Page 1

faze 3 juli 2011

Sukker-Kat: Min tro hjalp mig!

Faze2faze: X-Factor Sarah ProvokaTour til Berlin Ferie Quiz!

Fri! dette skal du se i Danmark i år � blåkilde efterskole � Tag med på teensommerlejr kanotur � hvorfor vælge ten sing? � sommermode � følelsen af sommerferie


Hvad er ”fri”? Det er spørgsmål, man kan stile sig selv på til flere gange uden at få det samme svar. For mig er ”fri” ikke bare at kunne gøre, hvad man vil, men det handler også om at kunne gøre det, som man selv synes er rigtigt. Men det handler også om at nyde den ”fri”-tid, som kommer til dig. Fri er så at sige mange ting. Når jeg ser på vores interview med Sarah fra X-factor, så tænker jeg: Hun er en pige, der har forstået det at være fri. Hun drømte om musikkarrieren. Hun var fri til at tage chancen, og det ved langt de fleste jo, hvordan der endte. Men hun er også mere end det. Hun er beviset på, hvordan vi som mennesker kan træffe det frie valg. Valget om, hvordan vi vil leve vores liv. Hvem vi vil leve sammen med. Et emne, vi vil tale meget mere om i et af de kommende numre af Faze. Hun lever det frie liv, som vi alle har ret til.

Indhold Kat Stephanie Holst Xxxx 4

Tage med Faze til Berlin Xxxx 8

God tidsfordriv Xxxx 10

Det skal du se i Danmark Xxxx 12sommer 12 til

Kanotur Xxxx 15 14

Efterskolen Xxxx 16 18

Tag på Teensommerlejr Xxxx 20 22

ProvokaTour Xxxx 21-25 24

Fri er det også, når man tager turen på den tyske Autobahn med Bilbanko i hånden, eller når man tager på kanotur med den lokale teenklub. Når man hånd i hånd med kæresten går en tur langs stranden i Århus, eller når man med vennerne tager til festival i Roskilde, Nibe eller Grønland(hvis man kan det). Men et sted, hvor ordet fri virkelig gør indtryk på mig, er i forhold til det at tro. For i min optik er det vigtigt, at man er fri til at tro på den måde, hvor man synes, at det er rigtigt for dig selv. I denne blad skriver vores teolog et indlæg om det at tro, og hvordan det er ”rigtigt” at tro. Vi har frihed til at tro på det, vi finder rigtigt på den måde, vi finder rigtigt, og det er for mig vigtigt, at man husker på. Jeg håber, at du får glæde af Faze nummer 3 i 2011. Et Faze, der gerne vil med på ferie, men også gerne vil være med til at skabe debat. Tager du Faze med på ferie, vil vi gerne premiere dig. Tag et billede af dig med Faze, der hvor du måtte tage hen. Upload det på vores Facebook-side www.facebook.com/ UngdomsmagasinetFaze, så trækker vi et par vindere, når alle igen er klar efter sommerferien. Rigtig god ferie til jer alle sammen. De bedste hilsner Rasmus Bech Redaktør på Faze

Kolofon FAZE NR. 03/2011 · ansvarshavende Redaktører Rasmus Møller Bech [faze@kfum-kfuk.dk] Redaktion Cecilie Frey Sørensen · Nanna Ringbo · Katrine Landberg Degn · Simone Thaulov Kofoed · Emma Müller · Michelle Thorn · Stine Adelskov · Niels Jensen Freelance Victoria Dreisig · Silje Poulsen layout Rasmus Sigvaldi Tryk Kailow Forsidefoto Mikkel Marquart Foto Michelle Thorn · Mikkel Marquart · Bjarne Bergius Hermansen · Bjarke johansen Deadline Materiale til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 1. september 2011 Udgiver KFUM og KFUK i Danmark · Valby Langgade 19 · 2500 Valby T: +45 36 16 60 33 Oplag Ca. 3.500 Abonnement Kr. 200- pr. år ISSN 0908-9997 FAZE er et kristent ungdoms-magasin, der udgives af KFUM og KFUK i Danmark og i henhold til KFUM og KFUKs formålsparagraf. De synspunkter, der kommer frem i artiklerne, står for forfatternes egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller udgiver. FAZE 4 2011 udkommer 28. oktober 2011.

2


Sarah Skaalum Jørgensen

Faze2faze Hvordan er det pludse lig at få al den opmærksomhed? Det er hel t vild t. Det hel e er jo nyt, og det er stadig væk uvi rke ligt for mig, at jeg vandt X-Factor. Det er en drø m, der er gåe t i opf yldelse . Det kunne væ re rig tigt fed t at få et hit i udlandet, men jeg ven ter og ser, hvad tiden bri nger. Din nye Single ”Okay” handler om at blive accepteret og væ re sig sel v. Har du nogensinde sel v følt, at du ikke blev accepteret? I de mindre klasser følt e jeg, at folk ikke accepterede mig, men det var mest, for di det ikke var ”normalt” at skille sig så meget ud, som jeg gjorde dengang. Min familie har altid accepter et mig som den, jeg er. De er en kæ mpe stø tte, og de har lær t mig at væ re stolt af den, jeg er. Der vil altid væ re nogle, som ikke kan lide en, og det skal man ikke lade sig slå ud af. Hvornår ser vi det før ste Sarah- album? Hvis alt går efter planer ne, udkom mer albumme t til august . Temaet på mit før st album er kæ rlig hed, og jeg håber, det bliver modta get lige så god t som min før ste single.

Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Har musik altid været en del af dit liv? Nej, men jeg har altid væ ret kreativ. Da jeg var lille, startede jeg med at teg ne, og da jeg var om kring 11 år, beg ynd te jeg at spille gui tar. Jeg spiller også bas, trommer og klaver, og sidste år beg ynd te jeg at synge.

H vis du har tændt for DR 1 en lø rdag af ten i st ar ten af året, har du gara teret set he nnde. Hun va ndt X-Fac to 2011, er blev r et omtalt i bå de den amerikansk e og engels ke pres se, har netop ud og sendt sin fø rs te single ”Okay.” Det er selv følgel ig Sarah Skaalum Jø rgensen vi sn ak ker om. Fazes Cecili e Frey Søren sen fanged Sarah til en e snak om he ndes nye single og liv et som mus iker.

ac tor n sejr i X-F ning har di yd et b en lk H vi adgang til haft for dig? t mig hurt ig ve gi r ge ha r X-f ac to r mød t man n, og jeg ha he nc ra er -b jd musik som arbe mennesker forforskellige , og de t vil en en usik verd te ds si e D inden for m . nere vne mig se e ill sp at håbentlig ga e t ud r jeg væ re for mig måneder ha t er vig tig t de og , nd ke ee w t er de t de er hv ge t, og at no n ka g je at vise, at her, jeg vil. både den en et omtalt i ev bl er e. u D e press amerikansk gelske og

Har du for trudt noget ved, at du valgte at stille op i X-Fact or, eller er du 100 % tilfreds? Jeg har ikke længer e så meget tid til min familie, venner, sko le og min kæ res te, og det er sel vfølge lig en ulempe. Det har væ ret hek tisk at del tage i X-factor, men det har ogs å væ ret en rig tig god oplevelse. Jeg har lær t en masse om processer, kor eog raf i, mu sik , og jeg har fåe t nog le gode venska ber ud af det. X-Factor har bragt mig tæt ter e på min drø m om en fremtid inden for musik ver den en.

3


Min tro har hjulpet mig

Kat Stephie Holst er knap 25 år. Ung, smuk, har en vellykket karriere og nå ja, så er hun kristen. De fleste ville tro, at det var løgn, men heldigvis er det ikke noget sangerinden lægger skjul på. Tekst Nanna Ringbo Fotos Mikkel Marquart

S

olen står højt på himlen, temperaturen er varmere end DMI lovede, og København vrimler med konfirmander, som nyder blå mandag. - Jeg var kun 12 år, da jeg blev konfirmeret. Mange af dem, som skulle konfirmeres, blev det ikke fordi, at de var kristne, men af helt andre årsager. Jeg følte lidt, at de gjorde nar af min tro og udnyttede den. Kat Stephie Holst synger til dagligt i pige gruppen Sukkerchok, som hun har været en del af i 2 år. Igennem sin danske karriere har hun medvirket i Paradise Hotel,

4

Zulu Kvægræs og det danske melodi grand prix. Udover at være sangerinde og sangskriver, holder Kat meget af sin kristne tro. - Jeg er opvokset i en kristen protestantisk familie, og har gået i katolsk og protestantisk skole. Da jeg var 9-10 år gammel, startede jeg til gospel i Jerusalemskirken i København, som har givet mig mange gode oplevelser. Fortæller den unge sangerinde om sine relationer til kristendommen.

Er du kristen?! dag findes der ikke særlig mange unge kristne, som er åbne omkring deres tro, og det er da heller ikke alle steder ytring om sin tro bliver taget godt imod. Det har Kat selv måtte finde ud af. Også på den hårde måde. - Første gang vi skulle være med i melodi grand prix, var jeg lidt nervøs, så jeg spurgte de to andre piger, om vi ikke skulle bede sammen. De blev helt chokeret over det! Vi kendte ikke hinanden så godt, så de vidste slet ikke, at jeg var kristen. Jeg ønskede ikke at gøre dem utilpas ved det, tværtimod! Jeg ønskede bare at skabe ro, for det beroliger mig. Fortæller Kat imens hun smiler ved tanken. En bid mad ryger ned, inden Kat kommer i tanke om en anden reaktion på hendes kristne tro.

I

- Jeg har også oplevet, at folk er blevet sure og har skældt mig ud, fordi at jeg ville bede for dem, men det er bare den måde jeg føler at jeg kan hjælpe folk. Grunden til at Jeg kommer ud i sådanne situationer er nok fordi, at jeg bevæger mig ud der, hvor det er farligt og ikke lægger skjul på min tro. Folk er forskellige, og det respekterer jeg fuldt ud. Siger Kat og nikker tilfreds, inden hun fortsætter. - Men det er sjældent at man oplever, at nogen reagerer positivt og siger: Hvor er det fedt at du er kristen, og tør stå frem. Det synes jeg er underligt. Jeg har heller ikke én veninde som er kristen, så jeg er også holdt op med at spørge om de vil med i kirke. Fortæller sangerinden, som også indrømmer, at det er rart at snakke med nogen om sin tro, engang imellem.


5


- Jeg har også oplevet, at folk er blevet sure og har skældt mig ud, fordi at jeg ville bede for dem, men det er bare den måde jeg føler at jeg kan hjælpe folk.

Tro og karriere at har altid vidst, at hun ville være sanger og udlever lige nu sin drøm, men det er svært nogen gange, at få tid til troen også. - Jeg er faktisk lidt skuffet over, at jeg ikke har tid til at tage så meget i kirke, for der er altid sådan en dejlig varm stemning, men det er svært at holde fast. Jeg føler lidt at jeg er nødt til at vælge nogen ting fra, på grund af min drøm. Jeg har altid min tro med mig, hvor end jeg går, selvom jeg ikke lige tænker over det. Selvom Kat ikke altid har tid til at dyrke sin tro, har hendes tro altid været der for hende, igennem hendes karriere. - Det har hjulpet mig meget! Jeg var faktisk sceneskræk da jeg var yngre, og der har min tro hjulpet mig. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg ser det kun som en positiv ting, i forhold til min karriere. Siger Kat stolt og holder inde med en drikke pause.

K

- Men jeg har nogen holdninger, som jeg ikke vil gå imod. For eksempel, bryder jeg mig ikke om at skulle være nøgen, men det har ikke noget at gøre med min religion. Tit kommer det også an på hvordan det bliver fremstillet. I én af sukkerchoks musikvideoer sidder jeg nøgen i et bad. Det synes jeg var ret grænseoverskridende, men jeg synes ikke det var fremstillet vulgært, det så jeg mere som et symbol på renhed, og derfor strider det ikke imod mine holdninger. Fred og ro å Andersen Bakery er det begyndt at tynde ud i mennesker. Klokken er blevet næsten halv 4, men ikke én eneste har kigget undrende på sangerinden. - Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er lige så genkendelig som de to andre piger

P

6

i sukkerchok. Jeg tror måske det har noget at gøre med at jeg tit skifter udseende, men når jeg nu for eksempel er til forskellige events har jeg ingen fred. Dette oplevede min kæreste til Danish DJ Award. Det syntes han var lidt for meget, griner sangerinden. - Jeg kan godt lide at folk kommer hen til mig. De er jo alle sammen så flinke, men når jeg tager på ferie vælger jeg

med vilje altid et lidt øde sted, for ellers har jeg selv svært ved at slappe af, og ferie går jo netop ud på at slappe af og komme væk fra det hele. Fortæller Kat, som glæder sig til at bruge sommeren på festivaloptrædener og en ferie med sin kæreste.


Teologens klumme

Karen Klemmed Hviid er kristendomskonsulent i KFUM og KFUK

Tid til Gud: ”Kan man være kristen uden at gå i kirke?” Noget om at finde balance i sit liv. ”Skal du lave noget fedt i weekenden? ” - ”Ja, jeg skal i kirke!” Jeg ved ikke om det er dit standardsvar? - eller du som mange andre unge i stedet svarer, at du skal være sammen med vennerne, på tur med klubben, til gensyn med efterskolefolk, spille kamp, til fest eller noget helt sjette… for det er altså ikke altid, det lige passer ind i weekendprogrammet at gå i kirke søndag. Slet ikke om morgenen, når man endelig kan sove længe. Og i øvrigt er det altså ikke nødvendigt for mig at gå i kirke - og man kan da sagtens være kristen uden at gå i kirke – eller hvad tænker du? Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg gerne vil give mit bud på. Helt kort: ja – og nej. Jeg mener i hvert fald ikke man skal have dårlig samvittighed over ikke at komme i kirke søndag formiddag, og heller ikke tro, at man bliver straffet for det. For vi skal vel ikke gå i kirke for Guds skyld men for vores egen skyld, eller er det måske for andres skyld? Ja, for hvis skyld egentlig? Jeg tror vi skal gå i kirke for fællesskabets skyld! Jesus har brugt billedet af en krop for at vise, hvordan kirken fungerer som et fællesskab. De enkelte dele; hænder, fødder, øjne, ører osv. er vidt forskellige, men hører til på den samme krop, og der er ikke en eneste del, der kan undværes. Det er dig og mig, der er de enkelte dele, og kirken bliver simpelthen handicappet, hvis den mangler dig! Hvis vi fører tanken til ende, er det også svært at forestille sig en arm, der lever videre uden tilknytning til kroppen. Den mangler simpelthen næring og kraft til at virke som den skal. Hvad kan jeg få ud af at gå i kirke? Alle mennesker har brug for vand og mad for at overleve, og i kirken får vi masser af sund og nærende åndeligt input. Den mad som er lige så vigtig for os som fysisk føde. For at være hele mennesker. Mennesker, der ikke bare har nok i os selv. Men­ nesker med krop, sjæl og ånd. Hvis vi sætter for

meget fokus på det fysiske, kan det gøre os åndeligt afstumpede; groft sagt bliver vores liv for meget form og for lidt indhold. Vi har brug for balance. Og her har gudstjenesten noget at give til os. Jeg ville ønske, at det var nemmere for unge at finde den balance, ved at være en naturlig del af kirken hvor man bor. For ja, jeg ved godt, at det ikke altid er lige nemt. For selvom jeg selv har oplevelsen af at være en del af det store kristne fællesskab netop når jeg går i kirke og fejrer nadver sammen med andre, ved jeg også godt, at alle de ydre rammer kan virke så fremmede, at mange unge slet ikke føler sig hjemme her. Heldigvis er der mange steder, hvor kirken gerne vil lave noget fedt for unge, men vi kan godt blive enige om, at der skal ske en hel del før fx den ugentlige gudstjeneste er tunet ind på unge som målgruppe. Derfor er det godt at huske på, at kirken er mere end bare mursten og gudstjeneste søndag kl. 10. At være kirke er at være et levende fællesskab af mennesker, og det fællesskab har rigtig mange forskellige udtryk, og findes mange forskellige steder. Ét af dem oplever du måske i KFUM og KFUK? Hvad kendetegner et fedt fællesskab? Det handler ganske enkelt om at have øje for mere end dig selv! At se mennesker omkring dig – og at lade dem se dig. Det er fællesskab. Kig en gang på KFUM og KFUKs logo – det er trekantet – med krop, sjæl og ånd som de tre vigtige dele i alt vores arbejde. Ingen af dem kan undværes. Jeg håber der er både krop, sjæl og ånd i din teenklub, i Tensinggruppen, konfirmandklubben eller andre steder du er med. Jeg håber du kan finde en sammenhæng, hvor du mærker at du er en del af et større kristent fællesskab. Jeg vil ønske dig held og lykke med at få balance i dit liv – med næring til både krop, sjæl og ånd. Til eftertanke: Hvad skal der til, for at du oplever balance mellem krop, sjæl og ånd i dit liv?

7


Tag med Faze til BERLIN Brandenburger Tor, Fernsehturm, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie… Seværdigheder, som alle, der har været i Berlin, har set. Men byen er meget mere end gamle monumenter og højtragende bygninger. Her er to bud på oplevelser, du ikke må gå glip af, hvis du kommer til Berlin. Tekst: Katrine Landberg Degn Fotos: Stage Entertainment

H

interm Horizont Sort-hvide optagelser af råbende demonstranter og østberlineres forgæves flugtforsøg fylder scenebilledet, opløses, og en mand stående på en stor hat kommer til syne. Oplyst af en enkelt projektør midt på den sorte scene, begynder han at synge om pigen fra Østberlin. Et hurtigt blik rundt i salen tegner et klart billede af publikummet: Langt størstedelen er tyskere i alderen 40-50 år. Lidt hurtig hovedregning viser, at de var midt i 20'erne i 1989 – nøjagtig som stykkets hovedpersoner. Og dét er nok ikke tilfældigt, for stykket handler om ingen ringere end – publikum selv. Hinterm Horizont er historien om den umulige kærlighed mellem den verdensberømte vesttyske sanger og den helt normale pige fra Østberlin. Det er historien om urealistiske drømme, om kampen mod systemet og opgøret med forældrene. Men det er meget mere end det: Hinterm Horizont er musicalen om alle, der boede i Berlin omkring murens fald. Og selvom jeg hverken er tysker eller levede i 80'erne, blev jeg suget tilbage til november '89 og følte den samme euforiske glæde, de samme frustrationer og det samme håb som historiens hovedpersoner – og resten af publikum.

Men hvad er det de kan, de blå mænd? Hvordan kan de uden at sige ét eneste ord få en hel sal til at grine, måbe og juble uafbrudt i næsten to timer? Allerede inden showets start blev man overbevist om, at der var tale om en forestilling af en helt anden orden end Hinterm Horizont. Indgangen til salen er en lang, lysende rulletrappe i et ellers helt mørkt rum. Gulvet er ét stort stjernebillede af små, lysende dioder og selve salen er udformet som en UFO. Et blik rundt blandt publikum bekræfter, at man hverken behøver være gammel eller specielt tyskkyndig for at forstå showet. Størstedelen af salen er fyldt af teenagere og skoleklasser fra forskellige lande, men der er også midaldrende turister, unge kærestepar og bedsteforældre med deres børnebørn. Men hvad er det helt præcist, der gør Blue Man Group så fed, at den stadig efter 20 år i Berlin kan fylde salen på en gan-

Så hvis man kan se igennem fingre med, at man som dansker ikke har nogen chance for at forstå alle dialoger og interne jokes om Tysklands historie, bør man helt sikkert tage ind og se denne musical – hvis ikke for at opleve lidt af ånden fra '89, så i hvert fald for den gode historie.

B

lue Man Group Salen ulmer af forventningsfuld spænding inden showet går i gang. En time og tre kvarter senere er stemningen mindst ligeså høj.

8

Blue Man Grup

ske almindelig tirsdag aften? Svaret er ret ligetil: En perfekt blanding af god musik, utrolige stunts og ualmindelig god humor. The Blue Man Group Show er hverken en koncert, stand-up eller et trylleshow. – Det er et mix af det hele med elementer som afløbsrørskoncert, publikum totalt indhyllet i toiletpapir, skyggebilleder, skumfidusskulpturer, buddingskast, og trommenumre med maling sprøjtende til alle sider. Og selvom mange kiggede ret skeptisk på de plastikponchoer, der lå klar til publikum på de forreste fem rækker, er de fleste efter showet glade for beslutningen om trods alt at tage dem på. Det er svært at påstå at man lærer synderligt meget om Tyskland (eller noget andet for den sags skyld) ved at se the Blue Man Group. Men man får sig uden tvivl en af de sjoveste og mest surrealistiske oplevelser i sit liv. Se spilletider og bestil billetter på stageentertainment.de.


Ă˜verst: Hinterm Horizont Nederst: Blue Man Group

9


Af Simone Kofoed og Rasmus Bech

Er du en af dem, der sidder på vej til ferie og bare kigger ud af vinduet og slår tiden ihjel? En af dem, der mangler noget at tage dig til på stranden? Hvis ja, så kig med her. Vi har samlet lidt til dig, så du, venner og familie kan få tiden til at gå.

7) Hvilken dansk TV-serie har fået international ros og er blevet solgt til blandt USA?

QUIZ–svarene er nederst til højre!

9) Hvilken film har man kunne vinde billetter til på Fazes Facebook-side i løbet af foråret? A) Harry Potter B) Pirates of the Caribbean 4 C) Tømmermænd i Thailand D) Scream 4

2) Hvilken amerikansk sanger har for nylig fået en pige? Sangerinden er kendt for at have en, lad os kalde det, anderledes tøjstil, blandt andet i form af kød. 3) Hvilken kendt homoseksuel kommer sammen med en paradiso-hottie ved navn Nicolaj? 4) Hvilke 2 celebs fra Amerika er blevet spottet sammen, og skulle efter sigende have indledt et forhold? Nogle mener han er lidt af en ”baby, baby, baby”, mens hun er lidt fortryllende…. 5) Hvem blev topscorer i Superligaen i 2010-2011-sæsonen? Og hvor spillede han henne? 6) Hvem vandt DM-finalen i håndbold for kvinder i 2011?

10

10) Hvilke af disse kendisser har IKKE været med i Faze siden februar 2009. 2 rigtige svar A) DÚNÉ né B) Gavin DeGraw Du C) Peter Gade D) Anna David E) Hayden Panettiere ah ar F) Medina G) X-Factor Sarah H) Lærke Møller Ga

1) Hvilken dansk sanger døde den 1. Januar 2011 i år?

S

HAR DU STYR PÅ DE KENDTE?!

8) Hvem var på forsiden af ”Faze 2 2011”?

vi

nD

eG r aw


Den bedste husketeknik: Hvad er den bedste måde til at huske din kones fødselsdag? – Prøv at glem den én gang. Blondinen kommer grædende hen til en politimand. - Blondinen: ”Uhuuu...min hund er blevet væk...Snøft.” - Betjenten: ”Så, så lille dame. Hvorfor indrykker du ikke en annonce i lokal avisen, hvor du efterlyser den?” - Blondinen: ”Snøft...Det har jeg også tænkt på, men den kan jo ikke læse. Den Den Den Den

ene: ”Hvorfor er du i fængsel?” anden: ”Fordi jeg har en bygningsfejl, lyder svaret.”  ene: ”Bygningsfejl?”  anden: ”Ja, jeg har for lange fingre og for korte ben!”

Hvem ser først 10 røde biler? Hvem ser først 5 biler hvor føreren er en kvinde? Hvem ser først 2 gule biler? Hvem ser først en bus fra Sverige? Hvem ser først en bus fra Tyskland, en campingvogn fra Frankrig og en autocamper fra Holland? Hvem kan inden for 5 minutter, finde flest nummerplader fra forskellige lande? Hvem kan indenfor 5 minutter vinke til flest biler – og få et vink igen? Hvem kan inden for de næste 5 minutter se flest motorcykler? Hvem kan hurtigst remse op, hvilke lander I kommer igennem, inden I er ved rejsemålet? Hvem kan hurtigst finde en 5 Euro-seddel i bagagen? Hvem kan hurtigst tælle sammen, hvor mange gange I har holdt på en resteplads? Hvem ser først en nummerplade hvor bogstavet X og tallet 7 indgår? Udbyg gerne selv.

Manden bliver undersøgt først, sendt tilbage til venteværelset – og derefter kalder lægen den ældre kone ind. - ”Før vi undersøger dig, vil jeg gerne tale lidt om din mands helbred. Jeg spurgte ham, hvordan han havde det og han svarede at han var helt på toppen. I nat, da han skulle på toilettet og åbnede døren, tændte Gud lyset for ham – og da han var færdig og lukkede døren, slukkede Han lyset for ham igen.”

Hvis alt er helt lige: Tættest på vinder: Hvor mange kilometer er det samlede tyske motorvejsnet (Autobahn) pr. 1. juni 2011 ifølge Wikipedia? (Svaret står langs midten af disse sider).

Så er det tid til at indlede søskende, venner og forældre i legen.

[10] Medina og Lærke Møller [8] Hayden Panettiere [9] Scream 4 [5] Dame N'Doye fra FC København [6] FC Midtjylland [7] ”Borgen” fra DR1 Quiz-svar: [1] Bamse [2] Lady Gaga [3] Jacob fra Paradise [4] Justin Bieber og Selena Gomez

Svar på bilbanko: Den tyske Autobahn er i alt 12.800 kilometer

- ”Åh nej”, svarede konen – ”nu har han tisset i køleskabet igen!”

11


Tivoli

Zulu Sommerbio

Haryy Potter 7

Haryy Potter 7 Guiness/ Ripley’s

Statens Museum for Kunst

Mads Langer

Bjarke Johansen

Sol og sommer

Vampyrdræbersæt på Ripley’s Believe it or Not

Tibetansk drikkekrus Ripley’s Believe it or Not

Dette skal du se i Danmark til sommer Af Emma Müller

N

u er sommeren snart over os og vi skal ud og nyde det gode vejr. Efter måneders venten med kulde og regn er det endelig tid til snart at hoppe i badetøjet. Fede Koncerter, varme strandture og en masse sjov, skal gøre sommeren 2011 til en af de bedste.

V

i kender det alle sammen, at sidde der hjemme og tænke over alle de ting vi skal nå at se i sommerferien. Men hvad er det egentlig vi skal opleve denne sommer. Der er en masse ting, man skal nå, når det er sommer og vi giver dig her en lille guide.

H

ent dine venner og tag nogle lange ture i skoven, sommeren bliver nemlig dejlig varm. Køb det nye seje badetøj og begiv dig ud på en af landets mange strande. Pak madpakken og snup en tur til stranden. Du finder ikke bedre

12

steder at bruge tiden med vennerne på. En masse is og kolde sodavand er et sommerhit, men glem aldrig solcreme og vand.

H

vis du er til intime koncerter er Mads Langer en af de helt store. Oplev en koncert med en masse kærlighed og varme. Mads Langer spiller den 19. august på Plænen i Tivoli. Dette er samtidig en god mulighed for at nyde en dejlig dag i det fantastiske Tivoli.

K

øbenhavn bugner af gode muligheder og oplevelser. Byen indeholder en masse museer. Et af dem der er værd at opleve, er Statens Museum for Kunst. Hertil har vi også Guinness World Records Museum (samme sted som Ripley's Believe it or Not) i indre København. Her kan du gå på opdagelse i de mange rekorder og se forunderlige ting, du ikke troede var muligt og hvis du tør, så kryb ned i den dybe kælder og

oplev gys og kuldegysninger med Mystic Exploratorie.

H

vis du er til gode film under åben himmel, er Zulu Sommebio helt klart et godt valg. Mød en masse mennesker og hyg med et hav af fede film. Hvis du er heldig kommer Zulu Sommerbio til din by i år.

S

elvom det er sommer kan det stadig være hyggeligt at gå i biografen. Harry Potter og Dødsregalierne kommer i biograferne den 7. juli. Det er den syvende og sidste fim i Harry Potter-serien. Så, for alle jer Harry Potterentusiaster bliver sommeren et sikkert hit.


Bjarke Johansen

Mads Langer spiller pĂĽ PlĂŚnen i Tivoli fredag d. 19. august kl. 22

13


Kanotur! Tekst og foto: Michelle Thorn Det er maj, og der er døbt kanotur i det nordjyske. En masse friske og veloplagte teenager var mødt op i KFUM og KFUK's foreningsbygning i Hjørring. Der gik ikke lang tid før det ene grin efter det andet kunne høres. Rystesammenunderholdningen var gået i gang, folk var ivrige, musikken høj og lyset farverigt. Der var hockeyturnering, alle var opsat på at vinde. Mens to hold af gangen dystede mod hinanden, sat resten og heppede. Turneringerne blev ved lige til det blev mørkt. Det var blevet tid til andagt, kage, film og hygge.

14

Næste morgen hoppede vi i kanoerne i Ilbro. Vejret var godt, stemning god og det gik fremad i godt tempo. Naturomgivelserne langs Uggerby å, stod flot grønt. Omkring middagstid blev det gode vejr afbrudt af regndråber, der dannede ringe i den ellers stille å. Men humøret var stadig højt hos de unge. Der var brudt ud i fællessang og kapløb kanoerne imellem. Efter 25 km. nåede vi frem til Mosbjerg, hvor vi skulle sove i en hytte for natten. Der var der varm kakao og kage til de lettere forfrosne unge mennesker. Da der blev opholdsvejr, trak vi ud til bålet og hyggede. Her blev der lavet vafler, pandekager og ristede skumfiduser i massevis. Da mørket

igen faldt på, gik vi ind og hyggede videre, spillede spil og spiste slik. Inden vi gik i seng var der andagt og herefter faldt alle hurtigt i søvn. Alle sov stadig tungt næste morgen, lige indtil vi blev vækket af grydelåg og -skeer. Vi ryddede op og gjorde os klar til endnu en god dag i kanoerne. Det dyppede allerede en smule da vi hoppede i kanoerne, men vi var kommet til stedet med ”riverrafting” så en smule regn betød intet. Op ad eftermiddagen, kom vi alle helskindet i mål ved Bindslev Gl. Elværk. Vi sagde alle farvel til hinanden og takkede for en rigtig god weekend!


15


3

r e m m o s il t e v a h L A K S ting du

- til både drengen og pigen.

2.

1.

3.

Af Simone Thaulov Kofoed

I en både drenge- og pige garderobe er der nogle uundværlige ting, som man ikke kan gå sommeren i møde uden. Jeg har fundet de 3 vigtigste til begge køn - Enoy! [1] Så piger, hold fast, nu kommer mine ynglingsting til os til denne sommer! Det første must til din sommergarderobe er en lang, sexet og smuk maxi-dress. Den kan bruges udenpå en bikini, når du skal på stranden, du kan hoppe i et par stiletter og have den på til fest, eller sammensætte den med et par flade klipklappere og være casual. Denne her synes jeg personligt, er rimelig fræk, den kan man få for 1.938 kroner på asos.com. Men hvis man har fået shoppet lidt rigeligt, eller ens budget af en anden grund ikke lige strækker sig til denne kjole, kan man også få nogle lækre nogle i blandt andet H&M eller Gina Tricot.

16

[2] Efter min mening kan man ikke gå igennem denne sommer uden at have en hat. Jeg har lige købt en, og den er uundværlig for min garderobe. Jeg kan ikke stå for denne lækre stråhat fra H&M, der passer både til stranden eller til en grillaften med vennerne. Fra H&M til 79,95. [3] Den tredje og sidste ting, du bliver nødt til at have for at klare sommeren, er noget der har været fremme meget længe, og som er blevet lavet i alle afskygninger. Jeg taler om sko med kinahæl. Inden for disse sko, er jeg igen faldet for et par på ASOS. Nemlig denne flotte model, der passer perfekt til næsten alt tøj! Du kan som sagt få dem på ASOS til 898,-


1.

2.

3.

Ligeledes i en drengegarderobe skal der ryddes lidt op, og måske købes et par ting.

varianter derinde, men stadig i den samme gode kvalitet. Så tjek det ud, og vær sommerlækker med et par nye solbriller.

[1] Til sommer er det for begge køn vigtigt at have et par smækre solbriller, så man kan lure på de andre på stranden. Så drenge, denne sommer (og alle andre somre) find for søren da nogle solbriller, der sidder godt, enten er de for små, for store, for grimme eller for et-eller-andet. Køb nogle solbriller, der passer til at ligge og sole sig på stranden, men som også kan bruges til beach volley - se, dét er nyttigt. Jeg er, som mange andre piger nok også er, VILD med RayBan solbriller, både til os selv, men i dén grad også til dig. Så hvis du vil være med på moden, så skal du få dig et par RayBan. Et par som jeg personligt synes er møgfede, er disse her. De er fundet på sunglassesshop.com til 1.449,- Men hvis økonomien ikke rækker til det, eller at du bare er et fjols til at passe på dine solbriller, er der også billigere

[2] En anden ting, som jeg er faldet pladask for til drenge, er trekvart bukser som også er meget fremme i år! De skal helst gå til lige under knæet, og så er alt andet egentlig ligegyldigt! Igen har jeg rundet ASOS, og har her fundet mig et par lækre, som jeg i hvert fald skal have min kæreste smidt i! De koster 330 kroner, og er som sagt fra ASOS. [3] Tredje og sidste ting I skal bruge penge på drenge, er en vest!! Så tag kæresten, vennen eller en helt tredje under armen og spæn til den nærmeste H&M-butik, for I kan ikke leve uden denne lækre vest, jeg har fundet her! Den er fra H&M og koster 160 kroner.

17


Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en

e d l i k a l b o

! e l l a r o f e l o k s r - en e f t e

B

iiiip biiiip! Vækkeuret på kammer 28 ringer for femte gang den morgen, og Jesper vælter ud af sengen. Heine er også lige kommet ud af sengen. Han snuser i armhulen og tænker (igen,) at badet da sagtens kan udskydes til i morgen. Eller måske til næste uge. Det første sanseindtryk, der derfor naturligt nok møder Jesper, er lugten af Heine. Man skulle tro, at denne lugt ville skræmme Jesper, men det er ikke tilfældet. Jesper er på mærkværdig vis kommet til at holde helt af lugten af Heine. Ja, det er sjovt, som man vænner sig til hinanden!

E

fter morgenløb triller Jesper og de andre ned til spisesalen og møder Line, der begår den usandsynligt

18

store dumhed at være den sidste til at tage sig til næsen og sige ”fri”, og så er det jo kun retfærdigt, at det er hende, der henter mælken. Ude ved køleskabet møder Line dagens første sande udfordring: Hvilken mælk skal hun vælge? Man bliver fed af letmælk. Man bliver en splejs af skummetmælk. Man er et uselvstændigt menneske, der ikke har taget stilling til livets store spørgsmål, hvis man vælger minimælken. Line kan kun tage det forkerte valg. Men da Line nu har gået på skolen i næsten et år, har hun lært at stå for det hun tror på: Line vælger skummetmælken!

O

ppe på gangen pumper bassen fra diverse musikanlæg, og der bliver brugt et trecifret antal støvsugere som imiterende mikrofoner. Efter en hård omgang morgenrengøring bevæger den, efterhånden vågne, flok sig hen mod skolens foredragssal, hvor morgenens andagt bliver holdt. Her venter dem helt sikkert en fortælling, der kan vise

dem et eller andet med Gud og ham der Jesus. Du kan være troende, du kan være ikke-troende, eller du kan bare være endnu en af disse såkaldte ”minimælks-drikkere”. Dem, der ikke har taget stilling. I princippet er det ligegyldigt, andagten kan være en god ting for alle. Om ikke andet kan du bruge tiden på at få 30 minutters tiltrængt søvn.

N

u kommer vi så til dagens seje træk. De obligatoriske timer begynder, og der bliver kæmpet flittigt med undervisningen. Men man må dog sige, at det hverken er matematik, dansk eller tysk, der er højeste prioritet i det ét år lange efterskoleliv.

S

om et afbræk i bl.a. fysiklærernes nyttige visdom, venter middagsmaden kl. 12. Line har været så usandsynligt heldig at få pladsen ved siden af Lasse. Der er i årets løb gået hen og sket det fantastiske, at Line og Lasse er blevet kærester (dette


Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en Ef terskol en

er et glimrende eksempel på, at der er nogen for alle). Under middagsmaden snakker Line og Lasse om den ”kumme”, de skulle igennem, da de tidligere på året pludselig sprang ud og annoncerede deres forhold. Af frygt for at skræmme evt. kommende ”Blåkilde-Lovebirds”, vil vi undgå at gå for meget i dybden med denne såkaldte ”kumme”…

E

fter frokost bliver dagen straks mere interessant, da der her bliver budt på diverse linje- og valgfag. Der er noget for enhver smag; musikeren, skuespilleren, spejdertypen, kunstneren og sportsfreaken udfordres. Efter halvanden time med hård og brutal håndboldtræning er Jesper efterhånden blevet godt svedig. Han forsømmer dog ikke, ligesom Heine, badet, men lister op på gangen og smider de gennemblødte klude. Inde i badet møder han, til sin store skræk, tre andre nøgne fyre, der er i fuld gang med at lave en mindre glidebane på gulvet af diverse farlige kemikalier fra rengøringsrummet. Efter den kortvarige forskrækkelse smider Jesper håndklædet og tager del i festen.

V

ed aftensmaden annonceres det, at Ten Sing Midtjylland denne aften vil give en storslået koncert. Den efterfølgende jubel i spisesalen vil ingen ende tage efter en sådan besked. Denne oplevelse er en, man bare ikke må gå glip af.

D

a den vilde, våde, vanvittige Ten Sing-koncert er slut, får Line og hendes rumbo Ninna pludselig en ide, eller nærmere betegnet en trang. Var

koncerten svedig nok, eller skal aftenen lige have det sidste våde twist med et bad i åen? De smutter uopdaget ned på deres værelse og smider håndklæder over skuldrene, hvorefter de løber alt, hvad de kan, ned til den nærtliggende å. De kigger sig omkring efter eventuelle stalkere, smider håndklæderne og hopper i åens iskolde vand. Haletudser og andet kravl flygter til alle sider for at undgå det sindsoprivende vandplaskeri, mens Line og Ninna uhæmmet leger videre. Efter to minutter i åen, et par flåter hist og her og en truende influenzaperiode godt på vej, er de to piger igen oppe på skolen.

E

vise ord stadig er friske i de unge sind, så derfor er alle enige om, at dyrke beherskelsens kunst til festen (våde varer inkluderet). Udenfor slukker solen, og efter et par timer er de fleste nattelamper også blevet slukket oven på lange samtaler med rumboer af alle slags.

H

vis alt dette ikke lyder for fedt, så ved vi ikke, hvad der gør! Men husk nu – for Søren – Blåkilde skal opleves og ikke læses om, så kom og besøg os, eller gå hele vejen og tag et år eller to sammen med os – det er skide skønt!

fter kaffe og aftenandagt, går gruppekrams-orgiet i gang – så skal der siges godnat! Ti minutter herefter begynder dørene til diverse ganghyggeritualer lige så stille at gå op. Der bliver fundet guitarer, computere og slik frem, mens en enkelt eller to stærke sjæle går i seng. Det er her dagen bliver rundet af med hyggeslåskampe, tonedøv sang og diverse dårlige jokes. Denne aften går snakken især på den kommende weekends elevfest. På værelserne er alle enige om, at hverken dans, musik eller humør skal have for lidt. Dog skal det siges, at aftenandagtens

19


Af Stine Adelskov

x Vo

P PO

Martin H. Thomsen, 18 år Hvad skal du til sommer? Jeg starter med at rejse 14 dage til Skotland. Jeg skal af sted som leder med 15 spejdere og 2 andre ledere. Vi mødes med en skotsk venskabstrop og skal bo hos dem. Jeg har selv været af sted som spejder, og kan huske, hvor stor en oplevelse det var. Herefter går turen sydpå med familien. Jeg regner med, at vi slår campingvognen ned på en sydeuropæisk campingplads i forhåbentligt godt vejr. Resten af ferien skal nydes i godt selskab med gode venner. Hvad ser du mest frem til? Jeg glæder mig mest af alt til bare at slappe af, og nyde at der ikke er lektier eller afleveringer, der skal laves.  Hvorfor? Fordi sommerferien bryder med den daglige rutine. Pludselig bliver der tid til en masse sjov, som normalt ikke ville være muligt i et travlt uge-program.

20


Vox

POP Anna Gundersen, 18 år Hvad skal du til sommer? To ugers familieferie med afslapning, badning og kulturelle besøg. Derudover skal jeg på DKG´s sommerstævne i Løgumkloster. Det er en uge jeg ser frem til at dele med ca. 40 andre gymnasiaster fra hele landet. Jeg skal også med en flok piger fra min efterskoletid på cykeltur. Så skal jeg have tjent lidt penge, som jeg gør ved at gøre rent på efterskolen, hvor mine forældre er forstandere, så den er klar til det nye elevholds ankomst.

Anne Cecilie Juul, 19 år Hvad skal du til sommer? Jeg skal til Stockholm, på DKG sommerstævne og et par dage skal jeg besøge min søster på et middelaldermarked. Derudover skal jeg til Grøn Koncert, nyde sommerdage i mine bedsteforældres sommerhus, og så regner jeg med, at der bliver tid til noget sjov med mine efterskolevenner.

Hvad ser du mest frem til? At det eneste jeg skal tænke på, er at være til stede og nyde øjeblikket. Egentlig at det, jeg glæder mig allermest til, er netop den følelse og tilstand man befinder sig i den ene gang på året: følelsen af sommerferie. Hvorfor? De ting man gør, gør man ikke fordi man skal eller det bliver forventet af en, men ganske enkelt fordi det er det man har lyst til.

Hvad ser du mest frem til? De ting jeg skal lave i ferien er meget forskellige, så jeg ved ikke, hvad jeg glæder mig mest til - jeg er sikker på at det hele bliver godt. Jeg ser rigtig meget frem til sommerfriheden og det gode vejr. Hvorfor? Sommerferien er anderledes end andre ferier, fordi man virkelig kan holde helt fri, og når solen skinner, kan man kun være glad.

21


Tag på TeenSommerle Af Stine Adelskov

Sommerferie Solen skinner, æbletræerne blomstrer og sommeren er over os. Skoleåret er slut og ferietiden venter lige om hjørnet og der er udsigt til afslapning, grin og glade stunder. Sidste sommer var der ”Ung Uge”, og derfor føles det måske som om, der nu er utrolig længe til den næste af den slags. Men foruden arrangementer som ”Ung uge” og ”Teenevent”, som du måske kender, afholder KFUM og KFUK også en række andre fantastiske arrangementer. Ikke mindst om sommeren.

Hvem er det for? Rundt om landet afholdes der, i løbet af sommerferien, teensommerlejr for alle unge mellem 13 og 19 år. Har man rundet de 19 år, er der stadig god mulighed for at blive en del af lejren, da der ofte søges ledere eller ”praktiske grise”.

Hvad laver man? Lejrene forgår f.eks. på efterskoler eller lejrskoleområder, hvor man sover i telt. Er man er ny, eller kender man måske ikke nogen, der skal med, er det ingen hindring! Lederne hjælper gerne med at finde en teltmakker, så det er bare med at springe ud i det! Teensommerlejr er en uge sprængfyldt med gode oplevelser, og med mulighed for at møde gamle venner og en masse nye mennesker. Programmerne består

22


ejr!

Horne efterskole for distrikt Nord, ThyMors og Himmerland og på Lystruphave efterskole for distrikt Hærvejen. Prisen for en uges lejr ligger et sted mellem 500 og 750 kr. for medlemmer af KFUM og KFUK.

Hvad siger deltagerne? Caper Lykkegaard, 16 år, deltager på distrikt Nord, Thy/Mors og Himmerlands teensommerlejr: ”Teensomerlejr er fedt fordi man får vilde oplevelser som mudderløb, mountainbike og ”markræs”, men der er også plads til hygge og afslapning”Marie Skov, 19 år, deltager på distrikt Nord, Thy/Mors og Himmerlands teensommerlejr: ”Noget af det sjoveste fra mine teensommerlejre er helt klart mudderløbet, der både er grænseoverskridende og virkelig sjovt! Og gennem fede aktiviteter og en masse gode oplevelser, er det ellers en uge proppet med hygge, sammen med gamle venner og søde nye mennesker. En gennemført fantastisk uge i sommerferien. ”

Hvor, hvornår og hvordan? eksempelvis af en masse forskellige workshops, med noget for enhver smag, andagt, aktiviteter, underholdning, spændende oplæg, hike, forkyndelse, sang og musik, løb, en hel masse sjov, diskussion, hygge, konkurrencer og tid til at nyde sommeren i godt selskab!

På KFUM og KFUKs hjemmeside (www. kfum-kfuk.dk/sommerlejre) kan læse meget mere om alle de praktiske forhold! Her kan man også melde sig til fire forskellige lejre, alt efter hvor i landet man kommer fra. I år finder lejrene sted på Skåstrup Strand for distrikt syd og trekanten, i Snejbjerg hallen for distrikt Midtjylland, på

Hvad så nu? Kom op af sofaen, grib chancen, meld dig til teensommerlejr 2011 og få en helt særlig sommeroplevelse. Pak dit telt og dit gode humør. Tag dine venner med, eller kom alene og få en uforglemmelig uge med en kæmpe stak gode minder, at tage med sig i rygsækken bagefter! Det bliver fedt!

23


Grænseoverskridende uge i Berlin Provokatour 2012 I påskeferien i år tog 20 unge og fire instruktører til Berlin. Kurset hed Provokatour. Victoria Dreisig og Silje Shearman Poulsen fra Ten Sing K har skrevet om turen, og her kan du læse om nogle af deres mange oplevelser.

Søndag: Vi mødtes på hovedbanegården og besøgte KFUM og KFUKs landskontor i Valby. Senere på dagen fløj vi til Berlin. Mandag: Dagen inden havde vi lært om hvilke roller, den enkelte påtager sig i en gruppe, og da vi mandag skulle ud på vores første opgave i Berlin, skulle vi bytte roller og påtage os en rolle, vi ikke var vant til. Turen endte ved CVJM, som er det tyske KFUM og KFUK, hvor vi havde undervisning resten af ugen. Tirsdag Herefter bestod det meste af dagen af undervisning om kommunikation med Michael Bager. Det var en meget levende undervisning, og vi tror ikke, der var én, der ikke lyttede efter. Mange af os gik derfra med en fantastisk følelse. Vi havde fået en hel ny viden om, hvem vi er og vores egen og andres adfærd. Det havde gjort et så stort indtryk på os, at vi dårligt kunne stoppe med at snakke om det igen. Om aftenen spiste vi et helt specielt sted. Nemlig på mørkerestauranten Unsicht-Bar hvor øjnene fik en pause, og man ikke kunne se det fjerneste.

”Provokatour har haft en kæmpe indflydelse på, hvordan jeg ser mig selv og hvordan jeg ser andre.” Silje

24

Onsdag Dagen startede ud med morgenløb. Hele ugen var ret intens, og det kunne også virke meget overvældende, at skulle lære så meget om sig selv, samtidig med at man skulle være social, og her fik man en chance for at være i sit eget sind, og få lidt ro på. Torsdag Den næste øvelse, mente mange, var meget grænseoverskridende. Man skulle finde sammen i par, og det skulle være en, man ikke kendte særlig godt, og så havde man


hver en halv time til at fortælle sin livshistorie. Fredag Fredag var den sidste dag med undervisning. Vi lavede en konkurrence i gakkede gangarter (som virkelig var gakkede). Denne dag havde meget fokus på, hvem man selv var. Vi tog bl.a. noget kaldet en Filur test, som er en form for personlighedstest, som i de flestes tilfælde ramte overraskende tæt på. Lørdag Vi stod tidligt, tidligt op og fløj tilbage til København, hvor vi sagde farvel og ikke mindst på gensyn til hinanden. Vi mener begge, at denne tur burde være et tilbud til alle. Du lærer på en helt anden måde, og du lærer bestemt også nogle helt andre ting. Så har du ikke været på Provokatour endnu, så hold da lige øje med, hvornår der kommer en ny tur – alle fortjener at opleve det, vi gjorde.

”Jeg er utrolig taknemmelig for at have fået muligheden for at komme med på sådan et kursus og ville ikke have været det foruden.” Victoria

Provokatour er et kursus for 16-19 årige der afholdes af kursusudvalget.

25


Ny 10. klasse på SommerSted efterSkole

- to studieretNiNger:

- du Sætter fokuS på din fremtid læs mere på: www.sommerstedefterskole.dk

Faze - SES, FOKUS10 125x190.indd 1

13-01-2011 22:07:52

Headbuff til dig og badehætte til din cykel - eller omvendt 25,-

30,-


Vi har holdninger til dit liv Du udfordres Du møder meninger Du møder tro Du møder andre Du møder dig selv...

Værelse med indsigt Sammenslutningen af

EFTERSKOLER & HØJSKOLER med tilknytning til KFUM og KFUK og Indre Mission

HØJSKOLER: Børkop Højskole . Diakonhøjskolen

Bliv volontør i Indien COMPLOT 11110.229

UNGDOMS- & EFTERSKOLER: Bieringhus Efterskole . Bjerget Efterskole . Blidstrup Efterskole Blåkilde Efterskole . Borremose Ungdomsskole . Dronninglund Efterskole . Farsø Efterskole Finderup Efterskole . Frøstruphave Efterskole . Grejsdalens Efterskole . Haslev Idrætsefterskole Hestlund Efterskole . Hørby Ungdomsskole . Lunderskov Efterskole . Lystruphave Efterskole Midtsjællands Efterskole . Nordsjællands Efterskole . Nørre Nissum Efterskole . Nøvlingskov Efterskole Odsherred Efterskole . Rinkenæs Efterskole . Rydhave Slots Ungdomsskole . Rønde Efterskole Skrødstrup Efterskole . Sommersted Efterskole . Svankjær Ungdomsskole . Sydvestjyllands Efterskole Sydøstsjællands Idrætsefterskole . Søndbjerg Efterskole . Tommerup Efterskole . Vesterbølle Efterskole

Du kan stadig nå at blive volontør for IND I EN anden verden. Årets volontører går på forberedelseskursus den 25. september – 29. oktober på Løgumkloster Højskole og rejser derefter til Indien i tre-fire måneder. Læs mere her på korturl.dk/wc7

i

S V A R PA AT I LV A E R E LS E N . D K

23.-25. marts 2012 på Rønde Efterskole

MUSIK

FODBOLD

Ved du, at du kan tilmelde dig fire forskellige klasser: Den traditionelle 8. og 9. klasse, et særligt 10. klassetilbud og en LiX-klasse, hvor den faglige støtte er større. Tjek hjemmesiden og læs mere om de forskellige tilbud.

www.soendbjerg.com soendbjerg@soendbjerg.dk

NATURLIV

Søndbjerg Efterskole

Teen EvenT 2012

Kunne du tænke dig at skrive artikler til Faze? Så kontakt redaktionen på faze@kfum-kfuk.dk

efterskole i øjenhøjde

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en god oplevelse:


Magasinpost MMP ID-nr. 46679

Hvorfor vælge Ten Sing?

Af Niels Jensen Hvis man spørger, om det er det fedt at gå til Ten Sing, så bliver man nærmest blæst væk af et enstemmigt JA. Og det er jeg personligt helt enig i. Efter selv at have gået til Ten Sing i lidt under et år kan jeg varmt anbefale det til alle andre, som kan lide at synge, danse, spille musik eller rode med teknik. En af de ting, der bruges mest tid på, er at øve skuespil og sange. F.eks. har vi i Ten Sing 7 lige haft vores årlige show. I år handlede det om pigen Gurli, der bliver mobbet, fordi hun er nørd, indtil hun finder en taske med Pókeballs, hvori der er super helte. Dem bruger hun til at stoppe den onde videnskabsmand, som vil herske over verden, ved hjælp af sin glemminator.

Hvorfor er det fedt at gå til Ten Sing? Lasse Bjerregaard (Ten Singer):

Det fedeste ved at gå til Ten Sing er, at man får kage, og at man lærer så mange nye mennesker at kende. Jeg glæder mig til at komme af sted hver tirsdag, og hvis man er i dårligt humør, når man kommer, så hjælper alle de andre med til, at du kommer i godt humør. Du går altid glad hjem. Men det kan godt være lidt kedeligt i starten, men tro mig, det bliver så sjovt.

Laura Ebbe (Ten Singer): Det er mega fedt, fordi man er sammen med så mange mennesker, og så spiller man musik, synger og laver skuespil.

Julie Hoberg (forhenværende Ten Singer): Det fedeste var, at mine bedste venner var der.. at vi sang og havde det hyggeligt... og ja... bare det fællesskab vi havde.

Afsender: KFUM og KFUK i Danmark Î Valby Langgade 19 Î 2500 Valby

Ten Sing er ikke noget, man går til, det er en livsstil. Sådan står der på Ten Sing 7´s Facebook side, og det, kan jeg kun sige, er rigtigt.

Faze nr. 3, 2011  

Magasin for de 13-19-årige medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark.

Faze nr. 3, 2011  

Magasin for de 13-19-årige medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark.