Page 1

Ten Sing

startpakke


INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning................................................................................................................................4 Ten Sing konceptpapir............................................................................................................... 5 Hvad er Ten Sing? 5 Performance 5 Tro 5 Fællesskab 5 Alternativ Ten Sing................................................................................................................... 6 Hvorfor Ten Sing? 6 Unge anno 2012 6 Hvordan er Ten Sing opbygget?...................................................................................................7 Ledere i Ten Sing (skubbere) 7 Instruktørerne 7 Styrer – hvad er det?................................................................................................................ 8 Forkyndelse............................................................................................................................. 9 Forslag til, hvordan en Ten Sing-aften kan se ud........................................................................... 10 Skabelon for en almindelig aften 10 Brainstorms............................................................................................................................ 11 Regler for brainstorming 11 Opvarmning til en brainstorm 11 Showforløb............................................................................................................................ 13 Plan over showforløb 14 Praktiske forhold.................................................................................................................... 15 Krav til lokaler 15 Bandlokale 15 Korlokale 15 Dans og drama 15 Grej til show 15 Køb af instrumenter 15 Reklame og pr........................................................................................................................ 17 Hjælp, vi skal have penge.......................................................................................................... 18 Kære distrikt/ Y´s Men´s Club X 18 Kære distrikt/ Y´s Men´s Club X 18 Motivation og gejst.................................................................................................................. 19 Afrunding .............................................................................................................................. 20 Nyttige links........................................................................................................................... 21 Ressourcepersoner og cowboytricks........................................................................................ 22 Ten Sing Udvalget 22 Ten Sings studentermedhjælper 22 Ungdomskonsulent 22 Jeres egen bestyrelse 22 Startmateriale........................................................................................................................23 Drama 23 Øvelser 23 Dans 24 Musik 24 Andagter ...............................................................................................................................25 Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! 25 Kongen, som blev forelsket 26

Indholdsfortegnelse ∙ 3


INDLEDNING

Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for, at I har bestilt denne pakke, da det må være et udtryk for, at du gerne vil starte en Ten Sing-gruppe eller finde inspiration til at udvikle din eksisterende gruppe. Så tusind tak for det! Det at lave Ten Sing er en udfordrende opgave, som kræver forberedelse og arbejde, men det er samtidig enormt givende og livsbekræftende. Grunden til, at vi laver denne pakke, er, at vi gerne vil udbrede Ten Sing og prøve at gøre det mindre besværligt at starte en Ten Sing-gruppe op. Vi vil i denne startpakke fortælle om Ten Sings ideologi, give forslag til, hvordan man strikker en aften sammen, komme med bud på, hvilke investeringer der skal foretages, og hvilke krav der skal stilles til lokaler. Vi vil ud over dette komme med nogle eksempler på arrangementer af numre, kor-arrangementer, en dans, dramalege, forslag til andagter og tanker om, hvorfor det er sjovt at være en frivillig Ten Sing-leder. Selvom du har modtaget startpakken, betyder det ikke, at du skal kunne klare dig selv. Du er mere end velkommen til at kontakte Ten Sing Udvalget på tsu@kfumkfuk.dk. I dette udvalg sidder der Ten Singere, som har beskæftiget sig med Ten Sing det meste af deres levetid, og som derfor vil kunne vejlede dig og hjælpe dig med at starte din gruppe op. God arbejdslyst! Med venlig hilsen Ten Sing Udvalget

4 ∙ Indledning


TEN SING KONCEPTPAPIR

Hvad er Ten Sing? Ten Sing er et ungdomskoncept under KFUM og KFUK i Danmark, som henvender sig til 13-19-årige, der er interesserede i musik og performance. Ten Sing i Danmark udfolder sig under statementet performance, tro og fællesskab giver unge plads til at udtrykke sig. I Ten Sing handler det om at få lov til at udtrykke sig.

Performance: Performance danner ramme for de kreative udtryksformer, som er konceptets indhold. Der arbejdes således med musik, dans, drama, teknik og andre kreative stilarter. Kun Ten Singernes kreativitet og fantasi sætter grænser for, hvad som ønskes udtrykt, og hvorledes dette kan udtrykkes – så længe Ten Singerne vil fortælle noget med det, de udtrykker.

Tro: I overensstemmelse med KFUM og KFUK i Danmarks vision, ønsker Ten Sing at tydeliggøre, at unge kan tro på Gud, og at de gennem arbejdet i Ten Sing kan mærke, at Gud tror på dem. Konceptet bygger på et kristent fundament, men alle er velkomne uanset religiøs overbevisning. Ten Sings ønske er at skabe et rum, hvor tro kan diskuteres i lige grad med tvivl, og hvor eksistentielle tematikker gennem små tankerum kan undersøges.

Fællesskab: Det særlige fællesskab, som opstår i Ten Sing, udspringer af samarbejdet omkring det demokratisk valgte performanceprojekt. De 13-19-årige har bestemmelsesretten og er ansvarlige for at skabe ideerne, altså, hvad den enkelte Ten Sing-gruppe skal arbejde med. At alle er ansvarlige for processen og produktet skaber en særlig ejerskabsfornemmelse og bevirker, at Ten Singerne lærer at give plads til hinandens ønsker og meninger. Dette danner grundlaget for det rummelige fællesskab, som giver plads for den enkelte til at prøve kræfter med udfordringer. Ydermere medfører det den særlige, anerkendende Ten Sing-ånd, hvor der er plads til alle. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at der i Ten Sing er plads til alle.

Ten Sing konceptpapir ∙ 5


ALTERNATIV TEN SING

Ten Sing i Danmark bygger som sagt på statementet performance, tro og fællesskab. Det vil sige, at de aktiviteter, der bliver lavet i Ten Sing, skal være noget, som kan fremføres på en scene og/eller som et show. At det stort set kun er fantasien, der sætter grænser. Det er derfor vigtigt, at man i sin kommende eller nuværende Ten Sing-gruppe hele tiden er åbne overfor nye muligheder man kan performe med. Måske er der kommet nogle skater-drenge i gruppen, som vildt gerne vil lave en rulleskøjte indslag i showet. På den måde sikre vi os at Ten Sing hele tiden udvikler sig, og det er det vigtigste. Et andet alternativ, som er ved at slå igennem hos mange Ten Sing-grupper er film. Der er mange, som bruger film til at komplementere deres drama, dette kan være små indslag, musikvideoer, baggrundsscene for dans og meget mere. Ligeledes kunne man forestille sig, at man som gruppe udfordrede tilblivelsen af shows, hvor lidt skal der til? Hvor meget skal der til? Hvad gør en alternativ scenografi for showet, kan rammerne flyttes til en nedlagt fabrikshal, hvad gør det? osv.? Er I som Ten Sing-gruppen nysgerrige på, hvad der kan ske i jeres gruppe, men mangler mod eller viden for at komme i gang med at videreudvikle jeres koncept, kan I altid kontakte Ten Sing udvalget eller studentermedhjælpen (se kontaktinformationer sidst i materialet) for inspiration, sparring eller måske en udviklingsdag.

Ten Sing på TeenEvenT 2012 Foto: Jakob Hausgaard Lyngs

6 ∙ Alternativ Ten Sing

Hvorfor Ten Sing? Når I har bestilt denne pakke, er det jo et udtryk for at I gerne vil have eller har Ten Sing i jeres forening, men det skader ikke at få en salgstale om, hvorfor Ten Sing er super vigtigt for din forening og for dit lokalsamfund! Kombinationen af performance, tro og fællesskab, er nøgleord for Ten Sing. De gør til sammen, at deltagerne i Ten Sing oplever rammer, som er trygge og kreativt udfordrende, og som ikke er at finde tilsvarende andre steder. For at Ten Singerne skal opleve disse rammer, bliver de helt automatisk nødt til at lære at tage hensyn, lytte til hinandens ideer, give konstruktiv kritik og indgå kompromiser. Alt dette sker, samtidig med at Ten Singerne oplever et rum, hvor der er plads til religiøse emner, overvejelser og diskussion.

Unge anno 2012 Målgruppen for Ten Sing er unge mellem 13-19 år. Det er en svær målgruppe, og det er en stor målgruppe at henvende sig til. Det, som karakteriserer denne målgruppe, er, at de altid er online, mange går ikke til nogen fritidsaktivitet i længere tid af gangen, og hvis de gør, er det et tilfælde. De har det okay med at tro, men vil ikke påduttes tro. Nutidens unge har det okay med spørgsmål om tro, men det er vigtigt for Ten Sing, at det ikke bliver et krav. Dette kommer til udtryk ved at der forkyndes indadtil og ikke udadtil. Vi forkynder derfor ikke i vores shows, men i vores andagter.


HVORDAN ER TEN SING OPBYGGET?

Ten Sing er, som du måske har opdaget i din læsning, ikke et helt almindeligt projekt for unge. Måden, som Ten Sing er bygget op på, fokuserer på de unge, da det er deres ideer og interesser, som skal komme til udtryk i de aktiviteter, der bliver lavet. Hvis man sammenligner Ten Sing med et ”almindeligt” firma, som har en topstyret ledelse, hvor der er en leder eller en ledergruppe, som kommer med kreative ideer, og derefter uddelegerer opgaver til sine medarbejdere, er Ten Sing på mange måder modsat.

Se eksemplet her: ”Almindelig” leder

Ten Sing strukturen

Leder

Leder 

Strukturen i Ten Sing er, som man måske kan se på billedet, vendt på hovedet. I Ten Sing er det deltagerne, som kommer med ideerne, og derfor kommer det til at omhandle det, som giver mening for dem. Det er en af Ten Sings grundpiller! Hele Ten Sing-konceptet handler om, at deltagerne har maksimalt indflydelse på de aktiviteter, der bliver lavet i Ten Sing. Mange bruger formuleringen, at Ten Sing er for unge til unge, hvilket beskriver det meget godt.

Ledere i Ten Sing (skubbere)

Instruktørerne

Det kan umiddelbart se ud, som om lederne ikke har nogen opgaver i alt det her, men det vil dog være en misforståelse. Lederne må aldrig lade Ten Singerne stå alene med ansvaret. De skal altid hjælpes af lederne til at udføre deres ideer. Man kan derfor sige, at ledernes opgave ikke er at bestemme eller sætte begrænsninger op, men at hjælpe Ten Singerne til at nå deres mål. Lederne skal så at sige skubbe på deltagerne, så de kan føre deres ideer og visioner ud i livet. Et bedre navn for sådanne personer er derfor også skubbere, som er det navn, Ten Sing bruger om ledere. Men hvis man er skubber, er man så også nødvendigvis instruktør? Nej, ikke nødvendigvis, men kan godt være. Som skubber er ens hovedopgave at sørge for, at de unge kan føre de ideer og tanker ud i livet, som har de selv har været med til at finde på.

Instruktørerne behøver altså ikke at være skubbere. Det kan sagtens være, at man er almindelig deltager i Ten Sing med rollen som bandinstruktør.

Altså, en skubber skubber Ten Singerne ud på det dybe vand og hjælper hele tiden til, at de er oven vande!

I Ten Sing er der traditionelt set fem kategorier af performance, som bliver brugt. Der er band, drama, kor, teknik og dans1. Hvis disse kategorier skal kunne bruges til at udtrykke de ideer og visioner, som Ten Singerne udvikler under deres brainstorms omkring showene, er det en stor fordel, at der er instruktører inden for de forskellige områder, som kan være tovholdere. En bandinstruktør har således til opgave at være tovholder for, at Ten Singerne kommer til at spille nogle af de numre, som blev valgt under brainstormingen til de forskellige shows, ligeledes er det korinstruktørernes opgave at være tovholder i kor. Det kan lyde overvældende at være instruktør, da der hurtigt kan komme forventninger om, at man skal være enten skuespilleruddannet eller professionel danser for at kunne instruere – men bare rolig. Det vigtigste er, at man som instruktør kan hjælpe Ten Singerne til at nå de mål, de selv sætter sig. Om man uddelegerer opgaver eller gør det i samarbejde med Ten Singerne, er op til den enkelte instruktør.2

Bare, fordi disse er de traditionelle kategorier, betyder det ikke nødvendigvis, at det er sådan, det skal være. Man kan sagtens forestille sig andre måder at udtrykke sig via performance. 1

2

Det skal siges, at det er en fordel at have praksiserfaring inden for sit eget felt.

Hvordan er Ten Sing opbygget? ∙ 7


STYRER – HVAD ER DET?

Ten Sing danner og bygger på demokrati, ligesom folkeskolen skal danne til demokrati. Det gør den ved at få eleverne til at deltage i debatter, argumentere for deres holdninger og give plads til andre. Der vil altid være forskellige holdninger til, hvordan folkeskolen tackler dette, og det er vi ikke interesseret i at beskæftige os med her, men dog fortælle om, hvordan Ten Sing ruster deltagerne til at være aktive i et demokratisk styret samfund.

Bjarne Petersen fra Hovedforeningen i KFUM og KFUK har udtalt:

”Efter lige at have overværet Ten Sing K´s show og set, hvor glade og engagerede de unge var, mens de fremførte deres ideer for et stort publikum, kan man ikke andet end sige, at Ten Sing er en fantastisk arbejdsform. Især i disse år, hvor det etablerede foreningsliv i traditionel forstand har det svært, har Ten Sing nogle værdier, som andre klubformer ikke har: ansvar for produkt, opdragelse til demokrati, virkemidler fra de unges hverdag.”

Ten Sing emmer af demokrati, fordi man i fællesskab laver det show, som skal opføres, og derved skaber produktet sammen. Men for at alle processer ikke skal gå op i overflødig snak og ligegyldige diskussioner, om hvorvidt der skal være natløb på øve-weekenden, eller hvordan programmet skal se ud for sleep-over i Ten Sing, kan der laves et styre. Styret er at sammenligne med en bestyrelse for en Ten Sing-gruppe. Et styre skal bestå af Ten Singere, som er valgt ind, og som skal tage beslutninger for den resterende del af gruppen. Man kan derfor sige, at styret er Ten Sings svar på det repræsentative demokrati.

Et styre kan se sådan ud: ∙ 1 instruktør ∙ 1 skubber, som har veto-ret. Da skubberen har veto-ret, skal vedkommende være enormt bevidst om sin rolle som skubber og forsøge at undgå at dræbe ideer, men dog sige fra, hvis ideerne løber for løbsk. ∙ 6 styremedlemmer.

Styret er ikke et must for en Ten Sing-gruppe, hvis gruppens størrelse gør, at alle kan få sin mening igennem, og der derved kan tages beslutninger, som kan føre til alles bedste.

8 ∙ Styrer – hvad er det?


FORKYNDELSE

Ten Sing er en del af KFUM og KFUK og arbejder derfor ud fra KFUM og KFUKs vision om, at ”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv”. Det er op til den enkelte gruppe, hvordan de ønsker at praktisere visionen. Det mest ”almindelige” er, at der afholdes en kort andagt til sidst, og vi vil give nogle eksempler på dette. Ordet andagt kan virke skræmmende og fremmed for en del unge, og af samme årsag er der en del Ten Sing-grupper, som har givet det et andet navn. Der er en del, som bruger ordene ”lyspunkt” eller ”rulletekst”. For to år siden iværksatte Ten Sing Udvalget en rapport omkring Ten Sing og dens målgruppe. Den fortalte, at unge i dag har det fint med at tro. Det vigtigste er, at man ikke pådutter eller lægger en religiøs overbevisning ned over dem. Det er også derfor, at man i Ten Sing ikke siger til Ten Singerne, hvordan de skal tro, men hvordan man selv tror! Som skubber eller ”voksen” i Ten Sing har man det store privilegium at kunne fortælle unge om, hvad man selv tror på, og råde dem ud fra ens egne erfaringer.

Ten Sing sommerkursus 2009 Foto: Rune Hansen

Forkyndelse ∙ 9


EN TEN SING-AFTEN

Når man nu har startet sin Ten Sing-gruppe, skal man jo også have strikket et godt, struktureret program sammen. Vi har prøvet at komme med en skabelon for, hvordan en ”almindelig” Ten Sing-aften kan se ud. De fleste Ten Sing-aftener eller øvegange strækker sig over 2 til 2 ½ times varighed. Det er egentlig ikke så meget, når man tænker på, hvor meget der egentlig skal nås inden for dette tidsrum. En skabelon for en Ten Sing-aften kunne se sådan ud:

Forslag til en Ten Sing-aften med 2 1/2 time TIDSPLAN

FORSLAG TIL AKTIVITET

18.45-19.00

Drop-in: I det her tidsrum kan Ten Singerne droppe ind og snakke med hinanden, og man kan lige få hygget, inden man går i gang med aftenen. Det er en god måde at sørge for, at man går i gang til tiden!

19.00-19.15

JERES AKTIVITET

ANSVARLIG FOR AKTIVITET

Velkomst. Der er forskellige måder at lave velkomsten på, og det varierer fra TS-gruppe til TS-gruppe. Man kan f.eks. lave en velkomstrunde, hvor hver især får mulighed for at fortælle om, hvordan det går, og hvad man laver.

Man kan også starte med en sang eller en lille leg.

19.15-20.00

Workshops: Vi foreslår nogle af de gængse aktiviteter som band, drama, teknik eller kor, men det skal ikke afholde jer fra at finde på jeres egne aktiviteter. Det skal bare indeholde en form for performance.

20.00-20.15 PAUSE 20.15-21.15

Workshops

21.15-21.30

Andagt: Andagter varierer også meget fra TS-gruppe til TS-gruppe, men essensen er, at der bliver holdt en andagt, hvor man reflekterer over sit liv og Gud.

Det er enormt vigtigt at understrege, at denne skabelon ikke er det endelige svar på, hvordan Ten Sing skal være. Nogle aftener vil der slet ikke være nogen workshops, men brainstorm og andre ting, som tager tiden i stedet for. Man kan derfor udskifte nogle af de punkter, der står, med andre.

10 ∙ En Ten Sing-aften


BRAINSTORMS

Skabelonen ovenfor giver et indblik i, hvordan en Ten Sing-aften kan afholdes, når der er vedtaget et projekt, som kan være et show, en dans, en film eller andre former for performance. Måden, man når frem til et sådant projekt i Ten Sing, er i fællesskab. Ligesom alle andre beslutninger i Ten Sing er demokratiske, så er tilblivelsen af shows også et fællesprojekt. Der er mange forskellige måder, man kan komme frem til et show, og vi vil ikke sige, at der er nogen, som er bedre end andre, men dog anbefale at lave boblegrupper3 med brainstorms eller fællesbrainstorm. Nedenfor har vi ridset nogle forskellige brainstormmetoder op.

Regler for brainstorming Men inden, man går i gang med at brainstorme, bliver man nødt til at kende reglerne for brainstorming. 1) Kom ud at flyve – vær skør og uden hæmninger. Det er tit de skøre ideer, der fører frem til noget godt.. 2) Opfordr til at bygge videre på hinandens ideer. 3) Producér mange ideer. 4) Skriv alting ned/visualiser ideerne. 5) Shoot – glem hæmningerne, og sig ideerne højt i det samme, du tænker dem. Vær spontan, impulsiv, og tal for én gangs skyld, inden du tænker. 6) Det er forbudt at kritisere og vurdere, både egne og andres ideer – det stopper idestrømmen. 7) Formanden eller eksperten ved ikke bedst – alles ideer dur. 8) Man skal ikke vente, til det bliver ens tur, og det er okay at snakke i munden på hinanden. At vente på, det bliver ens tur, dræber spontaniteten. 9) Det er forbudt at rynke på næsen ad skøre ideer. Et negativt kropssprog kan dræbe energien, fordi man bliver bange for at gøre noget forkert. 10) At analysere og intellektualisere – gem det til senere. Stop ikke dine egne eller andres ideer, fordi du ikke er sikker på, om det kan lade sig gøre.4

Opvarmning til en brainstorm Det kan virke mærkeligt, at man skal have en opvarmning inden en brainstorm, men det er ikke desto mindre en god ide. Grunden til, at man skal gøre dette, er, at hjernen, efter at den er blevet varmet op, vil være mere effektiv og vil kunne starte op for brainstormen for fuld udblæsning. Efter en brainstorm kan man nedsætte et udvalg, som så kan arbejde videre med stykket, eller man kan som ledere sætte sig ned sammen med nogle Ten Singer og skrive på stykket. Man kan også skrive stykket i en on-going-proces, hvor man skriver stykket, samtidig med at man spiller scenerne. Dette gør, at Ten Singerne skriver stykket i et praktisksamarbejde med andre.

OPVARMNINGSLEG ”TÆNK HURTIGT” Denne leg er sjov og hurtig, og man kommer i flow. Reglerne er som følger: Deltagerne står i en rundkreds, hvor der maks. er syv deltagere – ikke flere, ellers kommer deltagerne ikke i flow. En af deltagerne får at vide, at han eller hun skal sige et ord, som den næste skal associere videre på. Eksempel: Deltager 1: Brandmand Deltager 2: Ild Deltager 3: varme osv. Alt dette skal foregå hurtigt og spontant. Denne leg må maks. tage 10 min.

3 4

Boblegrupper er mindre grupper, hvor man brainstormer til et show. Inspireret af ”Idéagenten” skrevet af Jonas Michanek og Andréas Breiler. Brainstorms ∙ 11


BRAINSTORMS

OPVARMNINGSLEG ”JEG GIK MIG EN TUR I AFRIKA” Ligesom den forrige opvarmningsøvelse, så handler denne også om at associere. Legen hedder ”jeg gik mig en tur i Afrika”. Den foregår i grupper af to, som skal forestille sig, at de er i Afrika og går ned ad en sti. De skal nu i sammenspil med hinanden sige, hvad de ser, og italesætte dette i en samtale. Eksempel: Deltager 1: Her er godt nok varmt. Deltager 2: Ja, det må du nok sige, og se alle de vilde dyr! Deltager 1: Ja, se derovre er der giraffer, og derovre er der hyæner. Deltager 2: Ja, se striberne på girafferne, de snor sig så flot. Gad vide, hvilket mønster de er. Ligesom den forrige leg, så kommer deltagerne i en form for flow, som de kan tage med videre til brainstormen.

MINDMAP Mindmap er en meget traditionel metode, som oftest anvendes til brainstorming. For at kunne udføre mindmap skal man have et stort stykke papir og inde på midten af papiret skrives emnet, og derefter skal der brainstormes ud fra dette. Man tegner så streger ud fra emnet og skriver ideer på. Der findes forskellige programmer som kan gøre dette, så man kan tilslutte sin computer til en projektor og derigennem lave et mindmap.

SE VERDEN PÅ EN NY MÅDE Se verden på en ny måde er en brainstormingsmetode, som er sjov og aktiv. Brainstormen handler om, at man skal se verden på nye måder og derigennem blive inspireret. Ideen med denne form for brainstorming er, at man enten bliver placeret forskellige steder i lokalet, under stole, oppe på borde, omme bag skabet eller andre steder, som er usædvanlige. Brainstormingen går nu i gang, og deltagerne skulle nu gerne blive inspireret. Se verden på en ny måde-metoden kan også ske, ved at man tager til en inspirerende location.

BRAINSTORM (OMVENDT BRAINSTORM) Omvendt brainstorm er en sjov og anderledes måde at se brainstorm på. Omvendt handler om, at man stiller spørgsmålet ”hvad skal der til, for at det ikke lykkedes?”. Det kan virke mærkeligt at starte med de negative sider af et projekt, men når man har opstillet de forskellige problemer, som forhindrer udførelsen af projektet, skal man nu vende disse til det modsatte. Et eksempel kunne være: Hvis der ikke skal komme noget publikum til vores show, skal vi ikke gøre pr for det. Dette skal nu vendes om: Hvis vi gerne vil have publikum til vores show, skal vi lave en masse pr.

12 ∙ Brainstorms


SHOWFORLØB

I den tidligere nævnte rapport lægges der vægt på, hvor vigtigt det er at have et mål med at øve. Det er derfor vigtigt, at man hurtigt kommer i gang med at skrive på sit show, så man kan holde hinanden op på deadlines og engagementet. De klassiske discipliner i Ten Sing lægger kraftigt op til, at man laver et show, hvor man kan fremføre de forskellige dramastykker, musiknumre og danse, man har øvet i løbet af året. Der er flere fordele ved at lave et show – nogle af disse er, at man kan få nye medlemmer, og det giver Ten Singerne et stort sus at stå på en scene. Vi har prøvet at lave en tidsplan for, hvor lang tid man skal sætte af til at lave et show, og hvilke faser man med fordel kan komme igennem for at få et vellykket show. Rapporten viste, at den optimale tidshorisont for at kunne opretholde deltagelsen i Ten Sing er 3 måneder.

Ten Sing på Ung Uge 2007

Showforløb ∙ 13


14 ∙ Plan over showforløb

Første opstartsmøde med skubbere og instruktører. Her lægges der en plan for resten af året. Det er vigtigt at lægge showdatoerne fast her, så man sikrer sig, at der er mange instruktører og skubbere.

August

September

Oktober

De resterende øvegange indtil øveweekenden bruges på at øve showet.

Anden gang begynder man på brainstormen.

Første øve-gang skal bruges til at introducere de nye for hinanden og vise, hvad der skal laves i Ten Sing.

Her starter reklamekampagnen for den nyopstartede Ten Sing-gruppe op.

Generalprøve

November

Øveweekend

December

Juleafslutning

= øvegange

Evaluering af show

Show

PLAN OVER SHOWFORLØB


PRAKTISKE FORHOLD

Krav til lokaler Ten Sing har som sagt forskellige performance-genrer, og for at disse kan udføres, skal lokalerne leve op til en vis standard. Det er enormt rart at have flere forskellige lokaler, så der kan udøves forskellige workshops på samme tid. Det gør, at der kan være flere aktive, og at der ikke bliver for overfyldt i de enkelte workshops. Det er ydermere vigtigt, at man ikke ligger lige ved siden af et plejehjem eller andre steder, som kræver konstant ro efter kl. 19.00 om aftenen. Det er ret fedt, hvis Ten Sings lokaler kan være Ten Singernes lokaler, så de kan få lov til at indrette og male lokalerne, som de har lyst til. Det mest normale er, at en Ten Sing-gruppe holder til i den lokale KFUM og KFUK-bygning, som varierer i størrelse, og man må derfor som lokal Ten Singgruppe selv finde ud af, hvordan man vil bruge lokalerne på bedst mulig måde.

En typisk opdeling af lokaler kan se sådan her ud Bandlokale: Hvis det er muligt, er det en stor fordel at lade bandet have sit eget lokale, hvor musikudstyret kan stå. Det er ikke altid, at det kan lade sig gøre, og der er derfor en del Ten Sing-grupper, som stiller deres instrumenter væk efter en Ten Sing-gang og stiller dem frem, næste gang de mødes. Det mest optimale er dog, at alle instrumenterne står fremme hele tiden, så man ikke skal bruge tid på at stille frem og tilbage. Korlokale: En af disciplinerne i Ten Sing er kor. For at lave kor er det nødvendigt at have et klaver. Det behøver ikke at være et vildt dyrt klaver, men det er nødvendigt, for at man kan lære stemmerne. I modsætning til musik behøver der ikke at være et fast korlokale, da koret er enormt let at flytte. Dette forudsætter dog, at man dermed også kan tage et klaver med under armen.

Grej til show: Når man har haft tilpas mange øvegange og endelig er blevet klar med sit show, skal det selvfølgelig skydes ud over rampen. Hvis man skal spille shows, hvor der er mere end 150 mennesker, kan det være meget fedt at opgradere ens udstyrssortiment, så man kan spille det store publikum op. Det kan også anbefales at anskaffe sig noget lysudstyr, så der kan komme noget farvet lys på scenen. Alt dette kan lejes hos lokale musikforhandlere eller lys og lyd-virksomheder. Ellers kan man med held spørge rundt i andre Ten Sing-grupper, om man kan låne af dem.

Køb af instrumenter Der er rig mulighed for at anskaffe sig instrumenter, både brugte og nye. Vi har her givet nogle eksempler. Et typisk øvelokale vil primært indeholde et PA–anlæg, som består af mixer, forstærker og højtaler. Et PA-anlæg skal bruges til at forstærke sang, tale og andet, der har brug for at blive skruet op i et niveau, som kan matche lyden fra f.eks. bas og guitar med tilhørende forstærkere. Et klaver eller el-klaver vil være at anbefale, da det er et nyttigt værktøj til akkompagnement af kor og fællessang. Ofte er forstærker til PA indbygget i højtaler eller mixer. Hvis dette er tilfældet, hedder det aktiv mixer eller aktiv højtaler. Det er nok, at der er placeret forstærker i en af tingene. XLR-kabler er de kabler, som man bruger, når mikrofoner og højtalere skal tilsluttes. Jack-kabler er til at tilslutte bas og guitar med tilhørende forstærker. En forstærkers ydeevne er målt i watt og vil typisk til guitar ligge på omkring 40 W og til bas gerne lidt højere. For at kunne lave bandaktiviteter er det nødvendigt med noget udstyr. Vi har lavet en liste over udstyr, som vil egne sig til en Ten Sing-gruppe. Denne liste er ikke en facitliste, men kun ment som et eksempel på, hvilke modeller og mærker man kunne bruge af musikinstrumenter:

Dans og drama: Disse to har ikke som sådan brug for noget specifikt lokale, da de kan være enormt mobile i forhold til lokalevalg. Det er en stor fordel for dans, at de har en ghettoblaster at spille deres musik på.

Praktiske forhold ∙ 15


UDSTYR

UDSTYR

ANTAL

MÆRKE, MODEL

PRIS

Mixer

1

Soundcraft EFX12

2.999 kr.

Højtalere m. stativer

2

Mackie SRM450 V2

7398 kr.

Mikrofoner (12 kanaler)

4 sangmikrofoner

Shure sm 58

3196 kr.

2 kor mikrofoner

Shure sm 57

1598 kr.

El-klaver

1

Korg SP-170SBK

3889 kr.

Guitarer

2

Fender Mexico Stratocaster

3.699 kr.

Ibanez AFS75T TRD

3.799 kr.

Bas

1

Squier by Fender Classic Vibe 60s J-Bass

3.099 kr.

Basforstærker

1

TC Electronic BG250 Combo

3.299 kr.

Guitarforstærker

2

Peavey Vypyr Tube 120

2.599 kr.

Vox VT80+ Valvetronix

2.599 kr.

Gretsch Drums Catalina Club Rock CC-R845 RS

5.799 kr.

Trommesæt

Kabler jack

8

6 meter

792 kr.

Kabler XLR

8

9 meter

1032 kr.

I ALT

43.973kr

Europæisk Ten Sing Festival 2011

16 ∙ UDSTYR


REKLAME OG PR

Når man har gjort sig klart, at man gerne vil starte en Ten Sing-gruppe, kræver det, at man laver reklame for gruppen for derved at tiltrække medlemmer til gruppen. At lave reklame for Ten Sing er en sjov og spændende proces, men kan samtidig være hårdt arbejde. Det er derfor vigtigt, at man fordeler arbejdet blandt skubberne, som starter gruppen. Erfaringer viser, at I skal ud til folk personligt for at reklamere for Ten Sing. En reklame virker ikke i sig selv! Konfirmandklubber og præster er gode steder at henvende sig for at få nye medlemmer. Aftal med de lokale præster, at I kommer ud og laver et kort oplæg om jeres Ten Sing-gruppe. Her kan I fortælle om jeres visioner, Ten Sing-konceptet, leder-profiler og evt. lave en kort drama-leg, korarrangement eller lignende. Vis gerne noget film om Ten Sing eller et fedt diasshow. Efterskoler er også oplagte steder at henvende sig. Her har eleverne ofte fag som drama, dans, kor og band, og eleverne er vant til at indgå i et fællesskab. Når man er ude og fortælle om Ten Sing hos konfirmander, efterskoleelever eller Mok Singer5, er det vigtigt, at man får taget kontakt med de personer, som synes at vise interesse for Ten Sing. Derfor er det vigtigt at have en computer eller blyant og papir med ude, så man kan få deres mobilnummer og evt. mail. Det er også en god ide at lave en Facebookgruppe, de kan melde sig ind i.

Tween Sing/Mok Sing/Teenklubber Udnyt vore egne ressourcer og benyt jer af KFUM og KFUKs allerede eksisterende klubformer. Kontakt de lokale klubber, og gør opmærksom på jeres Ten Sing-gruppe. Det er oplagt at hente medlemmer inden for egne rækker. Det er vigtigt, at man bliver ved med at lave pr for sin Ten Sing-gruppe.

5

Mok Sing er KFUM og KFUKs musik- og dramatilbud til børn fra 7-12 år. Reklame og pr ∙ 17


HJÆLP, VI SKAL HAVE PENGE

Når man har besluttet sig for at starte en ny Ten Sing-gruppe, vil vi opfordre til, at man anskaffer et vist minimum af udstyr, så man kan lave musik, teater og eventuelt film. Alle disse ting koster penge, og hvis man ikke er så heldig at være i en forening, som har et guldmine i baghaven, bliver man nødt til at søge om disse penge. Der er som regel forskellige ansøgningsmuligheder, afhængigt af hvor i landet man befinder sig, men det, som vi kan anbefale, og som de fleste steder har, er at søge distriktet og den lokale Y´s Men´s Club. Disse to bidragydere plejer at være fornuftige steder at søge om penge til at

købe nyt udstyr, lederpleje, transport til forskellige arrangementer eller bare tilskud til TeenEvent eller Wonderful Days. Når man søger penge hos Y´s Men eller hos distrikterne, er der som regel ikke nogen formalia, der skal opfyldes, ud over at man er en del af en KFUM og KFUK-forening, som er tilknyttet en Y´s Men´s Club eller et distrikt. Det er altid en god ide at vide, hvad det er, man søger penge til, og have nogle konkrete prisforslag til ting, man søger penge til.

Her er to eksempler på ansøgninger, man kan bruge uddrag fra eller bare tyvstjæle: Kære distrikt/ Y´s Men´s Club X Vi skriver til jer, da vi i Ten Sing xxxx står og er blevet nødt til at udvide vores beholdning af udstyr for at kunne blive ved med at lave Ten Sing. Vi har i den seneste tid oplevet et behov for xxxx, da dette ville gøre vores engagement i Ten Sing sjovere og lettere. Vi vil derfor meget gerne søge om tilskud til dette/disse indkøb, så vi kan blive ved med at drive Ten Sing i KFUM og KFUK i xxxx. Prisen for de/det pågældende indkøb er xxxx. Ten Sing er et ungdomskoncept under KFUM og KFUK i Danmark, som henvender sig til 13-19-årige, der er interesserede i performance. Ten Sing i Danmark udfolder sig under statementet performance, tro og fællesskab giver unge plads til at udtrykke sig, og arbejder derfor også for KFUM og KFUK statement om at ”Børn og unge skal vide at de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem”. I Ten Sing handler det om at få lov til at udtrykke sig. På forhånd tak Med venlig hilsen Ten Sing X

Kære distrikt/ Y´s Men´s Club X Vi skriver til jer, da vi i Ten Sing xxxx står og bliver nødt til at udvide vores beholdning af udstyr for at kunne starte en KFUM og KFUK x Ten Sing. Da vi er i gang med at starte en ny Ten Sing-gruppe, bliver vi nødt til at købe en del udstyr for at kunne udbyde de forskellige aktivitetsformer, Ten Sing kræver. Vi vil derfor meget gerne søge om tilskud til dette/disse indkøb, så vi kan starte Ten Sing i KFUM og KFUK i xxxx. Prisen for de/det pågældende indkøb er xxxxx. Ten Sing er et ungdomskoncept under KFUM og KFUK i Danmark, som henvender sig til 13-19-årige, der er interesserede i performance. Ten Sing i Danmark udfolder sig under statementet performance, tro og fællesskab giver unge plads til at udtrykke sig, og arbejder derfor også for KFUM og KFUK statement om at ”børn og unge skal vide at de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem” I Ten Sing handler det om at få lov til at udtrykke sig. På forhånd tak Med venlig hilsen Ten Sing X

18 ∙ Hjælp, vi skal have penge


MOTIVATION OG GEJST

Nu har du læst om ideologi, hvordan man planlægger shows og alt muligt andet. Men der mangler en meget vigtig ting i forhold til det at lave Ten Sing. Når gruppen er startet, og der er kommet styr på showet, glemmer man ofte at lave lederpleje. Det er enormt vigtigt, at man husker at bibeholde gejsten for at lave Ten Sing, både blandt skubbere og blandt instruktører. Det er derfor enormt vigtigt, at man forkæler og motiverer sine ledere. Der er nok lige så mange måder at gøre dette på, som der er Ten Sing-grupper. Erfaringen viser, at man ikke skal være bange for at bruge penge på lederplejen. Det er enormt vigtigt, at de medvirkende ved, at det arbejde, de laver, er værdsat. Fra den rapport, som er nævnt tidligere, skriver de om den velfungerende ledergruppe: ”Ledergruppen er venner privat. Laver andre ting end Ten Sing arbejdet sammen.”6 Man kan selvfølgelig ikke tvinge folk til at være venner privat, men man kan arrangere, at de laver ting sammen, som ligger uden for Ten Sing. Lederpleje og påskønnelse af ledere er noget af det vigtigste i en Ten Sing-gruppe!

Europæisk Ten Sing Festival 2011

6

Side 11, Vejen Frem 2009. Motivation og gejst ∙ 19


AFRUNDING

Som vi skrev i indledningen, skal der lyde en stor tak til jer for at have bestilt denne pakke. Vi vil også gerne sige jer tak for at have læst den igennem! Vi har prøvet at gøre den så enkel som muligt. Selvom vi sagtens kunne have gået mere ind i Ten Sings historie, mener vi, at I med denne pakke nu er rigtig godt rustet til at starte en Ten Sing-gruppe. Ten Sing er spændende, fantastik og enormt livsbekræftende at lave. Det er ifølge os i Ten Sing Udvalget det bedste sted at være og det bedste sted at udfolde sig! Så gør en forskel og lav Ten Sing!

20 ∙ Afrunding


NYTTIGE LINKS

At lave Ten Sing er en tidskrævende affære, og man skal derfor benytte sig af alle de virkemidler, man har. Vi har nedenunder lavet en lille liste over hjemmesider, som man med fordel kan benytte sig af.

www.detmedgud.dk Detmedgud er en hjemmeside, som er lavet i samarbejde mellem KFUM og KFUK, KFUM idræt, Teologisk Pædagogisk Center, FDF, De grønne pigespejdere og KFUM-spejderne. Siden har en masse forkyndelsesmateriale liggende, som man kan bruge som det er, eller skære i det og tage hvor man synes det passer. Det kan tage lidt tid at lære at bruge siden ordentligt, men når man kan det, kan man finde en masse inspiration til forkyndelse.

www.911tabs.com 911tabs er en hjemmeside, hvor man kan finde tabs og akkorder til en masse sange, der kan bruges, hvis man ikke har tid, eller er så god til at lytte sange af. Der ligger rigtig mange, og det kan anbefales at bruge den alfabetiske oversigt, i stedet for at søge på sange eller kunstnere. Udover 911tabs findes der tonsvis af andre hjemmesider, som kan hjælpe med dette, og det kan ofte være en ligeså god ide at google navn på sang+chords eller tabs.

www.ymcaeurope.com/european-ten-sing-group-ets The European Ten Sing excecuetiv er et udvalg, som består af repræsentanter fra de forskellige Ten Sing nationer i Europa. Dette udvalg har til opgave at sørge for at Ten Sing er repræsenteret på de forskellige europæiske events.

www.lyrics.com Lyrics.com er en tilsvarende hjemmeside som 911tabs.com, bare med sangtekster i stedet for akkorder og tabs.

www.tensing.dk Tensing.dk er Ten Sing Danmarks hjemmeside. Den bestyres af TSU, og her er der forslag til andagter og musiknumre man kan spille. Ellers kan man finde forskellige artikler omkring Ten Sing.

Nyttige links ∙ 21


RESSOURCEPERSONER OG COWBOYTRICKS

Ten Sing Udvalget Ten Sing Udvalget er et udvalg af frivillige, som brænder for Ten Sing og arbejder med at skabe de bedste forhold for Ten Sing-grupperne i Danmark. De har stor erfaring med Ten Sing, og de er altid parate til at komme med gode råd om diverse emner vedr. Ten Sing. Ten Sing Udvalget kan kontaktes på tsu@kfum-kfuk.dk.

Ten Sings studentermedhjælper Studentermedhjælperen er ansat til at varetage Ten Sing, og har gennemsnitlig 10 timer om ugen til at gøre dette. Studentermedhjælperen er godt opdateret i hvad der sker i Ten Sing rundt omkring, og kan med fordel kontaktes hvis man er i tvivl omkring arrangementer eller andet vedrørende Ten Sing. En god tommelfingerregel er at hellere kontakte studentermedhjælperen en gang for meget end en gang for lidt. Studentermedhjælpen kan kontaktes på: startpakke@tensing.dk

Ungdomskonsulent I KFUM og KFUK er der ansat en konsulent til ung-området, som Ten Sing hører til. Konsulenten kan kontaktes, hvis man vil have hjælp til sin Ten Sing-gruppe. Konsulenten kender Ten Sing og KFUM og KFUK som sin egen bukselomme og ved ofte lige præcis, hvad det er for en hjælp, der mangler. Konsulenten kan kontaktes på: Tlf. 36 14 15 33 E-mail: national@kfum-kfuk.dk

Jeres egen bestyrelse Alle foreninger i KFUM og KFUK har deres egen bestyrelse, som har til opgave at sørge for, at den lokale forening har det godt. Alle i bestyrelsen er interesseret i, at Ten Sing har det godt, og de har til opgave at hjælpe til, hvis der er problemer.

Ten Sing sommerkursus 2009 Foto: Rune Hansen

22 ∙ Ressourcepersoner og cowboytricks


STARTMATERIALE

I det kommende vil der være forskellige andagter, musik- og kornumre, en dansevideo og en kort beskrivelse og praksisøvelser til at lave drama.

Drama 1. Opgavebeskrivelse: Som dramainstruktør har man ansvaret for dramagruppen i Ten Sing-gruppen. Det ansvar kan selvfølgelig spredes ud og deles med andre, men som dramainstruktør gælder det, at man står for dramagruppen. Dramagruppen kan være dem, som udvikler et manuskript, efter at der har været fælles brainstorm på det. 2. Øvelser: Her vil der komme nogle øvelser, som man kan bruge i sin dramagruppe. De øver alle sammen improvisation, og før man starter med at improvisere, bliver man nødt til at kende reglerne for improvisation7. a. Sig Ja. Sig ja til den første idé, der kommer. Den kan nogle gange betyde, at man må skrotte sin egen ide. Eksempel: Deltager 1: Skal vi ikke købe en is? Deltager 2: Jo, jeg har vildt meget lyst til is, kender du de der Magnum med mandler? b. Vær i nuet. Lad være med til at tænke fremad, og tag i stedet stilling til det, den anden siger eller ikke siger. c. Første indfald er en god start. d. Slip originalitetskrav. Det hele skal ikke være fantastisk. Det vigtigste er, at man holder processen i gang og hele tiden arbejder, accepterer det for, hvad det er. e. Lav mange fejl – og brug dem. Efter scenen skal man evaluere og så spille scenen igen. f. Mild overbærenhed med dig selv. Improvisation er svært, og Ten Singerne kan hurtigt blive skuffet over deres egne egenskaber indenfor dette. g. Du lærer på scenen. Lav scenen, evaluer, lav den igen. Learning by doing! h. Se dig selv som en del af fællesskabet, få de andre til at se godt ud. Kill your darlings, det er i fællesskabet, at ideerne skabes. i. Læg ego’et på hylden.

Øvelser BÆNKEN Denne leg omhandler to deltagere. Deltager 1 sidder på bænken, og deltager 2 opgave er nu at få deltager 1 væk fra bænken, men alt dette her skal foregå i improvisationsleg. Eksempel: Deltager 1 går hen til deltager to, som sidder på en bænk. En åbningsreplik kan f.eks. være ”lige rundt om hjørnet ligger en zoo hvor de lige har fået en nu sneugle som kun er der i dag! Skal vi ikke gå hen og se på den?” Deltager 2 har nu to muligheder. Han kan vælge at sige ja med det samme og rejse sig fordi argumentet er for godt, eller vælge at forklare om sin voldsomme angst for ugler. Legen er misforstået hvis deltager 2 siger: ”nej, jeg kan ikke lide ugler”. Her fortsætter man ikke med ideen og følger ikke improvisationsreglerne. En videreudvikling af legen kunne være at man ikke forlader bænken sammen, men at man skal overtage bænken. Det er sværere, og kan nemt udvikle sig til en magtkamp. Det kan være en god ide at lave en tidsramme.

7

http://www.selvstaendighedsfonden.dk/fileadmin/brugerfiler/zeynep/powerpoint_Henrik_Ottosen_og_Mette_Ullersted_neis.pdf Startmateriale ∙ 23


3 POSITIONSLEGEN Denne leg har 3 deltagere. En skal hele tiden sidde/ligge på gulvet, en skal sidde på en stol, og en skal stå op. Hver gang der en der skifter position skal de andre følge med. Man giver et emne, eller de kan selv finde på et. Tidsbegrænsning, ellers stopper man legen når man ikke gider mere.

STOP FRYS Der er to deltagere, som skal starte en improvisation(du kan eventuelt hjælpe dem med at sætte i gang). De to deltagere skal nu improvisere scenen, og huske at bruge store armbevægelser og komme ud i nogle sjove eller mærkelige positioner. De andre deltagere, sidder og iagttager, og hvis disse får en ide, skal de råbe frys og skal så overtage de andres rolle på scenen. Når der bliver råbt frys skal de igangværende deltagere stå bomstille. Det er vigtigt her at scenen nu ændres, så hvis de har stået i en svømmehal, må denne ikke fortsætte, men skiftes til en anden scene. Hvis det er lidt sløvt kan Instruktøren råber frys, også vælger han eller hun hvem der skal(Denne leg er god til at øve den første ide.)

STEMNINGSØVELSE To eller tre deltagere er på scenen alt efter sværhedsgrad. De får nu et plot, som max må vare et minut. Det kunne være ind i 7-eleven og købe en sodavand. De skal først spille scenen helt neutralt. De får nu tildelt en følelse hver, som de skal spille scenen med igen.

Tips og tricks a. At spille teater og improvisere er virkelig svært, og det kræver rigtig meget øvelse. Derfor er det vigtigt som dramainstruktør at minde Ten Singerne om, at alting kræver øvelse, og at de gør det godt. b. Giv altid konstruktiv kritik. Det kan være en god ide at følge modellen: 1 ”god ting ved deres optræden”, 1 ”det kan vi gøre bedre” og 1 ”god ting ved deres optræden” Vær så meget som mulig specifik i din kritik f.eks. ”din timing var rigtig god”, ”du snakkede rigtig tydeligt”, ”du fulgte ideen rigtig godt”.

Musik og kor Musik og kor er en stor del af Ten Sing, og det kan være en stor mundfuld. Ten Sing udvalget prøver at gøre dette til en mere overskuelige opgave, ved løbende at lave noder af tidens hits, som derefter kan bestilles. Måden man bestiller på er at skrive til startpakke@tensing.dk, og man vil så blive oplyst om hvilke numre der er tilgængelige. Derefter vælger man hvilke nummerer man ønsker, og man vil derefter få det tilsendt med posten. Så syng og spil endelig løs!

Dans Det kan være svært at lave en dans, og vi har derfor vedlagt en cd, med en dans som man kan tyvstjæle hvis man har lyst. Dans løs! 24 ∙ Startmateriale


ANDAGTER

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er! Denne andagt handler om Guds kærlighed til mennesker, og den varer 10 - 15 min inklusiv bøn. Remedier: 10 krone eller en 20 krone Andagtstype: Fortællende Andagten starter med at man spørger ud i blandt Ten Singerne om der er nogen af dem, som har en 10´er eller en 20´er. Derefter spørger man hvem der er afbilledet på den pågældende mønt. Ten Singerne svarer nu at det er dronningen, og man starter nu sin historie. Historie: Forstil jer nu, at vi er tilbage på Jesu tid. Dengang var det kejseren, som var den øverste magt, og den man betalte skat til. Nu skal I huske på at Jesus levede i et land besat af romerne, og palæstinenserne var ikke specielt vilde med den måde at romerne behandlede dem på. En anden ting man skal huske på er, at Jesus havde mange fjender. Nogle af disse hed farisæere, som man også kaldte for skriftkloge. Farisærerne gjorde hvad de kunne for at narre Jesus, og en dag gik de hen til ham for at spørge ham om, hvilken holdning han havde til at betale skat til kejseren. De spurgte ”Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. v17 Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?”. De mente selv, at de havde trængt Jesus op i en krog. Hvis han svarede ja, kunne de udstille ham som en romer-sympatisør, og dermed en ven af fjenden. Hvis han svarede nej kunne de melde ham til romerne for at være fjendtlig og opfordre til

oprør. Men Jesus svarede ”Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? v19 Vis mig skattens mønt!” De rakte ham en denar. v20 Og han spurgte dem: ”Hvis billede og indskrift er det?” v21 ”Kejserens”, svarede de. Da sagde han til dem: ”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!” Fordi der er et billede af kejseren på mønten, så tilhører mønten kejseren. Men hvad tilhører så Gud? Det gør vi mennesker. For Jesus ved at vi mennesker er skabt i Guds billede, så ligesom kejseren er afbilledet på mønten, så er Gud afbildet i os. Derfor tilhører mønten kejseren og derfor tilhører vi Gud. Jeg tror på at ligesom 10´eren, 20´eren eller en million kroner har værdi for kejseren så har VI værdi for Gud, men ikke bare en 10´er, 20´er eller en million, nej vi har uendelig værdi! Jeg tror på at vi alle sammen har uendelig værdi, og jeg tror på at Gud han elsker os uendeligt meget!

Bøn Sang: 238 i Puls ”Kan man ønske mere”

Andagter ∙ 25


ANDAGTER

Kongen, som blev forelsket Denne andagt handler om Guds kærlighed til mennesker, og den varer 10 - 15 min inklusive bøn. Remedier: ingen Andagtstype: fortællende Historie: Inden Danmark skulle have besøg af den kinesiske udenrigsminister, sad kronprinsen på Amalienborg og forberedte velkomstceremonien. Han havde arbejdet i mange timer, og havde af sine bodyguards fået lov til at gå en tur ned på Københavns strøg, for at strække benene og få noget frisk luft. Det skete sjældent i de her dage, så han nød turen. Da han havde gået cirka halvvejs så han en smuk og fortryllende pige. Hans hjerte blev varmt og blødt, hans verden blev vendt på hovedet og den kinesiske minister virkede fuldstændig ligegyldig i øjeblikket. Da han igen kiggede på hende, lagde han mærke til, at hun havde hullede sko, lidt for stort tøj og stod med et stort skilt hvor der stod ”ekstra stor buffet 100 kr.” og med en pil, som pegede mod den nærmeste sidegade til strøget. Da prinsen så dette, blev han forbløffet over hendes arbejde, han blev forbløffet over sig selv og over, at han kunne blive draget af sådan en pige. Da prinsen kom tilbage til sit kontor, kunne han ikke samle sine tanker om andet end pigen. Han kunne ikke glemme hende! Han tænkte og han tænkte og kunne ikke finde ud af, hvordan han kunne få talt med hende. Først fik han ideen, at han skulle køre ned til hende i sin dyreste bil med alle han bodyguards, for at vise hvor rig og magtfuld han var. Derefter skulle han tage hende med op på slottet, forvandle hende til en prinsesse, og de skulle leve lykkeligt til deres dages ende. Prinsen blev glad for tanken, og han tænkte at det skulle være måden han ville vinde pigens hjerte. Han ringede straks til sin bedste ven og fortalte at han var blevet forelsket i en pige, og han havde

Bøn Sang: 247 i Puls ”Fix you”

26 ∙ Andagter

tænkt sig at gifte sig med hende. Vennen spurgte hvordan, han havde tænkte sig at overtale pigen til det. Prinsen begyndte at forklare, hvordan han ville imponere med sine mange ansatte, høje status og alle de gaver han ville tage med til hende. Så blev der stille i telefonen. Vennen sagde til prinsen ”vil du giftes lige præcis med den pige, som du mødte i dag?” ”ja” svarede prinsen. ”Så kan du ikke gøre sådan. Så snart du tager hende med op på slottet, vil hun forandre sig til en hofdame. Hun vil ikke være den pige som du forelskede dig i.” Kronprinsen smækkede telefonen i, for han vidste at hans ven havde ret. Så snart hun kom op på slottet ville hun være en anden – hun vil blive en del af hoffet; blive endnu en af alle dem som han havde kendt hele livet. Han så kun en udvej, han blev nødt til at forlade sin plads som prins, og blive en almindelig person i samfundet, og vinde hendes hjerte som en helt almindelig fyr. Hvad der derefter skete med prinsen er der ingen der ved, det er dog ikke første gang at dette er sket. For over 2000 år siden sendte Gud hans søn ned på jorden, for han kunne være sammen med de mennesker som han elskede så meget. Han elskede dem lige præcis som dem de var, og han vidste at de ville forandres hvis de blev til guder ligesom ham. Så af kærlighed til alle mennesker sendte han sin søn Jesus Kristus ned på jorden, for at kunne være sammen med os lige præcis som vi var og er. Det tror jeg på, og jeg tror på at vi alle sammen er elsket lige meget hvad vi gør, hvem vi er eller hvor vi er!


KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19  2500 Valby www.kfum-kfuk.dk www.tensing.dk

Ten Sing startpakke  

Ten Sing er et ungdomskoncept under KFUM og KFUK i Danmark, som henvender sig til 13-19-årige, der er interesserede i musik og performance....

Ten Sing startpakke  

Ten Sing er et ungdomskoncept under KFUM og KFUK i Danmark, som henvender sig til 13-19-årige, der er interesserede i musik og performance....