Page 1

Ungdomscenter Esbjerg


UNGDOMSCENTER

FACADE MOD KIRKEGADE, ØSTBYGNINGEN MED EKSIST. HOVEDINDGANG

FACADE MOD SKJOLDSGADE MED VESTBYGNINGEN SOM BAGESTE BYGNING. BYGNINGERNE ER OPFØRT I 1956 MED INDVIELSE I 1958

ESBJERG

VESTBYGNINGEN ØSTBYGNINGEN

UNGDOMSCENTER

LOKALISERING


TAGHAVE - OPHOLD

VESTBYGNINGEN

ØSTBYGNINGEN

NYE OPDATEREDE VÆRELSER

NY HOVEDINDGANG FRA SKJOLDSGADE

PRINCIPPER FOR BEBYGGELSERNE


«VASKERI»

STORKØKKEN

UNDERETAGEN ER «UNDERLAGT» DE BYGNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER, DER HAR VÆRET MED OPFØRELSEN AF DE 2 , 3 ETAGERS BYGNINGSFLØJE, DER ER PLACERET OMKRING DET BUNKERSANLÆG, DER ER OPFØRT I KRIGENS TID.

DET HAR VÆRET EN VIGTIG FAKTOR, AT DER SKAL VÆRE ADGANG FOR ALLE TIL ALLE ETAGER - UNDERETAGEN ER PRIMÆRT INDRETTET TIL UNGDOMSKLUB OG DER FORETAGES ÆNDRINGER, SÅLEDES AT DER KAN ETABLERES EN ELEVATOR TIL UNDERETAGEN - OG FREM TIL DE ØVRIGE ETAGER. DEN LANGE GANG, DER ER MELLEM DE 2 BYGNINGSFLØJE - TILSTRÆBES AT FÅ EN STØRRE GRAD AF OPLEVELSE - VED AT ETABLERE EN FORM FOR TRANSPARENS - SÅLEDES AT MAN KAN FORNEMME AKTIVITETER, NÅR MAN GÅR I GANGZONEN.

AKTIVITETSLOKALER FOR BØRN OG UNGE

AKTIVITETSLOKALER FOR BØRN OG UNGE

BUNKERSANLÆGGET ER HÆVET CA 120 CM OVER TERRÆNNET OG ER SÅLEDES EN BASTANT DEL AF DE BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD, DER ER GÆLDENDE.

S@F

FRISTEDETS FÆLLESRUM/KONTOR

GANGZONER

VASKERI

FRISTEDETS FÆLLESRUM/KONTOR

STORKØKKEN

S@F

AKTIVITETSLOKALER FOR BØRN OG UNGE

UNDERETAGE


STUEPLANET ER HÆVET CA 120 CM I.F.T. FORTOVET, OG DET UDNYTTES BL.A. TIL AT UDFØRE ET MARKANT TRAPPE/AMFIE MULIGHED. DET ER TANKEN, AT OMRÅDET VED CAFEEN, DER ETABLERES I OMRÅDET MOD KIRKEGADE - OG «STRÆKKER» SIG I REALITETEN GENNEM HELE FOYEROMRÅDET - DANNER EN BASE FOR AKTIVITETER, DER DELS KAN VÆRE ORGANISEREDE IFB. MED ARRANGEMENTER I SALEN - DELS KAN UDNYTTES TIL EN FORM FOR «UORGANISERET» OPTRÆDEN - EKS. DIVERSE FORMER FOR MATINEER, SMÅ KABARETTER OG LIGNENDE - SÅLEDES AT OMRÅDERNE FUNGERER SOM «SMÅSCENER». VED STØRRRE ARRANGEMENTER I SALEN FUNGERER AREALERNE HER SOM ET STORT FOYER MED SMÅBORDE OG EVT. FLEXIBLE GARDEROBER.

KONTORER

CAFEOMRÅDE

DER ANBRINGES EN LIFT VED HOVEDINDGANGEN, SÅ GANGBESVÆREDE (OG VARER) KAN BETJENES FRA FORTOVSNIVEAUET TIL STUEPLANETS HÆVEDE FLADE. HOVEDADGANGEN FLYTTES NATURLIGT TIL OMRÅDET HER VED CAFEEN - OG FORTOVET. UDEAREALERNE MELLEM BYGNINGERNE UD MOD SKJOLDSGADE ER TÆNKT SOM MEGET AKTIVE FLADER, DER INTEGRERES I HUSETS RYTME -

UDENDØRS CAFEOMRÅDE

DER ETABLERES SYNLIGE INFORMATIONS - OG ADMINISTRATIONSOMRÅDER, SALEN FORSYNES MED ET STORT DEPOTOMRÅDE MOD NORD -HER VIL VÆRE PLADS FOR REDSKABER, MUSIKUDSTYR OG STOLE & BORDE. FLØJEN MOD VEST, DER I DAG INDEHOLDER MINDRE VÆRELSER OPDATERES MED NYE TIDSSVARENDE BOLIGENHEDER - DETTE PRINCIP GENTAGES VED DE 2 NÆSTE ETAGER

LIFT

HOVEDINDGANG

SAL OG DEPOT UNGDOMSBOLIGER FORVENTES ANVENDT AF FRISTEDET HC TOILET

CAFÉ OMRÅDE FOYER

STUEPLAN


VED INDGANGEN, AMFISCENE OG TRAPPEANLÆG


MULIGHED FOR MØRKLÆGNING

MULTISALEN.

DER ETABLERES SKYLIGHTS MOD TAGTERRASSEN - FOR AT SKABE ET LYST OG VENLIGT AKTIVITETSLOKALE

DEPOTET ANGIVET SOM KONTUR

VED MULTISALEN


KONTOR/ MØDELOKALER

FORENINGSLOKALER

1.SALEN INDRETTES TIL AKTIVITETSLOKALER, SOM OSSE RUMMER MULIGHEDER FOR KONFERENCE OG MØDE LOKALITETER. DER ÅBNES OP FRA GANGZONEN TIL DEN STORE SAL - SÅLEDES AT DER HERFRA BLIVER EN VISUEL TILGANG MELLEM RUMMENE. NÅR SALEN SKAL ANVENDES TIL AKTIVITETER, DER KRÆVER MØRKLÆGNING, ER DET TANKEN, AT DER ETABLERES NOGLE SKYDEPARTIER, DER HINDRER GENNEMSIGTIGHED. GANGZONEN FÅR PÅ DENNE ETAGE EN STOR VOLUMEN, IDET DER ER ÅBENT NED TIL STUEETAGEN OG DET STORE GLASPARTI SØRGER FOR ET KVALITATIVT DAGSLYS UD MOD SKJOLDSGADE.

FORENINGSLOKALER

UNGDOMSBOLIGER

BALKON 1. S A L S P L A N


FOYEREN VED HOVEDINDGANGEN


«STARTBOLIGER»

LEJLIGHED

SKYBOX

2. SALEN ER LIGELEDES MED EN GANGZONE - HER MED ADGANGE TIL EN NY TAGHAVE OVER SALEN. DET SKABER EN UNIK MULIGHED FOR AT DYRKE ET FÆLLESSKAB BEBOERNE IMELLEM - OG DESUDEN GIVER DET HELE BYGNINGSKOMPLEKSET GENERELT BEDRE UDEFACILITETER SKYBOX

I FLØJENE INDRETTES VÆRELSER. DER ER TIDSSVARENDE. VED BALKONEN TILFØRES EN «SKYBOX» FOR ET MØDERUM - ET ANDERLEDES RUM FOR SAMVÆR EL. MED GLASVÆGGE - OG UDKRAGET OVER 1.SALEN

«STARTBOLIGER»

UNGDOMSBOLIGER

BALKON

SKYBOX MØDE/STUDIERUM

UNGDOMSBOLIGER 2.SALS PLAN


OPHOLDSRUM

ALTAN

ALTAN

TOILET/BAD

VÆRELSESUNIT CA 25 KVM + UDV. KERNE MED BAD OG ALTAN I ALT CA 34 KVM

OPHOLDSRUM

TOILET/BAD

PRINCIPPER FOR ÆNDRINGER VED VÆRELSESENHEDERNE


PRINCIPPER FOR ÆNDRINGER VED VÆRELSESENHEDERNE


Steen Paarup Hansen Frodesgade 90 6700 Esbjerg Tlf.: 75 18 10 80 revideret 9. marts 2012

Ungdomscenter - KFUM og KFUK i Esbjerg  

Materiale om ungdomscenteret.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you