Markant Landsmødeavis 2012

Page 1

LANDSMØDEAVIS Markant er KFUM og KFUK i Danmarks magasin for frivillige, der tror verden er større end dem selv – og udlever det ved at gøre en forskel for børn og unge.

107

GANGE blev der klappet i

mødesalen lørdag på Landsmødet. Det er sammenlagt 18 minutter.

#5 NOV 2012


Et medrivende landsmøde! Hvordan skal KFUM og KFUK se ud i fremtiden? Hvordan skal vi imødegå nuværende og kommende udfordringer, og hvordan bliver KFUM og KFUK endnu mere relevant for børn og unge? Sådan lyder spørgsmålene lørdag eftermiddag. Mødet er stærkt medrivende. Efter en intens debat med tre visionsforslag og en rystende HB-kandidat, Simon Rasmussen, på talerstolen, er én vision udvalgt og pejlemærker sat op på vejen mod 2025. Stemningen er høj, og fornemmelsen af, at den netop afsluttede debat og afstemning kan have afgørende betydning for organisationens fremtid, er mærkbar.

Markant | Særnummer Årgang 2 · 19. november 2012 Redaktion Henrik B. Videbæk ansvarshavende Helle W. Elmholdt Jesper Hejlskov Thomsen Marie Munk Povlsen

En sen nattetime er der fortsat liv, og korridorerne genlyder af debat om fremtiden og evaluering af mødet so far. Der er ros til den livlige debat og håb om, at morgendagen vil bringe mere af samme slags og dertil håb om udsyn og et godt HB-valg.

Mie Sirich · red. sekr.

Trætheden er, efterhånden som tiden går, ikke en by i Rusland. Selv samme træthed kan du formentlig også relatere på din vej hjem fra landsmødet (forhåbentligt suppleret af inspiration og nye bekendtskaber).

Layout Kathrine Iversen

Foto Gorm Olesen

Som en afløser for drømmeland bringer Markant her billeder fra gyldne øjeblikke, et hvad nu hvis om de unges bud på LM i 2025, input fra Europa, klapning i tal, de første reaktioner fra de Olferthædrede kandidater og meget mere.

Stemmer fra Landsmødet

Go’ tur hjem og tak for et godt og medrivende landsmøde! På vegne af redaktionen. Henrik.

Hvor er KFUM og KFUK i 2025?

Sidsel Bach Vejle Til den tid har vi et kæmpe internationalt arbejde med fokus på de unge og en masse gode tilbud til lederuddannelse af de frivillige. Folk er ikke i tvivl om, hvem vi er – at vi ikke er spejdere. Vi har de midler og ressourcer, der skal til for at udvikle os nationalt og internationalt, og jeg sætter min lid til, at den nye hovedbestyrelse har den perfekte strategi til at udvikle vores tilbud. Børn og unge er fremtiden i KFUM og KFUK, og vi skal udvikle de frivilliges kompetencer med det for øje. Det er en investering, der er altafgørende for vores fremtid i KFUM og KFUK.

2

Jens Birkedal Videbæk Aarhus I 2025 er vi stadig en forening, som laver det, vi er gode til i dag. Vi laver forkyndelse for børn og unge, og vi gør det på en måde, så vi rammer dem, hvor de er. Vi er en forening, som forhåbentlig er nået ud til nogle nye medlemmer, så KFUM og KFUK har fået en langt større berøringsflade med unge mennesker. Vi kan godt være en organisation, som gør noget for socialt udsatte, men vi skal først og fremmest være bredt favnende. Vi skal være en organisation, der rummer utrolig dygtige og velkvalificerede ledere, og vi skal have kurser, som rammer en bredere del af vores forening, end den gør nu. Jeg føler mig virkelig inspireret af Johan Vilhelm Eltvik og hans vision om, at vi skal være en del af den store verden, og det håber jeg, vi er.

Thorkild Specht Tommerup Efterskole Da jeg var på landsmøde for to år siden, var salen slet ikke fyldt, men nu har jeg troen på, at KFUM og KFUK er godt på vej. Det er fantastisk, at der har været kampvalg på landsmødet, det er et godt tegn. Min vision er, at vi er langt bedre til at se værdien i et samarbejde mellem efterskolerne og KFUM og KFUK. Efterskolerne kan rekruttere elever fra organisationerne, og foreningerne kan få eleverne tilbage igen med en ballast fra et efterskoleophold. Det, synes jeg ikke, er så fremtrædende nu, og det potentiale kan udnyttes langt bedre. Det håber jeg, det er i 2025.

Hanne Meier København I forhold til visionen vi har vedtaget, håber jeg, at vi har nået ud til bredere målgrupper. Efter hvad jeg har forstået, er der stor interesse for at nå dem, som har brug for et sted at komme. Vi er ret overskudsagtige mennesker i KFUM og KFUK, som kan håndtere meget. Jeg håber, vi bliver bedre til at netværke de forskellige foreninger imellem. Så den teenlejr, jeg er på, kunne samarbejde med en i Jylland, for det gør vi ikke nu, og vi kunne lære rigtig meget af hinanden. Desuden håber jeg stadig, vi har Ten Sing, fordi det er sjovt.


Landsmødet set gennem linsen Det spændende er ikke personen på talestolen, men alle de følelser der ligger bag alle holdningerne. På landsmødet er vi fælles om en intensitet og glæde, der bunder i vores kærlighed for gode gamle KFUM og KFUK. Alle vores tiltag er til for at sikre den dejlige skudes fremtid. Det er hårdt, trættende, sjovt, spændende og virkelig vigtigt.

Flere billeder fra landsmødet kan ses på facebook.com/kfumkfuk

3


Fremtidsdiskussion betyder styrke Af Jesper Hejlskov Thomsen

Vores nye bofælle • Organisationens officielle navn er; ”Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF” • FDF definerer sig selv som en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. • FDF blev stiftet i 1902 • FDF har mere end 24.000 medlemmer i 400 lokale afdelinger fordelt over hele landet. • FDFs formand hedder Jonas Kolby, og blev valgt på organisationens Landsmøde sidste weekend.

Sådan lyder ordene fra Johan Vilhelm Eltvik, der er generalsekretær i World Alliance of YMCA. I sit arbejde kommer Johan Vilhelm Eltvik rundt i hele verden og ser, hvordan YMCA fungerer i de enkelte lande. Ifølge ham er tendensen klar: ”Hvor foreningen er stærk, diskuterer man fremtiden, og hvor man har problemer, gør man ikke”.

Du kan læse mere om FDF på www.fdf.dk og finde information om Rysensteen www.fdf.dk/ rysensteen

Yngste landsmøde nogensinde ”Det er helt usædvanlig”, siger generalsekretæren for verdensorganisationen YMCA om den unge gennemsnitsalder på landsmødet i år. Han mener, det skyldes godt arbejde i foreningerne, der har givet unge mennesker lyst til at deltage i et landsmøde. Johan Vilhelm Eltvik påpeger, at det hele tiden er nødvendigt at forny organisationen for at komme videre, og det kan de unge være med til.

Kære Brevkasse Jeg er en kvinde, lidt oppe i alderen, der har valgt at flytte sammen med en gammel bekendt. Vi har i vores unge år haft noget kørende, men vores forhold er pt. rent platonisk.

Tæt forbundet med kirken Johan Eltvik ser det danske KFUM og KFUK som en meget stærk forening, der arbejder tæt sammen med kirken og er helt tydelig på det kristne budskab. ”I andre lande er YMCA mere selvstændige i forhold til kirken”, siger Johan Vilhelm Eltvik. Han fremhæver, at det kun er Tyskland og Norge, der har samme tilknytning til kirken, som KFUM og KFUK i Danmark har. I andre lande verden rundt er YMCA foreningerne også tilknyttet kirken, men er mere selvstændige. Store udfordringer Generalsekretæren for verdensorganisationen YMCA Johan Vilhelm Eltvik mener, at der i Danmark er mange behov blandt unge mennesker, som stadig ikke er dækket. Arbejdsløshed, mangel på uddannelse, kriminalitet og håbløshed er nogle af de ting, han mener, KFUM og KFUK skal arbejde med. ”Vi kan lave aktiviteter til de unge og have indflydelse på samfundsudviklingen”, siger generalsekretæren for verdensorganisationen YMCA.

Selvom jeg på mange måder kan se fordelene ved at bo sammen, så har jeg alligevel mine betænkeligheder. Vi flytter sammen i hans bolig i indre København, og selvom det er et stort hus, så kan jeg blive nervøs for, om der virkelig er plads til mig. Hvordan sørger jeg for at hans hjem også bliver mit hjem? Derudover har han også rigtig mange venner, og de er alle sammen ”udendørs-agtige typer”, der lugter at røg og er glade for at gå i ens tøj. Det er noget mine venner ofte griner lidt af, og jeg kan være nervøs for, om vores venner vil komme godt ud af det med hinanden. Vi er begge meget sociale – derfor betyder det meget for os, at vores hjem altid er åbent, og at vores venner har lyst til at komme, men hvordan sikrer vi det? Kærlig hilsen K Kære K Når man flytter sammen, er det meget vigtigt, at gøre sig nogle ting klart på forhånd. Der skal indgås kompromiser, og I skal begge være villige til at gå hinanden i møde. Men det er også vigtigt, at du bliver ved med at være dig selv. Hvis du bliver alt for meget ligesom ham, så kan du risikere, at han mister interessen. Han er jo blevet interesseret i dig, fordi du IKKE er ligesom ham – så hold fast i dine unikke kvaliteter. Han vil elske dig for det, og give plads! Du skal heller ikke ændre på ham. Måske lugter han lidt af bål, er fantasiløs i forhold til tøjstil og går op i at binde knuder. Men bliv ved med at se på de gode ting i ham, for bag det lugtende uinspirerede ydre, gemmer der sig en kerne, som er ligesom din egen – og har I det for øje, er jeg sikker på I vil få meget ud af jeres nye boligsituation. Hilsen redaktionen

4


Et skelsættende Landsmøde Mange følelser kom til udtryk fra talerstolen på årets landsmøde. Debatten var intens, da holdningerne til HBs forslag blev tilkendegivet, og der blev lyttet, nikket og klappet.

”Kan I mærke det? Vi er kommet helt derind hvor det virkeligt betyder noget, og mine hænder ryster” sagde Simon Rasmussen (HB) fra talerstolen, da han fik mulighed for en opsamlende kommentar til visionsdebatten. Efterfølgende fortæller Simon, at han blev bevæget, fordi HBs hårde arbejde har båret frugt. Det positive syn på KFUM og KFUKs fremtid bakkesaf hele organisationen, og en ny vision og nye strategier blev stemt igennem. ”På dette Landsmøde har vi vist modet til at være udadvendte og relevante uden at have en frygt at miste troen. Fordi vi er stærke nok i troen til at kunne udfordrer os selv og hinanden på hvordan KFUM og KFUK skal være relevante i verden”. Det bedste Landsmøde ”Det har været det bedste af de fem landsmøder jeg har været med til” siger Kirsten Lund Larsen. Hun mener det har været godt rent indholdsmæssigt men også deltagermæssigt. Ifølge generalsekretæren har landsmødet i år været fantastisk fordi forslagene har været vigtige, og deltagerne har forberedt sig hjemmefra. Kirsten Lund Larsen glæder sig over at

På dette Landsmøde har vi vist modet til at være udadvendte og relevante uden at have en frygt at miste troen Simon Rasmussen

debatten er foregået i en fin tone, selvom det for mange har handlet om hjerteblod. ” Jeg bliver så stolt og glad, når jeg oplever den stemning, det giver, at foreningerne stiller væsentlige forslag” siger generalsekretæren. Hun opfatter landsmødet som historisk, fordi den nye vision og strategi er blevet vedtaget. Samtidig er det blevet besluttet at landskontoret skal flytte sammen med FDF.

En ny tid for bevægelsen Bjarke Buhl er heller ikke i tvivl om Landsmødets betydning. ”Årets landsmøde varsler en ny tid for vores bevægelse. Vi skal bruge vores tydelige kristne grundlag til at blive relevante og gøre en reel forskel i Danmark og verden” siger kandidaten til formandsposten, og afslører, at han alligevel er glad for, at vi ikke skal diskutere ny vision på hvert stormøde.

Men hvad mener du? Var dette års Landsmøde skelsættende? Giv din mening til kende i facebookgruppen KFUM og KFUK – også i fremtiden: https://www.facebook.com/markantweb#!/groups/262623747167817/?fref=ts

5


”De tænker ikke bare på sig selv”

HOT Kampvalg Kristina Anna Morgenmad på Nyborg strand (bacon) Olfertprisen Henrik som ny redaktør

NOT Ingen køjer i køjesalene Ingen kaffekander i mødesalen Deltagerfremmødet til Markants workshop Helle stopper som redaktør

Oven på debatten om, hvordan KFUM og KFUK når bredere ud, er freelancer Louise Kjærsgaard sendt i byen for at spørge tre flittige tjener på Nyborg Strand om, hvordan de har oplevet at have besøg af KFUM og KFUK i weekenden. Tjener Lau En stille og rolig forsamling. De virker hyggelige. Jeg har snakket med nogle af dem - det var mest om mad, men en god kommunikation. Der har været en positiv ånd. Tjener Rigmor Det har været nemt. Nogle søde og rare mennesker der ikke bare tænkte på sig selv. Der har været et godt samvær. En nat for et par år siden var jeg uheldig med min bil, og nogle søde mennesker hjalp mig den nat. De mennesker mødte jeg senere, da jeg serverede for KFUM og KFUK. Tjener Nørka De virker stille og rolige. Det er noget med at gøre noget og for andre, og så det kristeligt. Det er vist en flere-folk-ind-ja-tak-forening.

Foreningen der gerne vil af med sine medlemmer Det er ikke mange formænd, der sætter en dyd i at komme af med sine medlemmer, men det gør Rune Klausen, formand for Netforeningen.

Jeg vil hellere end gerne overføre vores medlemmer til andre lokalforeninger, siger Rune, og forklarer at Netforeningen primært er et tilbud til medlemmer, der ikke har en lokalforening i sit nærområde. Hvert år får netklubben over 300 eventmedlemmer, men mange af dem kunne med fordel overflyttes til en lokalforening. ”Det er relationer, der fastholder, og det er jo selvsagt vanskeligt at opbygge relationer i en forening, der kun eksisterer på nettet. Derudover mener vi også, at mange af vores medlemmer kunne nyde godt af lokalforeningernes mange gode tilbud,” siger Rune og opfordrer foreningerne til at rette kontakt til Netforeningen, så medlemmer kan kanaliseres videre. Er du interesseret i at vide, om Netforeningen har medlemmer i dit lokalområde, så skriv til formand@netklubben.kfum-kfuk.dk

6


HVAD NU HVIS...?

Hvad nu hvis er tilbagevendende eksperiment, som du vil kunne læse om i Markant. Her vil der blive tænkt skørt, stort, udfordrende eller bare skævt... For hvad nu hvis...

2025

Landsmøde med valgvideoer i 3D og uden ømme popoer Brug din stemme! Landsmødet blev i år fulgt af ikke mindre end 40 mellem 15 og 20 år. To af dem, Isabella Sand Rasmussen og Sofie Yde Jantzen, begge 17 år, har store og kreative visioner for et landsmøde anno 2025, som de skriver om her. I år 2025 er Landsmødet placeret et sjovt sted som for eksempel Tivoli. De har gode lokaler, masser af plads til os alle og der er mulighed for at få sus i håret og brillerne mellem debatterne. Til velkomsten bliver alle budt indenfor med det dejligste, store sønderjyske kaffebord. Hvor der også er tid til at hilse på alle de andre fantastiske medlemmer og give dem et dejligt varmt KFUM og KFUK-kram. Til møderne vil der hele tiden være noget til at skylle halsen med – og lidt til den søde tand. Dirigenten er en ung med krudt i bagdelen, men

samtidig styr på tingene. Kandidaterne til HB har mulighed for at lave valgvideoer i 3D, så de kan komme ud og ramme os alle. Der skal være fyldt med unge – unge dejlige mennesker over det hele! De skal have en form for støttepædagoger, der kan guide dem igennem hele weekenden, hvis det er deres første landsmøde, eller de stadig er lidt usikre på benene. Dog skal der stadig være en del af de lidt ældre og mere erfarne hoveder med til mødet. Vi skal lære af hinanden på kryds og på tværs og bruge hinandens erfaringer.

Kandidaterne vil cirka have den samme alder, som de har nu, da de yngste har for travlt med uddannelse og arbejde. Dette er da også en god ting, da de mellemaldrende både har erfaring, men også stadig er med på beatet og friske på nye idéer. Ømme ben og sovende popoer er der ingen af i år 2025, men lege, dans og gymnastik mellem talerne og afstemningerne. I bund og grund er det det fedeste landsmøde, selv den ældste KFUM og KFUKer nogensinde har set.

Vindere ved Olfertfesten Thea Højhus: Det var fedt og anerkendende. Helle W. Elmholdt: Jeg blev meget overrasket. Ea Christensen: Det er rart at kunne vise andre, at det vi gør er godt. Ivan Pedersen: Det var helt uvirkeligt.

TILLYKKE

7


Markants guide til

Redigeret af Helle W. Elmholdt

arbejdet efter landsmødet HB to do Når Landsmødet er slut, trækker HB i arbejdstøjet, og Bjarke Buhl giver her et overblik over to do listen: • Diskutér vision og strategi i HB • Igangsætte dialog om udlevelse • Dialog med udvalg • Prioriteringen og planlægning • Dialog med lokale foreninger

The Faker’s guide til dig der sov under landsmødet Fortvivl ikke, hvis du får spørgsmålet; ”Hvordan gik Landsmødet?”. Du kan stadig score point i lokalforeningen, hvis du giver denne forklaring: • Debatten var saglig og god, og der kom mange relevante inputs – man kan virkelig mærke, at det her er en organisation, hvor medlemmerne brænder for sagen. • Hovedbestyrelsens forslag blev alle sammen vedtaget, men ikke uden grundig debat. • Det administrative samarbejde med FDF blev vedtaget, og det tror jeg vil være en gevinst – ikke kun økonomisk, men også fagligt. • Det var dejligt at se så mange opstillede til HB, hvilket vi jo har efterspurgt de sidste par gange. Så alt i alt var prisen for at sende mig af sted givet godt ud!

Tips fra den afgående formand Efter seks år på formandsposten blev Ole Thomsen lørdag aften, sammen med resten af Olsen Banden (Gorm Skat og Jens Christian Sandbjerg), hædret for sit store arbejde i organisationen. Ole Thomsen gav efterfølgende følgende kommentarer med til den nye HB. Hvad bliver den største udfordring for en ny HB/formand? Den vigtigste opgave en hovedbestyrelse har, er at ansatte en kompetent ledelse. Den første store udfordring er at ansætte den rigtige generelsekretær for organisationen fremadrettet. Et godt råd til den nye hovedbestyrelse? Brug tid på at lære hinanden at kende og blive trygge ved hinanden. Så når der skal træffes store beslutninger tør de også være sagligt uenige og samtidig være tryg ved, at man kan være en fælles hovedbestyrelse og et godt arbejdsfællesskab.

DET KAN DU GØRE!

Generalens tre tips 1. Inviter andre til at høre, hvad du/I har oplevet på landsmødet, din bestyrelse eller på et andet møde i foreningen. Vis billeder af hvad der skete og fortæl hvad det betød for dig. 2. Forslå din bestyrelse, din klub/gruppe eller nogle andre i foreningen, at I sammen kigger på visionen og målsætningerne og får en snak om hvad det med relevans og nye målgrupper kunne betyde for jer. Hvilke samarbejdspartnere kunne være spændende lokalt? Tilbyd at arrangere sådan en aften. 3. Ring til Bessie Rauff eller en af de andre udviklibgskonsulenter, hvis du har brug for en snak om, hvordan det kan gribes an. Hilsen Kirsten

8

Hvis du gerne vil være tættere på arbejdet i Landsbevægelsen, så overvej en udvalgspost. Pt. har børneudvalget brug for to nye medlemmer. Skriv til bu@kfum-kfuk.dk