Page 1

M Alg ru pp e Bedsteforældre og børnebørn, samt andre voksne med nære relationer til børn, som ønsker en god oplevelse sammen. Børn fra 5 år og opefter.

ED! H Y N Bedsteforældre og børnebørn

Sted Rydhave Slots Ungdomsskole, Holstebrovej 38, 7830 Vinderup. tlf. 97 44 15 22, mail ng@rydhave.dk

Pris er Voksne medlemmer: 775 kr. Voksne ikke medlemmer: 825 kr. Børn: 490 kr. For at kunne deltage i dette arrangement skal du være medlem af KFUM og KFUK. Du kan indmelde dig samtidig med tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Du kan vælge enten alm. medlemskab i en lokal forening eller eventmedlemskab. Du betaler samtidig for medlemskabet. Det koster 125 kr. at blive eventmedlem i resten af året og som medlem kan du deltage i andre arrangementer i KFUM og KFUK resten af året. Prisen for alm. medlemskab i en forening afgøres lokalt, men du betaler her kr. 125,- som a’contokontingent. Ved framelding senere end en måned før afholdelse af lejren, betales 50% af deltagerafgiften, og senere end 14 dage før lejren forfalder hele deltagerafgiften til betaling. Tilmelding senest den 15. september 2010

U dv alg et Í Niels Gravesen, tlf. 28 76 86 70 Í Margit Mikkelsen, tlf. 97 44 18 47 Í Hanne Lise Madsen, tlf. 97 44 18 95 Í Birthe Blume, tlf. 96 95 60 70 Í Sinne Dueholm, tlf. 97 42 86 84 Í Grethe Møller, tlf. 97 43 84 46 Í K nud Erik Jørgensen, tlf. 20 23 51 61

Rydhave Slots Ungdomsskole Søndag den 17. oktober til onsdag den 20. oktober 2010 Henvender sig til børn fra 5 år og opefter samt deres bedsteforældre.


PROG R AM S Ø N D A G d e n 17. o k t o b e r 2 0 1 0

T I R S D A G d e n 19 . o k t o b e r 2 0 1 0

Kl. 14.00 Ankomst og indkvartering. Vi finder vores senge

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 15.00 Forfriskning, derefter farvel til mor og far Kl. 16.00 Velkommen til lejren, præsentation, information om lejren. Resten af eftermiddagen har vi aktiviteter, der ryster os sammen. Vi ser slottet osv.

Kl. 9.30 Morgen appel. Aktiviteter for børn, unge i værksteder og hal Tilbud til voksne: Fortælling v/ Knud Pedersen, Holstebro Kl. 11.00 Forberedelse til markedsdag Salget går til projekt IND I EN anden verden

Kl. 18.00 Aftensmad Kl. 19.30 Ryste-sammen-aften Kl. 20.30 A fslutning for de mindre Kl. 21.00 Sangtime, boldspil og hygge for børn fra 11 år v/organist Kirsten Spangaard Thomsen, Vejrum. Program for voksne med »natmad«

Kl. 12.00 Middag Bedsteforældrenes time Kl. 14.00 Markedsdag med salg af brugte legesager, køb af friske pandekager v/ Ejgil Kristiansen, Snejbjerg Kl. 15.30 Forfriskning, kaffe, the, saftevand og pandekager Kl. 18.00 Aftensmad

M A N D A G d e n 18 . o k t o b e r 2 010 Kl. 8.00 Morgenmad Kl. 9.30 Morgen appel, aktiviteter for børn, unge Tilbud til voksne: »Vores børnebørn, er det dem, der ikke forstår os eller« v/ fritidshjemsleder Erland Sørensen, Ikast Kl. 10.30 Forfriskning

Kl. 19.30 Underholdning for børn, unge og voksne Historie på slottet. Vi synger kendte sange Kl. 20.30 Forfriskning. Afslutning for de mindre Kl. 21.00 Aftenløb i skoven for store børn Kl. 21.00 Sangtime, boldspil og hygge for børn fra 11 år Program for voksne med »natmad«

Kl. 12.00 Middag Bedsteforældrenes time Kl. 14.00 Familietur i skoven, vi laver græskar lygter, drager, eller aktiviteter i værksteder. Fra slottets historie, optakt til aftenens besøg v/ Mona og Jørgen Bruun Sørensen, Sahl Kl. 15.30 Forfriskning Kl. 16.00 Vi fortsætter med dagens aktiviteter Kl. 18.00 Aftensmad Kl. 19.30 Greven og grevinden kommer på besøg Kl. 20.30 Forfriskning. Afslutning for de mindre Kl. 21.00 Sangtime, boldspil og hygge for børn fra 11 år Program for voksne med »natmad«

O N S D A G d e n 2 0 . o k t o b e r 2 010 Kl. 8.00 Morgenmad Kl. 9.30 Udflugt med bus til Stubbergård Kloster Kl. 12.30 Middag Kl. 13.30 Forberedelse til gudstjeneste Kl. 14.30 Gudstjeneste i »Slotskirken« v/ Anders Kaufmann, Sognepræst ved Fonnesbæk Kirke Kl. 15.00 Forfriskning Afslutning – tak for i år og på gensyn

Tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Tilmelding til lejren kan ske fra mandag den 17. maj efter princippet først til mølle – max deltagerantal ca.120. Sidste tilmelding onsdag den 15. september. Efter tilmelding på nettet vil du modtage en kvittering af dine indtastninger. Har du ikke internetadgang kan telefonisk tilmelding ske til Birgitte Castberg Larsen på tlf. 36 14 15 44


PR O GR A M S ø n d a g d e n 17. o k t o b e r 2 0 1 0

T i r s d a g d e n 19 . o k t o b e r 2 0 1 0

Kl. 14.00 Ankomst og indkvartering. Vi finder vores senge

Kl. 8.00 Morgenmad

Kl. 15.00 Forfriskning, derefter farvel til mor og far Kl. 16.00 Velkommen til lejren, præsentation, information om lejren. Resten af eftermiddagen har vi aktiviteter, der ryster os sammen. Vi ser slottet osv.

Kl. 9.30 Morgen appel. Aktiviteter for børn, unge i værksteder og hal Tilbud til voksne: Fortælling v/ Knud Pedersen, Holstebro Kl. 11.00 Forberedelse til markedsdag Salget går til projekt IND I EN anden verden

Kl. 18.00 Aftensmad Kl. 19.30 Ryste-sammen-aften Kl. 20.30 A fslutning for de mindre Kl. 21.00 Sangtime, boldspil og hygge for børn fra 11 år v/organist Kirsten Spangaard Thomsen, Vejrum. Program for voksne med »natmad«

Kl. 12.00 Middag Bedsteforældrenes time Kl. 14.00 Markedsdag med salg af brugte legesager, køb af friske pandekager v/ Ejgil Kristiansen, Snejbjerg Kl. 15.30 Forfriskning, kaffe, the, saftevand og pandekager Kl. 18.00 Aftensmad

M a n d a g d e n 18 . o k t o b e r 2 010 Kl. 8.00 Morgenmad Kl. 9.30 Morgen appel, aktiviteter for børn, unge Tilbud til voksne: »Vores børnebørn, er det dem, der ikke forstår os eller« v/ fritidshjemsleder Erland Sørensen, Ikast Kl. 10.30 Forfriskning

Kl. 19.30 Underholdning for børn, unge og voksne Historie på slottet. Vi synger kendte sange Kl. 20.30 Forfriskning. Afslutning for de mindre Kl. 21.00 Aftenløb i skoven for store børn Kl. 21.00 Sangtime, boldspil og hygge for børn fra 11 år Program for voksne med »natmad«

Kl. 12.00 Middag Bedsteforældrenes time Kl. 14.00 Familietur i skoven, vi laver græskar lygter, drager, eller aktiviteter i værksteder. Fra slottets historie, optakt til aftenens besøg v/ Mona og Jørgen Bruun Sørensen, Sahl Kl. 15.30 Forfriskning Kl. 16.00 Vi fortsætter med dagens aktiviteter Kl. 18.00 Aftensmad Kl. 19.30 Greven og grevinden kommer på besøg Kl. 20.30 Forfriskning. Afslutning for de mindre Kl. 21.00 Sangtime, boldspil og hygge for børn fra 11 år Program for voksne med »natmad«

O n s d a g d e n 2 0 . o k t o b e r 2 010 Kl. 8.00 Morgenmad Kl. 9.30 Udflugt med bus til Stubbergård Kloster Kl. 12.30 Middag Kl. 13.30 Forberedelse til gudstjeneste Kl. 14.30 Gudstjeneste i »Slotskirken« v/ Anders Kaufmann, Sognepræst ved Fonnesbæk Kirke Kl. 15.00 Forfriskning Afslutning – tak for i år og på gensyn

Tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Tilmelding til lejren kan ske fra mandag den 17. maj efter princippet først til mølle – max deltagerantal ca.120. Sidste tilmelding onsdag den 15. september. Efter tilmelding på nettet vil du modtage en kvittering af dine indtastninger. Har du ikke internetadgang kan telefonisk tilmelding ske til Birgitte Castberg Larsen på tlf. 36 14 15 44


M Alg ru pp e Bedsteforældre og børnebørn, samt andre voksne med nære relationer til børn, som ønsker en god oplevelse sammen. Børn fra 5 år og opefter.

ED! H Y N Bedsteforældre og børnebørn

Sted Rydhave Slots Ungdomsskole, Holstebrovej 38, 7830 Vinderup. tlf. 97 44 15 22, mail ng@rydhave.dk

Pris er Voksne medlemmer: 775 kr. Voksne ikke medlemmer: 825 kr. Børn: 490 kr. For at kunne deltage i dette arrangement skal du være medlem af KFUM og KFUK. Du kan indmelde dig samtidig med tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Du kan vælge enten alm. medlemskab i en lokal forening eller eventmedlemskab. Du betaler samtidig for medlemskabet. Det koster 125 kr. at blive eventmedlem i resten af året og som medlem kan du deltage i andre arrangementer i KFUM og KFUK resten af året. Prisen for alm. medlemskab i en forening afgøres lokalt, men du betaler her kr. 125,- som a’contokontingent. Ved framelding senere end en måned før afholdelse af lejren, betales 50% af deltagerafgiften, og senere end 14 dage før lejren forfalder hele deltagerafgiften til betaling. Tilmelding senest den 15. september 2010

U dv alg et Í Niels Gravesen, tlf. 28 76 86 70 Í Margit Mikkelsen, tlf. 97 44 18 47 Í Hanne Lise Madsen, tlf. 97 44 18 95 Í Birthe Blume, tlf. 96 95 60 70 Í Sinne Dueholm, tlf. 97 42 86 84 Í Grethe Møller, tlf. 97 43 84 46 Í K nud Erik Jørgensen, tlf. 20 23 51 61

Rydhave Slots Ungdomsskole Søndag den 17. oktober til onsdag den 20. oktober 2010 Henvender sig til børn fra 5 år og opefter samt deres bedsteforældre.

Bedsteforældre- og børnebørnlejr Rydhave  

Program for Bedsteforældre- og børnebørnlejr på Rydhave Ungdomsskole fra Søndag den 17. oktober til onsdag den 20. oktober 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you