải tiáşżn cầu trĆ°áť&#x203A;c, cầu sau G-Class náť&#x2018;i liáť n dấng cᝊng vĂ  trang báť&#x2039; háť&#x2021; khung dấng body-on-frame cho xe. Nháť? cĂĄc cải tiáşżn khĂ´ng ngᝍng, G-Class ĂŁ tráť&#x; thĂ nh máť&#x2122;t trong nhᝯng dòng xe vưᝣt áť&#x2039;a hĂŹnh cĂł doanh sáť&#x2018; hĂ ng ầu trong phân khĂşc, ưᝣc xem lĂ  máť&#x2122;t biáť&#x192;u tưᝣng off-road trĆ°áť?ng táť&#x201C;n váť&#x203A;i tháť?i gian. 78

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

1JRÄĽLWKÄŠW NhĂŹn táť&#x2022;ng quan, Mercedes-AMG G63 2020 mang áş­m phong cĂĄch mấnh máş˝ thĆ°áť?ng thẼy áť&#x; dòng G-Class. PhiĂŞn bản hiáť&#x2021;u suẼt cao ngoĂ i vuĂ´ng vᝊc, khung xe dấng báş­c thang váť&#x203A;i 3 Ă´ cáť­a kĂ­nh bĂŞn máť&#x2014;i mấn sĆ°áť?n, cĂšng nhᝯng Ć°áť?ng cắt gĂłc cấnh hầm sáť&#x2018;.sKhĂĄc nhᝯng chiáşżc sedan trung thĂ nh váť&#x203A;i nhᝯng Ć°áť?ng cong dáş­p náť&#x2022;i máť m mấi uáť&#x2018;n lưᝣn, Mercedes-AMG G63 lấi mang thiáşżt káşż ầy kháť?e khoắn váť&#x203A;i cĂĄc viáť n náşšp en dáş­p tháşłng chấy dĂ i tᝍ phần ầu áşżn uĂ´i xe. Xe cĂł cạp gĆ°ĆĄng chiáşżu háş­u sĆĄn cĂšng mĂ u thân xe, tĂ­ch hᝣp xi nhan gáş­p cháť&#x2030;nh iáť&#x2021;n vĂ  cháť&#x2018;ng chĂłi táťą


khĂ´ng gian di áť&#x2122;ng

áť&#x2122;ng. Báť&#x2122; la-zÄ&#x192;ng hᝣp kim kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c â&#x20AC;&#x153;khᝧngâ&#x20AC;? áşżn 20 inch. Ä?áť&#x192; tĂĄch biáť&#x2021;t vĂ áť&#x2039;nh váť&#x2039; bản thân áť&#x; máť&#x2122;t váť&#x2039; tháşż máť&#x203A;i, G63 ĂŁ tinh táşż gắn thĂŞm logo V8 BITURBO 63 AMG áť&#x; cả uĂ´i vĂ  hĂ´ng xe. 1Ĺ?LWKÄŠW VĂ´ lÄ&#x192;ng lĂ  thiáşżt báť&#x2039; ưᝣc chĂş Ă˝ nhẼt. VĂ´ lÄ&#x192;ng mang phong cĂĄch tháť&#x192; thao AMG Performance báť?c da Nappa cao cẼp 4 chẼu tĂ­ch hᝣp nhiáť u nĂşt bẼm cĂšng lẍy chuyáť&#x192;n sáť&#x2018; bĂĄn táťą áť&#x2122;ng sau tay lĂĄi ưᝣc lĂ m báşąng nhĂ´m. CĂĄc chi tiáşżt mấ Crom cĹŠng gĂłp phần lĂ m cho náť&#x2122;i thẼt xe thĂŞm sang tráť?ng, hiáť&#x2021;n ấi. Ä?ạc biáť&#x2021;t, kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c mĂ n hĂŹnh trung tâm cᝧa phiĂŞn bản nĂ y tÄ&#x192;ng lĂŞn áşżn 12,3 inch. BĂŞn cấnh háť&#x2014; trᝣ káşżt náť&#x2018;i Apple CarPlay vĂ  Android Auto, phiĂŞn âm thanh sinh áť&#x2122;ng, cáť&#x2022;ng káşżt náť&#x2018;i USB, báť&#x2122; thu tĂ­n hiáť&#x2021;u HD Radio, nĂşt KEYLESS-START giĂşp xe kháť&#x;i áť&#x2122;ng nhanh gáť?n, iáť u khiáť&#x192;n báşąng giáť?ng nĂłi vĂ  âm li 10 kĂŞnh káşżt náť&#x2018;i... 7+ä1*6Ĺ&#x201D;.Ĺź7+8Ä°7 .Ă&#x2C6;FKWKĸŴF'[5[& PP [[ Ä&#x2021;ŲQJFÄś9 &Ă?QJVXÄžWFĆ&#x160;FÄ&#x2C6;ÄşL KS PĂ OĆ&#x160;FWÄşLYĂ&#x17D;QJSKĂ&#x2019;W +ŲSVĹŞ$0*WĆ&#x160;Ä&#x2C6;ŲQJFÄžS $0*63(('6+,)77&7*

'XQJWĂ&#x2C6;FK/ 1KLĂ&#x2020;QOLĹ X;Ä°QJ

KT&Ä?S THĂ NG 5.2020

79


%Ĺ1ćť&08ũ16ŷ+Ƈ8 98,/þ1*/,ó1+ş

0902636588

+2ŏ&

0 9 0 3 6 4 7 9 1 1 &+ÿ1*7ü,6ŕ6ō16ë1*3+Ž&9Ž +

2

1

+

Ū

&

+

CHỌN

7&

+

1

CHỐN

11

Ô

+

ÀNH

1

AN L

$

1K ¾ [X ľW E ļQ + ŬQ J ćƂ F

G QK ńQ 1 ŝ Vň ¾ KÍ L F FƆ DJ G X Y D Lļ Q .L ŘQ 6 Yw EŪ LQK J V WU ƈ ´ 7 ´ F WUR ÈS QJ F K U QJ 6 ´ ÒF K G KÎ Y [ F F K µ \ QJ ĸŴ RD ć ½F  Ū QJ \T Ŷ V N Ł L6 F P X ƌ [ Ū W WU ň DQ 9L X Q UD DQ F K HW ĩ J Q J YŚ F½ EX W K G¾ J WUÈ S F LO L ŋ LK NKŮ Q KR Yľ Q ĺQ ŲL Q Q WK J Ĉ Wĺ  LJ [H [ ľW WKƀ Ś W \ SK LD P Q Q FP Ů OL R K¾ ŲL FK ÆQ QJ QJ GX GÓ ƂF T WK V XD ƀ\ F QJ QJ ¿Q Q W ƀD F W Y ĈŘ KƊ Wĺ ž ŐQ ĸŶ Q F S WKŜ JE Q OIJQ K¾ FK W ĺ Y¾ K QK U Q È. DQ Ĉ V YƊ K LŘ J ŦF Ɔ F ĸ Q w Ĉ Gž [¿ Ŵ 7U

ŐW QJ \ QJ ÒF E P GƊ  ½R ¾X QJ ć ŶL  6 ŪQ J 

3

*

<

Ő

Ŕ

/


Đ N 

C

Hâm Nóng Dùng Ngay SASCOFnB

sascofnb.com

Profile for Kiến trúc & Đời sống

Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 168 (05/2020)  

https://ashui.com/kientrucdoisong

Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 168 (05/2020)  

https://ashui.com/kientrucdoisong

Advertisement