Page 1

Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER


Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS 11

Det bedste på kurset var, at man fik rigtig meget at tænke over. Kursusmodulerne satte gang i en masse tanker og overvejelser. Deltager på KURSUS 11

Side 2


Velkommen

KURSUS 13 er KFUM og KFUKs største kursustilbud for voksne. På denne weekend kan du sammensætte din helt egen kursusweekend, og der er hele 29 forskellige kursusmoduler at vælge imellem. Vi har gjort os umage for at udvælge kursusmoduler, der både er spændende, nytænkende og relevante for dig, din hverdag og dit frivillige foreningsarbejde, og med dette katalog vil vi gerne præsentere dig for de mange kursustilbud, du har at vælge imellem på KURSUS 13. I dette katalog vil du også kunne finde en række praktiske informationer samt præsentation af de mange andre tilbud og aktiviteter, der finder sted i weekenden. God læselyst. Vi glæder os til at se dig i Vildbjerg den 22.- 24. november. Venlig hilsen projektgruppen for KURSUS 13

Side 3


Programmet

FREDAG 18.45-19.45 Ankomst 20.00 Velkomst 20.45 Aftenkaffe 21.00 Foredrag: ”Tro som ressource” v. Preben Kok 22.30 Aftenandagt 22.45 Aftenaktiviteter 00.00 Natmad LØRDAG 08.00 Morgenmad 09.15 Morgenandagt 09.45-11.45 Periode A 12.00 Frokost 13.00 Periode B 15.00 Kaffepause 15.30-17.30 Periode B fortsat 18.30 Middag 20.00 Foredrag: ”Når forundring bliver til fjernsyn” v. Anders Agger Dessert Cafe aften 23.15 Midnatsgudstjeneste 00.00 Natmad SØNDAG 08.00 Morgenmad (og udflytning fra værelser) 09.10 Morgenandagt 09.30-12.30 Periode C 12.30 Fælles afslutning 13.00 Frokost og fri afrejse

Side 4

Gæster

FREDAG: TRO SOM RESSOURCE V. PREBEN KOK Når der tales om ressourcer tænkes oftest på fysiske og psykiske – hvorfor ikke åndelige? Det gør vi denne aften! Preben Kok er sognepræst i Engum ved Vejle og sygehuspræst ved Vejle Sygehus. Han blev kendt over det ganske land, da han var samtalepartner i DR2´s udsendelser ”Skriftestolen”, hvor han var sjælesørger for åben skærm. Derudover er han forfatter til bogen ”Skæld ud på Gud”, hvor han går i clinch med emner som parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske.


k Ko o H

st yrelse dbe n e v

de

r

gger A s

Pr eb

en

An L ØRDAG: NÅR FORUNDRING BLIVER TIL FJERNSYN V. ANDERS AGGER Lørdag aften får vi besøg af journalist Anders Agger, der er kendt for sine indfølende dokumentarer som bl.a. ”Sømanden og juristen” fra Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, hvor både livet og døden kommer tæt på. Agger vil lørdag aften fortælle om sin vej til tv-skærmen, hvordan det er at møde mennesker i såvel geografiske som i livets udkanter, og hvilken retning han ser, at samfundet bevæger sig i. Agger har modtaget flere priser for sin journalistik og sprogbrug.

HELE WEEKENDEN: HOVEDBEST YRELSEN På KURSUS 13 deltager hovedbestyrelsen (HB) for KFUM og KFUK. Du kan møde dem gennem hele weekenden og fra fredag eftermiddag til lørdag aften afholdes der et HBmøde, der som altid er åbent for alle interesserede. Du kan også møde HB i en af aftenaktiviteterne fredag aften.

Side 5


Forkyndelsen var anderledes, nyt og sprødt! Deltager på KURSUS 11

Hele samspillet mellem det sociale og faglige passer virkelig godt sammen. Og så er det skønt at blive blandet på kryds og tværs fra hele landet. Deltager på KURSUS 11

Side 6


Moduler På KURSUS 13 kan du vælge mellem 29 forskellige kursusmoduler fordelt på tre perioder. Du kan vælge et modul for hver periode. Perioderne er af forskellige længder og derfor også af forskellig intensitet.

Perioderne A, B og C er henholdsvis 2, 4 og 3 timer lange, og det giver mulighed for i nogle moduler at gå dybere ned i stoffet. Enkelte moduler spænder over flere perioder. OBS: Flere af modulerne har begrænsede antal pladser, og tilmeldingen fungerer derfor efter princippet først til mølle.

Periode A + B + C

(Lørdag og søndag, 9 timer)

Projektstyringskursus – Fra ide til virkelighed Arkitekt og medlem af Kursusudvalget i KFUM og KFUK Mads Vig Gullberg Ingemansen og agrarøkonom Jakob Skov Vil du gøre ide til virkelighed er projektstyringskurset lige noget for dig. Du vil igennem weekenden få værktøjer til at drive projektet og styre det fra A-Z. Vi vil arbejde med opstart, drift og afslutning af projekter, håndtering af hjælpere, fremdrift af projektet og tidsplan, håndtering og forudsigelse af udfordringer og meget mere. Undervisningen vil være en afveksling mellem oplæg og øvelser i grupper. Man skal have et projekt at tage udgangspunkt i eller nogle ideer til projekter at arbejde ud fra. Der vil også være mulighed for at en mindre gruppe sammen kan udvikle et allerede eksisterende projekt igennem forløbet. Henvender sig særligt til: Personer som overvejer at starte eller lige har startet et projekt i foreningen.

Periode A+B (Lørdag, 6 timer)

Samarbejde gennem indsigt i DiSC Person Profil Konsulent Torben Stenstrup Måske genkender du konfliktfyldte og uharmoniske situationer i foreningen, hvor ildsjæle arbejder i hver sin retning; nogle er optaget af orden, systematik og detaljer, og andre er optaget af samværet og den gode stemning. Nogle taler meget og involverer masser af mennesker i beslutningsprocesserne, mens andre kræver resultater og beslutninger her og nu. Med afsæt i en DiSC Personprofil kan du få en ny personlig selvindsigt i din egen adfærd i samspillet med andre mennesker. På kurset får du et effektivt værktøj til at forstå, hvorfor du selv reagerer, som du gør, i mødet med andre mennesker. Med værktøjet og en stribe udviklingsforslag kan du som person, og som del af en ledergruppe, få nye og bedre resultater ud af samarbejdet med andre om foreningens arbejde. OBS: Dette kursus koster 400 kr. i tillæg til deltagergebyret i afgift for at få taget en DiSC Personprofil. Tillægget er dog omfattet af kommunernes kursustilskud, hvis et sådant søges i forbindelse med kurset. Snak med din lokale forening herom.

Side 7


Periode A (Lørdag, 2 timer)

At fortælle (bibel)historier for børn Højskolelærer og forfatter Poul Abildgaard At fortælle kan bedst læres ved at øve sig. Derfor vil kurset blive en blanding af teori og praksis med hovedvægt på praksis. Deltagerne skal regne med selv at øve sig i fortælling og modtage feedback fra kursuslederen og de andre deltagere. Vi vil især arbejde med Bibelfortællinger, men andre genrer kan komme på tale, hvis deltagerne ønsker det.

Personalismen er stort set ukendt i Danmark – på dette modul vil Jonas Norgaard Mortensen derfor både introducere personalismen, vise dens idéhistoriske ophav, fortælle om dens tænkere og praktikere - samt vise, at personalismen har et yderst relevant bidrag til foreningsaktive i dag i KFUM og KFUK. Se www.personalisme.dk som er lanceret sammen med bogen ”Det fælles bedste. En introduktion til personalismen”. Hvad gør vi når… Hvad skal vi når… Hvad vil vi når… En workshop om alt det svære ved at have et barn i sin klub, som har det svært derhjemme

Hvad får dig til at være, vokse og virke? Kommunikationschef, forfatter og foredragsholder Jonas Norgaard Mortensen

Kursuskonsulent og socialrådgiver Helle Jakobsen

Hvilket menneskesyn får os til at være, vokse og virke – som mennesker, som foreningsaktive og som ledere i KFUM og KFUK? Forfatter og kommuni-

Du vil få en gennemgang af ret og pligt ifht. kontakt med de kommunale myndigheder. Hvad siger loven, og hvordan gør man rent praktisk, og ikke mindst hvornår skal man reagere?

kationschef Jonas Norgaard Mortensen fortæller om hans bog ”Det fælles bedste. Introduktion til personalismen” og menneskesynet bag bl.a. Martin Luther King, Desmond Tutu og Martin Buber.

Du vil blive udfordret i din rolle som leder ifht. at lære at tale om det, som er vanskeligt, og du vil blive klædt på til at tale med dine medledere og bestyrelse om emnet.

Sætter menneskesynet i personalismen ord på det grundlæggende kompas, som giver KFUM og KFUK orienteringssans og retning? Personalismen er et menneskesyn, som er udviklet igennem århundreder i spændingsfeltet mellem filosofi, politik og religion. Kort sagt er det et forsøg på at indkredse, hvad et menneske er – og tage de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af det. Mennesket er ifølge personalismen relationelt, engageret og værdigt. For personalismen er personen og relationen mellem personer udgangspunktet for alt. Frihed og fællesskab er dybt forbundne.

Side 8

For at få en så virkelighedsnær og relevant workshop som muligt skal alle deltagere medbringe mindst én problemstilling fra deres egen forening, som der kan tages udgangspunkt i. Workshoppen vil være en vekslen ml. oplæg, drøftelser i grupper og egen refleksion. Henvender sig særligt til: Nye og gamle ledere som har ansvaret for børn og unge under 15 år.


KFUM og KFUKs ABC Udviklingskonsulent for KFUM og KFUK Git-

Sjov og leg med tal og regnskaber Fuldmægtig Jens Christian Sandbjerg

te Boye Sandbjerg På dette modul vil vi arbejde med ”organisationens ABC”. Vi vil se på KFUM og KFUKs opbygning. Hvordan de politiske veje i organisationen er. Hvem der bestemmer hvad. Hvor man selv kan få indflydelse. Der vil blive et kort rids af organisationens historie, herunder også hvem vi deler ”rødder” med. Derudover vil vi åbne visionen og se på, hvad det egentligt er, vi står for. Samt se på hvad Landsmødet og Hovedbestyrelsen har valgt, vi skal arbejde med de kommende år. Vi vil se på, hvad det er, vi tilbyder rundt om i organisationen og lade os inspirere af de forskellige tiltag, som findes rundt i landet. Altså alt i alt vil vi på dette modul se på KFUM og KFUK som organisation og blive klogere på, hvem vi er, og hvad vi står for. Henvender sig særligt til: Nye medlemmer og ledere i KFUM og KFUK og andre som gerne vil høre lidt mere om organisationen. Krop og bevægelse – At sanse med kroppen Musikterapeut Hilde Skrudland Workshoppen sætter fokus på at være opmærksom på egen og andres krop. I nogle timer ikke tale så meget sammen, men arbejde kropslig. Være opmærksomme på sin egen vejrtrækning og kroppens signaler, også i samarbejde med de andre deltagere. Vi arbejder med enkle øvelser, individuelt, parvis og i grupper, og bruger musik som ledsagelse til det, vi laver. Du skal som deltager være indstillet på at arbejde koncentreret og aktivt, give og modtage, og reflektere over din egen deltagelse.

Økonomi er ikke kun for økonomer, revisorer og andre uddannede inden for den økonomiske videnskab. Økonomi er for alle, og alle kan lære at se interessante sammenhænge i tallene, der fortæller interessante historier om arbejdet i KFUM og KFUK. Hvor kommer pengene fra, hvordan bruger vi dem, og på hvad? Kunne vi prioritere dem anderledes, i givet fald hvordan og med hvilke konsekvenser... Vi kigger på sammenhænge i KFUM og KFUKs budget og regnskab, balancen med aktiver og passiver, og drøfter muligheder og udfordringer for KFUM og KFUKs økonomi. Du er også velkommen til selv at medbringe din egen forenings budget/regnskab eller oversigt over økonomien i et projekt, du arbejder med, så vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med at skabe overblik og indsigt. Hvis du selv medbringer budget/regnskab, må du meget gerne sende det til instruktøren 14 dage før kurset. Henvender sig særligt til: Alle med interesse for og lyst til at lege med tal og regnskaber. Kurset er målrettet lægfolk, men alle er velkomne. Sådan leder du frivillige – Coaching Retoriker og journalist Jesper Lunau ”Hvis du giver en frivillig en ide, så ved de, hvad de skal lave i dag. Hvis du lærer dem at få ideer, så skal du se løjer.” Med afsæt i værktøjer fra den anerkendende tilgang og coaching lærer du på to timer, hvordan du kan lede andre til selv at finde løsninger, uanset om det er børn, unge eller voksne. Instruktør Jesper Lunau er vokset op i foreningsdanmark hos KFUM-Spejderne og har igennem ti år undervist i lederskab for unge og voksne. Henvender sig særligt til: Ledere eller frivillige med ansvar for andre.

Side 9


Vær nær – Gud i hverdagen – Nærværende kristendom

Giv det videre…

Kristendomskonsulent i KFUM og KFUK

Lektor på læreruddannelse i Aarhus

Karen Klemmed Hviid

Johannes Adamsen

Hvor er Gud i min hverdag – Hvad kan jeg bruge Gud til? Hvad gør min tro ved mig – Hvordan kan jeg ”gøre” min tro? Hvilke fortællinger er vigtige i mit liv? Workshoppens form er oplæg, øvelser og samtale i grupper. Henvender sig særligt til: Alle, der er nysgerrige på sin tro!

Periode B (Lørdag, 4 timer) 15 lege til klubmøder og weekendture Studerende og frivillig i FDF Johan Burlund Fink

De kristne fortællinger rejser mange forskellige temaer og spørgsmål. Temaer og spørgsmål du måske selv er blevet fanget af i din tid i KFUM og KFUK eller andre steder. Netop det, du selv er optaget af, kan være et godt afsæt for en andagt, en temaaften eller en snak med de børn og unge, du møder i KFUM & KFUK og andre steder. Men nogen gange kan der være langt fra de tanker eller snakke, du selv har, til de børn, teenagere eller unge, du møder i klubben eller på sommerlejren. Giv det videre... er en udfordring til dig, der har lyst til at få rykket på dine ambitioner som leder og blive klogere på, hvordan du når udover rampen og får sat aftryk. Giv det videre.. er en totrinsraket, hvor vi først borer ned i de kristne fortællinger og debatterer livsspørgsmål og etiske dilemmaer. Og dernæst med Johannes Adamsen som supervisor sigter mod formidling til forskellige KFUM og KFUK-målgrupper. Kierkegaard og ledelse

På dette kursusmodul får du inspiration til lege i forskellige kategorier. Vi skal lege både navnelege, vilde og ”tonsede” lege, strategiske lege og mere almindelige lege. Legene kan bruges til det ugentlige klubmøde, på weekendture, på sommerlejren eller når man bare har 15 minutter og venter på et tog i Vildbjerg. Så der skulle være noget til enhver smag. Tag gerne bukser på, der må blive beskidte, og tøj efter vejret, da nogle af legene kommer til at foregå udenfor. Henvender sig særligt til: Ledere der er parate på at lære nye lege.

S i d e 10

Konsulent Michael Bager Kierkegaard mener, at en god leder kender sig selv og træder i karakter – at vi tager livet på os og tager et valg. For at vi kan det, må vi stille os selv spørgsmålet: Hvem er jeg, hvad er ledelse og en god leder for mig, og hvorfor vil jeg gerne være frivillig leder? Undervejs kommer vi omkring emner som fx: grundlæggende etisk tænkning i frivillig ledelse, den gode leder ifølge Kierkegaard, forskellen på spidsborgeren og etikeren, selvledelse og det menneskelige valg.


Kristendom og Politik

Mikropartnerskaber – Samarbejde på kryds og tværs Studerende og konsulent Filip Hove Kristensen og sognepræst Jens Christian Kirk

Hvad gør det ved politik, når kristendom spiller en væsentlig rolle i den politiske debat, hvad gør det ved politik, hvis kristendommen ingen rolle spiller, og hvad gør politikken ved kristendommen? Dette kursusmodul vil gennem oplæg, drøftelser og øvelser forsøge at belyse forholdet mellem kristendom og politik historisk, teologisk og praktisk. Vi vil både se på danske, europæiske og amerikanske forhold og i øvrigt forsøge at lade verden belyse dette spændende emne. Vi har holdt rigtigt mange oplæg om kristendom og politik, og vi glæder os denne gang over at have 4 timer som gør, at der er tilstrækkelig tid til at komme rundt omkring det store emne og sikre dig større indsigt og ny inspiration. Lær at holde dit livs tale

Forandringsagenter under Landssamrådet Mette Schack Karlsen (frivillig i DUI-leg og virke), Helle Forbech (frivillig hos KFUM spejderne) og Majbrit Plougmann (frivillig hos FDF) (Mikro)partnerskaber er det nye modeord. Kommunerne vil i langt højere grad kræve, at man laver partnerskaber (eller samarbejder) med andre, det være sig institutioner, erhvervslivet eller kommunen selv, for at kunne få specielle tilskud. Forandringsagenterne under landssamrådet vil med udgangspunkt i hjemmesiden www.foreningsredskaber.dk, hjælpe jer med at igangsætte partnerskaber til glæde for jer selv og for jeres omgivelser. I må meget gerne medbringe ideer til samarbejde, og I vil med garanti få nogle nyttige redskaber med hjem til jeres videre arbejde.

Retoriker og journalist Jesper Lunau ”Nu er jeg jo ikke den store taler,” siger mange. Korrekt. Det afslørede du lige. Så sæt dig ned og lad andre om det.

Henvender sig særligt til: Folk der er interesseret i at arbejde med samarbejder med andre aktører. Alle er sikre på at få noget konkret med hjem. Slip tanketyranniet

Alle har brug for at kunne holde en tale foran klubmedlemmer, familie eller på jobbet. Samtidig er det at sige noget i en offentlig forsamling meget frygtet. Døden kommer eftersigende kun på 2. pladsen over ting, vi frygter allermest. Så hvad gør vi, når vi skal sige noget? Med glimt i øjet og flyvefærdig teori får du en indføring i at skrive, øve og udføre dit livs tale uanset hvem, den skal holdes for. Retoriker og journalist Jesper Lunau blander øvelser og skriveværksted sammen og slutter det hele af med, at de modigste holder deres tale foran hinanden.

Psykolog Majken Skjølstrup Kender du det, når tankerne bare hvirvler rundt i hovedet? Når det er svært at koncentrere sig om at læse en bog eller deltage i en samtale, fordi tanker om fortiden, fremtiden eller hvad de andre tænker, tager din opmærksomhed? Vi mennesker bruger rigtig meget tid på at tænke over tingene, og i mange sammenhænge er det det, der får vores hverdag til at fungere. Men andre gange oplever vi, at vores tanker bremser os i

S i d e 11


Virkelig godt sted; indkvarteringen var god, lokalerne var dejlige og forplejningen var i top – så det var simpelthen fantastisk. Deltager på KURSUS 11

Højt fagligt niveau. Deltager på KURSUS 11

S i d e 12


at gøre det, vi gerne vil, eller får os til at gøre ting, vi ikke vil. Og andre gange igen føler vi, vi er ved at drukne i vores tanker og følelser, eller at vi bruger alt vores energi på at stoppe

Periode C Anderledes andagter

eller ændre tankerne. Sognepræst Anni Louise Albæk På denne workshop kommer vi til at arbejde med, hvordan vi kan øve os i at forholde os anderledes til vores tanker og følelser, således at vi selv kan tage styring over vores liv, så vi kan leve et meningsfuldt og værdifuldt liv. Workshoppen vil veksle mellem teori, metaforer, refleksion og øvelser. Dette kursusmodul vil tage udgangspunkt i Acceptance and Commitment Theory (ACT), og der vil muligvis kunne opleves nogle få gentagelser på modulerne Mindfulness og Stresshåndtering i periode C. Disse moduler vil dog samtidig supplere dette modul godt.

”Jeg tisser i badet”. ”Jeg er forelsket i min bedste vens kæreste”. ”Jeg spiser nutella med en ske direkte af glasset”. Hvad skal der til, før en andagt rammer dig og dit liv? Hvornår tænker du, at andagten handler om mig og ikke alle de andre? Denne workshop handler om at lave anderledes andagter, og det handler om dig. Det bliver et eksperimentarium af youtubeklip, collager, billeder, Gud og musik - og så får du en masse ideer med hjem.

Et sundt KFUM og KFUK At være leder for børn med særlige behov Kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab Lene Vammen Damgaard og fysioterapeut Birgitte Laier Bitsch Sundhedsstatistikkerne fortæller om øget social ulighed i sundheden med store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for både den enkelte og samfundet. KFUM og KFUKs 2025-vision har som mål at nå ud til flere og nye målgrupper samt styrke børn og unges livsmod. Betyder det, at vi som forening skal blande os i livsstil, opstarte ”Y-fit klubber” eller tage kagekulturen op til debat? Eller bør vi ud fra et næstekærligt perspektiv være med til at nedbryde en stigende sundhedsfacisme ved at fokusere på den enkeltes værdier? På modulet vil vi diskutere, hvad sundhed egentlig er og tage etiske dilemmaer op om hvilke konsekvenser samfundets store fokus på sundhed giver. Modulet vil veksle mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser. Henvender sig særligt til: Ledere i klubber for børn og unge, samt alle der har interesse i at sætte fokus på vores generelle ansvar for sundheden i samfundet.

Pædagog Ninna Olsen Oplægget holdes af Ninna Olsen, pædagog og spejderleder gennem 10 år, og omhandler det at være leder for børn med særlige behov. Der introduceres bl.a. til diagnoserne ADHD og Aspergers syndrom/Autisme, samt socialt udsatte børn. Endvidere kommer vi omkring, hvordan man i praksis rummer disse børn og tager hensyn til deres særlige behov. Dette vil være et lynkursus i hvilke muligheder, vi har, for at støtte op omkring børn med særlige behov. Undervisningsformen vil primært være oplæg og debat. Der vil være mulighed for at deltagerne medbringer historier/dilemmaer ”hjemmefra”, som kan debatteres. Det gode møde Sognepræst Jens Christian Kirk Hvis du nogensinde har været til et møde, hvor du 10 min. inde i mødet ikke vidste, hvad I skulle diskutere, eller hvor I bare har siddet S i d e 13


og lyttet til orienteringer og ikke er kommet nogle vegne, eller har brugt flere timer end du lige havde sat af, eller hvor I bare ikke fik vendt den store og vigtige beslutning ordentligt,

Mindfulness: Træning af bevidst nærvær og opmærksomhed Psykolog Allan Bau Petersen

er dette modul noget for dig. Modulet vil gennem erfaringsudveksling, forskellige øvelser og konkrete råd og et åbent refleksionsrum give redskaber til forenkling, struktur, men først og fremmest udvikling af gode mødeformer. Henvender sig særligt til: Enhver der deltager i møder i KFUM og KFUK eller andre steder. Gør en forskel – Sådan gør din forening en forskel for andre end jer selv

HB-medlem Henriette Lynderup samt medlemmer af Kristendomsudvalgets projektgruppe: Sine Langbo, Peter Vittrup og Rasmus Bro Henriksen Hvordan omsættes KFUM og KFUKs værdier til handling, og hvordan gør vi en forskel – for andre? I dette modul får du inspiration til, hvordan du og din forening i praksis kan tage den udfordring op, som blev vedtaget i vores nye vision. Vi skal arbejde med idéer til konkrete aktiviteter, som vender sig ud mod lokalsamfundet og virkelig giver mening i 2013. Du vil blive præsenteret for konkrete koncepter og et hav af idéer. På modulet vil vi guide dig igennem en række øvelser, så du til sidst står med en helt færdig plan. Her er plads til at så den første spæde idé, men også til at tænke stort. Det kan være en fordel, hvis I deltager flere fra samme forening – men du kan også sagtens være med uden. Næstformand for Hovedbestyrelsen Henriette Lynderup deltager i processen.

Få en unik oplevelse: Lær enkle og effektive metoder til at styrke din evne til at være nærværende og opmærksom. Ved hjælp af øvelser, teori og konkrete meditationer vil du opdage hvor enkelt, det er. Mindfulness er nutiens værktøj til at skabe overskud og overblik i dit liv. Stresshåndtering Bach.psych og cand.psych.stud Anne Mette Ravnmark Med afsæt i den kognitive adfærdsterapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gives der på dette kursusmodul en introduktion til, hvordan man kan håndtere stress, hvad enten stressfaktorerne er arbejdseller studierelaterede eller af mere privat karakter. Kursets hovedformål er at give dig en smagsprøve på teknikker, der kan være med til at skabe en hverdag med mere ro og til at få dine handlinger til at være i tråd med det, der er vigtigt for dig. Kurset veksler mellem oplæg (fx om hvad stress er og hvilke faresignaler, man skal være opmærksom på) og konkrete øvelser og teknikker til at skabe balance og overskud i din hverdag. Sådan profilerer du lokalforeningen i medierne Grafiker og journalist v. Kirkeligt Medieakademi Svend Løbner KFUM og KFUK har et positivt budskab, og forældre har sympati for foreninger, der gør en positiv forskel for deres børn og unge. I har dermed alle forudsætninger for at brænde igennem til befolkningen. Og vejen går gennem medierne. Journalister har så travlt i dag, at de tager imod pressestof fra interesseorganisationerne med kyshånd. Det er jeres

Side 14


anledning til a præsentere jeres budskab og aktiviteter gennem gode historier.

hverdagsliv anno 2013? Hvilke forventninger har de til voksne, hvilke perspektiver har de på frivillig deltagelse, og hvilke krav stiller det til os som ledere? Modulet vil bestå af en blan-

På dette kursusmodul lærer du at finde og fortælle den gode historie. Hvad er en god historie? Hvordan tænker journalister? Hvordan skal man skrive en pressemeddelelse, så den er lige til at putte i avisen? Og hvordan kan billeder sikre, at den virkelig også kommer i avisen? Kursusmodulet består af 4 lektioner med power point efterfulgt af korte skriveøvelser. Alle deltagere får desuden et eksemplar af bogen ”Det vigtigste først”, der giver tips og tricks til kirkens kommunikation.

ding af oplæg og øvelser/refleksioner, hvor du får bragt dine egne erfaringer som leder i spil. Henvender sig særligt til: Ungdomsledere. Mobning Folkeskolelærere Maria Klogborg Jensen og Hanne Jellesmark

Henvender sig særligt til: Skribenter, webmastere og andre med interesse for kommunikation. Teambuilding Frivillig hos KFUM og KFUK Casper Kobberøe Fink og lærerstuderende, frivillig og ansat i KFUM og KFUK Morten Ahle I dette modul vil du få praktisk erfaring med teambuilding, så du har masser af øvelser at hive frem, når en ny gruppe skal lære hinanden at kende eller lære at samarbejde om konkrete opgaver. Modulet vil også give et mindre teoretisk indblik i hvilke områder, de forskellige øvelser styrker. Sidder du i en bestyrelse og har nedsat en ny projektgruppe, skal du have et team til at fungere bedre, eller er du leder for en flok teenagere, der skal rystes sammen? Så er dette modul noget for dig. Unges hverdagsliv og forventninger til voksne i en tid, hvor meget er til forhandling Projektleder ved Center for Ungdomsstudier (CUR) Kirsten Grube

Mobning er ikke kun noget, der sker i skolen, men også noget vi oplever i foreninger. På dette kursusmodul bliver du introduceret til, hvordan du som leder kan agere mod mobning og hvilke tiltag, du kan tage. Vi kigger på gruppedynamikker, årsager til mobning, inklusion, samt mobning på sociale medier. Modulet henvender sig til alle, der har interesse, men særligt til dig, som er leder i en forening, hvor du arbejder med børn og unge. Hvordan fornyr jeg mit program for klubben? Udviklingskonsulent for KFUM og KFUK Gitte Boye Sandbjerg På dette modul lærer du at tænke ud af boksen. Du lærer at udvikle nye programaftener for børn og unge, og du får fif til at gøre det hele ”bare lige lidt federe”. Dette er et modul, hvor du selv er med til at skabe. Et modul, hvor vi via øvelser og diverse input får skabt nye aftener, og hvor du kommer hjem med nye idéer. Men vigtigst, hvor du også kommer hjem med nye måder til selv at skabe et inspirerende program – hver gang!

Modulet vil – med afsæt i ungdomsstudier – introducere til unge (13-16-årige), deres hverdagsliv og forventninger til voksne. Hvad præger unges

S i d e 15


Forslag til sammensætning af kursusmoduler KURSUS 13 giver dig mulighed for at sammensætte de mange kursusmoduler på uendeligt mange måder. Her giver vi nogle inspirationsforslag til, hvordan du fx kan sammensætte din kursusweekend:

Forslag til dig der arbejder med unge i fx Ten Sing, teenklubber eller konfirmandklubber: A) Krop og bevægelse – At sanse med kroppen B) Et sundt KFUM og KFUK eller Giv det videre… C) Unges hverdagsliv og forventninger til voksne i en tid, hvor meget er til forhandling eller Hvordan fornyr jeg mit program for klubben? Forslag til dig, der arbejder med børn: A) At fortælle (bibel)historier for børn eller Hvad gør vi når… Hvad skal vi når… Hvad vil vi når… En workshop om alt det svære ved at have et barn i sin klub, som har det svært derhjemme B) 15 lege til klubmøder og weekendture C) At være leder for børn med særlige behov eller Mobning eller Anderledes andagter Forslag til dig der sidder i et udvalg eller en projektgruppe: A+B+C) Projektstyringskursus eller A) Sådan leder du frivillige – Coaching eller Sjov og leg med tal og regnskaber B) Kierkegaard og ledelse C) Det gode møde eller Teambuilding

S i d e 16

Forslag til dig der sidder i en bestyrelse: A+B) Samarbejde gennem indsigt i DiSC Person Profil eller A) KFUM og KFUKs ABC B) Mikropartnerskaber – Samarbejde på kryds og tværs C) Sådan profilerer du lokalforeningen i medierne

Forslag til dig, der er med i Unge Voksne eller lign.: A) Vær nær – Gud i hverdagen – Nærværende kristendom B) Slip tanketyranniet C) Mindfulness: Træning af bevidst nærvær og opmærksomhed eller Stresshåndtering Forslag til dig, der er interesseret i kursusmoduler med et samfundsrelevant perspektiv: A) Hvad får dig til at være, vokse og virke? B) Kristendom og Politik  C) Gør en forskel – Sådan gør din forening en forskel for andre end jer selv


Moduloversigt Her kan du se en oversigt over alle de kursusmoduler, du kan vælge imellem, og hvordan de er fordelt over de tre periode. OBS: Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på en række af kursusmodulerne, og tilmeldingen fungerer derfor efter princippet først til mølle.

Periode A+B+C • Projektstyringskursus – Fra ide til virkelighed

Periode A+B • Samarbejde gennem indsigt i DiSC Person Profil

Periode A • At fortælle (bibel)historier for børn • Vær nær – Gud i hverdagen – Nærværende kristendom • Hvad får dig til at være, vokse og virke? • Hvad gør vi når… Hvad skal vi når… Hvad vil vi når… En workshop om alt det svære ved at have et barn i sin klub, som har det svært derhjemme • KFUM og KFUKs ABC • Krop og bevægelse - At sanse med kroppen • Sjov og leg med tal og regnskaber • Sådan leder du frivillige – Coaching

Periode C • Anderledes andagter • At være leder for børn med særlige behov • Det gode møde • Gør en forskel – Sådan gør din forening en forskel for andre end jer selv • Mindfulness: Træning af bevidst nærvær og opmærksomhed • Stresshåndtering • Sådan profilerer du lokalforeningen i medierne • Teambuilding • Unges hverdagsliv og forventninger til voksne i en tid, hvor meget er til forhandling • Mobning • Hvordan fornyr jeg mit program for klubben?

Periode B • 15 lege til klubmøder og weekendture • Giv det videre… • Kierkegaard og ledelse • Kristendom og Politik • Lær at holde dit livs tale • Mikropartnerskaber – Samarbejde på kryds og tværs • Slip tanketyranniet • Et sundt KFUM og KFUK

S i d e 17


Omgivelser og faciliteter Kurset foregår på Vildbjerg Sports- og kulturcenter beliggende i det smukke Midtjylland. Kulturcenteret ligger i udkanten af Vildbjerg omgivet af smuk natur og med masser af faciliteter, du som kursusdeltager kan benytte dig af. Der er bl.a. sportshal, svømmehal, bordtennis og poolbord som

alt sammen vil være tilgængeligt i weekenden. Centeret har desuden gode undervisningslokaler, en dejlig multisal og et rigtig godt køkken, så muligheden for at blive forkælet en hel weekenden er absolut tilstede.

Praktisk Aldersgruppe: 18+ Leje af sengelinned og håndklæde: + 80,Sted: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg Dato: 22.-24. november 2013 Du er også velkommen til at deltage bare en enkelt dag Kursuspris: Hele weekenden: 1.500, Lørdag: 890, (Du kan få information om tilskud hos din lokale forening) OBS:  Modulet Samarbejde gennem indsigt i DiSC Person Profil koster kr. 400 ekstra, da der følger en autoriseret DICS profil med. Pris for overnatning: Madras: 0,- (med i prisen) Køjerum (10-sengs): + 135, 4-sengs værelse: + 315, 3-sengs værelse: + 415, Dobb. værelse: + 565,Vi gør opmærksom på, at flere af de forskellige overnatningsmuligheder har begrænsede antal pladser, og tilmeldingen fungerer derfor efter princippet først til mølle.

S i d e 18

Sidste tilmelding: 27. oktober 2013 (Gebyr ved for sen tilmelding: 250,-) Alle priser er pr. person Du vil 1-2 uger inden kurset få tilsendt en deltagermail (Husk evt. at tjekke dit spam-filter). Tilmeld dig på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Tilmeldingen er bindende. Ved framelding før den 8. november (pga. sygdom eller lignende) refunderes alene den del af opholdet, der har med fortæring at gøre. Efter den 8. november er der ingen refusion. OBS: Hvis du er medlem af FDF og ønsker at tilmelde dig kurset, skal dette ske på mail national@kfum-kfuk.dk (og ikke via hjemmesiden) Find os også på www.kfum-kfuk.dk/KURSUS13 og følg med på KFUM og KFUK i Danmarks Facebookside (www.facebook.com/kfumkfuk) Ved spørgsmål så kontakt os gerne på kursus13@kfum-kfuk.dk


Viborg Holstebro

Herning

Silkeborg

Aarhus

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Vejle

S i d e 19


Vi ses den 22.- 24. november 2013 p책 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter!

KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby www.kfum-kfuk.dk T 36 14 15 33 E national@kfum-kfuk.dk

Kursus13 kursuskatalog  

Kursuskatalog for Kursus 13 som afholdes af KFUM og KFUK i danmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you