Page 1

Aleneforældre kursus

27.til 29. marts 2013 På Diakonhøjskolen i Aarhus Lyseng Allé 15 8270 Højbjerg


PROGRA M ONSDAG DEN 27. M A RT S Kl. 19 - 20 Ankomst og indkvartering på gode dobbeltværelser samtidig pålægsbord Kl. 20.00 Velkomst Tanker om livet; at miste sin ægtefælle ved skilsmisse og dødsfald

Gruppe samtale Andagt Natmad og godnat

T ORSDAG DEN 28. M A RT S Kl. 8.30 Morgenmad Kl. 9.30 Foredrag med Ruth Østergaard Poulsen Kl. 12.00 Frokost Kl. 13.30 Gruppe samtaler med mulighed for individuelle samtaler med Ruth Østergaard Poulsen Kl. 16.00 Gåtur til vandet og i skoven Kl. 18.30 Festaften Kl. 22.30 Midnatsgudstjeneste ved Morten Hougaard Sørensen FREDAG DEN 29. M A RT S Kl. 10.00 Brunch Oprydning og evaluering Kl. 12.30 Sangtime Kl. 14.00 Kaffe, Farvel og på gensyn!


SYGEHUSPR ÆS T RU T H Ø S T ERGA A RD P OUL SEN, A A L BORG ”Hvilke billeder har vi af Gud, og hvad sker der med de billeder, når krisen rammer?” Ruth har været præst i mere end 30 år. Det har altid været sjælesorgen, der har haft hendes interesse, og derfor valgte hun i 2000 at blive sygehuspræst. 12 års erfaring som sygehuspræst har givet Ruth et godt indblik i, hvad der sker med menneskers tro, når krisen rammer. Troen flytter desværre ikke altid bjerge, men de ”bjerge”, vi møder i vort liv, flytter derimod næsten altid ved troen. Ofte sker der det, at vort billede af Gud ganske enkelt går i stykker. Og hvad gør man så? Foredraget er tænkt som oplæg til dialog, også om vore egne gudsbilleder.

M ORT EN HOUGA A RD S Ø RENSEN, 32 Å R Sogne- og hospitalspræst i hhv. Søndermarkskirken og Regionshospitalet i Viborg Cand.theol. fra Aarhus Universitet 2010 Mangeårigt medlem af KFUM og KFUK. Tidligere efterskolelærer på Vesterbølle Efterskole


PRA K T ISK A DRES SE Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg, Aarhus

PRIS 590 kr. for medlemmer af KFUM og KFUK 690 kr. for ikke medlemmer 200 kr. i tillæg for enkelt værelse

M EDBRING Almindeligt weekend-udstyr, sengelinned og tøj til festaftenen. Kontanter til køb af sodavand og vin.

T IL M EL DING Du kan tilmelde dig på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Har du ikke adgang til internettet kan du kontakte Birgitte Castberg på 36 14 15 44

KON TA K T Helle Lindstrøm Christiansen helleforhelle@live.dk • 2078 4732 Søren Fink • fam.fink@hotmail.com Lone Hedegaard • hedegaard.lone@gmail.com Thomas Olesen • tjolesen@djurs.net Anne Rinder Boe • anneboe@live.dk John Sørensen kirkebyvej@mail.dk • 2023 8012 Tina Bjerregaard Nissen tina.nissen@youmail.dk

Program Aleneforældre 2013  

Program for aleneforældre kursus 2013 arrangeret af KFUM og KFUK i Danmark.