Page 1

NUMMER 3

Î

OKTOBER 2010

r e g n i g ni n j a PÅ UNG G UGE UGE

Tema:

Hvilket årti passer du til? Livet efter Paradise Hostel

d et mod e r ne

PETER GADE IPHONE 4 TEEN EVENT 2011 MODE UNG UGE FACEBOOK NYT FRA EFTERSKOLEN VOX POP FRA UNG UGE TRO, HÅB OG KRIG


LEDER

God sensommer alle sammen Sommeren er ovre. I hvert fald i kalenderen. Men derfor må man jo godt håbe på, at lidt sol vil ramme os i efterårsmånederne. For flere betyder efteråret en start på noget nyt. Nogle starter på efterskole. Andre slutter. Gymnasiet, teknisk skole og andre ungdomsuddannelser er også nye steder for mange. Nogen bliver på samme skole, men er bare blevet et år ældre. For FAZE er efteråret også starten på noget nyt. FAZE er også blevet ældre. Og mere moderne. FAZE har fået ny redaktør og nye skribenter. FAZE vil komme til at ligne, det FAZE I kender. Men samtidig så vil I få nogle nye ting at se. Som et af de nye tiltag, vil man i hvert nummer se en reportage fra de danske efterskoler fortalt af eleverne på stedet. Der vil også komme flere billeder. Som I kan se på forsiden, så har vi valgt et tema, der hedder ”Det moderne”. Og vi tænker ikke kun på tøj og sko. Nej FAZE er også blevet moderne. Vi er kommet på Facebook. Her vil vi være i dialog med dig. Vi vil høre, hvad du vil have FAZE skal handle om. Hvem vi skal snakke med? Hvilken film og cd, der skal anmeldes? Hvis det da skal være en film eller cd? Faze skal være et læsermagasin. FAZE vil ikke være »Vi Unge« eller nogle af de andre ungdomsblade. Vi vil være »Ungdommens Euroman«. Vi vil, at du skal lære noget. At du skal få en god og lærerig oplevelse, når du slår op på side 1. Du skal sige: »Okay, så ved jeg noget nyt«, når du lukker dit Faze. Vi vil tænke ungt. Både når det gælder interviewet med den kendte. Når vi tænker på religion og tro, og alle de andre ting, som FAZE er. Vi glæder os til at gøre FAZE endnu bedre. Sammen med dig. Velkommen tilbage efter sommerferie. Velkommen til det »nye« FAZE. Med venlig hilsen på vegne af redaktionen.

FAZE NR. 03/2010

SIDE 4 - 6

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER Rasmus Møller Bech faze@kfum-kfuk.dk REDAKTION Nanna Ringbo Katrine Landberg Degn Stine Adelskov

GINGER NINJA HVILKET ÅRTI PASSER DU TIL?

FREELANCE SKRIBENTER JJJ Anna Toftensberg FORSIDEFOTO Michelle Thorn FOTOGRAFER Rasmus Mikkelsen, Michelle Thorn, Gorm Olesen, Christian Bendixen, Daniel Langgaard, Majken Skødstrup, Rune Hoff Lauridsen LAYOUT Kathrine Winther Iversen/ Rasmus Sigvaldi TRYK Kailow Trykt på Cyclus Print 100 g.

SIDE 8 - 9 SIDE 13 - 14

NÅR MODEN GÅR DISCOUNT SIDE 14 - 15

DEADLINE Materiale til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 1. november 2010 UDGIVER KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby T: +45 36 16 60 33

UNG UGE PARADISE HOSTEL

OPLAG Ca. 3500 ABONNEMENT Kr. 200- pr. år ISSN 0908-9997 FAZE er et kristent ungdomsmagasin, der udgives af KFUM og KFUK i Danmark og i henhold til KFUM og KFUKs formålsparagraf. De synspunkter, der kommer frem i artiklerne, står for forfatternes egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller udgiver.

SIDE 16 - 17

FAZE UDKOMMER NÆSTE GANG 16. december 2010

SIDE 20 - 21

EFTERSKOLEN

SIDE 22 - 23

Rasmus Bech Redaktør på FAZE VOX-POP SIDE 24 - 25

TRO, HÅB OG KÆRLIGHED... KRIG

2


FA Z E 2 FA Z E Han er Danmarks absolut bedste badmintonspiller. Han har vundet mange store titler, har hus, kone og børn. Og så er han med, hvor det sker.

Peter Gade

Tekst Rasmus Bech Foto petergade.net

Hvis jeg siger: »Det moderne«, hvad tænker du så?

Hvad er moderne tøj for dig?

Er samfundet blevet for moderne?

Spændende trends der indeholder en

Et samfund vil altid være i udvikling i

Jeg tænker udvikling. Nye måder at tæn-

blanding af nytænkning og nye måder at

mange niveauer. Der vil altid ligge udvik-

ke på. Nye måder at perspektivere på.

bruge ældre trends på.

Selvfølgelig også indenfor den materielle

ling gemt i moderne måder at tænke og måden man opfatter på, det har jeg stor

verden, men der forbinder jeg det mere

Føler du dig moderne?

respekt for. Omvendt skal man ikke altid

med trend.

Ja, min alder taget i betragtning. Men jeg

gå i den moderne retning, fordi det er

ønsker ikke at være meget moderne. Jeg

moderne. Men fordi at det moderne

vil gerne blande det traditionelle og det

måske passer til dig, appelerer til dig

moderne.

eller er brugbart for dig.

Hvad er den mest moderne gadget du har? Apple Mac-TV i hjemmet. Det er fantastisk brugbar!

Moderne eller traditionel? Begge dele. Det er kombinationen, der er spændende for mig...

3


Un

4


e g U g n

– en anderledes festival ja udgav i Ginger Nin s debut re januar de ked Map«. ic W album » enge har De fire dr plevet allerede o i deres rt lidt af hve skilde Ro karriere. upport for festival, s izzy samt L Dizz y Mizz r ter i e holdt konc t Holland, e blandt and Sverige. g Tyskland o dem te Faze mød inden backstage å Ung Uge. p koncer ten na R ingbo en Teks t Nan us Mik kels Fo to Rasm 5


e g U

Rasmus: Jeg er døbt, men jeg må nok

hvis folk har et budskab, de bare propper

ærligt indrømme, at jeg kun kommer i

ned i halsen på lytteren. Bare se på sådan

kirke til jul. Det er en fin ting at samles

en som Bono, det bliver bare for meget,

om, og jeg har ikke noget imod kristen-

men derfor kan man jo godt støtte gode

dommen, men jeg ved ikke, om jeg ville

sager.

sige, at jeg er troende Når I nu bliver endnu større, end I allereHenrik: Jo, du kan godt være lidt truende!

de er, vil I så stadig deltage i velgørende arrangementer?

Carl: Mine forældre har faktisk været ret kristne og slæbt mig med i kirke.

Henrik: Uden tvivl, medmindre det er no-

Prædikerne, syntes jeg, var ret kedelige,

get vi ikke kan stå inde for, men hvis det

Hvorfor har I valgt at komme her på Ung

men det var fantastisk at synge salmer.

er noget, vi synes er værd at støtte op

Uge?

Jeg har kun oplevet det positivt, at min

om, så vil vi da gerne.

familie har dyrket det, men jeg har et ret Rasmus: Vi kendte ikke til det før, og så

afslappet forhold til tro i dag.

blev vi bare spurgt, om vi ville komme og

Bliver I stadig nervøse inden I skal på scenen?

spille for en masse unge mennesker. Det

Henrik: Jeg er nok mere tilhænger af, at

lød rigtig spændende og anderledes, så

jeg synes, at det er en smule arrogant,

Rasmus: Personligt tror jeg, at det kan

det ville vi selvfølgelig gerne.

hvis man ikke tror, at der er noget over-

variere meget. På Roskilde sidste år var

hovedet, for det kan man jo ikke vide. Jeg

jeg meget nervøs, men vi har spillet rig-

I har også spillet på mange andre festi-

ved ikke rigtig, om der er en Gud, men jeg

tig meget på det sidste, så jeg føler mig

valer, hvordan er Ung Uge anderledes i

ved, hvad jeg synes giver mening.

tryg ved at skulle spille koncert. Selvføl-

Har I et budskab i jeres musik?

inden man går på scenen, men jeg er

forhold til det?

gelig kilder det altid en smule i maven,

Rasmus: Der er en slående ting, som vi ikke har prøvet før. Det er jo en alko-

ikke bange. Rasmus: Man skal passe på med at

holfri festival, så nu er folk nok ekstra

sætte ting i kasser. Jeg kan godt lide, at

Johan: Men vi glæder os meget til at give

opmærksomme og kan lytte ordentligt til

noget musik bare kan stå alene, og så

den gas på scenen.

vores musik. Normalt så er det jo mest

kan folk selv bestemme, hvad de vil have

fulde folk, vi spiller for på festivaler.

ud af det. Vi har ikke noget decideret, vi

Rasmus: Så må vi håbe publikum er klar,

gerne vil »prædike« om.

og at det ikke begynder at regne.

Johan: Jeg ville mene, at vi er kommet lidt ud på landet. Lige ved siden af sce-

Henrik: Vi har ingen planer om at redde

Ginger Ninja åbnede Ung Uge med et brag

nen holder der en vogn med hø på! Men

verden eller ændre noget. Vi kan bare

af en koncert, og de var meget overraske-

idyllisk er det.

godt lide at skrive musik. Jeg synes tit,

de over al den energi, alle de unge havde

det kan være en smule anstrengende,

i sig.

I sidste nummer af Faze nævner I, at

U ng U I gerne vil udvikle jer på alle måder.

Hvordan kan Ung Uge bidrage til det?

Henrik: Hver eneste ting vi gør, om det er

en koncert, eller at skrive et nyt nummer,

eller rejser til Løgumkloster eller Holland, er det med til at forme os som band.

Vi bliver jo en erfaring rigere hver gang.

Ung Uge er jo en kristen festival. Hvad er

jeres forhold til kristendommen?

6


Husker du? Tiderne skifter. Det gør moden også. Prøv vores test og se, hvad der passer bedst til dig. Eller vær nostalgisk et øjeblik og tag en tur med tilbage til det musikalske gadgetland og de seneste tre årtier. Rasmus Bech kigger nærmere på de moderne afspillere og de musiske helte.

,

80 erne Walkman og Michael Jackson og Queen

,

90 erne Discman´en og Boybands: Take That og Backstreet Boys

,

00 erne MP3-afspilleren og solisterne er tilbage: Justin Timberlake, Christina Aguilera

Kassettebånd med en lille time på hver

CD var kommet for at blive. Det var slut

side. Man sad eftermiddag

med bånd. Boybands med især Take

Lille og handy. Slut med de skrumlede

efter eftermiddag og trykkede på den

That i spidsen poppede op. Backstreet

afspillere. Nu stikker du din afspiller i

røde ”REC”-knap, når yndlingssangen

Boys var også store. Og deres cd trillede

computeren. Musik over på MP3´eren.

med to af datidens store kanoner som

rundt i utallige discmans. Maskinen, der

Og wupti. Så er der musik. Boybands

Michael Jackson eller Queen. Båndet i

afløste walkmanen. Nu kunne du tage

er der ikke mange af. Til gengæld pop-

walkman´en og så var der musik for

cd´er med og spille dem direkte i maski-

per solisterne op ind ad en kant. Det er

alvor. Og var du heldig, kunne den spole!

nen. Bare man ikke rystede maskinen

00´erne. Det er smart og moderne.

for meget.

7


NÅR MODEN GÅR

discount

Efter at have levet tre år på S.U. lærer man at befærde sig, hvis man ikke kan tåle at gå i det samme tøj to dage i streg. Herefter finder man ud af at genbrugsforretninger, internethandel og lignende er et ganske godt alternativ, om ikke andet til at supplere garderoben op med. Tekst Anna Toftensberg

Som tiden går, er det blevet mere og

at ganske få har det samme tøj som dig.

I søsterbutikken kan man blandt andet

mere in at gå en tur i »genneren«, om

Med hensyn til genbrugsforretninger

købe tre par sko til 200 kr.

ikke andet for at finde nogle gadgets til

har jeg to personlige favoritter, og da

den næste temafest på skolen. Men de

jeg er fra Sjælland ligger de selvfølgelig i

såkaldte gadgets kan indføres i hver-

København.

dagen, hvis man lader fantasien råde.

12

Et andet yndlingssted, der helt sikkert er et besøg værd, uanset om man er »genbrugstypen« eller ej, er Folkekirkens Nød-

Den ene er genbrugen på Vesterbrogade

hjælps genbrugsforretning; FISK. Dette

Der er flere fordele ved genbrugsforret-

79, denne genbrug har en søsterbu-

er både café og genbrug, samtidig med at

ninger: det er bæredygtigt, som oftest

tik rundt om hjørnet der sælger sko og

de også har enkelte nye varer, som øre-

støtter det et godt formål, og din stil får

tasker. Her kan man altid finde specielt

ringe, armbånd, og andre små finesser.

sit eget personlige præg, samtidig med

tøj, især kjoler, til relativt billige penge.

Men personligt synes jeg det fedeste ved


denne forretning, er den del af deres tøj

her, skyldes oftest at det er sidste kollek-

som er blevet syet om – re-designet – af

tion eller en andensorteringsvare.

frivillige. Det gør selvfølgelig at dette tøj er en anelse dyrere, rent prismæssigt.

Nogle gode sider at holde øje med her er

Og hvis man ikke føler for at betale prisen

enten aok.dk eller lagersalgsguide.dk

Vil du

for det, er det altid godt som inspiration til ens egne idéer.

Til sidst er der de almindelige forretninger, hvor køberen kan købe nyt tøj, til

Et andet alternativ til billigt tøj er helt sik-

billige penge – dog er kvaliteten ikke altid

ker internetshandel, en af de store favo-

lige i top. De tre mest kendte er H&M,

ritter synes jeg er asos.com. Denne side

Gina Tricot og New Yorker, men når det

kan jeg personligt bruge flere timer i træk

er sagt er både Monki og Weekday to

på. De har alt fra tøj, sko og accessorize

gode alternativer til disse forretninger.

til både mænd og kvinder. Asos er en sikker side, og har en særlig afdeling der

Weekday er et mærke der er opstået i

hedder »outlet« hvor alle tilbuddene er.

Sverige. Under dette mærke er der fem

Personligt bruger jeg det mest som inspi-

forskellige brands, hvoraf »Cheap Mon-

Er du læser af Faze? Har du lyst til at skrive? Tør du snakke med kendte mennesker? Har du mod på at snakke med ikke-kendte mennesker? Kan du lide at fortælle?

ration og tidsfordriv, da jeg sætter meget

day« nok er det mest kendte. På trods af

Hvis du kan sige ja til de fem punkter,

stor pris på hvordan det enkelte tøj sidder

at det er til at betale sig fra, har de en

så vil FAZE nu give dig en unik mulighed.

på mig og ikke modellen på hjemmesiden.

meget høj nordisk status hvad angår deres politik om børnearbejde og miljø.

En anden mulighed er lagersalg. Når

Vi vil gerne have nogle flere til at skrive for magasinet. Det kan være dig, der

man synes man trænger til tøj hvor

Monki er også et svensk mærke. Kende-

anmelder film, tager nogle flotte foto-

kvaliteten virkelig er høj, kan det godt

tegnet ved Monkis forretninger er deres

serier, fortæller om det, du synes er

betale sig at kigge på internettet, for at

specielle indretning. Når man træder

spændende. Eller hvad vi ellers kan

søge efter det næste lagersalg i nærhe-

ind i deres forretninger, er det som at

finde på?

den af ens by. Her dukker alt designer-

træde ind i et helt andet univers, fyldt

tøjet op, og grunden til det er billigere

med farver.

Du skal være god til at få gode ideer. Du skal være omhyggelig.

Hjemmesider Genbrug på Vesterbrogade 79 www.genbrug79.dk

Du skal være klar til at tage en udfordring op. Er det dig, vi søger? Det håber vi. Vi skal bruge skribenter i hele landet, så skriv et par linjer om, hvorfor du gerne vil være en del af Faze.

Fisk Skt. Peders Stræde 1, Kbh www.noedhjaelp.dk

Mail din ansøgning til faze@kfum-kfuk.dk

Weekday www.weekday.com

Sidste frist for ansøgning er 10.01.2011

Monki www.monki.com

Rasmus Bech

Med venlig hilsen Redaktør på FAZE

13


Ung Uge festival 17.-24. juli 2010 i Løgumkloster Foto: Michelle Thorn, Gorm Olesen, Daniel Langgaard, Majken Skjølstrup, Christian Bendixen, Rasmus Mikkelsen og Rune Hoff Lauridsen

14


15


? l i t u d r e s s a p Hvilket årti Hvilken skuespiller kan du bedst lide?

Hvilken film kan du bedst lide?

A: Dirch Passer

A: Min søsters børn

B: John Travolta

B: Grease

C: Tom Cruise

C: Dirty Dancing

D: Jim Carrey

D: Pretty Woman

Hvilke band kan du bedst lide?

Hvilket børneprogram kan du bedst lide?

A: Beatles

A: Cirkeline

B: Sex Pistols

B: The muppet show

C: Madonna

C: Nana

D: Spice Girls

D: Bullerfnis

Hvad beskriver bedst din stil? A: Mønstrer, vest, pandebånd, hat B: Hullede cowboybukser, læderjakke, højt hår C: Blazer med skulderpuder, glitter, trompetbukser D: Kort top, stramme cowboybukser, afslappet

8


Tekst Nanna Ringbo

Flest Fles Fl estt A’ A’er:

Flest B’er:

Flest C’er:

Flest D’er:

De glade 60 ere er lige dig!

Oprørs, rebel og frihed, er

Fest, glitter og diskoteker er

90 erne er lige dig. Afslappet

Du elsker Blomster, farver

noget du går ind for. Du vil

lige dig. Du siger aldrig nej

stil og en dag på sofaen foran

og mønstrer. Mottoet ”fred

gøre alt for at få dit budskab

til en festlig aften, og du har

fjernsynet er ikke unormal. At

og kærlighed” går du stærkt

til at brænde igennem, om

altid styr på det fancy fest tøj.

fyre den af til dine yndlings-

ind for. Frihed betyder meget

det så skal betyde, at du skal

Du er ikke bange for at fyre

sange foran spejlet elsker

for dig, og så ønsker du det

gå rundt i ødelagt tøj og hår i

den af på dansegulvet. Hver

du. Du vil være lige som dine

bedste for alle dine venner og

forskellige farver og former.

dag for dig er en fest, og når

idoler – no matter what. Du

bekendte. Du elsker at være

Du elsker at være selvstæn-

det er sagt sørger du altid for,

er meget inspireret af alt det

nær dem, du holder af.

dig og skabe din egen fremtid

at en fest aldrig er kedelig.

nye teknologi, og har styr på,

ligesom de unge i 70 erne.

Ligesom de unge i 80 erne er

hvad de forskellige konsoller

du ikke bange for at vise dig.

hedder.

9


LIVET PÅ

Karsten, som vandt Paradise Hostel, er vendt tilbage til sine vandte omgivelser, på gården i Ulfborg. Faze snakkede med ham om det at være med i Paradise Hostel og livet derefter.

Paradise hostel Tekst Nanna Ringbo Foto Gorm Olesen og Christian Bendixen

16


Karsten, du har jo vundet Paradise

sig klogere end, så det var noget væl-

Malkerobotter tror jeg, men ellers så

Hostel. Hvordan var det egentlige at

digt noget. Hun kom jo bare smilende, i

synes jeg at det at være på TV og at

deltage i dette program?

sin lille sommerkjole og sagde hej.

være i mediernes søgelys, det er ret

Ja, det var jo noget vældigt noget. Jeg

moderne. Imponerende ville jeg faktisk

blev jo hel vild med det koncept, at der

Ser du hende så stadig?

sige. Det gør mig faktisk lidt rad, og det

var så mange fine kvindfolk, og at den

Nej, jeg har arbejdet lige siden mit lille

er ikke lige mig, så jeg holder mig lidt til

nye gæst til og med også var sådan et

ophold på Paradise Hostel. Jeg fik jo ikke

gården, og der er det jo skønt at have

skønt kvindemenneske. Det passede

rigtig glæde af en stor pengepræmie,

malkerobotter. Så sparer det mig for

mig rigtig godt at være med, for det var

som de gør i andre reality-programmer

en masse arbejde, og så kunne det jo

så anderledes fra min hverdag. En dejlig

desværre, så jeg har haft travlt med

tænkes, at der blev lidt fritid.

afveksling som jeg nærmest vil kalde en

malkningen, høsten osv. Der er jo man-

lille ferie.

ge ting, der skal ses til her på gården i

Synes du at du er blevet mere

Ulfborg.

moderne efter Paradise Hostel?

fra Paradise Hostel?

Er dit liv forandret efter Paradise

lige det der jet-set liv, men jeg vil hellere

Hvad har været den bedste oplevelse

Nej, ikke rigtigt. Som sagt prøvede jeg

Øhh… Det er lidt svært at sige. Jeg kan

Hostel?

køre mig en tur i min traktor. Nu har

jo nok ikke løbe fra, at det at vinde var

Jamen, jeg blev faktisk genkendt af en

folk set mig i paradise hostel og det sy-

det bedste, især når det var over sådan

mælkechauffør, du ved sådan en, der

nes jeg var fint nok.

nogle sjællændere, men ellers vil jeg

kører i en Arla lastbil. Han syntes, han Der var mange der havde svært ved

sige alle de søde kvinder, som jeg jo

havde set mig et sted før, og så måtte

normalt ikke støder på her på landet i

jeg jo indrømme, at jeg havde været

at forstå nogle af de ting du sagde i

Ulfborg.

med i Paradise Hostel, og at det nok var

programmet, hvordan kan det være?

derfor. Jeg har også været i storbyen,

Det må være på grund af min vestjy-

Er der noget du fortryder du har gjort

Herning tror jeg nok det var, der var der

ske, landlige accent. Der var endda en

på Paradise Hostel?

en pige, der genkendte mig, men ellers

sønderjyde, der kom hen og sagde, at

Ja, det er der vel altid, når man er en

er der ikke sket den store omvæltning

han ikke helt forstod, hvad jeg sagde.

del af reality TV. Jeg fik jo nok sagt

i mit liv. Den første uge efter paradise

Det havde selv de svært ved, at forstå.

nogle ting, som jeg ikke var helt stolt

hostel, snusede jeg lige lidt til jet-set

Jeg har ikke lige tilpasset mig på det

over. For eksempel gav jeg nogle kær-

livet, for at se om det var noget for mig,

punkt, for alt det der slang det er ikke

lighedserklæringer, som gik hen og blev

men så foretrækker jeg altså at arbejde

lige mig, så jeg røg lige lidt ud af kon-

helt Gitta Nørby og Poul Richard agtige,

på gården.

teksten. Det er jo ikke noget jeg selv

men det er ikke altid, at man lige tæn-

tænker over. Det er også alle de by-

ker over det, når man står på scenen.

Når du så arbejder på gården, hvad

Det er jo ikke sådan, at man kan trække

kan du så bedst lide at lave?

det tilbage, når det sådan er direkte.

Jamen, det må jo nok være at malke

boer, der ikke kan finde ud af det. Men har du så også svært med at

Der fik folk lige noget af en vild omgang

køer, problemet er bare, at så skal man

forstå »byboerne«?

Karsten.

stå så frygteligt tidligt op, men hvis jeg

Ja, det har jeg vel. Det værste er bare,

kan tage traktoren fra klokken 8 af og

når de snakker så hurtigt, at man helt

Kærlighedserklæring? Er det

så nå at være med til eftermiddags-

falder over ordene. Jeg er vild med at

Margrethe du snakker om nu? Hende

malkningen, så er det bare dejligt. Så

få det stille og roligt, så man ikke skal

havde du vist et godt øje til, eller hvad?

skal aftenen jo selvfølgelig også sluttes

sidde og være helt på dubberne. Det

Ja, hun er jo bare noget af en rigtig suk-

af med et stykke kage og en kop kaffe

var ikke lige noget jeg oplevede på ung

kermås, må jeg ærligt indrømme. Hun

inden sengetid.

uge, heldigvis. For det meste synes jeg,

havde bare et glimt i øjet, og et sødt

at jeg kan komme langt med bare at

sommer smil. Det er jo også sjældent

Temaet i bladet er moderne. Hvad

nikke og smile, så må man jo bare tage

at sådan en bondekarl fra Ulfborg, som

synes du er moderne?

resten lidt hen ad vejen. Det gjorde de

jeg, møder en pige, som han kan føle

Ser du, det er et godt spørgsmål.

med mig.

17


iPhone 4 – Apples problembarn og guldæg Tekst JJJ

I mere end 260.000 danske bukselom-

iPhone 4 på slankekur

Men ifølge Steve Jobs er det altså kun

mer ligger der nu en iPhone. Apples

Derudover har 4´eren længere batterilevetid, frontvendt kamera til video-opkald, en ekstra støjreducerende mikrofon, mulighed for at optage video i HD-kvalitet og et nyt design. Apple gør op med den buede plasticbagside, der er erstattet af en flad bagside lavet af glas, hvilket ifølge Apple skulle være 30 gange så hårdført som plastic. iPhone 4 er blot 9,3 millimeter tynd. Det er en

0,55 procent af iPhone-kunderne, der

satsning inden for telefoni har været et kæmpe hit i Danmark, siden den 135 gram tunge smartphone kom til landet i løbet af 2008. Men telefonen – der indtil videre er udsendt i fire udgaver – er også en salgssucces på verdensplan, hvor man har rundet 50 millioner solgte telefoner. Derfor var medieopmærksomheden massiv, da Apples karismatiske

mer. Og som gadgets-siden Beep konkluderer, så kan man trygt købe en iPhone 4 i Danmark, i hvert fald hvis man bor et sted, hvor 3G-forbindelsen er i orden.

Kæmpe roser Samtidig giver Beep den nye iPhone 5 ud af 6 i karakter i en ny anmeldelse. Po-

reduktion på 24 procent. Endelig er der en stålramme hele vejen rundt om telefonen.

litiken skriver i en anmeldelse, at Apple

se-show i San Francisco har lanceringen

Antennagate under opsejling

konkluderer, at iPhone 4 er den bedste

af iPhone 4 langt fra været problemfri

Og så er vi tilbage ved roden til alle problemer for iPhone 4. Selve kabinettet og den omkransende stålramme udgør antennen på telefonen. Det har vist sig, at signalstyrken nedsættes, når man holder ved telefonen. Som noget helt ekstraordinært indkaldte Apple til et nyt pressemøde en måned efter lanceringen af iPhone 4, og en »antennagate« lurerede. Steve Jobs erkendte, at hans nye barn har visse startvanskeligheder, og derfor har man valgt at dele gratis covers ud til alle købere af iPhone 4. Det skulle reducere problemet, fordi man så ikke længere er i direkte berøring med telefonens ramme.

iPhone til dato. Så der er masser af grun-

leder, Steve Jobs, i juni måned kunne præsentere seneste skud på stammen.

for Apple.

Masser af nye features Vi vender tilbage til de problemer, der har givet anledning til grå hår hos Steve Jobs. Men lad os i første omgang kigge på de nye features, som iPhone 4 indeholder. En afgørende forbedring sammenlignet med forgængeren iPhone 3GS er skærmopløsningen. Skærmens størrelse er lige så stor på den nye iPhone 4, men opløsningen i 960 x 640 pixels er fire gange så stor som på 3GS. Det giver altså et langt mere detaljeret og klart skærmbillede. Samtidig er hastig-

stadig er lysår foran resten af markedets smartphones, mens mobiltest.dk

Men på trods af det stort anlagte relea-

de til at investere i vidunderet, hvis ellers man har tålmodighed nok. Teleselskabet 3 har levet op til navnet med tre ugers ventetid. iPhone 4 sælges hos de fleste danske teleudbyder, men ønsker man at købe den uden abonnement, må man tømme sparegrisen for 6.000 gode danske kroner for udgaven med 16 gigabyte hukommelse. Så på trods af en smule antenneproblemer griner Steve Jobs uden tvivl hele vejen ned i banken. For en uvildig undersøgelse viser, at telefonen blot koster 1.112 kroner at producere. Og det er en god forretning, for Apples fabrik i Kina producerer halvanden iPhone i

heden speedet yderligere op på den nye

Dårlig test i Danmark

iPhone. Den er nemlig udstyret med en

Fyens Stiftstidende har testet telefonen i

og 50 millioner på årsbasis. Så en ny salgssucces er skabt.

A4-processor, som også sidder i iPad´en.

Danmark, og her viser en måling, at sig-

Den yder en kraft på 1GHz. 3GS-modellen

nalet halveres, hvis man holder iPhone

kører til sammenligning med 600MHz.

4, så man dækker for nederste venstre hjørne. Det giver ingen problemer for den gamle iPhone og lignende modeller fra HTC, Nokia og Sony Ericsson.

10

har henvendt sig, fordi de havde proble-

sekundet. Det svarer til 137.000 i døgnet


TeenEvenT 201 1

Den bedste forå

rsweekend for

teenagere!

Hvordan ville den se ud hvis det var op til

Og hvad er det så I unge vil ha i 2011?

Og bagefter kommer det til at kunne

Cecilie Fleur? Eller Eminem? Eller Alpha-

Er det Facebook, iPod-applikationer,

mærkes at du har været på TeenEvent…

beat? Eller Shakira? Eller Burhan G.?

parkour, pandekager, smoothies, knal-

Måske kommer du hjem med ømme

Hvilke aktiviteter ville man kunne kaste

lertræs, computerspil, piercinger,

muskler på den fede måde, bankende

sig over? Hvordan ville maden være?

politik, tøjdesign, de varme lande, gen-

hjerte over ham/hende den søde eller

Hvordan ville man blive taget imod?

brugsmøbler, brosten, cola, Big bands,

måske med en undring over hvordan ver-

Hvis weekenden var en bil, hvilken bil

hængekøjer, kæledyr, Justin Bieber, ta-

den hænger sammen. You'll never know!

ville det så være? Hvordan ville et post-

lentshows, måneskinsture på hesteryg,

Følg mi t og Daniel, Miriam, Jens B. og

kort med stemningen fra TeenEvent 2011

trøjetryk, neglelakkunst, sushi eller noget

Jens M., Hanne, Anders, Jonas og Las-

se ud?

helt andet?

ses arbejde med TeenEvenT 2011 i næste nummer af FAZE eller på www.kfum-

Alle de spørgsmål og mange flere har jeg

Har du en god idé til noget der skal være

siden starten af september tænkt over

på TeenEvenT for at du gider komme, så

kfuk.dk/TeenEvenT

sammen med Daniel, Miriam, Jens B. og

send straks en mail til mrh@kfum-kfuk.

Skrevet af Mie Ryt-Hansen, ansat som ud-

Jens M., Hanne, Anders, Jonas og Lasse

dk eller en sms til 60214405. Én ting er

viklingskonsulent for alt det der sker for

i et forsøg på at designe den allerbedste

helt sikkert: Du skal sætte kryds i din ka-

teenagere hos KFUM og KFUK.

weekend i DIT forår. Vi er ansvarlige for

lender fra den 4. marts til den 6. marts

alt - alt fra at der er toiletter nok til de

2011 til TeenEvenT på Unge Hjem-Efter-

over 500 unge, til hvilke bands, der skal

skolen i Århus.

fyre den max af på scenerne og alle akti-

de, de , de tvivlen e d e k n u p ndige, e , de , de selvstæ , d e k æk k e k te r is a r e sm st y e h , ve, d ambitiøse pulære, de : For de sjo nde, de po ligiøse, de e e b r å e TeenEvenT r d jt , ø e h k e stille, de , de energis nervøse, d forvirrede e d , e d e k smin de lidt for . g de tynde o de tykke

viteterne ind i mellem.

11


Få noget for det frivillige Vidste du, at opgaven som klubleder kan bringe dig et skridt nærmere drømmejobbet? Tekst Katrine Degn

Er du i øjeblikket i gang med en ung-

De eneste krav er, at du skal være i

at man nemmere kan skille sig ud blandt

domsuddannelse? Og har du ar-

gang med en ungdomsuddannelse (stx,

alle ansøgerne.

bejdet frivilligt som for eksempel

htx, hhx eller lignende), og at du har ar-

leder i en børneklub eller skubber i en

bejdet frivilligt i mindst 20 timer.

Tensing-gruppe? Frivilligbeviset laves af Projekt Frivillig, Så kan du få et såkaldt frivilligbevis,

som er statens nye initiativ for mere

som en dokumentation for det frivil-

frivilligt arbejde.

lige arbejde. Beviset vedlægges dit eksamensbevis og forbedrer måske

Helene forklarer, at hun ikke nødvendigvis vil vedlægge beviset ved alle jobansøgninger. – Men det kan jo aldrig skade at få lavet et.

Målet er, at der laves et standardbevis

chancerne for, at det netop er dig, der

for frivilligt arbejde, så man blandt an-

Og det kunne faktisk næsten ikke være

engang bliver valgt i bunken af ansøgere

det undgår, at virksomheder kommer i

nemmere at få lavet et frivilligbevis. Det

til dit drømmejob.

tvivl om ægtheden af beviset.

eneste du skal gøre er at udfylde bevi-

Få øjnene op for frivillige Helene Langgaard går i 3.g og er frivil-

set på www.projektfrivillig.dk, printe det ud og få det underskrevet hos en ansvarlig i din forening.

lig leder i en teenklubben i Vejle. Hun er ikke i tvivl om, at hun vil få lavet et

På hjemmesiden kan du desuden læse

frivilligbevis:

mere om projektet, finde et frivilligt

– Det kunne jeg meget nemt finde på.

arbejde i den store jobbank og meget

Det vil kun være en fordel i en jobansøg-

mere. Lige nu er der desuden ved at

ning. Jeg håber, at projektet får flere

blive udvalgt frivillighedsvejledere på

virksomheder til at få øjnene op for an-

alle landets ungdomsuddannelser, som

søgere, der har lavet frivilligt arbejde, og

du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om Projekt Frivillig på www.projektfrivillig.dk

18


Add os på Facebook Faze er blevet moderne. Vi er kommet på Facebook. Men hvorfor er vi det? - Vi vil gerne i kontakt med vores læsere. - Vi vil gerne vide, hvad du vil læse om. - Vi vil gerne høre, hvordan vi kan gøre Faze bedre. - Vi vil gerne skabe kontakt mellem alle vores læsere.

Men vi går ind for noget-for-noget-princippet på Faze. I skal også have noget. Jævnligt vil vi lave konkurrencer for de venner, vi har på Facebook. Det kunne være: - DVD'er - CD'er - Møde med kendte mennesker, når Faze snakker med dem - Biografbilletter - Og alt mulig andet sjovt.

Tryk ”Synes godt om” til ”Ungdomsmagasinet Faze” på Facebook. Så deltager du i konkurrencerne. Vi glæder os til at snakke med jer. De bedste hilsner

Faze-redaktionen

19


Ef terskol en

Som noget nyt vil man i Faze fremover kunne læse om, hvad der sker på de danske efterskoler. Den første i rækken er Tommerup på Fyn. Den fynske efterskole bød flere nye elever velkommen i august, og Amanda og Benjamin fortæller her, hvordan de oplevede de første dage.

D E N A L L E RF Ø R S T E D A G, intro-

20

M A N D A G var en meget begivenheds-

dagen, det var en dejlig dag. Alle de

rig dag. Allerede om morgen sad vi ved

nye mennesker, som giver dig tanken i

bordet og kiggede på hinanden. Det

hovedet, dem skal vi hygge rigtig meget

var nok ikke alle omkring bordet som

med i et helt år. Selve dagen var en dej-

var klar til at tage det første spring ud i

lig en, masser af folkedans og spørgs-

virkeligheden og spørge om hinandens

mål om hvor vi kommer fra. Alle de nye

navn. Snakken omkring morgenbor-

så meget forvirrede ud, men sådan så

det var meget infofyldt med navne og

vi 2. års elever sikkert også ud for 1 år

adresser. Ellers gik meget af dagen

siden. De store tasker væltede bare ind

med forskellig information og samling

af døren. Det var et meget dejligt syn.

i klasserne så man kunne få et indblik i

Nu ville skolen blive fyldt igen.

hvordan landet lige lå.


Hele T I R S D A G E N gik også meget med

alle de nye elever, som nu kom med alle

info, eksempelvis rengøring. Det var

deres ting også ville kalde skolen de-

også dagen hvor alle fik deres skemaer.

res. De fyldte værelserne, skabene og

Det vi ventede spændt på, så vi kunne

skufferne ud med deres ting. Nu skulle

se om vi havde teater eller fodbold.

man til at lære alle de nye folk at kende, og en dagligt brugt sætning blev: »Hej,

O N S D A G var den store dag hvor vi

hvad hedder du?«.

skulle på første udflugt. Vi stod alle op med en blandet forventning til dagen,

Om T O R S D A G E N var vi på rundgang

jeg vil gå ud fra at alle var spændte, om

i forskellige ting. Vi skulle vælge hvor

det så var på vejret eller aktiviteten i

vi vil hen i brobygning. Vi sang om kap,

en helhed er jo svært at sige. Klokken

lavede sjov i teater og malede i kreativt

9:30 var vi alle sammen klar til afgang.

værksted. Det der var mest spændende

Vi gik fra skolen mod skinnecyklerne

var da vi skulle lave tillidsøvelse sam-

i højt humør. Det regnede voldsomt,

men med vores klasse. Sidst på dagen

men med vådt hår og smilende ansigter

skulle vi være sammen med vores linje-

ankom vi til legepladsen, hvor vi skulle

fag, hvilket var hyggeligt fordi nu skulle

have noget at spise. Det var meget hyg-

vi snart begynde på alle de spændende

geligt at stå sjaskvåde og spise vores

valgfag.

madpakker. Nogen sad omkring et bål og varmede sig, andre spillede fod-

F RE D A G E N var vores første skole-

bold på det plaskvåde græs. Lærerne

dag. Hele dagen havde vi almindelig

besluttede rimelig hurtigt at det nok var

skema. Det var sjovt at sidde med

tid til at gå hjemad. Og klokken 13.00

vores nye klasser. Nu var det en ny

kunne vi gå i et varmt bad. Stemningen

person som var den stille, en ny der var

var høj da vi ankom til vores gang.

den larmende, og en ny der altid ræk-

Drengene diskuterede hvor klogt det

ker hånden op først. Men det fede var

egentlig havde været at tage voks i

at her har jeg 10 måneder til at lære

håret lige præcis den dag.

dem at kende på en helt speciel måde,

Det var en, det var to, nej vent det var

formiddagen, men hele dagen eftersom

for dem her tilbringer jeg ikke bare 96 nye elever. Tommerup Efterskole,

vi bor under det samme tag. Og noget

blev igen fyldt med en masse livlige

jeg slet ikke er i tvivl om er at det kom-

unge mennesker, da skolen åbnede

mende år på Tommerup Efterskole er

dørene den 15. august 2010 klokken

helt afgjort fyldt med unge mennesker

14.00. Som andenårs elev, var det før-

som er klar på at have det rigtig fedt, i

ste der fór igennem hovedet på mig, at

hele 10 måneder.

21


VOX- POP

UNG UGE

Ung uge var fyldt med sjov, venskaber og musik. Alle var glade ,og det var en vellykket festival. Faze tog en lille snak med nogle af deltagerne, for at høre hvad de synes om festivalen.

Simone Jensen Alder: 16 år By: Slagelse

Hvorfor er du taget på ung uge? Jeg hørte om det igennem Ten Sing, og syntes at det lød sjovt. Jeg så det som en fed mulighed, til at møde nye mennesker.

3 ord der beskriver Ung Uge bedst: Tekst Nanna Ringbo Foto Michelle Thorn

Hyggeligt, fedt, musik.

pr æ s t

Jakob Damm Knudsen

Alder: 28 år By: Erritsø – ved Frederecia

Hvorfor er du taget på ung uge? Jeg synes, det er sjovt at være præst for de unge. Det er et mere energisk publikum, end hvad jeg er vant til, og så har jeg jo også taget familien med.

Har du været her før? Ja, 4 gange.

3 ord der beskriver Ung Uge bedst: Varmt, festligt, hyggeligt

22


Christoffer Bearenholdt Alder: 17 år By: Løsning Hvad har været det fedeste ved festivalen? At jeg fik rekorden i fodboldgolf.

Har du været her før? Ja, 1 gang.

3 ord der beskriver Ung Uge bedst: Hygge, sved, slushice

Rigin Randzdorff Jens Emil Christoffersen

Alder: 14 år By: Århus

Alder: 14 år By: Lolland

Hvorfor er du taget på ung uge? Jeg går til Ten Sing, og min søster var med sidst, så hun har fortalt en masse om det.

Hvad har været det fedeste ved festivalen? At chille i campen.

Hvorfor er du taget på ung uge?

3 ord der beskriver Ung Uge bedst: Nice, chill, fedt

For at gense en masse venner, som jeg fik da jeg var på kickstart, og så synes jeg også bare, at det kunne være fedt at opleve det fællesskab, der er her.

Hvad har været det fedeste ved festivalen? At møde mine venner og koncerten med Ginger Ninja.

Har du været her før? Nej.

23


Forestil dig at bytte. Ikke glansbilleder eller marmorkugler, men store ting. Vigtige ting. Måske kun for en stund, måske for altid. Forestil dig at bytte Danmark med Afghanistan. Fred med krig. Liv med død. Ville du gøre det?

TRO, HÅB og kærlighed… Tekst Stine Adelskov og Katrine Degn Foto Michelle Thorn

24

Krig


Min tro gjorde, at jeg følte mig meget mere tryg ved at tage af sted, selvom jeg ikke vidste, hvad der ventede mig.

Gud og krig

Måske smiler han lidt mere. Måske udvi-

Men kan man ikke forestille sig, at det

ser han lidt mere selvsikkerhed. Måske

må være svært at bevare troen på en

er han lidt bedre til at suge alle indtryk

god Gud, når man befinder sig midt i

til sig.

en krigszone? Tværtimod, mener Jo-

At træffe et valg

nas. Han følte, at religionen for mange

Hvis man spørger Jonas selv, er han ikke

havde en særlig stor betydning under

i tvivl: Hans liv blev uden tvivl forandret

Vi sidder ved et lille cafébord i Infoteltet

udstationeringen:

for altid i det øjeblik, han valgte Afgha-

på Ung Uge Festival. I baggrunden kan vi

– Jeg tror, at de fleste mennesker har

nistan. Han forklarer, at han nu ser på

høre latter og popmusik fra diskoteltet i

mere brug for at tro på noget i en krig-

alting med nye øjne:

nærheden. Den gode stemning fra festi-

spræget hverdag. Men ikke nødvendigvis

– Tag bare dette øjeblik for eksempel. Vi

valpladsen smitter, og mens vi smalltal-

på den kristne Gud. Det er for eksempel

behøver ikke være bange for noget. Jeg

ker og griner over vores ferieoplevelser,

blevet moderne blandt de udsendte sol-

synes, det er fantastisk, at vi kan være

er det ikke til at forstå, at det faktisk kun

dater at tro på den nordiske mytologi og

her og nyde tilværelsen.

er ét år siden, at Jonas Andersen stod

at bære Thors hammer om halsen. Det

over for det valg. I morgen skal han for-

giver en form for tryghed at tro på »noget

tælle om sine oplevelser i Afghanistan til

større«.

forkyndelsesshowet Gud i dit liv.

val. Bare fordi vi kan.

levelse, der i høj grad styrkede hans tro:

selvom det ikke var et nemt valg:

– Det var en ganske almindelig hver-

– Man kan jo ende med at betale den høje-

dagseftermiddag og vi sad og spillede

ste pris og miste livet. Hvis man ikke har

kort. Pludselig kom der over radioen en

tænkt alt igennem og ved, hvad man risi-

melding om, at Taliban gjorde klar til et

kerer at miste, så skal man ikke gøre det.

angreb på netop vores lejr. Da jeg hørte

Men uanset hvor længe man tænker, kan

det, foldede jeg mine hænder og bad

man aldrig forberede sig på det uvisse.

læben forlader vi infoteltet og går ud for at nyde de sidste dage af Ung Uge Festi-

Jonas fortæller, at han selv havde en opFor Jonas Andersen valgte at bytte. Også

Med de ord i baghovedet og et smil på

Gud sætte sin englehær rundt om vores lejr og beskytte os. Fem minutter efter

Jonas Andersen er opvokset i et kristent

var de på vej væk igen. Flere af de andre

hjem, og da han skulle træffe den afgø-

soldater sagde: »Yes! Så har vi fri igen!«,

rende beslutning om at blive udstatione-

mens jeg indeni tænkte: »Fedt mand!« og

ret, havde troen på Gud en afgørende

takkede Gud.

rolle.

At vende tilbage

– Min tro gjorde, at jeg følte mig meget

Tilbage i infoteltet er der stille. Er det vir-

mere tryg ved at tage af sted, selvom jeg

kelig ikke til at mærke at Jonas Andersen

ikke vidste, hvad der ventede mig, fortæl-

valgte at bytte? At han har været så tæt

ler han.

på døden?

25
7JVEGPSESFSEFUTBNNFO

t4QPSUTMJOJFJGPECPMEPHWPMMFZCBMM NFEJOETQBSLGSBFMJUFUSOFSF

t.VTJLMJOJFQÌI“KUOJWFBVNFE

PQUJNBMNVMJHIFEGPSVEGPMEFMTF

t&UGMMFTTLBC IWPS(VEFSFO OBUVSMJHEFMBGIWFSEBHFO

t'PLVTQÌMSJOH GBHMJHWJEFOPH LSFBUJWJUFU

S ø n d b j e rg Ef ter s ko l e

FMFWQMBETFSJLMBTTFQÌFGUFSTLPMF UJMLOZUUFU*. ,'6.PH,'6,PH,'6.*ESU

"HHFSIPMNTWFK  t  5IZIPMN t 5MG  t XXXTPFOECKFSHEL


Sammensæt din egen linje

b heÄ

f

Do

s på Foku musik og sang

;\j[hiaeb[ ·\kbZW\iWd]e]cki_a · Flerstemmig sang for alle · Mini-kor for dig, der vil mere · Mulighed for soloundervisning i sang og musikinstrument · Veludstyret musiklokale

Få mere at vide på:

mmm$h_da[dW[i$Za

Louise har valgt 6 timers musik: • Ten sing • Rytmisk kor • Orkester • Sangundervisning • Trommer • Klaver • Guitar • Bas

Louise har også valgt: • Billedkunst • Badminton • Psykologi

Nøvlingskov Efterskole www.noevlingskov.dk

Ten Sing t-shirt 80 kr.

i et aktivt kristent fælleskab

H din Ten Sing gruppe ikke fået den nye Har Ten Sing t-shirt endnu? Så bestil den nu og vær klar til en sprudlende Ten Sing sæson.


UMM ID-nr. 46679

Ung Uge festival 17.-24. juli 2010 i Løgumkloster

Afsender: KFUM og KFUK i Danmark Î Valby Langgade 19 Î 2500 Valby

Foto: Gorm Olesen, Michelle Thorn, Daniel Langgaard, Majken Skjølstrup, Christian Bendixen, Rasmus Mikkelsen og Rune Hoff Lauridsen

FAZE nr. 3, 2010  
FAZE nr. 3, 2010  

Medlemsblad for kfum-kfuk