Page 1

December 2010

Hej med dig! Jeg er helt sikker på, at du med garanti glæder dig til juleaften. Mest til gaverne, men også til god mad, hygge, ferie og masser af tid med mor og far og den nærmeste familie. Vi fejrer jo juleaften for at fejre, at det lille Jesusbarn blev født. Han var blevet spået til at skulle blive den store konge, og der var mange forventninger til ham, og det var derfor en stor glæde, da han blev født julenat.

Foto: Ruth Krogsgaard

Mange børn synes nok, at julen er slut, når juleaften er ovre. Men ved du, at i gamle dage varede julen helt frem til 6. januar - altså helt frem til på den anden side af nytår!! Og hvorfor lige 6. januar? Jo for den kalder man Hellig 3 kongers aften. Som vi også hører i juleevangeliet, så var der jo faktisk tre visemænd, som sammen med hyrderne på marken så ledestjernen på himlen julenat. Man mener, at de tre visemænd faktisk var konger og vidste rigtig meget om stjerner og kaldte sig astrologer. De mente, at når der stod en stor stjerne på himlen, så var det fordi, en stor konge var født. Julenat, da de så ledestjernen på himlen, besluttede de sig til at besøge den nyfødte konge. Jeg kunne forestille mig, at de blev meget overraskede over at skulle finde en rigtig konge i en stald!! Hvor mærkeligt. Måske havde de tænkt, at han skulle findes på et stort og flot slot, men stjernen stoppede over stalden i Betlehem. De gik ind og fandt

Jesusbarnet sammen med hans far og mor. Og de havde gaver med. Og hvad giver man sådan et lille barn i gave? Tøj, legetøj og bamser, tænker du nok, men det var ikke det, de havde med. De havde guld, røgelse og myrra med. Det sidste er noget indtørret gummiharpiks. Det var nogle underlige ting, men det var dengang nogle meget fine gaver, som man gav til meget fine mennesker. Man mener, at det, at de tre visemænd - de tre hellige konger - havde gaver med til Jesusbarnet er årsagen til, at vi i dag giver hinanden gaver til jul. Så det er da værd at huske at fejre dem også. Det kan man gøre ved at tænde et tre-armet lys – et lys for hver af de tre konger og måske lade juletræet stå pyntet i stuen helt frem til 6. Januar. For julen er faktisk ikke slut før. I dette nummer kan du glæde dig til at hjælpe Kasper, Melchior og Baltazar med at finde deres kameler. Desuden kan du få mere at vide om forskellige traditioner omkring Hellig 3 kongers aften. Rigtig glædelig jul - og glædelig Hellig 3 konger. Bodil Storgaard Madsen


Opgaver til dig Hvilken konge ejer hvilken kamel?

Kong Balthazar

Kong Kasper

Kong Melchior

December 2010


Brev til far og mor

December 2010

Hellig 3 konger Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke os fra jorden op til sig De fleste af os kender historien om de 3 vise mænd – Balthazar, Melchior og Casper – der tog afsted fra Østerland, da de så Betlehems-stjernen på himlen for at finde det nyfødte Jesus-barn. Vi kender dem, fordi de spiller en central rolle i Juleevangeliet, men hvad er de hellige tre konger egentligt udover det?

Foto: Svend Erichsen

I Biblens fortællinger om de tre vise mænd beskrives de som en slags astronomer – nogle, der var kloge på stjerner. Dengang troede mange, at når en ny stjerne opstod på himlen, var det et tegn på, at en stor konge var født. De, der først opdagede den slags, var selvfølgelig de stjernekyndige – og derfor var det også de tre hellige konger, der rejste afsted mod Bethelem for at hylde den nye konge. I mange år fejrede man Hellig 3 konger-højtiden d. 6 januar mere end vi gør i dag, for faktisk slutter julen først med Hellig tre konger. Nogen lod juletræet pynte i stuen helt til 6. januar. Andre tændte et specielt helligtrekongerslys . Et helligtrekongerslys er et specielt hvidt tre-armet lys, der i gamle dage var forsynet med lidt krudt, der sagde bang, når lyset næsten var brændt ud. Når det lille knald lød, vidste alle, at nu var julen officielt forbi. Når vi når d. 6 januar, er de fleste af os som regel i fuld gang igen med hverdagen, børnehave, skole og arbejde ovenpå juleferien. For mit eget vedkommende er januar ofte forbundet med en vis tristhed. En rolig og hyggelig juletid fyldt med traditioner ligger bag os – og det nye år starter med en lang og mørk januar, der helst skal passere hurtigst muligt, så vi når frem til det sprudlende forår.

Men faktisk har Hellig 3 konger noget godt at sige til os i den mørke tid. Det er en oplagt lejlighed til eftertænksomhed, ro og stjernestunder sammen med dem, vi holder af. De tre vise mænd gik afsted efter en klart lysende stjerne, der ledte dem frem til deres mål. Stjernen kan også ses som det, der betyder noget for os i tilværelsen– det, der helst skal stå lysende klart for os, så vi ved, i hvilken retning vi skal gå. For mit eget vedkommende vil jeg bruge den næste Hellig 3 konger højtid til at tænke efter, hvad der er vigtigt for mig – og er det nu egentligt det, jeg bevæger mig efter? Når jeg har tænkt over det , kunne Hellig tre konger-tiden også bruges til at pakke mig selv og mine unger godt ind til at sidde lidt ude i en vinterklar aften og kigge på stjerner. Måske synge ’Dejlig af den himmelblå’, og bare nyde noget af det, der betyder allermest i livet, mens vi sidder der. Måske bliver der så også lejlighed til en lille snak med børnene om, hvad jeg og de sætter pris på… Rigtig glædelig jul, nytår – og hellig tre konger! Gritt Rhinstrøm Kristensen


Idéer til dig Helli g 3 kong er tradition med en Der findes en gammel fransk billedet her, som kongekage af butterdej som på 3 kongers–aften. man spiste for at fejre Hellig en på nettet. Inde Du kan finde opskriften på kag ne, og den som fik i kagen gemte man en lille bøn for en dag. Lidt lige bønnen, måtte være ”konge” mande og mandlen som traditionen med ris a la nsfigur oven på til jul. Man stillede en lille porcelæ ge. Nogle pyntede kagen, som forestillede en kon er C, M, B for også kagen med de tre bogstav og Balthazar, r chio de tre konger Casper, Mel Jesusbarnet i t der fulgte ledestjernen og fand Betlehem.

December 2010

Peters Ju l I 1866 udkom en bog, der hed Peters Jul, som fortalte om, hvo rdan man holdt jul i Danmark i gamle dag e. Måske har dine forældre bogen stå ende. Den er skrevet på et lidt gamme lt sprog, men prøv at få hjælp til at læs e lidt i bogen. Måske finder du ud af, at noget at det man gjorde eller skulle nå til jul dengang, også er nogle af de ting , som vi gør i dag. I bogen er der ogs å et afsnit om Hellig 3 kongers aften – afslutningen på julen.

10. Helligtrekongers Aften Se, nu er da Julen strax forbi; det er Helligtrekongers Aften. Saa ender den rare Jul; men vi er glade, at vi har haft den. Tre Lys har vi tændte — tænk en Gang!for Kongerne, de, som bragte Jesusbarnet en Julepresent; vi ved det, for Faer har sagt det. Her sidder vi ved vort lille Bord og ser, hvordan Lysene brænde; naar de er slukkede, siger Moer, at saa er Julen til Ende

Hell ig 3 kong er-lyse t

Det særlige Hellig 3 konger-lys har tre ar me, en for hver af kongerne. Det bliver tændt Hellig 3 kong ers-aften for at markere, at julen er omme. Engang var det almindeligt at støbe lidt krudt ind i lysets ”stamme”, så det gav et lille smæl når de tre lysarme d, var brændt ned. Ma n kan også tænde tre stearinlys evt. i en tre -armet lysestage He llig 3 kongers-aften.

Nyhedsbrev til de mindste jul 2010  

KFUM og KFUKs nyhedsbrev til børn mellem 0 og 6 år.