Page 1

SYMPOSIUM : De verborgen schat van het innerlijk leven. Als wij de huidige toestand in de wereld onder ogen zien ontkomen wij er niet aan om vast te stellen dat de mensheid op zoek is naar ideeën, inzichten en kennis om de vele onzekerheden van de huidige tijd te kunnen overwinnen. Mensen verlangen naar geluk, kennis, wijsheid, waarheid in dit leven om te kunnen uitstijgen boven de conflicten en verschillen die de mensen verdeeld houden. Gedurende lange tijd hebben zij zich toegelegd op het verwerven van materiële welvaart als een belangrijke inspiratie bron voor het realiseren van waarden die de mens in staat zou stellen om liefdevol en harmonisch met elkaar te kunnen leven. Diverse gebeurtenissen in een steeds kleiner wordende wereld en met name de recente crises in de financiële en economische wereld en hun uitwerking op het sociaal en maatschappelijk leven,hebben de betrekkelijkheid van deze gerichtheid op het uiterlijke leven ter discussie gesteld. Diverse tijdschriften om enkele te noemen, zoals: BRES, Soefi Gedachte, Ken Uzelve, Bewustzijn, Prana, de Koörddanser, Sofia, en spirituele organisaties en - instellingen stellen in toenemende mate aan de orde dat het uiterlijk en het innerlijk leven samen tot meer evenwicht en harmonie in het leven kunnen leiden. In de afgelopen jaren hebben de beide Rozenkruisers Organisaties in Nederland, het Lectorium Rosicrucianum en A.M.O.R.C symposia georganiseerd tezamen met deelname van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren, de Anthropsofische Vereniging,de Soefi Beweging Nederland en eenmaal de Theosofische Vereniging. Het idee daarbij was om deze organisaties die langs verschillende wegen een zelfde bron hebben in de oude Egyptische mysteriën bijeen te brengen om iets van hun idealen en spirituele ervaringen met elkaar te delen. In aansluiting op de viering van de honderdste verjaardag van de Soefi Boodschap, die in 1910 door de Indiase soefi mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan naar het westelijk halfrond werd gebracht,wordt door de Soefi Beweging Nederland een Symposium georganiseerd met als thema: De verborgen schat van het innerlijk leven. De deelnemende organisaties zijn: De Soefi Beweging Nederland, het Lectorium Rosicrucianum, De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren, De Theosofische Vereniging, de Anthroposofische Vereniging en A.M.O.R.C. De inleiders zullen vanuit hun eigen organisatie verschillende aspecten op het thema belichten: Kent elke organisatie een verborgen schat, wat is die schat, waarom is die schat verborgen, hoe is ieder op zijn eigen wijze die schat aan het zoeken en weet hij die te vinden, hoe manifesteert die schat zich in het uiterlijke leven? Het SYMPOSIUM vindt plaats op zaterdag 19 maart 2011 in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 2 in Den Haag. Aanvang: 12.30 uur Overmaking van de bijdrage op rekening: 722919 onder vermelding van Soefi Beweging Symposium Centrum Hilversum, te Mijdrecht. Ontvangst vóór 10 maart: €15 en €10 voor studenten en 65+; na 10 maart: €20 Nadere informatie kunt u verkrijgen via: anandaaa@hotmail.com of 06-20409717.


/SYMPOSIUM*  

http://www.soefi.nl/attachments/article/335/SYMPOSIUM*.doc