Page 1

Program 路 Program 路 Program 路 Program 路 Program

sounds tastes

looks

T n e v E n e e T smells

4.-6. MARTS 2011 UNGE HJEM-EFTERSKOLEN I AARHUS o

Tilmeld dig pa www.kfum-kfuk.dk


Program

*****

**** ************

Kuffens Musikservice

FREDAG mst og Løbende anko 17.00-18.30  g indkvarterin llen Velkomst i Ha 19.00 Hjem Tour de Unge 20.30 Natkasser 22.45 ten Tak for i af 24.00 LØRDAG breakfast Tastes like 07.30-08.45 ow Formiddagssh 09.00-09.15  woods Quest in the 09.30-12.00 lunch r Tastes like 12.00-13.30 nSing-koncerte tetszone og Te vi ti Ak   0 .3 13.30-18 dinner Tastes like 18.00-19.30 Aftenshow 20.00-21.00 The Dreams Sounds like 0 .3 22 0.0 21 Natkasser 22.30-02.00

Fotos: Rasmus Mikkelsen

er SØNDAG natningssted ning på over yd pr O  0 .0 n 10 08.30på efterskole og morgenmad ow Afslutningssh 10.00-10.30 l og Liv Pi ke li Sounds Kuffens 10.30-11.30 Sounds like ke li s nd ou S  11.30-12.30 Musikservice Pænt farvel Ca.12.30

vice Musikser Kuffens


er?

The Dreams Bandet er et pop/ro ck band fra Færøerne, der har spillet musik siden 2004. De har udgive t cd’er på dansk og på engelsk og er kendte fra Boogielisten og Pla net Awards. I øjeblikke t er de singleaktuelle med ”Under the sun”. Tje k den lækre video ud på youtube.com.

Pil og Liv De er to danske eve ntyrlystne søstre og de er et navn, der er upcoming i den dan ske musikbranche. Radiohittet ”Relationshi p” har været flittigt spillet hen over vin teren og deres næs te single ”Paperbag” er på trapperne. Tjek der es akustiske pop på myspace.com.

Hvad er Teen EvenT? du TeenEvenT er en weekend, hvor med har mulighed for at hygge dig r, dine venner, møde nye menneske erkonc fede e mass en skråle med til e spis lse, ynde fork fed e ter, mærk tumult, pandekager, lave tummel og YMCA ste være med i verdens stør er, flash mob, tegne mangategning TEN være at e prøv et, oker blive prov om SING’er, hænge ud og få en snak blive. livets mening og hvad man kan mærke Du har også mulighed for at en Indiens kontraster og konflikt gmuli og krop i Palæstina på egen med t vild re ente erim hed for at eksp . mere t mege t mege og er dine sans

Kuffens musikserv ice De er KFUM og KFUK’e re og har trådt deres barnesko i TEN SING. De er husband og har der for en fast plads på den store scene på Tee n­ Event. De spiller op til dans med alle de kendte hits og de slu tter TeenEvenT af med et brag!

e? Hvordan med alt det praktisk Dato: 4.-6. marts 2011 i ÅrSted:  Unge Hjem-Efterskolen 8270 21, evej bakk Brun hus, Højbjerg fra Pris: 495 kroner (Få tilskud ngsmeni g, enin lfor din loka le) rsko efte din r elle t råde Overnatning:  de, der På skoler og sognegår -EfHjem Unge til er er nabo n kole ters og 19 år. Hvem: Alle unge mellem 13 Tilmelding: d dig,  På kfum-kfuk.dk – Skyn ser plad de ænse begr har vi e: brev ager Delt Ja, efter tilmeldingen

Foto: Rasmus Mikkelsen

Hvem o ptraed


e Hjem? Hvad er Tour de Ung dt på hele run r dtu run en Det er i Århus, n Unge Hjem-Efterskole dt og får run de fin så du lærer at de akaf le nog af del prøvet en e kan lav resten tiviteter, som de er blandt andet af weekenden. Her show og du kan mp det fedeste sto . blå og gul quize dig ? Hvad er natkasser teter i nat­ Natkasser er aktivi vælge lige kan du r hvo timerne, og zappe hvad du har lyst til d i dit ste rundt fra sted til se til du dan kan eget tempo. Du debattere, ne, teg me, segner, jam mur, hænge ud male graffiti på en du bliver når og meget mere. Og eguide i sov en træt, finder du der kan l, sti øje Luk bedste Ole rnatningsfølge dig til dit ove sted.

szoner? Hvad er Aktivitet kort sagt er ner szo tet Aktivi kolen, ers zoner rundt på eft hvor der er e, hel næsten over det dem er drop af le Nog er. aktivitet r du bare komin aktiviteter, hvo d der sker og mer forbi og ser hva ktiviteter, gsa din andre er tilmel på selve som du tilmelder dig Cafe Kreuz, TeenEvent. Rundt i på skolen, kan der er midtpunktet hvad du kan på e du blive kloger . dig tilmelde

the woods? Hvad er Quest in quest er såleen af nen tio Defini g and diflon des: “A quest is a ing”. eth som for ficult search des og fin l ska der er Hvad det me på TeenEvenT hvordan, må du kom Men det kræver for at finde ud af. ejde arb sam eventyrlyst, . hed rig og nysger

koncerter? Hvad er TEN SING ignet af Ten des er Koncerterne omkring i Dandt run r ppe Sing gru M foreningerne mark, i KFUM og KFU er. Koncerkol og på nogle efters er seje sup af e oft terne består og dans. Ind i bands tilsat drama certerne kan mellem TEN SING kon SING skulle TEN du selv prøve om . dig være noget for

TeenEvenT Program  

Program for TeenEvenT

TeenEvenT Program  

Program for TeenEvenT