Page 1

Internationale Soefi Beweging

Uitnodiging Zomerschool in de Universel Murad Hassil 12 – 24 juli 2011

Het Innerlijke Pad “Het doel van de spirituele mens is zelfverwezenlijking, de reis gaat naar de diepte van zijn eigen wezen, zijn God, zijn ideaal”

Innerlijk Leven, Hazrat Inayat Khan

“Het pad van de vrijheid voert tot gevangenschap; het pad van de discipline leidt tot vrijheid” Gayan, Hazrat Inayat Khan

Wij nodigen u van harte uit om medezoekers op het innerlijk pad te ontmoeten tijdens de Zomerschool van de Soefi Beweging, die in 2011 gehouden zal worden in de Universel Murad Hassil, in Katwijk aan Zee. De Zomerschool is een gelegenheid gelijkgestemden uit vele landen te ontmoeten en afstemming en verdieping te vinden door middel van de leringen van het soefisme. Wellicht leidt dit - al is het maar enkele stapjes – tot vooruitgang op uw innerlijke pad naar een hoger ideaal. Het programma van de Zomerschool laat een ruim aanbod zien van activiteiten, variërend van de leringen van Hazrat Inayat Khan tot meditatieve oefeningen, zoals ademhalingsoefeningen, de gezongen Zikar, Dansen van Universele Vrede, afstemming op de elementen en zingen. Om het verleden te eren zal er gelegenheid zijn terug te blikken naar de begindagen van de Soefi Beweging en het leven van Hazrat Inayat Khan en zijn Broers. Bezoek aan de begraafplaats Oud Eik en Duinen, waar de Broers en andere soefi’s begraven zijn, en een bezoek aan het Soefi Museum in Den Haag behoren tot de mogelijkheden. Omdat kinderen de toekomst zijn zal er een driedaags programma voor hen worden georganiseerd dat parallel loopt aan de Zomerschool en dat zal uitmonden in een presentatie voor de volwassenen. De Soefi beleeft het innerlijke pad met beide voeten op de grond, terwijl het hoofd opgericht is naar de hemel. Daarom zal van deelnemers een bijdrage verwacht worden voor de verschillende activiteiten gedurende de zomerschool, zowel in de Tempel als het Wakilhuis. Bijgaand krijgt u meer informatie over het programma, de kosten en de registratie. Wij stellen het op prijs als u vóór 1 juni wilt betalen en als u dat doet krijgt u een korting volgens bijgaande prijsopgave.

“De geest is uit op mensen die het geestelijk pad zoeken” Nirtan, Hazrat Inayat Khan


Aanmelding en informatie Zomerschool 2011

Aanmeldingsformulier Zomerschool 2011

U kunt zich opgeven, graag vroegtijdig, per post (een aanmeldingsformulier vindt u op de achterzijde) of per e-mail bij: Algemeen Secretariaat Soefi Beweging Anna Paulownastraat 78 2518 BJ Den Haag E-mail: sufiap@hetnet.nl

Prijzen Zomerschool 2011 in Euro’s (inclusief maaltijden)

bij betaling vóór 1 juni

bij betaling ná 1 juni

Zomerschool 12-24 juli (inclusief General Retreat, Soefidagen, Artistieke Avond)

€ 475

€ 505

Zomerschool 12-19 juli (inclusief General Retreat)

€ 335

€ 365

Eén dag

€ 55

€ 60

Artistieke Avond 20 juli

€ 12,50

€ 12,50

Kinderen 15-16-17 Juli

€ 20 per dag

€ 20 per dag

Soefidagen 23-24-25 juli

€ 135

€ 145

Eén Soefidag

€ 50

€ 55

• General Retreat 15 juli 2011 • Zomerschool in het Engels 12-19 juli incl. General Retreat • Zomerschool voor kinderen >12: 15-16-17 juli >6: 16-17 juli • Soefidagen in het Nederlands 22-23-24 juli • U wordt vriendelijk verzocht, in verband met de administratieve afhandeling, u op te geven vóór 1 juni 2010. Bij betaling vóór 1 juni is er een reductie in de prijs. U kunt uw betaling overmaken op ING bank nummer 5289160 ten name van Soefi Beweging Nederland, Den Haag, onder vermelding van Zomerschool 2011. Het is ons gelukt de prijzen van de Zomerschool dit jaar niet te verhogen, maar als de prijs toch een probleem voor u is dan kunt u contact opnemen met Zebunnisa Voestermans, e-mail: zebunnisa.v@casema.nl of 070-3040446. Als uw partner gelijktijdig komt betaalt hij/zij 66%. • Helaas zijn wij genoodzaakt 10% administratiekosten in rekening te brengen als u korter dan 5 dagen vóór deelname annuleert (per email aan sufiap@hetnet.nl). • De VVV kunt u bereiken op http://www.vvvkatwijk.nl of 071-4075444, de camping op http://www.zuidduinen.nl of 071-4014750. • Murad Hassil ligt naast de Zuidboulevard en is gemakkelijk te bereiken per auto of openbaar vervoer. Vanuit Leiden CS (38) of Den Haag CS (90) per bus, halte Drieplassenweg in Katwijk. Van daar loopt u in ongeveer 8 minuten naar de Universel.

Wilt u dit formulier volledig invullen in blokletters en opsturen, dan wel verzenden per e-mail naar de administratie: Algemeen Secretariaat Soefi Beweging Anna Paulownastraat 78 2518 BJ Den Haag E-mail: sufiap@hetnet.nl

Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: E-mail: meldt zich aan voor de Zomerschool 2011 op de volgende dagen: Deelnemer 1 dinsdag

12 juli

woensdag

13 juli

donderdag

14 juli

vrijdag

Partner

Kinderen

15 juli (General Retreat)

zaterdag

16 juli

zondag

17 juli

maandag

18 juli

dinsdag

19 juli

woensdag

20 juli (Herdenking en Artistieke Avond)

vrijdag

22 juli (Soefidag I)

zaterdag

23 juli (Soefidag II)

zondag

24 juli (Soefidag III)

U kunt uw betaling overmaken op ING bank rekening 5289160 ten name van Soefi Beweging Nederland, Den Haag, onder vermelding van Zomerschool 2011.


ZOMERSCHOOL 2011 Dinsdag 12 juli - AARDE 09.00 10.00

11.00 11.30 13.00 14.45 16.00 16.30 17.30 18.45 19.30

Registratie Afstemming op het element Welkom Biografie Pauze Chromatische Zikar Gezongen Wazifa Lunch Sacred Meeting Pauze Verdieping Avondmaaltijd Zikar training Singing Zikar Woensdag 13 juli - WATER

08.30 10.00

16.00 16.30 17.30 18.45 19.30

Yoga Afstemming op het element Ochtendoefening Gezongen Wazifa Pauze Lezing Lunch Concentratie oefening Sacred Meeting Pauze Verdieping Avondmaaltijd Individuele training en interviews Russische avond

08.30 10.00

Donderdag 14 juli Yoga Ochtendoefening, Gezongen Wazifa

11.00 11.30 13.00 14.45

11.00 11.30 13.00 14.45 16.00 16.30 17.30 18.45 19.30

Pauze Collective Interview Lunch Sacred Meeting Pauze Verdieping Avondmaaltijd Meditatief zingen van de Aanroep Singing Zikar

Vrijdag 15 juli - General Retreat 08.30 10.00 11.00 11.30 13.00 14.45 16.00 16.30 17.30 18.45 19.30

Zaterdag 16 juli - VUUR Kinderen Yoga Afstemming op het element Ochtendoefening, Gezongen Wazifa Pauze Symboliek: Zirat Lunch Dansen van Universele Vrede Pauze Er was eens... Avondmaaltijd Individuele training en interviews Turkse Soefi muziek Zondag 17 juli

08.30 10.00 11.00 13.00 14.00 14.45 16.00 16.30 17.30 19.30

Kinderen

Kinderen

Yoga Vallei Universele Eredienst Lunch Zingen: klank van de elementen Lezing Pauze Presentatie kinderen Avondmaaltijd Symboliek: Elementen Ritueel

Maandag 18 juli - LUCHT 08.30 10.00

11.00 11.30 13.00 14.45 16.00 16.30 17.30 18.45 19.30

Yoga Afstemming op het element Ochtendoefening Gezongen Wazifa Pauze Collective Interview Lunch Confraternity Meditatief zingen van de Aanroep Pauze Film Avondmaaltijd Natuurmeditatie Singing Zikar Dinsdag 19 juli - ETHER

08.30 10.00

11.00 11.30 13.00 14.45 16.00 16.30 17.30 18.45 19.30

Yoga Afstemming op het element Ochtendoefening Chromatische Zikar Pauze Geestelijke Genezing Lunch Sacred Meeting Pauze Verdieping Avondmaaltijd Individuele training en interviews De Boodschap Sama Woensdag 20 juli

11.00 19.30

Herdenking Companions ‘Oud Eik en Duinen’ in Den Haag Artistieke Avond in Murad Hassil

Programma voor de retreat verkrijgbaar bij registratie - programmawijzigingen voorbehouden

Vrijdag 22 juli - Soefidag I 09.00 10.00 11.00 11.30 13.00 14.45 16.00 16.30 17.30 19.30

Registratie Opening, Tekst Hazrat Inayat Khan Soefi oefening Pauze Introductie Innerlijke School, Universele Eredienst en Broeder-/Zusterschap Natuurmeditatie, Vallei Lunch Lezing Pauze Groepsbespreking n.a.v. de lezing Avondmaaltijd Zingen, Concentratie oefening Zaterdag 23 juli - Soefidag II

08.30 10.00 11.00 11.30 13.00 14.45 16.00 16.30 17.30 19.30

Yoga Soefi oefening, Gezongen Wazifa Pauze Lezing Lunch Dansen van Universele Vrede Pauze Mogelijkheid tot stellen van vragen Avondmaaltijd Creatief samenwerken Zondag 24 juli - Soefidag III

08.30 10.00 11.00 13.00 14.45 15.30

Yoga Vallei Universele Eredienst Lunch Lezing, Gezongen Wazifa Welkom in Broeder-/Zusterschap Candle of Wish Uitgebreide thee

Programma Zomerschool 2011  

Programma Zomerschool 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you