Page 1

Dagsorden og bilag til

KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 30. april – 2. maj 2010


Velkommen til Landsmøde 2010! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted i St. bededagsferien, fredag den 30. april – søndag den 2. maj 2010. Hæftet indeholder dagsorden, bilag til dagsordenpunkterne, oversigt over workshops samt program for Landsmødet. Derudover er horYsont nr. 2, 2010 et bilag til Landsmødet. Det indeholder hovedbestyrelsens beretning for 2008 - 2010. Du kan følge forberedelserne til Landsmødet på hjemmesiden. Under selve mødet vil vi ligeledes holde medlemmer, der ikke er med på Landsmødet, orienteret på hjemmesiden om mødets forløb. Vi håber, at du på forhånd får mulighed for at diskutere dagsordenen med andre fra din forening og glæder os til at møde dig på Nyborg Strand. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med mødet er du velkommen til at kontakte undertegnede på gsp@kfum-kfuk.dk, T 36 14 15 45. M 26 23 63 33, eller ledelsessekretær Nicolai Diemer på nd@kfum-kfuk.dk, T 36 14 15 42, M 30 14 12 18. Vi ser frem til at mødes med dig. Venlig hilsen KFUM og KFUK i Danmark

Gorm Skat Petersen

INDHOLD Praktiske oplysninger Program Workshops Indlevering af ændringsforslag, resolutioner og udtalelser Dagsorden Bilag 01 Forretningsorden for LM2010 Bilag 02 Rapportering til Landsmødet på vision og handlingsplaner 2008-10 Bilag 03 Resultatopgørelser 2008 og 2009 og budgetter 2010 - 2011 Bilag 04 Årsregnskab 2008 Bilag 05 Årsregnskab 2009 Bilag 06 Arbejdsplan for perioden 2010 - 2012 Bilag 07 Forslag om ændring af betalingsmåde for deltagelse i kurser og lejre (Herning) Bilag 08 Forslag om nedsættelse af FremtidsForum Bilag 09 Forslag om prioritering af PULS-indtægter Bilag 10 Forslag om øget samarbejde med FDF Bilag 11 Forslag om pilotprojekt med kristne nydanskere Bilag 12 Bemærkninger til budgetter 2010-2012 Bilag 13 Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen

1

side side side side side

2 3 5 7 8


Praktiske oplysninger: Sted Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Medbring Medbring gerne mobiltelefon (bruges til afstemning et par gange), men lad venligst telefonen stå på lydløs. Husk kontanter til indsamling i kirken. Husk badetøj, hvis du ønsker at gøre brug af svømmehal. Stemmekort Stemmekort til delegerede og mødekort til øvrige deltagere udleveres sammen med navneskilt ved ankomsten til Nyborg Strand. Stemmekortet er personligt. Bordopstilling i salen Der vil være reserveret plads til deltagerne fra hvert enkelt distrikt. Der vil være opsat bordplaner ved indgangen til mødesalen. Indkvartering Ved ankomst til Nyborg Strand vil du få anvist værelse. Børnepasning Vi gør opmærksom på, at der ikke arrangeres børnepasning. Men der vil være reserveret et lokale, hvor det er muligt at følge med i mødets forløb i salen, og vi formidler gerne kontakt mellem deltagere med småbørn, så man evt. kan skiftes til pasning. Afbud Såfremt en af de delegerede bliver forhindret i at møde op, kan en anden – evt. en landsmødedeltager – fra samme forening blive delegeret, såfremt det sker inden Landsmødets start. Henvendelse om dette til Landskontoret før eller ved ankomsten til Nyborg Strand. Kontakt til landskontoret fredag Alle ansatte er af sted fra fredag morgen. Ring venligst til mobil 26 23 63 33. Specielt til delegerede I grundloven er anført, at ”delegerede skal være fyldt 16 år og have indgået lederaftalen”. Kontakt formanden for din forening, såfremt du ikke har underskrevet lederaftalen endnu, så det kan blive bragt i orden inden Landsmødet. Festaftenen For at gøre lørdag aften så festlig som mulig, opfordrer vi alle til at møde op i festpåklædning. Bilagsmateriale Til dette landsmøde udsendes dagsorden og bilag kun elektronisk. Materialet findes på http://www.kfum-kfuk.dk/lm2010 i en samlet ”bladrefil”, i en udskriftsvenlig pdf-fil og desuden hvert bilag i separate pdf-filer. Læs bilagene igennem og overvej, hvad du vil udskrive og medbringe på Landsmødet. Et godt råd er at undlade at udskrive bilag 04 og 05, der er de officielle årsregnskaber, som skal være forelagt for Landsmødet. Regnskaberne fylder hver 24 sider. På Landsmødet vil det i stedet være bilag 03, der gennemgås.

2


Program for Landsmødet Fredag 12.00 14.00 18.00 19.15 20.00 22.00 22.00 22.30 23.00 23.30

Introduktion for nye delegerede Landsmødet åbnes, Dagsorden påbegyndes (punkt 1 – 5) Indisk middag Afgang til Nyborg kirke Gudstjeneste i Nyborg kirke Sidste frist for opstilling til Hovedbestyrelsen samt UdviklingsPuljen Præsentation af HB-kandidater Aftenprogram (se næste side) Sidste frist for indlevering af ændringsforslag, resolutioner og udtalelser Natmad

Lørdag 07.00 09.00 09.15

10.15 12.00 13.30 16.00 18.30 22.30 23.30

Morgenmad Morgenandagt ”Nye unge, nye fællesskabsformer, nye foreningsformer?” Foredrag v/ professor og centerleder Birgitte Simonsen, Center for Ungdomsforskning Dagsorden fortsat (punkt 4 – 11) Frokost Workshops (se side 5) (pause 14.15 – 14.45) Dagsorden fortsat Festaften - bl.a. med gospelsanger Rune Herholdt og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen Aftenprogram (se næste side) Natmad

Søndag 07.00 09.00 09.15 11.00

Morgenmad Morgensang Fremtidens KFUM og KFUK Landsmødet afsluttes

Oplev Rune Herholdt og Lisbeth Smedegaard Andersen lørdag aften

3


Aftenprogram Fredag     

PULS-sangtime ved PULS-bandet Café Stjernebaren er åben Udstillinger er åbne Svømmehallen er åben (til 23.30)

Lørdag     

Café Stjernebar – musik v/ Trioen Nougat Release-party: Arne Andreasen præsenterer sine nye salmer Udstillinger er åbne Svømmehallen er åben (til 23.30)

Lørdag aften må du vælge: Er du til lækker dansevenlig musik i Stjernebaren eller nye spændende salmer fra højskolelærer Arne Andreasen?

4


Workshops Følgende workshops afvikles lørdag kl. 13.30 – 14.15 (1. runde) og 14.45 – 15.30 (2. runde). 01 Gør Kristendomsprofilen levende! Få inspiration til hvordan du bruger Kristendomsprofilen hjemme i klub og forening. Tag livtag med Kristendomsprofilen gennem øvelser for både krop, sjæl og legeme. Få inspiration der er lige til at tage hjem og bruge i teenklubben, ledergruppen, bestyrelsen eller andre steder i foreningen. 02 Grydeklare idéer og inspiration fra Børneudvalget Se værktøjskassen som giver mulighed for at kombinere leg og forkyndelse med simple midler, som kan købes i det lokale byggemarked. Rune, Rikke og Rasmus-klubben fra Silkeborg kommer og fortæller om, hvordan de har inddraget de tre maskotter i klubarbejdet. På en vellykket måde udnytter de de tre maskotters personligheder og kunnen til at skabe aktiviteter, der kan rumme både de kreative og de aktive børn. 03 Kom IND I EN anden verden Hvordan er det nu med det internationale projekt IND I EN anden verden, lektiecafé, hiv/aids, fattigdom, FN’s 2015 mål og Indien? Det kan du blive klogere på nu. På workshoppen kan du møde tre indiske gæster, der vil give en præsentation af projektet ”Radiance”. Projektet er et tilbud om en praktisk-faglig uddannelse til unge, der har måttet gå ud af skolen tidligt fordi de enten selv er hiv-smittede eller deres forældre er syge eller døde af sygdommen, så børnene er blevet familiens hovedforsørger. Her kan du møde tre gæster fra Salem; generalsekretær Ruby Thiyagarajan, projektkoordinator Devkumar Vasudevan og konsulent Daniel Dicksit, der alle gerne vil fortælle om projektet og svare på spørgsmål. Workshoppen foregår på engelsk. 04 Foreningskultur Er foreningskulturen i din lokale forening som du ønsker den skal være? Tager man f.eks. uden videre opgaver til sig, eller er det en kamp at få folk til at hjælpe til? Bakker vi hinanden op? Er det i KFUM og KFUK okay at nyde uden at yde? Bør der være en SKAL-mentalitet, f.eks. i forhold til frivilligt arbejde og lederuddannelse? Kom til kulturkamp med Kursusudvalget gennem øvelser og debat. 05 Årets forening uddeler tips og tricks Det Danske Spejderkorps i Køge løb af med sejren, da DUF uddelte Foreningsprisen i 2009. Køgespejderne arbejder ud fra devisen: Ingen aftenmøder, ingen spejdermødehytte, ingen lodsedler, ingen avisindsamlinger. Nytænkningen gør, at spejderne har fået mange nye medlemmer og flere frivillige ledere. Kom og bliv inspireret af gruppeleder Peter Erkmann. 06 Workshop for distriktsbestyrelser (afvikles kun i 2. runde) Workshoppen er for dig, der er aktiv på distriktsplan eller bare gerne vil være med til at diskutere, hvad det egentlig er KFUM og KFUK skal bruge distrikterne til. Hvad er distrikternes berettigelse? Hvor fungerer det godt og hvordan kan andre lære af det?

5


07 Fremtidens familiearbejde i KFUM og KFUK (afvikles kun i 1. runde) Hvordan arbejder vi på familieområdet med visionen om, at børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem? I workshoppen skal der arbejdes med tanker omkring en Familiefestival, udvikling af nye ideer til foreningerne, familielejrene og meget mere. 08 Typo3-lynkursus (afvikles kun i 1. runde) Alle foreninger og distrikter tilbydes nu en ny, flot og brugervenlig hjemmeside. Men nogen skal kunne opdatere hjemmesiden… På 45 minutter bliver du udlært til at lave de mest almindelige opdateringer, tilføje nyheder, kalenderarrangementer mv. 09 Forbudt for gamle! (afvikles kun i 2. runde) Unge-workshop for 13-25-årige Hvis du har din stemme i behold, har en mening og vil noget med KFUM og KFUKs unge og fremtid så er det stedet at befinde sig. Vi vil her debattere KFUM og KFUKs fremtid for jer og for unge i hele KFUK og KFUK. Hvad vil vi efter Landsmødet? Skal der ske noget nyt? Denne UNGE-workshop er et frirum fra resten af Landsmødet, her dropper vi talerstolen og taler frit fra leveren. Kom og brug din STEMME! 10 Ten Sing – Hvor svært kan det være? Hmm, måske ikke helt så svært som mange tror! – altså det der med at starte/genoplive Ten Sing i din forening. Workshoppen bruger dels tid på - at gennemgå, hvad der skal til for at genopstarte/opstarte Ten Sing - at fortælle om hvad Ten Sing er, og hvorfor Ten Sing stadig er samfundsrelevant og appellere til unge - at synliggøre hvad foreningen får ud af at have Ten Sing som en del af deres tilbud 11 Skal KFUM og KFUK have en mening om noget – eller om alt? Kom og sig din mening til formanden og generalen Synes du, KFUM og KFUK skal markere sig mere i den offentlige debat? Og om hvad? Skal vi have en holdning til, om kirken skal have et ritual for homoseksuelle partnerskaber? Eller når debatten raser om, hvorvidt det er den samme Gud, forskellige religioner tror på, skal KFUM og KFUK så mene noget om det? Eller skal vi kun udtale os, når det gælder kristendomsprofilen, børn- og ungeområdet eller foreningsvilkår? I denne workshop vil vi drøfte, hvad KFUM og KFUK skal mene noget om, om vores holdninger skal promoveres internt og/eller eksternt, hvor mange kræfter, vi skal bruge på det - og hvad vi egentlig mener. 12 KFUM og KFUK på den korte og den lange bane Hvordan synes du KFUM og KFUK skal være – her og nu, og i fremtiden? I denne workshop kan du diskutere og spørge ind til de forslag, Hovedbestyrelsen kommer med til landsmødet. Både til arbejdsplanerne, der handler om her og nu, og til de forslag, der handler om hvad der skal ske fremover, hvis KFUM og KFUK skal blive ved med at være relevant. Hvad er det efter din mening? Og vil du vide mere om hvad Hovedbestyrelsen egentlig har tænkt sig? Du vil møde HB-medlemmer og formanden og generalsekretæren.

6


Sådan stilles ændringsforslag, resolutioner og udtalelser Resolutioner (dvs. holdningsprægede tilkendegivelser eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser for landsbevægelsen) og udtalelser (dvs. politiske tilkendegivelser, som er beregnet til eksternt brug) kan indleveres til Landsmødets dirigenter senest fredag aften på Landsmødet kl. 23.00 (jvf. den vedtagne forretningsorden). Ændringsforslag til indkomne/stillede forslag kan ligeledes indleveres til Landsmødets dirigenter senest fredag aften på Landsmødet kl. 23.00 (jvf. den vedtagne forretningsorden). Der skal ikke anvendes særlige blanketter, men det er en fordel at forslagene afleveres både på print og elektronisk.

Behandling af arbejdsplan for perioden 2010-2012 Dokumentet vil blive drøftet og sat til afstemning afsnit for afsnit. Der kan stilles ændringsforslag til målsætningerne, der skal forstås som en kort opsummering/udmøntning af den foregående baggrundstekst. Det tilrettede dokument sættes til sidst samlet til afstemning som den nye arbejdsplan.

7


Dagsorden for Landsmødet 2010 1. Valg af Landsmødets to dirigenter, referenter og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden for Landsmødet (Bilag 01) 2. Hovedbestyrelsens beretning for 2008 - 2009 Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i Danmark siden sidste ordinære Landsmøde. Skriftlig beretning udsendt som horYsont 2/2010. Rapportering på vision og handlingsplaner 2008-2010, bilag 02. 3. Årsregnskab for 2008 og 2009 Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i Danmark for 2008 og 2009 samt orientering om KFUM og KFUKs forretninger, jvf. §5.6.3. Regnskabsoversigt findes i horYsont 2/2010 på side 36 og 37. Bilag 03 indeholder regnskab med specifikationer. De reviderede årsregnskaber for 2008 og 2009 findes som bilag 04 og 05. (Da det primært er bilag 03, der behandles, er bilag 04 og 05 ikke medtaget i den samlede pdf-fil eller i ”bladrefilen” – de findes kun som separate pdf-filer). 4. Visioner og målsætninger Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. Bilag 06 5. Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen. 5.1 Forslag fra Herning vedr. opkrævning af deltagerbetaling til arrangementer Bilag 07 5.2 Forslag fra Hovedbestyrelsen om nedsættelse af FremtidsForum Bilag 08 5.3 Forslag om prioritering af PULS-indtægter Bilag 09 5.4 Forslag om øget samarbejdet med FDF Bilag 10 5.5 Forslag fra Hovedbestyrelsen om pilotprojekt med kristne nydanskere Bilag 11

8


5.6 Valg af to foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen De på sidste Landsmøde valgte repræsentanter, Torkild Kildsgaard Larsen og Carsten Holmgaard, er villige til genvalg. Andre forslag skal være afleveret til dirigenterne fredag kl. 22. 6. Fastsættelse af medlemskontingent, der forfalder den 1. januar hvert år, samt godkendelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for de kommende 2 regnskabsår. Bilag 03 + bilag 12 7. Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen Bilag 13 8. Valg af suppleanter Bilag 13 9. Ændringer i “Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark” Ingen ændringer 10. Behandling af resolutioner og udtalelser 11. Eventuelt

9


Bilag 01 Punkt 1

Forslag til forretningsorden for Landsmødet 2010 1. Stemmeret Alle delegerede får udleveret et personligt stemmekort ved ankomsten. Kun delegerede kan stemme. 2. Taleret Både delegerede og landsmødedeltagere har taleret. I tilfælde af tidspres kan der gives fortrin til delegerede på talerlisten. 3. Afstemning Alle afstemninger, bortset fra grundlovsændringer, sker ved almindelig stemmeflertal (50%).Ved grundlovsændringer kræves der 2/3-flertal til hver enkelt ændring (§9). Alle valg sker som udgangspunkt ved håndsoprækning bortset fra valg til Hovedbestyrelsen (inkl. suppleanter). På forlangende af mindst 3 delegerede kan der begæres skriftlig afstemning. Dirigenterne foreslår Landsmødet, at pkt. 7 og 8 behandles under et. 4. Valg til Hovedbestyrelsen I flg. Grundloven skal der opstilles mindst 6 kvinder og 6 mænd. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal opstillede kandidater af et køn inden landsmødet, kan der opstilles kandidater af det pågældende køn på mødet. Kandidatopstillinger skal være underskrevet af delegerede fra mindst fem foreninger og skal være indleveret til dirigenterne senest fredag kl. 22.00. Valgprocedure: Alle kandidater, uanset om de er opstillet inden mødet eller på mødet, er ligestillet. For at en stemmeseddel er gyldig, skal der stemmes på mindst tre og højst fem kvinder og mindst tre og højst fem mænd blandt de opstillede kandidater. 5. Ændringsforslag og fremsættelse af forslag Delegerede har jf. grundloven følgende muligheder for at stille forslag på mødet: a) Ændringsforslag til indkomne/stillede forslag. b) Resolutioner – defineret som holdningsprægede tilkendegivelser eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser. c) Udtalelser, politiske tilkendegivelser, som er beregnet til eksternt brug. Der vælges et redaktionsudvalg med 4 medlemmer. Redaktionsudvalget har til opgave at bearbejde indkomne forslag. Forslag vedr. alle kategorier indleveres til dirigenterne på Landsmødet inden fredag kl. 23.00. 1


Bilag 02 Punkt 2

Vision og handlingsplaner for KFUM og KFUK i Danmark 2008-2010

Rapportering til Landsmødet 2010

1


Første indsatsområde:

Støtte foreningerne i udvikling og udbredelse af børne- og teenaktiviteter

Aktivitet

Initiativpligt/deltagere

Status jan 2010

Udviklingskonsulenter indgår i forløb med lokale foreninger mhp at udvikle børne- og teen-tilbud og bistå med målsætninger lokalt efter landsmødet

Foreninger Udviklingskonsulenter

Visions-og inspirationsmøder har været afholdt både på distriktsplan og foreningsplan i forbindelse med HBs ønske om respons fra alle foreninger.

Tante Andante-huset skal bakkes op, og erfaringerne herfra skal deles til inspiration for andre foreninger.

Børneudvalget

Der er ydet underskudsgaranti, samarbejde om fundraising og konsulenthjælp. Er nu rigtig godt lokalforankret i lokalområdet og har fået fin aftale med kommunen inkl. ekstra ansat. BU evaluerer med Tante Andante projektet i foråret 2010.

Lokal lederrekruttering understøttes vha forslag til nye metoder mht at finde frivillige, tage imod dem og klæde dem på til opgaven. Der laves desuden nye forslag til måder at lave lokal lederpleje på.

Udviklingskonsulenter Kursusudvalget Ungeudvalget

Kursuskoncept om lederrekruttering er udviklet på bl.a. børnelederdag. Er en del af KSUs tilbud om at komme ud til foreninger, men efterspørgslen har været forbavsende lille.

Bestyrelser tilbydes kurser i ledelsesopgaver og foreningsudvikling med fokus på børn og unge. Inspiration hentes fra DDS’ erfaringer med ’Den attraktive spejdergruppe’

Kursusudvalget

Erfaringerne fra Den attraktive Spejdergruppe er indarbejdet i en revision af bestyrelseskurset. Det kan bestilles en aften, en dag eller en hel weekend.

Familieklubber og foreninger med børnemedlemmer, men ingen børneklub, opfordres til samarbejde om opstart af særskilt børnearbejde, f.eks. eventklubber.

Voksen- og familieudvalget Udviklingskonsulenter Børneudvalg

Opgaven blev nedprioriteret i forbindelse med nedlæggelsen af familiekonsulent-stillingen.

Der skal være bedre sammenhæng mellem BRICKS’ temaer og klubberne - klubledere får tilsendt idéer til forkyndelse, konkurrencer mv. hver gang bladet

Bricks-redaktionen Børneudvalget

Redaktionen har gennemført det i forbindelse med en del af numrene, men ikke hver gang.

2


udkommer. Nye maskotter introduceres i børneklubber efter Landsmødet

Børneudvalget

De tre maskotter, Rune, Rikke og Rasmus er efterhånden godt introduceret i børneaktiviteterne. Ud fra maskotterne er der lavet forskellige former for aktiviteter, adskillige profilartikler i medlemsbutikken, PR-materiale og på Børnefestivalen 2010 vil forkyndelsens hovedpersoner være maskotterne.

Uddannelse af lokalt ansatte konsulenter – til støtte for udvikling af børne- og teenarbejdet. Landsbevægelsen støtter økonomisk efter behov.

Vejleder for lokalt ansatte Generalsekretær

Landsbevægelsen har måttet opgive sin ambition om at støtte uddannelse af lokalt ansatte pga nedskæringer

Opstart af flere konfirmandklubber, hvor der er basis for det. Idéen om konfirmand-disko promoveres også.

Ungeudvalg Udviklingskonsulent

På grund af nedskæring og manglende unge-udvalg er projektet ikke blevet til noget. Der er ikke blevet opfordret til konfirmandklubber eller disko.

Det nye internationale projekt ”IND I EN anden verden” retter sig med information og aktiviteter specielt mod børne- og teen-klubber. Internationalt engagement i børne- og teenklubber skal fremmes vha prioritering af nye deltagere og adgang til puljeordning

Internationalt udvalg

Børnebilen vil fortsat besøge klubber mhp lokal PR og udvikling af ledere og indhold i klubber

Børneudvalget

Børnebilen er kørt frem til sommeren 2009 med en ansat studentermedhjælper. Derefter er den stadig til rådighed for foreninger som hjælp til PR, men har nu base i Herning og foreninger og klubber, der vil låne den, klarer selv at få bilen frem og tilbage. Driften støttes af KFUM og KFUK i Fredericia.

Ten Sing konceptet skal styrkes og udvikles – grundlag og overblik skal skaffes vha af en ekstern rapport. En udviklingskonsulent får Ten Sing og børnedisko som særlige områder.

Ten Sing udvalget Udviklingskonsulenten

Ten Sing har fået en saltvandsindsprøjtning. Rapport blev lavet af CUR (Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik) og fulgt op af udviklingsdage med CUR som tovholder. Der er ligeledes lavet nyt statement og PR til Ten Sing. Gamle grupper er genopstået (Aalborg, Randers, Viby) og mange grupper er gået fra 8-10 deltagere til 20-25deltagere (herunder Slagelse, KBH, Odense). Pt. er der 13 grupper.

Ten Sing-udvalget vil besøge Ten Sing-grupperne en gang årligt, hjælpe med konkrete forløb, formidle

Ten Sing udvalget Udviklingskonsulenten

Lige inden sidste landsmøde blev der gennemført turné, og det foregår igen her i foråret til alle grupper.

Projektet er i gang, Har haft børnefokus 2008-2010 og har produceret aktivitetskasser, der rejser rundt i landet, en dvd til alle børne- og familieklubber, ungdomsrejser mm. Har fokus på UU, efterskoler og Landsmøde i 2010 og generelt ungdomsfokus frem mod 2012. Samarbejde m. YWCA Salem på plads og Fair Bar kanaliserer sin projektstøtte via Salem.

3


kontakt til andre grupper, hjælpe grupperne med turneer og inspiration.

Kurser særligt for Ten Sing opprioriteres - der afholdes sommerkursus 2009 for Ten Sing mhp at styrke det ideologiske fundament under Ten Sing.

Studentermedhjælp

Sommerkursusudvalg Ten Sing udvalget Udviklingskonsulenten

Studentermedhjælperen er i kontakt med grupperne og konsulent eller medhjælper har været ude og støtte udvikling/eller opstart i flere grupper.(Slagelse, Randers, Aalborg) Sommerkursus blev gennemført sommeren 09 på Midtsjællands Efterskole, og det blev en succes, ikke mindst hvad angår forkyndelse.

Inspirationsdage og kræs for Ten Singere i form af årligt arrangement

Ten Sing udvalget Udviklingskonsulenten

Der er blevet holdt weekend som optakt til international events. Men ud over danse- og instruktørkursus der er ikke gennemført andre arrangementer, og der er heller ikke planer om det, da grupperne udtrykker, at der er mere end rigeligt at tage sig til.

En ny stilling som udviklingskonsulent for digitale medier/new media skal bistå klubber med at kommunikere med børn og unge, hvor de er, og bruge medier aktivt – på sms og nettet

Generalsekretær Ny mediekonsulent

Konsulenten blev ansat straks efter landsmødet og har introduceret nye medier på teensommerlejre og i foreninger og holdt kurser. Men konsulenten er også er blevet festivalchef og er fra jan09 også eneste journalist, så tiden til opsøgende arbejde er begrænset. Det vil ikke fremover blive prioriteret at markedsføre nye medier overfor klubber, men de vil blive brugt på arrangementer mv.

Andet indsatsområde:

Understøtte distrikts- og landsarrangementer (store sus) for børn og unge

Aktivitet

Initiativpligt/deltagere

Status januar 2010

Nordisk Lejr opprioriteres, da det er børnenes første internationale oplevelse. PR øges overfor

Børneudvalget

Der var afsat ekstra midler til Nordisk Lejr, og Danmark var lejrens største gruppe med 57 deltagere fra ca. 10 forskellige foreninger.

4


udvalgte foreninger for at få grupper afsted, næste gang 2009 på Færøerne

Internationalt Udvalg

Rigtig god lejr. Danmark har sagt ja til at være vært i 2011, udvalg er ved at blive nedsat.

Der skal være et særligt ”børneledermøde” i ulige år (udenom børnefestival og Landsmøde) – skal slås op som et sus. Indhold: Idéudveksling, ny inspiration, aktuel viden inden for børnepædagogik og plads til socialt samvær.

Børneudvalget Kursusudvalget

Børnelederkursusdag afholdt på Tommerup Efterskole i marts 2009 med godt 80 deltagere. Stor succes. Der planlægges tilsvarende dag i 2011.

Sognemedhjælpere skal prioriteres som mulige samarbejdspartnere med aktivitetstilbud og materialer (på møder, kurser og i medier)

Kommunikationskonsulent Børneudvalget

I forbindelse med Børnelederkursusdag, Børnefestival og familielejrtilbud er der sendt invitationer ud til sognemedhjælperne, men yderligere er ikke sket.

Efterskoler skal have besøg af teams, der gør reklame for KFUM og KFUKs tilbud. Det kan være på distriktsbasis eller gøres af flere foreninger i fællesskab. Der skal produceres materiale af høj kvalitet til at fremvise.

Udviklingskonsulent Ad hoc-udvalg/ungeområdet

Det blev Festivalkomiteen, der rykkede på dette. Som optakt til Ung Uge er der 10 aftaler om besøg i foråret, og yderligere 7 på vej. Generelle besøg har vi ikke kunnet tilbyde. Det er nok også bedst, når der er helt konkrete tilbud.

Der skal udvikles tilbud til dem, der kommer hjem fra efterskole, på distriktsplan, der hvor det ikke er tilfældet nu.

Udviklingskonsulenter Distrikter/lokale foreninger

Distrikt Syd og Trekanten har udarbejdet god pjece om, hvordan efterskoler og foreninger kan arbejde for at få de unge hjem til foreningslivet igen Det er sket i tæt samarbejde med Rinkenæs Ungdomsskole, og den er sendt til alle efterskoler.

Distrikts-teensommerlejre skal understøttes og promoveres, og landsbevægelsen skal hjælpe de distrikter, der ikke har en sommerlejr, til at få én, evt. sammen med andre distrikter

Udviklingskonsulenter Ungeudvalg

Vi har forsøgt at understøtte med mediedækning og synlighed, men ingen konkrete tiltag derudover.

Familielejre skal synliggøres som et tilbud bredt til folkekirken i det omfang der er ledig kapacitet

Kommunikationskonsulent Voksen- og familieudvalget

Familielejr-brochuren er sendt ud til alle sognemedhjælpere, men ikke fulgt op derudover.

Ny klubaktivitet lanceres med fokus på børn i bevægelse, ”frikvarter”-klubben. Vi tror, at dette vil kunne tiltrække en anden slags ledere og der vil også kunne udvikles ”udendørs”-forkyndelse.

Børneudvalget Kristendomsudvalg

Der er ikke arbejdet målrette med dette, men der bliver generelt tænkt meget på bevægelse og krop i børneaktiviteterne.

Der skal skabes yderligere tilbud om bedsteforældre-børnebørnslejre. Samarbejdsmuligheder med KFUMs

Voksenudvalget

Bedsteforældre og børnebørns tilbuddet udvikler sig til flere lejre, både forår og efterår (Skrødstrup, Rydhave, Tommerup, Midtsjælland) samt lørdagstilbud flere gange om året i Esbjerg.

5


Idrætsforbund og Y’s Men undersøges

Søger stadig samarbejde. Festivalkomitéer Ungekonsulent

Ung Uge i Løgumkloster for anden gang, 17.-24. juli 2010.

Børneudvalget

Børnefestival 2010 afholdes den 16.-18. april i Silkeborg.

Teenevent skal fortsat finde sted hvert år mellem Ung Uge-året. Teenevent skal nytænkes, målgrupper gennemtænkes og kvaliteten generelt hæves. Der skal tages højde for TSUs ønske om at genskabe Ten Sing-festivaler

Ungeudvalget

Teenevent 2009 i Nr. Nissum var stor succes, havde hidtil største deltagertal, over 600, hvoraf omkring halvdelen var efterskoleelever. Videreudvikling af Teenevent ligger i et forslag fra HB til Landsmødet.

Der iværksættes en markedsundersøgelse for at vurdere, om FAZE kan udvikles til et fælles kristent blad for teenagere/efterskoleelever i samarbejde med SUK, FDF m.fl. Hvis ja, skal der bruges andre medier til vores ’interne’ kommunikation til aldersgruppen.

Kommunikationskonsulent FAZE redaktion

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med FDF og viser, at det kræver en hel del kapital at starte bladet op i større målestok. Det kan kun gøres, hvis det kan indgå som en del af konfirmandprojektet, så FAZE fortsætter som hidtil.

Kursus-tilbudene revideres, så de understøtter visionen. Der udbydes specielt tilrettelagte kurser på distriktsniveau.

Kursusudvalget

Alle kurser er revideret, så de understøtter visionen. Der er i perioden udbudt adskillige kurser på distriktsplan. Der arbejdes med udbud af kristendoms- og forkyndelseskurser på lokalt niveau.

Der skal være dansekursus i efteråret 2008

Udviklingskonsulenten

Danse- og instruktørkursus er afholdt på Tommerup Efterskole efterår 2008 og Haslev Idrætsefterskole efterår 2009.

Ung Uge skal fortsat finde sted hvert tredje år, næste gang 2010. Det skal max være to gange samme sted for at skabe et løft forskellige steder. Børnefestival fastholdes også fortsat hvert andet år, nyt sted hver gang. Næste gang 2010.

6


Tredje indsatsområde:

Videreudvikle nutidig kristendomsforkyndelse for børn og teenagere

Aktivitet

Initiativpligt

Status januar 2010

Kristendomsprofilen gøres færdig, synliggøres på hjemmesiden og bruges i øvrigt bredt

Kristendomsudvalg Kommunikationskonsulenten

Udvalget har arbejdet meget med profilen, og den er blevet offentliggjort og omtalt på hjemmesiden og i bladene og udkommer nu på plakat.

Der skal fortsat opsamles og udbredes forkyndelses ideer og materialer fra de store sus f.eks. børnefestival og Teenevent.

Kristendomsudvalg

Forkyndelsen fra Børnefestival er overført til DVD, men gennemgik mange problemer mht copyright, det skal man være opmærksom på.

Forkyndelsen på større arrangementer på landsplan og distriktsplan skal videreudvikles og bruges så bredt som muligt.

Kristendomsudvalg

Indgår i planlægningen af materialet.

Videreudvikling af KFUM og KFUKs virtuelle tilbud om forkyndelse, herunder manna, multimedieoplæg/andagter og bønnebloggen.

Kristendomsudvalg Konsulent for nye medier

Pga. nedskæringerne har vi ikke kunnet lægge den form for nye materialer på vores egen hjemmeside. Ny strategi er mere intensiv brug af www.detmedGud.dk, der kan matche vores behov rent teknisk.

Udvikling og produktion af gulvspil til teenagere. Desuden planlægges en børneudgave som forkyndelsesmateriale til børneaktiviteter.

Kristendomsudvalg Børneudvalg

Arbejdet med gulvspillet til teenagere er omsider på skinner og udvikles af Dorthe Kjærgaard i samspil med en testgruppe af efterskoleelever. Det ventes klar til præsentation på Landsmødet og udgives inden sommer.

Udvikling og udgivelse af nyt forkyndelsesmateriale til de 8-12-årige, arbejdstitel ”På troens rejse med gode guider”

Kristendomsudvalg

Den endelige titel blev ”Følg mig”, og bogen med historier og aktivitetsforslag er udsendt til alle børneklubber.

Der videreudvikles på explanation i form af en udgave, der kræver mindre tid at gennemgå.

Kristendomsudvalg

Fornemmelsen er, at der er mere brug for at udvikle kurser i forkyndelse som led i kursustilbuddene, så det arbejdes der videre

7


med i stedet. Der udgives en ny sangbog i 2009, som erstatter både Teensangbogen og De Unges Sangbog. Udgivelsen sker i to versioner i samarbejde med Y’s Men.

Sangbogsudvalget

PULS er udkommet med uventet stor økonomisk støtte fra A. P. Møller Fonden. Den har solgt godt, og salget har givet en royaltyindtægt på 240.000 kr. til KFUM og KFUK. Y’s Men har fået egen version i et oplag på 5000 og har bestilt et ekstra oplag. Soldatermissionen har købt 1000 eks. af KFUM og KFUK-udgaven af sangbogen. Den er generelt blevet godt modtaget.

Fjerde indsatsområde:

Gøre det lettere at være forening

Aktivitet

Initiativpligt

Status januar 2010

Indberetningssystemet forenkles ved at foreningsportalen færdigudvikles og tages i brug,

Administrationschef

Er udført, men portalen skal stadig markedsføres for at alle får den brugt.

Eventmedlemskaber introduceres til foreninger, praktisk vejledning udarbejdes til diskoer, og ordningen følges løbende

Administrationschef

Er udført. Diskoklubberne arbejder med at indføre system til registrering og betaling.

En udviklingspulje etableres for at skaffe kapital til foreninger, der ikke selv har råd til at udbrede børne- og teenarbejdet, og for at skaffe midler til landsbevægelsens opbakning af foreningerne

Forretningsudvalget Administrationschef

Udviklingspuljen er etableret og har foreløbig fået tilsagn om i alt 750.000 kr. Regnskabet viser, at der er givet 18 bevillinger til en samlet værdi af 385.186 kr.

En ny udviklingskonsulent for digitale medier (nye medier) ansættes for at bistå klubber og foreninger med at anvende nye medier i klubarbejdet og bruge dem før-under og efter møder og store sus

Generalsekretær

Er rapporteret under første indsatsområde

8


En fundraising-strategi udarbejdes mhp at øge gave-indtægter både lokalt og på landsplan

Generalsekretær

Strategien er færdiggjort og bliver fulgt. Phoner-kampagner er indført, og i 2009 er antal gavebreve øget fra 97 til 102 og antal PBS-aftaler øget fra 19 til 268 på landsplan.

Tilbud om central kontingentopkrævning fortsættes

Administrationschef

Tilbuddet er der stadig, og antallet af foreninger, der bruger det, stiger langsomt. Pt. bruges det af 12 foreninger.

Hjælp til lokal PR inkl. kurser, udveksling af information og netværk mellem PR-ansvarlige

Kommunikationskonsulent

Der er gennemført to moduler i lokal PR på Kursus09, og foreninger tilbydes nu udvikling af lokaler hjemmesider. Netværksarbejde er nedprioriteret som følge af nedskæring på kommunikationsområdet.

Landsbevægelsens hjemmeside forenkles, gøres brugervenlig og relanceres

Administrationschef Ny mediekonsulent

Den nye hjemmeside er udviklet og taget i brug.

Startmateriale til klubber revideres, og tilbud om aktiviteter (koncepter) beskrives kort til brug i foreninger og overfor samarbejdspartnere

Udviklingskonsulenter

Der er udarbejdet et materiale til hjemmesiden med opstartshjælp til børneaktiviteter.

9


Resultatopgørelse 2008 og 2009, budget 2010 - 2012

Alle tal i 1.000 kr. INDTÆGTER 1 Medlemskontingenter 2 Offentlige og andre tilskud 3 Indsamlede midler Medlemsbutik Overført fra hensatte midler Donationer til UdviklingsPuljen Andre indtægter INDTÆGTER, I ALT

4 5 6 7 8 9 10 11 12

UDGIFTER Møder i organisationen Udvalgs- og projektarbejde Interne medier Internationalt arbejde Arrangementer Ansatte medarbejdere Generelle omkostninger Administrationsomkostninger IT-drift Bygningsdrift UDGIFTER I ALT

Bilag 03 Punkt 3

Budget 2008

Resultat 2008

Budget 2009

Resultat 2009

LM2008 Budget 2010

3.154 4.590 2.110 75

3.035 4.453 2.094 6

3.154 4.590 2.110 75

3.024 5.161 4.096 -11

3.154 4.590 2.110 75

35 9.964

3 9.591

35 9.964

392 315 12.976

315 700 830 1.000 75 7.084 629 845

354 728 858 1.130 -11 7.353 624 475 384 403 12.298

219 700 770 1.000 75 7.410 640 870

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

3.036 5.125 2.400 40 333

3.341 5.165 1.900 25 530

3.341 5.245 1.900 25 530

35 20 9.964 10.954

35 10.996

35 11.076

323 680 779 1.000 75 7.596 652 890

192 627 725 1.233 25 5.913 524 368 248 425 10.280

306 646 757 1.158 25 6.059 541 380 260 438 10.570

0

370 11.848

370 12.054

191 351 683 1.049 50 6.268 553 307 238 409 10.100

370 12.365

285 488 692 1.139 25 5.693 561 358 236 500 9.977

DRIFTSRESULTAT -1.884 -2.707 -2.090 2.876 -2.401 977 716 Afskrivninger 563 687 233 511 154 360 420 13 Finansielle udgifter (- = indtægt) -190 947 -190 -256 -190 150 150 20 Hensat til udviklingspuljen 392 KFUM og KFUK resultat -2.257 -4.341 -2.133 2.230 -2.365 467 146 Hensat til kommende år -1.090 -500 14 Resultat af forretninger 900 -3.311 2.307 1.415 3.057 0 "Koncernresultat" -1.357 -7.652 174 2.555 692 -33 146 Hovedbestyrelsen har i 2007 - 2009 stillet underskudsgaranti på indtil kr. 300.000 vedr. "projekt Tante Andante". Pr. 01.08.2009 er garantien nedsat til kr. 200.000. Garantien udløber 31.07.2010. AKTIVER Fast ejendom 15 Driftsmidler m.v. Materielle anlægsaktiver 16 Tilknyttede virksomheder 17 Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Medlemsbutikkens varelager Varebeholdninger Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER 18 Kapitalkonto Egenkapital Hensættelser Leasingforpligtelse Etableringstilskud (tips) Langfristet gæld Internationale indsamlinger Oikos Udviklingspuljen Diverse kreditorer Gæld til pengeinstitutter Skyldige feriepenge, funktionærer Periodisering Anden kortfristet gæld Gæld PASSIVER I ALT

2008 8.450 1.636 10.086 2.949 2.697 5.646 15.732

2009 8.450 1.095 9.545 4.364 3.697 8.061 17.606

328 1.032 1.032 96 1.456 17.188

308 1.365 1.673 96 1.769 19.375

10.832 181 707

13.387 2.342 569

707 327 21 0 675 2.799 524 1.122 5.468 6.175 17.188

569 12 21 258 2.174 0 523 1.180 4.167 4.736 20.465

506 360 150 -4 0 -4


Budget 2009

Resultat 2009

3.154

297 290 281 2.105 36 0 26 0 3.035

3.154

310 273 273 2.107 28 0 33 0 3.024

4.425 140 0 25

4.373 80 0 0

4.425 140 0 25

4.590

4.453

4.590

150 200 330 500 180

167 5 529 448 208

150 200 330 500 180

100 650 2.110

71 666 2.094

4 Møder i organisationen HB/FU mv. Landsmøde Stabs- og medarbejdermøder Møder i organisationen, i alt

185 100 30 315

5 Udvalgs- og projektarbejde Børneudvalget Børneudvalgets projekter Børnebilen Børneområdet i alt

Alle tal i 1.000 kr. 1 Medlemskontingenter Kontingent børn Kontingent unge Kontingent unge voksne Kontingent voksne Kontingent eventmedlemsskaber Kontingent direkte medl.skab Gruppekontingent skoler Forslag til kontingentforhøjelse (model 4) Medlemskontingenter i alt 2 Offentlige tilskud + andre tilskud Tipstilskud §44-tilskud Nordisk Ministerråd §12-tilskud Bladpuljen - Overført til bladenes portokonti A. P Møller og hustrus fond - Overført til produktion af PULS Offentlige tilskud i alt 3 Indsamlede midler Landslotteri/påskeskrab Arv Legater Gaver Gavebreve Gaver fra foreninger Midler fra nedlagte foreninger Kollekt Indsamlede midler i alt

Budget 2008

Resultat 2008

330 302 308 2.089 35 60 30

0

5.053 96 13 0 91 -91 2.556 -2.556 5.161

LM2008 Budget 2010

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

3.003

3.003

33 305 3.341

3.154

3.036

33 305 3.341

4.425 140

5.050 75

5.090 75

5.170 75

25

0

0

0

4.590

5.125

5.165

5.245

150 200 330 500 180

100 0 330 600 220

100 0 330 600 220

100 0 330 600 220

100 650 2.110

113 617 342 790 237 922 473 602 4.096

100 650 2.110

500 650 2.400

0 650 1.900

0 650 1.900

221 77 56 354

188 0 31 219

176 0 15 191

191 100 32 323

180 75 30 285

160 32 192

191 80 35 306

36 57 190 283

18 88 165 271

37 30 190 257

30 -6 89 113

38 30 190 258

33 76 26 135

38 50 26 114

42 50 0 92

Ungdomsudvalget Tensingudvalget Y-movie Ungdomsudvalgets projekter Ungdomsudvalget i alt

22 15 24 20 81

5 57 5 20 87

22 15 16 20 73

5 20 0 46 72

23 16 18 20 77

16 35 0 45 96

12 35 0 30 77

16 35 0 45 96

Familieudvalget Kursusudvalget Voksenudvalget

40 70

34 28

40 71

21 41 27

20 73 20

44 50 24

40 46 20

44 50 24

20 151 171

15 169 184

188

18 8 26

205

27 53 80

23 52 75

27 54 81

15 10 30

27 49 48

16 25 30

28 0 25

17

29

25

29

30

700

728

700

351

680

30 0 488

30 200 627

30 200 646

Kristendomsudvalget Kristendomsudv projekter Kristendomsudvalget i alt Internationalt udvalg Sangbogsudvalget Kommunikationsudvalg Ufordelt pulje Udvalgs-og projektarbejde i alt


Budget 2008

Resultat 2008

Budget 2009

Resultat 2009

LM2008 Budget 2010

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

223 220 215 172 830

184 200 290 184 858

225 225 220 100 770

106 129 250 197 683

227 227 225 100 779

145 179 289 79 692

150 180 295 100 725

155 194 304 104 757

7 Internationalt arbejde Kontingenter Udenlandske kurser/møder Indenlandske kurser/møder Internationalt arbejde

500 465 35 1.000

484 499 147 1.130

500 465 35 1.000

511 498 40 1.049

500 465 35 1.000

481 403 255 1.139

495 508 230 1.233

495 393 270 1.158

8 Ansatte medarbejdere Konsulenter Ledelse Studentermedhjælpere Administrative medarbejdere Lønudgifter, i alt

2.864 1.174 110 1.906 6.054

2.938 1.195 155 1.846 6.134

3.040 1.204 115 1.996 6.355

2.373 1.196 140 1.739 5.448

3.125 1.228 118 2.056 6.526

1.925 1.267 138 1.529 4.859

1.974 1.325 141 1.607 5.047

2.022 1.356 143 1.650 5.171

720 200 110 1.030 7.084

803 167 249 1.219 7.353

743 200 112 1.055 7.410

692 102 26 820 6.268

756 200 114 1.070 7.596

650 114 70 834 5.693

680 114 72 866 5.913

699 114 75 888 6.059

250 100

362 71

315 71

629

276 110 8 53 24 36 40 77 624

80 30 40 55 85 640

6 12 0 36 66 553

10 25 20 40 80 561

524

541

Alle tal i 1.000 kr. 6 Interne medier i alt Bricks Faze HorYsont Internet Interne medier i alt

Andre medarbejderudgifter Arbejdsudgifter inkl. transport Uddannelse Annoncer, forsikring m.v. Andre medarbejderudgifter, i alt Ansatte medarbejdere, i alt 9 Generelle omkostninger Indsamlingsudgifter Medlemsskaber og bidrag Gi' de unge en stemme Annoncer Repræsentation m.v. Medlemsmaterialer/medlemskampagner Div. afgifter Forsikringer Generelle omkostninger, i alt

652

10 Administrationsomkostninger Kontorartikler + blade/tidsskr.+ mindre ansk. Tryksager, eksternt fremstillede Kopiering Porto Telefon Revision Advokat Bankgebyrer Administrationsbidrag Administrationsomkostningner, i alt

73 36 -11 98 86 99 8 98 -12 475

41 7 -45 63 80 126 11 54 -30 307

52 11 -25 77 77 120 9 50 -13 358

368

380

11 IT-drift It-anskaffelser + rep. og serviceaft. Konsulentbistand Software inkl opgraderingsaftaler IT-drift i alt

136 109 139 384

20 92 127 238

15 76 145 236

248

260

127 112 190 25 72 -26 500

425

438

Administration og IT 12 Bygningsdrift Skatter og forsikringer El, vand og varme Vedligeholdelse og anskaffelser Renovation og rengøringsart. VIceværtløn Huslejeindtægt Bygningsdrift i alt

845

370

870

120 104 92 32 79 -24 403

370

890

127 96 108 18 84 -25 409

370


Alle tal i 1.000 kr. 13 Finansielle poster Renteindtægter Renterudgifter Kursreguleringer Finansielle poster i alt 14 Resultat af forretninger Unitas Forlag Unitas Rejser Resultat af forretninger, i alt

Budget 2008

Resultat 2008

Resultat 2009

-190

-177 301 823 947

-190

-96 214 -373 -256

190

-100 1.000 900

-556 -2.755 -3.311

57 2.250 2.307

469 946 1.415

57 3.000 3.057

15 Driftsmidler mv. Inventar og lokaleforbedringer IT-hardware Leasingaktiv kopimaskiner Leasingaktiv Navision Bilanskaffelse IT-software Driftsmidler i alt

296 88 0 582 78 592 1.636

200 18 0 433 52 391 1.095

16 Tilknyttede virksomheder Indestående i Unitas Forlag Indestående i Unitas Rejser Tilknyttede virksomheder i alt

1.602 1.347 2.949

2.071 2.293 4.364

17 Værdipapirer Investeringsforeningsbeviser Aktier IM Ringkøbing KFUM og KFUK i Aulum Valby Uddelingskonto Værdipapirer i alt

2.077 118 398 2 102 2.697

2.964 244 406 1 82 3.697

17.384 1.100 -7.652

10.832

10.832

13.387

108 1

88 1 1.090 72 1.252

18 Kapitalkonto Formue Kapitalbevægelser i årets løb +/- Periodens resultat +/- periodens resultat Kapitalkonto i alt 19 Hensættelser Hensat til ungdomsarbejde i Valby PionerPuljen Hensat til kommende års drift Lederuddannelse pulje Hensættelser i alt

LM2008 Budget 2010

Budget 2009

72 181

2.555

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

150

150

150

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-110 260


Resultat 2009 20 UdviklingsPuljen Indtægter Donation fra KFUM og KFUK i Holbæk Donation fra Distrikt Århus Indtægter i alt

250.000 141.500 391.500

Uddelinger Vildbjerg Distrikt Skjern Distrikt Midtjylland Silkeborg Hurup Ten Sing sommerkursus Lemvig Esbjerg Esbjerg Midtjylland, Sydvestjylland og Skjern Uddelinger i alt Bestyrelsesmøder Udgifter i alt

7.000 20.000 3.186 26.000 2.500 8.000 12.375 7.000 37.500 7.500 131.061 2.922 133.983

Resultat 2009

257.517

Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Heraf tilsagn om donation I alt til disposition

257.125 358.500 358.892

Bevilgede ikke udbetalte donationer

358.500

Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Esbjerg og Landsorg. Lemvig Esbjerg Kolding Aalborg Unglederursus 2010 Landsorganisationen og foreninger Randers og landsorganisationen Bevilgede, ikke udbetalte tilskud, i alt

37.500 9.625 12.500 10.000 10.000 2.500 150.000 25.000 257.125


Bilag 06 Punkt 4

Forslag til arbejdsplan for perioden 2010-2012 Vedrørende afstemning: Dokumentet vil blive drøftet og sat til afstemning afsnit for afsnit. Der kan stilles ændringsforslag til målsætningerne, der skal forstås som en kort opsummering/udmøntning af den foregående baggrundstekst. Det tilrettede dokument sættes til sidst samlet til afstemning som den nye arbejdsplan for KFUM og KFUK i Danmark 2010-2012.

Vision KFUM og KFUK arbejder ud fra visionen om at

”Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud - og at Gud tror på dem” - i KFUM og KFUK fortæller vi dem det - i KFUM og KFUK mærker de det Visionen udtrykker essensen af KFUM og KFUKs formålsparagraf og kristendomssyn. Den omfatter både vores egne medlemmer og børn og unge, som ikke har deres gang i KFUM og KFUK i forvejen. Mange foreninger har svaret Hovedbestyrelsen, at de synes visionen kort og klart udtrykker det, KFUM og KFUK står for, og er et godt udtryk for den mission, vi har med arbejdet.

Fire indsatsområder Arbejdsplanen er Hovedbestyrelsens forslag til nye initiativer indenfor de fire indsatsområder, som blev fastlagt på Landsmødet i 2008. Arbejdsplanen beskriver overordnet de udviklingsfelter, som, ifølge Hovedbestyrelsen, skal prioriteres fra landsbevægelsens side i den kommende arbejdsperiode. Den daglige drift inden for hvert indsatsområde, som altid skal varetages for at opretholde en landsorganisation – medlemsregistrering, vejledning af foreninger, økonomistyring, udvalgsarbejde, kommunikation mv. – er ikke beskrevet i arbejdsplanen. Forslag fra Hovedbestyrelsen, der ligger udenfor indsatsområderne, fremlægges som særskilte forslag. Indsatsområderne afspejler KFUM og KFUKs tro på, at nære lokale fællesskaber fortsat er vigtige for mennesker, samt KFUM og KFUKs evne og forpligtelse til hele tiden at udvikle og tilbyde nutidig forkyndelse i overensstemmelse med vores kristendomsprofil. 1


Derfor skal Landsbevægelsen give foreningerne de mest optimale muligheder for at tilbyde relevante fællesskaber og gøre dem åbne for alle interesserede. Desuden skal landsbevægelsen sikre fortsat udvikling af nutidig forkyndelse, der er i overensstemmelse med vores kristendomsprofil.

De fire indsatområder er: 1) foreninger – fokus på udvikling af børne- og unge-aktiviteter 2) distrikts- og landsarrangementer (store sus) for børn og unge 3) udvikling af nutidig forkyndelse for børn og unge 4) forenings- og medlemsservice

1. Foreningerne - udvikling af børne- og ungeaktiviteter 1.a Kvalitet og indhold i KFUM og KFUKs arbejde skal styrkes Det er et vigtigt grundelement i KFUM og KFUK, at de enkelte foreninger selv afgør, hvad der er relevant, muligt og meningsfyldt i deres konkrete virkelighed. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken kvalitet der er i aktiviteterne. Som hjælp til foreningerne vil landsbevægelsen derfor udarbejde enkle og overskuelige koncepter for godt KFUM og KFUK-arbejde for børn og unge. Noget af det sker allerede i de aldersopdelte landsudvalg, men for at styrke udformningen af koncepterne vil Hovedbestyrelsen nedsætte en ad hoc konceptgruppe, som skal koordinere på tværs og sikre, at der bliver lavet koncepter for alle KFUM og KFUKs programtilbud. Målsætning: Konceptgruppen skal sammen med de stående udvalg sikre udarbejdelse af koncepter for godt klubarbejde for børn og unge og have dem klar til brug og markedsført inden starten på sæsonen 2011-12. Alt materiale lægges på internettet.

1.b Opstart af nye relevante tilbud Som nævnt i det første afsnit er det op til de enkelte foreninger i KFUM og KFUK at afgøre, hvordan den vision, vi har, bedst udmønter sig i det lokale arbejde. Visionen holder os fast på, at vi gerne vil give ikke-kirkevante børn og unge meningsfyldte oplevelser med kristendom. Det kan være gennem forkyndelse med ord, hvor vi fortæller børn og unge, at de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem. Og det kan være gennem sociale aktiviteter og projekter, hvor de forhåbentlig mærker det i kraft af det grundlag, som alle vores aktiviteter bygger på. Det er vigtigt for KFUM og KFUKs fremtidige relevans, at vi hele tiden holder øjnene åbne for, hvilke tilbud der er brug for lokalt. Det er vigtigt at ’tænke ud af boksen’, for det er ikke sikkert, at det er de samme opgaver som før. Og det er vigtigt for engagementet og energien i de enkelte foreninger, at der bliver nye relevante opgaver at tage op. Nye lokale samarbejdspartnere kan også være med til at skabe energi og ny dynamik i arbejdet.

2


Udviklingskonsulenterne skal derfor fortsat stimulere foreningerne til at analysere, hvad der er mest relevant at gå i gang med, hvad der er ressourcer til, og hvem det er mest oplagt at samarbejde med. Alle udviklingskonsulenter kan ud over deres eget faglige område kontaktes for at indgå i sådan en dialog. Målsætning: Alle foreninger, der har brug for det, får støtte fra udviklingskonsulenter indenfor de næste to år med henblik på at udviklet relevante tilbud til deres lokalområde. Udviklingskonsulenterne bruges primært indenfor deres fagområder – børn, unge, kristendom, kurser/lederuddannelse, kommunikation og internationalt arbejde.

1.c De 13-18-åriges deltagelse i demokratiet skal øges I KFUM og KFUK er der allerede 16 års valgret, så man kan være leder, stille op, stemme og f. eks. blive valgt til lokale bestyrelser og som delegeret til Landsmødet, når man er 16 år. Det er vigtigt at fremme de helt unges demokratiske deltagelse i bevægelsen – dvs. også de 13-16-åriges mulighed for ejerskab. For det første for at give dem følelsen af ejerskab og ansvar og dermed forhåbentlig også et varigt engagement. For det andet fordi de unges seriøse deltagelse vil bidrage til den udvikling og nytænkning, vi har brug for. Og for det tredje fordi demokratisk dannelse og udvikling er et kerneområde for KFUM og KFUK som en værdibåret og samfundsengagerende organisation med fokus på børn og unge. Målsætning: Lokale foreninger og landsorganisation skal sammen sikre, at unge mellem 13 og 18 år får en oplevelse af, at de kan gøre en forskel ved at engagere sig i KFUM og KFUKs beslutningsprocesser, både lokalt og på landsplan.

1.d Det internationale engagement skal bruges mere lokalt Hovedbestyrelsen tillægger det internationale arbejde stor betydning og vil fortsat prioritere det økonomisk med et budget ca. 1 mill. kr., hvoraf egenfinansiering udgør ca. 250.000 kr., og resten refunderes af tipsmidlerne. Det internationale arbejde er vigtigt, fordi det fastholder vores oprindelige identitet som en global økumenisk bevægelse, og fordi det bringer inspiration og udfordring til det hjemlige arbejde. Det åbner mange muligheder for, at vores medlemmer kan opleve en verdensomspændende KFUM og KFUK-identitet og få gode internationale oplevelser på et kristent grundlag, ikke mindst for børn og unge. Derfor skal fokus også fortsat være på at brede det mest muligt ud til foreningerne. En del af arbejdet foregår gennem det projekt, der vælges for fire år adgangen. Formålet med dem skal både være oplysning om verdens skævhed hjemme og konkret bistand ude gennem indsamlede midler. Det skal være en naturlig del af klubarbejdet at involvere sig i det internationale arbejde både i forhold til det aktuelle projekt og som opbakning til den årlige sogneindsamling, der afholdes af kekirkens Nødhjælp. KFUM og KFUK vil opfordre medlemmerne til at deltage i sogneindsamlingen som indsamlere, og Folkekirkens Nødhjælp vil støtte

3


ningsarbejdet omkring det internationale projekt. Udvælgelsen af det næste internationale projekt skal gå i gang i 2010, så projektet kan lanceres på Landsmødet i 2012. Støtten skal fortsat gå via YMCA og YWCA i modtagerlandet. Sideløbende vil KFUM og KFUK opretholde sine kontakter til KFUM og KFUK i de palæstinensiske områder. Det skyldes et stort behov fra de palæstinensiske KFUM- og KFUK-organisationer og den pressede kristne minoritet i området for at holde forbindelse med omverdenen under meget vanskelige vilkår. Samarbejdet varetages praktisk af Palæstina-netværket under Internationalt Udvalg og indebærer først og fremmest årlig gennemførelse af studieturen Journey for Justice til de palæstinensiske områder. Målsætning: Det internationale arbejde skal opretholdes i samme økonomiske omfang. Det internationale arbejde skal være en naturlig integreret del af det lokale arbejde i KFUM og KFUK. Det varige engagement med KFUM og KFUK i de palæstinensiske områder skal opretholdes.

2. Distrikts- og landsarrangementer (store sus) for børn og unge 2.a TeenEvent skal udvides og flyttes til Kr. Himmelfartsferien TeenEvent 2009 blev den største succes i arrangementets historie, målt i antal deltagere. Over 600 fandt vej til Nr. Nissum i februar 2009, og flere ville gerne have været med. Ca. halvdelen var efterskoleelever. Det er en succes, vi gerne vil bygge videre på og gøre endnu mere ud af. En event som TeenEvent er et af de steder, hvor KFUM og KFUK har mulighed for at tiltrække teenagere, der ikke er fortrolige med kristendom i forvejen, f.eks. via efterskoler eller konfirmandklasser. Derfor skal vi fastholde og udvikle TeenEvent yderligere som et åbent tilbud til teenagere både i og udenfor organisationen. Men det giver os nye udfordringer med hensyn til både form, indhold og forkyndelse. Formen på en efterskole fungerer fint, men der skal arbejdes med at finde plads til flere deltagere og udvide event’en med en dag. Ambitionen vil være, at det for målgruppen 13-19-årige bliver en årlig event, man vender tilbage til, når der ikke er Ung Uge, hvad enten det er som klubmedlem, efterskoleelev, konfirmand eller andet. Derfor vil Hovedbestyrelsen flytte TeenEvent til Kristi Himmelfartsferien i de to mellemliggende år mellem Ung Uge, og udvide det med en dag. Det er hensigten at indgå en fast aftale om sted, gerne på en efterskole, og det skal målrettes de forskellige deltagergrupper, herunder på længere sigt konfirmander gennem projektet ”Folkekirkens Konfirmandcenter.” 4


Målsætning: TeenEvent skal udvides både mht deltagere og dage og blive et sted, hvor klubber og efterskoler skaber tradition for at sende teenagere og ledere hen. På længere sigt skal det også indgå som et af tilbuddene fra ”Folkekirkens Konfirmandcenter”.

2.b. Efterskoler De efterskoler, der er knyttet til KFUM og KFUK og Indre Mission løfter en vigtig opgave, både i forhold til unge fra KFUM og KFUKs eget bagland og i forhold til unge, der ikke kommer fra kirkevante miljøer. Gennem dem får tusinder af unge hvert år en oplevelse for livet, som ofte bliver retningsgivende for dem og som ligger i forlængelse af vores vision. KFUM og KFUKs indsats i forhold til efterskolerne fordeler sig på tre områder: 1) opbakning til dem som bagland, bl.a. gennem repræsentanter i styrende organer, møder med dem mv 2) tilbud til dem/eleverne fra landsbevægelsen, særligt Ung Uge, TeenEvent og lederuddannelse 3) kontakt fra foreninger og distrikter med tilbud om aktiviteter under og efter efterskoleopholdet Den største udfordring for KFUM og KFUK er at holde kontakten med eleverne under efterskoleopholdet og at kunne give dem relevante tilbud om netværk og aktiviteter, når de forlader det tætte fællesskab på en efterskole. Samtidig er det en voksende udfordring for skolerne at finde lærerkræfter, der kender til baglandet og selv har oplevet værdien af fællesskabet i en forening. Derfor er punkt 3) et område, hvor der i særlig grad kan og skal sættes ind. Mange lokale foreninger har et godt og tæt forhold til efterskolerne i deres nærhed, men der kan gøres meget mere for at være synlig som forening under opholdet og få flere af de hjemvendte elever med i foreningernes tilbud til de unge. Distrikt Syd og Trekanten har sammen med Rinkenæs Efterskole udarbejdet en fin folder om det bedst mulige samarbejde mellem efterskole og lokal forening. Dette materiale vil landsbevægelsen være med til at udbrede til inspiration for andre skoler og foreninger. Målsætning: Kontakten med efterskolerne på landsplan fastholdes gennem møder, repræsentation og lancering af tilbud om Ung Uge, TeenEvent og lederuddannelse (Efterskolekursus). Kontakten mellem foreninger/distrikter og efterskoler lokalt skal understøttes gennem udbredelse af initiativ fra distrikt Syd og Trekanten.

3. Nutidig kristendomsforkyndelse for børn og unge 3.a Prioritering af nye materialer til 15-25-årige I den hidtidige periode har der været fokus på at producere nyt materiale til børneklubberne, så derfor er det nu aldersgruppen 15-25-årige, der vil blive

5


ret af kristendomsudvalget og diverse projektgrupper. Kristendomsspillet er på vej, og andre materialer udvikles sammen med målgruppen. Målsætning: Målgruppen 15-25-årige vil blive prioriteret mht udvikling af nye forkyndelsesmaterialer.

3.b Ny inspiration til klublederne ved sæsonstart Kristendomsudvalget vil nedsætte arbejdsgrupper, der i samarbejde med konsulenterne på børne- og ungeområderne kan sikre, at der ved sæsonstart leveres materiale til klublederne. Det skal være inspiration og vejledning til forkyndelse, som udgør sammenhængende forløb, og som klublederne kan tage udgangspunkt i. Materialet vil være tilgængeligt på nettet. Målsætning: Klubledere i KFUM og KFUK skal til hver sæson kunne hente hjælp og inspiration i et materiale med inspiration til nutidig forkyndelse i sammenhængende forløb.

3.c Undervisning i forkyndelse og kristendom Kristendomsudvalget vil i samarbejde med Kursusudvalget påtage sig et større ansvar for undervisning i forkyndelse og kristendom som led i KFUM og KFUKs tilbud om kurser og lederuddannelse. Undervisningen vil blive indarbejdet i de kurser, der udbydes, og der vil blive givet nye målrettede tilbud, evt. distriktsvis, til ledere og andre interesserede. Fokus skal rettes mod praksis i form af konkrete redskaber til at arbejde med forkyndelse og kristendom i klubberne. Målsætning: KFUM og KFUKs kurser og lederuddannelsestilbud skal i højere grad rumme tilbud om inspiration, refleksion over egen tro og hjælp til forkyndelse i arbejdet med børn og unge.

3.d Internettet som forkyndelsesplatform Det skal være nemt og overskueligt for lederne i klubberne at hente materialer og inspiration til både korte og længere forløb på nettet. Derfor skal KFUM og KFUK hjemmeside www.kfum-kfuk.dk/kristendom gøres endnu mere overskuelig og brugervenlig. Desuden vil KFUM og KFUK sammen med de fire andre organisationer bag www.detmedgud.dk arbejde for at få en ny og mere interaktiv version af hjemmesiden, som opfylder behov for f.eks. at arbejde med sammenhængende forløb inkl. billeder og musik. www.detmedgud.dk skal fremover være den primære formidlingskanal for KFUM og KFUKs forkyndelsesmaterialer, suppleret efter behov med materialer på tryk. Den ambitiøse videreudvikling af www.detmedgud.dk søges finansieret udelukkende med eksterne midler. I fald sådanne midler ikke opnås, vil hjemmesiden kun blive holdt vedlige og udviklet i det omfang, organisationerne kan skabe økonomisk rum for det.

6


Målsætning: www.detmedgud.dk skal udvikle en ny interaktiv, brugervenlig version, finansieret af eksterne midler. KFUM og KFUKs egen kristendoms-side skal også gøres mere enkel og brugervenlig.

4. Forenings- og medlemsservice 4.a. Hjælp til synlighed og lokalt samarbejde Kommunerne er under et voksende økonomisk pres, og da de samtidig er blevet større på grund af kommunalreformen, betyder det alvorlige udfordringer for det lokale frivillige foreningsarbejde i de kommende år. Det bliver meget vigtigt at være synlig lokalt, at have kontakt til kommunen, have gode alliancer med andre organisationer og være dygtig til at forklare for andre, hvad betydningen af foreningens frivillige arbejde består i. På landsplan arbejder KFUM og KFUK for, at Dansk Ungdoms Fællesråd som paraplyorganisation indsamler viden og erfaringer fra den nye kommunale virkelighed og gør dem tilgængelige i form af rådgivning og inspiration til det lokale foreningsarbejde. Målsætning: DUFs rådgivning og inspiration formidles videre som effektiv bistand til foreningerne gennem landskonsulenter og landskontor. Foreningerne forholder sig aktivt til deres kommune og sikrer sig gode forbindelser og alliancer.

4.b. Hjælp til lokal PR Kommunikation via de lokale medier er et væsentligt element i at blive synlig overfor forældre, lokale politikere m.fl. Mange foreninger er dygtige til at få deres aktiviteter omtalt, men der er brug for yderligere træning og inspiration til at få fortalt flere historier og til at få fokus ikke blot på selve aktiviteterne, men også på hvad det er for en værdi, der ligger i dem. Vi laver ikke bare ugentlige klubaftener med løb, bibelhistorier og kage – nej, vi videregiver værdier om fællesskab, ansvarlighed, hensyn til andre, som er vigtige for at fastholde et demokratisk samfund med engagerede og ansvarlige borgere. Som hjælp til at kunne fortælle den slags historier vil KFUM og KFUK tilbyde kurser med kommunikationstræning og stille redskaber til rådighed for det lokale pressearbejde via nettet. Blandt redskaberne skal igen være muligheden for at få færdige artikler og for selv at designe foldere, programmer mv. med KFUM og KFUKs grafiske profil. Desuden har Udviklingspuljen skabt mulighed for, at foreningernes hjemmesider gratis kan blive opdateret med ensartet grundlayout. Det særskilte fremstød for brugen af nye medier i klubbernes liv vil derimod blive afsluttet. Ressourcerne til kommunikation blev reduceret i forbindelse med nedskæringerne, så den tilbageværende kommunikationsstilling skal igen have et bredere fokus, der inkluderer de traditionelle medier såsom medlemsbladene. Brugen af nye medier vil stadig have en vigtig plads på events som sommerlejre,

7


stævner, festivaler m.m. Målsætning: Lokale medier skal tilbydes flere og mere værdibetonede historier om KFUM og KFUKs arbejde. Praktisk hjælp skal tilbydes alle foreninger i forhold til lokalt pressearbejde.

4.c Hjælp til administration Landskontoret er til for at gøre livet lettere for foreninger, og især kasserere, og samtidig sikre den nødvendige overholdelse af lovene og af kvalitet og gennemskuelighed i organisationens økonomiske forvaltning. Landskontoret vil i den kommende periode gennemføre en tilfredshedsundersøgelse med henblik på at optimere servicen, hvor det er ønskeligt og muligt. Portalen på internettet, http://portalen.kfum-kfuk.dk er KFUM og KFUKs eget vigtige redskab til at gøre det administrativt lettere at være forening. Den gør det muligt for foreningers bestyrelser at få adgang til medlemssystemet, til økonomioplysninger, til blanketter, formularer og fælles dokumenter samt til opslagsværker med masser af praktisk information. Portalen vil blive gjort mere overskuelig og endnu mere brugervenlig og vil blive relanceret over for de foreninger, som endnu ikke anvender den. Målsætning: Portalen skal gøres mere brugervenlig og skal anvendes som regelmæssigt redskab af alle foreninger med igangværende aktiviteter.

8


Samlet overblik over målsætninger for perioden 20102012: 1.a Konceptgruppen skal sammen med de stående udvalg sikre udarbejdelse af koncepter for godt klubarbejde for børn og unge og have dem klar til brug og markedsført inden starten på sæsonen 2011-12. Alt materiale lægges på internettet. 1.b Alle foreninger skal i løbet af de næste to år give sig selv et servicetjeck for at se, om der er brug for nye tilbud for at være relevant i den lokale situation, og hvem det kunne være muligt at samarbejde med. Foreningerne kan trække på udviklingskonsulenter som hjælp til opgaven. 1.c Lokale foreninger og landsorganisation skal sammen sikre, at unge mellem 13 og 18 år får en oplevelse af, at de kan gøre en forskel ved at engagere sig i KFUM og KFUKs beslutningsprocesser, både lokalt og på landsplan. 1.d Det internationale arbejde skal opretholdes i samme økonomiske omfang. Det internationale arbejde skal være en naturlig integreret del af det lokale arbejde i KFUM og KFUK. Det varige engagement med KFUM og KFUK i de palæstinensiske områder skal opretholdes. 2.a TeenEvent skal udvides både mht deltagere og dage og blive et sted, hvor klubber og efterskoler skaber tradition for at sende teenagere og ledere hen. På længere sigt skal det også indgå som et af tilbuddene fra ”Folkekirkens Konfirmandcenter”. 2.b Kontakten med efterskolerne på landsplan fastholdes gennem møder, repræsentation og lancering af tilbud om Ung Uge, TeenEvent og lederuddannelse (Eterskolekursus). Kontakten mellem foreninger/distrikter og efterskoler lokalt skal understøttes gennem udbredelse af initiativ fra distrikt Syd og Trekanten. 3.a Målgruppen 15-25-årige vil blive prioriteret mht udvikling af nye forkyndelsesmaterialer. 3.b Klubledere i KFUM og KFUK skal til hver sæson kunne hente hjælp og inspiration i et materiale med inspiration til nutidig forkyndelse i sammenhængende forløb. 3. c KFUM og KFUKs kurser og lederuddannelsestilbud skal i højere grad rumme tilbud om inspiration, refleksion over egen tro og hjælp til forkyndelse i arbejdet med børn og unge. 3.d www.detmedgud.dk skal udvikle en ny interaktiv, brugervenlig version, finansieret af eksterne midler KFUM og KFUKs egen kristendoms-side skal også gøres mere enkel og brugervenlig. 4.a DUFs rådgivning og inspiration formidles videre som effektiv bistand til foreningerne gennem landskonsulenter og landskontor.

9


Foreningerne forholder sig aktivt til deres kommune og sikrer sig gode forbindelser og alliancer. 4.b Lokale medier skal tilbydes flere og mere værdibetonede historier om KFUM og KFUKs arbejde. Praktisk hjælp skal tilbydes alle foreninger i forhold til lokalt pressearbejde. 4.c Portalen skal gøres mere brugervenlig og skal anvendes som regelmæssigt redskab af alle foreninger med igangværende aktiviteter.

10


Bilag 07 Punkt 5.1 Herning 2. marts 2010 Forslag om ændring af betalingsmåde for deltagelse i kurser og lejre

Forslag fra KFUM og KFUK i Herning: KFUM og KFUK i Herning foreslår, at betaling for kurser og lejre, som landsbevægelsen står som arrangør af, fremover skal ske ved tilmeldingen.

Baggrund og begrundelser: Vi skal have lettet arbejdet for vore kasserere. Det er langt lettere at sende penge til folk end at opkræve penge hos folk. Det mærker vore frivillige kasserere. De giver deres tid – og de skal fremover ikke bruge tid på glemte betalinger mv. Vi skal udnytte den teknologi vi har til rådighed. Teknologien kan medføre tidsbesparende forretningsgange. Hvorfor indføre en teknologi vi ikke vil udnytte? Vi indfører et almindeligt forretningsprincip – ”betal inden du modtager”. Når vi køber ting, rejser og oplevelser over nettet – så skal betalingskortet frem. Det er også et sundt princip at kunne betale for det man køber. Og at betale inden man modtager sin oplevelse. Hvis nogle børn og unge skulle have problemer med at betale, så må det kunne løses lokalt. Vi kan være med til at sikre landsbevægelsens likviditet. Likviditeten i landsbevægelsens regnskab har forbedret sig. Et nyt betalingsprincip vil yderligere forbedre likviditeten Og hvad så med funktionaliteten? Vi har forelagt forslaget for Landskontoret, for at sikre, at det kan gennemføres. Efter samråd med Landskontoret foreslår vi følgende procedure: Deltagerne ledes efter tilmeldingen på nettet over på en betalingsside, hvor der kan betales med en række forskellige kort. Betalingen går ind på deltagernes foreningskonti på landskontoret, så kassereren kan følge med i betalinger, der vi fremgå af foreningens kontoudtog. Landskontoret fakturerer stadig foreningen for det antal deltagere, der har tilmeldt sig. Denne løsning betyder, at kassereren ikke skal opkræve betaling, men stadig kan anvende fakturaen til dels at søge kommunalt tilskud og dels til at udbetale foreningens evt. deltagertilskud. Der vil ikke være nogen rykkerprocedure, for man kan ikke tilmelde sig uden at betale. 1


Bilag 08 Punkt 5.2

KFUM og KFUK år 2020 – nedsættelse af et FremtidsForum Forslag Hovedbestyrelsen foreslår, at der nedsættes et ad hoc FremtidsForum, som i løbet af de næste to år skal se 10 år frem i KFUK og KFUKs liv og bistå den kommende Hovedbestyrelse med at udarbejde forslag til en 2020 strategi for organisationen.

Baggrund Vi har en vision i KFUM og KFUK, som vi er glade for, men som måske i lige så høj grad udtrykker vores mission, altså vores grundlæggende formål. Samtidig kan vi se, at visionen og de nuværende arbejdsplaner ikke er nok til at få organisationen til at handle i virkelig nytænkende baner, både på landsniveau og i de lokale foreninger. Vi har brug for at gennemtænke de scenarioer, vi ser foran os. ”ForeningsDanmark” bliver mindre og mindre. Måske bliver der plads til færre aktører, og måske vil kampen om de frivillige og baglandene med penge blive hårdere. Kirkens udbud til børn og unge er nogle steder meget omfattende, mens det andre steder er meget småt – den virkelighed er ikke så ensartet, som den tidligere var. Vi bliver nødt til at tænke ud over den form, vi kender på lokalt foreningsarbejde i dag for at danne os en forestilling om, hvordan det vil komme til at se ud i fremtiden – blandt andet baseret på erkendelser af, hvordan nutidens mennesker agerer og hvilke behov, de vil have fremover.

FremtidsForum Kommissorium: FremtidsForum skal levere bud på, hvilke opgaver KFUM og KFUK skal løse i 2020, og hvor organisationen er placeret i samfundet og i det kirkelige liv. Endeligt kommissorium udarbejdes af den kommende Hovedbestyrelse. Tidshorisont: FremtidsForums tidshorisont strækker sig over to år. Det får 6-8 mdr. til at arbejde for sig selv, og skal derefter lægge op til en proces sammen med Hovedbestyrelsen fra januar 2011, således at HB kan fremlægge forslag for Landsmødet i 2012. Dette Landsmøde vil så handle om forslag til nødvendige nytænkende beslutninger som led i en 2020-strategi. Sammensætning: FremtidsForum skal bestå af 2 frivillige fra foreninger, 2 HB-medlemmer, 2 repræsentanter for ansatte (lokalt/landsansat) og 1 eksternt medlem udenfor KFUM og KFUK (fra ”forenings-Danmark”). Generalsekretæren er sekretær for FremtidsForum. 1


Input til FremtidsForum: Landsmødedeltagerne vil søndag inden afstemningen om FremtidsForum få lejlighed til at pege på emner og perspektiver, som de mener bør indgå i gruppens overvejelser. Landsmødet vil desuden få mulighed for at foreslå navne til FremtidsForum. Gruppen udpeges af Hovedbestyrelsen efter Landsmødet. Økonomi: Udgiften forventes afholdt indenfor det foreslåede budget 2010-12.

2


Bilag 09 Punkt 5.3

Prioritering af PULS-indtægter Forslag fra Hovedbestyrelsen: Landsbevægelsen bedes prioritere, hvordan overskuddet fra PULS-salget i 2009 skal investeres i perioden 2010-11 ved at vælge mellem tre muligheder: 1) en særlig indsats for familiearbejdet 2) en særlig indsats sammen med foreningerne for de 18-30-årige 3) genopbygning af landsbevægelsens egenkapital

Baggrund: Som det fremgår af regnskabet, er driftsresultatet for 2009 endnu mere positivt, end Hovedbestyrelsen havde budgetteret med. Dertil kommer den uventede gave til PULS på 2, 5 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden, som betyder, at Unitas Forlag kunne udbetale royalty til KFUM og KFUK for salget af PULS i 2009. Dette beløb indgår i regnskabet som en indtægt på 240.000 kr., og det var en klar præmis i ansøgningen til fonden, at evt. overskud vil blive anvendt til KFUM og KFUKs børne- og ungearbejde. Vi kan kun forvente mindre beløb fra salget i de kommende år. Hovedbestyrelsen mener derfor, at det er forsvarligt at anvende disse penge på en ekstra indsats fra 2010 til 2011. Det vil ændre det fremsendte budgetforslag, så der i stedet for et overskud på tilsammen kr. 213.000 for 2010-11 vil være et underskud på tilsammen kr. 27.000. Hovedbestyrelsen ønsker derfor Landsmødets holdning til, om – og i givet fald hvordan - pengene skal anvendes.

Forslag 1: Særlig indsats for familiearbejdet Forslag: Landsbevægelsen skal bruge de ekstra midler til igen at prioritere familiearbejdet og arrangere en Familiefestival Baggrund: Før nedskæringerne havde Landsbevægelsen oprettet en halvtids stilling med ansvar for familiearbejdet. Det var sket ud fra erkendelsen af, at familiearbejdet er en meget solid grundpille i KFUM og KFUKs arbejde, og at der er et vigtigt potentiale i at inspirere dette arbejde til at udvikle sig i nye retninger. Det var derfor en meget tung beslutning at nedlægge stillingen igen som led i besparelserne, og Hovedbestyrelsen besluttede dengang, at når der blev midler til rådighed igen, skulle familiearbejdet prioriteres først, og med særligt fokus på børnene i familieklubberne. 1


Behov: Ud over den enkle grund at holde fast ved den formulerede prioritering ser Hovedbestyrelsen også, at familieområdet har store vækstmuligheder. Bedsteforældre- og børnebørnslejre er blevet meget populære, og i forbindelse med Børnefestival kan vi se, at mange forældre meget gerne selv vil deltage sammen med børnene. Familieudvalget har derfor foreslået Hovedbestyrelsen, at vi overvejer at arrangere en Familiefestival i stil med børnefestivalen, og det er et forslag, som HB ser gode perspektiver i. Plan: Hvis forslag 1 vedtages, vil Landsbevægelsen bruge midlerne til en tidsbegrænset projektansættelse med to formål: at samarbejde med Familieudvalget om inspiration og kontakt til familieklubber med henblik på udvikling af familiearbejdet, og at forberede afholdelse af en Familiefestival som et pilotprojekt i 2011.

Forslag 2: Særlig indsats for de 18-30-årige Forslag: Landsbevægelsen skal bruge de ekstra midler til en særlig indsats for at hjælpe foreningerne med at give engagerende og relevante tilbud til unge fra efterskole-alderen op til ca. 30 år. Baggrund: De seneste medlemstal viser, at vi har ca. 1000 medlemmer, som er mellem 18 og 30, ud af et samlet medlemstal på ca. 10.500. Tallet har været faldende, men er stabiliseret de seneste tre år. Vi vil dog meget gerne have mange flere i den aldersgruppe involveret i bevægelsen. Vi hører undertiden, at unge, der kontakter en forening for at være med, bliver afvist, fordi der ikke findes relevante tilbud til dem lokalt. Det er meget uheldigt, fordi der er mange ressourcer i den aldersgruppe. Det er den generation, der både nu og på længere sigt skal være med til at skabe rum og muligheder for, at børn og unge skal kunne vide, at der en Gud at tro på. Derfor skal de selv have rum, oplevelser og muligheder, som de kan bygge videre på for at være en ressource både for lokale fællesskaber og for landsbevægelsen. På Landsmødet i 2008 blev det klart tilkendegivet af Hovedbestyrelsen, at de begrænsede ressourcer ville blive prioriteret til børn og teenagere som målgruppe, bl.a. fordi landsbevægelsen har haft meget svært ved at identificere relevante initiativer specifikt for unge voksne. Behov: Nu sidder Hovedbestyrelsen med en fornemmelse af, at der alligevel er behov for at stimulere foreningerne for at få sådan nogle tilbud op at stå. Der findes gode eksempler på, at unge i aldersgruppen har fået mulighed for at engageret sig i forskellige projekter. Fairbar i Århus er et eksempel på, at et distrikt har givet dem mulighed for at skabe et projekt, der både tilbyder et arbejdsfællesskab og et tilholdssted, der ikke blot omfatter foreningernes egne medlemmer, men er åbent for alle. Distrikt Syd og Trekanten har gjort en fin indsats for at samle de unge, der vender hjem fra efterskoler og give dem tilbud, der passer til dem på distriktsniveau.

2


Andre benytter sig af de muligheder, der er i det internationale arbejde, eller arbejdsfællesskab som medarbejdere på Ung Uge, eller gennem deltagelse på Danske Kirkedage. Men det kan ikke erstatte attraktive tilbud til unge (voksne) på lokalt og distrikts plan. Plan: Hvis forslag 2 vedtages, vil Landsbevægelsen bruge midlerne til en tidsbegrænset projektansættelse. Stillingen skal hjælpe og inspirere de foreninger, der har potentialet, til at sikre gode og relevante tilbud til aldersgruppen lokalt. Det vil ske i tæt samarbejde med de lokalt ansatte konsulenter.

Forslag 3: Genopbygning af egenkapitalen Forslag: Landsbevægelsen skal bruge de ekstra midler til at genopbygge egenkapitalen Baggrund: Da KFUM og KFUK i Danmark i slutningen af 2008 måtte konstatere underskud på landsbevægelsens drift, et stort fald i værdipapirer og underskud på begge forretningers drift, medførte det et fald i organisationens egenkapital fra ca. 17 mio. kr. til ca. 11 mio. kr. Hovedbestyrelsen besluttede derfor, at landsbevægelsens drift fremover skal balancere før resultatet fra forretningerne, og at egenkapitalen over en årrække skal genopbygges. Det var en del af baggrunden for nedskæringerne og den samlede reduktion i medarbejderskaren på fem hele årsværk. I løbet af 2009 er det i kraft af en lang række positive faktorer lykkedes at genopbygge egenkapitalen til ca. 13,4 mio. kr. Behov: Selvom det har været en gunstig udvikling i 2009, er der ingen garanti for, at den fortsætter. Derfor vil det være for tidligt at frigive midler til nye aktiviteter, så meget desto mere som de aktuelle 240.000 kr. i royalty stort set vil være et engangs-beløb. Salget af PULS vil ikke blive lige så højt i de kommende år. Pengene skal derfor bruges til konsolidering.

3


Bilag 10 Punkt 5.4

Øget samarbejde med FDF Forslag fra Hovedbestyrelsen: KFUM og KFUK i Danmark skal i den kommende arbejdsperiode afprøve nye samarbejdsmuligheder med FDF – Frivilligt Drenge- og Pigeforbund.

Baggrund KFUM og KFUK i Danmark har allerede samarbejdsflader med en lang række organisationer, med stifter og med lokale kirker, og Hovedbestyrelsen er overbevist om, at organisationen får brug for og gavn af mere samarbejde i fremtiden – også for de enkelte foreninger lokalt. Generelt er KFUM og KFUK åben for samarbejde om konkrete projekter med kirken og med alle interesserede organisationer. Der er senest to nye eksempler på samarbejde om børneklubarbejde i KFUM og KFUK-regi med kirker i Frederikssund og Helsingør. Baggrunden for dette specifikke forslag er at henlede Landsmødets opmærksomhed på, at der er nogle særlige forudsætninger for at udvikle et tættere samarbejde med FDF, som vi gerne vil afprøve.

Fælles træk og hidtidige erfaringer Vore to organisationer ligger tæt på hinanden med hensyn til formål (FDF: at møde børn og unge med evangeliet), og vi har både frivillige og medarbejdere med baggrund fra begge organisationer. KFUM og KFUK og FDF står med støtte fra Y’s Men bag etableringen af det nye Folkekirkens Konfirmandcenter. Vi har udviklet kristendomsmaterialet Explanation sammen og har fået bevilling fra Y’s Men til udvikling af forkyndelse for børn og unge, bl.a. produktion af et fælles kristendomsspil, som er i gang. FDF er flyttet ind i lejede lokaler hos distrikt Århus på Nørre Allé, hvor der er daglig kontakt mellem de ansatte konsulenter i begge organisationer. Desuden samarbejder FDF og KFUM og KFUK tæt i www.detmedgud.dk, Samtaleforum Unge og Kirke (SUK) og en række landsdækkende fora, hvor de øvrige kirkelige børne- og ungdomsorganisationer også er med (spejderne og idrætten).

Samarbejde med FDF Hovedbestyrelsen har i den forløbne periode været i en frugtbar dialog med FDF om yderligere samarbejdsmuligheder. På et fælles møde mellem de to HB’er i januar 2010 blev der kortlagt en række arbejdsområder for at se, hvordan de to organisationers aktiviteter foregår, og vurdere mulighederne for mere samarbejde, samtidig med at begge organisationers identitet bevares. Disse områder var kristendom, kurser/lederuddannelse, kommunikation, internationalt arbejde, medlemsformer og administration. Resultatet af mødet var en række punkter, hvor de to organisationer umiddelbart vil kunne indlede samarbejde på landsplan. Der blev i første række peget på medier, internationale projekter og visse administrative opgaver, der kan løses sammen. 1 Det er Hovedbestyrelsens ønske at udforske samarbejdsmulighederne mellem de to organisationer yderligere og fremlægge en evaluering på næste landsmøde. Hovedbestyrelsen beder landsmødet om opbakning til det.


Bilag 11 Punkt 5.5

Pilotprojekt med kristne nydanskere Forslag fra Hovedbestyrelsen: Under forudsætning af, at der skaffes eksterne midler til en tidsbegrænset konsulentstilling vil KFUM og KFUK gennemføre et pilotprojekt for at inkludere kristne nydanskere i foreningsarbejdet. Formålet skal være at vise foreninger, at de kan 1) få en lokal dimension i det internationale arbejde – vi behøver ikke rejse til Indien alle sammen 2) få økumeniske oplevelser og ny inspiration i kulturmødet og mødet med andre kristne traditioner 3) få nye medlemmer f.eks. i familiearbejdet eller børne- og teenklubber, på sommerlejre En tidsbegrænset projektkonsulent skal hjælpe med at lokalisere mulige lokale og nationale samarbejdspartnere og etablere kontakter i et lille antal pilot-tilfælde samt stimulere til diskussion og erfaringsopsamling. Erfaringerne fra pilotprojektet vil også give et vigtigt input til FremtidsForums strategiske overvejelser af fremtidens muligheder for KFUM og KFUK. Baggrund: Hovedbestyrelsen har først og fremmest drøftet spørgsmålet om integration, fordi vi kan se nogle perspektiver i det, som kan berige vores egen virkelighed i KFUM og KFUK. Drøftelsen har koncentreret sig om kristne nydanskere, fordi det for HB ikke handler om religionsdialog, men om at kunne inkludere nye grupper i det danske samfund, som også har en kristen baggrund. Hovedbestyrelsen har gjort sig mange overvejelser forud for beslutningen om at stille forslaget og vil gerne redegøre for de delte meninger, der har været om det. FOR tæller ønsket om at kunne tage et samfundsmæssigt ansvar og stimulere det lokale foreningsarbejde ved at pege på nye samarbejdsmuligheder, som kan berige vores eget arbejde og give det ny energi. Der er tale om et beskedent pilotprojekt; der er et fælles kristent grundlag at invitere andre ind på, og så længe det er eksternt finansieret, tager det ikke ressourcer fra andre opgaver. IMOD taler, at det vil være en niche i vores arbejde, og spørgsmålet er, om der vil være frivillige, som brænder for det og vil engagere sig i det, f.eks. som medlemmer af en styringsgruppe, der kan samarbejde med projektkonsulenten? Selvom projektet finansieres 100% eksternt, vil det alligevel koste arbejdstid. Andres erfaringer: Undervejs i drøftelserne har vi konsulteret DUFs integrationskonsulent Noman Malik, som har delt erfaringer fra nogle af vores søsterorganisationer med os. Erfaringerne fra vores søsterorganisationer er ikke entydigt succesrige – både FDF, De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne har forsøgt sig med projekter. Den mest succesrige har været Danmarks Unge Katolikker, som især har arbej-

1


det med at inkludere indvandrede katolikker fra f.eks. Vietnam og Filippinerne. DUFs integrationskonsulent vurderer, at vi netop med vores familiearbejde vil have særlige muligheder, fordi nydanskerne har den stærkere familiefølelse, som også præger vores værdier, og at det vil være nemmere at nå nydanske grupper med et samlet tilbud til familien end med at ’hente’ deres unge ud til et teenarbejde, festival eller lign. Vurderingen er også, at det er spændende og mere overskueligt, at vi fokuserer på kristne nydanskere frem for alle grupper. Han understregede, at man skal se det som et spørgsmål om inkludering, om rummelighed, som handler om mangfoldighed og om at kunne være med i danske foreningsliv, som man er. Integrationskonsulenten understregede også, at organisationer går glip af fremtidige medlemmer, hvis de ikke interesserer sig for nydanskere i deres lokale miljø/by – afhængig af hvordan den ser ud. Han pegede på, at unge nydanskere om 20 år vil udgøre 15-18% af alle unge.

2


Bilag 12 Punkt 6

Bemærkninger til budgetter for 2010 – 2012. Note 1 Medlemskontingenter

2 Offentlige tilskud 3 Indsamlede midler

4 Møder i organisationen 5 Udvalgs- og projektarbejde 6 Interne medier 7 Internationalt arbejde 8 Ansatte medarbejdere

2010 Budgetposten tilpasset til det forventede resultat for 2009.

2011 2012 Foreningernes kontingent til Landsorganisationen har været uændret siden 2003, når de daværende gaveandele og senere foreningsbidrag indregnes. Hovedbestyrelsen forslår derfor en kontingentstigning på ca. 10%, fordelt således: Børn fra kr. 150 til kr. 175 Unge fra kr. 175 til kr. 200 Unge Voksne fra kr. 300 til kr. 330 Voksne fra kr. 575 til kr. 625 Eventmedlemmer fra kr. 50 til kr. 55 I 2009 opnåede vi at vores medlemstal for medlemmer under 30 år kom op over en intervalgrænse i beregningen af tipstilskud, der medførte at vi fik kr. 500.000 mere i tipstilskud. Budgettet for 2010 – 2012 indeholder denne forhøjelse. Forventningerne til indsamlede midler er nedjusteret i forhold til det flotte resultat for 2009, men opjusteret i forhold til budgettet for 2010, der blev godkendt på LM2008. Nytænkningen vedr. påskeindsamling og landslotteri (påskeskrab), der nu har stået sin prøve i to år, viser desværre ikke en stigende tendens. I 2009 fik vi et overskud på lotteriet på kr. 113.000. Der er i 2010 budgetteret med midler fra en lukket forening. Beløbet indgår i indsamlede midler, men hensættes til de kommende tre år, dvs. 2011 – 2013. En tilsvarende praksis gør sig gældende for modtagne arvebeløb. Udgifterne forventes på et niveau, der ligger lidt under de tidligere år. Udvalgenes budgetønsker for budgetårene er i dette budgetforslag fuldt ud imødekommet. Udgiften til de tre blade er fremskrevet med den alm. fremskrivningsprocent. Udgiften til internet er baseret på alm. drift og mindre ajourføringer af siden i 2011 og 2012. Budgettet er forhøjet grundet Forhøjelsen skyldes Ten Sing festiudgift til internationale gæster val i Tyskland og Nordisk lejr i DK. på Ung Uge. Nedskæringerne i 2009 slår nu fuldt ud igennem i de tre budgetår. I budgettet for 2010, der blev godkendt på LM 2008, var budgettallet på ansatte medarbejdere 7,6 mio kr. Det er i dette budget nedjusteret til 5,7 mio kr. Udgiften i 2011 og 2012 er en fremskrivning med alm. løn- og prisudvikling.


Note 9 Generelle omkostninger 10 + 11 Administration og it 13 Finansielle poster 14 Forretningerne Afskrivninger

2010 2011 2012 Udgifter dækker blandt andet indsamlingskampagner, kontingenter til andre organisationer, kollektive forsikringer mv. Budgettet er på niveau med de tidligere år og indeholder midler, der gør en fortsat indsats på indsamlingsområdet mulig. Den mindre udgift på ca. 300.000 i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med en stigning på afskrivninger på ca. 200.000 i 2010. Det skyldes en større udgift til udvikling af Portalen i 2008, der afskrives over de kommende år. Ingen ændringer. Ingen ændringer. Ingen ændringer. Efter de kritiske resultater i 2008 har HB vedtaget en ny budgetteringspraksis, der betyder, at der kun budgetteres med en kendt udlodning af forretningernes overskud. En udlodning i et regnskabsår vil blive hensat til anvendelse i de kommende tre budgetår. Der har ikke været foretaget udlodninger i 2009. Forretningernes overskud skal indgå i vores regnskab, da KFUM og KFUK er eneaktionærer. Det nuværende medlemssystem er anskaffet i 2003. Det forudsættes, at det skal opdateres i løbet af 2010/begyndelsen af 2011. Afskrivningsbeløbet er derfor opjusteret med kr. 100.000 pr. år de kommende fem år.


Bilag 13 Punkt 7 og 8

Præsentation af kandidater til HB 2010-2012 Opstillingen er alfabetisk.

Præsentation af Allan Bergholt Opstilles af KFUM og KFUK i Herning. Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Jeg har været medlem, siden jeg startede i KFUM drengene i midten af 70’erne i Kolding. Har været leder i en konfirmandklub i Kolding og i en ungdoms klub i Herning. Siden 1986 har jeg boet i Herning, hvor KFUM og KFUK har været og stadig er en stor del af mit liv. Jeg har sammenlagt siddet i bestyrelsen i 12 år, hvoraf jeg har været formand i 2 år. Jeg har været med til at starte Ten Sing i Herning samt arrangere Ten Sing festival, da den blev afholdt i Hammerum/Gjellerup ved Herning. Var i teknik udvalget til Ung Uge i Aulum i 1996. Jeg er pt. medlem i bestyrelsen i Herning, hvor jeg er kontaktperson til vores foreningsudvikler. Jeg har siden efteråret 2009 haft ansvar for udlån af Børnebilen. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Jeg stiller op til HB, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel og være med til at træffe de beslutninger, der gør, at KFUM og KFUK til stadighed er en vigtig del af Folkekirken og det danske samfund. Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde, der er blevet gjort indtil nu i HB. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Vi skal styrke det nuværende og gode arbejde, som foregår rundt om i landet samt tænke nyt. Vi skal ikke være bange for at tænke stort og anderledes. Vi skal til stadighed arbejde med tidssvarende forkyndelse for børn og unge. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? Frivillige - hvordan får vi flere frivillige til leder jobs, bestyrelses arbejde m.m.? Der skal nok tænkes nyt, så vi nemmere kan overbevise medlemmer og andre om, at man ikke kan leve uden at være frivillig i KFUM og KFUK. Vi skal tænke anderledes med hensyn til pengeskabende aktiviteter, så det ikke er økonomien, der skal bremse nye projekter. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? KFUM og KFUK kan ikke undvære folkekirken og folkekirken kan ikke undvære KFUM og KFUK. Vi har nogle steder i landet en stor opgave i at fortælle præster og menighedsråd, hvad vi er rigtig gode til. KFUM og KFUK har en rigtig god lederuddannelse, så de unge, der har deltaget i vores lederkurser, er klædt rigtig godt på både til frivilligt arbejde og til job.

1


Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? Der er mange - Ung Uge, Ten Sing festival, landsmøder som de store sus ja og for mange år siden var der jo Påskekurser og LUS (Lands ungdoms stævne). Men ikke mindst det fællesskab jeg har været i stort set hele mit liv hvad enten det er som leder, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem og de sidste 12 -13 år i vores familieklub. Alt det ville jeg ikke have undværet. Alder: 45 år Bopæl: Lind ved Herning Uddannelse/job: Førtidspensionist p.g.a. Parkinson. Jeg har dermed ekstra tid til frivilligt i KFUM og KFUK. Civil status: Gift med Ulla, har 2 børn på 17 og 15 år.

Præsentation af Annie Engrob Knudsen Opstilles af KFUM og KFUK i Gellerup med støtte fra KFUM og KFUK på Frederiksbjerg. Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Jeg har været en del af KFUM og KFUK hele mit liv. Først som deltager i familie-, børne- og ungdomsklubber, og siden som leder i diverse børneklubber både i distrikt Skjern og Århus. Jeg har desuden været med til at arrangere flere børnelejre og events på distriktsplan i Århus. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Indtil nu har jeg hovedsagligt arbejdet med KFUM og KFUK på lokalplan, hvor jeg mener, jeg har en rigtig god indsigt i de problemstillinger der er her. Denne vil jeg blandt andet gerne bidrage med i HB. Jeg har derfor også lyst til og mod på at se KFUM og KFUK i det lidt større perspektiv, og se hvordan vi er som landsorganisation. Derudover ser jeg det også som en personlig udfordring og et stort ansvar, at være med til at præge, hvor vi som organisation skal bevæge os henad. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? At vi bliver ved med at lave tidssvarende og vedkommende forkyndelse for børn og unge. Samarbejdet med folkekirken og andre kirkelige organisationer både på landsplan men ikke mindst lokalt, synes jeg i høj grad skal bevares og meget gerne udbygges, da jeg tror vi kan bruge hinanden rigtig meget. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? At frivillighedskulturen ændrer sig. Jeg oplever, at det stadig bliver mere og mere vanskeligt at finde frivillige til fx klubarbejde eller bestyrelser. Det ser jeg som en meget aktuel udfordring for KFUM og KFUK. HBs opgave vil blandt andet ligge i at få sat ord på, hvorfor det er fedt at være frivillig. At gøre det attraktivt at være fx klubleder, og være med til at udtænke hvordan vi skal blive bedre anerkende vore frivillige.

2


Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? Jeg tror på at KFUM og KFUK kan formidle kristendommen til børn og unge på deres sprog og præmisser, og vi tør lytte til hvad de synes der er fedt. Denne imødekommenhed synes jeg KFUM og KFUK er rigtig god til! Og netop dette synes jeg vi skal blive ved med at gøre. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? At sidde, godt træt, en sen aften med en lækker rejemad og alt hvad dertil hører og have lederhygge efter en fantastisk dag på børnelejr, hvor vi bare har pjattet, leget og festet for vildt. Alder: 28 år Bopæl: Erritsø, Fredericia Uddannelse/job: Ingeniør i bygningsdesign, pt. jobsøgende

Præsentation af Bjarke Buhl Opstilles af KFUM og KFUK i Hammerum/Gjellerup Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Jeg har siddet i hovedbestyrelsen i den foregående periode, er i gang med at arrangere Ung Uge for anden gang, har været lejrchef for teensommerlejren i distrikt midtjylland, siddet i bestyrelsen i Sunds KFUM og KFUK og været klubleder i en drengeklub i Horsens. Jeg er født ind i KFUM og KFUK og har været medlem hele mit liv. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Jeg vil gerne fortsætte det spændende arbejde fra foregående periode med at få implementeret visionen i vores arbejde. Derudover er der et stort behov for at vi i KFUM og KFUK får sat vores præg på det danske samfund, fordi vi har noget at bidrage med. Hovedbestyrelsen er et utroligt spændende sted at arbejde for KFUM og KFUK, fordi det er muligt at sætte handling bag ordene og der er en fantastisk stemning i det at arbejde med KFUM og KFUK. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Det er vigtigt at arbejde med de store linier i KFUM og KFUK det indebærer at sikre at KFUM og KFUK's fremtid som en blomstrende bevægelse. At leve formålet og visionen ud i det daglige. Dette skal gøres ved at involvere lokalt og bakke op nationalt. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? Den største udfordring for KFUM og KFUK i de næste to år er noget så kedeligt som økonomien. Vi skal sikre at KFUM og KFUK har den ballast som er nødvendig for at vi kan lave det arbejde som vi gerne vi lave. Det er nødvendigt at skabe det

3


frirum der skal til så vi kan det vi vil. Det er samtidig vigtigt at vi samarbejder udover vores egen bevægelse. Der skal være plads til mere samarbejde med folkekirken og de mange sognemedhælpere der bliver ansat og er blevet ansat over de seneste år. Det er også samarbejde med andre bevægelser som har formål der minder om vores egne. Vi skal stå stærkt og vi skal vise at vi ikke kun er til for vores egen skyld, men fordi vi har en tro, som ikke blot er for vores skyld med også for vore medmenneskers skyld. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? KFUM og KFUK har i mange år lavet forkyndelse som var nytænkende og inspirerende. Vi har et forlag der kan udgive det og der er solid ballast i det arbejde vi laver. Vi viser det samfund vi er en del af at der er et alternativ der tror på den enkelte også selvom man ikke kan stille op til x-faktor. Vi har i KFUM og KFUK ledere der tror på børn og unge og som er villige til at tage den snak som er nødvendig når der er store spørgsmål som skal overvejes. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? Uden tvivl fællesskabet, hvad enten det er på Ung Uge eller lejr, om det er i bestyrelser eller når man har den stille snak med andre om livet, KFUM og KFUK og tro. Det er nemlig tilladt at blande sjov og alvor. Alder: 32 år Bopæl: Hammerum ved Herning Uddannelse/job: Produktionsingeniør, HD i organisation og ledelse, Executive Master in Business Administration (MMT), Arbejder ved Grundfos i Bjerringbro Civil status: Gift med Helen og har sammen Laura på 1 år

Præsentation af Edel Kjær Pedersen Opstilles af KFUM og KFUK i Haslev med støtte fra KFUM og KFUKs Hovedforening (København), KFUM og KFUK i Ringsted, KFUM og KFUK i Slagelse samt KFUM og KFUK i Voerså. Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Mit forhold til og engagement i KFUM og KFUK har været fyldt med livsbekræftende oplevelser og hårdt slid. Sådan er det heldigvis med de relationer vi indgår i, i en længere periode af vores liv. For mit vedkommende er jeg vokset op i, ud af og ind i KFUM og KFUK, hvilket betyder, at jeg har oplevet både børne-, ungdoms- familie- (som barn)og unge/voksne arbejdet. Min lederuddannelse har målrettet sig unge og haft fokus på tro og identitet. Derfor har jeg været både konfirmandklubleder, skubber i Ten Sing, leder på div. sommerlejre, weekender, Ung Uger og det er nok også en af årsagerne til, at jeg er efterskolelærer :-) De sidste 15 år har jeg siddet i foreningsbestyrelserne i hhv. Sundbyerne, København (5 år) og Haslev (9 år) heraf en del år som formand. På landsplan begyndte jeg i Ten Sing Udvalget i 1999 og endte efter strukturændringerne med at forlade UNG i 2007.

4


Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Jeg vil bruge de evner og den energi jeg har på noget, som giver mening. For mig giver fællesskab, medansvar og vision mening. Jeg vil gerne være en del af et arbejdsfællesskab, som har en holdning til og vision om en fortsat udvikling af børn og unges sociale og åndelige dannelse. Derudover har jeg en grundlæggende interesse for kommunikation og samarbejde og et veludviklet strukturelt og organisatorisk gen. Jeg kan ikke lade være med at tænke i helheder og samarbejdsrelationer, hvilket jeg er overbevist om bliver en større del af KFUM og KFUK’s arbejde i fremtiden. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? For mig er det vigtigt at arbejde med rammerne for:  udfoldelsen af vores vision - at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem  det nutidige foreningsmenneske og dets behov  den fremtidige forening. Derfor vil jeg gerne være med til at sætte fokus på lederevner, -behov og uddannelse. I den forbindelse er det naturligt for mig, at tænke teenagere. Hvordan motiverer vi til lederengagement og ansvar? Desuden synes jeg den interne og eksterne kommunikation og samarbejdet er spændende at arbejde med. Hvilke organisationsrelationer ser KFUM og KFUK sig som en naturlig del af? Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? En af udfordringerne for KFUM og KFUK er at være en landsforening, hvor forskellige kulturer mødes, det være sig generations-, interesse- eller geografibestemte kulturer. Jeg vil gerne nedbryde fordomme og give alle mulighed for at se sig selv som et udtryk for KFUM og KFUK’s mangfoldighed. Vi er alle KFUM og KFUK’s ansigt lokalt, og vi har alle ansvar for visionen. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? Det der for mig er kendetegnende ved KFUM og KFUK er den eksperimenterende tilgang til en nutidig forkyndelse af evangeliet, rummeligheden og fællesskabet. Dette skal smitte af på både kirke og samfund. KFUM og KFUK skal være en del af den almen kirkelige og samfundsmæssige dannelse. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? De oplevelser, som har været med til at forme mit liv, er mit første besøg på landskontoret (dengang i Amaliegade lige ved Amalienborg slot) - jeg tror jeg var 10, og det var bare så hyggeligt - og susene fra sidst i 80’erne og 90’erne. Min første Ung Uge var Holbæk ’88, hvor vi i den grad ”tastede livet ind”. Her mødte jeg nogen af dem, som jeg skulle på efterskole med umiddelbart efter ferien. I ’91 stod der ”Der blive lyd” på T-shirten. Ten Sing grupper, fra hele landet, gav den max gas og Vejlby-Risskov hallerne kogte i teenager sved. Disse tre oplevelser er udgangspunktet for mine senere og bedste oplevelser i KFUM og KFUK som leder. Min top 3 er: 1. At være Giv-et-år-medarbejder i København. 2. At være en del af Skubberkurset 2009. 3. At afvikle Teen Event 2005 på Haslev Idrætsefterskole.

5


Alder: 35 år Bopæl: Haslev Uddannelse/job: Efterskolelærer

Præsentation af Gitte Malene Berle Opstilles af Hovedbestyrelsen Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Jeg lærte i sin tid KFUM og KFUK og kende gennem konfirmandklubben ved min lokale kirke, det var fede løb, kreative og nye aktiviteter og fester med jævnaldrende fra hele Århus. På min efterskole, Nøvlingskov, var det en glæde for mig at deltage i Ten Sing og efterfølgende at deltage på et storslået arrangement af Ung Uge 2004. Siden har jeg været udsendt som frivillig i Namibia på Break the Silence Projektet og deltaget i Journey for Justice 2008 samt hjulpet YMCA Bet Sahour med aministrativt arbejde den samme sommer. Jeg sidder nu i KUP, det Koordinerende Udvalg for Palæstina-netværket, og er meget engageret i det arbejde og de udfordringer og glæder jeg får derigennem. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Fordi jeg ønsker at engagere mig i KFUM og KFUK på landsplan. Fordi jeg synes, det er brændende spændende at sidde i midten af det hele, at have fingrende nede i diskussioner, vedtægter, ide-faser, mennesker på tværs af alder og geografi… og fordi jeg synes hovedbestyrelsen og KFUM og KFUK i øvrigt ville nyde godt af ny frisk energi, af et ungt, engageret, igangsættende og nytænkende menneske. Fordi jeg mener at kunne bidrage og få en masse igen. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Balance og harmoni er to meget væsentlige begreber i livet og i alt, hvad der værner om livet. Som medlem af hovedbestyrelsen finder jeg det vigtigt, at skabe balance i organisationen, at vægte de forskellige indsatsområder med omhu, så at alle små dele og grupper får styrken i landsbevægelsen at mærke. Selv har jeg fået rigtig meget ud af de rejseoplevelser KFUK og KFUK har tilbudt, og jeg vil gerne arbejde for bedre integration af disse internationale projekter for og med de danske medlemmer. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? Som jeg har oplevet KFUM og KFUK i forbindelse med folkekirken, har det været i et nært samarbejde med kirkens ansatte og brugere. I et fællesskab hvor parterne gensidigt hjælper og inspirerer hinanden. En balancering om at være en del af kirken og udnytte hinandens ressourcer, men uden at overtage eller ændre på hinandens roller. I samfundet henvender KFUM og KFUK sig til ethvert menneske, der ønsker fællesskab ud over skole, sport, musik, job eller andre interesser, dem der ønsker et fællesskab, som værner om de kristne ideer og holdninger. Disse mennesker kan opnå utallige venskaber samt oplevelser og udfordringer der vil være til evigt minde og som vil være med til at danne deres livshistorie og

6


stil. KFUM og KFUK er berettiget til at være nær ethvert menneske og give det disse uforglemmelige oplevelser i livet. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? I alt hvad jeg har foretaget mig i KFUM og KFUK, har jeg oplevet en utrolig stærk organisation, en organisation der i høj grad værner om pladsen til alle – jeg føler altid at blive taget seriøst, og det skal slet ikke undervurderes som en god oplevelse. Den bedste oplevelse er nok alligevel at deltage i Ung Uge. Jeg vil være evig imponeret over så storslået et arrangement, over de mange frivillige, der skabte en fantastisk atmosfære for dem der var yngre, for den kreativitet og interne underholdning der blev stablet på benene. Alder: 23 år Bopæl: Århus C Uddannelse/job: Psykologistuderende

Præsentation af Jens Christian Ladekær Sandbjerg Opstilles af KFUM og KFUK i Århus Midtby Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? (evt. tidligere opgaver?) Aktiv siden gymnasietiden som leder og bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger i Jylland. 4 års erfaring som HB medlem og kasserer. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Fordi jeg tror på, at KFUM og KFUK er en vigtig spiller i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Danmark. Men også en spiller, som løbende har brug for at udvikle og nytænke sig selv i arbejdet, for at fastholde egen relevans i samtiden. Denne løbende udvikling vil jeg gerne være med til at tegne! Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Jeg er optaget af at afsøge potentielle samarbejdsfelter og samarbejdsparter for KFUM og KFUK i Danmark, og finde den rette formel for eventuelle samarbejder. Jeg er - og har været - meget optaget af at sikre en sund og trimmet driftsorganisation, som efter et økonomisk stormvejr i slutningen af 2008, nu igen er bragt på ret kurs. Ikke desto mindre er der fortsat brug for at arbejde med konsolidering af den trimmede organisation. Herudover finder jeg det også helt centralt at arbejde for visionens udbredelse i alt vores arbejde, herunder særligt KFUM og KFUKs konkrete opgaver i relation til visionen. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen?

7


Foreningsdanmark og medlemsdemokratiet er under pres i Danmark, og vi har som medlemsbaseret organisation brug for at forholde os til udviklingstendenserne i forhold til opfattelsen af, hvad det vil sige at være en medlemsorganisation. Vi har med eventmedlemskabet skabt grobund for reel inklusion af alle deltagere i vores forskellige typer af aktiviteter, events mv. Ethvert medlem er vigtigt - eventmedlem eller ordinært medlem. Det er reel inklusion af alle de brugere, vi møder rundt omkring, der skaber afsæt for den nødvendige udvikling af organisationen. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? Der er - og vil altid være - behov for en stemme i samfundet og folkekirken, der taler for inklusion og alles plads i fællesskabet. Der er ikke brug for yderligere polarisering, og med visionen har vi faktisk fået sat fokus på, hvad KFUM og KFUKs opgave er, ind i den tid vi lever i. Det, at vi har sat ord på, at vi i KFUM og KFUK både skal fortælle dem (børn og unge) det (at de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem), men i lige så høj grad, at de (børn og unge) i KFUM og KFUK skal mærke det! Vi har fået flyttet og rettet fokus udad! Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? Indførelsen af eventmedlemskabet (den sjoveste) og medvirken til at bringe KFUM og KFUK igennem den økonomiske krise (den hårdeste, men mest lærerige!) - Og så selvfølgelig de lange hyggelige aftener sammen med interessante og gode HB kolleger uden for dagsorden Alder: 34 Bopæl: Hasselager (Århus) Job: HR konsulent/Fuldmægtig ved Århus Kommune

Præsentation af Natashia Peterson Opstilles af KFUM og KFUK i Kolding med støtte fra KFUM og KFUK i Nykøbing F. Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Medlem af Børneudvalget 2001-2009, formand i perioden 2004-2009. Har haft nordisk samarbejde som arbejdsområde og var i 2003 som lejrchef med til at planlægge Nordisk Lejr i Danmark. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Fordi jeg har lyst til at være med til at skabe rammerne for det fantastiske arbejde, der bliver gjort ude ud vores foreninger. Jeg synes det er en spændende udfordring at skulle være med til at præge KFUM og KFUK de kommende år – ikke mindst når der skal tænkes tanker om nye visioner. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Mit hjerte banker stadig for børnene og jeg synes det er vigtigt at vi får skabt forudsætninger for at få fastholdt børn og unge, så de på sigt kan blive de nye lede-

8


re. Derudover vil jeg fortsætte med at arbejde for den gode tætte kontakt til lokalforeningerne, som jeg gennem arbejdet i Børneudvalget har rigtig gode erfaringer med. Det er gennem foreningerne og klubberne, at vi skal få vores input og respons. Jeg mener det er vigtigt, at foreningerne får en oplevelse af ejerskab, da det herved er nemmere at implementere nye tiltag. For det er trods alt foreningerne og medlemmerne, vi er der for. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? At fortsætte den gode udvikling, som KFUM og KFUK er inde i lige nu, bl.a. med medlemsfremgang og budgetoverskud. HB har en opgave i at stabilisere dette og facilitere til en fortsat mulighed for fremgang. Denne udfordring vil jeg være med til at løse ved, at der fra HB’s side støttes op om initiativer ude lokalt og samtidig fortsætte med at tænke fremad for at skabe nye rammer for det fremtidige arbejde i KFUM og KFUK. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? Jeg mener bestemt, at KFUM og KFUK har sin berettigelse. Med den tilgang vi har til formidling af det kristne budskab på en nutidig måde har KFUM og KFUK formået at gøre kristendom mere håndgribelig og giver børn og unge mulighed for at tage stilling til og forholde sig til deres tro ud fra et perspektiv i deres øjenhøjde. I forhold til samfundet synes jeg KFUM og KFUK er rigtig gode til at skabe rum til alle på trods af forskellighed og have fokus på de børn og unge, som har behov for lidt ekstra støtte. Projektet med cafe S@F i Esbjerg synes jeg er et rigtigt godt eksempel på, at KFUM og KFUK tør gå ind og tage et ansvar for, hvordan vores samfund skal udvikle sig. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? Først og fremmest utallige gode lejre med masser af fællesskab. En helt speciel oplevelse er helt klart at sidde til andagt på en nordisk lejr, hvor alle beder Fadervor på hver sit sprog. Det er fællesskab og samhørighed! En anden fantastisk oplevelse er fra Børneudvalget, hvor en brainstorm med alle mulige vilde ideer endte ud i, at Børnebilen kom til verden bare 4 måneder senere. Det var SÅ fedt at vi fik denne super bil til vores børneklubber. Alder: 30 år Bopæl: Bosiddende i Taulov Uddannelse/job: Fysioterapeut, arbejder med genoptræning og rehabilitering i Kolding Kommune. Har tidligere været ansat i et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt.

9


Præsentation af Ole Bjerglund Thomsen Opstilles af KFUM og KFUK i Haslev med støtte fra KFUM og KFUKs Hovedforening (København) og KFUM og KFUK i Slagelse Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? (evt. tidligere opgaver?) Min KFUM og KFUK-erfaring dækker f.eks. lokalt bestyrelsesarbejde, konfirmandklubleder, medlem af Unge-Voksen udvalg på landsplan, medlem af horYsont-redaktionen og ellers har jeg været med i alle mulige sjove opgaver og arrangementer før og siden (f.eks. Teentræf i Distrikt Østersøen i januar dette år). Gennem de sidste 6 år har jeg fået lov til at være en del af Hovedbestyrelsens arbejde (to år som næstformand, 4 år som formand). Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Jeg stiller op, fordi jeg stadig gerne vil være med til at gøre en forskel, og for at have indflydelse. Jeg vil gerne være med til at træffe de beslutninger, der gør KFUM og KFUK til en stærk og relevant aktør i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde også i fremtiden. Endelig er Hovedbestyrelsen et arbejdsfællesskab lige som alt andet frivilligt arbejde i organisationen – et sjovt og berigende arbejdsfællesskab, som jeg gerne vil være en del af. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Vi skal inspirere hinanden til i de lokale foreninger at lave det arbejde, som der er brug for i 2010 – sammen skal vi udvikle nye former for foreningsarbejde. Vi skal gøre det mere attraktivt at være frivillig, bl.a. ved at synliggøre, hvor sjovt, det er, hvad man får ud af det, f.eks. gennem fællesskab og god lederuddannelse i KFUM og KFUK. Vi skal hele tiden se, hvem vi bedst kan samarbejde med, både lokalt og på landsplan: Jeg vil gerne arbejde for mere samarbejde med kirken og andre organisationer. Og endelig vil jeg gerne sætte fokus på det internationale: Hvor er det stort at være del af en international familie – og hvor kan vi lære meget af hinanden. Det skal bruges, også lokalt. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? Udfordringen er at se, hvordan KFUM og KFUK skal udvikle sig i fremtiden: Hvilken plads skal vi udfylde i det kirkelige foreningsliv? Hvilke opgaver er der mest brug for, at vi påtager os? Jeg vil være med til at løse udfordringen ved igennem Hovedbestyrelsen at nedsætte et Fremtidsforum, som skal tænke tanker om KFUM og KFUK år 2020. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? I et samfund, hvor alt og alle hele tiden er under forandring og på vej videre, skal KFUM og KFUK være modkultur og vise, at der er værdier, som består. I et samfund, hvor det gælder om hele tiden at være på, blive hørt, set og kendt skal KFUM og KFUK sige: Ja, det er godt at være set og kendt – og vi er netop set

10


kendt og elsket præcis som vi er – vi behøver ikke være med i et TV-show eller have tusind venner på Facebook - for Gud kender os og elsker os. Kirken har brug for KFUM og KFUK og KFUM og KFUK har brug for kirken. Det er så vigtigt, at der er nogen, der tør og vil fortælle børn og unge om den kristne tro og dens værdi. Der sker en professionalisering også af fritidslivet: I KFUM og KFUK skal vi vise, hvad vi brænder for, hvad vi synes er sjovt og meningsfyldt – og vi skal vise, at vi mener det så meget, at vi vil bruge vores fritid og liv på det. Kirken har brug for organisationer som os til at finde på nye måder at lave børneog ungdomsarbejde på – som f.eks. børnedisko eller konfirmandprojektet. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? Af et utal af oplevelser vil jeg nævne tre: 1) Mødet med KFUM og KFUK i Palæstina – en fantastisk flok ildsjæle, som kæmper en lang og sej kamp for at tjene deres lokalområde. 2) Efter gudstjenesten på Teentræf i Distrikt Østersøen kom en konfirmand, jeg ikke kendte, og sagde: ”Hej præst, det var bare en god gudstjeneste”. Sådan en kommentar er hele arbejdet værd. 3) Oplevelsen af sammenhold, støtte og giverglæde i KFUM og KFUK – som efter det dårlige resultat i 2008. Andre kommentarer fra dig? Vi skal blive bedre til at fortælle, hvor sjovt det er at være engageret i KFUM og KFUK – og vi skal hejse fanen og fortælle de gode historier om det vi er gode til. Visionen skal råbes ud – og bruges! Alder: 34 år Bopæl: Themstrupvej 56, 4690 Haslev Uddannelse/job: sognepræst i Haslev

Præsentation af Simon Rasmussen Opstilles af KFUM og KFUK i Gellerup Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Jeg er født og opvokset i Gjellerup ved Herning og har således også mine KFUM og KFUK rødder i det midtjyske. Jeg har været leder i både børneklubben ”Rødderne” og teenklubben ”DeZibell” og har været med til at arrangere teensommerlejr i Midtjylland flere gange. Min interesse for særligt teenarbejdet tog jeg med til Århus, da jeg begyndte mit studie. Erfaringerne fra det midtjyske blev brugt til at starte teenklubben ”Xcon”, hvor klassisk midtjysk teenklub blev oversat til århusiansk med de udfordringer og muligheder en storby giver. En større by som Århus giver mulighed for andre klubformer. Jeg har været med til at lave integrationsprojekt Gettogether i Gellerupparken, hvor målgruppen primært er muslimske børn. Desuden har jeg siddet i kommunikationsgruppen for café fairbar og sidder i Distriktsbestyrelsen i Århus, som repræsentant for KFUM

11


og KFUK i Gellerup. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Jeg har arbejdet med mange forskellige typer projekter inden for KFUM og KFUK, både det man kan kalde klassisk KFUM og KFUK arbejde i Midtjylland og projekter i Århus, som udfordrer vores vision og de rammer vi normalt arbejder inden for. Jeg tror på, at begge typer projekter er en vigtig del af os og jeg vil gerne arbejde for at vi i KFUM og KFUK forsat kan rumme både klassiske og eksperimenterende projekter. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Arbejdet med at konsolidere økonomien er fortsat en vigtig post og fundamentet for at vi fortsat kan lave børne- og ungdomsarbejde. Jeg mener, at HB har påbegyndt nogle vigtige diskussioner dels omkring samarbejdet med andre organisationer, dels at se på hvordan KFUM og KFUK bør ser ud i år 2020. Disse tre områder bliver en vigtig del af KFUM og KFUK’s fremtid. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? Udfordringer er der nok af og jeg tror at netop prioriteringen af arbejdet bliver vigtig de næste to år. Vi skal fokusere på det vi er bedst til og udbygge den del. I Distrikt Århus har jeg oplevet hvordan foreningerne bruger mange kræfter på administrative opgaver, disse opgaver skal minimeres for vores frivillige, så de får tid og kræfter til nye initiativer inden for børne- og ungdomsarbejdet. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? Jeg fik engang en amerikansk bibel der hed ”Gods Game Plan”. Bibelen er planen og KFUM og KFUK er selve spillet. Det er i vores børne- og ungdomsarbejde, at vi udlever kristendommen og derfor har vi i høj grad en berettigelse i dag. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? Jeg har mange gode oplevelser i KFUM og KFUK. Særligt teensommerlejrene i Midtjylland har været store oplevelser, hvor fællesskabet og engagementet har været noget helt særligt. Men også café fairbar har givet og giver stadig rigtig mange gode oplevelser. Café fairbar beviser hvad vi kan præstere, når vi tør tænke nyt og stort. Alder: 26 år Bopæl: Århus Uddannelse/job: Studerer Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen i Århus

12


Præsentation af Søren Jellesmark Opstilles af KFUM og KFUK i Aulum Hvilken erfaring har du med KFUM og KFUK? Jeg har: siddet i bestyrelse i 9 år 4 år i Ryde/Handbjerg KFUM og KFUK heraf 2 som kasserer 5 år i Aulum KFUM og KFUK heraf de seneste 4 år som formand været med til at lave distriktsblad i distrikt Nordvestjylland (”Spejlet”) været teenklubleder i 3 år siddet i hovedudvalg for LUV i 2005 været på TtT Jeg er: børneklubleder for en klub i alderen 0 – 3 klasse på 5. år medlem af børneudvalget på landsplan på 2. år Derudover er jeg opvokset med FDF og har en del af min ledererfaring derfra. Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen? Jeg synes det er sjovt og spændende at være med til at tænke nyt og stort, at være med til at sætte nogle ting i gang og at se dem vokse. Jeg har ambitioner, både for KFUM og KFUK og for mig selv, og ser Hovedbestyrelsen som et godt sted at leve dem ud. Jeg vil gerne være med til at fortsætte det gode arbejde som Hovedbestyrelsen har gjort de sidste mange år, men samtidig mener jeg også der er nogle ting som KFUM og KFUK kan blive bedre til. Hvilke områder finder du vigtige at arbejde med som medlem af Hovedbestyrelsen? Det er vigtigt at KFUM og KFUK bliver ved at udvikle sig og at sætte nye mål og visioner – både forkyndelsesmæssigt og foreningsmæssigt. KFUM og KFUK skal hele tiden stræbe sig på at blive bedre. Det er en af de vigtigste opgaver for Hovedbestyrelsen at fortsætte det arbejde. Samtidig er det vigtigt at Hovedbestyrelsen, i samarbejde med de ansatte, formår at motivere, informere og implementere mål og visioner ud til både distrikter, foreninger og det enkelte medlem. Alle skal have indsigt i hvad KFUM og KFUM i Danmark arbejder hen imod, og det enkelte medlem skal motiveres til at yde en indsats i den lokale forening, i distriktet og på landsplan. Tankerne skal tænkes i Hovedbestyrelsen men det er lokalt at tankerne får liv og gror. Hvad er den største udfordring for KFUM og KFUK de næste to år? Hvordan vil du være med til at løse udfordringen? At mindske afstanden mellem landbevægelsen og det enkelte medlem, så der bliver større sammenhæng på tværs af organisationen. Det kan bla gøres ved at de frivillige Hovedbestyrelsesmedlemmer tager mere ud til udvalg, distrikter og foreninger, få bestyrelser til at drøfte spørgsmål der skal

13


op på et Hovedbestyrelsesmøde og ved at ringe rundt og snakke med distrikter og bestyrelser. Ved at få større kendskab tværs forsvinder ”frygten” og mulighed for konstruktivt samarbejde øges og det bliver lettere at komme ud med visioner og mål. Samtidig kan øget kendskab til andres frivillige arbejde gøre, at nogle får lyst til at yde en indsats et nyt sted i KFUM og KFUK. Det kan måske gøre det lettere at finde nye folk til f.eks. udvalg og Hovedbestyrelsen. Det skal ikke erstatte noget af de ansattes arbejde, men være et supplement. En anden ting er, at jeg jævnligt hører om klubber, der har børn men mangler ledere. Det er også noget som KFUM og KFUK skal arbejde på de næste to år. En svær opgave, men én løsningsmulighed er, at se på de mange kræfter over 30 år, der ikke er aktive ledere mere. Måske kan det lade sig gøre at få dem aktiveret i nogle tidsbegrænsede projekter, som f.eks. en blå mandag for konfirmander eller nogle ferieaktiviteter for skolebørn. Samtidig mener jeg også vi som organisation skal turde sætte mål, forventninger og krav til, og i samarbejde med, lederne. I dag skal det give mening at være frivillig – også for den frivillige. Det kan der komme ved at sætte mål for klubben. Så er der udviklingspotentiale for klubben, men også for lederen i forbindelse med arbejdet i at nå de satte mål. Hvilken berettigelse har KFUM og KFUK i folkekirken og i samfundet i dag? Min oplevelse er at præster er vilde med, når der kommer initiativer og nyt forkyndelse fra andre kanter end dem selv. Det er vi i KFUM og KFUK rigtig gode til og ved at udnytte det har vi/kan vi få stor indflydelse på folkekirken og den forkyndelse der foregår der. En stor fordel ved KFUM og KFUK er at der ikke er krav om en speciel kunnen eller bestemt udstyr. Du kan komme som du er og det eneste det kræver, er at du er villig til at deltage i de aktiviteter der er. Det mener jeg er en meget vigtig del af KFUM og KFUK. Os der ikke har X-faktor har også et sted vi kan finde hjemme. Hvad er dine bedste personlige oplevelser i KFUM og KFUK? Det er når vort arbejde lykkedes. F.eks. børnefestival 2008, hvor der skulle laves en fed weekend for 1200 børn. Det lykkedes til fulde for de ansvarlige, med masser af aktiviteter og underholdning. Alle børn havde en fantastisk weekend og ingen havde tid til hjemve eller andre bekymringer. Eller da jeg som teenklubleder til en klubaften snakkede med de unge, og en af dem, der ikke var kirkevant, bekendte at hun bad fadervor jævnligt. Det er i sådanne situationer jeg føler jeg har været med til at gøre en forskel og at jeg kan mærke ”suset” i kroppen. Alder: 32 Bopæl: Aulum Uddannelse/job: Uddannet som agrarøkonom (landmand + merkonom i økonomistyring). Arbejder som teknisk assistent på Jyden Bur, som leverer staldinventar til kvæg og svin.

14

Materiale til KFUM og KFUKs Landsmøde 2010  

Al materiale til KFUM og KFUKs Landsmøde 2010

Materiale til KFUM og KFUKs Landsmøde 2010  

Al materiale til KFUM og KFUKs Landsmøde 2010