Hang a függöny nögül

Page 1

FRIrrvnxx LÁszloNe

5zÚleim crllékének |rálírs szerctettcl

Flaxc A FÜGGoxy vocÜl Et-tlt'szt'I-Ést,x

l)udapest,2(X)r).


EIőszó ' ctlr S z r ' t r ' t t . l l i s s i tnI \ ( i l l ( l n l l í l e I b r ' ' z Ú l ó s c i n l c t a k c d r ' e ' s( ) l l ' i t s r i t l i r l ' N 1 | \ . | ]k i ] | ] \ \ ' c 1i i k . I l l i l l l ) l l l ] t , ' \ r r r i k i l r . . l z e l s i kí i j t r t , r ' c t rtrt r c l c L t i r g l t r l I i r t . r . i i l e l \ c l t r ' n r . i t t I . tg l l t t r . l i l l l a t lltl .i i n l Ú g ú r i k r ' a l a t l l i t .a z c s a k r ' i t l i i n l t t l c . . . : k r l t lrt' l c h c t ' S i ' l t t n l i l l l i b t r r r j s. c n l I n j ó l t c z é s .c s a k i t z t l k a z Ú l t l t c l t l r ' c k . l l I l ) L i \ c h ! ' nl k k t r t i s t l c r i t l t ü r t k . . r t n i k l ' rc ] i i : z i ] t ' I l ] L ' s é I l ( c' l]1' l A l . l c t c l ) l l t I e r , l r l (l t g \ ' c t t t t c k c ks z í l t l c r í l i ít l l r l t t c l . L s i t t r 'tiat lt.l t ( l ' t i , L t ' s l iti ti tr lti i t l ll i ] t ' t r i n c t c i r ' e l .E ] l l a l i t ' i l z t a t l le. z c k c t l i l g l l t l l l c í . r l i .V c s z c k c ! \ ' k i i t e r \ ' ( ) n i t I l t : l i i z c l c t . c < st l r I ] l t t thl c g r ' ó l ' l j ll l c r ' c t í ír :t t ' r . e k c kl l c l t r l I z r l l i i c l i k k i ' N e . r r r r c k c ' r ' i k .t r t r - ' s r , ' l i ccnl .r h t ' r : r ' a nj s l i u l e i n l . h o l r a F c l k t i a z t n r L r r r c J t a l r ] \ l l L . : . :nl ó| rn i n c k : . . S z l t k a t l (r ' l l l n a . r C c | | e r t h c g l . r l l . 1 t ' t ' c . !E. ., \ l ) l l . ! \ a i ] es..'ttclesíletlc]c I\,lukit. anlikrlr I.ll(]l1il t(]p(r17ék()ll1s l N4cg nlit ts ttlrln. r I r i t tl : r ' I k c l t n í í l l l t 1 l r'l)n t r l l ' i L s t l t lkl i s z r ' r l l t j k b ( íal r ' i 1 t l t k r l z Í sA1 z' l J n l e t t l ( e t t tt t t r t ,l - - i k . t s z ü l t e r l lt 1 . r lri l , l t l .l ] ] . l ! . l \ I l ( jnl e i l e t t )l t t l t c s t 1 t t l t ck( c. t c ' ' c t l i I l c t l t t l t ka s z r p o r . k i i t .L l c r ' L í tr .l r i n t l t N l i s s i s s i 1 l 1 l rt c l c t t l r e s i ] l i r g r l s c . " c t . t l e b t i i b i t . I ) ) c I l n i l l e s ( ) l t . N e l i ] ( ) d l l é l ' t c l l l .a h l ) \ ' a i n c I u l t a n l ' l . r l 1 l . I c l l | ] c k .( i s l l ! ' n ) l l l L I ( ) l r lI.] ] i l ( ) I t é n tr ' e l c l t l K i c s r l r b u l l ü t ( ) l I l i n )h c g Y c . I t r r r r r r r r|r ,|tr. , , 1 , , l -(r. r r r \ l i r r r l c nj r r l 1 i ' l l r t u r l v l... \ l l r i ! l r l \ r c \ c r l c L I . .

I l l I l l t k l \ | . t l ] } k ( ) | r l l t ] l ] i | n . . Ir lsc t l rs i k c t i t I t r r | 1 a n : z c 1 l c n Í t n t .a l t . ' 1 ' ]s) z e r c l l L r r \ ' o l n i r . ) l \ l r r r t l i gi z l L r l t i r n t .h a n r c ! k e l l c t t n t u t a l n o n ) v r l a k i n c k I ( ) ! i t ] | l ) l t : / i i s ( ) l 1N l l it'll'e n l l r l i l ] t i i s Í i \ c g c t .t l t l l i r lL - l t i ) I . j tltt Z t í ( r l t t t. l r i t r l

l " e l c l , , s) r r . r L i rNi .l L i s z , r r r I, ,sL ; rrL l l l l ( t ( i o r l a l l l r ,l r r | o r L r .S . + t ( ) l t ) S r r r l l r r l l

. r r l r i k , ' r, r l i r i k k i t l i r r r r r t t r lrkr l ' i l , r n t Ls z r i r r \ r ] l r . l cn c r r r .l r t i l t l . r L ' r l tl l i l ) a 5 .

\ 2 , r k . . z r ,l ,

\ l ( . , . , r ,. L l r . r .

llor rtritc|r'.r rl)o!Iiili,r: l\JlszJr rrs l\iter N \ ' 1 ) l l ( l i lllu l l k i i l l l t ( , 1 :\ l . r t rL r sl j t l . c] c l i r : r , c z c t i í\ l . r t t r r ' ( i r r r I i t 1 s l ] N . ) 7 } 9i 6 ] l ) í )i l l 1 / - í ]

l ] l l \ . i l l ( l l t i t l l l l t ] ( g . \ a ! \ r a I l t t t l t l t l l i s , , , A v í t ' i r s l i r : c l tp ] l L l 1 l I r l ( ' \ , c | r : k ( ' n ( \ l I l ( ) s ( j | ] l l l l ] ] l l t ( l|cl l s z í r l . r i t t c u l r ' l i I t a p s r t l l i t .l I. n e \ e 1 í íl t l , ( | g . i) r ' | e k c k c I I l i t ! r t l L kr r . í g c nt.l t a t l t i i t i í k r s n l l r : r p i r p i i k .n l t g y ' t - trtliliri k ' r ] i l l ( ) \ i i n t l e l l i l k r r z t l . l kt t n r r k l i t k k . r lt.l e l r z l Ú l r n t . t l ll l l r j ] r l r l l \' ' 1 c ' l ri k L i t k c t r ' s z l t ' z i i t l e s h c t t t c r t c t l l c l l l k l ( ű l ( ) t tc c l t ( i l , N e n r h i s z c r r . h o g t l k c i l r c s O l v a s r i t n r c i t n t , u l t a t i a .l t i i n t c n t c g c l i j l i l r ) . n l c r t \ . 1 ! \ s z c r c t n i f r r i l j a l r r t t e ' s L i i r t r c\i'.a : t v s c n t . I ) e . , r h L t g y ' z r r l l 0 k a r t t . r t . r n re g l s z c r t t c l r c r . r c | o I l l n j r i o c ' l e l c r n c t < l c ' 1 lcc l c t t . v I ' , L ' t t t. r : t l k l c h L l r l ' c r í i t ' t : t ' i i : r z Ú l j i i r l í s b i rk c I Í i I l e 1 l l ., i l l i t ( i l l i l t i l I\ , / ! i l e l ] r r h r r r l c l h i i k t r i l l r r c llli k . l \ l c n l n e n t s . l t o g t e z r ' k | c l i r - r : j l rlk. ) r inrt i t i \ . c / c k t ) ! ' r t tr r . h c t l ] e kl ' t i r l .l r t r t r r r z r r . r n r( L i n r L ' l l t ) ( ) z ( l LA lhl th.. l i r l l i c ( l c l L ' l n l r ctno l t u r l . l t r r ! l ) ' \ r r l i i l l l l i i r l ( i n c 1 ([ ] . c l s / ( i r i r k o , , l i i l o l h c t c ' g l l i I r u i n r . r l .l t r s z e n r r c n r e l t


k L i z t l i j kl r z t ] l c t e I t t c ihr ta.t l c t t ltt z l t t . r r l s i l kc .l cl I n i k ( ) |I c í r t a l lal t i i r t ó I l c . t c k c t .e - r . rkli s l c l h a i n r a r a ( l ltr i t u k . I]tlsszlts hctr''gsr-i!c ttl icJe'jeitl c l)]Iók.lr'tc!nbc vóstclll tijÍ1ónr'tel l]lct. \'iitllllll a lllllr.ltlgtralltlÍ.llntikllr nliírpapít.lll\'cthctc1llíriisain,]at. I)e ri.1ubb ós ti.jlrbbrcszcílv s()d()rlla kis repti|íín.rílk(jd()tl.lrlcIt !()ri)ng\'.is\'()ltaz r.rgiútszakltsz.ós a IclkcntItteiJyén lriirnlennvire lrÍlis \ ' ( ) l ta \ 7 í \ ' ! ' | lnl .r é g i s c s a fkc | . j l j d L r l t anr nÚ h a . L e h e t . h ( ) . ! \ . n l Í s l . kl iel l l e t t \ ' o ] 1 1íi rl n ( ) l l ll a j i i n l i i s b a nd. c s z e l c 1clll .ll ]!]iiZ lreszéc]ct'Kót.ctn. ttc tcgt.ók fólr.c lz eIbeszcIóscirrler. ttlet.tbÍthii \'anlli]k!rrtÚkeiis' Az escnlénr'ek hiltiísáI.a elijl]tllr't!'llv()lna a zrigll]ridlisátja. clc trlcntsótct kclcstcIrlhc]\,zelentt.e'Már nctn lrat'agsztltrr nllIganlrit.ós Irliistsc hillliztltllk' N{inrlcnki kii\'ct cl llil)at' A h r l g r ' t c l n c k u z é t , c k .c g t ' t e i n k á i l b u 1 i l r ' í ís tz c n l ] i l v e é | e k 'E z e n a s 7 cl ) , l L i \ ' e|grcÍ t k i ] n n v c b bc l t i l g a d n i a z ó l c t v j l l l l z a t i l s s á g á t .u r é l h a s z e n v c d c i si s v a l r l l c t l n e 'A n n 1 , 'ui j Í n d é k lkl ti l p t u n la n c h ó z s é g e kÍ l t a l . aII]clvckét't lriÍlÍt]ehct ailni' N1ennyi sziItcseg\'énisó.ggeI talá|kllztanl póltláLrla kiirlriizbanl ()kct per'szc l]cn]lcr\,r'ZteI1r rz é|etemllc.tttInt a h o t t , a b e t c l : s ó g e ts c l ] l ' J i j t t L - kc. s l t k t t t c . gk c l I e t t I i l t n i ő k c t . t t t l n l a esipkcbrli:Yli szíttcita szeptcnllrcr.i1én1ben. \'agv il Icpkók.jítrtklitl tlluskÍtli l'irligjín. ltlclláttarn lrL'nl]iikIstcnLl.i.iÍt. óS eZÚlta] bÚkcsse g c t l l } c f t c l ] ]I \ ( c n t i i l F ' - l l k c g 1 ' c l c n rN . e n ló t . t l c t r r l c nt lt] c g .n c I l l j s l c ' h . . ' kt i z i í r i j l l t r : rtlus l l j d t l n t l I t lA' í l , r j d i r l r l lkl ikj Z ( i t tL í il i l n i l n \ ' i | r ( )1tl L n t l ' l i l t l l ' r \ N l i I l ( | c n l l i L 1b(i Z i l i t l ( ) 1 ít .r . j a nnt l e l l i l l ) i t s Z tl i it a i l l l .tl . t } l i l r d ! 7 1 . . l l l ] l ll i l ( . ] l c l r l(|i t l n i l r l l j a kl t l < l k t lai s z í t l c tsi r ' c g c s c l c P c k r ea.t l l c ] v e k t ' t t k c r ( ' \ z l i i lg v L ' n n c k k o r o n l l r n t r L r l L k i l n l kl r i t t a l rl r r o r n o k l t i r nl i l l t i r l f l ) \ t . l . l t r l s l l sk / c I l l l l \ c . g cltl I l a s r j i t ns z c n t r . t ' l é ó s. í g t 't l l i l j c ól k r s t 1 l h c t i i I l l l r l c kI l i tj l í kl r z e i l c t c ' t ' ]\llrsl tlliit csak cgv tlll]glltn lkar.] Szoliltrgvitug\.an. cle iítitilitttt t l l c s t l i t t l ca1z ( ) ] rl r s r j k n a kB. t l c s i í s s i ínkl c gt l c k c 1 l l a. r t l i ó t .et I l é 1 1 c tl lttz ct.cdc(icIltatÍrilztisllnlttil'Ha Iehct.írjiikjlvanrr.l|. h()!v 5Zct]lc(hLln\' tlttn a tlch,-tzségt'k fclctt' Al scn] V()|tkiil]n\'(í| . A k k r l r . h l i t .s z c n t a b é k c . ] I . ] ' !I I t ) l ll ü n l l t l . l t , t t t ;

PÍslákológyertya \ t r l I c r ' i t ' t ' sl e h e t t e l l l . i t l l l j k t l t i i I r i r z b e ] r : l ' e r c k c k k c l k i t l l á l t u k d . . K i li Ic.!blitl'alll]')..jlítÚktlt' F,gycrJül ke.llett ]cnlr--nnia pincébe' A b<l]tÍr'cs l]]!'|]ll\'clctIe íl.ttlnk a g)'.Cl't}'lllÍngjÍr.al. rrrikijzbcn tivalosart lópkcd liink ii h()nriilvbun. Kili]ltlrrll lr pllibirt. rJc na.l1.tln Í|íltcttt-[-litszilt1 a ktlrttltls bctÍíktln. ] | ] l . I l I ) \l l ' L ' I c I l l ( . ! L ' l l

.l I\('/ÜIll

t p c s írí' e z c A p i r r c e n kt l i g a s .f i ) l d c sh e l y i s ó g r ' r l l t '[ J t i j t t . k ( ) p o lté htlg1''r'alL't1Ic il llllg}'1crcllllrc'()l1''ancs()rl]Ík\'()ltaka le]pcsíífrlk<rk. l ( ] s i l ! ( l só | e t \ ' e s 7 L t l v t . i c l c n tre. .t rt j rlaLk i i z I c k c d é sP. c c l i g s t l k s z r l tf t t k l t t r r I r kl c i i l Ú g i t l í r l l l r i l i i s tl d l ke . j c t nl r. g \ n l J s t s c g í 1 \ ' ci .Z g a t o t t a ns l c t t ű n k használtiik. tlcla .lz tjr'tihc]l'rr'',.\ 1lincc kiscbllik Íelót íliskalrlr.iirrak csl]iíd llkás{hllz talkl. tiit !íssZcnet' ]\'littderr rirktl1klr tóli 1Íízr.cl'lr](lt. c ly ű j t i j g e t e tnt c . ' r r 1 ' L r ksaZ ( ) I l l ( )t5c r l ) r é s l l r t t g , / ( ) l cl g v k i \ h c l 1 ' i s Ú g A v á g ( ) t ta p r r i r ab a l t l i v a ) ' v a l l i i l Z t i i n í i l á 1 .a t t t i t | ] l c ll ] I i k c 1 t c th. a s t l g a t t l i , \ n r ! r v t L - r L ' r ) r lI)oc cni k o t t s z o t o t t g l l r ka i a k r i k i r l e i g i l i a d rilc l c j c n . ( )(t glIllbl\7t()ttt]l)klt hlibilrLiclíílt.anlikrlr lnc.!.]sziilalt a szirÓrta.ós el. L c , , ( l í i ( l i jat l l l c t . e p L i l ó sI 'l v e t l z i r ' l t ; t l i l si d . i l ) e ns Z i i ] e t c t at t c s t \ ó | c l ] 1 . e \ i l l ] ) . L l kcag \ ' l Ú . g l t . i l l l l t d . i s st ( j)lk k ( )kt a P ( ) t t F. l a a p i n c Ú b e k e I l c t ts i C l l l i . c ! l Y k i s k ( ) s i l I l l\t' i l 1t l t l t g l i r , i i.lt.t t r e l 1 ' b ct rt lé t l lci n n i v a l l i ó s a z i l l t . 1 t l k r t l l 1 l t k '. \ k i l s i i t ' t l l e g l t b i t l l i ti t k l t t . 1 á t\t( ) ] t .í ! v l I Z ó t t k c z c I r l c l I l l l i t I l ! | l l l l t l d t i i l i l g n i ' ' \ t t i i l l Ú l t n l i n r I i g . h t l g 1 c l s l l d r - i l c l r l ki l l i ] I l l e g l ] e n ' \ r l r í g a t n l i s r x J i k c r t t c ' l c t t . íbí i]z t l l r l s l i g 1 l ak e I r i l t r i r t k .f t l l v 1 l l t tt t t t l t t t l t l : i l l l i i t ] l . . I l t r ' l t g 1 ' r r ka. n r ' u k a | . . , . \ h i i l a 1 c I s ( ] t . . t t í l c l l e dt kc . l p i n c ó l l e n c ! | r c t c 1 t c g \ ' ! l } ' e l t } ' a 'I { i i t \ i | | l n ! t g 1l a k i i s l l r l l g ) , í Í I t c ki i s s Z c i l l c l t ] b c r c k . k i - k i l t t t l i t g i tt t t i i i l j l i r l\ ' c l c t t e l c l r s l r j l 1 th a l l i l t ó l e ' l r n Ó t J t j ] c t t t l c i k s z e n tl u . ) ] Í i ) l L . t L i l ] k l . et i.l k l | I ( j l l l .a l l l i \ ' c I n \ . L l k i i t r rk ( ) .

r t i l c s i L v l i r tn t i n k c t l i p u i k r t t .S o h r n c t t t t t l d t a s c n k i . I r l e n n ) i i d e i ! l k c l l Iettt ttlat.ililtti' Bzeít-tt.cItdezkcrjtiittk ilc' a nllguttk rrlililján. A hiibrlrLtt r r i - ! L ri ls n c r n i r l a k r i l r c l y t i n k r i n\ , c s z c l t i i k i i t . I t a t t e t rilt K l r l l u t c a ' l - 5 l l ( ' n l . ! r ' h i r t e l c n l o l t l t i g i l i r r i l ( it t t i u l t s r ( r l u l t u r l k i i z i d c g c r t h i i r b i l . . \ k k o r r r c r r v i ' l t l ' c l r i n k \ ( ' r r ( i l c l ( ' n t .s c r l t t i l k i ! t ( i .\ ! ' l ) re s l l l l i ( l i l l i i t . . \ K L r n u t e a i l l i z p i r r e c j c i s s o k k a l n i t t v o b b v o l t . I t l l t l t i t l e t tl tr t t a : i r l l i k t Í ú t t . . . .i st l r l c i i k i l t l k r t P r l t ' t l l t l t ki l l c l r ] l ) ( ' l e k '. \ l l c t r l r i a l j z l t h i t l c g r o l l . r n c . ! i s t i l g \ ' { ) l t. r u e g r i k s l l k r t n t . l r , ! \ ' \ . / e fc l l i l l a l t l I v i : / \ c / c t c k .


Ú 5 i i \ ' í ; c/ l ( J l l ( . i l t iel l ) i n ( . ( 1l t' -' g \ ' t r l n t c gl í l l d r l l j l t a t i i n k ( ) kI 1 l e l l C t 1 c \. l l i t . l l t .l l i t g t . c l t , i i r j l ilkr c \ l P ( ) 1 'l \ L l c r Ú k i gÚ I ( íY i l c t k i s Z i \ a 1 t v t j l l l i kd. c r ' t z c s .t ] i r I l i rtsl t l t t i t i lal 1 l i t t e ci'\ z t ' g l i k t t i k r l t r u t t tkÍ í Z ( ) l t ( i p i l I a I l c s n ( ) k r ' i l I l .a t l l i k t l t l c h c t c l l . l ) l c ! l 1 L i l c 1l l ) i | ] k c l .Ú s s e . ! í t e 1cl .l c ó l c I n l e t l l t s ( s l r k n L i l l aI L r ( l ( )lltI( ) l n i N a L l ' L r tst r l k l l p f ( jl r i s Z I c t r r l r a r l t t l c ga k ó t h r i n a 1 llij r ' r i l t c l t ' e tni ) l l i ' l ( l ( l . í b . j l(' . r a k r l c t h l i n ivl b l a k i l v ( ) l tl p j n c ! i n c k .a Í r aa 7 L l t c l i f i nl c l t c k r r l l t l i t .l i t t t c l l c tc l Í i l c I a l t l |ikr h a r ' c i . j á r n r Í Í vÍ. .í' kí .i e t' ga n k t l k '' . \ k k r l r n \ i ( ( ) t l i í k l a r ' a s i t j t r i at .t n i k i l r c g v k i s t Í í Z s l ü n e t eLt< Í Z ó k c l t eLke' \ . c ! i i t a l r ! k a l l L r n k .A z i l l c n r h e l y c tc g ) k i s f L i l k cp r i t o l t a a . n r c l v n c kn c u r ' ' i l l t l l j t a j a .t ] st ' L 1 ' r ' i ) d t lát ] I t l l c n n c ' A t L í l s lsj l r r l k l r a nh a l d ( ) k l ( ) tctg \ it|ós tttlllct'' N)'i)s7.jrgós!ít hallgattLlk.Íillvtrln lcr'cgííeir't sít1.és \'tlc1 kért.l|rní.g\.ó.gti]e]hi|llgatottszcgón}'. A ge'lttibrilkeriilt haza. és lcrt(jzajbetcg \'oit. l\ Il)k()nL]|1k c.g\'hc\'el(itkerítet(nekünk. ésazon üId('.t]é|tünk két h t i n a p i . rA ' n y ' u k a k é t. l 1 ' c l r n c k k e la. h Í r g ak é tk i s l í r n n y a lé . se g y ' h t i guk' ot akk()r enge11ték cl a ttidíisZan at(jriLllrlbtil. tllerl tretrrr'tllt btztonsiigos a hclvzctr.ik. E.ul. r'iIlanykijrtc vil.igít()tteg1''idci.u.aZtiin cl lLldt' Akktlr gvcr

l . . r ; t i . :s c . t Í l c t ll i l j 1 l l .t l l L ' I ti l t 1 ( j l n i i g l i h ( ) l 1 ( i I t 'N i l ! ] Y n c h C 7 c l l n l i l 5 7 ( ) 1 1 l . . | . L l l l l r t l l l l L l i j l c s Ú tt t t c t c ' c l c kl i r l l i r t ' ( ) l r ' a n . l 1 , ' c t t u er ' l t I t . h t r g r i t k k r l t 1 . ' \ \ / ( | l l l e l ] ! c t l l i i L r l c k i a h c r e r . í i t .c i s l c ' l c k h c 1 c t l .

t}'lit !vti.lt()ttak'Csak egr' sZiililt a7 cgésZ tcÍel)l sziínlÍra.Irtlg1'ne t l l g \ ' a s s z aa l e v c g í i t [' J g 1 ' s z cllr z i S e l l i ) g y ( ) t tA' t t ( j l k c Z d \ ' ca 5 i i t ó l l ) c n i i l t Í i n 'k . \ z i t b l i t k i t i t likI I i i l tÍ c ] s ( ) I i l k ( ) Zt(a) n l 1k l l k n é h i cr . ! c s 7n i t P t i i l c l t c K ' , ' \ n l i k ( ) Ik l ] i i t 1 r ískz i i r n v i Íl i j r ' e . l c i k e tV. i s s l l l \ c t ó d t c k a l l l í z r ' r r l1ka l l i h i l z ' l { c t n c g c t tr t t i r l l l c ní' g r t c l t c k i t t 1 a p ( ) ka. I l c t c k t ] c c e r t l b e r t i líc]' b . nl.il kiizcpci!. .\ csiil(]rós rttlítttttÍttlcrrr\'()|t\'iZtink' A kijzcli l'íztilrtlzrjl-xi] llrrz1 a kJ c ! e l ' , . \ k ic l i t l d L l I rt ' i i r l l c ] v eel .l k i j s z i j n ta c s a l L l c l j L i t rl i]lg. ) ' t . i r t ! í n c I t g e n c I c l ' c t r c ttrt l a r l c l 1t t t e . b g c I r I r e t ral .k k t l r . a n v u k at n d u I tr ' Í z ó r tA. 1 c kcte pt.é trtuallél'iiskabilt r,rlltrilila. S()kál.a.i(itt. nlÍr nlint]enki rosszat s c J t c t t .c s a k b e n n i i n k e t b í k ) r í t o t t l k .l t r l g y n c n l é r . t ch u l Í l r l s l i j v e . . M á r n l e g t a p l i s Z t a ] t u rkn. i l y c n k i i n n y c n t r t c gI e h c th a l n i ! A n í g t Í r , ' t l l \'()]t.vilc(){(]tta fllgltrr a Íélc]crlrtíí]. AZtltiit]nlcg.j.'tt'Ules vtlit a rijd t'c' IItrlltllt.tlgr.llctpkcdctt.l'eLilt és síl.1' I i l v r c p c s z s i i \ ' í l c t c1I i l l t i l e n ] c l l c t ( .t ' j sa l t i . t ] n v o t n Íb sc l c ] r l k t e . c u l ' b i t n l l l a l i j I c s ó t l r !l-.', ] i i j n ] A l '. j ó g d a r i r | l a r n i l l í jÍ l c | Í i l r r a ] ri.ra' i j -e s t t t t l s t l r j r ' Iícz1 t\ ' ( ) l I l l l t ' i i l l l l t u I tA' l l t p r l s l t t1l ] l c g i j I ( j t a1 el e . j t i li.l c t t t c - . :

l . r L t r t t p l i,' ' \ z c l I i l r c I s ó ! . i e l k Ú p e l c t t a z a l í i z i 1 l g i i . l l c . j i i l l i r nt ő t t k r - i l n l p r S , t c r c l n c i k Y l l l t n r t s z c r l l c t t t l o t l r l a t l il t r t c r t t j l l c ki.l c r l l l l t l t t t i g c ' n e l -

E

' zlr. \ u c t k c z c i s . r ' l l g r i r l k i i I l l l a z c l l c z ú s 1 i ] | 1 ó l ) c t kc l i I i i l r t r ' g c ] t l \ S L r r . , r L t 'r l r r l k s z i l t Í ( r il .l i j i l a l r r l l r s '} l i i t c s a k l l l k Ú l d c Z . g c t c l 1 l .I l ( ) ! \ .l 1 , l i l . r . r L l l L t té l kl e l b e n, \ l c n n y i b o r z a l r n a s c n t l e l k c t k c l l c l t l c ' l L l r r l s o z l l t t t l lkt b i i t o r . s r i g p r , i ] . l r l r I - c k c l l c t t t i ] r i i ] r l rs z r i r n r Í i k c p c k c t . c l h a l k í t i r n i a f i i l i i n k l l c n k l t t 1 . , ] ] L! !) i P l ) L t s k l l l ( ) p ( ) . ! i i sl jÍ| '. j s í t c t l t i ke ! : } ' t l l i i srti 1 c lí g . ' í r c t c i r cllÚ. n t ' l l t l , ' l . ' l t r l i i : l i ll t l ó s a t t l t l z g l i si c h c l i ' s ! i g c \ . c l . \ e l r e i z v o l t c l j l i t s z a n i i r b l i t o I g r c r r n c k s z e t c l t c i t .i l c t t t r - gi t k a l l L t t t L ' ' , . l . . r L t ] t l i N c n l s i k c r , t r ] t r - ' l . j c s c 'ttllc. . j s 7 t i j n i j \ c | í j \ c ] c i l n i l k a t . t L t n L '

Félfőtt krumplÍ \ ( | l i l 1 ( ) . j l ( ) g litl t s í l i i \ . l ) ] c I t c s z c t l l b c ' j r t t N 1 l i z l i s n d I r i . l l l c g i l l Ú l t ( , ' t t

n ) . n 1 . h o ! l ! ' r u l r n c n l e l r e t . N c t t r i s t r t t L i t t t r. l l i l l n ( ) n d a l l ! i k .l l a l i i t t l l i t n . r I l l l l i t li t l c k c t c . a 1 l t . r i t l l i n I l irsr t l t l . t j i i l l l t at tr.t l i t I t l i n r l i g \ ' i \ c l 1 . , ' \ l c | Í i , i t t I r r r r r p l r h r r zn c r r I l ] e n e kI s , / i i v i l k r ] \ l l i z l i s r t r i n ii i s l ( ) l t ] \ ; / L l ( l t ) il rl tnk t r t t .l r l ó p t s i í | t i : tc ! \ ' i k ( ) I ( l r l l i l l .l u l 1 r . . . l i .l :l t t t l i s i k t l I l ,' . \ k k ( ) I1 c ( I e l l e l l ]1 r . 'tIl r i t g l t t l l t t ackl t i t Z e g \ \ ' / c | [ Íi l \ l

' z r l n t l . i t I l t i k i r tl 't z Ú i l c s l t t \ l i l l l n a k r ' i r l Ú k r , rk' r . ' l l e t tn t c r l r t i .h l r g 1 ó l c l n t e t ! \ c I ( i l i e l l \ l l l I I I ] i t t t l i s é t .({)'] t a r l k r r I . c g r ' c t l t irl t t i t t . a c l l t t nt !k' s t \ ' ó f c l r l ! r l e l . t l r c 1 ' I I e í 1 e l r ' kc i' s: l l i n 1 . r l l l t l L t l t ' . l l . i t i p 1 l e t lI ] c l i ] l t i j t 1 ci l ] t l 1 r r r t é r n c g b í z i l t t b c n n c t l l . r l c t t c t t l i s t L l ( l ( ) t\l ' ( ) l n i tl l 1 i i s tt ! ' | ) l l i ,\n1'rrka l l u ( l l i l ) e s t e ns c n l r l t i L l l L ' l c n rl t c r l l \ ' o l t . ] \ l i l k k r l r l l ] Ó g ! ' g \ \ ' c . ! ! c 5 t L i z e l é s Ísíp i r r ' h e l t c l ]] ) ] c l c ! l t c t t t i k a l l l r ' s t I L i r ' i z c l |. ( ) t ) . ( ) ! l t i i t l ta1 kt r l r l s r ] 1 a z é k b l ti lt lI L l h i i l .( ) t t 1 . j t t . l k t l k ( ) l i i l t k l i s i t . r l t g l ' h e j l i b l t t l - lkt r t t t l t p l i . r \ t t r ' t t k i ct ] t t t c ' t l tó.s i l l l 1 ( ) s i i s ( )kl lí \ L i I l l l l I l ( l r ' l l tl l i l ] l l ) í / ( ) t t I l t : \ k c z t l í j d ( ] t ltL n l 1 l . l l r l . t . lrl .' c g g c l 1 c l k c l t l . i n k .t ' s I l l . . ' ! l ] I ( j b l 1 l t i t lnl .l . ' l 1 ' L 1 j t l t r Il r- 'l í 1 t a n tt. l l i l l ' c n s z e i 1 l r ' nt r k t a l t z l t 1 l t ' i i l l i l 1 ' l ] \| I l l i s t i li l l . ( i e s i l n \ i i l l l . i l l l l l i 1 Í c l l l .c l ! \ c Í c k i i i l ( | k . l ) c t l e t r ti t z r r l l l '


,\ ttizt1it c]lrllllllnt. it lllrI]Ít'l.iucr \,()]t.il slc1lct k()l.iil]t!.ttcll] a l]iLIlll5 I a , I ' c k c ] ] r ' t tl ' t l l I r i tr , c t l n i l k l r i k l i k l r t t r . í g \ l \ r l r s l l , t b a t t l L ' ] l i l r r . rt t l I n l l \ í Z . d c l l z s c s i k c l t i ] t ' l \ { i i t - l t e r g c l t n t i l k i d t - r L i l t .l l L l r : r n. c l r r l l r e ! : \ '

\ t ' t t t s r l k i i t . liil k i s I a t ) n a k c s ó | \ c s c l i ] r ' i t I t i t r z l t l l i t c l l t l l i r t a ' I . c I t t e k a \ , / L l l ](\) . ! ( ) k] I l c I t l c g n c k l t h i i l t j s z r l t í t l i s l i b a l]l

' \ k i s l r ( ) g l i II t j g k a P i | | t '

\,/(ltve(lctt.

a t n t t t l k a .c s k é s r j l l l ls c s t k e t i i l l . ] V l i l l c h c l l t - n 1 .s c l í t s c i . l e l k r - 1 t ' l e t Sn ,' . , l a c l ( a r l lM l i z i i s n c r t i l t c ' z .s c ! Í t s c n n c k c t n . ( ) k i s s z i l l l i r k t l t l r ' l t i i sl l k Í s b a n e I t c k a l i j r j r j r ' r 'c- 1l sn c i g r , ' . l \ c t . c k k c l '

, , \ t l l í l t Í Í n i j r I t t ' cnZt e l ] J I L : P c | ) .e s Z e l ] ] l ) ci u l ( ) l l c g \ ' r \ L ' l . ! l l c k k l ) r i . . l t l t c t l \ c l t t ' l ] e . l c j t l l c t e ' t l ccr l ] l l Ú k . l ] l c | t i t k k ( ) I ,i \ l l l c I t e l l l l l l e s x t ó l c I

A n ó n i < l t t h r l n\ ' ( ) l t .c l I i i t t a n é p c s c s l t l l i d l x . a l l l i e s i e l j l i r ' td l l | ! t l z t l i ' H i \ ' i | t i l l n ( ) kl c h e t e t 1l l ó k r ' r r ] í j l l c r il l.e l t Z l l r I t . l t t lr t t l í l t l e I l l \ l ) k í r n ( ) k l . i\|' ( ) l l

t L t c a l ' l t r y l o n i i l l a l s z ( i v ( ) g c t t cu r n i D , . l c n t r i t p o kr i i g ) o ! : ( j s z i ; \ c l e 1 . A z

szÍiksr'r':' , \ l l l I n t Í i l c g ( L l ( l l . l Í ] e l l i .l l ( ) . ! \ , t t t te L y c t l t i l t l l l t t l t r i l t t t l k . l)liÍt1()!.l. s i i l ) . t\ , c t l ] ] r i n k c l . s e ! ( e 1 t t t i 7 c t r - o k t l i ,c I l e t t i í t . i z Ilct z t ' s t t t t l t l s l t k t l r i l t s l . l r r c ! k . I d c Z 1 e . \ l l c s ( ) l . l i 7 t t l l rck' s 7 c r c 1 c Í l c Ib c s z e i l t r ' c I L i r l k .l l a l k h a I r g 1a Íinrltlt Ziinlnlijgesl.L' blsl)t)lÍt()lt' L|z lz crlvszcríÍ tteini. ltz ijr.ijktrs k l r t r l n r ' t l l t Í 1 Í b i t t l1. c k e ' t c k i j t ó r l l ó b e | ] 1 c t l ] | l ( ) I l l ( ) td 1 l i t e t t 1risli.r:Ilrri. I l L ' ! \ ' L ' lc l l ] ! ' ] Ís Z c r c I c l l ) i í l t . ] t : \ . c t ] e Il )l ) ( ) n ( | l l l i i tc. a. t l l l ó k s z c t t l . r l e c z l t I c l k c t t t k r . cl ' r l l t . B . i r < j k h i l t l n t i l t e k a s z 1 a I l l i l z .Ó s t l l l t ! l t t k t t l t ks e t r l s l r k c n n i \ ' . i l ( í l t l kl c I l e 1 c 1 t t. t l c g i s g l l n t k l ] t t i i n k ' N l e ! ( ) s 7 l ( ) t t . l\ ' c ] i i n k i l k c r c s c t ' I l z z c I a e s c l c l . r ' d c t ó r . c l l ] c í r t a t l r l t . ! i i tl l z e i t t ( t r r l Ú n e I t r r c t l t l , t e ' . . l I t l z t l t t l lt t c k t c k c g ) ' Í . l l i i ( t k r L r r r l p l i t .l ] c ! l ] l L l d ( ) n l .l ' i r c s t l r l i z r i t r t l kc ' ' A l t l l i s i k l e l Ú l n t i e t t t t l ' t t t , . ' { ' . . . A l c t l \ c t r . i t lg ő l ( ] l . . ( ) l I l t 1 r . i l b c r . l i ! r l l l c lccir'1. Í , r l r l i i l t k r t r r r l 1 l l tr l e t l l t i l g t ' t l l l c l l t z i n s c i g e s i c l r r k r t i ! e i ! l

r r r e t '' \ i l t l i g c r L t p l 1 ó n r . ó s d ( . I i í\ ' c t t c k i j t ' i j ]a z t i l e t e t l l .s z t i l e t t l t r z c t . c . ' t l e s i t p l i t l tc \ l j l n c 5 Ú i c . a k i r t c s t v ó r . r - r r al n g 1 l t l i t u i l s l l l r a . a n \ ' t t k i i n r | | l | | ] ( ] c l ]l l ] c . ! \ l ú l ) Í t őg t l t t r J r l s k r l i | i i sliit' l l r . í t l c n Ú \ c k c t 1 i l t t t a k \ r j t ' e l t r l . ( \ 1 l I l P l ] \ ,(i i | ( ' l c l t ] b c l t]t t i i t I l t c : . j c I c t l tl i k c ] s ő l l l l i c l n c n t . I i i k i i t . c ' l i r t tn r ' i . / . ! ! ' l t e I l l I ] ] l L ! i l l l l .ó s e ] t Í ú r . ' r tllL z r . ' s t i h l i j e r l t r ' . t t . l i s l1t.< l g 1 n t l i : r l a p . . ' z r . i p .l.c r : t . c k ( ) r . L i ] l c r tal z t i i l t l l r i i k n l k . ó s t l l t g Y l l i n 1 ' ' l r s l lné p k c r l t c r n . I l ) i l | ] l ( ) ks i s c t p i i t l t b c n ' ( . s i r k l Ó n r ' l l c n j i i t . t a t t tc.l s l i l l l v é k I l c l ) l k i i \ ' e t t c rltlr lt]ólctctrr' I ) c d i l i i z . t l ' r t r l t kI i i \ ' c l t l l l r - kl t t i i r i t e s l t l i i L j u l l kt i s z t l t l . ú k c r t i t r . ' ' \ | e ! ] \ ' r c I l . l \ ' , ctli . lé l e t l i ) l n ] i t l ] ( ) / ( ) l rA' Z e g r t c ' : 1 ' l t k t . a b b a t tl c l h u n g z r i \ / l r r i I l i ii j 5 \ Z c ti í l 1 1 ( ) t l il lg ) r ( ) l ] l I t l t 1 k l cl 1] c. l l l i r l r , c l e t t tr ' l l l t a k l s z L t l e i I l l . . , l I l ] l l l l l i i I c l l c l c . j t e t t r . - nl r ! ( ) l l ( j ( ) k l I l l,. - z i i b r l l r l t l g i . J ó a z i l n l r a n l l s s a t r t. Llesel lilnr cikbl bLrlult. [ ] c t e . . \ L ' L .l c l c ' l c r n . r i l c l c r r h t l i n y t t ] i a l t e l u l i r / t u n k i r r l . : t n r i r r t l . i I l . ' z l ] " 1 . . ' ' . ' , ' u ' . . ] ' , ' l | lx\' l . l l \ L i i s z r r l b í i i L ' I t ci L t ) l 1ej l c ( c l ) ] , , \ n : t g t r i i . t t t t . ik i s k c t l r , c t l c e n c k l r ! - f Í í t ( j tlltck c t t l c t ] c c i tc. \ l l l l 1 ) l l l ( i t c l c k . ' t \ c l l c l í j l . r 'I ti l c . k c r ' c k t t i I ( i st . ó t e 5 l .k c l t k i t l l i c s l l t .t . r r z s e t 1 l i , l t . N r r i r v o l t . a r l t i i s i , . l c . j cH. l r i n i r l b a n k i L i r t i l t i l l i l l L l . a z c t r t b c l c k k r t -

Pókháló l l o s s t , r r a p o r n v o l l F c i l L ' l r n e t e sl c l e t c k . i r r r r , u s -i l o n d o k t c r h e l l c k a s z r \ ' r ' ) ] l k. i t 1 | l L ' t ]l l t c I l t s Z I i l .é s p r . t i l l í l t a n lt t r ' ' t t!lr t t l t l ( l ] n t\ c l l ] I l ] i r c .A I c r l l ) ( i s Z c ( h l l r \ ( ) . g ( s) l í l ] e i . i t l l ] i l d l r x k t í t t e k c . . t 1 l i t t t t t í r ' c ks z J ! t t l d . t l . r e -l z s i b b l s z t t l t t a a 1 e i c r r r . l J k k r l t ó s Z t c \ ' c t t c l I l c . u 1 ' k r s 1 l r 1 k r l l .S z l i t t r . elListos lonitliit. cstllo!olt lrz allrnl.sziil.Azon clcszkr.dctt lc. tllijrl Í t . t s s c nv i s s z a i i I c i ' l l r l t I l l t a t t t l i . g lót l c l I . | ó l . l ] ! \ s l c I c s i l k a h i i l r r j l i b a I c P i i l l e l . \ ' k i s l l i l g í r ' .l e I t t ' t .l t r l r : vs Z t i l ) \ ( ) ! . I c h e t . h t l g 1 | t l r : r I z . l i l l l l t l l l ) r r l ( ) l r l t l ) r ) k . r t s ) r c r c s l c L j r i l c l l ! ' l k c / ( j l g k o r l r c f u r r ; n ri t l i I I ( I ( ) j / I I I . I L

l0

. z r i l . r ' r z c s k o r s o t , , e l t c k l r y r i l l L r L l r . n c r l c k u ui u l n l l o t l l c z ( i r L l' l. l i l ( l r r l i r j i j ! i i , , i r i k c l r r , r r r i r l , ; r n r c l r l r k L o r l r e - ! c l a - ! l r i z o t t 1 . t r r l a t t tl tcll r t ' . t ' l l l t j t r r , r í l l c t ll .\ 1 r .g t ' c r . c k c k . k c : e i k c l c s ( l l i i I l . i l i ( 5 l ( ) l l L l | ]l tkk c I t l ) c t ] . ' . ' t l i I l t r u kl t p i r r l s b e t l Íki i j I ' t c l i lj t ' t t r é k l 1 l l a nl'. c l t l t l i s z t t l n kr í . l c s z e c l t ű k .Llcgtit.eltcblg l } . Í i l l ] ( ] ] C s i t] 1t .l l l ] ( l k e l t \ Ó ! ! t l ) e n e s ( ) l ) ( ) s (pj i t t i l k \ ' l 7 . i

l ' . , r lru b i c k o lul r k . .{rrtri\ lriDzsrikokltiror)li)tlrikr tabotLit lJvr'-cgYTslikl)liigi)tt . . I l l t t l h l L t t l t r ltltl.c I t l ] ] i l ! l l s x t l t rr.z c l c s c b b \ , ( l l l .l ] l i | ] 1e í t lC' ) k r r j ss z c k c t . c k . | | l l l l k i i l ] . l l t l Ic l . . : ó. s i t z t l k I . l rt x k l i i k f c l a z s l i k r r k . t 1 I' i c l - v e k t t t a r : l t s r x l t . L kz r l í k l r k l l t l Il l \ l c k r i r e l ] ' . \ l . l t k t l t l l l i n '1, -r ' ' t r ' j ó rtcc l h L i z 1 Í ka g r c r e k e I l . ( r ( ) t t \ ' ( ) l t u r )k) i i r i i l l u k . r i n i s l o r , l g r r l ( i t t t Ir r s r i k o k o t t . A n r i p ! i ! c t t e i

r l t l l L t t l k . t ÍL.l e ' k t l t i t . t l . . ' k rc' lzt l t ] ' k l l t ' ' ) . \ zi s r n c t ' i l s r j k .t t l k t l n r r I g r l t l i l g ' ' ( ' l i ( ] ki i r z c k c t c k c l ' ( ; l c I c l i l f I ( ) l ll t k l i t . t r ' : l l l \. l l l L i k . l I c l ] ) ) Ú \ l . i l ] ' . . ll


l r r r n l l i r '' \ I t t i L j l . Ll i l i i g a r i l i i g . l l 1 l l l ] ] l j \ i i l kl i l l l l i L t li L r l l l t l r r t r t l l i tinÍ i ] l ( c ( t t t k . r l . r t i z r i t..\ f l . i k L r r b r i l l ( . , / r i ( l l l l l()i i r l i r kI i z c s r . ' b r ' s e nI ( ) f - ! l i 1 (ul I l l i l i ( ) l ] rk c l c l ' ( i l . ( ) t o i t f i t ! i r l ) r ) l L t \ , / !t' c l c l . L r \ ; l l c \ ' f . - i ) l ] ) e ! t c l l lrLl,/,1 k e r c r n \ r - i s .i r r r t l r i l i l ] i r l i r l r l S L l t a l ua n l l l ) . r i r l t \ o ! o l l l r . r , , i : . l:c. l c v o l l . r t i ! ' . l l \ l í \ . l t . l l ' t l r l t l l i t ta ; t 1l c t - I l l e ]i si r i ] t l l t t cr I N l c n t l t k r r i r i s o r ' ( i i el c l c . \ k c r ls z o l r r z e r l o s l . r l u k ( r / i ) 1tta l t i ul l i r r r r uk t l r r r r r r : t c r n t i t i - u r r l r r L , : l c h L ' t c l l . S d l . l l t i l n ) . i n i s a r r l r . - \ l r i r t r o k k l rrl l t r r i r n t r Pc l r : l L r t l i tN l .l c n t i r n k . r z e g r r k l i t l L r l . , ' 'llL r n r i s i k b . r O s s z e l i r L r i c l z k r t r l v al e i p c l e c k a r z c i l e s ( ) r \ l i l ! L l t ( ) u .l . l - ! ( ) 1 i1l \ ( ) k s z e r i c l l s , t o k n t t r [ . : r l L r j l l r r l ( 1 z o ni r I l i n t r r k

K . r f c l i r .l ] l l l r l r r r ,t I l i r : i i i z r r r l-r., r r l l c - g r r t r r z r l rt r ls : r , - i lN l e s s z e r l l e h c t c Í l l i Í l ] i ' . l 7 l i l r / c l e I ] l ) L ' l l )l l i i l l e . \ ( ' t l c I ] l l t s e t t t . t l r ' t l t| . l k i l l Í i l i l . l l ) . | l . . l . t i p i i I e t e t li.l t I r l ] \ ( i k r l l n c l l l \ l i j t l l í t l ] l l 1 ( ) itltl c l l l l ) c f . ; \ z i s i l i t z . l t i l . l r l t l 5 c l l ( i | c k . l i t ' c t t t l i i s i l kI ) i I k l d i i t k ( ) | i I ) ( l t 1 l t l l ikl l t l e z i Í . e .h l r j t t l t l ih a r t t t i t 1 i r i r n l L i r a i s z t i l t t a kr l u g r d t l l i b L r k . r tc.s n t i r e t i L k l r ( ) d ( j iti i j t a k . r t l i r . i t t lrtu t r 1 r r k t t l t k t. l r l i t 1 t ' l j i 1 r t c kl . s l I l i l . ! ( ) k

I z z . t i l t l t . r t L t k l tltt z c s t t r z t i l I l L í r , l l ' c

lrr\\itclle. ll;/c llr ril()1D ] l ( ' l t tl l s / L - k e f t i n k( ; i c I al a . Irgr'zer errrk lckctc icllrri lllkllrlil cl r \l(iP u.lIo1. (lc ltcni c\()l Í : c t . t .l l a l l c t r l I r i r l l i l 1l'] r l r r r t l i i z . rj ' e 1 l t i l í i rk. r j . rl l t l z t r t tc ' l l . . . I c t t L i r l k . . ! ] r t l K r x t c t l t t i k c t r i i l r - i k l r l i i r l i I u .l z z . r l t r - ! , ' 0 , ' ' , , l r ' n t c l . l t r r . r t i l I c l ) L t l i , t ( r c l r ) r e - ! \ e r l n l \ l l r k . l ) i i p . ri s I ' i ) z e l t o l t l t r r z z ; l l k . a - ! a p c k r \ i l l . l c \ o l \ i u l \ l i i I l l i l k . \ l . i i ll l i ) l | ( j t i i k l l l i \ | l l l l l l l l t t ] k r r l l t t l t l i l i i I k ú l r e t t ' | , t i . g i t i l t t I r i r t r l l l L t c l \ c . ! | ) c l ]t .l c . r z t l r s z l i g t i l r rct rl t t j i s c t l k j | ] e I l 1] ( l ( l ( ) Í t '

| r 1 , . , / ( ( ) ln l ( ) r ( l i r l n l l l t . l f t o l t i L k .i l l l l l l : f . l ; e I e L e l c t t c l l ) . r | . r l ) l l l l \ l . ' 1 l I l . 1 1 1 . 1 .l .l i, l1l l' i k I l l e - " . l l e r c g i j t . : t i l ' í t i j h . t t t l r ' | :\ / 1 í g L l l d ( ) l ( . l ikl l l i . l , l . k ( t l l ( l c \ . / e l t L ' }i t. l t ) ( ) l ( l t l l l L l l l l l cl \ c 3 i ) t L . l \ s z c t r c . l c z l l l k , 1 / c 3 c ] . ] ] ] \ i i I I l l l c l e ! : c t r . i sa ] r r r z c I l l c rlt] L l \ , / l i l (ti i í l h c \ L : l I ' i i l ) a l c l L - t tl c l e \ l L . k L l k s ( ) l ( i l t l lN L ' l i l 1 , , , 1.1r l i i n - ! . I i g c t t l v r i l ' o ' . \ r z c ' k t r l h l i t s t l k c t c k . i t l c r l

. ' l l . l t c 1 l l . I 1 ] I . | 1( ) l \ ' J n l t l c g c \ c k i l 1 c | | ] . i 1 1 c kc.| s r t l t t i í lf c l I l e t a z . r l t ' a r t , r L , rr n r ( r c t . . r k rt t t t c l t e zz s r i k o k r t ltr i l r z v r tt l o b r i l . t : r . ' l ! k i n t c t ci il kt r i l r . ' ' , ] L ) | l|.] \( ] | ) ] l\|c l l l I ] ] . l t . | !:l tl z r ' ' l r í l l l l1i r l k c t I l t l r ' k '[ . i r lr l l i g c s x k l l l ! ' I l l j . ( I . l t t t k t l I l t h t l r t l l l l i kc I ] L ' ] ||]] 1 ( ' ! l.l ] L ' I 1I i i l l l I i l ! l ( l t 1 lÍ c l l l . i t t ( l 'l i i l ( l l l l l ] l . t A l l r i t a i ll r i ] l l c k l l l l i l ! \ r ( ) k ( ) k t t t c g t i t l e t l c l l l . v i i l l r \ l l l . i t ., /(ltck /irl)or()t/nl l l ' | | l L | ( l t i i k .h ( ) g \ ' x t L l l 5 | i k c l í t . /' l t 1 | . l Ie g ) t i t 1 i l i r a l t a l l 1 l ' I l l i ; t 1 t t c t t t . r l , r . ' \n r ( ' : ' h i l l h a t o k . , \ z r r k r t r : c i p t ' l , l l ) l l l ) o s . . : ' \ i l l l \ { ) r ici l c n l t r l e l t l l r ' 1 ,r/lilk. c\ lraliill ()st/tr\!illlrlk. . \ k k , ) r ' l a l l c r l c l e t c l l l l ) e l l c l i i s z r i r ' O s s z c s z l l t ( l l t a S \ ' ( r n r f ( ) n ll l l l r , l , n n l , l \ ' ( ) 1 r\ / ( ) l l l l l l \ l c l l c l l l I ' l g r - i s tzc s l c t l l b e t t f c l l l c ! l ( c l l l / \ t 1 g \i l l , l ( l ! 1 l r: i r l l Y c k l ) .b1r r t L t l rc.r l r t l ( ) tl r r : : t ' e .\l / ( ) r ( r l l ! i l \ ( J l l ' t1 ' ] b h c lr l c l l l

r , r ! ' \ ( ) l cl l . ' \ t l t l l ' t r l l t l l c L t l c c l l c l ) li l l a l ) t l l i j l l ( i l . l l ( ) ! \ l ) ) ( i gl t k L o t t s t e l l L ' ' ] 1 c l ] ]; I. l l l i k ( ) lr t t l i th e k Ú s e c l l l a I t c 1 l t i l t c ht c l e l t Í l l ) k 'r \ z t g t l t l r | . r l t a t t r .

, , , , r r i l k l r 'i g l t l t l l l a t l . t i t l l i s l i t :rrl s z K e s i ' l l l l l r j t i I s t c I r t i l kl r i I t c l r rl l . i t ( ) l \ . i g ( ) '1\'z i r r r a . I . ú h . l l . c l ) ) c . J . \ ,B l i t r i . s z . r ] l l . l , / ( ' \ l l l L ' l c l l ] l ! ' k\ ( ) l . 1 l c . Ú s l r ] . i l l l l l t . t r : r . r t t ' . \ \ . / . l t ( l l . t z l i r t t t t i k . l u i r l e l k L ' / t l t ! ' t l l t l d r l t o s l l l lk e z e l n i l t b e l ' r i k l t t t ' 1 . ' 1 | 'l|]]c l l ] e t l l c c l t c . h r l l 1 ' l c k e t c p l l k r r k c ' / L i s tI l i i l ( ] j i i b l l Ún n i s c g r k i s l i ] r

. r l l r " - r r l \ . , 1 , l t r r . lL r l . r l l . r t t . .Irtzl ' l ( l l ' , / . l l l l \ " l l l r .I r' tLt r r k. . t l r ' t .

\ z l r I i r r . o r L \ : rsrzIl i l l o l r o r r b r i z i i k l r i t] r : z t . i r lr i i l I t . i l l i l ln t l l k . l . J l l tl t k r t r t r irk, r l t t . tr.' - ! rL o l r o z ; i l t , r n l t l c l t ' l l l r . l t e k \ o l l i l l l l l t ) ( l l l \ l i l l l l l k . r l , \ I l l I k r l r ' l r r i ' ] l t i l i í kc l t a k l l I t i l k l l \ i l i i ! ( ) \ \ i i . ! ( ) ts. . ] l Ú t l e l l l c l c t l t i l ] k . t z r i ! . n i L . l v r l e ( l t s L r !l e l l r l r r i r . r z r , ' l t r b t ' r c ' k c nK.i l l i t l k i l r j L l k b l l l l ! f o i tunk. rDcrl sictre lckuPdostak lrclllliinkct. Ncl)t lllriltrk l)i/t()lt\ii!(' s ' r h h l t c l r c t ' c z t i t , t. t r z c k c t c k . t l . i r Ú i 1 c l l ( l . u l t t l t t t k u 1 , ' \ t l i c . ! I t a d l c t t l l l c t . c k t l c t l t ( t l d l i I k .n l i t d \ ' í i kl ! ' : . t c n c k . I l t r ri t t e l t i í z z c t t e k .J e ' s z e . d . j r ' i lki . c z s i i k l l k a t . ó s t l l i l c l 1 ' c r l l l z i l k r t l k k t ' l ' , . \ z Í I . t l k l l llir L i z r i t ] t l r ke.s l l i i n d e n k i l r l t l r l Í l r . l!r] ( ) | l d ( ) l 1S./ i l l l l ( J l \ ' e t c t t c k i t s t r k t r t r t n k l i r ' l t li.l l l r c I \ ' ( ) ] \ i l l l k c r r ' i s l t a s u n . r tI r r r z r l t t]. \ l i r . ek i l I z c l t r - t kl l c I r j I ci t z t i l k i | ' , b c l l ( ) \ \ l c g \ [ í l ( r r i l r r s s . i ! o l i. l l r . l r ) r i l L l ( l l i s z l l r r k . l r l ) r r r e l k ! ' n \ c f e t s i r l l l c l l c k \ l o n t b i i t ( ) l l i r L r r i l r i t l n i i k .Z L r - " , r l lI h a l r i l s z e l c a l e l i i n k l c l e t t . r r s l c l l c l e t t h i i l l i l n i . l r r l i ] t t I n l i t l k r l z t t l i kl t z c t l t l l c t . e k ' , l l t l l i t lc ; 1 l 1 l L a. r.l. s z l t b a t l í l s I ] ] c ! i l ! \ , .

rl

Angyal az ablakban \ : r , r r r l r z , j ) l ( ' s r i k r i n g r i t l l c l l e l c l t . r r k t k r l r i r ( i c l l c r t v t l l i g l l r t l ' o r r ir ' : . l . \ l r l l r l i j r rl r c i k c s s c ! . Ú s a u . ' t l l l l c t e k I t c u 1 l r a k i L t . t t ' . . L i l r l c ] t t It tctgl lr , r ' k . l r t t k r t s l o l Y o s z t r t t j k e s c t l i l i c l t i r t l c - t t t ' ah i i h ( ) r l iv L r . ! L i tN ' l e : l \ c r r 1 K i c l r . , / c t lc t t t L r c t c skc t e g c t r i i l L r l t . tt zi v r ' r l l c l r c k i r r i . rl e l . l ' ) - 1 5 .l c h r L r l l rl ' t e \ r r l l . N l l l s c l l l l ( l l l l l L ) l )ak l l i n ' ' c r i 1 l ' r l t ' r z ' . r L r l k , , r L l l L i l ) l c n l i L \ . / i l b l l r l l ) rbl .e l c b r t e s k l i z t a l l l. r l l t l l r l l l ' e l l c l l t l r g l

L , i L ' l,l, l i l n l ' c n k i

' . . ] . . r t | . LIrili s s l e l c : i i . t l c l e l l L ' t .I l . l r l . 1 7g | 1 g 7 Ú sL r k r l z t i l '


M c r t n r i n da k ó t l c h c I < 1 s nó ga g v < l ti sl . j c l c nr ' l l l ta z r l s t r l l l tal i a | l 'r e \ r'-gőtleIll sl)k.jul()tla pincóbctl (jsszcsztllul1t.jnrcrI)L-k, nlivcI az ab|.t kl]Liltncnl lt\'ilh.llttrk ki' l\'lr'tg ll gr.crtl.tklLnlicltis Icr,c'lrjr'itl sín.Fénysctlt \,,rin;diiltl i 'lLlrrlrl.e:sr))irckiju!()lt{rnk. zrjlilck Icuirnk,rrrrntaz ulror.kl. . ' \ Z ( ) IJl l c l c n l ] i l . ! \l.r ( i e s c l 1 ,L z i s I s r c n s l c t L . t ! ' t él nt L l t a t t al .r l ! . r t ('llrklÍta a hat|szítltejr r,ércsvalrlslglit' Vistar:. 1ltth.rsZclnt.edélsil11LlIt i l t r ' l l 1 c t c t I ch| 1 i l l l l t k I . l ra.n r ' j L r k] ) c ] v L ' tbt ( ) r í I ( ) t itl k a r r i tr . l i j u k 'N c k r k tttiítklrl.libban..brtkc.'lctt. Letctl(iI il f!'{\'\e|t'

l L.t tt]til\s..ig 5 Z ó | ! j ni l l l b ( ) l \ ! ( ) t t . c L \ d U n \ ' l l a t l l e . g a k i | ( | l k ( ) I ' L

. | | t l , / \ i I s / i l l Ílít n g } ' a l k a ' l r 1 e g v í r . tr l r i r t k c t . h i r l y á t a i l h l s s l

k t l l l l r i t t a pi I l a l t l ] . l | ] I . ! L -\l c) l t ! r k l e r l j l i l l l l . n c l r r l c t t \ ' ( ) l n i ló | ( c l n ) c ' KlI l i i n h c n i r I p i r t r c b r ' t o n p a t l l r l j i rj c r : c s I t i d e g e l o n t o n n t u - : r i b r j l . Fiizrurn \ ( ) I n i ll l ( i l k i i ] c A , / ( ) \ ( | l l c ] ' ' , c|t] c | ] il i i ( i i ( t ó k . i l k l l l Í l t L i ' /t t t e l c.slk 1lrtsz tullist llozo ir I'tltir:r.a. j \ n l í g 1 i I I l i l ( ) ( Í i lj ki í r ' n i .l i l l l a i r l l l r tr a k t l s . q a ( t i í k . I t ] r r i I t t c i z ( c nar r t l l i g l l a n . S z c r t t c n t i I k ( ) l . t n ( )Ís l i l a k r l ns z ó r l c l g c t t . N e i z 1 r . - tilll | t l i z l r t .a h l l l r ' c n d ó l c k v l l l t u n k . l n l r 1 i i l t l l é | ő k I c 1 1 i i l ) [ ' \ l t c r : r , e c l i ka r r ) c l L ' t c l )k r i s z t i l t L i n kt r r o L o D i t k k l r l i ) k . t l i i r \ ( ) n \ , t l l NIill . I r s z b c r.l i l l t . l k l t t l i e s r r t t r l l l a z c t r c ( l I i | . i \ / Í .' l. l\l 'l]n\ . | | \ . l k . . : ' , n r I l . , l , f c l c t l . i t c s t i e s t r nc . l r ' r i j z s l l s z í t l ÍpÍ. l p í l . . l n . ! ! ' i t l k ti tI ( ) I l ( ) | tV. i j 1 1 aa 7 tit]Il( p t 1 l i l l l t t l a 1 t l ti .t l l ] l k ( ) fl ] ! i . ! y g \ c l c k l ] c k i l t i l d l r i r t j l il l Z ó g i tiZellctcl l\li l I ) k l i l l l )l l ] ( ' c s ( ) l ] r l i r r l al tj l i n r l é k t l k r l r , l l l t L l t l kk í v á n c s t l l k ' , ' \ Z ( ) l ]a t é l L ' t ln c l r r r . i l l Í k l t r . l i e s r l t t v['] . g v l e i . u r r t ; l d llic p u a n c s r r | 1 l ) r : r l r ) i i n k (l'rt D i n r ' r , r b tl 'i .h o l k e i t h r i r r l p i l c ; l l L i r r k . A t t t l a k l l l l i z t l l t k . l l u e l \ , b c \ , / ( ' l ' u I t t l l r kc.l r ' l t t c l r Í c l t i ta s z í j n l c . , l l l r r r r b a '| { e p t i l t ü r r k| ] 1 i s E g y l l ] l i s h r . . ] \e - t t . l t i i t i tl tctk t l ( l t L l l l k . . ' r , i rt'i "" l i i k . h () - r v u l L - g l t i i l l l rkn. , , \ t l t l i s i k i l l t I l r ] r r n 1. i ' r r t r t j l c l . c l t tk c t t ó s z l k a d t a l t j z ' i \ z r l r i r I t l 1 a l l ) . ! \ L ' l l l c l c l 1 t l : ! ! i | \ . l l nl l L l t a t 1 i li ] l L ' s i l l ó ! \ ' ( ) l 1 r l l I l r r l l l r l kl i 1 k a i I ' E!\

t.1

az

r . 1 \ l c r ü ] l l L . . s c k i l l t . s c b c l , t t . . a b l l k b a l l ó. s t í í t e a h i t l c g c t . r ' ,z r ' l r : 1 .

l\ ht-l g\ ctl!r':tle'tl IrÍÍ1(jltcll7 iiIL'()l]]lll.LjIL'\7ls('IL'tliijLlItil!llI)(il l , i l \ s i l l t l l l a g . l l l l h () t /t c l ( ( . r D . 1 \ l ] \ ' L t k l l) . i t ( )l l( ( ) l t .s i c l t c t e Í tl l l l i l l i l t ó l c i s s e I .t l l r l r a z l ó l t i n k . 1 i i z l c \ , c s t .s t i l l ] i l l a c s l l l l l i t í . g ó r . t cr .l c l l r r s s z t jl e s z l t z L i t . k ó s z L i l j c k l . c Ir a ' l - é I ) l l Ii l k a I , 1 l l l ] ]L.l c n c l ] r l ] l c l l 1 ' N c I r r ( u d t i L l 1 j1i i r r t i . M r - - t , c ró's ilit s l l ( j t \ ' ( ) l ( l l l i b i l l l ) ' M i n t l l i l c I 1 c l c l t c t l c l r l l n a a t ] r l l r : i í tD ' iirlsiiIItk. ! ) l L ' r l ] l ( | ( ) t t liiIkL l | ) i ) 1 Ú í 7 (tíl 1 c .l i j l r ' l i r z i l k a l l l l 1 ) l ) ) l cI l i i s Í l L ' l t L i k].\ l l n ( j ( ' t ) k , , i p p c l I t a z i rk c l l l r r t n L r r r k l A b l l a 1 1 1 11 ' | 1 , , . 1 rt' l t l p L ic i p ó | l t ' r l r , t l l t a t t l i. t t t l i t r l r c g l h á l l t l n i c l i i t t i ( l ( ) l t l ' i i t ] ]l l , / Ú d L ' s ; | t l \ i í t l A ] .k k r l r s z l i l i t z i L l í ír l l l t . r l l c . ! : f c l c I l .' ' \ Z c l l c I (

, / (l e l l

\ ] | . . . I l l l ! l ( ' ] t ' n t l t e g l Í t t a t l ri l Z l i l Z l | b l l t k ( ) t .i t | ] ) c l \ ,l i l l l l l ) t l l ] ( ) r r l l . ' l t \ : u Ú l I t i l r . t t l tI l r k ; i ' a I l l i t k l 1 b a t l( ) l l i i l l l i l k i l l l i ( ' \ l ' t ) \ ' Í i l ' ' . , ] r l . r l r l . i l t t l , i r t l t i i s .c l c r ' l I c r l l i l l t n c k j ' , \ k l t I i i ! s ( ) 1 1 y f lI l c ' i : 1 , é r r

L , r : , ' l ] t I r r I I r r r r r r. i D ( l c z )l ) . t t l l r r l c t l c . A k k r ) r c l r l i l n t i i t t e l l 1 .h o g V , l r \\ r \ r ' r t c s z c k . L ) o l - - , r r t tv l u r r z a r t : . : t ' . r l l . rl l t. c g Y i i r o r ) r .r l t l l . . k c t l t ' \ z l i z r l t t k i s l t i n r , t | { } k a l ) i l s Z k ( J d ( ) l(r1t ( í l e r ' e l c k b c l. t . r r : ' r ' , r l \ , / e l c \ c l 1 1t u d l . l c l l i i . i n i . t ) c h o s v i s s z i i l l h r t o l l \ ' o l r ) ac l . ) '

\ l ( . ' ] 1 e l ] lI ] I l ( l c t t ci l . . D i c s i i s r t g c t . . e j lst . . B ó k c s s é g e l ' . . ] ) c ( ] i ge l u I L (! l ( ) n l { ) \ i r l r b..\ z c - r , ivk- . r n r u n n v b c n . a r r i i s r k a l i i l i l i i n . V c l r - ' r n ' lL| ||k()/|)ln . c k c l ) l l ] r ' \ , / L < ,|.I\' | l ( ) g \ ' l ] L i Z l c !l]t lz t l . l r . í sf i i l t l k t r z ( l l l ' . r L , r k l . r :l .z r r ( c h l r l l o l t i l r . i l t { n g . l i i t : \ L l L i l l . l c K . n r g ] ' i l r i i r u e t l t r | c l e t c kn c k t e k l . \ ' l . . ] ] ( ' / l l , / L i 7 c l r c l\ ( ) ] t a l e ! l i ) t r t ( ) s l t l ) l lr.n c r t a 1 é l c l c n tb r - i k l y r r I , t t , r. ' 1 . I ; r r rt c l t i i n r i r ( 1b1c ' n D c n rr r l a i r i ) r ui t p t r i s z i k l a l j i l . \ | l I l L ( ) I l l ] e ! Ú l l ( ' t t c t r ra z l i t l g t . t l t i Z e t l c t L ] |c. t i i t l ) Y c l . t c n l b c l í j l t ' ' i ' r , ,. t . j r c I k c 1 l c s r , t r l Í l l t h t ta z l t t r l . . I i t I n t iit I c s . i t l t j r t l t t r a l ' \ r r L k o r r r r c : : h u l k r n ri i 7 c g r \ l ( r z i l l o t : . . N c l c l . l ! . v a g ) - a z t . l l ( ) ! 1 ) 1 . . . l | ( ) l l l c l l l l l ' d c 1 c k n ó k l e k | . ' . a r I a l l Z l L n g \ ' l l r i l ! t l t r c l t l l t l k .l t k i l r t t ' , . l | ' ] l r k I l l l t tl .i s a t t a g y 'r ' r I l í s t í . l i 'ks( i 7 c l ) c t 1 r\-. . ' i r t u\., á l l a . I 1 ( ) g } . c ; ' , , ' . ' , z r r l . . ' i l l t l l t Et 'z l t I t Í Í s c i l r |' s\ 1 c n . k L i l d i j t la z r i l l Lt s r l i s z Í l l l z a l l ,r r rlirrrlen klrliicsonv c1jr'lLin

séta LÍgetÍ : r \ L ] ] l l l c , /k o z c l i i l l L i k r s l i i n v n r t i n c l l l tc z e n l t l t e i t c t rh. o g Y s z c - t e t . , / . I l l l . I l | ]lil c ! \ ' c i l . c s k t t t l i l l l L .l r r e I t l l k k ( ) I ] l l ó ! : l ) ( ) l d ( ) . tvl . ) | t ' ' r , , r ' r i r L : . r l l i c l ig o r r r k r k r r r i r rl r k k o f i s n t c S \ ( ) l t l l k . d e I c n r c D r r l | : l l | l r , i Il l l l l l l l l l l l l \ l i . ' ' ( )\l( ) | ] t l l c . l ] ( ) ! \ | l L ' ! \ Ú \ ! ' s k l r l ' t t t l | . t l


l ' . I l I l( ' l ( ' ) \ e l l l ; / s c l r Ú b . ;cl ! : \ k i s ( l ( ) l ) ( ) ; / k l i tl .t t l i t . cs z Í I r e sP l i l l i t . r l r . , t t . l t l r r l t l l l ] l 1 l l i t tI]] l \ c / c 1 r l t l l l t k e z e t l l b e l r l g t t i l t 1 l i t 1 l Í I . c s Í k L r

\'lls\'lll]k l]()ld(){()k' l-,n is li1!i]lenl czt a 1lIIliíllcrl lrlllclirgsl,t.gtl1. dc' uz c i I tk Ó s i i b l l i r : r l n t l j a i n l a tr t c l l l c s l l l i l i l i c l I c t t t c ] t c kr l k r l z t i i k . h a n c t l r a I l Í . b o l L i . l l o l r l o - ! le l e t c n r b c n l t z c r d c s . t p r i r n i t l t a t o t tc l . u n r , L r k r hr e r c c - g k i s its\'7()ll\l \'ilIills(JIl lr!-lííl!'n)'

I

' . \ k k l l r i l l l t n s l l k s z i l t . s ó t Í l t u n k i t \ ' i i r . i l s I i r : c t h c t t; '\ z e r l c s z t t a p l t z . l l t l t c I t . h ( ) ! \ a t : r . t r k lltt h l j a t l t l t c \ i | \ ' i l | . ! l l l t üc.s i 1 l k c z t l k n i t l l t i Z ( ) t tl I i Í -

\ \ . r t r r s l t l c l t l \ l t J \ ( ) I l . r ' t t . i i l t r só s t . c n t l c z c l 1 '; \ N l t . l 1 | l r l r l c l L r l

b a r n t a . r i s k L r . , z L i l t t i nakp L r k l c l c r .O i s e s i n i r s v o l t . [ . . g t , i r o l r ' ( i r o sr t r h l i l

l . L l 1 l rr r r i i k i i 1 1 i i l kl .e t c k t t l e L l c I t c c t jkci j l i i ] r ' i i r i ] s k i i I l t n t ' í ] 1 . l rs z , . .

lligglil' l . . L l ' I J ( i i I l e t l ! i k\ ( ) k t Ú l e . ! ' ] \ i ] l r \ . i j \| 'íi Í \ . ' r r l l c I t c t c k c l c i g g c ]h Í l Í s . h r l l t ' i l r ' c t l c s r r c I l i l a 1 l r ks r l t s z a k k . t I . ' . | . ' 1 l l , / . l c t c l ] ] ' ; \ 7 t g ( ) I 1 d ( ) l ( ) ]hl lt.l g 1 c z e k u l c t r ] l é k c k a l a l ) ( ) /

k i j l i j t 1 l ) l i l . g l í l l i l kl t. b l l i t n s c l t l 1 lIt l ] i n ( ] i r .J l j I l 1 l l t r l c k i . K i i I a p n t t I k Í i rl l c n t t l l l l z r I t t l tk I l r l l r k l i s b l j l ' Ú s a z c r k s z c l c i l i s l i . l r ' e t t c ' I ] t i s z k c r ' r l l t r i i l r z

. ' l ' l l c t l n c t t l l l Z Ú l c t 5 7 ó I r 5 ó . g ci r á n t i t l l g ó k t l l t 1 ' s l i g ( )Úl s ( l c | í Í tI' ] i i r r ( l]lln(lcn,J\elnrckn!'k ill'cn szcp !\'errnckk()[al

..jcicsa1lÍttt. , ' \ 1 l l t k at l r ' r l t t t t l . t s\:' l, ) I ( .ó s L i n e s l t k a l t a l l i | . tL l t i i I 1 l L l ( l l i t t r] tl l c u . h l r g y n c l ] l l \ \ ( ) l l t l l e s t c t . 1 l c t l i g k i t Í ú r i is z l r k c r n l l t ' r l l Í e í l l c n 1 1 l l t 'N c t t t r ' r l l ( y r c D z t t kl r r n e s l c I r i z s . ! l i r t . . \ \ ( j r i j \ n t i l f t \ r r l r l ' i l t a rrr| t l i : o z o l t . o r l a r r r c l l t i i n k e i r , t J t i l c r r r l r r k r z e r un c i - ! \c i v c s k ( ) r ( ) l l u l l .r r k k o l n l i l l l L ' r \ / i i l c t e t t [.,z ltz ttlósz.tk ()l\'lll] 1i\llil. lllilrl ll vctí1iir'liszlltl kr.i1rc'

Dolgozőszoba

il tcsl\!irelll'

, , \ I t v L t k cl Lg 1 , r j r i i i s i I l l t b i l k r l t s i b l i l ]t ( ] ] ( ) ! : . l 1i |t .(le s t \ ó I c l l ) e l . l l n ] i n c l r r l l 7 t i c l c n t c t l e . l r o r : r ' a 1 9 " , 1 r , i a , t , , l, cr .g n l g l o b b b r r l l r k o c s i t t L l d l i tl l t c g \ e t 1 l t i . l L r r t c r t th o g Y e k k o r ' . rs c n k i r r c k s c D t k c l i e t t . I l c r c c - s i I l l k o s r t i l l \ ' ti l l i i k i l ( J t l k i l ) c l ] I l c .ó s I l c l c I c k t c t t c l ! \ ( i n \ . . j r í Ík i \ 1 i i 1 t .t ] l c g l r l l s s z ú r ' t l l l l t z

r , r k o : r r r l r r il P l r r | r r r .h n c \ l l k r r k o \ - ! l r t l l l n r .i l c l r p u c s l r k o l . k i s L r , r r s o lbt L l i i l i i k .

l I h i í l ( j l i ! l \ ' l l ] 1l ll1LtI l ( ) t ] . . ' l l t t t l t rs r r ] tl r z ó ] c t .l t t t t i k r l t . k i s l i i lI,trrl'l l i t t t A

t ] 1 i t 1 l L l k i ir t l t t r l k l t l t c ] ) ' c h c 7n.l i l l l c l r r t L ' t l l ] d l ] l]l l e g s c l ] l I ] ) i p ó t t z c t t . r l c l L k r l t . t l c t r tl l a t r a s z kt r e l t al lt ' A p t r c | Ú n l c n t t i I t k .L i sc t t ó l L i l l I l c l ) P c\ ' l i l l i l s c

l . . ' \ | ] i l ! \ I l i r j i i k l l l i c r t .é s . t l l l l a t lr t l l l l l ] l l l d c l ] k i j l ] \ . \ ' c l ] ]Í. i l I ] s 7 L - I L - l l l

Í l Ll \ ' l \ 1 i i l ' l r r e s s l l I í iill ) l c r e l c l l . c s c ! \ ' L i l 1I l r c I ] t L i l ]lkl a z a ' . \ z t r r ra I l t l s z szti tittln r'isszlt' l9-l] =|] llirrl I)lóg lrlrlibbIiL is sritlil.!atttll]k.d!' -1.].l(jl

] ., . ' l i l | ] : ' l c I c k c l .t ] s r , i s s z l t t t l l t l t tal z l i g 1 l l í . | { c n c l t l c ' k c l l c t t l c t l n t '

. l ' l ' . r l t t 'I I i t I c c k ó t í t l l i t t tc. l i i l l L j z t a r t at z l í g r 'a l r i l ' K i r ' c t t e t l t b c l i í l c . r I L ' l ' l r l 1 l l l s z t lar f t r l \ ' t l s l , rítlt' t l t t rl rt l c c k c . t t l e l ,l . - g t k t l n t ' l t l t s z . i k c l t 1 . l ' L ( ' \ c . ! \ k i s s l i r r l l i t ' I ] l c n k ( 1 s / L i l l c l ] l l l J ! : l l l L i Í e t t s L i ! i I lt\ .

r u l i r r j r , r j h c l v l r ' 1 i r t i ) t t u nN k .! ' l t v c t l i i u k l c l s r ' c s i p k c i t .s c k l t l l r p o l ., \ n l u k l t t t t e s c . l t eh.t l r : } ' r l r j l r . ' r'rr i ] b e ( t l ( l ( a( J s Z l i I l ]l it i i z c ' t c r s Ú t . . '1t l I l é r l l ó |t i j . 'litkltt.tiklls Z ( ) ( l l e e \ ( i l ' K r i s i í b b i s t ' a t l i l s ] l l ( r i s l t tbl l i t t l a 1 l r . ] I t z z c l ' r'ttlt. l l i l ! \ ( ) l l L i . ! \ c s .t ] sl L t i i 1 l tt.l t i b í j ]l i - j z , l i r rLl i r r ' .l l r l r l l l n t l t l t i s l c g l . c n . . i s t l l

\ l r r I r ' r r s i sj i l k l l - i t t l i r a ] t 1 l acl i s l t í t t c l c . g r i s z í t e ' t tkci a t u n t l l i i s t ' , \ l l : ' / L . ( | i l s s l ( ) l l \ ( )t kl r e g I l e s z e i | 1 cikl l l l l i r k a t . ó s c z t 1 t l l l a n l t r s i t t l l e l \ . l L r i c s z e k c r l t c k i : . l l l i r l c ' n lb a l l o t t L r n k .

csr,l i'' l:]t1r:rrr|1 itz r.irlcsl1llittlIllutlkllll!iIe il llle!ólh!'1!tsll.;/'

\ l . r ' ' k . l r ' r ' c n L l Ú l e ] ( í l d t j ks z l i t l i k i l z l a t t l i k a I l r k i i k a 1 'l \ n a g 1 t i r . i i e I t t r í

. \ l r t i l rr i t c ; k c n k D r c r l L i n k e i t Y i i l l . r l , r g e t b c . a h o l k l i l i i l l l c r e s c l n t . ' t l \ c k r l i t l i i k | l i I ] k s 7 c I c l 1 r i k a l , i l i p r r t i s z í t t l l i i z a t .i r c i r k L t s z t .l t z l i l l i t l

L | . I l ( | l \ ' ( ) \ ( i I i rl . i ss z r j t ' a k r l z t l l 1A' l l l l l t t l l t z i L l i í l l e r st t l k e t r t l l c r ' k c t c s

k c r t c l ' , \ l l i l l l t t k c t ' t is c t i i k l t r l z t 1 r l 1 et .| ( i | e c l k e \ 7 í t c t t t i k a k c n r ó r h ó 1 i r t .

l

lro!\' tLrbrillrlsstrrk.r ketlccckbc. . \ p u k a i g a z i g l t r a l l e r tr r l l l . l l l c g \ c l t l r r l l ] t l c l ] . j l i t é k (! )i \l e S ( ) l r l . l ! ( ) l t

r z . r ] . t ' s l tal l l c t c r í l l . a I i i t j i i tn. l c g b e e s L i J t i i |ili k c l ' I l l c 1 tc g \ ' k i s l ] ó | l Z t l L ' k t k . c z 1 l c d ( ) i ) l l l k l l 7 c r t l c l c t r ' í i l c. g \ ' k i s c S ( ) l l l . I gl i l t t t l l i j l i b i t t l . . nrel nc sr.lr'1srik iiket. \ z r r r l ri r l k r l z c P c i r cr l l l t a t o I r r i s z . c s b L t k f c ' n e e z c l t I. \ ' l c g t l l p \ ( ) l t u k .

t t i í 1 l r l l r . ict z. t p r c i s e I tk Ú p p e l t c t t c ] kk í r Í t l a 1 i l s s l li t g \ , e t ' e k c kc l . í t t ' ' | . , t ' i ) k n l r i z .k r ' u t t l p l i c t l k ( ) t I. .r l e ( l \ c e L l k ( ) tl l-l i I ] d l . ! j t ] I ( ) 1ltl l í i . . k i c s i l l \ ' c l .

l ' . ' r i r l t r r c k i l 1 tI i l r . d t r lir.r A k i n t t r t ' n l i sc ' g r , t c k c r . h c t í il i i d i í t g t l I í t ( J t t ' , l , i l l . r i s z c l r . i l t .. \ z e g l i k b r i L s i b o h i i c n i r k ( i l l i i r i l ( 1 .l g i v i e i r k u s /

r l c k . . . I I a z a 1 i ' l r 'itl 7 l l i n l r ' t l ] l i i n k c g v l i t . n r l s l ) l ( l l l L . | ) ] e r \ ' l i | 1 t l ka. n l í g l L t c s l v c r c u l k i a l L r s s z r in l r g r i t . c i s u d r l i l p i h c n t i i n k r ) ) i i s . I l \ e n k o l i t l

] . ' t t . . k l i k t l r i l r r l l i l l r i k .t Í l z r l r . c l i i k .t l i r r r ó I h . t 1 i g l i l r i k A . z cIiiiltlli. r Ln r l r l u r l k l c e k c i l -r r r k r c s i l k i k . r p e s o l r i L l l L r lrrrzk i s k L r l l rIr] ] l r r r k r i

l;


l l r j l ' N 1 l í I ' r ' l i r . t lL tíkl l z r . r k l t l l l t l z t jIt r. 1 c l 1 I ] c l ]ill i l l t t r r k k i a l 1 L t k l r sl l i b a s t . l . a 7 L - k l i nt .l l ) s ( i ( i t i i l 1 tKtÍ' i ] i j n i j sl l i i c s i k a r ' l l l t l t t r l l t l l z i j ' I l 3 r ' k i s n l L Í h c | 1 l l t ( ) r ( l o r o t tu v i i l l l i n . l t t t t i n l t i i d o ! c l u l i t t r k l l k . , . s i r i z r , i ss z c t s z i i t n o k v t t l t a k . Á | - c l i i L l i ' k r í íel t t k e z c t t .c s l i i l ' t a . i \ ' i i l ( ) \ l ' l l i i z r l j l h i i z r . an l c n l . e r cll

t ti | d e 1 Ú s k ó l ) l ) L ' l l : k i r r ' c r s i k c i tl ] ] ( ] | l d ( ) h i..lZeklll a kjt cltll]el' l.l\ ítglll. ..lVlirrclcn1ólr-

I ; i l Z ó k .l c I s i . n i t g v k i t n i i J .c r : 1 ' t Í l l c l ' c s t r c I r l n i t . l 1 ' l i r l . . ' tllCkkrlt.a sztiksóg \'itt!' |Í .iket cIrc li El scrrl tLldjLrk k.'11-lzr''ltti. ' t t \ ' t i n d o r e i l c l t cL.r sl l r i l l c h e t c l t t c g k c | c s n i c z z c l j l t l ' í 1 l t t t i r ' l l l i 1 . é s b i j s t l g c s c n t l l e i t - l éhkt l z z i i l t r c I . ] l t c t t Icl l I t t L I e r l ka i 'I.i\;/tc]liik c l s z i t t l t s l 1 g t t k aóts \ l C I c ] n V s ó g L i k L ' tN' 4 i i : k r . t t rt 'l t t k c z c 1 l \,c'\t' a : z r j L l l i só : l ] ( ' g c s ' N a ! \ | t a n g l r nk i l l l l l i l t a k . . s Í ! \ ' k i n l j l 1 i k i i \ l ( l u i i \ i l c l \ l i g \ l j c g c t , Z : i l k l l t 1 c | í t e l l c ki i r l i I I t . t k I ' a . . t z t l\ni I l L i k l i l ) i l t a l l l l i | \ j c i g r l i i t ' l t h lttl lI l t k l j k I t l r zI' t l c 1 !s c t t k i t t c k t t c t l l r l l l t l t Í í t i i g ó 1 l ei L. l l l t k t i I I l l l t c t l t i k i l t ( J j l i \ \t ' i i s ) l l d i I l n } e t . . \ l i ) | \ , l l I Í L lIki i i l \ l l c l ' | | Í z h l . z i i i r . 1l t s z c n t ' s j s ' l \ l l t g l t s1 l t l L jl ' r ' s s z r . j k l l s i i t b ltt] ] L i r t Ú ki l l i l t i l i l ] | i k e l l c t .l t l l l L r ' t l sl tz c t t c Ír l t g 1 ' l i f t i n t c s n c ! ] l c 1s 7 c | ] L ' t,' \ l l } t l k l l \ ' / e r i n t r n i n d i g k c ' r c s c b b c t r t c r r l c k . n t i n ( r l l t t c t t r l v i tl i : / e t t t i n k .r \ / l i l t l i i l l . . . k i ] s z i j r r j Í sKli s k r l c s i k i i t l h t i l l i l . t ( ) l t al k ( j s / i i r í Í k . i \ c t ', A l t i p c s í í h l il ut l i n t c l t ' p e d e t 1| c . L í s( ) d i l \ ' i 1 t i i ki t z r l l l i j t . k c s t . t ) i i ] t i i !l r l c s í t t c t n l . . \k r j s z r j r L l k . í | t i l s i k c l í l i j .e r l c sh a n g g i t l j i í r 1 c. Z ó | l n c t l r s Z c I c t l t i k ' S r l k l r l r i t l t t k r í j ]l i ] ( t c k 1 i j ] s z c k ó r t ' c | . c i s k t . L r l t l p l i th. a g r t l l l i t . l l c 1 . , z ó p l t r a d t c s . l t r t tllitI L l l 1 x k ' , \ h c e s c L I l i l L : k l ' l i ri j. t l i t c r L ' sk l l l l n i i \ ' a l l ] ( ) r ( l t l j k r ' ó g t r i t Í i r I r . t l s r - rSnz.c . ! c i t l 1 'a s s z r l n 1 ' ( ) k .s , / c d t ó k . l b . ) g \ ' . j t . l i - i l t ! i k . \ll1l 1 t i i s s z í t t l z t l ióks' n l ó ! : v i I l . ' t t ó k e l l t d n i I s ! A z L l { c . i k ( ) n| ( ) \ ' l l s k ( ) ( . 5 l k | í t ( l t 1 i iikI l i i t ' t t td. c r : r ' i t k t . l tcttl r l l l c r . c kl t L 1 z t i i ki i k ó t k c r c k i Í k t l t t l c i t l' l t r t l l | ( ) k u k ( ) nc s ( ) | ! ( ) l lÍt r ' c r . . ' i t é kS' r l k s z r l t i l ] t t r ' kl l i i z l t l r !c i g l i n 1 ' . r l kt s ' S z r r n v c g g c l . 1 i r t c k n r i r e ló s r t l i t t t I c n l i i l ek i ' z i I t l t t t l k i i l ' i t k] c r c s k c r l l c k . l i t l t i n k i i b b ( . \ c | e l ] c l ' L i l 1 cSkt' l l t i t n c r t l 1 [ í n tc l s c r t t t n i . . . i si t g r c ' t ' c k e k c t s c t l t kc lL'tt iilttrri tiiliik. N 4 i n L l e zl r s z í n l l i i ur I l r . ' l t i t t t a tl re,ci k c Í t i l sk r j z l l c n l l l i l ( ) t t . N ó h i l I r l e g . t | r ' g l l l t l z r t t t L t k i i t t rl.t o g \ t l c t n I i g l c l c k e l r t g g t i a t l t t t t t k i i t l l l a t. l c . . r t z v e - s s r , ' r i i ritr z r ' l s i i k i ) r c t . l k r r t e k c z j o l l l l a t l s t k c r L r l t I ' o l n a i t z t i t l l t t ' l l , c r r t b c n .\ ' i s s z u g o t r L L r l v l ti - t g t 'l i i t r t t n .] t t t - g Yl t z c g t l s z i : t a k o t l a i i c r l e t b c n l c v o l t l l \ z i i r i l l l l ! t r r r t lr\t ! l t l t n .s r t l l l tt l c t t t v o l l g t l t t t l u n k i t p c t t z l l i l t a s s l t l .i t t t t l i ; , : l 1 r ltt' ls l t l i t c t ' t n ó I . c s Ú tc l ' | \ l l r c I t i i l ' i t k e l tt l c c i I t t c r 1 r l g a l l ] l l i l . J s n c r n u c l l r a l o l l r . ' , r l n u . rb o ] t o s k c Y c s c l r b l c i l i i l t . l l t e l l l r l ( l l L l k .

t t t r . ' t t t t \ . j nk e c kl I ] e r r n i el.g 1 ' v r l l t r r n ka r ' i s s z i L j i l t P. róin Z 2 e li s ' I l a \ ' a l a r r r Ll t i k t i z l c t b e ' nk e v e s e b b e at d t i l k y i s s z a c g \ ' ! : y c r c k n e k ,. r z le l n r r l , - l |.lk ci]yIl]ás|lakaz ctrlllct'ek'[,]tiinl lkiil lc is ltrizhattul trl]Ljt, l I y c n v i l á . g r rÚt ] t L j n k]. V . ' i rt t e l t r1 r t d t t l i tet ltk ó 1 l z c l r l il t z l l i h t r l l l i l l l z l ' I i l l \ ' ' l t t t t l tl l.t ] ) c l } ' b c nt j s l t U n k ' ^ Z é l c t s í í r . Í íl ]1lci I l t l i I i L d a 1l l i i t 1 ] . l ) . ' l \ g ( ) t kl i ] r t i ] ( ) 1 ( Ú I lakk. a l r ' a - l t k l t t . a t ] a rrl 'ui lIt t n a g i í r ' a li.l c ' r l c t l ts t l . . I t ) l l( - l .I l l L t ] c I lt]n c g e r ! z c t tJ' l r b b a t lt u d t u t l k f i r : y c l r l i c l r ' r t l l i s l a Ú s l t l r ' l r i r l l t a i kn r a . Ntcgbccsültrikszelencsétlcn. c|eólni akarli slrrs1liI.sainkal' Nettl r'irlt .r|.rcsrlllylbbt.enilÍÍ etllbcl a házalti kintrlrnÍs.tttinta szilntszédbiicsi' | - c g t i i b b \ Z i i jIr 1 I l i r k t u nak n c r ' e t é s s e c| .| e h r l g v ő k n r i r ' c ]l l k t a k 1 , ' 1l.i z t s e n k i n c n ) t u ( l t a . L ] l t e r tlrl k i s s l i t l l ] i nó. s ű t a n l a l e c k ó t ' KLjs7Íiltcl]r iiz r.jIetrc'. ltlikrjzbcn ltz cíle1lt sZclrlclll clíjtt Pcl.gett'

Egy nyára mamával \ ttlatllittrt ()tt tild.j!ólt

l

ltcr'ct.íín.rlíszplir.niikkal k(jl'lilllinli|s,/l\..l.

l l \ l ! \ c I n c d í í l . j i i t tN. e n t b í l 1 l c i c k i i d l r i . r t t c r t a k k i l r Í u l I a d t .t J r i n . r p r l k ' ' | . i í r Y t c l t [ ' . j 1 c l en' a p p a i a . A l r i b á t c g v t t l t l s c l r i t i l l b ah c l y e z t ó k . I í b ' z . t t Í c k e ; l vl r r i a t t .A k i a s z t l l l i i t t k b a l é p e t t .v i s s z a h ő k i i I t i r s z l g t r l l . l l c ( ' | ]l ] c l ] ]ó [ c Z t c n l ' A t t l l t t t t á t a z t l 1 1 ( ) n d t í kh. r l g r e l r c : z í l e l t e i l t | . l d a t i l t . .IL' titl tlettl \,e1tctu ésZl'c sc|)ll)lit' .I.rzenévcs k i s l í n y v o l t a I n . v i d i t t n . . ! o r l ( i t a I a n ' ( ) r ( i ] t e l ] 1 'h ( ) 9 \ . . ( ) l ] ( i ( ) l h a l ( ) lal l n a g y t t l l t I n ú tJ'i l t s z t i t i i r s a t tltc t t . r l t i n t v l t l a t l l i ó | ó l l a l l a ' \ ] l I r ( l i g a 7 t . j á t \ Z ( ) t t a n\)' c I c . l l ] l l I ti t k a r t a l l r .l r j l i t ó k r l t ó n I ] \ ' c I t c I l l l l i : g . . ' ' c l t í í r t cl l r r h t i k i í si j t l c t c i l r r c t ' , \ n 1 ' L r k á n lk l l r a r e g g c l c l t n c n t d l l l g t l z n i . ( l é l u t . l nj i i 1 1h l t z - . ti.t d i l i . g , 1\ l ( i r l l k o z l a l t l r u . K t i l i j n i é l e i t l g l l l k i t z l i s t l k l t t a l i i l t a r l rk r I l c k i . ( l ! ' l l ó l 1 l c l ! i k l ) a r \ ] l l l l \ s l l l \ ' ( ) l tI . í t t li s ' M Í I - I l a t r ' a t ót r ' n r . j i]s t ( ' t r bi d í i l c l t c l l t g i l I t t l r l z a s a l't ttlrigis hallttnr ll Il)esL]illlct.]iililnt szctttÚllcn ltz izllltultt trs ll t]lc.t']' L r l l l i s l ' F , z z c I f . c j c z t ck i . h l l g t . . t t t i l r j l ' i t Ú k i r i r rl re t n t e g é 1 .

l'r


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.